Länkar till mer information om språkutveckling

För dig som jobbar med Språknätet och vill fördjupa dig har vi på denna sida samlat ett antal länkar. På dessa webbplatser hittar du mer information och resurser inom området barns språkutveckling.

Rikshandboken

Rikshandboken i barnhälsovård är ett metod- och kunskapsstöd för dig som jobbar i barnhälsovården. Följande avsnitt handlar om olika aspekter av barns språkutveckling:

Bokstart

Kulturrådet har regeringens uppdrag att främja läsning och stimulera små barns språkutveckling genom Bokstart. På många håll runt om i landet bedrivs Bokstartsprojekt med medel från Kulturrådet. På webbplatsen Bokstart finns fördjupande information om språkutveckling och om läsningens betydelse. Där finns också metodtips, filmklipp och tips om att arbeta i nätverk. På Kulturrådets webbplats finns också information om hur man söker bidrag till olika projekt.

Barnlogopedmottagningen vid Södra Älvsborgs sjukhus - om språkutveckling

Barnlogopedmottagningen (BLOM) vid Södra Älvsborgs sjukhus har en webbplats som handlar om barns språkutveckling. På webbplatsen finns både tips och information för dig som vill läsa vidare i ämnet.

Hitta språket

Hitta språket drivs av den ideella föreningen Kodknäckarna. Här finns filmer, broschyrer och informationsblad riktade till vårdnadshavare samt läsning och länkar till forskning i ämnet. Filmerna finns på flera olika språk.

Tidig intervention

Webbsidorna är utvecklade av Habiliteringen i Uppsala län. Här finns tips om hur man kan stödja barn till kommunikation och lek. Under avsnittet Kom igång med bokläsning finns tips på hur man kan läsa tillsammans och en film som visar strategier för gemensam bokläsning. 

Artiklar på 1177.se

På 1177.se finns artiklar om språkutveckling hos barn 0 - 6 år.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek