Extra språkstimulans

För barn med särskilt behov av språkstimulans finns flera resurser. Logopedryggsäckar innehåller språkträningsmaterial och lånas på bibliotek mot recept från logoped. Språkpiller är tips på böcker och appar som kan användas för att träna olika språkliga förmågor. Bibliotekens Äppelhylla, som innehåller medier för och om barn med funktionsnedsättning och läs- och skrivsvårigheter, är också en viktig resurs.

BVC

BHV-sjuksköterska remitterar barn till barnlogoped vid behov.

BHV-sjuksköterska hänvisar till bibliotekets kompetens och utbud samt känner till logopedväskor, språkpiller och Äppelhylla.

Bibliotek

All bibliotekspersonal har kunskap om logopedryggsäckar och kan låna ut dessa mot recept från logoped. Vid återlämning inventeras ryggsäckarna och vid behov beställs komplettering av material från Kulturutveckling, Region Uppsala. All bibliotekspersonal har kunskap om språkpiller och Äppelhylla.

Öppen förskola

Pedagog hänvisar till övriga verksamheter och känner till logopedryggsäck, språkpiller och Äppelhylla.

Logopedi

Barnlogoped skriver recept till logopedryggsäck och informerar om närmaste bibliotek. Vid återbesök följer barnlogoped upp användningen av logopedryggsäcken.

Barnlogoped ger foldrar med ABC-droppar för adekvat ålder och känner till språkpiller och Äppelhylla.

Vid uppdatering av innehåll i logopedryggsäckar bidrar Länslogopedin med kompetens.

Äppelhyllan hos Barnens bibliotek

Läs mer och gå dit!

Språkpiller - boktips och appar hos Bibliotek Uppsala

Läs mer och hitta tipsen här!

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek