Modell för samverkan - Föräldraträffar

Föräldraträffar

BVC och bibliotek samarbetar kring föräldraträffar på bibliotek om språkutveckling och läsningens betydelse. Bibliotek och öppen förskola samarbetar kring besök av bibliotekarie på öppen förskola.

BVC

BHV-sjuksköterska ansvarar för att boka in föräldraträffar på bibliotek och för att följa upp hur det har gått.

Bibliotek

Barnbibliotekarie tar emot föräldragrupper via BVC och informerar om språkutveckling med fokus på läsningens betydelse. I samband med träffen lämnas gåvobok ut om förälder inte tidigare hämtat ut boken. Information ges om bibliotekets bestånd och aktiviteter. Flerspråkighet uppmärksammas särskilt. Information ges om finsk gåvobok.

Barnbibliotekarie besöker Öppen förskola, när detta är möjligt utifrån lokala förutsättningar.

Öppen förskola

Pedagog bokar in besök av barnbibliotekarie.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Hitta på sidan