Modell för samverkan - Gåvoboken

Gåvoboken

En gåvobok erbjuds alla nyfödda barn i Uppsala län. Kulturutveckling, Region Uppsala bekostar och distribuerar gåvokort till barnavårdscentraler och gåvoböcker till bibliotek. Gemensamma riktlinjer följs för att säkerställa att så många barn som möjligt får tillgång till gåvoboken.

BVC

BHV-sjuksköterska lämnar vid tremånadersbesöket ut gåvokort och folder "Du och ditt barn". Språkväskan, där gåvoböckerna finns med, kan användas i samband med detta för att väcka intresse för gåvoböckerna. Även foldern ABC-droppar för din baby kan ges.

Information ges om närmaste bibliotek och Öppen förskola.

Vid flerspråkighet ges folder "Ett barn - flera språk". Vikten av att läsa på "sitt hjärtas språk" betonas.

Bibliotek

Vid uthämtning av gåvobok informerar personal om bibliotekets bestånd och aktiviteter. Flerspråkighet uppmärksammas särskilt. Information ges om finsk gåvobok.

Vid behov ges foldrarna "Du och ditt barn", "Ett barn - flera språk", Internationella bibliotekets folder om små barns språk och informationsblad om "Hitta språket".

Biblioteket sparar gåvokorten och redovisar vid årets slut antal gåvokort till Kulturutveckling, Region Uppsala.

Öppen förskola

Pedagog påminner om gåvoboken och ger information om närmaste bibliotek.

Vid behov ges foldrarna "Du och ditt barn", "Ett barn - flera språk", Internationella bibliotekets folder om små barns språk och informationsblad om "Hitta språket".

Logopedi

Logoped som träffar barn yngre än 2,5 år påminner om gåvoboken och ger foldrar vid behov. Logoped hjälper till att hitta information om närmaste bibliotek och Öppen förskola.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Hitta på sidan