Modell för samverkan - Gemensam fortbildning

Gemensam fortbildning

Språknätets studiedag anordnas minst en gång per år (halvdag). Genom fortbildningstillfället ges personal möjlighet att fylla på kunskap om barns språkutveckling och om språkstimulans samt att knyta an till sitt lokala språknät. Chef ansvarar för att personal tar del av fortbildning. Kulturutveckling, Region Uppsala ansvarar för inbjudan och står för kostnader. Centrala Barnhälsovården Region Uppsala skickar ut inbjudan via Barnhälsovårdens månadsblad.

BVC

Personal deltar i Språknätets studiedag och delar efteråt med sig av kunskap och information till kollegor.

Bibliotek

Personal deltar i Språknätets studiedag och delar efteråt med sig av kunskap och information till kollegor.

Öppen förskola

Personal deltar i Språknätets studiedag och delar efteråt med sig av kunskap och information till kollegor.

Logopedi

Personal deltar i Språknätets studiedag och delar efteråt med sig av kunskap och information till kollegor.

Logopedin bidrar i möjligaste mån till övriga professioners kompetens gällande språkutveckling och språkstimulans.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Hitta på sidan