Modell för samverkan - Kunskap om Språknätet

Kunskap om Språknätet

Kunskap om Språknätet och om den egna verksamhetens ansvar finns på varje enhet. Chef ansvarar för att kunskapen förs vidare vid personalbyte. All berörd personal känner till och använder Språknätets webb där all information finns samlad och som Kulturutveckling, Region Uppsala ansvarar för att uppdatera.

BVC

Vårdcentralschef ansvarar för att nyanställd personal introduceras till Språknätet.

Centrala Barnhälsovården Region Uppsala informerar om Språknätet vid utbildning av ny BHV-personal.

Språknätet nämns i regionalt tillägg till Rikshandboken Barnhälsovård, i förfrågningsunderlag för vårdcentral och i Barnhälsovårdens månadsblad och årsrapport.

Bibliotek

Bibliotekschef ansvarar för att nyanställd personal introduceras till Språknätet.

Kulturutveckling, Region Uppsala informerar nya barnbibliotekarier och bibliotekschefer om Språknätet samt lyfter Språknätet i nyhetsbrev och i regionalt nätverk för barn- och ungdomsbibliotekarier.

Språknätet synliggörs på bibliotekens egna webbplatser och i kommunala biblioteksplaner.

Öppen förskola

Chef för öppen förskola ansvarar för att nyanställd personal introduceras till Språknätet. Om mentor finns informerar denna om Språknätet.

Logopedi

Chef för logopedmottagning ansvarar för att nyanställd personal introduceras till Språknätet.

Logoped vid Barnhälsovården i Uppsala län informerar om Språknätet.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Hitta på sidan