Modell för samverkan - Lokala språknätsträffar

Lokala språknätsträffar

Personal från berörda verksamheter träffas regelbundet i lokala språknät för att diskutera det lokala Språknätssamarbetet. Biblioteket har en sammankallande roll. Kontaktpersoner finns på varje enhet som ansvarar för att föra information från det lokala nätverket vidare till kollegor. Chef ansvarar för att personal deltar i lokala träffar.

BVC

Kontaktperson för det lokala språknätet finns på varje enhet.

Kontaktperson ser till att någon från enheten medverkar på träffar och ansvarar för att föra information vidare till kollegor.

Bibliotek

Kontaktperson för det lokala språknätet finns på varje enhet.

Kontaktperson är sammankallande för lokalt nätverk, tillser att någon från enheten medverkar på träffar och ansvarar för att föra information vidare till kollegor.

Öppen förskola

Kontaktperson för det lokala språknätet finns på varje enhet.

Kontaktperson ser till att någon från enheten medverkar på träffar och ansvarar för att föra information vidare till kollegor.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Hitta på sidan