Modell för samverkan - Lokalt utvecklingsarbete

Lokalt utvecklingsarbete

Utifrån lokala förutsättningar utvecklar det lokala språknätet samarbetet kring små barns språkutveckling, exempelvis genom införandet av fler gåvoböcker, uppsökande verksamhet, Bokstart, föreläsningar eller andra aktiviteter.

BVC

Personal deltar i utvecklingsarbete i lokalt språknät.

Bibliotek

Personal deltar i utvecklingsarbete i lokalt språknät.

Öppen förskola

Personal deltar i utvecklingsarbete i lokalt språknät.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek