Modell för samverkan - Språknätsavdelningar

Språknätsavdelningar

För att synliggöra Språknätet och skapa igenkänning hos personal och allmänhet finns Språknätsavdelningar i alla berörda verksamheter. Dessa utformas efter lokala förutsättningar och inkluderar Språknätets affisch, gåvoböcker och foldrar samt eventuellt språkväska och logopedväskor. Kulturutveckling, Region Uppsala ansvarar för att förse verksamheterna med material.

BVC

Språknätsavdelning finns på alla barnavårdscentraler. I väntrum bör åtminstone Språknätets affisch finnas.

Bibliotek

Språknätsavdelning finns i anslutning till barnavdelning på alla folkbibliotek.

Öppen förskola

Språknätsavdelning finns på alla öppna förskolor.

Logopedi

Språknätsavdelning finns i väntrum på logopedmottagningar för barn.

Övrigt

Språknätets affisch kan beställas under fliken Beställning av Språknätets material.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Hitta på sidan