Modell för samverkan - Språkväskan

Språkväskan

Språkväskan används på BVC vid samtal om språkutveckling och om läsningens betydelse. Språkväskan kan även användas på Öppen förskola och bibliotek. Kulturutveckling, Region Uppsala ansvarar för att förse berörda verksamheter med material.

BVC

BHV-sjuksköterska använder språkväskan vid samtal om språkutveckling och läsningens betydelse, förslagsvis vid 4-5 månader, 8 månader, 18 månader och 2,5 år.

Bibliotek

Barnbibliotekarie använder språkväskan i samband med föräldraträffar.

Öppen förskola

Pedagog använder språkväskan vid samtal om språkutveckling och om läsningens betydelse.

Logopedi

Barnlogoped känner till språkväskan och dess syfte.

Övrigt

Läs mer om innehållet i Språkväskan och om hur det kan användas under fliken Material.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Hitta på sidan