Stöd för dig som är kulturskapare

Vi har stödjer dig som är professionell kulturskapare i att stärka kulturlivet i regionen. Även du som är aktiv inom föreningslivet i länet är välkommen till de aktiviteter och nätverk som vi jobbar med.

Person framför staffli

Kulturutvecklare

Vi vänder oss till dig som arbetar professionellt med kultur och föreningslivet i länet - både arrangörer, lokalhållare och andra kulturföreningar. Vi ger fortbildning och stöd, tipsar om nätverk och projekt.
Två personer i solnedgång

Mentorskapsprogram

Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt skapande? Har du idéer du vill utveckla? Region Uppsala har mentorskapsprogram inom olika konstområden.
Ung man tecknar på papper

Nätverk för dig som är kulturskapare

Nätverkens syfte är att skapa dialog och erfarenhetsutbyte för dig som arbetar med dans, teater eller film.
Bild på fasad på residensboende

Residens för kulturskapare

Region Uppsala har residens för dig som arbetar professionellt inom film, teater, dans och konst.
Bild på person genom kameraperspektiv.

Teknik att låna

Teknik för utlån som en del i att stödja uppländska filmskapare.

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Stefan Eurenius

Verksamhetsutvecklare litteratur

Eira Langaas

Verksamhetsutvecklare konst

Sara Waller

Verksamhetsutvecklare barn och unga