Konst – bild och form

Kultur och bildning är engagerade i samtidskonsten. Genom verksamhetsutvecklaren för konst arbetar vi för att stödja konsten och konstnärerna i länet.

Hos Region Uppsala finns en verksamhetsutvecklare för konst som på heltid stödjer, främjar och utvecklar bild- och formområdet i länet. I uppdraget ingår att stärka olika scener för samtidskonsten och samtidigt utveckla nya vägar som ökar tillgänglighet och delaktighet. Samverkan med andra regioner, nationellt och internationellt är en viktig del i detta arbete.

Konstdygnet 2023

Välkommen till årets upplaga av konstdygnet. Denna gång är temat nya former, möten och medier och syftet är att uppmärksamma och inspirera till nya vägar och scener för konsten att nå ut.

Kontakt

Eira Langaas

Verksamhetsutvecklare konst

Hitta på sidan