Konst – bild och form

Kultur och bildning är engagerade i samtidskonsten. Genom verksamhetsutvecklaren för konst arbetar vi för att stödja konsten och konstnärerna i länet.

Hos Region Uppsala finns en verksamhetsutvecklare för konst som på heltid stödjer, främjar och utvecklar bild- och formområdet i länet. I uppdraget ingår att stärka olika scener för samtidskonsten och samtidigt utveckla nya vägar som ökar tillgänglighet och delaktighet. Samverkan med andra regioner, nationellt och internationellt är en viktig del i detta arbete.

Kontakt

Eira Langaas

Verksamhetsutvecklare konst

Hitta på sidan