Konst - Bild och form

Kultur och bildning är engagerade i samtidskonsten. Genom konstkonsulenten arbetar vi för att stödja konsten och konstnärerna i länet.

Hos Region Uppsala finns en konstkonsulent som på heltid stödjer, främjar och utvecklar bild- och formområdet i länet. I uppdraget ingår att stärka olika scener för samtidskonsten och samtidigt utveckla nya vägar som ökar tillgänglighet och delaktighet. Samverkan med andra regioner, nationellt och internationellt är en viktig del i detta arbete.

Kontakt

Anna Holmbom

Verksamhetsutvecklare konst

Hitta på sidan