Scenkoll24

Sveriges största utbudsdag för scenkonst. Vi välkomnar alla producenter lördagen den 3 februari 2024.

ScenKOLL är Sveriges största utbudsdag för scenkonst för turné. Under denna årliga utbudsdag möts över 350 arrangörer från tio regioner i Mellansverige och cirka 55 teatergrupper från hela landet. Syftet med dagen är att arrangörer och producenter ska mötas och få ta del av ett turnébart offentligt teater- och scenkonstutbud för vuxna och unga vuxna. Region Uppsala och Riksteatern Uppsala län är två av parterna som stödjer och medarrangerar denna utbudsdag.

Anmälan för producenter och scenkonstgrupper

Den 13 juni öppnar intresseanmälan för de fria scenkonstgrupperna att anmäla sina produktioner till Riksteatern Mellansveriges och Bygdegårdarnas Riksförbunds utbudsdag ScenKOLL24. www.scenkoll.nu/anmalan/

Datum och plats

Utbudsdagen sker den 13 februari 2024 på Culture i Västerås. Culturen är ett 4200 kvm kulturhus som ligger i Kopparlunden i centrala Västerås.

Läs mer

Du hittar mer information om utbudsdagen på www.scenkoll.nu

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater