Mentorskapsprogram

Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt skapande? Har du idéer du vill utveckla? Region Uppsala har mentorskapsprogram för författare och för professionella inom dans och film i länet.

Programmen syftar till att stödja och utveckla ditt konstnärskap, stimulera lärande, ta tillvara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion, för både mentorer och adepter.