Mentorskapsprogram

Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt skapande? Har du idéer du vill utveckla? Region Uppsala har mentorskapsprogram inom olika konstområden.

Programmen syftar till att stödja och utveckla ditt konstnärskap, stimulera lärande, ta tillvara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion, för både mentorer och adepter.