Mentorskapsprogram för konstnärer

Vill du få stöd att utveckla ditt konstnärskap? Behöver du rådgivning för att komma vidare med en konstnärlig idé? Ansök till mentorskapsprogrammet för konstnärer i Uppsala län!

Om programmet

Under tre månader får du som deltagare professionellt stöd och rådgivning av en erfaren mentor med just det du behöver hjälp med att utveckla. Du kan få hjälp att bredda dina horisonter och förstå inriktningen på din professionella karriär, konstnärliga väg eller idé.

Mentorskapsprogrammet har som syfte att stödja etableringen av nya konstnärskap i länet och möjliggöra konstnärligt utbyte. Det är en hållbar metod för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkande där en viktig del är att ge nya konstutövare bättre förutsättningar att verka i länet. Region Uppsala erbjuder också mentorskapsprogram inom dans, film och litteratur

Programmets upplägg

Mentor och adept träffas totalt 8 timmar som fördelas på ett antal tillfällen under 3 månader. Upplägget för mötena planerar adept/deltagare och mentor tillsammans. Efter avslutat program redovisas erfarenheterna från programmet skriftligt inom en månad. Du som söker ska vara boende i Uppsala län.

Ansökan

Skriv ett kortfattat brev om vem du är och varför du söker mentorskapsprogrammet inom konst. Beskriv vad du vill få hjälp med att utveckla eller stärka. Bifoga även ditt CV. Alla dokument ska vara i PDF-format.

Skicka din ansökan till kultur@regionuppsala.se med ämnesraden ”Mentorskapsprogram inom konst 2022” senast fredagen den 7 oktober.

Endast en adept utses och matchas med mentor av Kulturutveckling utifrån inkomna ansökningar under oktober månad. Urvalet baseras på sökandes motivering och hur stor betydelse mentorskapsprogrammet.

Kontakt

Eira Langaas

Verksamhetsutvecklare konst