Mentorskapsprogram för konstnärer

Vill du få stöd att utveckla ditt konstnärskap? Behöver du rådgivning för att komma vidare med en konstnärlig idé? Ansök till mentorskapsprogrammet för konstnärer i Uppsala län!

Om programmet

Under tre månader får du som deltagare professionellt stöd och rådgivning av en erfaren mentor med just det du behöver hjälp med att utveckla. Du kan få hjälp att bredda dina horisonter och förstå inriktningen på din professionella karriär, konstnärliga väg eller idé. 

Idag erbjuder Region Uppsala redan tre framgångsrika mentorskapsprogram inom dans, film och litteratur och nytt för  i år är mentorskapsprogrammet inom konst. Mentorskapsprogrammet har som syfte att stödja etableringen av nya konstnärskap i länet och möjliggöra konstnärligt utbyte. Det är en hållbar metod för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkande där en viktig del är att ge nya konstutövare bättre förutsättningar att verka i länet.

Programmets upplägg

Fyra träffar under tre månader där varje tillfälle är två timmar långt. Mötena planerar adept/deltagare och mentor tillsammans. Efter avslutat program redovisas erfarenheterna från programmet skriftligt inom en månad. Du som söker ska vara boende i Uppsala län.

Ansökan

Skriv ett brev om vem du är och varför du söker mentorskapsprogrammet inom konst. Beskriv vad du vill få hjälp med att utveckla eller stärka. Bifoga cv/meritförteckning. Alla dokument ska vara i pdf-format.

Skicka din ansökan till eira.langaas@regionuppsala.se med ämnesraden ”Mentorskapsprogram konst 2021” senast den 13 oktober 2021.

En adept/deltagare utses och matchas med mentor av Kulturutveckling utifrån inkomna ansökningar under oktober månad.

 

Kontakt

Eira Langaas

Verksamhetsutvecklare konst