Mentorskapsprogram inom dansområdet

Vill du utveckla din verksamhet och bidra till den konstnärliga dansen i länet? Vill du få hjälp att utveckla ditt konstnärskap eller få rådgivning att komma vidare med en konstnärlig idé, pedagogisk metodutveckling eller annat inom din verksamhet? Sök mentorskapsprogrammet 2023!

Om programmet

Sedan 2015 genomför Region Uppsala mentorskapsprogram inom dansområdet för att stärka de yrkesverksamma utövarna och dansen i Uppsala län. Syftet med programmet är att stödja konstnärligt utbyte, utveckla, stärka och höja kompetensen inom dansområdet. Du kan få hjälp med att bredda dina horisonter och inriktningen på din professionella karriär, metodutveckling, eller en konstnärlig idé.

Genom erfarenhetsutbyte och nätverkande bidrar programmet till att skapa bättre förutsättningar för konstnärer att verka i länet. Programmet riktar sig till dig som är professionell utövare inom dansområdet och ger en dansgrupp, danskonstnär, koreograf eller pedagog från länet möjlighet till utveckling genom stöd från en mentor.

Ansökan

Ansökan för mentorskapsprogrammet för 2023 är öppen. Sista ansökningsdatum är 15 december 2022.

Skriv ett brev om vem du är och varför du söker mentorskapsprogrammet. Beskriv vad du eller din grupp behöver få hjälp med att utveckla eller stärka. Bifoga CV/meritförteckning.

Skicka in din ansökan till:

Kultur och bildning
Eva Forsberg Pejler
751 85 Uppsala.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 15 december.

Det går också bra att ansöka via mejl. Skicka din ansökan till kultur@regionuppsala.se med ärendetext ”Mentorskapsprogram dans 2023”.

Deltagare (adept) utses och matchas av Kultur och bildning utifrån inkomna ansökningar.

Programmets upplägg

Två träffar per månad under tre månader. Varje tillfälle är två timmar långt, totalt 12 timmar. Adept och mentor planerar mötena tillsammans. Efter avslutat program redovisas projektet inom en månad.

Frågor

För frågor kontakta danskonsulent Eva Forsberg Pejler.

 

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans