Mentorskapsprogram inom dansområdet

Vill du vara med och utveckla din verksamhet och den konstnärliga dansen i länet? Kanske du blir vår nästa deltagare i mentorskapsprogrammet inom dans?

Dansare dansar framför Uppsala slott

Mentorskapsprogrammet dans 2022

Vill du vara med och utveckla din verksamhet och den konstnärliga dansen i regionen? Få hjälp med att utveckla ditt konstnärskap eller få rådgivning för att komma vidare med en konstnärlig idé, pedagogisk metodutveckling eller annat inom din verksamhet?

Kanske du blir vår nästa deltagare i mentorskapsprogrammet inom dans?

Om programmet

Sedan 2015 genomför Region Uppsala mentorskapsprogram inom dansområdet med syfte att stärka de yrkesverksamma utövarna och dansen i Uppsala län. Programmet har som syfte att stödja konstnärligt utbyte, utveckla, stärka och höja kompetensen inom dansområdet och skapa bättre förutsättningar att verka i länet.

Metoden bygger på erfarenhetsutbyte och nätverkande där en viktig del är att ge utövare inom danskonsten bättre och hållbara förutsättningar att verka i länet.

Du kan få hjälp med att bredda dina horisonter och inriktningen på din professionella karriär, metodutveckling, eller en konstnärlig idé.

Sök senast 5 november

Nu utlyser Region Uppsala ett mentorskapsprogram inom dansområdet med genomförande under hösten/våren 2022. Sista ansökningsdatum är 5 november 2021.

Programmet riktar sig till dig som är professionell utövare inom danskonstområdet som pedagog, koreograf eller dansare och har anknytning till Uppsala län. Programmet ger en dansgrupp/danskonstnär/koreograf eller pedagog från länet möjlighet till utveckling genom stöd från en mentor. Mentor matchas den sökande. Mentorn är en erfaren koreograf/dansare/pedagog med stor kunskap och erfarenhet av att vara professionellt verksam inom dansområdet.

Programmets upplägg

Två träffar per månad under tre månader, där varje tillfälle är två timmar långt, totalt 12 timmar. Mötena planerar adept och mentor tillsammans. Efter avslutat program redovisas projektet inom en månad.

Ansökan

Skriv ett brev om vem du är och varför du söker mentorskapsprogrammet. Beskriv vad du eller din grupp behöver få hjälp med att utveckla eller stärka. Bifoga CV/meritförteckning.

Skicka in din ansökan till Kultur och bildning, Eva Forsberg Pejler, 751 85 Uppsala senast den 5 november. Det går också bra att ansöka via e-post genom att skicka din ansökan till kultur@regionuppsala.se med ärendetext ”Mentorskapsprogram dans 2022”.

Adept/deltagare utses och matchas av Kultur och bildning utifrån inkomna ansökningar.

Frågor

För frågor kontakta danskonsulent Eva Forsberg Pejler.

 

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans