Mentorskapsprogram inom teater

Vill du få stöd att utveckla dina konstnärliga idéer eller din verksamhet inom teaterområdet? Vill du få rådgivning för att komma vidare med och få nya perspektiv på ditt projekt, din arbetsmetod eller ditt manuskript? Har du flera års erfarenhet som professionell kulturskapare, ett bra nätverk och vill dela med dig av dina kunskaper? Ansök till mentorskapsprogrammet för professionellt verksamma inom teaterområdet i Uppsala län!

Under hösten 2022 utlyser Region Uppsala Mentorskapsprogram - Teater. Programmet syftar till att främja konstnärliga utbyten för att utveckla och tillvarata praktiker, kunskaper och metoder hos yrkespersoner inom teaterområdet samt ge möjligheter till fördjupande reflektion för både mentorer och adepter.

Mentorskapsprogram - Teater kan sökas av dig som är professionellt verksam inom teaterområdet i länet (exempelvis scenografer, dramatiker, regissörer, skådespelare eller kostym-, ljud- och ljusdesigners). Du som ansöker vill antingen dela med dig av din yrkeskunskap eller utveckla dig inom ditt område med stöd, kunskap och erfarenhet från en annan etablerad yrkesperson. Du som är i början av din yrkeskarriär och vill få bättre förutsättningar att etablera dig i länet är också välkommen att söka.

Programmets upplägg

Utvalda mentorer och adepter kommer att träffas vid fem tillfällen under perioden februari – april 2023 (cirka 3 timmar per mötestillfälle). Representant från Kulturutveckling (Region Uppsala) är med vid ert första möte, men därefter planerar adept och mentor resterande mötesupplägg tillsammans. Även förberedelsetid mellan träffarna ingår. Efter avslutat program redovisas erfarenheterna från programmet skriftligt av både adept och mentor inom en månad.

Skicka in din ansökan

Skriv ett brev om vem du är, vilken yrkesinriktning inom teaterområdet du har och varför du vill delta som mentor eller adept i Mentorskapsprogrammet - Teater.

  • Om du ansöker som adept ska du beskriva vad du skulle vilja få stöd att utveckla, gärna kopplat till ett projekt, en metod eller en konstnärlig idé.
  • Om du ansöker som mentor ska du beskriva vad du i rollen som mentor vill bidra med och vad du anser är viktigast när du ska handleda en adept.
  • Bifoga även CV/meritförteckning.
  • Skicka gärna in ansökningsdokumenten i PDF-format.

Skicka din ansökan till anni.gustafsson@regionuppsala.se med ämnesraden ”Mentorskapsprogram - Teater, Vt. 2023” senast söndagen den 23 oktober 2022.

En adept matchas med mentor av Kulturutveckling (Region Uppsala) utifrån inkomna ansökningar. Vi prioriterar mentorer och adepter bosatta och/eller verksamma i Uppsala län.

Mentorer får arvode (för totalt 21 timmar), enligt avtalsenliga arvodesrekommendationer. Adepter arvoderas inte, men får förmånen att gå mentorskapsprogrammet.

Kontakta mig om du har frågor

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater