Nätverk för kulturskapare inom dans och film

Nätverken finns till för dig som arbetar med dans eller film .

För dig som är professionell inom dans och film i länet arrangerar vi nätverksträffar, fortbildning och ger råd till dig som kulturskapare. Inom nätverket C-film kan du till exempel få stöd med manusläsning och låna teknik. Du kan också nätverka med andra, presentera idéer och få feedback och respons på pågående projekt eller få en testpublik till en filmvisning.

Vill du veta mer om nätverken? Kontakta konsulenterna nedan.

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film