Nätverk för kulturskapare inom dans, film och teater

Nätverken finns till för dig som arbetar med dans, film eller teater.

Nätverken finns till för dig som arbetar med dans, teater eller film. Vi arrangerar nätverksträffar, fortbildning och ger olika former av stöd till dig som kulturskapare. Vill du veta mer om nätverken? Kontakta verksamhetsutvecklarna nedan.

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater