Internationellt filmresidens

Region Uppsala erbjuder residens inom filmområdet som sträcker sig över fyra veckor och ger en professionell filmare verksam i Europa möjlighet att vistas i Uppsala län. Residenset ger en internationell filmare tid till egen förkovran och till inspirerande möten med regionala filmare och filmstudenter. I ett samarbete med Uppsala Kortfilmfestival förväntas filmskaparen presentera sitt arbete under festivalveckan. Professionella filmare från hela Europa är välkomna att söka.

Residenset är förlagt till Region Uppsala folkhögskola i Wik i Uppsala kommun och till Nordens folkhögskola Biskops-Arnö, i Håbo kommun. Båda ligger naturskönt söder om Uppsala på 20 km respektive 45 km avstånd. På Region Uppsala folkhögskola i Wik, erbjuds från och med hösten en ettårig kurs i Storytelling, och på Biskops-Arnö erbjuds både en ettårig dokumentärfilmlinje och en ettårig påbyggnadskurs.

Det här ingår i residenset

I residenset ingår boende på två folkhögskolor för en person, inklusive måltider under veckorna, och tre övernattningar i Uppsala i samband med Kortfilmfestivalen. Flygresan tur och retur till Sverige ingår, ihop med ett stipendium på 25 000 kr för vistelsen. Residenset bekostar inte resor inom landet, eller försäkringar.

I residenset ingår också att mottagaren föreläser alternativt håller en workshop för regionens filmare, och gör detsamma för studenterna på Region Uppsala folkhögskola i Wik respektive på Biskops-Arnös dokumentärfilmlinje. I samarbete med Uppsala Kortfilmfestival förväntas även ett publikt samtal i oktober som planeras i samråd med Kortfilmfestivalen.

Residens 2022

Årets residens, den 3-31 oktober 2022, har gått till Gudrun Krebitz, bosatt och verksam i Berlin. Gudrun Krebitz, född i Österrike, är en konstnär och filmskapare som främst arbetar med animation, teckning och installation. Hennes både hemsökande och humoristiska filmer går från till synes enkla handritade bilder, till mångbottnade animerade collage med svindlande djup i sin lager-på-lager-teknik i både ljud och bild. Filmerna kan röra sig från det drastiska, nästan dråpliga, till det kusligt drabbande på några ögonblick.

Gudrun Krebitz animerar inre rymder. Hennes flerskiktade filmer väver samman intuitiva tankar och inre landskap på ett sätt som tycks vara en blandning av drömmar, visioner och minnen. I dessa rymder lyckas på något vis det otydliga och tvetydiga nå en utkristalliserad klarhet. Sambandet mellan ljud och bild är ofta associativt, fragmenterat och medryckande mystiskt, inte sällan i otakt med bilderna och som ett eko av sig själv. Genom att lämna utrymme för flera olika perspektiv och sätt att skapa begriplighet i tillvaron, går hennes filmer från självtvivel till självförstärkning och självförtroende.

Gudrun Krebitz filmer är berusande mångtydiga men känslomässigt direkta. Det är filmer som öppnar dörren mot andra dimensioner och gör det djupt personliga igenkännbart för oss alla.

Gudruns filmer och installationer har visats på filmfestivaler och i utställningssammanhang i fler än 23 länder runt om i världen.

Uppsala Kortfilmfestival

Den 27 oktober är Gudrun aktuell på Uppsala Kortfilmfestival. Hör henne samtala med Louise Bown, Verksamhetsutvecklare inom film på Region Uppsala,  om sitt filmskapande.

Kontakt

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film