Internationellt filmresidens

Region Uppsala erbjuder residens inom filmområdet som sträcker sig över fyra veckor och ger en professionell filmare verksam i Europa möjlighet att vistas i Uppsala län. Residenset ger en internationell filmare tid till egen förkovran och till inspirerande möten med regionala filmare och filmstudenter. I ett samarbete med Uppsala Kortfilmfestival förväntas filmskaparen presentera sitt arbete under festivalveckan. Professionella filmare från hela Europa är välkomna att söka.

Residenset är förlagt till Region Uppsala folkhögskola i Wik i Uppsala kommun och till Nordens folkhögskola Biskops-Arnö, i Håbo kommun. Båda ligger naturskönt söder om Uppsala på 20 km respektive 45 km avstånd. På Region Uppsala folkhögskola i Wik, erbjuds från och med hösten en ettårig kurs i Storytelling, och på Biskops-Arnö erbjuds både en ettårig dokumentärfilmlinje och en ettårig påbyggnadskurs.

Det här ingår i residenset

I residenset ingår boende på två folkhögskolor för en person, inklusive måltider under veckorna, och tre övernattningar i Uppsala i samband med Kortfilmfestivalen. Flygresan tur och retur till Sverige ingår, ihop med ett stipendium på 25 000 kr för vistelsen. Residenset bekostar inte resor inom landet, eller försäkringar.

I residenset ingår också att mottagaren föreläser alternativt håller en workshop för regionens filmare, och gör detsamma för studenterna på Region Uppsala folkhögskola i Wik respektive på Biskops-Arnös dokumentärfilmlinje. I samarbete med Uppsala Kortfilmfestival förväntas även ett publikt samtal i oktober som planeras i samråd med Kortfilmfestivalen.

Kontakt

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film