Teaterresidens

Region Uppsala ger årligen ut ett residens inom teaterområdet. Residensets syfte är att erbjuda ett tillfälle till fördjupning och utveckling av den egna konstnärliga verksamheten samt möjlighet att arbeta processinriktat tillsammans med eventuellt inbjudna medsökande. Professionellt verksamma inom teaterområdet, i länet och hela landet, är välkomna att söka och det går även bra att bjuda in medsökande från andra konstområden.

Mottagarna erhåller stipendium på 15 000 kronor, kostnadsfritt  boende, mat samt tillgång till studio under residensperioden den 6–14 november 2023. Residenset anordnas på Region Uppsala folkhögskola i Wik och gäller max fyra personer. Det går även utmärkt att ansöka för endast en person. Boende för residensmottagarna är på folkhögskolans internat i enkelrum med toalett, dusch och gemensamt vardagsrum och kök. 

Residenset innebär inte krav på slutproduktion, men för att konstnärliga utbyten ska kunna ske bör residensmottagarna genomföra någon form av aktivitet för kursdeltagare på dans- och storytellinglinjer på Region Uppsala folkhögskola under residensperioden. Exempelvis en work-in-progress-visning, öppen repetition, workshop eller ett föredrag.

Ansök om residens

Sista inlämningsdag för att ansöka om teaterresidens 2023 har passerat. Antagna till residenset kommer att meddelas inom kort. Nästa utlysning av teaterresidens kommer att ske under början av vårterminen 2024.

Kontakt för frågor

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan