Teaterresidens

Region Uppsala ger årligen ut ett residens inom teaterområdet. Residensets syfte är att erbjuda ett tillfälle till fördjupning och utveckling av den egna konstnärliga verksamheten samt möjlighet att arbeta processinriktat tillsammans med eventuellt inbjudna medsökande.

Residenset innebär inte krav på slutproduktion, men det finns möjlighet att genomföra en publik aktivitet för en mindre grupp. Professionellt verksamma inom teaterområdet, i hela landet, är välkomna att söka och det går även bra att bjuda in medsökande från andra konstområden.

Mottagaren erhåller ett stipendium och kostnadsfritt boende samt tillgång till studio.

Ansökan inför 2023

Nästa utlysning av teaterresidens kommer att ske i början av vårterminen 2023. Håll utkik efter datum här på vår webbsida.

Deltagare för residenset utses efter sista ansökningsdag utifrån inkomna ansökningar. I referensgruppen för urvalet ingår representanter från Region Uppsala.

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan