Manusutveckling och nyskriven dramatik

För att stödja och främja nyskriven dramatik i länet och utveckla former för sceniskt berättande erbjuder Region Uppsala bland annat ett manusutvecklingsprojekt där dramatiker och de fria grupperna kan presentera textidéer, ha manusläsningar och få feedback på pågående manusprojekt.

Vi har även riktade insatser som möjliggör för unga att både ta del av nyskriven dramatik av några av landets främsta dramatiker och att göra egna teateruppsättningar utifrån dessa. Därför samordnar vi tillsammans med Riksteatern projektet LÄNK som innebär att nyskriven dramatik framförs av skolensembler och unga amatörensembler (15-20 år).

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan