Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
AS2022-00432Systematiskt nutritionsarbete samt avtal Måltidsservice och Kost Västerås 2022-2023ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-23
AS2022-00431Äskande av centrala medel för förstudier 2022ÄrendeMalin PerssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-23
AS2022-00430Hyrbemanning läkare, Norra länets Psykiatriska mottagningarAvtalsärende Shirin BryneAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-23
AS2022-00429Inspektion av sjukhusets läkemedelsförsörjning 6.2.8-2022-026405ÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-23
AS2022-00428Avtal mellan Keolis Sverige AB och Akademiska sjukhuset avseende tvätt av blodbussen - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-06-22
AS2022-00427Tjänsteavtal komplettering Laboratoriemedicin Region Västmanland - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-06-22
AS2022-00425Tjänsteavtal komplettering laboratoriemedicin Västernorrland Sundsvall - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-06-22
AS2022-00424DocPlusSTYR-8331 BarnsjukhusetÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-22
AS2022-00423Hyrbemanning sjuksköterska infektionsmottagning 1Avtalsärende Shirin BryneAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-22
AS2022-00422Allvarligt tillbud 3:3a - Hot, Beroende- och neuropsykiatri, 2022-06-22ÄrendeÅsa MagnussonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-22
AS2022-00421Bemanning specialistläkare neuroradiologi BFCs medicinska område neuroAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-22
AS2022-00420Bemanning sjuksköterska Ortopedavdelning 70 A och BÄrendeMelinda JepsonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-22
AS2022-00419Förhandlingsprotokoll MBL 11§ÄrendePer EckerbomAkademiska sjukhusetAvslutat2022-06-21
AS2022-00417A study to test spesolimab ÄrendePer EckerbomAkademiska sjukhusetAvslutat2022-06-21
AS2022-00416SK-kurs - Barn- och ungdomsmedicin - Neonatologi - basalAvtalsärende Caroline TibellAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-21
AS2022-00415 SK-kurs - Barn- och ungdomsmedicin - Neonatologi - basalAvtalsärende Caroline TibellAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-21
AS2022-00414hyrbemanning läkare Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-21
AS2022-00413SK-kurs - Onkologi - Grundkurs inom immunonkologiAvtalsärende Caroline TibellAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-21
AS2022-00412SK-kurs - Äldrepsykiatriska sjukdomar och tillstånd - översiktAvtalsärende Caroline TibellAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-21
AS2022-00411SK-kurs - Nuklearmedicin - PET-CTAvtalsärende Caroline TibellAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-21
AS2022-00410SK-kurs - Neonatologi - extrem underburenhetAvtalsärende Caroline TibellAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-21
AS2022-00409Microdosing toxicology studyÄrendePer EckerbomAkademiska sjukhusetAvslutat2022-06-21
AS2022-00408SK-kurs - Kirurgi - KolorektalkirurgiAvtalsärende Caroline TibellAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-21
AS2022-00407SK-kurs - Kardiologi - Akut och kronisk hjärtsviktAvtalsärende Caroline TibellAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-21
AS2022-00406Bemanning psykiatrisjuksköterska inom barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen Avtalsärende Melinda JepsonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-20
AS2022-00405Synpunkter på Akademiska sjukhuset som arbetsgivare samt parkeringsplatser, svar från sjukhusdirektörÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-20
AS2022-00404Leverans till regionarkivet - Barnnutrition, Akademiska barnsjukhusetÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-17
AS2022-00403Hyrbemanning sjuksköterska Neurokirurgavdelning 85 E Avtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-16
AS2022-00402Samlingsärende, Protokoll SC-möte Kirurgen 2022ÄrendeBengt IsakssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-16
AS2022-00401Förhandlingsprotokoll MBL 11 §ÄrendeSophie JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-06-16
AS2022-00400Avtal om rättspsykiatrisk vårdAvtalsärende Marianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-16
AS2022-00399Kalibreringsbevis Tinytag Plus 2021 (Logger 1-8, 10-11)ÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-06-16
AS2022-00398Hyrbemanning sjuksköterska/specialistsjuksköterska 65AAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-15
AS2022-00397Hyrbemanning specialistsjuksköterska psykiatri BUP, Neuropsykiatriska enheten/affektiva enhetenAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-14
AS2022-00396Bemanning sjuksköterska Gynekologi avdelning 96 C1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-14
AS2022-00395Rapportering av medicinsk exponering SSM 2022-4601ÄrendeAlexander EnglundAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-14
AS2022-00394Avtal inom BOTAvtalsärende Linnea FooAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-13
AS2022-00393Bemanning sjuksköterska infektionsmottagning 1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-13
AS2022-00392Synpunkter på skyltning- samariterhemmetÄrendeJohan EhrningAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-13
AS2022-00391Tjänsteavtal Dalarna, erytrocyterÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-06-13
AS2022-00390Kvalitetsgranskning läkemedelshantering VO Anestesi operation och intensivvård 2017-2020ÄrendeCaroline ArrheniusAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-06-09
AS2022-00389Kvalitetsgranskning läkemedelshantering VO Specialmedicin och reumatologi 2017-2020ÄrendeCaroline ArrheniusAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-06-09
AS2022-00388Kvalitetsgranskning läkemedelshantering VO Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi 2017-220ÄrendeCaroline ArrheniusAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-06-09
AS2022-00387Begäran om åtgärder enligt 19a§ ATL samt arbetsmiljölagen 6:6aÄrendeJoanna AxelssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-09
AS2022-00386Regionarkivets tillsyn av arkivlokaler 2022 (RA2022-00447)ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-09
AS2022-00384Avtal samarbete barnkardiologi Stockholm-Uppsala 2022Avtalsärende Akademiska sjukhusetBehandlas2022-06-08
AS2022-00383DocPlusSTYR-9052 Barnsjukhuset 2022ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-08
AS2022-00382DocPlusSTYR-19889 Barnsjukhuset 2022ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-08
AS2022-00381Synpunkter på att låta obehörig använda ambulanssignal- AmbulansenÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-08
AS2022-00378Underrättelse med anledning av inspektion, Akademiska laboratoriet 2022/014367ÄrendeTommie OlofssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-07
AS2022-00377Annonsering i sociala mediaAvtalsärende Erika HortansAkademiska sjukhusetAvslutat2022-06-03
AS2022-00376Hyrbemanning, grundutbildade sjuksköterskor, 18302 Avd 4a psykiatriAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-02
AS2022-00375Hyrbemanning, grudutbildade sjuksköterskor, 15708 Avd 85F1 Öron- näsa, halssjukdomarAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-02
AS2022-00374Svar till anhörig om utlämnande av journalhandlingar BarnsjukhusetÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2022-06-02
AS2022-00373Optimal användning av blodtransfusioner (PBM), projektÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2022-06-02
AS2022-00372Inköp av hyrbemanning, grundutbildade sjuksköterskor, Strokeavdelning 85BAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-02
AS2022-00371Uppsägning avtal Akademiska sjukhuset och CSAM om bloddatasystem ProsangAvtalsärende Tommie OlofssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-01
AS2022-00370Interna synpunkter på Thoraxkirurgi och -anestesi - 3.4.2-20789/2022ÄrendeLaila Hellgren JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-06-01
AS2022-00369Allvarligt tillbud 3:3a - Hot, Beroende- och neuropsykiatri, 2022-05-11ÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetAvslutat2022-06-01
AS2022-00368Organisatoriska förändringar 2021, Akademiska sjukhusetÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2022-06-01
AS2022-00367Kvalitetsgranskning Läkemedelshantering VO Plastikkirurgi och käkkirurgi 2017-2020ÄrendeCaroline ArrheniusAkademiska sjukhusetAvslutat2022-05-31
AS2022-00366Kvalitetsgranskning Läkemedelshantering VO Ortopedi och handkirurgi 2017-2020ÄrendeCaroline ArrheniusAkademiska sjukhusetAvslutat2022-05-31
AS2022-00365Kvalitetsgranskning Läkemedelshantering VO Geriatrik 2017-2020ÄrendeCaroline ArrheniusAkademiska sjukhusetAvslutat2022-05-31
AS2022-00364Kvalitetsgranskning Läkemedelshantering VO Neuro sektionen för Ögonsjukdomar 2017-2020ÄrendeCaroline ArrheniusAkademiska sjukhusetAvslutat2022-05-31
AS2022-00363Bemanning sjuksköterska Plastik- och Käkkirurgavdelning 85 F2Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-30
AS2022-00362Frågor om smittskyddsåtgärder gällande Covid-19ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2022-05-30
AS2022-00361Hyrbemanning specialistsjuksköterska IVA, BrännskadecentrumAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-27
AS2022-00360Hyrbemanning grundutbildad sjuksköterska Reumatologi- och hudavdelning 100B1Avtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-25
AS2022-00359Hyrbemanning läkare Acessen Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-25
AS2022-00358Hyrbemanning sjuksköterska akutmottagningen Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-25
AS2022-00357Hyrbemanning sjuksköterska Dialysen Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-25
AS2022-00355Kvalitetsgranskning Läkemedelshantering VO Arbets-och miljömedicin 2017-2020 ÄrendeCaroline ArrheniusAkademiska sjukhusetAvslutat2022-05-24
AS2022-00354Kvalitetsgranskning Läkemedelshantering VO Akutsjukvård och internmedicin 2017-2020ÄrendeCaroline ArrheniusAkademiska sjukhusetAvslutat2022-05-24
AS2022-00353Villkorsändring - upplåtelseavtal mellan Akademiska sjukhuset och Institutionen för kvinnors och barns hälsa - U-care/UGHRIS/SWEDSD.Avtalsärende Hans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-24
AS2022-00352Auskultation njurmedicinÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2022-05-24
AS2022-00351Kvalitetsgranskning Läkemedelshantering VO Kvinnosjukvård 2017-2020ÄrendeCaroline ArrheniusAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-05-24
AS2022-00350Kvalitetsgranskning Läkemedelshantering VO Akademiska laboratoriet 2017-2020ÄrendeCaroline ArrheniusAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-05-24
AS2022-00348Tillsättning AT-block Åland HT-22ÄrendeJohan CarlssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-23
AS2022-00347Tillsättning av AT-block med start 220829ÄrendeJohan CarlssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-23
AS2022-00346Synpunkter på väntetider och organisationen- AkademiskaÄrendeUlla StrömbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-23
AS2022-00345Akademiska sjukhusets strategiÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-23
AS2022-00343Oanmäld inspektion Psykiatrin 2-4 maj 2022 - JO (O 8-2022)ÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-20
AS2022-00342Samlingsärende SC-protokoll 2022, VO kirurgiÄrendeMikaela NissiAkademiska sjukhusetMakulerat2022-05-20
AS2022-00341Inköp av hyrbemanning, grundutbildad sjuksköterska, Onkologisk endokrinologiavdelningen 100AAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-20
AS2022-00339Begäran om uppgifter från IVO 2.7.1-04064/2022-31ÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2022-05-19
AS2022-00338Minnesanteckningar VLG 2022 - VO Thoraxkirurgi och -anestesi ÄrendeMaria LindbladAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-18
AS2022-00337Hyrbemanning sjuksköterkska SAH NordupplandAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-18
AS2022-00336Samlingsärende, protokoll AC-möte, VO kirurgiÄrendeIvania ÅhmanAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-17
AS2022-00335Samlingsärende, Protokoll, VLG-möten, VO kirurgi 2022ÄrendeBengt IsakssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-17
AS2022-00334Bemanning sjuksköterska Akutvårdsavdelning 30 CAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-17
AS2022-00333Kvalitetsgranskning Läkemedelshantering VO Akademiska barnsjukhuset 2017-2020ÄrendeCaroline ArrheniusAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-05-17
AS2022-00332Kvalitetsgranskning Läkemedelshantering VO Öron- näs- och halssjukdomar 2017-2020ÄrendeCaroline ArrheniusAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-05-17
AS2022-00331Avtal förenad anställning Kvsjv_UUAvtalsärende Gudlaug SverrisdottirAkademiska sjukhusetAvslutat2022-05-16
AS2022-00330Avtal förenad anställningAvtalsärende Gudlaug SverrisdottirAkademiska sjukhusetAvslutat2022-05-16
AS2022-00329Inspektion av Thoraxkirurgi och anestesi 1 juni 2022 2022/028704ÄrendeLaila Hellgren JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-16
AS2022-00328Kvalitetsgranskning Läkemedelshantering VO Thoraxkirurgi och anestesi 2017-2020ÄrendeCaroline ArrheniusAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-05-16
AS2022-00327Begäran om eventuella synpunkter gällande utredning av fertilitetskliniker 357/2022ÄrendeGudlaug SverrisdottirAkademiska sjukhusetAvslutat2022-05-16
AS2022-00326Hyrbemanning av sjuksköterskor, urologavdelning 50CAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-13
AS2022-00325MBL § 11, Tillsättning av avdelningschef NIMA, VO Neuro, AS2022-00070ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-13
AS2022-00324Hyrbemanning Lungavdelning 50EAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-10
AS2022-00323Hyrbemanning Geriatrik TierpAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-10
AS2022-00322Hyrbemaning sjuksköterska BOT 101BAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-10
AS2022-00321Bemanning sjuksköterska Mag-tarm- och njuravdelning 100B2Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-10
AS2022-00320Bemanning sjuksköterska Geriatriska ortoped- och strokeavdelningen 30 BAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-10
AS2022-00319Avtal - onkologläkare från Akademiska sjukhuset till Mälarsjukhuset, EskilstunaAvtalsärende Maria Andersson ÖdmanAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-09
AS2022-00318Fördelning av lönekostnader, läkare med specialistkompetens inom smärtlindringAvtalsärende Sara JanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-09
AS2022-00317Hyrbemanning, sjuksköterskor, Barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar 95 A Avtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-06
AS2022-00316Auskultation Pierre Fabre Pharma NordenAvtalsärende Akademiska sjukhusetAvslutat2022-05-06
AS2022-00315Hyrbemanning, avdelning 30E, Akademiska sjukhusetAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-05
AS2022-00314Anonymt klagomål - ersättningspersonalÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-05
AS2022-00313Bestridande av inkomna fakturor, neo, Erik NormannÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2022-05-05
AS2022-00312Anonymt tips från personal avseende situation akuten - 3.4.2-17136/2022ÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2022-05-04
AS2022-00311Bemanning sjuksköterska Postoperativa avdelningen 101 FAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-03
AS2022-00310Bildande av ATMP, uppdragÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-03
AS2022-00309Avtal - Resurs för utveckling av molekylärdiagnostik, Uppsala universistet -KGÄrendeCaroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-02
AS2022-00308Öppet brev gällande arbetsmiljön vid Geriatriken avdelning 2 TierpÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2022-05-02
AS2022-00307Certifieringsavtal Intertek - Plastik- och käkkirurgiAvtalsärende Andres Rodriguez LorenzoAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-02
AS2022-00306Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering VO Psykiatri 2017-2020ÄrendeMaria SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-05-02
AS2022-00305Hyrbemanning, anestesi och operationsavdelningen ingång 95-96. Operationssjuksköterska.Avtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-05-02
AS2022-00304Kvalitetsgranskning Läkemedelshantering VO Blod och tumörsjukdomar 2017-2020ÄrendeCaroline ArrheniusAkademiska sjukhusetAvslutat2022-04-29
AS2022-00303Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering VO Rehabilitering och smärtcentrum 2017-2020ÄrendeMaria SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2022-04-29
AS2022-00302Bemanning sjuksköterska hjärtavdelning 50F och 50GAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-28
AS2022-00301DuraClone_Beckman Coulter ÄrendeRenée PalmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-27
AS2022-00300Bildande av centrum för kirurgi i bäckenet, förslag till organisation, uppdragÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-27
AS2022-00299MBL § 11 Förlängning av chefsförordnandeÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-04-27
AS2022-00298MBL §11 Förlängning av chefsförordnande AS2022-00159ÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-27
AS2022-00297LäranäraAvtalsärende Maria Andersson ÖdmanAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-27
AS2022-00296Blodkylar, överenskommelse för returtagning av blodenheter 2022 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-27
AS2022-00295Equalis - överenskommelse om möjlighet till bevittning av granskning - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-04-27
AS2022-00294Bärbara streckkodsläsare på operationsenhet - ProjektÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetMakulerat2022-04-26
AS2022-00293Begäran om redovisning av rutiner och uppgifter SSM2022-3476ÄrendeAlexander EnglundAkademiska sjukhusetAvslutat2022-04-26
AS2022-00292Samverkan angående framkomlighet på gator och vägarÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2022-04-26
AS2022-00291IVO Årlig rapport om blodverksamhet 2021 - KITMÄrendeCaroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-26
AS2022-00290Leverans av föremål till regionarkivet från sjukhusadministrationen ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2022-04-26
AS2022-00289Leverans till regionarkivet - Infektionsmottagningen mars 2022ÄrendeMarie SelbrandAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-25
AS2022-00288Brev med klagomål på Akademiska sjukhusetÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-25
AS2022-00287Leverans till regionarkivet - Klinisk neurofysiologi 2022-04-07ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-22
AS2022-00286Bemanning Barnmorska , FörlossningsavdelningenAvtalsärende Kamelia BazsefidpeyAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-22
AS2022-00285Samverkansprotokoll 2022 - Specialmedicin, hud och reumatologiÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-21
AS2022-00284Samverkansprotokoll 2022 - Specialmedicin, hud och reumatologiAvtalsärende Susanne LindströmAkademiska sjukhusetMakulerat2022-04-21
AS2022-00281Hyrbemanning specialistläkare ECTAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-04-13
AS2022-00279EQALIS underleverantörsgranskning HematologiÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-04-12
AS2022-00278Bemanning Sjuksköterska Neurokirurgavdelning 85 EAvtalsärende Kamelia BazsefidpeyAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-12
PAS2022-001792022-497P, Synpunker på händelser i samband med förlossning, KvinnosjukvårdÄrendeGudlaug SverrisdottirAkademiska sjukhusetAvslutat2022-04-12
AS2022-00277Optimerat lokalutnyttjande avdelning 101E, uppdragÄrendeHelen OrestAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-11
AS2022-00276Kvalitetsbokslut 2020 Akademiska sjukhusetÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2022-04-11
AS2022-00275Yrkande enligt Arbetstidslagen 19 a § - överskriden allmän övertid på Akademiska sjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2022-04-11
AS2022-00274Bemanning Sjuksköterska, Hematologen 101A,Avtalsärende Kamelia BazsefidpeyAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-11
AS2022-00273Överenskommelse mellan Plastik- och käkkirurgi och 2ND ChanceAvtalsärende Andres Rodriguez LorenzoAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-04-11
AS2022-00272JOBMeal Akutsjukvård och internmedicinAvtalsärende Pia FredrikssonAkademiska sjukhusetMakulerat2022-04-08
AS2022-00271JOBmeal VO Akutsjukvård och internmedicin 2022ÄrendePia FredrikssonAkademiska sjukhusetMakulerat2022-04-08
AS2022-00270Bemanning Sjuksköterska, Landstingets SjukvårdsteamAvtalsärende Kamelia BazsefidpeyAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-07
AS2022-002691.2 Personuppgiftsbiträdesavtal VO NeuroAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-07
AS2022-00268Begäran om åtgärder enligt ATL 19 a § - överskriden allmän övertid på Akademiska sjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2022-04-07
AS2022-00267Uppdrag inom undervisning 20% Institutionen för cellbiologi Uppsala Universitet och VO Neuro, Akademiska sjukhuset Region UppsalaAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-07
AS2022-00266Överenskommelse SKR - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-04-07
AS2022-00265Avtal Karolinska - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-04-07
AS2022-00264Brev ForteÄrendeCarola EngströmAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-04-07
AS2022-00262Bemanning Operation Sjuksköterska, Avdelning Anestesi- och operationsavdelningenAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-06
AS2022-00261Hyrbemanning Specialistsjuksköterska IVA BrCAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-06
AS2022-00260Gemensam hyrbemanning sjuksköterska anopiva Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-06
AS2022-00259Bemanning, Sjuksköterska, Gynekologi avdelning 96 C1 Avtalsärende Kamelia BazsefidpeyAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-06
AS2022-00258Avtal HR-konsult som HR partner, Starck och partnerAvtalsärende Sara SvanfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2022-04-06
AS2022-00257Lokal överläggning - Löneöversyn 2021, Akademiska sjukhusetÄrendeSara SvanfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2022-04-06
AS2022-00256Begäran om åtgärder enligt 6:6a avseende arbetsmiljön på förlossningen och BB avdelning 96 D/EÄrendeGudlaug SverrisdottirAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-06
AS2022-00255Molntjänster Dendrit, RoundBit AB - VO NeuroÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-06
AS2022-00254Överenskommelse finansiering Akademiska - Karolinska InstitutetAvtalsärende Sara JanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-05
AS2022-00253Bemanning sjuksköterska psykiatriavdelning 4AAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-05
AS2022-00252Hyrbemanning sjuksköterska Psykavd 3 Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-04
AS2022-00251Inspektion med anledning av 6:6a - Bild- och funktionsmedicinskt centrum (AS2021-00466)ÄrendePer EckerbomAkademiska sjukhusetBehandlas2022-04-01
AS2022-00250Godkännande av klinisk studie. Europeiskt projekt om Covid19 patienter som kräver intensivvård i Europeiska och extraeuropeiska länder (UNITE-Covid)Avtalsärende Eva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-31
AS2022-00249Uppdragsavtal AM03/CTC 239 - 30-2019. Artärnålssättning och lumbalpunktion vid CTC´s forskningsklinikAvtalsärende Eva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-31
AS2022-00248Tilldelning av uppdrag, läkemedelsansvarig läkare AnOp- och BarnsektionenÄrendeEva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-31
AS2022-00247Godkännande av egentillverkad produkt - signalöverföring från MR-villkorlig anestesiapparat till manöverrum/Metavision och slavbildÄrendeEva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-31
AS2022-00246Hyrbemanning Strokeavdelning 85 BAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-31
AS2022-00245Godkännande EPN - REMO Vent studie - respiratorisk monitorering under pågående ventilatorbehandling på intensivvårdspatienter: utveckling av monitorering tekniker för att minska ventilator-inducerad lungskada. ÄrendeEva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-31
AS2022-00244Avtal om Krisstöd Covid19, öppna personalstödjande reflektionsgrupper samt individuellt personalstödAvtalsärende Eva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-31
AS2022-00243Underkonsultavtal Akademiska sjukhuset - SocialstyrelsenAvtalsärende Sara JanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-30
AS2022-00242Avtal för föredragskonsultuppdrag Smärtcentrum - Eli Lilly Sweden ABAvtalsärende Sara JanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-30
AS2022-00241Beslut EPN Barn- och Ungdomskirurgi i Sverige - Omfattning, struktur, kvalitet och resultat, med speciellt fokus på Covid19-epidimins effekter på operationsverksamhetenÄrendeEva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-29
AS2022-00240Komplettering Årsrapport IVO Vävnadsinrättning KITMÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-03-29
AS2022-00239Godkännande EPN - Buklägesbehandling med högflödesgrimma vid Covid19. Peter FrykholmÄrendeEva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-29
AS2022-00238Avtal mellan region Uppsala och samverkansnämnden Uppsala-Örebro. RDALAvtalsärende Eva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-29
AS2022-00237Ansökan om uttag av data från Metavision, Kan sänkning av cerebral oxygenering under anestesi ge beteendeförändringar? ÄrendeEva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-29
AS2022-00236Tillgång till patientjournaluppgifter - Projekt Uppföljning av PA katetrar på CIVAÄrendeEva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-29
AS2022-00235Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister, för forskningsändamål - SPORÄrendeEva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-29
AS2022-00234Tillstånd att ta del av journaluppgifter för studie "Patienters upplevelse av den perioperativa vården"ÄrendeEva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-29
AS2022-00233Avropsavtal mellan region Uppsala, AnOpIVA och Add deep Driven Insight ABAvtalsärende Eva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-29
AS2022-00232Samverkansprotokoll 2022 - Anestesi, operation och intensivvårdÄrendeEva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-29
AS2022-00231Inspektion med anledning av 6:6a och ATL §19a - Klinisk kemi och farmakologi (AS2021-00540) 2021/069072ÄrendeTommie OlofssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-29
AS2022-00229Ansökan om tillgång till utdata från MetavisionÄrendeEva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-03-29
AS2022-00228Speaker Agreement - VO Neuro & Institut Produits Synthese ABAvtalsärende Andrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-29
AS2022-00227Bemanning sjuksköterska infektionsmottagning 1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-28
AS2022-00226Förfrågan ombyggnation VäderkvarnsgatanÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-28
AS2022-00225Synpunkter på operationer med "MitraClip" - Thoraxkirurgi/Hjärt-lungmedicin -3.4.2-09884/2022ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2022-03-28
AS2022-00224Åtkomst till patientjournalÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-25
AS2022-00223Ledningens miljögenomgång Akademiska sjukhuset 2022ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-25
AS2022-00222Barnsjukhuset 2022 signerade intyg och liknandeÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-24
AS2022-00221Inköp och upphandling - avtalstrohet, uppdragÄrendeJan TroengAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-23
AS2022-00220Förvaltningsplaner 2022 - Akademiska sjukhusetÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-22
AS2022-00219Samverkansprotokoll 2022 - Plastik- och käkkirurgiÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetMakulerat2022-03-21
AS2022-00218Årlig rapport till IVO 2021 - TransplantationschentrumÄrendeIvania ÅhmanAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-18
AS2022-00217Bemanning specialistläkare Beroende- och neuropsykiatriAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-18
AS2022-00216Årlig rapport till IVO 2021 - TransplantationscentrumAvtalsärende Ivania ÅhmanAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-18
AS2022-00215Åtkomst till patientjournaler på BOT ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-18
AS2022-00214Uppdragsutbildning till specialistsjuksköterska, Uppsala universitet 2022-2023Avtalsärende Sara SvanfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-17
AS2022-00213MBL §§ 10 och 64 arbetsgivarens brott mot förhandlingsskyldighet och samverkansskyldighet, PsykiatriÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-17
AS2022-00212MBL § 11 Chefstillsättning Affektiv mottagning 2, Psykiatri (AS2022-00042-14)ÄrendeTea SundstenAkademiska sjukhusetAvslutat2022-03-17
AS2022-00211Överenskommelse kring insatser för suicidprevention i Region UppsalaAvtalsärende Åsa TörnkvistAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-17
AS2022-00210Avtalsförlängning Triolab - Klinisk kemi och farmakologiÄrendeChristina B AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-03-17
AS2022-00209Hyrbemanning psykiatrisjuksköterska BUP-avdelningAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-17
AS2022-00208Hyrbemanning anestesiläkare anopivaAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-17
AS2022-00207Barnsjukhuset div avtal 2022Avtalsärende Ulrika LindgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-16
AS2022-00206Processledare nationellt programområde - Öron-, näsa- och halssjukdomar 2022Avtalsärende Marie SjödinAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-16
AS2022-00205Läkemedelsverket - Årlig rapport 2021, blodverksamhetÄrendeMarja-Kaisa AuvinenAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-15
AS2022-00204Grupphandledning kuratorer 2022Avtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-15
AS2022-00203DocPlusSTYR-654 Barnsjukhuset 2022ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-15
AS2022-00202JOBmeal Barnsjukhuset 2022Avtalsärende Ulrika LindgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-15
AS2022-00201Takeda - Årsrapport 2021ÄrendeCaroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-15
AS2022-00200Samarbetsavtal inom klinisk immunologi - KITM/LMVAvtalsärende Caroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-14
AS2022-00198Hyrbemanning sjuksköterska psykiatrinavd. 3BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-14
AS2022-00197Enkät - Statistik över kliniska studier, EtikprövninsgmyndighetenÄrendePeter StålbergAkademiska sjukhusetAvslutat2022-03-13
AS2022-00196FoUU protokoll Barnsjukhuset 2022ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-11
AS2022-00195MBL § 11 Internutbildningsplan för sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor utan vidareutbildning i strålbehandling, AS2022-00041-1 ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2022-03-11
AS2022-00194Samverkansprotokoll 2022 - VO UrologiÄrendeAnnika TapperAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-11
AS2022-00193Hyrbemanning, Avdelning 4b psykiatriAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-10
AS2022-00192Synpunkter på väntetider inskickade till IVO- AkutmottagningenÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2022-03-10
AS2022-00191Avtal om samarbete - CFU-GM analys hematopoetiska stamceller, Sahlgrenska UniversitetssjukhusetAvtalsärende Caroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-10
AS2022-00190Blodomloppet, Licensavtal 2022Avtalsärende Pernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-03-10
AS2022-00189Uppsägning av leasingavtal - Vattenautomater ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-10
AS2022-00188Anonyma uppgifter gällande aortakirurgi, ThoraxkirurgiÄrendeLaila Hellgren JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2022-03-09
AS2022-00187Miljötillsyn Akademiska sjukhuset 2022ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-09
AS2022-00186ALMEMO kalibreringÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-03-09
AS2022-00185Bemanning sjuksköterska hjärtavdelning 50F och 50GAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-08
AS2022-00184Hyrbemanning grundutbildad sjuksköterska Reumatologi- och hudavdelning 100B1Avtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-08
AS2022-00183Avtal konsultationstillfällen med fokus på ledarskap i förändringAvtalsärende Sanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-03-08
AS2022-00182Leverans till regionarkivet - Plastik- och käkkirurgi 2022-01-20ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2022-03-07
AS2022-00181Avtal gällande kraniofacial kirurgkonsultAvtalsärende Malin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-04
AS2022-00180Synpunkter på lönesatsning för sjuksköterskorÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2022-03-04
AS2022-00179Hyrbemanning, Dagvårdsavdelning för blod- och tumörsjukdomarAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-03
AS2022-00178Förnyad adjungering Marie-Louise Bondeson, KGAvtalsärende Akademiska sjukhusetBehandlas2022-03-03
AS2022-00177Förnyad adjungerikng av Olivera Casar-Borota KPAvtalsärende Caroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-03
AS2022-00176Hyrbemanning BOT 101BAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-02
AS2022-00175Avtal - Sjukvårdsregional processledare, RCC mellansverigeAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-02
AS2022-00174Samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Sjukhuskyrkan kring sorgegrupper för barnAvtalsärende Anna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-01
AS2022-00173Begäran om åtgärder enligt 6:6a - stor personalomsättning samt kränkande särbehandling, serologenÄrendeTommie OlofssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-03-01
AS2022-00172Hyrbemanning sjuksköterska Akutmottagning för vuxenpsykiatri Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-24
AS2022-00171Hyrbemanning sjuksköterska Reumatolog- och hudavdelning 100B1 Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-24
AS2022-00170Utnämning till radiologisk ledningsfunktion för strålbehandling på Akademiska sjukhusetÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-02-23
AS2022-00169Avtal om ekonomisk överenskommelse - regional datainsamling inom ARTIS projektetÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-02-23
AS2022-00168Hyrbemanning SAH norduppland Grundutbildad sjuksköterskaAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-23
AS2022-00167Hyrbemanning BB-avdelning 96 C2/EAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-23
AS2022-00166Hyrbemanning Lungavdelning 50EAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-22
AS2022-00165Allvarligt tillbud 3:3a - risk för smitta, Klinisk neurofysiologiÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetAvslutat2022-02-22
AS2022-00164Utökad nationell övervakning med helgenomsekvensering av SARS-CoV-2 05097-2021Avtalsärende Marianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-22
AS2022-00163Riktlinjer för ansökan om adjungerad tjänst­ ersätter beslut nr 14/2021ÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetMakulerat2022-02-22
AS2022-00162Funktionsbrevlådor Akademiska sjukhuset, uppdragÄrendeHelena BrobergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-21
AS2022-00161Hyrbemanning sjuksköterska Barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar 95 A Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-21
AS2022-00160Hyrbemanning sjuksköterska akutmottagningen Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-18
AS2022-00159Samverkansprotokoll 2021 - Rehabilitering och SmärtcentrumÄrendeSara JanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-18
AS2022-00158Samverkansprotokoll 2022 - Rehabilitering och SmärtcentrumÄrendeSara JanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-18
AS2022-00157Auskltation, Novartis Sverige AB - Blod och tumörsjukdomarAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-18
AS2022-00156Behovsvagnar 2022ÄrendeKarl GyllenspetzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-18
AS2022-00155Behovsvagnar 2021ÄrendeKarl GyllenspetzAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-02-18
AS2022-00154Behovsvagnar 2020ÄrendeKarl GyllenspetzAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-02-18
AS2022-00153Anmälan av personuppgiftsincident 14 februari 2022 (H-072130)ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-17
AS2022-00152Bemanning röntgensjuksköterska, Thorax- bukavdelning BFCAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-16
AS2022-00151Vätskeservice 2022ÄrendeKarl GyllenspetzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-16
AS2022-00150Bemanning specialistläkare psykiatri BUP mottagningAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-16
AS2022-00149Hyrbemanning, Urologavdelning 50CAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-16
AS2022-00148Årlig rapport av verksamhet vid Vävnadsinrättning vid VO Plastikkirurgi och käkkirurgi, Akademiska sjukhusetÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-15
AS2022-00147Årsrapport verksamhet vid Vävnadsinrättning VO PoK Akademiska sjukhusetÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-15
AS2022-00146Inspektion strålbehandlingsverksamhet SSM2021-4620ÄrendeAlexander EnglundAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-15
AS2022-00145Avtal RPC - CSAMAvtalsärende Gudlaug SverrisdottirAkademiska sjukhusetAvslutat2022-02-15
AS2022-00144Bemanning sjuksköterska Avdelningen för akut och specialiserad pediatrik, 95E Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-15
AS2022-00143Vätskeservice 2021ÄrendeKarl GyllenspetzAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-02-15
AS2022-00142Vätskeservice 2020ÄrendeKarl GyllenspetzAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-02-15
AS2022-00141Vätskeservice 2019ÄrendeKarl GyllenspetzAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-02-15
AS2022-00140Vävnadsinrättning Årsrapport IVOÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-02-14
AS2022-00139Bemanning sjuksköterska, Akutmottagningen för barn och ungdom Ing 95/96 Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-14
AS2022-00138Överenskommelse mellan Akademiska laboratoriet och Ortopedi och handkirurgi om hantering av benvävnad för transplantation - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-02-14
AS2022-00137Hyrbemanning sjuksköterska BUPAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-14
AS2022-00136Hyrbemanning sjuksköterska dialysmottagningenAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-11
AS2022-00135Läkemedelsverket Årlig rapport VävnadsinrättningÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-02-11
AS2022-00134Ultraljudsutrustning till BFCAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-11
AS2022-00133Besök gällande utredning från Statens haverikommissionÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetMakulerat2022-02-11
AS2022-00132Vätskevagnspåfyllning 2022ÄrendeKarl GyllenspetzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-10
AS2022-00131Universitetssjukvårdsnämnden 2022ÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-10
AS2022-00130Bemanningssjuksköterskor, Barnavdelningen för neurologi, ortopedi, kirurgi och urologi 65 A Avtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-10
AS2022-00129Hyrssjuksköterskor, psykiatriavdelning 3AAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-10
AS2022-00128Bemanning Barnmorska Obstetriska specialistmottagningarna Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-09
AS2022-00127Beslut för kännedom - Utlämnande av vissa oberedda läkemedel, Suprax 2022ÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-09
AS2022-00126Inspektion av vävnadsinrättningen vid VO plastik och käkkirurgi - 3.2.1-47917/2021ÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-09
AS2022-00125Hyrbemanning grundutbildad sjuksköterska Lungavdelning 50EAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-09
AS2022-00124Vätskevagnspåfyllning 2021ÄrendeKarl GyllenspetzAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-02-09
AS2022-00123Samverkansprotokoll Ortopedi och handkirurgi 2022ÄrendeAnneli JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-08
AS2022-00122Vätskevagnspåfyllning 2020ÄrendeKarl GyllenspetzAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-02-08
AS2022-00121Remiss Promemoria om nya könstillhörighetslagen - S2021/07285ÄrendeHelena BrobergAkademiska sjukhusetAvslutat2022-02-07
AS2022-00120Tillägg till tillstånd för vävnadsinrättning, LäkemedelsverketÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-02-07
AS2022-00119Bemanning röntgensjuksköterska Neuroavdelning vid BFC Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-03
AS2022-00118Information om skyldighet att lämna uppgifter om totalförsvarspliktiga till Plikt- och prövningsverket, Ö2022/0105ÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-03
AS2022-00117Underrättelse efter förhör på BarnahusÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-02-02
AS2022-00116Samverkansprotokoll 2022 - Bild- och funktionsmedicinskt centrumÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-02
AS2022-00115Hyrbemanning specialistläkare anestesi och intensivvård Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-02
AS2022-00114Planering av bedömning Swedac 2022ÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-02-01
AS2022-00113Avtal - Uppdragsutbildning för specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård och intensivvård vid Uppsala UniversitetAvtalsärende Sara SvanfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-01
AS2022-00112Ställföreträdande föreståndare för brandfarlig varaÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2022-02-01
AS2022-00111Hyrbemanning sjuksköterska bot 100AAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-01
AS2022-00110Samverkansprotokoll 2022 - VO plastik- och käkkirurgiÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-02-01
AS2022-00109Kvalitetssäkringsuppdrag för rehabiliteringskoordinator VO Blod- och tumörsjukdomarÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-31
AS2022-00108Delegationsbeslut Akademiska sjukhuset 2022ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-31
AS2022-00107Uppsägning avtal Fysikstöd PET/MR enheten AS2018-0570ÄrendeAlexander EnglundAkademiska sjukhusetAvslutat2022-01-31
AS2022-00106Hyrbemanning grundutbildad sjuksköterska Avd 85F1 ÖNHAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-31
AS2022-00105Bemanning sjuksköterska infektionsmottagning 1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-31
AS2022-00104Garantibemanning sjuksköterska infektionsavdelningenAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-31
AS2022-00103Hyrbemanning sjuksköterska Onkologavdelningen 101BAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-31
AS2022-00102Konsultavtal Region Uppsala Akademiska - Kvadrat Sundsvall ABAvtalsärende Caroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-31
AS2022-00101Bemanning sjuksköterska Rehabiliteringsmedicinska avdelningen 85 C Avtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-31
AS2022-00100Hyrbemanning överläkare anestesi Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-31
AS2022-00099Hyrbemanning specialistläkare anestesi Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-31
AS2022-00098Synpunkter på brist på patientsekretess - AkutmottagningenÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2022-01-28
AS2022-00097Avtal mellan RCC Mellansverige och Region Uppsala/ Hematolog-klinikenAvtalsärende Linnea FooAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-28
AS2022-00096Anonyma brev till Akademiska sjukhuset från enskild person 2022ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-28
AS2022-00095Avtal bemanning sjuksköterska, Intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95FAvtalsärende Carina SkagerlindAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-01-28
AS2022-00094Avtal SE-2022-02 gällande reagens och förbrukningsartiklarÄrendeSophie JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-01-28
AS2022-00093Anmälan om förändring av särskilt utsedd personÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-27
AS2022-000922022 Hematologens recordsÄrendeLinnea FooAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-27
AS2022-00091Oy Doratone AbAvtalsärende Adel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2022-01-27
AS2022-00090Beslut Etikprövningsnämnden ÄrendeAkademiska sjukhusetMakulerat2022-01-27
AS2022-00089Hyrbemanning, anestesisjuksköterska Anestesi- och operationsavdelningen, Akademiska sjukhusetAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-27
AS2022-00088Bemanning dialyssjuksköterskaAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-26
AS2022-00087Avtal Håtunalab 2022Avtalsärende Caroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-25
AS2022-00086Avtal Abbott Scandinavia AB KMB Alinity mpAvtalsärende Caroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-25
AS2022-00085CompuGroup Medical 2021 utbildning Avtalsärende Johan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-01-25
AS2022-00084Förfrågan legitimationsprocess för medicinsk personalÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2022-01-25
FOU2022-00031Tillgång till patientjournaler och utdata 2022 - VO Plastikkirurgi och KäkkirurgiÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetMakulerat2022-01-25
AS2022-00083Synpunkter från anställd gällande lönetilläggÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2022-01-25
AS2022-00082Prislistor 2022 - Akademiska laboratorietÄrendeCaroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-25
AS2022-00081Samverkansprotokoll 2022 - GeriatrikÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-24
AS2022-00080Samarbetsavtal mellan Göteborgs universitet och Akademiska laboratorietAvtalsärende Caroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-24
AS2022-00079LÖF ärenden Barnsjukhuset 2022ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetMakulerat2022-01-24
AS2022-00078Tillsyn av psykiatrisk tvångsvård, BUP - 3.5.1-33512/2021ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-21
AS2022-00077Hyrbemanning, sjuksköterskor Akutmottagning för vuxenpsykiatri Avtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-20
AS2022-00076Hyrbemanning, sjuksköterskor Internmedicinavdelning 30E1 Avtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-20
AS2022-00075Prisvavtal mellan Klinisk mikrobiologi och Triolab 2021ÄrendeCaroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-20
AS2022-00074Avtal PerkinElmer och KMBÄrendeCaroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-20
AS2022-00073Samverkan HLFYS 2022ÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-20
AS2022-00072Tillgång till patientjournaluppgifter av annat skäl än direkt deltagande i patientens vård, VO Neuro 2022ÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-20
AS2022-00071Instruktioner gällande läkemedel och medicinska produkter, VO Neuro 2022ÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-20
AS2022-00070Samverkan 2022, VO NeuroÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-20
AS2022-00069AC-möte 2022, VO Neuro ÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-20
AS2022-00068APT 2022, VO NeuroÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-20
AS2022-00067VLG 2022, VO NeuroÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-20
AS2022-00066Sektionsledning 2022, VO NeuroÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-20
AS2022-00065Bemanning sjuksköterska Akutvårdsavdelning 30 CAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-19
AS2022-00064Bemanning sjuksköterska Postoperativa avdelningen 101 F Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-19
AS2022-00063MBL §11 Chefsförordnande för avdelning 5, rättspsykiatri, AS2021-00053-52ÄrendeAnnika LundbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-19
AS2022-00062Samverkan Barnsjukhuset 2022ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-18
AS2022-00061Remiss Socialstyrelsen delprojekt blodverksamhetÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-01-18
AS2022-00060Misstycke kring omorganisation av ÖNHÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2022-01-18
AS2022-00059Samverkansprotokoll 2022 - Akademiska laboratorietÄrendeCaroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-18
AS2022-00056Hyrbemanning undersköterska akutmottagningenAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-14
AS2022-00055Anonymt tips kring patientosäker miljö - AkutenÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2022-01-14
AS2022-00054Hyrbemanning sjuksköterska covid vår 2022Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-14
AS2022-00053Synpunkter på fjärrkontroller till TVÄrendeJohan EhrningAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-14
AS2022-00052Hyrbemanning, grundutbildad sjuksköterska. Avd 4a psykiatriAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-13
AS2022-00051Specialistläkare Beroende- och neuropsykiatri Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-12
AS2022-00050MBL § 11 Tillsättning av verksamhetschef VO Rehabilitering och smärtcentrumÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-01-12
AS2022-00049Hyrbemanning, sjuksköterska allmän, Internmedicinavdelning 30E1 Avtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-10
AS2022-00048Plasmainfrysare - valideringÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-01-10
AS2022-00047Produktionsöverenskommelse mellan Vo Barnsjukhuset och AnOpIVAÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2022-01-07
AS2022-00046Samverkansprotokoll 2022 - VO kirurgiÄrendeIvania ÅhmanAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-07
AS2022-00045Samverkansprotokoll 2022 - VO AmbulanssjukvårdÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-05
AS2022-00044Frysskåp, överenskommelse avseende förvaring av benvävnad - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2022-01-04
AS2022-00043Samverkansprotokoll 2022 - VO Thoraxkirurgi och -anestesiÄrendeMaria LindbladAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-04
AS2022-00042Samverkansprotokoll 2022- PsykiatriÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-04
AS2022-00041Samverkansprotokoll 2022 - Blod- och tumörsjukdomarÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-04
AS2022-00040MBL § 11 Tillsättning av Nina Lundberg som avdelningschef på avd 100A, AS2021-00050-10ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2022-01-04
AS2022-00039Hyrbemanning sjuksköterska bot 101AAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-04
AS2022-00038Hyrbemanning sjuksköterska Röntgenavdelning Östhammar Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-04
AS2022-00037Anonymt - Grav vårdplatsbrist på akutmottagningen 3.4.2-49061/2021ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2022-01-03
AS2022-00036Leverans till regionarkivet - Sjukhusadministrationen 2022-04-22ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00035Inkommande brev för kännedom till verksamheter 2022ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00034Behörighet för kliniskt verksamma apotekare, Akademiska sjukhuset 2022ÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00033Avtal - Medicintekniska produkter 2022Avtalsärende Per AdolfssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00032Särskilt dispensförfarande för inköp 2022ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00031Begäran om allmänna handlingar, beslut 2022ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00030Gallringsprotokoll Akademiska sjukhuset 2022ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00029Samrådsgrupp Akademiska sjukhuset - Uppsala Universitet 2022ÄrendeHelena BrobergAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00028Mötesanteckningar - Sjukhusledning Akademiska sjukhuset 2022ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00027Mötesanteckningar - Beredningsgrupp, sjukhusledningen 2022ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00026Samverkansprotokoll Sjukhusadministration 2022ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00025Samverkansprotokoll SAMO 2022ÄrendeJoanna AxelssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00024Avtal skrivare Akademiska sjukhuset 2022Avtalsärende Annika ErikssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00023Tilläggsavtal städ ISS Akademiska sjukhuset 2022 (UPPH2014-0099, UPPH2021-00202)Avtalsärende Ida VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00022Personuppgiftsbiträdesavtal 2022ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00021Avtal Jobmeal 2022 - UPPH2020-0011Avtalsärende Ida VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00020Läkemedelslicenser Akademiska sjukhuset 2022ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00019Anmälda delegationsbeslut 2022, Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00018Samtycke för medverkande på Akademiska sjuhusets Instagram 2022ÄrendeEmelie TingvallAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00017Samtycke om att avbildas på bild eller i film - personal och studenter 2022ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00016Pressmeddelande Akademiska sjukhuset 2022ÄrendeElisabeth TyskAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00015Verksamhetschefsbeslut 2022ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00014Chefsläkarbeslut Akademiska sjukhuset 2022ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00013Anmälan och underrättelse av beslut från Polismyndigheten 2022ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00012Begäran om godkännande av representation 2022ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00011Ekonomirapporter Akademiska sjukhuset 2022ÄrendeThomas LennartssonAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00010Organisationsschema Akademiska sjukhuset 2022ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00009Regionfullmäktige beslut 2022ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00008Regionstyrelsens utskott , beslut 2022ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00007Slutenvård 2022ÄrendeJohan FredlundAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00006Tillförordnad direktör 2022ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00005Förfrågningar om studiebesök till Akademiska sjukhuset 2022ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00004Utvecklingsfonden 2022ÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00003Direktörs- och ordförandebeslut Region Uppsala 2022ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00002Beslut styrelse och nämnd Region Uppsala 2022ÄrendeErika HortansAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2022-00001Direktörsbeslut Akademiska sjukhuset 2022ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2022-01-03
AS2021-00749Avrop SAS-licenser, UCR (UPPH2021-00407)Avtalsärende Marianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-30
AS2021-00748Väsentlig förändring Vävnadsinrättning, LäkemedelsverketÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-12-28
AS2021-00747Vävnadsinrättning KITM, Ny sektionschefÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-12-28
AS2021-00746Hyrbemanning sjuksköterska akutmottagningenAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-28
AS2021-00745Klagomål vårdplatsbrist - AkutenÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-27
AS2021-00744Avtal mellan Microsure och plastikkirurgiAvtalsärende Pille RihvkAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-27
AS2021-00742Anonymt tips om arbetsmiljö - AkutenÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-27
AS2021-00741Anonymt klagomål gällande vårdplatssituationen - AkutenÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-27
AS2021-00740Uppsägning VerifoneAvtalsärende Ulrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-27
AS2021-00739Eatris GSK PET-centrum amendment IIAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-23
AS2021-00738Garanterad forskningstid doktorand BFCÄrendeAdel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-23
AS2021-00737Bemanning läkare Barn- och ungdomspsykiatri läkare öppenvårdAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-22
AS2021-00736Anonymt - hård belastning på akutmottagningen - 3.4.2-48199/2021ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-22
AS2021-00735Tillsättning av AT-block Åland VT-22ÄrendeJohan CarlssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-22
AS2021-00734Tillsättning av AT-block med start 220131ÄrendeJohan CarlssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-22
AS2021-00733Satsprotokoll Sterila 2022ÄrendeUlrika PetersAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-22
AS2021-00732Satsprotokoll Cytostatika 2022ÄrendeUlrika PetersAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-22
AS2021-00731Avtal verksamhetsförlagd utbildning Luleå tekniska universitet och arbetsterapiavd 2008-2010Avtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-21
AS2021-00730Avtal Karolinska institutet post-doc Gunilla Eriksson 2009Avtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-21
AS2021-00729Avtal Karolinska institutet post-doc Therese Erikson 2013Avtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-21
AS2021-00728Avtal Samverkan i Språknätet för de yngsta barnens språk- och läsutveckling i Uppsala länAvtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-21
AS2021-00727Underhållsavtal VoiceJournal 2021 Länslogopedin och Neovius Avtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-21
AS2021-00726Avtal verksamhetsförlagd utbildning 2021-2022 Luleå Tekniska universitetAvtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-21
AS2021-00725Avtal Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, lönemedel 2021Avtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-21
AS2021-00724Omfördelning arbetstid förenade anställningarAvtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-21
AS2021-00723Annonsavtal - Plats-, eftertext- och imageannonser, LäkartidningenAvtalsärende Sara SvanfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-21
AS2021-00722Säkerhetsmeddelande från Baxter Service Europe S.A. angående förgasare SevofluraneÄrendeMaria LindbladAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-21
AS2021-00721Beställning strömadapter ALMEMOÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-12-21
AS2021-00720Uppdrag Regionöverläkare TransfusionsmedicinAvtalsärende Tommie OlofssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-12-21
AS2021-00719Regionöverläkare TransfusionsmedicinAvtalsärende Pernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-12-21
AS2021-00718Yrkande enligt 6:6a - obrukbart rum med anledning av trasigt fönster, Psykiatriavdelning 3AÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-21
AS2021-00717Ansökan Förnyad adjungering KP för A. DragomirAvtalsärende Caroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-21
AS2021-00716Avtalsförlängning AL KMB och Abbot Scandinavia AB Avtalsärende Caroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-21
AS2021-00715Överenskommelse mellan Akademiska laboratoriet KITM och iCoat Medical Avtalsärende Caroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-21
AS2021-00714Samverkansprotokoll 2022- PsykiatriÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetMakulerat2021-12-21
AS2021-00713Uppdrag - Styrning av Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings prioritieringar för IT-system ÄrendeRasmus ZamoreAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-12-20
AS2021-00712Överenskommelse mellan Akademiska laboratoriet/KKF och Uppsala biobank angående samarbete gällande hantering av vätskebaserade biobanksproverÄrendeSophie JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-12-20
AS2021-00711Överenskommelse mellan Uppsala Biobank och Klinisk kemi och farmakologi gällande Uppsala BioLabÄrendeSophie JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-12-20
AS2021-00710Bemanning sjuksköterska infektionsavdelningen 30FAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-17
AS2021-00709Yrkande enligt 6:6a - arbetsmiljön för onkologins läkare, Blod- och tumörsjukdomarÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-17
AS2021-00708Överenskommelse gällande transplantationsoperationer på thoraxoperationÄrendePer ElovssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-17
AS2021-00707Allvarligt tillbud 3:3a- risk för blodsmitta, Psykiatri 13 decemberÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-17
AS2021-00706Anmälan av personuppgiftsincident 17 december 2021ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-17
AS2021-00705Ledningens miljögenomgång Akademiska sjukhuset 2021ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-16
AS2021-00704Avtal med IntertekAvtalsärende Pille RihvkAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-16
AS2021-00703Konsultavtal avseende specialist i klinisk immunologi DalarnaAvtalsärende Caroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-16
AS2021-00702Hyrbemanning sjuksköterska Barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar 95 AAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-16
AS2021-00701Hyrbemanning, sjuksköterska allmän, Ortoped avdelning 70 A och BAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-15
AS2021-00700Bemanning psykiatrisjuksköterska Barn- och ungdomspsykiatriska avdelningenAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-15
AS2021-00699Bemanning specialistläkare Bild- och funktionsmedicinskt centrum (BUK)Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-15
AS2021-00698Överenskommelse gällande elektroniska laboratoriesvarAvtalsärende Tommie OlofssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-15
AS2021-00697Hyrbemanning sjuksköterska psykiatriavdelning 3BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-15
AS2021-00696Grupphandledning kuratorer 2021Avtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-12-14
AS2021-00695MBL § 11 och § 14 - Tillsättning av verksamhetschef Thoraxkirurgi och -anestesi (AS2021-00025-26)ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-14
AS2021-00694Allvarlig avvikelse Vävnadsinrättningen, IVOÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-12-14
AS2021-00693Avropsavtal till ramavtal UPPH2018-0413 mellan Region Uppsala och Lyhra avseende handledning i läkargrupperna inom VO Thoraxkirurgi och -anestesiAvtalsärende Mona NirkAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-13
AS2021-00692Anonymt klagomål över vårdplatser - 3.4.2-46813/2021ÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-13
AS2021-00691Anmälan av personuppgiftsincident (säk-004160)ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-10
AS2021-00689Överenskommelse 2022 - Uppsala Universitet, Inst. för Medicinska vetenskaper och verksamhetsområde Specialmedicin, hud och reumatologiÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-09
AS2021-00688Överenskommelse mellan Institutionen för medicinska vetenskaper och Akademiska laboratorietÄrendeSophie JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-12-09
AS2021-00687Handledning av arbetsgrupp 2022, KvinnofridsenhetenAvtalsärende Anna HägerAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-09
AS2021-00686Hyrbemanning, barnmorska inom förlossningsavdelningen Avtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-08
AS2021-00685Avrop via bemanningsföretag sjuksköterska allmän, Kirurgavdelning 70 DAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-08
AS2021-00684BVoH - gemensam tidbok offentlig och privatÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-08
AS2021-00683Tillgång till patientjournaluppgifter av annat skäl än direkt deltagande i patientens vård - Kirurgen 2022ÄrendeBengt IsakssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-08
AS2021-00682Synpunkter på att patienter inte prioriteras - AkutenÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-07
AS2021-00681Anonymt klagomål gällande resursbrist - AkutenÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-07
AS2021-00680Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen VO infektionssjukdomar 2017-2020ÄrendeMaria SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-12-06
AS2021-00679Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering VO Ambulanssjukvård 2017-2020ÄrendeMaria SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-12-06
AS2021-00678Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen VO Bild och funktionsmedicinskt centrum 2017-2020ÄrendeMaria SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-12-06
AS2021-00677Cancerrådet - Mötesprotokoll 2021ÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-06
AS2021-00676Avrop sjusköterska allmän, specialmedicin, hud och reumatologiAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-03
AS2021-00675Avrop sjuksköterska allmän, Plastik- och Käkkirurgavdelning 85 F2Avtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-03
AS2021-00674Avtal mellan RCC Mellansverige och Klinisk genetik inom Region UppsalaAvtalsärende Caroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-03
AS2021-00673Hyrbemanning sjuksköterska Akutmottagningen för barn och ungdom Ing 95/96. Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-03
AS2021-00672HJÄLTE, HJärnpåverkan av leukemi eller hjärntumör och terapi - akuta och sena effekterÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetMakulerat2021-12-02
AS2021-00671Målkort Akademiska sjukhuset 2022ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetMakulerat2021-12-02
AS2021-00670Avtal för radiologiska tjänster av Röntgen Eastmaninstitutet, FTV StockholmAvtalsärende Pille RihvkAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-01
AS2021-00669Avtal om tillvaratagande och utredning av hudvävnad för transplantationsändamålAvtalsärende Pille RihvkAkademiska sjukhusetAvslutat2021-12-01
AS2021-00668Taligenkänning Akademiska sjukhuset - ProjektÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-01
AS2021-00667Automatisering Orbit - Cosmic PAS - ProjektÄrendeHelena BrobergAkademiska sjukhusetBehandlas2021-12-01
AS2021-00666Direktupphandling - LedningsgruppsutvecklingAvtalsärende Carina JangborgAkademiska sjukhusetAvslutat2021-11-30
AS2021-00665Helmsley avtal med KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-11-29
PAS2021-00613Synpunkter på felaktig journalanteckning och begäran om ändring- AkutmottagningenÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-11-29
AS2021-00664Bemanning sjuksköterska infektionsmottagningenAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-29
AS2021-00663Anonymt angående vårdplatser/AkutenÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-11-26
AS2021-00662Skrivelse ang påfyllnadsdos av vaccin mot SARS-COV2ÄrendeMona NirkAkademiska sjukhusetAvslutat2021-11-26
AS2021-00661Uppgifter om lägesbild till IVO - Akuten ÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-11-25
AS2021-00660Anonyma uppgifter/tips - AkutenÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-11-25
AS2021-00659Anonyma synpunkter inkomna till IVO via facket - AkutenÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-11-25
AS2021-00658Avtal Sunderby sjukhusÄrendeMaria U AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-25
AS2021-00657Bärbara streckkodsläsare på operationsenhet - ProjektÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-11-24
AS2021-00656Biobanksavtal KS-AL DYSI-studieAvtalsärende Caroline BekeAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-24
AS2021-00655ULO - Mötesprotokoll 2021ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-24
AS2021-00654Bemanning sjuksköterska Geriatriken Tierp Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-23
AS2021-00653Bemanning sjuksköterska SAH NordupplandAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-23
AS2021-00652Sponsoravtal AbbVie ABAvtalsärende Pille RihvkAkademiska sjukhusetAvslutat2021-11-23
AS2021-00651Avtal Jobmeal 5462 ing 96 NBVAvtalsärende Ida BladhAkademiska sjukhusetAvslutat2021-11-22
AS2021-00650Ninolab Avtal nr. SA1100832Avtalsärende Ida BladhAkademiska sjukhusetAvslutat2021-11-22
AS2021-00649Hyrbemanning specialistsjuksköterska AnOPIVA gemensam Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-22
AS2021-00648Bemanning sjuksköterska urologavdelning 50 CAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-18
AS2021-00647Hyrbemanning sjuksköterska Barnavdelningen för neurologi, ortopedi, kirurgi och urologi 65 A Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-17
AS2021-00646Bemanning anestesisjuksköterska NeuroanestesinAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-17
AS2021-00645Hyrbemanning, barnmorska, förlossningsavdelningenAvtalsärende Johanna OdelkrantzAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-17
AS2021-00644Bemanning sjuksköterska Hjärtavdelning 50G och 50FAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-17
AS2021-00643Bemanning specialistläkare BUPAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-11-17
AS2021-00642Redaktionsråd Patientsäkerhetsberättelse och Kvalitetsbokslut 2021ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2021-11-16
AS2021-00641Bemanning sjuksköterska Akutvårdsavdelning 30 C Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-16
AS2021-00640Rabattavtal ThermoFischer Scientific ÄrendeSophie JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-11-16
AS2021-00639Förändring av gällande avtal, Triolab ABÄrendeSophie JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-11-16
AS2021-00638Avtal databas Micromedex, Uppsala universitetÄrendeSophie JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-11-16
AS2021-00637Inköp av personlig assistans/utbildning under sjukhusvistelseAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-15
AS2021-00636MedtronicAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2021-11-15
AS2021-00635Personuppgiftsbiträdes avtal VO NeuroAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-15
AS2021-00634Spagopix-01 studienAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-15
AS2021-00633Nedskrivning 2021 VO NeuroAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-12
AS2021-00632Hyrbemanning sjuksköterska Akutmottagningen Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-11
AS2021-00631Equalis leverans av material till extern kvalitetssäkringsverksamhet för hematologi - KITM ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-11-11
AS2021-00630Healthcare consultancy services Akademiska-Celgene ABAvtalsärende Camilla BonnevierAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-11-11
AS2021-00629Thermo Fisher överenskommelse validering av Phadia - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-11-11
AS2021-00628Förvaltningsplaner medicintekniska system 2022ÄrendePer AdolfssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-10
AS2021-00627FoUU protokoll Barnsjukhuset 2021ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-11-09
AS2021-00626Hyrbemanning sjuksköterska psykiatriavdelning 3AAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-09
AS2021-00625Blåljusmyndighetens synpunkter på Trafikverkets förslag kring ändring av vägplan för gång och cykelväg Uppsala-Lövstalöt-Björklinge väg 600ÄrendeLars WestmanAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-08
AS2021-00624Prislista Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping 2022ÄrendeHelena BrobergAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-06
AS2021-00623Bemanning sjuksköterska Infektionsmottagning 1 - garantibemanning ÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-05
AS2021-00622Bemanning operationssjuksköterska Anestesi- och operationsavdelningen vid ing 95-96 Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-04
AS2021-00621Hyrbemanning Intensivvårdssjuksköterska BrännskadecentrumAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-04
AS2021-00620Sammanhållen process för multimediamaterial - ProjektÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-03
FOU2021-002011011902 - RBC - VR-Biobanksregister 2021Avtalsärende Caroline TibellAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-02
AS2021-00619Hyrbemanning sjuksköterska BUP akutmottagning Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-02
AS2021-00618Takeda plasmaförsäljningsavtal 2022-2024 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-11-02
AS2021-006171011902 - RBC - VR-Biobanksregister 2021Avtalsärende Caroline TibellAkademiska sjukhusetMakulerat2021-11-02
AS2021-00616Avrop hyrbemanning barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar 95 A Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-11-02
AS2021-00615Evakuering HSC vid renovering, förändring till IVOÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-11-01
AS2021-00614Evakuering HSC vid renovering, väsentlig förändringÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-11-01
AS2021-00613Audit request, Thermo Fisher ÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-10-29
AS2021-00612CSD-Centrum för Sällsynta sjukdomar och Diagnoser Avtal 2022Avtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-27
AS2021-00611Yrkande enligt 6:6a - jourtid och ensamarbete, Specialistansluten hemsjukvård (SAH) i NordupplandÄrendeCarina JangborgAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-26
AS2021-00610Ascend-4, CLDK378A2301 90132/1011153Avtalsärende Jessica JohnsonAkademiska sjukhusetMakulerat2021-10-25
AS2021-00609Bemanning sjuksköterska Internmedicinavdelning 30E1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-25
AS2021-00608Hyrbemanning sjuksköterska Lungavdelning 50 EAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-25
AS2021-00607Hyrbemanning sjuksköterska ÖHNAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-22
AS2021-00606Avtal mellan RCC Mellansverige och Region Uppsala, endokrinsektionen om delfinansiering av Britt Edén Engströms lönAvtalsärende Susanne LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-22
AS2021-00605Hyrbemanning sjuksköterska geriatrik 30AAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-22
AS2021-00604Processledare nationellt programområde, NPOÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-10-21
AS2021-00603Bemanning specialistläkare Beroende- och neuropsykiatri läkare öppenvård Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-21
AS2021-00602Akademiska sjukhusets målkort 2022ÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-21
AS2021-00601Hyrbemanning sjuksköterska avd 4A psykiatrin Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-21
AS2021-00600Spolning av tappställen BOT administration ÄrendeJessica JohnsonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-10-21
AS2021-00599hyrbemanning sjuksköterska akut avrop BOT 101BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-21
AS2021-00598Klagomål angående TV-licensavtalÄrendeAkademiska sjukhusetMakulerat2021-10-19
AS2021-00597Överenskommelse kring insatser för suicidprevention i Region UppsalaAvtalsärende Åsa TörnkvistAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-18
AS2021-00596Överenskommelse reglering av huvudmannaskap och styrning Uppsala Biobank (MEDFARM 2021/1018)ÄrendePeter StålbergAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-18
AS2021-00595Avtal mellan PuA och PuB, VO KirurgiAvtalsärende Ivania ÅhmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-10-18
AS2021-00594Avtal Högskolan Dalarna och Akademiska sjukhuset okt 2021-jan 2021, Ylva CedervallAvtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-15
AS2021-00593Hyrbemanning sjuksköterska PAVAAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-15
AS2021-00592Överenskommelse om ekonomisk ersättning för forskningssjuksköterska forskargrupp Njurmedicin mellan Institutionen för medicinska vetenskaper och verksamhetsområde Specialmedicin, hud och reumatologiÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-15
AS2021-00591Hyrbemanning sjuksköterska Onkologisk endokrinologiavdelningen 100AAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-15
AS2021-00590Bemanning sjuksköterska Gynekologi avdelning 96 C1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-14
AS2021-00589Bemanning anestesisjuksköterska Oral-plastik-öronanestesinAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-14
AS2021-00588Bemanning sjuksköterska Oral-plastik-öronanestesinAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-14
AS2021-00587Hyresavtal Convini/Kaffeknappen- avd 95F A9712601Avtalsärende Klas EkströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-14
AS2021-00586Bemanning sjuksköterska Geriatrisk ortoped- och strokeavdelning 30 BAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-13
AS2021-00585Forskningstid för doktorand vid BFCÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetMakulerat2021-10-13
PAS2021-00525Synpunkter på bristande komfort, AkutmottagningenÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-10-12
AS2021-00584Överenskommelse blod, med GävleÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-10-11
AS2021-00583Auskultation Mag-tarm mottagningen 2019-06-26ÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-10-08
AS2021-00582Hyrbemanning sjuksköterska Rehabiliteringsmedicinska avdelningen 85 C1 Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-08
AS2021-00581Hyrbemanning sjuksköterska Urologavdelning 50 C Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-07
AS2021-00580hyrbemanning opsjuksköterska Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningen Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-07
AS2021-00579hyrbemanning anestesisjuksköterska Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningen Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-07
AS2021-00578Hyrbemanning sjuksköterska bot 101BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-06
AS2021-00577Projekt - Förbättrad prehospital akutpsykiatrisk vårdÄrendeÅsa TörnkvistAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-10-06
AS2021-00576Anonyma uppgifter om förvärrad vårdplatsbristÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-10-06
AS2021-00575Hyrbemanning anestesisjuksköterska Ortopediska anestesi- och operationsavdelningenAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-06
AS2021-00574Hyrbemanning Operationssjuksköterska Ortopediska anestesi- och operationsavdelningenAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-06
AS2021-00573Hyrläkare gynpatologi Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-10-06
AS2021-00572Hyrbemanning sjuksköterska Anestesi- och operationsavdelningen vid ing 95-96Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-06
AS2021-00571Förhandling enligt MBL § 38 tilldelning upphandling plastikkirurgi (SHS2020-00089-8 ) ( UPPH 2021-00019)ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2021-10-05
AS2021-00570Samarbetsavtal inom klinisk immunologi mellan Akademiska laboratoriet och Laboratoriemedicin VästernorrlandAvtalsärende Camilla BonnevierAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-04
AS2021-00569Intermediärvård Akademiska sjukhuset - ProjektÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetBehandlas2021-10-01
AS2021-00568Föreläggande p.g.a. befarad fara för patientsäkerheten 3.7.1-36113/2021ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-30
AS2021-00567Hyrbemanning sjuksköterska Onkologisk endokrinologiavdelningen 100A Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-30
AS2021-00566Tarmcancerscreening Region Uppsala - ProjektÄrendeBengt IsakssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-29
AS2021-00565Bemanning sjuksköterska SAH NordupplandAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-29
AS2021-00564Bemanning sjuksköterska postopavdelning 101FAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-29
AS2021-00563hyrbemanning sjuksköterska avdelningen för akut och specialiserad pediatrik, 95E Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-29
AS2021-00562Hyrbemanning Akutmottagningen för barn och ungdom Ing 95/96.Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-28
AS2021-00561Avtal Akademiska sjukhuset och UU - VO KirurgiAvtalsärende Ivania ÅhmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-09-28
AS2021-00560Anonymt klagomål avseende resursbrist på AkutenÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-09-24
AS2021-00559Bemanning sjuksköterska hjärtavdelning 50F och 50GAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-22
AS2021-00558Hyrbemanning sjuksköterska Ortopedavd 70 A och B Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-22
AS2021-00557Hyrbemanning Anestesisjuksköterska inom Neuroanestesin Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-22
AS2021-00556Klagomål kring situationen på akuten ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2021-09-21
AS2021-00555Hyrbemanning läkare bup EnköpingAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-21
AS2021-00554Organisatoriska förändringar 2020, Akademiska sjukhusetÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-09-20
AS2021-00553Anonymt klagomål gällande brist på vårdplatser och telemetriplatser - Akuten och Hjärt-lungmedicinÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2021-09-20
AS2021-00552Anonymt klagomål rörande drogtester på BUPÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2021-09-20
AS2021-00551Personuppgiftsbiträdesavtal - Klinisk Genetik och Invitae Corp.Avtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2021-09-20
AS2021-00550Teledermatoskopi - ProjektÄrendeUlrika LindelöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-17
AS2021-00549ST-sidotjänstgöring, Avtal 2020ÄrendeAnna ErikssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-16
AS2021-00548Allvarlig händelse 3:3a - 29 augusti 2021, Psykiatriavdelning 1, 2021/050877ÄrendeTarja-Leena KirvesniemiAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-15
AS2021-00547Hyrbemanning sjuksköterska Plastik- och Käkkirurgavdelning 85 F2Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-15
AS2021-00546Bemanning sjuksköterska Akutvårdsavdelning 30 C Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-15
AS2021-00545Hyrbemanning sjuksköterska ADA Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-15
AS2021-00544Hyrbemanning sjuksköterska Hematologen 101A Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-15
AS2021-00543Läkemedelsverket väsentlig förändring verksamhetschefÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-09-14
AS2021-00542Fördelning av arbetsmiljöuppgifter mellan St Johanniskliniken och Akademiska sjukhusetÄrendeStergios LazarinisAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-14
AS2021-00541SK-kurser 2022Avtalsärende Helena SandinAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-13
AS2021-00540Yrkande enligt 6:6a och AT § 19a - Hantering av övertid, Klinisk kemi och farmakologiÄrendeTommie OlofssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-09-10
AS2021-00539Ersättning för föreläsning/utbildning om njursjukdomarÄrendeUlrika LindelöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-09-10
AS2021-00538Anonymt klagomål på akutmottagningen /sjukhusledningenÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2021-09-10
AS2021-00537Anonyma uppgifter gällande AkutenÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-09-10
AS2021-00536Sahlgrenska universitetssjukhuset - avtal läkare A.W - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-09-09
AS2021-00535Avtal om överföring av avtalAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2021-09-08
AS2021-00534Studie, inflammatoriska mekanismer vid reumatoid artitÄrendePernilla GustafssonAkademiska sjukhusetMakulerat2021-09-08
AS2021-00533hyrbemanning sjuksköterska bup Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-08
AS2021-00532Hyrbemanning sjuksköterska Urologavdelning 50 C Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-08
AS2021-00531Bemanning sjuksköterska Geriatriken TierpAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-09-07
AS2021-00530Uppdrag - Smittspårning av Covid-19, VårdkvalitetsenhetenÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2021-09-06
AS2021-00529Patientsäkerhetsberättelse Akademiska sjukhuset 2020ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2021-09-02
AS2021-00528Hyrbemanning barnsjuksköterska Barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar 65 AAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-08-31
AS2021-00527Hyrbemanning röntgensjuksköterska bild- funktionsmedicinskt centrum Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-08-31
AS2021-00526Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering VO Kirurgi 2017-2020ÄrendeMaria SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-08-31
AS2021-00525Kvalitetsgranskning av Läkemedelshanteringen VO Klinisk neurofysiologi neurokirurgi och neurologi 2017-2020ÄrendeMaria SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-08-31
AS2021-00524Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen VO Urologi 2017-2020ÄrendeMaria SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-08-31
AS2021-00523Uppdragsutbildning - specialistsjuksköterska inom intensivvård vid Uppsala UniversitetAvtalsärende Sara SvanfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2021-08-31
AS2021-00522Allvarlig händelse 3:3a - Risk av smitta, 29 juli 2021, Rehabilitering och smärtcentrum, 2021/044255ÄrendeCathrine GöranssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-08-30
AS2021-00521Allvarlig händelse 3:3a - 18 juni 2021, Psykosmottagning A, 2021/039317ÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2021-08-30
AS2021-00520OECI 2021ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2021-08-27
AS2021-00519Ansökan väsentlig förändring Vävnadsinrättning, LäkemedelsverketÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-08-27
AS2021-00518Avtal / Överenskommelse Blodverksamhet Gävle UppsalaÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-08-27
AS2021-00517Tobiasregistret - ÖverenskommelseAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2021-08-27
AS2021-00516MBL § 11 Tillsättning av verksamhetschef VO Specialmedicin, hud och reumatologi (AS2021-00025-14)ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2021-08-27
AS2021-00515Allvarligt tillbud 3:3a - stickskada 20 juni 2021, 2021/041712ÄrendeCamilla InemanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-08-26
AS2021-00514Hyrbemanning sjuksköterska geriatrik 30BAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-08-26
AS2021-00513LV_Ansökan väsentlig förändring, VävnadsinrättningÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-08-23
AS2021-00512Allvarlig händelse 3:3a - 30 juli 2021, Ambulanssjukvården Östhammar 2021/043962ÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-08-23
AS2021-00511QIAGEN-Klinisk Genetik-Lucia CavelierAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-08-19
AS2021-00510Hot för patientsäkerheten - Klagomål från personalÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2021-08-19
AS2021-00509Bemanning sjuksköterska medicinavdelning 30EAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-08-18
AS2021-00508Specialistläkare beroendemedicinska mottagningenAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-08-18
AS2021-00507Förfrågan om forskare för hälsokostpreparatÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-08-18
AS2021-00506Avrop - Vägledning personuppgiftshantering (UPPH2017-0442)Avtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2021-08-16
AS2021-00505Rehabiliteringsmedicinska avdelningen 85 C1 Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-08-16
AS2021-00504Hyrbemanning sjuksköterska Akutmottagning för vuxenpsykiatriAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-08-16
AS2021-00502Avtal forskningsprojekt KI - BOT barn, Behnam SadeghiAvtalsärende Ulrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-08-13
AS2021-00501Beslut om tilläggsavtal ALF 2021-2022Avtalsärende Anna HurtighAkademiska sjukhusetBehandlas2021-08-13
AS2021-00500Uppdrag - Separat vuxenmottagning för cystisk fibrosÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-08-13
AS2021-00499Begäran om hjälpÄrendeCamilla LövgrenAkademiska sjukhusetMakulerat2021-08-11
AS2021-00498Samarbetsavtal - stödja Aibetic i form av utbyte av kvalitativ kunskap och erfarenhet.ÄrendeUlrika LindelöfAkademiska sjukhusetMakulerat2021-08-10
AS2021-00497Kalibrering ALMEMO temperaturmätareÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-08-05
AS2021-00496Åtkomst till patientjournalÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-08-05
AS2021-00495Fullmakt att företräda Akademiska sjukhuset i överklaganÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2021-08-02
AS2021-00494Optimal Blodanvändning 2021ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-30
AS2021-00493Donationsråd 2021ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-30
AS2021-00492Bemanning sjuksköterska Barn- och ungdomspsykiatriska avdelningenAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-29
AS2021-00491Allvarligt tillbud 3:3a - 16 juli 2021 - BUP - 2021/042944ÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-28
AS2021-00490Skadeförebyggande arbete LÖF / Ortopedi och handkirurgiAvtalsärende Jane HöglundAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-27
AS2021-00488Registreringsbekräftelse från Läkemedelsverket, UCRÄrendeUlrica FjärstedtAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-22
AS2021-00487Begäran om verifiering av utbildning, EICS No 02237402ÄrendeHelena BrobergAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-21
AS2021-00485Hyrbemanning sjuksköterska Onkologisk endokrinologiavdelningen 100A Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-20
AS2021-00484Hyrbemanning sjuksköterska Hematologen 101AAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-20
AS2021-00483Hyrbemanning sjuksköterska DialysmottagningenAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-20
PAS2021-00384LÖF - beställning av medicinsk utredningÄrendePille RihvkAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-20
AS2021-00478Rädda hjärnblödningen Avtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-16
AS2021-00477MBL § 11 - Omorganisation Psykiatri och neddragning av en administrativ tjänst (AS2020-0025-5)ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-15
AS2021-00476Merck Offert Avtal SC-293667-1.1 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-07-15
AS2021-00475Underhållsavtal Illumina AB Avtal nr: 43449242 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-15
AS2021-00474Avtal Neurofysiologisk konsultverksamhetAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-15
AS2021-00472Sjukhusundantaget, reglering och implementering i SverigeÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-13
AS2021-00471Avslutande av avtal med Ekvall Konsulting AB (AS2019-0637-30)ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-12
AS2021-00470Anonymt klagomål - Personalbrist - 3.4.2-26293/2021ÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-12
AS2021-00469Anonymt klagomål - Vårdplatsbrist - 3.4.2-25313/2021ÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-12
AS2021-00468Beslut för kännedom - Expediera ospädda suspensioner och lösningar ApoExÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-09
AS2021-00467Uppsägning av avtal TSA 2015-41 - registrering av trafikskadade i StradaÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-09
AS2021-00466Yrkande enligt 6:6a – etiskt stress, brist på återhämtning och kränkande särbehandling, läkargruppen Neuroradiologi, Bild- och funktionsmedicinskt centrumÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-09
AS2021-00465Försäkringsbrev Trygghansa, TransplantationÄrendeMikaela NissiAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-07-09
AS2021-00464Underhållsavtal Miltenyi Biotec Norden AB Avtal nr: 478165 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-07-08
AS2021-00463Underhållsavtal Philips AB Healthcare Avtal nr: 21004 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-07-08
AS2021-00462Uppdragsavtal Noricinfu Care AB och VO NeuroAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-08
AS2021-00461Underhållsavtal Philips AB Health System Avtal nr: 21003 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-07-08
FOU2021-00140Studie "Nosokomiala infektioner orsakade av S. aureus hos brännskadepatienter"ÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-08
AS2021-00459Hyrbemanning specialistläkare BUP EnköpingAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-06
AS2021-00458Svenska neuroregister ansvarig verksamhetschef vid återkommande monitorering/kvalitetskontroll av registeruppgifterÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-06
AS2021-00456Professional Services AgreementAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-06
AS2021-00455Serviceavtal T-DOC SE-460062Avtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-06
AS2021-00454Agreement for the Supply of Deep brain Stimulation Devices and Assiociated Godds and ServicesAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-06
AS2021-00453Överenskommelse mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet gällande lönemedelAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-06
AS2021-00452Avtal - Neurofysiologisk konsultationsverksamhetAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-06
AS2021-00451Avtal mellan Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet och Region Uppsala angående undervisningsuppdragAvtalsärende Akademiska sjukhusetAvslutat2021-07-06
AS2021-00450Yrkande enligt 6:6a - läkarna inom NjurmedicinÄrendeUlrika LindelöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-05
AS2021-00449Samverkansprotokoll 2021 - Bild- och funktionsmedicinskt centrumÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-05
AS2021-00448Samverkansprotokoll BFC 2021ÄrendeAdel ShalabiAkademiska sjukhusetMakulerat2021-07-05
AS2021-00447Bemanning sjuksköterska Infektionsmottagning 1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-07-05
AS2021-00446Allvarligt tillbud 3:3a - 5 juni 2021 Akutmottagningen, 2021/040034ÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-05
AS2021-00445Avtal angående adjungering av professorAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-02
AS2021-00444JOBmeal BarnsjukhusetAvtalsärende Ulrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-02
AS2021-00442Ansökan om särskilt förordnande för icke legitimerad läkare, fellowship 2021, VO plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeGunilla NygårdAkademiska sjukhusetAvslutat2021-07-01
AS2021-00441Serviceavtal Biofire Avtal nr: SA-2021-17-SE - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-30
AS2021-00440Ansökan om särskilt förordnande för icke legitimerad läkare, fellowship 2022, VO plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendePille RihvkAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-28
AS2021-00439§ 14 MBL-förhandling angående utökning av GC-tjänster inom sektion onkologi, Blod- och tumörsjukdomarÄrendeMaria Andersson ÖdmanAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-28
AS2021-00438Bemanning specialistläkare Gynpatolog Akademiska labAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-24
AS2021-00437Hyrbemanning operationssjuksköterska ortopediska anestesi och operationsavd.Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-24
AS2021-00436Bemanning sjuksköterska Öron-, näsa och hals avd.85F1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-24
FOU2021-00135Etikprövning "Saliv- och vävnadsproteom uttryck hos patienter med komplikationer efter strålbehandling av huvud och hals"ÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-24
AS2021-00435Utträden ur kvalitetsregister vid UCR - 2021ÄrendeBeata PajakAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-23
AS2021-00434UCR: begäran om registerutdrag från kvalitetsregister SPORÄrendeBeata PajakAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-23
AS2021-00433Bemanning Specialistläkare Akademiska laboratorietAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-23
AS2021-00432hyrbemanning sjuksköterska Hjärtintensivvårdsavdelning 50G Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-23
AS2021-00431Bemanning IVA-sjuksköterska BrännskadecentrumAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-23
AS2021-00430Hyrbemanning sjuksköterska Bot 101BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-23
AS2021-00429Förnyelse varumärke 501839ÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-22
AS2021-00428MBL § 11 Utökning av antalet chefer på öppenvården inom sektion onkologi och onkologisk endokrinologi, AS2021-00050-6ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-22
AS2021-00427Bemanning sjuksköterska Akutvårdsavdelning 30 C Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-21
AS2021-00426Information avseende brännskadevårdÄrendePeter StålbergAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-21
AS2021-00425Samverkan nyttjande av plattformen EPIQ, Uppsala Universitet (UPPH2021-00131)Avtalsärende Sanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-21
AS2021-00424Yrkande enligt 6:6a - social och organisatorisk arbetsmiljö, Akademiska laboratorietÄrendeTommie OlofssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-21
AS2021-00423Överenskommelse om forskningsanslag till Lions Cancerforskningsfond MellansverigeÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-18
AS2021-00422Inspektion Blodverksamhet LäkemedelsverketÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-18
AS2021-00421Anonymt klagomål på ledningen gällande vårdplatssituationenÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-18
AS2021-00420Läkemedelsverket Inspektion Vävnadsinrättning ALÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-18
AS2021-00419Inrättande av arbetsterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet, Medicinska fakultetenAvtalsärende Marianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-18
AS2021-00418Synpunkter på flytt av hud- och venklinikenÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-18
AS2021-00417Överlåtelseavtal från Abbott till Klinisk mikrobiologi gällande Alinity MAvtalsärende Johan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-17
AS2021-00416Instrumentavtal för 3 DensiCHECK till Klinisk mikrobiologiAvtalsärende Johan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-17
AS2021-00415Avtal mellan Klinisk mikrobiologi och Becton Dickinson Sweden AB gällande reagenser och kit.Avtalsärende Johan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-17
AS2021-00414Överenskommelse mellan Gävle sjukhus och Klinisk mikrobiologi om regionövergripande ST-studierektorsuppdragÄrendeJohan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-17
AS2021-00413Avtal mellan Folkhälsomyndigheten och Klinisk mikrobiologi avseende utökad nationell övervakning med helgenomsekvensering av SARS-CoV-2Avtalsärende Johan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-17
AS2021-00412Samlingsärende för avtal mellan AIDIAN och Klinisk mikrobiologiAvtalsärende Johan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-17
AS2021-00411Hemställan - basera en extra helikopter inklusive hangarplats på Ärna flygplats, Luftburen intensivvårdÄrendeCamilla InemanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-17
AS2021-00410Väsentlig förändring Läkemedelsverket, plasmafrysareÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-17
AS2021-00409Bemanning sjuksköterska Oral-plastik-öronanestesinAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-16
AS2021-00408Överklagande av Akademiska barnsjukhusets beslut 2020-12-23ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-16
AS2021-00407Hyrbemanning sjuksköterska Barnavdelningen för neurologi ortopedi kirurgi och urologi 95 B Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-16
AS2021-00406Klagomål från röntgensjuksköterskestudent termin 4ÄrendeAdel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-16
AS2021-00405Serviceavtal Axlab A/S Avtal nr: 91123 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-16
AS2021-00404Serviceavtal Beckman Coulter avtal nr: S1850SE - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-16
AS2021-00403Serviceavtal Bio-Rad Laboratories AB Avtal nr: SC-03171982 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-16
AS2021-00402Serviceavtal Nordic Service Group Avtal nr: SE00103-C1-Akademiska - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-16
AS2021-00401Underhållsavtal Nortech Medical AB Avtal nr: 20210701 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-16
AS2021-00400Överenskommelse mellan Dialys- och aferesmottagningen och Klinisk kemi och farmakologi om nyttjande av lokal för funktionsundersökningarAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-16
AS2021-00399Synpunkter Akademiska sjukhusets vimplarÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-15
AS2021-00398Neurologisk konsultationsverksamhet på ÅlandAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-15
AS2021-00397Skrivelse om och från psykiatrinÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-11
AS2021-00396Tillsättning av AT-block Åland HT-21ÄrendeJohan CarlssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-11
AS2021-00395Tillsättning av AT-block med start 210830ÄrendeJohan CarlssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-11
AS2021-00394Synpunkter och begäran om arbetsmiljöåtgärder avseende medarbetarundersökning 2020, Akademiska laboratorietÄrendeTommie OlofssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-10
AS2021-00393Hjärt- och lungsjukas förening hyra gym ing 85 2021-2022Avtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-10
AS2021-00392Hyrbemanning extrapass Vårdavdelning Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-10
AS2021-00391Radiologiska tjänster, Eastmaninstitutet Folktandvården Stockholm. VO plastikkirurgi och käkkirurgiAvtalsärende Gunilla NygårdAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-10
AS2021-00390Utbildningsprojekt FacialisparesteametÄrendeLina Cabal RomeroAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-10
AS2021-00389Hyrbemanning sjuksköterska akutmottagningenAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-10
AS2021-00388Avtal med institutionen för kliniska vetenskaper gällande fakturering av förenad anställningAvtalsärende Bengt IsakssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-10
AS2021-00387Hyrbemanning anestesisjuksköterska Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningen Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-09
AS2021-00386Anpassning av arbetssätt, omorganisation inom sjukhusadministrationen ÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-09
AS2021-00385Väsentlig förändring – Vävnadsinrättningen vid VO Plastikkirurgi och käkkirurgi, Akademiska sjukhusetÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-09
AS2021-00384Yrkande enligt 6:6a - ohälsosam arbetsmiljö, Barnspecialistmottagningen Tierps vårdcentralÄrendeKlas EkströmAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-08
AS2021-00383Universitetssjukvårdsplan 2022ÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-08
AS2021-00382Förhandling enligt MBL § 38 inför tilldelning i upphandling Flygtransporter av patienter (UPPH2020-00306)ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-07
AS2021-00381Förhandling enligt MBL § 38 inför tilldelning av ambulanshelikoptertjänst (UPPH2020-0115)ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-07
AS2021-00380Serviceavtal Cytiva Europe Avtal nr: SAQ-1641 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-03
AS2021-00379Serviceavtal Triolab - Komplettering av avtal nr SKD6008 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-03
AS2021-00378Serviceavtal Triolab - Komplettering av avtal nr SKD6031 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-03
AS2021-00377Serviceavtal Logimark AB - Förlängning av avtal nr: 16091450011 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-03
AS2021-00376Serviceavtal Bruker Nordic AB Avtal nr: CNR-05500-L3Y6M7 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-03
AS2021-00375Serviceavtal Brookhaven Instruments Avtal nr: ASU17634-119-SLA-2021, förlängning av avtal: ASU1764-119-SLA-2020 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-03
AS2021-00374Underhållsavtal DiaSorin AB Avtal nr 2021-002, förlängning av avtal 2020-005 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-03
AS2021-00373Underhållsavtal Nortech Medical - Nortechmed AB Avtal nr: 20210701 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-03
AS2021-00372Serviceavtal Storz Medical Inv 235210 - MTF Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-03
AS2021-00371Underhållsavtal LINET Sweden AB Avtal nr: 21-004 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-03
AS2021-00370Ramavtal remissbunden högspecialiserad utomlandssjukvård, utbildning och konsultationer, Ålands Hälso-. och sjukvårdAvtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-06-03
AS2021-00369hyrbemanning sjuksköterska ortopeden 70 A och BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-02
AS2021-00368Specialistläkare inom Beroende- och neuropsykiatri läkare öppenvård Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-02
AS2021-00367Yrkande enligt 6:6a och smittrisk AFS 2018:4 - rutiner, Akutmottagningen och AIMAÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-01
AS2021-00366Bemanning sjuksköterska Geriatrikavdelningen TierpAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-06-01
AS2021-00365Svar till LÖF Ärendenummer 428-929ÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetMakulerat2021-06-01
AS2021-00364Uppdrag till Inköps- och upphandlingsenheten från BVoH Karin FängströmÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-01
AS2021-00362Svar till LÖF Ärendenummer 427-892ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-01
AS2021-00361Språkbedömning SocialstyrelsenÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-06-01
AS2021-00358Synpunkter på nåbarhet av kardiologkonsultÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-05-27
AS2021-00357Avrop IT-konsulter UPPH2021-00059Avtalsärende Lina Cabal RomeroAkademiska sjukhusetAvslutat2021-05-27
AS2021-00356Läkemedelsverket, bilaga III årlig rapport - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-05-27
AS2021-00355Fördelning av arbetsmiljöuppgifter mellan privata vårdgivare och Region UppsalaÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2021-05-25
AS2021-00354Bemanning sjuksköterska avdelning 30EAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-25
AS2021-00353Hyrbemanning grundutbildad sjuksköterska Geriatrisk ortoped- och strokeavdelning 30 B Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-25
AS2021-00352Hyrbemanning sjuksköterska Urologavdelning 50 C Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-25
AS2021-00351Begäran om komplettering skadeståndsärende T 3415-21ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-25
PAS2021-00267Frågeställning och klagomål kring sjukdomstillstånd - Urologen och KvinnosjukvårdÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-25
AS2021-00350Allvarligt tillbud 3:3a - smitta 2021-04-29 Ambulansstationen Tierp-2021/029847ÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-05-24
AS2021-00349Underrättelse om nationell tillsyn för utlokaliserade patienter AS - 3.5.1-19926/2021ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2021-05-24
AS2021-00348Handledning av arbetsgrupp 2021, KvinnofridsenhetenAvtalsärende Anna HägerAkademiska sjukhusetAvslutat2021-05-24
AS2021-00347hyrbemanning sjuksköterska Onkologisk endokrinologiavdelningen 100AAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-24
AS2021-00346Leasing- och hyresavtal 2021, VO Specialmedicin, hud och reumatologiAvtalsärende Ulrika LindelöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-21
AS2021-00345Förfrågan om digitalt studiebesök mars 2021 Barnskyddsteamet, SocialstyrelsenÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-05-21
AS2021-00344Hyrbemanning sjuksköterska Lungavdelning 50EAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-21
AS2021-00343hyrbemanning sjuksköterska hjärtavdelning 50FAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-20
AS2021-00342Sjukhusbiblioteket i hus A15, B9 samt F11-12Avtalsärende Annika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-05-19
AS2021-00341Uppdrag - programstudierektorÄrendeUlrika LindelöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-05-19
AS2021-00340Bemanning sjuksköterska Reumatolog- och hudavdelning 100B1 Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-18
AS2021-00339Bemanning sjuksköterska SAH Norduppland Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-18
AS2021-00338Personuppgiftsbiträdesavtal - processa genetisk information Covid-19, Karolinska UniversitetslaboratorietÄrendeCamilla InemanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-05-18
AS2021-00337Rekvisition från LÖFÄrendeCamilla InemanAkademiska sjukhusetMakulerat2021-05-18
AS2021-00336Underhållsavtal Bracco Imaging Scandinavia AB Avtal: 2020.05.15-01 - Förlängning - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-17
AS2021-00335Underhållsavtal BD Becton Dickinson AB Avtal nr: 71663 - Förläning - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-05-17
AS2021-00334Specialistläkare RehabiliteringsmedicinAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-17
AS2021-00333Förhandling enligt MBL § 38 inför tilldelning i upphandling - ökad tillgänglighet, obesitas och plastik (SHS2020-00089) (UPPH2021-0016, UPPH2021-0017, UPPH2021-0018, UPPH2021-0019)ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-17
AS2021-00332MBL § 11 Tillsättning av verksamhetschef Hjärt-, lungmedicin och klinisk fysiologi (AS2021-00025-5 §41)ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-17
AS2021-00331Avtal skrivare Akademiska sjukhuset 2021Avtalsärende Annika SvenssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-16
AS2021-00330Tilläggsavtal ALF 2020-2021 signeradAvtalsärende Anna HurtighAkademiska sjukhusetAvslutat2021-05-12
AS2021-00329Inkommande brev för kännedom till verksamheterÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-05-12
AS2021-00328Uppsägning av avtal A8737565, Vattenkylare Coffee Center, kirurgadministrationenÄrendeBengt IsakssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-05-12
AS2021-00327Serviceavtal Miltenyi Biotec Norden AB Avtal nr: 70260903-00 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-05-12
AS2021-00326Underhållsavtal Bracco Imaging Scandinavia AB Avtal nr: 2021.04.23-01 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-05-12
AS2021-00325Serviceavtal Miltenyi Biotec Norden AB Avtal nr: 477529 + 477530 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-05-12
AS2021-00324Hyrbemanning Anestesisjuksköterska Neuroanestesin Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-11
AS2021-00323Hyrbemanning specialistsjuksköterska kirurgiska anestesi och operationsavdelningenAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-11
AS2021-00322Bemanning sjuksköterska postoperativ avdelning 101FAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-11
AS2021-00321Hyrbemanning grundutbildad sjuksköterska BOT 101AAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-11
AS2021-00319Equalis - Framställning och leverans av provmaterial för extern kvalitetssäkringsverksamhetAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-05-11
AS2021-00318Förhandlingsframställan - direktupphandlade operationerÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2021-05-10
AS2021-00317Psykiatri ssk Barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-10
AS2021-00316Takeda Info till alla plasmaleverantörer i SverigeÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-05-06
AS2021-00313Bemanning sjuksköterska kirurgiska anestesi- och operationsavdelningAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-06
AS2021-00312Hyresavtal Convini/KaffeknappenÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2021-05-05
AS2021-00311Hyrbemanning anestesisjuksköterska Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-04
AS2021-00310Hyrbemanning grundutbildad sjuksköterska Plastik- och Käkkirurgavdelning 85 F2Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-04
AS2021-00309Ework group - 2021ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-05-04
AS2021-00308Sjukvårdsregional donationsansvarig läkare (RDAL) Avtal mellan region Uppsala och samverkansnämnden Uppsala - Örebro sjukvårdsregion gällande perioden 2020-01-01 - 2020-12-31Avtalsärende Camilla InemanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-05-04
AS2021-00307Avtal transfusionsmedicin Akademiska laboratoriet och Laboratoriemedicin, Region Västmanland Avtalsärende Anna NorrbinAkademiska sjukhusetAvslutat2021-05-04
AS2021-00306Ansökan om etikprövning - Buklägesbehandling med högflödesgrimma vid Covid-19. ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-05-04
AS2021-00305Ansökan om etikprövning - Barn- och ungdomskirurgi i Sverige - omfattning, struktur, kvalitet och resultat med speciellt fokus på Covid-19 epidemins effekter på operationsverksamheten. ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-05-04
AS2021-00304Ansökan om etikprövning - Högflödesgrimma för syresättning under narkos. ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-05-04
AS2021-00303Ansökan om etikprövning - REMO Vent studieÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-05-04
AS2021-00300Ansökan om etikprövning - Kan sänkning av cerebral oxygenering under anestesi ge beteendeförändringar?ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-05-04
AS2021-00299Ansökan om ändring av journaltextÄrendeCamilla InemanAkademiska sjukhusetMakulerat2021-05-04
AS2021-00298Hyrbemanning specialistläkare Barn- och ungdomspsykiatriAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-05-03
AS2021-00297Samverkansprotokoll 2021 - GeriatrikÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2021-04-30
AS2021-00296Samverkansprotokoll 2020 - GeriatrikÄrendeLena NyströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-30
AS2021-00295SSM2021-2928: Externremiss ändringsföreskrifter SSMFS 2021:1 och SSMFS 2021:2ÄrendeAlexander EnglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-04-30
AS2021-00294Karolinska sjukhuset - avtal specialistläkare T.E - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-30
AS2021-00293IVO - årlig rapport om blodverksamhet 2020ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-28
AS2021-00292MBL § 11, Konvertering av skötarutrymme till sjuksköterskeutrymme, Affektiv mottagning 2ÄrendeMaria Dahl BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-28
AS2021-00291MBL § 11, Förslag till ny ST-avdelning, AS2020-0040-26ÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-28
AS2021-00290Protokoll och riskbedömning MBL § 11 organisatorisk placering av tre psykologer. VO Rehabilitering och SmärtcentrumÄrendePernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-27
AS2021-00288Hyrbemanning sjuksköterska onkologavdelningen 101BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-22
AS2021-00287Bemanning sjuksköterska Barnavdelningen 95 BAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-20
AS2021-00286Hyrbemanning Sjuksköterska, allmän Barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar 65 AAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-20
AS2021-00285Ansökan om etikprövning - ändring. Barn och ungdomskirurgi i Sverige - omfattning, struktur, kvalitet och resultat, med speciellt fokus på Covid-19-epidemins effekter på operationsverksamheten.ÄrendeCamilla InemanAkademiska sjukhusetMakulerat2021-04-20
AS2021-00284Strategiska chefsprogrammet 2021, chefsmotiveringÄrendeCamilla InemanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-04-20
AS2021-00283Intresseanmälan till utvecklingsprogram för Morgondagens ledare 2021ÄrendeCamilla InemanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-04-20
AS2021-00282Postoperativ vasopressoranvändning. En prospektivt internationell observationsstudie. Squeeze. ÄrendeCamilla InemanAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-20
AS2021-00281Forskar-ST-tjänst tilldelningÄrendeCamilla InemanAkademiska sjukhusetMakulerat2021-04-20
AS2021-00280Datainsamling för examensarbete rörande akut och postoperativ smärtbehandlingÄrendeCamilla InemanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-04-20
AS2021-00279Barn- och ungdomskirurgi i Sverige - omfattning, struktur, kvalitet och resultat med speciellt fokus på Covid-19-epidemins effekter på operationsverksamheten. ÄrendeCamilla InemanAkademiska sjukhusetMakulerat2021-04-20
AS2021-00278Socialstyrelsens beredskapslager - Övervakning Philips X3 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-19
AS2021-00277Hyrbemanning Specialistläkare Barn- och ungdomspsykiatri öppenvård Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-16
AS2021-00276Onkologidagarna 2021Avtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-16
AS2021-00275Serviceavtal Merck Avtal nr: SC-293667-01.1 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-15
AS2021-00274Serviceavtal Life Technologies Avtal nr: 35442857 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-15
AS2021-00273Förändringar i sjukdom, patientkaraktäristiska och utfall hos patienter vårdade på svenska intensivvårdsavdelningar för Covid-19ÄrendeCamilla InemanAkademiska sjukhusetMakulerat2021-04-15
AS2021-00272Svenskt PeriOperativt Register (SPOR), fördjupad validering av datasetÄrendeCamilla InemanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-04-15
AS2021-00271Återkallat förbrukningsmaterial till Alaris/CareFusionpumparÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2021-04-15
AS2021-002702021 Hematologens recordsÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-14
AS2021-00269Bemanning sjuksköterska ÖNH avd. 85F1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-13
AS2021-00268Bemanning sjuksköterska Rehabiliteringsmedicinska avdelningen 85 C1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-13
AS2021-00267Mercedes Benz- serviceavtal reg nr KOZ255 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-13
AS2021-00266Hyrbemanning sjuksköterska Psykiatriska akutvårdsavdelningen Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-13
AS2021-00265Hyrbemanning sjuksköterska onkologmottagningenAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-13
AS2021-00264Hyrbemanning sjuksköterska Onkologisk behandlingsavdelningAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-13
AS2021-00263Serviceavtal Arjo Sverige AB Avtal nr: UHEXT1671 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-12
AS2021-00262Underhållsavtal MedClair AB Avtal nr: 160014-19 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-12
AS2021-00261Serviceavtal Agilent Technologies Avtal nr: 5000869090 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-12
AS2021-00260Serviceavtal Agilent Technologies Avtal nr: 5000863526 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-12
AS2021-00259Underhållsavtal Boston Scientific Nordic AB Avtal nr: BSCHBG0202 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-12
AS2021-00258Kommunalförbundet Svensk Ambulansflyg - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-12
AS2021-00257Underhållsavtal Thermo Fisher Diagnostics AB Avtal nr: 21-TFS-005 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-12
AS2021-00256Underhållsavtal Topcon Scandinavia AB Avtal nr: 018 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-12
AS2021-00255Underhållsavtal I&L Biosystems Sweden AB - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-12
AS2021-00254Serviceavtal Sakura Finetek Sweden AB Avtal nr: SFS - 2021-03-25-001 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-12
AS2021-00253Underhållsavtal DiaSorin AB Avtal nr: 2021-003 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-12
AS2021-00252Underhållsavtal Medtronic AB Avtal nr: S-401007 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-12
AS2021-00251Serviceavtal Merck Chemicals and Life Science AB Avtal nr: SC-036676-7.1 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-12
AS2021-00250Life Technologies Avtal nr: 40579202 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-12
AS2021-00249Hantering av brandfarlig vara - Kronåsen 1:25ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-12
AS2021-00248Underhållsavtal Getinge Avtal nr: 2012-764 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-04-12
AS2021-00247Verksamhetsförlagd utbildning - masterprogram i genetisk vägledning, Klinisk GenetikAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-12
AS2021-00246Bemanning sjuksköterska Infektionsmottagning 1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-09
AS2021-00245Avtal inom BOTAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-09
AS2021-00244Delegering avseende läkemedelshantering, VO BoTÄrendeJessica JohnsonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-08
AS2021-00243Anonyma brev till Akademiska sjukhuset från enskild person 2021ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2021-04-06
AS2021-00242Hyrbemanning sjuksköterska akut och specialiserad pediatrik, 95EAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-04-01
RS2021-00204Fördjupningsgranskning Riktade statsbidragÄrendeHelena SjögrenAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-31
AS2021-00240Hyrbemanning sjuksköterska Akutmottagningen Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-31
AS2021-00239Avtal med JOBmeal för vatten till HubbenAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-03-30
AS2021-00238Hyresavtal med ErgoNova gällande massagestol till Klinisk mikrobiologiAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-03-30
AS2021-00237Vaccination och blodgivning - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-03-30
AS2021-00236Vaccination och blodgivning - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetMakulerat2021-03-30
AS2021-00235Abonnemangsavtal mattorÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-03-30
AS2021-00234Allvarlig händelse 3:3a - Exponering av smitta 26 mars 2021, Psykiatriavdelning 4AÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-29
AS2021-00233Uppdragsavtal - Föreläsning, Novartis/ASAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-29
AS2021-00232Hyrbemanning sjuksköterska DialysmottagningenAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-26
AS2021-00231Yrkande om åtgärder utifrån medarbetarenkät 2020, läkargruppen vid ThoraxkirurgenÄrendeFredrik LennmyrAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-25
AS2021-00230Yrkande om åtgärder utifrån medarbetarenkät, läkargruppen vid sektionen HjärtsjukdomarÄrendeHelene WallstedtAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-25
AS2021-00229Produktionsöverenskommelse operationsverksamhet , interntAvtalsärende Camilla InemanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-25
AS2021-00228Bemanning sjuksköterska SAH NordupplandAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-24
AS2021-00227Bemanning sjuksköterska Geriatriken TierpAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-03-24
AS2021-00226Bemanning sjuksköterska Rehabiliteringsmedicinska avdelningen 85 CXAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-24
AS2021-00225Anonyma uppgifter gällande vårdplatsbrist Akuten - 3.4.2-10457/2021ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-24
AS2021-00224Anonyma uppgifter gällande vårdplatsbrist Akuten - 3.4.2-61846/2021ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-24
AS2021-00223Anonyma uppgifter gällande vårdplatsbrist Akuten - 3.4.2-08066/2021ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-24
PAS2021-00154Synpunkter på bemötande, KvinnosjukvårdenÄrendeIda BladhAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-24
AS2021-00222Hyrbemanning Barnmorska, mottagning/rådgivning inom Obstetriska specialistmottagningarna Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-03-24
AS2021-00221Klagomål kring förhöjt referensintervall - Kvinnosjukvården - 3.4.2-09626/2021ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-24
AS2021-00220hyrbemanning sjuksköterska Ortopeden 70 A och BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-23
AS2021-00218Nationell patientenkät Del 2 - Flexibla metoderAvtalsärende Gunilla SvedströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-22
AS2021-00217Projekt Utredning av förutsättningar för sammanslagning av VO Geriatrik och VO rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum inom ASÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-18
AS2021-00216Åtkomst till patientjournalÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-03-17
AS2021-00215Universitetssjukvårdsnämnden 2021ÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-03-16
AS2021-00214Hyrbemanning ivasjuksköterska BrännskadecentrumAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-16
AS2021-00213Hyrbemanning Sjuksköterska Urologavdelning 50 C Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-16
AS2021-00212Avtal mellan Akademiska lab och NorthStar Scientific Ltd, BIO-UV Spectrophotometer med BIO-C-systemAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-03-16
AS2021-00211Överenskommelse om nyttjande av Barnlabs lokalerAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-03-16
AS2021-00210Underhållsavtal Siemens Healthcare AB Avtal nr: 50026 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-15
AS2021-00209Underhållsavtal Siemens Healthcare AB Avtal nr: 50027 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-15
AS2021-00208Underhållsavtal Mediel AB Avtal nr: 1292 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-15
AS2021-00207Underhållsavtal Linvatec ConMed Sweden Avtal nr: 20201223-01 - MTF Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-15
AS2021-00206Serviceavtal Qiagen Avtal nr: 210211SE01301366AS - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-15
AS2021-00205Serviceavtal Elektra Instruments Avtal nr: 2020-301494-AM - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-15
AS2021-00204Serviceavtal Elektra Instruments Avtal nr: 2020-300470-AM - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-15
AS2021-00203Serviceavtal Elektra Instrument AB Avta nr: 2020-301507-AM - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-15
AS2021-00202Långtidsuppföljning nationell studie om FPIES - Västmanlands sjukhusÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-15
AS2021-00201Skrivelse Region mellansverigeÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-15
AS2021-00199Hyrbemanning OP sjuksköterska Ögon, gem op och dagkir Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-15
AS2021-00198Delegeringsblankett DocPlusSTYR 26806 Barnsjukhuset 2021ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-15
AS2021-00197Behörighet Centeped barnsjukhuset 2021ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-15
AS2021-00196Brev till sjukhusdirektör med synpunkter från tidigare anställd inom regionen.ÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-15
AS2021-00195Hyrbemanning Op ssk Ortopediska anestesi- och operationsavdelningenAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-12
AS2021-00194Hyrbemanning Sjuksköterska, allmän Urologavdelning 50 C Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-12
AS2021-00193Riskbaserad tillsyn av Akademiska sjukhuset - 2.7.2-61235/2020ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-12
AS2021-00192Hyrbemanning sjuksköterska barnakuten Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-12
AS2021-00191Bemanning sjuksköterska Akutsjukvård och internmedicin 30EAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-12
AS2021-00190Bemanning sjuksköterska Reumatolog- och hudavdelning 100B1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-12
AS2021-00189Förhandlingsprotokoll MBL 14§ - VO AmbulanssjukvårdÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-12
AS2021-00188Konsultavtal AS - Boehringer Ingelheim ABAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-11
AS2021-00187Satsprotokoll Sterila 2021ÄrendeUlrika PetersAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-03-11
AS2021-00186Satsprotokoll Cytostatika 2021ÄrendeUlrika PetersAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-03-11
AS2021-00185Överenskommelse BOT och FoU-avdelningenAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-10
AS2021-00184Universitetssjukvårdsplan 2021ÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-03-10
AS2021-00183Hyrbemanning IVA-sjuksköterskor Centralt ASAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-08
AS2021-001822020 IVO årsrapport från transplantationscentrumÄrendeBengt IsakssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-03-08
AS2021-00181Hyrbemanning sjuksköterska Hjärtintensivvårdsavdelning 50GAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-05
AS2021-00180Hyrbemanning sjuksköterska Hjärtavdelning 50 F Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-05
AS2021-00179Takeda - årsrapport för 2020ÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-03-05
AS2021-00178Hyrbemanning grundutbildad sjuksköterska Lungavdelning 50 E Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-04
AS2021-00176Avtal mellan psykiatriska kliniken och kvinnosjukvårdenAvtalsärende Ida BladhAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-04
AS2021-00175Översyn av de trafikmedicinska kraven, bruk av substans som påverkar körning TSFS 2010:125ÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-04
AS2021-00174Yrkande enligt 6:6a samt § 19a ATL - Akutvårdsavdelning 30CÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-03
AS2021-00173Bemanning sjuksköterska SAH NordupplandAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-03-03
AS2021-00172Bemanning sjuksköterska Postoperativa avdelningen 101 FAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-03
AS2021-00171Avtal Journalsystem PasIvaAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-02
AS2021-00170Yrkande enligt 6:6a - klimatgardiner, HubbenÄrendeTommie OlofssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-03-01
AS2021-00169Hyrbemanning sjuksköterska Barnavdelningen för neurologi ortopedi kirurgi och urologi 95 B Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-03-01
AS2021-00168Kalibrering ALMEMO med -200 sensor, RISEÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-26
AS2021-00167Hyrbemanning Läkare LARO-MottagningenAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-26
AS2021-00166Neurofysiologisk konsultationsverksamhet - Avtal mellan Akademiska sjukhuset och Västmanlands sjukhus Västerås Avtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-26
AS2021-00165Köp av smittskydd - förlängning av avtal 18FMV2458 (AS2018-0334)Avtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-25
AS2021-00164Tilläggsavtal på städ - Kirurgadministrationen ingång 78ÄrendeBengt IsakssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-25
AS2021-00163Supportavtal AbbVie AB, ICT och VO NeuroAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-25
AS2021-00162Hyrbemanning sjuksköterska Avdelningen för akut och specialiserad pediatrik, 95EAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-25
AS2021-00161Attitydmätning 2020, Akademiska sjukhusetAvtalsärende Pia OlaveAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-25
AS2021-00160Bemanning sjuksköterska Rehabiliteringsmedicinska avdelningen 85 C1 Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-24
AS2021-00159Bemanning sjuksköterska Öron- näsa, hals avdelningAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-24
AS2021-00158Hyrbemanning Barnmorska Förlossningsavdelningen Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-24
AS2021-00157Hermes Medical Solutions agreementAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-24
AS2021-00156Hyrbemanning specialistläkare klinisk patologiAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-24
AS2021-00155Undervisning i kursen Hälso- och sjukvårdsadministration, FolkuniversitetAvtalsärende Frida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-24
AS2021-00154Inspektion Nuklearmedicinska verksamheten, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM2021-1225ÄrendeAlexander EnglundAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-24
AS2021-00153Förvaltningsplaner 2021 - Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-23
AS2021-00152Allvarligt tillbud 3:3a, stickskada 3 februari 2021, Samariterhemmets operationsavdelning 2021/008126ÄrendeSuzanne WernermanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-23
AS2021-00151Enkät - Beskriva vården och omsorgen för personer med samsjuklighet, Statens offentliga utredningarÄrendeÅsa MagnussonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-22
AS2021-00150Reagensavtal med AIDANAvtalsärende Johan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-22
AS2021-00149Förändring av Triolabs prisavtalAvtalsärende Johan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-22
AS2021-00148BIOMÉRIUX 2021ÄrendeJohan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-22
AS2021-00147Avtal EUROIMMUNAvtalsärende Johan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-22
AS2021-00146Avtal Håtunalab 2021Avtalsärende Johan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-22
AS2021-00145Anonymt klagomål på ledning och organisation AS - vaccination personalÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-22
AS2021-00144Inventering Abbott 2020ÄrendeJohan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-22
AS2021-00143CompuGroup Medical 2021Avtalsärende Johan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-22
AS2021-00142Remiss 2 - Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingarÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-19
AS2021-00141Yrkande enligt 6:6a - ensamarbete på Ö-cells laboratoriet, Klinisk immunologiÄrendeTommie OlofssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-18
AS2021-00140Yrkande enligt 6:6a – brist på återhämtning, Bild- och funktionsmedicinskt centrumÄrendeAdel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-18
AS2021-00139Yrkande enligt 6:6a - lokaler på N2, NuklearmedicinÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-18
AS2021-00138Hyrbemanning sjuksköterska Onkologavdelningen 101BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-18
AS2021-00137hyrbemanning sjuksköterska Onkologisk endokrinologiavdelningen 100AAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-18
AS2021-00136Anonymt tips, lång transportväg efter jourtid - Kvinnosjukvård/AnOpIVAÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-17
AS2021-00135Tack till Akademiska sjukhusetÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-17
AS2021-00134Samverkansprotokoll 2021 - Anestesi, operation och intensivvårdÄrendeEva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-17
AS2021-00133Samverkansprotokoll 2020 - Anestesi, operation och intensivvårdÄrendeEva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-17
AS2021-00132Hyrbemanning sjuksköterska Plastik- och Käkkirurgavdelning 85 F2Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-16
AS2021-00131Hyrbemanning specialistutbildadsjuksköterska Barn- och ungdomspsykiatriska avdelningenAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-16
AS2021-00130Bemanning sjuksköterska akutvårdsavdelning 30CAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-16
AS2021-00129Bemanning sjuksköterska kirurgavdelning 70D2Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-16
AS2021-00128Önskat krav på kommande rekrytering av verksamhetschefÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-15
AS2021-00127Årsrapport till IVO 2020 - vävnadsinrättningen, VO plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-15
AS2021-00126Årsrapport till Läkemedelsverket 2020 - vävnadsinrättningen, VO plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-15
AS2021-00125Remiss nationella vårdprogram Regionalt Cancercentrum 2021ÄrendeCamilla WollAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-12
AS2021-00123Kvalitetssäkringsuppdrag Rehabkoordinator vo Ortopedi och handkirurgiÄrendeJane HöglundAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-11
AS2021-00122Kvalitetssäkringsuppdrag Rehabkoordinator, vo Ortopedi och handkirurgiAvtalsärende Jane HöglundAkademiska sjukhusetMakulerat2021-02-11
AS2021-00121Samverkansprotokoll 2021, vo Ortopedi och handkirurgiÄrendeAnneli JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-11
AS2021-00120Angående tillståendet endometriosÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-10
AS2021-00119Allvarlig händelse 3:3a, 31 januari 2021, Akutmottagningen 2021/006919ÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-10
AS2021-00118Hyrbemanning Rehabiliteringsmedicinska avdelningen 85 C1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-10
AS2021-00117Hyrbemanning Rehabiliteringsmedicinska avdelningen 85 C1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-10
AS2021-00116Hyrbemanning sjuksköterska orotpedavd 70A och BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-10
AS2021-00115LV Årsrapport 2020 Vävnadsinrättning KITMÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-10
AS2021-00114IVO Årsrapport 2020 Vävnadsinrättning KITMÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-10
AS2021-00113Information om skyldighet att lämna uppgifter om totalförsvarspliktiga till Plikt- och prövningsverket, 2021/0118ÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-09
AS2021-00112Hyrbemanning sjuksköterska Hematologen 101A Avtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-09
AS2021-00110Avtal - forskningssjuksköterska 20% bröstmottagningenAvtalsärende Mikaela NissiAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-09
AS2021-00109Ledningens miljögenomgång Akademiska sjukhuset 2020-12-16ÄrendeTherese OlsenAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-08
AS2021-00108Miljötillsyn Akademiska sjukhuset 2020-2021ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-08
AS2021-00107Agilent agreement SP1BJAvtalsärende Tommie OlofssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-08
AS2021-00106Information om donation till forskning om astma och alzheimerÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-08
AS2021-00105Allvarlig händelse 3:3a - Exponering av smitta, Beroendemedicinska mottagningen, 2021/004817ÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-05
AS2021-00104Avtal barnsjukhuset 2021ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-02-05
AS2021-00103Hyrbemanning Ortopediska anestesi- och operationsavdelningenAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-03
RS2021-00088Årsredovisning 2020 - Regionstyrelsens övergripande verksamheterÄrendeHelena SjögrenAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-03
AS2021-00102Uppsägning av avtal gällande Medicintekniska produkter 2021ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2021-02-02
AS2021-00101Swedac tillsyn 2021ÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-02-01
AS2021-00100Förbokning av rum mm såsom vårdnära hotell, Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingAvtalsärende Marianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-28
AS2021-00099Revision 2021 av kvalitetsledningssystem VO plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeLina Cabal RomeroAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-28
AS2021-00097Förfrågan kring patientgrupp lipödemÄrendeLina Cabal RomeroAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-28
AS2021-00096Överenskommelse - Region Gävleborg och VO plastikkirurgi och käkkirurgi - tillfällig anställningÄrendeLina Cabal RomeroAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-28
AS2021-00095Årsrapport 2020 - Akademiska sjukhusetÄrendeChristina OldinAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-27
AS2021-00094Samverkansprotokoll 2021 - Specialmedicin, hud och reumatologi (samlingsärende)ÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-27
AS2021-00093Samverkansprotokoll 2021 - VO plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendePille RihvkAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-27
AS2021-00092Hyrbemanning sjuksköterska Urologavdelning 50CAvtalsärende Fanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-26
AS2021-00091Hyrbemanning specialistsjuksköterska Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningen ÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-26
AS2021-00090Rådet för patientsäkerhet och vårdkvalitetÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-26
AS2021-00089Hyrbemanning sjuksköterska Onkologavdelningen 101B Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-26
AS2021-00088Produktionsöverenskommelse för operationsverksamhet VO AnOpIVA och VO Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologiAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-26
AS2021-00087Avtal - nyttjande av lokal på fysioterapimottagning 2021Avtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-26
AS2021-00086Epidemiråd/ AU Epidemi och hygien 2021ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-25
AS2021-00085Samverkansprotokoll 2021 - VO kirurgiÄrendeIvania ÅhmanAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-25
AS2021-00084Samverkansprotokoll Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologiÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-25
AS2021-00083Synpunkt från allmänheten gällande psykiatrinÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-25
AS2021-00082Medicinsk rådgivare gällande läkemedel vid sällsynta diagnoser i NT-rådet, SKRAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-22
AS2021-00081Förhandlingsprotokoll MBL 11§ - VO AmbulanssjukvårdÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-21
AS2021-00080Pressfrågor 2021 - VO plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-21
AS2021-00079Samverkansprotokoll 2021 - Akademiska laboratorietÄrendeCamilla BonnevierAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-20
AS2021-00078Vetenskaplig expert - Svårbehandlad epilepsi, Dnr 2.7-38922/2019 Avtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-20
AS2021-00077hyrbemanning sjuksköterska DialysmottagningenAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-19
AS2021-00076Hyrsjuksköterska AkutmottagningenAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-19
AS2021-00075Hyrbemanning sjuksköterska Akutsjukvård och internmedicin Avtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-19
AS2021-00074Hyrbemanning sjuksköterska NeuroanestesinAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-19
AS2021-00073Bemanning sjuksköterska Geriatrisk ortoped- och strokeavdelning 30 BÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-19
AS2021-00072Anmälan enligt 3:3a gällande covid-19, Barnsjukhuset 2021/001585ÄrendeKlas EkströmAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-19
AS2021-00071Samverkansprotokoll 2021 - VO Thoraxkirurgi och -anestesiÄrendeMona NirkAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-18
AS2021-00070Tillgång till patientjournaluppgifter av annat skäl än direkt deltagande i patientens vård, VO Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologiÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-18
AS2021-00069Synpunkter avseende sidotjänstgöringÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-18
AS2021-00068Förslag på besparingar och bättre personalpolitikÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-15
AS2021-00067Yttrande från verksamhetschef Klas Ekström AS994/2020ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-15
AS2021-00066Fråga gällande samarbete psykoterapeuter och psykiatrinÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-15
AS2021-00065Samverkansprotokoll 2021 - AmbulanssjukvårdÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-15
AS2021-00064Tillgång till patientjournaluppgifter av annat skäl än direkt deltagande i patientens vård, VO kirurgiÄrendeMikaela NissiAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-15
AS2021-00063Synpunkter gällande arbetsmiljö- KvinnofridÄrendeAnna HägerAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-15
AS2021-00062Behörighet för kliniskt verksamma apotekare, Akademiska sjukhuset 2021ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-14
AS2021-00061Avtal - Medicintekniska produkter 2021Avtalsärende Per AdolfssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-14
AS2021-00060Slutenvårdsplatser för intensivvårdsnära rehabiliteringAvtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-13
AS2021-00059Bemanning specialistsjuksköterska blod- och tumörsjukdomar 65 A ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-13
AS2021-00058hyrbemanning sjuksköterska Kirurgavdelning 70 D2 Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-12
AS2021-00057Hyrbemanning sjuksköterska infektionsavdelningAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-12
AS2021-00056hyrbemanning sjuksköterska IVA, Brännskadecentrum Avtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-12
AS2021-00055Samverkansprotokoll 2021 - Akutsjukvård och internmedicinÄrendePia FredrikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-12
AS2021-00054Avtal gällande läkartjänst till Barn- och ungdomspsykiatrinAvtalsärende Anna Servin CervinAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-11
AS2021-00053Samverkansprotokoll 2021- PsykiatriÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-11
AS2021-00052Samverkansprotokoll 2021 - VO UrologiÄrendeAnnika TapperAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-11
AS2021-00051Handledning av arbetsgrupp 2021, KvinnofridsenhetenAvtalsärende Anna HägerAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-08
AS2021-00050Samverkansprotokoll 2021 - Blod- och tumörsjukdomarÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-08
AS2021-00049Prislistor 2021 - Akademiska laboratorietÄrendeCamilla BonnevierAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-08
AS2021-00048Hyrbemanning specialistsjuksköterska Ortopediska anestesi- och operationsavdelningenAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-07
AS2021-00047SPUR-granskning Akademiska barnsjukhusetÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-07
AS2021-00046Instruktioner gällande läkemedel, medicinska produkter och program VO Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologiÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-07
AS2021-00045Samverkan 2021, VO Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologiÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-07
AS2021-00044AC-möte 2021, VO Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologiÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-07
AS2021-00043APT 2021, VO Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologiÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-07
AS2021-00042VLG 2021, VO Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologiÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-07
AS2021-00041Sektionsledning 2021, VO Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologiÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-07
AS2021-00040ULO - Mötesprotokoll 2020ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-05
AS2021-00039Cancerrådet - Mötesprotokoll 2020ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-05
AS2021-00037Bestridande av patientfaktura, ärende 698249 - Akademiska BarnsjukhusetÄrendeKlas EkströmAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-05
AS2021-00036Samverkan barnsjukhuset 2021ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-05
AS2021-00035Bestrida faktura - inkommen ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-05
AS2021-00034Ework group - self billing 2020ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00033Jobmeal Akademiska barnsjukhuset - gamla avtalAvtalsärende Ulrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
RK2021-00001Attestanter 2021ÄrendeHelena SjögrenAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-04
AS2021-00032Särskilt dispensförfarande för inköp 2021ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-04
AS2021-00031Begäran om allmänna handlingar, beslut 2021ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00030Gallringsprotokoll Akademiska sjukhuset 2021ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00029Samrådsgrupp Akademiska sjukhuset - Uppsala Universitet 2021ÄrendeRasmus ZamoreAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-04
AS2021-00028Mötesanteckningar - Sjukhusledning Akademiska sjukhuset 2021ÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00027Mötesanteckningar - Beredningsgrupp, sjukhusledningen 2021ÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00026Samverkansprotokoll Sjukhusadministration 2021ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-04
AS2021-00025Samverkansprotokoll SAMO 2021ÄrendeLinnéa LindrothAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-04
AS2021-00024Hyresavtal väntrums TV 2021Avtalsärende Johan EhrningAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-04
AS2021-00023Tilläggsavtal städ ISS Akademiska sjukhuset 2021 - UPPH2014-0099Avtalsärende Ida VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00022Personuppgiftsbiträdesavtal 2021ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00021Avtal kaffeapparater Jobmeal 2021 - UPPH2020-0011Avtalsärende Ida VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00020Läkemedelslicenser Akademiska sjukhuset 2021ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00019Anmälda delegationsbeslut 2021 - Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00018Samtycke för medverkande på Akademiska sjuhusets Instagram 2021ÄrendeEmelie TingvallAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-04
AS2021-00017Samtycke om att avbildas på bild eller i film - personal och studenter 2021ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00016Pressmeddelande Akademiska sjukhuset 2021ÄrendeElisabeth TyskAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-04
AS2021-00015Verksamhetschefsbeslut 2021ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00014Chefsläkarbeslut Akademiska sjukhuset 2021ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00013Anmälan och underrättelse av beslut från Polismyndigheten 2021ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00012Begäran om godkännande av representation 2021ÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-04
AS2021-00011Ekonomirapporter Akademiska sjukhuset 2021ÄrendeThomas LennartssonAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-04
AS2021-00010Organisationsschema Akademiska sjukhuset 2021ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00009Regionfullmäktige beslut 2021ÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00008Regionstyrelsens utskott , beslut 2021ÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00007Slutenvård 2021ÄrendeJohan FredlundAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-04
AS2021-00006Tillförordnad direktör 2021ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-04
AS2021-00005Tillförordnad verksamhetschef 2021ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2021-01-04
AS2021-00004Utvecklingsfonden 2021ÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-04
AS2021-00003Direktörs- och ordförandebeslut Region Uppsala 2021ÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00002Beslut styrelse och nämnd Region Uppsala 2021ÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2021-01-04
AS2021-00001Direktörsbeslut Akademiska sjukhuset 2021ÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2021-01-04
AS2020-00749Utredning av tjänsteutövning och som patient - 3.6.1-37501/2020ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetMakulerat2020-12-30
AS2020-00748Tillgång till patientjournaluppgifterÄrendeLina Cabal RomeroAkademiska sjukhusetMakulerat2020-12-29
AS2020-00747Överenskommelse mellan Klinisk immunologi och transfusionsmedicin och Klinisk mikrobiologi avseende sållningstester för blodgivareÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-12-29
AS2020-00746Tjänstgöring lungmottagningen ÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-28
AS2020-00745Avtal ordförandeskap Nationellt programråd för Hjärt- och kärlsjukdomarÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-28
AS2020-00744Samverkansprotokoll 2021 VO Thoraxkirurgi och -anestesiÄrendeMona NirkAkademiska sjukhusetMakulerat2020-12-28
AS2020-00743Uppdragsavtal Fresenius Kabi ABAvtalsärende Pernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-12-28
PAS2020-00706Överenskommelse mellan Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin och Klinisk Mikrobiologi avseende sållningstester för blodgivareÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetMakulerat2020-12-28
AS2020-00742Onkologkonsult från Akademiska sjukhuset, Region Uppsala till Kvinnosjukvård vid Region SörmlandAvtalsärende Akademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-12-28
AS2020-00741Kvalitetsbokslut 2019ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-23
AS2020-00740Hyrbemanning sjuksköterska geriatriken SAH Norduppland Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-12-22
AS2020-00739hyrbemanning sjuksköterska Reumatolog- och hudavdelning 100B1 Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-12-22
AS2020-00738hyrbemanning sjuksköterska kirurgen 70D1Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-12-22
AS2020-00737Hyrbemanning, sjuksköterska Bup Avtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-22
AS2020-00736CSD-Centrum för sällsynta sjukdomar, avtal 2021Avtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-22
AS2020-00735Klinisk Genetik avtal 2021Avtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetMakulerat2020-12-22
AS2020-00734Uppdrag - Nationella riktlinjer Obesitas, Vetenskaplig expert.ÄrendeMaria LidénAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-22
AS2020-00733Epidemiråd 2020ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-22
AS2020-00732Rådet för patientsäkerhet och vårdkvalitetÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-22
AS2020-00731Samtycke till publicering och lagring av bilder, filmer och ljudupptagningar VO Thoraxkirurgi och -anestesi 201221ÄrendeMona NirkAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-22
AS2020-00730Låneavtal Socialstyrelsen beredskapslager - Servo-U-MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-22
AS2020-00729Synpunkter till beslutsfattare för intensivvårdÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-21
AS2020-00728Anmodan - nominering av ledamöter till styrelsen för Uppsala diabetescentrum (UDC)ÄrendeRasmus ZamoreAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-21
AS2020-00727Serviceavtal Beckman Coulter Avtal nr: S1610SE - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-12-18
AS2020-00726Delegeringar inom BOTÄrendeHonar CherifAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-12-18
AS2020-00725Avtal - Uppdrag controller Ekonomienheten, LerniaAvtalsärende Marie EkmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-18
AS2020-00724Låneavtal - Socialstyrelsens beredskapslager - Övervakning Philips X3- MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-12-17
AS2020-00723Brev för kännedomÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-17
AS2020-00722Nedskrivning 2020 VO NeuroÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-17
AS2020-00721Synpunkter gällande sammanslagning av verksamheterÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-16
AS2020-00720Anmälan av allvarlig avvikande händelse vid blodverksamhet - 201211ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetMakulerat2020-12-15
AS2020-00719Hyrbemanning specialistläkare Rehabiliteringsmedicin 85C och öppenvård Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-12-15
AS2020-00718Remiss - SSMs förslag till avgiftsnivåer för 2021 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-14
AS2020-00717Anmälan om oredlighet och fusk inom forskningÄrendeSune LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-11
AS2020-00716Anmälan väsentlig förändring, BlodverksamhetÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-12-11
AS2020-00715Avtal mellan Umeå universitet - KAVA sektionen VO kirurgi gällande klinisk praktikAvtalsärende Peter StålbergAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-12-11
AS2020-00714Bemanning anestesisjuksköterska Ortopediska anestesi- och operationsavdelningenAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-10
AS2020-00713Allvarligt tillbud 3:3a , personal skadad av patient, Barn och ungdomspsykiatrin 2020-11-25, 2020/068169ÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-10
AS2020-00712Tillsyn - VO Psykiatri samt VO Ortopedi och handkirurgiÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-10
AS2020-00711Bemanning sjuksköterska Lungavdelning 50EAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-10
AS2020-00710Synpunkter gällande avfasning av hyrpersonalÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-10
AS2020-00709Hyrbemanning sjuksköterska Rehabiliteringsmedicinska avdelningen 85 C1 Avtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-09
AS2020-00708Hyrbemanning sjuksköterska Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningenAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-12-09
AS2020-00707Överenskommelse mellan IMV, Uppsala universitet och Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska laboratoriet beträffande ek ers för Claes A.Avtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-12-09
AS2020-00706Överenskommelse mellan IMV, Uppsala universitet och Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska laboratoriet beträffande ek ers för Kim K.Avtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-12-09
AS2020-00705Synpunkter gällande arbetsskadeanmälningarÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-09
AS2020-00704Avtal - Internal virtual cross-function training gastroenterologist about IBD UC.ÄrendeMaria LidénAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-08
AS2020-00703Inspektion - centraloperation, barnoperation och tillhörande lokaler 2020/064554,ÄrendeSuzanne WernermanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-08
AS2020-00702Yrkande enligt 6:6a – ,arbetsmiljön gällande läkares upplevelser av trakasserier Bild- och funktionsmedicinskt centrumÄrendeAdel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-08
AS2020-00701Intstruktioner gällande läkemedel och medicinska produkterÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-08
AS2020-00700Anmälan om brister i arbetsmiljön, Hörsel och balansmottagningenÄrendeManochehr AmaniAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-08
AS2020-00699Underhållsavtal Interacoustics c/o Otricon AB komplettering av avtal nr: 2017-0101 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-07
AS2020-00698Baxter - agreement for speaker servicesÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-07
AS2020-00697Synpunkter på behandling som anställd - 50 FÄrendeHelene WallstedtAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-07
AS2020-00696Advisory Board, Astra Zeneca AB, THALES-studienAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-07
AS2020-00695Leasingbil - VW Golf GAU17T, Klinisk patologiAvtalsärende Renée PalmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-07
AS2020-006942020-09-03 Klinisk patologiÄrendeRenée PalmAkademiska sjukhusetMakulerat2020-12-07
AS2020-00693Synpunkt, klagomål på vården - strukna operationerÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetMakulerat2020-12-04
AS2020-00692Hyrbemanning sjuksköterska 30 EAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-04
AS2020-00691Överenskommelse 2021 - Uppsala Universitet, Medicinska vetenskaper och verksamhetsområde Specialmedicin, hud och reumatologiÄrendeUlrika LindelöfAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-04
AS2020-00690Allvarligt tillbud 3:3a, arbetsolycka 25 november, 2020, BUP Akutavdelningen -2020/068159ÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-03
AS2020-00689Serviceavtal AB Ninolab Avtal nr: SA80930 REV.3 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-03
AS2020-00688hyrbemanning sjuksköterska geriatriken 30BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-03
AS2020-00687Hyrbemanning sjuksköterska 95BAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-02
AS2020-00686Hyrbemanning 30E nattAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-02
AS2020-00685Bemanning sjuksköterska covidavdelning 85CX Avtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-12-02
AS2020-00684Allvarligt tillbud 3:3 a, Akademiska Laboratoriet den 18 november, 2020 2020/067551ÄrendeTommie OlofssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-12-01
AS2020-00683Anonymt klagomål fån personalen - Akutsjukvården och Hjärt-lungmedicinÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-30
AS2020-00682BOT nedskrivningsprövning av anläggningar för 2020ÄrendeHonar CherifAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-11-30
AS2020-00681Abbott prisavtal för BinaxNOW Avtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-11-30
AS2020-00680Inspektion av Vävnadsinrättningen 2020-10-09ÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-30
AS2020-00679Samordnade styr- och stödfunktionerÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-27
AS2020-00677Klagomål på gruppering patienter - chefsläkareÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-26
AS2020-00676Remisshantering i verksamheten - 3.5.1-57882/2020ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-26
AS2020-00675Betalningsförbindelse för LVA-operation med robot i lokalanestesi för att behandla lymfödemÄrendeLina Cabal RomeroAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-26
AS2020-00674Serviceavtal - Merck Chemicals Life Science AB Avtal nr: SC-163007-4.1 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-11-26
AS2020-00673Låneavtal Socialstyrelsens beredskapslager - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-26
AS2020-00672Hyrbemanning sjuksköterska Akutvårdsavdelning 30 CAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-11-26
AS2020-00671Avtal - Transplantationskirurgi (TRÖV)Avtalsärende Bengt IsakssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-25
AS2020-00670Hyrbemanning sjuksköterska Geriatriken TierpAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-25
AS2020-00669Hyrbemanning sjuksköterska Postoperativa avdelningen 101 FAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-25
AS2020-00668Hyrbemanning sjuksköterska Ortopedavdelning 70BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-25
AS2020-00667Bemanning sjuksköterska 100AAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-24
AS2020-00666Bemanning sjuksköterska SAH NordupplandAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-24
AS2020-00665Kontrastinjektorer till DT-apparater 6 stÄrendeAdel ShalabiAkademiska sjukhusetMakulerat2020-11-24
AS2020-00664Tillsättning av AT-block VT-21 (Åland)ÄrendeJohan CarlssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-24
AS2020-00663Tillsättning av AT-block med början 2021-02-01ÄrendeJohan CarlssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-24
AS2020-00662Konsultuppdrag - Fredrik RorsmanÄrendeMaria LidénAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-24
AS2020-00661Avtal Siemens Healthcare AB, produkter och reagens till Immulite 2000 XPiAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-23
AS2020-00660Rabattavtal 2021 ThermoFisher ScientificAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-23
AS2020-00659Klagomål på verksamhet/remisshantering - 3.4.2-51046/2020ÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-20
AS2020-00657Bemanning sjuksköterska Infektionsmottagning 1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-20
AS2020-00655Bemanning sjuksköterska 95EAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-19
AS2020-00654Bemanning sjuksköterska 50FAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-19
AS2020-00653Potentiella förändringar på intensivvården av brännskadade, nationellt högspecialiserad vård svåra brännskador i Region UppsalaÄrendeLina Cabal RomeroAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-18
AS2020-00652Hyrbemanning sjuksköterska ortopedavdelning 70 AAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-18
AS2020-00651Hyrbemanning sjuksköterska 101B natt Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-18
AS2020-00650Hyrbemanning sjuksköterska 101B Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-18
AS2020-00649Hyrbemanning sjuksköterska infektionsavdelning Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-18
AS2020-00648Överenskommelse mellan KITM och KKF gällande provhanteringAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-17
AS2020-00647Avveckling av thoraxradiologisk beredskapslinjeÄrendeAdel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-17
AS2020-00646Bemanning specialistsjuksköterska iva-avdelningarAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-17
AS2020-00645Bemanning sjuksköterska CovidavdelningAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-16
AS2020-00644Tobiasregistret - Överenskommelse ekonomiska förhållandenAvtalsärende Honar CherifAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-11-13
AS2020-00643Implementering av ny reglering inom strålskyddsområdet inom BOTÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-13
AS2020-00642Avtal gällande köp enstaka plats, Akademiska - Sigtuna OmVård ABAvtalsärende Bengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-13
AS2020-00641KITM - Hänvisning till ackrediteringen, försenad åtgärdÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-13
AS2020-00640Underhållsavtal Tromp Medical AB Avtal nr: Q-MAG18011801 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-12
AS2020-00639Underhållsavtal Intramedic AB Avtal nr: 3185 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-12
AS2020-00638Underhållsavtal Olympus Sverige AB Avtal nr: A149025 (komplettering) - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-12
AS2020-00637Serviceavtal Brookhaven Instruments Avtal nr: AUS17634-119-SLA-2020 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-12
AS2020-00636Serviceavtal Ninolab Avtal nr: SA1052738 REV.1 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-12
AS2020-00635hyrsjuksköterska barnbot 95AAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-11
AS2020-00634hyrsjuksköterska 85CX uthyrning av botAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-11
AS2020-00633Hyrbemanning sjuksköterska Hematologen 101A Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-11
AS2020-00632Bemanning sjuksköterska 30E NattAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-11
AS2020-00631Underhållsavtal Scanex Medical Systems AB Avtal nr: 0611505-S - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-10
AS2020-00630Serviceavtal Qiagen Avtal nr: 200817SE01221548AS - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-10
AS2020-00629Underhållsavtal JMAB Elinstallationer Avtal nr: 20200505-004 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-10
AS2020-00628Serviceavtal Bio-Techne Avtal nr: Q-85574 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-10
AS2020-00627Serviceavtal Qiagen Avtal nr: 200923SE01239168AS - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-10
AS2020-00626Serviceavtal - Beckman Coulter Avtal nr: S2184SE - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-10
AS2020-00625Serviceavtal - Beckman Coulter Avtal nr: S1311SE - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-10
AS2020-00624Underhållsavtal - Labex AB Avtal nr: UHEXT 1657- MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-10
AS2020-00623Serviceavtal - Covaris LTD Avtal nr: 0019792 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-10
AS2020-00622Offert Serviceavtal - Agilent Technologies Offert nr: 5000811992 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-10
AS2020-00621Underhållsavtal - Biosense Webster Avtal nr: SE22LS20005 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-10
AS2020-00620Serviceavtal - Thermo Electron Sweden AB - Avtal nr: 21451053 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-10
AS2020-00619Allvarligt tillbud 3:3a - 4 november, Obstetriska specialistmottagningarna 2020/063393ÄrendeMasoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-10
AS2020-00618Serviceavtal - Bio-Rad Laboratories AB - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-10
AS2020-00617Servicekontrakt - Carl Zeiss AB Avtal nr: 8750194768 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-10
AS2020-00616Thermo Fisher Diagnostics AB Avtal nr: 20-TFS-008 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-10
AS2020-00615Serviceavtal Abbott - Always ON - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-10
AS2020-00614Avtal nationella regimbiblioteketAvtalsärende Akademiska sjukhusetAvslutat2020-11-10
AS2020-00613Bemanning sjuksköterska plastiken 85F2Avtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-10
AS2020-00612Avtal föreläsare för SK-kurs MDS, Svensk förening för hematologiAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-10
AS2020-00611Bemanning sjuksköterska infektion 30FAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-09
AS2020-00610Synpunkter på Akuten för kännedomÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-06
AS2020-00609Bemanning anestesisjuksköterska ortopediska anestesi- och operationsavdelningenAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-05
AS2020-00608Allvarligt tillbud 3:3a, otillräcklig skyddsutrustning, Akutmottagningen 2020/060301ÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-05
AS2020-00607Bemanning sjuksköterska Reumatolog- och hudavdelning 100B1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-05
AS2020-00606Bemanning sjuksköterska urologavdelning 50CAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-05
AS2020-00605AL Test efter uppgradering till ny version 201104ÄrendeAnna LönnbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-04
AS2020-00604Prislista Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping 2021ÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetBehandlas2020-11-03
AS2020-00603avrop bemanningssjuksköterska Psykiatriavdelning 3BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-11-03
AS2020-00602Akut avrop geriatriken 30B Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-10-30
AS2020-00601Allvarligt tillbud 3:3a - 5 oktober 2020, Akutmottagningen 2020/058566ÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-30
AS2020-00600Samarbetsavtal avseende transfusionsmedicin Sundsvall - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-29
AS2020-00599Uppdrag - Framtida lokaliseringslösning för verksamheterna Plastik-käk, Öron-näsa-hals och ÖgonÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-27
AS2020-00598SekretessärendeÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-27
AS2020-00597Kontrakt gällande tjänstgöring - överläkare från Akademiska sjukhuset till Karolinska sjukhusetAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-26
AS2020-00596Information ut till Barnavårdscentraler och verksamhetschefer gällande Covid-19ÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-23
AS2020-00595Avtal - Onkologkonsult inom lymfomverksamhet, Region DalarnaAvtalsärende Honar CherifAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-10-23
AS2020-00594Avtal databas Micromedex, Uppsala universitetAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-23
AS2020-00593Gemensamt inriktningsbeslut gällande kurser, möten och utbildning inom medicinsk radiologiÄrendeAdel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-22
AS2020-00592Hyrbemanning sjuksköterska kirurgavdelning 70 D1Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-21
AS2020-00591Allvarligt tillbud 3:3a - stickskada 16 september, KvinnosjukvårdenÄrendeMasoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-20
AS2020-00590Avtal med LÖF gällande uppdrag i rollen som expert i projektet Säker FörlossningsvårdAvtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-20
AS2020-00589Bemanning sjuksköterska 30EAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-10-20
AS2020-00588Hyrbemanning sjuksköterska, geriatriken SAH Norduppland Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-20
AS2020-00587Hyrbemanning sjuksköterska dialysmottagningen Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-20
AS2020-00586Allvarligt tillbud 3:3a - laserljus mot öga, ambulanssjukvård Enköping, 20-10-18ÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-19
AS2020-00584Uppdrag - Samordning av endoskopiverksamheten vid Akademiska sjukhusetÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetBehandlas2020-10-16
AS2020-00583Journalgranskning i samband med registerstudie, BUPÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-15
AS2020-00582Komplettering till AS2020-00562ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetMakulerat2020-10-15
AS2020-00581Väsentlig förändring Swedac, KKF automationsbanaÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-14
AS2020-00580Destruktion av gamla patientmappar på PET-CentrumÄrendeAdel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-13
AS2020-00579Bemanning sjuksköterska ÖNH 85F1Avtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-10-13
AS2020-005784.2.2-45004/2020 Förlängning tillstånd IVO för vävnadsinrättning RPCÄrendeMasoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-13
AS2020-00577Avtal fakturering UAS - ME barnkirurgi Astrid Lindgrens barnsjukhusÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-13
AS2020-00576Bemanning sjuksköterska Postopavdelningen Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-12
AS2020-00575Hyrbemanning sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatriska avdelningenAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-12
AS2020-00574Bemanning anestesisjuksköterska Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningen Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-12
AS2020-00573Bemanning sjuksköterska Lungavdelning 50EAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-12
AS2020-00572Förlängt tillstånd - Vävnadsinrättningen vid ReproduktionscentrumÄrendeMasoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-12
AS2020-00571Information om fusion Minerva Medica AB och Åkerud gynecology and research ABÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-09
AS2020-00570Allvarligt tillbud 3:3a, Psykiatriska akutmottagningen den 1 oktober 2020, 2020/055997ÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-08
AS2020-00569Thermo Fisher Vilnius tests on Dynabeads - KITM ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-08
AS2020-00568Analys av specifikt IgE - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-07
AS2020-00567Hyrbemanning sjuksköterska akutmottagningen Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-07
AS2020-00566Registrering medicinteknisk aktör - tillverkare av specialanpassade produkter, 6.6.1-2020-83465ÄrendeUlrica FjärstedtAkademiska sjukhusetBehandlas2020-10-06
AS2020-00565Blodkylar, överenskommelse för returtagning av blodenheter 2020-2021 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-06
AS2020-00564Bemanning sjuksköterska 30EAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-10-06
AS2020-00563Inspektion IVO Vävnadsinrättning KITM 3.2.1-41649/2020ÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-05
AS2020-00562Komplettering licensansökan calciumgluconatÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-05
AS2020-00561Samverkansprotokoll 2020 - Rehabilitering och SmärtcentrumÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2020-10-05
AS2020-00560Development Project agreementAvtalsärende Maria Andersson ÖdmanAkademiska sjukhusetBehandlas2020-10-02
AS2020-00559Uppdragsavtal - Komplettera information i Svenska neuroregister med uppgifter från CosmicAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetAvslutat2020-10-02
AS2020-00558Projekt - Geriatrikens roll i framtidens effektiva och nära vårdÄrendeCarina JangborgAkademiska sjukhusetBehandlas2020-10-01
AS2020-00557Pensionsgåva 2019 - glaskaraff med glasÄrendeKatarina LundellAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-30
AS2020-00556Samtycke till publicering och lagring av bilder, filmer och ljudupptagningar - DIEP-LambåÄrendeLina Cabal RomeroAkademiska sjukhusetMakulerat2020-09-30
AS2020-00555Samarbetsavtal - Nära vård och hälsa, Resurscentrum och Akademiska laboratorietAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-30
AS2020-00554JVC Testing Agreement, Biogen SwedenAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-30
AS2020-00553Bemanning sjuksköterska Reumatolog- och hudavdelning 100B1 Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-29
AS2020-00552Bemanning specialistsjuksköterska neruroanestesiAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-29
AS2020-00551Bemanning sjuksköterska BOT 100AAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-29
AS2020-00550Allvarligt tillbud 3:3a - viltolycka med fordon, ambulanssjukvården Tierp, 20-09-28ÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-29
AS2020-00549Allvarligt tillbud 3:3a - hot, ambulanssjukvård Tierp, 20-09-25ÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-29
AS2020-00548MBL § 12 Arbetsterapeuternas arbetsmiljö (AS2020-00561-2)ÄrendeRolf KarlstenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-28
AS2020-00547Projekt - Bastjänstgöring för läkare (BT)ÄrendeChristina HalfordAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-25
AS2020-00546Uppdrag - Ekonomisk styrmodell AnOpIva 2020ÄrendeUlf EkstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2020-09-25
AS2020-00544Gemensamma visioner, mål och strategier, Uppsala UniversitetÄrendeRasmus ZamoreAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-23
AS2020-00543Tilläggsavtal samarbete barnkardiologiska vård och verksamhetÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-23
AS2020-00542MBL§11 avseende förslag att inrätta ställföreträdande sektionschef thoraxkirurgi under 1 årÄrendeMona NirkAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-23
AS2020-00541MBL§14 avseende förlängning av chefsförordnande som sektionschefÄrendeMona NirkAkademiska sjukhusetMakulerat2020-09-23
AS2020-00540MBL§11 avseende förlängning av chefsförordnande som sektionschef, AS2020-0039-6ÄrendeMona NirkAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-23
AS2020-00539Hyrbemanning sjuksköterska barnakuten 95EAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-22
AS2020-00538Hyrbemanning sjuksköterska, ortopedavdelning 70BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-22
AS2020-00537Bemannings sjuksköterska hjärtavdelning 50FAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-22
AS2020-00536Bemanning sjuksköterska Barnavdelning 95BAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-22
AS2020-00535Bemanning sjuksköterska Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningenAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-22
AS2020-00534Information Nokas Värdehantering AB blir Loomis Sverige ABÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-22
AS2020-00533Allvarligt tillbud 3:3a, Neurokirurgins intermediärvårdsavdelning 85H den 9 september 2020, 2020/050615ÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-22
AS2020-00532Utdömande av vite mål 19822-20, Psykiatrins akutmottagning (AS2019-0239)ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-22
AS2020-00531Gabriel Otterman Linköpings unvÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-21
AS2020-00530Uppdrag - VNS måltidshanteringÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-21
AS2020-00529Uppdrag - VNS materialhanteringÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-21
AS2020-00528Uppsägning av upplåtelseavtal - Bangårdsgatan 6 i Tierp (AS2019-0324)Avtalsärende Annika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-17
AS2020-00527Avrop juridiska tjänster, bedömning av dataskyddsförordningen (UPPH2017-0442)Avtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-16
AS2020-00526AC-möte 2020 - VO Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologiÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-16
AS2020-00525APT 2020 - VO Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologiÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetBehandlas2020-09-16
AS2020-00524Hälsa bland barn i samhällsvårdÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-16
AS2020-00523Mailkorrespondens med Regeringskansliet Cecilia Sköld KordeliusÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetMakulerat2020-09-16
AS2020-00522Hansa Biopharma - Consulting services agreement - KITM ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-15
AS2020-00521Bemanning hyrsjuksköterska onkolgavd 101B Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-15
AS2020-00520Yrkande enligt 6:6a - otillräcklig städ på barnoperation, centraloperation och tillhörande lokalerÄrendeSuzanne WernermanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-15
AS2020-00519Sektionsledning 2020 - VO Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologiÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetBehandlas2020-09-15
AS2020-00518Tillsyn som syftar till att följa upp åtgärder - 3.5.1-41996/2020ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetBehandlas2020-09-14
AS2020-00517Hyra av lokaler samt omkringliggande resurser, KirurgiAvtalsärende Bengt IsakssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-09-14
AS2020-00516Tillgång till patientjournaluppgifter ögonÄrendeMarianne BergströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-09-11
AS2020-00515Projekt - Ny modell för styrning och mål inom Akademiska sjukhusetÄrendeRasmus ZamoreAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-10
AS2020-00514Överenskommelse om ersättning för förlorad ägodel, avdelning 30CÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-10
AS2020-00513Tillstånd - Medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning SSM2020-5718ÄrendeAlexander EnglundAkademiska sjukhusetBehandlas2020-09-09
AS2020-00512Bemanning sjuksköterska UrologavdelningenAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-09
AS2020-00511Samverkan VO geriatrik 2020ÄrendeCarina JangborgAkademiska sjukhusetBehandlas2020-09-09
AS2020-00510Bemanning sjuksköterska 101 A (fd 50 C)Avtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-08
AS2020-00509Avtal för medverkan i projekt - Säker traumavård 2020Avtalsärende Jane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-08
AS2020-00508Bemanning sjuksköterska lungavdelning 50E Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-08
AS2020-00507Samarbetsavtal - Projekt för patientinformation, Ferring PharmacueticalsAvtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-07
AS2020-00506Serviceavtal Kvinnosjukvården (RPC) - Cooper SurgicalAvtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-09-07
AS2020-00505Serviceavtal Vitrolife - Kvinnosjukvården (RPC) Avtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetMakulerat2020-09-07
AS2020-00504Avtal Kalibrering av temperatur, CO2 och O2, mellan Reproduktionscentrum och MSIAvtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-07
AS2020-00503Hyresavtal Canon iRAdvC350 för Reproduktionscentrum KvinnosjukvårdenAvtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-07
AS2020-00502Allvarligt tillbud 3:3a, Psykiatriska akutvårdsavdelningen den 6 augusti 2020, 2020/043122ÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-04
AS2020-00501HOF-möte på Haga slott 10-11 september 2020Avtalsärende Honar CherifAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-09-03
AS2020-00500Leasingavtal - bil till Vårdhygien 2020-04-01Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-03
AS2020-00499Dispens PMT Epilepsy Electrode CennectionÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-03
AS2020-00498eMAG Nuclisens System till Klinisk mikrobiologi och VårdhygienAvtalsärende Johan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-03
AS2020-00497Confidential disclosure agreementAvtalsärende Honar CherifAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-02
AS2020-00496Uppsägning av hyresavtal terminal VerifoneÄrendeLina Cabal RomeroAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-02
AS2020-00495Önskan om återkoppling på begärda uppgifter, AS2020-0141ÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-02
AS2020-00494Optimal BlodanvändningÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-02
AS2020-00493Intyg om övertagande av utrustningÄrendeAdel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-02
AS2020-00492Bemanning sjuksköterska Ortopedavdelning 70AAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-01
AS2020-00491Bemanning sjuksköterska Rehabmed avd. 85 C1Avtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-01
AS2020-00490Samarbetsavtal Kvinnosjukvården och BMM HjärtatAvtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-09-01
AS2020-00489Takeda - Human plasma for fractionation 2021 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-31
AS2020-00488Steiner - Contract on software delivery - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-31
AS2020-00487Behörighet för kliniskt verksamma apotekare, vo ortopedi och handkirurgiÄrendeJane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-27
AS2020-00486VLG 2020 - VO Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi ÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetMakulerat2020-08-27
AS2020-00485Processledare nationellt programområde - Öron-, näsa- och halssjukdomarAvtalsärende Marie SjödinAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-26
AS2020-00484Bemanning sjuksköterska 30EAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-25
AS2020-00483Bemanning sjuksköterska SAH NordupplandAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-25
AS2020-00482Bemanning sjuksköterska onkologavd. 101BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-25
AS2020-00481Ansökan om ekonomiskt stöd för vetenskaplig sammankomst - Sandoz A/SÄrendeMaria LidénAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-25
AS2020-00480Avtal ref nr UPPH2019-0339 Analysautomat fr Roche Diagnostics Scandinavia ABAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetMakulerat2020-08-24
AS2020-00479Arkivförteckning Akademiska sjukhuset 2020ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-20
AS2020-00478Blod- och tumörsjukdomars konsultuppdrag 2020Avtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-20
AS2020-00476Uppdragsavtal, Pedagogisk musikverksamhet, Psykosvård och rättspsykiatrisk vårdAvtalsärende Tarja-Leena KirvesniemiAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-20
AS2020-00475Bemanning sjuksköterska BOT 95AAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-19
AS2020-00474Bemanning sjuksköterska - Geriatriken TierpAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-19
AS2020-00473Inspektion av blodverksamhet 3.2.1-34513/2020ÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-18
AS2020-00472Allvarligt tillbud 3:3a, avdelning 1 Psykos- och rättspsykiatrisk vård 8 augusti 2020, 2020/043722ÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-17
AS2020-00471Remiss - Grävtillstånd schakt för utbyte av uttjänta fjärrvärmeledningar, Bäverns gränd 10-18 samt Dragarbrunnsgatan 52-66ÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-08-17
AS2020-00470Remiss - Grävtillstånd schakt för förläggning av fjärrvärmeledning, SjukhusvägenÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-08-17
AS2020-00469Sauter - byte av mätslangar för rumstrycksreglering, direktupphandling - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-14
AS2020-00468Projekt - Ökad erfarenhet i beslutsstöd avseende vårdkapacitetAvtalsärende Sune LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-13
AS2020-00467Allvarlig arbetsolycka 3:3a - Gynekologavdelning 96C 2020-07-20ÄrendeMasoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-12
AS2020-00466Avtal mellan Livsmedelsverket och Kvinnosjukvården angående POPUP-studieAvtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-12
AS2020-00465Bemanning sjuksköterska BOT 100AAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-12
AS2020-00464Avtal Reagens och tillbehör för Proteinelektrofores, ImmuntypningAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-12
AS2020-00463Bemanning sjuksköterska BOT 101AAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-11
AS2020-00462Lokalhyra, Rudbecklaboratoriets intendenturAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-10
AS2020-00461Illumina avtal 2020Avtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-06
AS2020-00460Agreement on Renewal of MRCAAvtalsärende Adel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-05
AS2020-00459Bemanning sjuksköterska Barn- och ungdomspsykiatriska avdelningenAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-04
AS2020-00458Beslut om evakuering av plastikmottagningen - framtida permanent lösningÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-04
AS2020-00457Kalibreringsbevis ALMEMOÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-03
AS2020-00456Tillsyn - Akutmottagningen platsbrist Covid-19ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2020-08-03
AS2020-00455Bemanning sjuksköterska psykiatri 3BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-29
AS2020-00453Ärende gällande arbetsmiljön vid akutmottagningen, Akademiska sjukhusetÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-28
AS2020-00452Avtal mellan sjöbergsstiftelsen och inst. för immunologi, genetik och patologiAvtalsärende Emma WendleAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-28
AS2020-00451Onkologen konsultuppdrag 2019Avtalsärende Emma WendleAkademiska sjukhusetBehandlas2020-07-28
AS2020-00450Ansökan om förlängning av adjungerat lektorat, sektionen för nefrologiÄrendeMaria LidénAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-28
AS2020-00449Bemanning sjuksköterska infektionsavdelning direktupphandling Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-27
AS2020-00448Fordring gällande XLNT Travel Sweden ABÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-23
AS2020-00447ProduktionsöverenskommelserÄrendeCarina LundinAkademiska sjukhusetBehandlas2020-07-22
AS2020-00446Anonyma brev till Akademiska sjukhuset från enskild person 2020ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-16
AS2020-00445Skeppsklockan i LundqvistsalenÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-14
AS2020-00444Advisory board services agreementAvtalsärende Honar CherifAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-13
AS2020-00443MBL § 11 Sammanslagning av A- och B-sidan på avdelning 1 under perioden 200617-200803. AS2020-0040-38.ÄrendeAnnika LundbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-13
AS2020-00442Bestridande av faktura gällande utebliven tjänst- Big TravelÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-08
AS2020-00441Produktsäkerhetsgranskning - användning av RO-vatten till befuktare- framställning, tappning och hanteringÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2020-07-07
AS2020-00440Tilläggsavtal till överenskommelse dnr 2011/947 mellan intuitionen för medicinska vetenskaper och Klinisk kemi och farmakologiAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-07
AS2020-00439Komplettering till Underhållsavtal SKD2176 Triolab - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-07
AS2020-00438Underhållsavtal- Triolab AB Avtal nr: SKD2246 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-07
AS2020-00437Bemanning sjuksköterska Geriatriska medicinavdelningen 30AAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-07
AS2020-00436Serviceavtal - Beckman Coulter AB Avtal nr S1850SE - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-07
AS2020-00435Serviceavtal - Luminex Avtal nr: SLA0014371.05 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-07
AS2020-00434Serviceavtal - Bruker Nordic AB Avtral nr: CNR-05500-L3Y6M7-MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-07
AS2020-00433Serviceavtal - Miltenyi Biotec Norden AB Avtal nr: 70227893 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-07
AS2020-00432Underhållsavtal - Miltenyi Biotec Norden AB Avtal nr: 474779/474780 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-07
AS2020-00431Serviceavtal - Optos Avtal nr: 12166 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-07
AS2020-00430Underhållsavtal - Siemens Healthcare AB Avtal nr: 10072 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-07
AS2020-00429Underhållsavtal - LIKO AB Avtal nr: UHEXT1637 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-07
AS2020-00428Offert Serviceavtal - Life Technologies Avtal nr: 40557755 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-06
AS2020-00427Underhållsavtal - BioService AB Avtal nr: 114 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-06
AS2020-00426Underhållsavtal - Roche Diagnostics Scandinavia AB Avtal nr: L2020-00022 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-06
AS2020-00425Underhållsavtal - Stryker AB Avtal nr: UHEXT 1618 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-06
AS2020-00424Boston Scientific Nordic AB Avtal nr: BSCHBG0031.1 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-06
AS2020-00423Service Avtal - Edwards Lifesciences Nordic AB - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-06
AS2020-00422Service Avtal Edwards Lifesciences Nordic AB - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-06
AS2020-00421Service Avtal - Edwards Lifesciences Nordic AB - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-06
AS2020-00420DiaSorin AB Avtal: 2020-005 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-06
AS2020-00419Bruker Nordic AB Avtal nr: CNR-0573-S7B1K9 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-06
AS2020-00418Tillstånd kamerabevakning - Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2020-07-03
AS2020-00417Yrkande enligt 6:6a - arbetsmiljön på Ortopedavdelning 70AÄrendeStergios LazarinisAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-02
AS2020-00416Språknätet, överenskommelse inom Region UppsalaÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-02
AS2020-00415Fråga om förfarande vid donation från ordenssällskapÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2020-07-01
AS2020-00414SK-kurser 2021Avtalsärende Helena SandinAkademiska sjukhusetBehandlas2020-07-01
AS2020-00413Inspektion av fackliga - kontroll av arbetsmiljö och skyddsutrustning, AkutmottagningenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-30
AS2020-00412Uppsägning avtal - Neurofysiologisk konsultationsverksamhet, Region Värmland (AS2016-0298)ÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-29
AS2020-00410Läkemedelsansvarig läkare Akademiska barnsjukhusetÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-26
AS2020-00409Begäran - Information om hantering av radioaktivt avfall, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM2020-4604ÄrendeAlexander EnglundAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-26
AS2020-00408Tilläggsavtal om hyra och behandling av särskilda textilier med Berendsen, avtal nr 75 527-77.Avtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-26
AS2020-00407Avtal Uppsala universitet och AS 2018-2020Avtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-25
AS2020-00406Avtal fysioterapeut 50% år 2019 AS 2019-2020Avtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2020-06-25
AS2020-00405Begäran om möte gällande vård för lipödemÄrendePille RihvkAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-25
AS2020-00404Grupphandledning kuratorer 2020Avtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-25
AS2020-00403Allvarligt tillbud 3:3a, exponering av smitta 2020-04-21, avdelning 70BX, 2020/035739ÄrendeBirgitta Ben YahiaAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-25
FOU2020-00089Senseburn clinical study - utveckling av non-invasivt instrument för bedömning av brännskadedjup och -utbredningÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-06-24
AS2020-00402MBL § 11 Förlängning av förordnande som verksamhetschef för VO Psykiatri (AS2020-0025-9)ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-06-24
AS2020-00401MBL § 11 och 14 Ny lokal för äldre psykiatriska öppenvårdsteamet, AS2020-0025-7ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-24
AS2020-00400Uppsägning av avtal A8360915 Convinikylar (AS2017-0186)ÄrendePia FredrikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-24
AS2020-00399Begäran om allmänna handlingar, beslut 2020ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-24
AS2020-00398Bemanning sjuksköterska infektionsmottagning 1Avtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-24
AS2020-00397Bemanning sjuksköterska AVA 30CAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-23
AS2020-00395Övervakning Drift-BoomerangÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-23
AS2020-00394Uppdragsutbildning specialistsjuksköterskor vid Uppsala Universitet 2020-2021Avtalsärende Anna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2020-06-23
AS2020-00393JO beslut - Möjlighet till utevistelse, Psykiatri 8565-2018ÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-06-23
AS2020-00392Förlängning av reagensavtal 12-104UP samt instrumentsupport 12-103UP Avtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-22
AS2020-00391Erbjudande om att utföra öppenvårdskirurgi inom plastikkirurgiÄrendeGunilla NygårdAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-22
AS2020-00390Inspektion av fackliga - Tillgänglighet för skyddsutrustning för personal, Psykiatrins husÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-22
AS2020-00389JO-beslut för kännedom - Klagomålsärende IVO 4463-2019ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-18
AS2020-00388Oplanerad händelse vid röntgenavdelning 2020-06-09ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-18
AS2020-00387Bemanning sjuksköterska postOp 101 FAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-17
AS2020-00386Bemanning sjuksköterska BOT 100 AAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-17
AS2020-00385Avtal mellan Intuitionen för kvinnors och barns hälsa och kvinnosjukvården, Avtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-17
AS2020-00384Avtal förenad anställning Uppsala Universitet - KvinnosjukvårdenAvtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-17
AS2020-00383Tilläggsavtal Q-IVF Direkt Licensavtal Fertsoft ABAvtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-16
AS2020-00382T-Doc Serviceavtal - silver. SE460062 VO NeuroAvtalsärende Mats RyttleforsAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-16
AS2020-00381Inspektion av vävnadsinrättningen vid Reproduktionscentrum - 3.2.1-02835/2020ÄrendeMasoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-16
AS2020-00380Hyrbemanning sjuksköterska akutmottagningen barn/ungdom Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-15
AS2020-00379Organisationsschema Akademiska sjukhuset 2020ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-15
AS2020-00378Bemanning sjuksköterska Akutsjukvård och internmedicinAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-15
AS2020-00377Bemanning sjuksköterska Reumatolog- och hudavdelning 100B1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-15
AS2020-00376Bemanning sjuksköterska 50FAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-15
AS2020-00375Bemanning sjuksköterska Geriatrisk ortoped- och strokeavdelning 30 BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-15
AS2020-00374Bemanning sjuksköterska - Rehabiliteringsmedicinska avdelningen 85CAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-15
AS2020-00373Medarbetarundersökning 2019, extra rapporter - Akademiska sjukhusetÄrendeBirgitta Ben YahiaAkademiska sjukhusetBehandlas2020-06-15
AS2020-00372Allvarligt tillbud 3:3a, expondering av smitta 2020-05-27, Kirurgavdelning 70C (2020/033761)ÄrendeViktoria SvenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-12
AS2020-00371Allvarligt tillbud 3:3a, arbetsolycka i läkemedelsrum 2020-06-11, Akut och specialiserad pediatrik avdelning 95E, 2020/035647ÄrendeKlas EkströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-12
AS2020-00370Avtal - Korttidsplatser för medicinskt utskrivningsklara patienterAvtalsärende Bengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-10
AS2020-00369Bemanning sjuksköterska kirurgisk utvecklingsavdelning 65 A1Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-09
AS2020-00368Bemanning sjuksköterska 101AAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-09
AS2020-00367Utestående fordran, 7900806 och 7900807ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-09
AS2020-00366Ansökan om särskilt förordnande för icke legitimerad läkare, plastikkirurgiÄrendeGunilla NygårdAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-08
AS2020-00365Underläkare som USK-vak på Brännskadecentrum - utvärdering av extraordinär tillfällig resursfördelningÄrendeGunilla NygårdAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-08
AS2020-00364Information med anledning av Corona, SkandionklinikenÄrendeAsha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-04
AS2020-00363Bemanning sjuksköterska brännskadecentrumAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-04
AS2020-00362Bemanning grundutbildad sjuksköterska plastik- och käkkirurgi 82F2Avtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-04
AS2020-00361Bemanning sjuksköterska onkologiavdelning 101BAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-04
AS2020-00360BD Equipment loan agreement Ref nr FY20-02 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-04
AS2020-00359Direktupphandling Sauter Automation AB - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-04
AS2020-00358Förfrågan lunchrestaurangÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-03
AS2020-00357Bemanning specialistsjuksköterska neuroanestesiAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-03
AS2020-00356Verksamhetsplaner 2020 Akademiska sjukhusetÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-02
AS2020-00355Bemanning specialistutbildad sjuksköterska BUP (natt)Avtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-02
AS2020-00354Bemanning sjuksköterska barnavdelningen för neurologi ortopedi kirurgi och urologi 95 B Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-02
AS2020-00353Bemanning sjuksköterska psykiatriavdelning 3AAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-02
AS2020-00352Bemanning sjuksköterska Öron- näsa, halssjukdomarAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-02
AS2020-00351Bemanning sjuksköterska Urologavdelning 65A2Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-02
AS2020-00350Bemanning sjuksköterska barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar 95 AAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-02
AS2020-00349Bemanning sjuksköterska ortopedavdelning 70BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-02
AS2020-00348Bemanning specilistsjuksköterska BUPAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-02
AS2020-00347Bemanning sjuksköterska infektionsavdelningenAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-02
AS2020-00346Bemanning sjuksköterska Lungavdelning 50EAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-02
AS2020-00345Bemanning sjuksköterska psykiatriavdelning 3BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-02
AS2020-00344Bemanning sjuksköterska akutmottagningen Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-02
AS2020-00343Avtal - Rättspsykiatriska vårdplatser, Rättspsykiatriska reigonkliniken i Växjö (RPK Växjö)Avtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-01
AS2020-00341Bemanning sjuksköterska kirurgiska anestesi och operation - operationssjuksköterskaAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-01
AS2020-00340Bemanning sjuksköterska Kirurgiska anestesi och operation - anestesisjuksköterskaAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-06-01
RS2020-00273Meddelande 10/2020 från SKR:s styrelse om Förbundsavgift för 2021ÄrendeHelena SjögrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-29
AS2020-00339Intyg arbetstidsfördelning för kliniskt verksam doktorand, Anestesi, operation och intensivvårdÄrendeEva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-05-29
AS2020-00338Intervju vid Almedalsveckan 2018Avtalsärende Ida VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-29
AS2020-00337Yrkande enligt 6:6a - arbetsmiljön för audionomen, Öron- näs- och halsmottagningen med flera, hus P1 oc P2ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-28
AS2020-00336Barncancercentrum, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-28
AS2020-00335Överenskommelse mellan KITM och KKF gällande FlexlabKemiAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-27
AS2020-00334Bestridande av faktura 44622066, Västra GötalandsregionenÄrendeAsha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-27
AS2020-00333Bemanning sjuksköterska ortopedavdelning 70AAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-22
AS2020-00332Beslut om att tillfälligt avslå utomlänsremisser under covid-19 pandemin som avviker från riksavtalet för utomlänsvårdÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-19
AS2020-00331Allvarligt tillbud 3:3a, Infektionssjukdomar 2019-12-13, 2020/028145ÄrendeFredrik SundAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-19
AS2020-00330Bemanning läkare Akademiska laboratoriet klinisk patologiAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-19
AS2020-00329Avtal SPG TC Utrustning och CO2 larm, Klinisk mikrobiologiAvtalsärende Johan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-18
AS2020-00328DiaSorin AB 2020Avtalsärende Tommie OlofssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-05-18
AS2020-00327CompuGroup Medical 2020Avtalsärende Johan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-18
AS2020-00326Avtal mellan Akademiska och Q-linea ABAvtalsärende Johan LindhAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-18
AS2020-00325IVO angående Konvalecensplasma, info.ÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-15
AS2020-00324Serviceavtal 70227892 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-12
AS2020-00323Förnyelse av serviceavtal 200420SE01176287AS - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-12
AS2020-00322Uppsägning av avtal 13078 och 13080 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-12
AS2020-00321Bemanning grundutbildad sjuksköterska hjärtavdelning 50 FAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-12
AS2020-00320Bemanning sjuksköterska akutsjukvårdens diagnostikavdelningAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-12
AS2020-00319Anmälan om registrering och tillverkning av medicintekniska produkter i Läkemedelsverkets registerÄrendeGunilla NygårdAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-12
AS2020-00318Förnyelse av serviceavtal S1890SE - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-08
AS2020-00317Hantering av brandfarlig vara - Fjärdingen 32:1 (AS2015-0929)ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-08
AS2020-00316Avtal gällande köp av enstaka plats, Akademiska - Vardaga ÄldreomsorgAvtalsärende Bengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-08
AS2020-00315MBL § 11 och § 14 Flytt av Äldrepsykiatriska öppenvårdsmottagningen. AS2020-0040-9ÄrendeAnnika LundbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-05-08
AS2020-00314Ärende gällande arbetsmiljön på akut- och intermedicin 2019/072441 (AS2019-0683)ÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-07
AS2020-00313IVO_Årlig rapport Blodverksamhet 2019ÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-07
AS2020-00312Radiologisk ledningsfunktionAvtalsärende Annette HäggAkademiska sjukhusetBehandlas2020-05-06
AS2020-00311Bemanning sjuksköterska InfektionsavdelningenAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-06
AS2020-00310Serviceavtal 2019-249947-PC - MTFiAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-05
AS2020-0309OECI 2020ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2020-05-05
AS2020-0308Processledare personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-30
AS2020-0307Bemanning sjuksköterska Psykiatriska akutvårdsavdelningenAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-30
AS2020-0306Granskning av Fas 1 - enhetens rutiner, Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, BOTAvtalsärende Jessica JohnsonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-04-29
AS2020-0305Underhållsavtal BSCHBG0165 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-29
AS2020-0304Underhållsavtal 00148 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-29
AS2020-0303Serviceavtal SC-01684511 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2020-04-29
AS2020-0302Förnyelse av serviceavtal 15468033 (offert 40552518) - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-29
AS2020-0301Konsultavtal Ivbar Institute och Kvinnosjukvården AkademiskaAvtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-29
AS2020-0300Förnyelse av Serviceavtal 15468033 (offert: 40552323) - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-29
AS2020-0299DAB Dental AB - Komplettering av befintligt avtal - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-29
AS2020-0298Offert 5000754292- MFTAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-29
AS2020-0297Samverkansbeskrivning mellan Akademiska sjukhusets vävnadsinrättningar och Klinisk mikrobiologi, Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-29
AS2020-0296Kursledare i omvårdnad, Uppsala UniversitetÄrendeMikaela NissiAkademiska sjukhusetBehandlas2020-04-29
AS2020-0295Avtal klinisk studie Clinical Trial Consultants och ReproduktionscentrumAvtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-28
AS2020-0294Mål T 2350-20 Stämning gällande vållande till kroppsskada, Akademiska sjukhusetÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetBehandlas2020-04-28
AS2020-0293Tillsättning av AT-block HT-20ÄrendeJohan CarlssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-04-28
AS2020-0292Underhållsavtal 200327SE1167873NB - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-23
AS2020-0291Underhållsavtal 200324SE01166081NB - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-23
AS2020-0290Underhållsavtal 200324SE01166087NB - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-23
AS2020-0289Information om förändring i ägarstrukturÄrendeAdel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-23
AS2020-0288Statsbidrag 2020 för utvecklingsarbete i primärvården för att vid psykisk ohälsa förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanorÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-04-23
AS2020-0287Resultat från DNV GL revision på ReproduktionscentrumÄrendeMasoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-22
AS2020-0286Avtal - Hemotologkonsulter från Akademiska sjukhusetAvtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-04-22
AS2020-0285Utskick information om Corona, Barns vård och hälsaÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-22
AS2020-0284Överenskommelse RPC vävnadsinrättningar och Klinisk mikrobiologiAvtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-22
AS2020-0283Skadeanmälningar fordon 2020 - VO AmbulanssjukvårdÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-22
AS2020-0282Sekretessavtal Reproduktionscentrum och CTC Clinical Trial Consultants ABAvtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-21
AS2020-0281Överenskommelse förenad anställning Uppsala universitet KBH och Akademiska KvinnosjukvårdAvtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-21
AS2020-0280Överenskommelse VO kirurgi och VO Kvinnosjukvård för läkare inom kolorektalkirurgiÄrendeMasoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-21
AS2020-0279Överenskommelse om samarbete NCK och Kvinnosjukvård 2020Avtalsärende Masoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-21
AS2020-0278Uppdatering av uppgifter angående vävnadsverksamheten RPCÄrendeMasoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-21
AS2020-0277Förfrågan från skyddsombud gällande riktlinjer inom Bild- och funktionsmedicinskt centrumÄrendeAdel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-21
AS2020-0276Svar på fakturaklagomål barnsjukhusetÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-21
AS2020-0275Tjänsteavtal - Carmona AB och SwedAD, Karolinska UniversitetssjukhusetÄrendeMaria LidénAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-20
AS2020-0274Rekvirering av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2020ÄrendeChristina OldinAkademiska sjukhusetBehandlas2020-04-20
AS2020-0273Auskultation reumatologmottagningenÄrendeMaria LidénAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-20
AS2020-0272Förbokning av rum mm såsom vårdnära hotell, Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingAvtalsärende Eric WahlbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-20
AS2020-0271Anmälan om negativa händelser och tillbudÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-17
AS2020-0270Överenskommelse mellan Rudbecklaboratoriets intendentur och klinisk genetikAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-17
AS2020-0269Förfrågan - undersökning av Covid-19 immunitet, hjälp med insamling av överblivet provmaterial, FolkhälsomyndighetenÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-16
AS2020-0268Arkivtillsyn 2020 Egenkontroll - RA2020-0395ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-16
AS2020-0267Synpunkter från personal i samband med Covid-19ÄrendeMasoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-04-16
AS2020-0266Bemanning sjuksköterska ortopedavdelning 70 BAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-14
AS2020-0265Service- och supportavtal Tru_D SmartUVCAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-14
AS2020-0264Underhållsavtal 200327SE01167771NB - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-09
AS2020-0263Underhållsavtal 200325SE01166733NB - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2020-04-09
AS2020-0262Agilent Technologies Offert: 5000769319 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-09
AS2020-0261GROTH - Avtal förebyggande service avseende Mobil Blodgivartrailer Reg nr XCO 291 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-08
AS2020-0260Hyrbemanning barnmorska förlossningsavdelningenAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-08
AS2020-0259Bemanning sjuksköterska 30EAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-07
AS2020-0258Läkemedelslicenser Akademiska sjukhuset 2020ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-07
AS2020-0257Oplanerad händelse vid röntgenavdelning 2020-02-28, SSM2020-2831ÄrendeAlexander EnglundAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-07
AS2020-0256Bemanning intensivvårdssjuksköterska CIVA, NIMAX Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-07
AS2020-0255Riktlinjer för elolyckor i Region UppsalaÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-07
AS2020-0254Ansökan om väsentlig förändring, Framställningsansvarig BlodverksamhetÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-06
RK2020-0126Fördelning och plan för utbetalning av statsbidraget Rådgivning och annat stöd för 2020 ÄrendeHelena SjögrenAkademiska sjukhusetBehandlas2020-04-03
AS2020-0253Årlig rapport transplantationscentrum Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeMikaela NissiAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-03
AS2020-0252Bemanning sjuksköterska 30E och 50CX (infektion)Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-03
AS2020-0251Takeda Notice of change - Processing Manager, Contact PersonÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-03
AS2020-0250Projekt - Prislista Akademiska sjukhuset, KPP 2021ÄrendeThomas LennartssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-04-03
AS2020-0249Bemanning sjuksköterska psykiatrin 3AAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-02
AS2020-0248Bemanning sjuksköterska 30EAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-02
AS2020-0247Bemanning sjuksköterska geriatriken NordupplandAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-02
AS2020-0246Bemanning sjuksköterska Postoperativa avdelningenAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-02
AS2020-0245Bemanning sjuksköterska Kirurgisk utvecklingsavdelning 65A1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-02
AS2020-0244Korrespondens ang remittering av utomlänspatienterÄrendeJane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-02
AS2020-0243Bemanning sjuksköterska Akutvårdsavdelning 35DAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-02
AS2020-0242Hyrbemanning sjuksköterska - Geriatrisk ortoped- och strokeavdelning 50 EAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-02
AS2020-0241Hyrbemanning sjuksköterska - ortoped- och strokeavdelning 50 Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-02
AS2020-0240Ansökan om väsentlig förändring, blodverksamhet, externa bloddepåerÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-01
AS2020-0239Polisanmälan - Viltolycka - fordonÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetMakulerat2020-04-01
AS2020-0238Information om barnhälsovårdens arbete gällande Covid-19ÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-04-01
AS2020-0237Avvikelse vid elkonvertering dagvårdsavdelning, hjärtsektionenÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetMakulerat2020-03-31
AS2020-0236Revision 2020 av kvalitetsledningssystem VO plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-31
AS2020-0235Bemanning sjuksköterska psykiatriavdelning 3BAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-30
AS2020-0234Begäran om uppdatering av uppgifter angående vävnadsverksamheten, Vävnadsinrättningen PlastikkirurgiÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-03-30
AS2020-0233Underhållsavtal - NTE-Sener AutoPlak utodlingsrobot Avtal: 100131 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2020-03-27
AS2020-0232Underhållsavtal - Patientövervakningsutrustning Avtal: AKA20200210 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-27
AS2020-0231Instrument Service Contract Quotation Avtalsnr: 496126/200318168 - MTF Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2020-03-27
AS2020-0230Serviceavtal - Sepax 2S-100 Avtalnr: SAQ-1226838 -MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-27
AS2020-0229Serviceavtal - Optichrome Plus Avtalnr: 020003 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2020-03-27
AS2020-0228Serviceavtal Gold Avtalsnr: SFS-2020-02-001Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-27
AS2020-0227Serviceavtal Preventative Maintenance Avtalsnr: SFS-2020-02-18-001Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-27
AS2020-0226Serviceavtal Avtalnr: SFS-2020-01-10-001Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-27
AS2020-0225Service and Maintenance Agreement Avtal: UHEXT 1601 - MTFAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-03-27
AS2020-0224Överlåtelseavtal Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset, BFCAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-27
AS2020-0223Projekt - Normvärde för bemanning av personal per vårdplats, ett av tre angränsande projektÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-27
AS2020-0222Begäran om åtgärder enligt 6:6a och arbetstidslagen §19 - arbetsmiljön på plastikavdelning 85 F2ÄrendeGunilla NygårdAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-25
AS2020-0221Genomlysning verksamhet och ekonomi på VO-nivå, uppdragÄrendeJan TroengAkademiska sjukhusetBehandlas2020-03-25
AS2020-0219Konzenta - Cytologisk och patologisk diagnostik till Akademiska sjukhuset UppsalaAvtalsärende Renée PalmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-25
AS2020-0218Läkemedelsverket - Bilaga III Årlig Rapport för verksamhet vid inrättning för blodverksamhet 2019 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-25
AS2020-0217Årlig rapport för verksamheten vid vävnadsinrättning Läkemedelsverket, PlastikkirurgiÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-03-25
AS2020-0216Avtal om tillvaratagande av vävnad, PlastikkirurgiAvtalsärende Alexandra KarströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-03-25
AS2020-0215KITM, Årsrapport 2019 Läkemedelsverket Vävnadsinrättning ÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-24
AS2020-0214Samverkansprotokoll 2020 - Ortopedi och handkirurgiÄrendeAnneli JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-03-24
AS2020-0213Hyrbemanning, sjuksköterska 50% psykiatri Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-24
AS2020-0212Bemanning sjuksköterska Lungavdelning 50D1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-24
AS2020-0211Avtal gällande Daria Glaessgens uppdrag åt NatiOnAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-23
AS2020-0210Swedac Dispens från §24 2015:8ÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-23
AS2020-0209Erbjudande från läkare, Akademiska sjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-20
AS2020-0208Bemanning sjuksköterska ortopeden avd 70AAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-19
AS2020-0207Bemanning sjuksköterska till prövning/studie internmedicin Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-19
AS2020-0206Bemanning sjuksköterska BoT 78C Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-19
AS2020-0205Uppdragsavtal delta i forskningsstudie avseende diabetesutbildad psykologÄrendeMaria LidénAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-18
AS2020-0204VLG 2020 - VO Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologiÄrendeMats RyttleforsAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-03-18
AS2020-0203Master services agreement CTC and PET centrumAvtalsärende Adel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-18
AS2020-0202Bemanning allmän sjuksköterska BOT 50 CAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-18
AS2020-0201Bemanning sjuksköterska infektionsmottagningenÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-17
AS2020-0200Information avseende brännskadevårdÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-17
AS2020-0199IVO - Anmälan allvarlig avvikelse vid blodverksamhet 200316 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetMakulerat2020-03-17
AS2020-0198Avtal årshjul för forskning Avtalsärende Anna HurtighAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-03-16
AS2020-0197Universitetssjukvårdsnämnden 2020ÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-03-16
AS2020-0196Samverkansprotokoll 2019-11-11Avtalsärende Eva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-03-16
AS2020-0195Genomgång förenade tjänster VO kirurgi och Uppsala universitetÄrendeMikaela NissiAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-13
AS2020-0194Protester gällande stängning av Wieselsalen ing 10ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-13
AS2020-0193Ansökan fortsatt dispens STAFS 2015:8ÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-13
AS2020-0192Begäran om komplettering från arbetsmiljöverket, Barn och ungdomspsykiatrin 2020/013242 (AS2019-0781)ÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-12
AS2020-0191Anonymt brev sänt till sjukhusadministrationenÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-12
AS2020-0190Uppdragsavtal AS / AdviceuAvtalsärende Tommie OlofssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-03-12
AS2020-0189Inbjudan till deltagande i haveriövning Uppsala flygplatsÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2020-03-12
AS2020-0188Bemanning sjuksköterska Lungavdelning 50D1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-11
AS2020-0187Bemanning sjuksköterska blodavdelning 50CAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-11
AS2020-0186Dödsboanmälan 200306, Hallsbergs kommunÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-11
AS2020-0185Bemanning sjuksköterska Barnavd bot. 95AAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-11
AS2020-0184Bemanning sjuksköterska Psykiatriavdelningen 3BAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-11
AS2020-0183Bemanning sjuksköterska hjärtavdelning 50 FAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-10
AS2020-0182Samverkansprotokoll 2019 ÖgonÄrendeMarianne BergströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-03-10
RK2020-0094Statsbidrag till Region Uppsala 2020ÄrendeHelena SjögrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-10
AS2020-0181Anmälan om ändrade ansvar LV, nytt tillståndÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-09
RS2020-0143Utrustningsinvesteringar för 2021-2025ÄrendeHelena SjögrenAkademiska sjukhusetBehandlas2020-03-06
AS2020-0180Begäran om uppdatering av uppgift angående vävnadsverksamhetënÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-03-06
AS2020-0179MBL §11 Neddragning av dietisttjänst inom VO Psykiatri, AS2019-0632-57ÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-06
AS2020-0178Satsprotokoll Sterila 2020ÄrendeElin VesterlundAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-03-06
AS2020-0177Samverkansprotokoll 2020 - Akademiska barnsjukhusetÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-06
AS2020-0176Samverkansprotokoll Bild- och funktionsmedicinskt centrum 2020ÄrendeAdel ShalabiAkademiska sjukhusetMakulerat2020-03-06
AS2020-0175Samverkansprotokoll 2020 - Bild- och funktionsmedicinskt centrumÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2020-03-05
AS2020-0174Bemanning specialistsjuksköterska IVA brännskadecentrumAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-04
AS2020-0173Årlig rapport om verksamhet vid vävnadsinrättning plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-03-04
AS2020-0172Protokoll samverkan Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi 2020ÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetMakulerat2020-03-03
AS2020-0171Inspektion efter anmälan om allvarligt tillbud 3:3a 2020-02-15, Psykiatriavdelning 1, 2020/012935ÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-02
AS2020-0170Bestridan faktura 1345292500ÄrendeKristina AhlgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-02
AS2020-0169Avtal - Masspektrometrisk plattform för kliniknära forskningAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-02
RS2020-0129Årsredovisning 2019 - Regionstyrelsens övergripande verksamheterÄrendeHelena SjögrenAkademiska sjukhusetBehandlas2020-03-02
AS2020-0168Baxter/Takeda Notice of Change MLAÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-02
AS2020-0167Uppdrag - Pilotprojekt nytt måltidssystem 2020ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2020-03-02
AS2020-0166Delegeringsbeslut gällande styrande dokument Barns Vård och HälsaÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-28
AS2020-0165Riskanalys för arbeten Inre Sjukhusvägen (2019-11-13)ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-28
AS2020-0164Implementering av riktlinjer för omhändertagande av barn med speciella behovÄrendeEva Fällkvist AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-02-28
AS2020-0163Patientsäkerhetsberättelse Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-28
AS2020-0162Onkogenetikdagarna 2020Avtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-28
AS2020-0161Uppgradering av FoUU-PACSÄrendeAdel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-27
AS2020-0160Förvaltning och drift av värdefackskåp med elektroniskt kodlås vid Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-02-27
AS2020-0159Förvaltning och drift av elektroniska låssystem och omklädningsskåp vid Akademiska shusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-02-27
AS2020-0157Bemanning sjuksköterska BoT 78CAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-26
AS2020-0156ST-sidotjänstgöring, Avtal, 2018ÄrendeAnna ErikssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-02-26
AS2020-0155Miljöinspektion Ambulansstation Akademiska sjukhuset, Fjärdingen 32:1ÄrendeTherese OlsenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-26
AS2020-0154Bemanning specialistsjuksköterska inom anestesi oral-, plastik- och öronaneastesin AnOpIvaAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-26
AS2020-0153Bemanning sjuksköterska BoT 78C Avtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-26
AS2020-0152Bemanning specialistsjuksköterska neuroanestesin, neuro/OTO/ögonAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-25
AS2020-0151Inspektion av vävnadsinrättningen vid Reproduktionscentrum - 3.2.1-02835/2020ÄrendeMasoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetMakulerat2020-02-25
AS2020-0150Bemanning sjuksköterska Öron-, näs- och halssjukdomar 85 F1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-25
AS2020-0149Bemanning sjuksköterska Geriatriken TierpAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-25
AS2020-0148Bemanning sjuksköterska Kirurgisk utvecklingsavdelning 65A1Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-25
AS2020-0147Regionalt projekt för införandet av vägledning bäckencancerrehabiliteringÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-24
AS2020-0146Landstinget Dalarna, uppsägning av överenskommelse om blodleveranser 2020 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-24
AS2020-0145Region Gävleborg, uppsägning av överenskommelse om blodleveranser 2020 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-24
AS2020-0144FelregistreratÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetMakulerat2020-02-20
AS2020-0143Årlig inrapportering NHV viss kraniofacial kirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-20
AS2020-0142Årlig inrapportering NHV svåra brännskadorÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-20
AS2020-0141Begäran om uppdatering av uppgifter vävnadsinrättning (2.4.2-04137/2020) och blodverksamhet (2.4.2-04136/2020)ÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-20
AS2020-0140Bemanning sjuksköterska Akutmottagningen för barn och ungdomAvtalsärende Maja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-19
AS2020-0139Bemanning sjuksköterska Geriatriska ortoped- och strokeavdelning 50EAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-19
AS2020-0138SPUR-modellÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetBehandlas2020-02-19
AS2020-0137Bemanning sjuksköterska Plastik och käkkirurgen 85F2Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-19
AS2020-0136Bemanning sjuksköterska akutvårdsavdelning 30EAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-18
AS2020-0135Samarbetsavtal och ansvarsfördelning mellan Akademiska sjukhuset och SkandionklinikenAvtalsärende Robert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-18
AS2020-0134MBL § 11 förändring flexramar, AS2020-0075ÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetMakulerat2020-02-17
AS2020-0133Överenskommelse mellan Uppsala Biobank och Akademiska laboratoriet angående handläggning av prover för forskning från avlidna i samband med obduktionAvtalsärende Renée PalmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-17
AS2020-0132Thermo Fisher Audit report - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-17
AS2020-0131Projekt: DILBA- Digitalisering av läkemedelsberedningen vid Akademiska sjukhusetÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2020-02-17
AS2020-0130Yrkande enligt 6:6a- Brist på arbetskläder, Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-17
AS2020-0129Tillsynsärende med anledning av två lex Maria 3.5.1-05360/2020ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-17
AS2020-0128Bemanning sjuksköterska akutvårdsavdelning 35DAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-17
AS2020-0127Årsrapport IVO VävnadsinrättningÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-14
AS2020-0126Avrop - Konsult för genomlysning, UPPH2019-0139Avtalsärende Anna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-02-14
AS2020-0125Synpunkter från personal gällande lönesättning- Akademiska barnsjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-14
AS2020-0124Annullering av dokument "Organisation för skyltning på Akademiska sjukhuset"ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-13
AS2020-0123Bemanning psykolog AuroramottagningenÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-12
AS2020-0122Bemanning sjuksköterska infektionsavdelningAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-11
AS2020-0121Bemanning operationssjuksköterska Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningenAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-11
AS2020-0120Bemanning anestesisjuksköterska Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningenAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-11
AS2020-0119ICU - Boomerang avtal för licens av programvara och kundsupport (LCSS) - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-11
AS2020-0118Bemanning sjuksköterska Urologavd. 65 A2Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-10
AS2020-0117Synpunkter och förbättringsförslag gällande skyltning och tillgänglighetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-07
AS2020-0116Avtal - Ricard NergårdhÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-06
AS2020-0115Avtal - Ricard NergårdhÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-06
AS2020-0114Avtal - Henrik Arnell, KarolinskaÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-02-06
AS2020-0113Yrkande enligt 6:6a - arbetsmiljön för läkarna vid NeurokirurgenÄrendeSusanne AnkarAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-06
AS2020-0112Avtal - Kompetensstöd i syfte att utveckla smärtvården i region DalarnaAvtalsärende Rolf KarlstenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-06
AS2020-0111METIS-kansli i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionÄrendeAnnika Sander BjörkAkademiska sjukhusetBehandlas2020-02-05
AS2020-0110Vätskevagnspåfyllning 2019ÄrendeKarl GyllenspetzAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-05
AS2020-0109Bemanning sjuksköterska infektionsavdelningenAvtalsärende Emma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-04
AS2020-0108Bemanning allmän sjuksköterska, Ortopedavdelning 70BAvtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-04
AS2020-0107Samverkansprotokoll 2020 - Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi, neurologi och strokevård.ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-04
AS2020-0106Konsultavtal klinisk forskning, Clinical reports Sweden ABÄrendeMaria LidénAkademiska sjukhusetAvslutat2020-02-04
AS2020-0105MBL§11 flytt av IKB och IFB till ing.10, Akademiska sjukhuset, AS2020-0040-2ÄrendeCarina AbrahamssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-02-03
AS2020-0104Information om karenstider för att förhindra smittöverföring med nya Coronavirus 2019-nCoV genom donation av blod, celler, vävnader och organÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-02-03
AS2020-0103Låneavtal Abbbott ARDx-2020-011 DigivalAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-31
AS2020-0102Synpunkter gällande ambulansÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-30
AS2020-0101Projektplan alkohol- och rökfri operation, VO kirurgiÄrendeBengt IsakssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-30
AS2020-0100GSK Conflict of Interest DeclarationÄrendePeter AsplundAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-30
AS2020-0099Årsrapport 2019 - Akademiska sjukhusetÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-29
AS2020-0098Avtal - Medicinsktekniskaprodukter 2020 (nya)Avtalsärende Per AdolfssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-29
AS2020-0097Handledning av arbetsgrupp 2020, KvinnofridsenhetenAvtalsärende Marié ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-29
AS2020-0096Konsultavtal avseende specialist i klinisk immunologi Gävleborg - KITM ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-29
AS2020-0095Överenskommelse avseende ansvarig person, tillika sakkunnig transfusionsmedicin landstinget Gävleborg - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-29
AS2020-0094Synpunkter gällande sjukhusledningens storlekÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-29
AS2020-0093Bemanning sjuksköterska Blodavdelning 50CÄrendeMaja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-28
AS2020-0092Bemanning sjuksköterska Lungavdelning 50D1ÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-28
AS2020-0091Bemanning sjuksköterska Geriatriska ortoped- och strokeavdelning 50EÄrendeEmma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-28
AS2020-0090Bemanning sjuksköterska Geriatriska ortoped- och strokeavdelning 50EÄrendeEmma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-28
AS2020-0089Bemanning sjuksköterska Ortopedavdelning 70AÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-28
AS2020-0088Bemanning sjuksköterska akutmottagningen barn och ungdomÄrendeMaja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-28
AS2020-0087Brev från anonym gällande virusspridningÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-28
AS2020-0086Särskilt dispensförfarande för inköp samt anställning av läkareÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-28
AS2020-0085Samverkansprotokoll 2020 - VO kirurgiÄrendeMikaela NissiAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-01-27
AS2020-0084Brev från fackförbund gällande psykiatrins besparing genom byte av lokalerÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-27
AS2020-0083Inspektion av Vävnadsinrättningen VO Plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-27
AS2020-0082Yrkande enligt 6:6a och inspektion (2020/049323) - hantering av formalin på patologen, Akademiska laboratorietÄrendeTommie OlofssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-24
AS2020-0081Information om Akademiska sjukhusets BrännskadekompendiumÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-23
AS2020-0080Samverkansprotokoll 2020 - Specialmedicin, hud och reumatologi (samlingsärende)ÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-01-23
AS2020-0079Överenskommelse om samverkan mellan vävnadsinrättningar i gemensam renrumsanläggning, Akademiska sjukhuset - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-22
AS2020-0078Samverkansprotokoll 2020 - Akutsjukvård och internmedicinÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-01-22
AS2020-0077Samverksansprotokoll 2020 - Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologiÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-22
AS2020-0076Uppdragsavtal, föreläsning Lillemor Berntson - NovartisÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-22
AS2020-0075Samverkansprotokoll 2020 - KvinnosjukvårdenÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-01-21
AS2020-0074Bemanning sjuksköterska Urologen 65 A2Avtalsärende Therese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-21
AS2020-0073Samverkansprotokoll 2020 - VO AmbulanssjukvårdÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-21
RK2020-0042Statsbidrag för 2020 till utrustning för elektronisk kommunikationÄrendeHelena SjögrenAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-21
AS2020-0072Tillgång till patientjournaluppgifter av annat skäl än direkt deltagande i patientens vård, KirurgenÄrendePeter StålbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-20
AS2020-0071Allvarligt tillbud 3:3a, Neuroanestesin, AnOpIva, 20191005ÄrendeSuzanne WernermanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-20
AS2020-0070Satsprotokoll cytostatika 2020ÄrendeElin VesterlundAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-01-20
AS2020-0069Samverkansprotokoll 2020 - VO UrologiÄrendeAnnika TapperAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-20
AS2020-0068Inspektion från arbetsmiljöverket ing 78/79 med anledning av 6:6a, 2019/071005ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-17
AS2020-0067Överenskommelse mellan ExoDiab och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, ersättning för ö-cellsisolering för forskningsändamålÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-17
AS2020-0066Verksamhetschefsbeslut VO Thoraxkirurgi och -anestesi 2020ÄrendeMona NirkAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-17
AS2020-0065CT på akutenÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-16
AS2020-0064Öron-, näs- och halssjukdomarÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetMakulerat2020-01-16
AS2020-0063Bemanning sjuksköterska Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningenÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-14
AS2020-0062Bemanning sjuksköterska Ortopediska anestesi- och operationsavdelningÄrendeEmma SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-14
AS2020-0061Audit Blodcentralen 2020 - Takeda/BaxterÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-14
RK2020-0033Statsbidrag till landstingen för tolktjänst Dnr 9.2-5403/2019-4ÄrendeHelena SjögrenAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-13
AS2020-0060Ny jourorganisation på AnOpIVA, projektÄrendeAnna FriisAkademiska sjukhusetMakulerat2020-01-10
AS2020-0059Konsult för forskningsprojektstöd, KFUEAvtalsärende Jessica JohnsonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-10
AS2020-0058Inspektion operationsavdelningar med anledning av 6:6a anmälan 2019/073621ÄrendeJoanna AxelssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-10
AS2020-0057Auskultationsavtal hematologen 2020Avtalsärende Linnea FooAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-10
AS2020-0056Överenskommelse om sponsring mellan Novartis och Svenska MastosytosgruppenAvtalsärende Linnea FooAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-10
AS2020-0055Utredning av eventuell personuppgiftsincident inom Region UppsalaÄrendeRasmus ZamoreAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-09
AS2020-0054Samarbetsavtal Canon Medical Systems Europé och Centre for Medical ImagingAvtalsärende Adel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-09
AS2020-0053Avtal - Tillvaratagande av hjärtklaffar, Vävnadsbanken Skånes universitetssjukhus LundÄrendeMikaela NissiAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-09
AS2020-0052CSD-avtal 2020Avtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-09
AS2020-0051Överenskommelse över reservrutin för analys av "Blodscreen" mellan KMB, Akademiska laboratoriet och KML, Laboratoriemedicin i GävleÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-09
AS2020-0050Avtal - Ersättning projektansvarig för kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk utbildningAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-09
AS2020-0049Prisavtal mellan Klinisk mikrobiologi och TriolabAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-09
AS2020-0048Överenskommelse beträffande ekonomisk ersättning för uppdraget på sjuksköterskeprogrammet- Akademiska laboratorietÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-09
AS2020-0047Samverkansprotokoll 2020 - Akademiska laboratorietÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-08
AS2020-0046Samverkan barnsjukhuset 2020ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-08
AS2020-0045Yrkanden om åtgärder från Vårdförbundet - BOTÄrendePeter AsplundAkademiska sjukhusetMakulerat2020-01-08
AS2020-0044Bemanning sjuksköterska Hjärtavdelning 50FÄrendeMaja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-07
AS2020-0043Bemanning sjuksköterska Geriatriska medicinavdelningenÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-07
AS2020-0042Synpunkter från allmänhetenÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-07
AS2020-0041Samverkansprotokoll 2020 - Blod- och tumörsjukdomarÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-07
AS2020-0040Samverkansprotokoll 2020 - PsykiatriÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-07
AS2020-0039Samverkansprotokoll 2020 - VO Thoraxkirurgi och -anestesiÄrendeMona NirkAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-03
AS2020-0038Prislistor 2020 - Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-03
AS2020-0037Thermo Fisher leveransavtal - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-03
AS2020-0036Avtal avseende ansvarig person, tillika sakkunnig transfusionsmedicin landstinget VästmanlandÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-03
AS2020-0035Avtal avseende ansvarig person, tillika sakkunnig transfusionsmedicin landstinget DalarnaÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-03
AS2020-0034Samverkansprotokoll 2020 - plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeLina Cabal RomeroAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0033Kursledare i omvårdnad, Uppsala UniversitetÄrendeMikaela NissiAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0032XXX Övrigt 3ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetMakulerat2020-01-02
AS2020-0031XXXX Övriga poster 2ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetMakulerat2020-01-02
AS2020-0030Gallringsprotokoll Akademiska sjukhuset 2020ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0029Samrådsgrupp Akademiska sjukhuset - Uppsala Universitet 2020ÄrendeRasmus ZamoreAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0028Mötesanteckningar - Sjukhusledning Akademiska sjukhuset 2020ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-02
AS2020-0027Mötesanteckningar - Beredningsgrupp, sjukhusledningen 2020ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-02
AS2020-0026Samverkansprotokoll Sjukhusadministration 2020ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2020-01-02
AS2020-0024Hyresavtal väntrums TV 2020Avtalsärende Johan EhrningAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-02
AS2020-0023Tilläggsavtal städ ISS Akademiska sjukhuset 2020 - UPPH2014-0099Avtalsärende Ida VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0022Personuppgiftsbiträdesavtal 2020ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0021Avtal kaffeapparater Jobmeal 2020 - UPPH2020-0011, UPPH2016-0257Avtalsärende Ida VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0020Avtal skrivare Akademiska sjukhuset 2020Avtalsärende Annika SvenssonAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-02
AS2020-0019Anmälda delegationsbeslut 2020 - Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0018Samtycke för medverkande på Akademiska sjuhusets Instagram 2020ÄrendeEmelie TingvallAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-02
AS2020-0017Samtycke om att avbildas på bild eller i film - personal och studenter 2020ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0016Pressmeddelande Akademiska sjukhuset 2020ÄrendeElisabeth TyskAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-02
AS2020-0015Verksamhetschefsbeslut 2020ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-02
AS2020-0014Chefsläkarbeslut Akademiska sjukhuset 2020ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0013Anmälan och underrättelse av beslut från Polismyndigheten 2020ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-02
AS2020-0012Begäran om godkännande av representation 2020ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0011Ekonomirapporter Akademiska sjukhuset 2020ÄrendeMarie EkmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0010Patientnämndens beslut 2020ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0009Regionfullmäktige beslut 2020ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0008Regionstyrelsens utskott , beslut 2020ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0007Slutenvård 2020ÄrendeJohan FredlundAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0006Tillförordnad direktör 2020ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-02
AS2020-0005Tillförordnad verksamhetschef 2020ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-02
AS2020-0004Utvecklingsfonden 2020ÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0003Direktörs- och ordförandebeslut Region Uppsala 2020ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-02
AS2020-0002Beslut styrelse och nämnd Region Uppsala 2020ÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2020-01-02
AS2020-0001Direktörsbeslut Akademiska sjukhuset 2020ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2020-01-02
AS2019-0815Rådet för patientsäkerhet och vårdkvalitetÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-30
AS2019-0814Epidemiråd och EpidemigruppÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-30
AS2019-0813Grupphandledning kuratorer 2019Avtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-30
AS2019-0812Avtal - Karolinska och VO Rehabilitering och SmärtcentrumAvtalsärende Pernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-30
AS2019-0811Tillstånd förvaring av Norefedrin på Klinisk kemi och farmakologi 5.10.3-2019-086138ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-23
AS2019-0810Väsentlig förändring IT-verksamhetÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-20
AS2019-0809Samverkansprotokoll 2019 - Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi ÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-20
AS2019-0808Fortsatt samarbete mellan Akademiska sjukhuset och IvbarÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-20
AS2019-0807MBL § 14 Arbetsgivarens förslag på neddragning av dietisttjänst, PsykiatrinÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-20
AS2019-0806Överenskommelse blodleveranser mellan Region Gävleborg och Akademiska sjukhuset - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-20
AS2019-0805Överenskommelse blodleveranser mellan Landstinget Dalarna och Akademiska sjukhuset 2020 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-20
AS2019-0804Uppsägning av avtal Hikikomori (AS2010-0356)ÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-20
AS2019-0803Avtal - passersystem Genetikvägen och CERTEGO ABAvtalsärende Pernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-19
AS2019-0802Synpunkter på bemötande och dåligt förberedd utförd undersökning klinisk fysiologiÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetMakulerat2019-12-19
AS2019-0801Pilotprojekt Team Maria Uppsala länÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-19
AS2019-0800Utväxlingsavtal CGM Analytix och Flexlab, Klinisk kemi och farmakologiAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-19
AS2019-0799Kvalitetsgranskning av dokumentation, HjärtsektionenÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-18
AS2019-0798BioLife Europe - Plasma Supplier Notice of Change - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-18
AS2019-0797SWEDAC inspektion 2020 - Akademiska laboratoriet ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-18
AS2019-0796LumiraDx - överenskommelse angående utlämning av prover till tredje part - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-18
AS2019-0795Tillgång till patientjournal - Förbättrad journalföringÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-18
AS2019-0794BOT tilläggsavtal städning av kontor 072130 och personalmatsalAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetMakulerat2019-12-18
AS2019-0793Lex Maria - Bristande varuförsörjning 3.1.1-00322/2020ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-18
AS2019-0792Bemanning specialistsjuksköterska BUPÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-18
AS2019-0791Bemanning sjuksköterska Urologen 65A2ÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-18
AS2019-0790Bemanning sjuksköterska Ortopedavd. 70BÄrendeMaja JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-18
AS2019-0789Bemanning sjuksköterska Ortopedavd. 70AÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-18
AS2019-0788Bemanning sjuksköterska plastik och käkkirurgavd. 85F2ÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-18
AS2019-0787Donation av äldre medicinsk litteratur till Uppsala universitetsbibliotekÄrendeRenée PalmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-17
AS2019-0786KITM - Tillstånd från LäkemedelsverketÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-17
AS2019-0785BullerutredningÄrendeMartin TondelAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-17
AS2019-0784Processledare nationellt programområde - avtalÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-17
AS2019-0783Anmälan Väsentlig förändring Blodverksamhet och vävnadsinrättningÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-16
AS2019-0782Avtal för medverkan i LÖFS skadeförebyggande arbeteÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-16
AS2019-0781Yrkande enligt 6:6a - arbetsmiljö läkare Barn och ungdomspsykiatrin (AS2020-0192)ÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-13
AS2019-0780Uppsägning avtal Uppdragsutbildning specialistsjuksköterskor, anestesi-, intensiv- och operationssjukvård vid UU AS2018-0285ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-13
AS2019-0779Avtal - Konsult för att stärka arbetsgrupp, Palliativt centrumAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-13
AS2019-0778Swedac information om namnändring Landsting till RegionÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-12
AS2019-0777Allvarligt tillbud 3:3a - stickskada på Psykiatrin den 2019-08-08 2019/071718ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-12
AS2019-0776Upphandlingskontrakt gällande UpViser - Fluobeam 800 Clinical SystemAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-12
AS2019-0775Absuive Head Trauma, ärende i Hordaland att vittnaÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetMakulerat2019-12-12
AS2019-0774Information om förändring i officiell statistik om amning 6.1-37596/2019ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-12
AS2019-0773BST- Remissammanställning HälsoU 190807ÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-12
AS2019-0772Synpunkter på arbetsmiljön 6:6a - strålbehandlingenÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-12
AS2019-0771Bemanning sjuksköterska Lungavdelning 50 D1ÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-10
AS2019-0770Bemanning sjuksköterska Onkologavdelning 78CÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-10
AS2019-0769Överenskommelse hantering av vätskebaserade biobanksprover, Uppsala BiobankAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-09
AS2019-0768Läkemedelsverket - Information angående Verksamhetschef för Akademiska laboratoriet, UppsalaÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-09
AS2019-0767IVO - Information angående Verksamhetschef Akademiska laboratoriet UppsalaÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-09
AS2019-0766Korrespondens avseende kommunavvikelseÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-06
AS2019-0765Avtal - Finansering av Echo-instrument, Uppsala UniversitetAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-06
AS2019-0764Bemanning sjuksköterska Akutmottagningen för barn och ungdomÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-06
AS2019-0763Bemanning sjuksköterska akut och specialiserad pediatrik 95EÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-06
AS2019-0762Prisjustering 2,45% från 1/1 2020 Triolab AB Avtalsnr 131125-1447ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-06
AS2019-0761Prisjustering på listpriser Abbott 1,5% fr 1/1 2020ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-06
AS2019-0760Förlängning av reagensavtal 12-104UP samt instrumentsupport 12-103UP, Klinisk kemi och farmakologiAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-06
AS2019-0759Överenskommelse - Undervisning inom klinisk kemi och farmakologi, Uppsala UniversitetÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-05
AS2019-0758Informationshantering sjukhusadministrationen Akademiska sjukhuset, uppdragÄrendeJohanna AvenäsAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-05
AS2019-0757Digital analys av patologi prover, projektÄrendeHelena BrobergAkademiska sjukhusetBehandlas2019-12-05
AS2019-0756Kontroll av underhåll PCI labbÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-05
AS2019-0755Uppdrag - Professionssteget HälsoprofessionernaÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-04
AS2019-0754Initiering av upphandling av ultraljudÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-04
AS2019-0753Organisatoriska förändringar 2019, Akademiska sjukhusetÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-03
AS2019-0752Garantibemanning tillfällig influensaavdelning 2020ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-02
AS2019-0751Överenskommelse om deltagande i undervisningen vid kurserna i diabetesomvårdnad vid Inst.Med.Vet, Uppsala UniversitetÄrendeMaria LidénAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-02
AS2019-0750Förvaltningsplaner 2020 - Akademiska sjukhusetÄrendeHelena BrobergAkademiska sjukhusetAvslutat2019-12-02
AS2019-0749Allvarligt tillbud 3:3a- blodstänk i ögat, CIVA, 2019-11-13ÄrendeSuzanne WernermanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-29
AS2019-0748Uppdragsbeskrivning sektionschef gynekologiÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-28
AS2019-0747MSI - ReqQtest - Kommersiellt avtalAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2019-11-28
AS2019-0744Bemanning sjuksköterska Postoperativa avdelningenÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-27
AS2019-0742Avtal Pharm Assist och Akademiska sjukhusetAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-26
AS2019-0741Beslut i mål nr B 3236-18 - Stöld av IPad, Akutmottagningen och InfektionsmottagningenÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-26
AS2019-0740Avtal - Akut och remitterad vård år 2020-2023, Norra sjukvårdsregionförbundetAvtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-26
AS2019-0739Bemanning sjuksköterska Postoperativa avdelningenÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-26
AS2019-0738Bemanning sjuksköterska Utvecklingsavdelningen 65A1ÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-26
AS2019-0737Bemanning sjuksköterska Barnavdelningen 95AÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-26
AS2019-0736Universitetssjukvårdsnämndens protokoll 2019ÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-25
AS2019-0735Synpunkter gällande öppnandet av ny vårdavdelning, Ortopediska rehabiliteringsavdelningen, LEÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-22
AS2019-0734Satsprotokoll Sterila 2019ÄrendeElin VesterlundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-22
AS2019-0733Satsprotokoll cytostatika 2019ÄrendeElin VesterlundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-22
AS2019-0732Beslut efter skyddsombudsstopp- AkutmottagningenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-22
AS2019-0731Kvalitetsbokslut 2018ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-21
AS2019-0730Uppgiftsväxling på Akademiska sjukhuset, uppdragÄrendeMarianne ChristensenAkademiska sjukhusetBehandlas2019-11-21
AS2019-0729Auskultation mag-tarmmottagningenÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-20
AS2019-0728AlinIQ Always On Serviceavtal Tilläggsavtal UHEXT 1458.Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2019-11-19
AS2019-0727Bemanning sjuksköterska SAH NordupplandÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-19
AS2019-0726Bemanning sjuksköterska Geriatriken TierpÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-19
AS2019-0725Enkät förlossningsvårdenÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-15
AS2019-0724Bemanning sjuksköterska akut internmedicin 30EÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-15
AS2019-0723Bemanning sjuksköterska Geriatrik 50E1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-15
AS2019-0722Avtal på blod och serum med Håtunalab 2020Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-14
AS2019-0721Överenskommelse ersättning för laboratoriesupport, Nära vård och hälsa och ResurscentrumAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-14
AS2019-0720Information angående Verksamhetschef för Akademiska laboratoriet, Lab 1319ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-14
AS2019-0719Rabattavtal ThermoFisher CPQ-00226946Avtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-14
AS2019-0718Avtal - Utbildare i Diagnosklassificering DRG 2020Avtalsärende Frida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-14
AS2019-0717Förlängning av avtal 2012-01 Diasorin AB (AS2018-0464)Avtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-14
AS2019-0716Yttrande donationsutredning från Klinisk immunologi och TransfusionsmedicinÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-13
AS2019-0715Samverkansprotokoll 2019 - Ortopedi och handkirurgiÄrendeAnneli JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-11-13
AS2019-0714Samverkansprotokoll 2019 - VO kirurgiÄrendeMikaela NissiAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-13
AS2019-0713Remiss - Förslag till avgiftsnivåer för 2020 enligt förordning om vissa avgifter till StrålsäkerhetsmyndighetenÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-13
AS2019-0712Bemanning anestesisjuksköterska neuroanestesinÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-12
AS2019-0711Bemanning anestesisjuksköterska Oral-plastik-öronanestesinÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-12
AS2019-0710Bemanning sjuksköterska Ortopedavdelning 70AÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-12
AS2019-0709Bemanning sjuksköterska InfektionsavdelningenÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-12
AS2019-0708Överenskommelse ekonomisk ersättning Uppsala Universitet och Akademiska laboratorietÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-12
AS2019-0707Överenskommelse ekonomisk ersättning Uppsala Universitet och Akademiska laboratorietÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-12
AS2019-0706Överenskommelse ekonomisk ersättning Uppsala Universitet och Akademiska laboratorietÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-12
AS2019-0705Prisavtal för BinaxNOW offertnummer ARDx-2019-068-2020 Abbott Rapid Diagnostics ABAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-12
LS2019-0555Fördelning av prestationsbaserade medel avseende statsbidraget för en ny, uppdaterad kömiljard 2019ÄrendeHelena SjögrenAkademiska sjukhusetBehandlas2019-11-08
AS2019-0703Standardiserade vårdförlopp 2019ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-08
AS2019-0702Avtal Kapillärelektroforesutrustning, Capillarys 3 Tera (UPPH2016-0192)Avtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-08
AS2019-0701Broschyr AS kompetensmodell undersköterskor; avrop från ramavtalÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-07
AS2019-0700Prisjustering för 2020 Siemens Healthcare AB, prisökning 2%ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-05
AS2019-0699Bemanning sjuksköterska 85F1 Öron- näsa, halssjukdomarÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-05
AS2019-0698Bemanning sjuksköterska Infektionsmottagning 1ÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-05
AS2019-0697Bemanning sjuksköterska Barnavdelning 95 BÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-05
AS2019-0696Allvarligt tillbud 3:3a - Misstanke exponering av smittsam sjukdom, Ambulanssjukvården 2019/063996ÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-05
AS2019-0695Samarbetsavtal - Utveckla kunskapsstyrningsmodellen och klinisk forskning, SkandionklinikenAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-11-04
AS2019-0694Uppdrag journalgranskning - verksamhetsområde Akutsjukvård och internmedicinÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-31
AS2019-0693Prisjustering avtal 0475-11, 0831-16 samt 0911-17 från Siemens Healthcare ABÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-31
AS2019-0692Allvarligt tillbud 3:3a - Stickskada vid blodprovtagning, Gynekologmottagningen 2019/058800ÄrendeMasoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-30
AS2019-0691Optimal blodanvändning 2019ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-29
AS2019-0690Överlåtelse av avtal 131125-1447, Klinisk kemi och farmakologiÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-29
AS2019-0689Bemanning sjuksköterska AVA 35DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-29
AS2019-0688Bemanning Sjuksköterska Barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar 95 AÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-29
AS2019-0687Synpunkter på bemötande av hyperhidrospatienterÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-28
AS2019-0686Yrkande enligt 6:6a - Hög arbetsbelastning avdelning 85F2, VårdförbundetÄrendeGunilla NygårdAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-28
AS2019-0685Beslutsförslag- anskaffning av madrasserÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-25
AS2019-0684Synpunkter på personalbrist-akutsjukvårdÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-25
AS2019-0683Yrkande enligt 6:6a - arbetsmiljön för läkarna på akut- och internmedicin (AS2020-00314)ÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-23
AS2019-0682Flytt av videokonferensrummet Portalen samt bokningsrutin av Multidisciplinärt rondrumÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-23
AS2019-0681Anmälan allvarlig avvikande händelse vid blodverksamhet 191007 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-22
AS2019-0680Uppföljningsmått behandling av svåra brännskador NHVÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-21
AS2019-0679Akademiska sjukhuset, upplåter lokaler i MTC-huset till Uppsala universitetAvtalsärende Annika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-21
AS2019-0678ST-kontrakt, Klinisk kemi, Hälso- och sjukvård region GävleborgAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-18
AS2019-0677Bemanning sjuksköterska Plastik- och käkkirurgavdelningÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-18
AS2019-0676Bemanning intensivvårdssjuksköterska BrännskadecentrumÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-18
AS2019-0675Bemanning sjuksköterska BrännskadecentrumÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-18
AS2019-0674Bemanning operationssjuksköterska Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-18
AS2019-0673Bemanning anestesisjuksköterska Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningenÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-18
AS2019-0672MBL § 11 gällande att stänga fem vårdplatser från avdelning 3 A, AS2019-0632-42ÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-18
AS2019-0671Valutajustering Triolab för avtal 131125-1222Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-17
AS2019-0670MRSA-screening för Svenska Nationella Ambulansflyget, Region VästerbottenAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-17
AS2019-0669Kvalitetssäkringsuppdrag för rehabiliteringskoordinator på vårdenhetÄrendeJane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-16
AS2019-0668Faciliteten för Klinisk Genomik (Clinical Genomics Uppsala)Avtalsärende Sune LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-16
AS2019-0667Arbetsolycka 3:3a - Beroende- och neuropsykiatrin 2019/058996ÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-16
AS2019-0666Överenskommelse för försörjning av trombocyter från Region Uppsala till Region Gävleborg 2019 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-16
AS2019-0665Avtal - Ekonomisk ersättning för databasen MicromedexAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-16
AS2019-0664Bemanning sjuksköterska Psykiatriavdelning 3BÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-15
AS2019-0663Bemanning sjuksköterska Psykiatriska akutvårdsavdelningenÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-15
AS2019-0662Bemanning sjuksköterska Psykiatriavdelning 2ÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-15
AS2019-0661Bemanning sjuksköterska Blodavdelning 50 CÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-15
AS2019-0660MBL§ 11 Tillsättande av arbetsledande tjänst på psykosmottagning A, AS2019-0632-30ÄrendeAnnika LundbergAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-15
AS2019-0659Allvarligt tillbud 3:3a - Neurolog- och strokeavdelning 85 B 2019/058695ÄrendeLaila Hellgren JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-14
AS2019-0658Tillstånd kamerabevakning - Ingång 100/101ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-14
AS2019-0657Ansökan om tillstånd för studie examensarbete, patienters följsamhet till preoperativ hudföreberedelse i hemmetÄrendeJane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-11
AS2019-0656Avtal bilplats - Ulleråkersvägen 78-82Avtalsärende Adel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-11
AS2019-0655MBL §11 - Förändrad starttid för medarbetare vid Enköpings psykiatrimottagning, AS2019-0632-20ÄrendeMaria Dahl BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-11
AS2019-0654Avtal - Projektarbete med LÖF 2017 och 2019Avtalsärende Jane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-11
AS2019-0653Projekt Ultrakänslig och kostnadseffektiv diagnostik för AML - 2019-01464ÄrendeAnnelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-11
AS2019-0652Bemanning sjuksköterska Kirurgi 65A1ÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-10
AS2019-0651Bemanning sjuksköterska Urologi 65A2ÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-10
AS2019-0650Synpunkter på ökade avvikelser och brister i utskrivningsplaneringen, Håbo kommunÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-10
AS2019-0649Yrkande enligt 6:6a - IT-arbetsmiljö på operationsavdelningarna, Akademiska sjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-09
AS2019-0648Allvarligt tillbud 3:3a - Infektionsavdelning 30 F 2019/057435ÄrendeFredrik SundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-09
AS2019-0647Collaboration on developing burn and wound care in Ethiopia and UppsalaAvtalsärende Gunilla NygårdAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-09
AS2019-0646Behörighet för kliniskt verksamma apotekare, Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-08
AS2019-0645Avtal - Analys av ingångsvatten, vatten för tillredning, hemodialysvätska och hemofiltrationsvätskaAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-08
AS2019-0644Läkemedelslicenser Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-07
AS2019-0643Material Transfer Agreement, vävnad forskningssyfteAvtalsärende Adel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-07
AS2019-0642MBL§11 Förlängning av fysioterapeut/rehabkoordinator Affektiva behandlingsenheten, AS2019-0632-11ÄrendeMaria Dahl BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-04
AS2019-0641Konsultavtal - Typning av prover inom området entomologi, Speciell MikrobiologiAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-04
AS2019-0640Bemanning sjuksköterska - AIMA 35CÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-04
AS2019-0639Bemanning sjuksköterska - Geriatrisk ortoped- och strokeavdelning 50 EÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-03
AS2019-0638Bemanning sjuksköterska - Geriatrisk ortoped- och strokeavdelning 50 EÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-03
AS2019-0637Bemanning sjuksköterskor - AkutmottagningenÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-03
AS2019-0636Bemanning sjuksköterska - Akutvårdsavdelning 35 DÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-03
AS2019-0635Bemanning sjuksköterska Barn -och ungdomspsykiatriska avdelningen.ÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-03
AS2019-0634Valutajustering av gällande avtal 131125-1447 Triolab ABÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-02
AS2019-0633Avtal Bristol-Myers Squibb/Peter AsplundAvtalsärende Peter AsplundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-01
AS2019-0632Samverkansprotokoll 2019 - PsykiatriÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-01
AS2019-0631Inspektion från StrålsäkerhetsmyndighetenÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-01
AS2019-0630Avtal - Onkologkonsult inom gyn-onkologisk verksamhet, Region DalarnaAvtalsärende Robert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-30
AS2019-0629Regionmöte i Njurmedicin och Transplantationskirurgi 26-27 september 2019ÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-26
AS2019-0628Vårdadministrativ service - beslut om lönetillägg för medicinska sekreterare placerade vid akutmottagningenÄrendeÅsa FlorénAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-26
AS2019-0627EFI certifikat ackreditering vävnadstypningslab - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-26
AS2019-0626Advisory Board Ulla strömberg OlssonAvtalsärende Linnea FooAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-25
AS2019-0625Bemanning sjuksköterska Ortopedi 70BÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-25
AS2019-0624Bemanning sjuksköterska infektion mottagning 1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-25
AS2019-0623Auskultationavtal hematologen 2019Avtalsärende Linnea FooAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-25
AS2019-0622Nya rutiner nyföddhetskontroll.ÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-25
AS2019-0621Bemanning sjuksköterska 30EÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-25
AS2019-0620Bemanning sjuksköterska akutmottagningen barnÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-25
AS2019-0619Bemanning Sjuksköterska Akut och specialiserad pediatrik 95EÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-25
AS2019-0618Auskultationsuppdrag, avtal barnsjukhusetÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-25
AS2019-0617NIGMS Repository samples, Klinisk genetikAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-24
AS2019-0616SWEDAC- namnbyte till Region Uppsala - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-24
AS2019-0615Lokal förhandling om kriterier för erhållande av överläkartjänstÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-20
AS2019-0614Yrkande enligt 6:6a - MRT lab 10, röntgenavdelningen Akademiska sjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-20
AS2019-0613Tillsynsmeddelande ArbetsmiljöverktetÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetMakulerat2019-09-20
AS2019-0612Bemanning sjuksköterska Ortopedi handkirurgi 70AÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-19
AS2019-0611FelregistreratÄrendeCamilla LövgrenAkademiska sjukhusetMakulerat2019-09-19
AS2019-0610Bemanning sjuksköterska BOT 78CÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-19
AS2019-0609Bemanning sjuksköterska BOT 78DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-19
AS2019-0608Överenskommelse Tobiasregistret och HSCT-programmetAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-17
AS2019-0607SWEDAC-inspektion 2019 - Akademiska laboratoriet 2019/846ÄrendePernilla Malmros EiderbrantAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-17
AS2019-0606Avtal - material i studieAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-17
AS2019-0605Förlängning av samarbetsavtalAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-16
AS2019-0604Övertagande av SEQUOIA, FUSIONÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-16
AS2019-0603Läkemedelsverket - Uppdaterat tillstånd Blodcentralen, Akademiska sjukhuset, 5.9.2-2019-069858.ÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-16
AS2019-0602Master services agreement Clinical Trial Consultants ABAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-13
AS2019-0601Support plan quotation laboratorieutrustning - Thermo electrom Sweden ABÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-13
AS2019-0600Forskarprogram för post-doktorand inom Radiofarmaceutiska vetenskaper, GEMS PET SystemAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-12
AS2019-0599Praktikplats studerande röntgensjuksköterskorAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-12
AS2019-0598Dom i mål nr B 8124-18 - Skadegörelse, AkutmottagningenÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-12
AS2019-0597Allvarligt tillbud 3:3a- Stickskada, Akutsjukvård 2019/049999ÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-11
AS2019-0596Samverkan gällande sammankomst i Almedalen 2019Avtalsärende Ida VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-11
AS2019-0595Arkivredogörare 2019, Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-10
AS2019-0594Swedac - Angående planering av bedömning, beteckning 2019/846ÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-10
AS2019-0593Akademiska Genetikdagarna 29-30 januari 2020Avtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-10
AS2019-0592Begäran om registerutdragÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-09
AS2019-0591Begäran om Vite: Postop. LäkarleasingÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-09
AS2019-0590Bemanning sjuksköterska Plastik- & Käkkirurgi 85F2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-06
AS2019-0589Projekt - Koncept kirurgisk utvecklingsavdelningÄrendeBengt IsakssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-06
AS2019-0588Framställan till arbetsmiljöverket 6:6a - Akutmottagningen 2019/018878, 2019/018891, 2019/040798ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-06
AS2019-0587Synpunkter på parkeringsavgifter och hänvisningar- akutmottagningenÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-03
AS2019-0586Läkemedelsverket Information rörande ansvar för tillståndspliktig verksamhet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-30
AS2019-0585IVO Information rörande ansvar för tillståndspliktig verksamhet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-30
AS2019-0584FlexLab SymPathy - ansvarsfördelning inom Akademiska laboratorietÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-30
AS2019-0583Chefsläkarbeslut Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-30
AS2019-0582Avrop - Handledning av arbetsgrupp KFE ramavtal UPPH2018-0413Avtalsärende Marié ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-30
AS2019-0581Uppdrag - Implementering fallprevention och fallhändelserÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-30
AS2019-0580Yrkande enligt 6:6a - Miljö och hälsotillstånd, Käkkirurgen hus P3 oc P4ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-29
AS2019-0579Enkät från Läkartidningen gällande kvalitetsregisterÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-29
AS2019-0578Förfrågan om samarbeteÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-29
AS2019-0577Bemanning sjuksköterska BOT 50CÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-29
AS2019-0576Bemanning sjuksköterska Lungavdelning 50D1, HLFYSÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-29
AS2019-0575Bemanning anestesisjuksköterska OPÖ, AnopIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-29
AS2019-0574Bemanning anestesisjuksköterska Neuro/OTO/Ögon, AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-29
AS2019-0573Bemanning sjuksköterska Postop/ANOP ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-29
AS2019-0572Inspektion - Ambulansverksamheten Östhammar 2019/046068ÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-28
AS2019-0571Inspektion - Ambulansverksamheten Tierp/Skutskär 2019/046067ÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-28
AS2019-0570Lex Maria - Ventilationsstopp inom operationsverksamheten 8.1.1-32980/2019ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-26
AS2019-0569Bemanning anestesisjuksköterska ANOPÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-26
AS2019-0568Bemanning operationssjuksköterska ANOPÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-26
AS2019-0567Övergripande ekonomiansvarig för läkarprogrammets budgetfrågor - Uppsala UniversitetÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-23
AS2019-0565Bestridan av faktura nr 75020867711, Beroende och neuropsykiatriÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-23
AS2019-0564Samverkansavtal och remissförfarandeÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-22
AS2019-0563Bemanning sjuksköterska Urologavdelning 65A2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-22
AS2019-0562Bemanning sjuksköterska Postoperativa avdelningen, AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-22
AS2019-0561Avrop IT-konsulter UPPH2019-0251Avtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-21
AS2019-0560Allvarligt tillbud 3:3a - stickskada, Blod- och tumörsjukdomar 2019/041586ÄrendePeter AsplundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-20
AS2019-0559Brev från anhörig med frågeställningÄrendeMikaela NissiAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-20
AS2019-0558Bemanning Anestesiläkare AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-16
AS2019-0557Work order för tracerproduktion PET/MR kameraÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-15
AS2019-0556Work order Antaros Medical AB - PET, MIND 01ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-15
AS2019-0555Anonyma brev till Akademiska sjukhuset från enskild personÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-15
AS2019-0554Avtal - Deltagande och visning av EksoGT-exoskelettAvtalsärende Pernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-13
AS2019-0553Avropsavtal konsulter Sv Beteendeanalysgruppen och VO plastik- och käkkirurgiAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-12
AS2019-0552Bemanning barnmorska/sjuksköterska GynmottagningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-12
AS2019-0550Speaker Agreement Incyte, Klinisk GenetikAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-09
AS2019-0549Svar på inbjudan till invigning av Akademiska sjukhuset nya vård- och behandlingsbyggnad 2019-09-10ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-08
AS2019-0548Precision for Medicine, agreement PfM UUH - KITM ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-06
AS2019-0547Avtal - Arbets- och miljömedicinsk verksamhetAvtalsärende Robert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-02
AS2019-0545Avtal - nyttjande av lokal på fysioterapimottagning 2020Avtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-26
AS2019-0544Särskilt förordnande som läkare, plastikkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-25
AS2019-0543Underrättelse angående fordranÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-25
AS2019-0542Vattenläcka vid Vävnadsinrättningens renrumsanläggning, RudbecklaboratorietÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-23
AS2019-0541Uppdragsavtal - Centrum för sällsynta diagnoser och Akademiska barnsjukhusetAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-22
AS2019-0540Bio-Rad Laboratories Avtal SAGSB-10187Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-16
AS2019-0539Atea Leveransavtal - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-16
AS2019-0538B Braun Medical Avtal BAV 01 - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0537Ethicon/Johanson & Johanson Avtal UHEXT1102 - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0536Agilent Technologies Avtal 5000635698 - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-15
AS2019-0535Triolab AB - Avtal 00240 - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0534Luminex - Avtal SLA0014371.04 - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0533Brainlab - Avtal QN-ASSUSSA-DON-112 - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0532Beckman Coulter - Avtal S1610SE - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0531Thermo Fisher - Avtal 2014-02-17-1S - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-15
AS2019-0530Techtum Lab AB - Avtal SA60548 - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0529Beckman Coulter AB - Avtal S2066SE - MSI Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0528Sakura Finetek Sweden AB - Avtal SFS-2018-10-18-10-06-001 - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0527Biomérieux Avtal SA-2019-02-SE-Level 2-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-15
AS2019-0526Eigen - Artemis - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0525Agilent Technologies AB Avtal 5000635765-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0524Agilent Technologies AB Avtal 5000677747Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0523Agilent Technologies Avtal 5000677454-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0522Nordic Biolabs AB Avtal 19198a-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0521Optos Avtal ACC-X4W5XG-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0520Sakura Finetek Sweden AB Serviceavtal silver SFS-2019-02-18-002-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-15
AS2019-0519Sakura Finetek Sweden AB Serviceavtal Gold SFS-2019-02-18-001-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0518Sakura Finetek Sweden AB Serviceavta Gold nr SFS-2019-03-28-001-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-15
AS2019-0516Bruker Nordic AB Avtal CNR-05500-L3Y6M7-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0515Bruker Nordic AB Avtal CNR-05753-S7B1K9-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0514Life Technologies Avtal 35444336Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-15
AS2019-0513Life Technologies Avtal 35444515Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0512Bayer (Medrad) kontrastinjektorer SE-1901-001Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0511Triolab AB Avtal 00217Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0510Överenskommelse LUL net Skandion Ö-171981Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0509ATEA - Licenshyra - 6165-001Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0508Anonyma synpunkter sänt till sjukhusledningÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0507Kopieringsapparat, service- och hyresavtal, Bild- och funktionsmedicinskt centrumAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-12
AS2019-0506MBL §11 Förlängning av förordnande av gruppchef för anestesigruppen på Thoraxoperation, samverkan 190507 AS2019-0252-5 ÄrendeMona NirkAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-11
AS2019-0505Bemanning specialistläkare, psykiatri: affektiva sjukdomarÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-10
AS2019-0504Bemanning sjuksköterska BOT 78C ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-10
AS2019-0503Bemanning sjuksköterska AnOp-sektionen/Postoperativa avdelningen AnOpIvaÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-10
AS2019-0502Uppdrag journalgranskning VO Thoraxkirurgi och -anestesiÄrendeMona NirkAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-08
AS2019-0501Delegeringsbeslut gällande styrande dokument Barns vård och hälsaÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-08
AS2019-0500Hyresavtal kaffemaskin, Thoraxkirurgi UPPH2016-0352Avtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-06
AS2019-0499Avtal - THV-kits, kirurgiska instrument, Thoraxkirurgi och -anestesiAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-05
AS2019-0498SPUR - Granskning av ST ThoraxanestesiÄrendeMarianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-05
AS2019-0497Avtal MitraClip 2015Avtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-05
AS2019-0496Uppdragsavtal Blod- och tumörsjukdomar och IT-centrum Region UppsalaAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-05
AS2019-0495Syngo Dynamics på Barnkardiologen, projektÄrendeJan TroengAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-05
AS2019-0494Överenskommelse inför rekryteringÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-04
AS2019-0493Avtal mellan Region Uppsala, Akademiska, VO Rehabilitering o Smärtcentrum och HC UNIT AB- Digital plattform A-PACAvtalsärende Pernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-04
AS2019-0492Avyttring LinacAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-04
AS2019-0491NET-NORD 11 Februari 2019, NorwayAvtalsärende Linnea FooAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-04
AS2019-0490Felaktigt registreratAvtalsärende Linnea FooAkademiska sjukhusetMakulerat2019-07-04
AS2019-0489Felaktigt registreratAvtalsärende Linnea FooAkademiska sjukhusetMakulerat2019-07-04
AS2019-0488Bemanning sjuksköterska BOT 78DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-04
AS2019-0487Bemanning sjuksköterska Ortopedi 70BÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-04
AS2019-0486Bemanning sjuksköterska Ortopedi & Handkirurgi 70AÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-04
AS2019-0485NET-Cancer day 14 november 2018ÄrendeLinnea FooAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-04
AS2019-0484Utbildning för konsulter vid MedtronicAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-03
AS2019-0483Askultation, avtal mellan Smärtcentrum och Kyowa Kirin ABAvtalsärende Pernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-03
AS2019-0482Fördelning av lönekostnader mellan Akademiska och SahlgrenskaAvtalsärende Pernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-03
AS2019-0481Konfiguration av VIRTUO skåp utanför servicekontrakt.ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-03
AS2019-0480Delegering av uppdrag att fullgöra föreskriftsbaserade uppgifter inom läkarnas specialiseringstjänstgöring.ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-03
AS2019-0479Dispensansökan och beslut förskrivning narkotikaklassade läkemedelAvtalsärende Pernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-03
AS2019-0478Avtalsförlängning av Geenius till Klinisk mikrobiologiAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-03
AS2019-0477Prisavtal med Orion Diagnostica - Klinisk mikrobiologiAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-03
AS2019-0476Samlingsärende BioMérieux - Klinisk mikrobiologi 2018-2019Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-03
AS2019-0475TFS - Amendment No 2 to Clinical Work and Service Agreement -KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-02
AS2019-0474Bemanning sjuksköterska Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska laboratorietÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-01
AS2019-0473Mini-HTA- införande av ny metod nanostring PAM50/ProSigna. Akademiska laboratoriet- Blod- och tumörsjukdomarÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-01
AS2019-0472Leveransavtal Region Uppsala och Atea - Stratsys för Akademiska laboratorietAvtalsärende Maria EngedahlAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-01
AS2019-0471Avtal från 2016: Kopiator Canon iRAdvC350, ThoraxoperationAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-28
AS2019-0470Inspektion - 8.5-23431/2019ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-28
AS2019-0469Baxalta, contract amendement on the supply of human plasma for fraction - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-28
AS2019-0468Felanvändning av skyddsemblem- annonsbilagaÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-28
AS2019-0467MBL § 11 Förläning av chefsförordnande och tillsättning av tre vårdadministrativa chefer, AS2019-0026-11ÄrendeÅsa FlorénAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-28
AS2019-0466Auskultation, TevaAvtalsärende Linnea FooAkademiska sjukhusetMakulerat2019-06-28
AS2019-0465Tillstånd om tillgång till patientjournaler 2019 - KvinnosjukvårdenÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-27
AS2019-0464Avtal och uppdragsbeskrivning ordförande GraviditetsregistretÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-27
AS2019-0463Tillstånd för studie, HIPEC-patienter och omvårdnadÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-27
AS2019-0462Överenskommelse mellan Nationellt centrum för kvinnofrid och kvinnosjukvården- expert inom gynekologi och obstetrikAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-27
AS2019-0461Överenskommelse avseende kalibrering av medicintekniska produkterÄrendeMaria EngedahlAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-27
AS2019-0460Beslut ersättning vid OP-tjänst i EnköpingÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-27
AS2019-0459Särskilt förordnande tandläkare, Käkkirurgen 7.3.1-23497/2018ÄrendeIngela B KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-27
AS2019-0458konsultavtal- Machine Learning for PPD risk predictionAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-27
AS2019-0457TFS - Self assessment Rudbeck Laboratory - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-27
AS2019-0456Uppdrag att journalgranska - VO Blod- och tumörsjukdomarÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-26
FOU2019-0118Uppdragsavtal mellan Uppsala läns landsting, Akademiska sjukhuset och Statisticon AB referensnummer UU_5230-3Avtalsärende Mona NirkAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-26
AS2019-0455Samverkansprotokoll 2019 - VO UrologiÄrendeAnnika TapperAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-26
AS2019-0454Förfrågan kring samarbete kring spelberoendeÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-25
AS2019-0453Frågor gällande god sjukvård och etiska reglerÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-25
AS2019-0452Patientnämndens beslut 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-25
AS2019-0451Tillstånd att bedriva verksamhet vid vävnadsinrättning, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 5.9.2-2019-052244ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-24
AS2019-0450Egentillverkning centralgasanläggning, ing 100ÄrendePer AdolfssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-24
AS2019-0449Samordnad ERCP-verksamhet hos kirurgen, projektÄrendeAnna FriisAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-24
AS2019-0448Affibody-3ÄrendeJessica JohnsonAkademiska sjukhusetMakulerat2019-06-24
AS2019-0447Bemanning sjuksköterska Kirurgi 85D2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-20
AS2019-0446Invändig skyltning ingång 100/101 - våningshänvisningarÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-20
AS2019-0445Bemanning sjuksköterska UCRÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-20
AS2019-0444Bemanning sjuksköterska Infektion 30FÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-20
AS2019-0443Bemanning sjuksköterska BOT 78DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-20
AS2019-0442FelregistreratÄrendeAkademiska sjukhusetMakulerat2019-06-19
AS2019-0441JO-anmälan för kännedom- Öron-, näsa halsmottagningen 4045-2019ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-19
AS2019-0440Synpunkter och förslag från ledningssjuksköterskegruppen på akutmottagningenÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-19
AS2019-0439Jourlinjefördelning inom medicin, projektÄrendeAnna FriisAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-18
AS2019-0438Samrådsgrupp Akademiska sjukhuset - Uppsala Universitet 2019ÄrendeRasmus ZamoreAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-18
AS2019-0437Yrkande enligt 6:6a - med anledning av stalking, AkutsjukvårdÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-17
AS2019-0436Renovering centralblocket B9 och B12ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-17
AS2019-0435Rapport - Organisation och tillgänglighet vid Akademiska sjukhusetÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-17
AS2019-0434Bemanning konsult UCR/Akutsjukvård och internmedicinÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-13
AS2019-0433Bemanning anestesisjuksköterska Ortopediska anestesi- och operationsavd. AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-13
AS2019-0432Bemanning sjuksköterska Geriatrik avdelning 2 TierpÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-13
AS2019-0431Bemanning sjuksköterska SAH NordupplandÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-13
AS2019-0430Bemanning sjuksköterska AVA 35DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-13
AS2019-0429Uppsägning av avtal K3314, kaffeautomat ECT-enhetenÄrendeMats LiljedahlAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-13
AS2019-0428Kartläggning av traumaomhändertagande i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-13
AS2019-0427Inspektion och dialogmöte kring patientsäkerhet för utlokaliserade patienter 8.5-21235/2019ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-13
AS2019-0426OECI 2019ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-12
AS2019-0425Allvarligt tillbud 3:3a - stickskada, Akademiska laboratoriet Enköping 2019/032196ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-12
AS2019-0424Allvarligt tillbud 3:3a - stickskada, Gynekologavdelning 96C 2019/027921ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-12
AS2019-0423Barnsjukhuset samverkansprotokoll 2019ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-12
AS2019-0422Sauter - offertnummer 3183 Gin-labb Uppsala - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-12
AS2019-0421Uppföljningsmått viss kraniofacial kirurgi NHVÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-11
AS2019-0420Tillsyn och inspektion - 8.5-11468/2019ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-11
AS2019-0419Underrättelse om tillsyn och inspektionÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-11
AS2019-0418Avtal - Onkologkonsult inom prostataonkologiAvtalsärende Robert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-11
AS2019-0417Avtal från 2016 - Kopiator Canon iRAdvC5235, Thoraxkirurgi och -anestesiAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-11
AS2019-0416Mötesanteckningar - Sjukhusledning Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-11
AS2019-0415Mötesanteckningar - Beredningsgrupp, sjukhusledningen 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-11
AS2019-0414Allvarligt tillbud 3:3 - fallolycka, Hospice 2019/033664ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-11
AS2019-0413Anonyma synpunkter gällande chefsläkare och politiker på regionen 190611ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-11
AS2019-0412Allvarlig avvikande händelse vid hantering av vävnader och celler, DoReMi, KITMÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-10
AS2019-0411Bemanning sjuksköterska AVA/ 35DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-05
AS2019-0410Bemanning sjuksköterska Anop/Postoperativa avdelningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-05
AS2019-0409Bemanning sjuksköterska Lungavdelning 50D1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-05
AS2019-0408Bemanning sjuksköterska BUP-avdelning/akutmottagningÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-05
AS2019-0407Bemanning sjuksköterska Psykiatri 2BÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-05
AS2019-0406Bemanning sjuksköterska psykiatriavdelning 3BÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-05
AS2019-0405Bemanning sjuksköterska Psykiatriska akutvårdsavdelningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-05
AS2019-0404Bemanning anestesisjuksköterska brännskadecentrumÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-05
AS2019-0402Avropsavtal konsulter mellan Sv Beteendeanalysgruppen AB och plastikkirurgmottagningenAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-05
AS2019-0401MBL 11 § - Upprätthållande av fler vårdplatser på 30 A genom större vårdlag med hjälp av underläkarresurser, AS2019-0025ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-04
AS2019-0400Beslut om lokalisering - utvecklingsavdelning 85 D2ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-04
AS2019-0399Skrivare VO Ambulanssjukvård 2019Avtalsärende Marika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetMakulerat2019-06-04
AS2019-0398Allvarligt tillbud 3:3a - stickskada, Akutmottagningen 2019/032491 ÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-04
AS2019-0397MBL § 14 Utlokalisera vårdplatser från avdelning 3 A, PsykiatrinÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-04
AS2019-0396Fastighets- och servicenämndens beslut 2019ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-04
AS2019-0395Synpunkter på administrativ hantering, OrtopedenÄrendeJane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-31
AS2019-0394Kontraktsforskningsprojekt för PET-studieAvtalsärende Adel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-31
AS2019-0393Läkemedelsverket - Angående svar på inspektionsrapport dnr: 6.2.2-2018-100567 - KITM.ÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-31
AS2019-0392Läkemedelsverket - Angående svar på inspektionsrapport - KITM.ÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetMakulerat2019-05-31
AS2019-0391Bemanning sjuksköterska Barn, specialiserad pediatrikÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-31
AS2019-0390Bemanning sjuksköterska BarnakutmottagningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-31
AS2019-0389Bemanning sjuksköterska Barn 95EÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-31
AS2019-0388Bemanning sjuksköterska ÖNH 85F1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-31
AS2019-0387Bemanning sjuksköterska Geriatrik 50E2 (Natt)ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-31
AS2019-0386Bemanning sjuksköterska Geriatrik 50E2 (Dag, kväll)ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-31
AS2019-0385Bemanning barnmorska, Kvinnosjukvård, obstetriska specialistmottagningarnaÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-31
AS2019-0384Bemanning sjuksköterska mag-tarm och njuravdelning 30B2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-31
AS2019-0383Bemanning specialistsjuksköterska AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-31
AS2019-0382Bemanning specialistsjuksköterska AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-31
AS2019-0381Bemanning sjuksköterska Ortopedi och handkirurgi 70D & 70AÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-31
AS2019-0380Samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Sjukhuskyrkan kring sorgegrupper för barnAvtalsärende Ida VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-29
AS2019-0379MT/SF Budget externa kostnader 2020ÄrendePer AdolfssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-29
AS2019-0378Allvarligt tillbud 3:3a - stickskada, Akutsjukvårdens diagnostikavdelning 35C 2019/030647ÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-28
AS2019-0377Avtal - Kursledare i omvårdnad, Uppsala UniversitetAvtalsärende Camilla LövgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-28
AS2019-0376Uppdragsbeskrivning för medicinskt ledningsansvarig läkare, MLA, vid Barnkirurgen, Akademiska barnsjukhusetÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-27
AS2019-0375Överenskommelse mellan KITM och KKF gällande FlexlabKemiAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-24
AS2019-0374Synpunkter på väntetider och framkomlighet till mottagningÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetMakulerat2019-05-23
AS2019-0373Bemanning sjuksköterska Hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi 50FÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-22
AS2019-0372Bemanning sjuksköterska AVA/35DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-22
AS2019-0371Bemanning sjuksköterska plastik- och käkkirurgisk vårdavdelningÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-22
AS2019-0370Reservrutin för analys av Maldi-TofAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-22
AS2019-0369Angående hematologisk stamcellstransplantation hos barnÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-21
AS2019-0368Synpunkter på omhändertagande vid ortopedakutenÄrendeJane HöglundAkademiska sjukhusetMakulerat2019-05-21
AS2019-0367Leverantörslager av graft - Thoraxkirurgi och -anestesiAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-17
AS2019-0366Uppsagt avtal- Samarbetsavtal gällande Helikoptertjänst mellan region Stockholm och Akademiska sjukhuset (Dnr As2010-0612)ÄrendeAsha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-17
AS2019-0365Cytodos integration med KIRO beredningsrobotAvtalsärende Hans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-17
AS2019-0364Information avseende värdeöverföringar - TakedaÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-17
AS2019-0363Avtal - Utbildare i Diagnosklassificering DRG 2019 Avtalsärende Frida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-16
AS2019-0362Avtalsförlängningar gällande vård vid universitetssjukhus mellan regioner i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-16
AS2019-0361Bemanning sjuksköterska Kirurgiska anestesi- och operationsavdelning ANOPIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-16
AS2019-0360Bemanning sjuksköterska Kirurgiska anestesi- och operationsavdelning ANOPIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-16
AS2019-0359Bemanning sjuksköterska BOT 78CÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-16
AS2019-0358Bemanning sjuksköterska FörlossningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-16
AS2019-0357Bemanning sjuksköterska Akut internmedicin 30EÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-16
AS2019-0356Consignment stocking agreement - Thoraxkirurgi och -anestesiAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-16
AS2019-0355Allvarligt tillbud 3:3a - risk för blodsmitta, Centrala intensivvårdsavdelningen 70G 2019/027526ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-15
AS2019-0354Shire Takeda - Annual Update Questionnaire 2019, TransfusionsmedicinÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-15
AS2019-0353Avtal kirurgiska instrument, Thoraxkirurgi och -anestesiAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-14
AS2019-0352Swedac - Ansökan om dispens från 18 och 24 §§ STAFS 2015:8.ÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-14
AS2019-0351Avtal - Intensivvårdshelikopter, bilaga till avtal UPPH2010-0041Avtalsärende Camilla InemanAkademiska sjukhusetMakulerat2019-05-13
AS2019-0350Avtal bakjourer BUP Stockholms läns sjukvårdsområdeAvtalsärende Carina AbrahamssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-09
AS2019-0349Bemanning sjuksköterska AkutmottagningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-09
AS2019-0348Bemanning sjuksköterska AkutmottagningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-09
AS2019-0347Bemanning sjuksköterska Kirurgi 65B2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-09
AS2019-0346Avtal - Förmedling av operationsinformation till patienter, MedfilmÄrendeKristina AhlgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-08
AS2019-0345Säker och effektiv materielförsörjning på operation, projektÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-08
AS2019-0344Avtal om vård vid universitetssjukhus mellan regioner i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionAvtalsärende Malin LindströmAkademiska sjukhusetMakulerat2019-05-07
AS2019-0343Uppdrag att journalgranska - VO UrologiÄrendeAnnika TapperAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-07
AS2019-0342Brännskadecentrum i framtiden, uppdragÄrendeMarianne ChristensenAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-07
AS2019-0341Begäran om redovisning av undersökningsfrekvens för radiologiska undersökningar SSM2019-3355ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-06
AS2019-0340IVO - Årlig rapport om blodverksamhet 2018, TransfusionsmedicinÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-06
AS2019-0339Samverkansprotokoll 2019 - Anestesi, operation och intensivvårdÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-06
AS2019-0338Inspektion med anledning av enskilt klagomål 8.5-13181/2019ÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-03
AS2019-0337Bemanning sjuksköterska BrännskadecentrumÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-29
AS2019-0336Läkemedelsverket - Årlig rapport 2018, blodverksamhet.ÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-26
AS2019-0335Information angående ny ansökan för utgivningsbevisÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-25
AS2019-0334Bemanning sjuksköterska AVA/35DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-25
AS2019-0333Projekt Säker TraumavårdÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-24
AS2019-0332Projektet Säker sepsisvårdÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-24
AS2019-0331FelregistreratÄrendePaula DelkingAkademiska sjukhusetMakulerat2019-04-24
AS2019-0330Begäran om allmänna handlingar, beslut 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-18
AS2019-0329Fall, uppdragÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-18
AS2019-0328Bemanning sjuksköterska Urologavdelning 70E1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-18
AS2019-0327Bemanning sjuksköterska BUP-avdelningÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-18
AS2019-0326Bemanning sjuksköterska psykiatriska akutvårdsavdelningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-18
AS2019-0324Upplåtelseavtal mellan Akademiska sjukhuset och Tierps kommun, FamiljecentralenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-17
AS2019-0323Avsiktsförklaring gällande åtgärder för att utöka antalet AVA-platserÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-17
AS2019-0322Speaker Agreement-Incyte Biosciences-Klinisk genetikAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-17
AS2019-0321Tillsättning av AT-block 2019-2020ÄrendeEnni HallinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-17
AS2019-0320Avtal lönekostnader Institutionen för klinisk neurovetenskap och VO Avtalsärende Carina AbrahamssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-16
AS2019-0319Avtal - Ersättning för forskartjänst,CLINTEC Karolinska InstitutetAvtalsärende Hannah ÖströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-16
AS2019-0318Supportavtal - produktion av FDGAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-16
AS2019-0317Årlig rapport för verksamheten vid vävnadsinrättningen på VO plastikkirurgi och käkkirurgi 2018ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-16
AS2019-0315Anmälda delegationsbeslut 2019 - Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-15
AS2019-0314Remiss avseende sakkunniggruppunderlag om nationell högspecialiserad vård - Avancerad behandling av Parkinsons sjukdom 5.3-7820/2018 ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-15
AS2019-0313Remiss - Sakkunniggruppunderlag för beslut om nationell högspecialiserad vård, Ryggmärgsskador 5.3-7822/2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-11
AS2019-0312KMB - Utvecklingsavtal med CompuGroup MedicalAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-11
AS2019-0311KMB - Prisavtal med Orion Diagnostica 2019Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-11
AS2019-0310Klagomål avseende verksamhetenÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetMakulerat2019-04-11
AS2019-0309Bemanning sjuksköterska Reumatologi- och hudavdelningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-11
AS2019-0308Bemanning sjuksköterska AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-11
AS2019-0307Bemanning barnmorska/ssk Gynmottagningen 96C1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-11
AS2019-0306Bemanning sjuksköterska Ortopedi 70E2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-11
AS2019-0305Bemanning Operationssjuksköterska AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-11
AS2019-0304Bemanning Anestesisjuksköterska AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-11
AS2019-0303Förfrågan om uppgifter 6426, SOS InternationalÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-11
AS2019-0302Bemanning specialistsjuksköterska AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-11
AS2019-0301Patientnära mätning av blodstatusÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-10
AS2019-0300FelregistreratÄrendeCamilla LövgrenAkademiska sjukhusetMakulerat2019-04-10
AS2019-0299Yrkande om åtgärder enligt 6:6a - Fysisk arbetsmiljö, Märstagatan 7, Barn och ungdomspsykiatrinÄrendeAnna Servin CervinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-10
AS2019-0298SSAI utbildningÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-10
AS2019-0297Information gällande nationella riktlinjer för vård vid psoriasisÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-09
AS2019-0296Samarbetsavtal - ExDin Klinisk patologiAvtalsärende Renée PalmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-09
AS2019-0295Leasingbil – Toyota Auris CLF955, Klinisk patologi Avtalsärende Renée PalmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-09
AS2019-0294Telia IBD Home, projektÄrendeJan TroengAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-08
AS2019-0293Möte - Svenska Eosinofil Esofagitdagen 2019ÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-05
AS2019-0292Bemanning sjuksköterska SAH Norduppland, GeriatrikenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-05
AS2019-0291Bemanning sjuksköterska ortopedi och handkirurgi 70DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-05
AS2019-0290Bemanning sjuksköterska (natt) Geriatriska ortoped- och strokeavd. 50E2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-05
AS2019-0289Bemanning sjuksköterska Geriatriska ortoped- och strokeavd. 50E2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-05
AS2019-0288Bemanning sjuksköterska Geriatriken avd. 2, TierpÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-05
AS2019-0287Bemanning sjuksköterska HJLFYS 50FÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-05
AS2019-0286Bemanning sjuksköterska Lungavdelning 50D1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-05
AS2019-0285Bemanning sjuksköterska Akut internmedicin 30EÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-05
AS2019-0284Bemanning sjuksköterska AkutmottagningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-05
AS2019-0283Problem med käken efter anestesiÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetMakulerat2019-04-05
AS2019-0282Information om Nationell Högspecialiserad Vård av barn med kraniofaciala missbildningar i UppsalaÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-04
AS2019-0281Överenskommelse mellan Falu lasarett och Akademiska sjukhuset Vo AnOpIVA om utlåning av SpecialistläkareÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-04
AS2019-0280Bemanning sjuksköterska 35D/AVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-04
AS2019-0279Bemanning läkare BrännskadecentrumÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-04
AS2019-0278Direktupphandling Konsulttjänster HR-avdelningenAvtalsärende Jessica ForsbergAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-04
AS2019-0277Chefsrapport utifrån Akademiska sjukhusets målkort - uppdragÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-04
AS2019-0276Tillsynsärende som ej avser AS 8.6.1-6484/2019ÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-03
PAS2019-0208Tillsynsärende som ej avser ASÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetMakulerat2019-04-03
AS2019-0275Allvarligt tillbud 3:3a - risk för blodsmitta, Anestesi, operation och intensivvård 2019/018092ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-03
AS2019-0274Större vårdavdelningar, projektÄrendeJan TroengAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-03
AS2019-0273Projekt anpassning digital information FerringAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-03
AS2019-0272KP - fuktskadat fjärrarkiv 2018ÄrendeSofia HaulinAkademiska sjukhusetMakulerat2019-04-03
AS2019-0271Inspektion Akademiska barnsjukhuset och Akutsjukvården 8.5-12796/2019ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-02
AS2019-0270Beslut om lokaler hus B11 och B19ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-02
AS2019-0269Avtal gasflaskor med läkemedel - ThoraxintensivenAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-02
AS2019-0268Beslut om lokal hus F12ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-01
AS2019-0267Beslut om lokal hus F15ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-01
AS2019-0266Nationell nivåstrukturering Akademiska sjukhusetÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-29
AS2019-0265Broschyr AS kompetensmodell sjuksköterskor; avrop från ramavtalÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-29
AS2019-0264Brev angående införande av screening för tjock- och ändtarmscancerÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-29
AS2019-0263Revision 2019 av kvalitetsledningssystem VO plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-28
AS2019-0262Bemanning sjuksköterska Brännskadecentrum april-oktoberÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-28
AS2019-0261Behovet av en ny läkarspecialitet i maxillofacial kirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-27
AS2019-0260Yrkande enligt 6:6a - med anledning av personlig skyddsutrustning 2019/026731ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-27
AS2019-0259KITM avtal - Roche Diagnostics Scandinavia AB, rabattavtalÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-27
AS2019-0258Anonyma synpunkter gällande Akademiska sjukhuset samt regionenÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-27
AS2019-0257KMB, Information om förlängning av serviceavtal från DiaSorinÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-27
AS2019-0256Samverkansprotokoll 2019 - GeriatrikÄrendeLena NyströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-27
AS2019-0255SNAM MRSA-SCREENING Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-27
AS2019-0254Bemanning Sjuksköterska AnOpÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-26
AS2019-0253Årlig avgift för miljötillsyn Fjärdingen 32:1, Akademiska sjukhuset ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-26
AS2019-0252Samverkansprotokoll 2019 - Thoraxkirurgi och -anestesiÄrendeMona NirkAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-26
AS2019-0251Samverkansprotokoll 2019 - plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-26
AS2019-0250Allvarligt tillbud 3:3a - risk för kroppsskada, Akutmottagningen 2019/018235ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-25
AS2019-0249Kundinformation från DiaSorinÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-25
AS2019-0248ST-studierektorskontrakt 2016-18, Klinisk mikrobiologiAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-25
AS2019-0247Avtal - Bestämning av mikroorganismer och endotoxiner på prover tagna från dialysmaskiner och vattenreningsanläggningarÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-25
AS2019-0246SNAM MRSA-SCREENINGAvtalsärende Maria EngedahlAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-25
AS2019-02451.2 Personuppgiftsbiträdesavtal CGMAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetMakulerat2019-03-25
AS2019-0243Programändring 70-husetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetMakulerat2019-03-22
AS2019-0242Samverkansprotokoll 2019 - AmbulanssjukvårdÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-22
AS2019-0241Fristående kurs i postoperativ och kirurgisk intermediärvårdÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-22
AS2019-0240Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i hus B7 till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-21
AS2019-0239Inspektion - Vuxenpsykiatrins akutmottagning 2019/012376ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-21
RK2019-0078Stadsbidraget rådgivning och annat stöd - dnr 9.2-7112/2019ÄrendeHelena SjögrenAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-20
AS2019-0238Bemanning sjuksköterska Psykiatri 3BÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-20
AS2019-0237Bemanning sjuksköterska Infektion 30FÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-20
AS2019-0236Bemanning sjuksköterska Barnakutmottagningen ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-20
AS2019-0235Bemanning Sjuksköterska Barn 95EÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-20
AS2019-0234Samverkansprotokoll 2019 - KvinnosjukvårdenÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-20
AS2019-0233Avtal - nyttjande av källkod Regionala hälsokontrollsystem i Region UppsalaAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-20
AS2019-0232Avtalsärenden BOTAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-20
AS2019-0231Verksamhet vid vävnadsinrättning, årsrapport 2018 till IVOÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-19
AS2019-0230Bemanning sjuksköterska - VO infektion, 50EXÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-19
AS2019-0229Upplåtelseavtal mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, inst. för immunologi, genetik och patologiÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-19
AS2019-0228Öppna nya vårdplatser på Lasarettet i Enköping, uppdragÄrendeCarina LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-19
AS2019-0227Patientsäkerhetsberättelse Akadmiska sjukhuset 2018ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-18
AS2019-0226Shire Annual Update Questionnaire 2019 för year 2018ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-18
AS2019-0225Upplåtelseavtal mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, Epihubben ÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-18
AS2019-0224Primär handläggning av kraniosynostos - remittering i tidÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-18
AS2019-0223Uppsägning av hyreskontrakt 1A2500-001 - lokal i MTC-huset, bvÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-18
AS2019-0222Aktieägaravtal LFF Service AB och LäkemedelsförsäkringenAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-18
AS2019-0221Begäran om vite - Bemanning sjuksköterska AVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-14
AS2019-0220Samverkansprotokoll 2019 - Specialmedicin, hud och reumatologiÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-13
AS2019-0219Avtal mellan psykiatriska kliniken och kvinnosjukvårdAvtalsärende Helena JunttilaAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-13
AS2019-0218Utomlandsstuderande Österrike - Klinisk placering Gynekologi och obstetrikÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-13
AS2019-0217Bemanning Sjuksköterska BOT 50CÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-12
AS2019-0216Bemanning Sjuksköterska Urologavdelningen 70E1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-12
AS2019-0215Bemanning Sjuksköterska BOT 78C/DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-12
AS2019-0214Bemanning sjuksköterska Brännskadecentrum ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-12
AS2019-0213Bemanning Sjuksköterska Geriatriken 50E2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-12
AS2019-0212Brev med synpunkter från privatperson ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-12
AS2019-0211Remiss avseende sakkunniggruppers underlag för beslut om nationell högspecialiserad vårdÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-12
AS2019-0210Samverkansprotokoll 2019 - Akademiska laboratorietÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-12
AS2019-0209Avtal Kaffemaskin personalrum nbvAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetMakulerat2019-03-11
AS2019-0208Vårdnära tjänstAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetMakulerat2019-03-11
AS2019-0207IVA SSK, Brännskadecentrum- SearchÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-11
AS2019-0206Samverkansprotokoll 2019 - Rehabilitering och SmärtcentrumÄrendePernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-11
AS2019-0205Begäran om rapportering av diagnostiska standardnivåer i röntgenverksamheten SSM2019-942ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-11
AS2019-0204Ansvarsfördelning gällande myndighetskrav och låsanordningar vid extern inhyrningÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-11
AS2019-0203Provtagningscentralen- Signering av handlingÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetMakulerat2019-03-11
AS2019-0202Samverkansprotokoll 2019 - Bild- och funktionsmedicinskt centrumÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-08
AS2019-0201Samverkansprotokoll 2019 - Blod- och tumörsjukdomarÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-08
AS2019-0200Samverkansprotokoll 2019 - Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologiÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-08
AS2019-0199Granskning av journaler Enheten för transkulturell psykiatriÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-07
AS2019-0198Felregistrerat - ISS tilläggsavtal städ Klinisk immunologi ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetMakulerat2019-03-06
AS2019-0197Tilläggsavtal, ISS, städ Klinisk genetikAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetMakulerat2019-03-06
AS2019-0196Bemanning sjuksköterska Ortopedi 70E2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-05
AS2019-0195Bemanning Sjuksköterska Onkologmottagningen BOTÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-05
AS2019-0194Bemanning Sjuksköterska HJLFYS 50FÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-05
AS2019-0193Akademiskadagarna 2018 - VattenflaskaÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-05
AS2019-0192Överenskommelse mellan Klinisk kemi och farmakologi och Klinisk mikrobiologi och vårdhygien inom Akademiska laboratorietAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-05
AS2019-0191Framställan enligt 6 kap. 6a § arbetsmiljö och patientsäkerhet - AkutmottagningenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-05
AS2019-0190Patient-brev gällande förlossningsdepressionÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-04
AS2019-0189Potentiella förändringar i verksamheten, behandling av svåra brännskador som rikssjukvård i Region UppsalaÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-04
AS2019-0188Avtal - Medicinsktekniskaprodukter 2019 (nya)Avtalsärende Per AdolfssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-04
AS2019-0187Synpunkter angående akutmottagningens varuautomaterÄrendePia FredrikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-01
AS2019-0186Transportavvikelse blodkomponenter Gävle-UppsalaÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-01
AS2019-0185Begäran om att ta del av handlingsplan/beslutsunderlag för kejsarsnittÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-01
AS2019-0184Avrop läkemedelsförsörjning E-verifikation UPPH2017-0021Avtalsärende Hans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-28
AS2019-0183Bemanning sjuksköterska 35D/AVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-27
AS2019-0182Bemanning sjuksköterska Geriatrik ortopedi- & strokeavd 50E2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-27
AS2019-0181Bemanning sjuksköterska Geriatriken AVD 2 TierpÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-27
AS2019-0180Bemanning sjuksköterska Anop-sektionen/postoperativa avdelningen ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-27
AS2019-0179Bemanning sjuksköterska 85F1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-27
AS2019-0178Bemanning Specialistsjuksköterska 190401-190630ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-27
AS2019-0177Bemanning Sjuksköterska 3A 190401-190630ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-27
AS2019-0176Bemanning sjuksköterska Psykiatri avd 2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-27
AS2019-0175Uppdragsavtal - Akutsjukvård och internmedicinÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-27
AS2019-0174Avtal barnsjukhuset 2019ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-26
AS2019-0173Redovisning av status av implementering av ny strålsäkerhetslagstiftning, RD beslut 32/2018ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-26
AS2019-0172Föreläggande om orsaksanalys SSM2018-3893ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-26
AS2019-0171Utvärdering av vården vid StrokeÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-25
AS2019-0170Yrkande enligt 6:6a - Arbetsmiljöproblem på psykakutenÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-22
AS2019-0169Samarbetsavtal kring grundläggande Psykoterapiutbildning för ST-läkare i Psykiatri mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhusetÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-22
AS2019-0167Bemanning specialistsjuksköterska BrännskadecentrumÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-21
AS2019-0166Allvarligt tillbud 3:3a - stänk av antibiotikalösning i öga, Kirurgavdelning 65B1 2019/009883ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-20
AS2019-0165Synpunkter från allmänheten på arbetsbelastning- AkutmottagningenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-20
AS2019-0164Bemanning Barnmorska Kvinnosjukvården, Förlossningen ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-19
AS2019-0163Bemanning Sjuksköterska HLFYS 50F ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-19
AS2019-0162Information gällande Nationella riktlinjer för vård vid epilepsiÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-19
AS2019-0161Sjuksköterska Bemanning Akutsjukvård & internmedicin 30EÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-19
AS2019-0160Beslut om utlämnande av prov från biobank i faderskapsutredningÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-19
AS2019-0159Frågor från allmänhet gällande parkeringar- Akademiska sjukhusetÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-19
AS2019-0157Bemanning sjuksköterska AVA 35DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-15
AS2019-0156Angående Rapport av Nivåstruktureringsdialoger i Uppsala-ÖrebroregionenÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetMakulerat2019-02-15
AS2019-0154Remiss av utredning av finansieringsprinciper för olycksdatabasen StradaÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-15
AS2019-0153Bemanning sjuksköterska, Kirurgi 85D2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-15
AS2019-0152Bemanning sjuksköterska, Barnakutmottagningen och 95EÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-15
AS2019-0151Bemanning sjuksköterska, ÖNH 85F1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-15
AS2019-0150Bemanning Opsjuksköterska, Kirurgisk anestesi och operationsavdelning ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-15
AS2019-0149Bemanning Anestesisjuksköterska, Kirurgisk anestesi och operationsavdelning ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-15
AS2019-0148Bemanning sjuksköterska Geriatriken Tierp avd 2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-15
AS2019-0147Bemanning Sjuksköterska Plastik och Käkkirurgi 85F2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-15
AS2019-0146Läkemedelsverket årsrapport 2018 från Vävnadsinrättning Uppsala - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-15
AS2019-0145Digital patologi - projekt 2016ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-14
AS2019-0144Överenskommelse mellan Klinisk kemi och farmakologi och projekt Stockholm 3, under ledning av professor Per VengeAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-14
AS2019-0143ST-sidotjänstgöring, Avtal, 2019ÄrendeAnna ErikssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-13
AS2019-0142Bemanning hyrpersonal avdelning 2 psykiatriÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-13
AS2019-0141Beslut 2019 VO barnsjukhusetÄrendeAkademiska sjukhusetMakulerat2019-02-13
AS2019-0140Bemanning sjuksköterska ÖNH ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-13
AS2019-0139JACIE interim audit University Hospital Uppsala ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-13
AS2019-0138Budgetöverenskommelser Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-12
AS2019-0137Avtal Jobbappen KSMGAvtalsärende Johanna HenrikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-12
AS2019-0136Reagensavtal med DiaSorinAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-12
AS2019-0135Råd från allmänhet gällande legionellaÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-12
AS2019-0134Anonyma synpunkter angående legionellaÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-11
AS2019-0133Företagserbjudande- LegionellabekämpningÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-11
AS2019-0132Begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt 6:6a avdelning 30 EÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-08
AS2019-0130Uppsala Triathlon 9 juni 2019ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-07
AS2019-0129Avtal - förbokning av rum mm såsom vårdnära hotell, Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingAvtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-07
AS2019-0128Samarbetsavtal och ansvarsfördelning mellan Akademiska sjukhuset och SkandionklinikenAvtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-07
AS2019-0127Bemanning sjuksköterska- Psykiatriavdelning 3BÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-06
AS2019-0126Bemanning Anestesisjuksköterska- Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen. ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-06
AS2019-0124Anonyma synpunkter ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-04
AS2019-0123Renrumsstädning ingång 100Avtalsärende Adel ShalabiAkademiska sjukhusetMakulerat2019-02-01
AS2019-0122Händelseutveckling och nuvarande situation, TransplantationÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-31
AS2019-0121Situation äldrepsykiatriÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-31
AS2019-0120Medarbetarundersökning 2018, extra rapporter - Akademiska sjukhusetÄrendeBirgitta Ben YahiaAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-31
AS2019-0119Information gällande nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroendeÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-31
AS2019-0118Avtal - Konsult- och rådgivningstjänster iGene-projektetAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-31
AS2019-0117Information om fusion Acelion Pharmaceuticals och Janssen-CilagÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-31
AS2019-0115Inspektion av beredningsenheten (CBE)ÄrendeElin VesterlundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-30
AS2019-0114Allmän fråga gällande statistik för Akademiska sjukhusetÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-30
AS2019-0113Bemanning Sjuksköterska Kirurgisk anestesi och operationsavdelning ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-30
AS2019-0112Bemanning sjuksköterska Kirurgiska anestesi och operationsavdelning. ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-30
AS2019-0111Bemanning Sjuksköterska Infektion 30FÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-30
AS2019-0110Bemanning sjuksköterska Geriatriken SAH Norduppland ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-30
AS2019-0109Bemanning sjuksköterska Akut Barnsjukvård, specialiserad pediatrik ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-29
AS2019-0108Årsrapport 2018 - Akademiska sjukhusetÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-29
AS2019-0107Bemanning sjuksköterska Geriatrisk ortopedi- och Strokeavd 50E2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-29
AS2019-0106Bemanning sjuksköterska BOT 78C/DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-29
AS2019-0105Uppsala Bike Weekend 18-19 maj 2019ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-29
AS2019-0104Avtal - omhändertagande av patienter vid akut revaskularisering/replantation efter akut handskadaAvtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-29
AS2019-0103Allvarligt tillbud 3:3a - provtagning, CIVA 2019/004210ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-29
AS2019-0102Projekt - RCC flytt till LULs IT-arkitekturÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-29
AS2019-0101ISO-CC-007Avtalsärende Caroline TibellAkademiska sjukhusetMakulerat2019-01-28
AS2019-0100Tillstånd för att inhämta personuppgifter RPCÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-25
AS2019-0099Testärende - ska makulerasÄrendeAnna LönnbergAkademiska sjukhusetMakulerat2019-01-23
AS2019-0098Rekvirering av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2019ÄrendeChristina OldinAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-23
AS2019-0097Föreläsningsavtal Svensk Förening för HematologiAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-23
AS2019-0096Bemanning sjuksköterska Lungavdelningen 50D1 ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-22
AS2019-0095Bemanning dialyssjuksköterska Oscar II-dialysenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-22
AS2019-0094Bemanning sjuksköterska ortopedi 70DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-22
AS2019-0093Bemanning sjuksköterska BOT 78CÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-22
AS2019-0092Förfrågan om finansiering av studie gällande leptospirosis i BhutanÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-22
AS2019-0091Bemanning sjuksköterska- Psykiatriska akutvårdsavdelningen ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-22
AS2019-0090Bemanning sjuksköterska- BUP avdelningen ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-22
AS2019-0089Strålbehandling vid Akademiska sjukhuset i Uppsala under våren 2019ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-21
AS2019-0088Scandinavian race Uppsala 8-12 maj 2019ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-21
AS2019-0087Avvikelse till extern för utredning Pnt-019018 - KITMÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-21
AS2019-0086Preceptorship Neuroendocrine tumors 2017-2019Avtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-21
AS2019-0085Föreläsning om IBD 5-6 oktober 2018ÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-21
AS2019-0084Avtal - Programmet ECIT Islets för Basic ResearchÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-21
AS2019-0083Föreläsning om IBD 5-6 oktober 2018ÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-21
AS2019-0082Rök- och alkoholfri operation inom VO Ortopedi och HandkirurgiÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-18
AS2019-0081Möjlighet till yttrande §25 Förvaltningslagen - ventilation avdelning 65 A1 2018/057567ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-18
AS2019-0080Avtal - Tillgång till databas RELIS.Avtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-18
AS2019-0079Överenskommelse - ekonomisk ersättning inom området Resistenstest cancerläkemedelAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-18
AS2019-0078Överenskommelse mellan inst för med vetenskaper och Akademiska laboratoriet, ek ers för KKAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-18
AS2019-0077Överenskommelse mellan Inst för Med vetenskaper och Akademiska laboratoriet, ek ersättn för ECAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-18
AS2019-0076Verksamhetsövergång Uppsala läkemedelsinformationscentral från Hälso- och sjukvårdsavdelningen till Akademiska laboratoriet Avtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-18
AS2019-0075BioVis Platform Avtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-18
AS2019-0074 Överenskommelse- Blodleverans mellan Akademiska och GävleAvtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-18
AS2019-0073Bemanning sjuksköterska - VO Infektion, 50EXÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-17
AS2019-0072Bemanning anestesisjuksköterska ANOPIVA kirurgiska anestesi och operationsavdelningenÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-17
AS2019-0071Överenskommelse köp av tjänster från Skandion, Blod- och tumörsjukdomarAvtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-17
AS2019-0070Bemanning Sjuksköterska Infektion 30FÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-16
AS2019-0069Klagomål på sjukvård i allmänhetÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-16
AS2019-0068Ny rakeluppdatering ambulanshelikopter -Region GotlandÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-15
AS2019-0067Allvarligt tillbud 3:3a - stänk av vätska från riskavfallsbox i öga, Klinisk kemi och farmakologi 2019/001049ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-15
AS2019-0066HSCT-programmets resurstillgång vid Akademiska sjukhusetÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-14
AS2019-0065Förfrågan om studiebesök- universitetsstudenter från Japan mars 2019ÄrendeRasmus ZamoreAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-14
AS2019-0064Skadeanmälningar fordon 2019 - VO AmbulanssjukvårdÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-14
AS2019-0063Fråga från allmänheten angående sjukhusets arkivÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-14
AS2019-0062Initiering av upphandling av däcktjänsterÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-14
AS2019-0061Initiering av upphandling av verkstadstjänsterÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-14
AS2019-0060Representant till UU kommitté för lokalfrågor ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-14
AS2019-0059Yttrande över spårväg vid Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-14
AS2019-0058Anslag Cancerfonden - Nationell studie om donatorer av blodstamcellerAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-14
AS2019-0057Leverans av material till extern kvalitetssäkringsverksamhet för Hematologi (KSP26), Hb:Glukos:CRP (KSP13) och Hemoglobin A1c (KSP12) - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-11
AS2019-0056Återkallning av L25 BracketÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-11
AS2019-0055Valutajustering Triolab gällande avtal 131125-1222Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-11
AS2019-0054Tilläggsavtal - ISS - Hubben, UPPH2014-0099Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetMakulerat2019-01-11
AS2019-0053Avtal Psykosvårdens beroendeteam, Uppsala KommunAvtalsärende Gunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-11
AS2019-0052Information om skyldighet att lämna uppgifter om totalförsvarspliktiga till RekryteringsmyndighetenÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-11
AS2019-0051Bemanning sjuksköterska- Akutmottagningen ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-10
AS2019-0050Överenskommelse Akademiska barnsjukhuset-Barnkirurgiska kliniken och Astrid Lindgrens barnsjukhus-BarnurologiÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-10
AS2019-0049Allvarligt tillbud 3:3a - risk för smitta vid högsmittsam sjukdom, Akademiska sjukhuset 2019/000622ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-09
AS2019-0048Samarbetsavtal Apotek hjärtat- Region UppsalaÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-09
AS2019-0047Läkemedelsverket inspektion 14-15 februari 2019 6.2.2-2018-100567ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-09
AS2019-0046Förfrågan från allmänhetÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-08
AS2019-0045Parkering vid akutbesök- barnakutenÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-08
AS2019-0044Överenskommelse mellan Klinisk kemi och farmakologi (KKF) och laboratoriet inom Uppsala Clinical Research Center (UCR-lab)Avtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-08
AS2019-0043Tau-PET tracer för Alzheimers forskningAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-08
AS2019-0042Ledningens miljögenomgång 2019 - Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-08
AS2019-0041Bemanning Sjuksköterska-Barnakutmott & 95E (PA2018-0321)ÄrendeSebastian HenrikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-07
AS2019-0040Organisationsschema Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-07
AS2019-00392019 Hematologens recordsÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-07
AS2019-0038Förändring av avtal med Triolab avtalsnummer 160120-1310Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-07
AS2019-0037Överenskommelse sållningstester klinisk mikrobiologi - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-03
AS2019-0036Upplåtelse gällande uppställningsplats för helikopter på Uppsala flygplatsAvtalsärende Anna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-02
AS2019-0035Tystnadsplikt - studiebesök och externa medarbetare 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0034Samtycke för medverkande på Akademiska sjuhusets Instagram 2019ÄrendeEmelie TingvallAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0033Samtycke om att avbildas på bild eller i film - personal och studenter 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0032Anställnings- och dispensansökningar 2019ÄrendeKatarina LundellAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0031Lokalt kollektivavtal om allmän övertid utöver 200 timmar 2019Avtalsärende Anna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0030Förvaltningsplaner 2019 - Akademiska sjukhusetÄrendeEva-Lena NilssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0029Begäran om inköp och anlitande av konsult Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0028Personuppgiftsbiträdesavtal 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0027Gallringsprotokoll Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0026Samverkansprotokoll Sjukhusadministration 2019ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0025Samverkansprotokoll SAMO 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0024Hyresavtal väntrums TV 2019Avtalsärende Johan EhrningAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0023Tilläggsavtal städ ISS Akademiska sjukhuset 2019 - UPPH2014-0099Avtalsärende Ida VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0022Pressmeddelande Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeElisabeth TyskAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0021Hälso- och sjukvårdsdirektör beslut 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0020Avtal skrivare Akademiska sjukhuset 2019Avtalsärende Annika SvenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0019Ekonomirapporter Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0018Avtal kaffeapparater Jobmeal 2019 - UPPH2016-0257Avtalsärende Ida VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0017Regionfullmäktige beslut 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0016Regionstyrelsens utskott , beslut 2019ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0015Verksamhetschefsbeslut 2019ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0014Beställning av tjänster gällande paramedicin och MSI 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0013Anmälan och underrättelse av beslut från Polismyndigheten 2019ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0012Begäran om godkännande av representation 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0011Vårdstyrelsens beslut 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0010Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0009Regionstyrelsens beslut 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0008Fastighets- och servicenämndens beslut 2019ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0007Slutenvård 2019ÄrendeJohan FredlundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0006Tillförordnad direktör 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0005Tillförordnad verksamhetschef 2019ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0004Utvecklingsfonden 2019 - Akademiska sjukhusetÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0003Regiondirektörsbeslut 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0002Sjukhusstyrelsens beslut 2019ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2019-0001Direktörsbeslut Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-01
AS2018-0629Uppdragsavtal Tillots Phrama Ab och Nyström Kurland Medicinkonsult ABÄrendeMaria U AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-28
AS2018-0628Integrera RETTS - utökad licensÄrendeMaria U AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-28
AS2018-0627Utbildningsdag barnreumatologi 14 mars 2018ÄrendeMaria U AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-28
AS2018-0626Föreläsare vid utbildning i barnendokrinologi för sjusköterskor 24-25 maj 2018ÄrendeMaria U AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-28
AS2018-0625Företagssponsring, UCB Pharma AB, 6th Nordic Narcolepsy Symposium in Uppsala 7-8 februari 2019. A-M Landtblom neurologenÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-28
AS2018-0624Läkemedelslicenser Akademiska sjukhusetÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-21
AS2018-0623Bestridan av fakturor nr 750195002216 och nr 75079587916ÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-21
AS2018-0622Prisavtal Johnson & Johnson 2015Avtalsärende Jane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-21
AS2018-0621SNAM sterilisering av materialAvtalsärende Jane HöglundAkademiska sjukhusetMakulerat2018-12-21
AS2018-0620Klinikpolicy - registrering i Svenska FrakturregistretÄrendeJane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-21
AS2018-0619Avtal med FolkuniversitetetÄrendeJane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-21
AS2018-0618Folkuniversitetet, språkutbildning utländsk läkareAvtalsärende Jane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-21
AS2018-0617Information om EU-förordning om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningarÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-20
AS2018-0616Information om utlysning - Ivon Vikströms minnesstiftelse 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-20
AS2018-0615Arvskifte efter dödsboÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-20
AS2018-0614Avtal med Universitetssjukhuset Örebro om tillvaratagande av vävnadAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-19
AS2018-0613Bidrag till KFUE vid verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomarÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-19
AS2018-0612Förlängning av avtal: Roche, Reagensavtal (12-104UP) samt Instrumentsupport (12-103UP) Avtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-19
AS2018-0611Avtal Glaucus assistansAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-19
AS2018-0610Samarbetsavtal BMM HjärtatAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-19
AS2018-0609Linköping avtal HLA-typningar stamceller - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-18
AS2018-0607Uppdragsutbildning specialistsjuksköterskor i akutsjukvårdAvtalsärende Anna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-17
AS2018-0606Patientskadenämnden, förordnande 2019-2022ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-17
AS2018-0605Arbetsmiljön ing 78/79ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-17
AS2018-0604Grönt spänne- förslag på policyÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-17
AS2018-0603Avtal Onkologkonsulter, BOTAvtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-17
AS2018-0602Redovisning gällande riskanalys för strålbehandlingsprocessen SSM2018-5432ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-14
AS2018-0601Justering av frigångsområdet rättspsykiatrins slutenvård UppsalaÄrendeAnnika LundbergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-14
AS2018-0600Uppdragsavtal - Föreläsning Novartis Sverige ABAvtalsärende Marianne LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-12
AS2018-0599Översättning av texter hämtade från självhjälp på vägen - avtal mellan BUP och ConvertusAvtalsärende Eric WahlbergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-12
AS2018-0597Free placement agreement, rhythmia system install bundleÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-11
AS2018-0596Barnonkologi intyg om ledighet från klinisk tjänstgöring 2018ÄrendeEmma AhlinderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-10
AS2018-0595Avtal - Nyttjande av lokal på fysioterapimottagning 2019ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-10
AS2018-0594Uppdragsavtal - Advisory BoardAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-10
AS2018-0593Omprövning av beslut 2011/11418- Avdelningarna 70 D1, D2 samt 70 E1 och E2ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-10
AS2018-0592InFuturum 2018ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-10
AS2018-0591Testärende efter servermigreringÄrendeAnna LönnbergAkademiska sjukhusetMakulerat2018-12-08
AS2018-0590Meddelande om oanmäld inspektion vid akutmottagningen Dnr 8.5-40493/2018ÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-07
AS2018-0589Överenskommelse mellan Klinisk mikrobiologi och Läkemedelsavdelningen ASAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-05
AS2018-0588Avdelningsförsörjning av sjukvårdsmaterial - Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-05
AS2018-0587Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer och ändringar i förordning (2008:463)ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-04
AS2018-0586Tillsättning av ny sjukhuspastorÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-04
AS2018-0585Allvarligt tillbud 3:3a - stickskada, Ambulanssjukvården 2018/065846ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-03
AS2018-0584Hyresavtal JobMeal Vattenkylare VO Neuro läkarkorridoren 2 tr avtalsnummer 6349Avtalsärende Hélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-03
AS2018-0583Uppsägning av avtal gällande patienter med peritoneal carcinos som remitteras till kirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhusetÄrendeAsha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-30
AS2018-0582Uppsägning av avtal gällande rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom ÄrendeAsha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-30
AS2018-0581Synpunkter på lång process vid receptförnyelse, BUPÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-11-30
AS2018-0580Orion Diagnostica - Reagensavtal 20181113-20191231Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-30
AS2018-0579Överenskommelse om att sända prover till TysklandÄrendeAnnelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-29
AS2018-0578RAK (Rätt Använd Kompetens) övertagande av vårdadministrativt uppdrag, projektÄrendeMarianne ChristensenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-29
AS2018-0577Avtal mellan Tobiasregistret och HSCT-programmet VO Blod- och tumörsjukdomarAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-28
AS2018-0576Flytt av operationsverksamhet inklusive det totala perioperativa flödet, uppdragÄrendeMarianne ChristensenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-28
AS2018-0575Investigate the Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of RMC-035 Given as an Intravenous Injection in Healthy SubjectsAvtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-28
AS2018-0574Evaluate safety, tolerability, pharmacokinitetics and CNS pharmacodynamics of Single and Multiple Ascending Doses of ACD855 in Healthy adultsAvtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-28
AS2018-0573Uppdragsavtal - Novartis Sverige AB och Joakim CronaAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-27
AS2018-0572Intyg genomförd utbildning, Barn- och ungdomsneurologi med habiliteringÄrendeEmma AhlinderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-27
AS2018-0571RCC - uppdragsbeskrivning för regional representant i nationell vårdprogramgruppAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-26
AS2018-0570Avtal Fysikerstöd PET/MR enhetenAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-23
AS2018-0569Förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor i primärvården, statsbidragÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-22
AS2018-0568Inventering av Abbottinstrument på mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-21
AS2018-0567Konsultavtal gällande Anders Jönssons gruppAvtalsärende Fredrik LennmyrAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-20
AS2018-0566Avtal mellan Akademiska sjukhuset och Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-20
AS2018-0565Avtal avseende ansvarig person, tillika sakkunnig transfusionsmedicin landstinget Dalarna - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-20
AS2018-0564Avtal avseende ansvarig person, tillika sakkunnig transfusionsmedicin landstinget Västmanland - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-20
AS2018-0563Gemensam hantering av hematologiprover, projektÄrendeAnna FriisAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-20
AS2018-0562TECAN underhålls och serviceavtalAvtalsärende Per AdolfssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-20
AS2018-0561Organisationsskiss Akademiska sjukhuset 2018ÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-20
AS2018-0560OECI 2018ÄrendeHans HägglundAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-19
AS2018-0559Akut ryggkirurgi nattetid utförs på Neuro-operationÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-19
AS2018-0558Tjänstebilaga avseende transporter mellan Regionservice och Akademiska laboratorietAvtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-19
AS2018-0557Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § Akademiska sjukhuset 2018ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-19
AS2018-0556Projekt - DiVis- Digitaliserad visualisering och styrning av slutenvårdsflödet inom Akademiska sjukhusetÄrendeNina FalkAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-16
AS2018-0555Synpunkter och frågeställningar avseende digital korrespondensÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-16
AS2018-0554Uppföljande inspektion 8.5-37786/2018ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-16
AS2018-0553Avtal för uppställning av fax och avdelningsskrivareAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-15
AS2018-0552MSI - Merck Chemicals Serviceavtal Avtal nr: SC-163007-1.1ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0551MSI - Intramedic AB Underhållsavtal Avtal nr: 3126ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0550Förhandling enligt MBL §11 - Inrättande av MIG-sjuksköterskaÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0549Avropsavtal - Konsulttjänster Akademiska sjukhuset 2018/2019 - UPPH2014-0246Avtalsärende Anna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0548MSI - Philips AB Healthcare Underhållsavtal Avtal nr: 17056ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-14
AS2018-0547MSI - Illumina Underhållsavtal Avtal nr: 4112172ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-14
AS2018-0546MSI - Triolab AB Underhållsavtal Avtal nr: SKD2244ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0545MSI - Life Technologies Europe Serviceavtal Avtal nr: 40500825ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-14
AS2018-0544MSI - Orion Diagnostica Garantiförläning ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-14
AS2018-0543MSi - Ge Healthcare Sverige AB Underhållsavtal Avtal nr: 184373ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-14
AS2018-0542MSI - Triolab AB Underhållsavtal Avtal nr: SKD6008ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0541MSI - Intramedic AB Underhållsavtal Avtal nr: 3134ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0540MSI - Uppsägning av avtal - Nordic Service Group Avtal nr: SE00010-C1B-EnköpingÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0539MSI - Qiagen Underhållsavtal Avtal nr: SE031803NB06ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0538MSI - Intramedic AB Underhållsavtal Avtal nr: 3127ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0537MSI - De Lage Landen - Förtydligande av avtal 9244470ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0536MSI - Canon Hyresavtal Avtal nr: A8480637ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0535MSI - Crayon AB Avtal nr: UPPH2017-0413ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0534MSI - Konsultavtal - Twobo Technologies ABÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0533MSI - Avtal Resurser för R7e-arkivÄrendePer AdolfssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0532Avtal avseende ansvarig person tillika sakkunnig transfusionsmedicin landstinget Gävleborg 2019 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0531MSI - Quickchannel AB Avtal nr: OB 1697ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0530MSI - Microsoft Enterprise Service Work Order Avtal nr: 7-KYWB5ZNLEÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0529MSI - Agilent Technologies Avtal nr: 5000563419ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0528MSI - Uppsägning av avtal - Cellab AB Avtal nr: 160323001ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0527MSI - Tecan Underhållsavtal Avtal nr: CACA18-115ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0526MSI - Abott Serviceavtal Avtal nr: UHEXT 1458ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0525MSI - Optos plc Avtal nr: 12166ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0524MSI - Maquet Nordic AB Underhållsavtal Avtal nr: 2012-671ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0523MSI - Triolab AB Underhållsavtal Avtal nr: SKD6031ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0522MSI - Uppsägning avtal - Fisher Scientific GTF AB Avtal nr: U149/02ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0521MSI - Unident AB Underhållsavtal Avtal nr: UHEXT 1453ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0520MSI - Mediel AB Underhållsavtal Avtal nr: 1248ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0519MSI - Mediel AB Underhållsavtal Avtal nr: 1249ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0518MSI - Merck Chemicals - Förnyelse av serviceplan SC-163007-1ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0517Avtal för blod och serum 2019 Håtunalab - Klinisk mikrobiologiAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0516Produktåterkallelse Abbott 20181007ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0515Yrkande enligt 6:6a - Planering ventilation och brandsäkerhetÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-09
AS2018-0514EFI certifikat 2018-2019 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-08
AS2018-0513Överenskommelse om blodleveranser mellan landstinget Dalarna och Akademiska sjukhuset 2019 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-07
AS2018-0512Beslut JO ärendenummer 3025-2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-07
AS2018-0511Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling – angående samarbetete med Stockholms kirurgklinikerÄrendeHans HägglundAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-07
AS2018-0510Barncancerfonden 2016-2018ÄrendeEmma AhlinderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-07
AS2018-0509Avtal - Transplantationskirurgi (TRÖV)Avtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0508Patientbrev till obstetrikenÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0507Hydroklortiazid- Risk för icke-melanom hudcancer (basalcellscancer, skivepitelcancer) ÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0506Studiebesök från Dutch academic hospitals 181106ÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0505MSI - Underhållsavtal Molek AB - Avtal nr: UHET 1400ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0504MSI - Underhållsavtal Miltenyi Biotec - Avtal nr: 70159490ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0503MSI - Underhållsavtal Hill-Rom - Avtal nr: 1-17-1212-1 FUÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0502MSI - Underhållsavtal Terumo - Avtal nr: UHEXT 1402ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0501MSI - Underhållsavtal Tissue-TEk - Avtal nr: SFS-2017-12-28-001ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0500MSI - Underhållsaval AH diagnostics - Avtal nr: 46000225ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0499MSI - Underhållsavtal Abbott Scandinavia AB - Avtal nr: UHEXT 1411ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0498MSI - Underhållsavtal Ajro Sverige AB - Avtal nr: UHEXT 1416ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0497MSI - Underhållsavtal Arjo Sverige AB - Avtal nr: UHEXT 1415ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0496MSI - Underhållsavtal Arjo Sverige AB - Avtal nr: UHEXT 1414ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0495MSI - Underhållsavtal Arjo Sverige AB - Avtal nr: UHEXT 413ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0494MSI - Underhållsavtal Life Technologies Europé - Avtal nr: 35422454ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0493MSI - Underhållsavtal Arjo Sverige AB - Avtal nr: UHEXT 1412ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0492MSI - Underhållsavtal Intuitive Surgical - Avtal nr: 4007264ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0491MSI - Underhållsavtal Check-Points - Avtal nr: 20184219ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0490MSI - Underhållsavtal Thermo Fisher - Avtal nr: 20182608ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0489MSI - Underhållsavtal Vitrolife - Avtal nr: UHEXT 1421ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0488MSI - Underhållsavtal Philip Healthcare - Avtal nr: 17077ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0487MSI - Underhållsavtal DiaSorin AB - Avtal nr: 2018-101ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0486MSI - Överenskommelse LULnet Skandion Ö171981ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0485MSI - Underhållsavtal Triolab - Avtal nr: SKD6013ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0484MSI - Underhållsavtal Triolab AB Avtal nr: SKD6017ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0483MSI - Hyresavtal - De Lage Landen Finans AB Avtal nr: 9244470ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0482MSI - Luminex serviceavtal - Avtal nr: SLA0014371.03ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0481MSI - Serviceavtal Beckman Coulter Avtal nr: S1890SEÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0480Gallringsprotokoll Akademiska sjukhuset 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0479Anonymt brev adresserad till HR-direktörÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0478Bemanning - ansestesisjuksköterska ANOPIVA ortopedanestesiÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-11-01
AS2018-0477Brf SvanenÄrendeLenita ÖqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-01
AS2018-0476Bemanning sjuksköterska - akutmottagningen/PAVA VO PSYK ÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-11-01
AS2018-0475Digital patologi, uppdragÄrendeAnna FriisAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-31
AS2018-0474KITE audit agenda site qualification EU - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-30
AS2018-0473Studiebesök från Dutch Health Innovation Delegation Januari 2019ÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-30
AS2018-0472Planera och genomföra samexistenstester av systemet ingång 100/101 - UPPH2017-0165Avtalsärende Hans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-30
AS2018-0471Hyra av yrkeskläder till Läkemedelsenheten UPPH2016-0142Avtalsärende Hans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-30
AS2018-0470Avtal barnsjukhuset 2018ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-30
AS2018-0469Tillsyn och inspektion Akademiska barnsjukhuset 8.5-32139/2018ÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-29
AS2018-0468Intyg om ansökan särskild ersättning - asylsökandeÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-29
AS2018-0467Yrkande enligt 6:6a - Brist i IT-systemÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-29
AS2018-0466Avtal med Equalis om framställning och leverans av provmaterial för extern kvalitetssäkringsverksamhetÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-29
AS2018-0465Kaffeautomat nr 12085 fr JOBmeal Gävle, placering lab Enköping, avtal 6309ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-10-29
AS2018-0464Diasorin, förlängning avtal 2012-01, Liasion XL ingår.ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-29
AS2018-0463MSI - Underhållsavtal Illumina AB Avtal nr: 4158148ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-26
AS2018-0462MSI - Service avtal - Burke Nordic Avtal nr: CNR-05753-S7B1K9ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-26
AS2018-0461MSI - Service avtal - Bruker Nordic Avtal nr: CNR-05500-L3Y6M7ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-26
AS2018-0460JACIE Dokument Request FormÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-26
AS2018-0459MSI - Serviceavtal - Ninolab AB Avtal nr: SA1052738ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-26
AS2018-0458Sponsring Wikmötet 22-23 nov, pediatrisk gastrokirurgi, gastroenterologi och nutritionÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-26
AS2018-0457MSI - Serviceavtal - Qiagen Avtal nr: 180807SE00862702NBÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-25
AS2018-0456MSI - Serviceavtal Beckman Coulter AB Avtal nr: S2002SEÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-25
AS2018-0455MSI - Offert Serviceavtal - Life Technologies Offert nr: 40509812 ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-25
AS2018-0454MSI - Förlängning av befintligt serviceavtal - Logimark AB Avtal nr: 1691450011ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-25
AS2018-0453MSI - Service avtal - Labcyte Avtal nr: Q-10376-1 Inv 223248, 224798ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-25
AS2018-0452Microsoft Enterprise Services Work Order Avtal nr: 6SWE184-165624-1900062ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-25
AS2018-0451MSI - Hyresavtal Canon Avtal nr: A8697049ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-25
AS2018-0450MSI - STV Basserviceavtal Cisco Avtal nr: 7372701ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-25
AS2018-0449MSI - STV Basserviceavtal Cisco Avtal nr: 3994601ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-25
AS2018-0448Processledare nationellt programområde ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-24
AS2018-0447MSI - Hyresavtal Canon Avtal nr: A8805814ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-24
AS2018-0446MSI - Hyresavtal Canon Avtal nr: A8810223ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-24
AS2018-0445MSI - Hyresavtal Canon Avtal nr: A8810151ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-24
AS2018-0444MSI - Uppsägning av serviceavtal - B Braun Avtal nr: AV16-012ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-24
AS2018-0443MSI - Underhållsavtal Merck Chemicals and Life Science AB Avtal nr: SC-033676-4ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-24
AS2018-0442MSI - Underhållsavtal Corona Industrier AB - Ljusbox inv: 240604ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-24
AS2018-0441MSI Underhållsavtal Miris AB Avtal nr: S-18003ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-24
AS2018-0440Begäran om inköp och anlitande av konsultÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-24
AS2018-0439Samverkansprotokoll 2018 - Rehabilitering och SmärtcentrumÄrendePernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-23
AS2018-0438Inspektion - tre verksamhetsområden 2018/057280ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-23
AS2018-0437Remiss - Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingarÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-22
AS2018-0436Uppdatera kundregister övertagna från Medtronic - Cardinal HealthÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-22
AS2018-0435Samverkan kring frågor om jämlikhet, hälsofrämjande och levnadsvanearbete i vårdenAvtalsärende Marie SjödinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-19
AS2018-0434Projektil - Förbättring av medicinskt omhändertagande på akutrummet (akutlarm vuxen)ÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetMakulerat2018-10-19
AS2018-0433Styrelsen för Akademiska sjukhusets Pensionärsklubb med hemställan om ekonomiska anslag för klubbens verksamhetsår 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-19
AS2018-0432Vårdnära service- införande på Akademiska sjukhuset - ProjektÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-19
AS2018-0431Tilläggsavtal gällande LinnéFiler och ivfServicesAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-19
AS2018-0430Utskick till barnvårdcentraler i Uppsala län- Konsult-BVC ÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-19
AS2018-0429Infusionslösningar med hydroxietylstärkelse försvinner från marknadenÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-19
AS2018-0427Thermo Fisher, vävnadstypningen referenslab - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-17
AS2018-0426Avtal Kvällsmöte med erfarenhetsutbyte utifrån patientfall, fokus på godkända lungcancerläkemedel ÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-10-17
AS2018-0425Avtal om tillvartagande av vävnadÄrendeKristina AhlgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-15
AS2018-0424Arbetsolycka 3:3a - risk för blodsmitta, NIMA 85H 2018/054532ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-12
AS2018-0423Film Ivbar ÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-11
AS2018-0422Rallytävling 13/10 FjärdhundraÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-10
AS2018-0421Praktisk tillämpning av regiondirektörsbeslut nr 15/2018ÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-10
AS2018-0420Sakkunnig för radiofarmakahantering vid NuklearmedicinÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-10
AS2018-0419Kvalitetsbokslut 2017ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-10
AS2018-0418Tillsyn med anledning av enskilt klagomål ÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-09
AS2018-0417FDG-injektor (Karl 100)Avtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-08
AS2018-0416Beställning av övervakningskamera och porttelefon - rutin för Akademiska sjukhuset och Fastighet och serviceÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-08
AS2018-0415Abbott informerar mikrobiologen om produktåterkallelse 2018ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-08
AS2018-0413Prisjustering 2019 BioMérieuxÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-08
PAS2018-0462Synpunkter på lång väntan på provsvar, Akademiska laboratorietÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-05
AS2018-0412Förfrågan - möjlighet att uppmärksamma SLE-dagen den 10 maj 2019ÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-05
AS2018-0411Avtal ang patientenkät mellan WeCare AB och VO KirurgiAvtalsärende Marianne LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-05
AS2018-0410Begäran om utrustningsinventering och- rapportering för tillståndshavare med tillstånd för medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålningÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-04
AS2018-0409Avropsavtal konsulter Käkkirurgi och Sv Beteendeanalysgruppen ABAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-03
AS2018-0408Förbättringsförslag gällande rekryteringÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-03
AS2018-0407Företagsöverenskommelse bakjoursutbildning Wiks slottÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-03
AS2018-0406Efterfrågan om möte från GE healthcareÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-03
AS2018-0405Lugnare miljö på sjukhusetÄrendeJohan EhrningAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-03
AS2018-0404Synpunkter stökiga väntrumÄrendeJohan EhrningAkademiska sjukhusetMakulerat2018-10-03
AS2018-0403Samverkan adjungerad universitetsadjunkt klinisk farmaciAvtalsärende Astrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-03
AS2018-0401Swedecleft 2-4 oktober 2019Avtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-02
AS2018-0400IVO inspektion vid Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 2018 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-02
AS2018-0399Konsultavtal mellan Akademiska sjukhuset Uppsala och Intramedic ABAvtalsärende Pernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-01
AS2018-0398Inkommen synpunkt på vårdenÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetMakulerat2018-09-28
AS2018-0397Studiebesök på onkologkliniken 2019ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-27
AS2018-0396Regionala utvecklingsnämndens beslut 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-27
AS2018-0395Uppdrag - Samordning av verksamhetsutveckling inom sjukhusadministrationen, Akademiska sjukhusetÄrendeMargareta ÖhrvallAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-27
AS2018-0394Slutrapport - Organisera akut och elektiv kirurgi dagtidÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-26
AS2018-0393Registrering och rapportering i EudraVigilance avseende Fludeoxyglucose (18F)Avtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-26
AS2018-0392Övertagande av medicinteknisk utrustning ingång 100/101ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-25
AS2018-0391Överenskommelse om gemensamma servicetjänster vid Rudbecklaboratoriets intendentur - Klinisk genetikAvtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-25
AS2018-0390Avtal om nyttjande av diskavdelningens tjänster vid Rudbecklaboratoriets intendentur - Klinisk genetikAvtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-25
AS2018-0389Omorganisering ULIC ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-25
AS2018-0388Överenskommelse om gemensamma servicetjänster vid Rudbecklaboratoriets intendentur - Klinisk immunologiAvtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-25
AS2018-0387Avtal - Nyttjande av diskavdelningens tjänster vid Rudbecklaboratoriets intendentur- Klinisk immunologiAvtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-25
AS2018-0386Överenskommelse om ersättning för arbetstid inom VOG CELLAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-25
AS2018-0385Miljöinspektion av Käkkirurgen, Fjärdingen 32:1ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-24
AS2018-0384Förbättringsförslag gällande kallelserÄrendeJohan EhrningAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-24
AS2018-0383Produktkorrigering från Abbott till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-21
AS2018-0382PDMS projekt (AS2012-1018)ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-20
AS2018-0381Studiebesök cancervården, delegation från Ryssland 18 oktober 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-20
AS2018-0380Överenskommelse handledning psykologerÄrendeAnnika LundbergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-19
AS2018-0379UppdragsavtalÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-19
AS2018-0378Mail utskick gällande nya regler om hörselscreening i Uppsala länÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-19
AS2018-0377Projekt Stockholm 3ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-18
AS2018-0376GDPR Akademiska sjukhuset, projektÄrendeMarianne ChristensenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-17
AS2018-0375Grupphandledning kuratorer 2018 ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-13
AS2018-0374Framtidens Akademiska sjukhus, Projekt- Anslutningar mellan ingång 100 och centralblocketÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-12
AS2018-0373Informationsmaterial: Refugee survivors of torture in EuropeÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-11
AS2018-0372Felanvändning av skyddsemblemÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-10
AS2018-0371Synpunkter på parkeringsmöjligheter för kvällspersonalÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-07
AS2018-0370Läkemedelsverket ansökan om godkännande av väsentlig förädring enligt 8§ LAgen om blodsäkerhet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-06
AS2018-0369Yrkande enligt 6:6a - Hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologiÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-06
AS2018-0368Samverkan avseende precision medicine Avtalsärende Anna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-06
AS2018-0367Förordnande till forskningsprojekt i testamenteÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-05
AS2018-0366Universitetssjukvårdsplan 2019ÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-30
AS2018-0365Fråga om lokala mottagningar för LARO-patienterÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-30
AS2018-0364Information från Arbetsmiljöverket angående kemiska arbetsmiljöriskerÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-29
AS2018-0363Anställning av adjungerad lektor vid Uppsala universitetÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-29
AS2018-0362Konsultavtal avseende specialist inom klinisk kemiÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-28
AS2018-0360Allvarligt tillbud 3:3a - stickskada, Ortopediska anestesi och operationsavdelningen 2018/042087ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-23
AS2018-0359Utlämning av data från skiktröntgenundersökning för forskning - SCAPISÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-23
AS2018-0358Utlämning av data - SCAPISÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-22
AS2018-0357MR-Linac ingång 100ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-22
AS2018-0356Genomic Medicine Sweden 2018-02506ÄrendeCamilla BonnevierAkademiska sjukhusetBehandlas2018-08-21
AS2018-0355Information gällande medicinska underlag för personlig assistans för är egenvård i form av sondmatning är aktuelltÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-21
AS2018-0354Information om principer för ersättning av undervisning och aktuella budgetfrågor för läkarprogrammet 2018ÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-21
AS2018-0353Hyra av Vårdpuckar till BB-avdelning 96 EÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-21
AS2018-0352Begäran om vite p.g.a. utebliven bemanning från leverantör 85D1ÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-16
AS2018-0351Avtal Specialisttandvård inom Ortodonti med Region VästmanlandAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-15
AS2018-0350Förfrågan om familjeperspektiv inom missbruksvårdenÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-14
AS2018-0349Överenskommelse e-hälsaÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-13
AS2018-0348Synpunkter på automatisk incheckning vid mottagningsbesökÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-13
AS2018-0347Rapport från Klinisk patologi angående framtid behov av bårhusplatserÄrendeRenée PalmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-10
AS2018-0346Gemensamt arbete för att stärka traumasjukvårdenÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-10
AS2018-0344Information om GDPR från JuzoÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-09
AS2018-0343Synpunkter på mödrahälsovårdÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-09
AS2018-0342Uppsägning av VITS-avtalÄrendeOla DuregårdAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-09
AS2018-0341Serviceavtal med ThermoFisher Scientific till mikrobiologenAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-09
AS2018-0340Serviceavtal med AH Diagnostics till mikrobiologenAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-09
AS2018-0339Serviceavtal med Orion Diagnostica till mikrobiologenAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-09
AS2018-0337Synpunkter och frågor gällande hög luftfuktighet på Ögonmottagning DagkirurgiÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-06
AS2018-0336Angående anmälan av GMP-ansvarigÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-06
AS2018-0335Vårdintensitet, uppdragÄrendeEva-Lena NilssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-02
AS2018-0334Köp av smittskyddAvtalsärende Robert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-01
AS2018-0333Information om GDPR från AllerganÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-01
AS2018-0332Hyresavtal för lokal vid Habiliteringen i TierpAvtalsärende Bo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-27
AS2018-0331Utökad kirurgverksamhet vid SamariterhemmetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-27
AS2018-0330Synpunkter regeringsuppdrag estetiska behandlingarÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-26
AS2018-0329Information om överföring av Strålsäkerhetsmyndighetens uppgifter inom kärnavfallsfinansiering till Riksgälden, SSM2017-4034ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-26
AS2018-0328Avrop Uppdrag systemlösning Prislista - UPPH2017-0165Avtalsärende Bo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-25
AS2018-0327Yrkande enligt 6:6a - Behov av jourrum för ST-läkarna vid Barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-25
AS2018-0326Föreläsning hjärtsjukdomÄrendeAnn-Marie TagerudAkademiska sjukhusetMakulerat2018-07-24
AS2018-0325Avtal mellan Folkuniversitetet och VO plastikkirurgi och käkkirurgi om språkundervisningAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-24
AS2018-0324Begäran om vite p.g.a avbruten bemanning från leverantör. 78CÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-20
AS2018-0323Begäran om uppdatering av e-postadresserÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-19
AS2018-0322Plastik överenskommelse om nyttjande av ProSang vävnad - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-17
AS2018-0321RISE kalibrering av digital temperaturmätare - Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-17
AS2018-0320Begäran om allmän handling, personallistorÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-16
AS2018-0319Remiss - förskrifter om nationell högspecialiserad vård ÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-16
AS2018-0318PKG Purchase Agreement (EU) Global Kinetics Corporation - NeuromottagningenAvtalsärende Hélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-13
AS2018-0317Framtagning av behandlingsrekommendation/kunskapsdokument vid Läkemedelsverket - Neuromottagnngen Avtalsärende Hélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-13
AS2018-0316Auskultation Merck AB - NeuromottagningenAvtalsärende Hélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-13
AS2018-0315Auskultation Roche AB - NeuromottagningenAvtalsärende Hélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-13
AS2018-0314SK-kurs Epilepsi för barn och vuxnaAvtalsärende Hélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-12
AS2018-0313Uppdrag - Idébeskrivning Kompetensförsörjning - instegsboendeÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-11
AS2018-0312Synpunkter på undersökning hur den genomfördesÄrendeMarianne LarssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-07-11
AS2018-0311Sjukhusmat, organisation, kravspecifikation och standardÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-10
AS2018-0310Allvarligt tillbud 3:3a - risk för smitta, Obduktion 2018/036728ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-09
AS2018-0309Uppdragsdirektiv för....ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetMakulerat2018-07-09
AS2018-0308Uppdrag - Kartfunktion över kärnområdet, Akademiska sjukhusetÄrendeJohan EhrningAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-05
AS2018-0307Projekt - Standardiserade kallelser, Akademiska sjukhusetÄrendeJohan EhrningAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-05
AS2018-0306SekretessärendeÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-05
AS2018-0305MR Linac, projektÄrendeJan TroengAkademiska sjukhusetBehandlas2018-07-04
AS2018-0304Syngo Dynamics på Klinfys, projektÄrendeJan TroengAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-04
AS2018-0303 Clinical trial EXTEND LTS11210ÄrendeMadeleine LöfgrenAkademiska sjukhusetMakulerat2018-07-04
AS2018-0302Manufacturing radiopharmaceutical Products, 89Zr-GSK2398852Avtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-04
AS2018-0301Begäran om utlämning av skiktröntgenbilder för forskning - SCAPISÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-04
AS2018-0300Direktiv barnsjukhuset 2018ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-03
AS2018-0299Dispensansökningar BarnsjukhusetÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-03
AS2018-0298Allvarligt tillbud 3:3a - risk för personskada, Akademiska sjukhuset 2018/036110ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-03
AS2018-0297Hyresavtal, kopieringsmaskin Canon iRAdvC5535 Avtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetMakulerat2018-07-02
AS2018-0296Hyresavtal Canon kopieringsmaskinAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetMakulerat2018-07-02
AS2018-0295Förbokning av rum för egna patienter på vårdnära boende ÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-02
AS2018-0294Livsmedelskontroll BUP akutintag och avdelning, Fjärdingen 32:1ÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-29
AS2018-0293EFFECTS: Svenska Läkaresällskapet 2018 - 90151 1011624 ÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetMakulerat2018-06-29
AS2018-0292Inspektion rättpsykiatrinÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-28
AS2018-0291Inspektion barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-28
AS2018-0290Inspektion av vuxenpsykiatrinÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-27
AS2018-0289Avtalsnr 6062 Tierp av d 2Avtalsärende Lena NyströmAkademiska sjukhusetMakulerat2018-06-27
AS2018-0288Allmänna synpunkterÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-26
AS2018-0287Remiss - Framtidens biobanker SOU 2018:4ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-25
AS2018-0286Prioriteringsriktlinjer för specialistpsykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-25
AS2018-0285Vidareutbildning specialistsjuksköterska inom anestesi- och intensivvård respektive operationsvårdÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-21
AS2018-0284Användning av Regions Skånes utbildning i hälsofrämjande schemaläggningÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-21
AS2018-0283Ekonomisk ersättning för anställd vid Akademiska laboratorietÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-21
AS2018-0282CD69 PET - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-21
AS2018-0281Remiss Ds 2018:25 Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancerÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-20
AS2018-0280Avrop ramavtal kampanjsight och annonsmallarÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-19
AS2018-0279Synpunkter på inomhus miljön - avd 70D och 50EÄrendeLena NyströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-18
AS2018-0278Synpunkter nuvarande arbetstidsmodell - Transportteamet 95 FÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-18
AS2018-0277Begäran om mejlkorrespondensÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-18
FOU2018-0174PURPOSE-T avseende trycksårÄrendeLena NyströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-15
AS2018-0276Miljöinspektion Fjärdingen 32:1 2018ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-15
AS2018-0275Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, överenskommelse HLA-typning - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-15
AS2018-0274Klagomål på ögonmottagningenÄrendeMarianne BergströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-14
AS2018-0273Möte med samarbetsorganet för Uppsala flygplatsÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-14
AS2018-0272Fråga angående FleximatinförandeÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-13
AS2018-0271Initivativärende - Personalrekrytering till BUP i Uppsala länÄrendeOla DuregårdAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-13
AS2018-0270Bestridan av faktura 75018775512, Hudiksvalls sjukhusÄrendeAnne BornebrinkAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-12
AS2018-0269Möte Mellansvensk Ortopedisk förening 2018Avtalsärende Akademiska sjukhusetMakulerat2018-06-11
AS2018-0268Intensiv SV-kurs, FolkuniversitetetAvtalsärende Jane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-11
AS2018-0266Samarbetsavtal mellan VO ÖNH och VO Plastikkirurgi och käkkirurgi gällande avdelning 85F1 respektive 85F2ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-04
AS2018-0265Fråga om hur ambulansen ska hitta rättÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-01
AS2018-0264Utsläpp till avlopp från fordonstvätt vid ambulansstationen, Akademiska sjukhuset, rapport 2018ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-31
AS2018-0263Personuppgiftsbiträdesavtal 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-31
AS2018-0262AS2018-0262 Avtalsärende skapat efter systemuppdatering SP9 -ska makulerasAvtalsärende Akademiska sjukhusetMakulerat2018-05-30
AS2018-0261Synpunkter på spridning av facklig/politisk information till patienterÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-30
AS2018-0260SWEDAC inspektion 2018 - Akademiska laboratoriet ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-28
AS2018-0259Remiss- Ds 2018:17 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringenÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-25
AS2018-0258Instruktion kompletterande vaccination mässling och hepatit B för personal ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-23
AS2018-0257Yrkande enligt 6:6a - Hud och VenerologiÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-23
AS2018-0256Yrkande enligt 6:6a - PersonalkläderÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-23
AS2018-0255Förslag gällande pendlarbuss för sjukhusanställdaÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-23
AS2018-0254Spis med ugn i avdelnings- och personalkökÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-22
AS2018-0253Flytt av extraktorer från KMB (D1) till HubbenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-22
AS2018-0252Läkemedelsverket väsentlig förändring blodverksamhet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-18
AS2018-0251Anonymt brev från privatpersonerÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-18
AS2018-0249Hyresavtal airsonett serienr 1798ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-17
AS2018-0248Hyresavtal airsonett serienr 1084ÄrendeAkademiska sjukhusetMakulerat2018-05-17
AS2018-0247Läkartjänst till Barn- och ungdomspsykiatrin, begränsade datumÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-17
AS2018-0246JOBmeal Comfort avtal maskin 12340 & 12343 avtalsnummer 6115 - KITM klinisk immunologi ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-16
AS2018-0245Delegering - logopeder - stroke - VO Rehabilitering och SmärtcentrumÄrendePernilla GustafssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-05-15
AS2018-0244Generell prisjustering fr januari 2018 Siemens Healthcare ABÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-14
AS2018-0243Valutajustering Triolab AB avtal 121208-1145ÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-14
AS2018-0242Valutajustering avtal 131125-1447 Triolab ABÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-14
AS2018-0241Överenskommelse - Laboratoriemedicinsk specialistkompetens och kvalitetsstruktur, UCRÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-14
AS2018-0240KaffeavtalÄrendeAnnelli LundinAkademiska sjukhusetMakulerat2018-05-14
AS2018-0238Bestridande av faktura Universum 2959003ÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-08
AS2018-0237SWEDAC angående extra tillsyn av KMB-flyttenÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-07
AS2018-0236Anmälan om allvarligt avvikande händelse vid vävnadsinrättning plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-07
AS2018-0235Årlig rapport för verksamheten vid vävnadsinrättning plastikkirurgi och käkkirurgi 2017ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-07
AS2018-0233METIS - undervisningsuppdrag Tina PlensällÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-04
AS2018-0232Pressmeddelande Akademiska sjukhuset 2018ÄrendeElisabeth TyskAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-04
AS2018-0231IVO årlig rapport blodverksamhet verksamhetsår 2017 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-03
AS2018-0230Analyser av ingångsvatten, vatten för tillredning, hemodialysvätska och hemofiltrationsvätskaÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-03
AS2018-0229Erbjudande om elektroniska betänkanden från RegeringskanslietÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-03
AS2018-0228Remiss - Ds 2018:11 Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganenÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-03
AS2018-0227Akademiskadagarna 2018ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-03
AS2018-0226Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin, Region UppsalaÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-02
AS2018-0225Pilotverksamhet avseende DCD-projektetÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-02
AS2018-0224Koordinering av tillvaratagande av organ från avlidna - kvalitetsförbättring i processer och minskad sårbarhet ÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-02
AS2018-0223Uppdragsavtal - Per Kvidal, avd 50F, 2017ÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-04-30
AS2018-0222Avslut av enskilt projektÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-29
AS2018-0221Tilläggsavtal 2016, ISS, Tillhandahålla förbrukningsmaterial läkarrum ÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-27
AS2018-0220Fler operationssalar på Akademiska sjukhusetÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-26
AS2018-0219Begäran av journal med anledning av ett tillsynsärendeÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-26
AS2018-0218Begäran om utlämning av skiktröntgenbilder för forskning - SCAPISÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-24
AS2018-0217Uppdaterat utbildningsmaterial för CUBICIN (daptomycin)ÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-20
AS2018-0216Request for financial assistance for the Construction of "Archangel's Dispensary" at Goli village, IndiaÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-20
AS2018-0215Begränsad tillgänglighet KäkkirurgenÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-18
AS2018-0214Samverkansprotokoll 2018 - SjukhusadministrationenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-18
AS2018-0213Önskemål om studiebesök från Arizona State UniversityÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-18
AS2018-0212Studiebesök cancervården, delegation från Ryssland 16 maj 2018ÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-18
AS2018-0211Expert inom området gynekologi och obstetrik, överenskommelse med Uppsala UniversitetÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-18
AS2018-0210Begäran utlämning av skiktröntgenbilder för forskning, SCAPISÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-18
AS2018-0209Empatisk bemötande på bröstmottagningenÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-17
AS2018-0208Coffee center vattenautomatÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-17
AS2018-0207Hantering av insamlade vätskebaserade biobanksprovÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-17
AS2018-0206Överenskommelse mellan Klinisk kemi och farmakologi och Uppsala Clinical Research Center för droganalyserÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-17
AS2018-0205Tillsyn av BUP -egeninitierat med stöd av 7 kap. 1§ PSLÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-17
AS2018-0204Axfood snabbgrossÄrendeTherese AveholtAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-16
AS2018-0203Förvaltningsplan DocPlus på Akademiska sjukhuset 2018ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-16
AS2018-0202MBL § 10 - förändrad beredskapsersättning, Bild- och funktionsmedicinskt centrumÄrendeKatarina LundellAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-16
AS2018-0201Årlig uppföljning av stamcellsskörd för Tobiasregistret - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-13
AS2018-0200Standardiserade vårdförlopp 2018ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-12
AS2018-0199Omfördelning av dietistresurserna från MDT till FBH 2014/2015ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-11
AS2018-0198Förfrågan om forskningsbeprövad strategi för personalschemaläggningÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-11
AS2018-0197Överenskommelse mellan Transfusionsmedicin (Karlstad), Landstinget Värmland och Akademiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset i Uppsala - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-11
AS2018-0196Arkivtillsyn 2018 Egenkontroll - LA2018-0170ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-11
AS2018-0195Begäran om omprövning enligt Förvaltningslagen RikssjukvårdsnämndenÄrendeEmelie HolmquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-10
AS2018-0194MBL § 14 - Konvertering av sjukgymnast, Barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-09
AS2018-0193Frågor rörande strålningsverksamhet och protonstrålning, SkandionklinikenÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-06
AS2018-0192Begäran om vite p.g.a. utebliven bemanningÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-06
AS2018-0191Yrkande enligt 6:6a, ingång 79-80ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-04
AS2018-0190EtikprövningÄrendeAkademiska sjukhusetMakulerat2018-04-04
AS2018-0189Överenskommelse om samlokalisering av KKF/KITM patientverksamhetÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-03
AS2018-0188Shire - annual update edition 2018 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-03
AS2018-0187Läkemedelsverket årlig rapport 2017 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-03
AS2018-0186Projektansvarig för kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk bakgrund 2018-2019ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-03
AS2018-0184Annonsförmedlingstjänster, avrop ramavtal SKLÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-29
AS2018-0183Synpunkter remisshantering, ortopedÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-28
AS2018-0182Tillgänglighet och allergi i vård och omsorgÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-28
AS2018-0181Synpunkter på tillgänglighet i och med ombyggnationer på Akademiska sjukhusetÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-27
AS2018-0180Verksamhetschefsbeslut verksamhetsområde psykiatri 2018ÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-27
AS2018-0179Anonymt brev från privatpersonÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-27
AS2018-0178Remiss - Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården DS2018:5ÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-27
AS2018-0177Redaktör för Nationellt kliniskt kunskapsstödÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-23
AS2018-0176Samverkan - Miljömedicinsk verksamhetÄrendeLenita ÖqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-23
AS2018-0173Samarbete - Prospektiv kohort studie av import-tillfeller av ZIKA virus sjukdom i NorgeÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-20
AS2018-0172Synpunkter på vård o behandlingÄrendeMarianne LarssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-03-20
AS2018-0171Samverkan kring frågor om jämlikhet, hälsofrämjande och levnadsvanearbete i vårdenÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-16
AS2018-0170SWEDAC, rättelse av bilaga 2 - Akademiska labarotatorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-15
AS2018-0168Priomedel - Autismutredningar på BUP, barn och ungaÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-14
AS2018-0167Inspektion - anmälan av smittämnen i smittklass 2 2018/008638ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-14
AS2018-0166Uppsala Triathlon 10 juni 2018ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-14
AS2018-0165Utnyttjande och lokalisering - operationsresurser Thoraxkirurgi och -anestesiÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-13
AS2018-0164Förslag till universitetssjukvårdsnämnden angående utlysning av fyra forskar-ST tjänsterÄrendeSune LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-13
AS2018-0163Ledningens miljögenomgång 2018 - Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-13
AS2018-0162Enkät - Inventering, vaccinering av säsongsinfluensa 2017/2018ÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-13
AS2018-0161Avvisning av framställning 6:6a för kännedom - KäkkirurgenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-12
AS2018-0160Remiss - Rekommendation rörande nationell nivåstrukturering av sarkomÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-12
AS2018-0159Förbättrat stöd och behandling för barn och unga med missbruk och beroendeÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-12
AS2018-0158Samordning/samarbete avseende arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid gemensamma arbetsställen, AS2012-1089ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-12
AS2018-0157Universitetssjukvårdsnämndens protokoll 2018ÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-08
AS2018-0156Mini-symposium den 12 mars 2018ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-07
AS2018-0155SWEDAC, förändring inom organisation - Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-07
AS2018-0154Patientsäkerhetsberättelse Akademiska sjukhuset 2017ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-06
AS2018-0153Säker Traumavård VT 2018ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-05
AS2018-0152Förfrågan om polisiär assistans vid hjärtstoppÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-05
AS2018-0151Faktureringsunderlag för psykiatrikompassen 2018 halvårÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-02
AS2018-0150EMPARK - Externt projekt 90151 NeuroÄrendeSusanne AnkarAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-02
AS2018-0149Beslut stängning av vårdplatser sommar 2018, verksamhetsområde psykiatriÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-01
AS2018-0148Tillstånd för verksamhet med användning av smittämnen i riskklass 3.ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-01
AS2018-0147Avtal hyra Kaffemaskin - NeuromottagningenÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetMakulerat2018-03-01
AS2018-0146Rutiner för kontakter med polisen vid våldsbrottÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-01
AS2018-0145Yrkande enligt 6:6a - ansträngd arbetsmiljö vid Barn och ungdomspsykiatriÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-28
AS2018-0144Projekt Patientadministrativ arbete inom verksamhetsområde psykiatriÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-28
AS2018-0143Beställning av fordon till akutverksamheten för barn- och ungdomspsykiatriÄrendeEeva BöökAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-27
AS2018-0142Kompletterande nationellt referenslaboratorium för atypiska luftvägspatogenerÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-27
AS2018-0141Kompletterande nationellt referenslaboratorium för bakteriologiskt STIÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-27
AS2018-0140Remiss - Ett fönster av möjligheter, stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende SOU2017:112ÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-27
AS2018-0139CytostatikarobotÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-27
AS2018-0138Revision av kvalitetsledningssystem VO plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-26
AS2018-0137Remiss - Screening för prostatacancerÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-26
AS2018-0136Bestridande av faktura ställd till USÖ från neurokirurgenÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-26
AS2018-0135Remiss - Grävtillstånd schakt för ombyggnad av gatumiljö RåbyvägenÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-23
AS2018-0134Överenskommelse mellan Nationellt centrum för kvinnofrid, Kvinnofridsenheten och Kvinnosjukvården verksamhetsåret 2018ÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-22
AS2018-0133Samordnartjänst inom ungdomspsykiatriÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-22
AS2018-0132Patientsäkerhetsutbildning, Akademiska sjukhusetÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-20
AS2018-0131Meddelande om inspektion hos vävnadsinrättningen vid VO Plastikkirurgi och käkkirurgi Akademiska sjukhuset (SE001212)ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-19
AS2018-0130Yrkande enligt 6:6a - arbetsmiljön KäkkirurgenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-19
AS2018-0129Införande av extemporetillverkning, iordningsställande av läkemedel som en del av sjukhusapoteksfunktionÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-19
AS2018-0128Patientutträde ur kvalitetsregister Senior Alert ÄrendeBeata PajakAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-19
AS2018-0127UCR: Patientbegäran om eget uttag från kvalitetsregister SPORÄrendeBeata PajakAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-19
AS2018-0126Verksamhet vid vävnadsinrättning, årsrapport 2017ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-16
AS2018-0125Tvisteförhandling - Brott mot partsgemensamma samverkansavtal, MBL och AMLÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-16
AS2018-0124Konsult inom renrum med fokus på utrustning för extemporetillverkningÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-16
AS2018-0123Yrkande enligt 6:6a - Plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-15
AS2018-0122Regionstyrelsens utskott (AU, PU, HSFOUU) , beslut 2018ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-14
AS2018-0121Reviderad produktionsplan Akademiska sjukhusetÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-14
AS2018-0120Uppdrag - Regionalt donationsansvarig läkareÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-14
AS2018-0119Rekryteringskampanj Akademiska sjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-13
AS2018-0118Ledsagning vid sjukvårdsinrättningarÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-12
AS2018-0117Akademiska sjukhusets budget 2018ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-11
AS2018-0116Fastighetsinvesteringar Akademiska sjukhuset 2019-2023ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-09
AS2018-0115IVO Årlig rapport om verksamhet vid vävnadsinrättning 2017 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-09
AS2018-0114Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i MTC-huset till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-07
AS2018-0113Förfrågan utredning könsbekräftande vårdÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-06
AS2018-0112Avtal med Uppsala Genome Center för DNA-sekvenseringÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-05
AS2018-0111Underlag för MBL:s förhandling etc avseende urinavläsningar på helgerÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-05
AS2018-0110Projektplan hösten 2013-våren 2014 för att minska sjukfrånvaron på mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-05
AS2018-0109Förslag till mikrobiologen för inventering av vaccinationsstatus för vårdpersonalÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetMakulerat2018-02-05
AS2018-0108Vård vid rättspsykiatriska kliniken i SäterÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-05
AS2018-0107MOTIV Utvecklingsarbete i projektformÄrendeNina FalkAkademiska sjukhusetBehandlas2018-02-05
AS2018-0106Leverans av lösningar avsedda för laboratoriediagnostikÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-05
AS2018-0105Konsultavtal till mikrobiologen - MykologiÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-05
AS2018-0104Avtal med Jobmeal gällande kaffeautomat till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetMakulerat2018-02-01
AS2018-0103Temperaturövervakningssystem till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetMakulerat2018-02-01
AS2018-0102Beslutsordning Akademiska sjukhuset och sjukhusdirektörens vidaredelegeringÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetMakulerat2018-02-01
AS2018-0101Leasingavtal bil - vårdhygienÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-01
AS2018-0100Remiss - Transpersoner i Sverige, förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor SOU 2017:92ÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-01
AS2018-0098Resistensbestämning NS5A mellan Klinisk mikrobiologi och MSDÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0097Konsult för parasitologisk diagnostik till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0096Offert SU-IMA-GCHSP1ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0095Material transfer agreementÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0094Tillhandahålla material vid klinisk prövning DAPACARDÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0093Projektansvarig för kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk utbildningÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0092TEST-ärende efter systemuppdatering - ska makulerasÄrendeAnna LönnbergAkademiska sjukhusetMakulerat2018-01-31
AS2018-0091Instrumentavtal gällande Alere i till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0090Direktupphandling av HIV snabbtest till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0089Svarsrapportering mellan Sahlgrenska Universitetssjukhus och mikrobiologen 2017ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0088Avtal för blodprodukter till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0087Synpunkter på kommunikation vid vårdtillfälle samt bestridan av faktura 750177104ÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0086Överenskommelse mellan klinisk mikrobiologi och PET-CentrumÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0085Uppdrag Prislista 2019ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-30
AS2018-0084Årsrapport 2017 - Akademiska sjukhusetÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-30
AS2018-0083Föreläsare för Incyte Biosciences Nordic AB /Klinisk GenetikÄrendeAnnelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-30
AS2018-0082Avtal handledning BUPs läkargruppÄrendeOla DuregårdAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-30
AS2018-0081Konsultavtal avseende specialist i klinisk virologi mellan KMB och Region GävleborgÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-30
AS2018-0080Reagensavtal Orion Diagnostica 20180101-20181231ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-30
AS2018-0079Reagensavtal med Orion Diagnostica till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-30
AS2018-0078Inventering kvalitetsregister, uppdragÄrendeMarianne ChristensenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-30
AS2018-0077Könsdysfori utredningÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetMakulerat2018-01-30
AS2018-0076Cervixcancerscreening, uppdragÄrendeMarianne ChristensenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-30
AS2018-0075Provider, uppdragÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-29
AS2018-0074Digital strålbehandlingsremiss, projektÄrendeAnna FriisAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-29
AS2018-0073Digital kommunikation i omvårdnadsnära miljöÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetMakulerat2018-01-29
AS2018-0072Synpunkter på remiss - ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2016:34ÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-29
AS2018-0071Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i hus B12 till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-29
AS2018-0070Skadeanmälningar fordon 2018 - VO AmbulanssjukvårdÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-29
AS2018-0069Delegationsordning "Sjukhusdirektörens vidaredelegering och Akademiska sjukhusets beslutsordning"ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-29
AS2018-0068Klagomål på obegriplig remiss från ASÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-25
AS2018-0067Hyra av vattenreningsanläggning till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-25
AS2018-0066Vaccinationsdata från 2017 - BarnhälsovårdenÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-25
AS2018-0065COMBAT-MSÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetMakulerat2018-01-25
AS2018-0064WebbkommunikationÄrendePia OlaveAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-24
AS2018-0063Svar på uppdrag §149/17 Månadsrapport oktober 2017ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-24
AS2018-0062Yrkande enligt 6:6a - arbetsbelastning, NjurmedicinÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-23
AS2018-0061Förnyelse av utgivningsbevisÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-23
AS2018-0060Förfrågan - Medverka som expert på området KOL-roadshow i KinaÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-23
AS2018-0059Synpunkter gällande körkortstillståndÄrendeOla DuregårdAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-22
AS2018-0058SWEDAC Beslut om ändrad ackreditering - Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-22
AS2018-0057Kostnadsfri resaÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-22
AS2018-0056Synpunkter på projekt gällande toalettblockÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-19
AS2018-0055Förändring av gällande avtal med Triolab AB avtalsnummer 160120-ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-18
AS2018-0054Förändring av gällande avtal med Triolab AB avtalsnummer 131125-ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-18
AS2018-0053Givarärenden, transfusionsmedicin, Region Gävleborg - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-18
AS2018-0052Rekvirering av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-17
AS2018-0051Forskningsinsatser vid Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhällen, Karolinska InstitutetÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-16
AS2018-0050Kameraövervakning - AmbulanssjukvårdenÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-16
AS2018-0049Projekt - Program för professionsutveckling och lärande vid Akademiska sjukhusetÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-16
AS2018-0048Information till tillståndshavare om rapportering av isotopstatistik i DosRegÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-15
AS2018-0047MR LinacÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-15
AS2018-0046Fördelning av lönekostnader, Akademiska sjukhuset och Astrid Lindgrens BarnsjukhusÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-15
AS2018-0045IVO slutlig anmälan av allvarlig avvikande händelse vid hantering av vävnader och celler - Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-12
AS2018-0044Shire/Baxalta quality agreement - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-12
AS2018-0043Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i hus C5 till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-10
AS2018-0042Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i hus A15 till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-10
AS2018-0041Rabattavtal RöntgentjänsterÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-10
AS2018-0040Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i hus A15 till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-10
AS2018-0039Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i hus A15 till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-10
AS2018-0038Arbetstidsmodeller, avsiktsförklaring - Akademiska sjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-10
AS2018-0037Veckoarbetstid ambulanssjuksköterskorÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-10
AS2018-0036Remiss - Miljöprogram Region Uppsala för år 2019-2022ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-09
AS2018-0035Läkemedelsverket - Begäran om klargörande av hantering och användning av streckkoder - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-09
AS2018-0034Trygga blodförsörjning till sjukvården inom landstinget Västmanland - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-09
AS2018-0032Inventering personalvaccinationÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-08
AS2018-0031Beslut 2018 VO barnsjukhusetÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-05
AS2018-0030Swedac formellt klagomål av handläggning i ärenden 2016/1451 - Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-03
AS2018-0029Rekrytering specialistläkare - Klinisk genetik UPPH2014-0071ÄrendeAnnelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-03
AS2018-0028BHV - Registrera vaccinationer i Cosmic. Basta stängsÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-03
AS2018-0027SWEDAC Beslut om undantag - Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-02
AS2018-0026Immunicum Mutual vendor confidential disclosure agreement - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-02
AS2018-0025Tertialrapport och delårsrapport 2018ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0024Tillförordnade direktörerÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0023ISS - tilläggsavtal på städÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0022Avsteg från gällande kollektivavtalÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetMakulerat2018-01-01
AS2018-0021Hälso- och sjukvårdsdirektör beslut 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0020Avtal för CanonÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0019Månadsrapport 2018 Akademiska sjukhusetÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0018Avtal Jobmeal 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0017Regionfullmäktige beslut 2018ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0016Regiondirektörbeslut 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetMakulerat2018-01-01
AS2018-0015Verksamhetschefsbeslut 2018ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0014Beställning av tjänster gällande paramedicin och MSI 2018ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0013Information och underrättelse från Polismyndigheten rörande Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0012Begäran om godkännande av representation 2018ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0011Vårdstyrelsens beslut 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0010Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2018ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0009Regionstyrelsens beslut 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0008Fastighets- och servicenämndens beslut 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0007Slutenvård 2018ÄrendeJohan FredlundAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0006Professionsmiljarden 2018ÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0005Tillförordnad verksamhetschef 2018ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0004Utvecklingsfonden 2018 - Akademiska sjukhusetÄrendeEnni HallinAkademiska sjukhusetMakulerat2018-01-01
AS2018-0003Regiondirektörsbeslut 2018ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0002Sjukhusstyrelsens beslut 2018ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0001Direktörsbeslut Akademiska sjukhuset 2018ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2017-0594Möte angående TelotristatÄrendeAnnette HäggAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-29
AS2017-0593Utbildning av utländska läkare, Novartis - Akademiska sjukhusetÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-29
AS2017-0592Intervjuundersökning angående avancerad cellterapibehandling inom hematologiÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-28
AS2017-0591Leasingavtal bil Akademiska sjukhusets hemsjukvårdÄrendeElisabeth SigurdssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-28
AS2017-0590Studiebesök av nordiska eller internationella läkareÄrendeAnnette HäggAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-28
AS2017-0589Scientific meeting 23 januari 2018ÄrendeAnnette HäggAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-28
AS2017-0588Begäran om Kemikalieförteckning 2017ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-28
AS2017-0587Ägarbyte av domän mastocytos.orgÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-28
AS2017-0586Nationella riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillståndÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-28
AS2017-0585Upprop - Utan tystnadspliktÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-28
AS2017-0584Tillstånd för verksamhet med joniserande strålningÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-27
AS2017-0583Hjärnskadeförbundet HjärnkraftÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-27
AS2017-0582Ansökan om Etikprövning av forskning som avser människor.ÄrendeCamilla LövgrenAkademiska sjukhusetMakulerat2017-12-27
AS2017-0581Ekonomiska ersättning för uppdrag inom resistenstest, cancerläkemedel - Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-27
AS2017-0580Ekonomisk ersättning - Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-27
AS2017-0579Ny uppställningsplats för Blodbuss/trailer inom område för stadsbussdepå, FyrislundÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-27
AS2017-0578Enkät riktad till administration inom laboratorieverksamhet - blod, vävnader och cellerÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-27
AS2017-0577Föreläsning AdvSM ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-27
AS2017-0576Omhändertagande av Gammacell 3000ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-27
AS2017-0575Digital annonsering för parkering 2019ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-27
AS2017-0574Roche GOF - AlbackaÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetMakulerat2017-12-22
AS2017-0573Information gällande Alvedon 665mgÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-22
AS2017-0572Training/teaching Project JanssenÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-22
AS2017-0571SPiSS-webbkurs i suicidpreventionÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-22
AS2017-0570Organisation aktivitetshanteraren LPT och LRVÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-22
AS2017-0569Månadsrapport 2016ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-21
AS2017-0568Rutiner för omhändertagande efter sexuella övergrepp, flicka under 18 år.ÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-21
AS2017-0567Ansökan om tillstånd att bedriva viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvårdÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-21
AS2017-0566Upplåtelseavtal mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa - hus F14/F15ÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-21
AS2017-0565Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i MTC-huset till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-20
AS2017-0564Uppsala Bike Weekend 18-20 maj 2018ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-20
AS2017-0563Uthopp till InterInfo från MetaVisionÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-18
AS2017-0562SWEDAC angående ärende 2017/2435 förtydligande- Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-18
AS2017-0561Ansökan om nytt projekt FOUU Victoria KarlssonÄrendeElisabeth SigurdssonAkademiska sjukhusetMakulerat2017-12-18
AS2017-0560Immunicum Amendment No1 to Clinical Work and Service AgreementÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-18
AS2017-0559Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare VO kirurgi - uppdragsbeskrivningÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-18
AS2017-0558Läkartjänster inom medicinska elevhälsanÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-18
AS2017-0557Avtal mellan Karolinska institutet och VO Psykiatri, Akademiska sjukhusetÄrendeOla DuregårdAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-18
AS2017-0556Interiör A1 2017ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-15
AS2017-0555Framtagande av insatsprogram för psykos, psykossjukdom, schizofreni eller schizofreniliknande tillståndÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-15
AS2017-0554Samordning av resurser för kirurgisk verksamhetÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-15
AS2017-0553Förslag till förvaringslåda på röntgenÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-15
AS2017-0552Avtal Leasingfordon - VO AmbulanssjukvårdÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-15
AS2017-0551Ledningens miljögenomgång 2017 - Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-15
AS2017-0550Avtal - nyttjande av lokal på fysioterapimottagning 2018ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-14
AS2017-0549Scandinavian race Uppsala 10-13 maj 2018ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-13
AS2017-0548Testärende - ska makulerasÄrendeAnna LönnbergAkademiska sjukhusetMakulerat2017-12-12
AS2017-0547Konsultavtal avseende specialist i klinisk immunologi Dalarna - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-12
AS2017-0546Avtal avseende ansvarig person, tillika sakkunnig transfusionsmedicin landstinget Dalarna 2018 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-12
AS2017-0545Information - Utredning av benförankrade proteserÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-12
AS2017-0544Samarbetsavtal avseende transfusionsmedicin Sundsvall - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-12
AS2017-0543Försörjning och logistik - tilläggsavtal MediqÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-11
AS2017-0542Arbets- och skyddskläder - Ambulanssjukvård ÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-11
AS2017-0541Årsavgifter 2018 - Fludexyglucose, LiiVÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-11
AS2017-0540Omprövning av beslut 2010/7901 - OnkologkirurgenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-08
AS2017-0539Läkemedelsverket- angående svar på inspektionsrapport- KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-08
AS2017-0538Synpunkter på remisshantering - PsykiatrinÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-08
AS2017-0537Avtal - Operation, barnsjukhusetÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-07
AS2017-0536Beckman Coulter leveransavtal till Immage (SN 2053) - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-07
AS2017-0535Värdebaserad vård - en struktur för att organisera sjukvårdenÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-07
AS2017-0534Tillvaratagande av ögonvävnad för transplantation och/eller annat medicinskt ändamålÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-07
AS2017-0533Diasorin - förlängning av avtal 2012-01 Liaison XLÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-06
AS2017-0532Förlängning av avtal Roche: Reagensavtal 12-104UP och instrumentsupport 12-103UP ÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-06
AS2017-0531Rikssjukvård inom viss avancerad barn- och ungdomskirurgi (vABUK) 6.1.15 29704/2016ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-06
AS2017-0529Remiss - Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt SOU2017:87ÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-05
AS2017-0528Effektivisera vården av nyanlända - tidig identifiering av psykiatriskt vårdbehovÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-05
AS2017-0527PRECLUDE - konsultavtalÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-05
AS2017-0526Motion (M) - Införa Aktiv hälsostyrningÄrendeMargareta ÖhrvallAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-05
AS2017-0525Avtal avseende ansvarig person, tillika sakkunnig transfusionsmedicin landstinget Gävleborg 2018 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-05
AS2017-0524Material i vårdenÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-04
AS2017-0523Övertagande av ultraljudsmaskin S3000ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-01
AS2017-0522Prisjustering Triolab AB avtal 121208-1145ÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-01
AS2017-0521SWEDAC - information om flytt - Klinisk mikrobiologiÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-30
AS2017-0520Granskning av vårdplatsdimensioneringÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-29
AS2017-0519Remissvar - Åtgärder för att säkerställa regionens ökade riks- och regionintäkterÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-29
AS2017-0518Beställning fordon, barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-29
AS2017-0517Siemens - justering gällande tidigare avtal 0444-11/0832-16, befintliga Stratus CS och PFA 100/200.ÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-29
AS2017-0516Förutsättningar för bemanningspool Akademiska sjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-28
AS2017-0515Uppdrag könsdysfori/könsingruensÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-28
AS2017-0514Underhållsavtal-Mät- och övervakningssystem Avtal nr: 17101-MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-28
AS2017-0513Avropsavtal konsulter - särskild fördelningsnyckelÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-23
AS2017-0512Förvaltningsplaner 2018 - Akademiska sjukhusetÄrendeEva-Lena NilssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-22
AS2017-0511Produktionskök Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-22
AS2017-0510Tillsyn inom cellterapi/ATMP området 6.3-2017-049816ÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-22
AS2017-0509Konsultavtal avseende specialist i klinisk immunologi Gävleborg - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-21
AS2017-0508Allvarligt tillbud 3:3a - stänk av radioaktiv vätska, Nuklearmedicin 2017/059379ÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-21
AS2017-0507Tillgänglighetsanpassade toaletter vid Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-20
AS2017-0506Effekter av utredning gällande kostnadsytterfall 2017ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-17
AS2017-0505Radiologisk ledningsfunktion för Bucky behandling. ÄrendeMonica ÅhmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-15
AS2017-0504Avtal mellan Straumann AB och käkkirurgen om grundkurs i implantatkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-14
AS2017-0503Rapport samverkansprojekt "Mitt blod"ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-14
AS2017-0502Neddragning 4 vårdplatser, PAVA, verksamhetsområde psykiatriÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-10
AS2017-0501Överenskommelse om data kring organtransplantationerÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-08
AS2017-0500Remiss - Betänkande SOU2017-76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedelÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-06
AS2017-0499Samarbetsavtal, Infinix apparatÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-03
AS2017-0498Inspektion av arkivverksamheten vid Akademiska sjukhusetÄrendeHelena BrobergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-01
AS2017-0497Shire/Baxalta Routine Supplier Audit - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-31
AS2017-0496Clinical Trial Consultants AB Studiekod 2017-144 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-30
AS2017-0495Systematiskt patientsäkerhetsarbete vid Tallåsens behandlingsenhet i UppsalaÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-27
AS2017-0494Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § - Reumatologen & mag-tarm-njurmedicinÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-26
AS2017-0493Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § - Kvinnokliniken avd. 96DÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-26
AS2017-0492Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § - ThoraxoperationÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-26
AS2017-0491Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § - Akademiska lab, klinisk kemi och farmakologiÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-26
AS2017-0490Allvarligt tillbud 3:3a - risk för smitta, Laboratoriet för klinisk mikrobiologi och vårdhygien 2017/052830ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-26
AS2017-0489Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i C5 till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeSusanne LindblomAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-25
AS2017-0487Organisation för skyltning på Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-19
AS2017-0486MRI examinations, Clinical study protokol for ATH3G10ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-18
AS2017-0485Överlåtande av nyttjanderätt till internetbehandlingen sömnbehandlingÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-18
AS2017-0484European Burns Associations verifiering av brännskadecentrumÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-17
AS2017-0483Universitetssjukvårdsnämndens protokoll 2017ÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-17
AS2017-0482Universitetssjukvårdsnämnden 20 marsÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetMakulerat2017-10-17
AS2017-0481ST-kontrakt SOSFS 2008:17 SOSFS 2015:8 Hälso- och sjukvård Region GävleborgÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-17
AS2017-0480Universitetssjukvårdsnämnden 24 aprilÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetMakulerat2017-10-17
AS2017-0479Universitetssjukvårdsnämnden 22 majÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetMakulerat2017-10-17
AS2017-0478ST-kontrakt i Klinisk kemiÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-17
AS2017-0477Universitetssjukvårdsnämnden 12 oktoberÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetMakulerat2017-10-17
AS2017-0476Universitetssjukvårdsnämnden 31 augustiÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetMakulerat2017-10-17
AS2017-0475Uppsägning av avtal gällande Njurdonation AS2012-1203ÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-16
AS2017-0474Framtidens Akademiska sjukhus, Projekt- Centralblocket, B9-B12ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2017-10-16
AS2017-0473Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-16
AS2017-0472Work order, Master research and collaboration agreement EATRIS-GSKÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-13
AS2017-0471Tillagningskök för patientmat på Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-12
AS2017-0470Utlämnande av analysresultat till Uppsala UniversitetÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-11
AS2017-0469Avtalsinformation gällande plastikkirurgi inom Region UppsalaÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-10
AS2017-0468LV Bilaga III Årlig Rapport för verksamheten vid inrättning för blodverksamhet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-10
AS2017-0467Ansökan om dispens gällande hänvisning till ackreditering - Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-04
AS2017-0466Utväxlingsavtal CGM Analytix Gävleborg - Flexlab UppsalaÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-03
AS2017-0465Kameraövervakning - Akutmottagningen, Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-03
AS2017-0464Samarbete inom barnkardiologisk vård och verksamhetÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-02
AS2017-0463Hyresavtal Canon iRAdvC5535, med tillbehör, rum 4218ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-29
AS2017-0462Work order 3, PET-tracer development (the Project) ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-29
AS2017-0461Neonatalsektionsens vårdplatsläge sommaren 2017ÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-27
AS2017-0460Införande av journal på nätet inom verksamhetsområde psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-27
AS2017-0459Läkemedelsverket- Ansökan om godkännande av väsentlig förändring enligt 8§ Lagen om blodsäkerhet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-27
AS2017-0458Samlad psykiatrisk mottagning i EnköpingÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-27
AS2017-0457Bilavtal - geriatrikÄrendeAnn-Charlotte SjölanderAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-26
AS2017-0456Arbete i Advisory Board mellan Novartis Sverige AB och Rezvan KianiÄrendeMadeleine LöfgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-26
AS2017-0455Development of BOT501, a Non-invasive Imaging Diagnostic for Fibrosis BONIFIBÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-25
AS2017-0454Genomlysning av afasiprocessen vid Vo ParamedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-22
AS2017-0453Läkemedelsverket Angående återkallelse av tillstånd att bedriva verksamhet vid vävnadsinrättning - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-21
AS2017-0452Work order services of FDG-PET, appendix 1: Project DefinitionÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-20
AS2017-0451Samarbetsprojekt med GlaxoSmithKline (GSK)ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-20
AS2017-0450Synpunkter angående konversation mellan Stockholms läns landsting och RCC Uppsala-Örebro gällande onkologisk verksamhetÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-19
AS2017-0449Uppdrag - HBTQ web-utbildning för logopederÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-19
AS2017-0448Avtal gällande att blodförsörjningen till sjukvården ska tryggas och blodkomponenter användas till läkemedelsframställningÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-15
AS2017-0446Sekretessförhållanden i kontorslandskapÄrendeEva JonssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-14
AS2017-0445Yrkande enligt 6:6a - Klinisk undervisningsavdelning 30AÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-12
AS2017-0444Organisationsförändring psykosvård och rättspsykiatrisk vård, verksamhetsområde psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-12
AS2017-0443Krav om att riva upp beslut gällande Patientkontakt på Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-11
AS2017-0441Läkemedelsverket, ansökan om godkännande av väsentlig förändring enligt 11&- KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-11
AS2017-0440Föreläsning vo paramedicin 25 okt 2017ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-11
AS2017-0439Luftburen intensivvårdÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-11
AS2017-0438Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till strukturella förändringar i förordning (2008:463) om vissa avgifter till StrålsäkerhetsmyndighetenÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-08
AS2017-0437Tieto - förvaltning Public360ÄrendeAnette SegerlundAkademiska sjukhusetMakulerat2017-09-08
AS2017-0436Grundläggande kurs inom Barnreumatologi ST-läkareÄrendeMadeleine LöfgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-08
AS2017-0435Deltagande i expertgruppsmöte om jättecellsarterit -KnightÄrendeMadeleine LöfgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-08
AS2017-0434Beslut om täckningsrutin för kuratorer, vo paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-07
AS2017-0433Kvalitetsbokslut 2016 ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-07
AS2017-0432Kvalitetsbokslut 2015ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-07
AS2017-0431Yrkande enligt 6:6a - Akutsjukvård och intermedicinÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-05
AS2017-0430Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel - SOU2017:29ÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-05
AS2017-0429Patientregister - Intraoperativ neurofysiologiÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-05
AS2017-0428Negativ händelse och tillbud med en medicinteknisk produktÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetMakulerat2017-09-04
AS2017-0427Bemanning av CNS konsult Falun gällande onkologi ÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-01
AS2017-0426Avvikelse-överrapportering från avd 70E2 till Gävle sjukhusÄrendeJane HöglundAkademiska sjukhusetMakulerat2017-08-31
AS2017-0425Samlad psykiatrisk mottagning i EnköpingÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetMakulerat2017-08-31
AS2017-0424Hyresavtal med ConviniÄrendeElisabeth SigurdssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-30
AS2017-0423Catalyze - Eurostars ProjektÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-29
AS2017-0422EQUALIS underleverantörsgranskning- KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-29
AS2017-0421Service och larmbevakning GIN lab i C11 ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-28
AS2017-0420LabFeedÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-28
AS2017-0419Tillvaratagande av cardiovaskulär vävnad ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-28
AS2017-0418Upphandling konsult QlikView, Qlik Sense UPPH2014-0019ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-28
AS2017-0417Avtal mellan VO Blod- och tumörsjukdomar, Onkologi och RCC Uppsala ÖrebroÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-25
AS2017-0416Skrivelse angående ökat antal klagomål gällande VO ortopediÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-24
AS2017-0415Mindspace Group - Supportavtal MVMS1707LUL - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-23
AS2017-0414Avbruten investering av FörrådshissarÄrendeThomas LennartssonAkademiska sjukhusetMakulerat2017-08-23
AS2017-0413Publicering av ärenden i MedControlÄrendeMargareta ÖhrvallAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-23
AS2017-0412Förstudie ny cyklotronbyggnad Akademiska sjukhusetÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-22
AS2017-0411Viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvård: Uppföljning av verksamhetsåren 2015, 2016 och 2017ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-22
AS2017-0410Avtal med Vävnadsbanken i Lund om tillvaratagande av vävnad ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-16
AS2017-0409Avtal mellan Akademiska sjukhuset och Mix Medicare angående bemanning av vårdpersonalÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-16
AS2017-0408Sekretessbegäran Vårdbemanning Sverige ABÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-15
AS2017-0407Läkemedelsverket, Tillstånd att bedriva verksamhet vid vävnadsinrättning T-celler - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-15
AS2017-0406Regleringsbrev - Ansökan om bidrag avseende Kvinnors hälsa - sexualupplysning på olika språkÄrendeMasoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-15
AS2017-0405Fakturabestridan ÄrendeElisabeth SigurdssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-14
AS2017-0404Projekt FTHA PET-TRACER developmentÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-14
AS2017-0403PKG routine management of patients with Parkinson's DiseaseÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-07
AS2017-0402Remiss - delbetänkande av utredningen om regleringen av biobanker ”För dig och för alla” (SOU 2017:40)ÄrendeSune LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-04
AS2017-0401IVO Anmälan av allvarlig avvikande händelse vid blodverksamhet 170407 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-31
AS2017-0400IVO- Anmälan allvarlig biverkning vid blodverksamhet 170202 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-31
AS2017-0399IVO- Anmälan allvarlig biverkning vid blodverksamhet 170524 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-31
AS2017-0398Administrativt stöd Akademiska sjukhusetÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-31
AS2017-0397Vårdval GynekologiÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-28
AS2017-0396Avtal avslut av samarbete med Efora ABÄrendeOla DuregårdAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-28
AS2017-0395Läkemedelsverket, inspektion 2017 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-27
AS2017-0394Skadeanmälningar fordon 2017 - VO Ambulanssjukvård ÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-26
AS2017-0393Nationellt referenslaboratorium för polyomavirus (JC/BK- virus, övriga polyomavirus)ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-24
AS2017-0392Förfrågan - Beslutande strategiska mål för omhändertagande av avlidnaÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-21
AS2017-0391Legat (donation av medel) från patient till HospiceÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetMakulerat2017-07-21
AS2017-0390Remiss av förslag till föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områdenÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-14
AS2017-0389Förutsättningar för utryckningsfordon gällande utformning av Stora torgetÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-13
AS2017-0388Yrkande enligt 6:6a - HospiceÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-11
AS2017-0387Negativ händelse/tillbud medicinteknisk produkt MetavisionÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-11
AS2017-0386Tillförordnad sektionschef Barn- och ungdomspsykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-07
AS2017-0385Agilent Technologies Avtal nr: 5000428637 - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-07
AS2017-0384UppdragsavtalÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-07
AS2017-0383Agilent Technologies Avtal nr: 5000429972 - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-07
AS2017-0382Brainlab Sales GmbH - Avtal nr: QN-ASUSSA-DON-68ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-07
AS2017-0381Högspecialiserad barnhjärtsjukvård - brytpunkt för år 2017ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-05
AS2017-0380Inspektion på livsmedelsanläggning geriatriken TierpÄrendeAnn-Charlotte SjölanderAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-05
AS2017-0379Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringarÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-05
AS2017-0378Utbildning kuratorer - Metoden "Föra barnen på tal"ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-04
AS2017-0377Tvisteförhandling - brott mot SamverkansavtaletÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-03
AS2017-0376Omhändertagande av patienter med akut revaskularisering/ replantation inom handkirurgiÄrendeAnneli JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-03
AS2017-0375Ögonmottagning på Tierps VårdcentralÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-03
AS2017-0374RepresentationÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetMakulerat2017-07-03
AS2017-0373Skrivelse från elevhälsan Östhammars kommun ÄrendeOla DuregårdAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-03
AS2017-0372Förvaring och användning av amnionhinna vid ögonkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetMakulerat2017-06-30
AS2017-0371Barnhälsovård - Årsrapport 2016ÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-30
AS2017-0370Garanterad vårdplats vid Barn- och ungdomspsykiatriska akutavdelningen för Region VästmanlandÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-30
AS2017-0369RIFUND-MS studieÄrendeSusanne AnkarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-28
AS2017-0368COMBAT-MSÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetMakulerat2017-06-28
AS2017-0367LV Ansökan om förändring 2017 framställningsansvarig - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-28
AS2017-0366Immunicum Study code: IM-102 service agreement - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-27
AS2017-0365Immunicum AB Study code: IM-103 SErvice agreement - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-27
AS2017-0364EURACAN - European reference network on rare adult cancersÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-27
AS2017-0363Synpunkter på kallelsebrevÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-27
AS2017-0362Ramöverenskommelse MSI och vo psykiatriÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-26
AS2017-0361SekretessärendeÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetMakulerat2017-06-22
AS2017-0360Krisstödsorganisationen i Region UppsalaÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-22
AS2017-0359Rapport genomförande handligsplan för cancerplan 2016-2018ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-21
AS2017-0358XtandiÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-20
AS2017-0357ZytigaÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-20
AS2017-0356Ansökan nytt projekt VO BOT - Progress pankreas-studienÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetMakulerat2017-06-20
AS2017-0355Presentation vid Almedalsveckan inom området hematologi/onkologi 2017ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-20
AS2017-0354Deltagande vid undervisning på dietistprogrammetÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-20
AS2017-0353Licens och programvaruavtal - Twobo Technologies AB Avtal nr: 1162, 1163 - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-19
AS2017-0352Adekvat vård för klienter, med psykiatrisk sjukdom, inskrivna av Kriminalvården - samverkanÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-16
AS2017-0351Servicekontrakt för FDG utrustningÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetMakulerat2017-06-16
AS2017-0350Avtal för sjukvård inkl. akut och remitterad vård 2016-2018ÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-14
AS2017-0349Inspektion - Akutsjukvård och internmedicin 2017/029294ÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-14
AS2017-0348Avtal avseende ansvarig person, tillika sakkunnig Tranfusionsmedicin region Gävleborg-KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-14
AS2017-0347ISS tilläggsavtal städ C11 och R4 - Klinisk genetikÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-14
AS2017-0346JevtanaÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-13
AS2017-0345Begäran om handlingarÄrendeEva JonssonAkademiska sjukhusetMakulerat2017-06-12
AS2017-0344Material Transfer and research agreement, ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetMakulerat2017-06-12
AS2017-0343Underlätta vid ansökan om vårdbidrag för familjer med barn som har särskilda behov ÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-12
AS2017-0342Ansvar bestämning av natrium- och kloridhalter från dialysmaskinerÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-12
AS2017-0341Bemanningslösning legitimerade sjuksköterskorÄrendeAnn-Charlotte SjölanderAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-12
AS2017-0340Sjukhusledningens avsiktsförklaring: Vägval för inriktningen av vården vid Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-09
AS2017-0339Tillsyn utgående från 7 kap. 3§ PSL sker med stöd av kap. 7 20-21§ PSLÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-05
AS2017-0338Serviceavtal Qiagen AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-05
AS2017-0337Underhållsavtal Carl Zeiss AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-05
AS2017-0336Underhållsavtal Boston Scientific Nordic AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-05
AS2017-0335Neonatalvårdens platssituationÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-05
AS2017-0334Information gällande vårdplatser till andra verksamhetsområden inför sommaren 2017ÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-05
AS2017-0333Application for membership for Uppsala University Hospital and its Comprehensive Cancer Center (CCC) in the Organisation of the European Cancer Institutes (OECI)ÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-02
AS2017-0332Hyrsjuksköterska med erfarenhet inom akutsjukvårdÄrendeBirgitta HolmbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-02
AS2017-0331Hyresavtal väntrums TVÄrendeJohan EhrningAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-02
AS2017-0330Felaktiga uppgifter om trombektomierÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-02
AS2017-0329Rapport 2017, Utsläpp till avlopp från fordonstvätt vid ambulansstationen, Akademiska sjukhusetÄrendeTherese OlsenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-01
AS2017-0328Regionstyrelsens personalutskott beslut 2017ÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0327Tillägg avtal Bayer Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0326Konsulttjänst statistikbearbetning av cancerfarmakologiska data, pinformatics AB, 2017ÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0325Konsultjänst statistikbearbetning av cancerfarmakologiska data, Pinformatics ABÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0324Uppsägning avtal Abbott Scandinavia AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0323Serviceavtal Qiagen AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0322Serviceavtal ThermoFischer Scientific - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0321Serviceavtal BioMérieux Sweden AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0320Underhållsavtal EMM Life Science AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0319Underhållsavtal Carestream Health Sweden AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0318Konsultavtal mellan Dentsply Sirona Implants och käkkirurgenÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0317Underhållsavtal Carestream Health Sweden AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0316Underhållsavtal Boston Scientific Nordic AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0315Samarbetsprojekt NordicInfu Care AB, Adxto Care ABÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0314Anstånd med att uppfylla tillståndsvillkor för strålkälla ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-30
AS2017-0313Samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltning, Östhammars kommun och Barn- och ungdomspsykiatri gällande tillgänglighetÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-30
AS2017-0312Allvarlig avvikande händelse vid vävnadsinrättningenÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-30
AS2017-0311Beslut PS § 63 20150428 - Återrapportering av uppdrag rörande upplevelsestråk på Akademiska sjukhusets områdeÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0310Årlig rapport Verksamhet vid vävnadsinrättning 2016ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0309Serviceavtal Biosafe SA - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0308Uppsägning avtal Thermo Fischer Scientific - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0307Uppsägning avtal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0306Uppsägning avtal ACC Nordic AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0305Uppsägning avtal Philips AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0304Uppsägning avtal GE Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0303Underhållsavtal PO Medica - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0302Underhållsavtal DiaSorin AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0301Underhållsavtal Roche Diagnostics Scandinavia AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0300Underhållsavtal Philips Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0299Underhållsavtal Siemens Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0298Underhållsavtal Philips Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0297Underhållsavtal Philips Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0296Underhållsavtal Philips Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0295Underhållsavtal Siemens Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0294Underhållsavtal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0293Serviceavtal Mettler-Toledo AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0292Underhållsavatal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0291Serviceavtal Olympus Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0290Underhållsavtal Nordic Service Group - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0289Underhållsavtal Triolab AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0288Serviceavtal Qiagen AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0287Underhållsavtal Siemens Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0286Underhållsavtal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0285Underhållsavtal Techtum Lab AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0284Serviceavtal Beckman Coulter AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0283Underhållsavtal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0282Justering till befintligt avtal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0281Underhållssavtal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0280Underhållsavtal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0279Serviceavtal Illumina - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0278Serviceavtal Becton Dickinson Biosciences - MSI ÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0277Underhållsavtal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0276Serviceavtal Agilent Technologies - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0275Överenskommelse mellan Akademiska laboratoriet och Neurokirurgi hantering benvävnad - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0274SWEDAC anmälan förändring av nyckelperson KMBÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0273Neonatal intensivvård och kvinnosjukvård - Egentliga Finlands SjukvårdsdistriktÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-26
AS2017-0272Rekvirering av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationerÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-23
AS2017-0271Förlängt tillstånd att bedriva vävnadsinrättningÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-23
AS2017-0270Bilavtal 2017 - KvinnosjukvårdÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-23
AS2017-0268Tillägg till befintligt avtal Techtum Lab AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0267Underhållsavtal Philips Healthcare - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0266Serviceavtal (Thermo Fisher Scientific) Phadia AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0265Serviceavtal Unity Lab Services - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0264Underhållsavtal Roche Diagnostics Scandinavia AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0263Underhållsavtal Philips Healthcare - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0262Serviceavtal Tecan Nordic AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0261Hyresavtal Triolab AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0260Serviceavtal Beckman Coulter - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0259Support Plan Thermo Electron Sweden AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0258Underhållsavtal Olympus Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0257Underhållsavtal Interacoustics (Oticon AB) - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0256Service Support Qiagen AB - MSIÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0255Serviceplan Merck Millipore - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0254Serviceplan Merck Millipore - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0253Arbete i Advisory BoardÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0252TEST-ärende som ska makulerasÄrendeAnna LönnbergAkademiska sjukhusetMakulerat2017-05-22
AS2017-0251Underhållsavtal Tromp Medical AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0250Underhållsavtal JMAB Elinstallationer AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0249Serviceavtal AB Ninolab - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0248Servicekontrakt Nordic Service Group - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0247Tertialrapport och delårsrapport 2017ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-19
AS2017-0246Uppdragsutbildning specialistsjuksköterskor, anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård vid Uppsala UniversitetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-19
AS2017-0244Jubileumsseminarium och fest den 12 maj 2017 - 50 års onkologi vid Akademiska sjukhusetÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-18
AS2017-0243ISS- tilläggsavtal, inköp förbrukningsmaterial, tömning 125 L, och tömning källsortering C11 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-18
AS2017-0242TOMÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetMakulerat2017-05-18
AS2017-0239Phadia - Research grant agreement investigator initiatde research study CABAI 1702 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-16
AS2017-0238Utvärdering av vårdnära service (VNS)ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-15
AS2017-0237Ansökan om tillstånd för att genomföra en studie inom ramen för examensarbeteÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetMakulerat2017-05-15
AS2017-0236Beställning av nya tjänster från MSI ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-12
AS2017-0235Autoplan - beställning av fordon, BVoHÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetMakulerat2017-05-11
AS2017-0234Finansiering av processledare - vårdprocessgrupp BarnonkologiÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-11
AS2017-0233Slutrapport projekt PERI-analysÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-11
AS2017-0232Information till Läkemedelsverket om odling av autologa hudceller för patient med mycket omfattande brännskadorÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-11
AS2017-0231Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner på Akademiska sjukhuset 2017-2018ÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-10
AS2017-0230Information om vården av barn med kraniofaciala missbildningar i UppsalaÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-10
AS2017-0229Förbättra support och öka vårdkvaliteten för patienter som behandlas med Apo-GoÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-10
AS2017-0228Bilavtal - PsykiatrinÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-09
AS2017-0227Jobmeal-Blodgivningen ing 62 nb maskinnr 11174 avtalsnr 5609 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-08
AS2017-0226Jobmeal - Blodcentralen maskinnummer 11171, avtalsnr 5610 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-08
AS2017-0225Årsdata 2016 BHV-verksamhetenÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-08
AS2017-0224Inspektionen för vård och omsorg, årlig rapport avvikelser - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-05
AS2017-0223Eurocines-vaccines, ackrediteringsbevis - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-05
AS2017-0222Sekretessöverenskommelse mellan Socialstyrelsen och verksamhetsområde psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-05
AS2017-0221Hubben - Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-05
AS2017-0220Information om strålbehandlingen vid Akademiska sjukhuset sommaren 2017ÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-05
AS2017-0219Servicekontraktsförslag ICS-5000 system s/n 13061592ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-05
AS2017-0218Konsultuppdrag Torsten DanforsÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetMakulerat2017-05-04
AS2017-0217Beställning leasingfordon - VO geriatrik, SAH nordupplandÄrendeAnn-Charlotte SjölanderAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-04
AS2017-0216Avtal kaffeautomat VO geriatrikÄrendeAnn-Charlotte SjölanderAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-03
AS2017-0215Förfrågan om gåva till barnsjukhusetÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-03
AS2017-0214Inspektion med anledning av Lex Maria 8.1.1-30519/2016ÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-03
AS2017-0213Socialstyrelsens rapport Utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet 2017ÄrendeMargareta ÖhrvallAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-03
AS2017-0212Information om odling av autologa hudceller för patient med mycket omfattande brännskadorÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-02
AS2017-0211Bidrar klagomål från patient och närstående till ökad kvalitet och patientsäkerhet? ÄrendeMargareta ÖhrvallAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-28
AS2017-0210DokumentförstörareÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-28
AS2017-0209Kurs i basal radiologi för primärjourerÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-28
AS2017-0208Läkemedelsverket - årlig rapport vävnadsinrättning 2016 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-28
AS2017-0207IVO - Vävnadsinrättning årlig rapport 2016 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-28
AS2017-0206Ansökan till läkemedelsverket om verksamhet vid vävnadsinrättning, plastik och käkÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-27
AS2017-0205Avtal Medipal - Akademiska sjukhuset, SCS patienter per månad på SmärtcentrumÄrendePernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-27
AS2017-0204Avtal Akademikonferens och Klinisk kemi och farmakologi Vårmötet 2018ÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-27
AS2017-0203Microsoft Premier Support Services Description Schedule: Fee and Named Contacts - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-26
AS2017-0202Serverhårdvara - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-26
AS2017-0201Luminex Maintenance and Support Agreement - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-26
AS2017-0200Tomt ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetMakulerat2017-04-26
AS2017-0199Strålskyddsbokslut för Landstinget i Uppsala län 2016ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-25
AS2017-0198SkandionklinikenÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-25
AS2017-0197Arbetstidsförkortning sjuksköterskor nattetid 2017-07-03 -- 2017-12-31 ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetMakulerat2017-04-25
AS2017-0194Remiss SOU2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden ÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-21
AS2017-0193Skadeanmälan EWJ 246 UppsalaÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-19
AS2017-0192Skadeanmälan YBK 438 UppsalaÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-19
AS2017-0191AkademiskamodellernaÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-18
AS2017-0190Hyresavtal Canon i-SENSYS MF6140dn, B7, 2 tr, LaboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-18
AS2017-0189Livsmedelskontroll kök 96EÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-18
AS2017-0188Livsmedelskontroll 96DÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-13
AS2017-0187Fråga angående alternativ metod smärtlindringÄrendeSune LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-13
AS2017-0186Avtal med ConviniÄrendeBirgitta HolmbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-13
AS2017-0185Intrauterina behandlingar samt behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård tillståndsperiod två ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-13
AS2017-0184Avtal gällande nyttjande av lokal på fysioterapimottagning höst 2017ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-12
AS2017-0183Uppsägning av hyresavtal 16-0004486 - kaffemaskin i personalrum B20, bvÄrendeSusanne LindblomAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-12
AS2017-0182Jinarc ÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-11
AS2017-0181Hyresavtal Navident, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-11
AS2017-0180WeCare ABÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-11
AS2017-0179Begränsad drop in-verksamhet på röntgen från vecka 16ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-11
AS2017-0178KyprolisÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-11
AS2017-0177Tillstånd att bedriva kraniofacial kirurgi som rikssjukvårdÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-11
AS2017-0176Rådgivning runt diagnostik av kraniofaciala syndrom och kraniosynostoser, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-10
AS2017-0175Framtidens Akademiska sjukhus, Projekt - ing. 100, J-husetÄrendeMaria StridAkademiska sjukhusetBehandlas2017-04-10
AS2017-0174Tester i Windows 10ÄrendeAnna LönnbergAkademiska sjukhusetMakulerat2017-04-10
AS2017-0173Överenskommelse gällande personligt ombud i Enköping och HåboÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-07
AS2017-0172Yrkan enligt 6:6a - Hög arbetsbelastning och dålig bemanning, avdelning 96F, Akademiska barnsjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-07
AS2017-0171Diasend.comÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-07
AS2017-0170Utbildning HR-avdelningenÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-06
AS2017-0169Byte och installation av 3 st LAF-bänkar AS och två st för UU. ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-04
AS2017-0168Information om handräckning för spridning i organisationenÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-04
AS2017-0167Akademiskamodellerna - riskbedömningÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-03
AS2017-0166Tillförordnade direktörerÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-03
AS2017-0165Gåvor VO barnsjukhuset 2017ÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-31
AS2017-0164ISS - Tilläggsavatal på städÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-31
AS2017-0163Licens och programvaruavtal - Avtal nr: 1167,1168, 1190 - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-31
AS2017-0162Baxalta annual update to questionnaire - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-31
AS2017-0161Faktura 1866557901ÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-31
AS2017-0160Architect i2000SR, c16000 - MSIÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-31
AS2017-0159RevlimidÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-31
AS2017-0158PraluentÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-31
AS2017-0157JOBmeal - avtal barnakuten, akut barnsjukvårdÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetMakulerat2017-03-30
AS2017-0153Regionmöte barngastroenterologi 170504-05, sponsoravtalÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-29
AS2017-0152Tidsbegränsad livsmedelsanläggning kök 70C1ÄrendeFredrik SundAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-29
AS2017-0151Tilläggsavtal till avtal UPPH2014-0099 mellan ISS och Akademiska sjukhusetÄrendeAkademiska sjukhusetMakulerat2017-03-28
AS2017-0150Uppsala Triathlon 11 juni 2017ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-28
AS2017-0149Sekretessavtal PET-studie om neurodegenerationÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-28
AS2017-0148Överenskommelse mellan Akademiska laboratoriet och Mediq SverigeÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-27
AS2017-0147Hyresavtal Uniflow AmbulansenÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-25
AS2017-0146Bokningsbekräftelse/överenskommelse Intendenturen Gamla Torget- KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-24
AS2017-0145Akutmottagningsverksamheten vid Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2017-03-24
AS2017-0144Avsteg från gällande kollektivavtal enligt direktörsbeslut 9/2017ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-22
AS2017-0143161229 Larmavtal Sjukvårdsteamet, Palliativt centrum, med Lövestad Larmcentral 2016-12-14--2019-12-13ÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-22
AS2017-0142Avtal - Tvätt- och textilservice för Palliativt centrum, Avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH) 75-527-013ÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-22
AS2017-0141Avtal kaffeautomater paramedicin 2017ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-22
AS2017-0140Skadeanmälan EOM 343 EnköpingÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-22
AS2017-0139Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslut 2017ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-22
AS2017-0138Micro Arrayanalyser - Array- och analysfaciliteten, Uppsala universitetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-21
AS2017-0137Överenskommelse mellan staten ock SKL om insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m m ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-21
AS2017-0136Projektledning Vård och stödsamordning (Voss)ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-20
AS2017-0135Hyresavtal för CanonÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-17
AS2017-0134Tilläggsavtal på städning - Avdelning 30F, B17, plan 4ÄrendeMarie SelbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-17
AS2017-0133Månadsrapport 2017ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-17
AS2017-0132Hyra av massagefåtölj - Öron, näsa, hals- och plastikavdelningen 85FÄrendeIrene MesenholAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-16
AS2017-0131Konsignationslageravtal med Johnson & Johnson AB, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-16
AS2017-0130JobmealÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-15
AS2017-0129Avtal- Saas- och konsulttjänsterÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-15
AS2017-0128Skadeanmälan EWJ 246 UppsalaÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-15
AS2017-0126Skadeanmälan EAC 914 UppsalaÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-14
AS2017-0125Standardiserade vårdförlopp 2017ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-14
AS2017-0124Etikprövning En utvärdering av morbiditet av donatorställen för rekonstruktion av huvud- och halsdefekter - en metaanalys och internationell multicenterstudie, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-09
AS2017-0123Uppsägning av avtalÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-09
AS2017-0122Prospekt gällande handledning av Birgitta Johansson NiemeläÄrendeCarina AbrahamssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-09
AS2017-0121IVO årsrapport blanketter ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-09
AS2017-0120NICS Avtal med MedSciNet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-09
AS2017-0119AbraxaneÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-07
AS2017-0118Skadeanmälan YDK714 UppsalaÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-07
AS2017-0117Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård – 2017ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetMakulerat2017-03-07
AS2017-0116Inbjudan från Socialstyrelsen till videomöte 10 mars angående rikssjukvård viss kraniofacial kirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-06
AS2017-0115Avropsavtal VO BOT och Lyhra Kommunikation och förändring AB avseende ledningsgruppsutveckling VLG BOT 2017ÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetMakulerat2017-03-06
AS2017-0114Avropsavtal konsulter enligt ramavtal UPPH2014-0246 - avseende Lyhra Kommunikation och förändring ABÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetMakulerat2017-03-06
AS2017-0113Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6:6a - Barn- och ungdomspsykiatrin 2016/031309ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-03
AS2017-0112Nationella nätverksmötet för Neuromuskulära sjukdomar 170316-17, Event sponsorship AgreementÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-01
AS2017-0111BAXALTA Change in responsibilities - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-01
AS2017-0110IVO Förändring inom blodverksamheten vid Klinisk immunologi och transfusionsmedicin - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-01
AS2017-0109Beslut från Regionfullmäktige 2017ÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-28
AS2017-0108Massagefotölj, Siemens, MA10, S12010061ÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-27
AS2017-0107Grupphandledning kuratorer 2017 - paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-23
AS2017-0106Bestridande av fakturaÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-23
AS2017-0105Skadeanmälan YBK 438 UppsalaÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-22
AS2017-0104TOMTÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetMakulerat2017-02-20
AS2017-0103MR-hybrid - interoperativ 3T MR-kamera - J-husetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-20
AS2017-0102Yttrande i ärende 2016/031309 gällande lagenliga raster för läkareÄrendeCarina AbrahamssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-20
AS2017-0101Årsrapport 2016 - Akademiska sjukhusetÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-17
AS2017-0100Tilldelning av kontrakt avseende PD1-hämmare ÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-17
AS2017-0099Konsultavtal mellan Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska Laboratoriet och Laboratoriemedicin, Region GävleborgÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-17
AS2017-0098Citrix licenser och support 2017 - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetMakulerat2017-02-16
AS2017-0097ACT Logimark Sverige AB - CIJ bläckstråleskrivare - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-16
AS2017-0095Siemens - Artis zee multi-purpose Avtal 5652 - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-16
AS2017-0094SäkerhetsledningssystemÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-16
AS2017-0093Patientsäkerhetsberättelse för Akademiska sjukhuset 2016ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-15
AS2017-0092Samarbetsprojekt - Behandling med DuopdopaÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-14
AS2017-0091Handledare för SweModis utbildningsprogram PD Insights samt Navigate PDÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-14
AS2017-0090Specialiserad rehabilitering inom Akademiska sjukhusets ramÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-13
AS2017-0089Uppdragsavtal avseende extern granskning av ST enligt SPUR-modell - Anestesi och intensivvårdÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-13
AS2017-0088Akademiska sjukhusets budget 2017ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-13
AS2017-0087Mini-HTA: Utmönstring av talträning som ej är intensiv - ParamedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetMakulerat2017-02-10
AS2017-0086DubletteÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetMakulerat2017-02-10
AS2017-0085KontaktlöshetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-08
AS2017-0084Remiss Socialstyrelsen -Intyg för praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor utbildade utanför EU och EESÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-08
AS2017-0083Remiss avseende förslag till Socialstyrelsen föreskrifter om legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjelandÄrendeMargareta ÖhrvallAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-08
AS2017-0082Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-08
AS2017-0081Metavisioninförandet på NeoÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetMakulerat2017-02-07
AS2017-0080Uppdrag - Webbaserad Uppföljning Prostatacancer (WUP)ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-07
AS2017-0079Framtidens Akademiska sjukhus, Projekt- Säker och effektiv läkemedelskedjaÄrendeMaria StridAkademiska sjukhusetBehandlas2017-02-06
AS2017-0078Avtal för handläggning av givarärenden, transfusionsmedicin Region Gävleborg - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-06
AS2017-0077Genomlysning av verksamhetsområde Arbets- och miljömedicin (AMM)ÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-06
AS2017-0075Tillhandahållande av specialistkompetens psykiatri, METISÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-03
AS2017-0074Överenskommelse om övertagande av viss utrustning, FDGÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-03
AS2017-0073Överenskommelse om leverans av blod från blodcentralerna i Region Gävleborg till patientvård 2017 -KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-03
AS2017-0072Avtal kaffeautomater, vo psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-03
AS2017-0071Avsiktsförklaring ApoteketÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-02
AS2017-0070Ambulanshelikoptertransport - region ÖstergötlandÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-02
AS2017-0069GSK Q4 2016 Öppen rapportering av värdeöverföringar, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-02
AS2017-0068Regiondirektörsbeslut 2017ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-02
AS2017-0067Canon iRAdvC5535 - A8364740ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-01
AS2017-0066Samarbetsavtal mellan Region Uppsala och Compugroup Medical Lab AB - KMBÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-31
AS2017-0065Kontrakt handledning med syfte neuropsykiatrisk utredningsmetodik, valideringsprocedurer och kvalitetssäkring vid utredningarÄrendeCarina AbrahamssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-31
AS2017-0064Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017: fördelning av medel ungdomsmottagningar ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-31
AS2017-0063Sjukhusbiblioteket i hus A15, B9, F11-12 - Fastighet- och inköpsavdelningenÄrendeSusanne LindblomAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-30
AS2017-0062Tidigare ej diarieförda handlingarÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-30
AS2017-0061SWEDAC inspektion 2017 - Akademiska labortatorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-30
AS2017-0060Projektledning för införandet av Psykiartimodulen på RättspsykiatrinÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-27
AS2017-0059Verksamhetschefsbeslut 2017ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-25
AS2017-0058Canon iRAdvC5535 - A8342430ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-24
AS2017-0057Canon iR Advance C5535i - A8339187ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-24
AS2017-0056Utveckling av smärtvård i regionenÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-24
AS2017-0055Digital IntroduktionÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-24
AS2017-0054Karriärsidor Akademiska sjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-24
AS2017-0053Öppethållandeplan sommaren 2016ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-24
AS2017-0052Yrkande enligt 6:6a - ReumatologenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-23
AS2017-0051Medarbetarundersökning 2016 ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-23
AS2017-0050Canon iRAdvC5235 - A8252433ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-23
AS2017-0049Avtal avseende ansvarig person, tillika sakkunnig transfusionsmedicin Landstinget Dalarna - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-23
AS2017-0048Synpunkter på yttrande angående översiktsplan Håbo kommunÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-20
AS2017-0047Avtal - reproduktionscentrum och VitrolifeÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-19
AS2017-0046Deltagande i Sjukvårdens Ledarskapsakademi 2017 och 2018ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-19
AS2017-0045109th Scandinavian Race in Uppsala och Skandis GP – den 13 – 14 maj 2017ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-17
AS2017-0044Överenskommelse mellan Institutionen för neurovetenskap och verksamhetsområdet psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-17
AS2017-0043Skadeanmälan EWJ 246 UppsalaÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-17
AS2017-0042YervoyÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-17
AS2017-0041Canon A8360714 hyresavtal - Dokumentförstörare barnskyddsteamet barnhälsovården MuninÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetMakulerat2017-01-17
AS2017-0040Nationell läkemedelslistaÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-17
AS2017-0039Representant för Vetenskapsområdet för Medicin och farmaci till arbetsgruppen för framtagande av sjukhusets lokalförsörjningsplanÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-16
AS2017-0038Begärd utomlänsprislista 2017ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-16
AS2017-0037Underlag för artikel i polsk tidsskriftÄrendeTherese AveholtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-13
AS2017-0036NIVA utredning 1996 - NeurocentrumÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-13
AS2017-0035Uppdrag - Dagkirurgiska öronbarnÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-13
AS2017-0034Kommuner och landstings skyldighet att lämna uppgifter om totalförsvarspliktiga till RekryteringsmyndighetÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-13
AS2017-0033Överenskommelse angående vuxenjourer hos Barn- och ungdompsykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-13
AS2017-0032SWEDAC - teknisk bedömare av virologi, Uppsala 2017ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-13
AS2017-0031Överenskommelse mellan Nationellt centrum för kvinnofrid, Kvinnofridsenheten och Kvinnosjukvården verksamhetsår 2017ÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-13
AS2017-0030Lokala riktlinjer för samverkan enligt metoden vård- och stödsamordning VOSSÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-12
AS2017-0029Beställning av tjänster gällande paramedicin och MSI 2017ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-11
AS2017-0028Skadefall under kalenderår 2017ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-11
AS2017-0027Ordförandebeslut EPN angående vävnadsmaterial från skalloperationer, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-10
AS2017-0026Information och underrättelse från Polismyndigheten rörande Akademiska sjukhuset ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-10
AS2017-0025Avtalsförlängning 0428-11 Siemens AB, gällande produkter och reagens Immulite 2000XpiÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-10
AS2017-0024Avtalsförlängning 0444-11 befintliga Stratus CS och PFA 100/200ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-10
AS2017-0023Begäran om godkännande av representation 2017ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-10
AS2017-0022Vårdstyrelsens beslut 2017ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-09
AS2017-0021Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2017ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-09
AS2017-0020Regionstyrelsens beslut 2017ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-09
AS2017-0019Kollektivtrafiknämndens beslut 2017ÄrendeAkademiska sjukhusetMakulerat2017-01-09
AS2017-0018Fastighets- och servicenämndens beslut 2017ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-09
AS2017-0017Protest mot att lägga ner avdelning 114 inom Psykosvård och rättspsykiatrisk vårdÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-09
AS2017-0016Handlingsplan avseende hedersrelaterat våldÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-09
AS2017-0015Vaccinationstäckning 2016ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-09
AS2017-0014Promemoria VO BarnsjukhusetÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetMakulerat2017-01-05
AS2017-0013Beslut 2017 VO BarnsjukhusetÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-05
AS2017-0012Uppsägning av samverkansavtal som reglerar det socialpsykiatriska behandlingsteamets verksamhet på BUPÄrendeCarina AbrahamssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-04
AS2017-0011Discovery MI, licensavtalÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-04
AS2017-0010Förlängning av avtal gällande kaffemaskin på jobbet - JDE Professional 516327 och 515030. Specialiserad pediatrikÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-03
AS2017-0009Auskultation på Blodmottagningen, TakedaÄrendeGunilla ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-03
AS2017-0007Slutenvård 2017ÄrendeMaria NybergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-01
AS2017-0006Professionsmiljarden 2017ÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-01
AS2017-0005Tillförordnad verksamhetschef 2017ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-01
AS2017-0004Utvecklingsfonden 2017 - Akademiska sjukhusetÄrendeEnni HallinAkademiska sjukhusetMakulerat2017-01-01
AS2017-0003Landstingsdirektörens beslut 2017ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-01
AS2017-0002Sjukhusstyrelsens beslut 2017 ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-01
AS2017-0001Sjukhusdirektörens beslut 2017ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-01
AS2016-0339Inredning i nya lokaler för Klinisk mikrobiologi ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-30
AS2016-0338Felregistrerat - Ny neonatalavdelning Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetMakulerat2016-12-30
AS2016-0337Ingång 70, programändring LäkarskeppetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-30
AS2016-0336Ingång 70, programändring IMA/BIVAÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-30
AS2016-0335Förslag till modifierat upplägg av vårdnära service (VNS)ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-30
AS2016-0334Prioriteringsmodell fastighetsinvesteringarÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-29
AS2016-0333Överenskommelse Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, lönemedel 2017 - paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetMakulerat2016-12-28
AS2016-0332Boländernas BVC stängd, information via mail till BVC i C- länÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0331Lokaler - tvingande flytt 2016ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0330Överenskommelse om leverans av blod från Landstinget Dalarna till patientvård 2017 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0329Studie EURO 15-11, avtal om överföring av humanbiologiskt material - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0328Kikhosta- information om pågående kikhosteutbrott i Uppsala länÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0327AutoMed - Automation within Specilalized CareÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0326Ersättning för ny räddningsstation Tierp (tvingande flytt) ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0325RSV - 64041575RSV2003ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetMakulerat2016-12-28
AS2016-0324Stöld, ing 78/79ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0323Workshop kring sociala medier för cheferÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0322Stöld av mobiltelefonÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-23
AS2016-0320Utlämnande av uppgifter från register och sekretessöverenskommelse i samband med forskningÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-22
AS2016-0319Auskultation, Roche AB, VO kirurgiÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-22
AS2016-0318Uppdragsavtal BEST, Göteborgs universitet och VO kirurgi ÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-22
AS2016-0317Advisory Board Coloplast Ostomy Forum, VO kirurgiÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-22
AS2016-0316Finlands Röda Kors Blodtjänst, underleverantörsuppdrag kompletteringar av analyser utförda av FRK Blodtjänst - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-22
AS2016-0315Leveransavtal AH diagnostics 20017 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-21
AS2016-0314Möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagenÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-21
AS2016-0313Inköp av FacebookannonserÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-21
AS2016-0312Besök AMM från Finland 2-3 februari 2017ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-20
AS2016-0311Enkät - Leder nationella kvalitetsregister till en bättre vård och omsorg?ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-20
AS2016-0310Yrkande enligt 6:6a - Måltidsuppehåll, Barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-20
AS2016-0309Utsläpp av lustgas från Akademiska sjukhuset under 2016ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-16
AS2016-0308Avtal beträffande uthyrning av bröstpumpar från Meddela Medical ABÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-14
AS2016-0307Ny neonatalavdelning Akademiska sjukhusetÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-14
AS2016-0306Frågor kring mobilt team i psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-14
AS2016-0305Mottagning och förmedling av larmtjänster samt serviceÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-14
AS2016-0304Överlåtelse av utrustning, tillverkning av radioaktiva spårämnet fludeoxyglucose, FDGÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-13
AS2016-0303Synpunkter på Akademiska sjukhusets akutmottagningÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-13
AS2016-0302Etikprövning: Relationen mellan det upplevda hälsotillståndet och fysisk funktion och förmåga hos personer med brännskador 6 och 12 månader efter skadan, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-12
AS2016-0301Väntrums-TV Barnspecialistmottagningen, MuninÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-09
AS2016-0300Överföring av humanbiologiskt material - Innovation AkademiskaÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-09
AS2016-0299KadcylaÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-09
AS2016-0298Avtal om neurofysiologisk konsultationsverksamhet mellan Akademiska sjukhuset och Landstinget i Värmland - NeuroÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-09
AS2016-0297Till Ellens minneÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-09
AS2016-0296Adresslistor vid kris- eller katastroflägenÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-09
AS2016-0295NucalaÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-07
AS2016-0294RaxoneÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-07
AS2016-0292Vård vid rättpsykiatriskakliniken i Säter 2012ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-07
AS2016-0291Synpunkter på arbetsmiljön - ortopedoperationÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-06
AS2016-0290Grupphandledning kuratorer 2016ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-06
AS2016-0289Beslut 2016 VO barnsjukhusetÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-06
AS2016-0288Promemoria VO BarnsjukhusetÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-06
AS2016-0287Upphörande av livsmedelsanläggning, Klinisk nutritionÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-06
AS2016-0286Avtal om rutiner för prover från Länsenheten för klinisk kemi, KalmarÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-06
AS2016-0285Triolab, förändring av gällande avtal dnr AS2013-1043ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-06
AS2016-0284Förlängning av avtal gällande kaffemaskin på jobbet - JDE ProfessionalÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-05
AS2016-0283Redovisning av landstingens krav på remiss i öppenvård 2016 - 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-05
AS2016-0282Samarbetsavtal mellan SiS ungdomshem Bärby och sektionen för affektiva sjukdomar, verksamhetsområde psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-05
AS2016-0281Status uppsägning av IVA-sjuksköterskor från sjukhusenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-05
AS2016-0280Avtal- Kopiator 85EÄrendeAnna ÖqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-05
AS2016-0279Avtal om bidrag till Kvinnosjukvården för medverkan som expert i Säker FörlossningsvårdÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-05
AS2016-0278Uppdragsutbildning dietist, filminspelning till sjuksköterskeprogram - ParamedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-02
AS2016-0277Lokala riktlinjer för VOSS enligt metoden vård- och stödsamordning tillsammans med kommunerna i Uppsala länÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-02
AS2016-0276Flytt av delar av logopedmottagningen till Svartbäckens VCÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-02
AS2016-0275Flytt av ödemmottagningen och medicinsk yoga till Svartbäckens VCÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-02
AS2016-0274Miljöarbete 2016ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-01
AS2016-0273Interpellation, hur många vårdplatser är stängda per dag?ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-01
AS2016-0272Krav på riktlinjer för remittering till diagnostikundersökningarÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-01
AS2016-0271TvisteförhandlingÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-01
AS2016-0270Licensavtal MobilusÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0269Logopedverksamhet på Botulv språkförskola, Uppsala kommunÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0268Etikansökan Inverkan av ett ögonstyrt kommunikationshjälpmedel på kommunikationsförmågan mellan brännskadade intensivvårdspatienter och sjukvårdspersonalen, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0267Förfrågan om underlag ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0266Förfrågan om statistikÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-30
AS2016-0265FörlossningsskadorÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0264Skadeanmälan EWJ 238 Uppsala ÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0263Överenskommelse mellan Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro kring samarbete rörande matstrups- och magsäckscancer, levertumörer och bukspottkörtelcancer ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0262Skadeanmälan ELM 066 Uppsala ÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0261Överenskommelse mellan Kultur och Bildning och Akademiska sjukhuset gällande sjukhusbiblioteketÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0260Vårdstyrelsens ordförandebeslut 2016ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0259Begäran om allmänna handlingar gällande ADHD-medicinering för barn- och ungdomar i Uppsala länÄrendeCarina AbrahamssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0258Synpunkter på faktura ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-29
AS2016-0257Överenskommelse paramedicinska tjänster 2017 - paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-29
AS2016-0256Återrapport avseende samarbete kring nivåstrukturering inom Uppsala-ÖrebroregionenÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-29
AS2016-0255Överlåtelse av fordon, PEFRA 159/1000ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-29
AS2016-0254InFuturum 2017ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-28
AS2016-0253NovaSure - endometrieablations-system för behandling av menorragi - kvinnosjukvårdÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-28
AS2016-0252Behörighet för kliniskt verksamma apotekare, VO PsykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-28
AS2016-0251Tilläggsavtal med ISS och VO psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-28
AS2016-0250Avtal tömning av tvättsäck - hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologiÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-25
AS2016-0249Egenmäktigt förfarandeÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-25
AS2016-0248Bygglov för tillbyggnad och fasadändring - Fjärdingen 32:1ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-24
AS2016-0247Överenskommelse logoped 2017 - paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-24
AS2016-0246Överenskommelse kurator 2017 - paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-24
AS2016-0245Överenskommelse dietist 2017 - paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-24
AS2016-0244Överenskommelse fysioterapi 2017 - paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-24
AS2016-0243Överenskommelser arbetsterapi 2017 - paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-24
AS2016-0242Brist på omklädningsskåp för studenter - Fastighets- och inköpsavdelningenÄrendeSusanne LindblomAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-24
AS2016-0241Samlad specialiserad rehabilitering vid Akademiska sjukhusetÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-24
AS2016-0240Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i A15 till Uppsala universitet - Fastighets- och inköpsavdelningen ÄrendeSusanne LindblomAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-23
AS2016-0239Kan användas till annatÄrendeAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-23
AS2016-0238Underlag för medicinska åldersbedömningarÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-22
AS2016-0237Offert/avtal operationell leasing driftsavtal. Förare Magnus Larsson Offertnr: 681325ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-22
AS2016-0236Öppen rapportering värdeöverföring, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-21
AS2016-0235IVO anmälan tryckbortfall renrum - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-21
AS2016-0234Fråga om patientkontaktÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-21
AS2016-0233Beställning av tjänster gällande paramedicin och MSIÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-21
AS2016-0232Samverkan om vävnadsverksamhet ortopedi - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-21
AS2016-0231Stöld - underrättelse om beslutÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-18
AS2016-0230Samverkansbeskrivning mellan vävnadsinrättning UAS och KMB Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-18
AS2016-0229Tillsynsmöte med inriktning på miljöfrågor - Fjärdingen 32:1ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-18
AS2016-0228Strategisk lokalförsörjningsplan för Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-17
AS2016-02271 serviceavtal Cannon, Buisiness Center Uppsala 1 hyresavtal Siemens Financial Services ABÄrendeAnna GrundströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-17
AS2016-0226Svensk randomiserad studie för att utvärdera vänsterkammarpump (LVAD) som permanent behandling vid svår hjärtsvikt - Kardiologi/ToraxÄrendeMarianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-17
AS2016-0225Anmälan till IVO om ventilationsavbrott på vävnadsinrättning, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-17
AS2016-0223JACIE inspektionÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-17
AS2016-0222Överenskommelse avseende studie: IDENTIFY - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-16
AS2016-0221Flytt Karolinska universitetssjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-16
AS2016-0220Överenskommelse med Klinisk mikrobiologi, Oscar II-dialysen och dialys- och aferesmottagningen - Klinisk mikrobiologiÄrendeAnna-Lena KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-16
AS2016-0219Avtal på blod och serum 2017 Håtunalab - Klinisk mikrobiologiÄrendeAnna-Lena KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-16
AS2016-0218Totalservice varuautomat Selecta -Klinisk mikrobiologiÄrendeAnna-Lena KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-16
AS2016-0217NUCALAÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-15
AS2016-0216Transportstyrelsens olycksdatabas STRADAÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-15
AS2016-0215Audit Certificate, BN_0002-01/TNBC-MERIT, BioNTech AG - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-15
AS2016-0214Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i C5 till Uppsala universitet - Fastighets- och inköpsavdelningen ÄrendeSusanne LindblomAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-15
AS2016-0213IVO Beslut med krav på åtgärder efter inspektion vid Akademiska laboratoriet, vävnadsinrättning - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-15
AS2016-0212Arbetsmiljön på barnakuten och avdelning 95EÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-14
AS2016-0211TomtÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-14
AS2016-0210Avtal - sjukhuskyrkans beredskapslinje vid Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-14
AS2016-0209Auskultationsavtal - urologiÄrendeAnnika TapperAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-14
AS2016-0208Projektledningsverktyg för värdebaserad vårdÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-11
AS2016-0207Cystisk fibros, screeningÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-10
AS2016-0206Förlängt tillstånd att bedriva rikssjukvårdÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-09
AS2016-0205BHV-Studie om BHV- personal - surrogat information om studienÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-08
AS2016-0204BHV- SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) Rapport ang. skakvåld - TriadenÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-08
AS2016-0203Förlängning av avtal 2012-01 Diasorin, gammalt dnr AS2012-0263.ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-08
AS2016-0202IVO Förlängt tillstånd att bedriva blodverksamhet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-07
AS2016-0201TomtÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-04
AS2016-0200Multi party confidentiality agreement, Eatris - BFCÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-04
AS2016-0199Tjänsteköp Advince studien - BFCÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-04
AS2016-0198Tjänsteköp, Scapis - MR carotis undersökning och granskning - BFCÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-04
AS2016-0197Vacuum service cyklotron - BFCÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-04
AS2016-0196Fullmakt - Nationella upphandlingarÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-03
AS2016-0195Förlängning av avtal - 445498ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-03
AS2016-0194Förlängning avtal med Roche Diagnostics Scandinavia AB för Cobas E- och Cobas C-instrument. Avtalnr S2012-064.ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-03
AS2016-0193Läkemedel - 483519ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-03
AS2016-0192Beslut - Tillsättning av avdelningschef inom paramedicinavdelning 2 - ParamedicinÄrendeAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-03
AS2016-0191Revision av patientsäkerhet - förbättringsarbeteÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-03
AS2016-0190Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008-463) om vissa avgifter till StrålsäkerhetsmyndighetenÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-03
AS2016-0189Avtal kaffeautomat - Klinisk kemi och farmakologiÄrendeMaggie HyndAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-02
AS2016-0188Baxalta kontrakt human plasma - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-01
AS2016-0187Skyddsombudsstopp enligt 6 kap 7 § arbetsmiljölagenÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-01
AS2016-0186Nya föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbeteÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-28
AS2016-0185Eurocine Vaccines - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-28
AS2016-0184Specialiserad rehabilitering vid Akademiska sjukhusetÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-28
AS2016-0183Sjukhusbiblioteksverksamheten vid Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-27
AS2016-0182Överenskommelse forskningssjuksköterska U-CAN, Uppsala UniversitetÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-26
AS2016-0181Fackliga organisationers synpunkter på samlad rehabiliteringÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-26
AS2016-0179Läkemedel - CimziaÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-26
AS2016-0178Läkemedel - BenepaliÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-26
AS2016-0177Läkemedel EnbrelÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-26
AS2016-0176Läkemedel - HumiraÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-26
AS2016-0175KollektivtrafiknämndenÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-26
AS2016-0174Interiör A1ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-25
AS2016-0173Överenskommelse mellan Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro kring fortsatt organisation av gynekologisk cancervård-GCUÖ, Gyncancercentrum Uppsala/ÖrebroÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-25
AS2016-0171Angående förfrågan om ersättning i efterhand (480806)ÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-25
AS2016-0170Rapport till Socialstyrelsen om förändringar i verksamheten Rikssjukvård i viss kraniofacial kirurgi, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-25
AS2016-0169Synpunkter på bristfällig information om deltagande i studie (lutetiumbehandling)ÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-25
AS2016-0168Information rörande ny mjukvara till AMIKA - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-24
AS2016-0167Tillsättning av AT-block år 2017-2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-24
AS2016-0166Stöld av ipadÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-24
AS2016-0165Tillsyn av VO Ortopedi, Ortopedkliniken samt CentraloperationÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-21
AS2016-0164Tillsyn VO Ortopedi, Ortopedavdelning 70E2ÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-21
AS2016-0163Tillsyn av VO Ortopedi, OrtopedmottagningenÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-21
AS2016-0161Inspektion - Geriatriken 2016/024109ÄrendeAnn-Charlotte SjölanderAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-21
AS2016-0160Frågor om antal självmord inom viss tidÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-21
AS2016-0159Beslut om föreläggande enligt lagen om skydd mot olyckorÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-20
AS2016-0158Framtidens Akademiska sjukhus, Projekt- ing.70, B11-husetÄrendeMaria StridAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-20
AS2016-0157Information om väsentliga förändringar enligt STAFS 2015:8 - ALÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-19
AS2016-0156Avslut behandling av generell hyperhidros - NeuromottagningenÄrendeAnna ÖqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-19
AS2016-0154TV-inspelning barnsjukhusetÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-18
AS2016-0153Arbetsmiljöverket - Inspektion 2016/022851ÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetMakulerat2016-10-18
AS2016-0152Stöld av datorÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-18
AS2016-0151Förfrågan om vård på Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-18
AS2016-0150Stöld av skulpturÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-17
AS2016-0149Begäran om yttrandeÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-14
AS2016-0148Inspektion - Akademiska barnsjukhuset 2016/022851ÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-14
AS2016-0147Synpunkter på vård och behandling samt kommunikation och bemötande, Onkologen 2016-660PÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-14
AS2016-0146Möte om arbetsmiljön för första linjens cheferÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-14
AS2016-0145Synpunkter på undersökning, Onkologmottagningen 2016-729PÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-13
AS2016-0144Begäran om yttrande (400321)ÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-13
AS2016-0143Synpunkter på logg/dataintrång, Blod- och tumörsjukdomar 2016-1110PÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-13
AS2016-0142Cervixcancerprevention – Nationellt vårdprogram samt konsekvenser av införande av Socialstyrelsens screeningrekommendationerÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-13
AS2016-0141Patientadministrationen 830325 - förfrågan från patient om ersättning i efterhandÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-13
AS2016-0140Förfrågan att använda Akademiska sjukhusets loggaÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-12
AS2016-0139Offert DoReMi - Presentation i svar mm - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-12
AS2016-0138Förvaltningsanalys Akademiska 2018-2020ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-12
AS2016-0137Helsinki - Uppsala collaboration for paediatric craniofacial surgery, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-11
AS2016-0136Avtal om deltagande i nätbaserad undervisning för immunologi och transfusionsmedicin - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-11
AS2016-0135Projekt Omfördelning nattlag ÄrendeEva-Lena NilssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-11
AS2016-0134Läkarkonsulter till Smärtrehabilitering Säter - specialistläkare i smärtrehabilitering - Rehabiliteringsmedicin och SmärtcentrumÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-11
AS2016-0133Avtal gällande nyttjande av lokal på fysioterapimottagning 2016-vår 2017ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-10
AS2016-0131Felregisterat 24/2016 Beslut gällande gynekologisk cellprovtagning för analys av humant papillom virus (HPV)ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetMakulerat2016-10-10
AS2016-0130Synpunkter - BIVAÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-10
AS2016-0129Samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala läns landsting om psykosvårdens beroendeÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-06
AS2016-0128Uppsägning av avtal nr: 123 IntraMedic AB - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-06
AS2016-0127Solo SLT samt Valon Multisport Ögonlaser Avtal nr: 160622 - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-06
AS2016-0126Professionsmiljarden 2016 ÄrendeEva-Lena NilssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-06
AS2016-0125Ansökan för dispens från krav om skärpta villkor för fysiskt skydd av bestrålningsenheter med Cs-137ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-05
AS2016-0124Medverkan i nationell studie om mellanorganisatorisk samverkanÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-05
AS2016-0123Klagomål från patient - Sen strålstartÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-05
AS2016-0122Läkarkonsulttjänst - Specialisläkare i rehabiliteringsmedicinÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-04
AS2016-0121GRUND-USÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-04
AS2016-0120Anmälan - Olaga hot mot grupp - OrtopediÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-03
AS2016-01191 Canon iRAdvC5235 & 1 Canon iRAdvC5255,med tillbehör, Institutionen för medicinska vetenskapen, Ingång 40, 5 trapporÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-03
AS2016-0118Bakgrund till beslut på att inte längre tillhandahålla CEDAX - MSD SwedenÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-03
AS2016-0117Konsekvenser utifrån halverat anslag mot hiv och andra smittsamma sjukdomarÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-30
AS2016-0116Frågor om uppföljning av för tidigt födda barn från Dagens MedicinÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-30
AS2016-0115Beslut inspektion IVO 2016 blodverksamheten - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-30
AS2016-0114Incidentrapport LUL journalsystem v35 2016 - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-30
AS2016-0113Stöld av hjärtstartareÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-30
AS2016-0112Stöld ing 14ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-30
AS2016-0111Avtal angående patientenkät mellan WeCare AB och VO plastikkirurgi och käkkirurgi, plastik och käk ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-29
AS2016-0108Organisatoriskt samlat centrum för specialiserad rehabiliteringÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-29
AS2016-0107Uppdrag - Forum för registreringar i Cosmic, VO psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-28
AS2016-0106Inköp av strålkanonÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-27
AS2016-0105Avtal om underleverantörsuppdrag vävnadstypning, Norrlands universitetssjukhus, KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-27
AS2016-0104Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i A1 till Uppsala universitet - Fastighets- och inköpsavdelningenÄrendeSusanne LindblomAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-26
AS2016-0103Avtal om samarbete Pfizer Innovations och Svensk barnreumatologisk föreningÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-26
AS2016-0101Docplus-redaktör - organisation, arbetsfördelning och uppdragÄrendeMarianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-26
AS2016-0100Uppdrag inom Innovation AkademiskaÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-22
AS2016-0099Synpunkt gällande rankning i Dagens MedicinÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-22
AS2016-0098Samarbetsavtal om hemleveranser till PD-patienterÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-21
AS2016-0097Likabehandlingsplan ur ett medborgarperspektiv för Akademiska sjukhuset 2016-2017ÄrendeMargareta ÖhrvallAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-21
AS2016-0095Beställning leasingfordon - AmbulanssjukvårdenÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-21
AS2016-0094Invigning av BVoH, MuninÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-20
AS2016-0093Leveransavtal Phadia, KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-19
AS2016-0092Leveransavtal AH diagnostics, KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-19
AS2016-0091Förändring gällande avtal nr 111104-1310, Triolab, KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-19
AS2016-0090Överlåtelse av serviceavtal: 1675/15, Triolab, Electra-Box, KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-19
AS2016-0089Avtal ThermoFisher Scientific - Klinisk kemi och farmakologiÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-19
AS2016-0088Anmälan om stöld - röntgenÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-19
AS2016-0087Uppdragsavtal mellan H Lundbeck AB och psykiatrin ang föreläsningar för psykiatriker och psykossjuksköterskorÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-16
AS2016-0086Uppdragsavtal mellan H. Lundbeck och verksamhetsområde psykiatri gällande föreläsningar för psykiatriker och psykossjuksköterskor.ÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetMakulerat2016-09-16
AS2016-0085Agilent Technologies - 2200 TapeStation - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetMakulerat2016-09-16
AS2016-0084Agilent Technologies - 2200 TapeStation - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-16
AS2016-0083Överenskommelse om tjänstenivå (SLA)ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetMakulerat2016-09-16
AS2016-0082IBM - ILMT Uppgraderings Support - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetMakulerat2016-09-16
AS2016-0081IBM - ILMT Uppgraderings Support - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-16
AS2016-0080Frågor kring HR - Sjukhusstyrelsen den 27 september 2016ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-16
AS2016-0079Klassificeringsstruktur Version KS 2017 1:0ÄrendeHelena BrobergAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-16
AS2016-0078Delårsrapport och tertialrapport 2016 Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-15
AS2016-0077Överenskommelse för tillvaratagande av hud till hudbank, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-15
AS2016-0076Hyresavtal - 1 iR Advance C350i . paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-15
AS2016-0075Hyresavtal - 1 pappersmagasin B2 till JWF63781, 18 månaderÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-15
AS2016-0074Överenskommelse om tjänstenivå (SLA)ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetMakulerat2016-09-14
AS2016-0073Överenskommelse om tjänstenivå (SLA)ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-14
AS2016-0072Remiss nya föreskrifter om läkemedelshantering ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-14
AS2016-0071Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28)ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-14
AS2016-0070EUROSTARS SenseBurn Project, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-14
AS2016-0069Avtal med Intertek angående revisioner enligt ISO 9001:2008 och SS-EN 15224, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-14
AS2016-0068Införandet av KUA enheter - Kliniskt TräningscentrumÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetMakulerat2016-09-13
AS2016-0067Förskrivning av blodsockermätare, typ Freestyle LibreÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-13
AS2016-0066Brandlarmet i kallelsesignalsystemet F-blocketÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0065Svar på avvikelser noterade vid inspektion av trailer, KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0064Canon iRAdvC5235 A8273010 Barnspecmott MuninÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0063Canon iRAdvC5235 A8273198 Barnspecmott EnköpingÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0062Serviceavtal reg nr KOZ 255, Mercedes-Benz, Actros ny 1842 LS 4X2, KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0061Remiss Socialstyrelsen - Kunskapsstöd och rekommendationer om plötslig oväntad död hos spädbarnÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0060Fastighets- och servicenämndens beslutÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0059Beslut 2016-09-01 - § 64 Nya lokaler för den pallativa verksamheten (Hospice)ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetMakulerat2016-09-12
AS2016-0058Synpunkter på förslag till Uppsala kommuns landsbygdsprogramÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0057ISSUANCE OF CORPORATE REGISTRATION NUMBERÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0056Interpellation - Dåliga resultat för landstingets AT-utbildningÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-09
AS2016-0055Interpellation - Är dagens organisation verkligen tydlig?ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-09
AS2016-0054Interpellation - Om BUP i Östhammar, Tierp och EnköpingÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-09
AS2016-0053Avtal mellan Operationskonsulterna Stockholm AB och VO kirurgiÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-09
AS2016-0052Etikprövning Total Burn Volume (TBV), Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-08
AS2016-0051Etikprövning Toxisk epidermal nekrolys och Stevens-Johnson syndrom, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-08
AS2016-0050Information om odling av autologa hudceller, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-08
AS2016-0049Etikansökan utvärdering av frakturer i ögonhålan, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-07
AS2016-0048Etikprövning retrospektiv studie om kirurgisk behandling av läpp-käk-gomspalt, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-07
AS2016-0047Införskaffande av strålkanonÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-06
AS2016-0046Hyresavtal Promas, massagestol på nivaÄrendeAnna ÖqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-06
AS2016-0045Serviceavtal - Oiagen - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-06
AS2016-0044Enfo - Basline Intergration Portal Service - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-06
AS2016-0043Vårdstyrelsens beslut 2016ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-05
AS2016-0042Viktig fältkorrigering av medicinsk enhet, Thermo Scientific QMS Everolimus immunolanalys-KKFÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-01
AS2016-0041Dispensansökan för framställning av autologa keratinocyter, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-01
AS2016-0040Synpunkter angående SjukhusbiblioteketÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-31
AS2016-0039Strokeforum på Akademiska sjukhuset för att uppnå långsiktig rehabilitering - Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologiÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-31
AS2016-0038Transvenösa pacemakerinsättningar på barn och ungdomar som rikssjukvård - hjärtkirurgi ÄrendeMarianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-31
AS2016-0037Tjänstekatalog för sjukhusadministration vid Akademiska sjukhusetÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetMakulerat2016-08-30
AS2016-0036Synpunkter på förslag, arbetstidsmodellen - 95FÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-30
AS2016-0035Brev till verksamhetschef Hans Hägglund ang adenovirusbehandlingÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-30
AS2016-0034Patientenkät som besvaras via iPad eller via webben - kirurgiÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-29
AS2016-0033Ansökan till Läkemedelsverket om tillverkningstillstånd, Autologous Cultured Keratinocytes, Plastik och käkÄrendeAlexandra KarströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-26
AS2016-0032Avtal för handläggning av givarärenden, transfusionsmedicin, Region Gävleborg-KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-25
AS2016-0031Utbildning för personal vid St Jude Medical avseende neuromodulationÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetMakulerat2016-08-25
AS2016-0030Avtal avseende ansvarig person, tillika sakkunnig transfusionsmedicin landstinget Gävleborg-KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-25
AS2016-0029Hyresavtal Canon-i-SENSYS MF6140dn, Akademiska sjukhuset B3, Vån 2, Akademiska lab - KKFÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-25
AS2016-0028Meddelande om verksamhetstillsyn hos Vävnadsinrättning vid Klinisk immunologi & transfusionsmedicin, Akademiska laboratoriet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-25
AS2016-0027Sjukhusstyrelsens ordförande-beslut 2016ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-24
AS2016-0026Läkarkonsulter till Säter - specialistläkare i smärtrehabilitering - VO Rehabiliteringsmedicin och SmärtcentrumÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-24
AS2016-0025Fastställande av delegationsordning ”Sjukhusdirektörens vidaredelegering och Akademiska sjukhuset beslutsordning”ÄrendeHelena BrobergAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-19
AS2016-0024Överenskommelse mellan Klinisk patologi och SciLifeLab BioVisÄrendeRenée PalmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-19
AS2016-0023Dokumenthantering Akademiska sjukhuset, projektÄrendeAnna FriisAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-18
AS2016-0022Beslut - Övertidsuttag - 2014-37437ÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-18
AS2016-0021Medicintekniska produkter - Thoraxkirurgi- och Anestesi ÄrendeMarianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-18
AS2016-0020Blodprovstagning för testning av JC-virusÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-17
AS2016-0019Begäran om godkännande av representationÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-15
AS2016-0018Hyresavtal 1 Canon iRAdvC 5235 med tillbehör, Akademiska, ing. 96 BV, Gynmottagningen.ÄrendeAnn-Marie TagerudAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-12
AS2016-0017Fel diariefört - makuleras därförÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetMakulerat2016-08-11
AS2016-0016Slutrapport - genomlysning av verksamhetsområde psykiatriÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-11
AS2016-0015Ansökan om tillstånd att bedriva viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvård, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-10
AS2016-0014Maskininlärningsalgoritmer för hjälp i diagnostik och behandling av brännskador (Machine Learning (ML) in burn trauma, a tool for aiding clinical diagnosis and decision making), Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-10
AS2016-0013Etikprövning Temporala mönstret av Cell-fritt DNA efter akut brännskada; Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-10
AS2016-0012Etikprövning Enzymatisk behandling av brännskada, ett alternativ, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-10
AS2016-0011Observationell studie av behandlingsresultat vid läpp-käk-gomspalt sedan 1960, Akademiska sjukhuset - går vi i rätt riktning?, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-10
AS2016-0010Odling av autologa hudceller för brännskadad patient, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-10
AS2016-0009Fakturaunderlag angående gallring - Företagens historiaÄrendeHelena BrobergAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-08
AS2016-0008Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige beslut 2016ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-02
AS2016-0007Framtidens Akademiska sjukhus, ProgramnivåÄrendeMaria StridAkademiska sjukhusetBehandlas2016-08-02
AS2016-0006Ansökan om deltagande i Europeiskt referensnätverk, (ERN), Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-01
AS2016-0005Tillförordnad verksamhetschef 2016ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2016-07-26
AS2016-0004Utvecklingsfonden - Akademiska sjukhusetÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-07-26
AS2016-0003Landstingsdirektörens beslut 2016ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-07-26
AS2016-0002Sjukhusstyrelsens beslut 2016ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-07-26
AS2016-0001Sjukhusdirektörens beslut 2016ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-07-26