Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
LSU2022-00214Driftcentralen KundöverenskommelserÄrendeÅsa Karin BerggrenFastighet och serviceBehandlas2022-06-23
LSU2022-00213Vattenskada N2 rum 4515AÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2022-06-21
LSU2022-00212Årsprov TV-signal 2022ÄrendeHelena PerssonFastighet och serviceBehandlas2022-06-21
LSU2022-00211Förlängt bygglov, paviljonger TierpÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2022-06-20
LSU2022-00210Östervåla vårdcentral, avetablering modulerÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2022-06-20
LSU2022-00209Säkerhetshöjande åtgärder inom Region Uppsalas fastigheterÄrendeSven ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-06-20
LSU2022-00208Ny lokal för ServiceresorÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2022-06-20
LSU2022-00207Lokalprogram ResurscentrumÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2022-06-20
LSU2022-00206Ombyggnad ventilerat golv, Östervåla vårdcentralÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2022-06-17
LSU2022-00205Installera trappa till tak, Hus E och F vid Tierps vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2022-06-17
LSU2022-00204Fräsning av avlopp, Östervåla vårdcentralÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2022-06-17
LSU2022-00203Beslut efter utförd efterkontroll Uppsala brandförsvar bussdepå FyrislundÄrendeJakob DeglerFastighet och serviceAvslutat från handläggare2022-06-16
LSU2022-00202ÄTA patientmat NÄVA 2, ändrings och tilläggsarbete för utrustning i kök enl. gränsdragningslista hyresavtal vid inhyrd byggnadÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-06-16
LSU2022-00201Tilläggsavtal Elis textil Måltidsservice (UPPH2016-0142)ÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2022-06-16
LSU2022-00200Installation av värmemängdsmätare AkademiskaÄrendeSven ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-06-15
LSU2022-00199Uppgradering SCADA infrastruktur och funktioner AkademiskaÄrendeSven ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-06-15
LSU2022-00198Droppskydd kylaggregat strålbehandlingen J-huset ÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2022-06-14
LSU2022-00197Energispar-Energianpassningar OVK och värmesystem F15 ÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2022-06-14
LSU2022-00196Byte av trasigt styrsystem B16ÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-06-10
LSU2022-00195Kompletterande förstudie PCI Lab 17ÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-06-10
LSU2022-00194Klimatklivet ansökan infrastruktur cykelÄrendeErik SköldstamFastighet och serviceBehandlas2022-06-09
LSU2022-00193Tilläggstjänst till städupphandling UPPH2021-00202 legionellaspolning Lasarettet Enköping ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-06-08
LSU2022-00192Låsning av teknikkulvert Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-06-07
LSU2022-00191Uppgradering Alarmus, förbättring CITECT och TreborÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2022-06-03
LSU2022-00190Byte av dörrar och dörrautomatiker Thoraxoperation inom 1148 - AS B19ÄrendeSven ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-06-03
LSU2022-00189Avtal tidsbegränsat nyttjande av fastighet O-ringenÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2022-06-02
LSU2022-00188Förstudie Gamla Gula och Vita Slingorna i ett antal byggnaderÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2022-06-02
LSU2022-00187Rivning av provisorisk nätstation B21ÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-06-02
LSU2022-00186Meddelande från fastighetsägare gällande avtalsreglerade kostnader, hyresavtal Bussdepå Tierp, anläggning 6A59ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-06-01
LSU2022-00185Inventering motordrivna dörrar hela regionenÄrendeSven ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-06-01
LSU2022-00184Kallelsesignalsystem Närvårdsavdelning 2 Kronparksgården, Ulleråker ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-05-31
LSU2022-00183Tilläggsavtal städ fastighet och service UPPH2021-00202ÄrendeHelena OlssonFastighet och serviceBehandlas2022-05-30
LSU2022-00182Tilläggsavtal städ Fastighet och service (UPPH2021-00202)ÄrendeHelena OlssonFastighet och serviceMakulerat2022-05-30
LSU2022-00181Utrustningsbyte Röntgen Lab 13ÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-05-25
LSU2022-00180Ombyggnation Neuro operation B12, plan 5ÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-05-25
LSU2022-00179Renovering av WC och RWC B 14 plan 5ÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-05-24
LSU2022-00178Brandgasventilation B8 genomförandeÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-05-24
LSU2022-00177Byte av rökluckor B16ÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-05-24
LSU2022-00176Försäljning av byggnad D1ÄrendeNiosha BaghaeiFastighet och serviceBehandlas2022-05-23
LSU2022-00175Direktupphandling energispar - uppkoppling av mätare till energisparandeÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-05-19
LSU2022-00174Elåtgärder i samband med brandåtgärderÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2022-05-19
LSU2022-00173Fastighetsägarens inomhusmiljörapport Linbanegatan 10 EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat från handläggare2022-05-18
LSU2022-00172Programmering Kylåtervinning samt nattkyla i fastighetsbeståndetÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-05-17
LSU2022-00171Avhärdning mjukgjort vatten J-huset ÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2022-05-17
LSU2022-00170Tillgänglighetsanpassningar entréer Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2022-05-17
LSU2022-00169Markägartillstånd till mykologiveckan wik sept 2022ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2022-05-17
LSU2022-00168Byte golvbeläggning i B19, rum 2142 och 2143ÄrendeSven ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-05-16
LSU2022-00167Utredning av konstruktion för placering av solceller på A15, T2 och B4.ÄrendeSven ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-05-16
LSU2022-00166Elkraftscada byte av aktiva komponenter enligt serviceplan inom ASÄrendeSven ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-05-13
LSU2022-00165Återställning av vattenskada hus B17 Akademiska sjukhusetÄrendeSven ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-05-13
LSU2022-00164Installation av enklare komfortkyla i väntrum, inhyrd byggnad Barnspecialistmottagningen EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-05-13
LSU2022-00163Spårvagnsdepå i UppsalaÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2022-05-11
LSU2022-00162Dragskåp till rum 603 hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2022-05-09
LSU2022-001619231 21820 BostadsanpassningÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2022-05-06
LSU2022-00160Renovering personalbostad Blixtgatan 16ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceMakulerat2022-05-05
LSU2022-00159Förstudie för placering för ny bussdepå Enköping samt uppdatering av uppgifter i tidigare genomförd förstudie ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-05-05
LSU2022-00158Säkerställa funktioner för patientövervakning MVL Medicinavd 1 och 2 samt IMA hus A Lasarettet i EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-05-04
LSU2022-00157Användning av PTS i projektÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-05-04
LSU2022-00156Byte av kraftmatning el hus F Tierps vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2022-05-03
LSU2022-00155Energianpassningar F-blocketÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2022-05-02
LSU2022-00154Innervägg med dörr för att tillskapa 2 läkarrum byggnad 3117ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2022-05-02
LSU2022-00153Anpassning av expedition 4136 byggnad B17ÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2022-05-02
LSU2022-00152Nytt parkeringsgarage Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-04-28
LSU2022-00151Återställning av elsäkerhet och brandlarm på råyta, B huset lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-04-25
LSU2022-00150Renovering av personalkök Rättsmedicinalverket hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2022-04-25
LSU2022-00149Laddstolpe för tjänstebil HebyÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2022-04-25
LSU2022-00148Laddstolpe för tjänstebil KungsgärdetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2022-04-25
LSU2022-00147Miljörapport Spolsnabben (UPPH2021-00171)ÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2022-04-21
LSU2022-00146Minnesanteckningar vid avstämningsmöte med fastighetsägaren Samariterhemmet Diakonistiftelsen gällande media debitering i A-B och C-D hus (4811, 4812 )ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-04-21
LSU2022-00145Miljörapporter Ragn-Sells Område 2-4 (UPPH2020-00398)ÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2022-04-21
LSU2022-00144Miljörapporter Returpappercentralen Område 1 (UPPH2020-00398)ÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2022-04-21
LSU2022-00143Lokalanpassning ungdomsmottagning NVH hus K Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-04-20
LSU2022-00142Uppförande av laddstolpe för tjänstebilar WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2022-04-20
LSU2022-00141Mattbyte godsmottagningen hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2022-04-11
LSU2022-00140Bygglov för bod vid hus C Kungsgärdets sjukhusÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2022-04-08
LSU2022-00139Förbättring av mobiltäckning hus B16 Akademiska sjukhusetÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-04-08
LSU2022-00138Åtgärder hissar länet Region UppsalaÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-04-07
LSU2022-001372020 Medling Apoteksgruppen Heby vårdcentral Ärende nr. 1463-20ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2022-04-07
LSU2022-00136Hyresförhandling inför ny hyresperiod bussdepå Enköping Plastteknik i Enköping AB, Myrangatan 5, Enköping ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-04-06
LSU2022-00135Taksäkerhet för att kunna kontrollera rökluckor på tak hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2022-04-04
LSU2022-00134Information om ägarbyte, Stams Fastigheter- Jälla 2:25 AB inhyrt hyresavtal 2A66-01ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2022-03-31
LSU2022-00133Verksamhetsmöte Regionbussdepå 2022ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2022-03-31
LSU2022-00132Påkörningsskada entré ing 95/96 LF skadenr 31-802154-22EMEÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2022-03-30
LSU2022-00131Föreläggande att energideklarera byggnad Kåbo 5:2, D1 Dnr. 550/2022ÄrendeHanna MarklundFastighet och serviceBehandlas2022-03-30
LSU2022-00130Ansvarsfördelning Gamla Uppsala Buss och Region Uppsala StadsbussdepånÄrendeMikael KarlssonFastighet och serviceBehandlas2022-03-29
LSU2022-00129Utredning robusta sjukhuset hus C12 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2022-03-29
LSU2022-00128Åtgärder efter vattenskada hus A Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2022-03-28
LSU2022-00127Fastighetsåtgärder i samband med nyinstallation av röntgen hus C Tierps vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2022-03-28
LSU2022-00126Byte av golvbeläggning i korridorer plan 7, avdelning 95B hus F11-F12 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2022-03-28
LSU2022-00125Regiondirektörsbeslut RK2021-00004-36 - tillsättning av arbetsgrupp gällande parkering för personal vid Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-03-28
LSU2022-00124Storvreta vårdcentral långsiktiga lokalerÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2022-03-25
LSU2022-00123Installation av torkskåp hus B9 och B12 Akademiska sjukhusetÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-03-25
LSU2022-00122Elladdning publika P-platser Region UppsalaÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-03-24
LSU2022-00121Renovering personalbostad Blixtgatan 16, lgh 1001ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2022-03-21
LSU2022-00120Brandförebyggande el hus A Slottet WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2022-03-18
LSU2022-00119Ombyggnad för ny röntgenutrustning Tierps vårdcentrum 6113ÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2022-03-18
LSU2022-00118Servitutsavtal för busshållplats Tierp 45:4ÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2022-03-18
LSU2022-00117Provtagningslokaler CovidÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2022-03-18
LSU2022-00116Strategiskt fastighetsutveckling SamariterhemmetÄrendeNiosha BaghaeiFastighet och serviceBehandlas2022-03-16
LSU2022-00115Målning fasad gymnastiksal hus G WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2022-03-15
LSU2022-00114Renovering matsalen hus C WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2022-03-15
LSU2022-00113Byte av dörrparti (vindfång) ing 35 hus B3 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2022-03-15
LSU2022-00112Underhåll ytskikt ambulanshall hus A Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-03-14
LSU2022-00111Ytskiktsrenovering utav Kirurgmottagningens lokal B9ÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-03-14
LSU2022-00110Underhållsmålning i entréhall ing 4 E hus C Enköpings lasarettÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-03-14
LSU2022-00109Anmälan om halkolycka Tierps vårdcentralÄrendeLennart BergmanFastighet och serviceBehandlas2022-03-14
LSU2022-00108Komplettering av larmdon på Sterilcentralen hus B12 Akademiska SjukhusetÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-03-14
LSU2022-00107Insatser för ökad kontinuitet och robusthet inom Region Uppsala- plan för iordningställande av skyddsrum ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-03-10
LSU2022-00106Utbyte av datanät Lasarettet Enköping, byggnad 5111, huskropp A8ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-03-09
LSU2022-00105Utvändiga åtgärder hus O sjöstugan Wik ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2022-03-09
LSU2022-00104Utvändiga åtgärder hus U Wik ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2022-03-09
LSU2022-00103Nya lokaler för beställningscentral av sjukresor ÄrendeNiosha BaghaeiFastighet och serviceBehandlas2022-03-04
LSU2022-00102Byte av utomhusbelysning Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-03-02
LSU2022-00101Tillstånd transport av avfall och farligt avfallÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2022-03-01
LSU2022-00100Batterilager Almunge vårdcentralÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2022-02-28
LSU2022-00099Laboratorielokal Eriksbergs vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2022-02-24
LSU2022-00098Byte av dörrautomatik B12 Aortascreening Akademiska SjukhusetÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-02-22
LSU2022-00097Byte spridarenheter på reservkraftaggregat hus C12 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2022-02-22
LSU2022-00096Redundans och uppgradering av driftcentral hus C1 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2022-02-21
LSU2022-00095Besiktning och åtgärder av Hepafilter Akademiska sjukhuset.ÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2022-02-15
LSU2022-00094Ombyggnation värmesystem hus B19 inför VS01 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2022-02-15
LSU2022-00093Ombyggnation värmesystem hus B17 inför VS01 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2022-02-15
LSU2022-00092Ombyggnation för att bereda plats för omklädning måltidsvärdar Akademiska sjukhusetÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-02-14
LSU2022-00091Förlängning av tidsbegränsat lov för uppställning av kontorsmoduler Fjärdingen 32:1 t.o.m. 20241231ÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2022-02-14
LSU2022-00090Byte av rökluckor hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2022-02-14
LSU2022-00089Byte av rökluckor hus B17 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2022-02-14
LSU2022-00088Utbyte av UR-anläggning Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2022-02-14
LSU2022-00087Åtgärder UPS-system Akademiska sjukhuset enligt plan för planerat underhållÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2022-02-14
LSU2022-00086Åtgärder efter vattenskada i bodar vid hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-02-14
LSU2022-00085Renovering personalbostad Tiundagatan 38 lgh 64 (1001)ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2022-02-11
LSU2022-00084Renovering personalbostad Tiundagatan 38 lgh 66 (1003)ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2022-02-11
LSU2022-00083Föreläggande om provtagningsplan och miljöteknisk undersökning Munksundet 39:1ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-02-10
LSU2022-00082Renovering personalbostad Stormgatan 8ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2022-02-08
LSU2022-00081Renovering av personalytor ingång 24 hus A9 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2022-02-08
LSU2022-00080Åtgärder på styrning, verkstad StadsbussdepånÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2022-02-08
LSU2022-00079Tillbyggnad lastintag och vagnsförråd hus A9 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2022-02-02
LSU2022-00078Montering av solskydd på B21, trapphusÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-02-02
LSU2022-00077Utbyte av skjutdörrar-automatik, branddörr på NIVA/NIMAÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2022-02-02
LSU2022-00076Målning av trapphus N3ÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2022-02-02
LSU2022-00075Initiering upphandling av tekniska konsulter data och modellsamordningÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-02-02
LSU2022-00074Initiering tekniska tekniska dokument och ritningarÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-02-02
LSU2022-00073Information från leverantörer - EnergiÄrendeHanna MarklundFastighet och serviceBehandlas2022-01-31
LSU2022-00072Tekniktorn F-blocket Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2022-01-31
LSU2022-00071Stämning gällande fordran, Mål nr T 430-22ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceBehandlas2022-01-31
LSU2022-00070Avtalsutkast från Uppsala kommun gällande Närvårdsavdelning Kronparksgården UlleråkerÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-01-31
LSU2022-00069Förnyad utredning/åtgärd inomhusmiljöproblem ungdomsmottagning Vårdcentral Bålsta byggnad 5211ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-01-28
LSU2022-00068Uppkoppling av mätare för energisparandeÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2022-01-27
LSU2022-00067UPS-system byte batterier och komponenter enligt plan Länet ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-01-26
LSU2022-00066Sop- och tvättsugsanläggning i F-blocket samt hus B15, B17 och B19 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2022-01-24
LSU2022-00065Platsspecifika åtgärdsförslag biologisk mångfaldÄrendeErik SköldstamFastighet och serviceBehandlas2022-01-24
LSU2022-00064Värmeproblem på Reproduktionscentrum hus F15 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2022-01-21
LSU2022-00063Beslut att stänga bassäng Lasarettet Enköping på grund av smittskyddsrestriktioner COVID -19ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-01-20
LSU2022-00062Initiering av upphandling av släckutrustning, skumanläggning och skyltning för brand och säkerhetÄrendeJakob DeglerFastighet och serviceBehandlas2022-01-20
LSU2022-00061Byte av köldbärarkrets KB2 hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-19
LSU2022-00060Ljudisolerande åtgärder plan 3 hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2022-01-19
LSU2022-00059Värmeproblematik i renrum hus C7 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-19
LSU2022-00058Ombyggnad av värme-/kylbatteri Ginlab LB08 hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-19
LSU2022-00057Direktörsbeslut, Fastighet och Service 2022ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceMakulerat2022-01-18
LSU2022-00056Åtgärder efter revisionsbesiktningar el Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2022-01-18
LSU2022-00055Brandlarmsstyrning av 5 dörrmiljöer operation hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2022-01-18
LSU2022-00054Initiering av upphandling EntrémattorÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2022-01-17
LSU2022-00053Uppmärkning av gassystem Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2022-01-17
LSU2022-00052Brandanpassning och förberedande datanät el för Slottsgränd 1ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2022-01-17
LSU2022-00051Planerat underhåll hissar Akademiska sjukhuset för åtgärd efter besiktningÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2022-01-17
LSU2022-00050Planerat underhåll av portar inom Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2022-01-17
LSU2022-0004925-årskontroll av sprinklerrör (000010301)ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2022-01-17
LSU2022-00048Batteribyte passagesystem planerat underhåll Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2022-01-17
LSU2022-00047Elrevisionsbesiktning 2022 (00009767)ÄrendeHelena PerssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-17
LSU2022-00046Åtgärder efter revisionsbesiktning el LänetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2022-01-17
LSU2022-00045Utredning ventilation B12 operationÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceBehandlas2022-01-13
LSU2022-00044Serviceavtal kamerabevakning kameraÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2022-01-13
LSU2022-00043Behovsanalys larmsystem för ny vårdcentral och habiliteringen Kungsgärdets sjukhusÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceMakulerat2022-01-12
LSU2022-00042Relining av spillvatten i bottenplatta hus D KungsgärdetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2022-01-12
LSU2022-00041Fullmakt PostNord Lås och PasserÄrendeÅsa Karin BerggrenFastighet och serviceBehandlas2022-01-12
LSU2022-00040Installation av ny kortläsare plan 4 korridor 408-446 hus B3 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2022-01-05
LSU2022-00039UAS 1187 Underhållsavtal J 3, dörrautomatikerÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceMakulerat2022-01-03
LSU2022-00038Skyddsrond A1 2022ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00037Avtal drift och skötsel 2022ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00036Serviceavtal Teknikavdelningen 2022ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00035Transportdokument Farligt avfall 2022ÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00034Avfallsredovisning vid rivning och byggproduktion 2022ÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00033Omsättningsredovisning caféer och restauranger 2022ÄrendeCarolina Englund GonzalezFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00032Inkommande underrättelser, samråd, detaljplaner 2022ÄrendeNiosha BaghaeiFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00031Regiondirektörsbeslut 2022ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00030Ledningsgrupp 2022ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00029Skyddsgrupp 2022ÄrendeBjörn KardellFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00028Prislista för tjänster Serviceavdelningen 2022ÄrendeBjörn KardellFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00027Material kommunikation Fastighet och service 2022ÄrendeIrfan CancarFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00026Inkomna och besvarade förfrågningar 2022ÄrendeIngrid MiljandFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00025Protokollsutdrag från Region Uppsala 2022ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00024Fastighet och service nyhetsbrev 2022ÄrendeIrfan CancarFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00023Kommunikation, inkomna förfrågningar 2022ÄrendeIrfan CancarFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00022Verksamhetsplan 2022ÄrendeErik SköldstamFastighet och serviceAvslutat2022-01-03
LSU2022-00021Dataskydd 2022ÄrendeIngrid MiljandFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00020Arkiv 2022ÄrendeIngrid MiljandFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00019Protokoll vattenprover 2022 länet utom AkademiskaÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00018Protokoll vattenprover 2022ÄrendeErik SporrongFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00017Avtal skrivare Fastighet och service 2022ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00016Avtal kaffe- och vattenmaskiner Fastighet och service 2022ÄrendeHelena ZarinsFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00015Avtal gällande fastigheter 2022ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00014Hyresavtal inhyrda bostäder 2022ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00013Hyresavtal egna bostäder 2022ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00012Interna hyresavtal för inhyrda lokaler 2022ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00011Hyresavtal inhyrda lokaler 2022ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00010Hyresavtal egna lokaler 2022ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00009Attesträtt 2022ÄrendeLeena DahlinFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00008Årsredovisning och månadsrapporter 2022ÄrendeLeena DahlinFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00007FÅP Fastighetsåtgärdsprocessen 2022ÄrendeGordana LagerqvistFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00006Samverkan Serviceavdelningen 2022ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00005Samverkan Teknik 2022ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00004Samverkan Central 2022ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00003Produktionsrådet 2022ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00002Förvaltningsdirektörens beslut 2022ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2022-00001Delegationsordning 2022ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2022-01-03
LSU2021-00347Avtal TeknikavdelningenÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2021-12-29
LSU2021-00346Ledningsrätt KronåsenÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2021-12-28
LSU2021-00345Vattenskada hus B2 Aima Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2021-12-28
LSU2021-00344Omkostnader för iLoq-installationer Region Uppsala under år 2021, 2022 och 2023ÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-12-23
LSU2021-00343Projekteringsöverenskommelse KBT till Storgatan 27ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-12-22
LSU2021-00342Ytskiktsrenovering inför uthyrning, försliten lokal hus A, B SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-12-21
LSU2021-00341Ledning av fjärrkyla mellan hus B3 och A15 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-12-21
LSU2021-00340Byte av cylindrar till iLoq S5 i driftutrymmen Lasarettet Enköping ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-12-20
LSU2021-00339Byte ventiler och blandare AB huset SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-12-20
LSU2021-00338Skyddsrond A1ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceBehandlas2021-12-17
LSU2021-00337Utbyte kylmaskin cafédelen hus A Östhammars vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-12-16
LSU2021-00336Lokalanpassning akuten avdelning 35C hus B2 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2021-12-16
LSU2021-00335Anpassning av cafeteria Wik folkhögskolaÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-12-16
LSU2021-00334Spärrskikt emission hus C Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-12-15
LSU2021-00333Inre underhåll efter vattenskada hus C Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-12-15
LSU2021-00332Volymstudie byggrätt studenternasÄrendeNiosha BaghaeiFastighet och serviceBehandlas2021-12-15
LSU2021-00331Stämning gällande fordran, Mål nr T 8703-21ÄrendeKent StrömbergFastighet och serviceBehandlas2021-12-14
LSU2021-00330Larmbehov och kallelsesignalsystem KungsgärdetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-12-14
LSU2021-00329Hantera källsorterat avfall (UPPH2020-00398)ÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2021-12-10
LSU2021-00328Omklädningsrum And hus D WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-12-09
LSU2021-00327Anpassning av rum 610, 647 och 651 hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-12-03
LSU2021-00326Belysningsåtgärder plan 6 hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-12-02
LSU2021-00325Certifikat miljöbyggnad Framtidens Akademiska, Byggnad B11ÄrendeFredrik StangendahlFastighet och serviceAvslutat2021-11-25
LSU2021-00324Två separata mindre vattenskador efter läckage hus J och K Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-11-25
LSU2021-00323Ombyggnad gynekologmottagning hus A Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-11-24
LSU2021-00322Fullmakt för registrering av farligt avfall - spolbil (UPPH2014-0118)ÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2021-11-23
LSU2021-00321Montering överfallslarm plan 6 hus B11 Akademiska sjukhuset ÄrendeFredrik StangendahlFastighet och serviceBehandlas2021-11-22
LSU2021-00320Återställning, underhåll efter vattenskador SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-11-22
LSU2021-00319Byte golvmattor och väggbeklädnad, B11 ÄrendeFredrik StangendahlFastighet och serviceMakulerat2021-11-22
LSU2021-00318Ombyggnad granskningsrum 4313 hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2021-11-22
LSU2021-00317Flytt av Käkkirurgens CT till BFC hus B12 Akademiska sjukhusetAvtalsärende Niclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2021-11-22
LSU2021-00316Återställning av skada påkört elskåp och ramp StadsbussdepånÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2021-11-22
LSU2021-00315Ombyggnation förberedelserum BFC rum 4311 hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-11-19
LSU2021-00314Wifi förstärkning ing 40 plan 4 och 5ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2021-11-19
LSU2021-00313Incidentanmälan VA avstängning Lasarettet Enköping vid gatuarbeten Enköpings kommunÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-11-18
LSU2021-00312Renovering personalbostad Salagatan 45 AÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2021-11-17
LSU2021-00311Försäkringsvillkor för inhyrd byggnad A-B huset Samariterhemmet, fastigheten Uppsala Kungsängen 13:2, 13:5,13:10,13:11ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-11-16
LSU2021-00310Serviceavtal Teknikavdelningen 2021ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2021-11-15
LSU2021-00309Tillståndsansökan för folktandvården Västertorg för klimatkylaÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2021-11-15
LSU2021-00308Inhyrd personal Lås och PasserÄrendeÅsa Karin BerggrenFastighet och serviceBehandlas2021-11-12
LSU2021-00307Besvarande av enkät rörande SkyddsutrustningÄrendeBjörn KardellFastighet och serviceBehandlas2021-11-10
LSU2021-00306Marklov för anläggande av handikapparkering Munksundet 24:7 Enköpings kommunÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2021-11-10
LSU2021-00305Byte av dagvattenledning vid parkering Tierps vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-11-09
LSU2021-00304Ombyggnad inom inhyrda lokaler för Orofacial medicin hus 5A12 EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-11-08
LSU2021-00303Ombyggnation pga flytt av Käkkirurgens CBCT till BFC lokaler ÄrendeFredrik StangendahlFastighet och serviceMakulerat2021-11-08
LSU2021-00302Föreläggande att vita åtgärder i skyddsrumÄrendeThomas CollinFastighet och serviceBehandlas2021-11-08
LSU2021-00301Initiering av upphandling av kontroll av besiktningspliktiga brandlarm- och sprinkleranläggningar (SBF-anläggningar)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2021-11-08
LSU2021-00300Åtgärder på brandskyddet på hus C-området, A1 och B10 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-11-08
LSU2021-00299Installation av laddstolpar garage 78/79ÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceMakulerat2021-11-05
LSU2021-00298N1 som evakueringsbyggnadÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceMakulerat2021-11-04
LSU2021-00297Åtgärder PEN-anslutningar hus N1 Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2021-11-03
LSU2021-00296Uppgradering 4G inom Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-11-03
LSU2021-00295Tierp utveckling volymstudieÄrendeNiosha BaghaeiFastighet och serviceBehandlas2021-11-03
LSU2021-00294Montering solavskärmning Enköping lasarettÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat från handläggare2021-11-01
LSU2021-00293Initiering av upphandling av installations- samt underhållsavtal ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2021-11-01
LSU2021-00292Initiering av upphandling besiktning av hiss- och lyftanordning samt portarÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2021-11-01
LSU2021-00291Kungsgärdets utveckling volymstudieÄrendeNiosha BaghaeiFastighet och serviceBehandlas2021-10-29
LSU2021-00290Återställning efter inbrott J-husetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2021-10-28
LSU2021-00289Anpassning av rum till arkivstatus Lasarettet i Enköping ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-10-27
LSU2021-00288Föreläggande Tullverket gällande tullfri import av covid-19 varorÄrendeBjörn KardellFastighet och serviceBehandlas2021-10-26
LSU2021-00287Tillgänglighetsanpassning reception patienter Uppsala Närakut SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-10-25
LSU2021-00286Klimatkyla Folktandvården i AlundaÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-10-25
LSU2021-00285Mindre ombyggnad, tillgänglighetsanpassning Uppsala Närakut Samariterhemmet ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-10-25
LSU2021-00284Utbyte av ventiler, rör, och blandare i desinfektionsrum på Thorax i samband med andra åtgärder hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-10-25
LSU2021-00283Återställning vattenskada rum 404 hus B7 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2021-10-25
LSU2021-00282Montering av skulptur på innergård mellan hus B9 och hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik StangendahlFastighet och serviceBehandlas2021-10-25
LSU2021-00281Utbyte av kallelsesignalsystem hus B3 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2021-10-22
LSU2021-00280Stamrenovering avloppsledning i restaurangkök hus A Enköpings lasarettÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-10-21
LSU2021-00279Ny reception Folktandvården Västertorg ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-10-18
LSU2021-00278Utredning avfallshantering hus A, C och D KungsgärdetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-10-18
LSU2021-00277Avfallsredovisning vid rivning och byggproduktionÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2021-10-12
LSU2021-00276Flytt av taktravers hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-10-11
LSU2021-00275Avtal drift och skötsel - DriftavdelningenAvtalsärende Jonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2021-10-07
LSU2021-00274Avtal om lägenhetsarrendeÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-10-06
LSU2021-00273Serviceavtal StadsbussdepånÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2021-10-06
LSU2021-00272Installation av strålmaskin rum 31536ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-10-05
LSU2021-00271Fastighetsägarens Inomhusmiljöåtgtärder inhyrd byggnad Linbanegatan 10 EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-10-04
LSU2021-00270Ny fjärrvärmeledning från kulvert till A-punkten hus S4 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-10-04
LSU2021-00269Flytt av biogasledning AlmungevägenÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2021-10-04
LSU2021-00268Myndighetsrelaterade kostnader, engångshyrestillägg via bestämmelse i hyresavtal 5A55-01/ 5A5500-002 00 Bussdepå Enköping ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-09-30
LSU2021-00267Brev från Diakonistiftelsen gällande Underhållsskyldighet och färdigställande av entréer vid AB-huset Kungsängen 13:10 samt initiativ om diskussion om förändrade hyresvillkorÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-09-28
LSU2021-00266Åtgärder hissar länet Region UppsalaÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-09-28
LSU2021-00265Redundant godsmottagning vid Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-09-27
LSU2021-00264Putssläpp från fasad hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-09-27
LSU2021-00263Felaktig registreringÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceMakulerat2021-09-27
LSU2021-00262Utbyte tilluftsfläktar ögonoperation hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-09-27
LSU2021-00261Stamrenovering hus A-B SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-09-27
LSU2021-00260Avfasning stosar sop- och tvättsug i hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2021-09-23
LSU2021-00259Renovering rum 313 och 317 Folktandvården VretgrändÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-09-20
LSU2021-00258Åtgärder anpassning skåp för syrgasgivare hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-09-17
LSU2021-00257Åtgärda innertak Hus F Tierps VårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-09-13
LSU2021-00256Nytt ställverk KungsgärdetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-09-10
LSU2021-00255Fråga rörande rökplats i ÖsthammarÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-09-07
LSU2021-00254Fråga rörande Östervåla vårdcentralÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-09-06
LSU2021-00253Upprättande av el-servis Bussdepå TierpÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-09-03
LSU2021-00252Installation chromavisio belysning för dyngsrytmljus hus F11-F12 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-09-02
LSU2021-00251Bostadsrättsöverlåtelseavtal, utträde ur bostadsrättsförening samt ingående av hyreskontraktÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2021-09-01
LSU2021-00250Installation av handfat och VA stamledning i VC Bålsta 5211ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-08-31
LSU2021-00249Mattbyte CIVA hus B11 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-08-30
LSU2021-00248Byte av trasig kylmaskin hus E Tierps vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-08-30
LSU2021-00247Stämning gällande fordran, Mål nr. T 6352-21ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceBehandlas2021-08-27
LSU2021-00246Bygga bort grön-styrslinga hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-08-26
LSU2021-00245Verksamhetsmöte Enköping 2021ÄrendeMarie-Louise LövqvistFastighet och serviceAvslutat2021-08-25
LSU2021-00244Verksamhetsmöte Regionbussdepån 2021ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2021-08-25
LSU2021-00243Byte av frekvens för mobiltelefoni inom Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-08-24
LSU2021-00242Byte av fjärrvärmeventiler Gröna gången Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-08-24
LSU2021-00241Förstudie flytt av avlopp Heby VårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-08-23
LSU2021-00240Ombyggnad av snyggningsrum till WC hus F14-F15 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-08-20
LSU2021-00239Inkommande frågor rörande parkeringÄrendeLennart BergmanFastighet och serviceBehandlas2021-08-20
LSU2021-00238Byte avloppsledningar plan 5, hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-08-19
LSU2021-00237Programarbete avseende etablering av närvårdsplatser inom Vårdcentrum Centrala UppsalaÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-08-13
LSU2021-00236Mötesanteckningar Produktionsrådet 2015-2017 enstaka ej tidigare diariefördaÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2021-08-12
LSU2021-00235 Kommunikation med internhyresgäst Akademiska sjukhuset gällande projektgenomförandet av inhyrd byggnad 2A66 för Rättspsykiatri, Berggården Jälla.ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-08-12
LSU2021-00234Vattenskada rum 4231 med följdskador i intilliggande rum hus F11-12 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-08-09
LSU2021-00233Återställning efter vattenskada, spillvatten Samariterhemmet hus A-B ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-07-19
LSU2021-00232Vattenläckage rum 9149 hus F14-F15 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-07-13
LSU2021-00231Vattenläckage personalrum 5117 hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-07-13
LSU2021-00230Vattenskada operationssal 18 och 19 hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-07-13
LSU2021-00229Installation läkemedelsautomater omgång 3 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-07-12
LSU2021-00228Skada duschrum 8244 F14-15 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-06-24
LSU2021-00227Uppföljning gällande verksamhetens avsteg från AFS2020:1 gällande inhyrd byggnad för Rättspsykiatri Avtalsärende Anders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-06-23
LSU2021-00226Årsprov tv-signal, avrop på underhållsavtal UPPH2018-0148ÄrendeHelena PerssonFastighet och serviceBehandlas2021-06-23
LSU2021-00225Demontering av diskbänkar och montage av handfat Barn och ungdomshälsan SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-06-22
LSU2021-00224Initiering av upphandling. Vagnar för transport av kost och livsmedelÄrendeBjörn KardellFastighet och serviceBehandlas2021-06-22
LSU2021-00223Rutiner fastighetsdriftÄrendeThomas CollinFastighet och serviceBehandlas2021-06-22
LSU2021-00222Byte av spridarenheter på reservkraftsaggregat hus C12 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-06-21
LSU2021-00221Åtgärder legionella Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-06-21
LSU2021-00220Flytt av fjärrvärmeledning Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-06-21
LSU2021-00219VS01 dragning av fjärrkylledning Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-06-21
LSU2021-00218Renovering yttertak hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-06-21
LSU2021-00217Byte tryckövervakare 95F, 95A F11-F12 hus M1 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-06-18
LSU2021-00216Information gällande inomhustemperatur sommartid, Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-06-17
LSU2021-00215Tierps sjukhus hus E ersättningslokalerÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-06-16
LSU2021-00214Installation av torkskåp ing. 100/101 plan 5 hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceAvslutat2021-06-14
LSU2021-00213Åtgärd av äldre vattenskador, fyra byggnader Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-06-10
LSU2021-00212Kylförsörjning med KB01 i B16ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-06-09
LSU2021-00211Ombyggnad belysningsstyrning trapphus hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-06-09
LSU2021-00210Ombyggnad av Kallelsesystem hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-06-09
LSU2021-00209Renovering personalbostad Heidenstamsgatan 41ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2021-06-07
LSU2021-00208Renovering personalbostad Cellovägen 124QÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2021-06-07
LSU2021-00207Almunge vårdcentral, ändrad styrning för vattenÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-06-07
LSU2021-00206Lokalförändringar hus A Enköpings husläkarcentrumÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-06-07
LSU2021-00205Cykelgarage för 3st lådcyklar vid Enköpings husläkarcentrumÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-06-07
LSU2021-00204Åtgärder efter OVK Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-06-02
LSU2021-00203Vattenläckage käkkirurgen rum 8316ÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2021-05-31
LSU2021-00202Uppdimensionering av gasledningar hus F11-12 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-05-31
LSU2021-00201Initiering av upphandling - ventilationsfilterÄrendeErik SporrongFastighet och serviceBehandlas2021-05-26
LSU2021-00200Byte av värmeventiler hus A Tierps vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-05-24
LSU2021-00199Beställning Storvreta vårdcentral byggnad 4A14ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-05-18
LSU2021-00198Installation av instrumentluft i rum 4009 hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-05-17
LSU2021-00197Åtgärder efter vattenskada Akademiska sjukhuset byggnad A1ÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-05-12
LSU2021-00196Byte dörrparti hus B14 2tr Niva/Nima Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-05-11
LSU2021-00195Byte av dörrparti hus B19 Akademiska sjukhuset ÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-05-11
LSU2021-00194Ombyggnad av dörrar med tillhörande automatiker på vårdrum CIVA hus B11 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-05-10
LSU2021-00193Åtgärda stängsel/staket hus V5 gascentralen Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2021-05-07
LSU2021-00192Fråga om konstverk på nya stadsbussdepånÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2021-05-04
LSU2021-001919227 21760 AndrahandsuthyrningÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2021-05-03
LSU2021-00190Ny dörr i forskningsmiljö hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-05-03
LSU2021-00189PFAS vattentäkt Akademiska sjukhusetÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2021-04-30
LSU2021-00188KBT på nätet och tolkcentralen Storgatan 32ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-04-29
LSU2021-00187Vägförbättringsåtgärder väg C858, Heby Huddunge 7:2. Huddunge Kyrkväg 31. Uppdrag 55338/2021ÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2021-04-28
LSU2021-00186Byte av kyla i avfallsrum hus E Tierps vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-04-26
LSU2021-00185Närvårdsplatser hus F Tierps vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-04-26
LSU2021-00184Extra eluttag laddningsrum operation ingång 100ÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2021-04-23
LSU2021-00183Byte av matta ing. 24 hus A9 Akademiska sjukhusetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-04-21
LSU2021-00182Byte av trasiga fjärrvärmeventiler Gröna gången i kulvert Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-04-16
LSU2021-00181Ombyggnad rum 8277 till expedition/reception hus F11-12 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2021-04-15
LSU2021-00180Tillkommande kallelsesystem hus B11 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-04-15
LSU2021-00179Byte belysning i korridorer hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-04-15
LSU2021-00178Byte garageport hus A15 Akademiska sjukhuset ÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2021-04-15
LSU2021-00177Provisorisk omläggning av kraftmatning hus S3 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-04-12
LSU2021-00176Renovering av tak hus A1 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-04-12
LSU2021-00175Återställning efter vattenskada hus B3 rum 110 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2021-04-12
LSU2021-00174Takrenovering hus H Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceAvslutat2021-04-12
LSU2021-00173Utvändiga takåtgärder gymnastiksalen WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2021-04-12
LSU2021-00172Utvändiga åtgärder fasad och fönster hus B Wik stenhusetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-04-12
LSU2021-00171Tilläggsavtal svartbäcken handfatAvtalsärende Annika NordbergFastighet och serviceMakulerat2021-04-12
LSU2021-00170Installation av tidsregistreringsutrustning "Kom och gå" ÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-04-12
LSU2021-00169Utveckling av befintligt styr- och övervakningssystemÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-04-09
LSU2021-00168Mattbyte i samband med renovering Årsta vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-04-08
LSU2021-00167Invändig ytskiktsrenovering hus A, b SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-04-07
LSU2021-00166Vattenläcka spillvatten plan 7 hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2021-04-01
LSU2021-00165Fönsterbyte hus A 5111, Lasarettet Enköping forts. 2021 FO 510ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-03-31
LSU2021-00164Läckande avloppsledning i sköljrum hus P1 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2021-03-29
LSU2021-00163Åtgärder enligt bristlista brand Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-03-29
LSU2021-00162Åtgärder enligt bristlista brand hus A Tierps vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-03-29
LSU2021-00161Ny placering för gassystem hus B17 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-03-29
LSU2021-00160Utredning av placering för extra kompressor hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-03-29
LSU2021-00159Installera elladdning för elbussar Stadsbussdepån UppsalaÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2021-03-29
LSU2021-00158Byte del av avlopp i Heby vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2021-03-29
LSU2021-00157Rivning hus V4 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-03-29
LSU2021-00156Renovering WC på neurooperation hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2021-03-26
LSU2021-00155Renovering tak på rotfruktskällare hus Å WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-03-26
LSU2021-00154Behovsanalys fler handfat till Ungdomsmottagning Kungsgatan 25ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-03-24
LSU2021-00153Byte av styr Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-03-24
LSU2021-00152Åtgärd brandtätning schakt hus A15 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2021-03-22
LSU2021-00151Brandåtgärder enligt bristlista hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-03-22
LSU2021-00150Åtgärder brandsläckningsutrustning helikopterplatta hus B14 Akademiska sjukhuset ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2021-03-21
LSU2021-00149Corona- Anpassning utrymme covidpatienter hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-03-19
LSU2021-00148Beslut, registrering av livsmedelsanläggning Lasarettet EnköpingÄrendeCarolina Englund GonzalezFastighet och serviceAvslutat2021-03-18
LSU2021-00147Läckage från värmestam till radiator hus F14-15 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-03-18
LSU2021-00146Genomgång anläggarintyg vattensprinkler Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2021-03-15
LSU2021-00145Inköp av rengöringsapparater för behandling av vätskesystem LänetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-03-15
LSU2021-00144Byte av kompressorer för instrumentluft Samariterhemmet hus A-BÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-03-15
LSU2021-00143Uppdatering av anläggarintyg för vattensprinkler, Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceAvslutat2021-03-15
LSU2021-00142Uppdatering av anläggarintyg för vattensprinkler, Tierps vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceAvslutat2021-03-15
LSU2021-00141Renovering källarvåning hus N2 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-03-15
LSU2021-00140Nya lokaler ResurscentrumÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2021-03-15
LSU2021-00139Utbyte av fläktar och ombyggnad av filterbank, hus B12ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-03-15
LSU2021-00138Ventilationsredundans Toraxintensiven, Toraxoperation hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2021-03-15
LSU2021-00137Utbyte av port till laddningsrum hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2021-03-15
LSU2021-00136Rengöringsapparater för behandling av vätskesystem Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2021-03-12
LSU2021-00135Befuktning Petospect MR hybrid hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2021-03-12
LSU2021-00134Programkommitté nytt matsystem och produktionskökÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceMakulerat2021-03-10
LSU2021-00133Trapphusskyltning Samariterhemmet hus A-BÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-03-10
LSU2021-00132Utökning cykelställ Akademiska sjukhusetÄrendeLennart BergmanFastighet och serviceBehandlas2021-03-09
LSU2021-00131Elrevision 2021ÄrendeHelena PerssonFastighet och serviceBehandlas2021-03-08
LSU2021-00130Evakuering efter vattenskada Storvreta vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2021-03-08
LSU2021-00129Byte av spolos och diskdesinfektorer på Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2021-03-08
LSU2021-00128Åtgärder efter revisionsbesiktning el 2021 Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2021-03-08
LSU2021-00127Åtgärder efter revisionsbesiktning el 2021 Region UppsalaÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2021-03-08
LSU2021-00126Åtgärder inomhusmiljö ungdomsmottagning hus A Bålsta vårdcentralÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-03-05
LSU2021-00125Vattenskada bassängutrymme hus C Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-03-05
LSU2021-00124Utbyte uttjänta elcentraler hus A Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-03-04
LSU2021-00123Uppförande av filtervägg luftintag hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2021-03-04
LSU2021-00122Vattenskada avloppsledning hus N1 Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2021-03-04
LSU2021-00121Folktandvården Västertorg uppgradering till klimatkylaÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-03-02
LSU2021-00120Folktandvården Vretgränd uppgradera till klimatkylaÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-03-02
LSU2021-00119Information om koldioxidneutral fjärrvärme och fjärrkyla från Verksamhetsuppdraget FSN 2021ÄrendeErik SköldstamFastighet och serviceBehandlas2021-03-02
LSU2021-00118Ombyggnation av mekaniska verkstaden hus C1 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-03-01
LSU2021-00117Information om automatiskt användningsförbud gällande motordriven anordning, hiss byggnad C11ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2021-02-25
LSU2021-00116SekretessärendeÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2021-02-18
LSU2021-00115Utbyggnad MVL för data och patientsystem hus A Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-02-18
LSU2021-00114Överhörning i rum på medicinavdelning hus A Lasarettet Enköping ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-02-18
LSU2021-00113Överhörning i rum 0103, 0104, 106 och 108 hus C Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-02-18
LSU2021-00112Omläggning av gångplattor/asfaltering, Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-02-18
LSU2021-00111Byte fönstertätningslister hus A, B Samariterhemmets sjukhusÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-02-18
LSU2021-00110Målning av rostiga stålbalkar i ambulanshall Huddunge ambulansstationÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-02-18
LSU2021-00109El-åtgärder elevhem Wiks folkhögskolaÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-02-17
LSU2021-00108Ny el-central Årsta vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-02-17
LSU2021-00107Ventilationsbrandskydd hus A, B SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-02-17
LSU2021-00106Byte rökluckor hus F11-F12 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-02-16
LSU2021-00105Relining del av avlopp Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-02-15
LSU2021-00104Målning av fasadplåtar och fönsterbleck hus A Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-02-15
LSU2021-00103Renovering utrustning på innergård hus C Tierps vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-02-15
LSU2021-00102Ytskiktsrenovering av trapphus hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2021-02-15
LSU2021-00101Ny radiator i gasförråd - B3 1135ÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2021-02-15
LSU2021-00100Åtgärder HEPA-filter hus B12 Akademiska sjukhuset ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-02-15
LSU2021-00099Ny kylmaskin och kylmediekylare Tierps vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-02-15
LSU2021-00098Installation av konventionell röntgenutrustning Lab 6 hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2021-02-14
LSU2021-00097Trädvård området Wik utvändigt mark ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-02-12
LSU2021-00096Lagning puts fasad hus G Kungsgärdets sjukhus ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-02-12
LSU2021-00095Utvändiga åtgärder tak och fasad hus I Liewen Wik ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-02-12
LSU2021-00094Utvändiga åtgärder tak och fasad hus K Essen Wik ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-02-12
LSU2021-00093Flytt av mottagningen för särskild vård MSV till hus I Kungsgärdets sjukhusÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-02-12
LSU2021-00092Nytt huvudkylsystem hus A Enköpings lasarettÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-02-12
LSU2021-00091Åtgärdsrapport 6.6.A arbetsmiljö Kronparksgården UlleråkerÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-02-10
LSU2021-00090ATEX-åtgärder i VIP-rum hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-02-04
LSU2021-00089Installation av handfat, VA elstatus i byggnaden, ventilationsanpassning. Utredning av förutsättningar inom inhyrt hyresavtal 4A1600-006 Svartbäckens vårdcentralÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-02-03
LSU2021-00088Energispar - AI (artificiell intelligens) för fastighetsautomation Region UppsalaÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2021-02-02
LSU2021-00087Komplettering el- och datauttag hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2021-02-01
LSU2021-00086Vattenskada i lagerutrymme hus C8 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-02-01
LSU2021-00085Initiering av upphandling fastighetsunderhållÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-29
LSU2021-00084Anpassning av utrymme för covidpatienter, sammanslagning av rum 8222 rum 8219, B19 plan 8ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2021-01-29
LSU2021-00083Begäran av ISS att utlämna fakturerad hyra till Compass Group för Enköpings lasarett 2020ÄrendeNicklas LarssonFastighet och serviceAvslutat2021-01-28
LSU2021-00082Brand och utrymningsåtgärder neonatal hus F11 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-01-25
LSU2021-00081Arbetsplatsträffar (APT) Teknikförvaltning och underhåll 2021ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-20
LSU2021-00080Ytskiktsrenovering personalrum Lungmottagning hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2021-01-20
LSU2021-00079Åtgärder efter anmärkningar på OVK-besiktningar Samariterhemmet, Lasarettet i Enköping och Bålsta vårdcentralÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-01-19
LSU2021-00078Åtgärder efter OVK - bussdepå FyrislundÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceAvslutat2021-01-19
LSU2021-00077Åtgärder efter OVK Årsta vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-01-19
LSU2021-00076Åtgärder efter OVK WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2021-01-19
LSU2021-00075Åtgärder efter OVK KungsgärdetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-01-19
LSU2021-00074Åtgärder efter OVK Heby vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-01-19
LSU2021-00073Åtgärder efter OVK Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceAvslutat2021-01-18
LSU2021-00072Åtgärder efter OVK Östervåla vårdcentralÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-18
LSU2021-00071Ytskiktsrenovering folktandvården plan 1 Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-18
LSU2021-00070Ytskiktsrenovering korridor A260 hus A Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-18
LSU2021-00069Påkörningsskydd lastkaj hus C8 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-18
LSU2021-00068Dörrmagneter branddörrar hus A Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-18
LSU2021-00067Magnetuppställning branddörr hus A Tierps vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-18
LSU2021-00066Stolpar för laddning av elfordon Region UppsalaÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-01-18
LSU2021-00065Åtgärder efter revisionsbesiktning brandlarm Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2021-01-18
LSU2021-00064Åtgärder larmkontakter hissar 2021 Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2021-01-18
LSU2021-00063Utbyte av jordfelsbrytare hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2021-01-18
LSU2021-000621187 J3 - service av dörrautomatikÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2021-01-18
LSU2021-00061Reparation av läckande lustgasrör i kulvert vi Björnkorset Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2021-01-15
LSU2021-00060Byte av kompressor anläggning för andningsluft (AL) hus K Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-01-15
LSU2021-00059Åtgärder hissar hus F11-F12 och F14-F15 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-01-15
LSU2021-00058Radonåtgärder på Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2021-01-14
LSU2021-00057Radonmätningar inom Region Uppsalas byggnadsbestånd inom länet (ej Akademiska sjukhuset)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-01-14
LSU2021-00056Transportdokument Farligt avfallÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2021-01-14
LSU2021-00055Installation av Läkemedelsautomater, Akademiska sjukhuset, Del 2.ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceMakulerat2021-01-13
LSU2021-00054Införandeplan Idékraft - Fastighet och serviceÄrendeErik SköldstamFastighet och serviceAvslutat2021-01-13
LSU2021-00053Inomhusmiljöåtgärd hus C Tierp vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-13
LSU2021-00052Reparation av rör och ventiler på medicingas hus F11 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2021-01-13
LSU2021-00051Åtgärd av läckage i oljerum Regionbussdepån UppsalaÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2021-01-12
LSU2021-00050Omsättningsredovisning Café- och restauranger 2020ÄrendeCarolina Englund GonzalezFastighet och serviceBehandlas2021-01-07
LSU2021-00049Lokalisering av Närvårdsplatser knutna till vårdcentrum UppsalaÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-01-07
LSU2021-00048Åtgärder brand enligt bristlista brand hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-07
LSU2021-00047Åtgärder brand enligt bristlista brand hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-07
LSU2021-00046Ledningsdragning C-området Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-07
LSU2021-00045Kommunikation med anledning av vaccinationÄrendeIrfan CancarFastighet och serviceBehandlas2021-01-07
LSU2021-00044Ombyggnad av samtalsrum till två rum Fålhagens vårdcentralÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2021-01-07
LSU2021-00043Revisionsbesiktning El LänetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-05
LSU2021-00042Revisionsbesiktning El akademiska sjukhusetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-05
LSU2021-00041Tätning av OPI-kanalisation Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2021-01-05
LSU2021-00040Batteribyte i nödströmsanläggningar Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2021-01-05
LSU2021-00039Byte av aktiva komponenter elkraftscada Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2021-01-05
LSU2021-00038Batteribyte i UPS-system enligt serviceplan Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2021-01-05
LSU2021-00037Batteribyte i UPS-system enligt serviceplan LänetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-05
LSU2021-00036Byte komponenter i UPS-system enligt serviceplan Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2021-01-05
LSU2021-00035UPS-system byte komponenter i två anläggningar Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2021-01-05
LSU2021-00034Inriktning hus D1 Akademiska sjukhusetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-01-05
LSU2021-00033Åtgärder enligt bristlista brand hus A9 Akademiska sjukhusetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2021-01-05
LSU2021-00032Inkomna underrättelser, bygglov, samråd och detaljplaner 2021ÄrendeNiosha BaghaeiFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00031Regiondirektörsbeslut 2021ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2021-01-04
LSU2021-00030Ledningsgrupp 2021ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00029Skyddsgrupp 2021ÄrendeBjörn KardellFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00028Prislista för tjänster Serviceavdelningen 2021ÄrendeBjörn KardellFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00027Material kommunikation Fastighet och service 2021ÄrendeIrfan CancarFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00026Inkomna och besvarade förfrågningar 2021ÄrendeIngrid MiljandFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00025Inkomna protokollsutdrag från Region Uppsala 2021ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2021-01-04
LSU2021-00024Fastighet och service nyhetsbrev 2021ÄrendeIda ÅhlénFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00023Kommunikation, inkomna och besvarade förfrågningar 2021ÄrendeIrfan CancarFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00022Verksamhetsplan 2021ÄrendeErik SköldstamFastighet och serviceAvslutat2021-01-04
LSU2021-00021Personuppgiftsbiträdesavtal och dataskydd 2021ÄrendeIngrid MiljandFastighet och serviceAvslutat2021-01-04
LSU2021-00020Arkiv 2021ÄrendeIngrid MiljandFastighet och serviceAvslutat2021-01-04
LSU2021-00019Protokoll vattenprover länet utom Akademiska 2021ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00018Protokoll vattenprover 2021ÄrendeNiklas EkholmFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00017Avtal skrivare och kopiatorer 2021Avtalsärende Tomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2021-01-04
LSU2021-00016Avtal kaffe- och vattenmaskiner 2021ÄrendeJennie WesterFastighet och serviceAvslutat2021-01-04
LSU2021-00015Avtal gällande fastigheter 2021ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2021-01-04
LSU2021-00014Hyresavtal inhyrda bostäder 2021ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00013Hyresavtal egna bostäder 2021ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00012Interna hyresavtal för inhyrda lokaler 2021ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00011Hyresavtal inhyrda lokaler 2021ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00010Hyresavtal egna lokaler 2021ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00009Attesträtt 2021ÄrendeLeena DahlinFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00008Årsredovisning och månadsrapporter 2021ÄrendeLeena DahlinFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00007Förhandlingar och personalfrågor MBL 2021ÄrendeJennie WesterFastighet och serviceAvslutat2021-01-04
LSU2021-00006Samverkan Serviceavdelningen 2021ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceAvslutat2021-01-04
LSU2021-00005Samverkan Teknik 2021ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceAvslutat2021-01-04
LSU2021-00004Samverkan Central 2021ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceAvslutat2021-01-04
LSU2021-00003Mötesanteckningar Produktionsrådet 2021ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2021-01-04
LSU2021-00002Förvaltningsdirektörens beslut 2021ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2021-01-04
LSU2021-00001Delegationsordning 2021ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2021-01-04
LSU2020-00330Verksamhetsplan 2021ÄrendeErik SköldstamFastighet och serviceMakulerat2020-12-30
LSU2020-00329Arbetsmiljöverket vitesföreläggande formalinåtgärder ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2020-12-29
LSU2020-00328Deponering av hyra Rudbecklaboratoriet ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2020-12-22
LSU2020-00327Underrättelse enligt plan- och bygglagen, Uppsala kommunÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2020-12-22
LSU2020-00326Samtalsmottagning Barn och Ungdomshälsan SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-12-21
LSU2020-00325Fiberredundans Akademiska sjukhusetÄrendeSven ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-12-17
LSU2020-00324Laga läckande yttertak klocktornet Wiks SlottÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2020-12-17
LSU2020-00323Vaccinationslokaler covidÄrendeNiosha BaghaeiFastighet och serviceBehandlas2020-12-17
LSU2020-00322Installation läkemedelsautomater omgång 2 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceAvslutat2020-12-16
LSU2020-00321Montage av plåtar över dilatationsfogar i Gröna gången, KulvertÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2020-12-16
LSU2020-00320Bättringsmålning i samtliga hisshallar plan 1-7 hus B3 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceAvslutat2020-12-15
LSU2020-00319Byte av ståldörr till fläktrum hus B3 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceAvslutat2020-12-15
LSU2020-00318Initiering av upphandling avseende entreprenör för sanering av skadedjurÄrendeLennart BergmanFastighet och serviceBehandlas2020-12-14
LSU2020-00317Garantiunderhåll dörrautomatiker J-huset Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2020-12-14
LSU2020-00316Ytskiktsrenovering golv och väggar hus F11 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2020-12-14
LSU2020-00315Renovering av anhörigkök rum 7212 hus F11 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2020-12-14
LSU2020-00314Byte av utdömda dörrpartier hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2020-12-11
LSU2020-00313Byte av utdömda dörrpartier hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2020-12-11
LSU2020-00312Renovering av personalrum hus B16 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2020-12-11
LSU2020-00311Mattbyte Arytmilab hus B2 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2020-12-11
LSU2020-00310Installation chromavision dag/nattAvtalsärende Viktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2020-12-11
LSU2020-00309Renovering yttertak ingång 24 hus A1 Akademiska sjukhusetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2020-12-10
LSU2020-00308Utbyte av Iloq Akademiska sjukhuset ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2020-12-09
LSU2020-00307Direktupphandling UPS-anläggningar serviceavtalÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-12-08
LSU2020-00306Serviceavtal UPS Schneider Electric Lasarettet i EnköpingAvtalsärende Håkan MobergFastighet och serviceBehandlas2020-12-08
LSU2020-00305Folktandvården Vretgränd laga undertakÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-12-07
LSU2020-00304Anpassningar av avdelningskök för patientmat Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-12-01
LSU2020-00303Rutin gällande utfärdande av Iloq nyckel med passerbehörighet på BussterminalÄrendeErik SporrongFastighet och serviceAvslutat2020-12-01
LSU2020-00302Rutin gällande ID06 kort i ASSA för Traka nyckelsystemÄrendeErik SporrongFastighet och serviceAvslutat2020-12-01
LSU2020-00301Utredning hängande konst i hus B11 och B12 Akademiska sjukhuset ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2020-11-30
LSU2020-00300Kylskåp avdelningskök A15Avtalsärende Viktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2020-11-25
LSU2020-00299Brandinventering elevbostäder Wik folkhögskola högre verksamhetsklassÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-11-24
LSU2020-00298Reparation/utbyte av trasigt fönster plan 9 ING 100ÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2020-11-23
LSU2020-00297Fullmakt för registrering av farligt avfall - Hämtning och behandling av källsorterat avfall (UPPH2014-0118)ÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2020-11-23
LSU2020-00296Hämtning och behandling av källsorterat avfall (UPPH 20140118)ÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2020-11-23
LSU2020-00295Initiering av upphandling spol- och sugbilarÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2020-11-23
LSU2020-00294Inkommen fråga gällande virus i ventilation i UppsalaÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2020-11-20
LSU2020-00293Rutin för övervakning av förbränningsanläggning VikÄrendeMikael KarlssonFastighet och serviceBehandlas2020-11-20
LSU2020-00292Vattenskada rum 6223+5229 hus B17 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2020-11-18
LSU2020-00291Åtgärder bottenplan garage hus T3 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2020-11-18
LSU2020-00290Utredning återvinning tappkallvatten plan 5 och 6 FAS hus B11Akademiska sjukhuset programändring 39ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2020-11-16
LSU2020-00289Audionommottagning lokaliserat inom Uppsala StadÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-11-16
LSU2020-00288Slipning av trägolv Matsalen WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-11-16
LSU2020-00287Avjoniserat vatten i desinfektionsrum operationsavdelning ingång 100/101 hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceAvslutat2020-11-15
LSU2020-00286Utredning garantiåtgärder golv länkbyggnad hus B12 Akademiska sjukhuset ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2020-11-13
LSU2020-00285Kreditering av hyra, avslutat hyresavtal Kronparksgården Uppsala Kommun ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-11-12
LSU2020-00284Tätskikt yttertak Samariterhemmet ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-11-11
LSU2020-00283Åtgärd överhörning, byte av undertak IVAÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-11-11
LSU2020-00282Wik vattenverk larminkopplingÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-11-11
LSU2020-00281Inomhusmiljöproblem Barnop. Hus B12ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2020-11-10
LSU2020-00280Temporär lokal Steriltekniska enheten Enköpings lasarettÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-11-09
LSU2020-00279Ytskicktsrenovering av rum: 8237,8265,8266,8267,8216,8217,8218.ÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2020-11-03
LSU2020-00278Nya fuktgivare till MR-rumÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceAvslutat2020-11-02
LSU2020-00277Sterilförråd ombyggnad hus A Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-10-30
LSU2020-00276Medling Apoteksgruppen HebyÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2020-10-30
LSU2020-00275Corona - Byggnadsanpassning triage i entrésluss akutmottagningen hus A Enköpings lasarettÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-10-29
LSU2020-00274Samlokalisering av hörsel-, syn- och hjälpmedelscentral i UppsalaÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-10-29
LSU2020-00273Modernisering av brandlarmscentral hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2020-10-29
LSU2020-00272Byte av undertak M1/M2 ÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceAvslutat2020-10-29
LSU2020-00271Byte av räls till tvättanordning på regionbussdepåÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceAvslutat2020-10-29
LSU2020-00270Rutin gällande utfärdande av passersystemsbehörighet för Rättsmedicinalverkets personalÄrendeThomas CollinFastighet och serviceAvslutat2020-10-26
LSU2020-00269Fråga gällande inflytt stadsbussdepåÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2020-10-23
LSU2020-00268Ombyggnad för installation av ny instrumentpark, Klinisk kemi och farmakologi, EnköpingslaboratorietÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-10-20
LSU2020-00267Kommunicering inför beslut om föreläggande om vite, OVK Bålsta 1:537 ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-10-09
LSU2020-00266Vattenskada konferensrum 4E041 hus A15 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2020-10-09
LSU2020-00265Korrenspondens avseende moms på omsatt byggtjänst Diakonistiftelsen SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-10-08
LSU2020-00264Framtida lokalbehov för ResurscentrumÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceAvslutat2020-10-08
LSU2020-00263VVS hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2020-10-05
LSU2020-00262Tre fuktskadade toaletter hus P3 Akademiska sjkuhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2020-10-05
LSU2020-00261Läckage från avloppsledningar i tak hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2020-10-02
LSU2020-00260Byte av blandare på Årsta vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-10-02
LSU2020-00259Reperation av rörelsefog i fasad och golv, hus B14 Akademiska sjukhuset ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2020-10-01
LSU2020-00258Installation av ny röntgenutrustning i PCI lab. 18 hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik StangendahlFastighet och serviceBehandlas2020-09-30
LSU2020-00257Utredning fastighetsskatt i inhyrda lokaler Stendörren Enholmen fastigheter ABÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-09-29
LSU2020-00256Ombyggnad i reception Flogsta vårdcentral Samariterhemmets sjukhusÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-09-29
LSU2020-00255Byte av galler i tilluftsdon hus A15 Akademiska sjukhusetAvtalsärende Viktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2020-09-29
LSU2020-00254Utökning av lokaler för Storvreta vårdcentral ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-09-29
LSU2020-00253Behovsanalys kyla 5111 Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-09-28
LSU2020-00252Besked ang. myndighetsbesiktning oljeavskiljare samt installation av överfyllnadsskydd Bussdepå Enköping ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-09-28
LSU2020-00251Anläggningsansvar och delegering av arbetsuppgifter elÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2020-09-25
LSU2020-00250Golvbyte Tengbom hus N WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-09-25
LSU2020-00249Förlikningsavtal mellan Fastighet och service och Fazer Food Services AB, Compass Group FS Sweden gällande hyresavtal 5111-025, 5111-026 och driftsavtal UPPH2014-001,Kost Lasarettet Enköping , Avtalsärende Anders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-09-25
LSU2020-00248Samplaneringsmöte produktionskök och patientmatsystemÄrendeNiklas PresthusFastighet och serviceBehandlas2020-09-25
LSU2020-00247Programkommitté för nytt måltidssystem och nytt produktionskökÄrendeCarolina Englund GonzalezFastighet och serviceBehandlas2020-09-25
LSU2020-00246Kostnämndens ägarråd, minnesanteckningarÄrendeCarolina Englund GonzalezFastighet och serviceBehandlas2020-09-25
LSU2020-00245Hyresrabatt FTV KnivstaÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceMakulerat2020-09-23
LSU2020-00244Vattenskada folktandvård samt hyreslokal i källarplan hus A Bålsta vårdcentral ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-09-22
LSU2020-00243Mail om olaga störning - stadsbussdepånÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2020-09-21
LSU2020-00242Lagerbyte roterande omformare hus C12 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2020-09-21
LSU2020-00241Vattenskada obduktionssal klinisk patologi hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2020-09-21
LSU2020-00240Ny utomhusbelysning KungsgärdetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-09-21
LSU2020-00239Komplett test och utvärdering Porttelefoni Ing 100/101ÄrendeCarolina LindbergFastighet och serviceMakulerat2020-09-17
LSU2020-00238Porttelefoni Ing 100/101 hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2020-09-09
LSU2020-00237Montage av backkoppel och NAV hus B16 akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2020-09-07
LSU2020-00236Förstärkning elkraft och utbyggnad fläktrum hus F11-12 akademiska sjukhuset ÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2020-09-02
LSU2020-00235Anpassa avdelning 70H i hus B9 plan 05, rum 5123 Akademiska sjukhuset ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2020-08-26
LSU2020-00234Vattenskada Urologavdelningen hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2020-08-25
LSU2020-00233Skadeutredning kulvert hus C1 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2020-08-24
LSU2020-00232Läckande avloppsledning hus P3 Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2020-08-24
LSU2020-00231Takläckage med skada i rum 739 hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2020-08-24
LSU2020-00230Extra el- och datauttag postoperativa avdelningen plan 5 ingång 101 hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceAvslutat2020-08-20
LSU2020-00229Energispar - Åtgärder på L4 fläktar hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2020-08-20
LSU2020-00228Garantibesiktningar fastighetsprojekt Region UppsalaÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-08-19
LSU2020-00227Installation av konventionell röntgenutrustning Lab. 3 hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2020-08-18
LSU2020-00226Detalplan Kv. Ställverket. SamrådsskedeÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceAvslutat2020-08-18
LSU2020-00225Hyresstöd till vissa lokalhyresgäster pga Covid -19ÄrendeNicklas LarssonFastighet och serviceAvslutat2020-08-18
LSU2020-00224Energispar 2019-2022 - Koppla energimaskin till VS01 Akademiska sjukhusetÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2020-08-18
LSU2020-00223Skyddsrond A1 2020ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceBehandlas2020-08-13
LSU2020-00222Slutbesked fasadskylt Centrum 26:7 Västra Ringgatan Enköping ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-08-12
LSU2020-00221Meddelande om Bygglov Enköping Munksundet 24:7 ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-08-12
LSU2020-00220Brandcellsisolering hiss Folktandvården VretgrändÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-08-10
LSU2020-00219Evakueringslokal Årsta vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-08-10
LSU2020-00218Material kommunikation Fastighet och service 2020ÄrendeIda ÅhlénFastighet och serviceBehandlas2020-08-05
LSU2020-00217Byte av motorventil lustgas utsug hus F15 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2020-07-20
LSU2020-00216Extra el-och datauttag till postop ing 101ÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2020-07-14
LSU2020-00215Information från Enköpings Kommun gällande markarbeten för ny dricksvattenledning i Klosterparken, Lasarettet Enköping ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-06-30
LSU2020-00214Initiering av upphandling för parkeringsbevakning Avtalsärende Lennart BergmanFastighet och serviceBehandlas2020-06-29
LSU2020-00213Arbetsplatsträff VVS 2020ÄrendeNiklas EkholmFastighet och serviceAvslutat2020-06-22
LSU2020-00212Ombyggnad Folktandvården hus D Tierps vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceAvslutat2020-06-16
LSU2020-00211Lokalanpassning Ungdomsmottagningen ingång 69E hus B Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-06-15
LSU2020-00210Vattenskada trasigt vakuumrör Käkkirurgen hus P3 Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2020-06-15
LSU2020-00209Komplettering av handfat i tolv rum på Årsta vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-06-12
LSU2020-00208Ansökan om hyresreduktion med anledning av statligt hyresstöd COVID-19ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-06-12
LSU2020-00207Ytskiktsrenovering anhörig WC bårhuset hus D Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceAvslutat2020-06-12
LSU2020-00206Renovering av fyra nav och sju ISI ventiler Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceAvslutat2020-06-12
LSU2020-00205Ytskiktsbyte duschar Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2020-06-12
LSU2020-00204Ytskiktsbyte duschar Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2020-06-12
LSU2020-00203Rengöring av värme- och kylväxlare på Tierps sjukhus, Lasarettet i Enköping, Östhammars sjukhus och SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-06-12
LSU2020-00202Renovering av rostangripna stolpar till entrétak hus B Lasarettet i EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-06-12
LSU2020-00201Kallelse till årsstämma Brf BlåsippanÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-06-11
LSU2020-00200Installation av fläkluftkylare hus M1 Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2020-06-11
LSU2020-00199Säkerställa kylbehov i serverhall hus B10 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2020-06-11
LSU2020-00198Renovering WC-duschrum F-blocket hus F14-15 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2020-06-08
LSU2020-00197Återställande av trasiga kakelplattor på WC Ing 100 Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2020-06-04
LSU2020-00196Energispar - Injustering av ventilation Årsta vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-06-03
LSU2020-00195Installation för torkning av endoskop, Mag- och tarm mottagning hus A Lasarettet i Enköping ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-06-02
LSU2020-00194Utlämnande av hyresnivåerÄrendeNicklas LarssonFastighet och serviceAvslutat2020-06-02
LSU2020-00193Ombyggnation barnväntrum Ing 100ÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2020-06-02
LSU2020-00192Gottsunda vårdcentral - låsbar entréÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceAvslutat2020-06-01
LSU2020-00191Energispar - Injustering av ventilation Tierps sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceAvslutat2020-06-01
LSU2020-00190Ny lokal distriktssköterskemottagning AlundaÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2020-06-01
LSU2020-00189Åtgärder av ytskikt efter vattenskada i badrum lägenhet nr 137 Murargatan 23ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceBehandlas2020-05-29
LSU2020-00188Ombyggnation konferensrum plan 5 HubbenÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2020-05-29
LSU2020-00187Värmepumpslösning hus A15 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2020-05-29
LSU2020-00186Energispar - Injustering av ventilation Samariterhemmet ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-05-28
LSU2020-00185Ny reception vid entréplan samt nya undersökningsrum Årsta vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2020-05-27
LSU2020-00184Fönsterbyte hus A 5111, Lasarettet Enköping forts. projekt 8041800ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-05-26
LSU2020-00183Uppbyggnad av fickpark utanför hus B17 Akademiska sjukhusetÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2020-05-19
LSU2020-00182Initiering av upphandling rörande fönsterputsÄrendeBjörn KardellFastighet och serviceBehandlas2020-05-19
LSU2020-00181Ny audionommottagning i Heby vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-05-18
LSU2020-00180Komplettering av väggskydd i vårdrum, hus B11, etapp 1.ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2020-05-15
LSU2020-00179Installation av överfallslarmanläggning hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2020-05-15
LSU2020-00178Antagande av upphandlingsdokument för markskötsel inom Region UppsalaÄrendeLennart BergmanFastighet och serviceBehandlas2020-05-15
LSU2020-00177Uppförande av dörrparti Folktandvården Bålsta Bålsta vårdcentralÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-05-13
LSU2020-00176Initiering av upphandling av omhändertagande av byggavfallÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2020-05-13
LSU2020-00175Renovering förbindelsegång B9-F11ÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2020-05-12
LSU2020-00174Riktlinjer och styrande dokument inom HRÄrendeJennie WesterFastighet och serviceAvslutat2020-05-08
LSU2020-00173Nybyggnad av sluss i kulvert hus A9 Akademiska sjukhusetÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2020-05-07
LSU2020-00172Ökad oxygenförsörjning avdelning 30E hus B17 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2020-05-06
LSU2020-0171Ytskiktsrenovering restaurang hus N2 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2020-05-04
LSU2020-0170Nytt ledningskontor - NVHÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2020-05-04
LSU2020-0169Återställande efter vattenskada på plan 5 Ing 100/101ÄrendeCarolina LindbergFastighet och serviceAvslutat2020-04-29
LSU2020-0168Åtgärder inomhusmiljöproblem ungdomsmottagningen hus A Bålsta VårdcentralÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-04-29
LSU2020-0167Slipning och behandling av golv vid aula- och konferensutrymmen plan 8 hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2020-04-29
LSU2020-0166Kartläggning utrymmesbehov RegionbussdepåÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2020-04-27
LSU2020-0165Sammankoppling av gasledning mellan region- och stadsbussdepå UppsalaÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2020-04-27
LSU2020-0164Installation av automatbana plan 5 akutlab hus B3 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2020-04-27
LSU2020-0163Förstudie avseende vårdcentrum i Tierp på kort siktÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2020-04-21
LSU2020-0162Ny köksinredning Folktandvården Årsta vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-04-20
LSU2020-0161Corona kostnader på Arbetsorder från driftavdelningenÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-04-17
LSU2020-0160Återställande av läkparken vid barnsjukhuset hus F11-F12 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2020-04-16
LSU2020-0159Återställande efter vattenskada rum 70A71 hus A15 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2020-04-15
LSU2020-0158Omlokalisering av Nära vård och hälsas verksamheter i Flogsta vårdcentral till Kungsgärdets sjukhusÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2020-04-14
LSU2020-0157Öppning av dörr till ingång 2015 hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2020-04-09
LSU2020-0156Föreläggande vid vite att energideklareraÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-04-07
LSU2020-0155Inkoppling dragskåp Biovis hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2020-04-06
LSU2020-0154Återställande efter vattenskada i slits hus P1 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2020-04-06
LSU2020-0153Återställande efter vattenskada WC Rudbeck hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2020-04-06
LSU2020-0152Mattbyte obduktionsrum RMV hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2020-04-06
LSU2020-0151Komplettering av diskdesinfektor på NIMA hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2020-03-31
LSU2020-0150Beställning förstudie nytt miljöhus wik slottÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2020-03-30
LSU2020-0149Direktiv vid fastighetsåtgärder på grund av covid-19ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-03-27
LSU2020-0148Detaljplan för spårväg SjukhusvägenÄrendeNiosha BaghaeiFastighet och serviceBehandlas2020-03-25
LSU2020-0147Energiportal Region UppsalaÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2020-03-24
LSU2020-0146Åtgärder efter vattenskada Tierps sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2020-03-23
LSU2020-0145Fastighetsåtgärder i samband med ny röntgenutrustning i Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2020-03-23
LSU2020-0144Energispar - Åtgärder undercentral hus F12 (F-blocket) Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2020-03-23
LSU2020-0143Ytskiktsrenoveringar Björnkorset kulvert Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2020-03-23
LSU2020-0142Höga temperaturer i trapphus hus C11Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2020-03-23
LSU2020-0141Omsättningsredovisning 2019 Fazer Food Services AB UPPH2017-0063ÄrendeCarolina Englund GonzalezFastighet och serviceAvslutat2020-03-20
LSU2020-0140Omsättningsredovisning 2019 Modis Restaurangen AB UPPH2016-0340ÄrendeCarolina Englund GonzalezFastighet och serviceAvslutat2020-03-20
LSU2020-0139Rengöring av värme- och kylväxlare i flera byggnader på Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2020-03-19
LSU2020-0138Nya lokaler Operation och steriltekniska enheten hus A Lasarettet Enköping ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-03-16
LSU2020-0137Hyresavtal FazerÄrendeCarolina LindbergFastighet och serviceMakulerat2020-03-16
LSU2020-0136Bortkoppling av dörrautomatik på postoperativa avdelningen hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2020-03-13
LSU2020-0135Installation temperaturgivare på Akademiska sjukhusetÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceBehandlas2020-03-12
LSU2020-0134Åtgärder av felaktiga temperaturer på VVC i hus F Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2020-03-12
LSU2020-0133Utökad inhyrning Gränbystadens vårdcentralÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2020-03-11
LSU2020-0132Montering av inbrottsskydd på fönster till elcentral Heby vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-03-09
LSU2020-0131Målningsbättring hus A Bålsta vårdcentral FamiljeläkarnaÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-03-06
LSU2020-0130Mattbyte vid väntrum receptionsdisk hus A Bålsta vårdcentralÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-03-06
LSU2020-0129Lägga golvplattor i kulvert hus A Enköpings lasarettÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-03-06
LSU2020-0128Renovering av balkong hus A Enköpings lasarettÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-03-06
LSU2020-0127Målning korridorer och diverse rum på plan 5 och 6 Primärvården Samariterhemmet hus A-B ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-03-06
LSU2020-0126Bilaga till ärende LSU2020-0046-25ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceBehandlas2020-03-06
LSU2020-0125Gällande Bussdepå Enköping återkoppling till hyresvärd från möte avseende hyresavtalet.ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-03-05
LSU2020-0124Injustering ventilation pga Covid-19 hus B17 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2020-03-05
LSU2020-0123Möteskallelse Nyängens samfällighetsförening, LE Enköping ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-03-04
LSU2020-0122Trycksatta anordningar byggnad C1ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2020-03-03
LSU2020-0121El- och inställelseavtal Akademiska sjukhusetAvtalsärende Mats ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-03-03
LSU2020-0120Brf Blåsippan föreningsstämma 2019-05-28 protokollAvtalsärende Annika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2020-03-02
LSU2020-0119Inspektion från arbetsmiljöverket på WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2020-02-28
LSU2020-0118Energispar - Utredning för lågtemperaturvärmesystemet på Akademiska sjukhusetÄrendeHans EjdersundFastighet och serviceBehandlas2020-02-27
LSU2020-0117Markavtal Uppsala Kommun GasledningAvtalsärende Joav OchayonFastighet och serviceBehandlas2020-02-26
LSU2020-0116Cisternbesiktningar Reservkraft FoSÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-02-24
LSU2020-0115Periodisk kontroll ställverk UL Depån 2019ÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-02-24
LSU2020-0114Periodisk kontroll ställverksanläggningar Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-02-24
LSU2020-0113Under/ provning av UPS anläggningar 2019ÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-02-24
LSU2020-0112Elförsörjning hus 66 Ulleråker, Avd. 5 RättspsykiatriÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-02-20
LSU2020-0111Vattenläckage i undercentral/fläktrum rum 0348 hus B20 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2020-02-17
LSU2020-0110Montage av handfat samt rumsavskiljande dörr rum 5010 hus A SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-02-14
LSU2020-0109Konsult avtalAvtalsärende Hans EjdersundFastighet och serviceBehandlas2020-02-13
LSU2020-0108Arbetsplatsträffar VVS 2020ÄrendeNiklas EkholmFastighet och serviceBehandlas2020-02-13
LSU2020-0107Elkraftscada - Byte aktiva komponenter enligt serviceplan Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2020-02-13
LSU2020-0106UPS-system Batteribyten Akademiska sjukhuset enligt planÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2020-02-13
LSU2020-0105UPS-system byte komponenter enligt serviceplan LänetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-02-13
LSU2020-0104UPS-system - Byte av komponenter enligt serviceplan Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-02-13
LSU2020-0103Byte av kopplingar Folktandvården Fysiotherm hus B Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2020-02-13
LSU2020-0102Operation, demontering takpendlar på operationsavdelningen Samariterhemmet hus A-BÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-02-12
LSU2020-0101Upphandling av ramavtal med avseende på service av vattensprinkleranläggningarAvtalsärende Carl VinlöfFastighet och serviceBehandlas2020-02-12
LSU2020-0100Ombyggnation av informationsdisk entrén ingång 100/101 hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeCarolina LindbergFastighet och serviceAvslutat2020-02-12
LSU2020-0099Käkkirurgin Akademiska sjukhuset till KanikenÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2020-02-12
LSU2020-0098Installation av läkemedelsautomater Akademiska sjukhusetÄrendeCarolina LindbergFastighet och serviceAvslutat2020-02-10
LSU2020-0097Rivning av ångpanna hus B11 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2020-02-10
LSU2020-0096Polisanmälan inbrott Samariterhemmet byggnad 4811ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-02-10
LSU2020-0095Elrevision 2020ÄrendeHelena PerssonFastighet och serviceBehandlas2020-02-07
LSU2020-0094Beställning 3st handfat till barnspecialist KnivstaÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2020-02-07
LSU2020-0093Ombyggnation av barnväntrum 061210 till expedition plan 6 hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2020-02-06
LSU2020-0092Vårdcentrum Uppsala centrala staden, ombyggnad Samariterhemmet på kort sikt ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-02-04
LSU2020-0091Åtgärder efter OVK besiktning WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-02-04
LSU2020-0090Åtgärder efter OVK besiktning Heby vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-02-04
LSU2020-0089Åtgärder efter OVK besiktning Kungsgärdets sjukhusÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-02-04
LSU2020-0088Montage av låsmekanism hus A9 Akademiska sjukhusetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-02-04
LSU2020-0087Renovering av klinkergolv Friskhuset hus T2 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0086Renovering av fasad vid portar hus T2 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0085Montage av låsmekanism hus A1 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0084Ytskiktsrenovering av köksinredning café ingång 30 hus B17 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0083Åtgärder efter OVK besiktning Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2020-02-03
LSU2020-0082Åtgärder efter OVK besiktning Östervåla vårdcentralÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0081Åtgärder efter OVK besiktning Tierps sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0080Åtgärder efter revisionsbesiktning vattensprinkleranläggning Östhammars sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0079Åtgärder efter revisionsbesiktning vattensprinkleranläggning Tierps sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0078Byte fläktaggregat hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0077Åtgärder efter revisionsbesiktning vattensprinkleranläggning Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0076Åtgärder efter OVK besiktning Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0075Åtgärder efter revisionsbesiktning el Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-02-03
LSU2020-0074Åtgärder efter revisionsbesiktning el LänetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0073Åtgärder efter besiktning HEPA-filter Hus B11 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2020-02-03
LSU2020-0072Åtgärder efter besiktning HEPA-filter hus B11 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0071Utökning av behandlingsrum Svartbäckens vårdcentralÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-02-03
LSU2020-0070PCB-slutrapport Kungsgärdet 2020-01-28ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0069Åtgärder efter OVK besiktning SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-02-03
LSU2020-0068Åtgärder efter OVK besiktning Bålsta vårdcentralÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0067Åtgärder efter OVK besiktning Lasarettet i EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0066Återställning bassängutrymmet SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0065Renovering av sex stycken badrum hus A Lasarettet i EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0064Åtgärder efter revisionsbesiktning vattensprinkleranläggning Lasarettet i EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0063Åtgärder efter revisionsbesiktning vattensprinkleranläggning Fyrislund bussdepå UppsalaÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2020-02-03
LSU2020-0062Åtgärder efter OVK besiktning Fyrislunds bussdepå UppsalaÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceAvslutat2020-02-03
LSU2020-0061Arbetsplatsträffar Ekonomi- och administrationsavdelningen 2020ÄrendeLeena DahlinFastighet och serviceBehandlas2020-01-30
LSU2020-0060Supportavtal CitectÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceBehandlas2020-01-30
LSU2020-0059Protokoll Ledningsgrupp Drift 2020ÄrendeThomas CollinFastighet och serviceBehandlas2020-01-30
LSU2020-0058Arbetsplatsträffar El 2020ÄrendeRoy ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-01-29
LSU2020-0057Återställning efter vattenskada hus B Stenhuset WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceBehandlas2020-01-29
LSU2020-0056Verksamhetsmöte Regionbussdepån 2019ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2020-01-27
LSU2020-0055Verksamhetsmöte Enköping 2019ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2020-01-27
LSU2020-0054Verksamhetsmöte EnköpingÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2020-01-27
LSU2020-0053Verksamhetsmöte RegionbussdepånÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2020-01-27
LSU2020-0052Arbetsplatsmöte Drift länet Uppsala 2019ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceAvslutat2020-01-27
LSU2020-0051Arbetsplatsmöte Drift länet Enköping 2019ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceAvslutat2020-01-27
LSU2020-0050Reparation av kollapsad dagvattenledning Tierps sjukhusÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2020-01-24
LSU2020-0049Mobiltäckning hus 2A60 GenetikvägenÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2020-01-24
LSU2020-0048Utlämnande av allmän handling 2020ÄrendeIngrid MiljandFastighet och serviceAvslutat2020-01-24
LSU2020-0047Uppsägning av kontrakt på WikAvtalsärende Annika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-01-21
LSU2020-0046Vattenkvalitet 100-husetÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceBehandlas2020-01-21
LSU2020-0045Ventilationsanpassning Kungsgärdet sjukhus hus IÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceBehandlas2020-01-21
LSU2020-0044Behandling golv i ambulanshallen hus A Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2020-01-21
LSU2020-0043Serviceavtal för sol- och klimatavskärmningAvtalsärende Thomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2020-01-21
LSU2020-0042Serviceavtal förebyggande underhåll av lyftutrustningAvtalsärende Thomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2020-01-21
LSU2020-0041Nytt dörrparti akutmottagningen hus A15 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2020-01-20
LSU2020-0040Användningsförbud Hiss Fjärdingen 27:6 SlottsgrändÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceAvslutat2020-01-20
LSU2020-0039Installera datanät till hus B16 och B16 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2020-01-20
LSU2020-0038Nya lokaler till dialysen på Oscar IIÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2020-01-16
LSU2020-0037Demontering av baracker bakom hus N1/N2 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2020-01-16
LSU2020-0036Åtgärder på plan 3 hus C11 för Uppsala universitetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2020-01-15
LSU2020-0035Källsorteringsmöbler och utrustningÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2020-01-15
LSU2020-0034Montage av fallskydd i trapphusÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2020-01-14
LSU2020-0033Renovering av byggnad N1 Akademiska sjukhusetÄrendeNiclas DimanderFastighet och serviceBehandlas2020-01-13
LSU2020-0032Arbetsplatsträffar (APT) Bygg 2020ÄrendeTapio RuhaFastighet och serviceBehandlas2020-01-13
LSU2020-0031Arbetsplatsträffar (APT) teknikförvaltningen och underhåll 2020ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2020-01-13
LSU2020-0030Åtgärder efter OVK besiktning Årsta vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2020-01-13
LSU2020-0029Projektledning och samordning arytmiutrustning plan 5 hus B2 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2020-01-13
LSU2020-0028Installation tilluft och luftavfuktare i förråd på Brachy hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceAvslutat2020-01-09
LSU2020-0027Extra kallelsesignaler i dag- och väntrum, ingång 100/101 hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2020-01-09
LSU2020-0026Besvarade förfrågningar 2020ÄrendeIngrid MiljandFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2020-0025Protokollsutdrag och beslut från Region Uppsala 2020ÄrendeIngrid MiljandFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2020-0024Fastighet och service nyhetsbrev 2020ÄrendeIda ÅhlénFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2020-0023Kommunikation, inkomna förfrågningar 2020ÄrendeIrfan CancarFastighet och serviceBehandlas2020-01-02
LSU2020-0022Verksamhetsplan 2020ÄrendeErik SköldstamFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2020-0021Personuppgiftsbiträdesavtal och dataskydd 2020ÄrendeIngrid MiljandFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2020-0020Arkiv 2020ÄrendeIngrid MiljandFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2020-0019Protokoll vattenprover länet utom Akademiska 2020ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2020-01-02
LSU2020-0018Protokoll vattenprover 2020ÄrendeNiklas EkholmFastighet och serviceBehandlas2020-01-02
LSU2020-0017Avtal - skrivare och kopiatorer, Fastighet och service 2020Avtalsärende Tomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2020-0016Avtal - kaffe- och vattenmaskiner, Fastighet och service 2020Avtalsärende Ingrid MiljandFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2020-0015Avtal gällande fastigheter 2020ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-01-02
LSU2020-0014Hyresavtal inhyrda bostäder 2020ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2020-0013Hyresavtal egna bostäder 2020ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2020-0012Interna hyresavtal för inhyrda lokaler 2020ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-01-02
LSU2020-0011Hyresavtal inhyrda lokaler 2020ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-01-02
LSU2020-0010Hyresavtal egna lokaler 2020ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2020-01-02
LSU2020-0009Attesträtt 2020ÄrendeLeena DahlinFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2020-0008Årsredovisning och månadsrapporter 2020ÄrendeLeena DahlinFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2020-0007Förhandlingar och personalfrågor, MBL 2020ÄrendeJennie WesterFastighet och serviceBehandlas2020-01-02
LSU2020-0006Samverkan Transport och logistik/Serviceavdelningen 2020ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2020-0005Samverkan Teknik 2020ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2020-0004Samverkan Central 2020ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2020-0003Mötesanteckningar Produktionsrådet 2020ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2020-0002Förvaltningsdirektörens beslut 2020ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceBehandlas2020-01-02
LSU2020-0001Delegationsordning Fastighet och service 2020ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2020-01-02
LSU2019-0403Elfordonsladdning för besökare inom Region UppsalaÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2019-12-19
LSU2019-0402Reparation trasigt avloppsrör hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2019-12-19
LSU2019-0401Renovering av operationssalar på COP hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2019-12-18
LSU2019-0400Återställande duschrum 7212 och 7245, B17ÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceMakulerat2019-12-18
LSU2019-0399Återställande desinfektions- och duschrum hus B17 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2019-12-18
LSU2019-0398Sop- och tvättsug huvuddel 3 hus B11 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2019-12-16
LSU2019-0397Avtal avseende leverans av fjärrkyla Fjärdingen 32:1Avtalsärende Jonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-12-16
LSU2019-0396Förstärkning av mobiltelefoni källarplan Kungsgatan 38ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2019-12-16
LSU2019-0395AML kap 6 § 6a, avseende 2111 KronparksgårdenÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-12-16
LSU2019-0394Förlängd hyresperiod, villkorsändring Bålsta BTK LSU2018-0090 Uthyrning av lokal Bålsta BTK 5211-005ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-12-16
LSU2019-0393Avtal fastighetsadministration personalbostäder uppsagtÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2019-12-12
LSU2019-0392Ersättningsanspråk tidigare erlagd hyra byggnad C11ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2019-12-10
LSU2019-0391Åtgärd skyddsklassat rum Regionens Hus EldarenÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2019-12-10
LSU2019-0390Anpassningar av plan 7 hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2019-12-09
LSU2019-0389Strålskydd rum 7216 hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2019-12-09
LSU2019-0388Kravprocess SlottsgrändÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-12-09
LSU2019-0387Försäljning konferenscentrum SlottsgrändÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-12-09
LSU2019-0386Fastighet och service nyhetsbrev 2019ÄrendeIrfan CancarFastighet och serviceAvslutat2019-12-05
LSU2019-0385FTV Årsta best golvbrunn och anpassning av ny utrustning efter vattenskada Årsta vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2019-12-05
LSU2019-0384Ytskiktsrenovering plan 2 EnköpingÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-12-02
LSU2019-0383Avgiftsföreläggande gällande sanktionsavgift för utebliven kontroll av trycksatt anordning, Folktandvården BålstaÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2019-11-28
LSU2019-0382Överlåtelse av utrustning, material, hjälpmedel och diverse möbler till frälsningsarménÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceAvslutat2019-11-28
LSU2019-0381Omprogrammering av hiss ingång 100 Akademiska sjukhusetÄrendeSonja BoströmFastighet och serviceAvslutat2019-11-27
LSU2019-0380Mörkläggning brachy ingång 100 akademiska sjukhusetÄrendeSonja BoströmFastighet och serviceAvslutat2019-11-27
LSU2019-0379Persienner manöverrum ingång 100/101 Akademiska sjukhusetÄrendeSonja BoströmFastighet och serviceAvslutat2019-11-27
LSU2019-0378Vattenskada Årsta vårdcentrum FolktandvårdenÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2019-11-26
LSU2019-0377Flytt av MR-kamera ingång 24 hus A9 Akademiska sjukhusetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2019-11-22
LSU2019-0376Takbyte operationsplanet ing 100/101 hus J3 Akademiska sjukhuset ÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2019-11-22
LSU2019-0375Samarbete Region Uppsala - STUNS EnergiÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat från handläggare2019-11-20
LSU2019-0374Förbättrad ventilation Tandvården i AlundaÄrendeSonja BoströmFastighet och serviceAvslutat2019-11-20
LSU2019-0373Kamerabevakning 1194, V5ÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2019-11-18
LSU2019-0372Åtgärder efter besiktning HEPA-filter ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-11-18
LSU2019-0371Information om bygglov Östhammars kommunÄrendeFastighet och serviceAvslutat2019-11-15
LSU2019-0370Ledningsrättsåtgärd och fastighetsreglering berörande Fjärdingen 32:1ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2019-11-14
LSU2019-0369Inspektion Onkologen 78B och 78C Akademiska sjukhuset (LSU2012-0128)ÄrendeKent StrömbergFastighet och serviceBehandlas2019-11-12
LSU2019-0368Förstärkt belysning cykel- och gångväg Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-11-08
LSU2019-0367Åtgärder golv förbindelsegång hus J3 till B9 akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2019-11-06
LSU2019-0366Anpassning av rum 569 och 563-568 plan 5 på akutlab hus B3 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2019-11-05
LSU2019-0365Utvecklingsprojekt A-ritningar till RevitÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-11-05
LSU2019-0364Tillstånd PTSÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2019-11-01
LSU2019-0363Ombyggnation plan 1 Regionens hus EldarenÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2019-11-01
LSU2019-0362Uppsägning av daterad larmöverföring SOS alarmAvtalsärende Annika NordbergFastighet och serviceAvslutat2019-10-28
LSU2019-0361Utredning av effektutjämning för bussdepåerna i UppsalaÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat från handläggare2019-10-28
LSU2019-0360Renovering WC, RWC hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-10-28
LSU2019-0359Personuppgiftsbiträdesavtal 2019ÄrendeIngrid MiljandFastighet och serviceAvslutat2019-10-24
LSU2019-0358Anmodan om rättelse personalbostäder ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2019-10-24
LSU2019-0357Projektrevision Lasarettet Enköping 2019ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-10-23
FSN2019-0050Genomförande avseende Östervåla vårdcentralÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2019-10-21
LSU2019-0356Ombyggnad entréer Samariterhemmet ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-10-19
LSU2019-0355Beställning utöka Eriksberg VC till Akademisk vårdcentral med utökad lokalytaÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2019-10-17
LSU2019-0354AVC Akademisk vårdcentral Samariterhemmet ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-10-17
LSU2019-0353Enkätundersökning parkeringÄrendeLennart BergmanFastighet och serviceAvslutat2019-10-15
LSU2019-0352Brev till Diakonistiftelsen gällande etappavslut och delutbetalning av ersättning, ombyggnad av entréer. ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-10-15
LSU2019-0351Ombyggnad rum 1285 hus A Lasarettet EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-10-14
LSU2019-03508040726 Projektering brandåtgärder B9 (LSU2013-0048)ÄrendeLasse SöderbergFastighet och serviceAvslutat2019-10-10
LSU2019-0349VVS-åtgärder vid sprinklerstationen i hus F15 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0097)ÄrendeGöran KarlssonFastighet och serviceBehandlas2019-10-10
LSU2019-0348Svar på frågor från hyresgäster på Slottsgränd 2 D och 2 E i samband med försäljning av Fjärdingen 27:6 ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2019-10-09
LSU2019-0347Ändring rumsfunktion Gränbystadens vårdcentralÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceAvslutat2019-10-08
LSU2019-0346Ny lokalisering av Alunda vårdcentralÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2019-10-08
LSU2019-0345Återställning av vattenskada hus G Gula villan Tierps sjukhusÄrendeTherese BjörklundFastighet och serviceBehandlas2019-10-08
LSU2019-0344Anmälan om störningÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2019-10-07
LSU2019-0343Lokaler i Gottsunda för CosmosAvtalsärende Annika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2019-10-07
LSU2019-0342Tillkommande arbeten med mark och kanalisation hus S4-S5 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2019-10-04
LSU2019-0341Nya köksredskap Slottet hus A WikÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2019-10-03
LSU2019-0340Direktupphandling utredning flera parkeringsmöjligheterÄrendeLennart BergmanFastighet och serviceAvslutat2019-10-02
LSU2019-0339Avhysning personalbostadÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2019-10-01
LSU2019-0338Placering barnakuten och akutvårdsavdelningen hus F11 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2019-09-30
LSU2019-0337Energispar - Utbyte belysning inom Region Uppsalas fastighetsbeståndÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2019-09-30
LSU2019-0336Strategisk referensgrupp Energieffektiviseringsprojekt 2019-2022ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-09-27
LSU2019-0335Projektarbete inhyrning rättspsykiatriÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-09-23
LSU2019-0334Installation sprinkler plan 7, 8 och 10 hus F15 Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2019-09-20
LSU2019-0333Infrastrukturåtgärder/tillgänglighet gång- och cykelbanor Akademiska sjukhuset norrÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-09-19
LSU2019-0332Nytt avlopp med handfat beställning plan 4 hus a9 akademiska sjukhusetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2019-09-18
LSU2019-0331Åtgärder läckande spillvatten Hus P3 plan 4 Akademiska sjukhusetÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceAvslutat2019-09-17
LSU2019-0330Sanering av källare efter avloppsöversvämning i hus J Ramborg WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2019-09-17
LSU2019-0329Evakueringsbaracker för förlossningsverksamhetenÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat från handläggare2019-09-12
LSU2019-0328Patientlyft till RWC och gymnastiksal GenetikvägenÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2019-09-12
LSU2019-0327Kyla till plan 5 rum 562 hus B3 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceAvslutat2019-09-12
LSU2019-0326Grannehörande avseende bygglov Kronåsen 2:1ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-09-10
LSU2019-0325Anpassningsåtgärder av rum 3014A, 3014B och 3003A (Portalen) hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2019-09-10
LSU2019-0324Ommålning staket vid parkering vid 100-husetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-09-09
LSU2019-0323Beställning behovsanalays Lindvallsplatsen Trafik och SamhälleAvtalsärende Joav OchayonFastighet och serviceBehandlas2019-09-06
LSU2019-0322Vattenåtgärder ingång 100/101 hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceAvslutat2019-09-05
LSU2019-0321Kostnader i samband med cykelstrategi Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-09-05
LSU2019-0320Utbyte portar hus B5 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2019-09-05
LSU2019-0319Uppgradering av befintligt strålskydd i akutsalen hus B9 Akademiska sjukhsuetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2019-09-04
LSU2019-0318Demontering av fasta operationsplintar på Centraloperation hus B9 Akademiska sjukhsuetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2019-09-04
LSU2019-0317Uppgradering av lab 36 hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2019-09-04
LSU2019-0316Färdig lokal och ekonomiskt avslut av projekt ÄrendeMoises Cordoba GarciaFastighet och serviceMakulerat2019-09-04
LSU2019-0315Återställning av vattenskada hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2019-09-03
LSU2019-0314Avtalsförlängning Faciliate (Landlord III) 2019-2022 (LSU2011-0019-7)Avtalsärende Jan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2019-09-02
LSU2019-0313Kylförsörjning med KB01 i byggnad B16 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik StangendahlFastighet och serviceBehandlas2019-09-02
LSU2019-0312Installation av tork- och förvaringsskåp för endoskop Kirurgmottagningen hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2019-09-02
LSU2019-0311Åtgärder efer OVK EnköpingÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-09-02
LSU2019-0310Byte av RVVX-växellåda tillhörande luftbehandlingsaggregatÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-09-02
LSU2019-0309Utökning av kamera- och TV-övervakning hus A15 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2019-08-29
LSU2019-0308Värmekulvertbyte Kungsgärdet mellan Hus B och GÄrendeHans EjdersundFastighet och serviceAvslutat2019-08-28
LSU2019-0307Klagomål rörande parkeringsautomatÄrendeLennart BergmanFastighet och serviceAvslutat2019-08-23
LSU2019-0306Byte belysning hus A ÖsthammarÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2019-08-20
LSU2019-0305Skalskyddsanpassningar hus C7 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2019-08-19
LSU2019-0304Ny ingång till rum 51116 hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2019-08-19
LSU2019-0303Serviceavtal UPS anläggning B11Avtalsärende Mats ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-08-16
LSU2019-0302Vattenskada i städskrubb i Tengbom hus N WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2019-08-12
LSU2019-0301Trädinventering Wik utförd juni 2019ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2019-08-05
LSU2019-0300Renovering av 4 st. badrum Enköpings lasarettÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-07-31
LSU2019-0299Åtgärder efter revisionsbesiktning och årsprov vattensprinkler RegionbussdepåÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-07-30
LSU2019-0298Åtgärder efter revisionsbesiktning och årsprov vattensprinkler Östhammar VCÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-07-30
LSU2019-0297Årsprov efter revisionsbesiktning och årsprov vattensprinkler Tierps VCÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-07-30
LSU2019-0296Åtgärder efter revisionsbesiktning och årsprov vattensprinkler EnköpingÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-07-30
LSU2019-0295Åtgärder efter revisionsbesiktning och årsprov vattensprinkler AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-07-25
LSU2019-0294Lagerbyte roterande omformare C12ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-07-25
LSU2019-0293UPS-system batteribyten Akademiska enligt planÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-07-25
LSU2019-0292UPS-system batteribyte Länet enligt planÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-07-25
LSU2019-0291UPS-system byte komponenter enligt serviceplanÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-07-25
LSU2019-0290Elkraftscada byte aktiva komponenter enligt serviceplanÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-07-25
LSU2019-0289Underrättelse enligt plan- och bygglagen, Uppsala kommunÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2019-07-16
LSU2019-0288NÄVA 1- Närvårdsavdelning 1, anpassning av vårdlokaler SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2019-07-12
LSU2019-0287Utbyte otillåten TNC-matning Gröna gången Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2019-07-10
LSU2019-0286Transformatorbyte och ny kyla hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2019-07-10
LSU2019-0285Ny kraftförsörjning hus F11 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2019-07-10
LSU2019-0284Uppgradering av IT-system för digitaldistribution av TV hus B20 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2019-07-02
LSU2019-0283Dooitwithus Teknik Partner AB, Kungsgärdet byggnad 3113Avtalsärende Annika NordbergFastighet och serviceMakulerat2019-07-01
LSU2019-0282Inhyrning centrala IT Region UppsalaÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2019-07-01
LSU2019-0281Rumsfunktionsändringar hus J3 Akademiska sjukhuset ingång 100/101ÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2019-06-27
LSU2019-0280Lokaler för PCI och arytmiÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2019-06-27
LSU2019-0279Arbetsbod för Regionbussdepån UppsalaÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2019-06-26
LSU2019-0278Beläggning asfaltskross, markunderhåll carport Enköping bussdepåÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-06-25
LSU2019-0277Kravställning inför anpassningar Knivsta vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2019-06-20
LSU2019-0276Ombyggnation av CO2-anläggning C11ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-06-19
LSU2019-0275Tilluftsdon A15ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-06-19
LSU2019-0274Samlokalisering av Flogsta VårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2019-06-18
LSU2019-0273Kraftförsörjning WikÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-06-18
LSU2019-0272Installation av röklucka C11ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-06-18
LSU2019-0271Årsredovisning och månadsrapporter 2019ÄrendeLeena DahlinFastighet och serviceBehandlas2019-06-17
LSU2019-0270Energispar 2019-2022 - Injustering av värmesystem Regionen UppsalaÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2019-06-14
LSU2019-0269Energispar 2019-2022 - Mätaruppkoppling Akademiska sjukhusetÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2019-06-14
LSU2019-0268Återflytt av BUP till Kungsgatan 38ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceMakulerat2019-06-13
LSU2019-0267Klagomål på mottagande i telefon växelÄrendeAndreas HolmFastighet och serviceAvslutat2019-06-12
LSU2019-0266Hot från telefonistÄrendeAndreas HolmFastighet och serviceMakulerat2019-06-12
LSU2019-0265Spolning av vattenledning/avlopp FTV ÖstervålaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-06-11
LSU2019-0264LegionellaåtgärderÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-06-11
LSU2019-0263Linjemålning av parkeringsplatserÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-06-11
LSU2019-0262Rivning av mattor hus B Enköpings lasarettÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceAvslutat2019-06-10
LSU2019-0261Tillskapande skyddsisoleringsrum Barnonkologen 95AÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceMakulerat2019-06-07
LSU2019-0260Fastighet och service Driftmöte mellan teknikavdelningen och fastighetsavdelningen ÄrendeThomas CollinFastighet och serviceBehandlas2019-06-07
LSU2019-0259Fukt i mellanbjälklag hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2019-06-04
LSU2019-0258Punktutsug i MR hybridsal plan 5 ing 100 hus J3 Akademiska sjukhuset ÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceAvslutat2019-06-03
LSU2019-0257Komplettering av punktutsug ing 100 plan 4 hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceAvslutat2019-06-03
LSU2019-0256Tidsbegränsade bygglov Akademiska sjukhusområdetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2019-05-31
LSU2019-0255Åtgärder på operationsplanet ingång 100 hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2019-05-28
LSU2019-0254Ekonomisk ersättning till följd av skada vid olycka/fall vid busstationen i GimoÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceAvslutat2019-05-28
LSU2019-0253Nätavtal om anslutning och överföring av el mellan Vattenfall Eldistribution - Region UppsalaAvtalsärende Thomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2019-05-28
LSU2019-0252Upplåtelse i andra hand av bostadslägenhetÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2019-05-27
LSU2019-0251Upplåtelse i andra hand av bostadslägenhet Fjärdingen 27:6 Slottsgränd 2E UppsalaÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceMakulerat2019-05-27
LSU2019-0250Detaljplan för Tullgarnsbron, granskningsyttrande. PLA 2012-020082ÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceAvslutat2019-05-26
LSU2019-0249initiering upphandling trycksatta anordningarAvtalsärende Hans EjdersundFastighet och serviceBehandlas2019-05-24
LSU2019-0248Initiering av ramavtal medicinskagaserAvtalsärende Hans EjdersundFastighet och serviceBehandlas2019-05-24
LSU2019-0247Hyresgästinvestering i renovering av hus And WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2019-05-24
LSU2019-0246Avtal Q-park om MuninÄrendeSonja BoströmFastighet och serviceAvslutat2019-05-22
LSU2019-0245Ansvarsfördelning gällande myndighetskrav och låsanordning vid extern inhyrningÄrendeSonja BoströmFastighet och serviceAvslutat2019-05-22
LSU2019-0244Ny brandlarmcentral F-blocket Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2019-05-22
LSU2019-0243Bestridande av skrivelse från FazerÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceMakulerat2019-05-22
LSU2019-0242Tilläggsavtal - ProOpti AMCAvtalsärende Jan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2019-05-20
LSU2019-0241Åtgärder utgående spillvatten hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceAvslutat2019-05-17
LSU2019-0240Utredning bodar vid hus B16 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2019-05-13
LSU2019-0239Avtal automatiskt brandlarmÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-05-13
LSU2019-0238Åtgärd av gammal vattenskada NeuroröntgenÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-05-13
LSU2019-0237Förstudie antal parkeringsplatserÄrendeLennart BergmanFastighet och serviceMakulerat2019-05-09
LSU2019-0236Elanläggningsansvar FoSÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2019-05-09
LSU2019-0235Arbetsmiljöverkets inspektion av förebyggande arbetsmiljöarbete i planerings- och projekteringsskeden vid bygg-, renoverings och anläggningsarbete ÄrendeKent StrömbergFastighet och serviceAvslutat2019-05-08
LSU2019-0234VVS-åtgärder vattenverket WikÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-05-08
LSU2019-0233Kontroll av J-huset, ing.100ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2019-05-06
LSU2019-0232Installation av solceller Stadsbussdepån UppsalaÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2019-05-06
LSU2019-0231Serviceavtal Elkraftscada AS och EnköpingÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2019-05-06
LSU2019-0230Serviceavtal UPS anläggning B19 ASÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2019-05-06
LSU2019-0229Serviceavtal UPS anläggning C11 ASÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2019-05-06
LSU2019-0228Serviceavtal UPS anläggning B3 ASÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2019-05-06
LSU2019-0227Serviceavtal Reservkraft EnköpingÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2019-05-06
LSU2019-0226Serviceavtal Reservkraft Samariterhemmet o TierpÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2019-05-06
LSU2019-0225Serviceavtal Reservkraft HuddungeÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2019-05-06
LSU2019-0224Ombyggnad av lab. 22 och 25 plan 4 hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2019-05-05
LSU2019-0223Vattenskada GIN-lab hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2019-05-03
LSU2019-0222Installation av solceller Almunge vårdcentralÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceAvslutat2019-05-03
LSU2019-0221Montering kylaggregatÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-04-30
LSU2019-0220Serviceavtal passagesystem AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-04-29
LSU2019-0219Begäran från UNT om uppgifter om fastighetsbeståndetÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceAvslutat2019-04-25
LSU2019-0218Avskrivet ärende hyresnämnden hyresavtal Anas café Kronparksgården 2111-008ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2019-04-23
LSU2019-0217Avtal elitspring o-ringenAvtalsärende Peter BlomFastighet och serviceAvslutat2019-04-18
LSU2019-0216Bygga pentry plan 4 i rum 437 hus B3 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceAvslutat2019-04-17
LSU2019-0215Avtal skrivare Fastighet och serviceAvtalsärende Jan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2019-04-17
LSU2019-0214Projekt 8041734, Konvertering till RME, RegionbussdepånÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceAvslutat2019-04-16
LSU2019-0213Beställning hyresgästinvestering Audionommottagning i TierpÄrendeTherese BjörklundFastighet och serviceBehandlas2019-04-15
LSU2019-0212Uppdrag att finna en långsiktig lösning för Flogsta vårdcentralÄrendeTherese BjörklundFastighet och serviceBehandlas2019-04-15
LSU2019-0211Uppdrag inhyrning av tillfällig lokal för Flogsta vårdcentralÄrendeTherese BjörklundFastighet och serviceBehandlas2019-04-15
LSU2019-0210Uppdrag om möjligheter till familjecentral i TierpÄrendeTherese BjörklundFastighet och serviceBehandlas2019-04-15
LSU2019-0209Inhyrning av Genetikvägen ÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2019-04-15
LSU2019-0208Åtgärder vid avveckling ytor, nya hyresavtal Kronparksgården hus 39ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2019-04-11
LSU2019-0207Hitta ny lokallösning till Cosmos asyl- och integrationshälsan och sprututbytetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2019-04-11
LSU2019-0206Åtgärder mot intrång, skadegörelse, verksamhetsstörning Samariterhemmet hus A-BÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-04-08
LSU2019-0205Synpunkter på bygglov Luthagen 15:3, Uppsala PBN 2019-000471ÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceAvslutat2019-04-04
LSU2019-0204Vattenskada till följd av läckage på dagvattenrör Ing. 61ÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2019-04-02
LSU2019-0203Serviceavtal kabel-TV AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-04-02
LSU2019-0202Serviceavtal patientsignal AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-04-02
LSU2019-0201Serviceavtal patientsignal LänetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-04-02
LSU2019-0200Serviceavtal kabel-TV LänetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-04-02
LSU2019-0199Serviceavtal passagesystem LänetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-04-02
LSU2019-0198Serviceavtal brandlarm LänetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-04-02
LSU2019-0197Serviceavtal brandlarm AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-04-02
LSU2019-0196Rumstemperatur Rudbeck hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-29
LSU2019-0195Styrgrupp Energisparprojekt 2019-2022ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-03-29
LSU2019-0194Direktupphandling konsult produktionskökÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2019-03-27
LSU2019-0193Ersättningslokal driftpersonal Samariterhemmets vårdcentrum hus A-BÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-03-27
LSU2019-0192Kanalisation för el hus B16 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2019-03-26
LSU2019-0191Upphandling städ och vaktmästeriÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceMakulerat2019-03-25
LSU2019-0190Inkoppling av bef. brandspjällÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-21
LSU2019-0189Installation av kyla i MaluxrummetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-21
LSU2019-0188Renovering av VKA i byggnad C5ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-21
LSU2019-0187Installation av ventilation i ny verkstadsdel hus C1 Akademiska sjukhusetÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceAvslutat2019-03-20
LSU2019-0186Utbyte av fläkt F12-3414-TA19ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-20
LSU2019-0185AS tätning av OPI-kanalisationÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-03-20
LSU2019-0184Bygglov Ronald McDonalds hus D1ÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-19
LSU2019-0183Omsättningsredovisning 2018 restaurangverksamhet Akademiska sjukhusetÄrendeChristina YtterströmFastighet och serviceAvslutat2019-03-19
LSU2019-0182Skyddsrond A1 ing 13/15 1 trÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-19
LSU2019-0181Uppsala spårväg delprojekt depåÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2019-03-18
LSU2019-0180Bålsta Centrum, samråd detaljplan. Eneby 1:416 mfl.ÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-14
LSU2019-0179Synpunkter rivningslov/bygglov KRONÅSEN 2:1ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-03-14
LSU2019-0178Underättelse om samråd, detaljplandeprocess Bålsta centrumÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-03-11
LSU2019-0177Armaturbyten på Barnkliniken på utvalda ställenÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-03-08
LSU2019-0176Ny verksamhet flyttar in Perinatallab 2 hus F12 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2019-03-08
LSU2019-0175Internhyresavtal ambulansuppställning Knivsta brandstationAvtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceBehandlas2019-03-07
LSU2019-0174Avtal JobMeal Avtalsärende Thomas ThunblomFastighet och serviceBehandlas2019-03-06
LSU2019-0173Ombyggnad hissar KungsgärdetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2019-03-06
LSU2019-0172Ombyggnad hissar hus A Enköpings lasarettÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2019-03-06
LSU2019-0171Besiktning HEPA-filter TierpÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-03-06
LSU2019-0170Besiktning HEPA-filter Enköping hus AÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-06
LSU2019-0169Besiktning HEPA-filter Samariterhemmet hus A, BÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-06
LSU2019-0168Besiktning HEPA-filter KungsgärdetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-06
LSU2019-0167Besiktning HEPA-filter C11ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-06
LSU2019-0166Besiktning HEPA-filter C7ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-06
LSU2019-0165Besiktning HEPA-filter N2ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-06
LSU2019-0164Besiktning HEPA-filter F14-15ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-06
LSU2019-0163Besiktning HEPA-filter F11-12ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-06
LSU2019-0162Besiktning HEPA-filter B19ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-06
LSU2019-0161Besiktning HEPA-filter B17ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-06
LSU2019-0160Uppsägning av Smedjan på Wik av K&BAvtalsärende Annika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2019-03-05
LSU2019-0159Åtgärd kollapsad dagvattenledning hus B14 Akademiska sjukhuset ÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceAvslutat2019-03-04
LSU2019-0158Förteckning över Region Uppsalas byggnader inklusive uppgifter om ytorÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceAvslutat2019-03-01
LSU2019-0157Sammankoppling av av regionbuss och stadsbussdepåernas biogassystemAvtalsärende Joav OchayonFastighet och serviceBehandlas2019-02-28
LSU2019-0156Synpunkt på bygglov Fjärdingen 1:3ÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-27
LSU2019-0155Porttelefon rum 3137 med tillhörande sluss 3136ÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat från handläggare2019-02-27
LSU2019-0154Utveckling PTSÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-02-26
FSN2019-0024Beslut om programarbete för Östervåla vårdcentralÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2019-02-26
LSU2019-0153Ny UPS hus A Enköpings lasarettÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2019-02-25
LSU2019-0152Uppsättning av vägg i rum 422, B3 plan 4ÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2019-02-21
LSU2019-0151Åtgärder efter revisionsbesiktning el LänetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-02-21
LSU2019-0150Revisionsbesiktning el LänetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-21
LSU2019-0149Åtgärder efter revisionsbesiktning el AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-02-21
LSU2019-0148Revisionsbesiktning el AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-21
LSU2019-0147Provanläggning WC hus A15 och B11 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2019-02-21
LSU2019-0146Vattenskada spillvatten Samariterhemmet hus A-B lokal för Praktikertjänst/Unilab RöntgenÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-02-21
LSU2019-0145Arbetsplatsträffar Bygg 2019ÄrendeTapio RuhaFastighet och serviceBehandlas2019-02-20
LSU2019-0144Åtgärder efter revisionsbesiktning brandlarm LänetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-02-19
LSU2019-0143Revisionsbesiktning brandlarm LänetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-19
LSU2019-0142Åtgärder efter revisionsbesiktning brandlarm AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-02-19
LSU2019-0141Revisionsbesiktning brandlarm AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-19
LSU2019-0140Grannehörande för bygglovsärende Munksundet 24:7, EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2019-02-19
LSU2019-0139Vattenskada till följd av stopp i avloppsstam hus C2 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-18
LSU2019-0138Fullmakt avseende samdebitering nätfakturorÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2019-02-18
LSU2019-0137Målning och mattbyte i korridorÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-18
LSU2019-0136Uppförande av rökkurarÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-02-18
LSU2019-0135Målning i C5ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-18
LSU2019-0134Mattbyte i hus C11ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-18
LSU2019-0133Ombyggnad reception, telefonrum och väntrum Heby vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2019-02-18
LSU2019-0132Ombyggnad avdelningskök på 2 st. planÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-02-15
LSU2019-0131Ytskiktsbyte duschar ÖsthammarÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-15
LSU2019-0130Mattbyte i Apotekets lokaler Heby vårdcentralÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-15
LSU2019-0129Arbetsplatsträffar El 2019ÄrendeRoy ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-02-15
LSU2019-0128Installation av strålmaskin hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-13
LSU2019-0127Asfaltering av väg EnköpingÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-13
LSU2019-0126Beskärning och fällning av träd EnköpingÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-13
LSU2019-0125Linjemålning av parkeringsplatser EnköpingÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-13
LSU2019-0124Fällning och beskärning av träd ÖrsundsbroÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-13
LSU2019-0123Rivning av carportÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-13
LSU2019-0122Beskärning av träd Heby vårdcentralÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-13
LSU2019-0121Beskärning av träd ÖstervålaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-13
LSU2019-0120Beskärning av träd ÖsthammarÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-13
LSU2019-0119Asfaltering AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-13
LSU2019-0118Asfalteringsarbeten ÖsthammarÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-13
LSU2019-0117Beskärning av träd AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-13
LSU2019-0116Upphandling av ramavtal avseende OVK-besiktningarAvtalsärende Carl VinlöfFastighet och serviceBehandlas2019-02-12
LSU2019-0115Störningsanmälan Slottsgränd ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2019-02-12
LSU2019-0114Montage av gallerväggar i diskmedelsrum hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2019-02-12
LSU2019-0113Spårvägsdepå. SystemhandlingsskedeÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceMakulerat2019-02-08
LSU2019-0112Ny nätstation och kanalisering i mark hus S5 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2019-02-07
LSU2019-0111Tilläggshyresavtal, drift och planerat underhåll, regionbussdepånAvtalsärende Joav OchayonFastighet och serviceBehandlas2019-02-06
LSU2019-0110Besiktning HEPA-filter B14ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-06
LSU2019-0109Besiktning HEPA-filter B12ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2019-02-06
LSU2019-0108Hyresavtal 7A65-02, Jokab Fastighet AB, verkstadslokal bussdepå ÖsthammarAvtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceBehandlas2019-02-04
LSU2019-0107Hyresavtal 7A65-01, Jokab fastighet AB, bussdepå ÖsthammarAvtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceBehandlas2019-02-04
LSU2019-0106Hyresavtal, Jokab Fastighet AB, bussdepå ÖsthammarAvtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceBehandlas2019-02-04
LSU2019-0105Preliminärt internhyresavtal stadsbussdepån, byggnad 2601 FyrislundAvtalsärende Joav OchayonFastighet och serviceBehandlas2019-02-04
LSU2019-0104Preliminärt tilläggshyresavtal. Tillskapa utrymmen för en tillnyktringsenhet. 1124 plan 8Avtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceBehandlas2019-02-04
LSU2019-0103Hyreskontrakt för ambulansstation SkutskärAvtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceBehandlas2019-02-04
LSU2019-0102Ombyggnad Centralblocket, B9 och B12ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2019-02-01
LSU2019-0101Besiktning HEPA-filter B9ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-02-01
LSU2019-0100Återställande efter vattenskada plan 8 avd 50D hus B19 Akademiska sjukhuset ÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2019-01-31
LSU2019-00993315 Anmälan om störningÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2019-01-31
LSU2019-0098Fönsterbyte plan 3 och 4 hus B Enköpings lasarettÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceAvslutat2019-01-31
LSU2019-0097Konvertering av befintlig dieselanläggning för att klara RME, 5A55-T003Avtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceBehandlas2019-01-31
LSU2019-0096Preliminärt tilläggshyresavtal smågodstransportör 1100-T001Avtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceBehandlas2019-01-31
LSU2019-0095Hyresavtal 7A65-002Avtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceBehandlas2019-01-31
LSU2019-0094Tilläggshyresavtal 1146-T003Avtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceBehandlas2019-01-30
LSU2019-0093Tilläggshyresavtal 1146-T002Avtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceBehandlas2019-01-30
LSU2019-0092Ombyggnad hiss H1-H2 hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2019-01-30
LSU2019-0091Ombyggnad hiss H4-H6 hus A9 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2019-01-30
LSU2019-0090Ombyggnad hiss H1 hus A11 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2019-01-30
LSU2019-0089Ombyggnad hiss SB-H2 SamariterhemmetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2019-01-30
LSU2019-0088Arbetsplatsträffar Ekonomi och administrationsavdelningen 2019ÄrendeLeena DahlinFastighet och serviceAvslutat2019-01-30
LSU2019-0087Markavtal biogasledning Sveriges LantbruksuniversitetAvtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceAvslutat2019-01-29
LSU2019-0086Avtal avseende samförläggning av gasledningar inom fastigheten Kungsängen 37:1 Uppsala VattenAvtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceAvslutat2019-01-29
LSU2019-0085Uppsägning av avtal om nyttjanderätt avseende det av Landstinget nyttjade markområdet om ca 14 000 kvm av fastigheterna Vaksala-Norrby m flAvtalsärende Joav OchayonFastighet och serviceBehandlas2019-01-29
LSU2019-0084Besiktning HEPA-filter B7ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2019-01-29
LSU2019-0083Markavtal biogasledning tillståndshandling ledningsdragning Gnista 2:2ÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceAvslutat2019-01-29
LSU2019-0082Avtal om upplåtelse av lokaler för ambulansen i Knivsta mellan Brandkåren Attunda och LandstingsserviceAvtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceBehandlas2019-01-28
LSU2019-0081Köpekontrakt för mark till stadsbussdepån i FyrislundAvtalsärende Joav OchayonFastighet och serviceBehandlas2019-01-28
LSU2019-0080Hyresavtal Regionbussdepån FyrislundAvtalsärende Joav OchayonFastighet och serviceBehandlas2019-01-28
LSU2019-0079Byte rökluckor hus F11, F12 Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2019-01-28
LSU2019-0078Hyresförslag 2019-03-01 Uppsala kommun , Kronparksgården 2111ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-01-28
LSU2019-0077Integration av brandlarmscentral i hus C11 Rudbecklaboratoriet Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2019-01-25
LSU2019-0076Hyreskontrakt 6A4800-001Avtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceBehandlas2019-01-24
LSU2019-0075Hyreskontrakt 6A4800-001Avtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceBehandlas2019-01-24
LSU2019-0074Jernhusen, fullmakt för insamling av mätvärdenAvtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceAvslutat2019-01-24
LSU2019-0073Byte dörrparti ing. 240 F14-15ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2019-01-24
LSU2019-0072LSU årsredovisning och månadsrapporter 2014ÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceAvslutat2019-01-23
LSU2019-0071Årsredovisning och månadsrapporter 2015ÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceMakulerat2019-01-23
LSU2019-0070Årsredovisning och månadsrapporter 2015ÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceAvslutat2019-01-23
LSU2019-0069Årsredovisning och månadsrapporter Landstingsservice 2016ÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceMakulerat2019-01-23
LSU2019-0068Årsredovising och månadsrapporter 2017ÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceAvslutat2019-01-23
LSU2019-0067Årsredovisning och månadsrapporter 2018ÄrendeLeena DahlinFastighet och serviceBehandlas2019-01-23
LSU2019-0066Mötesanteckningar Ledningsgrupp Drift 2019ÄrendeThomas CollinFastighet och serviceBehandlas2019-01-23
LSU2019-0065Arbetsmiljö för transport och logistik, inhyrd lokal Folktandvården v:a Ringgatan 18 Enköping, anl. 5A12 ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-01-23
LSU2019-0064Montage av utrustning för lastbankar till UPS hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2019-01-21
LSU2019-0063Nytt portabelt reservelaggregat Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2019-01-21
LSU2019-0062Provtagningstoalett för övervakad urinscreening psykiatrin hus A Tierps vårdcentrumÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2019-01-21
LSU2019-0061Utbyte belysning Tierps sjukhusÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2019-01-18
LSU2019-0060Uppdatering av datanät hus B17 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2019-01-18
LSU2019-0059Prel. Internhyresavtal 5112-012 PV NVH Enköpings husläkarcentrumÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-01-18
LSU2019-0058SekretessärendeÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2019-01-17
LSU2019-0057Sammanställning myndighetskrav, serviceavtal, revisioner och tvingande krav för oss som fastighetsägareÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-01-17
LSU2019-0056Styrande dokument för depåer för kollektivtrafikÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-01-17
LSU2019-0055Avstängning fjärrkyla SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-01-17
LSU2019-0054Trycksatta anordningar 2018-2019ÄrendeHans EjdersundFastighet och serviceBehandlas2019-01-16
LSU2019-0053Återbetald hyra 2111 KronparksgårdenAvtalsärende Anders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-01-16
LSU2019-0052Tillfälliga parkeringar vid hus D1ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2019-01-15
LSU2019-0051Offert/Avtal Stanley Security Sverige AB avser underhåll, tillsyn, felavhjälpning och akutservice. ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2019-01-15
LSU2019-0050Hyresvärdens godkännande av kabeldragning för data, hyresgäst Håbo Kommun inom hyresavtal 521101-008ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2019-01-15
LSU2019-0049Byte av fläktar som betjänar centraloperation hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceAvslutat2019-01-15
LSU2019-0048Byte av fläktar som betjänar barnoperation i hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2019-01-15
LSU2019-0047Kundsupportavtal personsökning och larmAvtalsärende Jan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2019-01-14
LSU2019-0046Årlig service av centralgasanläggning AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-01-14
LSU2019-0045Årlig kontroll av egenproducerad luftÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2019-01-14
LSU2019-0044Tilläggsbeställningar till hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2019-01-11
LSU2019-0043Ny inhyrning för Hälsoäventyret i UppsalaÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2019-01-10
LSU2019-0042Köksrenovering Folktandvården TierpÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2019-01-09
LSU2019-0041Arbetsplatsträffar VVS 2019ÄrendeNiklas EkholmFastighet och serviceAvslutat2019-01-09
LSU2019-0040Komplettering av sprinkleranläggning Östhammar hus AÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceMakulerat2019-01-09
LSU2019-0039Arbetsplatsträffar (APT) Teknikförvaltning och Underhåll 2019ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2019-01-09
LSU2019-0038Funktionsanpassning av KB01 Akademiska sjukhusetÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceAvslutat2019-01-08
LSU2019-0037Styrbyte i hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceAvslutat2019-01-08
LSU2019-0036Styrbyte i hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceBehandlas2019-01-08
LSU2019-0035Yttrande till UL över spårväg vid Akademiska sjukhusetÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceAvslutat2019-01-08
LSU2019-0034Styrbyte KB1 hus B9 akademiska sjukhusetÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceAvslutat2019-01-08
LSU2019-0033Framställan om reducerad hyra för restauranglokaler för upphandlad avtalspart Fazer Food, Lasarettet Enköping ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2019-01-07
LSU2019-0032Åtgärder sluss -och isoleringsrum vid Akademiska sjukhusetÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceBehandlas2019-01-07
LSU2019-0031Nytt kallelsesignal system lab hus A Enköping lasarettÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2019-01-07
LSU2019-0030Nytt kallelsesignal system Bålsta vårdcentralÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2019-01-07
LSU2019-0029Omdragning av befintlig fjärrkylledning utanför byggnad S1ÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceMakulerat2019-01-04
LSU2019-0028Ombyggnation av fläktluftkylare betjänande ställverk i hus C11 Akademiska sjukhsuetÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceAvslutat2019-01-04
LSU2019-0027Uppsägning Dag Hammarskjölds väg 50 A samt 14B Avtalsärende Anders SilénFastighet och serviceAvslutat2019-01-03
LSU2019-0026Underhållsavtal lustgasdestruktion Bijono ABAvtalsärende Hans EjdersundFastighet och serviceAvslutat2019-01-03
LSU2019-0025Förbättringsåtgärder för ökad redundans och säkerhet hus A Enköpings lasarettÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2019-01-03
LSU2019-0024Installation av tryckövervakare barnakuten och 95E hus F13 Akademiska sjukhusetÄrendeHans EjdersundFastighet och serviceAvslutat från handläggare2019-01-03
LSU2019-0023Komplettering av sprinkleranläggning hus A Östhammars sjukhusÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceAvslutat2019-01-03
LSU2019-0022Arkiv och registratur styrande dokument 2019ÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceMakulerat2019-01-03
LSU2019-0021HR styrande dokument 2019ÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceMakulerat2019-01-03
LSU2019-0020Arkiv 2019ÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceAvslutat2019-01-03
LSU2019-0019Protokoll vattenprover Länet utom Akademiska 2019ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2019-01-03
LSU2019-0018Protokoll vattenprover 2019ÄrendeNiklas EkholmFastighet och serviceBehandlas2019-01-03
LSU2019-0017Avtal administration 2019ÄrendeJennie WesterFastighet och serviceAvslutat2019-01-03
LSU2019-0016Avtal Beställar- och controller och Trasport/logistik 2019ÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceMakulerat2019-01-03
LSU2019-0015Avtal gällande fastigheter 2019ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-01-03
LSU2019-0014Hyresavtal inhyrda bostäder 2019ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2019-01-03
LSU2019-0013Hyresavtal egna bostäder 2019ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2019-01-03
LSU2019-0012Interna hyresavtal för inhyrda lokaler 2019ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-01-03
LSU2019-0011Hyresavtal inhyrda lokaler 2019ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-01-03
LSU2019-0010Hyresavtal egna lokaler 2019ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2019-01-03
LSU2019-0009Attesträtt 2019ÄrendeLeena DahlinFastighet och serviceBehandlas2019-01-03
LSU2019-0008Årsredovisning 2018ÄrendeLeena DahlinFastighet och serviceMakulerat2019-01-03
LSU2019-0007Förhandlingar och personalfrågor, MBL 2019ÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceAvslutat2019-01-03
LSU2019-0006Samverkan Transport och logistik 2019ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceAvslutat2019-01-03
LSU2019-0005Samverkan Teknik 2019ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceAvslutat2019-01-03
LSU2019-0004Samverkan central 2019ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceAvslutat2019-01-03
LSU2019-0003Mötesanteckningar Produktionsrådet 2019ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2019-01-03
LSU2019-0002Förvaltningsdirektörens beslut 2019ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceBehandlas2019-01-03
LSU2019-0001Delegationsordning Fastighet och service 2019 ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2019-01-02
LSU2018-0454Återställa påkörd garageport hus B8 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2018-12-28
LSU2018-0453Kulvert B3ÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2018-12-21
LSU2018-0452Byte av dörr in till röntgenavdelningen hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2018-12-20
LSU2018-0451Inomhusmiljöåtgärder syncentralen hus A KungsgärdetÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2018-12-20
LSU2018-0450Montering av gallerbur för tryckstabilisatorer hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2018-12-12
LSU2018-0449Utökad förrådsyta steriltekniska enheten hus A , plan 1 Enköpings lasarettÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2018-12-11
LSU2018-0448Förbättrat inomhusklimat Lasarettet Enköping , delar av byggnad 5111, 5113ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-12-11
LSU2018-0447Återställning efter vattenskada toaletterna rum 404 och 405 hus B7 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceAvslutat2018-12-11
LSU2018-04468041871 Projektavslut RakelÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-12-07
LSU2018-0445Återställning efter vattenskada plan 5 och 4 i hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2018-12-07
LSU2018-0444Byte av golvmatta op-sal rum 5221ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-12-04
LSU2018-0443Rivning av gammal ventilationskanalÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-12-04
LSU2018-0442Fler arbetsplatser på Eriksbergs vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-12-04
LSU2018-0441Fastighet och service nyhetsbrev 2018ÄrendeIda ÅhlénFastighet och serviceAvslutat2018-12-04
LSU2018-0440Ny fastighetsägare Castellum på Kungsgatan 41, sjukvårdsupplysningenÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-12-03
LSU2018-0439Asfaltering av personalparkering Tierps vårdcentralÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2018-12-03
LSU2018-0438Inhalationsrum på infektionsmottagningen hus B17 Akademiska sjukhusetAvtalsärende Viktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2018-11-29
LSU2018-0437Ombyggnad etapp 2 av restaurang och café, ingång 70 hus B15 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-11-27
LSU2018-0436Byte av spillvattenstam för köksavlopp hus B17 Akademiska sjukhusetÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-11-26
LSU2018-0435Byte undertak i kulvert hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceAvslutat2018-11-26
LSU2018-0434Inspektion på Wiks slott utförd av Miljöförvaltningen - svar på avvikelserÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-11-23
LSU2018-0433Försäljning fastigheterna Fjärdingen 29:1, 27:5 och 27:6 - Information till hyresgästerna i personalbostädernaÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2018-11-22
LSU2018-0432Retur av säkerhet för hus A15 Akademiska sjukhusetÄrendeKent StrömbergFastighet och serviceAvslutat2018-11-20
LSU2018-0431Vattenskada byggnad 5119 , Enköpings LasarettÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-11-19
LSU2018-0430Granskning av parkeringsavgifter för personal vid Akademiska sjukhuset i UppsalaÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2018-11-16
LSU2018-0429Inkommen skrivelse från boende TiundagatanÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-11-15
LSU2018-0428Ommmärkning efter byte av ställverk hus B20 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2018-11-13
LSU2018-0427Tiundagatan 46 -Beslut plan och byggnadsnämndenÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-11-12
LSU2018-0426Ang vitesföreläggande AMV avdelning 70 D och 70 EÄrendeEmma EklöfFastighet och serviceBehandlas2018-11-09
LSU2018-0425Modernisera IT-infrastrukturen på Förlossningen och BB:s vårdrum Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-11-02
LSU2018-0424Hyresavtal Vasakronan 54303-103 lokaler för Smittskyddsenheten Dag Hammarskjölds väg 60Avtalsärende Anders SilénFastighet och serviceAvslutat2018-11-01
LSU2018-0423Meddelande till fastighetsägaren Lantmännen fastigheter ang. ansvar för underhåll och förhöjd brandrisk, Linbanegatan 10 EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2018-11-01
LSU2018-0422Energispar - Ändrad produktion av energi Region UppsalaÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-11-01
LSU2018-0421Rensning brunnar och ledningar UK B2, B3 B9ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-10-31
LSU2018-0420Energispar - Tillvarata spillvärme från andningsluftskompressorer i hus C1 och nyttja i hus C2 Akademiska sjukhusetÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-10-30
LSU2018-0419Energispar - Driftoptimering Region UppsalaÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-10-30
LSU2018-0418Ventilationsutredning hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2018-10-29
LSU2018-0417Borttagning av dragbänkar och punktutsug hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2018-10-29
LSU2018-0416Lokalkontrakt Knivsta kommunfastigheter byggnad 2A54Avtalsärende Annika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-10-25
LSU2018-0415Renovering golv PlastikmottagningenÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2018-10-24
LSU2018-0414Byte elslingor i rampÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-10-24
LSU2018-0413Stamrenovering HSB:s bostadsrättsförening Gräslöken 53 UppsalaÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2018-10-23
LSU2018-0412Planerat elavbrott Ulleråker, Byggnad 2278, Ulleråkersvägen 19 samt 2111, Eva Lagewvalls väg 1ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-10-22
LSU2018-0411Byte av rökluckor hus B17 Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2018-10-22
LSU2018-0410Byte av rökluckor hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2018-10-22
LSU2018-0409Rökluckor samt komplettering taksäkerhet hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2018-10-22
LSU2018-0408Installation övervakningskamera och porttelefon Årsta vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-10-19
LSU2018-0407Ny bussdepå EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2018-10-19
LSU2018-0406Inventera fastighetsstatus för möjligheterna att bedriva vård i hus D1 Akademiska sjukhusetÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceAvslutat2018-10-16
LSU2018-0405Villkorsändring avseende lokalkontrakt Joylife 5112-010 (LSU2017-0615)Avtalsärende Anders SilénFastighet och serviceMakulerat2018-10-16
LSU2018-0404Beställning sophus intill matsal byggnad 3813 WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-10-15
LSU2018-0403Ombyggnad takpendlar operation Samariterhemmet hus A-BÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-10-12
LSU2018-0402Renovering verkstad hus C1 rum 1004, 1003ÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2018-10-10
LSU2018-0401Renovering verkstad hus C1 rum 1044ÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2018-10-10
LSU2018-0400Byte av renvattenanläggning hus A Enköpings lasarettÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceAvslutat2018-10-10
LSU2018-0399Beställning, inplacering av samtliga funktioner i redovisad bilaga, käk-kirurgiska verksamheten från hus P3 och P4 till hus A-B, 4811 Samariterhemmet ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-10-05
LSU2018-0398Lämna synpunkter på tillfälligt bygglov, Kronåsen 1:14ÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceAvslutat2018-10-05
LSU2018-0397Säkerställa mediamatningar till ny datahall i hus B10 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2018-10-04
LSU2018-0396Installation av bef rumsaggregat CACA i RekondenÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-10-02
LSU2018-0395Miljöinspektion av Viks avloppsreningsverk, Viks mur 1:1ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-10-01
LSU2018-0394Ny parkering vid 100 huset på tomt J2 Akademiska sjukhusetÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-09-26
LSU2018-0393Åtgärd av skadad fasadÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-09-26
LSU2018-0392Åtgärd entrégolv Örsundsbro vårdcentralÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-09-26
LSU2018-0391Åtgärd inomhusproblem pl 2ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-09-26
LSU2018-0390Upprättande av relationshandlingar till BIM-modell hus J3 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-09-20
LSU2018-0389Ytskikt golvbeläggning CTC Hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-09-18
LSU2018-0388Myndighetsbesiktning Port motordrivenÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-09-17
LSU2018-0387Operativ styrgrupp för tvätt- och textilfrågorÄrendeChristina YtterströmFastighet och serviceAvslutat2018-09-17
LSU2018-0386Skrivelse till Uppsala universitet gällande rökning av lokalÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2018-09-14
LSU2018-0385Inventering och skapa underlag av systematiskt brandskyddsarbete hus J3 Akademiska sjukhuse´tÄrendeAndreas HolmFastighet och serviceBehandlas2018-09-14
LSU2018-0384Inventering gällande systematiskt brandskyddsarbete Enköping lasarettÄrendeAndreas HolmFastighet och serviceBehandlas2018-09-14
LSU2018-0383Åtgärder inför sanering C11ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-09-12
LSU2018-0382Förebyggande åtgärder AkademiskaÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-09-12
LSU2018-0381Målning av rum pl 5 Samariterhemmet ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-09-12
LSU2018-0380Ytskiktsrenovering lastkaj hus C1ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-09-12
LSU2018-0379Två nya behandlingsrum Knivsta folktandvårdÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-09-06
LSU2018-0378Östervåla vårdcentral - om- eller nybyggnadÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2018-09-04
LSU2018-0377Ny köldbärare till kylrum hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceBehandlas2018-09-03
LSU2018-0376Gränsdragningslista mellan Fastighet och service och lokaltrafikförvaltningen avseende stadsbussdepåÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceAvslutat2018-08-30
LSU2018-0375Uppgradering yttre skyltning Östhammar sjukhusÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-08-30
LSU2018-0374Nyetablering Flogsta vårdcentralÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceAvslutat2018-08-28
LSU2018-0373Entrémattor avrop ramavtalÄrendeSofia HolmquistFastighet och serviceAvslutat2018-08-28
LSU2018-0372Byte av dagvattenrännaÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-08-28
LSU2018-0371Linjemålning p-platserÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-08-28
LSU2018-0370Ombyggnad av förråd till arbetsrum B3 , KKF plan 5 rum 569 ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-08-27
LSU2018-0369Modernisering av IT-infrastruktur avdelning 50G hus B19 Akademiska sjukhusetAvtalsärende Olle AhnellFastighet och serviceBehandlas2018-08-27
LSU2018-0368Licensavtal PTS med Region Jönköpings länÄrendeKent StrömbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-08-21
LSU2018-0367Underrättelse enligt plan- och byggnadslagen avseende Kronåsen 2:1 ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2018-08-16
LSU2018-0366Åtgärder golvfall duschar hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2018-08-16
LSU2018-0365Åtgärder norra parkeringen Akademiska sjukhusetÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceBehandlas2018-08-15
LSU2018-0364Vatteninträngning vid skyfall C-området ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2018-08-14
LSU2018-0363Information om vatten, avlopp och avfallshämtningÄrendeAlicia BergliFastighet och serviceAvslutat2018-08-13
LSU2018-0362Avtal avseende leverans av fjärrkyla till Akademiska sjukhuset A9Avtalsärende Thomas ThunblomFastighet och serviceBehandlas2018-08-09
LSU2018-0361Avtal avseende leverans av fjärrvärme till StadsbussdepåAvtalsärende Thomas ThunblomFastighet och serviceBehandlas2018-08-09
LSU2018-0360Tillstånd av andrahandsuthyrning av Heby apotekÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-08-08
LSU2018-0359Bygglov för ny toalettkabin WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-08-08
LSU2018-0358Vatteninträngning vid skyfall Akademiska sjukhuset ÄrendeMonica StafsuddFastighet och serviceBehandlas2018-07-30
LSU2018-0357Avtal och beslut Hus J3 Framtidens Akademiska sjukhusÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2018-07-27
LSU2018-0356Anmälan om stöld Slottsgränd 2 CÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceAvslutat2018-07-23
LSU2018-0355Anmälan om skadegörelse lasarettet i EnköpingÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceAvslutat2018-07-23
LSU2018-0354Överenskommelse om avflyttning hyreskontrakt Vasakronan 54306-0001 , Internhyresavtal 1A1100-001ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2018-07-06
LSU2018-0353Uppsägning Ulleråkersvägen 19 Hus 66 UlleråkerÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2018-07-06
LSU2018-0352Underrättelse om bygglov Kronåsen 1:1 Bygglov för nybyggnad av transformatorstationÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2018-07-06
LSU2018-0351Byte akustiktak Kungsgärdet hus AÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-07-05
LSU2018-0350Ombyggnation av styr och kyla hus B13 Akademiska sjukhusetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2018-07-04
LSU2018-0349Ombyggnad av restaurang och café ingång 70 hus B25 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2018-07-04
LSU2018-0348Personuppgiftsbiträdesavtal Coor Service Management CTS AB - Region UppsalaAvtalsärende Jan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2018-07-03
LSU2018-0347Tilläggsavtal - Telia CallGuide Answer (UPPH2015-0310)Avtalsärende Jan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2018-07-03
LSU2018-0346Initiering av upphandling av entreprenör för styr-, regler och övervakningssystem.ÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceMakulerat2018-07-02
LSU2018-0345Åtgärder läckage värme hus N2 Akademiska sjukhusetÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceAvslutat2018-07-02
LSU2018-0344Vattenskada Kungsgärdet hus AÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-06-29
LSU2018-0343Tilläggsavtal - Telia Managed IoT Connectivity (UPPH2015-0310)Avtalsärende Jan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2018-06-29
LSU2018-0342Avtal Telia mobil responsAvtalsärende Jan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2018-06-29
LSU2018-0341Samtycke övergång av avtal från TDC - Tele2ÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2018-06-29
LSU2018-0340Avtalsförlängning Symetri AB Landlord III (LSU2011-0019-7)Avtalsärende Jan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2018-06-29
LSU2018-0339Förlängning av CallMeÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2018-06-29
LSU2018-0338Överlåtelse av inomhusnät Tele2 - Region UppsalaÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2018-06-29
LSU2018-0337Avtal Human BridgeAvtalsärende Jan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2018-06-29
LSU2018-0336Proopti utökning licenserAvtalsärende Jan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2018-06-29
LSU2018-0335Proopti support och underhållsavtalAvtalsärende Jan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2018-06-29
LSU2018-0334Proopti timbankAvtalsärende Jan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2018-06-29
LSU2018-0333Byte belysning hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2018-06-29
LSU2018-0332Byte belysning hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2018-06-29
LSU2018-0331Datscha, abonnemangAvtalsärende Lars Fredrik JohanssonFastighet och serviceAvslutat2018-06-27
LSU2018-0330Uppdatera till ALC Active Learning Classroom för studenter plan 4 i hus B3 Akademiska sjukhuset ÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceAvslutat2018-06-26
LSU2018-0329Byte trasiga instrument i ställverk hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2018-06-26
LSU2018-0328Åtgärd av jodfel hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2018-06-26
LSU2018-0327Elåtgärder efter statusinventering hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2018-06-26
LSU2018-0326Byte trasiga strömställare i operationssalar hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2018-06-26
LSU2018-0325Byte trasiga strömställare i operationssalar hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2018-06-26
LSU2018-0324Åtgärd nollfel och jordfel hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2018-06-26
LSU2018-0323Elåtgärder efter statusinventering i hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2018-06-26
LSU2018-0322Åtgärder vid fel i befintliga centraler hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2018-06-25
LSU2018-0321Mordernisera IT-strukturen på avdelning 65A1ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2018-06-20
LSU2018-0320Sommarvatten WikÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-06-20
LSU2018-0319Åtgärder efter revisionsbesiktning sprinkler ÖsthammarÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-06-20
LSU2018-0318Åtgärder efter revisionsbesiktning sprinkler TierpÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-06-20
LSU2018-0317Åtgärder efter revisionsbesiktning sprinkler EnköpingÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-06-20
LSU2018-0316Åtgärder efter revisionsbesiktning sprinkler AkademiskaÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-06-20
LSU2018-0315Linjemålning markÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-06-20
LSU2018-0314Offerter Sansac avfallskärl - F-blocket och Ingång 100Avtalsärende Tommie SagströmFastighet och serviceBehandlas2018-06-20
LSU2018-0313Div. mindre asfalteringarÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-06-20
LSU2018-0312Utbyte av cykelställÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-06-20
LSU2018-0311Personalparkering asfalteringÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-06-20
LSU2018-0310Linjemålning p-platserÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-06-20
LSU2018-0309Upprustning av utemöblerÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-06-20
LSU2018-0308Internhyresavtal 1A21-005 ALF Forskning (Lind)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceMakulerat2018-06-20
LSU2018-0307Internhyresavtal 1A21-004 Internmedicin ALF forskning (Michêlsson)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceMakulerat2018-06-20
LSU2018-0306Vattenskada Heby vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-06-19
LSU2018-0305Lovärende Heby HBN 2018-000119 beviljat bygglov granneÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-06-19
LSU2018-0304Byte av motorventil lustgas utsug F15ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-06-18
LSU2018-0303Besiktning tryckkärl AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-06-18
LSU2018-0302Besiktning tryckkärl LänetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-06-18
LSU2018-0301Nya kompressorer FTV VretgrändÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-06-18
LSU2018-0300Byggherrarna. Uppsägning av medlemskapÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceAvslutat2018-06-18
LSU2018-0299Tillsyn Uppsala brandförsvarÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2018-06-18
LSU2018-02985-årsbesiktning hus M1/M2 Akademiska sjukhuset Garantibesiktning projekt 8040583ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2018-06-18
LSU2018-02975-årsbesiktning hus F11/F12 Akademiska sjukhuset Garantibesiktning projekt 8040586ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2018-06-18
LSU2018-0296Flytt och driftsättning av hematopatologiska avdelningenhus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2018-06-14
LSU2018-0295Dragning av instrumentluft till torkskåpÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-06-13
LSU2018-0294Upprustning efter vattenskada i kökÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-06-13
LSU2018-0293Samla dok. och säkerställ brandåtgärder efter besiktningÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-06-13
LSU2018-0292Renovering fontän vid ing. 78-79ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-06-13
LSU2018-0291Anpassning av rum 5114 för MusikbojenÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2018-06-11
LSU2018-0290Information om allmänna avtalsvillkor leverans av fjärrvärme Sala Heby EnergiÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-06-11
LSU2018-0289Belysning hus M1 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2018-06-11
LSU2018-0288Parkeringsintäkt 2013-2016ÄrendeLennart BergmanFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-06-08
LSU2018-0287Belastningsprov av mekanisk utrustning ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2018-06-07
LSU2018-0286Akuta åtgärder för grundvattenledning hus P4 Akademiska sjukhusetÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceBehandlas2018-06-05
LSU2018-0285Renovering fasadskylt hus B11 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2018-06-04
LSU2018-0284Installation av inbrottslarm ccTVÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-06-04
LSU2018-0283Ny golvbeläggning i intensivvårdsrumÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-06-04
LSU2018-0282RadonmätningÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-06-04
LSU2018-0281Hämtning och behandling av källsorterat avfall (UPPH 20140118)ÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-06-01
LSU2018-0280Nya tvättfat och skiljevägg våning 1 Årsta vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-05-30
LSU2018-0279Kungsgatan 38 byggnad 4A22 prel inhyrningsavtalÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-05-30
LSU2018-0278Batteribyte i nödströmsanläggningarÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-05-29
LSU2018-0277Om-märkning av kraftförsörjningssystem, uppdatering ställverksdokumentationÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-05-29
LSU2018-0276BatteribyteÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-05-29
LSU2018-0275Underhållsåtgärder i anslutning till andra projektÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-05-29
LSU2018-0274Åtgärder efter vattenskada luftbro B9-F15ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-05-28
LSU2018-0273Ombyggnad till ett utökat mottagningsrum för Uppsala Närakut Samariterhemmet hus A,BÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-05-24
LSU2018-0272Färdig lokal projekt 8041575 rökrum A15ÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceMakulerat2018-05-23
LSU2018-0271Samråd för detaljplan DP372, Heby TätortÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceAvslutat2018-05-18
LSU2018-0270Ytskiktsrenovering, byte golvbeläggning ApoteketÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-05-15
LSU2018-0269Möjlighet till yttrande nybyggnad av staket Östervåla-Åby 8:15ÄrendeTherese BjörklundFastighet och serviceAvslutat2018-05-15
LSU2018-0268Ytskiktsrenovering golv rum 7119, 7120, 7121 ,7132ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-05-15
LSU2018-0267Ombyggnation för att skapa två rum för skyddsisolering för avdelning 95A hus F11-F12 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2018-05-14
LSU2018-0266Åtgärd efter vattenläckage hus A15ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-05-14
LSU2018-0265FasadrenoveringÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-05-14
LSU2018-0264Åtgärd av takläcka Bålsta VC psykiatriavdelningÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-05-14
LSU2018-0263Höjning diskmaskiner Regionens hus ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-05-14
LSU2018-0262Tillskapa ytterligare två arbetsplatser i rum 8E092, A15ÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceBehandlas2018-05-14
LSU2018-0261Matsal för studenter, hus B9.ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2018-05-11
LSU2018-0260Ventilationsåtgärder och omprogrammering av larmnivåerÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-05-09
LSU2018-0259Lokalsökning för omlokalisering av käkkirurgin ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2018-05-09
LSU2018-0258Mätaruppkoppling Akademiska sjukhuset och Rudbeck hus C11 (LSU2016-0299)ÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-05-09
LSU2018-0257Årsta Torg. Genomförandefrågor vid ny detaljplanÄrendeNiosha BaghaeiFastighet och serviceBehandlas2018-05-09
LSU2018-0256Administrativ hjälp till Teknikförvaltningen ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2018-05-09
LSU2018-0255Nya behandlingsrum och omklädningsrum till Tandvården på Årsta vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-05-08
LSU2018-0254Bygglov PBM-001093 för nybyggnad av toalettkabin på Wik sökt av UpplandsstifelsenÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-05-08
LSU2018-0253Installation av dragbänk i rum 7130 hus F15 Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2018-05-08
LSU2018-0252Bassängservice Lasarettet i EnköpingÄrendeSofia HolmquistFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-05-03
LSU2018-0251Åtgärd vattenskada rum C011, C015, C016ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-05-03
LSU2018-0250Tillgängliggöra information om vakanta parkeringsplatser på Akademiska sjukhusetÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceAvslutat2018-04-30
LSU2018-0249Besiktning på projekt 8040586ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2018-04-27
LSU2018-0248Besiktning av projekt 8040583ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2018-04-27
LSU2018-0247IP TV LULÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-04-27
LSU2018-0246VentilationsbesiktningarÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceBehandlas2018-04-26
LSU2018-0245Serviceavtal Elkraft UL DepånÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-04-25
LSU2018-0244Riskbedömning Flytt av tjänst från Tekniska förrådet till Administrativt stödÄrendeJennie WesterFastighet och serviceBehandlas2018-04-24
LSU2018-0243Riskbedömning Tjänsten DokumentationÄrendeJennie WesterFastighet och serviceBehandlas2018-04-24
LSU2018-0242Riskbedömning Driftens omorganisationÄrendeJennie WesterFastighet och serviceBehandlas2018-04-24
LSU2018-0241Verksamhetsanpassning Endokrin- och diabetesmottagningen, utökning av kallelsesignalsystemet hus A9 Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2018-04-23
LSU2018-0240Hyresförhandling Galgvreten 3:5 Linbanegatan 10 EnköpingÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceBehandlas2018-04-23
LSU2018-0239Byte av läckande spillvattenledningar takÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-04-23
LSU2018-0238Tillbakaflytt av evakuerade till hus C Kungsgärdets sjukhusÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-04-20
LSU2018-0237Riskbedömning Uppsalagruppens flytt till C1ÄrendeJennie WesterFastighet och serviceBehandlas2018-04-18
LSU2018-0236Riskbedömning Chef Lås och Säkerhet, TeknikavdelningenÄrendeJennie WesterFastighet och serviceBehandlas2018-04-18
LSU2018-0235Byte dörrpartier C1ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-04-18
LSU2018-0234Förfrågan om portkod/nyckel/passertag till fastighet på Slottsgränd för verkställande av stämningsmannadelgivningÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2018-04-17
LSU2018-0233Byte diskmaskin avd. GeriatrikÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-04-16
LSU2018-0232Verksamhetsanpassning av gamla kvinnoklinikens forskningslaboratorium till administrativa kontorsarbetsplatser hus F14-15 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2018-04-16
LSU2018-0231Verksamhetsanpassning av fd Kvinno-/barnadministration inklusive barnlab till mottagningsverksamhet hus F11-12 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2018-04-16
LSU2018-0230Utredning sanitets åtgärder hus F11 Akademiska sjukhusetÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceBehandlas2018-04-16
LSU2018-0229Kraftförsörjning KungsgärdetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2018-04-12
LSU2018-0228Kraftförsörjning Tierps vårdcentrumÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2018-04-12
LSU2018-0227Kraftförsörjning Lasarettet i Enköping hus A,B och CÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2018-04-12
LSU2018-0226Åtgärd vattenskada avdelning 79EÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-04-11
LSU2018-0225Inomhusmiljöutredning M1 1160 M2 1160 N1 1161 N2 1162 P1 1164 P2 1165 P3 1166 P4 1167ÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2018-04-11
LSU2018-0224Styrgrupp Energisparprojekt 2015-2018ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-04-10
LSU2018-0223Installation solceller Heby vårdcentralÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2018-04-10
LSU2018-0222Åtgärder i garage och, golvbrunnar på plan 1 och 2 hus B8 Akademiska sjukhusetÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-04-10
LSU2018-0221Fönsterbyte hus D Kungsgärdets VårdcentralÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2018-04-10
LSU2018-0220Inomhusmiljöåtgärder golv avdelning IVA hus A Enköpings lasarettÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceAvslutat2018-04-10
LSU2018-0219Fönsterbyte hus C TierpÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2018-04-10
LSU2018-0218Lagning läckande yttertak hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2018-04-10
LSU2018-0217Byte av pumpar i pumpgropar B8, B9 och B11 Akademiska sjukhusetÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceBehandlas2018-04-10
LSU2018-0216Ombyggnation av värmesystemet i hus B stenhuset WikÄrendeHans EjdersundFastighet och serviceBehandlas2018-04-10
LSU2018-0215Utbyte av reläskydd i fördelningsstation hus C12 och i fördelningsstation hus B8 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2018-04-09
LSU2018-0214Byte transformatorer hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2018-04-09
LSU2018-0213Byte kök plan 3 och 4 hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceAvslutat2018-04-09
LSU2018-0212Byte ställverk normalkraft hus A och B SamariterhemmetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2018-04-09
LSU2018-0211Rengöring av till- och frånluftsdon AkutmottagningenÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2018-04-06
LSU2018-0210Verksamhetsmöte Enköping 2018ÄrendeMarie-Louise LövqvistFastighet och serviceAvslutat2018-04-06
LSU2018-0209Renovering tak hus A1 Akademiska sjukhusetÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2018-04-04
LSU2018-0208Hantering av felfungerande kylmaskiner hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceBehandlas2018-04-03
LSU2018-0207EKMA GasTec-Analys av medicinsk luft 2018ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2018-03-29
LSU2018-0206Utredning sanitets åtgärder Hus P4 Akademiska sjukhusetÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceBehandlas2018-03-29
LSU2018-0205Utredning sanitets åtgärder Hus P3 Akademiska SjukhusetÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceBehandlas2018-03-29
LSU2018-0204Utredning sanitets åtgärder Hus P2 Akademiska sjukhusetÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceBehandlas2018-03-29
LSU2018-0203Utredning sanitets åtgärder Hus P1 Akademiska sjukhusetÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceBehandlas2018-03-29
LSU2018-0202Utredning sanitetsåtgärder hus N1, N2, P1, P2, P3 och P4 Akademiska sjukhusetÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceAvslutat2018-03-29
LSU2018-0201Utredning sanitets åtgärder Hus N2 Akademiska sjukhusetÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceBehandlas2018-03-29
LSU2018-0200Seminariet Folktandvård utökning med nytt vårdplanÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-03-27
LSU2018-0199Nytt bygglov Provhuset hus V4 Akademiska sjukhusetÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceBehandlas2018-03-27
LSU2018-0198Uppsägning för avflyttning Treklangen GottsundaÄrendeTherese BjörklundFastighet och serviceBehandlas2018-03-27
LSU2018-0197Redundant ventilation hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceBehandlas2018-03-27
LSU2018-0196Arbetsplatsträffar Teknikförvaltning och Underhåll 2018ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-03-27
LSU2018-0195Arbetsplatsträffar Bygg 2018ÄrendeTapio RuhaFastighet och serviceAvslutat2018-03-27
LSU2018-0194Installation av ny UPS plan 4 hus F11-12 Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2018-03-26
LSU2018-0193Ny larmtablå hus C1 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-03-26
LSU2018-0192Ombyggnation av kök på folktandvården Vretgränd UppsalaÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-03-23
LSU2018-0191Utbyte kallelsesignalsystem hus A9 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-03-20
LSU2018-0190Utbyte kortläsare hus A15 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-03-20
LSU2018-0189Initiering upphandling av LegionellafilterÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceBehandlas2018-03-20
LSU2018-0188Ambulansstation i GränbyÄrendeNiosha BaghaeiFastighet och serviceBehandlas2018-03-20
LSU2018-0187Komplettering kallelsesignalsystem hus C Lasarettet i EnköpingÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceBehandlas2018-03-19
LSU2018-0186Lagning plåttakÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-03-19
LSU2018-0185Ytskiktsrenovering byte golvbeläggning Primärvården del 1 Heby vårdcentralÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2018-03-19
LSU2018-0184Ytskiktsrenovering - ommålning primärvården del 1 Heby vårdcentralÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2018-03-19
LSU2018-0183Omklädning av konferensstolar i aulanÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-03-16
LSU2018-0182Åtgärder akutlabb hus B3 Akademiska sjukhusetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-03-15
LSU2018-0181Ny vägg och dörr rum 872 hus A9 Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2018-03-15
LSU2018-0180Bygga bort Danfoss etapp 1 hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceBehandlas2018-03-15
LSU2018-0179Initiering av upphandling av Släckutrustning, skumanläggning och skyltning för brand & säkerhet. ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2018-03-14
LSU2018-0178Framledning av KB01 till hus B16 Akademiska sjukhusetÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceAvslutat2018-03-14
LSU2018-0177Byte takbrunnar Bålsta VCÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-03-12
LSU2018-0176Två duschrum byggs om till två toaletter på Thoraxkirurgisk/Lungmedicinsk vårdavdelning, 50D1 och 50D2 hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceAvslutat2018-03-12
LSU2018-0175Byte av Spillvattenledning IVA hus A Enköpings lasarettÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceAvslutat2018-03-12
LSU2018-0174Avslutat tillsynsärende brandskydd, Upplandsmuseet Akademikvarnen ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-03-09
LSU2018-0173Ytskiktsrenovering rum plan 8 hus F14-15 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-03-08
LSU2018-0172Ytskiktsrenovering korridor och rum på gynoperation plan 7 hus F15 akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-03-08
LSU2018-0171Renovering av väggar och golv i korridor 4406 hus F11-12 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-03-08
LSU2018-0170Bygga bort vit slingaÄrendeLasse SöderbergFastighet och serviceMakulerat2018-03-08
LSU2018-0169Anpassning larm och passagesystem Uppsala folkhögskola inhyrd byggnad Akademiska hus i Uppsala ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-03-08
LSU2018-0168Miljöhandbok för hållbart byggandeÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceBehandlas2018-03-07
LSU2018-0167Revisionsbesiktning brandlarm LänetÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-03-07
LSU2018-0166Byte dörrparti och breddning, pl. 5, rum 5046 B9ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-03-07
LSU2018-0165Byte av dörrparti ev. breddning, pl. 3, rum 3173ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-03-07
LSU2018-0164Målning vårdsalar på MedicinmottagningenÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-03-07
LSU2018-0163Målning korridor efter armaturbyteÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-03-07
LSU2018-0162Plåtar över dillfogar gröna gången kulvert Akademiska sjukhusetÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2018-03-07
LSU2018-0161Revisionsbesiktning brandlarm AkademiskaÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-03-07
LSU2018-0160Revisionsbesiktningsåtgärder brandlarm AkademiskaÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-03-07
LSU2018-0159Revisionsbesiktningsåtgärder brandlarm LänetÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-03-07
LSU2018-0158Ytsiktsrenovering golv och vägg hus D habiliteringen Östhammars sjukhusÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-03-06
LSU2018-0157Ytskiktsrenovering RWC , WC, dusch hus A närvården Östhammars sjukhusÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-03-06
LSU2018-0156Fastighet och service Driftmöte Akademiska 2018ÄrendeIda ÅhlénFastighet och serviceBehandlas2018-03-05
LSU2018-0155Byte av dörrparti från kulvertÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-03-05
LSU2018-0154Byte/reparation av solskydd B14ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-03-05
LSU2018-0153Ytskiktsrenovering B9ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-03-05
FSN2018-0032Beslut rättspsykiatri efter att anbud emotaggitsÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-03-05
LSU2018-0152Verksamhetsplan 2018 projektavdelningenÄrendeKent StrömbergFastighet och serviceBehandlas2018-03-05
LSU2018-0151Förstärkning mobiltelefoni plan 3 hus B12 Akademiska sjukhsuetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2018-02-28
LSU2018-0150Synpunkter på tidsbegränsat bygglov, förskolemoduler Kronåsen 2:1 Ulleråkersvägen 10ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-02-27
LSU2018-0149Arbetsplatsmöte Drift länet EnköpingÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2018-02-22
LSU2018-0148Mätarbyte Bälinge DSMÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2018-02-21
LSU2018-0147Upplandsmuseets bestridande av faktura gällande återställande kostnad efter avflyttning från uppsagd lokal i inhyrd fastighet kv. Genomfarten. fastighetsägare Ena City ABÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-02-21
LSU2018-0146Omsättningsredovisning 2017 restaurangverksamhet Akademiska sjukhusetÄrendeChristina YtterströmFastighet och serviceAvslutat2018-02-21
LSU2018-0145Åtgärder enligt bristlista B14, AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-02-20
LSU2018-0144Åtgärder enligt bristlista C11ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-02-20
LSU2018-0143Åtgärder enligt bristlista C5, Akademiska ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-02-20
LSU2018-01421119 Åtgärder enligt bristlista A9ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-02-20
LSU2018-0141Klinisk patologi vill nyttja trapphus T2 i hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2018-02-20
LSU2018-0140Föranmälan om leverans till regionarkivetÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceMakulerat2018-02-19
LSU2018-0139Fröanmälan om leverans till regionarkivetÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceMakulerat2018-02-19
LSU2018-0138Provtryckning av värmesystemÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-02-16
LSU2018-0137Byte av dörrautomatik OperationsavdelningenÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-02-16
LSU2018-0136Systematiskt brandskyddsarbete F11-F17 Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2018-02-15
LSU2018-0135Systematiskt brandskyddsarbete hus C7 och C8 Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2018-02-15
LSU2018-0132Lackning av bänkar i matsalÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-02-14
LSU2018-0131Användningsförbud för hissarÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2018-02-13
LSU2018-0130Avtal LSU2017-0276ÄrendeCarl Gustaf BjörnFastighet och serviceMakulerat2018-02-13
LSU2018-0129Revisionsbesiktning El LänetÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-02-12
LSU2018-0128Revisionsbesiktning El AkademiskaÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-02-12
LSU2018-0127Utbyte matta operationssalar 5236. 5237ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-02-12
LSU2018-0126Gallergrind mellan B14 och B13ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-02-12
LSU2018-0125Besiktning oljetankarÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-02-12
LSU2018-0124Riskbedömning arbetsmiljö 2017 och tidigareÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceMakulerat2018-02-12
LSU2018-0123Serviceavtal Boon Edam Sweden ABÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-02-09
LSU2018-0122Tillskapande av två samtalsrum på Fålhagens vårdcentral StationsgatanÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-02-09
LSU2018-0121Systematiskt brandskyddsarbete hela Wik 3800ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2018-02-09
LSU2018-0120Systematiskt brandskyddsarbete hus C1 och C2 Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2018-02-09
LSU2018-0119Revisionsbesiktningsåtgärder El LänetÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-02-09
LSU2018-0118Systematiskt brandskyddsarbete elkraft hus C12 och B21 Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2018-02-09
LSU2018-0117Sociala medier-strategi - Fastighet och serviceÄrendeIrfan CancarFastighet och serviceAvslutat2018-02-08
LSU2018-0116Revisionsbesiktningsåtgärder El AkademiskaÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-02-07
LSU2018-0115Serviceavtal passagesystem AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-02-07
LSU2018-0114Serviceavtal passagesystem LänetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-02-07
LSU2018-0113Serviceavtal kabel-TV LänetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-02-07
LSU2018-0112A15 1124 Akademiska InomhusmiljöutredningÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2018-02-07
LSU2018-0111Ombyggnation efter inomhusmiljöproblem på Flogsta vårdcentralÄrendeTherese BjörklundFastighet och serviceAvslutat2018-02-07
LSU2018-0110Direktupphandling inomhusmiljöutredning A10ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2018-02-07
LSU2018-0109Kommunikationsstrategi - Fastighet och serviceÄrendeIrfan CancarFastighet och serviceAvslutat2018-02-06
LSU2018-0108Akuta avloppsåtgärder kulvert F15ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-02-02
LSU2018-0107Ombyggnad av vägg på Blodcentralen hus B7 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2018-02-02
LSU2018-0106Redundant fiber Lasarettet i EnköpingÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2018-02-02
LSU2018-0105Anpassning av lokal ledningskontor Primärvård Habilitering Dragarbrunnsgatan 46 byggnad 1A31ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2018-02-02
LSU2018-0104Installation av IVA-pendlar hus B14 Akademiska sjukhuset - Etapp 3ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2018-02-02
LSU2018-0103Serviceavtal kabel-TV AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-02-02
LSU2018-0102Montering av konvektorstöd A15 Akademiska sjukhusetÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-02-02
LSU2018-0101Serviceavtal brandlarm AkademiskaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-02-01
LSU2018-0100Serviceavtal brandlarm LänetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-02-01
LSU2018-0099Byte ytskikt helikopterplattaÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-02-01
LSU2018-0098Arbetsplatsträffar VVS 2018ÄrendeSandra WiströmFastighet och serviceAvslutat2018-02-01
LSU2018-0097Driftmöte RegionbussdepånÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2018-01-31
LSU2018-0096Uppsala Närakut internt tilläggshyresavtal 4811-T004ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-01-31
LSU2018-0095Arbetsplatsträffar Drift Länet Uppsala 2018ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2018-01-31
LSU2018-0094Markupplåtelseavtal Vattenfall ÖsthammarÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceBehandlas2018-01-30
LSU2018-0093Ledningsrättsåtgärd ÖsthammarÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceBehandlas2018-01-30
LSU2018-0092Uthyrningsavtal ÖsthammarskommunÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceBehandlas2018-01-30
LSU2018-0091Avtal uthyrning Enköpingskommun 5113-018ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceBehandlas2018-01-30
LSU2018-0090Uthyrning av lokal Hyresavtal Bålsta BTK 5211-005ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2018-01-30
LSU2018-0089Nya lokaler åt sjukhustandvårdenÄrendeNiosha BaghaeiFastighet och serviceBehandlas2018-01-30
LSU2018-0088Hyresavtal Rikshem 2281-0006009-1 Svartbäcksgatan 52ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2018-01-30
LSU2018-0087Serviceavtal patientsignal LänetÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-01-29
LSU2018-0086Luftbron B9-F12 ytskikt golvÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-01-29
LSU2018-0085Serviceavtal patientsignal AkademiskaÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-01-29
LSU2018-0084Garantibesiktning B4, ombyggnad skrivsalar plan 2ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-01-26
LSU2018-00832A49-07 Hyresavtal Uppsala Business Park Klövern 7313-3-0102-02ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceMakulerat2018-01-26
LSU2018-0082Ljudisolering av vägg BVC TierpÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-01-26
LSU2018-0081Ytskiktsrenovering pl. 3 B3 golv lektionssal, Akademiska sjukhusetÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-01-26
LSU2018-0080Byte av två servrar för ElkraftscadanÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-01-26
LSU2018-0079Asfaltering, cykelställ, staket mmÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-01-26
LSU2018-0078Åtgärda problem med temperaturer i ställverk 1701L71ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-01-26
LSU2018-0077Åtgärda kylning av ställverk 2101A16ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-01-26
LSU2018-0076Integration av system i CitectÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-26
LSU2018-0075Integration av system i CitectÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-26
LSU2018-0074Integration av operationsaggregat F15ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-26
LSU2018-0073Justera klocksynk som stör CitectÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-26
LSU2018-0072Åtgärda läckande apparatskåp på bussramperÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-26
LSU2018-0071Redundansprov samt katastrofövningÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-26
LSU2018-0070Tilläggsavtal skadedjursbekämpning, Akademiska sjukhuset, ing 55ÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2018-01-25
LSU2018-0069Inläckage kulvert i vid driftcentral C1-BjörnkorsetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-01-24
LSU2018-0068Förfrågan uppgift allmän handling, hyresavtal Vasakronan Science Park 54310-0200 HUBBENÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2018-01-23
LSU2018-0067Ombyggnad förråd 4D043 till expedition hus A15 Akademiska sjukhusetÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceBehandlas2018-01-23
LSU2018-0066Renovering bränsletankar hus C12 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-23
LSU2018-0065Färdig lokal och ekonomiskt avslut projekt ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-01-22
LSU2018-0064Upprättande av cykelstrategi för Akademiska sjukhusområdetÄrendePeter BlomFastighet och serviceBehandlas2018-01-22
LSU2018-0063Gränsdragningslista - Byggnader - Utrustning / inredningÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceBehandlas2018-01-22
LSU2018-0062Installation av luftrenare på COP 1 hus B9 Akademiska sjuhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-22
LSU2018-0061LSU2015-0413 Hänvisning till AIDA kompletteringÄrendeMarjut WayerFastighet och serviceAvslutat från handläggare2018-01-19
LSU2018-0060Installation av redundant gassystem hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeHans EjdersundFastighet och serviceAvslutat2018-01-18
LSU2018-00591215 Tilläggsavtal HPV-labÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2018-01-18
LSU2018-00581218 Hyreskontrakt ISSÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceBehandlas2018-01-18
LSU2018-0057Uppfräschning av 1139-KL1-Apparatlåda hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceBehandlas2018-01-18
LSU2018-0056Inventering styrÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceBehandlas2018-01-18
LSU2018-0055Bygga bort vit slinga för Danfoss Akademiska sjukhusetÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceAvslutat2018-01-18
LSU2018-0054Visualisering flödesschemorÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-18
LSU2018-0053Installera temperaturövervakande utrustning i teknikutrymmen för röntgenutrustning Akademiska sjukhusetÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceBehandlas2018-01-18
LSU2018-0052Ytskiktsrenoveringar lunch- och kontorsrum pl2ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-01-17
LSU2018-0051Riskbedömning omorganisation MiljöenhetenÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceBehandlas2018-01-16
LSU2018-0050Installation av solceller KungsgärdetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-01-16
LSU2018-0049Installation av värmeridå passage 2139ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-16
LSU2018-0048Åtgärd av fuktskada omklädningsrumÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2018-01-16
LSU2018-0047Placering av tillnyktringsenhet i Psyk.hus, Akademiska sjukhusetÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceBehandlas2018-01-12
LSU2018-0046Installation av utrustning för mobiltelefoni hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-01-12
LSU2018-0045Installation ny diskmaskin S1/S2ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-01-12
LSU2018-0044Installation av solceller hus C8 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-01-12
LSU2018-0043Bygga teaterscen black Box gymnastiksalen WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2018-01-11
LSU2018-0042Hissrenoveringar 2018 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-01-11
LSU2018-0041Ombyggnad hiss H1 hus A och B SamariterhemmetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-01-11
LSU2018-0040Ombyggnad hiss H1 hus B17 Akademiska sjukhuset ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-01-11
LSU2018-0039Ombyggnad hiss H1 H2 hus P1 Akademiska sjukhuset ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-01-11
LSU2018-0038Garantibesiktning hus A1 Akademiska sjukhusetÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceBehandlas2018-01-11
LSU2018-0037Ombyggnad hiss H3 hus P1 Akademiska sjukhuset ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-01-11
LSU2018-0036Ombyggnad Hiss H4 H5 H7 H8 hus A15 Akademiska sjukhuset ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-01-11
LSU2018-0035Ombyggnad hiss H1 och H2 hus A9 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-01-11
LSU2018-0034Ombyggnad hiss H3 hus A9 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2018-01-11
LSU2018-0033Byte brandparti A15ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2018-01-10
LSU2018-0032Byte rullport caféÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-10
LSU2018-0031Serviceavtal reservkraft HubbenÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-01-10
LSU2018-0030Byte av dörrparti C5, AkademiskaÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-09
LSU2018-0029Verksamhetsplan 2018-2020, MiljöenhetenÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2018-01-09
LSU2018-0028Arbetsplatsträffar El 2018ÄrendeCharlotte LidsellFastighet och serviceBehandlas2018-01-09
LSU2018-0027Arbetsplatsträffar Driftcentral, Styr och Brand 2018ÄrendeJulia HäggFastighet och serviceAvslutat2018-01-09
LSU2018-0026Arbetsplatsträffar El 2017ÄrendeJulia HäggFastighet och serviceAvslutat2018-01-09
LSU2018-0025Byte av brandspjäll samt styrning för brandspjäll hus i B16 Akademiska sjukhusetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2018-01-08
LSU2018-0024Ombyggnation personalkökÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-05
LSU2018-0023Utbyte av diskmaskin stora köketÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-04
LSU2018-0022Byte av rullport lastkajÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-04
LSU2018-0021HR styrande dokument 2018ÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-01-02
LSU2018-0020Arkiv 2018ÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2018-01-02
LSU2018-0019Protokoll vattenprover Länet utom Akademiska 2018ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceAvslutat2018-01-02
LSU2018-0018Protokoll vattenprover Akademiska 2018ÄrendePeter BlomFastighet och serviceAvslutat2018-01-02
LSU2018-0017Avtal administration 2018 ÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-01-02
LSU2018-0016Avtal och beställar- controller och logistik/transport 2018ÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceMakulerat2018-01-02
LSU2018-0015Avtal gällande fastigheter 2018ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2018-01-02
LSU2018-0014Hyresavtal inhyrda bostäder 2018ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2018-01-02
LSU2018-0013Hyresavtal egna bostäder 2018ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2018-01-02
LSU2018-0012Interna hyresavtal för inhyrda lokaler 2018ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceBehandlas2018-01-02
LSU2018-0011Hyresavtal inhyrda lokaler 2018ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-02
LSU2018-0010Hyresavtal egna lokaler 2018ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-02
LSU2018-0009Attesträtt 2018ÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceAvslutat2018-01-02
LSU2018-0008Årsredovisning 2017ÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceBehandlas2018-01-02
LSU2018-0007Förhandlingar och personalfrågor, MBL 2018ÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceAvslutat2018-01-02
LSU2018-0006Samverkan Transport och logistik 2018ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceAvslutat2018-01-02
LSU2018-0005Samverkan Teknik 2018ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceBehandlas2018-01-02
LSU2018-0004Samverkan central 2018ÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceAvslutat2018-01-02
LSU2018-0003Mötesanteckningar Produktionsrådet 2018ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2018-01-02
LSU2018-0002Förvaltningsdirektörens beslut 2018ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceBehandlas2018-01-02
LSU2018-0001Delegationsordning Fastighet och service 2018ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2018-01-02
LSU2017-0747Återkallande av medlingsärende i Hyresnämnden VästeråsÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-12-27
LSU2017-0746Legionella utvärdering, Akademiska C1ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-12-22
LSU2017-0745Ny ambulansinfart till barnakuten hus F11-12 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2017-12-22
LSU2017-0744B19 1148 Kontroll inomhusmiljö avd 50E sal 6ÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2017-12-21
LSU2017-0743Åtgärder efter vattenläckor Bålsta VCÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-12-21
LSU2017-0742Åtgärder efter avloppsstopp Kungsgärdet hus FÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-12-21
LSU2017-0741Ombyggnad av personalytor plan 5 hus B16 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2017-12-21
LSU2017-0740Nytt expeditionsutrymme i f.d Blodtappens lokaler hus B Primärvården Enköpings lasarettÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-12-20
LSU2017-0739Ombyggnad medicinmottagning väntrum/reception hus A Enköpings lasarettÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2017-12-20
LSU2017-0738Utrymningshantering akuten hus A Enköpings lasarettÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2017-12-20
LSU2017-0737Lagning fasad Heby VCÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-12-19
LSU2017-0736Övergripande Framtidens Akademiska Byggnation och ombyggnation Akademiska sjukhusetÄrendeGunnel AndrénFastighet och serviceBehandlas2017-12-19
LSU2017-0735Ombyggnad för audionomerna, hörselbur, hus H ÖsthammarÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2017-12-18
LSU2017-0734Hyresavtal Storvreta Folktandvård UKFABÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceBehandlas2017-12-18
LSU2017-0733Hyresavtal Storvreta Primärvården UKFAB 4A14ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2017-12-18
LSU2017-0732Åtgärder efter vattenskada, Enköping hus AÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-12-15
LSU2017-0731Solceller hus J, ingång 100 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2017-12-14
LSU2017-0730Genomgång av vattenreningsanläggning Enköpings lasarettÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-12-13
LSU2017-0729Lokalanpassningar ambulanshallen hus T2 Akademiska sjukhusetÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceAvslutat2017-12-12
LSU2017-0728Överenskommelse mellan Uppsala Universitet och Fastighet och service gällande avtal R3, R4 och autoklavÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2017-12-12
LSU2017-0727Ventilationsåtgärder Hus N och P Akademiska sjukhusetÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceAvslutat2017-12-11
LSU2017-0726Upprätta rökkur vid ingång 85 hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2017-12-07
LSU2017-0725Tryckluft till torkskåp för endoskopiutrustning hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2017-12-06
LSU2017-0724Energisparåtgärder BålstaÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2017-12-05
LSU2017-0723Energisparåtgärder KungsgärdetÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2017-12-05
LSU2017-0722Byte av branddörrar C5 AkademiskaÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-12-04
LSU2017-0721Termografering Akademiska 2017ÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-12-01
LSU2017-0720Hänvisning - Sekretesshandlingar rörande personalsocial verksamhet förvaras i personalakt (ordnade i personnummerordning) i aktskåp ing 13/15 plan 1 korridor. ÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-12-01
LSU2017-0719Verksamhetsanpassning av ventilationen, rum 5336 plan 5 hus F12 Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2017-12-01
LSU2017-0718Reglering av försäkringsärende IF Vattenskada B2 2016-08-26 ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-11-30
LSU2017-0717B11 upphandling nya projektörerÄrendeAnn-Charlotte RenstålFastighet och serviceAvslutat2017-11-30
LSU2017-0716B11, ingång 70, förnyad upphandling entreprenör etapp 1 med option för etapp 2 och 3ÄrendeAnn-Charlotte RenstålFastighet och serviceBehandlas2017-11-30
LSU2017-0715Kanalrensning hus N och P Akademiska sjukhusetÄrendeTommy LeckFastighet och serviceBehandlas2017-11-30
LSU2017-0714Iordningställande av KTC lokaler hus B9 Akademiska sjukhuset ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2017-11-28
LSU2017-0713Byte ställverk reservkraft hus B7 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2017-11-24
LSU2017-0712Samariterhemmet Byte reservkraftställverk hus A och BÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2017-11-24
LSU2017-0711Tillstånd för transport av farligt avfallÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceAvslutat2017-11-23
LSU2017-0710Korrespondens om ENA Fastighets ABs bostäderÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2017-11-23
LSU2017-0709Bygglovsansökan för skyltar till Regionens Hus byggnad 4A17ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-11-22
LSU2017-0708Överenskommelse upplåtelse mark för Modis Restaurang AB kylcontainerÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-11-21
LSU2017-0707Arrendeavtal Ronald McDonald HusÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-11-21
LSU2017-0706Systematiskt brandskyddsarbete B9/B12 Akademiska sjukhuset UppsalaÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-11-20
LSU2017-0705Ny ventilation hus B Enköpings lasarettÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceBehandlas2017-11-20
LSU2017-0704Förfrågan om portkod/lånenyckel till Slottsgränd 2 DÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2017-11-20
LSU2017-0703Käkkirurgen - återställning efter avloppsläckage hus P3 Akademiska sjukhusetÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2017-11-17
LSU2017-0702Ritningar SBA 2 plan Kungsgärdet ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-11-17
LSU2017-0701Tillsyn räddningstjänst Lasarettet i EnköpingÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-11-17
LSU2017-0700Utredning bassängåtgärder ÖsthammarÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-11-17
LSU2017-0699Avloppsåtgärder IVA EnköpingÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-11-17
LSU2017-0698Ombyggnation av entré till konferensrum Primärvård Heby vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-11-16
LSU2017-0697Färdigställande av moduler för lab hus C Tierps sjukhus ÄrendeTherese BjörklundFastighet och serviceAvslutat2017-11-15
LSU2017-0696Hyreshöjning personalbostäder år 2018ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2017-11-15
LSU2017-0695Fasadrenovering Hus G och Hus C, KungsgärdetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-11-10
LSU2017-0694Återställning efter vattenskada del av plan 7 hus F11 Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2017-11-09
LSU2017-0693Utökning med två förlossningssalar hus F15 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2017-11-08
LSU2017-0692Anmälan om utsläpp av avloppsvatten inom Akademiska sjukhusområdet till kommunens miljöförvaltningÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-11-08
LSU2017-0691Rivning och återställning vattenspeglar hus A15 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-11-08
LSU2017-0690Synpunkter på innomhus miljön. Avd 70D & 50E. 20171026ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-11-08
LSU2017-0689Byte av dörr/glasparti till förlossningen, Akademiska ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-11-07
LSU2017-0688Lagning av tak Hus J och Hus KÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-11-07
LSU2017-0687Byte av shunt sporthall WikÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-11-07
LSU2017-0686VVX Operationsaggregat Samariten LB02 bytesÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-11-07
LSU2017-0685Kompressor Årsta VCÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-11-07
LSU2017-0684Anmälan angående stöld av diesel ur bil - slangningÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-11-06
LSU2017-0683Kontorsplatser på vind C1ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-11-06
LSU2017-0682Öka verkningsgrad på värmeväxlare hus B17, B19 och C11 Akademiska sjukhusetÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2017-11-06
LSU2017-0681Fastighetsdokumentation och besiktningsåtgärderÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-11-03
LSU2017-0680Förfrågan räddningstjänstÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-11-02
LSU2017-0679Garantibesiktningar garage hus T3 Akademiska sjukhusetÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceAvslutat2017-11-02
LSU2017-0678Styrande dokument miljöenhetenÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-11-02
LSU2017-0677Garantibesiktningar psykiatrin hus A15 Akademiska sjukhusetÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceBehandlas2017-11-01
LSU2017-0676Omprövning tidigare beslut efter inspektion onkologen 78B och 78C Akademiska sjukhuset.ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2017-11-01
LSU2017-0675Detaljplan laga kraft del av SöderhällbyÄrendeSören HillFastighet och serviceAvslutat2017-10-31
LSU2017-0674Återställning av liten vattenskada, Årsta VCÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-10-31
LSU2017-0673Intern kontrollplan 2018 Fastighet och ServiceÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceBehandlas2017-10-30
LSU2017-0672Balkong C1ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceMakulerat2017-10-30
LSU2017-0671Yttre VA Enköpings lasarettÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-10-30
LSU2017-0670Vakanshyra samt återställandekostnad vid tvingande flytt, Kollektivtrafikförvaltningen, externt inhyrd lokal Drottninggatan 7 Uppsala ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-10-28
LSU2017-06699212 21680 Gräslöksgatan Nyttjanderättsavtal altaner ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2017-10-27
LSU2017-0668Återställning efter vattenskadaÄrendeTommy LeckFastighet och serviceMakulerat2017-10-26
LSU2017-0667Ytskiktrenovering efter inomhusmiljöproblematik plan 3, 4, och 5 hus C KungsgärdetÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceAvslutat2017-10-26
LSU2017-0666Avtal Canqura AB, D1 byggnad 1271, Uppsala kåbo 5:2ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-10-25
LSU2017-0665Åtgärda takavvattning takbrunnar hus A Enköpings lasarettÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-10-25
LSU2017-0664Uppföljning av avtal gällande skadedjursbekämpning 2017ÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2017-10-25
LSU2017-0663Initiering av upphandling av bedömningsverktyg för byggvarorÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2017-10-24
LSU2017-0662Byte av säkerhetsbrytare MR kamera EnköpingÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-10-24
LSU2017-0661Utredning av installationsbussarÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-10-24
LSU2017-0660Energikartläggning enligt Belok C7/C8ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-10-24
LSU2017-0659Organisation för skyltning på Akademiska sjukhusetÄrendeLennart BergmanFastighet och serviceAvslutat2017-10-24
LSU2017-0658Ombyggnad av lokal för ny CT vid akutmottagning hus B3 Akademiska sjukhusetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2017-10-24
LSU2017-0657Avtal med Telia på mobilnätsanpassningar ÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-10-24
LSU2017-0656Färdig lokalÄrendePeter BlixtFastighet och serviceMakulerat2017-10-18
LSU2017-0655Sportfältsvägen Psykiatrimottagningen för unga vuxna InomhusmiljöproblemÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2017-10-18
LSU2017-0654Utredning brandgasventilation garage hus B8 Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2017-10-18
LSU2017-0653Ljudmiljö Audionommottagningen hus D Tierps sjukhusÄrendeTherese BjörklundFastighet och serviceAvslutat2017-10-17
LSU2017-0652Behovs och förstudieavtal för Primärvården ÅrstaÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-10-17
LSU2017-0651Prel certifiering av Miljöbyggnad, guld, J-huset 2017ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-10-17
LSU2017-0650Caféupphandling, ingång 10ÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceMakulerat2017-10-16
LSU2017-0649Brand och utrymningsåtgärder hus F15 plan 4 Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-10-13
LSU2017-0648Upphandling: Drift av butik, caféer och restauranger vid Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2017-10-13
LSU2017-0647Åtgärder golvkonstruktion hus B20 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-10-13
LSU2017-0646Brev till Uppsala Parkerings AB gällande upplåtelse för parkering UlleråkersområdetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-10-12
LSU2017-0645Styrbyte KB1ÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceBehandlas2017-10-12
LSU2017-0644Sanering Wannacry hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceAvslutat2017-10-12
LSU2017-0643Åtgärder spillvattenledningar hus A och B SamariterhemmetÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceAvslutat2017-10-11
LSU2017-0642Byte av spillvatten i kulvert F15ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-10-11
LSU2017-0641Redundant akuthiss för transport av patienter till ing. 100 hus B3 och B9 Akademiska sjukhusetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-10-09
LSU2017-0640Sportfältsvägen Psykiatrimottagningen för unga vuxna Inomhusmiljöproblem.ÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2017-10-09
LSU2017-0639Ansvar och delegering brandskyddÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2017-10-09
LSU2017-0638Överlåtelse av inomhusnät från TDC/Tele2ÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceMakulerat2017-10-09
LSU2017-0637Klagomål ang skada på bil vid F13 garagetÄrendeLennart BergmanFastighet och serviceAvslutat2017-10-06
LSU2017-0636Kungsgärdets sjukhus Hus I 3318 InomhusmiljöproblemÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2017-10-06
LSU2017-0635P1 1164 Hörsel och balansmottagningen InomhusmiljöproblemÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2017-10-06
LSU2017-0634Akademiska A15 InomhusmiljöproblemÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2017-10-05
LSU2017-0633Akademiska P3 1166 Plastikmottagningen rum 7429 och 7425ÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2017-10-05
LSU2017-0632Akademiska N1 Onkologen Rum 2444 InomhusmiljöproblemÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2017-10-05
LSU2017-0631Akademiska B2 1134 B3 1135 B4 1136 Akutmottagningen Aima Katastrofledningsrum Lindebert InomhusmiljöproblemÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2017-10-05
LSU2017-0630Akademiska B12 rum 4555 InomhusmiljöproblemÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2017-10-05
LSU2017-0629Akademiska P1 Annexet rum 705 InomhusmiljöproblemÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2017-10-05
LSU2017-0628Regionkontoret Inomhusmiljöproblem ÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2017-10-05
LSU2017-0627Akademiska sjukhuset B20 1149 Inomhusmiljöutredning bjälklag inför ombyggnadÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2017-10-05
LSU2017-0626Tierps sjukhus Hus C Röntgen Inomhusmiljöproblem ÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2017-10-05
LSU2017-0625Komplettering av el- och datauttag, Sterilcentralen hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2017-10-05
LSU2017-0624Ny Folktandvård till Stationsgallerian byggnad 4A18ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-10-05
LSU2017-0623Kungsgärdets sjukhus Hus, H Inomhusmiljöutredning Lukt i källare.ÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2017-10-04
LSU2017-0622Kungsgärdets sjukhus Hus D Habilitering och ledningskontor, inomhusmiljöutredningÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceBehandlas2017-10-04
LSU2017-0621Apoteket i Årsta vårcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-10-04
LSU2017-0620Fortsatt utredning Lasarettet i Enköping Hus A6 IVAÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceAvslutat2017-10-04
LSU2017-0619Fortsatt utredning Lasarettet i Enköping Hus A6 IVAÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceMakulerat2017-10-04
LSU2017-0618Avtal förråd till Upplandsstiftelsen Storgatan 32 byggnad 4A37ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-10-03
LSU2017-0617Clean Room Control AB LAF BänkarÄrendePeter BlomFastighet och serviceAvslutat2017-10-02
LSU2017-06169427 21580 Skada i lägenhet 326 von Bahrs väg 12 UppsalaÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2017-10-02
LSU2017-0615Hyreskontrakt 5112-010 JoylifeÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2017-10-02
LSU2017-0614Energisparåtgärder WikÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2017-10-02
LSU2017-0613Glasat vindskydd till entré C52ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-09-29
LSU2017-0612Uppsägning 2 p-platser Kaniken 4A90ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-09-29
LSU2017-0611Fuktmätning och åtgärd efter vattenskada ÖsthammarÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-09-29
LSU2017-0610Ny nätstation ersätter befintligt i hus S3 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2017-09-28
LSU2017-0609Anpassningsåtgärder hus B9/B12 Akademiska sjukhuset (FAS)ÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2017-09-28
LSU2017-06084A90 Interna hyresavtal kanslilokaler Stiftelsen Upplandsmuseet, Drottninggatan 7, inhyrda lokaler Uppsala Akademiförvaltning ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceMakulerat2017-09-28
LSU2017-0607Ny tömningscentral för andningsluft hus D Östhammars sjukhus (LSU2015-0296)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceBehandlas2017-09-27
LSU2017-0606Lokalanpassning patientkök och reception, medicinavdelning 1 och 2 hus A Lasarettet i EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2017-09-27
LSU2017-0605Flytt av fotvårdsmottagningen hus A Lasarettet i EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-09-27
LSU2017-0604Översyn operationsenheten hus A Lasarettet i Enköping ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceBehandlas2017-09-27
LSU2017-0603Hyreskontrakt 2503, bussgods, regionbussdepånÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceBehandlas2017-09-25
LSU2017-0602Åtgärder efter vattenskada rum 7141 och 8141 samt korridorer hus B17 Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2017-09-21
LSU2017-0601Förlängning av bokningstjänsten CallMeÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2017-09-21
LSU2017-0600Renovering av ångpanna, ing 70, hus B11ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-09-21
LSU2017-0599Utvecklingsdagar för FastighetavdelningenÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-09-20
LSU2017-0598Ny uppställningsplats med serviceanläggning för blodbuss/trailer inom stadsbussdepån FyrislundÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2017-09-20
LSU2017-0597Bygglov toalettkabin WikÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-09-19
LSU2017-0596Återbetalning Nomor - skadedjurssaneringÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-09-18
LSU2017-0595Byte av dörrautomatiker C11, B19, A9ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-09-18
LSU2017-0594Tillstånd PTS att använda radiosändareÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2017-09-15
LSU2017-0593Energimål 2019-2022 - Fastighet och serviceÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2017-09-13
LSU2017-0592Planering av ett upplevelsestråk inom Akademiska sjukhusets område (LSU2014-0234)ÄrendeIrfan CancarFastighet och serviceAvslutat2017-09-12
LSU2017-0591Avtal automatiskt brandlarm ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-09-12
LSU2017-0590Avtal C1:an TeknikavdelningenÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-09-12
LSU2017-0589Inhyrning av lokaler för Folktandvården Stationsgatan 12 ÄrendeSören HillFastighet och serviceMakulerat2017-09-12
LSU2017-0588Etapp 3 F11 och F12 ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-09-12
LSU2017-0587Styrbyte A15ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-09-12
LSU2017-0586Inhyrning av lokaler för Folktandvården Stationsgatan 12 ÄrendeSören HillFastighet och serviceMakulerat2017-09-12
LSU2017-0585Brist på parkeringsplatser Akademiska sjukhusetÄrendeSonja BoströmFastighet och serviceAvslutat2017-09-11
LSU2017-0584Byte av fläktar B16ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-09-08
LSU2017-0583Byte av rullportar S1-S2ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-09-08
LSU2017-0582Hyresavtal inhyrda bostäder S:t Olofsgatan 32A-BÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2017-09-07
LSU2017-0581Färdig lokal projekt 8041339 (LSU2015-0273ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-09-07
LSU2017-0580Utbyte av DX-kylmaskiner till vätskekylaggregat hus A Enköpings lasarettÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceBehandlas2017-09-07
LSU2017-0579Upphandling generalkonsult byggnad B11 (ing.70) Akademiska sjukhuset Förslag på tilldelningsbeslut för generalkonsult etapp 2 och 3ÄrendeAnn-Charlotte RenstålFastighet och serviceMakulerat2017-09-07
LSU2017-0578Genomförandebeslut anpassningsåtgärder B9/B12ÄrendeKent StrömbergFastighet och serviceBehandlas2017-09-06
LSU2017-0577Åtgärder för att fixa vattenrännor på bussdepånÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-09-05
LSU2017-0576Hyresavtal 481102-013 Praktikertjänst RöntgenÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-08-31
LSU2017-0575Kittning och målning av fönster WikÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-08-31
LSU2017-0574Ombyggnation av personalytor på BFC i hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2017-08-30
LSU2017-0573Ombyggnation av personalytor på BFCÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceMakulerat2017-08-30
LSU2017-0572Byte av shunt C1ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-08-30
LSU2017-0571Omlagring av fläktar C5ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-08-29
LSU2017-0570Byggnation av uteplats & ombyggnad matsal Hus C1 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-08-29
LSU2017-0569Totalrenovering hus D And Wik ÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceAvslutat2017-08-28
LSU2017-0568Styrbyte KB 01ÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceAvslutat2017-08-28
LSU2017-0567Tillverkning av mobil tömningscentralÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-08-28
LSU2017-0566Renovering av parkplattor på bussramper, Bussdepå UppsalaÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-08-25
LSU2017-0565Spontan jobbansökan till Region Uppsala Fastighet och serviceÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2017-08-25
LSU2017-0564Laddning av elbilarÄrendeJonas BerglundFastighet och serviceAvslutat2017-08-25
LSU2017-0563Ytskiktsrenovering plan 2 & 3, Hus G TierpÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-08-25
LSU2017-0562Flytt av Smittskyddsenheten till GluntenÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-08-24
LSU2017-0561Renovering av solfångaranläggning ÖsthammarÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2017-08-24
LSU2017-0560Inomhusmiljöproblem Mikrobiologen D1 Bedömning om att ta lokaler i bruk.ÄrendeMartin ÅkerlindFastighet och serviceAvslutat2017-08-24
LSU2017-0559Tilläggsavtal Jernhusen för UL centralstationÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-08-22
LSU2017-0558Byte kylmedelkylare hus B16 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0369)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-08-18
LSU2017-0557Luftflödesmätning obduktionssalar C5 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0133)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-08-18
LSU2017-0556Kanalrensning frånluft B15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0127)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-08-18
LSU2017-0555Ombyggnad hiss 6 hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-08-18
LSU2017-0554Legionellaåtgärder CIVA hus B11 Akademiska sjukhusetÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceBehandlas2017-08-18
LSU2017-0553Statusinventering tekniska system hus B9 och B12 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-08-18
LSU2017-0552Ombyggnad kök S1/S2ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceMakulerat2017-08-18
LSU2017-0551Byte belysning kylcentral hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-08-18
LSU2017-0550Byte belysning undercentral hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-08-18
LSU2017-0549Ombyggnad hiss 2-4 hus B17 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-08-18
LSU2017-0548Ombyggnad hiss 1-5 hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-08-18
LSU2017-0547Ombyggnad hiss 1 hus B10 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-08-18
LSU2017-0546Ombyggnad Hiss 1 och 2 hus B3 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-08-18
LSU2017-0545Uppsägning av byggnad 4A25 för Smittskydd och Capios lokalerÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-08-17
LSU2017-0544Byte styr och VVS hus V3 Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2017-08-17
LSU2017-0543Byte av uttjänta armaturer på innegård och parkering KungsgärdetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2017-08-17
LSU2017-0542Synpunkter i egenskap av berörd granne/sakägare på ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus/kontorshus Kronåsen 1:1 Dag Hammarskjölds väg 56ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2017-08-15
LSU2017-0541Yttrande förslag till planändring Dpä 368 Fastigheten Östevåla-Åby 1:24ÄrendeSören HillFastighet och serviceAvslutat2017-08-15
LSU2017-0540Sammanslagning av habiliteringen i Enköping och Bålsta hus B Enköpings lasarettÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-08-15
LSU2017-0539Hyresavtal byggnad 1A11 ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-08-15
LSU2017-05387120-001, Hyreskontrakt uthyrning garage ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2017-08-15
LSU2017-0537F13 Garaget tillgänglighet och väganslutning F-blocket Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-08-14
LSU2017-0536Inomhusmiljöproblem D1ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceMakulerat2017-08-14
LSU2017-0535Termografering Länet 2017ÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-08-14
LSU2017-0534Upphandling av Tekniska konsulter för data- och modellsamordning i projekt (LSU2014-0310)ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2017-08-10
LSU2017-0533Serviceavtal medicinska kompressorer, kompressoranläggningarÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2017-08-09
LSU2017-0532Serviceavtal medicinska kompressorer, kompressoranläggningarÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2017-08-09
LSU2017-0531Information om beviljat bygglov till sakägare för intilliggande fastighet, Almunge, Lilla Väsby 1:31ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-08-09
LSU2017-0530Beslut om slutbesked av skyltar till Eldaren byggnad 4A17ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-08-09
LSU2017-0529Elinstallationsarbeten inom Fastighet och serviceÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-08-08
FSN2017-0039Upphandling inhyrning rättspsykÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceBehandlas2017-08-07
LSU2017-0528Inhyrning av nya lokaler åt Folktandvården Stationsgatan 12ÄrendeSören HillFastighet och serviceAvslutat2017-08-01
LSU2017-0527Medling angående lokal för caféverksamhet, Akademiska sjukhuset ing 55, Blå korsetÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-07-27
LSU2017-0526Färdig lokal-blanketter från gamla ärendenÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-07-27
LSU2017-0525Skapa tillfällig landningsplats vid helikopterlandningsplats på F16 (LSU2015-0452)ÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-07-27
LSU2017-05242A31 Medicinhistoriska Museet Tillägg 2 3204-2111 Kronåsen 5:6 tillhör LSU2010-0012-ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-07-18
LSU2017-0523Initiering av upphandling av Obligatorisk Ventilationskontroll, OVKÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceMakulerat2017-07-18
LSU2017-05222A60 Hyresavtal 2A6002-002 Avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH) ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-07-17
LSU2017-0521Inventering av gasuttag och nödavstängningslådor B17 & B19ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-07-14
LSU2017-0520Installation av gaslarm till tryckvakt på operation B9 pl5 ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-07-14
LSU2017-0519Relita TransportdokumentÄrendePeter BlomFastighet och serviceAvslutat2017-07-11
LSU2017-0518F13 garaget Tillgänglighet och väganslutning F-blocket.ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceMakulerat2017-07-07
LSU2017-0517Byte styrventil F15 AkademiskaÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-07-07
LSU2017-0516Kontroll HEPA-filter och ventilation korttidskirurgin & sterilen FortsättningÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-07-06
LSU2017-0515Uppsala kommun skolfastigheter AB hyresavtal för lokal Almunge Folktandvård, 2A44ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-07-06
LSU2017-0514Sanering virus styrsystem Akademiska sjukhusetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2017-07-06
LSU2017-0513Avloppsåtgärder AkademiskaÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-07-06
LSU2017-0512Nya lokaler åt PrimärvårdenÄrendeSören HillFastighet och serviceAvslutat2017-07-06
LSU2017-0511Dom i mål B5775-16 Skadegörelse hus A15/Psykiatrins husÄrendeLars-Åke BlombergFastighet och serviceAvslutat2017-07-05
LSU2017-0510Avslag Svea Hovrätt på begäran om överprövning av bygglov parkeringÄrendeSören HillFastighet och serviceAvslutat2017-07-03
LSU2017-0509Remiss detaljplan Gammelbyn 1:70ÄrendeSören HillFastighet och serviceAvslutat2017-07-03
LSU2017-0508Östhammar 33:1 samråd ang ny detaljplanÄrendeSören HillFastighet och serviceAvslutat2017-07-03
LSU2017-0507Ny hybridsal Thoraxoperation plan 7 hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2017-06-29
LSU2017-0506Certifikat Miljöbyggnad guld, C11, 1221ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-06-28
LSU2017-0505Certifiering Miljöbyggnad Guld ing 100ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-06-28
LSU2017-0504Cisternbesiktningar ReservkraftÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-06-28
LSU2017-0503Nya närvårdsplatser TierpÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2017-06-26
LSU2017-0502Översyn flytt av Allmänpsyk från hus A Tierps sjukhus till Bangårdsgatan TierpÄrendeTherese BjörklundFastighet och serviceBehandlas2017-06-26
LSU2017-0501Överenskommelse om avstående från besittningsskydd Akademiska sjukhuset café ingång 95/96, 115706-009ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2017-06-22
LSU2017-0500Överenskommelse om avstående från besittningsskydd Akademiska sjukhuset café ingång 30, 114602-008ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2017-06-22
LSU2017-0499Förvaltningsdirektörsbeslut Elsäkerhetslagen (2016:732) Upphör, ansvaret för elinstallationer flyttas.ÄrendeBoel SödermanFastighet och serviceAvslutat2017-06-22
LSU2017-0498Överenskommelse om avstående från besittningsskydd - Lokal Compass Group ABÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2017-06-21
LSU2017-0497Överlåtelse av hyreskontrakt caféer rörande avtal 114602-008 Ing 30, 116104-005 Ing 78/79, 115706-009 Ing 95/96ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2017-06-21
LSU2017-0496Avstående från besittningsskydd Blå korset Modis Restauranger ABÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2017-06-21
LSU2017-0495Utvärdering och genomförandeplan av vårdnära service (VNS)ÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-06-21
LSU2017-0494Uppsägning byggnad 3A34 Drottninggatan 4ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-06-20
LSU2017-0493Klagomål upplysning från telefonistÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2017-06-20
LSU2017-0492Nytt mottagningsrum för primärvården i byggnad 6117ÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2017-06-20
LSU2017-0491Begäran återbetalning parkeringsböterÄrendeSonja BoströmFastighet och serviceAvslutat2017-06-19
LSU2017-0490Begäran om utlämnande av fastighetsinformation DatschaÄrendeNicklas LarssonFastighet och serviceAvslutat2017-06-19
LSU2017-0489Serviceavtal Besam Akademiska sjukhusetÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-06-16
LSU2017-0488Inomhusmiljöproblem ventilation, Kungsgärdet Hus CÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceAvslutat2017-06-15
LSU2017-0487Avrop ramavtal UPP2014-0256ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2017-06-14
LSU2017-0486Installation av redundant gassystem hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceBehandlas2017-06-14
LSU2017-0485Installation av redundant gassystem hus B17 Akademiska sjukhusetÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2017-06-14
LSU2017-0484Installation av gaslarm och ev tryckövervakare på vårdavdelningar hus A, Enköpings lasarettÄrendeHans EjdersundFastighet och serviceAvslutat2017-06-14
LSU2017-0483Ombyggnad GIN-lab renrum 42207, 42208 hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2017-06-09
LSU2017-0482Service- och supportavtal för UPS anläggningar på Enköpings lassarettÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-06-09
LSU2017-0481Utbyte av kortläsare i hus A15 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-06-09
LSU2017-0480Anmälan om förorenade områden, del av Söderbyhäll 1:2ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-06-08
LSU2017-0479Renovering kök, B9 Akademiska ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-06-08
LSU2017-0478Utredning och åtgärd för att förhindra vatteninträngning hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2017-06-07
LSU2017-0477Ledningens genomgång miljöÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-06-05
LSU2017-0476Renovering av lägenhet, Tiundagatan 47. ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-06-05
LSU2017-0475Uppbyggnad vägg i kulvert, Tierp Hus CÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-06-05
LSU2017-0474Byte kompressor Folktandvården VästertorgÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-05-31
LSU2017-0473Yttrande angående återbetalning av utbetalt stöd, (Klimatklivet), NaturvårdsverketÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-05-31
LSU2017-0472Direktupphandling temporärt inhyrd verksamhetsekonomÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceAvslutat2017-05-31
LSU2017-0471Rudbecklaboratoriet hus C11 plan 6 rum 61204 Essand - Ombyggnad av tekniska installationer i samband med ändringar av laboratorieutrustningÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceBehandlas2017-05-31
LSU2017-0470Kontrakt markskötsel Upplands boserviceÄrendeHelena OlssonFastighet och serviceAvslutat2017-05-31
LSU2017-0469Lokala ElsäkerhetsanvisningarÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-05-29
LSU2017-0468Egenkontrollprogram ElinstallationerÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-05-29
LSU2017-0467Pilotprojekt, förebygga legionella, Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-05-24
LSU2017-0466Flytt av aggregat Enköping hus AÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-05-24
LSU2017-0465Avflyttning Ulleråker, lokaler för Rättspsykiatri mfl. verksamheterÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-05-23
LSU2017-0464Markvärme till uppställningsplats till byggnad F17 Akademiska sjukhusetÄrendeHans EjdersundFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-05-22
LSU2017-0463Flytt av Smittskyddsenheten ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-05-22
LSU2017-0462Anpassning av lokal enligt beställning byggnad B2, Akademiska Sjukhuset ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-05-22
LSU2017-0461Protokoll Samverkan Transport&Logistik Kommunal 2017ÄrendeBjörn KardellFastighet och serviceAvslutat2017-05-19
LSU2017-0460Byte av bastulavar på ambulansen Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-05-18
LSU2017-0459Nödbelysning på vind Kungsgärdet hus AÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-05-18
LSU2017-0458UV lampa bassäng KungsgärdetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-05-18
LSU2017-0457Ny spis till köket WikÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-05-18
LSU2017-0456Förvaltningsdirektörsbeslut - Materialhantering TeknikavdelningenÄrendeBoel SödermanFastighet och serviceAvslutat2017-05-18
LSU2017-0455Ramprogram för bil- och cykelparkering inom Akademiska sjukhuset (LSU2014-0415)ÄrendeHelena OlssonFastighet och serviceAvslutat2017-05-17
LSU2017-0454B3 Bullerutredning och åtgärd akutlab ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-05-16
LSU2017-0453Verksamhetsbelysning, takbelysning akutlab hus B3 ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-05-16
LSU2017-0452Ombyggnationer Rudbecklabotaroriet plan 6 och 7 hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2017-05-16
LSU2017-0451Installation av 400 V uttag för strålmaskin Rudbecklaboratoriet hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2017-05-16
LSU2017-0450Installation av Rakelrepeater hus B5 Akutmottagning Akademiska sjukhusetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-05-16
LSU2017-0449Uppföljande luftmätning efter fönsterbyte Kungsgärdet hus A plan 4ÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2017-05-15
LSU2017-0448Utredning nya lokalalternativ för Rättspsykiatri 20 vårdplatser S-klass 3ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2017-05-11
LSU2017-0447Installation LAF-bänkar hus B7 Akademiska sjukhuset ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2017-05-10
LSU2017-0446Installation av avfuktare på ventilationsaggregat LB02 och LB03 hus A Enköpings Lasarett ÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceAvslutat2017-05-09
LSU2017-0445Systematiskt brandskyddsarbete Hus A1 Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2017-05-05
LSU2017-0444Systematiskt brandskyddsarbete Hus M1 M2 Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2017-05-05
LSU2017-0443Systematiskt brandskyddsarbete Hus B10 Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2017-05-05
LSU2017-0442Lokalanpassning ny hyresgäst restaurang Blå korset hus S1/S2 Akademiska sjukhusetÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceBehandlas2017-05-05
LSU2017-0441Flytt av ASSA server till virtuell server hela Region UppsalaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2017-05-03
LSU2017-0440Termografering Norduppland 2017ÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-05-03
LSU2017-0439Logotyp på helikopterplattans stationshus hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2017-05-03
LSU2017-0438Nya riktlinjer för byggbodar Uppsala KommunÄrendeGordana LagerqvistFastighet och serviceAvslutat2017-05-03
LSU2017-0437En ny operationsavdelning på kärnområdet Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2017-05-02
LSU2017-0436Underhåll/ provning av UPS anläggningar SamariterhemmetÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-04-28
LSU2017-0435Underhåll/ provning av UPS anläggningar Lasarettet EnköpingÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-04-28
LSU2017-0434Underhåll/provning av UPS anläggningar Akademiska sjukhusetÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-04-28
LSU2017-0433Inomhusmiljö utredning och provtagningar för hela Hus C KungsgärdetÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-04-28
LSU2017-0432Uppdatering av kompressoranläggningen för AL, EnköpingÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2017-04-28
LSU2017-0431Upphandling av tjänster inom området inomhusmiljöutredningÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2017-04-27
LSU2017-0430Bränsletankar förses med skyddsbeläggning C11 AkademiskaÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceMakulerat2017-04-27
LSU2017-0429Administrativ hjälp för systemförvaltningenÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2017-04-26
LSU2017-0428Åtgärder brandlarm hus A och B Samariterhemmet ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-04-25
LSU2017-0427Byte av larmsändare ÖsthammarÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-04-25
LSU2017-0426Byte av larmsändare WikÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-04-25
LSU2017-0425Installation dörrstängare byggnad H, ÖsthammarÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-04-25
LSU2017-0424Ombyggnation av riskobduktionslab för vävnadsdonation hus C5 Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2017-04-24
LSU2017-0423Cykelparkeringar vid Flogsta vårdcentralÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-04-24
LSU2017-0422Ombyggnad för Primärvård hus A och B SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-04-24
LSU2017-0421Periodisk kontroll Ställverksanläggningar 2017_EnköpingÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-04-21
LSU2017-0420Stöld av torkarblad från landstingets bilarÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-04-20
LSU2017-0419Garantiavtal KoneÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-04-20
LSU2017-0418Tillsyn Östhammars VårdcentrumÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-04-20
LSU2017-0417Förfrågan om öppnandet av servicehuset i KnivstaÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-04-20
LSU2017-0416Ombyggnad medicinavdelning 1 och 2 hus A Enköpings lasarettÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2017-04-19
LSU2017-0415Fråga angående indragning av nya nätverksuttagÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-04-18
LSU2017-0414Vattenspeglar i byggnad A15 Psykiatrins husÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2017-04-13
LSU2017-0413Installation av komfortkyla C1 Akademiska sjukhusetÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-04-12
LSU2017-0412Entreprenadkontrakt Markentreprenad Uppsala StadsbussdepåÄrendeBoel SödermanFastighet och serviceAvslutat2017-04-12
LSU2017-0411Kontroll av LAF-enheter Akademiska sjukhusetÄrendePeter BlomFastighet och serviceAvslutat2017-04-11
LSU2017-0410Inventering och underlag för kontroller brandskyddet ÖsthammarÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2017-04-11
LSU2017-0409Inventering och underlag för kontroller brandskyddet TierpÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2017-04-11
LSU2017-0408Rutin för beredskapsorganisation driftchef i beredskapÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-04-10
LSU2017-0407Delegationsbeslut för förvaltningsintern representation att genomföra konferens för Tekniks ledningsgrupp ÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-04-10
LSU2017-0406Fråga om avfallshanteringssystemÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceAvslutat2017-04-10
LSU2017-0405Akvifer - Tillstånd till vattenverksamhet på fastigheten Uppsala Fjärdingen 32:1 - återkallandeÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-04-10
LSU2017-0404Månadsrapporter februari mars 2017ÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceAvslutat2017-04-07
LSU2017-0403Fastighetsinvesteringsbehov 2017-2027 för vårdstyrelsens verksamhetsområdeÄrendeÅsa ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-04-07
LSU2017-0402Nedmontering av uttjänt gasläcksystem B16 AkademiskaÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-04-05
LSU2017-0401Initiering av upphandling av hyreskontrakt för närvårdsplatserÄrendeSören HillFastighet och serviceAvslutat2017-04-05
LSU2017-0400Åtgärder BRIVA hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-04-05
LSU2017-0399Redundans för kompressoranläggningen hus C1 Akademiska sjukhusetÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceBehandlas2017-04-03
LSU2017-0398Bygglov för uppsättning av skyltar till EldarenÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-03-31
LSU2017-0397Avslut pga hel sjukersättningÄrendeJennie WesterFastighet och serviceAvslutat2017-03-30
LSU2017-0396Avtal FjärrvärmeÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-03-30
LSU2017-0395Tillåtelse att överlåta hyresavtal café ing 30ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-03-30
LSU2017-0394Avtal Fjärrkyla ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-03-30
LSU2017-0393Förfrågan om att röja sly längs med servicevägÄrendeHelena OlssonFastighet och serviceAvslutat2017-03-30
LSU2017-0392Evakuering hus C Kungsgärdet med funktionsplanerare från LandstingsserviceÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-03-29
LSU2017-0391Sprinkling av passage 3802 i hus B10 Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-03-29
LSU2017-0390Säkerhetsåtgärder schakt och nödbelysning B16ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-03-29
LSU2017-0389Sido och följdprojekt för ny neonatal avdelning vid Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2017-03-29
LSU2017-0388Rapport om fördyring av sjukhusentreprenad J-husetÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-03-28
LSU2017-0387Tilläggshyresavtal Kungsgatan 25 byggnad 4A85ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-03-27
LSU2017-0386UL Regionbuss - Nya in- och utfarter med grindfunktioner och styrÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceAvslutat2017-03-27
LSU2017-0385Provtagningar under matta Enköping IVA A6 5111 plan 1ÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2017-03-27
LSU2017-0384Månadsmöte miljöenheten 2017ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-03-23
LSU2017-0383Omsättningsredovisning Medirest 2016ÄrendeChristina YtterströmFastighet och serviceAvslutat2017-03-22
LSU2017-0382Inventering undercentraler för brandlarm Akademiska sjukhusetÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-03-22
LSU2017-0381Funktionskontroll av mekaniskt ventilerat golv i Tierp hus D plan 1ÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2017-03-22
LSU2017-0380Samarbete Landstingsservice - Stiftelsen för samarbete mellan universitet i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS) på Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2017-03-21
LSU2017-0379Ny vårdcentral RosendalÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-03-20
LSU2017-0378Ny vårdcentral KnivstaÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-03-20
LSU2017-0377Elbesiktning enligt avtal Ronald Mc Donald 2015ÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-03-16
LSU2017-0376Yttrande myndigheter 2017ÄrendeSören HillFastighet och serviceAvslutat2017-03-16
LSU2017-0375Tillsyn brandförsvaret Östhammars Vårdcentrum 2017-02-28 ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-03-15
LSU2017-0374Utbyte av gamla luckor för brandgasventilation Akademiska sjukhuset 2017ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2017-03-15
LSU2017-0373Olovlig parkering Tiundagatan 46ÄrendeLennart BergmanFastighet och serviceAvslutat2017-03-14
LSU2017-0372Sekundär fjärrvärme VS01 Akademiska sjukhusetÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-03-13
LSU2017-0371Ny ytbeläggning helikopterplatta B14 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-03-13
LSU2017-0370Uppföljning av fönsterbyte Kungsgärdet hus A - LuftanalysÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2017-03-13
LSU2017-0369Periodisk kontroll Ställverksanläggningar 2016_ULÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-03-10
LSU2017-0368Ombyggnation av tandvårdens (FTV) omklädningsrum Heby vårdcentralÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-03-10
LSU2017-0367GIN-lab Ombyggnad av rum för frysar - evakueringsfläktar för läckande kvävgas hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2017-03-09
LSU2017-0366Byte av styr hus A, B och D, Östhammars sjukhus (LSU2014-0078)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2017-03-09
LSU2017-0365Brand- och utrymningsåtgärder hus C, KungsgärdetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-03-09
LSU2017-0364Installation av sprinkler samt brandtekniska åtgärder Enköpings lasarett.ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-03-08
LSU2017-0363Skruvar och plåtdetaljer kompletteras på taket hus C1-C4, EnköpingÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-03-08
LSU2017-0362Upphandling av sanering av skadedjurÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-03-07
LSU2017-0361Tillstånd att överlåta hyresavtal Café 95-96ÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-03-07
LSU2017-0360Omsättningsredovisning för restaurangverksamhet 2016ÄrendeChristina YtterströmFastighet och serviceAvslutat2017-03-07
LSU2017-0359Periodisk kontroll Ställverksanläggningar 2017 Akademiska sjukhusetÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-03-07
LSU2017-0358Beslutsärende till Fastighet och servicenämnden, Akvifer bemötande av Mark och miljödomstolens, (MMD) föreläggandeÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-03-03
LSU2017-0357Arbetsmiljödelegering enligt ArbetsmiljölagenÄrendeLisbeth AnderssonFastighet och serviceAvslutat2017-03-03
LSU2017-0356Nyetablering av Primärvårdens verksamhet på Stenhagens vårdcentral (LSU2013-0142)ÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2017-03-03
LSU2017-0355Brandförsvaret tillsyn Östhammars Vårdcentrum 2017ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-03-02
LSU2017-0354Tillstånd att överlåta hyresavtal Café 78-79 ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2017-03-02
LSU2017-0353Uppsala universitet bestridande av hyresfakturaÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2017-03-02
LSU2017-0352Uppsala universitet bestridande av faktura gällande Autoklavprojektet ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2017-03-02
LSU2017-0351Installation av punktutsug avdelning 85F hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2017-03-02
LSU2017-0350Brandprojekt Uppsala 2017ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-03-01
LSU2017-0349Deklaration Almunge - under nyuppförandeÄrendeNicklas LarssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-28
LSU2017-0348Avstämningsmöten brandåtgärder 2017ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-02-28
LSU2017-0347Information gällande leverans och installation av PVC-fri matta - Zero ÄrendeSoraja NadimpourFastighet och serviceAvslutat2017-02-28
LSU2017-0346Överlåtesle av hyresavtal byggnad 1A19-003 plan 3 590 kvm VasakronanÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-02-28
LSU2017-0345Yttrande gällande remiss på Hållbart markbyggandeÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-02-27
LSU2017-0344Besiktning HEPA-filter enligt Renrumsavtal med CRC, B19 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-02-23
LSU2017-0343Besiktning HEPA-filter enligt Renrumsavtal med CRC, F11-12 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-02-23
LSU2017-0342Besiktning HEPA-filter enligt Renrumsavtal med CRC, B7 AkademiskaÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-02-23
LSU2017-0341Besiktning HEPA-filter enligt Renrumsavtal med CRC, B2 AkademiskaÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-02-23
LSU2017-0340Begäran att ta del av inkommande handlingar från Naturvårdsverket rörande klimatinvesteringsstödÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-02-21
LSU2017-0339Byte av utslitna borstar på två busstvättar, bussdepån FyrislundÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-21
LSU2017-0338Ombyggnad av upphängning av undertak, hus C, Enköpings lasarettÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-21
LSU2017-0337Utbyte av blast chiller i köket, byggnad C, WikÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-21
LSU2017-0336Renovering chefsrum WikÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-21
LSU2017-0335Upphandling av tekniska konsulter för data- och modellsamordning i projektÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2017-02-20
LSU2017-0334Uppsägning avtal med El-Kretsen gällande omhändertagande av elskrotÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceAvslutat2017-02-20
LSU2017-0333Uppsägning av avtal "Omhändertagande av uttjänta elektriska och elektroniska produkter"ÄrendeErik SköldstamFastighet och serviceMakulerat2017-02-20
LSU2017-0332Flytt av sjukvårdsrådgivningen 1177 till Kungsgatan 41ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-02-20
LSU2017-0331Avtal Castellum för evakuering av byggnad 4A22 Kungsgatan 38 till Märstagatan 7 och Sportfältsvägen 3ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-02-20
LSU2017-0330Utbyte av utomhusbelysning, Heby ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-02-17
LSU2017-0329Energisparåtgärder Rudbecklaboratoriet (C11)ÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2017-02-16
LSU2017-0328Åtgärder dörr länetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceMakulerat2017-02-16
LSU2017-0327Byte av armaturer i korridorer hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-02-15
LSU2017-0326Almunge VårdcentralÄrendeSören HillFastighet och serviceMakulerat2017-02-15
LSU2017-0325Byte av hepa-filter i sal 3 operation, hus A Enköpings lasarettÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-02-14
LSU2017-0324Åtgärder efter OVK Enköpings lasarettÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-02-14
LSU2017-0323Driftmöten Enköping 2017ÄrendeJulia HäggFastighet och serviceAvslutat2017-02-14
LSU2017-0322Ytskiktsrenovering m.m., plan 2, hus F, Enköpings lasarettÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-02-13
LSU2017-0321Erbjudande om ledig lägenhet i Kåbo att hyras ut av privatpersonÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2017-02-13
LSU2017-0320Åtgärder på sprinkleranläggning efter revisionsbesiktning, Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-02-13
LSU2017-0319Brand- och utrymningsåtgärder hus A och D KungsgärdetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-02-10
LSU2017-0318Svar till Uppsala kommun ang tidsbegränsat bygglov Kronåsen 2:1ÄrendeLars-Åke BlombergFastighet och serviceAvslutat2017-02-10
LSU2017-0317Informationsdokumentation för räddningstjänst, Akademiska sjukhusetÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-02-10
LSU2017-0316Uppgradering av mjukvara Elkraft-SCADA, hus C12 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-02-10
LSU2017-0315Utökat reservkraftsprov med funktionskontroll av anläggningsförändringar i kraftförsörjningssystemen, hus C12 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-02-10
LSU2017-03144A90 Förlängning hyresavtal Uppsala Akademiförvaltning Drottninggatan 7ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-02-09
LSU2017-0313Klimatstöd Naturvårdsverket 2015ÄrendeErik SköldstamFastighet och serviceAvslutat2017-02-09
LSU2017-0312Möte Cityakuten ang. arbetsmiljön sekundär skada, primärt Projektnummer 8041716 ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-02-09
LSU2017-0311Byte av belysning i vårdrum samt tillhörande utrymmen, hus F15, Akademiska sjukhuset (LSU2014-0441)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-02-09
LSU2017-0310Relining del av spillvatten under plattan hus C, Tierps sjukhus (LSU2015-0468)ÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-02-09
LSU2017-0309Installation av ventilerat golv på entréplan, hus E, Tierps vårdcentralÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-09
LSU2017-0308Installation av ventilerat golv i hus C, Tierps vårdcentralÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-09
LSU2017-0307Ytskiktsrenovering av omklädningsrum och servicelokaler driften, hus B, Tierps vårdcentralÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-02-09
LSU2017-0306Installation av ventilerat golv enligt åtgärdsförslag, plan 2, hus C, Enköpings lasarettÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-09
LSU2017-0305Funktionskontroll av anläggningsförändringar i hus C12 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-02-09
LSU2017-0304Installation av ventilerat golv enligt Peter Ilmruds åtgärdsförslag plan 1, hus 5112, Enköpings lasarettÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-02-09
LSU2017-0303Omläggning av tak på hus A, inför solenergiprojektet, demontera plåttak och lägga nytt papptak enligt takläggares rekommendationer, Enköpings lasarettÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-09
LSU2017-0302Ytskiktsrenovering av boenderum åtgärdsbeskrivning under framtagande. Arbetet utförs i samband med arbete för brand och el, 3814 hus D WIKÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-09
LSU2017-0301Ny takpapp på hus C8 inför solenergiprojektet, Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-08
LSU2017-0300Läggning av ny takpapp på hus C1 inför solenergiprojektet Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-08
LSU2017-0299Byte av mattor på plan 3 i hus N2 på Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-02-08
LSU2017-0298Ytskiktsrenovering av golv och väggar plan 3 hus B17 ing 30 på Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-08
LSU2017-0297Förstudierapport till Hälsa & Habilitering för HälsoäventyretÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-02-08
LSU2017-0296Informationsärende till Fastighet och servicenämnden 2017ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-02-07
LSU2017-0295Miljömål med tillhörande handlingsplanÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2017-02-07
LSU2017-0294Hyresavtal med Uppsalahem Kungsgatan 25 byggnad 4A85ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-02-07
LSU2017-0293Fastighetsutvecklingsplan del 2 och 3ÄrendeSören HillFastighet och serviceAvslutat2017-02-07
LSU2017-0292Inköp av Ad Blue tank station till Enköping 5A55 enligt offert Kontantavtal med ULÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-07
LSU2017-0291Utbyggnad av kylcentral Akademiska sjukhuset (LSU2016-0377)ÄrendeHans EjdersundFastighet och serviceMakulerat2017-02-07
LSU2017-0290Risk och Konsekvensstudie kopplat till Fastighetsutvecklingsplan för Tierps vårdcentrumÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-07
LSU2017-0289Fråga rörande solcells- och elanläggningar vid nuvarande stadsbussdepån samt stadsbussdepån FyrislundÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-02-06
LSU2017-0288Klagomål gällande störning i personalbostadÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2017-02-06
LSU2017-0287Nödströmsförsörjningar i dörrmiljöer, hus C11, Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-02-06
LSU2017-0286Mötesanteckningar Ledningsgrupp Drift ÄrendeCharlotte LidsellFastighet och serviceAvslutat2017-02-06
LSU2017-0285Prioriteringsbeslut, Primärvård och Akademiska Sjukhuset. Lokalfördelning vakant yta i AB Huset, byggnad 4811, SamariterhemmetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-02-06
LSU2017-0284Tillsynsprotokoll Heby vårdcentralÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceAvslutat2017-02-03
LSU2017-0283Bygglov med startbesked för foliering av skyltfönster på EldarenÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-02-03
LSU2017-0282Avtal Upplandsstifelsen för Storgatan 32 byggnad 4A37ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-02-03
LSU2017-0281Placering av BUP efter evakueringÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-02-03
LSU2017-0280Arbetsplatsträffar Driftcentralen 2017ÄrendeJulia HäggFastighet och serviceAvslutat2017-02-03
LSU2017-0279Byte av undertak samt målning väggar och byte matta i hus F15, Akademiska sjukhuset (LSU2014-0254)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-02
LSU2017-0278Kultur & Bildning uppsägning av lokaler på Wik byggnad 3815 Bränneriet och byggnad 3816 MörnerÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-02-02
LSU2017-0277Byte nätstationer, hus C, Östhammars vårdcentrumÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2017-02-02
LSU2017-0276Utbyte av nätstation, hus F, Tierps vårdcentrumÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2017-02-02
LSU2017-0275Medarbetarundersökning Landstingsservice 2016ÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-01
LSU2017-0274Utveckling av databas för solceller STUNSÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-02-01
LSU2017-0273Nyhetsbrev Miljöenheten LSUÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-01-31
LSU2017-0272Utredning Projekteringsförutsättningar KB01ÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2017-01-31
LSU2017-0271Upphandling av konsulter som ska ta fram kravspecifikation för medicinsk teknik inom Framtidens Akademiska (FAS) (LSU2014-0305)ÄrendeInger NorrbyFastighet och serviceAvslutat2017-01-31
LSU2017-0270Energisparåtgärder, hus B2-B7, Akademiska sjukhusetÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2017-01-31
LSU2017-0269Inkomna anbud avseende totalentreprenör hus B11T (teknikbyggnad) och hus B11 Akademiska sjukhusetÄrendeKent StrömbergFastighet och serviceAvslutat2017-01-31
LSU2017-0268Byte dörrautomatik operation A Enköpings lasarett (LSU2016-0260)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-30
LSU2017-0267MakulerasÄrendeFastighet och serviceMakulerat2017-01-30
LSU2017-0266Utredning exponering för trikloraminer vid Kungsgärdets sjukhus ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-01-30
LSU2017-0265Besiktningar/Garantibesiktningar Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-30
LSU2017-0264Uppdatering av ställverksdokumentation, ommärkning av kraftförsörjningssystem, Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-30
LSU2017-0263Åtgärder vid fel i befintliga elcentraler B9, Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-30
LSU2017-0262Batteribyte i nödströmsanläggningar, Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-30
LSU2017-0261Komplettering av gångbryggor för tillgänglighet vid service och underhåll, tankgård, hus C12, Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-30
LSU2017-0260Byte Masterpact NS, hus C5, Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-30
LSU2017-0259Åtgärder efter besiktning Hepa-filter, hus B19, Akademiska sjukhusetÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-01-30
LSU2017-0258Byte av avstängningsventiler KungsgärdetÄrendeTommy LeckFastighet och serviceAvslutat2017-01-30
LSU2017-0257Termografering av elcentraler LänetÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-27
LSU2017-0256Serviceavtal dörrautomatiker Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2017-01-27
LSU2017-0255Åtgärder efter revisionsbesiktning vid Enköpings lasarettÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2017-01-27
LSU2017-0254Åtgärder efter revisionsbesiktning Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2017-01-27
LSU2017-0253Serviceavtal passagesystem Enköpings lasarettÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2017-01-27
LSU2017-0252Serviceavtal passagesystem Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2017-01-27
LSU2017-0251Serviceavtal kabel-TV Enköpings lasarettÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-27
LSU2017-0250Serviceavtal kabel-TV Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2017-01-27
LSU2017-0249åtgärder efter föreläggande SamariterhemmetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceMakulerat2017-01-27
LSU2017-0248Serviceavtal patientsignal EnköpingÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2017-01-27
LSU2017-0247Serviceavtal patientsignaler Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2017-01-27
LSU2017-0246Serviceavtal brandlarm EnköpingÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2017-01-27
LSU2017-0245Serviceavtal Brandlarm prod, AkademiskaÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2017-01-27
LSU2017-0244Skruvar och plåtdetaljer kompletteras på taket hus C1-C4, EnköpingÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-27
LSU2017-0243Rörmärkning av icke medicinska rörledningar i Hus C11, AkademiskaÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-27
LSU2017-0242Installation av gaslarm på röntgen i B9, AkademiskaÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-27
LSU2017-0241Rengöring av växlare för värme och kyla, Kungsgärdet ÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceAvslutat2017-01-27
LSU2017-0240Åtgärder inför evakuering avd 70A & 70B, Hus B20 Akademiska SjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-27
LSU2017-0239Svea Hovrätt underrättelse om huvudförhandling gällande inbrott i Landstingsservice lokaler, hus A1 Akademiska sjukhusetÄrendeLars-Åke BlombergFastighet och serviceAvslutat2017-01-26
LSU2017-0238Medling mellan Rättsmedicinalverket och Landstingsservice gällande lokaler i hus C5, Akademiska sjukhusetÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2017-01-26
LSU2017-0237Fazer hyresavtal caféer Akademiska sjukhuset Hyresnämnden återkallelse ärende 2017ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2017-01-26
LSU2017-0236Anpassning av Patologens bårhus för installation av kylceller i samband med åtgärder efter vattenskada, hus C5, Akademiska sjukhusetÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-26
LSU2017-0235Arkeologisk undersökning gällande marken under parkeringshus P3 Akademiska sjukhusetÄrendeEmma JohanssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-26
LSU2017-0234Installation av tryckövervakare på Barnakuten och 95EÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceMakulerat2017-01-26
LSU2017-0233PCB-sanering länet 2017ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-01-26
LSU2017-0232Inhyrd projektledare till Landstingsservice projektavdelningÄrendeJohn TillmanFastighet och serviceAvslutat2017-01-25
LSU2017-0231Direktörsbeslut Landstingsservice 2017ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2017-01-25
LSU2017-0230Driftmöten Regionbussdepå 2017ÄrendeJulia HäggFastighet och serviceAvslutat2017-01-24
LSU2017-0229Upprätta modell för vårdanpassa Miljöbyggnad (rumskategorier) (LSU2016-0481ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-01-24
LSU2017-0228Utökning av tillslagstider för uppvärmning av bussar Fyrislunds länsbussdepå (LSU2014-0372)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-24
LSU2017-0227Upprättande av Citectserver hus J Enköpings lasarett (LSU2014-0079)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-24
LSU2017-0226Åtgärder spillvattenledningar plan 7 hus F15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0106)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-24
LSU2017-0225Nya avgasare och påsfilter köldbärarsystem Akademiska sjuhuset (LSU2015-0561)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-24
LSU2017-0224Ny placering av central tvättstuga Akademiska sjukhuset (LSU2015-0527)ÄrendeJohn TillmanFastighet och serviceBehandlas2017-01-24
LSU2017-0223Ny köldbärarledning till hus A9 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0410)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-24
LSU2017-0222Rutiner Landstingsservice TeknikavdelningenÄrendeIda ÅhlénFastighet och serviceBehandlas2017-01-24
LSU2017-0221Byte kylmedelkylare hus B16 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0369)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-24
LSU2017-0220Färdigställande av värmeundercentral hus A11 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0328)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-24
LSU2017-0219Relining avlopp parkering sträcka hus B11 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0178)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-24
LSU2017-0218Placering av preliminära operationsmoduler på sjukhusområdetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-24
LSU2017-0217Förstudie Tierp VårdcentrumÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-24
LSU2017-0216Arbetsplatsträffar Drift Länet Enköping 2017ÄrendeJulia HäggFastighet och serviceAvslutat2017-01-24
LSU2017-0215Arbetsplatsträffar Drift Länet Uppsala 2017ÄrendeJulia HäggFastighet och serviceAvslutat2017-01-24
LSU2017-0214Arbetsplatsträffar VVS 2017ÄrendeIda ÅhlénFastighet och serviceAvslutat2017-01-24
LSU2017-0213Kvartalsrapportering - Miljö - större byggprojekt inom LSUÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-24
LSU2017-0212Fullmakt Telia övertar telefonnummer från tidigare operatör TDCÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2017-01-23
LSU2017-0211Inspektion enligt miljöbalken: Wiks avloppsreningsverk, Viks mur 1:1 (LSU2013-0185)ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-01-23
LSU2017-0210Ansökan till Uppsala kommun om uppsättning av två skyltar Folktandvården DragarbrunnÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-01-23
LSU2017-0209Inkommen fråga gällande kostnader för upprättande, återställning samt personalpendelkostnad gällande personalparkering på UlleråkerÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceAvslutat2017-01-23
LSU2017-0208Tilläggstjänst för hämtning och behandling av källsorterat avfall ÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceAvslutat2017-01-23
LSU2017-0207Standardlösning garageportsautomatik Akademiska sjukhusetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-23
LSU2017-0206Sanering av klinik med kvicksilverkontaminerat rörsystem vid Folktandvårdens utflyttade lokaler vid Dragarbrunn (LSU2016-0375)ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-01-23
LSU2017-0205Upphandling av sop- och tvättsugssystem, 14/10 (LSU2015-0232)ÄrendeJohn TillmanFastighet och serviceAvslutat2017-01-23
LSU2017-0204Badvattenprover i bubbel pool Kungsgärdet Hus DÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceMakulerat2017-01-20
LSU2017-0203Ytskiktsrenovering N2 plan 5, golv, vägg, tak, kök (LSU2016-0068)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-20
LSU2017-0202Ytskiktsrenovering pl 1, vägg, tak, måla inv fönster Tierps sjukhus G (LSU2016-0199)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-20
LSU2017-0201Ombyggnad av röntgen hus A Enköpings lasarett (LSU2014-0451)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2017-01-20
LSU2017-0200Läckage sökning efter inträngande vatten från taket samt åtgärder efter vattenskada hus 5111 pl 0-1 Hus A i EnköpingÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-19
LSU2017-0199Bygga om entrérummet på Årsta vårdcentralÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-19
LSU2017-0198Närvårdsavdelning i UppsalaÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-01-19
LSU2017-0197Administrativ hjälp för att ta fram kontrollronder för brandskydd av organisation m.mÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2017-01-19
LSU2017-0196Installation av gasuttag i hus F15, 1157 på Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2017-01-19
LSU2017-0195MakuleratÄrendeFastighet och serviceMakulerat2017-01-18
LSU2017-0194MakuleratÄrendeFastighet och serviceBehandlas2017-01-18
LSU2017-0193Renovering plan 5 i hus B9, golv och väggar i SJ-sal mfl (LSU2016-0064)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-18
LSU2017-0192Miljöförvaltningen analysresultat dricksvatten Wik Viks mur 1:1 ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceAvslutat2017-01-18
LSU2017-0191Underhållsarbeten enligt Vårdplan hus A Slottet Wik (LSU2015-0180)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-18
LSU2017-0190Dispens från kommunmonopol hushållsavfall (brännbart) - Akademiska sjukhusetÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceAvslutat2017-01-17
LSU2017-0189Beställning Teleopti, anpassning InAttendÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2017-01-17
LSU2017-0188Ombyggnad av frånluftsfläktar hus B21 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0447)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-17
LSU2017-0187Ytskiktsrenovering av golv, väggar och tak Byggnad 7111 Hus A pl1 i ÖsthammarÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-17
LSU2017-0186Byte av låssystem i driftutrymmen till iLOQ Akademiska sjukhuset (LSU2015-0499)ÄrendeRonny ÅhlénFastighet och serviceAvslutat2017-01-16
LSU2017-0185Byte av låssystem driftutrymmen Östhammars sjukhus (LSU2015-0498)ÄrendeRonny ÅhlénFastighet och serviceAvslutat2017-01-16
LSU2017-0184Byte av låssystem driftutrymmen Enköpings lasarett (LSU2015-0497)ÄrendeRonny ÅhlénFastighet och serviceAvslutat2017-01-16
LSU2017-0183Byte av låssystem i driftutrymmen vid Tierps vårdcentral (LSU2015-0496)ÄrendeRonny ÅhlénFastighet och serviceAvslutat2017-01-16
LSU2017-0182Avskärmning av lokaler i hus A15 Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2017-01-16
LSU2017-0181Arbetsplatsträffar (APT) Elkraft 2017ÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-16
LSU2017-0180Energisparåtgärder Östhammars vårdcentralÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2017-01-16
LSU2017-0179Energisparåtgärder F-blocket Akademiska sjukhusetÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2017-01-16
LSU2017-0178Polisanmälan inbrott/sönderslagen ruta Wik StenhusetÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceAvslutat2017-01-16
LSU2017-0177Förändring av Årsta vårdcentrals lokaler i samband med ombyggnation av entrén och nytt apotek på markplanÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-01-16
LSU2017-0176Arbetsplatsträff (APT) Driftcentralen 2017ÄrendeClaes GustafssonFastighet och serviceMakulerat2017-01-16
LSU2017-0175Sterilcentral Samariterhemmet Uppgradering, renovering idrifttagande befintlig lokal hus A och bÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2017-01-16
LSU2017-0174Komplettering med skruvar och plåtdetaljer på taket byggnad 5113 hus C taket i EnköpingÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-13
LSU2017-0173Byte av fönster i byggnad 5111 hus A i EnköpingÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2017-01-13
LSU2017-0172Ytskiktsrenovering av golv och väggar i hus 5117 hus G kulvert i EnköpingÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-13
LSU2017-0171Utbyte av golvmattor och målning av väggar i korridorer, väntrum och behandlingsrum hus 6115 byggnad E pl1 TierpÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-13
LSU2017-0170Ytskiktsrenovering av golv, väggar och tak i rum och korridorer i hus 6211 entreplan HebyÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-12
LSU2017-0169Ytskiktsrenovering av golv och väggar i korridor och rum, hus 7111 pl 1 I ÖsthammarÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-12
LSU2017-0168Sopsug och tvättsugsanläggning Akademiska sjukhuset (LSU2013-0070)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-12
LSU2017-0167Ny rörpost Akademiska sjukhuset (LSU2013-0071)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-12
LSU2017-0166Ny entré som uppfyller krav på tillgänglighet vid entré B Dragabrunnsgatan Samariterhemmet (LSU2014-0075)ÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-12
LSU2017-0165Utbyte karuselldörrar hus B17 och B19 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0334)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-12
LSU2017-0164Renovering F13 garaget Akademiska sjukhuset (LSU2014-0389)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-12
LSU2017-0163Vibrationsmätningar i anslutning till byggnation av Skandionkliniken vid hus F13 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0410)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-12
LSU2017-0162Takbyte hus A1-A6 Östhammars sjukhus (LSU2014-0412)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-12
LSU2017-0161Projektering för breddning av kulvert för C-området Akademiska sjukhuset (LSU2014-0455)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-12
LSU2017-0160Ytskiktsrenovering hus F11 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0089)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-12
LSU2017-0159Kontroll av tak och förslag på ny fasadbeklädnad samt tilläggsisolering hus C1 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0121) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-12
LSU2017-0158Akuta lagningar/utbyte av dörrpartier och portar kulvert Akademiska sjukhuset (LSU2015-0294)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-12
LSU2017-0157Lyftöglor i hissmaskinrum och hisstrappor Akademiska sjukhuset (LSU2015-0306)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-12
LSU2017-0156Att utföra råkulvert samt rum för smågodstransportör utanför hus C1 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0307)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-12
LSU2017-0155Ytskiktsrenovering Boströmssalen rum 2231 samt grupprum hus B17 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0331)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-12
LSU2017-0154Ytskiktsrenovering golv, väggar och tak hus A Östhammar (LSU2015-0350)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-12
LSU2017-0153Byte av fönster hus J Ramborg Wik (LSU2015-0472)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-12
LSU2017-0152Provisoriska åtgärder inomhusproblem hus E Tierps sjukhus (LSU2015-0517)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-12
LSU2017-0151Utbyte storköksutrustning hus A Enköpings lasarett (LSU2015-0550) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-12
LSU2017-0150Åtgärder inomhusluften i hus B20 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0584)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-12
LSU2017-0149Ytskiktsrenovering B12 plan 2 vägg i WC, golv, tak, duschrum (LSU2016-0065)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-12
LSU2017-0148Ytskiktsrenovering B15 plan 3 Apoteket (LSU2016-0066)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-12
LSU2017-01478041735 Installation omkopplingsautomatik och byte kontrollskåp i C11ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceMakulerat2017-01-12
LSU2017-01468041169, Kompressoranläggning Enköpings lasarettÄrendeLars BjörkFastighet och serviceMakulerat2017-01-12
LSU2017-0145Byte av undertak till akustiktak i omklädningsrum 4208, 4211 hus N2 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0067)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-11
LSU2017-0144Ytskiktsrenovering plan 5 golv, väggar, tak hus P1, Akademiska sjukhuset (LSU2016-0070)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-11
LSU2017-0143Ytskiktsrenovering plan 2 hus C8 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0074) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-11
LSU2017-0142Ytskiktsrenovering plan 4 hus B14 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0075) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-11
LSU2017-0141Ytskiktsrenovering plan 2 hus B9 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0078)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-11
LSU2017-0140Ytskiktsrenovering plan 4 hus B9 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0079)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-11
LSU2017-0139Ytskiktsrenovering plan 2 hus B12 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0080)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-11
LSU2017-0138Ytskiktsrenovering plan 8 hus F14-F15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0086)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-11
LSU2017-0137Ytskiktsrenovering plan 2 hus P1 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0087)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-11
LSU2017-0136Ytskiktsrenovering trapphus hus T2 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0088)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-11
LSU2017-0135Ytskiktsrenovering kulvert Akademiska sjukhuset (LSU2016-0089)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-11
LSU2017-0134Ytskiktsrenovering plan 3 hus C5 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0090)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-11
LSU2017-0133Ytskiktsrenovering kulvertgolv hus C11 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0091)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-11
LSU2017-0132Ytskiktsrenovering plan 2 Årsta vårdcentral (LSU2016-0095)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-11
LSU2017-0131Konsultkostnad Hifab övergripande Akademiska sjukhuset gemensamt (LSU2016-0101)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-11
LSU2017-0130Åtgärder fuktskada i Danielsgården hus F Tierp (LSU2016-0104)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-11
LSU2017-0129Inomhusproblem Hörcentralen hus C Kungsgärdet (LSU2016-0110)ÄrendeMorgan PerssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-11
LSU2017-0128Underlag till strategisk fastighetsutvecklingsplan Östhammar, Tierp, Enköping och Kungsgärdet (LSU2016-0112) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-11
LSU2017-0127Byte av operationstvättställ P3 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0114) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-11
LSU2017-0126Serviceavtal brandlarm Akademiska sjukhuset (LSU2016-0115)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-11
LSU2017-0125Åtgärder för utrymning på Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-01-11
LSU2017-0124Nytt soprum utomhus hus G Kungsgärdet (LSU2015-0388)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-11
LSU2017-0123Tvist uppsägning Linneas babysimÄrendeSonja BoströmFastighet och serviceMakulerat2017-01-11
LSU2017-0122Certifierad Miljöbyggnad, silver, Hus B14, Akademiska sjukhusetÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2017-01-11
LSU2017-0121Ytskiktsrenovering av takpapp runt helikopterplatta hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-10
LSU2017-0120Ytskiktsrenovering av golv och vägg i kulvert Hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-10
LSU2017-0119Att arbeta med byggprojekt i Region UppsalaÄrendeSonja BoströmFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-10
LSU2017-0118Serviceavtal passagesystem Akademiska sjukhuset (LSU2016-0116)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0117Serviceavtal brandlarm Enköpings lasarett (LSU2016-0117)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0116Åtgärd efter revisionsbesiktning Akademiska sjukhuset (LSU2016-0118)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0115Serviceavtal patientsignal Akademiska sjukhuset (LSU2016-0119)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0114Serviceavtal passagesystem Enköpings lasarett (LSU2016-0120) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0113Serviceavtal patientsignal Enköpings lasarett (LSU2016-0121)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0112Åtgärder efter revisionbesiktning Enköpings lasarett (LSU2016-0122)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0111Utbyte patientsignalanläggning Akademiska sjukhuset (LSU2016-0123)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0110Utbyte patientsignalanläggning Enköpings lasarett (LSU2016-0124)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0109Kanalrensning frånluft B19 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0128)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-10
LSU2017-0108Åtgärder efter omfattande läckage kulvert hus B11 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0141)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-10
LSU2017-0107Nytt kök plan 2 rum 2255 hus A Enköpings lasarett (LSU2016-0143)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0106Nytt kök plan 2 rum 2106 hus A Enköpings lasarett (LSU2016-0144)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0105Nytt kök plan 5 rum 5220 hus A Enköpings lasarett (LSU2016-0145) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0104Ytskiktsrenovering plan 5 rum 5225 hus F11 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0146)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-10
LSU2017-0103Asfaltering, omläggning stenlagda ytor mm Samariterhemmets sjukhus (LSU2016-0152)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0102Ytskiktsrenovering plan 3, vägg, tak B2 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0169)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0101Ytskiktsrenovering plan 2, vägg, tak i garage B8 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0172)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0100Kanalrensning frånluft B8 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0174)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0099Diverse VVS-åtgärder hus N1 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0176)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0098Diverse VVS-åtgärder C5 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0183)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0097Nytt tak inomhusproblem hus E Tierp (LSU2016-0194)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-10
LSU2017-0096Ytskiktsrenovering plan 2, WC-rum 206 A och B, golv, vägg, tak hus C8 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0208)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-10
LSU2017-0095VVS-åtgärder att fördela Akademiska sjukhuset (LSU2016-0210)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0094Kontroll Hepa-filter B17 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0211)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0093Kontroll Hepa-filter B19, exklusive Thorax-OP Akademiska sjukhuset (LSU2016-0213)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0092Fuktåtgärder köket Wiks slott (LSU2016-0215)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0091Ytskiktsrenovering plan 4 hus N2 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0216)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-10
LSU2017-0090Ytskiktsrenovering plan 5 hus P2 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0217)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-10
LSU2017-0089Ytskiktsrenovering plan 4 hus M1/M2 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0218)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-10
LSU2017-0088Ytskiktsrenovering plan 3 hus P4 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0223)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-10
LSU2017-0087Demontering och anpassning för utrustning som ej nyttjas hissmaskin Akademiska sjukhuset (LSU2016-0239)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0086Kylåtgärder i datahall hus B9 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0247) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0085Åtgärder för radiatorskydd hus A15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-253) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0084Ommärkning och kontroll av intensivvårdspaneler hus B19 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0255)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0083Akuta takåtgärder hus A-B Samariterhemmet (LSU2016-0264)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-10
LSU2017-0082Renovering plastikoperation plan 5 hus P3 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0265)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0081Plan 3 ommålning korridorer mm C8 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0279)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-10
LSU2017-0080Ombyggnad plan 6 hus F11 (F15?) Akademiska sjukhuset (LSU2016-0280)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-10
LSU2017-0079Ny takkonstruktion hus E Tierps sjukhus (LSU2016-0284)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-10
LSU2017-0078Renovering tak och fasad hus B stenhuset Wik (LSU2016-0286)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-10
LSU2017-0077Utvändiga snickeriarbeten hus H Östhammars sjukhus (LSU2016-0307)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-10
LSU2017-0076Ytskiktsrenovering plan 5 hus B12 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0081)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0075Ytskiktsrenovering plan 8 hus B17 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0082)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0074Ytskiktsrenovering plan 4 hus B19 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0084)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0073Ytskiktsrenovering plan 7 hus F11-F12 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0085)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-10
LSU2017-0072Ytskiktsrenovering plan 4-5 hus C Kungsgärdet (LSU2016-0093)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0071Försäljning av Fjärdingen 27:5,27: 6 och 29:1, Slottsgränd 1 & 2ÄrendeNiosha BaghaeiFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0070Ytskiktsrenovering plan 3-4 hus A Kungsgärdet (LSU2016-0092)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0069Ytskiktsrenovering plan 2 hus D Kungsgärdet (LSU2016-0094)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0068Ytskiktsrenovering del 1 hus A Östhammars sjukhus (LSU2016-0103)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-10
LSU2017-0067Inventering samt åtgärder av brister i taksäkerhet Enköpings lasarett (LSU2014-0132)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceMakulerat2017-01-10
LSU2017-0066Renovering av balkonger sydfasad hus P1 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0349)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-10
LSU2017-0065Ytskiktsrenovering plan 2 hus B3 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0076)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-10
LSU2017-0064Ytskiktsrenovering plan 2 hus B7 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0077)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-10
LSU2017-0063Ytskiktsrenovering vårdrum plan 10 hus F15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0382)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0062Utredning tekniska installationer till underhållsplan Akademiska sjukhuset (LSU2016-0389)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0061Åtgärder efter besiktning OVK Akademiska sjukhuset (LSU2016-0420)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0060Ommärkning kraftslag Akademiska sjukhuset gemensamt (LSU2016-0448)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0059Renovering återvinningsstation hus A Enköpings lasarett (LSU2016-0449)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0058Renovering kök kirurgavdelningen rum 4258 hus A Enköpings lasarett(LSU2016-0458)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0057Ny ställverksdokumentation Akademiska sjukhuset gemensamt (LSU2016-0466)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-10
LSU2017-0056Återkoppling Folktandvården gällande lokaler ÄrendeSonja BoströmFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-10
LSU2017-0055Inventering samt åtgärder av brister i taksäkerhet Enköpings lasarett (LSU2014-0132)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-10
LSU2017-0054Inhyrd personal projektavdelningenÄrendeKent StrömbergFastighet och serviceBehandlas2017-01-09
LSU2017-0053Ny styr och VVS för hus F11-F12 Akademiska sjukhusetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-09
LSU2017-0052Kompletterande Citectpaneler bussdepån FyrislundÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-09
LSU2017-0051Landstingsservice (LSU) Suite hela regionenÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-09
LSU2017-0050Byte av styr på Brännskadeintensiven (BRIVA) hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-09
LSU2017-0049Installation av iLoq-lås på apparatskåp hela regionenÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-09
LSU2017-0048Byte av kylmaskin i soprum hus A Östhammars sjukhusÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-09
LSU2017-0047Byte av kylmaskin VKA1 Östhammars sjukhusÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-09
LSU2017-0046Förbättringsåtgärder reningsverk WikÄrendeCarl VinlöfFastighet och serviceAvslutat2017-01-09
LSU2017-0045Ny kylmaskin för avlidna hus B11 Akademiska sjukhusetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-09
LSU2017-0044Utbyte av uttjänta kallelsesignalanläggningar på Enköpings lasarettÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2017-01-09
LSU2017-0043Uppbyggnad av larmnät B-net inom KungsgärdetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2017-01-09
LSU2017-0042Invändigt förse två bränsletankar med skyddsbeläggning hus C12 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2017-01-09
LSU2017-0041Ytskiktsrenovering av golv och väggar i kulvert hus B12 och B14 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-09
LSU2017-0040Kostnader för programkontoret på Akademiska sjukhuset för hus B11, J3 och B12 i projekten för Framtidens Akademiska (FAS)ÄrendeKent StrömbergFastighet och serviceBehandlas2017-01-09
LSU2017-0039Åtgärder vattenskada i lokalerna hos Folktandvården VretgrändÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-05
LSU2017-0038VA-, VVS-, och processmediesystem för dagvatten och inkommande vatten Årsta vårdcentral ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-05
LSU2017-0037Komplettering av dokumentation för pågående projekt hus C12 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-05
LSU2017-0036Byte av avstägningsventiler för vatten Kungsgärdet ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2017-01-05
LSU2017-0035Åtgärder efter takläckage regionbussdepå Fyrislund (LSU2015-0530)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-04
LSU2017-0034Utbyte av fördelare för kall-, varmvatten och värme hus V2 Wik (LSU2014-0297)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-04
LSU2017-0033Utvändigt mark, fasad och fönster hus D And Wik (LSU2015-0124)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-04
LSU2017-0032Utbyte av fördelare för kall-, varmvatten och värme hus V3 Wik (LSU2014-0298)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-04
LSU2017-0031Byte av befintliga luftbehandlingsaggregat som betjänar operationsrum hus F15 Akademiska sjukhuset (LSU2012-0341)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-04
LSU2017-0030Pumpberedskap dagvatten vid hus B5-B9 Akademiska sjukhuset (LSU2013-0327) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-04
LSU2017-0029Ny kallvattenmatning till Akademiska sjukhuset (LSU2014-0182)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-04
LSU2017-0028Avfuktning av operationssalar och uppdukningsrum hus B9 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0326)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-04
LSU2017-0027Kyld ventilation hus D Folktandvården i Tierp (LSU2013-0230)ÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-04
LSU2017-0026Tillskapande av expedition i sänghall på Thorax Operation hus B19 Akademiska SjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2017-01-04
LSU2017-0025Anpassa lektionssalar för 23 aktivitetsbaserade arbetsplatser på plan 6 & 8 i hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2017-01-04
LSU2017-0024Försäljning av fastigheten Ängeby 1:82, Knivsta kommun 2A54 alt. 2411 (LSU2015-0175)ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-01-04
LSU2017-0023Sammanställning av fakturor gällande inhyrd byggnad hyresvärd Hemfosa, Muninhuset avtalsnummer 2A5500-001, byggnad 2A55ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2017-01-04
LSU2017-0022Åtgärder efter vattenskada hus A Östhammars sjukhus (LSU2015-0494)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-04
LSU2017-0021Miljöriskanalys teknikavdelningenÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat från handläggare2017-01-03
LSU2017-0020Hemlösemottagning med sprutbyte Cosmos & hemlösa (LSU2015-0567)ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2017-01-03
LSU2017-0019Protokoll vattenprover Länet utom AkademiskaÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0018Protokoll vattenprover Akademiska 2017ÄrendePer DolkFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0017Avtal Administration 2017ÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0016Avtal beställar- controller och logistik/transport 2017ÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0015Avtal gällande fastigheter 2017ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0014Hyresavtal inhyrda bostäder 2017ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0013Hyresavtal egna bostäder 2017ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0012Interna hyresavtal för inhyrda lokaler 2017ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0011Hyresavtal inhyrda lokaler 2017ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0010Hyresavtal egna lokaler 2017ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0009Förhandlingar och personalfrågor, MBL 2017ÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0008Samverkan Transport 2017ÄrendeBjörn KardellFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0007Samverkan Teknik 2017ÄrendeJennie WesterFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0006Central samverkan 2017ÄrendeJennie WesterFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0005Delegationsordning LSU 2017ÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0004Attesträtt 2017ÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceMakulerat2017-01-02
LSU2017-0003Årsredovisning och månadsrapporter 2016ÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0002Mötesanteckningar Produktionsrådet 2017ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2017-0001Arkiv 2017ÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2017-01-02
LSU2016-0633Upprustning av fjärrvärme, hus B, Tierp (LSU2014-0177)ÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2016-12-29
LSU2016-0632Utbyte av matta i förbindelsegång mot hus B14 samt renovering av golv, vägg och tak hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0631Ytskiktsrenovering av golv och vägg i korridor samt släplist och trösklar plan 4-5 hus B16 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2016-12-23
LSU2016-0630Ommålning av väggar i korridor och övriga ytor hus B19 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0629Ytskiktsrenovering av väggar i korridor och rum samt renovering duschrum hus F11-F12 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0628Ytskiktsrenovering av golv och väggar plan 2 och 4 hus N2 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0627Renovering av dörr och fönsterpartier plan 3-7 hs C11 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0626Ytskiktsrenovering av boenderum plan 2 hus V1 Horn WikÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0625Ytskiktsrenovering av café och cafédisk entréplan hus A Enköpings lasarettÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0624Ombyggnation av omklädningsrum till konferensrum Heby vårdcentralÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0623Ytskiktsrenovering av golv, väggar och tak samt målning invändigt av fönster plan 2 hus C Tierps sjukhusÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2016-12-23
LSU2016-0622Ytskiktsrenovering av golv, väggar och tak plan 9 hus N1 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0621Ytskiktsrenovering av väggar och tak entréplan hus D Tierps sjukhusÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0620Renovering av cafédisk entréplan hus A Östhammars sjukhusÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0619Ytskiktsrenovering av väggar och tak plan 2 hus B10 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0618Ytskiktsrenovering av väggar och tak plan 2-4 hus P3 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0617Ytskiktsrenovering av väggar och tak plan 3-4 hus P1 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0616Ytskiktsrenovering av mattor och väggar plan 1 hus F Tierps sjukhusÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-12-23
LSU2016-0615Byte av mattor och köksinredning i tre kök plan 2 hus F Tierps sjukhusÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0614Åtgärder efter vattenskada plan 4-6 hus F15 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0613Byte av matta i kulvert hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0612Ytskiktsrenovering av väggar i kulvert hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0611Läckage i golvkonstruktion i kulvert hus C1 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-23
LSU2016-0610Reglering av vattenskada på tandvåden VästertorgÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2016-12-22
LSU2016-0609Styrning av VÅV-pump från kylmaskin till ventilation i hus C11/R3/R4 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0608Komplettering av sprinkler i apotekets lokaler hus B10 Akademiska sjukhuset ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0607Integration av kortläsarsystem i Citect Akademiska sjukhusetÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0606Byte av entrépartier inklusive dörrautomatik hus D-E TierpÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0605Inomhusmiljöproblem i rum 309 hus B4 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0604Inomhusmiljöproblem plan 6-7 hus A9 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0603Nytt mobiltelefoninät inom Enköpings lasarettÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0602Renovering av omklädnings- och personalkök hus A1-A9 Enköpings lasarettÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0601Renovering av omklädnings- och personalrum hus C1-C6 Enköpings lasarettÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0600Elrevision 2017 LänetÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0599Elrevision 2017 Akademiska sjukhusetÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0598Byte drivkedja och motor busslyft verkstad bussdepå UppsalaÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0597Produktion av kvävgas i befintlig gasanläggning bussdepån UppsalaÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2016-12-15
LSU2016-0596Systematiskt brandskyddsarbete, inventering och dokumentation inom Landstingets lokaler (LSU2016-0423)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0595Konsultation spinkleråtgärder efter revisionsbesiktning Akademiska sjukhuset (LSU2016-0477)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0594Byte av branddörrar inom kulvertsystemet på Akademiska sjukhuset (LSU2012-0531)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0593Installation av sprinkler samt brandtekniska åtgärder Enköpings lasarett (LSU2013-0058)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0592Sprinklercentral inklusive huvudmatning Östhammars sjukhus (LSU2013-0066)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0591Installation av sprinkler Tierp (LSU2013-0421)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0590Inventering samt åtgärder för brandskyddet Slottet Wik (LSU2014-0100)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0589Kulvertutredning gällande brandsäkerhet Akademiska sjukhuset (LSU2014-0355)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0588Åtgärder för ny utrymningsstrategi hus B Stenhuset Wik (LSU2014-0456)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0587Säkerhetshöjande åtgärder hus F11 och del av hus F12 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0199)ÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceBehandlas2016-12-15
LSU2016-0586Sprinkleråtgärd plan 11 hus F15 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0327)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0585Löpande brandunderhåll Akademiska sjukhuset (LSU2015-0365)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0584Brandgasventilationer i mark hus B12 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0585)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0583Brandskyddsåtgärder i Kronparken Ulleråker (LSU2016-0069)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2016-12-15
LSU2016-0582Byggnadstekniskt brandskydd hus D och H Östhammars sjukhus (LSU2016-0200)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0581Byggnadstekniskt brandskydd prio 1B hus V1-V3 Wik (LSU2016-0267)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0580Byggnadstekniskt brandskydd prio 2 hus Tengbom, skilbyggnaden, matsalen, gymnastiksalen Wik (LSU2016-0268) ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-15
LSU2016-0579Inventering och underlag för kontroller brandskydd hus B20 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0300)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2016-12-15
LSU2016-0578Avstämningsmöten Brandförsvaret (LSU2016-0318)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceBehandlas2016-12-15
LSU2016-0577Avtal Vita Verita AB gällande årlig kontroll av dragskåp och dragbänkar inom LandstingetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-14
LSU2016-0576Rudbecklaboratoriet - Ombyggnad pentry plan 5 hus C11 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0268)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-12-13
LSU2016-0575Kompletterande arbeten, driftsättning och kvalitetssäkring på avdelning 85B och 85C inför evakuering av vårdavdelning från hus B11 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-13
LSU2016-0574Tillstånd att använda radiosändare för personsökaranläggning på Akademiska sjukhusetÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2016-12-12
LSU2016-0573Utvändiga arbeten, dränering samt lagningar av balkonger på hus A1 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0522)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-12
LSU2016-0572Tystnadsplikt gällande entreprenör Relita Avfuktning AB ÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2016-12-12
LSU2016-0571Montering av ridåvärmare vid Transportavdelningens godslokal passage 2139 plan 2 hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-12
LSU2016-0570Yttre kulvertåtgärder hus C5 - C8 Enköpings lasarettÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-12
LSU2016-0569Inhyrning av huvudprojektledare från Ramböll för energisparuppdrag gällande byggadministration på projektavdelningen LandstingsserviceÄrendeJohn TillmanFastighet och serviceAvslutat2016-12-12
LSU2016-0568Åtgärder fukt i Apotekets lokaler ingång 70 hus B15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0249)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-09
LSU2016-0567Bygganpassning inför installation av ny instrumentbana/automationsbana till Hematologin, hus B3 Akademiska sjukhusetÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-12-09
LSU2016-0566Anpassning och flytt av avdelning 110 till 111 Rättspsyk, Tallåsen 68, UlleråkerÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-12-09
LSU2016-0565Installation av kompletterande el- och datauttag plan 8, 10 och 11, hus B7 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-09
LSU2016-0564Upphandlat avtal Ragnsell gällande hämtning av källsorterat avfall inom Landstinget i Uppsala län, gäller mellan 2015-09-01 och 2019-09-30ÄrendeTommie SagströmFastighet och serviceAvslutat från handläggare2016-12-08
LSU2016-0563Primärvården behovsanmälan gällande lokaler i byggnad Samariterhemmet ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2016-12-07
LSU2016-0562Inventering brandåtgärder Wik (LSU2014-0453) ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-07
LSU2016-0561Åtgärder brandskydd i lokaler som inte sprinklas Enköpings lasarett (LSU2015-0378)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-07
LSU2016-0560Statusinventering brandåtgärder kulvert Enköpings lasarett (LSU2014-0356)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-12-07
LSU2016-0559Byte värmeundercentral inklusive styr hus F12 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0177)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2016-12-07
LSU2016-0558Energispar 2015 - Energisparåtgärder i hus B19 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0560)ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-06
LSU2016-0557Ombyggnad av kassan på infektionsmottagningen hus B17 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0191)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2016-12-06
LSU2016-0556Installation avstängningsventiler i samband med sprinkleråtgärder Akademiska sjukhuset (LSU2015-0352)ÄrendeJohn TillmanFastighet och serviceBehandlas2016-12-06
LSU2016-0555Kompletterande åtgärder styr hus B15 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0270)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-05
LSU2016-0554Genomförande markarbeten och asfaltering förråd och parkering vid hus V2 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0095)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-12-05
LSU2016-0553Inomhusproblem hus A9 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0446)ÄrendeEmma JohanssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-05
LSU2016-0552Byte av golvmattor och målning av vägg hus A9 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0543) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-05
LSU2016-0551Utredning avgränsning system, bassäng och undercentral hus A Samariterhemmet (LSU2015-0127)ÄrendeEmma JohanssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-05
LSU2016-0550Uppsnyggningsarbete samt bättringsmålning hus C5 och C11 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-12-05
LSU2016-0549Renovering tak och fasad hus B stenhuset Wik (LSU2016-0286)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-02
LSU2016-0548Byta infästning av fasadplåtar hus A/B Samariterhemmet (LSU2016-0310)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-02
LSU2016-0547Ytskiktsrenovering hus A-B Samariterhemmet (LSU2015-0085)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-02
LSU2016-0546Renovering tak gymnastiksalen hus G Wik (LSU2016-0285)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-02
LSU2016-0545Inomhusproblem ingång 24 hus A9 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0496)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-02
LSU2016-0544Produktion av kvävgas på befintlig Stadsbussdepå ÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceAvslutat2016-12-02
LSU2016-0543Installation av omkopplingsautomatik inklusive byte av kontrollskåp hus C11 Akademiska sjukhusetÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2016-12-02
LSU2016-0542Nytt lunchrum och dusch Genomfarten Upplandsstiftelsen (LSU2014-0061)ÄrendeJohn TillmanFastighet och serviceAvslutat2016-12-02
LSU2016-0541Byte av styr och regler etapp 3 hus F11 och F12 Akademiska sjukhusetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-12-01
LSU2016-0540Termografering 2016ÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-29
LSU2016-0539Termografering 2015 (LSU2015-0490)ÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-29
LSU2016-0538Uppsägning 4A91, ENA Fastigheter gällande Upplandsmuséets kanslilokaler, Gillberska genomfarten, lokal 4A91ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-29
LSU2016-0537Tillbyggnad av OPI-kanal kylcentral hus F16 Akademiska sjukhusetÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-29
LSU2016-0536Anläggning av väg utanför hus J1 och J2 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-29
LSU2016-0535Undersökning av orsaken till högt uppmätta radonhalter plan 2 hus B2 Enköpings lasarettÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceBehandlas2016-11-29
LSU2016-0534Undersökning av byggnadstekniska brister inför kommande renovering av lokalerna hus C KungsgärdetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-29
LSU2016-0533Undersökning av inomhusmiljöproblem plan 1 (entréplan) hus E Tierps vårdcentrumÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2016-11-29
LSU2016-0532Undersökning av inomhusmiljöproblem i rum D023B plan 1 hus D Tierps vårdcentrumÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2016-11-29
LSU2016-0531Undersökning av inomhusmiljöproblem på Jourmottagningen plan 2 hus C Tierps vårdcentrumÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2016-11-29
LSU2016-0530Undersöka orsak till avvikande lukt i rum 165 Heby vårdcentralÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2016-11-29
LSU2016-0529Undersökning av inomhusmiljö och eventuella skador i golv hela plan 1 hus K Enköpings lasarettÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2016-11-29
LSU2016-0528Undersökning av inomhusmiljöproblem på Palliativa avdelningen plan 2 hus C5-C6 Enköpings lasarettÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2016-11-29
LSU2016-0527Undersökning av inomhusmiljöproblem rum 705 plan 7 hus P1 Akademiska sjukhuset ÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2016-11-29
LSU2016-0526Undersökning av inomhusmiljöproblem hela plan 3 hus N2 Akademiska sjukhusetÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceBehandlas2016-11-29
LSU2016-0525Undersökning av inomhusmiljöproblem rum B309 plan 3 hus B4 Akademiska sjukhusetÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2016-11-29
LSU2016-0524Miljöinventering hela byggnaden inför kommande renovering hus D1 Akademiska sjukhuset ÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2016-11-29
LSU2016-0523Inomhusmiljöinventering inför renovering golv plan 6-8 hus A9 Akademiska sjukhuset ÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2016-11-29
LSU2016-0522Renovering av dörrar och träpartier plan 3-7 hus C11, R3 och R4 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-28
LSU2016-0521Demontering av tekniksysteminstallationer i kulvert hus B11 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-28
LSU2016-0520Styrning av ytterbelysning inom Akademiska sjukhusområdetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-28
LSU2016-0519Installation av kallelsesignal Neuro-operation hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-28
LSU2016-0518Installation av kallelsesignal plan 5 hus A SamariterhemmetÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-28
LSU2016-0517Utbyte av belysningsarmatur ÖsthammarÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-28
LSU2016-0516Målning av plåttak hus K, A6, A7 och A8 Enköpings lasarett (LSU2016-0309)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-24
LSU2016-0515Ytskiktsrenovering plan 8 hus F14-F15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0086)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-24
LSU2016-0514Ombyggnad IVA intensivvårdsavdelning hus A Enköpings lasarett (LSU2015-0483)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-24
LSU2016-0513Nyttja lokaler för uppehållsrum till studenter hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-24
LSU2016-0512Installation av IVA-pendlar och undersökningslampor till vårdplatser på Neurokirurgins intermediärvårdsavdelning (NIMA) plan 5 hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-24
LSU2016-0511Ansluta röntgenutrustning på lab. 18 till brunkraft hus B9 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-24
LSU2016-0510Installation av brunkraft för att säkerställa driften av SCARA-systemet hus B7 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2016-11-24
LSU2016-0509PDMS-installation på Uppvaksavdelningen hus P1 Akademiska sjukhusetÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-11-24
LSU2016-0508Installation av datauttag inför PDMS/MetaVision hus B9 och hus B12 Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-24
LSU2016-0507Komplettering av PDMS på Barnuppvakningsavdelningen (BUVA) hus B12 Akademiska sjukhuset ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-24
LSU2016-0506Genomförande av PDMS-installation på Plastik/öronoperation hus P3 Akademiska sjukhusetÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-11-24
LSU2016-0505Installation och uppkoppling av el- och energimätare Akademiska sjukhuset och övriga fastigheter på länet (LSU2014-0433)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-24
LSU2016-0504Uppkoppling av energimätare mot avsett system hus A Samariterhemmet (LSU2014-0440)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-24
LSU2016-0503Tillägg ytterligare hisslarm i hus B19 Akademiska sjukhuset ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-24
LSU2016-0502Byte av styr i undercentral (UC) hus B14 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0308)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-24
LSU2016-0501Åtgärder och revideringar styr och överordnad styr Enköpings lasarett (LSU2015-0324)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-24
LSU2016-0500Täckplåtar för apparatskåp Årsta vårdcentral (LSU2015-0396)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-24
LSU2016-0499Byte spoldesinfektorer i hus B11 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0573)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-24
LSU2016-0498Systemutveckling i Citect hus A1 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0033)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-24
LSU2016-0497Integration av prefabvärmeundercentraler i Citect samt insamling av larm Wik (LSU2016-0058)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-24
LSU2016-0496Funktionsutveckling av Citect hus A1 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0059) ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-24
LSU2016-0495Byte styr i undercentral hus C Enköpings lasarett (LSU2016-0097)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-23
LSU2016-0494Justera lista över T8-installationer för import i Landlord Östhammars sjukhus (LSU2016-0224)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-23
LSU2016-0493Åtgärda de soprum som "vräker ut" larm Akademiska sjukhuset (LSU2016-0225)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-23
LSU2016-0492Felsök och åtgärda anledning till onödig uppkomst av larm hus A9 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0226)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-23
LSU2016-0491Installation av mjukvara i befintliga paneler Enköpings lasarett (LSU2016-0227)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-23
LSU2016-0490Installation av mjukvara i befintliga paneler Akademiska sjukhuset (LSU2016-0228)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-23
LSU2016-0489Diverse åtgärder Vattenverket V3 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0229)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-23
LSU2016-0488Omgående styrombyggnationer i hus A9 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0346)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-23
LSU2016-0487Förbättringar steril och operation hus A Enköpings lasarett (LSU2016-0363)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceMakulerat2016-11-23
LSU2016-0486Styrbyte hus A15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0428)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-23
LSU2016-0485Åtgärder fjärrvärmeundercentral hus C Östhammars sjukhus (LSU2016-0451)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceMakulerat2016-11-23
LSU2016-0484Nya värmepannor Wik (LSU2016-0462)ÄrendeHans EjdersundFastighet och serviceAvslutat2016-11-23
LSU2016-0483Åtgärda legionellaproblem i hus B19 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0463)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-23
LSU2016-0482Egen varmvattenförsörjning Akademiska sjukhuset (LSU2015-0048)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-23
LSU2016-0481Byte av styr hus A-B samariterhemmet (LSU2016-0140)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-23
LSU2016-0480Utredning Etylenglykolutsläpp hus B9 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0459) ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2016-11-23
LSU2016-0479Utreda egenproduktion av förnybar energi inom fastighetsbeståndet Landstinget i Uppsala län (LSU2016-0384)ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2016-11-23
LSU2016-0478Landstingsservice miljöbyggnad processkartläggning (LSU2016-0414)ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat från handläggare2016-11-23
LSU2016-0477Klimatinvesteringsstöd gällande laddstationer för elfordon inom landstinget (LSU2016-0478)ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2016-11-23
LSU2016-0476Nya lokaler för Husläkarmottagningen (HLM), Primärvårdens vårdcentral hus C EnköpingÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-22
LSU2016-0475Filmning av in- och utgående ledningar Årsta vårdcentralÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-21
LSU2016-0474Ombyggnad av brandspjäll vid ingång 79 hus N1/N2 Akademiska sjukhusetÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-21
LSU2016-0473Återställning efter fuktskada i golv och vägg i kulvert mellan hus A9 och C5 Akademiska huset ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-21
LSU2016-0472Ytskiktsrenovering rum samt sökning av läckage i liggande avlopp ingjutet i bjälklaget mellan plan 2 och plan 3, hus A och B SamariterhemmetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-21
LSU2016-0471Bygga bort gamla SCADA-system Kungsgärdet (LSU2015-0034)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-21
LSU2016-0470Rudbecklaboratoriet R3 kompletteringar, plan 5 hus C11 Akademiska sjukhuset (LSU2012-0224)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-11-21
LSU2016-0469Fortsatt styrbyte i hus F11/F12 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0575)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-21
LSU2016-0468Direktupphandling hyra mätinstrument gasanalysator Bruel & Kaer 1302ÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2016-11-21
LSU2016-0467Inkommet klagomål på hal gångbana utanför Psykiatrins hus vid Akademiska sjukhusetÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceAvslutat2016-11-18
LSU2016-0466Renovering omklädningsrum 2319 hus C Enköpings lasarett (LSU2016-0480)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-18
LSU2016-0465Putsning av balkong, målning och uppstagning av räcken hus A1 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0483) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-18
LSU2016-0464Energispar 2015 - Åtgärder enligt energikartläggning med fokus på styr och regler hus C7 och C8 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0391)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-17
LSU2016-0463VVS åtgärder - byte av värmekulvert, varmvatten, VVC och VVX Wiks folkhögskola (LSU2012-0499)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-17
LSU2016-0462Upprustning av fjärrvärme undercentral hus C Bålsta vårdcentral (LSU2014-0422)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-17
LSU2016-0461Upprustning av fjärrvärme undercentral hus C Enköpings lasarett (LSU2014-0423)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-17
LSU2016-0460Statusbedömning spillvattenledningar hus E Tierp (LSU2014-0449) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-17
LSU2016-0459Statusbedömningar spillvattenledningar hus F Tierp (LSU2014-0450)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-17
LSU2016-0458Ökad kostnad för placering av kylmaskin på vinden hus A Enköpings lasarett (LSU2014-0454)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-17
LSU2016-0457Utredning vattensäkerhet inom Landstingsservice mot tappvattenläckage Heby vårdcentral (LSU2015-0126)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-17
LSU2016-0456VVS-installationer hus A Slottet Wik (LSU2015-0152)ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2016-11-17
LSU2016-0455Spola och filma spillvattenledning hus A Östhammar (LSU2015-0283)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-17
LSU2016-0454Rensning och åtgärder spillvattenledning hus F Kungsgärdet (LSU2015-0295)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-17
LSU2016-0453Statusbedömning ledningar hus A, C, D och G Kungsgärdet (LSU2015-0303)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-17
LSU2016-0452Rensning och åtgärder spillvattenledning hus D Kungsgärdet (LSU2015-0343) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-17
LSU2016-0451Rensning och åtgärder spillvattenledning hus C Kungsgärdet (LSU2015-0344) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-17
LSU2016-0450Byte av ventiler på värme främst i källarplan hus A och B Samariterhemmet (LSU2015-0346)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0449Bassängrening hus C Tierp (LSU2015-0387) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0448Åtgärder av dagvattenledningar Enköpings lasarett (LSU2015-0393)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0447Byte till värmeåtervinningsbatterier L160 köksaggregat hus A Enköpings lasarett (LSU2015-0473)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0446Upprättande/datering av flödesschema värme hus C Enköpings lasarett (LSU2015-0491)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0445Läckage spillvattenstamledning hus A och B Samariterhemmet (LSU2015-0514)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0444Åtgärdsplan läckande spillvattenledning under plattan hus C Kungsgärdet (LSU2015-0547)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0443Kontroll av HEPA-filter och luftflöden på Kortidskirurgin hus A Enköpings lasarett (LSU2015-0564)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0442Yttre VA-ledningar Enköpings lasarett (LSU2015-0565)ÄrendeHans EjdersundFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0441Injustering eventuellt byte av radiatorer Östhammars sjukhus (LSU2016-0151)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0440Allmänna åtgärder VVS Injustering VS Wiks folkhögskola (LSU2016-0153)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0439Kanalrensning frånluft hus A Kungsgärdet (LSU2016-0154)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0438Kanalrensning till- och frånluft hus F Kungsgärdet (LSU2016-0155)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0437Kanalrensning frånluft hus H Kungsgärdet (LSU2016-0157)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0436Injustering vent och kanalrensning Östhammars sjukhus (LSU2016-0158)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0435Spolning inklusive filmning och åtgärdsförslag Östhammars sjukhus (LSU2016-0159)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0434Inkommande KV, komplettering med kolfilter hus J, Mekfilter i hus A9 Enköpings lasarett (LSU2016-0201) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0433Omställning av vattenkvalitet på inkommande KV Enköpings lasarett (LSU2016-0202)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0432Besiktning och åtgärder efter hela länet Enköpings lasarett (LSU2016-0203) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0431Luftmätning injustering 1st LB hus A Enköpings lasarett (LSU2016-0204)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0430Åtgärder KMK(-VKA8?) hus A Enköpings lasarett (LSU2016-0205)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0429Byte av blandare hus A Enköpings lasarett (LSU2016-0206)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0428Skrotning av KM Enköpings lasarett C (LSU2016-0207)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0427Åtgärder efter OVK hus A Enköpings lasarett (LSU2016-0209)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0426Byte slangar på bussramper Bussdepå Uppsala (LSU2016-0237)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0425Utbyte av befintlig ingjuten VS-ledning Hus D Kungsgärdet (LSU2016-0245) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0424Inventering av sprinkler B9 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0254)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0423Utbyte av fläktluftkylare i Lab A241 A Östhammars sjukhus (LSU2016-0256)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0422Uppdatering flödesschema värmesystem Tierps sjukhus (LSU2016-0261)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0421Fläktluftvärmare till Transports godsmottagning hus C8 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0262)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0420Förse el- och telerum med plan 2 hus A15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0263)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0419Läckage avlopp rörpost P3 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0276)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0418Åtgärder efter OVK A B Samariterhemmets sjukhus (LSU2016-0277)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0417Energispar - Utbyte av aggregat C8-L3 hus C8 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0308)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0416Åtgärder efter besiktningsanmärkningar OVK Akademiska sjukhuset gemensamt (LSU2016-0333)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0415Takavvattning statusbedömning hus A Enköpings lasarett (LSU2016-0334)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0414R4 provisorisk inkoppling av kyla till undercentral (UC) i R3 hus C11 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0339)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0413Medicinska gaser 2015 (LSU2015-022)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0412Vattensäkerhet på Wik (LSU2016-0341)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0411Byte filterpatroner LB1102-kolfilter Reproduktionscentrum F15, Akademiska sjukhuset (LSU2016-0368) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0410Omkoppling/justering av VÅV från KM hus C11, Akademiska sjukhuset (LSU2016-0369) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0409Byte VVX Slottsgränd hus A, Landstingets Ledningskontor (LSU2016-0370)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0408Utbyggnad av kylcentral Akademiska sjukhuset (LSU2016-0377)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0407Kontroll HEPA-filter och ventilation korttidskirurgin och sterilen hus A Enköpings sjukhus (LSU2016-0379) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0406Byte av spol- och diskdesinfektorer Akademiska sjukhuset (LSU2016-0434)ÄrendeThobias ÅbergFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0405Byte av spol- och diskdesinfektorer på länet (LSU2016-0442)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-16
LSU2016-0404Bassängrening bassängen hus A Östhammars sjukhus (LSU2016-0443)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0403Bassängrening bassängen hus D Kungsgärdets sjukhus (LSU2016-0444)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-16
LSU2016-0402Omgående styrombyggnationer i hus A9 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0346ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-15
LSU2016-0401Förbättringar steril och operation, hus A Enköpings lasarett (LSU2016-0363)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-15
LSU2016-0400Byte av styrutrustning, hus A15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0428)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-15
LSU2016-0399Åtgärder på fjärrvärmeundercentral, hus C Östhammars sjukhus (LSU2016-0451)ÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-15
LSU2016-0398Utredning om nya värmepannor, Wiks folkhögskolaÄrendeRobert HanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-15
LSU2016-0397Utredning trafikering och tekniska förutsättningar för att bedriva kollektivtrafik längs Inre Sjukhusvägen vid Akademiska sjukhusetÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2016-11-15
LSU2016-0396Inventering och underlag för kontroller av brandskydd hus B13, B16, B22, Akademiska sjukhuset (LSU2016-0301)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-11-15
LSU2016-0395Brandåtgärder vid renovering av hus And, Wik (LSU2016-0324)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-11-15
LSU2016-0394Föreläggande Brand Tierps vårdcentral (LSU2016-0326)ÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-11-15
LSU2016-0393Installation av brandgasluckor i mark, brandgasventilation, hus B3 Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik NybergFastighet och serviceAvslutat2016-11-15
LSU2016-0392Initiering av upphandling av avtal för fönsterputs (LSU2016-0243)ÄrendeLena ZottermanFastighet och serviceAvslutat2016-11-15
LSU2016-0391Begäran från Kronofogden om tillträde till Landstingets lokal - ej Landstingets lägenhetÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0390Begäran från Kronofogden om tillträde till Landstingets lokalÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0389Energispar 2015-2018 (LSU2015-0182)ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0388Energispar 2015 - Energiuppföljning (LSU2015-0269)ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-14
LSU2016-0387Energispar 2015 - Energikartläggning (LSU2015-0270) ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-14
LSU2016-0386Energispar 2015 - Driftoptimering (LSU2015-0271) ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0385Energispar 2015 - Akvifer (LSU2015-0272) ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0384Energispar 2015 - Fossilfri el (LSU2015-0273)ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0383Energispar 2015 - Projektledning OH (LSU2015-0276)ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0382Förhandlingsframställan av fjärrvärmepris (LSU2015-0535)ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0381Ansvarsfördelning avseende trådlösa nätverk vid ny- eller ombyggnation (LSU2016-0186)ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0380Fastighetsutvecklingsplan del 2 gällande Landstingsservice framtida utveckling av fastighetsbeståndet (LSU2016-0233) ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0379Fastighet Dragarbrunnsgatan 70 hus A och B Samariterhemmet (LSU2016-0283)ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0378Ny mediakulvert mellan hus B9 och hus F14 samt VA i mark Akademiska sjukhuset (LSU2016-0416) ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0377Initiering av upphandling spol- och diskdesinfektorer 2016 (LSU2016-0465)ÄrendeJonas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0376Inventering inomhusmiljö Länet (LSU2014-0347)ÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0375Inventering inomhusmiljö Akademiska sjukhuset (LSU 2014-0348) ÄrendePeter IlmrudFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0374Inkommen fråga gällande rekryteringsprocessen för tjänsten systemförvaltare VVSÄrendeJennie WesterFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0373Ersättningslokaler för Rättspsykiatri 12-14 platser vid flytt från Ulleråker (LSU2016-0232)ÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-14
LSU2016-0372Inhyrning av lokaler för Folktandvården i kvarteret Eldaren, Regionens hus (LSU2016-0242)ÄrendeSören HillFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0371Entré och nytt apotek Årsta vårdcentral (LSU2016-0327)ÄrendeSören HillFastighet och serviceAvslutat2016-11-14
LSU2016-0370Byte av VV och VVS hus A och B Samariterhemmets sjukhus (LSU2016-0162)ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0369Varmgång i elcentral till autoklaver Samariterhemmet (LSU2016-0235)ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0368Åtgärder bassäng F Kungsgärdet (LSU2016-0305)ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0367Årsavgift helikopterflygplats Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0366Iordningställa RWC-rum med dusch där bakfall är problem, plan 8 hus B17 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-11
LSU2016-0365Byte av skumtank till helikopterplattan hus B14 Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-11
LSU2016-0364Utredning bassänghallen hus A-B Samariterhemmet (LSU2015-0261)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-11
LSU2016-0363Anpassning för ögonverksamhetsmottaging hus F Tierp ÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-11
LSU2016-0362Riskanalys, kemikalier, Bassäng Enköpings lasarett ÄrendeJohan AhlinderFastighet och serviceAvslutat2016-11-11
LSU2016-0361Byte ugn i kök, Wik (LSU2016-0337) ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0360Kontroll och reparation lyftanordningar UL Bussedepå (LSU2016-0394)ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0359Kontrollrapport kyl- och värmepump Enköpings lasarett (LSU2016-0482)ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0358Nöd- och utrymningsbelysning hus A Kungsgärdet (LSU2014-0428)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-11
LSU2016-0357Utbyte belysning och telesystem Tierp (LSU2015-0044)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-11
LSU2016-0356Utbyte belysning och teletekniska system hus B2 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0045)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0355Utredning belysning och teletekniska system Samariterhemmet (LSU2015-0062)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-11
LSU2016-0354Uppbyggnad av larmnät inom Enköping (LSU2015-0063)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-11
LSU2016-0353Elkonsult Akademiska sjukhuset - Belysningsåtgärder att fördela (LSU2015-0074)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-11
LSU2016-0352Utbyte av uttjänta armaturer samt teletekniska system Akademiska sjukhuset (LSU2015-0146)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-11
LSU2016-0351Återställning väggmålning efter armaturbyte hus B Enköpings lasarett (LSU2015-0197)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0350Utbyte av armatur och belysning utomhus Wik (LSU2015-0202)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-11
LSU2016-0349Byte av uttjänta armatuter och installation av teleanläggningar Akademiska sjukhuset (LSU2015-0213)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0348Uppbyggnad av fiberredundans inom Akademiska sjukhuset (LSU2015-0222)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0347Uppbyggnad av larmnät inom Akademiska sjukhuset (LSU02015-0227)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0346Energispar - Förstudie solcellsinstallationer Landstinget i Uppsala län (LSU2015-0230)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0345Utbyte av nödbelysning Bålsta vårdcentral (LSU2015-0251)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0344Energispar 2015 - Energisparåtgärder byte av armatur Akademiska sjukhuset (LSU2015-0268)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-11
LSU2016-0343Belysningsåtgärder Akademiska sjukhuset (LSU2015-0372)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-11
LSU2016-0342Byte belysning Resurscentrum hus C Enköpings lasarett (LSU2015-0398)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0341Revisionsbesiktningsåtgärder brand Akademiska sjukhuset (LSU2015-0402)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0340Revisionsbesiktningsåtgärder brand Länet (LSU2015-0403)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-11
LSU2016-0339Byte belysningsarmaturer i trapphus hus B10 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0427)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0338Installation av ny belysning samt brandlarm hus F15 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0461)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0337Byte belysning och ominstallation brandlarm hus A Enköpings lasarett (LSU2015-0504) ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0336Energispar - Installation av mätare för solel Akademiska sjukhuset (LSU2015-0505)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0335Uppbyggnad larmsystem B-net Enköpings lasarett (LSU2015-0523)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0334Installation av ny porttelefon hus B19 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0032) ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0333Energispar - Byte belysning i hus F15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0034)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0332Energispar - Installation av ny belysning utomhus Enköpings lasarett (LSU2016-0035)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0331Energispar - Installation av ny belysning i trapphus, hus D1 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0036)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0330Energispar - Installation av belysning utomhus Akademiska sjukhuset (LSU2016-0037)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0329Energispar - Byte belysning hus B19 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0038)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0328Energispar - Installation av belysning hus Tengbom Wik (LSU2016-0056)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0327Energispar - Installation av ny belysning hus C5 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0057)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0326Serviceavtal kabel-TV Enköpings lasarett (LSU2016-0126)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0325Byte fönsterbänkskanaler hus F15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0132)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0324Installation av fiber inom Uppsala läns landsting (LSU2016-0138)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0323Utbyte av telesignalanläggning Akademiska sjukhuset (inklusive Tierps sjukhus, Örsundsbro samt Samariterhemmet) (LSU2016-0139)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0322Installera fiberväg för mobiltelefoni mellan hus A14 och B14 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0191)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0321Energispar - Byte belysning hus B7 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0192)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0320Energispar - Armaturbyte Akademiska sjukhuset (LSU2016-0193)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0319Energispar - Belysning gång- och cykelväg Wik (LSU2016-0266)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0318Energispar - Armaturbyte Landstinget i Uppsala län (LSU2016-0269)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0317Byten och styrning av belysning på Akademiska sjukhuset (LSU2016-0287)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0316Energispar - Solceller regionbussdepå Uppsala (LSU2016-0330)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0315Energispar - Solceller hus C11 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0331)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0314Energispar - Byte belysning Östhammars sjukhus (LSU2016-0340)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0313Installation av porttelefon hus F15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0345)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0312Installation av solceller Östhammars sjukhus (LSU2016-0362)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0311Komplettera befintligt Maluxsystem med armaturer i trapphus Årsta vårdcentral (LSU2016-0364)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0310Åtgärder efter elrevision hus N2 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0366)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0309Belysning OP-korridor hus A Enköpings lasarett (LSU2016-0388)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0308Energispar - Installation av solceller i Bålsta (LSU2016-0396)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0307Inköp och installering av utomhusbelysning efter kulvertarbete C-området, Akademiska sjukhuset (LSU2016-0397)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0306Energispar - Installation av solceller hus A Örsundsbro (LSU2016-0401)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0305Energispar - Installation av solceller hus C12 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0402)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0304Energispar - Installation av solceller hus T2 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0403)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0303Energispar - Installation av solceller hus C2 och hus C3 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0404)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0302Energispar - Installation av solceller hus B20 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0406)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0301Energispar - Installation av solceller hus B7 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0408)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0300Installation av belysning samt brandlarm inom del av plan 3 hus A & C Enköpings lasarett (LSU2016-0417)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0299Installation av utrustning för driftsättning av mobiltelefoninät inom hus B14 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0425) ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0298Installation av solceller hus M1 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0431)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0297Installation av solceller hus B2 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0432)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0296Installation av solceller hus C1 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0433) ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0295Nödbelysning och brandlarm hus A Samariterhemmet (LSU2016-0452)ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0294Skyddsbeläggning bränsletankar hus C12 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0187)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0293Eventuella förrådshissar i hus B14, B11 och J-huset Akademiska sjukhuset (LSU2014-0074)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0292Jordfel - Felsökning och åtgärd hus A Enköpings lasarett (LSU2015-0061)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0291Byte av automatutrustning för infasning och övervakning reservkraft hus A och B Samariterhemmet (LSU2015-0181) ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0290Vattentäkt- elinstallation, schaktning och borrning Wik (LSU2015-0183)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0289Batteribyte nödströmsförsörjning Akademiska sjukhuset (LSU2015-0290)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0288Reservkraft hus S3 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0335)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0287Ställverksanläggning Akademiska sjukhuset (LSU2015-0336)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0286Rivning ångledningar hus B7 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0341)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0285Omprogrammering hissar hus B11 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0342)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0284Anpassning av batterirum rum 237 hus B3 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0400)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0283Rivning av canalisskena samt byte kablar hus B3-B19 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0406)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0282Byte reservkraftsaggregat, automatikutrustning och reservkraftsställverk hus E Tierp (LSU2015-0446)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0281Byte el-centraler hus N2 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0449)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2016-11-10
LSU2016-0280Byte reservkraftsaggregat och automatikutrustning hus C Östhammars sjukhus (LSU2015-0455)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0279Ny- och ommärkning elanläggningar hus B3, B7 och C11 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0456)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0278Demontering av ventilationssystem för nätverksstation hus B7 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0463) ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0277Byte av ställverk inklusive transformatorer och nytt kontrollskåp hus C5 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0465)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0276Rivning av ångledningar för att ge plats för andra installationer Akademiska sjukhuset (LSU2015-0477) ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0275Byte uttag och inställning av jordfelsbrytare hus N3 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0482)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0274Komplettering komprimatorkörning för sopkaruseller Akademiska sjukhuset (LSU2015-0518)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0273Renovering av 2 st motorer Perkins 3012-TAG3 hus L Enköpings lasarett (LSU2015-0524)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat från handläggare2016-11-10
LSU2016-0272Ombyggnad hiss P3-H2 hus P3 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0577)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0271Ombyggnad hiss D1-H1 hus D1 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0578)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0270Ombyggnad hiss P1-H4 hus P1 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0579)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0269Ombyggnad hiss C8-H1 hus C8 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0580)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0268Ombyggnad hiss A9-H3 hus A9 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0581) ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0267Ombyggnad hiss P3-H1/H3/H4 hus B9 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0582)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0266Revisionsbesiktningsåtgärder El Akademiska sjukhuset (LSU2015-0589)ÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-10
LSU2016-0265Revisionsbesiktningsåtgärder El Länet/Enköpings lasarett (LSU2015-0590)ÄrendeMats ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2016-11-10
LSU2016-0264Funktionskontroll av anläggningsförändringar perioden 2011-2016, hus C12 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0039)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-10
LSU2016-0263Funktionskontroll gällande anläggningsförändringar perioden 2011 - 2016, hus C12 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0039)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0262Uppföljning besiktningar och garantibesiktningar Akademiska sjukhuset (LSU2016-0040)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0261 Batterier nödströmsförsörjningar Akademiska sjukhuset (LSU2016-0041)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0260Injustering brytarvärden och kompletterande märkning Bussdepå (LSU2016-0042)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0259Selektivplan på bussdepå (LSU2016-0043)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0258Huvudbrytare ställverk utgående produkt hus B3 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0044) ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0257Ombyggnad hiss 1 hus A/B Samariterhemmet (LSU2016-0129)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0256Ombyggnad hiss 2 hus A/B Samariterhemmet (LSU2016-0130)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0255Utbyte lågspänningsställverk hus C Östhammars sjukhus (LSU2016-0131)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0254Byte kylsystem för UPS-rum B3 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0188)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0253Byte kretskort i dynamiska UPS:er i hus C12 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0189)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0252Utbyte av transformatorer och högspänningställverk hus F Tierp (LSU2016-0250)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0251Byte centralutrustning och omförläggning hus C5 och N3 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0258)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0250Utbyte centralutrustning hus N2 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0259)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0249Servicekoppling nätstationer verkstad bussdepå Uppsala (LSU2016-0322)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0248Byte hissmaskin och frekvensutformare hus P1 Akademiska sjukhuset (LSU20116-0335)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0247Utbyte av ställverk hus B9 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0373)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0246Utbyte av lågspänningställverk och transformatorer hus Ö3 Wik (LSU2016-0415)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0245Underhållsåtgärder på befintliga elanläggningar Tierps sjukhus (LSU2016-0450)ÄrendeHåkan MobergFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0244Konvertering av flytande gasanläggning till mottagning av komprimerad gas Bussdepå Fyrislund (LSU2013-0488)ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0243Angående förändrade hyresvillkor Samaraiterhemmets Vårdcentral (LSU2015-0421)ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0242Fastighetsutvecklingsplaner Länet (LSU2015-0591) ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0241Inkommet brev från Akademiska sjukhuset med önskan om hyresreduktion hus B14 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0098)ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0240Arbete med att ta fram kravspecifikation för informationshantering i programvaran Autodesk Revit (LSU2016-0424)ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0239Upprättande av totalflödesschema och ventilmärkning av medicinska gaser hus A Enköpings lasarett (LSU2014-0114)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0238Byte av stabilisatorer som betjänas Centralintensiven (CIVA) hus B11 och vårdbyggnad B20 hus B9 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0140)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0237Byte av ringmatning för medicinska gaser Akademiska sjukhuse (LSU2014-0159)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0236Ny placering av oxygentank på Akademiska sjukhuset (LSU2014-0384)ÄrendeHans EjdersundFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0235Ombyggnad av kompressoranläggning för instrumentluft Enköpings lasarett (LSU2014-0416)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0234Installation av tryckövervakare i hus B19 plan 2 och rum 2, 4, 5 och 6 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0081)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0233Uppdatering av kompressoranläggning för andningsluft Enköpings lasarett (LSU2015-0082)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0232Installation av tryckövervakare i hus B17 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0083)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0231Installation av ventilation och belysning i tömningscentral hus C Tierps sjukhus (LSU2015-0100)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0230Inventering av de medicinska och laboratoriegassystemen på Akademiska sjukhuset (LSU2015-0285)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0229Ny tömningscentral för andningsluft hus D Östhammars sjukhus (LSU2015-0296)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0228Byte av stabilisatorer för oxygen hus B19 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0481) ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0227Byte av flaskregulatorer Akademiska sjukhuset (LSU2015-0500)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0226Byte stabilisatorer hus P1 och P3 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0552)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0225Byte av regulatorer på flaskor i tryckvakter på Akademiska sjukhuset gemensamt (LSU2016-0099)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0224Installation av nya tryckvakter på gynoperation och förlossning hus F15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0105) ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0223Omkopplingar av medicinska gaser, reparation av läckage Enköpings lasarett (LSU2016-0134)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-09
LSU2016-0222Utbyte av kompressoranläggning till lustgasdestruktionsanläggningen Akademiska sjukhuset (LSU2016-0161) ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0221Färdigställande av stabilisatorbyte AL hus P1 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0166)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0220Färdigställning av stabilisatorbyte hus P3 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0167)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0219Byte gaslarm på röntgen B9 plan 4 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0230)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0218Byte kontrollpaneler till Medicvent samt injustering av luftflöden F11 F12 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0289)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0217Installation av ventilation och belysning i tömningscentralen C Tierps sjukhus (LSU2016-0304)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0216Ombyggnation av befintliga tryckvakter på Gynoperation och Förlossningen hus F14 och F15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0336) ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0215Rörmärkning av icke-medicinska rörledningar i C11 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0411)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0214Byte av tryckvakter och nödavstängningslådor på PET/CT hus B16 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0418)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0213Installation av avstängningsventiler hus B20 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0468)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0212Installation av tryckövervakare hus B14 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0469)ÄrendeBerit LarssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0211Energispar - Returvärmeanvändning till rampvärme hus B8 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0051)ÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0210Energispar - Mätaruppkoppling till PME Östhammars sjukhus (LSU2016-0288)ÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0209Energispar - Vattenkopplad värmeåtervinning B- och F-blocket Akademiska sjukhuset (LSU2016-0325)ÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0208Energispar - Ombyggnation av undercentral i hus B14 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0344)ÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0207Energispar - Energisparåtgärder Enköpings lasarett (LSU2016-0419)ÄrendeMarcus NystrandFastighet och serviceAvslutat2016-11-09
LSU2016-0206Stämningsansökan gällande uppsägning av Linnéa Aquatics hyresavtal rörande Samariterhemmets bassäng (LSU2016-0328)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat från handläggare2016-11-09
LSU2016-0205Installation av solceller hus A, B och C Enköpings lasarett (LSU2016-0453) ÄrendeFredrik SadjakFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0204Utredning inomhusproblem samt sanering och evakuering av Hörcentralen hus C Kungsgärdet (LSU2016-0361)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0203Renovering omklädningsrum 1308 hus A, Enköpings lasarett (LSU2016-0371)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0202Renovering av kök rum 4024 kirurgmottagningen hus A Enköpings sjukhus (LSU2016-0380) ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0201Renovering kök rum 1288 vårdplanering hus A Enköpings sjukhus (LSU2016-0381)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0200Åtgärder taksäkerhet hus A Enköpings sjukhus (LSU2016-0383)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0199Ytskiktsrenovering Akuten desinfektionsrum hus A Enköpings sjukhus (LSU2016-0390)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0198Renovering toaletter vid entré hus A Östhammars sjukhus (LSU2016-0391)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0197Byte av matta i städrum hus A Enköpings sjukhus (LSU2016-0392)ÄrendeGöran SödergranFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0196Ytskiktsrenovering av dusch/WC och vårdrum 2 trappor plan 8 hus F11 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0395)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0195Ytskiktsrenovering golv, vägg och tak plan 2 Tierps sjukhus (LSU2016-0405)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0194Utbyte av golvmattor plan 1 hus C Tierps sjukhus (LSU2016-0427)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0193Ytskiktsrenovering golv, väggar och tak plan 3 hus P3 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0429)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0192Rivning och torkning efter vattenläcka plan 2 hus B2 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0430)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0191Renovering omklädningsrum A1354 Sterilcentralen hus A Enköpings lasarett (LSU2016-0440)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0190Byte av mattor i operationssalar 6 och 7 på plan 1 Enköpings lasarett (LSU2016-0446)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0189Byte av golvmattor i korridor 101 och 112 samt bättringsmålning av karmar och foder, Heby vårdcentral (LSU2016-0454)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat från handläggare2016-11-08
LSU2016-0188Renovering omklädningsrum 1320 hus C Enköpings lasarett (LSU2016-0470)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0187Renovering kök (Mit) 1277 hus A Enköpings lasarett (LSU2016-0471)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0186Åtgärder vattenskada på avdelning 95/96 plan 4 och 5 hus F14 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0476)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0185Byggnation av provisoriskt kylrum, rivning av väggar och kylrumsgolv hus C5 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0485)ÄrendeTomas ErikssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0184Brandförsvaret möte gällande fastigheten Samariterhemmet (LSU2016-0439)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0183Omdisponering lokaler för avfallsstation inom hus C2 Akademiska sjukhuset (LSU2010-0305)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0182Ombyggnad av risklaboratorium Patologen/Rättsmedicin Akademiska sjukhuset (LSU2011-0211)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0181Ombyggnadsarbeten inför byte av autoklav på djuravdelningen i hus C11 Akademiska sjukhuset (LSU2011-0289)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0180Anpassningar vid MIT:s lokaler för flytt av driftavdelningens sterilgrupp till hus M1/M2 Akademiska sjukhuset (LSU2011-0321)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0179Installation av fast kvävegas GIN-lab hus C11 Akademiska sjukhuset (LSU2012-0186)ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0178Anpassning av patologens Risklab till Infektionslab hus C5 Akademiska sjukhuset (LSU2012-0284) ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0177Rudbeck förnyelse - Lokalanpassning plan 6 och 7 hus C11 Akademiska sjukhuset (LSU2012-0505)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0176Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset (LSU2012-0534)ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0175Rudbeck Förnyelse - Riskanalys för laboratorieverksamhet hus C11 Akademiska sjukhuset (LSU2013-0192)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0174Ombyggnad av läkemedelsrum på Plastikoperation hus P3 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0150)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0173Byggåtgärder för brandsäkerhet hus S1 och S2 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0293)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0172Patologen - Skapa speciallaboratorium för HPV-analys hus C5 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0091)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0171Installation av kyla i rum för elektromikroskop hus C5 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0392)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0170Förnyelse Rudbecklaboratoriet, om- och tillbyggnad för utökad verksamhet hus C11 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0548)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0169Rudbeck förnyelse - Lokalanpassning installation av ventilation och larm för säker kvävegashantering hus C11 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0549)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0168Ny placering av personalkök och ombyggnad av 2 st. WC:ar till RWC, Plastikmottagningen hus P3 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0054)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0167Rumskyla till vissa verkstäder hus M1 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0148)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0166Åtgärder efter vattenskada Käkkirurgin hus P3 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0238)ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0165Ny lokal till Landstingsservice Transportavdelning för avemballering av inkommande gods, hus C8 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0295)ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0164Yrkande om åtgärder angående inomhusklimat ingång 79, hus P1 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0343) ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0163Åtgärder för säker hantering av formalin vid Klinisk patologi hus C5 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0460)ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0162Ökad driftsäkerhet för renrum GIN-lab hus C11 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0486)ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0161Projektöverskridande kostnader Akademiska sjukhuset (LSU2011-0212)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0160Ombyggnad/tillskapande av läkemedelsrum avdelning 50D hus B19 Akademiska sjukhuset (LSU2013-0407)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0159Ombyggnad av kassan på infektionsmottagningen hus B17 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0191)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0158Installering av lust- och syrgasstation hus F17 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0377)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0157Iordningställande av operationssal på Förlossningsavdelningen hus F15 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0212) ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0156Åtgärder för vänt- och vårdrum på avdelning 95A Barnonkologen hus F11 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0217)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0155Skapande av ny Neonatalavdelning, ny barnoperation Barnintensivvårdsavdelning (BIVA) och eventuell påbyggnad av nytt våningsplan hus F11/F12 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0218) ÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0154Återställning av träningskök till vårdrum och iordningställande av duschrum till RWC på avdelning 30A hus B17 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0241)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceBehandlas2016-11-08
LSU2016-0153Extra kostnader gällande garantiärenden hus A15 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0326)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0152Omläggning av elkraft till avbrottsfri kraft på Reproduktionscentrum hus F15 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0542)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2016-11-08
LSU2016-0151Byte invändigt glas mot atriumgård hus A15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0049) ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0150Förstärkning för 5 stycken takpendlar på avdelning 50B Thoraxintensiven (TIVA) hus B19 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0055)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0149Ombyggnad av två patientduschar till patienttoaletter på avdelning 30B hus B17 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0108)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0148Anpassa rökrummen plan 3, 5, 6 och 7 hus A15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0149)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0147Uppgradering av kyla och ventilation för MR-kamera hus A9 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0251)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0146Återställande av lokaler efter vattenskada plan 8 och 9 hus F15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0294)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0145Installation av utökat nätverk och el-uttag för PDMS på gynoperation hus F15 Akademiska sjukhus (LSU2016-0296)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0144Placering av tillnyktringsenhet i Psykiatrins hus A15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0297)ÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0143Återställning efter vattenskada plan 2 hus B17 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0438)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0142Larminstallation transportväg till ECT-avdelningen på plan 3 hus A15 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0475)ÄrendePernilla SäfstenFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0141Överföring av PET-centrum från Imanet till Landstinget i Uppsala län (2010-10-01) (LSU2011-0032)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0140Ändringsarbeten i två laboratorier hus C11, Rudbecklaboratoriet (LSU2010-0277)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0139Nya brandavskiljande partier vid hisshallar hus B11 Akademiska sjukhuset (LSU2011-0135)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0138Brandavskiljande partier i B-blocket (B9, B11, B12, och B14) mellan byggnader Akademiska sjukhuset (LSU2011-0142)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0137Vård 2010: Förstudie för byggnad B9 och B12 (J-byggnad) Akademiska sjukhuset (LSU2011-0274) ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0136Framtidens Akademiska - Media- och försörjningsbyggnad Teknikhus vid B14 Akademiska sjukhuset (LSU2011-0275)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0135Vård 2010: Program B11 och B14 Akademiska sjukhuset (LSU2011-0374)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0134Framtidens Akademiska - Programarbete för projektering av hus B9, B12 och J-husen Akademiska sjukhuset (LSU2012-0318)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-07
LSU2016-0133Brandåtgärder i parkeringsgarage hus B8 Akademiska sjukhuset (LSU2012-0319)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0132Ombyggnation helikopterlandningsplats hus B14 Akademiska sjukhuset (LSU2013-0270)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0131Framtidens Akademiska - Transporthissar och förråd hus B11 och B14 Akademiska sjukhuset (LSU2013-0377)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0130Framtidens Akademiska - Projektering och produktion av byggnad J3 Akademiska sjukhuset (LSU2013-0477)ÄrendeAnne-Lie SödermanFastighet och serviceBehandlas2016-11-07
LSU2016-0129Ombyggnad av reception och förråd på avdelning Neurokirurgins intensivvårdsavdelning/Neurokirurgins intermediärvårdsavdelning (NIVA/NIMA) hus B14 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0221)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0128Överföring driftskostnader för FAS Framtidens Akademiska hus B14 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0226)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-07
LSU2016-0127Placera ny biplansutrustning i laboratorium 19/20 hus B9 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0248)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0126Utreda placering av Cyklotron/partikelaccelerator utifrån två scenarier i PET-centrum hus B16 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0280)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0125Utreda placering av två stycken PET/CT kameror till PET-centrum hus B16 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0281)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0124Utreda placering av MRT 1,5T-kamera till Bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) hus B16 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0282)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-07
LSU2016-0123Framtidens Akademiska - Ny huvudentré ingång 70 hus B11 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0322)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-07
LSU2016-0122Fördjupat programarbete och projektering för byggnad B9 och B12 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0069)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0121Ombyggnad av bärande vägg hus B7 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0240)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0120Komplettering av cykelparkeringar Akademiska sjukhuset (LSU2015-0376)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0119Nytt kölappssystem för provtagning ingång 70 hus B9 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0383)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0118Fler el- och datauttag till verksamhetsnära stöd för it och vårdsystemstöd hus B7 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0540)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0117Installation av patientdatamagnetsystem PDMS på avdelning 70H hus B9 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0572)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0116Installation av tre stycken reservkylaggregat i datahall rum 1040 hus B9 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0030)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0115Kompletterande installationsarbete i samband med PDMS installation på Centralintensiven (CIVA) i hus B11 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0107) ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0114Återställning och sanering efter utlöst sprinkler i maskinrum laboratorium 8, återställning plan 2, 3 och 4 hus B9 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0219)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0113Renovering av laboratorium 2, rum 4132, plan 4 i samband med kamerabyte hos Bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) hus B9 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0220)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0112Återställning efter mindre brand/rökutveckling rum 2614 hus B12 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0252)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0111Renovering av laboratorium 1 i samband med kamerabyte Bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) hus B9 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0221)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0110Uppmontering av IVA-pendlar på neurokirurgins intermediärvårdsavdelning (NIMA) hus B14 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0270)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0109Inplacering av MR 1,5T kamera på Bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) i hus B9 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0271) ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0108Ny dialysmottagning i hus B20 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0272)ÄrendeFredrik StangendahlFastighet och serviceBehandlas2016-11-07
LSU2016-0107Utredning avseende bakfall i duschutrymmen, hus B14 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0293)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-07
LSU2016-0106Framtidens Akademiska - Uppförande av teknikbyggnad för försörjning av hus B11 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0315)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-07
LSU2016-0105Framtidens Akademiska - Ombyggnation av vårdavdelningar hus B11 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0316) ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-07
LSU2016-0104Framtidens Akademiska - Ombyggnation av vårdavdelningar hus B14 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0317)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0103Ombyggnad av PET-centrum hus B16 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0332)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-07
LSU2016-0102Flytt av lab. 19 till hus B12 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0435)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0101Ny utbildningslokal i kulvert hus B14 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0436)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0100Utbyte av två LAF-bänkar laboratorium rum 735 plan 7 hus B7 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0437)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0099Nya gasuttag på brännskadeintensiven BRIVA hus B14 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0459)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0098Dragning av ny signalkabel till kamera i lab. 36 hus B12 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0479)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0097Komplettering av slagdörrsautomatik i rum 3702, 3704, 3750 och 3751 på bottenvåning hus B14 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0487)ÄrendePer AlbrechtssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0096Borttagning av betalning med mynt för P-avgift inom Landstinget i Uppsala län (LSU2016-0410)ÄrendeLennart BergmanFastighet och serviceMakulerat2016-11-07
LSU2016-0095Ny vårdcentral Almunge (LSU2010-0508)ÄrendeCatarina GustafssonFastighet och serviceBehandlas2016-11-07
LSU2016-00941A27 Löjtnanten/Hubben - lokaler för Mikrobiologen, Uppsala Clinical Research Center (UCR) och Kliniskt träningscentrum (KTC) Akademiska sjukhuset (LSU2015-0226)ÄrendeJesper KarlssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-07
LSU2016-0093Nytt skalskydd samt förbättring av patientlogistik Klinisk patologi hus C5 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0461)ÄrendeVeijo AholaFastighet och serviceBehandlas2016-11-04
LSU2016-0092Konvertering av befintlig dieseltank till RME Enköping och Tierp (LSU2016-0306)ÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0091Inköp av kök till cafeteria/pentry hus A Tierps sjukhus (LSU2016-0100)ÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0090Nytt och kompletterande brandlarm gasdepå vid befintlig bussdepå Upplands Lokaltrafik (LSU2015-0592)ÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0089Förändrat lokalbehov hos Primärvården (PV) och Folktandvården (FTV) Östervåla vårdcentral (LSU2015-0566)ÄrendeTherese BjörklundFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0088Rivning av förbindelsegång mellan hus A och D Tierps sjukhus (LSU2015-0502)ÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0087Biogasanläggning till bussdepåerna Uppsala (LSU2015-0486)ÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2016-11-04
LSU2016-0086Rivning och nyproduktion av förbindelsegång mellan hus C och D Tierps vårdcentral (LSU2015-0445)ÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0085Ny ambulansstation i Tierp (LSU2015-0418)ÄrendeViktoria AnderzénFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0084Återställning efter vattenskada Östervåla (LSU2015-0358)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0083Vattenskada Östervåla vårdcentral (LSU2015-0333)ÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0082Reservkraft Upplands Lokaltrafiks bussdepå Fyrislund (LSU2015-0267)ÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0081Vattenskada hus C Tierp (LSU2015-0057)ÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0080Etablera inköpta väderskydd på angivna platser åt Upplands Lokaltrafik UL (LSU2014-0452)ÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0079Evakuering efter vattenskada Östervåla vårdcentral (LSU2014-0414)ÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0078Ny ambulansstation i Tierp (LSU2014-0158)ÄrendeOlle AhnellFastighet och serviceAvslutat från handläggare2016-11-04
LSU2016-0077Ombyggnad/anpassning för hyresgäst Bäggeby dagcenter Tierp (LSU2014-0111)ÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0076Rivning busskur Gimo (LSU2013-0332)ÄrendeLars-Olov JohanssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0075Stadsbussdepå med biogasanläggning i Fyrislund, Uppsala (LSU2012-0164)ÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2016-11-04
LSU2016-0074Placering av staben hus B och C Enköpings lasarett (LSU2016-0298)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0073Renovering sterilrum, etapp 2 Bålsta Folktandvård (LSU2016-0135)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0072Nytt behandlingsrum folktandvården Östhammar (LSU2016-0096)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0071Ombyggnad för MR-kamera hus A Enköpings lasarett (LSU2016-0052)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0070Ytskiktsrenovering av golv, väggar och kök hus B Östhammars sjukhus (LSU2016-0050)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0069Anpassningar kirurgmottagningen hus A Enköpings lasarett (LSU2016-0031)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0068Utredning laboratorium Svartbäckens vårdcentral (LSU2015-0574)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0067Målning ISS lokaler hus A Enköpings lasarett (LSU2015-0529)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0066Byggnation av lekplats hus H Östhammars sjukhus (LSU2015-0516)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0065Byte av mattor i kulvert hus A Enköpings lasarett (LSU2015-0513)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0064Byte och rengöring ventiler vattenreningsverket hus J Enköpings lasarett (LSU2015-0512)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0063Målning dörrpartier och fönsterpartier i konferensrum resurscentrum hus C Enköpings lasarett (LSU2015-0511)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0062Måla väggar, nytt undertak och ny belysning bårhuset hus G Enköpings lasarett (LSU2015-0510)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0061Installation av dörrautomatik från kulvert till driftavdelning hus J Enköpings lasarett (LSU2015-0509)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0060Uppsägning av lokal - Storvreta 44:29 (LSU2015-0488)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0059Byggnation av glaspartier vid sterilcentralen Folktandvården hus L Östhammars sjukhus (LSU2015-0450)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0058Barnmorskemottagningen till Hus C Enköpings lasarett (LSU2015-0440)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0057Uppgradering av lokaler för MSI hus A Enköpings lasarett (LSU2015-0416)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-04
LSU2016-0056Arbetsgivarens bedömning Landstingsservice (LSU2016-0312)ÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0055Personalärende 2016 (LSU2016-0342)ÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceMakulerat2016-11-03
LSU2016-0054Landstingsservice tjänster Bålsta resecentrum (LSU2015-0279)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0053Ombyggnad till konferensrum hus H Östhammars sjukhus (LSU2015-0246)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0052Översyn av hyresmodellen (LSU2016-0163)ÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0051Installation av kyla på Primärvården hus A Östhammars sjukhus (LSU2014-0192)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0050Ombyggnad till kombirum hus A Östhammars vårdcentral (LSU2012-0391)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0049Utredning för eventuell flytt av Fålhagens vårdcentral (LSU2012-0156) ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0048Ombyggnad av akutmottagningen på Lasarettet i Enköping (LSU2010-0533)ÄrendeGunnar GötegårdFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0047Fönsterbyte våning 4 hus A Kungsgärdet (LSU2014-0391)ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0046Försäljning av Slottsgränd 1 & 2 (LSU2016-0464)ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0045Hälsoäventyrets flytt till hus B Kungsgärdet (LSU2016-0398)ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0044Lokalutredning hus D Kungsgärdet (LSU2016-0386)ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0043Kontor till konstsverksamhet Storgatan 32 Uppsala (LSU2016-0329)ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0042Kontorisering av hus G Kungsgärdet (LSU2015-0188)ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0041Stambyte bostadsrättsföreningen Västertorg - projektledare från Landstingsservice (LSU2015-0187)ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0040Ombyggnad av reception och café hus A och C Kungsgärdet (LSU2014-0194).ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0039Ombyggnation av lokaler till generella kontorslokaler i eget bruk, hus G, plan 4 Kungsgärdet (LSU2014-0145)ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0038Kontorsanpassing Kultur i länet hus I Kungsgärdets sjukhus (LSU2013-0490)ÄrendeAnnika NordbergFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0037Anpassning för renovering för inplacering av Rättspsykiatri i hus D1 Akademiska sjukhuset (LSU2016-0409) ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0036Nya lokaler Arbetsmiljömedicin i Science Park Uppsala (LSU2016-0367)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0035Hyresgästanpassning Uppsala Närakut/Ortopedakut Samariterhemmet (LSU2016-0350)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0034Tandvårdschefens ledningskontor hyresgästanpassning inhyrd lokal (LSU2016-0349)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0033Nya lokaler Uppsala folkhögskola (LSU2016-0323)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceBehandlas2016-11-03
LSU2016-0032Uppgradering av operationssalar Samariterhemmet (LSU2016-0147)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0031Lokalanpassning Arbetsterapin hus A och B Samariterhemmet (LSU2015-0539)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0030Brand- och låsutrustning i samband med ny inhyrning åt Barnhälsovården i Muninhuset Uppsala (LSU2015-0417)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0029Byggnation av RWC och triagerum för Akutmottagningen hus B3 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0310)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0028Infrastruktur hus A och B Samariterhemmet (LSU2015-0280)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0027Två nya robotar hus D1 Akademiska sjukhuset (LSU2015-0120)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0026Lokalanpassning Klinisk kemi och farmakologi hus B3 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0429)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0025Nytt P3 laboratorium hus D1 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0427)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0024Interventionslaboratorier inom Kardiologi och Klinisk fysikiologi hus B2 Akademiska sjukhuset (LSU2014-0302)ÄrendeJoav OchayonFastighet och serviceBehandlas2016-11-03
LSU2016-0023Nytt parkeringshus vid norra parkeringen inom Akademiska sjukhuset (LSU2012-0395)ÄrendeAnders SilénFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0022Framtidens Akademiska nyhetsbrev (LSU2016-0241)ÄrendeIrfan CancarFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0021Direktörsbeslut Landstingsservice 2016 (LSU2016-0320)ÄrendeThomas ThunblomFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0020Resultatrapporter Landstingsservice 2016 (LSU2016-0321)ÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceAvslutat2016-11-03
LSU2016-0019Protokoll vattenprover Länet utom Akademiska (LSU2016-0023)ÄrendePeter KarpmyrFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0018Protokoll vattenprover Akademiska 2016 (LSU2016-0016)ÄrendePer DolkFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0017Avtal Administration 2016 (LSU2016-0019)ÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0016Avtal beställar- controller och logistik/transport 2016 (LSU2016-0018)ÄrendeJan AsklöfFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0015Avtal gällande fastigheter 2016 (LSU2016-0017)ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0014Hyresavtal inhyrda bostäder 2016 (LSU2016-0013)ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0013Hyresavtal egna bostäder 2016 (LSU2016-0004)ÄrendeBirgitta AmnellFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0012Interna hyresavtal för inhyrda lokaler 2016 (LSU2016-0015)ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0011Hyresavtal inhyrda lokaler 2016 (LSU2016-0012)ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0010Hyresavtal egna lokaler 2016 (LSU2016-0003)ÄrendeTarja BergqvistFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0009Förhandlingar och personalfrågor, MBL 2016 (LSU2016-0011)ÄrendeMaria ErikssonFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0008Samverkan Transport Logistik 2016 (LSU2016-0009)ÄrendeBjörn KardellFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0007Samverkan Teknik 2016 (LSU2016-0008)ÄrendeJennie WesterFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0006Central samverkan 2016 (LSU2016-0007)ÄrendeJennie WesterFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0005Delegationsordning LSU 2016 (LSU2016-0010)ÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0004Attesträtt 2016 (LSU2016-0024)ÄrendeBoel SödermanFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0003Årsredovisning 2015 (LSU2016-0014)ÄrendeAnne-Marie GullmanFastighet och serviceAvslutat2016-11-01
LSU2016-0002Mötesanteckningar Produktionsrådet 2016 (LSU2016-0005)ÄrendeBoel SödermanFastighet och serviceBehandlas2016-11-01
LSU2016-0001Arkiv 2016 (LSU2016-0027)ÄrendeCamilla Hammarberg MossbergFastighet och serviceAvslutat2016-11-01