Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
FSN2022-00041Upphandling "Kommunikation som tjänst" - AnsökningsinbjudanÄrendeJan AsklöfFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-06-29
FSN2022-00040Lokalprogram ResurscentrumÄrendeJoav OchayonFastighets- och servicenämndenMakulerat2022-06-20
FSN2022-00039Försäljning av fastighet D1ÄrendeNiosha BaghaeiFastighets- och servicenämndenMakulerat2022-05-23
FSN2022-00038Förklaringsmodell för sammanhanget med entreprenadavtal, index och AB/ABTÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-05-06
FSN2022-00037Anpassning av avdelningskök ÄrendeJesper KarlssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-05-05
FSN2022-00036Användning PTS i projektÄrendeTomas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-05-04
FSN2022-00035Granskning av Region Uppsalas inköpsprocessÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-05-04
FSN2022-00034Information om ElkostnaderÄrendeHanna MarklundFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-04-29
FSN2022-00033Informationsärende - Interventionslab inom Kardiologi och Klinisk fysiologi. Om– och tillbyggnad för Arytmi och PCIÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-04-21
FSN2022-00032Tilldelningsbeslut hyresvärdsupphandling AlundaÄrendeNiosha BaghaeiFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-04-13
FSN2022-00031Spårvagnsdepå Uppsala spårvägÄrendeTomas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-02-24
FSN2022-00030Initiering av hyresvärdsupphandling AlundaÄrendeNiosha BaghaeiFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-02-10
FSN2022-00029Åtgärder på styrning - verkstad. StadsbussdepånÄrendeJoav OchayonFastighets- och servicenämndenMakulerat2022-02-08
FSN2022-00028Tekniktorn F-blocketÄrendeViktoria AnderzénFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-02-07
FSN2022-00027Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare inom Fastighet- och servicenämndens ansvarsområde 2021ÄrendeBjörn KardellFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-02-07
FSN2022-00026Fastighetsinvesteringsplan 2023-2032 - bedömning ur ett fastighetsägarperspektivÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-02-02
FSN2022-00025Information om prioriterade utrustningsinvesteringar för perioden 2023-2027ÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-02-02
FSN2022-00024Information om prioriterade fastighetsbehov för perioden 2023–2032ÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-28
FSN2022-00023Information om fastighetsinvesteringar och renoveringar under 2021ÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-28
FSN2022-00022FU ny cyklotron Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-24
FSN2022-00021Inhyrning för käkkirurgen till Kaniken ÄrendeAnnika NordbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-21
FSN2022-00020Käkkirurgen till KanikenÄrendeAnnika NordbergFastighets- och servicenämndenMakulerat2022-01-21
FSN2022-00019Käkkirurgen till KanikenÄrendeAnnika NordbergFastighets- och servicenämndenMakulerat2022-01-21
FSN2022-00018Parkeringshus för Akademiska sjukhusets behovÄrendeThomas ThunblomFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-13
FSN2022-00017Hyresvärdsupphandling AlundaÄrendeNiosha BaghaeiFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-13
FSN2022-00016Programändring Lokaler för Arytmi och PCIÄrendeJoav OchayonFastighets- och servicenämndenMakulerat2022-01-05
FSN2022-00015Personaluppföljning till fastighets- och servicenämnden 2022ÄrendeMikael LandstenFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-03
FSN2022-00014Verksamhetsuppdrag och budget 2023 för fastighets- och servicenämndenÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-03
FSN2022-00013Sammanträdesdatum för fastighets- och servicenämnden och arbetsutskottet 2023ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-03
FSN2022-00012Information om fastighetsinvesteringsprojekt inom Region Uppsala 2022ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-03
FSN2022-00011Uppföljning av fastighets- och servicenämndens givna uppdrag 2022ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-03
FSN2022-00010Kurser och konferenser 2022ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-03
FSN2022-00009Beredning av ärenden till fastighets- och servicenämnden 2022ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-03
FSN2022-00008Skrivelser för kännedom 2022ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-03
FSN2022-00007Anmälan av beslut enligt delegation för fastighets- och servicenämnden 2022ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-03
FSN2022-00006Ekonomirapporter till fastighets- och servicenämnden 2022ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-03
FSN2022-00005Direktörsrapporter till fastighets- och servicenämnden 2022ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-03
FSN2022-00004Informationer till fastighets- och servicenämnden 2022ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-03
FSN2022-00003Fastställelse av föredragningslista fastighets- och servicenämnden 2022ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-03
FSN2022-00002Val av justerare 2022ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-03
FSN2022-00001Kallelser och protokoll fastighets- och servicenämnden 2022ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2022-01-03
FSN2021-00062Volymstudie byggrätt vid studenternasÄrendeNiosha BaghaeiFastighets- och servicenämndenMakulerat2021-12-15
FSN2021-00061Lägesrapport avseende uppdrag om krigsorganisationÄrendeRebecka ModinFastighets- och servicenämndenAvslutat2021-12-10
FSN2021-00060Hantera källsorterat avfall (UPPH2020-00398)ÄrendeTommie SagströmFastighets- och servicenämndenMakulerat2021-12-10
FSN2021-00059Utveckling av Tierp vårdcentralÄrendeNiosha BaghaeiFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-11-26
FSN2021-00058 Initiering av upphandling avseende drift av caféer och restauranger på Akademiska sjukhusetÄrendeCarolina Englund GonzalezFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-11-15
FSN2021-00057Samlingstjut för genomförda projekt som behöver extra tilldelningÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-11-03
FSN2021-00056Initiativ om personalföreträdares deltagande på fastighets- och servicenämndens sammanträdeÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-10-21
FSN2021-00055Redundans och uppgradering av driftcentralÄrendeJesper KarlssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-10-20
FSN2021-00054Tomt ärendeÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-09-28
FSN2021-00053Upphandling ramavtal byggentreprenör 2-20 mnkr ÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-09-15
FSN2021-00052Förstudie D1ÄrendeTomas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-09-08
FSN2021-00051Renovering av N1 som evakueringsbyggnadÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-09-05
FSN2021-00050Initiering av upphandling "Telefonistservice"ÄrendeJan AsklöfFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-08-31
FSN2021-00049Initiering av upphandling "Kommunikation som tjänst"ÄrendeJan AsklöfFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-08-31
FSN2021-00048Start av programarbete och inhyrning specialisttandvård Enköping ÄrendeAnders SilénFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-08-25
FSN2021-00047Programarbete avseende etablering av närvårdsplatser inom Vårdcentrum Centrala UppsalaÄrendeTomas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-08-13
FSN2021-00046Ny lokalisering för Alunda vårdcentralÄrendeCatarina GustafssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-08-09
FSN2021-00045Granskning av skyddet för patienter, medarbetare och andra med skyddade personuppgifterÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-07-01
FSN2021-00044Information Rättspsykiatri JällaÄrendeAnders SilénFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-06-29
FSN2021-00043Redundant godsmottagning Akademiska sjukhuset Avtalsärende Jesper KarlssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-06-12
FSN2021-00042Granskning av Region Uppsalas arbete mot korruptionÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-05-24
FSN2021-00041Granskning av Region Uppsalas arbete med sina IT-systemÄrendeAnnette HögströmFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-05-24
FSN2021-00040Uppförandekod för leverantörer av solcellsanläggningarÄrendeThomas ThunblomFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-05-18
FSN2021-00039Vägförbättringsåtgärder Heby Huddunge 7:2, Huddunge kyrkväg 31 Uppdrag 55338/2021ÄrendeViktoria AnderzénFastighets- och servicenämndenMakulerat2021-04-28
FSN2021-00038AI för fastighetsautomationÄrendeMarcus NystrandFastighets- och servicenämndenAvslutat2021-04-13
FSN2021-00037AI för fastighetsautomationÄrendeMarcus NystrandFastighets- och servicenämndenAvslutat2021-04-13
FSN2021-00036AI för fastighetsautomationÄrendeMarcus NystrandFastighets- och servicenämndenAvslutat2021-04-13
FSN2021-00035Energilager Almunge vårdcentralÄrendeMarcus NystrandFastighets- och servicenämndenAvslutat2021-04-13
FSN2021-00034Verifiering av miljöbyggnadÄrendeErik SköldstamFastighets- och servicenämndenAvslutat2021-04-07
FSN2021-00033Personaluppföljning till fastighets- och servicenämnden i maj 2021ÄrendeKristin MyhrenFastighets- och servicenämndenMakulerat2021-04-06
FSN2021-00032Fördjupningsgranskning Ekonomisk uppföljning vid styrelser och nämnderÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2021-03-31
FSN2021-00031Initiering av upphandling av ramavtal för tvätt- och textilserviceAvtalsärende Tommie SagströmFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-03-26
FSN2021-00030Energisparprogrammet 2019-2022 - Status 2021ÄrendeMarcus NystrandFastighets- och servicenämndenAvslutat2021-03-17
FSN2021-00029Utredning för kollektivtrafik på Akademiska sjukhusetÄrendeErik SköldstamFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-03-11
FSN2021-00028Information koldioxidneutral fjärrvärme och fjärrkylaÄrendeErik SköldstamFastighets- och servicenämndenAvslutat2021-03-04
FSN2021-00027Initiering av entreprenörsavtalÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-02-25
FSN2021-00026Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare inom Fastighets- och servicenämndens ansvarsområde 2020ÄrendeBjörn KardellFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-02-19
FSN2021-00025Programändring avseende tillkommande strålskydd och väggparti med skjutdörr på CIVA i ingång 70ÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-02-18
FSN2021-00024Förfrågningsunderlag Ramavtalsupphandling för låsmaterial och låstjänsterÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-02-18
FSN2021-00023Initiativ avseende vaccination på arbetstidÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2021-02-10
FSN2021-00022Hyreskontrakt vårdcentral Eriksberg samt utträde ur bostadsrättsföreningÄrendeNiosha BaghaeiFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-02-04
FSN2021-00021Fastighetsinvesteringsplan 2022-2031 - Bedömning ur ett fastighetsägarperspektivÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-02-03
FSN2021-00020Delegationsordning för fastighets- och servicenämndenÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-01-29
FSN2021-00019Prioriterade utrustningsinvesteringsbehov för 2022-2026ÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-01-28
FSN2021-00018Personalstatistik till fastighets och servicenämnden 2021ÄrendeJennie WesterFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-01-13
FSN2021-00017Fastighets- och servicenämndens ordförandebeslut 2021ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-01-13
FSN2021-00016FI plan 2021ÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-01-11
FSN2021-00015Ramavtal för lås och nyckeltjänsterÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-01-08
FSN2021-00014Verksamhetsuppdrag och budget 2022 för fastighets- och servicenämndenÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-01-04
FSN2021-00013Sammanträdesdatum för fastighets- och servicenämnden och arbetsutskottet 2022ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2021-01-04
FSN2021-00012Information om fastighetsinvesteringsprojekt inom Region Uppsala 2021ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-01-04
FSN2021-00011Uppföljning av fastighets- och servicenämndens givna uppdrag 2021ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-01-04
FSN2021-00010Kurser och konferenser 2021ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-01-04
FSN2021-00009Beredning av ärenden till fastighets- och servicenämnden 2021ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-01-04
FSN2021-00008Skrivelser för kännedom 2021ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-01-04
FSN2021-00007Anmälan av beslut enligt delegation för fastighets- och servicenämnden 2021ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-01-04
FSN2021-00006Ekonomirapporter till fastighets- och servicenämnden 2021ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-01-04
FSN2021-00005Direktörsrapporter till fastighets- och servicenämnden 2021ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-01-04
FSN2021-00004Informationer till fastighets- och servicenämnden 2021ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-01-04
FSN2021-00003Fastställelse av föredragningslista fastighets- och servicenämnden 2021ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-01-04
FSN2021-00002Val av justerare 2021ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-01-04
FSN2021-00001Kallelser och protokoll fastighets- och servicenämnden 2021ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2021-01-04
FSN2020-00078Underhållsavtal Högspänning UL depånAvtalsärende Jonas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-12-21
FSN2020-00077Slavsta. Administrativa lokalerÄrendeJoav OchayonFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-12-07
FSN2020-00076Parkeringsavgifter vid Akademiska sjukhuset och Kungsgärdet med anledning av särskild händelseÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-11-18
FSN2020-00075Serviceavtal StadsbussdepåÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-11-16
FSN2020-00074Kungsgärdet. Begäran om planbeskedÄrendeNiosha BaghaeiFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-11-16
FSN2020-00073Information om uppdrag 9 och 12 från Verksamhetsuppdraget 2020ÄrendeErik SköldstamFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-11-05
FSN2020-00072Information om Uppsala Vattens skadeståndsprocess avseende PFAS i grundvattnetÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-11-05
FSN2020-00071Upphandling av elhandelÄrendeMarcus NystrandFastighets- och servicenämndenMakulerat2020-11-03
FSN2020-00070SekretessärendeÄrendeJesper KarlssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-11-02
FSN2020-00069SekretessärendeÄrendeTomas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-11-02
FSN2020-00068Kåbo 5:2. Kompletterande förstudieÄrendeNiosha BaghaeiFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-10-31
FSN2020-00067Överföring av personuppgifter till tredje land, särskilt USAÄrendeAnnika BengtssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-10-27
FSN2020-00066Åtgärdsplan verksamhetsuppdrag uppdrag 14 (krigsorganisation)ÄrendeErik SköldstamFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-10-27
FSN2020-00065Tillgänglighetsplaner cykel, belysning, skylt och trygghetskamerorÄrendeErik SköldstamFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-10-07
FSN2020-00064Tomt ärendeÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenMakulerat2020-09-21
FSN2020-00063Fastighetsinvesteringsprocessen Region UppsalaÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-09-16
FSN2020-00062Delårsrapport januari-augusti 2020 Fastighet och servicenämndenÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-09-13
FSN2020-00061Protokoll fastighets- och servicenämnden 2016-2017ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-09-09
FSN2020-00060Information om beslutat bygglov, fasadändring Eneby 1:416 Håbo kommunÄrendeAnders SilénFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-09-09
FSN2020-00059Fråga om parkeringsavgifter på Akademiska sjukhusetÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-09-07
FSN2020-00058Verksamhetsuppdrag och budget 2021 för fastighets- och servicenämndenÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2020-08-26
FSN2020-00057Ny installation av konventionell röntgenutrustning, Lab 3. ÄrendePer AlbrechtssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-08-18
FSN2020-00056Införandet av Cosmic i Region Västmanland ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-08-12
FSN2020-00055Genomförandebeslut stamrenovering Wik slottÄrendeAnnika NordbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-08-11
FSN2020-00054Stamrenovering Wik SlottÄrendeAnnika NordbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-08-11
FSN2020-00053Inhyrning Bussdepå TierpÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-08-10
FSN2020-00052Sammanträdesdatum 2021 för fastighets- och servicenämnden och dess arbetsutskottÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2020-07-31
FSN2020-00051Initiering av upphandling avseende produktion och leverans av patientmat till vårdcentrum i TierpÄrendeCarolina Englund GonzalezFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-07-02
FSN2020-00050Granskning av Informationsutbyte med servicenämnderÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-06-23
FSN2020-00049Initiativärende avseende tillgång till handsprit vid Akademiska barnsjukhuset ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-06-17
FSN2020-00048Samlat ledningskontor för Nära vård och hälsaÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-06-16
FSN2020-00047Tilldelning av medel för projekt ingång 100/101 (J-huset), projekt ingång 70 (B11) samt projekt anpassningsåtgärder B9/B12ÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-06-12
FSN2020-00046Parkeringsavgifter vid Akademiska sjukhuset avseende 21-kortÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-06-10
FSN2020-00045Tilldelning av medel för projekt ingång 70 (byggnad B11)ÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-06-09
FSN2020-00044Initiering av upphandling avseende drift av produktionskök på lasarettet i EnköpingÄrendeCarolina Englund GonzalezFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-06-08
FSN2020-00043Programändring nr 01 RättspsykiatriÄrendeAnders SilénFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-06-08
FSN2020-00042Underrättelse från Bergsstaten om ansökan om undersökningstillstånd. Huddungeby 7:"ÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-05-27
FSN2020-00041Vattenförsörjning AkademiskaÄrendeViktoria AnderzénFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-05-26
FSN2020-00040Antagande av upphandlingsdokument för markskötsel inom Region UppsalaÄrendeLennart BergmanFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-05-15
FSN2020-00039Riktlinje för biologisk mångfaldÄrendeErik SköldstamFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-05-13
FOU2020-00069Information om Riktlinje för Biologisk mångfaldÄrendeErik SköldstamFastighets- och servicenämndenMakulerat2020-05-13
FSN2020-00038Samlat ledningskontor NVHÄrendeJoav OchayonFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-05-13
FSN2020-00037Programändring avseende flytt av reception plan 3 (entréplan), ingång 70ÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-05-11
FSN2020-0036Initiativ om meddelarskyddÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-04-24
FSN2020-0035Tomt ärendeÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenMakulerat2020-04-14
FSN2020-0034Utredning av möjliga driftformer för konferensverksamheten på WikÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-04-14
FSN2020-0033Förbättra flöden på operation från preop. till postop., Lasarettet i EnköpingÄrendeAnders SilénFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-04-08
FSN2020-0032Käkkirurgi och specialisttandvård. Förstudie- och programfas.ÄrendeNiosha BaghaeiFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-03-26
FSN2020-0031Fastighets- och servicenämndens ordförandebeslut 2020ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-03-19
FSN2020-0030Initiering av upphandling avseende hämtning och behandling av källsorterat avfallÄrendeTommie SagströmFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-03-10
FSN2020-0029Region Uppsalas externa inhyrningarÄrendeThomas ThunblomFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-03-09
FSN2020-0028Kravspecifikation för upphandling av städ och vaktmästeritjänsterÄrendeHelena OlssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-03-09
FSN2020-0027Initiering av upphandling avseende avfallshanteringAvtalsärende Tommie SagströmFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-03-04
FSN2020-0026Prioritering av utrustningsinvesteringsbehov 2021-2025 för fastighets- och servicenämndens verksamhetsområdeÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-02-27
FSN2020-0025Granskning av stora investeringar och avskrivningarÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-02-14
FSN2020-0024Inhyrning central IT ÄrendeJesper KarlssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-02-11
FSN2020-0023Revisionsgranskning - internkontroll inom FSNÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-02-05
FSN2020-0022Fastighetsinvesteringsplan 2021-2030 - Bedömning ur ett fastighetsägarperspektivÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-02-03
FSN2020-0021Initiering av upphandling för markskötselÄrendeLennart BergmanFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-01-30
FSN2020-0020Inhyrning lokaler Asylhälsan (Cosmos)ÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-01-27
FSN2020-0019Revisionsgranskning - Uppförande av och inflyttning till det så kallade 100-huset, ingång 100/101 ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-01-24
FSN2020-0018Läge avseende spårvagnsdepå ÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-01-23
FSN2020-0017Återrapportering 2019 avseende uppföljning av privata utförare inom fastighets- och servicenämndens ansvarsområde ÄrendeJan AsklöfFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-01-20
FSN2020-0016Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov för fastighets- och servicenämndens förvaltningar 2021–2030 ÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-01-08
FSN2020-0015Personaluppföljning till Fastighets- och servicenämnden 2020ÄrendeMaria ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2020-01-07
FSN2020-0014Verksamhetsuppdrag och budget 2020 för fastighets- och servicenämndenÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-01-02
FSN2020-0013Internkontrollplan 2020 för fastighets- och servicenämndenÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-01-02
FSN2020-0012Årsredovisning 2019 för fastighets- och servicenämndenÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-01-02
FSN2020-0011Uppföljning av fastighets- och servicenämndens givna uppdrag 2020ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-01-02
FSN2020-0010Kurser och konferenser 2020ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-01-02
FSN2020-0009Beredning av ärenden till fastighets- och servicenämnden 2020ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-01-02
FSN2020-0008Skrivelser för kännedom 2020ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-01-02
FSN2020-0007Anmälan av beslut enligt delegation för fastighets- och servicenämnden 2020ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-01-02
FSN2020-0006Ekonomirapporter till fastighets- och servicenämnden 2020ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-01-02
FSN2020-0005Direktörsrapporter till fastighets- och servicenämnden 2020ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-01-02
FSN2020-0004Information om fastighetsinvesteringsprojekt inom Region UppsalaÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-01-02
FSN2020-0003Fastställelse av föredragningslista fastighets- och servicenämnden 2020ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-01-02
FSN2020-0002Val av justerare 2020ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-01-02
FSN2020-0001Kallelser och protokoll fastighets- och servicenämnden 2020ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2020-01-02
FSN2019-0061Elfordonsladdning för besökare inom Region UppsalaÄrendeFredrik SadjakFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-12-19
FSN2019-0060Sop- och tvättsug, huvuddel 3ÄrendePer AlbrechtssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-12-16
FSN2019-0059Ny fiberanslutning ApoteketÄrendePer AlbrechtssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-12-12
FSN2019-0058Ny fiberanslutning CTC, hus B16ÄrendePer AlbrechtssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-12-12
FSN2019-0057Markanvisningstävling Östra FyrislundÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-12-12
FSN2019-0056Upphandling av generalentreprenad Cyklotron- och radiokemibyggnad.ÄrendePer AlbrechtssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-11-04
FSN2019-0055Ingång 70 Programändring nr 37 Utökning expeditionsplatser i Läkarskeppet plan 3-4ÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-10-31
FSN2019-0054Programändring nr 36, isoleringsrum plan 5 Ingång 70 vid Akademiska sjukhusetÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-10-31
FSN2019-0053Ombyggnation av AS V3ÄrendeViktoria AnderzénFastighets- och servicenämndenMakulerat2019-10-29
FSN2019-0052Tomt ärendeÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-10-25
FSN2019-0051Genomförda granskningar inom fastighets- och servicenämndens områdeÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-10-24
FSN2019-0049Beslut om driftform för nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset samt initiering av upphandling av avtal för drift av produktionskök och restaurangÄrendeCarolina Englund GonzalezFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-10-14
FSN2019-0048Tomt ärendeÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-09-30
FSN2019-0047Genomförande sop- och tvättsug, huvuddel 3ÄrendeFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-09-26
FSN2019-0046Verksamhetsuppdrag och budget 2020 för fastighets- och servicenämndenÄrendeErik SköldstamFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-09-20
FSN2019-0045Internkontrollplan 2020 för fastighets- och servicenämndenÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-09-19
FSN2019-0044Elfordonsladdning inom Region UppsalaÄrendeFredrik SadjakFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-09-06
FSN2019-0043Upphandling projekterande konsulter för spårvagnsdepå inom projektet Uppsala spårvägÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-09-05
FSN2019-0042Installation av tork- och förvaringsskåp för endoskop på Kirurgmottagningen. ÄrendePer AlbrechtssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-09-02
FSN2019-0041Uppdrag gällande effektivitet och produktivitetÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-08-30
FSN2019-0040Information om avbrytande av slussningÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-08-23
FSN2019-0039Sammanträdesdatum för fastighets- och servicenämnden 2020ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-08-13
FSN2019-0038Lokaler för PCI och arytmiÄrendeViktoria AnderzénFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-08-12
FSN2019-0037Information om driftform nytt produktionskökÄrendeJan AsklöfFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-07-29
FSN2019-0036Tillskapande av skyddsisoleringsrum Barnonkologen 95AÄrendeViktoria AnderzénFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-07-05
FSN2019-0035Avtal Avtalsärende Kent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-06-17
FSN2019-0034Diverse åtgärdsbehov på operationsplanet ingång 100/101ÄrendeSonja BoströmFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-05-27
FSN2019-0033Förstudie öka antalet parkeringsplatserÄrendeLennart BergmanFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-05-09
FSN2019-0032Ny Cyklotron, hus B16, AS - GenomförandeÄrendeMonica StafsuddFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-04-25
FSN2019-0031Avslutat ärende hyresnämnden, Kronparksgården Ana´s caféÄrendeAnders SilénFastighets- och servicenämndenMakulerat2019-04-23
FSN2019-0030Energisparprogrammet 2019-2022ÄrendeMarcus NystrandFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-04-16
FSN2019-0029Upphandling av städ- och vaktmästeritjänsterÄrendeJan AsklöfFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-04-02
FSN2019-0028Information om utredning avseende legionella ingång 100/101, Akademiska sjukhusetÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-03-28
FSN2019-0027Utredning av provtagning, Legionella ingång 100/101ÄrendeThomas ThunblomFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-03-27
FSN2019-0026Programändring nr. 21 CIVA ingång 70 hus B11 Akademiska sjukhusetÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-03-08
FSN2019-0025Fastighetsinvesteringsplan 2020-2029 bedömning ur ett fastighetsägarperspektivÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-02-28
FSN2019-0023Upphandling av konsulter fastighetÄrendeJohn TillmanFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-02-21
FSN2019-0022Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden 2019ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-02-14
FSN2019-0021Prioritering fastighetsinvesteringsbehov 2020-2029 inom Fastighet- och servicenämndens verksamhetsområdeÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-02-13
FSN2019-0020Information om fastighetsinvesteringsprojekt inom Region UppsalaÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-02-12
FSN2019-0019Ändrat sammanträdesdatum för arbetsutskottetÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-01-29
FSN2019-0018Fastighets- och servicenämndens delegationsordning ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-01-25
FSN2019-0017Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov 2020-2029 inom fastighets- och servicenämndens verksamhetsområdeÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-01-18
FSN2019-0016Revisionsskrivelse granskning a°tga¨rder mot korruption FSNÄrendeThomas ThunblomFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-01-17
FSN2019-0015Införande av vårdnära service (VNS)ÄrendeThomas ThunblomFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-01-16
FSN2019-0014Kundsupportavtal personsökning och larmAvtalsärende Jan AsklöfFastighets- och servicenämndenMakulerat2019-01-14
FSN2019-0013Styrbyte KB1ÄrendeRobert HanssonFastighets- och servicenämndenMakulerat2019-01-08
FSN2019-0012Personaluppföljning till fastighets- och servicenämnden 2019ÄrendeMaria ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2019-01-07
FSN2019-0011Kurser och konferenser 2019ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-01-01
FSN2019-0010Beredning av ärenden till fastighets- och servicenämnden 2019ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-01-01
FSN2019-0009Skrivelser för kännedom 2019ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-01-01
FSN2019-0008Anmälan av beslut enligt delegation för fastighets- och servicenämnden 2019ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-01-01
FSN2019-0007Fastighets- och servicenämndens ordförandebeslut 2019ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-01-01
FSN2019-0006Uppföljning av fastighets- och servicenämndens givna uppdrag 2019ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-01-01
FSN2019-0005Direktörsrapporter till fastighets- och servicenämnden 2019ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-01-01
FSN2019-0004Information till fastighets- och servicenämnden 2019ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-01-01
FSN2019-0003Fastställelse av föredragningslista fastighets- och servicenämnden 2019ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-01-01
FSN2019-0002Val av justerare 2019ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-01-01
FSN2019-0001Kallelser och protokoll fastighets- och servicenämnden 2019ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2019-01-01
FSN2018-0074Närvaro- och yttranderätt vid fastighets- och servicenämndens sammanträdenÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-12-21
FSN2018-0073Val av arbetsutskottÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-12-21
FSN2018-0072Förfrågningsunderlag FSN-AU produktionskökÄrendeJesper KarlssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-12-10
FSN2018-0071Akademiska sjukhuset. Nätstation för elkraft.ÄrendeHåkan MobergFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-12-07
FSN2018-0070Svar på mail ang parkeringsavgifterÄrendeThomas ThunblomFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-12-03
FSN2018-0069Kronåsen 2:1, underrättelse rivningslovÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-11-19
FSN2018-0068Projekt klinisk patologi (C5) - hantering av formalinÄrendeJesper KarlssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-11-08
FSN2018-0067Budget 2019 för fastighets- och servicenämndens förvaltningarÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-11-06
FSN2018-0066Inhyrning av lokaler för Hälsoäventyret, Fålhagsleden 51.ÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-10-31
FSN2018-0065Interventionslaboratorier inom kardiologi och klinisk fysiologi hus B2 Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-10-29
FSN2018-0064Inkommen fråga om motorcykelparkeringÄrendeThomas ThunblomFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-10-23
FSN2018-0063Upphandlingsdokument för styr- och regler.ÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-10-15
FSN2018-0062Uppdrag avseende driftsform för produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhusetÄrendeThomas ThunblomFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-10-10
FSN2018-0061Förfrågningsunderlag Drift NordupplandÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-10-09
FSN2018-0060Internkontrollplan för fastighets- och servicenämnden 2019ÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-10-02
FSN2018-0059Omfördelning av investeringsmedel Framtidens AkademiskaÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-09-20
FSN2018-0058Genomförande av anpassningsåtgärder ingång 100 och 101ÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-09-20
FSN2018-0057Granskningshandlingar till ny detaljplan Heby 3:17 och Heby 3:24ÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-09-18
FSN2018-0056Personalbostäder Region UppsalaÄrendeBirgitta AmnellFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-09-14
FSN2018-0055Inhyrning för ändamålet rehabcenter ÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-09-13
FSN2018-0054Inriktning avseende försäljning av fastigheterna på SlottsgrändÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-09-13
FSN2018-0053Sammanträdestider 2019 för fastighets- och servicenämnden och dess arbetsutskottÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-09-12
FSN2018-0052Ny parkering i anslutning till 100-huset vid Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-09-03
FSN2018-0051VS01 programarbete och genomförandeÄrendeHans EjdersundFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-08-31
FSN2018-0050Ramavtal för styr- och övervakningssystemÄrendeNils Erik Olov NorlénFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-08-14
FSN2018-0049Upphandling av fastighetsdrift för NordupplandÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-08-14
FSN2018-0048Investeringen kylcellerna och bårhusetÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-08-01
FSN2018-0047Avgiftsbelägga parkeringsplatser inom Region Uppsalas ägda fastigheter i länetÄrendeSonja BoströmFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2018-06-05
FSN2018-0046Uppsalapaketet - bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik som påverkar Region UppsalaÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-05-18
FSN2018-0045Ombyggnad av personalytor på BFCÄrendePer AlbrechtssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-05-18
FSN2018-0044Ombyggnad av personalytor på BFCÄrendePer AlbrechtssonFastighets- och servicenämndenMakulerat2018-05-18
FSN2018-0043Handlingsplan IKP 2018ÄrendeThomas ThunblomFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-05-17
FSN2018-0042Godkännande av förfrågningsunderlag för datasamordning i projektÄrendeTarja BergqvistFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-05-08
FSN2018-0041Uppföljning av beslut fattade av fastighets- och servicenämndenÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-05-07
FSN2018-0040Åtgärdsplan för ekonomi i balans ÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-04-27
FSN2018-0039Utökad garanti fasaden Ingång 100 (J-huset)ÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-04-23
FSN2018-0038Ansökan Hyresnämnden Villkorsändring LinbanegatanÄrendeGunnar GötegårdFastighets- och servicenämndenMakulerat2018-04-23
FSN2018-0037Initiativärende Utökade garantier gällande fasaden på J-huset/Ingång 100 på Akademiska sjukhusetÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-04-18
FSN2018-0036Initiativärende Hur ska fastigheten för regionens vårdcentral i Knivsta utvecklas?ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-03-21
FSN2018-0035Programändringar inom Framtidens Akademiska projekt B11 ÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-03-19
FSN2018-0034Sammanträdestider för fastighets- och servicenämndens arbetsutskott 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-03-07
FSN2018-0033Driftsättning av MR-hybrid ingång 100 (J-huset) ÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-03-05
FSN2018-0031Utökning av stadsbussdepå med däckverkstadÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-02-26
FSN2018-0030Återrapportering privata utförare ÄrendeJan AsklöfFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-02-21
FSN2018-0029Initiativärende Riskbedömning och konsekvensanalys med handlingsplan samt tillsättande av extern referensgruppÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-02-21
FSN2018-0028Beställning behovsanalys byggnad 1215, c5 trapphus T2ÄrendeAnnika NordbergFastighets- och servicenämndenMakulerat2018-02-20
FSN2018-0027Fastighetsinvesteringsplan 2019-2028 bedömning ur ett fastighetsägarpespektivÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-02-19
FSN2018-0026Ny vårdcentral och folktandvård ÖstervålaÄrendeTarja BergqvistFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-02-12
FSN2018-0025Behovsanalys samtalsrum Fålhagens VCÄrendeGunnar GötegårdFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-02-09
FSN2018-0024Ledningssystem för arbetsmiljö och årscykel för uppföljning till fastighets- och servicenämndenÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-02-05
FSN2018-0023Fastighets- och servicenämndens delegationsordningÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-02-05
FSN2018-0022Byte ytskikt helikopterplattaÄrendeTomas ErikssonFastighets- och servicenämndenMakulerat2018-02-01
FSN2018-0021Godkännande av förfrågningsunderlag för Tekniska konsulter data och modellsamordningÄrendeTarja BergqvistFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-01-31
FSN2018-0020Godkännande av förfrågningsunderlag för närvårdsplatserÄrendeAnders SilénFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-01-31
FSN2018-0019Inhyrning av lokaler till sjukhustandvårdenÄrendeSören HillFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-01-30
FSN2018-0018VS01 Kopplingsrum. (8041843 Sekundär fjärrvärme VS01)ÄrendeHans EjdersundFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-01-29
FSN2018-0017Parkeringsavgifter Ambulansen akademiska sjukhusetÄrendeThomas ThunblomFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-01-26
FSN2018-0016Breddning kulvert B3ÄrendeTomas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-01-23
FSN2018-0015Ombyggnad hiss A9 H3ÄrendeFredrik SadjakFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-01-11
FSN2018-0014Fastighets- och servicenämndens årsredovisning 2017ÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-01-09
FSN2018-0013Prioritering fastighetsinvesteringsbehov 2019-2028 inom fastighets- och servicenämndens verksamhetsområdeÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-01-09
FSN2018-0012Lokalanpassning kylceller i C5, Klinisk patologi (underliggande vattenskada som orsak)ÄrendeTarja BergqvistFastighets- och servicenämndenBehandlas2018-01-08
FSN2018-0011Kurser och konferenser 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-01-01
FSN2018-0010Beredning av ärenden till fastighets- och servicenämnden 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-01-01
FSN2018-0009Skrivelser för kännedom 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-01-01
FSN2018-0008Anmälan av beslut enligt delegation för fastighets- och servicenämnden 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-01-01
FSN2018-0007Fastighets- och servicenämndens ordförandebeslut 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-01-01
FSN2018-0006Uppföljning av fastighets- och servicenämndens givna uppdrag 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-01-01
FSN2018-0005Månadsrapporter till fastighets- och servicenämnden 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-01-01
FSN2018-0004Informationer till fastighets- och servicenämnden 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-01-01
FSN2018-0003Fastställelse av föredragningslista fastighets- och servicenämnden 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-01-01
FSN2018-0002Val av justerare 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-01-01
FSN2018-0001Kallelser och protokoll fastighets- och servicenämnden 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2018-01-01
FSN2017-0085Förvaltningsdirektörsbeslut materialhantering teknikavdelningenÄrendeThomas ThunblomFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-12-28
FSN2017-0084Förvaltningsdirektörsbeslut MaterialhanteringÄrendeThomas ThunblomFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-12-28
FSN2017-0083Ombyggnad av personalytor, B16, plan 5.ÄrendePer AlbrechtssonFastighets- och servicenämndenMakulerat2017-12-21
FSN2017-0082Initiativärende avseende undersök möjligheten att inrätta en pendlarparkeringÄrendeTarja BergqvistFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-12-19
FSN2017-0081Beslut om upphandling av Sop- och tvättsugÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-12-11
FSN2017-0080Fastställande av Fastighet och servicenämndens budget 2018ÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-12-06
FSN2017-0079Styrgrupp Framtidens Akademiska 2017ÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-12-05
FSN2017-0078Fasaden igen 100-husetÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-11-28
FSN2017-0077Revisionsskrivelse granskning av klassificering av utgifter som drift eller investeringÄrendeAngelica WiklundFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-11-27
FSN2017-0076Antagande av förfrågningsunderlag ramavtal undertaksentreprenadÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-11-17
FSN2017-0075Antagande av förfrågningsunderlag ramavtal rivning och fuktsaneringÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-11-17
FSN2017-0074Ramavtalsupphandling UndertaksentreprenadÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-11-17
FSN2017-0073Upphandling av NärvårdsplatserÄrendeLars Fredrik JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-11-15
FSN2017-0072Redovisning av uppföljning av fattade beslut till fastighets- och servicenämndenÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-11-15
FSN2017-0071Ändrad sammanträdestid för fastighets- och servicenämndens arbetsutskott i maj och november 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-11-15
FSN2017-0070Internkontrollplan för fastighets- och servicenämnden 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-11-14
FSN2017-0069Synpunkter på innomhus miljön. Avd 70D & 50E. 20171026ÄrendePer AlbrechtssonFastighets- och servicenämndenMakulerat2017-11-08
FSN2017-0068Ny cyklotron, hus B16, ASÄrendePer AlbrechtssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-11-06
FSN2017-0067Detaljplan del av Söderhällby laga kraft 17-09-25ÄrendeSören HillFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-10-31
FSN2017-0066Brand och utrymningsåtgärder hus F15 plan 4 ASÄrendeDaniel EdwartzFastighets- och servicenämndenMakulerat2017-10-12
FSN2017-0065Initiera upphandling vårdcentral RosendalÄrendeSören HillFastighets- och servicenämndenMakulerat2017-10-11
FSN2017-0064Initiera upphandling av vårdcentral KnivstaÄrendeSören HillFastighets- och servicenämndenMakulerat2017-10-11
FSN2017-0063FU F13 garaget och tillgänglighet F-blockenÄrendeTomas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-10-09
FSN2017-0062FAS (Framtidens Akademiska) - Anpassningsåtgärder avseende B9/B12, centralblocket ÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-10-06
FTV2017-0023Framtidens Akademiska (FAS), anpassningsåtgärder avseende B9/B12, centralblocketÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenMakulerat2017-10-06
FSN2017-0061Delegering av undertecknande av entreprenadkontraktÄrendeThomas ThunblomFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-10-06
FSN2017-0060Komplettering el- och datauttag, SterilcentralenÄrendePer AlbrechtssonFastighets- och servicenämndenMakulerat2017-10-05
FSN2017-0059Fastighetsutvecklingsplan del 2 och 3ÄrendeSören HillFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-10-03
FSN2017-0058Sammanträdestider för fastighets- och servicenämndens arbetsutskott 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-10-03
FSN2017-0057Anpassningsåtgärder B9/B12ÄrendePer AlbrechtssonFastighets- och servicenämndenMakulerat2017-09-26
FSN2017-0056Delårsrapport 2017 för Fastighet och servicenämndens verksamhetsområdeÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-09-21
FSN2017-0055Säkerhetshöjande åtgärder hus F11 och del av hus F12 Akademiska sjukhusetÄrendeDaniel EdwartzFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-09-19
FSN2017-0054Brandprojekt F11/F12ÄrendeDaniel EdwartzFastighets- och servicenämndenMakulerat2017-09-19
FSN2017-0053Initiering av upphandling av tekniska konsulter data, modellsamordning samt hantering av tekniska dokument och ritningarÄrendeSören HillFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-09-19
FSN2017-0052Inhyrning av lokaler för Folktandvården Stationsgatan 12ÄrendeSören HillFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-09-12
FSN2017-0051Beredning av ärenden till fastighets- och servicenämndens sammanträden 2017ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-09-08
FSN2017-0050Fastighetsinvesteringsprocessen Region UppsalaÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-09-07
FSN2017-0049F13 Garaget tillgänglighet och väganslutning F-blocketÄrendeTomas ErikssonFastighets- och servicenämndenMakulerat2017-09-07
FSN2017-0048Prioriterad fastighetsinvesteringsplan 2018-2023 RPBÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-09-07
FSN2017-0047Genomförande anpassningsåtgärder B9/B12ÄrendeThomas ThunblomFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-09-07
FSN2017-0046Sammanträdestider för fastighets- och servicenämnden 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-09-04
FSN2017-0045Fastställelse av föredragningslistaÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-09-04
FSN2017-0044Val av justerareÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-09-04
FSN2017-0043Upphandling av ramavtal för om- och tillbyggnadsentreprenadÄrendeJohn TillmanFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-08-31
FSN2017-0042Vårt nya sjukhusÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-08-25
FSN2017-0041Upphandling inhyrning vårdcentral Södra stadenÄrendeAnders SilénFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-08-07
FSN2017-0040Upphandling inhyrning vårdcentral KnivstaÄrendeSören HillFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-08-07
FSN2017-0038Ny dialysavdelning hus B20ÄrendePer AlbrechtssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-08-07
FSN2017-0037Renovering F13-garaget byggnad 1156ÄrendeTomas ErikssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-08-07
FSN2017-0036Uppföljning av beslut fattade av fastighets och servicenämnden 2017ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-06-12
FSN2017-0035Genomförandebeslut projektering B9/B12ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenMakulerat2017-05-16
FSN2017-0034Inhyrning lokal för Folktandvården Stationsgatan 12ÄrendeSören HillFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-05-16
FSN2017-0033Primärvården SamariterhemmetÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-05-16
FSN2017-0032Ny vårdcentral - AlmungeÄrendeSonja BoströmFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-05-16
FSN2017-0031Granskning av processen för stora investeringar 2017ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-05-03
FSN2017-0030Skrivelser för kännedom 2017ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-04-25
FSN2017-0029Upphandling B11ÄrendeKent StrömbergFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-04-10
FSN2017-0028Återrapportering avseende uppföljning privata utförare 2017, fastighets- och servicenämndenÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-04-10
FSN2017-0027Initiering av upphandling hyreskontrakt närvårdsplatserÄrendeTarja BergqvistFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-04-10
FSN2017-0026Kringinvesteringar Neonatal/Kvinna & barn ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-04-10
FSN2017-0025Hälsoäventyret, programarbeteÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-04-10
FSN2017-0024Upphandling ramavtal fastighetsunderhåll (byggentreprenad) ÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-04-10
FSN2017-0023Upphandling ramavtal fastighetsunderhåll (elentreprenad) ÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-04-10
FSN2017-0022Upphandling ramavtal fastighetsunderhåll (rivnings- och fuktsaneringsentreprenad) ÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-04-10
FSN2017-0021Upphandling ramavtal fastighetsunderhåll (undertaksentreprenad) ÄrendeJonas ErikssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-04-10
FSN2017-0020Initiering av upphandling ramavtal byggentreprenörerÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-04-10
FSN2017-0019Genomförande av en förnyad förstudie gällande ny Cyklotron, Akademiska sjukhusetÄrendePer AlbrechtssonFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-02-28
FSN2017-0018Inhyrning av ny ambulansstation Tierp ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-02-28
FSN2017-0017Ny placering av Stabsfunktionen på Lasarettet i EnköpingÄrendeAnders SilénFastighets- och servicenämndenAvslutat från handläggare2017-02-28
FSN2017-0016Förlängning av avtal om leverans om patientmat till Akademiska sjukhusetÄrendeJan AsklöfFastighets- och servicenämndenBehandlas2017-02-21
FSN2017-0015Fråga om Almunge vårcentralÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-02-20
FSN2017-0014Investeringsplan 2018 - 2023ÄrendeKarin JohanssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-02-16
FSN2017-0013Initiativ: Införande av Vårdnära service VNSÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-02-15
FSN2017-0012Kallelser och protokoll fastighets- och servicenämnden 2017ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-02-10
FSN2017-0011Granskning av regionens investeringar vid Akademiska sjukhusetÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-01-19
FSN2017-0010Informationer till fastighets och servicenämnden 2017ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-01-16
FSN2017-0009Uppdrag 3*3 till förvaltningarnaÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-01-03
FSN2017-0008Riktlinjer för uppföljning av investeringsprojektÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-01-02
FSN2017-0007Internkontrollplan 2017ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-01-01
FSN2017-0006Kurser och konferenser 2017ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-01-01
FSN2017-0005Valärenden 2017ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-01-01
FSN2017-0004Ordförandebeslut fastighets- och servicenämnden 2017ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-01-01
FSN2017-0003Anmälan av beslut enligt delegation 2017ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-01-01
FSN2017-0002Fastställande av fastighets och servicenämndens budget 2017ÄrendeSven Arne ÅsmanFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-01-01
FSN2017-0001Månadsrapporter till fastighets och servicenämnden 2017ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2017-01-01
FSN2016-0056Kulvertanslutning B9 och B12ÄrendeSven Arne ÅsmanFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-12-28
FSN2016-0055Initiativ till Fastighets- och servicenämnden: Resurser där arbetsmiljön kräver det - se över lokalbehoven för hela barnsjukhusetÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-12-14
FSN2016-0054Uppförande av stadsbussdepåÄrendeSven Arne ÅsmanFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-12-02
FSN2016-0053Granskning av intern styrning och kontrollÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-11-28
FSN2016-0052Uppsala Fairtrade CityÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-11-17
FSN2016-0051Programändringar ing. 70 Akademiska sjukhusetÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-11-03
FSN2016-0050Nya entréer till AB-huset på SamariterhemmetÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-11-02
FSN2016-0049Internkontrollplan 2017ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-10-14
FSN2016-0048Upphandling av avtal för drift av caféverksamhet, lunchrestaurang, butik och catering Akademiska sjukhusetÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-10-14
FSN2016-0047Tilldelning av ytterligare medel till helikopterflygplatsÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-10-14
FSN2016-0046Gascentral F17, Akademiska sjukhusetÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-09-30
FSN2016-0045Ombyggnad D1 hus för rättspsykiatri och äldrepsykiatrimottagning samt psykiatrins mellanvårdsmottagningÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-09-30
FSN2016-0044Omdisponering av investeringsmedel ÄrendeSven Arne ÅsmanFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-09-30
FSN2016-0043Sammanträdestider för Fastighets- och servicenämnden 2017ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-09-06
FSN2016-0042Tillbyggnad Ronald McDonaldÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-08-25
FSN2016-0041Produktionskök ÄrendeThomas ThunblomFastighets- och servicenämndenBehandlas2016-07-26
FSN2016-0040Kollektivtrafikförsörjning inom Akademiska sjukhusets områdeÄrendeSven Arne ÅsmanFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-07-26
FSN2016-0039Initiering av upphandling för drift av Blå KorsetÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-07-26
FSN2016-0038Svar till landstingets revisorer beträffande Produktionsstyrelsens årsredovisning 2015ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-07-26
FSN2016-0037Energisparåtgärder Enköpings lasarettÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-07-26
FSN2016-0036Driftoptimering under 2016 i Energisparprogrammet 5 - 2018ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-07-26
FSN2016-0035Ny media-kulvert F 13 Akademiska sjukhusetÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-07-26
FSN2016-0034Redundans oxygen, Akademiska sjukhusetÄrendeSven Arne ÅsmanFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-07-26
FSN2016-0033Ny vårdcentral och folktandvård i ÖstervålaÄrendeSven Arne ÅsmanFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-07-26
FSN2016-0032Svar över vilka åtgärder som vidtagit angående stora investeringarÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-07-04
FSN2016-0031Hyresavtal HubbenÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-06-02
FSN2016-0030Granskning av Produktionsstyrelsens årsredovisning 2015ÄrendeBjörn LarssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-05-30
FSN2016-0029Lokaler för Palliativt centrum (Hospice)ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-05-23
FSN2016-0028God MatÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-05-03
FSN2016-0027MiljöredovisningÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-04-28
FSN2016-0026Inhyrning av lokaler för Folktandvården i kv. EldarenÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-04-28
FSN2016-0025Rening av antibiotika vid Akademiska sjukhusetÄrendeSven Arne ÅsmanFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-04-28
FSN2016-0024Fastställande av parkeringsavgifter i anslutning till Akademiska sjukhuset ÄrendeSven Arne ÅsmanFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-04-28
FSN2016-0023Upphandling av telefonitjänsterÄrendeSven Arne ÅsmanFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-04-28
FSN2016-0022Evakuering UlleråkerÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-04-28
FSN2016-0021Översyn av hyresmodell och avkastningskravet på landstingsserviceÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-04-28
FSN2016-0020Uppdrag att utreda egen produktion av förnybar energiÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-04-28
FSN2016-0019Redovisning av pågående fastighetsprojektÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-04-28
FSN2016-0018Månadsrapporter och tertialuppföljning LRC, LSU och FSNÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-04-28
FSN2016-0017Samråd för anläggande av geoenergianläggning för Akademiska sjukhusetÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-04-14
FSN2016-0016Rapportering av pågående och planerade upphandlingarÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-04-12
FSN2016-0015Fastighetsutvecklingsplan Landstinget i Uppsala länÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-04-11
FSN2016-0014Framtidens Akademiska sjukhus (CK2013-0046)ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-04-11
FSN2016-0013Reningsprojekt - antibiotikarening vid Akademiska sjukhusetÄrendeSofia SchultzFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-04-05
FSN2016-0012Uppdragbeskrivning miljökonsekvenser produktionskökÄrendePer KarlssonFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-04-05
FSN2016-0011Begäran om förhandling enligt MBL 14 § med anledning av parkeringspriser vid Akademiska sjukhuset (CK 2016-0217)ÄrendeCecilia LidénFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-03-31
FSN2016-0010På tal om Earth hourÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-03-30
FSN2016-0009Länsgemensam särskild kollektivtrafik - samordnad beställningscentralÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-03-23
FSN2016-0008Synpunkter på höjda parkeringsavgifter (CK2016-0200)ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-03-21
FSN2016-0007Begäran om förhandling enligt MBL § 14 MBL med anledning av oenighet beträffande höjning av parkeringsavgifter vid Akademiska sjukhuset (CK2016-0217)ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-03-21
FSN2016-0006Sammanträdesdatum för fastighets- och servicenämnden 2016 (CK2015-0567)ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-03-21
FSN2016-0005Val av ledamöter till fastighets- och servicenämndens arbetsutskott (CK2015-0568)ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-03-21
FSN2016-0004Delegationsordning Fastighets- och servicenämnden (CK2015-0569)ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-03-21
FSN2016-0003Internkontrollplan 2016 för LRC, LSU och FSN (CK2016-0107)ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-03-21
FSN2016-0002Styrkort 2016 för LRC, LSU och FSN (CK2016-0109)ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-03-21
FSN2016-0001Budget 2016 för LRC och LSU (CK2016-0108)ÄrendeErica HultFastighets- och servicenämndenAvslutat2016-03-21