Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
FTV2022-00017Funktionsavtal Unident ÅrstaAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2022-06-20
FTV2022-00016Carestream- uppdragsavtal Integration PU-tjänstAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2022-06-15
FTV2022-00015Carestream-textning av filmer, tillägg till T4 AcademyAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2022-06-14
FTV2022-00014Samlingsärende - Tackbrev Hälsofrämjande och förebyggande munhälsa i skolanÄrendeFolktandvårdenBehandlas2022-06-08
FTV2022-00013Uppdrag att genomföra kvalitets-och verksamhetsutveckling-utvärdering av midazolam i tandvården.ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2022-05-05
FTV2022-00012Sveriges Folktandvårdsförening - Yttrande över förslag till ändring av Tandvårds-och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om statligt tandvårdsstödÄrendeGunilla SwanholmFolktandvårdenBehandlas2022-04-21
FTV2022-00011Avtal mellan Region Uppsala och Institutionen för odontologi - Kamprad-projektetAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2022-04-19
FTV2022-00010Protokoll Ledningens Miljögenomgång VT 2022ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2022-03-17
NVH2022-00067Förhandlingsprotokoll - Lokala kollektivavtal Nära vård och hälsaÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2022-03-07
FTV2022-00009TjutÄrendeFolktandvårdenAvslutat från handläggare2022-02-03
FTV2022-00008PatientnämndenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2022-02-02
FTV2022-00007LOV Avgiftsfri allmäntandvård till barn och unga i Västmanland.Avtalsärende FolktandvårdenBehandlas2022-01-17
FTV2022-00006Ledningens miljögenomgång 2021ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2022-01-17
FTV2022-00005ipoolAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2022-01-04
NVH2022-00025Spontanansökningar 2022ÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2022-01-03
NVH2022-00009Rekryteringsärenden - Nära vård och hälsa ÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2022-01-03
FTV2022-00004Samlingsärende-Samverkansprotokoll 2022ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2022-01-03
FTV2022-00003Samlingsärende- FTV BrevlådaÄrendeFolktandvårdenBehandlas2022-01-03
FTV2022-00002Samlingsärende IVOÄrendeFolktandvårdenBehandlas2022-01-03
FTV2022-00001Samlingsärende- Ekonomirapporter 2022ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2022-01-03
FTV2021-00042Klart Ledarskap Avtalsärende FolktandvårdenBehandlas2021-11-30
FTV2021-00041SekretessärendeÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-11-18
FTV2021-00040Tilläggsavtal Carestream Dental Fjärrfelsökning samt utbyte hårdvaraAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2021-11-16
FTV2021-00039Tilläggsavtal Carestream Dental T4 SjälvbetjäningAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2021-11-16
FTV2021-00038Unident Funktionsavtal Tandreglering VretgrändAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2021-11-16
FTV2021-00037Svenska Läkemedelsförsäkringen - FörfråganÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-11-03
FTV2021-00036Fullmakt PostNord- VästertorgÄrendeFolktandvårdenAvslutat2021-11-01
FTV2021-00035AnteckningÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-10-08
FTV2021-00034Begäran om intyg/journalÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-09-27
FTV2021-00033SekretessärendeÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-09-23
FTV2021-00032Beslut projekt Utveckling av karies i samband med ortodontisk behandling.ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-09-22
FTV2021-00031BokningsmeddelandeÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-09-14
FTV2021-00030Beslut EtikprövningsansökanÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-08-30
FTV2021-00029Sveriges Folktandvårdsförening Remissvar- TandvårdsutredningenÄrendeGunilla SwanholmFolktandvårdenBehandlas2021-08-25
FTV2021-00028Avtal - Digital RöntgenAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2021-08-13
FTV2021-00027SekretessärendeÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-08-11
FTV2021-00026SekretessärendeÄrendeFolktandvårdenAvslutat2021-08-11
FTV2021-00025SekretessärendeÄrendeFolktandvårdenAvslutat2021-08-11
FTV2021-00024Fastighetsinvestering FTV EnköpingÄrendeErik JonassonFolktandvårdenBehandlas2021-07-05
FTV2021-00023Anmälan av personuppgiftsincidentÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-06-23
FTV2021-00022Socialstyrelsen-begäran om journalerÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-06-23
FTV2021-00021PatientärendeÄrendeAnna-Cari LindhFolktandvårdenBehandlas2021-06-09
FTV2021-00020Underleverantörsavtal gällande Tandbehandling under narkosAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2021-06-07
FTV2021-00019Protokoll UTTFÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-05-11
FTV2021-00018Beslut IVO ÄrendeFolktandvårdenAvslutat2021-05-04
FTV2021-00017Protokoll- Ledningens miljögenomgång våren 2021ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-05-04
FTV2021-00016Avtal om UppdragsutbildningAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2021-04-26
FTV2021-00015Remissvar - Folktandvårdsföreningen. Yttrande över förslag till föreskrifter om användning av medicintekniska produkter.ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-04-20
FTV2021-00014Remissvar- Folktandvårdsföreningen Yttrande över förslag till ändring och omtryck av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreskrifterÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-04-20
FTV2021-00013Avtal- FTV Region Uppsala och FTV Stockholms län AB ST Utbildning AKAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2021-03-24
FTV2021-00012Tillsynsrapport efter arkivtillsyn genom egenkontroll 2020ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-03-24
FTV2021-00011Protokoll Ledningens miljögenomgångÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-03-18
FTV2021-00010Samlingsärende Bilaga -tillgång till patientjournaluppgifterÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-03-18
FTV2021-00009ÖverenskommelseÄrendeLina WallqvistFolktandvårdenBehandlas2021-03-09
FTV2021-00008Samlingsärende- Samverkansprotokoll Folktandvården 2021ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-03-01
FTV2021-00007SekretessärendeÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-03-01
FTV2021-00006Avtal-Avgiftsfri allmäntandvård till barn och unga i SörmlandAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2021-02-04
FTV2021-00005Avtal-LOV Valfrihet inom ortodonti i Region VästmanlandAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2021-02-04
FTV2021-00004Fullmakt-FTV Gävleborg Intraoral ScannerÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-01-13
FTV2021-00003Samlingsärende 2021 Folktandvårdens brevlådaÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-01-05
NVH2021-00025SpontanansökningarÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2021-01-04
FTV2021-00002Samlingsärende 2021 IVOÄrendeFolktandvårdenBehandlas2021-01-04
FTV2021-00001Samlingsärende - 2021 Ekonomi MånadsrapporterÄrendeErik JonassonFolktandvårdenBehandlas2021-01-04
FTV2020-00045Åtkomst journal 1177ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-11-20
FTV2020-00044IVO-avslutat ärende IDRLÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-11-16
FTV2020-00043IVO-påminnelse begäran om handlingar IDBPÄrendeAnna-Cari LindhFolktandvårdenBehandlas2020-11-16
FTV2020-00042HRÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2020-11-09
FTV2020-00041Sveriges Folktandvårdsförening angående fysiska kurser under Covid-19 pandeminÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-10-29
FTV2020-00040AMV - VC Gottsunda- FTVÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-10-23
FTV2020-00039Informationsbrev angående Folktandvårdens arbete med tandborstning på Förskolan SagogrändÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-10-20
FTV2020-00038Underleverantörsavtal gällande Tandbehandling under narkos - FTV Region Uppsala-FTV Stockholms län Danderyds sjukhusAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2020-10-19
FTV2020-00037Avtal ST-utbildning FTV Uppsala-FTV Stockholms länAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2020-09-30
FTV2020-00036Konsignationsavtal Straumann AB- FTV EnköpingAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2020-09-28
FTV2020-00035Åtkomst journal via nätet och 1177 VårdguidenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-09-21
FTV2020-00034Arkivtillsyn 2020 i form av egenkontroll-FolktandvårdenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-09-03
FTV2020-00033Medcontrolärende SÄBOÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-09-02
FTV2020-00032Remissvar gällande rapport "Behandling av okontrollerad kariessjukdom" från FTV i Uppsala länÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-08-31
FTV2020-00031Begränsad åtkomst 1177ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-08-27
FTV2020-00030Beslut om arkiveringsverktyg för personakterÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-08-13
FTV2020-00029Rutiner för att få fler äldre att fortsätta gå till tandvårdenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-08-13
FTV2020-00028Meddelande om avgång med hel sjukersättning enligt lagen om Allmän försäkringÄrendeFolktandvårdenAvslutat2020-08-13
FTV2020-00027Programavtal om verksamhetsförlagd utbildning-TandhygienistprogrammetAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2020-07-07
FTV2020-00026Sveriges Folktandvårdsförening - remissvarÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-07-01
FTV2020-00025Sveriges Folktandvårdsförening- remissvar över utkast om särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av Covid 19ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-07-01
FTV2020-00024Sveriges Folktandvårdsförening-Coronapandemins effekter på det statliga tandvårdsstödet högkostnadsskyddÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-07-01
FTV2020-00023Angående ortodontibehandling IDJÅAÄrendeKatarina WadsteinFolktandvårdenBehandlas2020-06-29
FTV2020-00022IVO-begäran om handlingarÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-06-09
FTV2020-00021Förlängning av Ramavtal avseende system för Digital RöntgenAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2020-05-27
FTV2020-00020IVO-begäran om handlingar IDBPÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-05-15
FTV2020-00019IVO-IDJKÄrendeAnna-Cari LindhFolktandvårdenBehandlas2020-05-15
FTV2020-0018Konsignationsavtal Straumann AB- FTV VästertorgAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2020-05-04
FTV2020-0017Hyresavtal Canon LiljeforstorgAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2020-03-30
FTV2020-0016Radiologisk ledningsfunktion för odontologisk radiologi inom Region UppsalaÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-03-23
FTV2020-0015Lokalt kollektivavtal FTV Uppsala LiljeforstorgÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-03-17
FTV2020-0014Begränsa åtkomst 1177ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-03-16
FTV2020-0013Avtal Unident Schick sensor BålstaAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2020-03-11
FTV2020-0012Avtal FTV Uppsala OFM-FTV Dalarna specialisttjänstgöringAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2020-03-11
FTV2020-0011Folktandvården Lokalt kollektivavtal StationenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-02-25
FTV2020-0010Hårdvara SjälvbetjäningskioskerAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2020-02-24
FTV2020-0009IVO anmälan IDNKNÄrendeAnna-Cari LindhFolktandvårdenAvslutat2020-02-21
FTV2020-0008IVO IDMSAÄrendeAnna-Cari LindhFolktandvårdenBehandlas2020-02-21
FTV2020-0007Årsredovisning 2019 FolktandvårdenÄrendeErik JonassonFolktandvårdenAvslutat2020-02-12
FTV2020-0006SkadeståndskravÄrendeAnna-Cari LindhFolktandvårdenBehandlas2020-02-06
FTV2020-0005Underrättelse IDMSAÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2020-02-06
FTV2020-0004AvvikelserapportÄrendeFolktandvårdenBehandlas2020-01-22
FTV2020-0003Avtal Specialisttandvården- FTV GävleborgAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2020-01-09
FTV2020-0002Konsignationsavtal - FTV SeminarietAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2020-01-08
FTV2020-0001Samlingsärende - Månadsrapporter 2020ÄrendeErik JonassonFolktandvårdenBehandlas2020-01-02
FTV2019-0061Leveransgodkännande- Carestream T4 SjälvbetjäningskioskerAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2019-12-20
FTV2019-0060Månadsrapport Folktandvården November 2019ÄrendeErik JonassonFolktandvårdenAvslutat2019-12-20
FTV2019-0059Månadsrapport Folktandvården Oktober 2019ÄrendeErik JonassonFolktandvårdenAvslutat2019-12-20
FTV2019-0058Svar-DataintrångÄrendeAnna-Cari LindhFolktandvårdenBehandlas2019-12-16
FTV2019-0057Begränsa åtkomst via 1177ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2019-12-13
FTV2019-0056ArbetstidÄrendeFolktandvårdenBehandlas2019-12-10
FTV2019-0055IVO-begäran om handlingar IDJXÄrendeFolktandvårdenBehandlas2019-12-09
FTV2019-0054Brev till patientnämnden IDMWÄrendeAnna-Cari LindhFolktandvårdenBehandlas2019-11-27
FTV2019-0053Journalförfrågan ÄrendeAnna-Cari LindhFolktandvårdenBehandlas2019-11-27
FTV2019-0052Ärende IDTYÄrendeAnna-Cari LindhFolktandvårdenBehandlas2019-11-27
FTV2019-0051Månadsrapport Folktandvården september 2019ÄrendeErik JonassonFolktandvårdenAvslutat2019-11-04
FTV2019-0050ArbetstidÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2019-10-28
FTV2019-0049IVO ärende ID DDOPÄrendeFolktandvårdenBehandlas2019-10-15
FTV2019-0048FTV Samlingsärende- PUB-avtal 2019Avtalsärende FolktandvårdenBehandlas2019-10-04
FTV2019-0047Begränsa åtkomst 1177 e-tjänsterÄrendeFolktandvårdenBehandlas2019-10-04
FTV2019-0046FTV Delårsrapport 2019ÄrendeErik JonassonFolktandvårdenAvslutat2019-09-26
FTV2019-0045FTV Månadsrapport Juli 2019ÄrendeErik JonassonFolktandvårdenAvslutat2019-09-26
FTV2019-0044PersonuppgiftsbiträdesavtalAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2019-09-23
FTV2019-0043Personuppgiftsbehandling FolktandvårdenÄrendeAnnika HolmströmFolktandvårdenAvslutat2019-09-11
FTV2019-0042FTV Uppsala län-Scandinovata AB fluoranalysAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2019-09-03
FTV2019-0041Tilläggsavtal - Carestream-FTV CS T4 AcademyAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2019-08-29
FTV2019-0040FTV Månadsrapport maj 2019ÄrendeErik JonassonFolktandvårdenAvslutat2019-08-20
FTV2019-0039FTV Tertialrapport 1 -2019ÄrendeErik JonassonFolktandvårdenAvslutat2019-08-20
FTV2019-0038Avtal Canon, KanikenAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2019-08-13
FTV2019-0037Hyresavtal Väntrums TV CMT SeminarietAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2019-08-13
FTV2019-0036Avtal DLL Väntrums-TV CMT SeminarietAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2019-08-13
FTV2019-0035Begäran om journalerÄrendeFolktandvårdenBehandlas2019-08-09
FTV2019-0034Avtal Specialisttandvården, FTV Västerbotten och FTV Uppsala länAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2019-08-07
FTV2019-0033Beslut om övertid enligt Arbetstidslagen §8a IDIHÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2019-08-06
FTV2019-0032Beslut om extra övertid enligt Arbetstidslagen§8a IDMZÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2019-08-06
FTV2019-0031LoggrapportÄrendeFolktandvårdenAvslutat2019-08-01
FTV2019-0030Facklig Förhandling- UndersökningsmallarÄrendeFolktandvårdenAvslutat2019-07-02
FTV2019-0029Vidarebefordran av RemissÄrendeAnna-Cari LindhFolktandvårdenAvslutat2019-06-28
FTV2019-0028Avtal- FTV Region Uppsala- FTV Stockholms län ST utbildningAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2019-06-19
FTV2019-0027Avtal FTV CMT -FTV Dalarna rörande specialisttjänstgöringAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2019-06-11
FTV2019-0026GDPR-information till rektorer och personal rörande Folktandvårdens förebyggande insatser på Olandsskolan, Stavbyskolan och TunaskolanÄrendeFolktandvårdenBehandlas2019-06-10
FTV2019-0025Månadsrapport mars 2019-FolktandvårdenÄrendeErik JonassonFolktandvårdenAvslutat2019-05-28
FTV2019-0024Månadsrapport februari 2019 FolktandvårdenÄrendeErik JonassonFolktandvårdenAvslutat2019-05-28
FTV2019-0023Avtal FTV Uppsala- Tullbergs Praktik AB rörande specialisttjänstgöringAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2019-05-24
FTV2019-0022SekretessärendeÄrendeAnna-Cari LindhFolktandvårdenAvslutat2019-05-21
FTV2019-0021IVO-bekräftelse av anmälanÄrendeAnna-Cari LindhFolktandvårdenBehandlas2019-05-21
FTV2019-0020Avtal FTV CMT Uppsala och FTV Gävleborg rörande specialisttjänstgöringAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2019-05-17
FTV2019-0019Förfrågan tandvårdÄrendeAnna-Cari LindhFolktandvårdenBehandlas2019-05-14
FTV2019-0018Remiss SocialstyrelsenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2019-05-10
FTV2019-0017PolisanmälanÄrendeFolktandvårdenAvslutat2019-04-30
FTV2019-0016IVO-Begäran om handlingar IDPEÄrendeAnna-Cari LindhFolktandvårdenAvslutat2019-04-30
FTV2019-0015Remissvar till TLV från Sveriges FolktandvårdsföreningÄrendeFolktandvårdenBehandlas2019-04-11
FTV2019-0014Medarbetarundersökning 2018-FolktandvårdenÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2019-03-26
FTV2019-0013PersonuppgiftsbiträdesavtalAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2019-03-15
FTV2019-0012Polisen-begäran om kopior patientjournalÄrendeFolktandvårdenBehandlas2019-03-15
FTV2019-0011Avtal-Offert FTV Uppsala och Västerbotten, Symfoni&WebkoralAvtalsärende FolktandvårdenBehandlas2019-03-11
FTV2019-0010Avtal Folktandvården- Tandvården Norrbotten angående specialisttjänstgöring.Avtalsärende FolktandvårdenBehandlas2019-03-08
FTV2019-0009Avtal mellan FTV Uppsala län och Tandläkare Tullbergs Praktik AB rörande specialisttjänstgöringÄrendeFolktandvårdenBehandlas2019-03-01
FTV2019-0008Polisanmälan - stöldÄrendeFolktandvårdenBehandlas2019-02-28
FTV2019-0007Folktandvårdens Årsredovisning 2018ÄrendeErik JonassonFolktandvårdenAvslutat2019-02-22
FTV2019-0006Folktandvården Forskning-och utvecklingsprojekt 2018ÄrendeFolktandvårdenAvslutat2019-02-11
FTV2019-0005Folktandvårdens patientsäkerhetsberättelse 2018ÄrendeAnna-Cari LindhFolktandvårdenBehandlas2019-02-11
FTV2019-0004Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket FTV VästertorgÄrendeFolktandvårdenAvslutat2019-01-29
FTV2019-0003Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket FTV St:PerÄrendeFolktandvårdenAvslutat2019-01-29
FTV2019-0002Förhandling §11- Avslut tillägg till mycket svårrekryterade kliniker Östhammar. (Dubbelt diariefört, se ärende FTV2019-0001).ÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenMakulerat2019-01-10
FTV2019-0001Förhandling §11- Avslut tillägg till mycket svårrekryterade kliniker (Östhammar)ÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2019-01-10
FTV2018-0049Lokalt kollektivavtal Akuten, Folktandvården Uppsala länÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-12-20
FTV2018-0048Månadsrapporter FTV sep-nov 2018ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-12-14
FTV2018-0047Utökade möjligheter att avsluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödetÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-12-10
FTV2018-0046Protokollutdrag Vårdstyrelsen 19 novemberÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-12-10
FTV2018-0045Protokoll överläggning Vision-FolktandvårdenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-12-05
FTV2018-0044Beslut om upphörande av tidsbegränsade tillägg till mycket svårrekryterade kliniker-ÖsthammarÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-12-04
FTV2018-0043Ärende IDAAÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-11-14
FTV2018-0042Uppsägning av lokalt kollektivavtal för Folktandvården AkutenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-11-05
FTV2018-0041Underrättelse IDRSÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2018-10-18
FTV2018-0040Arbetsmiljöverket Inspektionsmeddelande- EnköpingÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-10-11
FTV2018-0039Ärende IDSFÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-10-10
FTV2018-0038Månadsrapport Augusti (T2) 2018 FolktandvårdenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-10-05
FTV2018-0037Månadsrapport Juli 2018 FolktandvårdenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-10-05
FTV2018-0036Månadsrapport maj 2018 FolktandvårdenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-10-05
FTV2018-0035Månadsrapport T1 2018 FolktandvårdenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-10-05
FTV2018-0034Månadsrapport Mars 2018 FolktandvårdenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-10-05
FTV2018-0033Månadsrapport Februari 2018 FolktandvårdenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-10-05
FTV2018-0032IVO meddelandeÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-09-25
FTV2018-0031Arbetsmiljöinspektion Folktandvården BålstaÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-09-11
FTV2018-0030Inspektion Arbetsmiljöverket Folktandvården KnivstaÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-09-11
FTV2018-0029Tandsköterskor vid Folktandvården AkutenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-09-11
FTV2018-0028Tillförordnad Tandvårdsdirektör sommar 2018ÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-06-28
FTV2018-0027Förhandling enligt §11 MBLÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-06-27
FTV2018-0026Samverkan chefsrekrytering FolktandvårdenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-06-27
FTV2018-0025Samverkan rekrytering Cheftandläkare FolktandvårdenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-06-27
FTV2018-0024Beslut om sjuklön SAZÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-06-04
FTV2018-0023Fråga angående avsättning pensionÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-05-28
FTV2018-0022Anmälan till IVO av vårdskada/som kunnat medföra allvarlig vårdskadaÄrendeFolktandvårdenAvslutat2018-05-22
FTV2018-0021Beslut om godkännande för att bedriva allmän barn- och ungdomstandvård vid FTV StationenÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-05-04
FTV2018-0020Utländska tandläkares väg mot svensk legitimationÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-05-04
FTV2018-0019Tillägg till avtal ResearchwebÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-05-04
FTV2018-0018FörhandlingsprotokollÄrendeFolktandvårdenAvslutat2018-05-04
FTV2018-0017Ersättningar till svårrekryterade yrkeskategorier till svårrekryterade klinikerÄrendeFolktandvårdenAvslutat2018-04-18
FTV2018-0016Rutin gällande ärendehantering för FolktandvårdenÄrendeFolktandvårdenAvslutat2018-04-17
FTV2018-0015Rutin Folktandvården för avslut av ärenden ÄrendeFolktandvårdenAvslutat2018-04-17
FTV2018-0014Folktandvårdens rutin för hantering av sekretessreglerade uppgifter.ÄrendeFolktandvårdenAvslutat2018-04-11
FTV2018-0013Rutin för ärendemenings utformning i diarietÄrendeFolktandvårdenAvslutat2018-04-11
FTV2018-0012Rutin för Folktandvårdens samråd med regionarkivet i frågor rörande arkivvården.ÄrendeFolktandvårdenAvslutat2018-04-09
FTV2018-0011Rutin för hantering av ansökningshandlingarÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2018-04-09
FTV2018-0010Rutin för leveransprocess till Regionarkivet gällande bevarandehandlingar äldre än fem årÄrendeAnnika HolmströmFolktandvårdenAvslutat2018-04-09
FTV2018-0009Överläggning gällande lön vid praktisk tjänstgöring för tandhygienisterÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2018-03-27
FTV2018-0008Klagomål enligt patientsäkerhetslagen-för kännedomÄrendePia GabreFolktandvårdenAvslutat2018-03-09
FTV2018-0007Överläggning - praktisk tjänstgöring för tandläkareÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2018-03-05
FTV2018-0006Meddelande om överlämnande av klagomålÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-02-21
FTV2018-0005Begäran om lokal tvisteförhandlingÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2018-02-19
FTV2018-0004Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Region Uppsala 2017ÄrendePia GabreFolktandvårdenAvslutat2018-02-12
FTV2018-0003Årsrapport- TandvårdsräddaverksamhetenÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2018-02-02
FTV2018-0002Avtal Barnmässan Uppsala 3-4/3 2018ÄrendeKatja LundgrenFolktandvårdenBehandlas2018-01-29
FTV2018-0001Förhandling §11 MBL avseende inrättande av NishtandläkareÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2018-01-15
FTV2017-0025Händelseanalys ID P.TÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2017-11-17
FTV2017-0024IVO-begäran om handlingar IDTYÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2017-10-24
FTV2017-0022IVO-begäran om handlingar IDVRÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2017-10-04
FTV2017-0021Förhandlingsprotokoll LÖV 2017ÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2017-10-04
FTV2017-0020Remissvar Allmän barn-och ungdomstandvård i Stockholms län. Översyn 2017ÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2017-09-08
FTV2017-0019Uppsägning av lokalt avtal för Resurscentrum inom FolktandvårdenÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2017-09-08
FTV2017-0018Samarbetsavtal angående ubildning RFSL-Folktandvården Region UppsalaÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2017-09-08
FTV2017-0017UppsägningÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2017-09-08
FTV2017-0016Facklig förhandling - protokollÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2017-08-22
FTV2017-0015LOV avgiftsfri allmäntandvård till barn och ungaÄrendeGunilla SwanholmFolktandvårdenAvslutat2017-06-26
FTV2017-0014Arkivbeskrivning för FolktandvårdenÄrendeAnnika HolmströmFolktandvårdenBehandlas2017-05-12
FTV2017-0013Samarbetsavtal Frisktandvårdsadministration mellan FTV Dalarna och FTV Region UppsalaÄrendeGunilla SwanholmFolktandvårdenBehandlas2017-04-27
FTV2017-0012Beslut om införande av tidsbegränsade tillägg till mycket svårrekryterade kliniker FTV.ÄrendeGunilla SwanholmFolktandvårdenAvslutat2017-04-10
FTV2017-0011Riktlinje FTV-Tidsbegränsade tillägg till mycket svårrekryterade klinikerÄrendeGunilla SwanholmFolktandvårdenBehandlas2017-04-10
FTV2017-0010Bekräftelse på mottagen anmälan om tillbud medicintekniska produkter.ÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2017-04-06
FTV2017-0009Patientsäkerhetsberättelse 2016 för Folktandvården Region UppsalaÄrendePia GabreFolktandvårdenAvslutat2017-04-06
FTV2017-0008Polisanmälan gällande stöld av tjänstetelefonerÄrendeFolktandvårdenBehandlas2017-03-09
FTV2017-0007IVO anmälan IDAHÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2017-03-09
FTV2017-0006Anmälan enligt Patientsäkerhetslagen 3 kap 7§ÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2017-03-09
FTV2017-0005Beslut ID ÅDÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2017-02-10
FTV2017-0004Årsrapport-Folktandvårdens verksamhet för patienter med extrem tandvårdsrädsla 2016ÄrendePia GabreFolktandvårdenAvslutat2017-02-06
FTV2017-0003Medarbetarundersökning 2016 -FolktandvårdenÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2017-01-31
FTV2017-0002Årsredovisning 2016- FolktandvårdenÄrendeErik JonassonFolktandvårdenAvslutat2017-01-31
FTV2017-0001Ersättningar till svårrekryterade yrkeskategorier till svårrekryterade kliniker.ÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2017-01-03
FTV2016-0009IVO ID ZEÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2016-12-19
FTV2016-0008Ärende ID SKÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2016-12-19
FTV2016-0007Patientnämnden ID AAÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2016-12-19
FTV2016-0006Rekrytering 2016ÄrendeRiitta RenkonenFolktandvårdenBehandlas2016-12-19
FTV2016-0005Beslut HSS-Uppsökande verksamhet i Uppsala län ÄrendeAnnika HolmströmFolktandvårdenAvslutat2016-12-19
FTV2016-0004Patientärende ID EBÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2016-12-19
FTV2016-0003Samverkan IT- och Frisktandvårdsavdelningen 2016-12-12. Handläggare IT med teamledaransvar.ÄrendeKristina WassFolktandvårdenAvslutat2016-12-19
FTV2016-0002Förhandling enligt §11 MBL avseende rekryteringsprocessen vid ledarrekrytering vid FolktandvårdenÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2016-12-15
FTV2016-0001Avtal-Tandvårdsersättning inom barn- och ungdomstandvården i Västmanland.ÄrendeGunilla SwanholmFolktandvårdenAvslutat2016-12-01