Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
HOH2018-0129Återrapportering av 2018 års statsbidrag för rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt LSSÄrendeTorun HallHälsa och habiliteringAvslutat2018-12-17
HOH2018-0128Avtal Jobmeal - Hälsa och Hablitering - ÄldrevårdsenhetenAvtalsärende Torun HallHälsa och habiliteringAvslutat2018-12-03
HOH2018-0127Avtal handledning - psykoterapeuterAvtalsärende Torun HallHälsa och habiliteringAvslutat2018-11-27
HOH2018-0126Intyg om tillstånd för examensarbete i FysioterapiÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-11-15
HOH2018-0125Omprövning av beslut - Arbetsförmedlingen - HörcentralenÄrendeTorun HallHälsa och habiliteringAvslutat2018-11-13
HOH2018-0124Avtal - Lövestad Larmcentral - Cosmos Avtalsärende Torun HallHälsa och habiliteringAvslutat2018-11-13
HOH2018-0123Samverkan vid utskrivning av sluten hälso- och sjukvård. Regional ersättnings och uppföljningsmodellÄrendeAnn-Marie ThordemanHälsa och habiliteringAvslutat2018-11-05
HOH2018-0122Information från ledningsgruppensmöte 2018-08-23ÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-11-02
HOH2018-0121Statistikuppgifter, enkät, angående Rådgivning och annat personligt stöd till Socialstyrelsen 2018ÄrendeRagna KihlströmHälsa och habiliteringAvslutat2018-10-31
HOH2018-0120Förfrågan om DelaktighetsmodellÄrendeCecilia IngardHälsa och habiliteringAvslutat2018-10-19
HOH2018-0119GDPR-fråga - angående utlämning av kontaktuppgifterÄrendeFrida BjörslandHälsa och habiliteringAvslutat2018-10-17
HOH2018-0118Avtal/kontrakt lokal - FUBAvtalsärende Curt WestinHälsa och habiliteringAvslutat2018-10-08
HOH2018-0117Avropsavtal konsulter Avtalsärende Ingrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-10-04
HOH2018-0116Avropsavtal konsulterAvtalsärende Ingrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-10-02
HOH2018-0115Synpunkt - nässpray narkomanerÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2018-10-01
HOH2018-0114Avropsavtal konsulter Avtalsärende Ingrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-10-01
HOH2018-0113Avropsavtal konsulter Avtalsärende Ingrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-10-01
HOH2018-0112Avslag erbjudet avtalÄrendeLars-Åke BlombergHälsa och habiliteringAvslutat2018-09-27
HOH2018-0111Avtal handledning - Syncentralen och Hörcentralen Avtalsärende Hälsa och habiliteringAvslutat2018-09-21
HOH2018-0110Anmälan läkemedelsverket Mercado ArbetsstolÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2018-09-17
HOH2018-0109Avropsavtal konsulter Avtalsärende Ingrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-09-12
PV2018-0128Svar Enkät - Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ÄrendeAnn-Marie ThordemanHälsa och habiliteringAvslutat2018-09-05
HOH2018-0108Avtal - yrkeshandledning - FOU Avtalsärende Lena RingHälsa och habiliteringAvslutat2018-08-31
HOH2018-0107Förfrågan om intyg från kursÄrendeFrida BjörslandHälsa och habiliteringAvslutat2018-08-28
HOH2018-0106Synpunkter via hemsidaÄrendeFrida BjörslandHälsa och habiliteringAvslutat2018-08-28
HOH2018-0105Ärende från ÖverförmyndarförvaltningenÄrendeFrida BjörslandHälsa och habiliteringAvslutat2018-08-16
HOH2018-0104Synpunkt förskrivningsprocessenÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2018-08-08
PV2018-0114Förfrågan om kontakter för hörselskadadeÄrendeFrida BjörslandHälsa och habiliteringAvslutat2018-07-30
HOH2018-0103Samverkansprotokoll SVINT och FUNKHA jan-jun 2018ÄrendeAnn-Sofie JonssonHälsa och habiliteringAvslutat2018-07-25
HOH2018-0102Samverkansprotokoll Habiliteringen 2018 jan-juniÄrendeAnn-Sofie JonssonHälsa och habiliteringAvslutat2018-07-25
HOH2018-0101Uppsägning av avtal med kulturförvaltningenAvtalsärende Tord JanssonHälsa och habiliteringAvslutat2018-07-24
HOH2018-0100Avropsavtal konsulter Hälsa och Hablitering Avtalsärende Ingrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-07-23
HOH2018-0099Avropsavtal konsulter Hälsa och Hablitering Glumoff Konsult ABAvtalsärende Ingrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-07-23
HOH2018-0098Avropsavtal konsulter Avtalsärende Ingrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-07-23
HOH2018-0097Hyresavtal Kontrakt för lokal Nära Vård och Hälsa - Habliteringen TierpAvtalsärende Tord JanssonHälsa och habiliteringAvslutat2018-07-23
HOH2018-0096Internhyresavtal - preliminärt - hälsa och habliteringAvtalsärende Tord JanssonHälsa och habiliteringAvslutat2018-07-23
HOH2018-0095Fråga om Takk utbildning ÄrendeFrida BjörslandHälsa och habiliteringAvslutat2018-06-26
HOH2018-0094Inspektion Kungsgärdets sjukhus bassängerÄrendeHälsa och habiliteringAvslutat2018-06-25
HOH2018-0093Avtal om Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering - PersonuppgiftsbiträdesavtalAvtalsärende Hälsa och habiliteringAvslutat2018-06-25
HOH2018-0092Inbjudningar ÄrendeFrida BjörslandHälsa och habiliteringAvslutat2018-06-21
HOH2018-0091Avtal handledning - Beteendeanalysgruppen ABAvtalsärende Curt WestinHälsa och habiliteringAvslutat2018-06-20
HOH2018-0090Söker kontaktuppgifterÄrendeFrida BjörslandHälsa och habiliteringAvslutat2018-06-20
HOH2018-0089Fråga om faktura och besökÄrendeFrida BjörslandHälsa och habiliteringAvslutat2018-06-19
HOH2018-0088Fråga om återbudÄrendeFrida BjörslandHälsa och habiliteringAvslutat2018-06-19
HOH2018-0087Beslut rekreationsbidrag 2018ÄrendeLena RingHälsa och habiliteringAvslutat2018-06-18
HOH2018-0086Avtal - Purus - Job meal - Hälsa och Hablitering - Kungsgärdets centerAvtalsärende Hälsa och habiliteringAvslutat2018-06-13
HOH2018-0085Fråga om Dementia Scale for Downs SyndromeÄrendeFrida BjörslandHälsa och habiliteringAvslutat2018-06-13
HOH2018-0084Fråga om Audionom och vårdkontakterÄrendeHälsa och habiliteringAvslutat2018-06-12
HOH2018-0083Kalibrering/serviceavtal - Audiologisk utrustning - interacoustics Oticon ABAvtalsärende Hälsa och habiliteringAvslutat2018-06-11
HOH2018-0082Fördjupningsarbete - Motoorik - Magisteruppsats - Uppsala UniversitetÄrendeAnnika BorchertHälsa och habiliteringAvslutat2018-06-11
HOH2018-0081Frågor om syskongrupper - Riksförbundet AttentionÄrendeHälsa och habiliteringAvslutat2018-06-04
HOH2018-0079Begäran om uppgifter från Tolkcentralen - Polisen ÄrendeHälsa och habiliteringAvslutat2018-05-28
HOH2018-0078Avtal - Vattenmaskin - Hälsa och HabliteringÄrendeHälsa och habiliteringAvslutat2018-05-25
HOH2018-0077Dataskyddförordningen (GDPR) - utskickÄrendeFrida BjörslandHälsa och habiliteringAvslutat2018-05-23
HOH2018-0076Avtal - Siemens - Canon ÄrendeHälsa och habiliteringAvslutat2018-05-22
HOH2018-0075Rekrytering 2018ÄrendeFrida BjörslandHälsa och habiliteringMakulerat2018-05-18
HOH2018-0074Avtal - Textiler - Hälsa och Hablitering TierpsÄrendeGunilla BromarkHälsa och habiliteringAvslutat2018-05-17
HOH2018-0073Avtal handledning mellan Hälsa och Hablitering och Institutet för kognitiv betenendeterapi ÄrendeHälsa och habiliteringAvslutat2018-05-17
HOH2018-0072Auktorisationsavtal GuldmannÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2018-05-04
HOH2018-0071Avtal - Kaffeautomat - Medicinska och rörelsenedsättningsenheten, Habiliteringen i UppsalaÄrendeLaijla OlovssonHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-23
HOH2018-0070Serviceavtal - kopieringsmaskin - Verksamhetsstöd HabiliteringÄrendeAnette WinbergHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-23
HOH2018-0069Serviceavtal - Kopieringsmaskin - Enhet för Rörelsehinder - Hälsa och habiliteringÄrendeLaijla OlovssonHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-23
HOH2018-0068Serviceavtal - Kopieringsmaskin - Tolkcentralen ÄrendeFredrik HäggkvistHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-23
HOH2018-0067Serviceavtal - Kopieringsmaskin - InfoteketÄrendeEva-Lena SöderlundHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-23
HOH2018-0066Serviceavtal - kopieringsmaskin - HjälpmedelscentralenÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-23
HOH2018-0065Serviceavtal - Kopieringsmaskin - Syncentralen Hälsa och habiliteringÄrendeLars NymanHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-23
HOH2018-0064Tilläggsavtal - skötsel av två bilar - Habiliteringen i TierpÄrendeGunilla BromarkHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-23
HOH2018-0063Avtal - Textilier - Mobilt Närvårdsteam, Hälsa och habiliteringÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-23
HOH2018-0062Reversal för Inlämnade handlingar för arkivering samt leveransförteckningarÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-23
HOH2018-0061Synpunkt - enskild person - Habiliteringen UppsalaÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-17
HOH2018-0060Idébeskrivning - Digital dashboard för in- och utskrivningÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-17
HOH2018-0059Synpunkter om Frågeformulär SNAP-IVÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-16
HOH2018-0058Synpunkt från enskild person - Habiliteringen i TierpÄrendeGunilla BromarkHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-11
HOH2018-0057Avropsavtal konsulter - utredningar - HabiliteringÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-11
HOH2018-0056Arkivtillsyn 2018 Egenkontroll - LA2018-170 ÄrendeTord JanssonHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-10
HOH2018-0055Kartläggning av vård till personer utan tillstånd 2018ÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-10
HOH2018-0054SekretessärendeÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-06
HOH2018-0053Registreringsbevis LäkemedelsverketÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-06
HOH2018-0052SekretessärendeÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-06
HOH2018-0051Verksamhetsuppföljningar - Familjecentraler - 2017ÄrendeMarkus MyllyojaHälsa och habiliteringAvslutat2018-04-05
HOH2018-0050Rättigheter 1177 - InfoteketÄrendeEva-Lena SöderlundHälsa och habiliteringAvslutat2018-03-28
HOH2018-0049Offert - Väntrums TV - Hälsa och habilitering - KungsgärdetÄrendeLars-Åke BlombergHälsa och habiliteringAvslutat2018-03-26
HOH2018-0048SekretessärendeÄrendeGunilla BromarkHälsa och habiliteringAvslutat2018-03-21
HOH2018-0047Begäran om allmän handlingÄrendeFrida BjörslandHälsa och habiliteringAvslutat2018-03-20
HOH2018-0046Avtal - nyttjande av lokal med inventarier - Habiliteringen TierpÄrendeGunilla BromarkHälsa och habiliteringAvslutat2018-03-16
HOH2018-0045Uppdrag - Infoteket om funktionshinderÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2018-03-15
HOH2018-0044Uppdrag - Centrum för funktionshinderÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2018-03-15
HOH2018-0043Uppdrag för specialitetsrådet för funktionshinderÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2018-03-15
HOH2018-0042Uppdrag - Centrum för Hälsa och integration (CHI)ÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2018-03-15
HOH2018-0041Reversal från Regionarkivet gällande levereradehandlingarÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2018-03-15
HOH2018-0040Kontakt med habiliteringen i Tierp och UppsalaÄrendeGunilla BromarkHälsa och habiliteringAvslutat2018-03-15
HOH2018-0039Synpunkter till LSS-utredningens Kommittédirektiv 2016:40 Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningenÄrendeRagna KihlströmHälsa och habiliteringAvslutat2018-03-15
HOH2018-0038Avtal - Vattenkylare med underskåp - Habiliteringen för barn och vuxna i ÖsthammarÄrendeJosefin WennbergHälsa och habiliteringAvslutat2018-03-14
HOH2018-0037Patientsäkerhetsberättelse år 2017 för Hälsa och habiliteringÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringAvslutat2018-03-12
HOH2018-0036Rättigheter 1177ÄrendeEva-Lena SöderlundHälsa och habiliteringAvslutat2018-03-01
HOH2018-0035Avtal gällande kaffeautomat mellan Jobmeal och HjälpmedelscentralenÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2018-02-27
HOH2018-0034RemisshanteringÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringAvslutat2018-02-26
HOH2018-0033Avtal gällande kaffeautomat till Habiliteringen, enhet för autism och JobmealÄrendeJenny MyhrHälsa och habiliteringAvslutat2018-02-21
HOH2018-0032Avtal gällande kaffeautomat till Habiliteringen, enhet och intellektuell funktionsnedsättning och autism med JobmealÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringAvslutat2018-02-21
HOH2018-0031Bekräftelse av hemtagning av kaffeautomat från Selecta och uppsägning av avtalet från TolkcentralenÄrendeFredrik HäggkvistHälsa och habiliteringAvslutat2018-02-21
HOH2018-0030IVO Underrättelse och begäran om handlingar samt Underrättelse och möjlighet att lämna yttrande gällande sjukgymnastinsatserÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-02-19
HOH2018-0029Läkemedelsavvikelse vid hemgång från NärvårdsavdelningenÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2018-02-14
HOH2018-0028Underrättelse och begäran om handling från IVO till NärvårdsavdelningenÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2018-02-14
HOH2018-0027Uppdrag gällande Resurskontrakt i Kundtjänst vid Hälsa och habilitering, Kungsgärdets centerÄrendeMarkus MyllyojaHälsa och habiliteringAvslutat2018-02-14
HOH2018-0026Uthyrning av bassäng vid Kungsgärdets center ÄrendeCurt WestinHälsa och habiliteringAvslutat2018-02-14
HOH2018-0025Begäran från IVO om verksamhetsberättelse gällande sprututbytesverksamhet - 7.2-6501/2018ÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2018-02-14
HOH2018-0024Ledsagning med mera vid sjukvårdsinrättningarÄrendeMarkus MyllyojaHälsa och habiliteringAvslutat2018-02-12
HOH2018-0023Överenskommelse mellan Region Uppsala och länets kommuner angående assistans och egenvård för barnÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2018-02-12
HOH2018-0022Årsredovisning 2017, Gemensam nämnd för kunskapsstyrningÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2018-02-06
HOH2018-0021Årsredovisning Hälsa och habilitering 2017ÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2018-02-06
HOH2018-0020Avslutade rekryteringar under 2018 ÄrendeFrida BjörslandHälsa och habiliteringAvslutat2018-02-01
HOH2018-0019Beslut från IVO gällande förlängt tillstånd att bedriva verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotikaÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-31
HOH2018-0018Beslut om statsbidrag för 2018 till utrustning för elektronisk kommunikationÄrendeVivianne BörjessonHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-31
HOH2018-0017Uppsägningar av kaffe- och vattenautomater, placerade vid Kungsgärdets center, St Johannesgatan 28 och i länetÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-30
HOH2018-0016Fråga om habiliteringens psykologutredningarÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-24
HOH2018-0015Begäran om yttrande från Patientnämndens kansli gällande synpunkter på vård och behandlingÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-23
HOH2018-0014Uppdrag att utveckla habiliteringens kundtjänst och att samla samtliga medicinska sekreterare, sekreterare och receptionister inom enhet för KundtjänstÄrendeMarkus MyllyojaHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-23
HOH2018-0013Skyldighet att lämna uppgifter om totalförsvarspliktiga till RekryteringsmyndighetenÄrendeAnette WinbergHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-19
HOH2018-0012Underrättelse och begäran om handlingar från IVO samt underrättelse om möjlighet att lämna yttrandeÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringMakulerat2018-01-19
HOH2018-0011Spontanansökningar till Primärvård, Hälsa och habiliteringÄrendeFrida BjörslandHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-16
HOH2018-0010Samtycke om att avbildas på bild eller i filmÄrendeCharlotte LöfgrenHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-16
HOH2018-0009Begäran om yttrande gällande synpunkter på kommunikation, information, sekretess och vårdplaneringÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-16
HOH2018-0008Remissvar från Region Uppsala avseende remissversion av "Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Stöd och styrning och ledning" artikelnummer 2017-10-34.ÄrendeCecilia IngardHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-15
HOH2018-0007Överenskommelse servicetjänst Lasarettet i EnköpingÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-08
HOH2018-0006Överenskommelse servicetjänst Akademiska sjukhusetÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-08
HOH2018-0005Begäran från IVO om journal samt yttrandeÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-08
HOH2018-0004Rehabilitering ger självständighetÄrendeLars NymanHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-04
HOH2018-0003Avtalstecknare för Primärvård, Hälsa och habilitering under 2018ÄrendeTord JanssonHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-04
HOH2018-0002Tilläggshyresavtal med Regionservice och Hälsa och habiliteringÄrendeTord JanssonHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-03
HOH2018-0001SekretessärendeÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2018-01-03
HOH2017-0212Förvaltningsplan för stöd för audiometri, lager och verkstad 2018ÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-12-28
HOH2017-0211Förvaltningsplan för tolkbokning 2018ÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-12-28
HOH2017-0210Förvaltningsplan för stöd för hjälpmedelshantering (Medusa) 2018ÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-12-28
HOH2017-0209Utebliven återkoppling efter läkarbesökÄrendeJenny MyhrHälsa och habiliteringAvslutat2017-12-15
HOH2017-0208Kartläggning över insatser inom hälsoområdet som riktas mot nyanlända, asylsökande och tillståndslösa barn och unga vuxnaÄrendeMonica JonssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-12-13
HOH2017-0207Överenskommelse angående fortsatt anställning av KJ vid UU samt Region Uppsala, FoU, Hälsa och habiliteringÄrendeLena RingHälsa och habiliteringAvslutat2017-12-12
HOH2017-0206Behovsanalysrapport gällande Habiliteringen i Bålsta och EnköpingÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2017-12-11
HOH2017-0205Avtal med Jobmeal och Habilitering i Uppsala gällande kaffeautomatÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2017-12-11
HOH2017-0204Avtal med Coffee Center, vattenkylare A8513745ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-12-08
HOH2017-0203Avtal uppdatering underhåll fotokalendernÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-12-06
HOH2017-0202Avtal MFP/kopiator Habilitering Uppsala ÄrendeTord JanssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-12-06
HOH2017-0201Avtal MFP/kopiator Habilitering UppsalaÄrendeTord JanssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-12-06
HOH2017-0200Avtal MFP/kopiator HörcentralenÄrendeTord JanssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-12-06
HOH2017-0199Avtal MFP/kopiator LedningskontorÄrendeTord JanssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-12-06
HOH2017-0198Minnesanteckningar Vetenskapliga rådet HT 2017ÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0197Livsstilsskola. En utvärdering av ett tvärprofessionellt, hälsofrämjande arbetssätt inom primärvårdenÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0196Förändringledning i primärvårdÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0195Inflammatory biomarkers among pregnant women with or without pregnancy-induced low back and pelvic painÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0194Undervisningskök - praktisk tillämpning av goda matvanorÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0193Säkerställa att alla SÄBO patienter får en medicinsk vårdplanÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0192Med "Sit in"ÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0191Understanding the underlying mechanisms for hospital re-admission for frail elderly patients with heart failureÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0190Uppstart av astma/KOL mottagning på vårdcentral i primärvårdenÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0189Utveckla metoder och rutiner för att förbättra sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringen för patienter med långtidssjukskrivning eller risk för långtidssjukskrivningÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0188Genetiska aspekter på vitamin D och påverkan av muskuloskeletala parametrarÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0187Smärtgrupp på Aros LäkarmottagningÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0186Uppföljning av patienter Mobilt NärvårdsteamÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0185Digital sjuksköterskaÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0184Starta övervikt/fetmateam för barn och ungdomar på Aleris Barncentrum och vårdcentralÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0183Den generella rörlighetens betydelse för lumbosakral smärta under graviditetÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0182Road to recovery - stressrelaterad ohälsa till utmattningssyndrom - konsensus i diagnosticering och behandlingÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0181Små barn - små bekymmer?ÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0180KBT i gruppformat för primärvårdspatienter med stress- och utmattningsproblematikÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0179Kan upplevelsen av nedsatt effekt av lokalanestesi verifieras med objektiva test?ÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0178Hypertonimottagning med fokus på personcentrerad vårdÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0177Urinvägsinfektioner i PrimärvårdenÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0176Ett utvecklingsprojekt för att, med apotekarstöd, förbättra processen för in- och utsättning av de nyare diabetesläkemedlen i grupperna; DPP-4-hämmare, GLP-1-analoger och SGLT2-hämmareÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0175Utvärdering av implementering av klinisk vårdprocess "Ont i halsen" i primärvårdenÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0174Lågkolhydratkost vid övervikt, metabola syndromet och typ 2 diabetes. Patientens perspektiv.ÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0173Styrketräningsgrupp för personer med autismspektrum utan intellektuell funktionsnedsättning 13-18 årÄrendeJenny MyhrHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-23
HOH2017-0172Teaching Recovery Techniques (TrT) för ensamkommande asylsökande ungdomar - en uppföljning av pilotprojekt avseende förutsättningar för genomförande och hållbarhetÄrendeMarianne WinqvistHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-22
HOH2017-0171Statsbidrag för Rådgivning annat personligt stöd enligt LSSÄrendeRagna KihlströmHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-14
HOH2017-0170Statistikuppgifter, enkät, angående Rådgivning och annat personligt stöd till Socialstyrelsen 2017ÄrendeRagna KihlströmHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-14
HOH2017-0169SekretessärendeÄrendeJenny MyhrHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-13
HOH2017-0168Offert kvalitetsregister hörselrehabilitering 2017ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-13
HOH2017-0167Bevilja medel till förvaltningens avslutningsfest ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-10
HOH2017-0166SekretessärendeÄrendeAnnelie AnderssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-07
HOH2017-0165Uppsägning av leasingavtal gällande två vattenautomater ÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-07
HOH2017-0164SekretessärendeÄrendeLaijla OlovssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-07
HOH2017-0163Adjungerad professor livskvalitet i hälso- och sjukvård mellan Uppsala universitet och Hälsa och habilitering, Region UppsalaÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-06
HOH2017-0162Samarbetsavtal Vårdgarantienheten och Autismenheten Hälsa och habiliteringÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-06
HOH2017-0161Avtal gällande kaffeautomat med Jobmeal och CosmosÄrendeCecilia BalboHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-06
HOH2017-0160Tillstånd att visa youtubefilmÄrendeAgneta HammerinHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-03
HOH2017-0159Studieresa till EtiopienÄrendeMarkus MyllyojaHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-03
HOH2017-0158Avtal PersonlarmÄrendeCecilia BalboHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-03
HOH2017-0157LogopedstödÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-03
HOH2017-0156Utprovning av hörapparater i Enköping?ÄrendeAgneta PalmHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-01
HOH2017-0155SekretessärendeÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-13
HOH2017-0154Avtal gällande kaffeautomat till CosmosÄrendeCecilia BalboHälsa och habiliteringMakulerat2017-10-13
HOH2017-0153SekretessärendeÄrendeAnette WinbergHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-10
HOH2017-0152Hälsoäventyret i KnivstaÄrendeCarina BolinHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-10
HOH2017-0151Avslut på all service och stödÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-05
HOH2017-0150Ledningssystem för kvalitet vid Hälsa och habiliteringÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-04
HOH2017-0149Avtal med Margaretha Roman avseende yrkeshandledning inom Strategi för stabilitet och kompentensutveckling, social barn- och ungdomsvårdÄrendeLena RingHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-04
HOH2017-0148Avtal väntrumstv KungsgärdetÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-02
HOH2017-0147Avtal MFP/kopiator Habilitering EnköpingÄrendeTord JanssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-02
HOH2017-0146Avtal MFP/kopiator Närvårdsavdelningen i UppsalaÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-02
HOH2017-0145Avtal MFP/kopiator Habilitering TierpÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-02
HOH2017-0144Avtal MFP/kopiator Habilitering verksamhetsledningÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-02
HOH2017-0143Underrättelse och begäran om handlingar från Audionommottagningen i ÖsthammarÄrendeAgneta PalmHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-02
HOH2017-0142Använda text och bilder från upphovsmanÄrendeEva-Lena SöderlundHälsa och habiliteringAvslutat2017-09-21
HOH2017-0141Förslag till beslut gällande Regional samverkansstruktur inom område hälsa, stöd, vård och omsorg - centrumbildningarÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-09-21
HOH2017-0140Skrivelse gällande habiliteringens lokalisering i Håbo kommunÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-09-15
HOH2017-0139SekretessärendeÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringAvslutat2017-09-12
HOH2017-0138SekretessärendeÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringAvslutat2017-09-11
HOH2017-0137Anmälan om stöld genom inbrott vid Kungsgärdets centerÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2017-08-24
HOH2017-0136Avtal om forskningssamverkan LiUÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-08-23
HOH2017-0135Styrkort år 2017 och 2018 för Habilitering UppsalaÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-08-17
HOH2017-0134Uppdragsavtal gällande analys av ledtider och flaskhalsar vid utskrivning från sjukhusÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-08-15
HOH2017-0133Uppdragsavtal gällande utföra en föreläsning för NutriciaÄrendeKatarina KällmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-08-15
HOH2017-0132Brev till tolkanvändareÄrendeFredrik HäggkvistHälsa och habiliteringAvslutat2017-08-08
HOH2017-0131Avtal om friskvårdsinsats för tolkar vid Tolkcentralen ÄrendeFredrik HäggkvistHälsa och habiliteringAvslutat2017-08-08
HOH2017-0130Höjd ersättning/arvode till timanställda tolkar vid Tolkcentralen i Region UppsalaÄrendeFredrik HäggkvistHälsa och habiliteringAvslutat2017-08-08
HOH2017-0129Polisanmälan stöld I-padÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-07-10
HOH2017-0128Polisanmälan stöld I-padÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-07-10
HOH2017-0127Avtal mellan Habiliteringen i Tierp och Jobmeal gällande vattenautomat ÄrendeGunilla BromarkHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-29
HOH2017-0126Information från IVO "Risk för att hjul lossnar på rollator Dolomite Futura"ÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-29
HOH2017-0125Samlad information om sprututbytesverksamhetÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-27
HOH2017-0124Uppdrag som gruppchef på Närvårdsavdelningen, Hälsa och habilteringÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-27
HOH2017-0123Leasing av fordon till Äldrevårdsenheten från Autoplan via St Olof bil och motor ABÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-27
HOH2017-0122Svar på frågor gällande ansökan och förfrågningar från enskildÄrendeMonica JonssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-27
HOH2017-0121Uppsägning av avtal gällande logopedverksamhet inom HörcentralenÄrendeVivianne BörjessonHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-27
HOH2017-0120Ekonomiskt avtal för år 2017 mellan avtalspartner inom PYC (FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR, FoU Centrum i Linköping och SUF-kunskapscentrum, Hälsa och habiliteringÄrendeMarkus MyllyojaHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-26
HOH2017-0119Vidareutbildning i klinisk sexologiÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-22
HOH2017-0118Fokus arbetsmetoder - psykisk hälsa i fokusÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-22
HOH2017-0117Implementering och effektutvärdering av strukturerat processinförande "ont i halsen"ÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-22
HOH2017-0116Beviljade FoU-medel beslutade av vetenskapliga rådetÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-22
HOH2017-0115Finns det objektiva fynd hos patienter som upplever nedsatt effekt av lokalanestesi?ÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-22
HOH2017-0114Inflammatory biomarkers among pregnant women with or without pregnancy-related low back and pelvic painÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-22
HOH2017-0113Sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar i PV - för kontinuitet och ökad kvalitetÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-22
HOH2017-0112Uppdragsavtal gällande projektledningsstöd för samverkan vid effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvårdÄrendeLena RingHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-14
HOH2017-0111Uppdrag Kundtjänst vid Hälsa och habiliteringÄrendeMarkus MyllyojaHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-14
HOH2017-0110Anmälan om stöld av kommunikationshjälpmedel (Iphone)ÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-14
HOH2017-0109Initiering av upphandling avseende psykologtjänster för utredningÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-14
HOH2017-0108Uppföljande inspektion gällande företrädare för arbetsgivaren (verksamhetschefsnivå)ÄrendeKristina HovstadiusHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-08
HOH2017-0107Svar och fråga om Beredskap - sjukhustolkningÄrendeFredrik HäggkvistHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-05
HOH2017-0106Inlösenärende gällande bilar som ägdes av Hälsa och habiliteringÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-30
HOH2017-0105Tertialrapport för Hälsa och habilitering 2017 inklusive internkontrollplan och produktionsbudgetÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-30
HOH2017-0104Utlåtande av mätresultat från uppföljande luftmätning på Kungsgärdet center samt resultatredovisning av kemiska analyserÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-30
HOH2017-0103Fråga från HRF, gällande Hörcentralens lokalerÄrendeVivianne BörjessonHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-24
HOH2017-0102Uppdragsbeskrivningar för Ledningskontorets avdelningar, ekonomi, IT- och kommunikation, personal, samordning och FoUÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-19
HOH2017-0101Redaktionsrådet VIS 2017ÄrendeMonika BrundinHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-18
HOH2017-0100Beslut gällande Ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet för utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotikaÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-18
HOH2017-0099Patientsäkerhetsberättelse för Hälsa och habilitering år 2016ÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-18
HOH2017-0098Avtal EduAdmin kursbokningssystem för FoU-avdelningenÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-16
HOH2017-0097Ett Hälsoäventyr i Knivsta kommunÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-15
HOH2017-0096Synpunkter gällande telefonköÄrendeAgneta PalmHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-11
HOH2017-0095Enkät från SVT frågor gällande åtgärdsprogram för att minska dödligheten bland narkotikamissbrukareÄrendeCharlotte LöfgrenHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-09
HOH2017-0094Förvaltningsdirektörsbeslut 2017ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-09
HOH2017-0093Avtal gällande kaffeautomat mellan Jobmeal och ledningskontoretÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-09
HOH2017-0092Yttrande över Betänkandet SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarkadenÄrendeEva BergdahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-05
HOH2017-0091Avtal uppdatering fotokalendern, Magnus Lindskog WallanderÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-04
HOH2017-0090Verksamhetsbeskrivning med behovsanalys gällande lokaler för Habiliteringen i Enköping och i BålstaÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-04
HOH2017-0089Skrivelse från Psykologförbundet gällande psykologvakanserÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-03
HOH2017-0088Begäran om yttrande från Patientnämndens kansli gällande information och ansvarÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-03
HOH2017-0087Begäran enligt 6 kap 6a AML om föreläggande gällande Hörcentralens lokaler, Kungsgärdets centerÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-28
HOH2017-0086Avtal gällande kaffeautomater med Jobmeal och enheter inom Hälsa och habilitering, Habiliteringen i Enköping, Syncentralen, Äldrevårdsenheten, Medicinska och enheten för rörelsehinder ÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-26
HOH2017-0085Förnyad adjungering till Institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitetÄrendeLena RingHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-26
HOH2017-0084Avvikelser som berör Äldrevårdsenheten gällande läkemedelsordinationer, AV20172539 och AV20172540ÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-25
HOH2017-0083Avvikelse som berör Capio, Vårdcentral Liljeforstorg gällande förskrivning av medicinska hjälpmedel, innerkanyl, AV20171570ÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-19
HOH2017-0082Avvikelse som berör NÄVA gällande inte följt VIS, samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård, AV20170802 och av 20170893ÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-19
HOH2017-0081Avtal - kaffeautomat till HörcentralenÄrendeVivianne BörjessonHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-13
HOH2017-0080Avtal - kaffeautomat till ÄldrevårdsenhetenÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-13
HOH2017-0079Skrivelse från HRF angående Hörselvård i förändring - hur agerar Region UppsalaÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-13
HOH2017-0078Interpellation, hur länge får eleverna vänta på hälsoäventyretÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-13
HOH2017-0077Begäran om verksamhetsberättelse gällande sprutbytet i UppsalaÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-13
HOH2017-0076Vårdkedjeavvikelse som berör Nyby vårdcentral och Mobila äldreakuten gällande att få en läkare att komma till växelvårdsboendet för bedömning, brytpunktsamtal och ordinationer inför palliativ vårdÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-12
HOH2017-0075Vårdkedjeavvikelse berör Aleris, Nyby vårdcentral gällande försenad vård och behandlingÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-12
HOH2017-0074SekretessärendeÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-12
HOH2017-0073SekretessärendeÄrendeCurt WestinHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-23
HOH2017-0072Avtal - kaffeautomater, NärvårdsavdelningenÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-20
HOH2017-0071Avtal - kaffeautomat från JobMeal, Habiliteringen i ÖsthammarÄrendeGunilla BromarkHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-17
HOH2017-0070Avtal - kaffeautomat från JOBmeal, HörcentralenÄrendeVivianne BörjessonHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-17
HOH2017-0069Avtal kopiator/MFP KundtjänstÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-16
HOH2017-0068Avvikelse gällande kommunikation/informationsöverföring vid ny ordination av läkemedelÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-15
HOH2017-0067Avvikelser gällande läkarsamverkan kring patienter vid särskilt boende ÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-15
HOH2017-0066Begäran enligt 6 kap 6a AML om föreläggande eller förbud gällande Hörcentralen i hus-C, Kungsgärdets centerÄrendeCamilla LilliuHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-13
HOH2017-0065SekretessärendeÄrendeKatarina KällmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-13
HOH2017-0064Förvaltningsplan för tolkbokningÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-10
HOH2017-0063Förvaltningsplan för stöd för audiometri, lager och verkstadÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-10
HOH2017-0062Anmälan om stöld av gamla bärbara datorerÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-09
HOH2017-0061Klagomål ersättning för perukÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-08
HOH2017-0060Återrapportering utvecklingsmedel ANDT 2016ÄrendeAgneta HammerinHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-08
HOH2017-0059Initiering av upphandling av Tolktjänster för metoderna teckenspråks-, dövblind-, TSS- och skrivtolkningÄrendeFredrik HäggkvistHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-08
HOH2017-0058Arkivbeskrivning för Hälsa och habiliteringÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-06
HOH2017-0057Ansvar gällande insulinpumpÄrendeCamilla LilliuHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-27
HOH2017-0056Avvikelse H/S/L20170147 gällande ordination av läkemedelÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-23
HOH2017-0055SekretessärendeÄrendeJenny MyhrHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-23
HOH2017-0054Erbjudande om utvecklingsarbete ÄrendeCurt WestinHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-23
HOH2017-0053Individuell handledning för vissa yrkesgrupper inom Hälsa och habiliteringÄrendeCurt WestinHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-23
HOH2017-0052Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård i Uppsala länÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-23
HOH2017-0051Väntrums TV utan monitorÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-23
HOH2017-0050Inspektion av arkivverksamheten vid Hälsa och habiliteringÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-23
HOH2017-0049Utvecklad hemsjukvård på primärvårdsnivå - Mobila teamÄrendeElize LetoHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-21
HOH2017-0048Anmälan Läkemedelsverket tillbud arbetsstol Mercado ryggÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-20
HOH2017-0047Utebliven möteÄrendeJenny MyhrHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-15
HOH2017-0046Beslut om statsbidrag för 2017 till utrustning för elektronisk kommunikationÄrendeVivianne BörjessonHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-13
HOH2017-0045Förfrågan om direktupphandling av inhyrd sjukvårdsperonalÄrendeKristina HovstadiusHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-13
HOH2017-0044Besök vid vårdavdelning med assistanshundÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-10
HOH2017-0043Överenskommelse övertagande av hjälpmedel när brukare fyller 21 år, Region Uppsala - länets kommunerÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-10
HOH2017-0042Kvalitetsgranskning av depressionsdiagnostik och behandling inom primärvården, Region UppsalaÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-09
HOH2017-0041Uppdrag att införa tidsbokning på nätet för Hälsa och habiliterings patienterÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-08
HOH2017-0040Kompetensförsörjningsplan 2016- 2018ÄrendeKristina HovstadiusHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-07
HOH2017-0039Spontanansökningar 2017ÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-06
HOH2017-0036Underrättelse och begäran om handlingar avseende remiss ÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-02
HOH2017-0035Egenkontroll informationssäkerhet Hälsa och habilitering 2016ÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-31
HOH2017-0034Årsredovisning och bokslut 2016ÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-31
HOH2017-0033Samtycke till publicering ÄrendeLars ÖsterbergHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-30
HOH2017-0032SekretessärendeÄrendeJenny MyhrHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-27
HOH2017-0031Medarbetarundersökning 2016 Hälsa och habiliteringÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-26
HOH2017-0030Behovs- och förstudieavtal mellan LSU och Hälsa och habilitering gällande lokaler till Närvårdsavdelningen i UppsalaÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-26
HOH2017-0029SekretessärendeÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-26
HOH2017-0028Införande av Medicinska vårdplaner och analys av akut transport till sjukhusÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0027Implementering av evidensbaserad vård med en care managerÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0026Hur kan man underlätta sjukskrivningsprocessen med långtidssjukskrivna för allmänläkarna inom primärvården? Är det dags att uppmärksamma primärvårdens organisatoriska förutsättningar? ÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0025Ökad kontinuitet för gravida med stark förlossningsrädslaÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0024Kan cykelförmåga i vuxen ålder öka den fysiska aktiviteten, öka fysisk aktivitetsnivå till rekommenderad daglig fysisk aktivitet samt bidra till ökad livskvalitet hos utlandsfödda kvinnor?ÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0023Teaching recovery technices (TRT) - första linjens intervention för behandling av ensamkommande flyktingbarnÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0022Evidensbasera stödsamtaletÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0021Riskkommunikation i primärvårdenÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0020Using quality improvement approaches to understand and improve hospitalization of the frail elderlyÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0019Understanding the Clinical Presentation of Type 2 Diabetes and Latent Autoimmune Diabetes in the Adult - A Step Towards Individualized Medicine in DiabetesÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-18
HOH2017-0018Den generella rörlighetens betydelse för graviditetsinducerad bäckensmärtaÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-18
HOH2017-0017Urinvägsinfektioner i PrimärvårdenÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-18
HOH2017-0016Små barn - små bekymmer?ÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-18
HOH2017-0015Behandlingseffekter av kognitiv beteendeterapi hos kvinnor med fibromyalgiÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-18
HOH2017-0014Utvärdering av patientnära metod för analys av NT-proBNP i primärvårdenÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-18
HOH2017-0013Vitamin D-status i primärvårdenÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-18
HOH2017-0012Beslut om ekonomiskt stöd avseende projekt Skol-BIM av Region UppsalaÄrendeAgneta HammerinHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-17
HOH2017-0011Landstingsbidrag för rekreation och rehabilitering 2017ÄrendeMonica JonssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-17
HOH2017-0010Avslutade rekryteringar under 2017ÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-17
HOH2017-0009Uppdragsavtal gällande Effektiv NärvårdÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-17
HOH2017-0008Kommunikatörsresurser för tidigare Regionförbundets FOU-stödÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-16
HOH2017-0007Dispensansökningar, tjänster 2017ÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-12
HOH2017-0006Avtal med LSU och Hälsa och habilitering, verksamhet FUNKHA avseende lokaler till Hälsoäventyret vid Kungsgärdets centerÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-11
HOH2017-0005Vara samordnare av införandet av reviderad Barnets Behov i Centrum (BBIC) i länets kommunerÄrendeMonica JonssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-11
HOH2017-0004Offert kvalitetsregister hörselrehabilitering 2016ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-04
HOH2017-0003Uppdragsavtal gällande genomlysning av habiliteringsverksamheten för att säkerställa att patientbokningenÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-04
HOH2017-0002Uthyrning av lokaler, bassängÄrendeCurt WestinHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-04
HOH2017-0001Rekrytering av FoU-chef till LedningskontoretÄrendeKristina HovstadiusHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-04
HOH2016-0066Förvaltningsplan för stöd för hjälpmedelshantering (Medusa) 2017ÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-28
HOH2016-0065Synpunkter Dagligverksamhet Håbo kommunÄrendeAnnelie AnderssonHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-19
HOH2016-0064Nyttjande av bassängen vid Vårdcentrum i TierpÄrendeGunilla BromarkHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-15
HOH2016-0063Överenskommelse mellan Uppdrag psykisk hälsa vid SKL och Landstinget i Uppsala län om att genomföra en forskningsstudie om effektiva arbetssätt för att identifiera psykisk ohälsa hos asylsökanden och nyanländaÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-15
HOH2016-0062Konsortieavtal mellan FoU-miljöer angående PYC Skandinavien gällande föräldrautbildningsprogram för att stödja föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningarÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-15
HOH2016-0061Uppdrag Chefsläkare inom Hälsa och habiliteringÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-15
HOH2016-0060Avtalstecknare för Hälsa och habilitering under 2017 gällande uthämtning av postförsändelserÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringMakulerat2016-12-15
HOH2016-0059Avtalstecknare för Hälsa och habilitering för 2017 gällande uthämtning av postförsändelserÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-09
HOH2016-0058SekretessärendeÄrendeCamilla LilliuHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-08
HOH2016-0057Överenskommelse mellan Hälsa och habiliteringens medicinska enhet och Vårdadministrativ service, enhet 4 gällande barn- och ungdomshabiliteringsmottagen, Akademiska sjukhusetÄrendeCamilla LilliuHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-08
HOH2016-0056Avtal gällande nyttjande av bassängen vid vårdcentrum i ÖsthammarÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-06
HOH2016-0055Statsbidrag för Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSSÄrendeRagna KihlströmHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-06
HOH2016-0054Statistikuppgifter, enkät, angående Rådgivning och annat personligt stöd till Socialstyrelsen 2016ÄrendeRagna KihlströmHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-06
HOH2016-0053Slumpvisa loggrapporter från EPJ under 2016ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-30
HOH2016-0052Avtal Enköpings lasarett om servicetjänst 2017ÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-28
HOH2016-0051Avtal Akademiska sjukhuset om servicetjänst 2017ÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-28
HOH2016-0050Anmälan LMV sittsytemÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-28
HOH2016-0049Anmälan läkemedelsverket, lyftmotorÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-28
HOH2016-0048Standardiserat arbete med hälsosamma matvanor inom LULÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-22
HOH2016-0047Avvikelse 15LUL-8285-PatÄrendeInger LindgrenHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-21
HOH2016-0046Diagnos, behandling och sjukdomsförlopp för Idiopatisk lungfibros en retrospektiv kohort-studie i Sverige ÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-17
HOH2016-0045Förfrågan avseende ert arbete med problematisk skolfrånvaroÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringMakulerat2016-11-16
HOH2016-0044Strukturerat mottagande "Ta fram en arbetsmodell för ett jämlikt mottagande av barn i förskoleålder"ÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringMakulerat2016-11-16
HOH2016-0043SekretessärendeÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-16
HOH2016-0042Barnmorskors attityder, erfarenheter och strategier för att främja hälsosam viktuppgång under graviditet med särskilt fokus på kvinnor som genomgått magsäcksoperation mot fetmaÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-15
HOH2016-0041Kartläggning av Habiliteringens medicinska enhetÄrendeCamilla LilliuHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-11
HOH2016-0040SekretessärendeÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-08
HOH2016-0039Synpunkter inlämnade till förslagslådan avseende av Café Johannes verksamhetÄrendeMarkus MyllyojaHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-02
HOH2016-0038SekretessärendeÄrendeMarkus MyllyojaHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-02
HOH2016-0037Landstingsbidrag till rehabilitering, rekreation mm 2016ÄrendeMonica JonssonHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-02
HOH2016-0036En kartläggning av lika funktioner ungdomar och unga vuxna med MMC har behov av i en applikation för en enklare vardagÄrendeLaijla OlovssonHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-02
HOH2016-0035Processkartläggning av asyl och integrationsprocessen inom landstinget (Cosmos)ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-28
HOH2016-0034Förvaltningsdirektörs beslut under 2016ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-28
HOH2016-0033Hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå för barn och ungdomar som tillhör LSS-målgrupp och vistas i korttidsvistelse utanför egna hemmetÄrendeCamilla LilliuHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-28
HOH2016-0032Ledamöter av Vetenskapliga rådet vid Hälsa och habiliteirngÄrendeMia PlessHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-28
HOH2016-0031SekretessärendeÄrendeJenny MyhrHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-28
HOH2016-0030Avtal angående uppdatering, underhåll fotokalendernÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-27
HOH2016-0029Kartläggning av behandling och kliniska parametrar hos patienter med typ 2 diabetes som sätts in på GLP-1-analog, DDP-4 hämmare eller SGLT2-hämmareÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-12
HOH2016-0028Verkställighetsbeslut för cheferÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0027Handledning för olika yrkesgrupperÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0026Uthyrning av lokal, bassängÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0025Rekryteringar under 2016ÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0024Spontanansökningar ÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0023Dispensansökningar, tjänster 2016ÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0022Resultat av inspektionÄrendeKristina HovstadiusHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0021Utlämnande av handlingarÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0020TertialrapporterÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0019Primärvårdens medel för utveckling och förnyelse samt forskningÄrendeHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0018Styrkort 2017ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0017Tvätt- och textilservice till Mottagningen för Särskild vård mellan Berendsen och Hälsa och habiliteringÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-10
HOH2016-0016Uppdragsbeskrivning avseende utredare vid ledningskontoret, Hälsa och habiliteringÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-10
HOH2016-0015Mobila äldreakuten, samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala länÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-10
HOH2016-0014PersonuppgiftsbiträdesavtalÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-30
HOH2016-0013Kliniskt beslutsstöd och uppföljningssystem för sprututbyte RealQ InfCare NSPÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-30
HOH2016-0012Avvikelserapport angående kontakt beredskapsjouren i Enköpings kommunÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-27
HOH2016-0011Ändring av Visions ombud i samverkan på Hälsa och habiliteringÄrendeKristina HovstadiusHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-27
HOH2016-0010StödÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringMakulerat2016-09-26
HOH2016-0009Ansökan om godkännande av examensarbete kring studie "Följsamhet till hemträningsprogram - primärvårdspatienters erfarenheter av att följa träningsråd"ÄrendeMia PlessHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-22
HOH2016-0008Ansökan om godkännande av examensarbete kring studie "Sjuksköterskans upplevelser kring införandet av Journaltjänster och hur det påverkar deras relation till patienten"ÄrendeMia PlessHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-22
HOH2016-0007Ansökan om godkännande av examensarbete avseende studie kring "Hudmalignitet på Gottsunda vårdcentral, kan diagnostiken förbättras?"ÄrendeMia PlessHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-22
HOH2016-0006Flytt av HälsoäventyretÄrendeMarkus MyllyojaHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-21
HOH2016-0005Brukarärende enhet barn och vuxna med utvecklingsstörning ÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-19
HOH2016-0004Genomförande av tolkanvändarenkät 2016 (avtal)ÄrendeFredrik HäggkvistHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-19
HOH2016-0003Larmtjänst mellan Bevakningspoolen i Östhammar AB och AudionommottagningenÄrendeAgneta PalmHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-14
HOH2016-0002Avtal om köp av audionomkompetensÄrendeCamilla LilliuHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-09
HOH2016-0001Brev och svar på brev angående Nationell patientenkätÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-09