Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
KN2020-00067Kulturrådets fördelning av regeringens stödpaket vår 2020 under CoronapandeminÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenBehandlas2020-08-06
KN2020-00066Skrivelse till kulturnämndens ledamöter från Wiks vännerÄrendeCecilia LinderKulturnämndenBehandlas2020-06-09
KN2020-00065Öppet brev till kulturnämnden ÄrendeCecilia LinderKulturnämndenBehandlas2020-06-02
KN2020-00064Inkomna synpunkter till kulturnämndens ordförandeÄrendeCecilia LinderKulturnämndenBehandlas2020-06-01
KN2020-00063Återrapportering av verksamhetsåret 2019 inom kultursamverkansmodellenÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenBehandlas2020-06-01
KN2020-00062Skrivelse från Folkbildningsrådet avseende statsbidrag till studieförbundet Ibn RushdÄrendeCecilia LinderKulturnämndenBehandlas2020-05-26
KN2020-00061Skrivelse angående beslut om Wiks folkhögskolaÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2020-05-25
KN2020-00060Skrivelse till kulturnämnden angående förslaget att "pausa" de estetiska linjerna vid Wiks folkhögskolaÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2020-05-25
KN2020-00059Skrivelse till kulturnämnden angående Wiks folkhögskolaÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2020-05-25
KN2020-00058Skrivelse avseende Wiks folkhögskolaÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2020-05-25
KN2020-00057Skrivelse från en samling före detta folkhögskoleeleverÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2020-05-25
KN2020-00056Kommentar till kulturdirektörens delrapport om inriktning på Wiks Folkhögskola KN2020-0029ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-05-25
KN2020-00055Skrivelse angående att inte lägga ner Wiks folkhögskolaÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2020-05-24
KN2020-00054Skrivelse angående Wiks folkhögskola inför kulturnämndens sammanträde 26 majÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2020-05-22
KN2020-00053Skrivelse gällande Wiks folkhögskolaÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2020-05-22
KN2020-00052Skrivelse till kulturnämndens ledamöter angående förslaget om pausande av de estetiska linjerna på Wiks folkhögskolaÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-05-22
KN2020-00051Skrivelse angående Wiks folkhögskolaÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2020-05-22
KN2020-00050Inkommen skrivelse med namninsamling rörande Wiks folkhögskolaÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2020-05-20
KN2020-00049Inkommen skrivelse från Ideell kulturallians Wiks folkhögskolaÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2020-05-20
KN2020-00048Skrivelse till Region Uppsala angående Wiks folkhögskolas estetiska linjerÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-05-18
KN2020-00047Skrivelse till Kulturnämndens ledamöter ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-05-18
KN2020-00046Skrivelse till kulturnämnden angående Wik folkhögskolaÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-05-18
KN2020-00045Inkommen skrivelse med viktig information avseende Wiks folkhögskolaÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2020-05-14
KN2020-00044Inkommen skrivelse avseende artikel med anledning av nedmonteringen av de estetiska linjerna Wiks folkhögskolaÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2020-05-14
KN2020-00043Inkommen skrivelse avseende konst och passionÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2020-05-14
KN2020-00042Kulturnämndens remissvar avseende Regionala utvecklingsstrategi för Uppsala länÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-05-12
KN2020-00041Skrivelse angående de estetiska utbildningarna på Wiks folkhögskolaÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2020-05-11
KN2020-00040Skrivelse angående estetiska linjerna på WikÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2020-05-11
KN2020-00039Redovisning av bidrag inom kultursamverkansmodellen 2019ÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenBehandlas2020-05-11
KN2020-00038Inkommen skrivelse avseende Wiks folkhögskolaÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2020-05-08
KN2020-00037Skrivelse till kulturnämnden angående Wiks folkhögskolaÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2020-05-08
KN2020-00036Skrivelse från länsbildningsförbundet om studieförbundens roll under och efter CoronaÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat2020-05-06
KN2020-0035Driftsformer för verksamheten på Wiks slottÄrendeMarie BerglundKulturnämndenBehandlas2020-04-28
KN2020-0034Wiks slotts varumärkeÄrendeMarie BerglundKulturnämndenBehandlas2020-04-28
KN2020-0033Skrivelse från RIO rörande Folkhögskolans finansieringÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-04-28
KN2020-0032Initiativärende om att nationellt samordnat ekonomiskt regelverk för folkhögskoleelevers mobilitetÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-04-21
KN2020-0031Handlingsplan för arbetsmiljö enligt rutinÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenBehandlas2020-04-17
KN2020-0030Remissyttrande avseende Härifrån till evigheten En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarvÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat2020-04-06
KN2020-0029Inriktning för Wiks folkhögskolaÄrendeCharlotte ÅstrandKulturnämndenBehandlas2020-04-06
KN2020-0028Regional kulturverksamhet med anledning av Corona-virusetÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenBehandlas2020-03-23
KN2020-0027Mobilitetsstöd till folkhögskolor 2021ÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenBehandlas2020-03-10
KN2020-0026Nya riktlinjer för Region Uppsalas verksamhetsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer på distriktsnivåÄrendeEva OlssonKulturnämndenBehandlas2020-03-06
KN2020-0025Verksamhetsberättelse för Wiks folkhögskola 2019 med resultaträkningÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat2020-03-03
KN2020-0024Mobilitetsstödet och situationen för Biskops Arnö samt Region Uppsalas ansvar för folkbildning och kultur ÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2020-02-28
KN2020-0023Prioritering av utrustningsinvesteringsbehov 20212025 för kulturnämndens verksamhetsområdeÄrendeCharlotte ÅstrandKulturnämndenBehandlas2020-02-28
KN2020-0022Rapporter över Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd, inkomna 2020ÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat2020-02-25
KN2020-0021Verksamhetsberättelse 2019 Konstnärlig gestaltningÄrendeAndreas BjersbyKulturnämndenBehandlas2020-02-07
KN2020-0020Rapport om fördelning av budget konstnärlig gestaltning 2020ÄrendeAndreas BjersbyKulturnämndenBehandlas2020-02-07
KN2020-0019Kulturnämndens ordförande beslut 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-01-27
KN2020-0018Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 för Kultur och bildningÄrendeHanna VenäläinenKulturnämndenBehandlas2020-01-21
KN2020-0017Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov 20212030 inom kulturnämndens verksamhetsområdeÄrendeMaria WahlstenKulturnämndenBehandlas2020-01-21
KN2020-0016Årets Uppskattning 2020ÄrendePia-Marit EkströmKulturnämndenAvslutat2020-01-21
KN2020-0015Årsredovisning 2019 för kulturnämndenÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat2020-01-20
KN2020-0014Inkommen skrivelse om Wiks folkhögskolaÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2020-01-07
KN2020-0013Verksamhetsuppdrag och budget 2020 för kulturnämndenÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-01-02
KN2020-0012Internkontrollplan 2020 för kulturnämnden ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-01-02
KN2020-0011Årsredovisning 2020 för kulturnämndenÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-01-02
KN2020-0010Ekonomirapporter 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-01-02
KN2020-0009Uppföljning av kulturnämndens givna uppdrag 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-01-02
KN2020-0008Kurser och konferenser 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-01-02
KN2020-0007Beredning av ärenden till kulturnämnden 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-01-02
KN2020-0006Skrivelser för kännedom 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-01-02
KN2020-0005Anmälan om beslut enligt delegation för kulturnämnden 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-01-02
KN2020-0004Kulturdirektörens rapport 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-01-02
KN2020-0003Fastställelse av föredragningslista kulturnämnden 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-01-02
KN2020-0002Val av justerare 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-01-02
KN2020-0001Kallelser och protokoll kulturnämnden 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2020-01-02
KN2019-0065Anmälan av skolans information och deltagarinflytande vid Wiks folkhögskolaÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2019-12-20
KN2019-0064Initiativärende om att behålla teaterlinjen på Wiks folkhögskolaÄrendeKajsa RavinKulturnämndenBehandlas2019-12-16
KN2019-0063Redovisning ÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2019-12-09
KN2019-0062Resultat av medarbetarenkät 2019 för Kultur och bildningÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2019-11-22
KN2019-0061Strategiskt dokument för Wiks folkhögskolaÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat2019-11-19
KN2019-0060Situationen på Wiks folkhögskolaÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2019-11-18
KN2019-0059Synpunkter till kulturnämnden från elever vid Wiks folkhögskolaÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2019-11-06
KN2019-0058Studieförbund 2019ÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat2019-11-01
KN2019-0057Synpunkter avseende teaterlinjen vid Wiks folkhögskolaÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2019-10-28
KN2019-0056Verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen 2020ÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenBehandlas2019-10-24
KN2019-0055Synpunkter till kulturnämnden från före detta elever vid Wiks folkhögskolaÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2019-10-17
KN2019-0054Projektbidrag till kultur för äldre ÄrendePia-Marit EkströmKulturnämndenAvslutat2019-10-15
KN2019-0053Synpunkter till kulturnämnden från lärare på Wiks folkhögskolaÄrendeCecilia LinderKulturnämndenAvslutat2019-10-10
KN2019-0052Kulturstipendier för unga 2020ÄrendePia-Marit EkströmKulturnämndenAvslutat2019-09-30
KN2019-0051SKL:s rekommendation om nivå för mobilitetsstöd 2020ÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat2019-09-25
KN2019-0050Dialog om kultursamverkan sett ur regionala behov och perspektivÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2019-09-17
KN2019-0049Internkontrollplan 2020 för kulturnämndenÄrendeMaria WahlstenKulturnämndenBehandlas2019-09-06
KN2019-0048Uppföljning av utbetalt mobilitetsstöd delår 2019ÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat2019-09-05
KN2019-0047Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2020-2021ÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat2019-08-22
KN2019-0046Region Uppsalas kulturstipendier 2020ÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat2019-08-22
KN2019-0045Verksamhetsuppdrag och budget 2020 för kulturnämndenÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat2019-08-21
KN2019-0044Den uppländska järnhanteringens kulturarvÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2019-08-16
KN2019-0043Sammanträdesdatum 2020 för kulturnämndenÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-08-13
KN2019-0042Brådskande beslut avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst för deltagande vid Regional konferens om den förstärkta minoritetslagstiftningen den 30 augusti 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2019-08-12
KN2019-0041Årligt anslag / verksamhetsbidrag utanför kultursamverkansmodellen 2020ÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat2019-08-08
KN2019-0040Verksamhetsbidrag till ungdomsorganisationer 2020ÄrendePia-Marit EkströmKulturnämndenAvslutat2019-07-04
KN2019-0039Firmatecknare för Sven Kjerséns minnesfondÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat2019-06-12
KN2019-0038Fullmakt i Kammarkollegiets upphandling avseende avrop och anbud gällande hotellrum inkl frukostÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2019-05-14
KN2019-0037SpråknätetÄrendeKajsa RavinKulturnämndenBehandlas2019-05-02
KN2019-0036Regional biblioteksplan 2020-2023ÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat2019-05-02
KN2019-0035Beredningsordning för Region Uppsalas kulturstipendier och priserÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat2019-04-12
KN2019-0034Information om möte med Konstnärernas riksorganisation Uppsala länÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2019-04-12
KN2019-0033Val av ledamot samt suppleant till styrelsen för Sven Kjerséns minneÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2019-04-10
KN2019-0032Sakkunniggrupp år 2020-2023 för Region Uppsalas kulturstipendier och konstnärliga utvecklingsstödÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat2019-04-10
KN2019-0031Riktlinjer för utvecklingsbidrag inom projektet Digitalt först med användaren i fokusÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat2019-03-21
KN2019-0030Årsredovisning för Wiks folkhögskola 2018ÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat2019-03-12
KN2019-0029Uppföljning och redovisning av mottagna statsbidrag 2018ÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat2019-02-27
KN2019-0028Verksamhetsberättelse Konstnärlig gestaltning 2018ÄrendePernilla HögströmKulturnämndenBehandlas2019-02-12
KN2019-0027Konstbudget 2019 ÄrendePernilla HögströmKulturnämndenBehandlas2019-02-12
KN2019-0026Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Uppsala 2018ÄrendePernilla HögströmKulturnämndenBehandlas2019-02-12
KN2019-0025Kulturnämndens delegationsordningÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-02-11
KN2019-0024Kulturenhetens verksamhetsberättelse 2018ÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat2019-01-29
KN2019-0023Rapporter över Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd, inkomna 2019ÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat2019-01-29
KN2019-0022Kulturnämndens ordförandebeslut 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2019-01-21
KN2019-0021Årsredovisning 2018 för kulturnämndenÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat2019-01-17
KN2019-0020Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov 20202029 inom kulturnämndens verksamhetsområde ÄrendeMaud SehlstedtKulturnämndenAvslutat2019-01-16
KN2019-0019Verksamhetsbidrag Ungdomsorganisationer 2019ÄrendePia-Marit EkströmKulturnämndenAvslutat2019-01-15
KN2019-0018Statliga verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen 2019ÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat2019-01-14
KN2019-0017Årets Uppskattning 2019ÄrendePia-Marit EkströmKulturnämndenAvslutat2019-01-08
KN2019-0016Region Uppsalas Kulturstipendier för unga 2019ÄrendePia-Marit EkströmKulturnämndenAvslutat2019-01-08
KN2019-0015Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2019-2020ÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat2019-01-08
KN2019-0014Region Uppsalas kulturstipendier 2019ÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat2019-01-08
KN2019-0013Regionalt samråd för kulturÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenBehandlas2019-01-04
KN2019-0012Närvaro- och yttranderätt vid kulturnämndens sammanträdenÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2019-01-02
KN2019-0011Valärenden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2019-01-02
KN2019-0010Månadsrapporter till kulturnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0009Uppföljning av kulturnämndens givna uppdrag 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0008Kurser och konferenser 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0007Beredning av ärenden till kulturnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0006Skrivelser för kännedom 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0005Anmälan om beslut enligt delegation för kulturnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0004Kulturdirektörens rapport 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0003Fastställelse av föredragningslista kulturnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0002Val av justerare 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0001Kallelser och protokoll kulturnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2018-0001Kallelser och protokoll kulturnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2018-12-06