Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
LE2022-00140Begäran om yttrande Patientnämnden 2022-1074pÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-29
LE2022-00139Brev från anhörig om journalanteckningÄrendeLinda JohanssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-23
LE2022-00138LIA-praktikÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-22
LE2022-00137Beslut kamerabevakningstillstånd ÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-21
LE2022-00136Beställning /Avtal fastighetsåtgärd Steriltekniska enheten LEÄrendePer AnderssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-20
LE2022-00135Läkemedelsgenomgång LE 2022ÄrendeAslak RautioLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-17
LE2022-00134Hyresavtal skrivare LE 2022Avtalsärende Marie VänglundLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-16
LE2022-00133LE Vårdledningsgrupp verksamhetsområde kirurgiÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-16
LE2022-00132Hyrbemanning sjuksköterska operationsavdelning Avtalsärende Maja JohanssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-15
LE2022-00131Föranmälan av inspektion Arbetsmiljöverket - ANOPIMAÄrendeÅsa NordesjöLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-14
LE2022-00130LE Representation Medicin 2022ÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-10
LE2022-00129LE Representation LAH 2022ÄrendeVika SollforsLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-10
LE2022-00128Beslut representation Medicinavdelning 2ÄrendeLiz GrefLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-09
LE2022-00127hyrbemanning sjuksköterska akm LEAvtalsärende Maja JohanssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-08
LE2022-00126Synpunkt och fråga från patientÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-08
LE2022-00125Möjlighet att lämna synpunkter på remiss avseende graviditet, förlossning och tiden efterÄrendeAslak RautioLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-07
LE2022-00124Sjukvårdregion Mellansveriges unika länk till gapanalysenkäten för obesitasÄrendeAslak RautioLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-07
LE2022-00123Regionarkivets tillsyn 2022ÄrendePirjo JesperssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-07
LE2022-00122Klagomål från anhörigÄrendeLinda JohanssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-03
LE2022-00121Lex Maria akut huvudvärkÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-02
LE2022-00120Ansökan om data för forskningsändamålÄrendeAslak RautioLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-02
LE2022-00119Tilläggsavtal ISS städ jourlägenhetAvtalsärende Marie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingBehandlas2022-06-01
LE2022-00118Lex Maria VO Medicin andningsbesvärÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-24
LE2022-00117Underrättelse och begäran om handlingar IVO 3.4.1-204642022-3ÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-24
LE2022-00116Begäran om yttrande Patientnämnden 2022-889p ÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-24
LE2022-00115Intervju med patientÄrendeIsabella LanzénLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-23
LE2022-00114LE ParkeringsfrågorÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-19
LE2022-00113Tillfälligt förordnande tf. bitr. sjukhusdirektör maj 2022ÄrendePer AnderssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-19
LE2022-00112Begäran om uppgifter (IVO)ÄrendeAslak RautioLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-18
LE2022-00111LE Skyddsrond 2022 ANOPIMAÄrendeCamilla InemanLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-18
LE2022-00110LE Arbetsplatsträffar Steriltekniska enheten 2022ÄrendeCamilla InemanLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-18
LE2022-00109LE Arbetsplatsträffar Operationsavdelningen 2022ÄrendeCamilla InemanLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-18
LE2022-00108Synpunkter från anhörigÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-17
LE2022-00107Hyrbemanning sjuksköterska medicinavdelning 1 Avtalsärende Maja JohanssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-11
LE2022-00106Internhyresavtal tillfällig lokal HLR UtbildningAvtalsärende Marie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-11
LE2022-00105Patientövervakning MVL Medicinavd 1o2 samt IMA Lasarettet i EnköpingÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-11
LE2022-00104LE Arbetsplatsträffar GynmottagningenÄrendeHelen BergmanLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-10
LE2022-00103Angående Identitet och åtkomstkontroll av journalÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-10
LE2022-00102LE Steriltekniska enhetenÄrendePirjo JesperssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-06
LE2022-00101Synpunkter från 1177ÄrendeEvelina LöfbergLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-04
LE2022-00100Hyrbemanning sjuksköterska IMAAvtalsärende Maja JohanssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-03
LE2022-00099Uppdrag att genomföra tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2022-05-02
LE2022-00098Begäran om godkännande av representation AKMÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2022-04-25
LE2022-00097Hyrbemanning specialistläkare, Medicin- Mag-tarmmottagningenAvtalsärende Maja JohanssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-25
LE2022-00096Avbruten vårdÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2022-04-25
LE2022-00095Möjlighet att lämna synpunkter på vårdriktlinjer samt vårdförloppÄrendeAslak RautioLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-21
LE2022-00094Orosanmälan enligt Socialtjänstlagen, akutenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-14
LE2022-00093Beställning av studieÄrendeAslak RautioLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-13
LE2022-00092Remiss - Målnivåer för NR psoriasisÄrendeAslak RautioLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-12
LE2022-00091Anmälan enligt Socialtjänstlagen 14kap 1§ÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-11
LE2022-00090LE Arbetsplatsträffar Radiologi 2022ÄrendeEvelina LöfbergLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-11
LE2022-00089Temporär lokal steriltekniska enheten LEÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-11
LE2022-00088Organisatorisk förändring utvecklingsenhetenÄrendePirjo JesperssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-11
LE2022-00087Dialog och frågor kring utökad tjänstgöringsgradÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-11
LE2022-00086Överenskommelse om villkor ÄrendeSara SvanfeldtLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-08
LE2022-00085Inkommet mejl från patientÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-08
LE2022-00084Fråga från UNG PSORIASISÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2022-04-07
LE2022-00083LE -Angående hyrd parkeringsplatsÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-07
LE2022-00082Hyrbemanning sjuksköterska operationsavdelning LEAvtalsärende Maja JohanssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-07
LE2022-00081Beslut Kameraövervakning KR 8925-21ÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-06
LE2022-00080AT rekryteringÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-05
LE2022-00079Läkare till medicinavdelning Avtalsärende Maja JohanssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-04
LE2022-00078Meddelande från IVO 3.4.1-11431/2022-3ÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2022-04-04
LE2022-00077Parkeringsfråga från anställdÄrendeUlrika ThilénLasarettet i EnköpingAvslutat2022-04-04
LE2022-00076Hyrbemanning sjuksköterska Psykiatriavdelning 3B Avtalsärende Maja JohanssonLasarettet i EnköpingAvslutat2022-04-04
LE2022-00075 Hyrbemanning sjuksköterska medicinavdelning 1Avtalsärende Emma SjöbergLasarettet i EnköpingBehandlas2022-03-30
LE2022-00074Begäran om yttrande Patientnämnden 2022-564PÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2022-03-30
LE2022-00073Hyrbemanning operationssjuksköterska OperationsavdelningAvtalsärende Emma SjöbergLasarettet i EnköpingBehandlas2022-03-30
LE2022-00072Brev med synpunkter från patientÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingBehandlas2022-03-24
LE2022-00071Begäran om yttrande Patientnämnden 2022-485PÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingBehandlas2022-03-22
LE2022-00070Synpunkter via mejlÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2022-03-21
LE2022-00069Begäran om yttrande Patientnämnden 2022-469PÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2022-03-18
LE2022-00068Synpunkt från patientÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2022-03-17
LE2022-00067Hyrbemanning specialistläkare AnOpIMA Avtalsärende Maja JohanssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-03-17
LE2022-00066Synpunkter från anhörigÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2022-03-11
LE2022-00065Synpunkter från patientÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2022-03-11
LE2022-00064Delegationsbeslut Representation ÄrendePirjo JesperssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-03-10
LE2022-00063Viktig information om avgift för livsmedelskontroll 2022ÄrendePer AnderssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-03-10
LE2022-00062Underrättelse och begäran om handlingar IVO3.4.1-08539-2022-3ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2022-03-10
LE2022-00061Hyrbemanning IntermediärvårdsavdelningAvtalsärende Maja JohanssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-03-04
LE2022-00060DelagationsbeslutÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingMakulerat2022-03-01
LE2022-00059Upphandling av ekokardiografiÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingBehandlas2022-02-28
LE2022-00058Öppen remiss möjlighet att lämna synpunkter vårdriktlinje samt vårdprogramÄrendeAslak RautioLasarettet i EnköpingAvslutat2022-02-22
LE2022-00057Avtal RikssviktÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingBehandlas2022-02-21
LE2022-00056Information om nya blanketter avseende rapportering av fosterskadorÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2022-02-18
LE2022-00055Arkivansvarig och arkivredogörare Lasarettet i Enköping 2022ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2022-02-15
LE2022-00054Lex Maria - gallaÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2022-02-09
LE2022-00053Direktörsrapport till SjukhusstyrelsenÄrendePer AnderssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-02-09
LE2022-00052Expediering av uppdrag från RegeringskanslietÄrendePer AnderssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-02-09
LE2022-00051Hyrbemanning intensivvårdssjuksköterska IMAAvtalsärende Fanny BjörklöfLasarettet i EnköpingMakulerat2022-02-09
LE2022-00050Hyrbemanning sjuksköterska Ortopediska rehabiliteringsavdelningen LEAvtalsärende Fanny BjörklöfLasarettet i EnköpingMakulerat2022-02-02
LE2022-00049Samverkan Covid-19 AS/LEÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingBehandlas2022-02-01
LE2022-00048Synpunkter, skrivelse från anhörigÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-31
LE2022-00047Meddelande från IVOÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2022-01-26
LE2022-00046Samtycke till publicering av foto på intranätetÄrendePia FagerströmLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-25
LE2022-00045Revisionsplan för Region Uppsalas revisorer 2022ÄrendePer AnderssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-21
LE2022-00044Reviderad rutin om begränsad behandling inom Region UppsalaÄrendeAslak RautioLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-20
LE2022-00043synpunkter från anhörigÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-14
LE2022-00042På efterfrågan arbets- och uppdragsbeskrivning psykologÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2022-01-14
LE2022-00041Fråga om vaccineringÄrendePia FagerströmLasarettet i EnköpingAvslutat2022-01-07
LE2022-00040Synpunkter från webbenÄrendePia FagerströmLasarettet i EnköpingAvslutat2022-01-07
LE2022-00039Lex Maria VO medicinÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-05
LE2022-00038Meddelande om synpunkter från IVOÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2022-01-03
LE2022-00037Patientkontakt övrigt 2022ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00036LE Ledningsgrupp ANOPIMA 2022ÄrendeÅsa NordesjöLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00035LE Anmälan av delegationsbeslut ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00034LE Arbetsplatsträffar IMA 2022ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00033LE Påminnelse om dödsorsaksintyg 2022ÄrendeLiselott HedbergLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00032Fullmakt postöppning Lasarettet i Enköping 2022ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00031Lasarettet i Enköping -Styrgrupp Covid (LSSL) 2022ÄrendePia FagerströmLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00030LE DokumenthanteringsrådÄrendeSonja StrandbergLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00029Gallringsprotokoll LE 2022ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00028Hyreskontrakt personlig parkeringsplats Lasarettet i Enköping 2022Avtalsärende Carina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00027LE DocPlus-redaktörer möten 2022ÄrendeSonja StrandbergLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00026Leasingavtal kaffeautomater Lasarettet i Enköping 2022Avtalsärende Mariah EliassonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00025LE Arbetsplatsträffar Administrativa enheten 2022ÄrendePirjo JesperssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00024Positiva synpunkter LE 2022ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00023Intresseanmälan arbete 2022ÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00022Ledningsgrupp Akutvård 2022ÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00021LE Riskbedömningar och skyddsronder 2022ÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00020Förvaltningsmöten LE 2022 (Fastighet)ÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00019Fackligt uppdrag i Vårdförbundet 2022ÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00018LE anmälningar till Arbetsmiljöverket 2022ÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00017Begäran registerutdrag 2022ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00016Övrig post 2022ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00015Hyreskontrakt Lägenhet 2022Avtalsärende Marie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00014Hyresavatal Skrivare LE 2022Avtalsärende Marie VänglundLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00013Praktik på LE 2022ÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00012Kommunikation LE 2022ÄrendeSusanna PassosLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00011Miljöärenden 2022ÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00010LE Avtal Hyrpersonal 2022Avtalsärende Anna WadenhovLasarettet i EnköpingAvslutat2022-01-03
LE2022-00009Rekryteringar 2022ÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00008Rehabilitering 2022ÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00007Begäran om utlämnande av allmän handling 2022ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00006Tidsbegränsade chefsförordnanden 2022ÄrendeMarianne Van RooijenLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00005Samverkansprotokoll 2022 Lasarettet i EnköpingÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00004Ledningsgruppens Protokoll 2022ÄrendePer AnderssonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00003Direktörsbeslut LE 2022ÄrendeMarianne Van RooijenLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00002Årsredovisning och delårsrapporterÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2022-00001Protokollsutdrag och Beslut från Region UppsalaÄrendeMarianne Van RooijenLasarettet i EnköpingBehandlas2022-01-03
LE2021-00226IntygÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2021-12-30
LE2021-00225Överenskommelse om servicetjänst för medicintekniska hjälpmedel mellan Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsaÄrendePer AnderssonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-12-30
LE2021-00224Angående avvikelse från Capio St Görans sjukhusÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2021-12-29
LE2021-00223Fråga från webbenÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-12-27
LE2021-00222Begäran från Ivo 3.4.1-35176ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingMakulerat2021-12-27
LE2021-00221Begäran från IVO 3.4.1-46867/2021-9ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2021-12-23
LE2021-00220Förhandling MBL§11 tf. biträdande sjukhusdirektörÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingBehandlas2021-12-22
LE2021-00219Lex Maria - buksmärta/gastroenteritÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2021-12-21
LE2021-00218Hyrbemanning sjuksköterska Medicinavdelning 1Avtalsärende Fanny BjörklöfLasarettet i EnköpingBehandlas2021-12-20
LE2021-00217närstående kontakt ÄrendeVika SollforsLasarettet i EnköpingAvslutat2021-12-17
LE2021-00216Hyrbemanning sjuksköterska Medicinavdelning 2 LEAvtalsärende Fanny BjörklöfLasarettet i EnköpingBehandlas2021-12-13
LE2021-00215Prislista Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping 2022ÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-12-13
LE2021-00214Hyrbemanning AkutmottagningenAvtalsärende Fanny BjörklöfLasarettet i EnköpingMakulerat2021-12-10
LE2021-00213Hyrbemanning sjuksköterska akutmottagningen LEAvtalsärende Fanny BjörklöfLasarettet i EnköpingBehandlas2021-12-10
LE2021-00212Begäran om yttrande patientnämnden 2021-1933pÄrendeÅsa NordesjöLasarettet i EnköpingAvslutat2021-12-07
LE2021-00211AnmälanÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-12-06
LE2021-00210Ledningsgrupp VO Medicin Protokoll 2021ÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingBehandlas2021-12-02
LE2021-00209Beställning ombyggnad Gynmottagningen ÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingBehandlas2021-12-02
LE2021-00208Le Ledningsgrupp Radiologi 2021ÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingBehandlas2021-11-29
LE2021-00207Beslut KameraövervakningÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingBehandlas2021-11-29
LE2021-00206LE Delegering av uppgifter -personal medicinmottagningenÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingMakulerat2021-11-29
LE2021-00205LE Ledningsgrupp ANOPIMA 2021ÄrendeMaria TidstedtLasarettet i EnköpingBehandlas2021-11-25
LE2021-00204Begäran om yttrande från PatientnämndenÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2021-11-25
LE2021-00203KlagomålÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-11-24
LE2021-00202Begäran om godkännande av representation, VOK+ANOPIMAÄrendePer AnderssonLasarettet i EnköpingBehandlas2021-11-24
LE2021-00201Synpunkter besök akutenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-11-23
LE2021-00200Synpunkt från webben ÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-11-22
LE2021-00199Synpunkter besökÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2021-11-22
LE2021-00198Öppen remiss möjlighet att lämna synpunkter, vårdförlopp samt vårdprogramÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-11-18
LE2021-00197Meddelande IVO3.4.1-28956/2021-3ÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2021-11-17
LE2021-00196Anmälan av delegationsbeslut till styrelse och nämnd i Region UppsalaÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2021-11-15
LE2021-00195Begäran om yttrande kirurgi Patientnämnden 2021-1762PÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-11-15
LE2021-00194Strategisk lokalförsörjningsplan Lasarettet i EnköpingÄrendeMarie VänglundLasarettet i EnköpingAvslutat2021-11-11
LE2021-00193Viktig Information rörande orosanmälningar till Socialförvaltningen i EnköpingÄrendePer AnderssonLasarettet i EnköpingBehandlas2021-11-11
LE2021-00192Beställning medicinsk utredning LÖF 424-429ÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2021-11-11
LE2021-001911.2 Serviceavtal T-Doc SE-460073 (Getinge Care for Software)ÄrendeMaria TidstedtLasarettet i EnköpingBehandlas2021-11-10
LE2021-00190Begäran från inspektionen för vård och omsorgÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-11-09
LE2021-001891.2a Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Transportstyrelsen och vårdgivareÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2021-11-04
LE2021-00188Begäran om yttrande från Patientnämnden 2021-1696PÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-11-04
LE2021-00187Begäran om att avbryta projektÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2021-11-04
LE2021-00186synpunkter från Webben -Parkering akutenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-11-02
LE2021-00185Begäran om godkännande av representation, planeringsdag Ortorehab/VOKÄrendePer AnderssonLasarettet i EnköpingBehandlas2021-11-02
LE2021-00184Begäran om yttrande Patientnämnden 2021-1660PÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-11-01
LE2021-00183Sjukhusdirektörens vidaredelegering och Lasarettet i Enköpings beslutsordningÄrendePer AnderssonLasarettet i EnköpingBehandlas2021-11-01
LE2021-00182Meddelande från IVOÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2021-10-28
LE2021-00181Synpunkter ÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-10-28
LE2021-00180synpunkterÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-10-25
LE2021-00179Begäran om godkännande av representation, verksamhetsområde radiologi LEÄrendePer AnderssonLasarettet i EnköpingBehandlas2021-10-25
LE2021-00178Information till remittenterÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2021-10-22
LE2021-00177 Region Uppsalas dokumentation av coronapandemin - en akut krisÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2021-10-21
LE2021-00176Synpunkter från webben, patientÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2021-10-20
LE2021-00175Arkivlokal ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2021-10-20
LE2021-00174ParkeringsfrågaÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2021-10-15
LE2021-00173Säkerhetsmeddelande till marknaden (Hillrom sängar)ÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-10-14
LE2021-00172Utlämning av E-tjänstekort Lasarettet i EnköpingÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2021-10-14
LE2021-00171Möjlighet att lämna synpunkter för kvalitetssäkring av riktlinjer och vårdförloppÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingBehandlas2021-10-08
LE2021-00170Meddelande från IVO3.4.1-36282/2021-3ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-10-07
LE2021-00169Synpunkter från patient - Ortopedi LEÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-10-04
LE2021-00168Begäran från IVOÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2021-10-04
LE2021-00167Intresseanmälan arbete MedicinÄrendeFanny ThelénLasarettet i EnköpingBehandlas2021-09-30
LE2021-00166Begäran från Patientnämnden 2021-1316PÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-09-28
LE2021-00165Skrivelse till politiker och regiondirektör för sjukvårdsregion UppsalaÄrendeFanny ThelénLasarettet i EnköpingAvslutat2021-09-27
LE2021-00164Digitalt översättningsverktygÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2021-09-24
LE2021-00163Lasarettet i Enköping -Styrgrupp Covid (LSSL)ÄrendePia FagerströmLasarettet i EnköpingBehandlas2021-09-23
LE2021-00162Synpunkter från anhörigaÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingBehandlas2021-09-22
LE2021-00161Meddelande från IVO3.4.1-33626/2021-3ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-09-20
LE2021-00160Meddelande från IVOÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-09-20
LE2021-00159Synpunkter,-KontaktÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-09-16
LE2021-00158Suicidpreventiva handlingsplanerÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-09-16
LE2021-00157Begäran om yttrande Patientnämnden 2021-1342pÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-09-15
LE2021-00156Begäran om yttrande från Patientnämnden ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-09-08
LE2021-00155Livsmedelskontroll Medicinavdelning 1ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingBehandlas2021-09-08
LE2021-00154Delegeringsbeslut verksamhetsområde ANOPIMA LEÄrendeÅsa NordesjöLasarettet i EnköpingBehandlas2021-09-08
LE2021-00153Brev från patient och svar ÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-09-06
LE2021-00152Ungdoms SM i rugbyÄrendePer AnderssonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-09-01
LE2021-00151Begäran om yttrande från PatientnämndenÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-08-31
LE2021-00150Brev från sjuksköterska i Uppsala kommunÄrendeKarin NilssonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-08-27
LE2021-00149Synpunkter på bemötandeÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-08-26
LE2021-00148Angående väntan på receptÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-08-23
LE2021-00147Anmälan ÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-08-23
LE2021-00146Till ansvarig för diabetesteamÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2021-08-20
LE2021-00145Brådskande säkerhetsmeddelande OLYMPUSÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-08-19
LE2021-00144Flytt av planeringsteamet från VNS till VOKÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2021-08-17
LE2021-00143Begäran om ansökningshandlingarÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-08-12
LE2021-00142Begäran om yttrande från Patientnämnden 2021-1028PÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-08-11
LE2021-00141LE DokumenthanteringsrådÄrendeSonja StrandbergLasarettet i EnköpingAvslutat2021-08-10
LE2021-00140Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter Dnr 3.4.1-27711/2021-4ÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2021-08-04
LE2021-00139Avtal RiksSvikt, lönekostnader för AFAvtalsärende Catharina LandstedtLasarettet i EnköpingBehandlas2021-08-02
LE2021-00138Underrättelse och begäran om handlingar IVO3.4.1-22777-2021-4ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2021-07-16
LE2021-00137Verksamhetsutvecklare Utvecklingsenheten - Lasarettet i Enköping - Beskrivning av uppdrag och framtida rekommendationÄrendeKarin NilssonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-07-14
LE2021-00136Slutrapport - teamledaruppdrag - planeringsenheten - Lasarettet i EnköpingÄrendeKarin NilssonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-07-14
LE2021-00135Angående påbörjad utredningÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2021-07-12
LE2021-00134Avtal avseende fakturering av lönekostnaderAvtalsärende Tammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2021-07-05
LE2021-00133Vårdsystem ÄrendeAnette LindgrenLasarettet i EnköpingBehandlas2021-07-01
LE2021-00132Operationsverksamhet LE 2021ÄrendeKarin NilssonLasarettet i EnköpingBehandlas2021-07-01
LE2021-00130PatientkontraktÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingBehandlas2021-07-01
LE2021-00131Synpunkter på texterÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2021-07-01
LE2021-00129UppsägningÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-06-29
LE2021-00128PatientklaganÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2021-06-28
LE2021-00127FörfråganÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-06-23
LE2021-00126Synpunkter från webben-positivÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-06-23
LE2021-00125Angående digitala diabetestjänsten DiactÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2021-06-14
LE2021-00124Gällande eventuell anmälanÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-06-11
LE2021-00123Fullmakt postöppning Lasarettet i Enköping 2021ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2021-06-07
LE2021-00122Uppsägning av avtal TSA2014-612,överenskommelse StradaÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2021-06-07
LE2021-00121Komplettering till gammalt ärende VOKÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-06-07
LE2021-00120Överläggning med VårdförbundetÄrendeKarin LindLasarettet i EnköpingAvslutat2021-06-03
LE2021-00119Lex Maria op på fel sidaÄrendeAslak RautioLasarettet i EnköpingBehandlas2021-06-03
LE2021-00118MBL förhandlingÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-06-03
LE2021-00117Avvikelse -händelseanalysÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-06-01
LE2021-00116OrosanmälanÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2021-05-28
LE2021-00115Beredning av rutin för Region Uppsalas hantering av personuppgiftsincidenterÄrendeSonja StrandbergLasarettet i EnköpingAvslutat2021-05-27
LE2021-00114Obduktionssvar?ÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-05-27
LE2021-00113Avtal fakturering av lönekostnaderAvtalsärende Johanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2021-05-25
LE2021-00112Begäran om yttrande från Patientnämnden -VO MedicinÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2021-05-25
LE2021-00111Underrättelse och begäran om uppgifter IVOÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-05-24
LE2021-00110Lex Maria kirurgiÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-05-24
LE2021-00109Timing-studienÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-05-17
LE2021-00108Synpunkter från patient -AkutenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2021-05-14
LE2021-00107Parkeringplatser LasarettsområdetÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2021-05-12
LE2021-00106Svenskt Bråckregister Individuella resultat Lasarettet i Enköping, 2016-01-04 - 2020-12-31 ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-05-12
LE2021-00105Anmälan till Arbetsmiljöverket 2021-05-07ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-05-10
LE2021-00104LE Arbetsmiljö - begäran om åtgärderÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-05-10
LE2021-00103Synpunkter från webben bemötandeÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-05-10
LE2021-00102Förhandlingsprotokoll MBL§11ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-05-05
LE2021-00101Lex Maria- blödning extrauterin graviditetÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-05-04
LE2021-00100Underrättelse och begäran om handlingar IVO3.4.1 11711/2021-4ÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2021-04-30
LE2021-00099Meddelande IVO3.4.1-16268/2021-4ÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2021-04-30
LE2021-00098LE Skyddsrond 2021ÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingBehandlas2021-04-28
LE2021-00097Synpunkter från webbenÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-04-27
LE2021-00096LE-GDPR frågaÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2021-04-23
LE2021-00095Polisanmälan ÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-04-22
LE2021-00094Begäran om yttrande 2021-592P VO medicinÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2021-04-22
LE2021-00093Delegeringsbeslut verksamhetsområde Kirurgi LEÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-04-20
LE2021-00092Begäran om utlämnande av handlingarÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingBehandlas2021-04-19
LE2021-00091Lex Maria-bristande samordning gastrostomiÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-04-16
LE2021-00090Meddelande från IVO3.4.1-11703/2021-4ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-04-15
LE2021-00089Undersökning, Innovation i offentlig sektor 2019-2020 Lasarettet i EnköpingÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2021-04-13
LE2021-00088Lex Maria-värktabletter och magtarmblödning ÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-04-12
LE2021-00087Gallringsprotokoll LE 2021ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2021-04-12
LE2021-00086Information om ändrad PostadressÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2021-04-08
LE2021-00085Förhandlingsframställan ÄrendeÅsa NordesjöLasarettet i EnköpingBehandlas2021-04-08
LE2021-00084HändelseanalysÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-04-07
LE2021-00083Försök till bedrägeriÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-04-06
LE2021-00082PostinformationÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2021-03-30
LE2021-00081Livsstilsmässan Må BraÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingBehandlas2021-03-30
LE2021-00080Patientsäkerhetsberättelse Lasarettet i Enköping 2020ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-03-30
LE2021-00079Skrivelser från lasarettets ledningsgrupp till regiondirektörenÄrendeMarianne Van RooijenLasarettet i EnköpingBehandlas2021-03-29
LE2021-00078Lex Maria-Stor blödning i samband med kirurgisk abortÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-03-29
LE2021-00077Skrivelse till sjukhusets ledningsgruppÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingBehandlas2021-03-26
LE2021-00076Konversation med medicinavdelningenÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingBehandlas2021-03-25
LE2021-00075Fråga om parkering och böter inom LasarettsområdetÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2021-03-22
LE2021-00074Frågor till ledningenÄrendePia FagerströmLasarettet i EnköpingAvslutat2021-03-17
LE2021-00073Begäran från Inspektionen för vård och omsorg 3.4.1-08544/2021-4ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-03-16
LE2021-00072intyg till IVOÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2021-03-15
LE2021-00071Skrivelser från Enköpings kommun gällande avgift för livsmedelskontroll 2021ÄrendePer AnderssonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-03-12
LE2021-00070Synpunkter från webben angående service-ätaÄrendeSusanna PassosLasarettet i EnköpingBehandlas2021-03-09
LE2021-00069Utredning avseende ST-läkareÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-03-09
LE2021-00068Yrkande om föreläggande enligt Arbetsmiljölagen ÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2021-03-08
LE2021-00067Arkivansvarig och arkivredogörare Lasarettet i EnköpingÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2021-03-08
LE2021-00066Underrättelse och begäran om handlingarÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2021-03-02
LE2021-00065Synpunkter -väntanÄrendeMarie ThulinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-03-02
LE2021-00064E-signering med Adobe signÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2021-03-01
LE2021-00063Brev med synpunkter från patientÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2021-02-24
LE2021-00062Begäran om yttrande Akutmottagningen 2021-224PÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-02-24
LE2021-00061Information från patientÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2021-02-23
LE2021-00060Lokalförsörjningsplan för Lasarettet i EnköpingÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingMakulerat2021-02-23
LE2021-00059Remiss 2 Bevarande och gallringsplan för administrativa handlingarÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2021-02-22
LE2021-00058Synpunkt från VårdförbundetÄrendeLasarettet i EnköpingAvslutat2021-02-18
LE2021-00057SårbehandlingÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2021-02-17
LE2021-00056Delegering av uppgifter -personalÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2021-02-15
LE2021-00055Välj att sluta blir nationell telefonlinjeÄrendeSusanna PassosLasarettet i EnköpingBehandlas2021-02-15
LE2021-00054Samarbete inom området kolorektal kirurgi?ÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2021-02-15
LE2021-00053SynpunkterÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-02-12
LE2021-00052Brev från Angereds NärsjukhusÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-02-11
LE2021-00051Mejl från vårdförbundetÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2021-02-11
LE2021-00050Lex Maria -Missad mediastinumtumörÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-02-10
LE2021-00049Meddelande från IVO3.4.2-04272/2021-3ÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-02-02
LE2021-00048Konversation med tidigare anställdÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2021-02-01
LE2021-00047Hur är vården för flimmerpatienter organiserad?ÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2021-02-01
LE2021-00046Synpunkter munskyddÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-02-01
LE2021-00045saknade tillhörigheterÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-29
LE2021-00044LE Arbetsplatsträffar Radiologi ÄrendeEvelina LöfbergLasarettet i EnköpingBehandlas2021-01-28
LE2021-00043Förhandlingsframställan AB 10§ÄrendeKarin LindLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-27
LE2021-00042Hyresavtal skrivare LE 2021Avtalsärende Marie VänglundLasarettet i EnköpingBehandlas2021-01-27
LE2021-00041Synpunkter från patientÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-22
LE2021-00040LE Påminnelse om dödsorsaksintyg 2021ÄrendeLiselott HedbergLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-21
LE2021-00039Underrättelse Uppsala tingsrättÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-20
LE2021-00038ÅterkopplingÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-20
LE2021-00037Patientkontakt övrigtÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-19
LE2021-00036Överenskommelse om servicetjänst för medicinsktekniska hjälpmedel mellan Lasarettet i Enköping och Nära Vård och hälsaAvtalsärende Britt SöderbergLasarettet i EnköpingBehandlas2021-01-18
LE2021-00035Ombyggnad steriltekniska enhetenÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingBehandlas2021-01-12
LE2021-00034Anmälan till Arbetsmiljöverket LE kirurgiÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2021-01-11
LE2021-00033AnmälanÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-08
LE2021-00032Anmälan IVOÄrendeAslak RautioLasarettet i EnköpingBehandlas2021-01-08
LE2021-00031Arbetsmiljöverket -begäran om utredning för ärende 2021/000092ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-08
LE2021-00030 Brandfarliga varor - Lasarettet i EnköpingÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-05
LE2021-00029Brev till Vederbörande RadiologÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-05
LE2021-00028Hyreskontrakt personlig parkeringsplats Lasarettet i EnköpingAvtalsärende Carina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00027LE DocPlus-redaktörer mötenÄrendeSonja StrandbergLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00026Leasingavtal kaffeautomater Lasarettet i Enköping 2021Avtalsärende Mariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00025LE Arbetsplatsträffar Administrativa enheten ÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00024Positiva synpunkter LEÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00023Intresseanmälan arbeteÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00022Ledningsgrupp Akutvård 2021ÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2021-01-04
LE2021-00021LE Riskbedömningar och skyddsronder 2021ÄrendeAnna BergLasarettet i EnköpingBehandlas2021-01-04
LE2021-00020Förvaltningsmöten LE 2021ÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00019Fackligt uppdrag i VårdförbundetÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00018LE anmälningar till Arbetsmiljöverket ÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingMakulerat2021-01-04
LE2021-00017Begäran registerutdrag 2021ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00016Övrig post 2021ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00015Hyreskontrakt Lägenhet 2021Avtalsärende Marie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00014Avtal hälsolyftet 2021Avtalsärende Anna BergLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00013Praktik på LE 2021ÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00012Kommunikation LE 2021ÄrendeSusanna PassosLasarettet i EnköpingBehandlas2021-01-04
LE2021-00011Miljöärenden 2021ÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00010Avtal Hyrpersonal 2021Avtalsärende Anna WadenhovLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00009Rekryteringar 2021ÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00008Rehabilitering 2021ÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00007Begäran om utlämnande av allmän handling 2021ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00006Tidsbegränsade chefsförordnanden 2021ÄrendeMarianne Van RooijenLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00005Samverkansprotokoll 2021 Lasarettet i EnköpingÄrendeAnna WadenhovLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00004Ledningsgruppens Protokoll 2021ÄrendePer AnderssonLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00003Direktörsbeslut LE 2021ÄrendeMarianne Van RooijenLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2021-00002Årsredovisning och delårsrapporterÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingBehandlas2021-01-04
LE2021-00001Protokollsutdrag och Beslut från Region UppsalaÄrendeMarianne Van RooijenLasarettet i EnköpingAvslutat2021-01-04
LE2020-00225Anmälan av allvarligt tillbud till arbetsmiljöverketÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2020-12-28
LE2020-00224Förvaltningsmöten LE 2020ÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2020-12-18
LE2020-00223Meddelande från IVO3.4.1-60098/2020-4ÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2020-12-17
LE2020-00222Anmälan av allvarligt tillbud till arbetsmiljöverketÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2020-12-17
LE2020-00221Synpunkter AkutenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2020-12-14
LE2020-00220Uppdrag preoperativ bedömningÄrendeKarin NilssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-12-14
LE2020-00219Information från IVO till vårdgivare om egentillverkning ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-12-07
LE2020-00218Lokalanpassning medicinavdelning 1 och 2ÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2020-12-04
LE2020-00217Synpunkter från webben, upprördÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2020-12-04
LE2020-00216Fråga om operationerÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2020-12-03
LE2020-00215Meddelande från IVO 3.4.2-58193/2020-3ÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2020-12-03
LE2020-00214Beslut om prioriteringsordning under pandeminÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-30
LE2020-00213Synpunkter från webbenÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-30
LE2020-00212StrålskyddsredovisningÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-26
LE2020-00211Begäran om yttrande -Patientnämnden 20201689PÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-25
LE2020-00210Inkommen fråga från SACO/UALÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-24
LE2020-00209Begäran om yttrande verksamhetsområde Medicin -PatientnämndenÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-24
LE2020-00208Anmälan till Arbetsmiljöverket ANOPIMAÄrendeÅsa NordesjöLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-23
LE2020-00207Inkommen fråga från VisionÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-23
LE2020-00206LE anmälan till Arbetsmiljöverket MedicinÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-23
LE2020-00205Ledningsgrupp AkutvårdÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-19
LE2020-00204Bestridan av faktura -Enköpings kommunÄrendeVika SollforsLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-18
LE2020-00203Lex Maria- Malignt melanomÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-17
LE2020-00202Lex MariaÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-17
LE2020-00201Brev med synpunkter från patientÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-12
LE2020-00200Begäran om yttrande från Patientnämnden 2020-1575PÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-10
LE2020-00199Arbetsplatsanalys Lasarettet i EnköpingÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-05
LE2020-00198Delegering av uppgifter -personalÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2020-11-02
LE2020-00197Beställning uppdrag Steriltekniska enheten LEÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-10-29
LE2020-00196Beställning uppdrag ombyggnation för Steriltekniska enheten LEÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-10-29
LE2020-00195Ansökan om stöd för nystartsjobbÄrendeKarin LindLasarettet i EnköpingAvslutat2020-10-20
LE2020-00194Positiva synpunkter till Operations och uppvakningsavdelningenÄrendeÅsa NordesjöLasarettet i EnköpingAvslutat2020-10-16
LE2020-00193Patientkontakt övrigtÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2020-10-15
LE2020-00192InfluensavaccinÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2020-10-14
LE2020-00191Till Operations och uppvakningsavdelningen på Lasarettet i EnköpingÄrendeÅsa NordesjöLasarettet i EnköpingAvslutat2020-10-13
LE2020-00190LE DocPlus-redaktörer möte år 2018-2020ÄrendeSonja StrandbergLasarettet i EnköpingAvslutat2020-10-12
LE2020-00189Biverkningsrapport begäran om uppföljningÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2020-10-12
LE2020-00188Synpunkter från webbenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2020-10-12
LE2020-00187Begäran om yttrande Patientnämnden 20201414PÄrendeÅsa NordesjöLasarettet i EnköpingAvslutat2020-10-09
LE2020-00186Bestridande av faktura 60202175919. ÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2020-10-08
LE2020-00185Brev om Parfym på LasarettetÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-10-06
LE2020-00184Begäran medicinskt utlåtande LÖFÄrendeMilvi CarenmarkLasarettet i EnköpingAvslutat2020-10-06
LE2020-00183Prislista Lasarettet i EnköpingÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingBehandlas2020-10-05
LE2020-00182Begäran om yttrande Patientnämnden 2020-1372PÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-10-05
LE2020-00181Beställning triage vägg AkutenÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2020-10-02
LE2020-00180LE Offererat avtal Miele Professional, SterilenAvtalsärende Britt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2020-10-02
LE2020-00179Kallelse enligt MBL§11ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingMakulerat2020-10-01
LE2020-00178Lex Maria-HjärtinfarktÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-30
LE2020-00177Lasarettet i Enköping -Avtal om anställning med Södertälje sjukhusAvtalsärende Tammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2020-09-28
LE2020-00176Begäran om yttrande kirurgiÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-28
LE2020-00175Förfrågan från skatteverket i folkbokföringsärendeÄrendeLiselott HedbergLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-25
LE2020-00174Till Operationsavdelningen på Lasarettet i EnköpingÄrendeÅsa NordesjöLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-25
LE2020-00173Dataskyddssamordnare LEÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-24
LE2020-00172Lex Maria-MC-olycka, sen diagnos efter ThoraxtraumaÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-24
LE2020-00171Remiss: Gemensamma visioner, mål och strategierÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-24
LE2020-00170Begäran om yttrande från Patientnämnden 2020-1322pÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-23
LE2020-00169Förhandling MBL§11 Öppning från 6 till 8 vårdplatser på Ortopediska rehabiliteringsavdelningenÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-21
LE2020-00168Kallelse MBL§11ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-21
LE2020-00167Bestridan av faktura 75022337119ÄrendeVika SollforsLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-17
LE2020-00166Riskanalysrapport medicinteknisk utrustning fotvårdÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-17
LE2020-00165SkrivelseÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-14
LE2020-00164Delegering av beslutsattest i AgressoÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-11
LE2020-00163Nokas värdehantering blir LoomisÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-11
LE2020-00162Meddelande om strålsskyddsavvikelse från strålskydd AS.ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-10
LE2020-00161Synpunkter från webbenÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-09
LE2020-00160LE-GDPRÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-09
LE2020-00159Angående journalanteckningÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-09
LE2020-00158Lokaler på LasarettetÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-09
LE2020-00157Enkät om reprocessing av medicintekniska engångsprodukterÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-07
LE2020-00156Begäran om yttrande PNT 1139PÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-07
LE2020-00155SpontanansökanÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2020-09-03
LE2020-00154Synpunkter angående medicineringÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2020-08-31
LE2020-00153Synpunkter om UL:s avgångarÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-08-31
LE2020-00152Varsel om att tidsbegränsad anställning upphörÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2020-08-28
LE2020-00151Begäran om yttrande Patientnämnden 2020-1153pÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2020-08-26
LE2020-00150Begäran om yttrande Patientnämnden 2020-1115pÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2020-08-24
LE2020-00149Angående miljön på LasarettetÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-08-21
LE2020-00148E-postmeddelande från anhörigÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-08-19
LE2020-001472020-1070P Patientnämnden-ärende för kännedom ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-08-18
LE2020-00146Synpunkter från Webben, VO medicinÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2020-08-17
LE2020-00145 IVO-ärende Dnr 3.4.1-31887/2020-4 1- IVO3.1.1-06690/2021-4ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-08-13
LE2020-00144Produktmeddelande angående BD Vacutainer citratrör för blodprovstagningÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-08-06
LE2020-00143Fullmakt postöppning Lasarettet i Enköping 2020ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2020-08-05
LE2020-00142LE anmälningar till Arbetsmiljöverket LAHÄrendeVika SollforsLasarettet i EnköpingAvslutat2020-07-31
LE2020-00141Skyddsrond 2020ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2020-07-30
LE2020-00140Brev med synpunkter från anhörigÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2020-07-29
LE2020-00139Begäran om yttrande Patientnämnden 2020-1037PÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-07-29
LE2020-00138Avtal löpband Lasarettet i EnköpingAvtalsärende Anna BergLasarettet i EnköpingAvslutat2020-07-28
LE2020-00137Begäran om yttrande Patientnämnden 2020-1001PÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2020-07-22
LE2020-00136Begäran om yttrande Patientnämnden 2020-990PÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-07-20
LE2020-00135Yrkande om åtgärder enligt arbetsmiljölagenÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-07-16
LE2020-00134KameraövervakningÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingBehandlas2020-07-13
LE2020-00133Begäran om yttrande Patientnämnden 2020-923pÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-07-09
LE2020-00132Inkommet mejl från patientÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-07-09
LE2020-00131Inkommet mejl från anhörigÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-07-08
LE2020-00130LE tillsynsmeddelande Arbetsmiljöverket 2020-039366ÄrendeVika SollforsLasarettet i EnköpingAvslutat2020-07-07
LE2020-00129Information om motocrosstävling 22-23 augustiÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2020-07-07
LE2020-00128Intyg passerkortsutlämningÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2020-07-06
LE2020-00127Underrättelse av beslut skadegörelseÄrendeVika SollforsLasarettet i EnköpingAvslutat2020-07-01
LE2020-00126Anmälan om fackligt uppdragÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingMakulerat2020-06-30
LE2020-00125Information om motocrosstävling 1 juliÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2020-06-30
LE2020-00124Tidsbegränsat uppdrag 2020ÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-06-29
LE2020-00123Begäran om yttrande Patientnämnden 2020-773P ÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2020-06-18
LE2020-00122Begäran om yttrande Patientnämnden 2020-788PÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-06-12
LE2020-00121Fel i telefoni till vissa nummer?ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-06-11
LE2020-00120LE Begäran om yttrande Patientnämnden 2020-802PÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-06-09
LE2020-00119Fackligt uppdrag i VårdförbundetÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2020-06-08
LE2020-00118LE Riskbedömningar och skyddsronder 2020ÄrendeAnna BergLasarettet i EnköpingBehandlas2020-06-03
LE2020-00117Bestridan av faktura 75022005013ÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-06-03
LE2020-00116LE Beställning uppdrag steriltekniska enheten och operationÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-06-03
LE2020-00115FörhandlingsprotokollÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-28
LE2020-00114Brev från raddavardenÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-28
LE2020-00113VO Kirurgi PersonalfrågorÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-27
LE2020-00112Brev från pojkvänÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-27
LE2020-00111Hyreskontrakt personlig parkeringsplats Lasarettet i EnköpingAvtalsärende Carina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-25
LE2020-00110Begäran om yttrande Patientnämnden ÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-22
LE2020-00109Föreläggande LVM3630-20ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-22
LE2020-00108Telemetri och duschÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-18
LE2020-00107Lokalt tillståndsbevis strålskydd Vo medicin & kirurgiÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-18
LE2020-00106Begäran om yttrande Patientnämnden ÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-15
LE2020-00105Lex Maria KirurgiÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-15
LE2020-00104SekretessärendeÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-14
LE2020-00103Begäran om yttrande 2020-648PÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-08
LE2020-00102Synpunkter LAH ÄrendeVika SollforsLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-06
LE2020-00101Meddelande från IVO3.4.1-15597/2020-4ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-06
LE2020-00100Brev från patient till doktorÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-06
LE2020-00099LE tillsynsmeddelande Arbetsmiljöverket 2020-025021ÄrendeVika SollforsLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-05
LE2020-0098Begäran om handlingar och uppgifter IVO3.4.1-16300/2020-3ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-05
LE2020-0097Begäran om yttrande Patientnämnden ÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-04
LE2020-0096LE Beställning uppdrag mag-tarmmottagningenÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-04
LE2020-0095LE Internhyresavtal nr.5114-002 Avtalsärende Johanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-05-04
LE2020-0094Begäran om yttrande 2020-624PÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-30
LE2020-0093Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden BD PosiFlush XS 10ml sprutaÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-29
LE2020-0092synpunkter -dålig responsÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-21
LE2020-0091Lex Maria galloperationerÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-21
LE2020-0090Meddelande från IVOÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-16
LE2020-0089LE Arbetsmiljö - begäran om åtgärderÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-16
LE2020-0088LE Arkivtillsyn 2020ÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-16
LE2020-0087Polisanmälan stöld 5000-K393066-20ÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-15
LE2020-0086Uppdragsdirektiv Ordination och hantering av läkemedel i operationsprocessen inom VOKÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-15
LE2020-0085Utredning av resursbrist från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) 387-221ÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-14
LE2020-0084Beställning av registeruppgifter till den nationella samordningsfunktionen för intensivvårdsplatserÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-06
LE2020-0083Synpunkter ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-03
LE2020-0082Ändring av klinisk anmälan i SmiNet gällande Covid-19ÄrendeLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-02
LE2020-0081Information från Svenska palliativregistret om Covid-19ÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-02
LE2020-0080Fullmakter för apoteksärenden inom vård och omsorgÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-02
LE2020-0079Avtal mellan Umeå universitet och Lasarettet i Enköping VO Medicin om klinisk praktikAvtalsärende Catharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-02
LE2020-0078SynpunkterÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-02
LE2020-0077Begäran om yttrande Patientnämnden 2020-7PÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-04-01
LE2020-0076Överenskommelse fakturering av lönekostnaderÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingMakulerat2020-03-30
LE2020-0075Visir för ansiktsskyddÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-27
LE2020-0074Beslut om vård för EU-medborgare gällande covid-19ÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-27
LE2020-0073Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner ÄrendeLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-26
LE2020-0072Information från chefsmötenÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-26
LE2020-0071Frågor angående Covid19ÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-24
LE2020-0070Beredning avtalsskrivning inom Region UppsalaÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-23
LE2020-0069Beredning offentlighet och sekretessÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-19
LE2020-0068ExtrapersonalÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-19
LE2020-0067Erbjudande från Lifco Dental ABÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-18
LE2020-0066Förfrågan från student ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-17
LE2020-0065Brev med synpunkterÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-17
LE2020-0064SynpunkterÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-17
LE2020-0063Brev till Lasarettet, fråga om provsvarÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-16
LE2020-0062Spontanansökan medicinmottagningenÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-13
LE2020-0061Fråga om att anmälaÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-13
LE2020-0060Beredning av utkast till instruktion konsekvensbedömning enligt GDPRÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-13
LE2020-0059synpunkter från patientÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-12
LE2020-0058Meddelande från IVO3.4.1-10209/2020-5ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-12
LE2020-0057Nya lokaler operation och steriltekniska enhetenÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingBehandlas2020-03-06
LE2020-0056Information från Enköpings kommun gällande parkeringsförbud på NyängsvägenÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-05
LE2020-0055Positiv återkoppling VO KirurgiÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-05
LE2020-0054Hyresavtal skrivare LE 2020Avtalsärende Göran SollforsLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-04
LE2020-0053Förhandlingsprotokoll 2020-02-17ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-04
LE2020-0052Information om kammarkollegiets försäkringar för akut vårdÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-03-03
LE2020-0051Avtal Radiologi Lasarettet i Enköping 2020 Avtalsärende Lars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-02-27
LE2020-0050Angående sms påminnelserÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2020-02-25
LE2020-0049Meddelande från IVO 3.4.1-02848/2020ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2020-02-24
LE2020-0048Underrättelse avslutad anställningÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-02-24
LE2020-0047Avtal medicinsk expertAvtalsärende Fatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-02-19
LE2020-0046ExpertutlåtandeÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-02-18
LE2020-0045Meddelande från IVO3.4.1-03235/2020-4ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2020-02-13
LE2020-0044Överenskommelse om servicetjänst för medicintekniska hjälpmedel mellan Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsaAvtalsärende Britt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2020-02-13
LE2020-0043Synpunkter från patient LEÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2020-02-12
LE2020-0042Patientsäkerhetsberättelse Lasarettet i Enköping 2019ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-02-11
LE2020-0041Organisation 2020 Lasarettet i EnköpingÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-02-10
LE2020-0040Protokoll Ledningsgruppen 2020ÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-02-06
LE2020-0039Revisionsplan 2020 för Region Uppsalas revisorerÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-02-06
LE2020-0038Synpunkter på behandlingÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-02-06
LE2020-0037Underrättelse och begäran om handlingar IVO 3.4.1-02254/2020-3ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-02-04
LE2020-0036Blivande AT-läkare som kör hjärtEKOÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2020-02-03
LE2020-0035Förfrågan förutsättningslöst möteÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-31
LE2020-0034Tilläggsavtal ISS Lasarettet i Enköping 2020Avtalsärende Marie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-24
LE2020-0033Lokalt tillståndsbevis strålsäkerhetÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-24
LE2020-0032SpontanansökanÄrendeStina BergmanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-24
LE2020-0031Tidsbegränsat förordnande katastrof- och beredskapsplanerareÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-21
LE2020-0030Påminnelse om dödsorsaksintyg 2020ÄrendeLiselott HedbergLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-20
LE2020-0029Brev till chefsläkare ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-17
LE2020-0028Konsignationslageravtal Zimmer GmbHÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-16
LE2020-0027Begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagenÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-16
LE2020-0026Avtal kaffeautomater Lasarettet i Enköping 2020Avtalsärende Mariah EliassonLasarettet i EnköpingBehandlas2020-01-15
LE2020-0025Vägvisning till sjukhusetÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-14
LE2020-0024Utskrivningsklara patienterÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-14
LE2020-0023Intresseanmälan arbeteÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-13
LE2020-0022Positiv återkopplng VO Kirurgi ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingMakulerat2020-01-13
LE2020-0021ÖvrenskommelseÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingMakulerat2020-01-10
LE2020-0020Begäran om yttrande Patientnämnden 2020-23PÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-10
LE2020-0019Läkemedelsautomater LEÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-09
LE2020-0018Förhandlingsframställan nya lokalerÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-07
LE2020-0017Begäran registerutdrag 2020ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-03
LE2020-0016Övrig post 2020ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-02
LE2020-0015HyreskontraktÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingMakulerat2020-01-02
LE2020-0014Avtal hälsolyftet 2020Avtalsärende Anna BergLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-02
LE2020-0013Praktik på LEÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-02
LE2020-0012Kommunikation LE 2020ÄrendeSusanna PassosLasarettet i EnköpingBehandlas2020-01-02
LE2020-0011Miljöärenden 2020ÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-02
LE2020-0010Avtal Hyrpersonal 2020Avtalsärende Lotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-02
LE2020-0009Rekryteringar 2020ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-02
LE2020-0008Rehabilitering 2020ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-02
LE2020-0007Begäran om utlämnande av allmän handlingÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-02
LE2020-0006Tidsbegränsade chefsförordnanden 2020ÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-02
LE2020-0005Samverkansprotokoll 2020 Lasarettet i EnköpingÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-02
LE2020-0004Intern kontrollplan 2020ÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingMakulerat2020-01-02
LE2020-0003Direktörsbeslut LE 2020ÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-02
LE2020-0002Årsredovisning och delårsrapporterÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-02
LE2020-0001Protokollsutdrag och Beslut från Region UppsalaÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2020-01-02
LE2019-0242Tidsbegränsat förordnandeÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-27
LE2019-0241Begäran om yttrande Pn 2019-1926P och IVO3.4.1-093692020-3 ÄrendeSeyedisa JalaliLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-20
LE2019-0240Brev från patientÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-19
LE2019-0239Bestridan av faktura 75021355716ÄrendeVika SollforsLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-18
LE2019-0238Kallelse till förhandlingÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-18
LE2019-0237Begäran om yttrande patientnämnden 2019-1845PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-11
LE2019-0236Synpunkter från patientÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-11
LE2019-0235Sjukhusdirektörens rapport till SHSÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-11
LE2019-0234Synpunkter/utvärdering under vårdtidÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-09
LE2019-0233Bestridande av faktura 60176734014ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-09
LE2019-0232Brev från läkargruppenÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-05
LE2019-0231Lex Maria IVO 3.1.1-44407/2019 ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-05
LE2019-0230Konversation med mediaÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-05
LE2019-0229Synpunkter från patient via mailÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-05
LE2019-0228Begäran om handlingar och uppgifterÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingMakulerat2019-12-05
LE2019-0227Konversation med mediaÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-05
LE2019-0226Lex Maria anmälan ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-05
LE2019-0225SynpunkterÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-05
LE2019-0224PolisanmälanÄrendeÅsa YttermarkLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-04
LE2019-0223Meddelande om klagomål IVO 3.4.1-42571/2019-4ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-03
LE2019-0222Synpunkter störning från godsmottagningen ÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2019-12-02
LE2019-0221Fördröjd diagnosÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-28
LE2019-0220Bestridande av faktura 75021233913ÄrendeVika SollforsLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-28
LE2019-0219Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-1818PÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-27
LE2019-0218Synpunkter angående sjuktransportÄrendeTina ArenstigLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-26
LE2019-0217Tilläggsavtal ISS Lasarettet i EnköpingAvtalsärende Britt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-22
LE2019-0216Begäran från IVO 3.4.1-42962/2019-3ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-22
LE2019-0215Brev från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-22
LE2019-0214Överenskommelse med patient och närståendeföreträdareÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-22
LE2019-0213Positiv återkoppling VO RadiologiÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-21
LE2019-0212Sammanfattning av intervjuer Lasarettet i Enköping hösten 2019ÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-20
LE2019-0211Arbetsgrupp nattpersonalÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-12
LE2019-0210Återkoppling av besök på AkutmottagningenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-06
LE2019-0209Synpunkter på omorganisation vid Lasarettet i EnköpingÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-06
LE2019-0208Enskilt klagomål via telefonÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingMakulerat2019-11-06
LE2019-0207Besök på akutenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-05
LE2019-0206FörhandlingsframställanÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-04
LE2019-0205Begäran om RöntgenbilderÄrendeEvelina LöfbergLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-04
LE2019-0204Avtal larm Stanley Security Sverige ABAvtalsärende Micael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-04
LE2019-0203Enskilt klagomålÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-01
LE2019-0202Sammanställning till IVO 24.1-25167/2019ÄrendeMarika LindarckLasarettet i EnköpingAvslutat2019-11-01
LE2019-0201Eventuellt patienthotellÄrendeÅsa YttermarkLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-31
LE2019-0200Begäran uppgifterÄrendeLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-30
LE2019-0199Patientsynpunkt kirurgavdelningenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-30
LE2019-0198Förteckning arkivansvariga, arkivredogörareÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-30
LE2019-0197Förfrågan om Lex MariaÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-29
LE2019-0196Arbetsmiljöverket 2019/036845ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingMakulerat2019-10-24
LE2019-0195Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-1593PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-23
LE2019-0194Avvisad remissÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-22
LE2019-0193Begärna om yttrande Patientnämnden 2019-1523PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-18
LE2019-0192Anmälan delegationsbeslut till sjukhusstyrelsen Region Uppsala 2019ÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-18
LE2019-0191Inkommet brev "Hjälp oss att bli bättre"ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-18
LE2019-0190Beskrivning av särskilt ansvarsområde ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-18
LE2019-0189Synpunkter hemsidaÄrendeLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-17
LE2019-0188Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-1352PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-15
LE2019-0187Avtal fakturering LönekostnaderAvtalsärende Johanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-14
LE2019-0186Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-1502PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-14
LE2019-0185Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-1518PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-14
LE2019-0184Enskilt klagomålÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingMakulerat2019-10-14
LE2019-0183Förfrågan om remiss till utomlänsklinikÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-14
LE2019-0182Ny vårdavdelning LE ortopediska rehabiliteringsavdelningenÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-11
LE2019-0181Skriftlig varningÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-11
LE2019-0180Begäran om yttrande 2019-1371PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingMakulerat2019-10-08
LE2019-0179Synpunkter läkare akutmottagningenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-07
LE2019-0178Enskilt klagomål-fotskada sökt AKMÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-04
LE2019-0177Begäran om invaliditetsintygÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-03
LE2019-0176Morgondagens elektiva kirurgiÄrendeKarin NilssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-01
LE2019-0175Remiss, HR-diariet, riktlinjerÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-10-01
LE2019-0174Forskningsprojekt cheferÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-09-30
LE2019-0173Begäran om uppgifter IVO8.6.1-2432/2019-46ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2019-09-27
LE2019-0172Påkallande av lokal förhandlingÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2019-09-23
LE2019-0171Our refN 295313 Your refN DOB: 14/04/1996ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2019-09-23
LE2019-0170Synpunkter från anhörigÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-09-18
LE2019-0169Brev från anhörigÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingMakulerat2019-09-17
LE2019-0168KameraövervakningÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingBehandlas2019-09-17
LE2019-0167Avtal Länshälsan för kirurginAvtalsärende Lotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-09-11
LE2019-0166Cosmic Nova WardÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2019-09-10
LE2019-0165Frågor till medicinmottagningenÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-09-05
LE2019-0164RestaurangenÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2019-09-05
LE2019-0163Synpunkter ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-09-05
LE2019-0162Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-1325PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-09-04
LE2019-0161Beställning av medicinsk utredning ,Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 374-818ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-30
LE2019-0160Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-1313PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-30
LE2019-0159Justeringar gällande konsignationsavtal Johnson & JohnsonÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-29
LE2019-0158Frågor och korrespondens med patientÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-28
LE2019-0157Frågor från patientÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-28
LE2019-0156Mejltråd för sommarsituationenÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-26
LE2019-0155Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-1290PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-26
LE2019-0154Röntgenundersökning av halsartärsproppÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-26
LE2019-0153Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-1202PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-23
LE2019-0152Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-1271PÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-23
LE2019-0151Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-1236PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-23
LE2019-0150Inrättande av visselblåsningstjänstÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-20
LE2019-0149Leveranser till Regionarkivet ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-19
LE2019-0148Synpunkter på Akutens väntrumÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-19
LE2019-0147Avtal studielön 2019ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-13
LE2019-0146Dåligt uppdaterad informationÄrendeSusanna PassosLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-12
LE2019-0145Förfrågan via mejlÄrendePia FagerströmLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-06
LE2019-0144Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-1165PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-08-05
LE2019-0143Mejl från anhörigÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-07-30
LE2019-0142Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-1160PÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2019-07-29
LE2019-0141Tillsyn enl. miljöbalken Enköpings kommunÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-07-12
LE2019-0140Dispensansökan anställningar 2019ÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-07-11
LE2019-0139Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-1077PÄrendeMarika LindarckLasarettet i EnköpingAvslutat2019-07-10
LE2019-0138Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-1033PÄrendeCarina Brunnberg DagervikLasarettet i EnköpingAvslutat2019-07-09
LE2019-0137Begäran om registerutdragÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2019-07-09
LE2019-0136Begäran om registerutdragÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2019-07-09
LE2019-0135SUMMER -studie om navelbråckÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2019-07-03
LE2019-0134Samtal med medarbetareÄrendeMarika LindarckLasarettet i EnköpingAvslutat2019-07-01
LE2019-0133Offert från LänshälsanAvtalsärende Christina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-07-01
LE2019-0132HyreskontraktAvtalsärende Tomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-28
LE2019-0131synpunkterÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-28
LE2019-0130Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-1019PÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-27
LE2019-0129Ny försäkring vid förskrivning off label - info till förskrivareÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-26
LE2019-0128GlaukomenkätÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-25
LE2019-0127En återblick kring mitt ärendeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-25
LE2019-0126Deltagande i referensgruppÄrendeGunnar BolinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-24
LE2019-0125Begäran om yttrande Patientnämnden Dnr 2019-975PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-24
LE2019-0124Korrespondens strålskyddsbokslut 2018 RUÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-24
LE2019-0123Angående en patientÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-24
LE2019-0122Begäran om yttrandeÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-14
LE2019-0121Inspektionsmeddelande från IVOÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-13
LE2019-0120Utökad förrådsyta sterilcentralÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-12
LE2019-0119Brev om godmansskapÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-11
LE2019-0118Inkommet mejl från patientÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-11
LE2019-0117Tillfällig överenskommelse för samverkan LE - Enköpings kommunÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-11
LE2019-0116Begäran om yttrande Patientnämnden Dnr 2019-919PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-07
LE2019-0115Muntligt klagomålÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-07
LE2019-0114Brev för kännedom till Enköpings kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-06-07
LE2019-0113Kontakt med läkareÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-31
LE2019-0112Synpunkter preopÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-29
LE2019-0111Angående avvikelser i samverkanÄrendeHelena Tibell MorbergLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-29
LE2019-0110Till verksamhetschefen för VOK EnköpingÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-29
LE2019-0109Inkommet brev till ledning/HRÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-29
LE2019-0108Viktigt säkerhetsmeddelande till marknadenÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-29
LE2019-0107Fullmakt postöppning Lasarettet i EnköpingÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-28
LE2019-0106SynpunkterÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-28
LE2019-0105Finna tingÄrendeSusanna PassosLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-24
LE2019-0104Tillsynsmeddelande Arbetsmiljöverket 2019/030250ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-24
LE2019-0103Meddelande ,samverkan mellan Enköpings kommun och Lasarettsansluten hemsjukvårdÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-23
LE2019-0102Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-805PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-23
LE2019-0101Dialog om etiska frågorÄrendeHelena Tibell MorbergLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-23
LE2019-0100Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-596PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-23
LE2019-0099Behov av en stärkt HR-organisationÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-22
LE2019-0098HyreskontraktÄrendeMarika LindarckLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-21
LE2019-0097Till alla Chefsläkare i Region UppsalaÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-21
LE2019-0096Meddelande från IVO 8.2.1-19558/2019-4ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-17
LE2019-0095Förväxling av prover och identitet på akutmottagningenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-16
LE2019-0094Ansökan om planeringsdag med representation VO MedicinÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-15
LE2019-0093Begäran om arbetsmiljöåtgärd (Arbetsmiljöverket 2019-03845)ÄrendeMarianne Van RooijenLasarettet i EnköpingBehandlas2019-05-15
LE2019-0092Skrivelse till sjukhusets ledningsgruppÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-14
LE2019-0091Synpunkter akutmottagningenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-13
LE2019-0090Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-740PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-10
LE2019-0089Begäran om yttrande Patientnämnden 2019-676PÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-09
LE2019-0088Bestridan av faktura 75020472710ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-08
LE2019-0087Bestridande av faktura från Enköpings kommun ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-07
LE2019-0086Begäran om yttrande Patientnämnden Dnr 2019-660PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-06
LE2019-0085PolisanmälanÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-05-06
LE2019-0084Enkätstudie inom anestesinÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-30
LE2019-0083Begäran om biträde laboratorieverksamhetÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-30
LE2019-0082Uppdragsdirektiv Remisshantering -förbättringsarbeteÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-29
LE2019-0081Uppdrag journalgranskning 2019ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-25
LE2019-0080Bestridande av fakturaÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-23
LE2019-0079Bestridande av fakturaÄrendeVika SollforsLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-23
LE2019-0078Meddelande från IVO8.2.1-15313/2019-4ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-23
LE2019-0077Synpunkter Hudmottagningen ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-16
LE2019-0076Underrättelse och begäran om handlingarÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-15
LE2019-0075Synpunkter på bemötande ÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-15
LE2019-0074Förfrågan om händelseÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-15
LE2019-0073Akutmottagningen och återbesökÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-15
LE2019-0072Medicinsk information i MC hjälmarÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-12
LE2019-0071Klagomål från patient (Inget innehåll )ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingMakulerat2019-04-12
LE2019-0070Meddelande om klagomål IVO8.2.1-12837/2019-4ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-10
LE2019-0069Delegationsbeslut RepresentationÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-09
LE2019-0068Hyresavtal skrivare LE 2019Avtalsärende Göran SollforsLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-09
LE2019-0067Meddelande om ändrad behörighetÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-05
LE2019-0066Rapport verksamhetsnära serviceÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-05
LE2019-0065Producerad sol-el mars 2019ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-05
LE2019-0064Urgent Recall NotificationÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-04-03
LE2019-0063%rapporter%ÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingMakulerat2019-03-29
LE2019-0062Säker remisshantering-fördröjd diagnosÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-29
LE2019-0061Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-28
LE2019-0060Begäran om yttrande -Patientnämnden 2019-510PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-27
LE2019-0059Bestridan av faktura ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-27
LE2019-0058Överenskommelse om servicetjänst för medicintekniska hjälpmedel mellan Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsaAvtalsärende Mariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-25
LE2019-0057Begäran om yttrande ,-Patientnämnden 2019-486PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-22
LE2019-0056Skriftlig varningÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-20
LE2019-0055Begäran om yttrande från patientnämnden 2019-107PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-14
LE2019-0054Synpunkter på behandling VO kirurgiÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-14
LE2019-0053Synpunkter på behandlingÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-13
LE2019-0052synpunkt/fråga från patientÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-12
LE2019-0051Begäran om yttrande Patientnämnden Dnr 2018-1424PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-11
LE2019-0050Begäran om yttrande -Patientnämnden Dnr 2019-392PÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-08
LE2019-0049Begäran om yttrande -Patientnämnden Dnr 2019-353PÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-08
LE2019-0048Begäran om intygÄrendeMarika LindarckLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-07
LE2019-0047Avtal kaffeautomater Lasarettet i Enköping 2019Avtalsärende Mariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-04
LE2019-0046Försäkringsbesiktning Lasarettet i EnköpingÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2019-03-04
LE2019-0045Möjlig feldiagnos och felmedicineringÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-02-26
LE2019-0044Anmälan till inspektionen för vård och omsorgÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingMakulerat2019-02-22
LE2019-0043Fråga om utebliven anmälanÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-02-21
LE2019-0042Begäran om yttrandeÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-02-21
LE2019-0041Begäran om statistikÄrendePia FagerströmLasarettet i EnköpingAvslutat2019-02-14
LE2019-0040Patientsäkerhetsberättelse Lasarettet i Enköping 2018ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-02-13
LE2019-0039Fråga om ljusbehandlingÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-02-07
LE2019-0038Positiv återkoppling VO KirurgiÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-02-07
LE2019-0037Projekt,ERAS för höft och knäproteser på LE 2019ÄrendeTammer HemdanLasarettet i EnköpingBehandlas2019-02-05
LE2019-0036Ansökan LäkarassistentÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-02-04
LE2019-0035Uppsägning avtal Fruktbudet MedicinmottagningenÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-31
LE2019-0034Brandfarlig varaÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-30
LE2019-0033Avtal hälsolyftet 2019Avtalsärende Anna BergLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-29
LE2019-0032Synpunkter -Medicin avdelning 2ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-29
LE2019-0031Förtidsröstning EU val på LasarettetÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-29
LE2019-0030Meddelande från IVOÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-28
LE2019-0029Brev till läkare från patient ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-28
LE2019-0028Tillgänglig personalÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-24
LE2019-0027Lex Maria VO MedicinÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-24
LE2019-0026Övrig post 2019ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-23
LE2019-0025Synpunkter Akuten EnköpingÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-22
LE2019-0024Begäran om yttrande Patientnämnden 2019_79PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-21
LE2019-0023Begäran om kontaktuppgifterÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-18
LE2019-0022Påminnelse om dödsorsaksintyg 2019ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-16
LE2019-0021Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-16
LE2019-0020Synpunkter om bemötandeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-16
LE2019-0019Gällande patientÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-15
LE2019-0018Begäran om yttrandeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-15
LE2019-0017Klagomål från patientÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-14
LE2019-0016Tillståndsbevis brandfarliga varorÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-14
LE2019-0015Collaboration for the members of the Embassies of Kuwait and Saudi Arabia - Norrtälje sjukhus -SwedenÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-14
LE2019-0014Anmälan till arbetsmiljöverket 2019/000623 ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-08
LE2019-0013Praktik på LEÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-04
LE2019-0012Nyhetsbrev LE 2019ÄrendeSusanna PassosLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-04
LE2019-0011Miljöärenden 2019ÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-04
LE2019-0010Avtal Hyrpersonal 2019Avtalsärende Lotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-02
LE2019-0009Rekryteringar 2019ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-02
LE2019-0008Rehabilitering 2019ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-02
LE2019-0007Begäran om utlämnande av allmän handlingÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-02
LE2019-0006Tidsbegränsade chefsförordnanden 2019ÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-02
LE2019-0005Samverkansprotokoll 2019ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-02
LE2019-0004Intern kontrollplanÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingMakulerat2019-01-02
LE2019-0003Direktörsbeslut LE 2019ÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-02
LE2019-0002Årsredovisning och delårsrapporterÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-02
LE2019-0001Protokollsutdrag från Region UppsalaÄrendeJohanna WoltjerLasarettet i EnköpingAvslutat2019-01-02
LE2018-0254Synpunkter på mottagnings kontaktkortÄrendeMarie ThulinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-27
LE2018-0253Nyhetsbrev LE 2018ÄrendeSusanna PassosLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-21
LE2018-0252Synpunkter bristande kommunikationÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-20
LE2018-0251Meddelande om ändrad behörighetÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-19
LE2018-0250Uteblivet provsvarÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-19
LE2018-0249Förfrågan om avvikelsehantering alternativt Lex MariaanmälanÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-18
LE2018-0248Tillståndsansökan brandfarliga varorÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-17
LE2018-0247Meddelande om klagomål IVO.8.2-41697/2018-4ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-14
LE2018-0246Förfrågan om provtjänstgöringÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-13
LE2018-0245PatientklagomålÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-12
LE2018-0244Brev från Pfizer ABÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-07
LE2018-0243FotoprojektÄrendeSusanna PassosLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-07
LE2018-0242Brev till läkareÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-07
LE2018-0241Fråga till SocialstyrelsenÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-06
LE2018-0240Meddelande om synpunkter IVO8.2.1-41193/2018-4ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-05
LE2018-0239Synpunkter störning från godsmottagningen ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-03
LE2018-0238Begäran om viteÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingBehandlas2018-12-03
LE2018-0237Radiologisk bedömning hals och ryggskadaÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-03
LE2018-0236Begäran om yttrande ,-Patientnämnden 2018-1705PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-03
LE2018-0235Skiktröntgen vid fallskadaÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-03
LE2018-0234Diagnostik av ögontumörÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-12-03
LE2018-0233Avtal kaffeautomater JobmealAvtalsärende Eva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-28
LE2018-0232makuleratÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2018-11-28
LE2018-0231Anmälan till Läkemedelsverket medicinteknisk produktÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-27
LE2018-0230Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-27
LE2018-0229Svenska Nyttobostäder, Blockuthyrning lägenheter i EnköpingÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-26
LE2018-0228Brev till medarbetares läkareÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-23
LE2018-0227Forskningsstudie VO MedicinÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-22
LE2018-0226Lägenhet för uthyrningÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-22
LE2018-0225Lex Maria anmälan VO kirurgi SepsisÄrendeClaes JuhlinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-19
LE2018-0224Lex Maria anmälan VO kirurgi PneumothoraxÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-19
LE2018-0223Brev till RöntgenavdelningenÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-19
LE2018-0222Frågor om hudsjukvård och psoriasisvårdÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-12
LE2018-0221Studenter vid undersökningÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-12
LE2018-0220Till remitterande enheter -ÖNH verksamheten vid Doktor Wahlunds LäkarmottagniningÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-09
LE2018-0219Meddelande från ansvarsnämdenÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-08
LE2018-0218Anmälan arbetsmiljöverket 2018/040515ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-07
LE2018-0217BehovsförfråganÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-06
LE2018-0216Skyddad folkbokföring Ny lag from 1/1 2019ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-02
LE2018-0215Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg IVO8.2.1-37690/2018-4ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-02
LE2018-0214Begäran om handlingar ÄrendeHelena Tibell MorbergLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-02
LE2018-0213Underrättelse IVO8.2-40640/2017-14ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-02
LE2018-0212Ordförande för gaskommitténs lokala arbetsutskott i EnköpingÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-01
LE2018-0211Mejlfråga till gynmottagningÄrendeMarie ThulinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-11-01
LE2018-0210Tack för underbart jobbÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-25
LE2018-0209Synpunkter från patientÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-25
LE2018-0208Bekräftelse på avslutat ärende ÄrendeKaarina LempinenLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-25
LE2018-0207Patientklagomål VO kirurgiÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-24
LE2018-0206Inspektion av livsmedelsverksamheter inom Lasarettet i Enköping -Enköpings kommunÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-23
LE2018-0205Remiss Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingaÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-22
LE2018-0204Studiebesök på Lasarettet i EnköpingÄrendeGunnar BolinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-22
LE2018-0203Revision -resursanvändningen inom kirurginÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-22
LE2018-0202Uppföljning av patient -Bayer ABÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-22
LE2018-0201Förfrågan om utlämning av journalhandlingarÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-22
LE2018-0200Förfrågan om brand på LasarettetÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-19
LE2018-0199Förfrågan om läkares anmälanÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-18
LE2018-0198Infusionslösningar med hydroxietylstärkelse (HES) försvinner från marknadenÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-18
LE2018-0197Medtronic SäkerhetsmeddelandeÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-17
LE2018-0196Avvikelser från Enköpings kommun VO kirurgiÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-17
LE2018-0195Begäran om yttrande Patientnämnden 2018-1287PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-17
LE2018-0194Synpunkter om plats för medhavd fikaÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-17
LE2018-0193Inbjudningar 2018ÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-17
LE2018-0192Hyresavtal personalbostad Enköping upphörÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-16
LE2018-0191Magisterutbildning demendsvård -Region UppsalaÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-16
LE2018-0190Rallytävling FjärdhundraÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-11
LE2018-0189Inormation om sjukförsäkringar för internationella studenterÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-09
LE2018-0188Vårdnära serviceÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-08
LE2018-0187Inbjudan till seniormässaÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-08
LE2018-0186Informationstillfälle om godmanskapÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-08
LE2018-0185Förfrågan om lokalÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-10-01
LE2018-0184Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter IVO8.2.1-30742/2018-3ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-09-27
LE2018-0183Brev från Akademiska sjukhusetÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-09-24
LE2018-0182Anmälan om felbehandling från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-09-24
LE2018-0181Innovationsbarometern -EnkätÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-09-24
LE2018-0180Ny rutin för studerandes dokumentation i Cosmic ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2018-09-20
LE2018-0179Brev till ledningenÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-09-18
LE2018-0178Åsikter och förslagÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-09-18
LE2018-0177Ansökan om planeringsdag med representation ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-09-17
LE2018-0176Brev till anhörig om intern utredning ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-09-17
LE2018-0175Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter IVO8.2.1-26093/2018-3ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-09-13
LE2018-0174Synpunkter AkutmottagningenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2018-09-04
LE2018-0173Tidsbegränsat förordnandeÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-31
LE2018-0172Mejl från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-31
LE2018-0171Mejl från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-31
LE2018-0170Begäran om yttrande -Patientnämnden Dnr2018-1047PÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-29
LE2018-0169Begäran om yttrande, Patientnämnden (Dnr 2018-1104P)ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-27
LE2018-0168Tilläggsavtal Zenicor-EKGAvtalsärende Catharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-21
LE2018-0167Omsorg -förfråganÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-20
LE2018-0166Tillbud medicinavdelningenÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-17
LE2018-0165Avtal mellan Hälsolyftet och SamhällsbyggnadsförvaltningenAvtalsärende Anna BergLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-17
LE2018-0164Tillbud medicinavdelningenÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-15
LE2018-0163Inbjudan: Kort undersökning om diabetesbehandlingÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-15
LE2018-0162Ansökan om LIA-platsÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-15
LE2018-0161Synpunkter från patient till gynmottagningenÄrendeCarina Brunnberg DagervikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-14
LE2018-0160Skriftlig ursäktÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-09
LE2018-0159Begäran om utlämnande av allmän handlingÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-08
LE2018-0158Begäran om yttrande, PatientnämndenÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-06
LE2018-0157Varmt på medicinavdelningenÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2018-08-01
LE2018-0156Saknar journalÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-07-30
LE2018-0155Avvikelser från Socialförvaltningen i Vallentuna till VO MedicinÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-07-25
LE2018-0154Ögonbottenfotografering -Enköping, synpunkter från patientÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2018-07-24
LE2018-0153Anmälan om skadegörelse Lasarettet i EnköpingÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2018-07-24
LE2018-0152Hyresavtal Bladderscan VO kirurgiÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-07-23
LE2018-0151Brev från patient - akutmottagningenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2018-07-11
LE2018-0150Förlorade smyckenÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingMakulerat2018-07-10
LE2018-0149Mejl från patientÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-07-05
LE2018-0148Begäran om handlingar från Nyhetsbyrån SirenÄrendeLasarettet i EnköpingAvslutat2018-07-04
LE2018-0147Begäran om handlingar rörande rekryteringsprocessen ATÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-07-04
LE2018-0146Arbetskläder utanför Lasarettsområdet, mejl från medborgareÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-07-04
LE2018-0145Begäran om yttrande Patientnämnden och IVOÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-07-03
LE2018-0144Inspektionsmeddelande arbetsmiljöverket 2018/034974ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-07-03
LE2018-0143Ordförandebeslut sjukhusstyrelsenÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-07-02
LE2018-0142Avvikelser från Heby kommun till VO MedicinÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-29
LE2018-0141Begäran om allmän handlingÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-29
LE2018-0140Förfrågan från Advokatfirman StridÄrendeLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-27
LE2018-0139Förfrågan angående försäkringsmedicinskt ärendeÄrendeCaroline NybergLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-21
LE2018-0138Avvikelser från Heby kommun till VO KirurgiÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingMakulerat2018-06-21
LE2018-0137Borttappat armbandÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-21
LE2018-0136Ny rapport från SBU: Biologiska läkemedel ger en betydelsefull förbättring hos fler med medelsvår och svår psoriasisÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-20
LE2018-0135Problem med fordonstrafik Nyängsvägen EnköpingÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-20
LE2018-0134Förhandling lokalt avtal arbetstidsmodell akutmottagningen och IvaÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-19
LE2018-0133Lex Maria anmälan VO KirurgiÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-18
LE2018-0132Patientrelaterad konversation via mail och telefonÄrendeMarika LindarckLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-14
LE2018-0131Fråga om obduktionsprotokollÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-14
LE2018-0130Underrättelse och begäran IVO8.2.1-18595/201-4ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-13
LE2018-0129synpunkter akutbesökÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-12
LE2018-0128Behörighet för kliniskt verksamma apotekareÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-11
LE2018-0127Information om id-kontroll för spridning i linjeorganisationenÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-11
LE2018-0126Begäran om yttrande -PatientnämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingMakulerat2018-06-11
LE2018-0125Översyn operation Lasarettet i EnköpingÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-04
LE2018-0124Lex Maria anmälan Ögonmottagningen Medicinskt centrumÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-04
LE2018-0123Skriftlig information saknasÄrendeÅsa YttermarkLasarettet i EnköpingAvslutat2018-06-01
LE2018-0122Förfrågan från en artrosiskÄrendeÅsa YttermarkLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-29
LE2018-0121Förfrågan -Rutiner för intern kontroll inom landstingetÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-29
LE2018-0120Begäran och underrättelse -IVO8.2.1-17698/2018-3ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-28
LE2018-0119Bestridan av faktura utskrivningsklar -Enköpings kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-28
LE2018-0118AvslutningsbrevÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-28
LE2018-0117Barnens rättigheter - handlingsplan 2018-2020 Lasarettet i EnköpingÄrendeGunnar BolinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-25
LE2018-0116Kompletterande vaccinationer mot mässling och Hepatit BÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-25
LE2018-0115Begäran om yttrande -PatientnämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-24
LE2018-0114HBTQ certifieringÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-24
LE2018-0113Telefonsamtal från patientÄrendeCarina Brunnberg DagervikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-23
LE2018-0112Patientnämnden -Synpunkter från närstående ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-23
LE2018-0111Dataskyddsförordningen ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-09
LE2018-0110Ny rapport från SBU: Endometrios Diagnostik, behandling och bemötandeÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-08
LE2018-0109Meddelande från inspektionen för vård och omsorg IVO 8.5-19913/2017/13ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-07
LE2018-0108Avtal RFSLÄrendeJohanna TollLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-07
LE2018-0107Avvikelser från Uppsala kommun -VO kirurgi, Lasarettet i EnköpingÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-07
LE2018-0106Förfrågan om studie Novartis Fas 3ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-07
LE2018-0105Utvecklingsmedel våld i nära relationerÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-04
LE2018-0104Meddelande -klagomål från patient Inspektionen för vård och omsorg 8.2.1-16244/2018-4ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-04
LE2018-0103Frågeformulär från Myndigheten för yrkeshögskolan gällande behovet av kontakttolkarÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-03
LE2018-0102Remisser från länets optiker till regionenÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-05-03
LE2018-0101Synpunkter-besök på medicinmotagningenÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2018-04-30
LE2018-0100Önskemål om namninsamlingÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2018-04-30
LE2018-0099Delegationsbeslut RepresentationÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-04-27
LE2018-0098Konsultation, Kungsgärdets vårdcentralÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingMakulerat2018-04-25
LE2018-0097Begäran om yttrande, PatientnämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-04-20
LE2018-0096Synpunkter -den falska sjukjournalenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-04-18
LE2018-0095Avtal Berendsen ÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2018-04-18
LE2018-0094Fråga om Akutsjukvården Lasarettet i EnköpingÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-04-17
LE2018-0093Lex Maria-anmälan Verksamhetsområde MedicinÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-04-16
LE2018-0092Information till anhörig - Lex Maria anmälanÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingMakulerat2018-04-11
LE2018-0091Överenskommelse servicetjänst medicintekniska hjälpmedelÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2018-04-11
LE2018-0090Arkivtillsyn 2018 egenkontroll ÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2018-04-11
LE2018-0089Avvikelser till Enköpings kommun VO kirurgiÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-04-10
LE2018-0088Avtalsförlängning FazerÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2018-04-05
LE2018-0087Införande av processorienterad teamdokumentationÄrendeGunnar BolinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-04-04
LE2018-0086Placering Lasarettets ledningskontorÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2018-04-04
LE2018-0085Synpunkter -feedbackÄrendeTorbjörn SödergrenLasarettet i EnköpingAvslutat2018-04-03
LE2018-0084PatientfrågaÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2018-04-03
LE2018-0083Tillgänglighet och allergi i vård och omsorgÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-28
LE2018-0082Synpunkter -händelse på akutmottagningenÄrendeHelena Tibell MorbergLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-27
LE2018-0081Säkerhetsarbete 2018 Lasarettet i EnköpingÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-27
LE2018-0080Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter IVO8.2.1-10027/2018-3ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-27
LE2018-0079Avtal ISSÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-26
LE2018-0078Personcentrerad sekundärprevention för TIA & StrokepatienterÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-20
LE2018-0077Tidsbegränsade chefsförordnandenÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-20
LE2018-0076Begäran om yttrande , PatientnämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-19
LE2018-0075Avvikelser från Enköpings kommun VO Medicin ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingMakulerat2018-03-15
LE2018-0074Sammanfattning , klagomål från telefonsamtalÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-15
LE2018-0073Dokumenthanteringsplan Lasarettet i EnköpingÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-15
LE2018-0072Avbrottsplan telefoni- och söksystem samt telefonlista LEÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-15
LE2018-0071Delegationsordning- Lasarettet i Enköping 2018ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-14
LE2018-0070Synpunkter från patient, GynmottagningenÄrendeMarie ThulinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-13
LE2018-0069Avvikelse till sjukresor i Stockholms läns landsting, pnt-010262ÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-09
LE2018-0068Lokalanpassningar Medicin 1 och 2ÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-08
LE2018-0067Anmälan stöld medicinavdelning 1ÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-07
LE2018-0066Epidemiologisk studieÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-06
LE2018-0065Biblioteksplan 2018 - 2019 - Lasarettet i Enköping ÄrendeSusanna PassosLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-05
LE2018-0064Synpunkter från patient till SjukhusledningenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-02
LE2018-0063Biblioteksplan för Infocenter på Lasarettet i EnköpingÄrendeMarina Seinert RicciutiLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-02
LE2018-0062Nationellt seminarium om remissen Screening för prostatacancerÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-01
LE2018-0061Avvikelse till Apoteksgruppen Apoteket LiljanÄrendeCarina Brunnberg DagervikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-03-01
LE2018-0060Synpunkter från anhörigÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-28
LE2018-0059Begäran om yttrande IVO 8.6.1-3614/2017-30ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-27
LE2018-0058Studie Diabetesenkäten- MedicinmottagnignenÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-27
LE2018-0057Begäran om handlingar IVO8.2.1-5735/2018-3ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-26
LE2018-0056Hälsofrämjande sjukhus, Handlingsplan 2018-2020ÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-22
LE2018-0055Behovsanalys Medicinmottagningen väntrum/receptionÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-20
LE2018-0054Fråga från patientÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-19
LE2018-0053Avvikelser från Heby kommun VO kirurgiÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-15
LE2018-0052Avvikelse till Uppsala kommun VO KirurgiÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-14
LE2018-0051Gallringsprotokoll 2018ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-14
LE2018-0050Vidareutbildningar VUBÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-13
LE2018-0049MedarbetarenkätÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-13
LE2018-0048Skyddsrond 2018ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-13
LE2018-0047Vårdförlopp anhörigÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-13
LE2018-0046Missnöjesyttring- Nyby vårdcentral AlerisÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-13
LE2018-0045Ledsagning synskadadeÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-12
LE2018-0044Patientsäkerhetsberättelse Lasarettet i Enköping 2017ÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-12
LE2018-0043Ekonomiska rapporter 2017ÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingMakulerat2018-02-12
LE2018-0042Remisstopp ögonmottagningenÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingMakulerat2018-02-08
LE2018-0041Svar från Akademiska sjukhuset -Påpekande angående remissbekräftelseÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-08
LE2018-0040SäkerhetÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-07
LE2018-0039Avtal lokaler, inventarierÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-02-05
LE2018-0038Reversaler RegionarkivetÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-31
LE2018-0037Beslut Licensansökan IsocefÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-30
LE2018-0036Organisatoriska förändringar Lasarettet i Enköping 2018ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-29
LE2018-0035Enkät- Nationell utvärdering vård vid astma och KOLÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-26
LE2018-0034Delgivning av beslut från vård- och omsorgsnämnden Heby kommunÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-24
LE2018-0033Begäran om yttrande Patientnämnden 2017-1523PÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-24
LE2018-0032Avvikelser till Heby kommun VO MedicinÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-24
LE2018-0031Tillstånd till KameraövervakningÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-23
LE2018-0030Avvikelser från Håbo kommun VO MedicinÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-18
LE2018-0029Avvikelser till Håbo kommun VO MedicinÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-18
LE2018-0028Avvikelser från Enköpings kommun till VO Medicin 2018ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-16
LE2018-0027Avvikelser till Enköpings kommun från VO Medicin 2018ÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-16
LE2018-0026Brev från patientÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-15
LE2018-0025Begäran om yttrande -PatientnämndenÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-12
LE2018-0024Förslaget om förändrad jourorganisationÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-12
LE2018-0023Begäran om handlingar -patientjournalÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-12
LE2018-0022Begäran från Inspektionen för vård och omsorgÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-11
LE2018-0021Underrättelse och begäran om handlingar IVO8.2-45898/2017-3ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-09
LE2018-0020Beslut VO Kirurgi Lasarettet i EnköpingÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-09
LE2018-0019Brev från patientÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-09
LE2018-0018Beröm till LasarettetÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-08
LE2018-0017Påminnelse om dödsorsaksintyg ÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-04
LE2018-0016Avvikelser från Håbo kommun VO KirurgiÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-03
LE2018-0015Bestridan av faktura utskrivningsklarÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-02
LE2018-0014Hyresavtal Skrivare ÄrendeGöran SollforsLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-02
LE2018-0013Beslut från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 2018ÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-02
LE2018-0012Samverkansprotokoll 2018ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-02
LE2018-0011Miljöärenden 2018ÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-02
LE2018-0010Rekryteringar 2018ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-02
LE2018-0009Rehabiliteringsärenden 2018ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-02
LE2018-0008Patientsäkerhetsberättelse 2017ÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingMakulerat2018-01-02
LE2018-0007Avtal SäkerhetÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingMakulerat2018-01-02
LE2018-0006Avtal Hälsolyftet 2018ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-02
LE2018-0005Avtal hyrpersonalÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-02
LE2018-0004Intern kontrollplanÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-02
LE2018-0003Direktörsbeslut LE 2018ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-02
LE2018-0002Årsredovisning och delårsrapporterÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-02
LE2018-0001Protokollsutdrag från Region UppsalaÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2018-01-02
LE2017-0239Tilläggshyresavtal Landstingsservice -Intensivvårdsavdelningen Lasarettet i EnköpingÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2017-12-22
LE2017-0238Synpunkter från patientÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-12-21
LE2017-0237Säkerhetsmeddelande bilirubinmätareÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-12-20
LE2017-0236Delegering foto bedömning ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-12-19
LE2017-0235Missnöjesyttring från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-12-19
LE2017-0234Köpeavtal försäljning av ultraljudssystemÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-12-15
LE2017-0233Oro från patientÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-12-15
LE2017-0232Underrättelse och begäran om handlingar IVO8.2-42489/2017-3ÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-12-14
LE2017-0231Begäran om yttrande PatiennämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-12-14
LE2017-0230Begäran om yttrande PatientnämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-12-12
LE2017-0229Information från Sahlgrenska UniversitetssjukhusetÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-12-11
LE2017-0228Resultat av inspektion ArbetsmiljöverketÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-12-08
LE2017-0227Tilläggsavtal ISS Facility Services AB och FörsörjningsenhetenÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2017-12-06
LE2017-0226Beställning/Behovsanalys -MedicinmottagningenÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2017-12-06
LE2017-0225RekryteringsmässorÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-12-05
LE2017-0224Remisstopp ögonmottagnigenÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-30
LE2017-0223Enkät med anledning av "MeToo" kampanjenÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-29
LE2017-0222Önskemål att få remiss flyttadÄrendeCaroline NybergLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-28
LE2017-0221Överläggning LedarnaÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-27
LE2017-0220Begäran av dokument kopplade till akutsjukvårdenÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-27
LE2017-0219PigmentcellstransplantationÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-27
LE2017-0218Fullmakt postöppning Lasarettet i EnköpingÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-24
LE2017-0217Synpunkter AkutbesökÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-24
LE2017-0216Svar på insändare Enköpings Posten ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-23
LE2017-0215Ansökan om särskilt förordnande som läkareÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-23
LE2017-0214Begäran allmän handling Lasarettet i EnköpingÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-23
LE2017-0213Patientförfrågan hudmottagningenÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-23
LE2017-0212Erbjudande om logistiklösning blodtransporterÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-22
LE2017-0211Brev från Patient AkutmottagningenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-21
LE2017-0210Brev till medarbetares läkare ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-20
LE2017-0209Nationell tillsyn svar på patientenkät 2017 AkutmottagningenÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingMakulerat2017-11-20
LE2017-0208Synpunkter BassängenÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-20
LE2017-0207Brev från primärvården till röntgenavdelningenÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-20
LE2017-0206PatientförfråganÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-17
LE2017-0205Begäran om handlingar IVO8.2-40640/2017-4ÄrendeHelena Tibell MorbergLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-17
LE2017-0204Begäran om handlingarÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-16
LE2017-0203Arkivbeskrivning Lasarettet i EnköpingÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-15
LE2017-0202Synpunkter Waranordinationer AK-mottagningenÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-15
LE2017-0201Brev till remitterande angående patienter som behandlats med AclastaÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-09
LE2017-0200Avtal väntrums-tvÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-07
LE2017-0199Avvikelser från Heby kommun Medicinskt centrumÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-02
LE2017-0198Ombyggnad IVAÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-31
LE2017-0197Avtal ApoteketÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-31
LE2017-0196Hyresavtal massagefåtölj LAH -time2careÄrendeVika SollforsLasarettet i EnköpingBehandlas2017-10-31
LE2017-0195Tillsyn från LandstingsarkivetÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-27
LE2017-0194Synpunkt angående remissvar för patienter till Ögonmottagningen ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-23
LE2017-0193Begäran om allmän handlingÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-20
LE2017-0192Avvikelser till Enköpings kommun Kirurgiskt centrumÄrendeCarina Brunnberg DagervikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-17
LE2017-0191ChefsförordnandenÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingMakulerat2017-10-17
LE2017-0190Möjlighet till yttrandeÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingMakulerat2017-10-13
LE2017-0189FelbetalningÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-13
LE2017-0188Begäran om yttrande PatientnämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-13
LE2017-0187Meddelande Hälso- och sjukvårdnämndens ansvarsnämndÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-09
LE2017-0186Begäran om handlingar, Inspektionen för vård och omsorgÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-06
LE2017-0185Synpunkter tillgänglighet ögonmottagningenÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-05
LE2017-0184Tillsyn bassäng ÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-05
LE2017-0183Begäran om viteÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-03
LE2017-0182Fråga från patient i annat LandstingÄrendeCarina Brunnberg DagervikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-03
LE2017-0181Anställningserbjudande MigrationsverketÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-29
LE2017-0180Begäran om yttrande Patientnämnden ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-27
LE2017-0179Klagomål från Patient kirurgiskt centrumÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-27
LE2017-0178Begäran om handlingar Inspektionen för vård och omsorgÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-27
LE2017-0177Begäran om yttrande PatientnämndenÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-26
LE2017-0176Påminnelse om dödsorsaksintyg ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-25
LE2017-0175Beställning Behovsanalys FotvårdsmottagningenÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-25
LE2017-0174Beställning Behovsanalys Operation Lasarettet i EnköpingÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-25
LE2017-0173Klagomål gällande bassängen- LasarettetÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-25
LE2017-0172Synpunkter från patient till Kirurgiskt centrumÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-25
LE2017-0171Synpunkter-RehabforumÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-25
LE2017-0170Läkemedelsverket -Biverkningsrapport från sjukvårdenÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-21
LE2017-0169Väntetider till planerade röntgenundersökningarÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-21
LE2017-0168Platta och pekskärm förfrågan Södra Älvsborgs SjukhusÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-14
LE2017-0167Lex Maria-anmälan MCÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-12
LE2017-0166Lex Maria-anmälan KCÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingMakulerat2017-09-12
LE2017-0165Lex Maria -anmälan KCÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-12
LE2017-0164Begäran om yttrande Patientnämnden 2017-967PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-11
LE2017-0163Tilläggsavtal ISS Facility Sevices AB och OperationÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-08
LE2017-0162Synpunkter från patientÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-07
LE2017-0161MåltidsuppehållÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-06
LE2017-0160UBC Rapid forskningsstudie ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-04
LE2017-0159Begäran om handlingar IVO8.2-30298/2017-5ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-01
LE2017-0158Brev från anhörigÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-08-31
LE2017-0157Tilläggsavtal ISS och Staben LEÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-08-28
LE2017-0156Avvikelse brytpunktssamtal Pnt-005878ÄrendeHelena Tibell MorbergLasarettet i EnköpingAvslutat2017-08-28
LE2017-0155Klagomål från anhörigÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-08-25
LE2017-0154Avvikelse PNT 006924ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-08-24
LE2017-0153Projekt standardiserade vårdförloppÄrendeKarin NilssonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-08-22
LE2017-0152Ansökan om tillåtelse att journalgranskaÄrendeMarika LindarckLasarettet i EnköpingAvslutat2017-08-22
LE2017-0151Begäran om yttrande Patientnämnden ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-08-21
LE2017-0150Miljöärenden 2017ÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingAvslutat2017-08-21
LE2017-0149Avtal - HälsolyftetÄrendeAnna BergLasarettet i EnköpingAvslutat2017-08-16
LE2017-0148Sekretessbegäran Vårdbemanning Sverige ABÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-08-15
LE2017-0147Begäran om yttrandeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-08-02
LE2017-0146Begäran om yttrandeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-07-28
LE2017-0145KonsultationÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-07-28
LE2017-0144Begäran om yttrandeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-07-28
LE2017-0143Begäran om handlingarÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-07-26
LE2017-0142Information till anhörigÄrendeMarika LindarckLasarettet i EnköpingAvslutat2017-07-25
LE2017-0141KonsultationÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingMakulerat2017-07-25
LE2017-0140KonsultationÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingMakulerat2017-07-25
LE2017-0139Beslut från SocialstyrelsenÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-07-18
LE2017-0138Begäran om yttrande från Patientnämnden 2017-823PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-07-17
LE2017-0137Avvikelse till Familjeläkarna i BålstaÄrendeHelena Tibell MorbergLasarettet i EnköpingAvslutat2017-07-14
LE2017-0136Underrättelse och begäran om handlingar IVO8.2-24865/2017-4ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-07-12
LE2017-0135Avvikelse från Region Jönköpings län InfektionsklinikenÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-07-10
LE2017-0134Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden novo nordiskÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-07-10
LE2017-0133Begäran om vite bevakningÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-30
LE2017-0132Avvikelse från Statens institutionsstyrelseÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingMakulerat2017-06-30
LE2017-0131Avvikelser till Heby kommun Medicinskt centrum 2017ÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-29
LE2017-0130Information från IVO - risk för att hjul lossnar på rollator ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-29
LE2017-0129Nationell tillsyn - Jämlik Vård IVO8.5-19913/2017-5ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-26
LE2017-0128Information och underrättelse PolismyndighetenÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-22
LE2017-0127Information och underrättelse PolismyndighetenÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-22
LE2017-0126Underrättelse och begäran om handlingar IVO 8.2-20915/2017-3ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-20
LE2017-0125 Underrättelse och begäran om handlingar- Inspektionen för vård och omsorgÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-20
LE2017-0124Begäran om viteÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-14
LE2017-0123Begäran om viteÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-14
LE2017-0122Begäran om viteÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-14
LE2017-0121Begäran om viteÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-14
LE2017-0120Lex Maria anmälan KCÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-14
LE2017-0119Begäran om yttrande, Patientnämnden Dnr 2017-671PÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-13
LE2017-0118 Info om dokumentärfilm som utspelar sig i vårdenÄrendeSusanna PassosLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-08
LE2017-0117Avvikelser från Håbo kommun till Medicinskt centrum 2017ÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-07
LE2017-0116Begäran om yttrande kirurgiskt centrum, Patientnämnden 2017-649PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-07
LE2017-0115Avtal undervisning/utbildningÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-05
LE2017-0114Tilläggsavtal ISS Facility Services AB och Medicinsk AdministrationÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-01
LE2017-0113 Nationell tillsyn patientsäkerheten AkutmottagningenÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-01
LE2017-0112Avvikelser till Enköpings kommun från Medicinskt centrumÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-30
LE2017-0111Projekt Akutmottagningen 2017ÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-29
LE2017-0110Utan skorÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-22
LE2017-0109Rättvisare värde på kirurgisk erfarenhetÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-18
LE2017-0108Avtal Larm Lövestad LarmcentralÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingBehandlas2017-05-17
LE2017-0107Avtal PersonlarmÄrendeVika SollforsLasarettet i EnköpingBehandlas2017-05-17
LE2017-0106Bestridande av fakturaÄrendeAnn MalmbergLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-16
LE2017-0105Avvikelse till Enköpings kommun från Medicinskt centrumÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-15
LE2017-0104Begäran om yttrande Medicinskt centrum ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-12
LE2017-0103Ett beklagandeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-11
LE2017-0102Delegationsbeslut RepresentationÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-11
LE2017-0101Underrättelse och begäran om handlingar IVO8.2-16964/2017-3ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-10
LE2017-0100Korrespondens om egen vårdbegäranÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-10
LE2017-0099Uppdragsavtal AbbVie ABÄrendeThomas WidmanLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-09
LE2017-0098Avvikelser från Enköpings kommun Medicinskt centrumÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-09
LE2017-0097Avvikelse från Enköpings kommun H/S/L20170574ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingMakulerat2017-05-08
LE2017-0096Risk och sårbarhetsanalys 2017 Lasarettet i EnköpingÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-08
LE2017-0095Synpunkt från patientÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-08
LE2017-0094Synpunkter om vården av Jehovas vittnenÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-08
LE2017-0093Underrättelse och begäran om handlingar 8.2-10528/2017ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-04
LE2017-0092Timing-studienÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-04
LE2017-0091Avvikelse till Enköpings kommun Pnt-004582ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-28
LE2017-0090SVT- förfrågan om direktupphandlingar hyrpersonalÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-28
LE2017-0089Avtal Doc Connect Nordic ABÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-26
LE2017-0088Avropsavtal Respira Liv ABÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-26
LE2017-0087Begäran om Journaler från SocialstyrelsenÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-24
LE2017-0086Avvikelse från Håbo kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-10
LE2017-0085Avtal Kaffeautomater JobmealÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-07
LE2017-0084Underrättelse och begäran om handlingar IVO8.2-10175/2017-3ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-05
LE2017-0083Underrättelse och begäran om handlingar IVO8.2-10770/2017-3ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-05
LE2017-0082Hälsofrämjande sjukhus, HandlingsplanÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-05
LE2017-0081Avtal Bassängen LE 2017ÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-04
LE2017-0080Påminnelse från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-04
LE2017-0079Avvikelse Enköpings kommun Ptn-004013,003775,004047ÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingMakulerat2017-03-31
LE2017-0078Undvikbara återinläggningar - mål och handlingsplan för 2017-2018 LEÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-31
LE2017-0077Patientsäkerhet och kvalitet - mål och handlingsplan för 2017-2018 LEÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-31
LE2017-0076VRI, basala hygienrutiner, klädregler - mål och handlingsplan för 2017-2018 LEÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-31
LE2017-0075Fall-mål och handlingsplan för 2017-2018 LEÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-31
LE2017-0074Underrättelse och begäran om handlingar IVO8.2-10694/2017-3ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-31
LE2017-0073Läkemedel-mål och handlingsplan för 2017-2018 LEÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-31
LE2017-0072Trycksår-mål och handlingsplan för 2017-2018 LEÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-31
LE2017-0071Begäran om yttrande PatientnämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-31
LE2017-0070Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingMakulerat2017-03-27
LE2017-0069Ansöka om planeringsdag med representationÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-21
LE2017-0068Avvikelser från Enköpings kommun Kirurgiskt centrum 2017ÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-16
LE2017-0067Avvikelse Statens institutionsstyrelseÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-16
LE2017-0066Avvikelser till Håbo kommun från Medicinskt centrumÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-16
LE2017-0065Avvikelse till Enköpings kommunÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingMakulerat2017-03-16
LE2017-0064Avvikelse, Heby kommunÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-16
LE2017-0063Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-15
LE2017-0062Begäran om utlämnande allmän handlingÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-10
LE2017-0061Intresseanmälan arbeteÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-10
LE2017-0060Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-09
LE2017-0059Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-09
LE2017-0058Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingMakulerat2017-03-09
LE2017-0057Kallelse, samordning ekonomifunktionenÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingMakulerat2017-03-09
LE2017-0056Anmälan till arbetsmiljöverketÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-09
LE2017-0055Underrättelse och begäran om handlingarÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-07
LE2017-0054PersonalÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-06
LE2017-0053Enkät SjukhusläkarenÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-01
LE2017-0052Förfrågan intravenös vätskebehandling i hemmetÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-01
LE2017-0051Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-28
LE2017-0050Synpunkter och frågor till bassängansvarig Lasarettet i EnköpingÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-24
LE2017-0049Delegationsordning LEÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-23
LE2017-0048Förteckning arkivansvariga, arkivredogörareÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-22
LE2017-0047Avtal ny placering av stabsfunktioner ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-21
LE2017-0046Angående avvikelse till Enköpings kommunÄrendeStina HallbergLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-20
LE2017-0045Underrättelse och begäran om handlingar IVO 8.2-6853/2017-3ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-17
LE2017-0044PatientförfråganÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-14
LE2017-0043Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-14
LE2017-0042Tidsbegränsat förordnandeÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-14
LE2017-0041Förhandlingsordning VårdförbundetÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-14
LE2017-0040Synpunkter från patientÄrendeMarie ThulinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-13
LE2017-0039Säkerhetsledningssystem 2017ÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-09
LE2017-0038Behörighet för kliniskt verksamma apotekareÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-09
LE2017-0037Slutrapport LAH-projektetÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-09
LE2017-0036Serviceavtal personlarmsanläggningÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-09
LE2017-0035Direktörsbeslut 007, Styrgrupp R8.1ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingMakulerat2017-02-08
LE2017-0034Katastrofplan Lasarettet i EnköpingÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-08
LE2017-0033Underrättelse och begäran om handlingar IVO 8.2-3611/2017-6ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-08
LE2017-0032Årsredovisning 2016ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingMakulerat2017-02-06
LE2017-0031Samarbetsavtal vårdmässsanÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-03
LE2017-0030Begäran om yttrandeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-03
LE2017-0029Avvikelse mammografienheten-Aleris RöntgenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-03
LE2017-0028Hyresavtal Canon Business CenterÄrendeGöran SollforsLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-01
LE2017-0027AnställningserbjudandeÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-27
LE2017-0026Förvaltningsanalys 2018-2020ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-24
LE2017-0025Medarbetarundersökning 2016ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-24
LE2017-0024Utredning placering stabÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-24
LE2017-0023Avtal SelectaÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-23
LE2017-0022Begäran om yttrandeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-23
LE2017-0021 Provtagning av avloppsvattenÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-20
LE2017-0020Hyresavtal med Canon business centerÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingMakulerat2017-01-17
LE2017-0019Tilläggsavtal ISS Facility Services AB och HälsolyftetÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-12
LE2017-0018Avtal vattengymnastikenÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-12
LE2017-0017Beslut från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 2017ÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-11
LE2017-0016Anmälan till Inspektionen för vård och omsorgÄrendeFatimah PetterssonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-11
LE2017-0015Rekryteringar 2017ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-11
LE2017-0014Rehabiliteringsärenden 2017ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-11
LE2017-0013Patientsäkerhetsberättelse 2016ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-10
LE2017-0012Avtal Värdehantering och värdetransporterÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-09
LE2017-0011BrandskyddsutbildningarÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-09
LE2017-0010Begäran om handlingar Inspektionen för vård och omsorgÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-04
LE2017-0009Begäran från Inspektionen för vård och omsorgÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-04
LE2017-0008Avtal Magasinet Träning&HälsaÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-04
LE2017-0007Avtal mellan Hälsolyftet och MaYoLoÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-04
LE2017-0006Avtal hyrpersonalÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-02
LE2017-0005Intern kontrollplanÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingMakulerat2017-01-02
LE2017-0004Rekryteringar 2017ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingMakulerat2017-01-02
LE2017-0003Direktörsbeslut LE 2017ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-02
LE2017-0002Årsredovisning och delårsrapporterÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-02
LE2017-0001Protokollsutdrag från Region UppsalaÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-02
LE2016-0298Överenskommelse servicetjänst för medicintekniska hjälpmedelÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-30
LE2016-0297Begäran om handlingarÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-29
LE2016-0296TystnadspliktÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-28
LE2016-0295Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-28
LE2016-0294Brev till anhörigÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-21
LE2016-0293Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-21
LE2016-0292Avtal kaffemaskin Kirurgiskt centrumÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-21
LE2016-0291Enkät - Leder nationella kvalitetsregister till en bättre vård och omsorgÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-21
LE2016-0290Synpunkter från patientÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-20
LE2016-0289Underrättelse och begäran om handlingarÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-15
LE2016-0288Synpunkter bassängenÄrendeInger AnderssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-14
LE2016-0287Begäran om yttrandeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-13
LE2016-0286Kontrakt AutoplanÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-13
LE2016-0285Avtal bevakningsföretagÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-12
LE2016-0284Klagomål från patient.ÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-12
LE2016-0283Synpunkter från PatientÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-12
LE2016-0282Begäran om yttrandeÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-08
LE2016-0281Anmälan enligt Lex MariaÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-08
LE2016-0280Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-07
LE2016-0279Avvikelse till Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-07
LE2016-0278Lex Maria anmälan MCÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-06
LE2016-0277Ansökan underläkarvikariatÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-05
LE2016-0276Forskningsstudie ProsecoÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-05
LE2016-0275Uppdaterad redovisning krav på Remiss i öppenvårdÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-02
LE2016-0274Bestridande av fakturaÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-02
LE2016-0273Delegationsbeslut Representation 6:1ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-01
LE2016-0272Granskning av patientsäkerhet och avvikelsehanteringÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-01
LE2016-0271Ansökan UnderläkareÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-01
LE2016-0270Tillsyn RäddningstjänstenÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-30
LE2016-0269Uppföljning av patienter på IndividnivåÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-28
LE2016-0268Ansökan om planeringsdag med representation ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-28
LE2016-0267Brev från anhörigÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-28
LE2016-0266Svar på avvikelse, Heby KommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-28
LE2016-0265Avtal nyttjande av bassängÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-23
LE2016-0264Ändrad timavgift för livsmedelskontrollÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-23
LE2016-0263SynpunkterÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-22
LE2016-0262Synpunkt från patientÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-21
LE2016-0261InspektionsmeddelandeÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-18
LE2016-0260Begäran om yttrande från PatientnämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-17
LE2016-0259Förfrågan om eventuell anställningÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-17
LE2016-0258offentliga uppgifterÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-16
LE2016-0257SynpunkterÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-14
LE2016-0256Fråga om anställningÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-10
LE2016-0255Angående behandling av generell hyperhidrosÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-09
LE2016-0254Tillsyn enligt miljöbalkenÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-09
LE2016-0253Kopia på fakturaÄrendeLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-08
LE2016-0252FörfråganÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingMakulerat2016-11-08
LE2016-0251SekretessärendeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-03
LE2016-0250Klagomål från patientÄrendeCarina Brunnberg DagervikLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-28
LE2016-0249Avvikelse till Håbo kommunÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-27
LE2016-0248Ansökan om särskilt förordnande ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-26
LE2016-0247MiljöÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-26
LE2016-0246Hälsofrämjande sjukhusÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-26
LE2016-0245KonsignationslageravtalÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-19
LE2016-0244Uppföljning av akutmottagningsinspektionÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-18
LE2016-0243Lex Maria anmälan KCÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingMakulerat2016-10-12
LE2016-0242ForskningsansökanÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-11
LE2016-0241Synpunkter från anhörigÄrendeMonica AvåsLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-11
LE2016-0240Avvikelse Enköpings kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-11
LE2016-0239EnköpingsMässanÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-11
LE2016-0238Likabehandlingsplan ur ett medborgarperspektiv 2014-2016ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-10
LE2016-0237Handlingsplan för likabehandling ur ett arbetsgivarperspektiv 2016-2018 ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-10
LE2016-0236Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-07
LE2016-0235Begäran om yttrande från PatientnämndenÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-07
LE2016-0234Dispensansökan ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-05
LE2016-0233Ansökan om pre-screeningÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-03
LE2016-0232Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-03
LE2016-0231Handling med information och underrättelse om skadegörelseÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-28
LE2016-0230Handling med information och underrättelse från polismyndighetenÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-28
LE2016-0229Avvikelse till Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-28
LE2016-0228Ansökan om planeringsdag med representationÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-23
LE2016-0227Lex Maria anmälan MCÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-21
LE2016-0226Inkommet brev från anhörigÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-20
LE2016-0225Avvikelse från Håbo kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-19
LE2016-0224Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-19
LE2016-0223Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-19
LE2016-0222Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-19
LE2016-0221Avvikelse till Enköpings kommunÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-16
LE2016-0220ÖverenskommelseÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-15
LE2016-0219Begäran om yttrande från PatientnämndenÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-14
LE2016-0218Utredning om olycksfallsskada från LÖFÄrendeInger AnderssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-14
LE2016-0217Lex Maria anmälan KCÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-14
LE2016-0216Synpunkter från PatientÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-14
LE2016-0215Indragning av läkemedelÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-12
LE2016-0214Behörighet för kliniskt verksamma apotekareÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-09
LE2016-0213Påminnelser om dödsorsaksintygÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-09
LE2016-0212Brev från anhörig till AkutmottagningenÄrendeMonica AvåsLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-08
LE2016-0211Rehabiliteringsärenden 2016ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-31
LE2016-0210Begäran om yttrande från PatientnämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-31
LE2016-0209Ansökan om planeringsdag- IntensivvårdsavdelningenÄrendeAnn-Sofie GeschwindtLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-25
LE2016-0208Hälsolyftet- AvtalÄrendeAnna BergLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-25
LE2016-0207Preliminärt tilläggshyresavtalÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-25
LE2016-0206Underättelse- IVO 8.2-8152/2016-15ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingMakulerat2016-08-25
LE2016-0205Samarbetsavtal med RFSL avseende utbildningÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-24
LE2016-0204Remissvar till LandstingsstyrelsenÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-23
LE2016-0203Projekt Planeringsavdelningen Kirurgiskt centrum(LE2015-0155)ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-19
LE2016-0202Ombyggnad av akutmottagningen(LE2007-0186)ÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-18
LE2016-0201Överenskommelse mellan Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping (LE2015-0136)ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-18
LE2016-0200Ansökan om planeringsdagar Medicinavdelning 1 och 2ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-16
LE2016-0199Ansökan om planeringsdagÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingMakulerat2016-08-16
LE2016-0198Serviceavtal personlarmsanläggning(LE2016-0061)ÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-16
LE2016-0197Synpunkter från missnöjd besökareÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-15
LE2016-0196Fel i JournalenÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-15
LE2016-0195Utredning av oplanerad händelse vid Lasarettet i Enköping(LE2016-0045)ÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-15
LE2016-0194Anmälan om oplanerad händelse vid Lasarettet i Enköping(LE2016-0045)ÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-15
LE2016-0193Anmälan till IVO (LE2016-0039)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-12
LE2016-0192Avvikelse från Enköpings kommun (LE2016-0053)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-12
LE2016-0191Lex Maria- anmälan(LE2016-0066)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-12
LE2016-0190Förfrågan till socialstyrelsen angående EU-Läkare(LE2016-0090)ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-12
LE2016-0189Avvikelse angående kontakt med telefonrådgivande sköterska(LE2016-0096)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-12
LE2016-0188Lex Maria- anmälan(LE2016-0104)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-12
LE2016-0187Avvikelse till Enköpings kommun(LE2016-0103)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-10
LE2016-0186Material skickat till Forensiskt centrum (LE2015-0173)ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-10
LE2016-0185Avvikelse till Enköpings kommun (LE2015-0094)ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-10
LE2016-0184Avvikelse till Enköpings kommun (LE2015-0181)ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-10
LE2016-0183Serviceavtal mellan Lasarettet i Enköping och Landstingets Resurscentrum(LE2014-0154)ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-10
LE2016-0182Avvikelse till Enköpings kommun (LE2015-0187)ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-10
LE2016-0181Bekräftelse av anställningÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-10
LE2016-0180Avvikelse till Enköpings kommun (LE2016-0082)ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-09
LE2016-0179Ärende till Enköpings kommun (LE2016-0084)ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-09
LE2016-0178Begäran om handlingar(LE2016-0080)ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-09
LE2016-0177Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg(LE2016-0052)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-09
LE2016-0176Begäran om handlingar (LE2016-0036)ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-09
LE2016-0175Begäran om handlingar till IVO (LE2015-0189)ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-09
LE2016-0174Överenskommelse om Ögonläkarkonsult (LE2013-0158)ÄrendeMarika LindarckLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-08
LE2016-0173Gynekologimottagningen -Mitt besök idag (LE2015-0047)ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-08
LE2016-0172Anmälan om oplanerad händelser vid Lasarettet i EnköpingÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-08
LE2016-0171Underrättelse och begäran om handlingar (LE2016-0037)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-08
LE2016-0170Förfrågan från Litauen om specifik medicinsk utrustningÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-05
LE2016-0169Underrättelse och begäran om handlingar (LE2016-0037)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-05
LE2016-0168Intern kontrollplanÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingMakulerat2016-08-05
LE2016-0167Verksamhetsuppdrag för Lasarettet i EnköpingÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-05
LE2016-0166Prisöverenskommelse (LE2016-0055)ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-05
LE2016-0165Ansökan till provtjänstgöringÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-01
LE2016-0164Synpunkt angående möjlig behandlingÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-25
LE2016-0163Begäran om yttrande från PatientnämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-22
LE2016-0162Synpunkt rörande HBTQ-utbildningÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-20
LE2016-0161Anmäld skadaÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingMakulerat2016-07-20
LE2016-0160Begäran handlingar IVOÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-19
LE2016-0159Avvikelse från MAS i Håbo kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-19
LE2016-0158Synpunkt, avbokad tid för röntgenÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-14
LE2016-0157Avtal ColligoÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingMakulerat2016-07-13
LE2016-0156Patientanmälan från Inspektionen för vård och omsorgÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-13
LE2016-0155Patientanmälan från Inspektionen för vård och omsorgÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-12
LE2016-0154Pre-screening av patienter inför läkemedelsprövningÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-12
LE2016-0153Svar på avvikelse LE2016-0097ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-11
LE2016-0152Internationell enkätÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-08
LE2016-0151Synpunkt på patientavgift, AustralienÄrendeMonica AvåsLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-07
LE2016-0150Anmälan enligt Lex Maria, KCÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-06
LE2016-0149Begäran om yttrande, kirurgiskt centrumÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-04
LE2016-0148Begäran om yttrandeÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-04
LE2016-0147Brev till remittenter sömnapnéutredningÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingMakulerat2016-07-04
LE2016-0146Avvikelse Enköpings kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-01
LE2016-0145Avvikelse Enköpings kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingMakulerat2016-07-01
LE2016-0144Avvikelse till Enköpings kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingMakulerat2016-07-01
LE2016-0143Överenskommelse studielön 2016ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-01
LE2016-0142Avvikelse till Enköpings kommun (LE2016-0082)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-30
LE2016-0141Ansökan om planeringsdag med representationÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-29
LE2016-0140Sprinkler och övriga säkerhetshöjande åtgärder vid Lasarettet i EnköpingÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-23
LE2016-0139Fastighetsutvecklingsplan för Landstinget i Uppsala länÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-23
LE2016-0138Avvikelse Enköpings kommunÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-23
LE2016-0137Avvikelse Heby kommunÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-23
LE2016-0136Information från Inspektionen för vård och omsorg, marknadskontroll och tillsyn av egentillverkade medicintekniska produkterÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-23
LE2016-0135Uteplatsen "Nära till naturen" vid lasarettets framsidaÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-22
LE2016-0134Synpunkter angående fördröjning av journalkopior till försäkringsbolagÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-22
LE2016-0133Handling med information och underrättelse till målsägandeÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-21
LE2016-0132Samtalsmetodik och rådgivningsstöd för patientkontakter per telefonÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-20
LE2016-0131Ny metod för uppföljning av vårdrelaterade infektionerÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-20
LE2016-0130Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-14
LE2016-0129Förfrågan om e-postadresser till verksamhetenÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-14
LE2016-0128Gemensam rutin för avvikelsehanteringÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-13
LE2016-0127Samarbete Kommunen - Landstinget gällande NärvårdsenhetenÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-13
LE2016-0126Avtal om undervisningÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-13
LE2016-0125Klagomål från patient ÄrendeCarina Brunnberg DagervikLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-09
LE2016-0124Kommunalarbetaren - angående HBTQ-certifieringÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-09
LE2016-0123Ris kvar efter björkfällningÄrendeMarie-Louise Kumlin GutkeLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-08
LE2016-0122Beslut från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 2016ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-08
LE2016-0121Yrkande enligt Arbetsmiljölagen ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-03
LE2016-0120Avvikelse till Enköpings kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-01
LE2016-0119Avvikelse till Håbo kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-01
LE2016-0118Avtal övervakningskamerorÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-01
LE2016-0117Avvikelse till Håbo kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-31
LE2016-0116Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-30
LE2016-0115Påminnelse om dödsorsaksintygÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-27
LE2016-0114Ansökan om etikprövningÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-26
LE2016-0113Underrättelse anmälan till Inspektionen för vård och omsorgÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-25
LE2016-0112Dokumenthantering och nya arbetssätt vid Lasarettet i EnköpingÄrendeGunnar BolinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-25
LE2016-0111Problem med PacemakerkontrollerÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-24
LE2016-0110Leasingavtal RetinalkameraÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-24
LE2016-0109Leasingavtal RetinalkameraÄrendeHelena Tibell MorbergLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-24
LE2016-0108Bestridan av fakturaÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-23
LE2016-0107SäkerhetsledningssystemÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-23
LE2016-0106Avtal hyrpersonalÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-20
LE2016-0105SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0104SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0103SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0102SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0101SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0100SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0099SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0098SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0097SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0096SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0095SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0094SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0093SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0092SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0091SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0090SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0089SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0088SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0087SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0086SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0085SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0084SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0083SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0082SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0081SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0080SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0079SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0078SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0077SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0076SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0075SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0074SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0073SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0072SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0071SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0070SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0069SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0068SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0067SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0066SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0065SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0064SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0063SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0062SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0061SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0060SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0059SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0058SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0057SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0056SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0055SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0054SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0053SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0052SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0051SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0050SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0049SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0048SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0047SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0046SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0045SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0044SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0043SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0042SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0041SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0040SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0039SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0038SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0037SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0036SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0035SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0034SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0033SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0032SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0031SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0030SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0029SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0028SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0027SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0026SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0025SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0024SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0023SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0022SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0021SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0020SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0019SystemskifteÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0018SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0017SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0016systemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0015SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0014SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0013SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0012systemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0011systemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0010SystemskifteÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0009SystemskifteÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0008systemskifteÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0007SystemskifteÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0006SystemskifteÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0005Intern kontrollplanÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-19
LE2016-0004Rekryteringar 2016 (2016-0004)ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-19
LE2016-0003DirektörsbeslutÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-19
LE2016-0002Årsredovisning och delårsrapporterÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-19
LE2016-0001Protokollsutdrag från LandstingetÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-11