Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
NVH2022-00122Beställning /Avtal fastighetsåtgärd - Närvårdsavdelningen i UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-06-22
NVH2022-00121Punktmätning av fasta läkarkontakter i särskilt boende för äldre, SÄBOÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2022-06-16
NVH2022-00120Tidiga samordnade insatser (TSI)ÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2022-06-16
NVH2022-00119Uppdrag att journalgranska - Verksamhetsområde ÅrstaÄrendeCharlotta ThermaeniusNära vård och hälsaBehandlas2022-06-13
NVHPAT2022-00092Klagomål - Samariterhemmets vårdcentral (avslutat IVO)ÄrendeKristina JonssonNära vård och hälsaBehandlas2022-06-13
NVH2022-00118Avtal om utbildning på forskarnivå inom ramen för extern anställdAvtalsärende Lena RingNära vård och hälsaAvslutat2022-06-10
NVH2022-00117Protokoll - Utseende av ledamöter till styrelsen för Centrum för forskning och funktionshinder - Uppsa UniversitetÄrendeLena RingNära vård och hälsaBehandlas2022-06-10
NVH2022-00116Beställning / Avtal fastighetsåtgärd Enköpings HusläkarcentrumAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-06-10
NVH2022-00115Vårdcentrum Enköping/HåboÄrendeAnne JohanssonNära vård och hälsaBehandlas2022-06-10
NVH2022-001146.6A Enköping husläkarcentrumÄrendeSofia NordinNära vård och hälsaBehandlas2022-06-09
NVH2022-00113Patientsäkerhetsberättelse Nära vård och hälsa 2021ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2022-06-02
NVH2022-00112Titelbyte för samordnare - FoU SocialtjänstÄrendeEva HagströmNära vård och hälsaAvslutat2022-05-31
NVH2022-00111Uttag av data för forskningsändamål - Child Health and ParentingÄrendeLena RingNära vård och hälsaBehandlas2022-05-30
NVH2022-00110Anmälan personuppgiftsincident 2022-05-24ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2022-05-24
NVH2022-00109Beställning mindre om- /tillbyggnad - Barnmorskemottagningen Tierps vårdcentralÄrendeSofia HolmquistNära vård och hälsaBehandlas2022-05-24
NVH2022-00108Beställning /Avtal fastighetsåtgärd - Kungsgärdets centerAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-05-24
NVH2022-00107Verksamhetsbesök - Nära vård och hälsa 2022ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-05-23
NVH2022-00106Skrivelse - Stödinsatser till döva ukrainska flyktingar - Uppsala läns Döva föreningÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2022-05-18
NVH2022-00105Uttag av data för forskningsändamål ÄrendeLena RingNära vård och hälsaAvslutat2022-05-16
NVH2022-00103Väntetid vårdcentralÄrendeLars-Åke BlombergNära vård och hälsaAvslutat2022-05-12
NVH2022-00102Effektiv och nära psykologisk behandlingÄrendeLouise HamarkNära vård och hälsaBehandlas2022-05-12
NVH2022-00101Samverkan verksamhetsområde ÅrstaÄrendeCharlotta ThermaeniusNära vård och hälsaBehandlas2022-05-06
NVH2022-00100Samverkan verksamhetsområde ÖsthammarÄrendeMonica PetterssonNära vård och hälsaBehandlas2022-05-06
NVH2022-00099Samverkan verksamhetsområde TierpÄrendeMonica PetterssonNära vård och hälsaBehandlas2022-05-06
NVH2022-00098Samverkan verksamhetsområde EnköpingÄrendeAnne JohanssonNära vård och hälsaBehandlas2022-05-06
NVH2022-00097Samverkan verksamhetsområde GottsundaÄrendeAnne JohanssonNära vård och hälsaBehandlas2022-05-06
NVH2022-00096Samverkan verksamhetsområde KungsgärdetÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaBehandlas2022-05-06
NVH2022-00095Samverkansprotokoll Verksamhetsområde Centrala stadenÄrendeFredrik SettergrenNära vård och hälsaBehandlas2022-05-06
NVH2022-00094Förstudierapport - Årsta vårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-05-06
NVH2022-00093Tilldelning projekt - SlottsgrändÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-05-06
NVH2022-00092Överenskommelse barnhälsovårdskurs för ST-läkare i allmänmedicin ÄrendeJesper HävermarkNära vård och hälsaAvslutat2022-05-02
NVH2022-00091Representation nätverk - Uppsala universitet GRUNKÄrendeLena RingNära vård och hälsaAvslutat2022-04-29
NVH2022-00089Enkät Utvärdering av vård vid artros - Socialstyrelsen ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2022-04-25
NVH2022-00088Beställning/ Avtal fastighetsåtgärd - Storvreta vårdcentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-04-25
NVH2022-00087Fullmakter PostNord 2022ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2022-04-25
NVH2022-00086Samtycken Infoteket 2022ÄrendeEva-Lena SöderlundNära vård och hälsaBehandlas2022-04-20
NVH2022-00085Processledare Cosmic LinkAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-04-13
NVH2022-00084Följdforskning - Effektiv och nära psykologisk behandling Uppsala universitetAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-04-12
NVH2022-00083Personuppgiftsbiträdesavtal Öroninsatser Region UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2022-04-12
NVH2022-00082Konsulttjänster - Sirona ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-04-06
NVH2022-00080Konsulttjänster - Sigtuna Vård LN ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-04-01
NVH2022-00079Intervju för regeringsuppdrag om postcovid ÄrendeFredrik SettergrenNära vård och hälsaBehandlas2022-03-28
NVH2022-00078Samverkansdoktorand - Uppsala universitetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-03-28
NVH2022-00077Projekt Horisont - Samordning och samverkan i vårdkedjan av nyanländaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-03-28
NVH2022-00076Handledning DövblindteametAvtalsärende Vivianne BörjessonNära vård och hälsaBehandlas2022-03-25
NVH2022-00075Överenskommelse inför rekrytering - Uppsala universitetÄrendeLena RingNära vård och hälsaBehandlas2022-03-24
NVH2022-00074Uppdrag att journalgranska - Habiliteringen i UppsalaÄrendeJenny MyhrNära vård och hälsaBehandlas2022-03-23
NVH2022-00073Anmälan av personuppgiftsincidentÄrendePatricia LundénNära vård och hälsaAvslutat2022-03-21
NVH2022-00072Registerhållare och Deltagande enhet i Nationella Register över Smärthabilitering från och med år 2019Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-03-18
NVH2022-00071Nyttjande av lokal med inventarier - Reumatikerföreningen TierpAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-03-18
NVH2022-00070Beställning /Avtal fastighetsåtgärd Eriksbergs vårdcentral Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-03-18
NVH2022-00069Uppdragsverksamhet KBT via nätet för barn och unga - Uppsala universitetAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-03-18
NVH2022-00068Direktupphandlingsformulär - Verksamhetsområde FunktionshinderÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaBehandlas2022-03-16
NVH2022-00066Studien DiaMast - Uppsala universitetAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-03-04
NVH2022-00065Behovsanalysrapport Flogsta - Stenhagens vårdcentralÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2022-03-02
NVH2022-00064Samverkan FoUU-enheten 2022ÄrendeLena RingNära vård och hälsaBehandlas2022-02-25
NVH2022-00063Förstudierapporter KungsgärdetÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2022-02-24
NVH2022-00062Överenskommelse universitetslektor i arbetsterapi - Uppsala universitetÄrendeLena RingNära vård och hälsaBehandlas2022-02-24
NVH2022-00060Uppsägning APSISÄrendeEva-Lena SöderlundNära vård och hälsaBehandlas2022-02-23
NVH2022-00059Handledning 2022 - Beteendeanalysgruppen ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-02-23
NVH2022-00058Beställning /Avtal fastighetsåtgärd - Avtalsärende Tord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2022-02-17
NVH2022-00057Återrapportering LSS 2021ÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2022-02-16
NVH2022-00056Jobmeal Avtal 2022- Nära vård och hälsaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-02-16
NVH2022-00055Avtal Larm - Lövestad larmcentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-02-16
NVH2022-00054Överflyttning av IT systemet AuditBaseAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-02-15
NVH2022-00053Samtycke för medverkande på Nära vård och hälsas stafettkonto på Instagram 2022ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-02-15
NVH2022-00052Pyskologtjänster för utredning - PBM Sweden ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-02-15
NVH2022-00051Bildstöd Ät bra! Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-02-15
NVH2022-00050Samverkansprotokoll Verksamhetsområde FunktionshinderÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaBehandlas2022-02-14
NVH2022-00049Handledning - Buvik KBT ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-02-09
NVH2022-00048Regeringsbeslut 2022ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-02-09
NVH2022-00047Fråga om PrimärvårdsapotekareÄrendeLena RingNära vård och hälsaAvslutat2022-02-04
NVH2022-00046Uppdragsutbildning Första hjälpen till psykisk hälsa - Karolinska institutetAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-02-01
NVH2022-00045Konsult distriktsläkare - Gullik Praktik ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-02-01
NVH2022-00044Uppdrag att bistå regionerna - RegeringskanslietÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2022-01-31
NVH2022-00043Lokaler KBT på nätetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-31
NVH2022-00042Befattning universitetslektor i allmänmedicin samt distriktsläkare Primärvården - Uppsala universitetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-28
NVH2022-00041Tilläggshyresavtal Nära vård och hälsa Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-25
NVH2022-00040Canon - 2022Avtalsärende Emma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2022-01-25
NVH2022-00039Handledning St Lukas - 2022Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-25
NVH2022-00038Förvaltningsplan AuditBase och Noah, 2022ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-20
NVH2022-00037Handledning för terapeuter - Berette konsultAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-13
NVH2022-00036SÄBO - Östhammars kommunÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-10
NVH2022-00035SÄBO - Älvkarleby kommunÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-10
NVH2022-00034SÄBO - Uppsala kommunÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-10
NVH2022-00033SÄBO - Tierps kommunÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-10
NVH2022-00032SÄBO - Knivsta kommunÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-10
NVH2022-00031SÄBO - Håbo kommunÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-10
NVH2022-00030SÄBO - Heby kommunÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-10
NVH2022-00029SÄBO - Enköpings kommunÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-10
NVHPAT2022-00002Inkomna frågor Provtagning och CoronaÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00027Inkomna frågor Provtagning och CoronaÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00026Berendsens textil AB - Avtal 2022ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00024Inkomna frågor till Nära vård och hälsa 2022ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00023Inkomna utskick 2022ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00022Medbestämmandelagen 2022ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00021Samverkansprotokoll VO 2022ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00020Begäran om allmän handling 2022ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00019Internhyresavtal 2022ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00018Rekryteringsärenden - ST-läkare 2022ÄrendeJennifer BlomNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00017Utskick från InfoteketÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00016Polisanmälningar 2022ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00015Canon - Avtal 2022 Nära vård och hälsa ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00014Städavtal ISS 2022ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00013Jobmeal - Avtal 2022 Nära vård och hälsa ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00012Dispensansökningar 2021ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00011Samverkansprotokoll 2022ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00010Leverans till regionarkivet 2022ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00008Representation - Nära vård och hälsa ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00007Anmälda delegationsbeslut Nära vård och hälsa ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00006Verksamhetsuppföljning - Årsrapporter Nära vård och hälsa 2022ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00005Månadsrapporter Nära vård och hälsa 2022ÄrendeMalin EklöfNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00004Förvaltningsdirektörsbeslut Nära vård och hälsa 2022ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00003Beslut styrelser och nämnd Region Uppsala 2022ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00002Protokollsutdrag från Region Uppsala 2022ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
NVH2022-00001Förordnande Förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2022-01-03
HR2021-00040Beslut om extra övertid vid särskilda skäl - Nära vård och hälsa 2021ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2021-12-28
NVH2021-00163Framställan Örsundsbro vårdcentral- hör till ärende PV2018-0171ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaAvslutat2021-12-27
HR2021-00039Avsked enligt 4a § LAS, Nära vård och hälsaÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaMakulerat2021-12-27
HR2021-00038Avstängning från arbetet, Nära vård och hälsaÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaAvslutat2021-12-27
NVH2021-00162Överenskommelse om servicetjänst för medicintekniska hjälpmedelÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2021-12-23
NVH2021-00161Avtal - konsultAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-12-23
NVH2021-00160Information från IntegritetsskyddsmyndighetenÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaAvslutat2021-12-20
NVH2021-00159Skrivelse Covidföreningen ÄrendeFredrik SettergrenNära vård och hälsaBehandlas2021-12-20
NVH2021-00158Beställning / Avtal fastighetsåtgärd Storgatan 32ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-12-20
NVH2021-00157Personuppgiftsbiträdesavtal Nära vård och hälsa - Region ÖrebroÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2021-12-20
NVH2021-00156Anmälan av personuppgiftsincident 2021ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaAvslutat2021-12-15
NVH2021-00155Nyttjande av lokal med inventarier - Hjärt-lungsjukas förening NordupplandAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-12-13
NVH2021-00154Avtal Waxy - HjälpmedelscentralenAvtalsärende Anna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2021-12-08
NVH2021-00153Anmälan medicintekniska produkter - LäkemedelsverketÄrendeAnna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2021-12-01
NVH2021-00152Förfrågan i folkbokföringsärende - SkatteverketÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaAvslutat2021-12-01
NVH2021-00151Vattenskada Storvreta vårdcentral - BoTryggÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-11-16
NVH2021-00150Projektet - Effektiv och nära psykologisk behandlingÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-11-11
NVH2021-00149Delegationsordning - Nära vård och hälsa 2021ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-11-10
NVH2021-00148Samverkan FoUU-enhetenÄrendeLena RingNära vård och hälsaBehandlas2021-11-09
NVH2021-00147Utvärdering av vård vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd - SocialstyrelsenÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2021-11-09
NVH2021-00146Avtal om tystnadsplikt ÄrendeRickard LindNära vård och hälsaBehandlas2021-11-09
NVH2021-00145Behörighet för kliniskt verksamma apotekare, Nära vård och hälsa 2021ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2021-11-03
NVH2021-00144Förvaltningsplan hjälpmedelshantering 2022ÄrendeAnna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2021-10-29
NVH2021-00143Överenskommelse Region Uppsala - Olivia OmsorgÄrendeMagdalena ÅslundNära vård och hälsaAvslutat2021-10-27
NVH2021-00142Utbildningsmaterial Tidiga Tecken, Region Uppsala - Svenskt Demenscentrum Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2021-10-27
NVH2021-00141Uppföljning Myndighet för delaktighetÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2021-10-25
NVH2021-00140Fråga om FoU-rådetÄrendeLena RingNära vård och hälsaAvslutat2021-10-22
NVH2021-00139Upphandling AT konsult, RehabResurs i Uppland ABAvtalsärende Helena GustafssonNära vård och hälsaBehandlas2021-10-13
NVH2021-00138Statistikuppgift pågående ärenden 1/10 2021 - SocialstyrelsenÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2021-10-12
NVH2021-00137Uppsägning service på trombotrackÄrendeKatarina DahlgrenNära vård och hälsaAvslutat2021-10-11
NVHPAT2021-00157Patientnämnden - Gimo vårdcentralÄrendeKristina JonssonNära vård och hälsaBehandlas2021-10-11
NVH2021-00136Sexologisk och psykologisk handledning Mottagning unga män - BCPsykologresurs ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-10-05
NVHPAT2021-00156Orosanmälan Medicinska enheten Habiliteringen KungsgärdetÄrendeMagdalena ÅslundNära vård och hälsaAvslutat2021-10-05
HR2021-00020Anmälan IVO - Nära vård och hälsaÄrendeFredrik SettergrenNära vård och hälsaBehandlas2021-10-01
NVH2021-00135Implementering av ViS-dokument. Kommunikation av gemensamma styrdokument med syfte att stödja implementeringen av Vård i samverkan, ViS.ÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-10-01
NVH2021-00134Projekt- och förändringsledning införande Cosmic LinkÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-09-30
NVH2021-00133Uppdrag till inköps- och upphandlingsenhetenÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-09-29
NVH2021-00132Mejlkorrespondens ST-läkare SL och tf VC MT (avseende bakjour beredskap)ÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaAvslutat2021-09-28
NVH2021-00131Är den palliativa vården jämlik? En registerstudie av skillnader i vård och omsorg mellan svenskfödda och utlandsfödda döende patienterÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-09-28
NVH2021-00130Goda exempel och framgångsfaktorer för att trygga kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldreÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-09-28
NVH2021-00129Rapporter Fou SÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-09-28
NVH2021-00128Kvinnofrid 2021-2023ÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-09-28
NVH2021-00127God och nära vård 2021ÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2021-09-28
NVH2021-00126Etikprövningsansökningar ÄrendeLena RingNära vård och hälsaBehandlas2021-09-27
NVH2021-00125Beredskapsjour - mejlkonversation från och med 2020-05-08 och framåtÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaAvslutat2021-09-22
NVH2021-00124Intresseanmälan läkarinsatser säbo Norlandia Stora Alsike, KnivstaÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaAvslutat2021-09-17
NVH2021-00123Korrespondens Praktikertjänst Knivsta läkargrupp, verksamhetschefÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaAvslutat2021-09-17
NVH2021-00122Intresseanmälan läkarinsatser säbo Villa Idun, EnköpingÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaAvslutat2021-09-17
NVH2021-00121Korrespondens Vardaga regionchef norr AnnSofi Sandberg avseende säbo Villa Idun, EnköpingÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaAvslutat2021-09-17
NVH2021-00120Korrespondens Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, enhetschef avseende säbo Regalskeppsvägen kontra säbo MalinÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaAvslutat2021-09-17
NVH2021-00119Enköpings kommuns avtal med Vardaga avseende säbo Rånäs, Villa Tjädern, Villa Råsunda, Villa Idun, Nytida SolbergsvägenÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaAvslutat2021-09-17
NVH2021-00118Korrespondens Enköpings kommun avseende avtal säbo Villa Idun i EnköpingÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaAvslutat2021-09-17
NVH2021-00117Korrespondens MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska), Enköpings kommunÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaAvslutat2021-09-17
NVH2021-00116Inkommande frågor från vårdcentral (offentlig och privat med avtal RU) som har ansvar för läkarinsats särskilda boenden, Uppsala länÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaAvslutat2021-09-17
NVH2021-00115Kvalitetssäkring säbo-listor Uppsala länÄrendeAnnica Molin EspefallNära vård och hälsaAvslutat2021-09-16
NVH2021-00114Faktureringsavtal Nära vård och hälsa - Karolinska institutetAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-09-08
NVH2021-00113Handledning St Lukas i UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-09-03
NVH2021-00112Projektplan för att skapa attraktiva tjänster för undersköterskor på Estrids gård ÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-09-01
NVH2021-00111Samlokalisering Hör/syn/hjälpmedelscentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-08-31
NVH2021-00110Rättigheter till applikationen FotokalendernAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2021-08-31
NVH2021-00109Nya arbetssätt och lokalbehov i spåret av pandemin - Nära vård och hälsaÄrendeLouise HamarkNära vård och hälsaBehandlas2021-08-30
NVH2021-00108Fråga om PatientvågÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2021-08-30
NVH2021-00107Svar till Coronakommissionen - Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-08-30
NVH2021-00106Bassänger och rehabilitering - Region ÖstergötlandÄrendeJenny MyhrNära vård och hälsaAvslutat2021-08-27
NVH2021-00105Samordnad individuell plan (SIP) avseende kunskap, genomförande och tillgänglighetÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-08-24
NVH2021-00104Gemensamt stöd till gravida med övervikt och fetmaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-08-23
NVH2021-00103Samtycken Infoteket 2021ÄrendeEva-Lena SöderlundNära vård och hälsaBehandlas2021-08-06
NVH2021-00102Remiss förande Långsiktig lokalutveckling för vetenskapsområdet för medicin och famaci - Uppsala universitetÄrendeLena RingNära vård och hälsaBehandlas2021-07-26
NVH2021-00101Samverkansavtal Uppsala universitetAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-06-29
NVH2021-00100Pilotprojekt BlåappenÄrendeAnna Servin CervinNära vård och hälsaBehandlas2021-06-28
NVH2021-00099Tvisteframställan personalneddragning FoUU- Nära vård och hälsaÄrendeUlf SinnerNära vård och hälsaBehandlas2021-06-24
NVH2021-00098Yrkeshandledning för bistånds- och LSS-handläggare . HumaNova Utbildning ABAvtalsärende Eva HagströmNära vård och hälsaBehandlas2021-06-24
NVH2021-00097Ett gemensamt stödÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-06-23
NVH2021-00096Gemensamt projekt Vinnova - Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-06-21
NVH2021-00095Samarbete vårdcentral och särskilt boende ÄrendeSandra WaaraNära vård och hälsaBehandlas2021-06-16
NVH2021-00094Avtal Coffee center - Eriksbergs vårdcentralÄrendeSandra WaaraNära vård och hälsaBehandlas2021-06-16
NVH2021-00093Forskningsdoktorand 2021 Nära vård och hälsa - Uppsala univertistetÄrendeLena RingNära vård och hälsaBehandlas2021-06-15
NVH2021-00092Fastighetsåtgärd SvartbäckenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-06-11
NVH2021-00091Närvårdsplatser knutna till vårdcentrum i UppsalaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-06-10
NVH2021-00090Patientsäkerhetsberättelse Nära vård och hälsa 2020ÄrendeLisa SteinerNära vård och hälsaBehandlas2021-06-10
NVH2021-00089Rekreationsbidrag 2021ÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-06-08
NVH2021-00088Brukarrevision - Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, BRiUAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-06-08
NVH2021-00087Framställan enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen, Tierps vårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2021-06-02
NVH2021-00085Kostråd för barn ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2021-05-21
NVH2021-00084Sprutbytesprogram - Region KalmarÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaBehandlas2021-05-06
NVH2021-00083Hyresavtal inhyrda lokalerÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2021-05-05
NVH2021-00082Samverkan kring inkontinensfrågorAvtalsärende Karin BorgströmNära vård och hälsaMakulerat2021-05-04
NVH2021-00081Brandtillsyn - HälsoäventyretÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaAvslutat2021-04-22
NVH2021-00080Organisationsförändring - Region VästernorrlandÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaAvslutat2021-04-20
NVH2021-00079Docentur i hälso- sjukvårdsforskningÄrendeLena RingNära vård och hälsaBehandlas2021-04-20
NVH2021-00078Ombyggnation av rum Fålhagens vårdcentralÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2021-04-16
NVH2021-00077Kvalitetssäkringsuppdrag - Enköpings husläkarcentrumÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2021-04-14
NVH2021-00076Avtal om tjänsteköpAvtalsärende Sofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-04-09
NVH2021-00075BBICÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-04-09
NVH2021-00074God och nära vård 2020 - Redovisning av åtgärderÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-04-09
NVH2021-00073Nyttoparkeringstillstånd - Uppsala KommunÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-04-06
NVH2021-00072Lokaler StorvretaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-03-19
NVH2021-00071Fullmakt - UpphandlingÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-03-16
NVH2021-00070Fullmakter Postnord - Nära vård och hälsa 2021 ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2021-03-15
NVH2021-00069Utökat AlundaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-03-15
NVH2021-00068BBIC, Barns behov i centrumÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-03-08
NVH2021-00067Diagnostiska tester - Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaAvslutat2021-03-08
NVH2021-00066IVO - Tierps vårdcentralÄrendeKristina JonssonNära vård och hälsaBehandlas2021-03-05
NVH2021-00065Ombyggnad reception Flogsta vårdcentral Samariten ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-03-04
NVH2021-00064Tolkning under pandemin (Covid-19) - AurisÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2021-03-02
NVH2021-00063Tolkning under pandemin (Covid-19) -Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) - ÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2021-03-02
NVH2021-00062Prislista Tolkcentralen fr.o.m. 2021-01-01ÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2021-03-02
NVH2021-00061Psykologtjänster för utredning - PBM Sweden AB Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-03-02
NVH2021-00060Föreläsning Ergonomi vid hemarbete - Nära vård och hälsaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-02-24
NVH2021-00058Samverkansprotokoll 2021 VerksamheterÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-02-18
NVH2021-00057Gottsunda vårdcentral - låsbar entréÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-02-17
NVH2021-00056Portomaskin - Skutskärs vårdcentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-02-17
NVH2021-00055Entrémattor Äldrevårdsenheten - Elis Textil Service AB Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-02-15
NVH2021-00054Lokal Mottagningen för särskild vårdÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-02-15
NVH2021-00053Lokal Habiliteringen i Enköping BålstaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-02-12
NVH2021-00052Vårdsystemtjänst från Nära vård och hälsa till ResurscentrumAvtalsärende Tord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2021-02-11
NVH2021-00051Min kartaÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-02-08
NVH2021-00050Sekretessutbildning med syfte att underlätta samverkanÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-02-08
NVH2021-00049Yrkeshandledning Helena ArbmanAvtalsärende Sofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-02-08
NVH2021-00048Goda exempel och framgångsfaktorer för att trygga kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre ÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-02-08
NVH2021-00047Begäran om verksamhetsberättelse 2020 för sprututbytesverksamheten i Uppsala vid Region UppsalaÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2021-02-05
NVH2021-00046Lokalförändring - Årsta vårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-02-05
NVH2021-00045Uppdragsutbildning - Uppsala universitetAvtalsärende Geli LytterNära vård och hälsaBehandlas2021-02-04
NVH2021-00044Adjungeras universitetslektor i fysioterapi - Uppsala UniversitetAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-02-04
NVHPAT2021-00020Avtal JobmealAvtalsärende Nära vård och hälsaMakulerat2021-02-01
NVH2021-00043Tidiga samordnade insatser i Uppsala länÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2021-02-01
NVH2021-00042Avtal Larm - Lövestad Larmcentral AB Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-28
NVH2021-00041Återrapportering LSS 2020ÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2021-01-28
NVH2021-00040Arbetsmiljö Tierps vårdcentral ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-27
NVH2021-00039Projekt Kungsgärdet VårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-25
NVH2021-00038Nytt ledningskontor Nära vård och hälsa ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-22
NVH2021-00037Avtal Yrkeshandledning - FoU SAvtalsärende Eva HagströmNära vård och hälsaAvslutat2021-01-21
NVH2021-00036Återrapportering av 2020 - tolktjänst i arbetslivetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2021-01-19
NVH2021-00035Förvaltningsplan för Medusa ärendehantering för Hjälpmedelscentralen och SyncentralenÄrendeAnna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2021-01-19
NVH2021-00034Rapport särskilt boende - Uppsala länÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-13
NVH2021-00033Överenskommelse om servicetjänst för medicintekniska hjälpmedel mellan Akademiska sjukhuset och Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2021-01-13
NVH2021-00032Kvalitetssäkringsuppdrag för rehabiliteringskoordinator på vårdenhet - Kungsgärdets vårdcentralÄrendeIngalill HuggNära vård och hälsaAvslutat2021-01-13
NVH2021-00031Handledning - Beteendeanalysgruppen ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-12
NVH2021-00030Handledning - Buvik KBT ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-12
NVH2021-00029Överenskommelse om servicetjänst för medicintekniska hjälpmedel mellan Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2021-01-12
NVH2021-00028Goda exempel och framgångsfaktorer för att trygga kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre i Uppsala länÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2021-01-11
NVHPAT2021-00002Inkomna frågor - Provtagning och CoronaÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVHPAT2021-00001Inkomna frågor NVHPATÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00027Inkomna frågor - Provtagning och CoronaÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00026Elis (Berendsen textil AB) - Avtal 2021Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00024Inkomna frågor till Nära vård och hälsaÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00023Inkomna utskickÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00022Medbestämmandelagen 2021ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00021Samverkansprotokoll VO 2021ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00020Begäran om allmän handlingÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00019Internhyresavtal 2021ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00018Rekryteringsärenden - ST-läkare 2021ÄrendeJennifer BlomNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00017Utskick från InfoteketÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00016Polisanmälningar 2021ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00015Canon - Avtal 2021 Nära vård och hälsaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00014Städavtal ISS 2021Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00013Jobmeal - Avtal 2021 Nära vård och hälsaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00012Dispensansökningar 2021ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00011Samverkansprotokoll 2021ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00010Leverans till regionarkivetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00009Rekryteringsärenden - Nära vård och hälsaÄrendeMaria ErikssonNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00008Representation - Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00007Anmälda delegationsbeslutÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00006Verksamhetsuppföljning - ÅrsrapporterÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00005Månadsrapporter Nära vård och hälsaÄrendeMalin EklöfNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00004Förvaltningsdirektörsbeslut Nära vård och hälsa 2021ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00003Beslut styrelser och nämnd Region Uppsala 2021ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00002Protokollsutdrag från Region Uppsala 2021ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2021-00001Förordnande FörvaltningsdirektörÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2021-01-04
NVH2020-00176Tilläggsavtal - Berendsen Textil Service ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-12-30
NVH2020-00175Handledning Samtalsmottagningen Verksamhetsområde Funktionshinder - Berette KOnsult ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-12-28
NVH2020-00174Handledning Östervåla vårdcentral - Institutet för kognitiv beteendeterapiAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-12-28
NVH2020-00173Arbetsmiljöverket - Tierps vårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-12-23
NVHPAT2020-00209HyrbilarAvtalsärende Nära vård och hälsaBehandlas2020-12-21
NVH2020-00172Barn och ungdomshälsanÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-12-21
NVH2020-00171Avtal handledning - DövblindteametAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-12-09
NVHPAT2020-00200Ansökan om utökad assistansersättning - Habiliteringen för rörelsenedsättningÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2020-12-08
NVH2020-00170Enkät om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2020-12-08
NVH2020-00169Hyreskontrakt garage/garageplats 1177Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-12-03
NVH2020-00168Arbetsmiljöverket - Eriksbergs vårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-12-01
NVH2020-00167Avtal för nattsamverkan och utbildningstillfälle mellan 1177 vårdguiden Region Dalarna och Region Uppsala Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-11-19
NVH2020-00165Hyreskontrakt Garage ProvtagningsenhetenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-11-10
NVH2020-00164Berendsen Textil Service AB - KronparkenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-11-06
NVH2020-00163Hyresavtal - Borgenkyrkan TierpAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-11-06
NVH2020-00162Anmälan Arbetsmiljöverket ÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2020-11-05
NVH2020-00161Avtal - TAKKAvtalsärende Karin BorgströmNära vård och hälsaBehandlas2020-11-03
NVH2020-00160Riktlinjer för prioriteringar vid tolkcentralen för hörselskadade och döva inom Region UppsalaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-11-02
NVH2020-00159Slutrapport Digitaliseringsanalys ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-10-26
NVH2020-00158Framställan enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen med anledning av arbetsmiljön på Närvårdsavdelningen, KronparkenÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-10-26
NVH2020-00157Uppdragsdirektiv - Jourverksamhet och beredskap vid vårdcentrum ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-10-20
NVH2020-00156Statistikuppgift 2020 till Socialstyrelsen, pågående beslut om LSS Rådgivning och annat personligt stöd i Uppsala länÄrendeIsabella StrandNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-10-16
NVH2020-00155Enkät - Socialstyrelsen Enkät om vård till flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaAvslutat2020-10-16
NVH2020-00154Arkivtillsyn - 2020ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2020-10-15
NVH2020-00153Avtal mellan Umeå universitet- Gottsunda vårdcentral gällande klinisk praktikAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-10-14
NVH2020-00152Projektsamverkan - Uppsala universitetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-10-14
NVH2020-00151Program för stabilitet och kompetensutveckling, social barn- och ungdomsvårdÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2020-10-13
NVH2020-00150Avtal gällande Yrkeshandledning för bistånds- och LSS-handläggare i Uppsala län - HumaNova Utbildning ABAvtalsärende Sofia BillåsNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-10-13
NVH2020-00149Verksamhetsmöten och APT 2020 - FoU SocialtjänstÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-10-13
NVH2020-00148Överenskommelse mellan Nära vård och hälsa, Resurscentrum och Akademiska laboratorietAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-10-12
NVH2020-00147Samverkan Regioners TolkcentralerAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-10-12
NVH2020-00146Personuppgiftsbiträdesavtal Nära vård och hälsa - Region ÖrebroAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-10-12
NVH2020-00145Verksamhetsmöten och APT 2020- APC-utvecklingÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-10-12
NVH2020-00144Vårdcentrum centrala UppsalaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-10-09
NVH2020-00143Huma Nova utbildning AB - Nära vård och hälsaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-10-09
NVH2020-00142IVO - Anmälan om negativa händelser och tillbud medicinska produkter, Tierps vårdcentralÄrendeKristina JonssonNära vård och hälsaAvslutat2020-10-05
NVH2020-00141Handledning Tierps vårdcentral - Leg. psykolog leg. psykoterapeut Cecilia Croona OldeAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-10-05
NVH2020-00140Förbättrad tillgänglighet AudionommottagningÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2020-10-02
NVH2020-00139Avtal - Handledning kuratorer - Buvik KBT ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-10-02
NVH2020-00138Konsortieavtal - Parenting Young ChildrenÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-09-29
NVH2020-00137Delårsrapport Nära vård och hälsa 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-09-28
NVH2020-00136Yrkande om åtgärder enligt arbetsmiljölagen samt arbetstidslagenÄrendeMaria ErikssonNära vård och hälsaBehandlas2020-09-25
NVH2020-00135Byggnation Östervåla VårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-09-24
NVH2020-00134Enkät från SocialstyrelsenÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaAvslutat2020-09-24
NVH2020-00133Remiss: Visioner, mål och strategierÄrendeLena RingNära vård och hälsaAvslutat2020-09-23
NVH2020-00132Förändring avtal NokasAvtalsärende Tilde EveliusNära vård och hälsaBehandlas2020-09-23
NVH2020-00131IVO:s enkät om Hanteringen av rådgivning inom LSS 2020ÄrendeIsabella StrandNära vård och hälsaAvslutat2020-09-22
NVH2020-00130Framställan om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6§ 6a - Örsundsbro vårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-09-21
NVH2020-00129Avtal Nära vård och hälsa - Uppsala Chefsforum, Länshälsan AB Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-09-18
NVH2020-00128Rekreationsbidrag 2020ÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-09-10
NVH2020-00127Utvärdering av socialarbetare i skolanÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-09-09
NVH2020-00126Kartläggningsinstrumentet Tidiga TeckenÄrendeLena RingNära vård och hälsaAvslutat2020-09-07
NVH2020-00125KBT på nätetÄrendeRickard LindNära vård och hälsaBehandlas2020-09-03
NVH2020-00124Komplettering i IVO-ärendeÄrendeTorun HallNära vård och hälsaMakulerat2020-08-31
NVH2020-00123Samverkan -Lokal verksamhetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-08-28
NVH2020-00122Avtal handledning - Gunilla BromarkAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-08-24
NVH2020-00121Fråga om psykiskohälsa kopplad till CoronaÄrendeLouise HamarkNära vård och hälsaAvslutat2020-08-24
NVH2020-00120Samarbetsavtal - Riksförbundet FUBÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-08-24
NVH2020-00119Fråga angående SÄBOÄrendeAnne JohanssonNära vård och hälsaAvslutat2020-08-20
NVH2020-00118Behovsanalysrapport - Gränbystadens vårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-08-19
NVH2020-00117Överenskommelse Språknätet - Region UppsalaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-08-05
NVH2020-00116Överenskommelse avseende ST läkare i Allmänmedicin - GottsundaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-07-29
NVH2020-00115Överenskommelse - ApoexÄrendeKristina JonssonNära vård och hälsaAvslutat2020-07-14
NVH2020-00114Internhyresavtal - HörcentralAvtalsärende Tord JanssonNära vård och hälsaAvslutat2020-06-23
NVH2020-00113Preliminärt Internhyresavtal - SyncentralAvtalsärende Tord JanssonNära vård och hälsaAvslutat2020-06-23
NVH2020-00112Parkering på Karlsrogatan med anledning av COVID-19ÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2020-06-23
NVH2020-00111Avtal Berendsen Textil Service AB - TolkcentralenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-06-18
NVH2020-00110Kompetensutvecklingssatsning - SuicidpreventionÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-06-16
NVH2020-00109Brukarundersökning - MyndighetsutövningÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-06-16
NVH2020-00108Vård och omsorg vid demenssjukdom i Uppsala länÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-06-16
NVH2020-00107Individens behov i centrum (IBIC)ÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-06-16
NVH2020-00106En investering för utvecklande förutsättningar för vårdens medarbetareÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-06-16
NVH2020-00105Anhörigstöd i Uppsala länÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-06-16
NVH2020-00104Framställan om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6§ 6a - Eriksbergs vårdcentralÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaBehandlas2020-06-15
NVH2020-00103Samtycke - InfoteketÄrendeEva-Lena SöderlundNära vård och hälsaAvslutat2020-06-12
NVH2020-00102Adjungerad professor i livskvalité i hälso- och sjukvård -Uppsala universitet Kvinnor och barns hälsaAvtalsärende Lena RingNära vård och hälsaAvslutat2020-06-05
NVH2020-00101Avtal Arbetskläder - BerendsenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-06-01
NVH2020-00100Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslut 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-05-29
NVH2020-00099Rapport särskilt boende - Uppsala länÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-05-27
NVH2020-00098Fråga angående tillgänglighet vårdcentralÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaAvslutat2020-05-27
NVH2020-00097Första hjälpen psykisk ohälsaÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-05-26
NVH2020-00096Beställning uppdrag - HebyÄrendeSofia HolmquistNära vård och hälsaBehandlas2020-05-20
NVH2020-00095SIS-remiss 19526 Kvalitetssäkring inom LSS - bostad med särskild service för vuxnaÄrendeIsabella StrandNära vård och hälsaAvslutat2020-05-07
NVH2020-00094Arkivbeskrivning - Nära vård och hälsa ÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2020-05-07
NVH2020-00093Sjukresor under Corona - lägesprognos Nära vård och hälsaÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2020-05-07
NVH2020-00092Covid-19 Utskick inkomna till Nära vård och hälsa ÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2020-05-07
NVH2020-0091Samverkansmöte - LänsstyrelsenÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2020-05-05
NVH2020-0090Utskick inkomna till Nära vård och hälsaÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2020-04-29
NVH2020-0089Överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade utanför det egna hemmetÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2020-04-29
NVH2020-0088Projekt Kulturdoula Region Uppsala 2018-2019ÄrendeCecilia BalboNära vård och hälsaBehandlas2020-04-24
NVH2020-0087SiS-remiss 19814 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänstÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2020-04-23
NVH2020-0086Inriktning vårdcentrumutveckling i Uppsala Län, Effektiv och Nära vårdÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2020-04-21
NVH2020-0085Beställning uppdrag - Samariterhemmet ÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2020-04-20
NVH2020-0084Finansieringsintyg - Uppsala UniversitetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-04-16
NVH2020-0083Beställning uppdrag - Kungsgärdets områdeÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2020-04-15
NVH2020-0082Avtal -Uppsala universitetÄrendeRobert KristianssonNära vård och hälsaAvslutat2020-04-14
NVH2020-0081Återrapportering av 2019 års stadsbidrag enl. § 9:1 LSSÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2020-04-10
NVH2020-0080Information från Svenska PalliativregistretÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2020-04-02
NVH2020-0079Utskick från Sveriges kommuner och regionerÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaAvslutat2020-04-01
NVH2020-0078Avtal Kaffemaskin, vit uppgång, KungsgärdetAvtalsärende Helena GustafssonNära vård och hälsaBehandlas2020-03-30
NVH2020-0077Stadsbidrag för tolktjänst 2020ÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2020-03-30
NVH2020-0076Covid-19 Information till verksamhetenÄrendeMonika BrundinNära vård och hälsaBehandlas2020-03-24
NVH2020-0075Avslutat abonnemang - parkeringÄrendeMarkus YlitaloNära vård och hälsaAvslutat2020-03-24
NVH2020-0074Beställning/uppdrag lokal Gränbystadens vårdcentralAvtalsärende Eva WidénNära vård och hälsaBehandlas2020-03-24
NVH2020-0073Avtal Region Uppsala -Berendsens Textil Service ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-03-24
NVH2020-0072Inkomna förfrågningar angående Covid-19ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-03-24
NVH2020-0071ICD-kods användning i primärvårdenÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-03-18
NVH2020-0070Licensavtal TFI - HörcentralenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-03-17
NVH2020-0069Användning av bildmaterial ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-03-13
NVH2020-0068Fråga till ungdomsmottagningen ÄrendeKristina JonssonNära vård och hälsaAvslutat2020-03-11
NVH2020-0067Angående vårdcentral i AlundaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-03-10
NVH2020-0066Arbetsmiljöverket - Enköpings husläkarcentrumÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-03-05
NVH2020-0065Bidrag - Goda förutsättningar för vårdens medarbetareÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-03-05
NVH2020-0064Återrapportering av 2019 års statsbidrag till rådgivning - LSSÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2020-03-04
NVH2020-0063Återrapportering tolktjänst i arbetslivet 2019 - SocialstyrelsenÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-02-28
NVH2020-0062Projekt Horisont - Samordning och samverkan i vårdkedjan av nyanländaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-02-27
NVH2020-0061Avslutsbrev Arbetsmiljöverket - Eriksbergs vårdcentralÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2020-02-27
NVH2020-0060Enkätundersökning Teckenspråkstolkar - Sveriges RadioÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2020-02-27
NVH2020-0059Tilläggsavtal Distriktssköterskemottagningen Skärplinge -ISSAvtalsärende Sofia HolmquistNära vård och hälsaAvslutat2020-02-25
NVH2020-0058Projekt Främja jämställt föräldrarskapÄrendeAnne JohanssonNära vård och hälsaAvslutat2020-02-25
NVH2020-0057Stödbrev - Uppsala Diabetes CenterÄrendeLena RingNära vård och hälsaAvslutat2020-02-24
NVH2020-0056Tilläggsavtal Region Uppsala - Familjeläkarna i Saltsjöbaden ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-02-20
NVH2020-0055Framställan om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a och arbetstidslagen §19, Östervåla VårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-02-20
NVH2020-0054Ansökan om stadsbidrag 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-02-19
NVH2020-0053Hyreskontrakt Garage GottsundaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-02-18
NVH2020-0052GDPR-frågaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-02-18
NVH2020-0051Patientsäkerhetsberättelse Nära vård och hälsa 2019ÄrendeLisa SteinerNära vård och hälsaAvslutat2020-02-14
NVH2020-0050Samverkansavtal Knivsta familjecentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-02-14
NVH2020-0049Rapport - Övervikt och fetma gravidÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-02-14
NVH2020-0048Återrapportering av 2018 års stadsbidrag enl. § 9:1 LSS ÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2020-02-12
NVH2020-0047Rapport Mobilt närvårdteamÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2020-02-11
NVH2020-0046Ivo -Verksamhetsberättelse dnr 2.7.2-03571/2020-1ÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2020-02-10
NVH2020-0045Fråga om transport- FonusÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2020-02-07
NVH2020-0044Fråga om AvtalÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2020-02-06
NVH2020-0043Fråga om listning vid vårdcentraler - Region UppsalaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-02-05
NVH2020-0042Avtal handledning - S:t Lukas i UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-02-04
NVH2020-0041Uppsägning av driftavtal - Audit BasesystemÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaAvslutat2020-02-03
NVH2020-0040Överenskommelse om servicetjänst Nära vård och hälsa - Lasarettet i EnköpingAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-31
NVH2020-0039Överenskommelse om servicetjänst Nära vård och hälsa - Akademiska sjukhusetAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-31
NVH2020-0038Kontrakt för Uthyrning - Bassängen Kungsgärdets centerÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-31
NVH2020-0037Uppdrag från vårdledningsgruppenÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-30
NVH2020-0036Förfrågan till Habilitering för rörelsenedsättningÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2020-01-29
NVH2020-0035Arbetsmiljöverket Gimo vårdcentralÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaAvslutat2020-01-24
NVH2020-0034Samtycke för medverkande på Nära vård och hälsas stafettkonto på InstagramÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2020-01-17
NVH2020-0033Avtal Handledning- Barnpsykologerna i Uppsala ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-14
NVH2020-0032Uppdrag professionsansvarig inom Verksamhetsområde funktionshinder, Nära vård och hälsaÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaBehandlas2020-01-09
NVH2020-0031Avtal - handledning kuratorer våren 2020 - BeteendeanalysgruppenAvtalsärende Nära vård och hälsaBehandlas2020-01-09
NVH2020-0030Avtal - Handledning psykologer 2020 - Beteendeanalysgruppen Avtalsärende Nära vård och hälsaBehandlas2020-01-09
NVH2020-0029Avtal -handledning Nära vård och hälsa, Hörcentralens DövteamAvtalsärende Nära vård och hälsaBehandlas2020-01-09
NVH2020-0028Uppsägning av lokal Bälinge Ekeby 12:1ÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2020-01-09
NVH2020-0027Tilläggshyresavtal - PV Enköping husläkarcentrumAvtalsärende Nära vård och hälsaAvslutat2020-01-08
NVH2020-0026Fakturering bårhuset Akademiska sjukhusetÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2020-01-07
NVH2020-0025Spontanansökan läkare och andra tjänsterÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2020-01-02
NVH2020-0024Frågor inkomna till Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-02
NVH2020-0023FullmakterÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-02
NVH2020-0022Medbestämmandelagen 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-02
NVH2020-0021Samverkansprotokoll VO 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0020Begäran om allmän handlingÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0019InternhyresavtalÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-02
NVH2020-0018Rekryteringsärende ST-läkare 2020ÄrendeJennifer BlomNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0017Utskick från InfoteketÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-02
NVH2020-0016Polisanmälningar 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-02
NVH2020-0015Avtal - Canon - 2020 Avtalsärende ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0014Städavtal - ISS - 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-02
NVH2020-0013Jobmeal - Avtal - 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-02
NVH2020-0012Dispensansökningar 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-02
NVH2020-0011SamverkansprotokollÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0010Leverans till regionarkivetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0009Rekryteringsärenden 2020- Nära vård och hälsaÄrendeMaria ErikssonNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0008Representation - Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-02
NVH2020-0007Anmälda delegationsbeslut ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-02
NVH2020-0006Verksamhetsuppföljning - ÅrsrapporterÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-02
NVH2020-0005MånadsrapporterÄrendeMalin EklöfNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0004FörvaltningsdirektörsbeslutÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0003RegiondirektörsbeslutÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-02
NVH2020-0002Protokollsutdrag från Region Uppsala 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-02
NVH2020-0001Förordnande FörvaltningsdirektörÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-02
NVH2019-0206Beställning/uppdrag från Nära vård och hälsa till Fastighet och service KronparksgårdenÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-12-20
NVH2019-0205Fråga om kursen TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)ÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-12-19
NVH2019-0204Avslutande av två prenumerationer på Dagens Medicin ÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-12-19
NVH2019-0203Överenskommelse om samarbete i partnerskap mellan Regional samverkans och stödstruktur, Sveriges Kommuner och Landsting samt SocialstyrelsenÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-12-19
NVH2019-0202Utvärdering av vården vid psoriasis - SocialstyrelsenÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-12-19
NVH2019-0201Avtal om tjänsteköp - Nära vård och hälsa Forskning och utbildning och Uppsala kommun socialförvaltningenAvtalsärende Lena RingNära vård och hälsaAvslutat2019-12-18
NVH2019-0200Avtal- Handledning kuratorer - Butvik KBT ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-12-17
NVH2019-0199Korrespondens med Apotekstjänst angående felaktig leverans till Nära vård och hälsas ledningskontorÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaAvslutat2019-12-17
NVH2019-0198Framställan enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen om begäran om arbetsmiljöåtgärder på Hörcentralen KronparksgårdenÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-12-16
NVH2019-0197Ansökan om nytt externt projektÄrendeLena RingNära vård och hälsaAvslutat2019-12-16
NVH2019-0196Avtal - Nära vård och hälsa och Luckey Development ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-12-11
NVH2019-0195Fråga angående kurs i TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)ÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-12-11
NVH2019-0194Avtal om projektsamverkan - Uppsala Universitet Nära vård och hälsaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-12-09
NVH2019-0193Ansökan om hel eller delvis finansiering av digital utrustning från klimatväxlingsmedelÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaAvslutat2019-11-29
NVH2019-0192Korrespondens med Håbo kommunÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2019-11-28
NVH2019-0191Enkät angående kompetensförsörjning av specialister i allmänmedicinÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-11-28
NVH2019-0190Datadelningsavtal - Nära vård och hälsa/Samariterhemmets vårdcentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-11-25
NVH2019-0189Programarbete Östervåla - avtal mellan Nära vård och hälsa och Fastighet och service - Projektnummer 8042077Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-11-21
NVH2019-0188Protokollsutdrag från Östhammars kommun gällande inriktning för utveckling av vårdcentrum i Uppsala länÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-11-21
NVH2019-0187Sekretessförbindelse i samband med registerstudieÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2019-11-20
NVH2019-0186Fackförbund vill påkalla tvisteförhandling för brott mot samverkansavtalet och medbestämmandelagenÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-11-15
NVH2019-0185Rekreationsbidrag 2018ÄrendeLena RingNära vård och hälsaAvslutat2019-11-13
NVH2019-0184Rekreationsbidrag 2017ÄrendeLena RingNära vård och hälsaAvslutat2019-11-13
NVH2019-0183Ersättning för laboratoriesupport - överenskommelse mellan Nära vård och hälsa, Resurscentrum och Akademiska laboratorietÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-11-12
NVH2019-0182Beställning/Uppdrag Från Nära vård och hälsa till Fastighet och serviceAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-11-11
NVH2019-0181Spontanansökan ST-läkareÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-11-11
NVH2019-0180Beställning av ombyggnation Eriksbergs vårdcentral - Fastighet och service och Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-11-07
NVH2019-0179Beslut angående förstudie för vårdcentrum i bland annat TierpÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-11-05
NVH2019-0178Kvalitetssäkringsuppdrag för rehabiliteringskoordinator på vårdenhetÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-11-05
NVH2019-0177Behovsanalys/förstudierapport Östervåla vårdcentral - Fastighet och service och Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-11-04
NVH2019-0176Fråga angående Östervåla vårdcentralÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-11-04
NVH2019-0175Jämställt föräldraskap - gemensam modell i Uppsala länÄrendeLena RingNära vård och hälsaAvslutat2019-10-31
NVH2019-0174IVO - bifall av Region Uppsalas ansökan om fortsatt sprututbytesverksamhetÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-10-30
NVH2019-0173Beställning/uppdrag - Patientrum Gränby vårdcentralAvtalsärende Eva WidénNära vård och hälsaBehandlas2019-10-30
NVH2019-0172Arbetsmiljöverket Gimo vårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-10-29
NVH2019-0171Anrop Attendo Kapellgärdet ÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-10-28
NVH2019-0170Förfrågan gällande gymnasiearbete om förlossningsvården i Uppsala kommunÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-10-25
NVH2019-0169Förfrågan gällande gruppbesök på habiliteringÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-10-25
NVH2019-0168Tilläggsåtaganden särskilda boendenÄrendeRobert KristianssonNära vård och hälsaAvslutat2019-10-24
NVH2019-0167Synpunkt angående bristen på sjukvårdsmaterialÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-10-21
NVH2019-0166Uppdragsbeskrivning för gruppchefÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-10-21
NVH2019-0165Ansökan om bidrag för samordning och samverkan i vårdkedjan av nyanländaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-10-21
NVH2019-0164Avtal väntrumsTV - Tierps vårdcentral avtalsnummer 9337829Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-10-18
NVH2019-0163Avtal - handledning kuratorer mellan Nära vård och hälsa och Burvik KBT ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-10-16
NVH2019-0162Förslag till finalisering av uppdrag för professionsutvecklare samt förslag till utformning av professionsutvecklarråd inom Nära vård och hälsaÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-10-14
NVH2019-0161Samtycke för att avbildas på bild eller film - personal och studenter 2019ÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-10-14
NVH2019-0160Samtycke för medverkande på Nära vård och hälsas Instagram 2019ÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-10-14
NVH2019-0159Beställning/uppdrag från Nära vård och hälsa till Fastighet och service - Nya lokaler till CosmosAvtalsärende Tord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2019-10-11
NVH2019-0158Alunda vårdcentral - ny lokaliseringAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-10-10
NVH2019-0157Frågor angående Alunda vårdcentralÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-10-08
NVH2019-0156Spontanansökan habiliteringenÄrendeRoger LindvallNära vård och hälsaAvslutat2019-10-08
NVH2019-0155Förfrågan om e-postadress till förvaltningschefÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-10-07
NVH2019-0154Synpunkt gällande information om postadresser till vårdcentralerÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-10-01
NVH2019-0153Intentionsförklaring om samarbete mellan Nära vård och hälsa och Arts & HeartsÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-09-30
NVH2019-0152Workshop barnkonventionen FoU-SÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaAvslutat2019-09-26
NVH2019-0151Yrkeshandledning FoU-SÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaAvslutat2019-09-26
NVH2019-0150Avtal för genomförande av tolkenkät - Tolkcentralen och Helseplan NysamAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-09-23
NVH2019-0149Spontansökan habiliteringenÄrendeRoger LindvallNära vård och hälsaAvslutat2019-09-23
NVH2019-0148Delårsrapport 2019 Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-09-23
NVH2019-0147Avtal - uthyrning bassäng Kungsgärdets center - Hörselskadades förening UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-09-16
NVH2019-0146Inspektion Arbetsmiljöverket - Eriksbergs vårdcentral ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-09-13
NVH2019-0145Avtal - Hälsa och habilitering och Institutionen för neurovetenskap Uppsala universitetAvtalsärende Lena RingNära vård och hälsaAvslutat2019-09-12
NVH2019-0144Avtal - uthyrning bassäng vid Kungsgärdets center - Reumatikerföreningen Uppsala KnivstaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-09-09
NVH2019-0143Avtal - uthyrning bassäng vid Kungsgärdets center - Huvudvärksföreningen i UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-09-09
NVH2019-0142Synpunkt gällande Hepatit C inom vårdenÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-09-09
NVH2019-0141Uppdrag för läkemedelssamordnare vid Storvreta vårdcentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-09-04
NVH2019-0140Uppdrag för medicinskt rådgivande läkare i PrimärvårdenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-09-04
NVH2019-0139NÄVA 1 anpassning vårdlokaler SamariterhemmetÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-08-30
NVH2019-0138Hyresavtal - bassäng vid Kungsgärdets center - FUBAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-08-30
NVH2019-0137Svar till Regionarkivet angående återkoppling i ärende PV2018-0079ÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-08-29
NVH2019-0136Licens Tinnitus functional index svensk versionÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2019-08-28
NVH2019-0135Smartwork - äldre avtalAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-08-26
NVH2019-0134Avtal - Berendsen Textil Service ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-08-26
NVH2019-0133Fråga angående hantering när hjälpmedel tas ur sortimentetÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2019-08-21
NVH2019-0132Fråga om intyg gällande läkarutbildningÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-08-21
NVH2019-0131Uthyrningsavtal - bassäng Kungsgärdets center - Autism- och aspergerföreningenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-08-19
NVH2019-0130Tystnadsplikt i samband med studiebesökÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-08-19
NVH2019-0129Ledningsgrupp beslutsdokumentÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-08-06
NVH2019-0128Förhandling enligt §11 Lagen om medbestämmande i arbetslivetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-08-06
NVH2019-0127Beslut om statsbidrag för 2019 för insatser som främjar arbetet med prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanorÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-08-06
NVH2019-0126Synpunkt gällande skrivandet av intygÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-08-05
NVH2019-0125Avtal handledning - Barnpsykologerna i Uppsala ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-07-18
NVH2019-0124Överenskommelse servicetjänst akademiska sjukhusetAvtalsärende Anna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-07-12
NVH2019-0123Överenskommelse servicetjänst Lasarettet i EnköpingAvtalsärende Anna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-07-12
NVH2019-0122Serviceavtal komprimator HjälpmedelscentralenAvtalsärende Anna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-07-12
NVH2019-0121Uppsägning av lokal Almungevägen 145 - Löt 1:24 ABAvtalsärende Nära vård och hälsaAvslutat2019-07-10
NVH2019-0120Projekt - Basala hygienrutiner och klädreglerÄrendeLisa SteinerNära vård och hälsaAvslutat2019-07-09
NVH2019-0119Fråga angående egenfinansiering av vardagstolkningÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-07-04
NVH2019-0118Avtal handledning psykologer - Beteendeanalysgruppen Avtalsärende Tord JanssonNära vård och hälsaAvslutat2019-07-03
NVH2019-0117Avtal handledning psykologer - S:t LucasAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-06-28
NVH2019-0116Kvalitetssäkringsuppdrag för rehab koordinator - Husläkarcentrum Enköping ÄrendeSara HagerNära vård och hälsaAvslutat2019-06-28
NVH2019-0115Avtal - Flogsta vårdcentral väntrums-TVAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-06-26
NVH2019-0114Samverkansprotokoll verksamhetsområden 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-06-24
NVH2019-0113Avtal - samlokalisering Flogsta vårdcentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-06-20
NVH2019-0112LSS - Kostnader - SocialstyrelsenÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-06-14
NVH2019-0111Avropsavtal konsulter - Glumoff Konsult AB - Enköping ÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2019-06-10
NVH2019-0110Avropsavtal konsulter - Glumoff Konsult ABAvtalsärende Karin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2019-06-10
NVH2019-0109Förfrågan om deltagande i forskningsstudieÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-06-04
NVH2019-0108Samverkansmöte 2019 Östervåla VCÄrendeIvonne ArvidssonNära vård och hälsaBehandlas2019-05-31
NVH2019-0107Fullmakt för uthämtning av värdepost och postförsändelserÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-29
NVH2019-0106Väntrums tv - Gimo vårdcentral Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-05-29
NVH2019-0105Textil - Avtal Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-27
NVH2019-0104Avtal - Väntrums tv - Tierps vårdcentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-24
NVH2019-0103Remiss angående hälsoundersökningar av barnÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-20
NVH2019-0102Synpunkt angående parkering utanför Svartbäckens vårdcentralÄrendeKarin AnderssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-20
NVH2019-0101Förvaltningsplan Medusa 2019ÄrendeAnna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-05-20
NVH2019-0100Projekt Trygg och effektiv utskrivningÄrendeAnn-Marie ThordemanNära vård och hälsaBehandlas2019-05-16
NVH2019-0099Rekreationsbidrag 2019ÄrendeLena RingNära vård och hälsaAvslutat2019-05-16
NVH2019-0098Avtalstecknare gällande postförsändelser 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-08
NVH2019-0097Fullmakt - Systemförvaltaraskap Visual Archive - DeponaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-08
NVH2019-0096Uppdrag till Inköps- och upphandlingsenheten - Tolkcentralen ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-07
NVH2019-0095Överenskommelse inför rekrytering - Uppsala universitetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0094Tolkråd Tolkcentralen 20181016ÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0093Möte mellan Tolkcentralen och FSDB 20190312ÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0092Fråga från HRF om sparad text vid skrivtolkningÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0091Bestriden tolkfaktura från Tingsrätten i UppsalaÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0090Förfrågan från representant från SDR angående utökad arbetslivstolkningÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0089Förfrågan angående tillsättning vid utlandsuppdragÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-02
NVH2019-0088Förfrågan från Dövas Tidning om arbetslivstolkningÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-02
NVH2019-0087Inspektion Arbetsmiljöverket - Svartbäckens vårdcentral ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-02
NVH2019-0086Inspektion Arbetsmiljöverket - Fålhagens vårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-02
NVH2019-0085Underhåll FotokalendernAvtalsärende Anna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-04-24
NVH2019-0084Gallring och destruktions beslut ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-24
NVH2019-0083Avropsavtal konsulterAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-23
NVH2019-0082Information om vaccination mot rotavirusinfektionÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-17
NVH2019-0081Internhyresavtal - HörcentralenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-15
NVH2019-0080Internhyresavtal - SyncentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-15
NVH2019-0079Internhyresavtal - Närvårdsavdelningen UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-15
NVH2019-0078Anmälan läkemedelsverket Etac SupporteÄrendeAnna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-04-10
NVH2019-0077Klagomål på bemötandeÄrendeGeorgia AxlundNära vård och hälsaAvslutat2019-04-02
NVH2019-0076Synpunkter angående primärvård i landstinget ÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-04-01
NVH2019-0075Avtalstecknare 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-29
NVH2019-0074Avtal kurs - Posture Management 24 ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-29
NVH2019-0073Uppdragsavtal - HandledareutbildningAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-29
NVH2019-0072Polisanmälan - Smitning - Eriksbergs vårdcentralÄrendePatrik JonassonNära vård och hälsaAvslutat2019-03-29
NVH2019-0071Polisanmälan - Stöld - Tierps vårdcentralÄrendePatrik JonassonNära vård och hälsaAvslutat2019-03-29
NVH2019-0070Avvikelse från Elevhälsa - Westerlunska gymnasiet Enköping till habiliteringen i Enköping ÄrendeRobert KristianssonNära vård och hälsaAvslutat2019-03-18
NVH2019-0069Uthyrning/utlåning bassäng - Reumatikerföreningen Uppsala - KnivstaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-18
NVH2019-0068Uthyrning/utlåning Bassäng - Autism och aspergerföreningen UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-18
NVH2019-0067Uthyrning/utlåning bassäng - FUBAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-18
NVH2019-0066Uthyrning/utlåning Bassäng - Huvudvärksföreningen UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-18
NVH2019-0065Uthyrning/utlåning av bassäng - Hörselskadades föreningAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-15
NVH2019-0064Förfrågan angående hörseltekniska hjälpmedelÄrendeAgneta PalmNära vård och hälsaAvslutat2019-03-14
NVH2019-0063PatientsäkerhetsberäĘttelse 2018 - Nära vård och hälsaÄrendeLisa SteinerNära vård och hälsaAvslutat2019-03-14
NVH2019-0062Samordningsuppdrag Region UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-14
NVH2019-0061Avtal handledning - SamtalsmottagningenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-12
NVH2019-0060Avtal - Samtalsrum - Fålhagens vårdecntralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-11
NVH2019-0059Ansökan om LSSÄrendeRagna KihlströmNära vård och hälsaAvslutat2019-03-05
NVH2019-0058Avtal handledning - HörcentralenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-01
NVH2019-0057Avtal - Handledning kuratorer - Buvik KBT ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-28
NVH2019-0056Uppdragsbeskrivning för verksamhetschef ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-26
NVH2019-0055Verksamhetsområdeschef befattningsbeskrivning ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-26
NVH2019-0054LSS - felskickade ansökningar ÄrendeRagna KihlströmNära vård och hälsaAvslutat2019-02-22
NVH2019-0053Tilläggshyresavtal - Fålhagens vårdcentral Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-20
NVH2019-0052Behovsanalys/förstudierapport Östervåla VC ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-19
NVH2019-0051Fråga angående Fotokalendern - InfoteketÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-02-19
NVH2019-0050Avtal - Berendsen Textil Service AB - Samariterhemmets BVCAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-19
NVH2019-0049Utbildningsdag Familjehemssekreterare 2019-02-07ÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaAvslutat2019-02-19
NVH2019-0048Avtal handledning kuratorsuppdrag - S:t Lukas Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-18
NVH2019-0047Uppsagt avtal Q-Parks Avtalsärende Markus YlitaloNära vård och hälsaAvslutat2019-02-07
NVH2019-0046Avtal personlarmtjänstÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-07
NVH2019-0045Framställan enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen om begäran om arbetsmiljöåtgärder på vårdcentral Husläkarcentrum i Enköping 2019/018254ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-06
NVH2019-0044Arbetsmiljöverket - Örsundsbro vårdcentral ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0043UPPFRAGil - Uppdragsdirektiv - Delprocesser psykiska ohälsa ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0042Avtal - Berendsen Textil Service ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0041UPPDRAGIL - Uppdragsdirektiv - Framtagning av underlag inför implementering av fördjupat triage i den kliniska processen psykisk ohälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0040Avtal - nya lokaler - Enköpings HusläkarcentrumAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0039Förfrågan från apotekÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0038Framställan enligt 6 kap. 6a §arbetsmiljölagen Alunda vårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-25
NVH2019-0037Begäran om verksamhetsberättelse 2018 för sprututbytesverksamheten i Uppsala vid Region UppsalaÄrendeCharlotta ThermaeniusNära vård och hälsaAvslutat2019-01-21
NVH2019-0036Referensgrupp BoU FoU-SocialtjänstÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaAvslutat2019-01-16
NVH2019-0035Uppdrag för medicinisk rådgivande läkare i PrimärvårdenÄrendeAnn Marlene LundinNära vård och hälsaAvslutat2019-01-11
NVH2019-0034Uppdrag för läkemedelssamordnare vid Österbybruk vårdcentralÄrendeAnn Marlene LundinNära vård och hälsaAvslutat2019-01-11
NVH2019-0033Befattningsbeskrivning för verksamhetsområdeschef ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-10
NVH2019-0032Avropsavtal konsulter - Bydlo ABAvtalsärende Ingrid MeissnerNära vård och hälsaAvslutat2019-01-08
NVH2019-0031Avropsavtal konsulter - Glumoff Konsult ABAvtalsärende Ingrid MeissnerNära vård och hälsaAvslutat2019-01-08
NVH2019-0030Avropsavtal konsulter - Psykologtjänster för utredning - Glumoff Konsult ABAvtalsärende Ingrid MeissnerNära vård och hälsaAvslutat2019-01-08
NVH2019-0029Regionala mål FoU-S BoUÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaAvslutat2019-01-07
NVH2019-0028Avtal - Förstudie - Audionommottagningen Tierp Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-07
NVH2019-0027Ansökan om medel ur SKL:S kvinnofridssatsningÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaAvslutat2019-01-07
NVH2019-0026Angående JournalanteckningÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-01-07
NVH2019-0025Målkort Nära vård och hälsa 2019ÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-01-03
NVH2019-0024Projekt Telefonrådgivningsutbildning ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-03
NVH2019-0023Dispensansökningar 2018ÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-01-03
NVH2019-0022Handlingsplan psykisk ohälsa - Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0021Miljömål och handlingsplanÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0020Begäran om allmän handling ÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0019Internhyresavtal ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0018Rekryteringsärende - ST-läkare. (Fortsätter i NVH2020-0018)ÄrendeJennifer BlomNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0017Utskick från InfoteketÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0016Polisanmälningar 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0015Avtal - Canon - 2019Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0014Städavtal - ISS - 2019Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0013Jobmeal - Avtal - 2019Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0012Dispensansökningar 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0011SamverkansprotokollÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0010Leverans till regionarkivetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0009Rekryteringsärenden - Nära vård och hälsaÄrendeRoger LindvallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0008Representation - Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0007Anmälda delegationsbeslut ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0006Verksamhetsuppföljning - ÅrsrapporterÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0005Månadsrapporter Nära vård och hälsa ÄrendeMalin EklöfNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0004Förvaltningsdirektörsbeslut ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0003Regiondirektörsbeslut ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0002Protokollsutdrag från Region Uppsala 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0001Förordnande Förvaltningsdirektör ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02