Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
NVH2020-00117Överenskommelse Språknätet - Region UppsalaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-08-05
NVH2020-00116Överenskommelse avseende ST läkare i Allmänmedicin - GottsundaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-07-29
NVH2020-00115Överenskommelse - ApoexÄrendeKristina JonssonNära vård och hälsaAvslutat2020-07-14
NVH2020-00114Internhyresavtal - HörcentralAvtalsärende Tord JanssonNära vård och hälsaAvslutat2020-06-23
NVH2020-00113Preliminärt Internhyresavtal - SyncentralAvtalsärende Tord JanssonNära vård och hälsaAvslutat2020-06-23
NVH2020-00112Parkering på Karlsrogatan med anledning av COVID-19ÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaAvslutat2020-06-23
NVH2020-00111Avtal Berendsen Textil Service AB - TolkcentralenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-06-18
NVH2020-00110Kompetensutvecklingssatsning - SuicidpreventionÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2020-06-16
NVH2020-00109Brukarundersökning - MyndighetsutövningÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2020-06-16
NVH2020-00108Vård och omsorg vid demenssjukdom i Uppsala länÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2020-06-16
NVH2020-00107Individens behov i centrum (IBIC)ÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2020-06-16
NVH2020-00106En investering för utvecklande förutsättningar för vårdens medarbetareÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2020-06-16
NVH2020-00105Anhörigstöd i Uppsala länÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2020-06-16
NVH2020-00104Framställan om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6§ 6a - Eriksbergs vårdcentralÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaBehandlas2020-06-15
NVH2020-00103Samtycke - InfoteketÄrendeEva-Lena SöderlundNära vård och hälsaBehandlas2020-06-12
NVH2020-00102Adjungerad professor i livskvalité i hälso- och sjukvård -Uppsala universitet Kvinnor och barns hälsaAvtalsärende Lena RingNära vård och hälsaAvslutat2020-06-05
NVH2020-00101Avtal Arbetskläder - BerendsenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-06-01
NVH2020-00100Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslut 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-05-29
NVH2020-00099Rapport särskilt boende - Uppsala länÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-05-27
NVH2020-00098Fråga angående tillgänglighet vårdcentralÄrendeEmma ParlidenNära vård och hälsaAvslutat2020-05-27
NVH2020-00097Första hjälpen psykisk ohälsaÄrendeSofia BillåsNära vård och hälsaBehandlas2020-05-26
NVH2020-00096Beställning uppdrag - HebyÄrendeSofia HolmquistNära vård och hälsaBehandlas2020-05-20
NVH2020-00095SIS-remiss 19526 Kvalitetssäkring inom LSS - bostad med särskild service för vuxnaÄrendeIsabella StrandNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-05-07
NVH2020-00094Arkivtillsyn 2020 - Nära vård och hälsaÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2020-05-07
NVH2020-00093Sjukresor under Corona - lägesprognos Nära vård och hälsaÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2020-05-07
NVH2020-00092Covid-19 Utskick inkomna till Nära vård och hälsa ÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2020-05-07
NVH2020-0091Samverkansmöte - LänsstyrelsenÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2020-05-05
NVH2020-0090Utskick inkomna till Nära vård och hälsaÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2020-04-29
NVH2020-0089Överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade utanför det egna hemmetÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2020-04-29
NVH2020-0088Projekt Kulturdoula Region Uppsala 2018-2019ÄrendeCecilia BalboNära vård och hälsaBehandlas2020-04-24
NVH2020-0087SiS-remiss 19814 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänstÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2020-04-23
NVH2020-0086Inriktning vårdcentrumutveckling i Uppsala Län, Effektiv och Nära vårdÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2020-04-21
NVH2020-0085Beställning uppdrag - Samariterhemmet ÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2020-04-20
NVH2020-0084Finansieringsintyg - Uppsala UniversitetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-04-16
NVH2020-0083Beställning uppdrag - Kungsgärdets områdeÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2020-04-15
NVH2020-0082Avtal -Uppsala universitetÄrendeRobert KristianssonNära vård och hälsaAvslutat2020-04-14
NVH2020-0081Återrapportering av 2019 års stadsbidrag enl. § 9:1 LSSÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-04-10
NVH2020-0080Information från Svenska PalliativregistretÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2020-04-02
NVH2020-0079Utskick från Sveriges kommuner och regionerÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2020-04-01
NVH2020-0078Avtal Kaffemaskin, vit uppgång, KungsgärdetAvtalsärende Helena GustafssonNära vård och hälsaBehandlas2020-03-30
NVH2020-0077Stadsbidrag för tolktjänst 2020ÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2020-03-30
NVH2020-0076Covid-19 Information till verksamhetenÄrendeMonika BrundinNära vård och hälsaBehandlas2020-03-24
NVH2020-0075Avslutat abonnemang - parkeringÄrendeMarkus YlitaloNära vård och hälsaAvslutat2020-03-24
NVH2020-0074Beställning/uppdrag lokal Gränbystadens vårdcentralAvtalsärende Eva WidénNära vård och hälsaBehandlas2020-03-24
NVH2020-0073Avtal Region Uppsala -Berendsens Textil Service ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-03-24
NVH2020-0072Inkomna förfrågningar angående Covid-19ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-03-24
NVH2020-0071ICD-kods användning i primärvårdenÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-03-18
NVH2020-0070Licensavtal TFI - HörcentralenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-03-17
NVH2020-0069Användning av bildmaterial ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-03-13
NVH2020-0068Fråga till ungdomsmottagningen ÄrendeKristina JonssonNära vård och hälsaAvslutat2020-03-11
NVH2020-0067Angående vårdcentral i AlundaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-03-10
NVH2020-0066Arbetsmiljöverket - Enköpings husläkarcentrumÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-03-05
NVH2020-0065Bidrag - Goda förutsättningar för vårdens medarbetareÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-03-05
NVH2020-0064Återrapportering av 2019 års statsbidrag till rådgivning - LSSÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2020-03-04
NVH2020-0063Återrapportering tolktjänst i arbetslivet 2019 - SocialstyrelsenÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-02-28
NVH2020-0062Projekt Horisont - Samordning och samverkan i vårdkedjan av nyanländaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-02-27
NVH2020-0061Avslutsbrev Arbetsmiljöverket - Eriksbergs vårdcentralÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2020-02-27
NVH2020-0060Enkätundersökning Teckenspråkstolkar - Sveriges RadioÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2020-02-27
NVH2020-0059Tilläggsavtal Distriktssköterskemottagningen Skärplinge -ISSAvtalsärende Sofia HolmquistNära vård och hälsaBehandlas2020-02-25
NVH2020-0058Projekt Främja jämställt föräldrarskapÄrendeAnne JohanssonNära vård och hälsaBehandlas2020-02-25
NVH2020-0057Stödbrev - Uppsala Diabetes CenterÄrendeLena RingNära vård och hälsaBehandlas2020-02-24
NVH2020-0056Tilläggsavtal Region Uppsala - Familjeläkarna i Saltsjöbaden ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-02-20
NVH2020-0055Framställan om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a och arbetstidslagen §19, Östervåla VårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-02-20
NVH2020-0054Ansökan om stadsbidrag 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-02-19
NVH2020-0053Hyreskontrakt Garage GottsundaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-02-18
NVH2020-0052GDPR-frågaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-02-18
NVH2020-0051Patientsäkerhetsberättelse Nära vård och hälsa 2019ÄrendeLisa SteinerNära vård och hälsaAvslutat2020-02-14
NVH2020-0050Samverkansavtal Knivsta familjecentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-02-14
NVH2020-0049Rapport - Övervikt och fetma gravidÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-02-14
NVH2020-0048Återrapportering av 2018 års stadsbidrag enl. § 9:1 LSS ÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-02-12
NVH2020-0047Rapport Mobilt närvårdteamÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2020-02-11
NVH2020-0046Ivo -Verksamhetsberättelse dnr 2.7.2-03571/2020-1ÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2020-02-10
NVH2020-0045Fråga om transport- FonusÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2020-02-07
NVH2020-0044Fråga om AvtalÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2020-02-06
NVH2020-0043Fråga om listning vid vårdcentraler - Region UppsalaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-02-05
NVH2020-0042Avtal handledning - S:t Lucas i UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-02-04
NVH2020-0041Uppsägning av driftavtal - Audit BasesystemÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaAvslutat2020-02-03
NVH2020-0040Överenskommelse om servicetjänst Nära vård och hälsa - Lasarettet i EnköpingAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-31
NVH2020-0039Överenskommelse om servicetjänst Nära vård och hälsa - Akademiska sjukhusetAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-31
NVH2020-0038Kontrakt för Uthyrning - Bassängen Kungsgärdets centerÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-31
NVH2020-0037Uppdrag från vårdledningsgruppenÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2020-01-30
NVH2020-0036Förfrågan till Habilitering för rörelsenedsättningÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaBehandlas2020-01-29
NVH2020-0035Arbetsmiljöverket Gimo vårdcentralÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2020-01-24
NVH2020-0034Samtycke för medverkande på Nära vård och hälsas stafettkonto på InstagramÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2020-01-17
NVH2020-0033Avtal Handledning- Barnpsykologerna i Uppsala ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-14
NVH2020-0032Uppdrag professionsansvarig inom Verksamhetsområde funktionshinder, Nära vård och hälsaÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2020-01-09
NVH2020-0031Avtal - handledning kuratorer våren 2020 - BeteendeanalysgruppenAvtalsärende Nära vård och hälsaBehandlas2020-01-09
NVH2020-0030Avtal - Handledning psykologer 2020 - Beteendeanalysgruppen Avtalsärende Nära vård och hälsaBehandlas2020-01-09
NVH2020-0029Avtal -handledning Nära vård och hälsa, Hörcentralens DövteamAvtalsärende Nära vård och hälsaBehandlas2020-01-09
NVH2020-0028Uppsägning av lokal Bälinge Ekeby 12:1ÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2020-01-09
NVH2020-0027Tilläggshyresavtal - PV Enköping husläkarcentrumAvtalsärende Nära vård och hälsaBehandlas2020-01-08
NVH2020-0026Fakturering bårhuset Akademiska sjukhusetÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2020-01-07
NVH2020-0025Spontanansökan läkartjänstÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0024Frågor inkomna till Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0023FullmakterÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0022Medbestämmandelagen 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0021Samverkansprotokoll VO 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0020Begäran om allmän handlingÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0019InternhyresavtalÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0018Rekryteringsärende ST-läkare 2020ÄrendeJennifer BlomNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0017Utskick från InfoteketÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0016Polisanmälningar 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0015Avtal - Canon - 2020 Avtalsärende ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0014Städavtal - ISS - 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0013Jobmeal - Avtal - 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0012Dispensansökningar 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0011SamverkansprotokollÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0010Leverans till regionarkivetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0009Rekryteringsärenden 2020- Nära vård och hälsaÄrendeMaria ErikssonNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0008Representation - Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0007Anmälda delegationsbeslut ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0006Verksamhetsuppföljning - ÅrsrapporterÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0005MånadsrapporterÄrendeMalin EklöfNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0004FörvaltningsdirektörsbeslutÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0003RegiondirektörsbeslutÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0002Protokollsutdrag från Region Uppsala 2020ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2020-0001Förordnande FörvaltningsdirektörÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2020-01-02
NVH2019-0206Beställning/uppdrag från Nära vård och hälsa till Fastighet och service KronparksgårdenÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-12-20
NVH2019-0205Fråga om kursen TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)ÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-12-19
NVH2019-0204Avslutande av två prenumerationer på Dagens Medicin ÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-12-19
NVH2019-0203Överenskommelse om samarbete i partnerskap mellan Regional samverkans och stödstruktur, Sveriges Kommuner och Landsting samt SocialstyrelsenÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-12-19
NVH2019-0202Utvärdering av vården vid psoriasis - SocialstyrelsenÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-12-19
NVH2019-0201Avtal om tjänsteköp - Nära vård och hälsa Forskning och utbildning och Uppsala kommun socialförvaltningenAvtalsärende Lena RingNära vård och hälsaAvslutat2019-12-18
NVH2019-0200Avtal- Handledning kuratorer - Butvik KBT ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-12-17
NVH2019-0199Korrespondens med Apotekstjänst angående felaktig leverans till Nära vård och hälsas ledningskontorÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2019-12-17
NVH2019-0198Framställan enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen om begäran om arbetsmiljöåtgärder på Hörcentralen KronparksgårdenÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-12-16
NVH2019-0197Ansökan om nytt externt projektÄrendeLena RingNära vård och hälsaBehandlas2019-12-16
NVH2019-0196Avtal - Nära vård och hälsa och Luckey Development ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-12-11
NVH2019-0195Fråga angående kurs i TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)ÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-12-11
NVH2019-0194Avtal om projektsamverkan - Uppsala Universitet Nära vård och hälsaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-12-09
NVH2019-0193Ansökan om hel eller delvis finansiering av digital utrustning från klimatväxlingsmedelÄrendeTord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2019-11-29
NVH2019-0192Korrespondens med Håbo kommunÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2019-11-28
NVH2019-0191Enkät angående kompetensförsörjning av specialister i allmänmedicinÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-11-28
NVH2019-0190Datadelningsavtal - Nära vård och hälsa/Samariterhemmets vårdcentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-11-25
NVH2019-0189Programarbete Östervåla - avtal mellan Nära vård och hälsa och Fastighet och service - Projektnummer 8042077Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-11-21
NVH2019-0188Protokollsutdrag från Östhammars kommun gällande inriktning för utveckling av vårdcentrum i Uppsala länÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-11-21
NVH2019-0187Sekretessförbindelse i samband med registerstudieÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaBehandlas2019-11-20
NVH2019-0186Fackförbund vill påkalla tvisteförhandling för brott mot samverkansavtalet och medbestämmandelagenÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-11-15
NVH2019-0185Rekreationsbidrag 2018ÄrendeLena RingNära vård och hälsaBehandlas2019-11-13
NVH2019-0184Rekreationsbidrag 2017ÄrendeLena RingNära vård och hälsaBehandlas2019-11-13
NVH2019-0183Ersättning för laboratoriesupport - överenskommelse mellan Nära vård och hälsa, Resurscentrum och Akademiska laboratorietÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-11-12
NVH2019-0182Beställning/Uppdrag Från Nära vård och hälsa till Fastighet och serviceAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-11-11
NVH2019-0181Spontanansökan ST-läkareÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-11-11
NVH2019-0180Beställning av ombyggnation Eriksbergs vårdcentral - Fastighet och service och Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-11-07
NVH2019-0179Beslut angående förstudie för vårdcentrum i bland annat TierpÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-11-05
NVH2019-0178Kvalitetssäkringsuppdrag för rehabiliteringskoordinator på vårdenhetÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-11-05
NVH2019-0177Behovsanalys/förstudierapport Östervåla vårdcentral - Fastighet och service och Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-11-04
NVH2019-0176Fråga angående Östervåla vårdcentralÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-11-04
NVH2019-0175Jämställt föräldraskap - gemensam modell i Uppsala länÄrendeLena RingNära vård och hälsaAvslutat2019-10-31
NVH2019-0174IVO - bifall av Region Uppsalas ansökan om fortsatt sprututbytesverksamhetÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-10-30
NVH2019-0173Beställning/uppdrag - Patientrum Gränby vårdcentralAvtalsärende Eva WidénNära vård och hälsaBehandlas2019-10-30
NVH2019-0172Arbetsmiljöverket Gimo vårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-10-29
NVH2019-0171Anrop Attendo Kapellgärdet ÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-10-28
NVH2019-0170Förfrågan gällande gymnasiearbete om förlossningsvården i Uppsala kommunÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-10-25
NVH2019-0169Förfrågan gällande gruppbesök på habiliteringÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-10-25
NVH2019-0168Tilläggsåtaganden särskilda boendenÄrendeRobert KristianssonNära vård och hälsaBehandlas2019-10-24
NVH2019-0167Synpunkt angående bristen på sjukvårdsmaterialÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-10-21
NVH2019-0166Uppdragsbeskrivning för gruppchefÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-10-21
NVH2019-0165Ansökan om bidrag för samordning och samverkan i vårdkedjan av nyanländaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-10-21
NVH2019-0164Avtal väntrumsTV - Tierps vårdcentral avtalsnummer 9337829Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-10-18
NVH2019-0163Avtal - handledning kuratorer mellan Nära vård och hälsa och Burvik KBT ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-10-16
NVH2019-0162Förslag till finalisering av uppdrag för professionsutvecklare samt förslag till utformning av professionsutvecklarråd inom Nära vård och hälsaÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-10-14
NVH2019-0161Samtycke för att avbildas på bild eller film - personal och studenter 2019ÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-10-14
NVH2019-0160Samtycke för medverkande på Nära vård och hälsas Instagram 2019ÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-10-14
NVH2019-0159Beställning/uppdrag från Nära vård och hälsa till Fastighet och service - Nya lokaler till CosmosAvtalsärende Tord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2019-10-11
NVH2019-0158Alunda vårdcentral - ny lokaliseringAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-10-10
NVH2019-0157Frågor angående Alunda vårdcentralÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-10-08
NVH2019-0156Spontanansökan habiliteringenÄrendeRoger LindvallNära vård och hälsaBehandlas2019-10-08
NVH2019-0155Förfrågan om e-postadress till förvaltningschefÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-10-07
NVH2019-0154Synpunkt gällande information om postadresser till vårdcentralerÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-10-01
NVH2019-0153Intentionsförklaring om samarbete mellan Nära vård och hälsa och Arts & HeartsÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-30
NVH2019-0152Workshop barnkonventionen FoU-SÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaBehandlas2019-09-26
NVH2019-0151Yrkeshandledning FoU-SÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaBehandlas2019-09-26
NVH2019-0150Avtal för genomförande av tolkenkät - Tolkcentralen och Helseplan NysamAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-23
NVH2019-0149Spontansökan habiliteringenÄrendeRoger LindvallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-23
NVH2019-0148Delårsrapport 2019 Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-23
NVH2019-0147Avtal - uthyrning bassäng Kungsgärdets center - Hörselskadades förening UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-16
NVH2019-0146Inspektion Arbetsmiljöverket - Eriksbergs vårdcentral ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-09-13
NVH2019-0145Avtal - Hälsa och habilitering och Institutionen för neurovetenskap Uppsala universitetAvtalsärende Lena RingNära vård och hälsaBehandlas2019-09-12
NVH2019-0144Avtal - uthyrning bassäng vid Kungsgärdets center - Reumatikerföreningen Uppsala KnivstaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-09
NVH2019-0143Avtal - uthyrning bassäng vid Kungsgärdets center - Huvudvärksföreningen i UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-09
NVH2019-0142Synpunkt gällande Hepatit C inom vårdenÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-09-09
NVH2019-0141Uppdrag för läkemedelssamordnare vid Storvreta vårdcentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-04
NVH2019-0140Uppdrag för medicinskt rådgivande läkare i PrimärvårdenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-04
NVH2019-0139NÄVA 1 anpassning vårdlokaler SamariterhemmetÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-08-30
NVH2019-0138Hyresavtal - bassäng vid Kungsgärdets center - FUBAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-08-30
NVH2019-0137Svar till Regionarkivet angående återkoppling i ärende PV2018-0079ÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-08-29
NVH2019-0136Licens Tinnitus functional index svensk versionÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2019-08-28
NVH2019-0135Smartwork - äldre avtalAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-08-26
NVH2019-0134Avtal - Berendsen Textil Service ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-08-26
NVH2019-0133Fråga angående hantering när hjälpmedel tas ur sortimentetÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaAvslutat2019-08-21
NVH2019-0132Fråga om intyg gällande läkarutbildningÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-08-21
NVH2019-0131Uthyrningsavtal - bassäng Kungsgärdets center - Autism- och aspergerföreningenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-08-19
NVH2019-0130Tystnadsplikt i samband med studiebesökÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-08-19
NVH2019-0129Ledningsgrupp beslutsdokumentÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-08-06
NVH2019-0128Förhandling enligt §11 Lagen om medbestämmande i arbetslivetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-08-06
NVH2019-0127Beslut om statsbidrag för 2019 för insatser som främjar arbetet med prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanorÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-08-06
NVH2019-0126Synpunkt gällande skrivandet av intygÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-08-05
NVH2019-0125Avtal handledning - Barnpsykologerna i Uppsala ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-07-18
NVH2019-0124Överenskommelse servicetjänst akademiska sjukhusetAvtalsärende Anna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-07-12
NVH2019-0123Överenskommelse servicetjänst Lasarettet i EnköpingAvtalsärende Anna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-07-12
NVH2019-0122Serviceavtal komprimator HjälpmedelscentralenAvtalsärende Anna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-07-12
NVH2019-0121Uppsägning av lokal Almungevägen 145 - Löt 1:24 ABAvtalsärende Nära vård och hälsaAvslutat2019-07-10
NVH2019-0120Projekt - Basala hygienrutiner och klädreglerÄrendeLisa SteinerNära vård och hälsaAvslutat2019-07-09
NVH2019-0119Fråga angående egenfinansiering av vardagstolkningÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-07-04
NVH2019-0118Avtal handledning psykologer - Beteendeanalysgruppen Avtalsärende Tord JanssonNära vård och hälsaAvslutat2019-07-03
NVH2019-0117Avtal handledning psykologer - S:t LucasAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-06-28
NVH2019-0116Kvalitetssäkringsuppdrag för rehab koordinator - Husläkarcentrum Enköping ÄrendeSara HagerNära vård och hälsaAvslutat2019-06-28
NVH2019-0115Avtal - Flogsta vårdcentral väntrums-TVAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-06-26
NVH2019-0114Samverkansprotokoll verksamhetsområden 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-06-24
NVH2019-0113Avtal - samlokalisering Flogsta vårdcentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-06-20
NVH2019-0112LSS - Kostnader - SocialstyrelsenÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-06-14
NVH2019-0111Avropsavtal konsulter - Glumoff Konsult AB - Enköping ÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2019-06-10
NVH2019-0110Avropsavtal konsulter - Glumoff Konsult ABAvtalsärende Karin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2019-06-10
NVH2019-0109Förfrågan om deltagande i forskningsstudieÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-06-04
NVH2019-0108Samverkansmöte 2019 Östervåla VCÄrendeIvonne ArvidssonNära vård och hälsaBehandlas2019-05-31
NVH2019-0107Fullmakt för uthämtning av värdepost och postförsändelserÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-29
NVH2019-0106Väntrums tv - Gimo vårdcentral Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-05-29
NVH2019-0105Textil - Avtal Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-27
NVH2019-0104Avtal - Väntrums tv - Tierps vårdcentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-24
NVH2019-0103Remiss angående hälsoundersökningar av barnÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-05-20
NVH2019-0102Synpunkt angående parkering utanför Svartbäckens vårdcentralÄrendeKarin AnderssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-20
NVH2019-0101Förvaltningsplan Medusa 2019ÄrendeAnna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-05-20
NVH2019-0100Projekt Trygg och effektiv utskrivningÄrendeAnn-Marie ThordemanNära vård och hälsaBehandlas2019-05-16
NVH2019-0099Rekreationsbidrag 2019ÄrendeLena RingNära vård och hälsaBehandlas2019-05-16
NVH2019-0098Avtalstecknare gällande postförsändelser 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-05-08
NVH2019-0097Fullmakt - Systemförvaltaraskap Visual Archive - DeponaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-08
NVH2019-0096Uppdrag till Inköps- och upphandlingsenheten - Tolkcentralen ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-07
NVH2019-0095Överenskommelse inför rekrytering - Uppsala universitetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0094Tolkråd Tolkcentralen 20181016ÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0093Möte mellan Tolkcentralen och FSDB 20190312ÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0092Fråga från HRF om sparad text vid skrivtolkningÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0091Bestriden tolkfaktura från Tingsrätten i UppsalaÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0090Förfrågan från representant från SDR angående utökad arbetslivstolkningÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0089Förfrågan angående tillsättning vid utlandsuppdragÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-02
NVH2019-0088Förfrågan från Dövas Tidning om arbetslivstolkningÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-02
NVH2019-0087Inspektion Arbetsmiljöverket - Svartbäckens vårdcentral ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-02
NVH2019-0086Inspektion Arbetsmiljöverket - Fålhagens vårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-05-02
NVH2019-0085Underhåll FotokalendernAvtalsärende Anna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-04-24
NVH2019-0084Gallring och destruktions beslut ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-24
NVH2019-0083Avropsavtal konsulterAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-23
NVH2019-0082Information om vaccination mot rotavirusinfektionÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-17
NVH2019-0081Internhyresavtal - HörcentralenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-15
NVH2019-0080Internhyresavtal - SyncentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-15
NVH2019-0079Internhyresavtal - Närvårdsavdelningen UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-15
NVH2019-0078Anmälan läkemedelsverket Etac SupporteÄrendeAnna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-04-10
NVH2019-0077Klagomål på bemötandeÄrendeGeorgia AxlundNära vård och hälsaAvslutat2019-04-02
NVH2019-0076Synpunkter angående primärvård i landstinget ÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-04-01
NVH2019-0075Avtalstecknare 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-03-29
NVH2019-0074Avtal kurs - Posture Management 24 ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-29
NVH2019-0073Uppdragsavtal - HandledareutbildningAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-29
NVH2019-0072Polisanmälan - Smitning - Eriksbergs vårdcentralÄrendePatrik JonassonNära vård och hälsaAvslutat2019-03-29
NVH2019-0071Polisanmälan - Stöld - Tierps vårdcentralÄrendePatrik JonassonNära vård och hälsaAvslutat2019-03-29
NVH2019-0070Avvikelse från Elevhälsa - Westerlunska gymnasiet Enköping till habiliteringen i Enköping ÄrendeRobert KristianssonNära vård och hälsaAvslutat2019-03-18
NVH2019-0069Uthyrning/utlåning bassäng - Reumatikerföreningen Uppsala - KnivstaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-18
NVH2019-0068Uthyrning/utlåning Bassäng - Autism och aspergerföreningen UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-18
NVH2019-0067Uthyrning/utlåning bassäng - FUBAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-18
NVH2019-0066Uthyrning/utlåning Bassäng - Huvudvärksföreningen UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-18
NVH2019-0065Uthyrning/utlåning av bassäng - Hörselskadades föreningAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-15
NVH2019-0064Förfrågan angående hörseltekniska hjälpmedelÄrendeAgneta PalmNära vård och hälsaAvslutat2019-03-14
NVH2019-0063PatientsäkerhetsberäĘttelse 2018 - Nära vård och hälsaÄrendeLisa SteinerNära vård och hälsaAvslutat2019-03-14
NVH2019-0062Samordningsuppdrag Region UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-14
NVH2019-0061Avtal handledning - SamtalsmottagningenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-12
NVH2019-0060Avtal - Samtalsrum - Fålhagens vårdecntralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-11
NVH2019-0059Ansökan om LSSÄrendeRagna KihlströmNära vård och hälsaAvslutat2019-03-05
NVH2019-0058Avtal handledning - HörcentralenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-01
NVH2019-0057Avtal - Handledning kuratorer - Buvik KBT ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-28
NVH2019-0056Uppdragsbeskrivning för verksamhetschef ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-26
NVH2019-0055Verksamhetsområdeschef befattningsbeskrivning ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-26
NVH2019-0054LSS - felskickade ansökningar ÄrendeRagna KihlströmNära vård och hälsaBehandlas2019-02-22
NVH2019-0053Tilläggshyresavtal - Fålhagens vårdcentral Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-20
NVH2019-0052Behovsanalys/förstudierapport Östervåla VC ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-19
NVH2019-0051Fråga angående Fotokalendern - InfoteketÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-02-19
NVH2019-0050Avtal - Berendsen Textil Service AB - Samariterhemmets BVCAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-19
NVH2019-0049Utbildningsdag Familjehemssekreterare 2019-02-07ÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2019-02-19
NVH2019-0048Avtal handledning kuratorsuppdrag - S:t Lukas Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-18
NVH2019-0047Uppsagt avtal Q-Parks Avtalsärende Markus YlitaloNära vård och hälsaAvslutat2019-02-07
NVH2019-0046Avtal personlarmtjänstÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-07
NVH2019-0045Framställan enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen om begäran om arbetsmiljöåtgärder på vårdcentral Husläkarcentrum i Enköping 2019/018254ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-02-06
NVH2019-0044Arbetsmiljöverket - Örsundsbro vårdcentral ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0043UPPFRAGil - Uppdragsdirektiv - Delprocesser psykiska ohälsa ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0042Avtal - Berendsen Textil Service ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0041UPPDRAGIL - Uppdragsdirektiv - Framtagning av underlag inför implementering av fördjupat triage i den kliniska processen psykisk ohälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0040Avtal - nya lokaler - Enköpings HusläkarcentrumAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0039Förfrågan från apotekÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0038Framställan enligt 6 kap. 6a §arbetsmiljölagen Alunda vårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-25
NVH2019-0037Begäran om verksamhetsberättelse 2018 för sprututbytesverksamheten i Uppsala vid Region UppsalaÄrendeCharlotta ThermaeniusNära vård och hälsaAvslutat2019-01-21
NVH2019-0036Referensgrupp BoU FoU-SocialtjänstÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaAvslutat2019-01-16
NVH2019-0035Uppdrag för medicinisk rådgivande läkare i PrimärvårdenÄrendeAnn Marlene LundinNära vård och hälsaAvslutat2019-01-11
NVH2019-0034Uppdrag för läkemedelssamordnare vid Österbybruk vårdcentralÄrendeAnn Marlene LundinNära vård och hälsaAvslutat2019-01-11
NVH2019-0033Befattningsbeskrivning för verksamhetsområdeschef ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-10
NVH2019-0032Avropsavtal konsulter - Bydlo ABAvtalsärende Ingrid MeissnerNära vård och hälsaAvslutat2019-01-08
NVH2019-0031Avropsavtal konsulter - Glumoff Konsult ABAvtalsärende Ingrid MeissnerNära vård och hälsaAvslutat2019-01-08
NVH2019-0030Avropsavtal konsulter - Psykologtjänster för utredning - Glumoff Konsult ABAvtalsärende Ingrid MeissnerNära vård och hälsaAvslutat2019-01-08
NVH2019-0029Regionala mål FoU-S BoUÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaBehandlas2019-01-07
NVH2019-0028Avtal - Förstudie - Audionommottagningen Tierp Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-07
NVH2019-0027Ansökan om medel ur SKL:S kvinnofridssatsningÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaBehandlas2019-01-07
NVH2019-0026Angående JournalanteckningÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-01-07
NVH2019-0025Målkort Nära vård och hälsa 2019ÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaBehandlas2019-01-03
NVH2019-0024Projekt Telefonrådgivningsutbildning ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-03
NVH2019-0023Dispensansökningar 2018ÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-01-03
NVH2019-0022Handlingsplan psykisk ohälsa - Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0021Miljömål och handlingsplanÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-02
NVH2019-0020Begäran om allmän handling ÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0019Internhyresavtal ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0018Rekryteringsärende - ST-läkare. (Fortsätter i NVH2020-0018)ÄrendeJennifer BlomNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0017Utskick från InfoteketÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0016Polisanmälningar 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0015Avtal - Canon - 2019Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0014Städavtal - ISS - 2019Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0013Jobmeal - Avtal - 2019Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0012Dispensansökningar 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0011SamverkansprotokollÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0010Leverans till regionarkivetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0009Rekryteringsärenden - Nära vård och hälsaÄrendeRoger LindvallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0008Representation - Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0007Anmälda delegationsbeslut ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0006Verksamhetsuppföljning - ÅrsrapporterÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0005Månadsrapporter Nära vård och hälsa ÄrendeMalin EklöfNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0004Förvaltningsdirektörsbeslut ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0003Regiondirektörsbeslut ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0002Protokollsutdrag från Region Uppsala 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0001Förordnande Förvaltningsdirektör ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02