Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
PV2018-0191Mattavtal - Berendsen - Skutskärs vårdcentral Avtalsärende Eva HammarinPrimärvården Avslutat2018-12-28
PV2018-0190Serviceavtal - CanonAvtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-12-20
PV2018-0189Jobmeal - Kungsgärdets center - VattenautomatAvtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-12-20
PV2018-0187Tilläggsavtal - Klimatkyla - Skutskärsvårdcentral Avtalsärende Tord JanssonPrimärvården Avslutat2018-12-18
PV2018-0186Avtal Jobmeal - Heby vårdcentral Avtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-12-17
PV2018-0185Avtal Jobmeal - Ledningskontoret Avtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-12-17
PV2018-0183Polisanmälan - Penningförfalskning - Samariterhemmets vårdcentral ÄrendePatrik JonassonPrimärvården Avslutat2018-12-17
PV2018-0182Avtal nyttjande av lokal - Tierps Vårdcentral - Reumatikerföreningen Tierp Avtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-12-13
PV2018-0181Avtal nyttjande av lokal - Tierps vårdcentral - Hjärt-lungsjukas förening Avtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-12-13
PV2018-0180Beställning/uppdrag av behovsanalys - Eriksbergs vårdcentral Avtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-12-07
PV2018-0179Förfrågan och svar angående funktionshinderspolitisk strategi. ÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-12-07
PV2018-0178Synpunkter angående vård för de med psykisk ohälsa ÄrendeRobert KristianssonPrimärvården Avslutat2018-12-06
PV2018-0177Polisanmälan - förlust av telefon ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-12-04
PV2018-0176Serviceavtal - Hematologiavtal - Östhammar vårdcentralAvtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-12-04
PV2018-0175Polisanmälan - Stöld - Gottsunda vårdcentral ÄrendePatrik JonassonPrimärvården Avslutat2018-12-03
PV2018-0174Föreskrifter från BoverketÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-11-28
PV2018-0173Synpunkt på läkarintyg ÄrendeMarie-Louise PauhlsonPrimärvården Avslutat2018-11-28
PV2018-0172Framställan enligt 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen syncentralen samt hus A KungsgärdetÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-11-27
PV2018-0171Framställan enligt 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen Örsundsbro vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-11-27
PV2018-0170Överenskommelse inför tillsättning universitetslektor i allmän medicin ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-11-19
PV2018-0169Överenskommelse tillsättning universitetslektor allmän medicinÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-11-19
PV2018-0168Överenskommelse angående uppdrag i projekt - Program för professionsutveckling och lärande vid Akademiska sjukhusetÄrendeKlara EllströmPrimärvården Avslutat2018-11-16
PV2018-0167Förfrågan om influensa vaccin ÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-11-16
PV2018-0166Arbetsgivarbeslut - Ersättning till sjuksköterskor ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-11-13
PV2018-0165Hyreskontrakt för garageplats Avtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-11-13
PV2018-0164Avtal - nyttjande av lokal med inventarierAvtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-11-12
PV2018-0163Fråga om fakturadressÄrendePrimärvården Avslutat2018-11-05
PV2018-0162Utkast till Skyddad folkbokföring Ny lag ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-11-02
PV2018-0161Kontrakt för uthyrning/utlåning av lokal - Laban kortidshem Avtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-10-31
PV2018-0160Kontrakt för uthyrning/utlåning av lokal - Autism- och aspergerföreningenAvtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-10-31
PV2018-0159Kontrakt för uthyrning/utlåning av lokal - Reumatikerföreningen Uppsala - KnivstaAvtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-10-31
PV2018-0158Kontrakt för uthyrning/utlåning av lokal - Hörselskadades riksförbundAvtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-10-31
PV2018-0157Avtal handledning - S:t Lukas UppsalaAvtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-10-31
PV2018-0156Samverkans Protokoll Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-10-30
PV2018-0155Förfrågan om livsmedelrecept ÄrendeMats GullikssonPrimärvården Avslutat2018-10-25
PV2018-0154Förfrågan om vård för Kol patientÄrendeMats GullikssonPrimärvården Avslutat2018-10-25
PV2018-0153Canon - Serviceavtal Avtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-10-24
PV2018-0152Ny organisation - Nära vård och hälsa - ProjektÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-10-24
PV2018-0151Frågor från privatpersonÄrendeAnn-Katrine WahlgrenPrimärvården Avslutat2018-10-23
PV2018-0150Hyresavtal - Canon - iRAdavC5535Avtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-10-16
PV2018-0149Polisanmälan - Stöld - läkemedelÄrendeAnn-Katrine WahlgrenPrimärvården Avslutat2018-10-15
PV2018-0148Polsanmälan - Förlustanmälan - Dator ÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-10-15
PV2018-0147Målkort Nära vård hälsa 2019ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-10-11
PV2018-0146Synpunkter angående kontakt med BVCÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-10-10
PV2018-0145Tilläggsavtal - städ - ISSAvtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-10-10
PV2018-0144Extra ÖvertidÄrendeRoger LindvallPrimärvården Avslutat2018-10-09
PV2018-0143Avtal - S:t Lukas UppsalaAvtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-10-08
PV2018-0142Information om sjukförsäkringar för internationella studenterÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-10-03
PV2018-0141Förfrågan om glasögon ÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-10-01
PV2018-0140Polisanmälan - Örsundsbro VårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-10-01
PV2018-0139 Uppsala kommun och Region Uppsala - hjälpmedel som berör GDPR ÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-09-19
PV2018-0138Avtal JOBmeal Kungsgärdet (Flogsta VC) Avtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-09-18
PV2018-0137Delårsrapport Nära vård och hälsa. ÄrendeMalin EklöfPrimärvården Avslutat2018-09-18
PV2018-0136Verksamhetsuppföljning familjecentralen - Skutskär och ÄlvkarlebyÄrendePrimärvården Avslutat2018-09-13
PV2018-0135Behovsanalysrapport - Fålhagens Vårdcentral ÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2018-09-11
PV2018-0134Polisanmälan - Storvreta vårdcentral - Inbrott ÄrendePrimärvården Avslutat2018-09-11
PV2018-0133Patientnämnden - Årsta VårdcentralÄrendeKatarina DahlgrenPrimärvården Makulerat2018-09-11
PV2018-0132Avtal - S:t Lukas UppsalaAvtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-09-07
PV2018-0131Socialanmälan - Gottsunda Vårdcentral ÄrendePatricia LundénPrimärvården Avslutat2018-09-06
PV2018-0130Polisanmälan - Gimo Vårdcentral ÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2018-09-06
PV2018-0129Handlingsplan för återöppnandet av Rasbo vårdcentralÄrendeEva WidénPrimärvården Avslutat2018-09-05
PV2018-0127Polisanmälan - Skadegörelse - Cosmos Asyl och integrationshälsanÄrendePrimärvården Avslutat2018-08-31
PV2018-0126Avtal - Nyttjande av lokal med inventarier - Tierps VårdcentralAvtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-08-29
PV2018-0125Avtal - Nyttjande av lokal med inventarier - Tierps VårdcentralAvtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-08-29
PV2018-0124Förfrågan om kontaktuppgifterÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-08-28
PV2018-0123Synpunkter Tierps VårdcentralÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-08-28
PV2018-0122Arkivbeskrivning för PrimärvårdenÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-08-24
PV2018-0121Verksamhetsuppföljning-och-plan för Kråkan och Pluto familjecentral Enköping.ÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-08-21
PV2018-0120Begäran investeringsärende - Tierp VCÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-08-17
PV2018-0119Synpunkter från anhörig - Heby vårdcentralÄrendeBarbro NordströmPrimärvården Avslutat2018-08-08
PV2018-0118Frågor om AlgblommningÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-08-08
PV2018-0117Verksamhetsuppföljning och plan för Familjecentralen Knivsta. 2017-2018ÄrendeLouise HjortenfalkPrimärvården Avslutat2018-08-06
PV2018-0116Brev från anhörig gällande Med Control ärende. ÄrendeBarbro NordströmPrimärvården Avslutat2018-08-06
PV2018-0115Fråga om vård som utländsk medborgareÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-07-30
PV2018-0113Fråga om diarier i region UppsalaÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-07-30
PV2018-0112Förfrågan om dietÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-07-30
PV2018-0111Yrkande till Enköping husläkarcentrumÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2018-07-27
PV2018-0110Synpunkter - Samariterhemmets vårdcentralÄrendeFredrik SettergrenPrimärvården Avslutat2018-07-26
PV2018-0109Frågan angående kandidatexamenÄrendePrimärvården Avslutat2018-07-24
PV2018-0108Förfrågan om vårdärendenÄrendePrimärvården Avslutat2018-07-24
PV2018-0107Förfrågan om vårdÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-07-24
PV2018-0106Synpunkter skickat till privat adressÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-07-24
PV2018-0105Synpunkter Storvreta vårdcentralÄrendePrimärvården Avslutat2018-07-23
PV2018-0104Fråga om intygÄrendeCatharina BendiksenPrimärvården Avslutat2018-07-23
PV2018-0103Uppdrag för medicinskt rådgivande läkare i primärvårdenAvtalsärende Frida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-07-23
PV2018-0102Överenskommelse om samarbete mellan förvaltningar avseende projektet Testbädd Primärvård Avtalsärende Tord JanssonPrimärvården Avslutat2018-07-23
PV2018-0101Internhyresavlat Samariterhemmet VCAvtalsärende Tord JanssonPrimärvården Avslutat2018-07-23
PV2018-0100Internhyresavtal - preliminärt Nära vård och hälsa Ledningskontor Avtalsärende Tord JanssonPrimärvården Avslutat2018-07-23
PV2018-0099Behovsanalysrapport - ny verksamhetÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2018-07-23
PV2018-0098Planeringsdag - Ansökan om godkännande av representationÄrendePrimärvården Makulerat2018-07-19
PV2018-0097Uppsägning avtal IT-stödÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2018-07-13
PV2018-0096Fullmakt för uthämtning av värdepostÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2018-07-09
PV2018-0095Utlämnande av information om ekonomiskt resultat per vårdcentral Nära vård och hälsa 2016 och 2017ÄrendePrimärvården Avslutat2018-07-05
PV2018-0094Hyresavtal Canon - Kungsgärdets vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-07-04
PV2018-0093Beslut för bassäng på KungsgärdetÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2018-07-03
PV2018-0092Konsortieavtal om PYC Skandinavien med deltagande FoU-miljöerÄrendePrimärvården Avslutat2018-07-02
PV2018-0091Fråga om besöksadressÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-06-29
VS2018-0076Överenskommelse avseende ST-läkare (E.F) i allmänmedicin, Kungsgärdets vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Behandlas2018-06-29
PV2018-0090Gallringsprotokoll - UngdomshälsanÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-06-29
PV2018-0089Fråga om Distriktssköterskemottagningen i MorgongåvaÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2018-06-26
VS2018-0070Överenskommelse avseende ST-läkare (J.L) i allmänmedicin, Praktikertjänst Öregrunds vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2018-06-25
VS2018-0069Överenskommelse avseende ST-läkare (V.M) i allmänmedicin, Ekeby HälsocenterÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2018-06-25
PV2018-0088InbjudningarÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-06-21
VS2018-0068Överenskommelse avseende ST-läkare (C.S) i allmänmedicin, CentrumklinikenÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2018-06-20
VS2018-0067Överenskommelse avseende ST-läkare (P.T) i allmänmedicin, Praktikertjänst Knivsta läkargruppÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Behandlas2018-06-20
VS2018-0066Överenskommelse avseende ST-läkare (M.H) i allmänmedicin, Fålhagens vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Behandlas2018-06-20
VS2018-0065Överenskommelse avseende ST-läkare (J.B.V) i allmänmedicin, Samariterhemmets vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2018-06-20
PV2018-0087Evakuering av Flogsta vårdcentralÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2018-06-20
PV2018-0086Fråga om lönstatestikÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-06-19
PV2018-0085Fråga om tidsbokningÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-06-19
PV2018-0084Fråga om tidsbokningÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-06-19
PV2018-0083Samverkan 1177Avtalsärende Torun HallPrimärvården Avslutat2018-06-18
PV2018-0082Avtal om drift av sjukvårdsrådgivning 1177 - från 2013ÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-06-18
PV2018-0081Information om id-kontroll för spridning i linjeorgansationenÄrendeBarbro NordströmPrimärvården Avslutat2018-06-14
VS2018-0063Överenskommelse avseende ST-läkare (H.H) i allmänmedicin, Familjeläkarna LuthagenÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Behandlas2018-06-13
VS2018-0062Överenskommelse avseende ST-läkare (E.B) i allmänmedicin, Östhammars vårdcentral ÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Behandlas2018-06-13
PV2018-0080Internhyresavtal - Knivsta VCAvtalsärende Tord JanssonPrimärvården Avslutat2018-06-11
PV2018-0079Egenkontroll - RegionsarkivetÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-06-11
PV2018-0078ArbetsmiljöarbetsuppgifterÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2018-06-05
PV2018-0077Anmälan försök till inbrott - Svartbäckens vårdcentralÄrendePrimärvården Avslutat2018-06-04
PV2018-0076Fråga om lönerÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-06-01
PV2018-0075Fullmakt PostöppningÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-05-30
PV2018-0074Frågor om intern kontrollÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-05-30
PV2018-0073Journal frågorÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-05-29
PV2018-0072Påminnelse om kompletterande vaccinationer mot mässling och hepatit BÄrendePrimärvården Avslutat2018-05-28
PV2018-0071Namnbyte - Nära hälsa och vårdÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-05-25
PV2018-0070Uppsägning av hyresavtal - Flogsta vårdcentral ÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2018-05-25
PV2018-0069Fastighet och service beställning/uppdrag - Audionmottagning, Tierps vårdcentralÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2018-05-25
PV2018-0068Dataskyddsförordningen (GDPR) - utskickÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-05-23
PV2018-0067Ombyggnad Primärvården SamariterhemmetÄrendePrimärvården Avslutat2018-05-22
PV2018-0066Synpunkter - Flogsta vårdcentralÄrendeKarin AnderssonPrimärvården Avslutat2018-05-21
PV2018-0065Förvaltningsdirektörsbeslut - sommarersättning 2018 vid Nära vård och hälsaÄrendePrimärvården Makulerat2018-05-21
PV2018-0064Avtal om samverkan, avtal mellan Region Uppsala och Region Gävleborg ÄrendePrimärvården Avslutat2018-05-21
PV2018-0063Begäran om yttrandeÄrendeDaniela FurfältPrimärvården Avslutat2018-05-21
PV2018-0062Rekrytering 2018ÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Makulerat2018-05-18
PV2018-0061Tertialrapport april 2018 - Nära vård och hälsaÄrendeMalin EklöfPrimärvården Avslutat2018-05-18
PV2018-0060Begäran om allmän handlingÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-05-17
PV2018-0059Lärandearkiv 2018ÄrendeBarbro NordströmPrimärvården Avslutat2018-05-16
PV2018-0058Klagomål av tidsbokning - Samaritershemmets vårdcentral ÄrendeFredrik SettergrenPrimärvården Avslutat2018-05-15
PV2018-0056Avtal Kaffemaskin Fålhagens vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-05-08
PV2018-0055Fråga gällande TBE vaccineringÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-05-04
PV2018-0054Fråga om examensarbete diagnos- och åtgärdskodningÄrendeSvante WallmarkPrimärvården Avslutat2018-05-04
PV2018-0053Primärvård på O-Ringen 2020ÄrendeRobert KristianssonPrimärvården Avslutat2018-04-27
PV2018-0052SekretessärendeÄrendeKristina HovstadiusPrimärvården Avslutat2018-04-26
PV2018-0051Förändrat i regelverk för hyrläkareÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-04-26
PV2018-0050Avtal - ISS - Tierps vårdcentral sjukgymnastikenÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-04-25
PV2018-0049Avtal - service - Skutskärs vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-04-23
PV2018-0048Egenkontroll 2018 - EgenkontrollÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2018-04-10
PV2018-0047Läkarsituationen på vårdcentraler i Östhammars kommunÄrendeKristina HovstadiusPrimärvården Avslutat2018-04-04
PV2018-0046Begäran enligt 6 kap 6a i AML - om föreläggande eller förbud - Flogsta VårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-03-21
PV2018-0045Avtal - förändring av avtal med NokasÄrendeEva HammarinPrimärvården Avslutat2018-03-19
PV2018-0044Avtal - Larm - Ledningskontoret Dragarbrunnsgatan 46, 3trÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-03-16
PV2018-0043Kontaktuppgifter - Flogsta VårdcentralÄrendeCamilla FryckstedtPrimärvården Avslutat2018-03-15
PV2018-0042Avtal - kaffeautomat - Knivsta vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-03-14
PV2018-0041Avtal - kaffeautomat - Eriksbergs vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-03-14
PV2018-0040Synpunkter - Gottsunda vårdcentralÄrendePatricia LundénPrimärvården Avslutat2018-03-10
PV2018-0039Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2017ÄrendeBarbro NordströmPrimärvården Avslutat2018-03-09
PV2018-0038Östhammars vårdcentral - hälso- och sjukvård för äldre i ÖsthammarÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-03-08
PV2018-0037Avtal och serviceavtal mellan Canon och 1177 Vårdguiden på telefon gällande kopieringsmaskinÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2018-02-27
PV2018-0036Dispensansökningar 2017ÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-02-23
PV2018-0035Avtal mellan Ledningskontor Primärvård, Hälsa och habilitering och Jobmeal gällande vattenkylareÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-02-22
PV2018-0034Förvaltningsdirektörens vidaredelegeringÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-02-21
PV2018-0033Begäran om allmän handlingÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-02-19
PV2018-0032Överenskommelser avseende ST läkare i Allmänmedicin med start under hösten 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-02-15
PV2018-0031Synpunkter - Fjärdhundra vårdcentralÄrendeMaria HermanssonPrimärvården Avslutat2018-02-14
PV2018-0030Synpunkter - Östhammars vårdcentralÄrendeAnn-Katrine WahlgrenPrimärvården Avslutat2018-02-14
PV2018-0029Fråga om lön för vårdkoordinatorerÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-02-14
PV2018-0028Synpunkter - Gränbystadens vårdcentralÄrendeMaria CederbladPrimärvården Avslutat2018-02-12
PV2018-0027Synpunkter - Gränbystadens vårdcentralÄrendeMaria CederbladPrimärvården Avslutat2018-02-12
PV2018-0026Delgivning av beslut från vård- och omsorgsnämnden Heby kommunÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-02-12
PV2018-0025Avtal - Bassäng - Enköpings husläkarcentrumÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-02-07
PV2018-0024SekretessärendeÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2018-02-07
PV2018-0023Internhyresavtal - EnköpingshusläkarcentrumÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2018-02-07
PV2018-0022Avtal - Vattenmaskin - Hälsa och habiliteringÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-02-07
PV2018-0021Avtal - Kaffemaskin - Enköpings husläkarcentrumÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-02-07
PV2018-0020Avtal - Kaffemaskin - Samariterhemmets vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-02-07
PV2018-0019Avtal - Underskåp till kaffemaskin - Samariterhemmets vcÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-01-30
PV2018-0018Avtal - Underskåp till kaffemaskin - Samariterhemmets vcÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-01-30
PV2018-0017Förfrågan om statistikÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-01-26
PV2018-0016Ansökan - ExamensarbeteÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-01-24
PV2018-0015Avtal - FordonÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-01-11
PV2018-0014SekretessärendeÄrendePatricia LundénPrimärvården Avslutat2018-01-05
PV2018-0013SekretessärendeÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2018-01-05
PV2018-0012Förändring av gällande avtal - TriolabÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-01-05
PV2018-0011SekretessärendeÄrendePatricia LundénPrimärvården Avslutat2018-01-05
PV2018-0010Leverans till Regionarkivet 2018ÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2018-01-05
PV2018-0009Rekryteringsärenden 2018ÄrendeRoger LindvallPrimärvården Avslutat2018-01-05
PV2018-0008Representation 2018ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-01-05
PV2018-0007Anmälda delegationsbeslut 2018ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-01-05
PV2018-0006Verksamhetsuppföljning - Årsrapporter 2018ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-01-05
PV2018-0005Månadsrapporter 2018ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-01-05
PV2018-0004Förvaltningsdirektörsbeslut 2018ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-01-05
PV2018-0003Regiondirektörsbeslut 2018ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-01-05
PV2018-0002Protokollsutdrag från Regionen 2018ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-01-05
PV2018-0001Förordnande som tf Förvaltningsdirektör för Primärvård, Hälsa och habiliteringÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2018-01-05
PV2017-0153Överenskommelse mellan Primärvården och Uppsala UniversitetÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-29
PV2017-0152Slutrapport - Pilotprojekt videobesökÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-29
PV2017-0151Slutrapport - TelefonrådgivningÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-29
PV2017-0150Slutrapport - Handläggning enligt våra kliniska processerÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-29
PV2017-0149Beställning - Kaizen ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-29
PV2017-0148Konsultstöd - Projektledare/VerksamhetsutvecklareÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-29
PV2017-0147Internhyreskontrakt för lokal - Storvreta vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-29
PV2017-0146Avtal - Kaffemaskin - Fjärdhundra vårcentralÄrendeMaria HermanssonPrimärvården Avslutat2017-12-28
PV2017-0145Avtal - Nyttjande av lokal med inventarier - TierpÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-27
PV2017-0144Inspektionsrapport från RegionarkivetÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-01
PV2017-0143Arkivbeskrivning för PrimärvårdenÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-01
PV2017-0142Arkivansvarig och arkivredogörareÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-01
PV2017-0141Polisanmälan - Gottsunda vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2017-11-30
PV2017-0140SekretessärendeÄrendeKristina HovstadiusPrimärvården Avslutat2017-11-30
PV2017-0139Polisanmälan - Gottsunda vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2017-11-22
PV2017-0138Avtal - ISS tilläggsavtal - 1177 VårdguidenÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-11-20
PV2017-0137Gallring och destruktionÄrendeMaria Z ErikssonPrimärvården Avslutat2017-11-17
PV2017-0136Avtal - Kopieringsmaskin - Enköpings HusläkarcentrumÄrendeMaria HermanssonPrimärvården Avslutat2017-11-16
PV2017-0135Synpunkter - Flogsta vårdcentralÄrendeCamilla FryckstedtPrimärvården Avslutat2017-11-09
PV2017-0134Avtal - Larm - Gränbystadens vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-11-07
PV2017-0133Avtal - S:t Lukas i Uppsala ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-11-02
PV2017-0132Avtal - Kaffemaskin - Knutby vårdcentralÄrendeDaniela FurfältPrimärvården Avslutat2017-10-31
PV2017-0131Avtal - Kaffemaskin - Länna vårdcentralÄrendeDaniela FurfältPrimärvården Avslutat2017-10-31
PV2017-0130Avtal - Bassäng - RehabforumÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-10-31
PV2017-0129Avtal - Larm Gottsunda vårdcentralÄrendePatricia LundénPrimärvården Avslutat2017-10-19
PV2017-0128Avtal - Larm Knivsta vårdcentralÄrendeAnna WaxinPrimärvården Avslutat2017-10-19
PV2017-0127Avtal - Larm Morgongåva distriktssköterskemottagningÄrendeOlof BengtsonPrimärvården Avslutat2017-10-19
PV2017-0126Avtal - Larm Heby vårdcentralÄrendeOlof BengtsonPrimärvården Avslutat2017-10-19
PV2017-0125Uppsägning av avtalÄrendeCamilla SundénPrimärvården Avslutat2017-10-16
PV2017-0124Polisanmälan - Årsta vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2017-10-09
PV2017-0123Avtal - Kopieringsmaskin - Stenhagens vårdcentralÄrendeCamilla FryckstedtPrimärvården Avslutat2017-10-03
PV2017-0122Synpunkter - Gränbystadens vårdcentralÄrendeMaria CederbladPrimärvården Avslutat2017-10-03
PV2017-0121Synpunkter - Kungsgärdets vårdcentralÄrendeMats GullikssonPrimärvården Avslutat2017-10-02
PV2017-0120Avtal - Kaffeautomat - Tierps vårdcentralÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-09-25
PV2017-0119Avtal larm - PVLKÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-09-22
PV2017-0118Avtal - S:t Lukas i Uppsala ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-09-20
PV2017-0117Ansvarasfördelning mellan Cosmos och ElevhälsanÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-09-20
PV2017-0116Avtal - Lokalvård - ISS - Gottsunda vårdcentralÄrendePatricia LundénPrimärvården Avslutat2017-09-19
PV2017-0115Avtal - Förstärka arbetssätt i primärvården för personer med psykisk ohälsaÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-09-19
PV2017-0114Avtal - Kaffeautomat - Gränbystadens vårdcentralÄrendeMaria CederbladPrimärvården Avslutat2017-09-19
PV2017-0113Polisanmälan - Samariterhemmets vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2017-09-19
PV2017-0112Avtal larm - Stenhagens vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-09-08
PV2017-0111Avtal - FordonÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-08-10
PV2017-0110Förstudie - Svartbäckens vårdcentralÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-08-04
PV2017-0109Avtal - Larmförmedling Fålhagens vårdcentralÄrendeHannele RistolainenPrimärvården Avslutat2017-07-12
PV2017-0108Avtal - Gym, Tierps vårdcentralÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-07-07
PV2017-0107Fördelning av gemensamma lokaler, Primärvården - FolktandvårdenÄrendePrimärvården Avslutat2017-07-07
PV2017-0106Avtal - Väntrums-TVÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-07-05
PV2017-0105Synpunkter - KungsgärdetÄrendePrimärvården Avslutat2017-06-27
PV2017-0104Avtal - Kaffeautomat - Flogsta vårdcentralÄrendeCamilla FryckstedtPrimärvården Avslutat2017-06-05
PV2017-0103Synpunker - Tierps jourmottagningÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0102Synpunkter - Samariterhemmets vårdcentralÄrendePrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0101Synpunkter - Öppettider på helgdagarÄrendePrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0100Synpunkter - PrimärvårdenÄrendeCamilla SundénPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0099Synpunkter - Enköpings husläkarcentrumÄrendePrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0098Synpunkter - Skutskärs vårdcentralÄrendeEva HammarinPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0097Begäran statestik - Östhammars jourmottagningÄrendeMaria WesterlundPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0096Synpunkter - Samariterhemmets vårdcentralÄrendeFredrik SettergrenPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0095Synpunkter - Heby vårdcentralÄrendeOlof BengtsonPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0094Synpunkter - Tierps vårdcentralÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0093Synpunkter - Eriksbergs vårdcentralÄrendeLouise HamarkPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0092Underhållsavtal - Thrombotrack - Östhammars vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0091Avtal - Larm - Tärnsjö distriktsköterskemottagningÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-05-29
PV2017-0090Avtal - Larm - Östervåla vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-05-29
PV2017-0089Synpunkter - Kungsgärdets vårdcentralÄrendeMats GullikssonPrimärvården Avslutat2017-05-26
PV2017-0088Kvalitetssäkring - RehabiliteringskoordinatorÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-05-26
PV2017-0087Samtycke att avbildas på bild eller i filmÄrendeCamilla SundénPrimärvården Avslutat2017-05-26
PV2017-0086Behovsanalysrapport - Svartbäckens vårdcentralÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-05-26
PV2017-0085Behovsanalysrapport - Enköpings husläkarcentrumÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-05-26
PV2017-0084Underhållsavtal - Thrombotrack - Flogsta vårdcentralÄrendeCamilla FryckstedtPrimärvården Avslutat2017-05-26
PV2017-0083ISS - TilläggsavtalÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-05-23
PV2017-0082Överenskommelse - ST-läkare - Fålhagens vcÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-05-23
PV2017-0081Avtal - Hjärt-lungsjukas förening NordupplandÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-05-23
PV2017-0080Akademikerförbundet - SynpunkterÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-05-23
PV2017-0079Polisanmälan - Gottsunda vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2017-05-22
PV2017-0078Avtal - Reklamblad - Lidh ReklamÄrendeCamilla SundénPrimärvården Avslutat2017-05-12
PV2017-0077Avtal kaffemaskin Österbybruks vårdcentralÄrendeAnn Marlene LundinPrimärvården Avslutat2017-05-10
PV2017-0076Avtal - kaffemaskin, Örsundsbro vårdcentralÄrendeUlrika WiderholmPrimärvården Avslutat2017-05-09
PV2017-0075Avtal - Kopieringsmaskin - Gränbystadens vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-05-03
PV2017-0074Avtal - Larm - Björklinge distriktsköterskemottagningÄrendeKarin AnderssonPrimärvården Avslutat2017-05-03
PV2017-0073Avtal - Larm - Fjärdhundra vårdcentralÄrendeMaria HermanssonPrimärvården Avslutat2017-05-03
PV2017-0072Avtal - Larm - Örbyhus distriktssköterskemottagningÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-04-28
PV2017-0071Avtal - Larm - Skärplinge distriktsköterskemottagningÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-04-28
PV2017-0070Avtal - Larm - Enköpings husläkarcentrumÄrendeMaria HermanssonPrimärvården Avslutat2017-04-28
PV2017-0069Avtal - Kaffeautomat - Östhammars vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-04-28
PV2017-0068Avtal - S:t Lukas i Uppsala - Tierps vårdcentralÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-04-25
PV2017-0067Överenskommelse - ST-läkare - Östhammars vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-04-21
PV2017-0066Överenskommelse - ST-läkare - Storvreta vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-04-21
PV2017-0065Överenskommelse - ST-läkare - Samariterhemmets vårdcentralÄrendeFredrik SettergrenPrimärvården Avslutat2017-04-21
PV2017-0064Användaravtal - Luftvägsregistret - Skutskärs vårdcentralÄrendeEva HammarinPrimärvården Avslutat2017-04-21
PV2017-0063Polisanmälan - Enköpings husläkarcentrumÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2017-04-19
PV2017-0062Användaravtal - Luftvägsregistret - Enköpings husläkarcentrumÄrendeMaria HermanssonPrimärvården Avslutat2017-04-13
PV2017-0061Underhållsavtal - Thrombotrack - Samariterhemmets vårdcentralÄrendeFredrik SettergrenPrimärvården Avslutat2017-04-13
PV2017-0060Underhållsavtal - Thrombotrack - Årsta vårdcentralÄrendeKatarina DahlgrenPrimärvården Avslutat2017-04-13
PV2017-0059Underhållsavtal - Thrombotrack - Tierps vårdcentralÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-04-13
PV2017-0058Avtal - Kopieringsmaskin - Gimo vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-04-11
PV2017-0057Underhållsavtal - Thromotrack - Svartbäckens vårdcentralÄrendeKarin AnderssonPrimärvården Avslutat2017-04-11
PV2017-0056Underhållsavtal - Thrombotrack - Eriksbergs vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-04-11
PV2017-0055Avtal - Kaffeautomat - Stenhagens vårdcentralÄrendeCamilla FryckstedtPrimärvården Makulerat2017-04-11
PV2017-0054Avtal - LuftvägsregistretÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-03-24
PV2017-0053Synpunkter - Samariterhemmets vårdcentralÄrendeFredrik SettergrenPrimärvården Makulerat2017-03-22
PV2017-0052Förstudie - Ny vårdcentral i KnivstaÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-03-22
PV2017-0051Förstudie - Ny vårdcentral i RosendalÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-03-22
PV2017-0050Begäran om kopior på allmänna handlingarÄrendeMaria WijkströmPrimärvården Avslutat2017-03-21
PV2017-0049Begäran om handlingarÄrendeMaria WijkströmPrimärvården Avslutat2017-03-21
PV2017-0048Avtal - Kaffemaskin - Svartbäckens vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-03-20
PV2017-0047Synpunkter - Heby vårdcentralÄrendePrimärvården Avslutat2017-03-15
PV2017-0046Synpunkter - Knivsta bvcÄrendeAnna WaxinPrimärvården Avslutat2017-03-14
PV2017-0045Begäran om journal - FörsäkringsbolagÄrendeMaria Z ErikssonPrimärvården Avslutat2017-03-14
PV2017-0044Avtal - Korttidsupplåtelse för idrottsutövningÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-03-14
PV2017-0043Avtal - Kaffeautomat - Gottsunda vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-03-07
PV2017-0042Ersättning - Knivsta vårdcentralÄrendeAnna WaxinPrimärvården Avslutat2017-03-07
PV2017-0041Frågor - födelsemärkeskontrollÄrendeMaria Z ErikssonPrimärvården Avslutat2017-03-06
PV2017-0040Frågor - FödelsemärkeskontrollÄrendeMaria Z ErikssonPrimärvården Makulerat2017-03-06
PV2017-0039Avtal - Bassäng - RehabforumÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-03-06
PV2017-0038Avtal - Kaffemaskin - Östervåla vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2017-03-06
PV2017-0037IVO - InspektionsmeddelandeÄrendeEva-Lena SjööPrimärvården Avslutat2017-02-22
PV2017-0036Polisanmälan - Östhammars vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2017-02-22
PV2017-0035Inspektion från ArbetsmiljöverketÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-02-14
PV2017-0034Begäran om handlingar - SVTÄrendeCamilla SundénPrimärvården Avslutat2017-02-14
PV2017-0031Synpunkter - Tierps vcÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-27
PV2017-0030Synpunkter - Alunda vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-27
PV2017-0029Östhammars vårdcentral - IVO ÄrendeEva-Lena SjööPrimärvården Avslutat2017-01-27
PV2017-0028Medarbetarundersökning 2016 - PrimärvårdenÄrendeMaria WijkströmPrimärvården Avslutat2017-01-24
PV2017-0027Avtal - Akvarium - Årsta vårdcentralÄrendeKatarina DahlgrenPrimärvården Avslutat2017-01-24
PV2017-0026Anmälan - IVOÄrendeEva-Lena SjööPrimärvården Avslutat2017-01-20
PV2017-0025Dispensansökningar 2016ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-16
PV2017-0024Synpunkter - Alumunge vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-16
PV2017-0023Synpunkter - Årsta vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-12
PV2017-0022Primärvårdsdirektörens vidaredelegering och Primärvårdens beslutsordningÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-03
PV2017-0021Gränby vårdcentral (PV2017-0147)ÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0020Lokaler - Gottsunda vårdcentral (PV2014-0128)ÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0019Primärvårdsdirektörens vidaredelegering och Primärvårdens beslutsordning (PV2014-0100)ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0018Vakansum (PV2014-0088)ÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0017Lokaler - Östervåla (PV2014-0084)ÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0016Mottagning för unga män med inriktning på sexuell och reproduktiv hälsa (PV2014-0078)ÄrendeCamilla FryckstedtPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0015Primärvårdens varumärke (PV2014-0038)ÄrendeCamilla SundénPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0014Stenhagens vårdcentral (PV2013-0041)ÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0013Lokalbehov på Samariterhemmet (PV2013-0035)ÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0012Almunge vårdcentral (PV2010-0114)ÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0011Internkontroll - Rapport 2017ÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0010Leverans till Regionarkivet 2017ÄrendeFrida BjörslandPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0009Rekryteringsärenden 2017ÄrendeMaria WijkströmPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0008Representation 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0007Anmälda delegationsbeslut 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0006Verksamhetsuppföljning - Årsrapporter 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0005Månadsrapporter 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0004Primärvårdsdirektörsbeslut 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0003Regiondirektörsbeslut 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0002Protokollsutdrag från regionen 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0001Förordnande som tf Primärvårdsdirektör 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2016-0040Uppsägning av avtal - Heby vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-12-30
PV2016-0039Avtal - Väntrums TVÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-12-30
PV2016-0038Fotografering 2016 - PrimärvårdenÄrendeCamilla SundénPrimärvården Avslutat2016-12-29
PV2016-0037Synpunkter - Knivsta vårdcentralÄrendeAnna WaxinPrimärvården Avslutat2016-12-27
PV2016-0036Synpunkter - Kungsgärdets vårdcentralÄrendeMats GullikssonPrimärvården Avslutat2016-12-27
PV2016-0035Tilläggsavtal - Årsta vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-12-27
PV2016-0034Tilläggsavtal - Primärvårdens ledningskontorÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-12-27
PV2016-0033Tilläggsavtal - Primärvårdens ledningskontorÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-12-27
PV2016-0032Överenskommelse inför rekrytering ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-12-27
PV2016-0031Avtal - Kaffemaskin - Svartbäckens vårdcentralÄrendeKarin AnderssonPrimärvården Avslutat2016-12-27
PV2016-0030Meddelande - Inspektionen för vård och omsorgÄrendeEva-Lena SjööPrimärvården Avslutat2016-12-22
PV2016-0029Avtal - Kopieringsmaskin - Svartbäckens vårdcentralÄrendeKarin AnderssonPrimärvården Avslutat2016-12-13
PV2016-0028Avtal - Kopieringsmaskin - Flogsta vårdcentralÄrendeCamilla FryckstedtPrimärvården Avslutat2016-12-13
PV2016-0027Avtal - Bassäng - Tierps vårdcentralÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2016-12-12
PV2016-0026Avtal - Nyttjande av lokal med inventarier - Tierps vårdcentralÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2016-12-12
PV2016-0025Polisanmälan - Heby vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2016-12-07
PV2016-0024Primärvårdens förvaltningsanalys år 2018-2020ÄrendeTorun HallPrimärvården Makulerat2016-12-06
PV2016-0023Beslut om driftsättning av leverans i R7e-arkivÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-11-28
PV2016-0022Avtal - Bassäng - EnköpingÄrendeMaria HermanssonPrimärvården Avslutat2016-11-18
PV2016-0021Avtal - Behovs- och förstudieavtalÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2016-11-16
PV2016-0020Tillsynsärende - Årsta vårdcentralÄrendeEva-Lena SjööPrimärvården Avslutat2016-11-10
PV2016-0019Morgongåva distriktssköterskemottagning - SynpunkterÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-10-27
PV2016-0018Avtal - Parkeringsplatser - PV/ITÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2016-10-14
PV2016-0017Överenskommelse ST-läkare - Svartbäckens vårdcentralÄrendeKarin AnderssonPrimärvården Avslutat2016-10-13
PV2016-0016TillsynsärendeÄrendeBarbro NordströmPrimärvården Avslutat2016-10-05
PV2016-0015Polisanmälan - Björklinge distriktssköterskemottagningÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2016-10-05
PV2016-0014Avtal - Kaffemaskin - Skutskärs vårdcentralÄrendeEva HammarinPrimärvården Avslutat2016-10-04
PV2016-0012Synpunkter - PrimärvårdspsykologerÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-09-28
PV2016-0011Synpunkter - Tierps vårdcentralÄrendeBarbro NordströmPrimärvården Avslutat2016-09-14
PV2016-0010Synpunkter - Kungsgärdets vårdcentralÄrendeBarbro NordströmPrimärvården Avslutat2016-09-13
PV2016-0009Ansökan om projekt - Gottsundas ungdomsmottagningÄrendePatricia LundénPrimärvården Avslutat2016-09-07
PV2016-0008Ersättning olycksfall Årsta vårdcentral 2016-07-13ÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2016-09-07
PV2016-0007Avtal - Gym, Tierps vårdcentralÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2016-09-02
PV2016-0006Polisanmälan - Björklinge dskÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2016-09-01
PV2016-0005Polisanmälan - Gottsunda vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2016-08-30
PV2016-0003Klagomål - Örsundsbro vårdcentralÄrendeUlrika WiderholmPrimärvården Avslutat2016-08-22
PV2016-0002Polisanmälan - Gottsunda vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2016-08-18
PV2016-0001Avtal - Bilplatsavtal - PVLKÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2016-08-18