Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
RUN2018-0125Slutrapport KOMPIS-projektetÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-12-21
RUN2018-0123Ansökan till Tillväxtverket: Utveckla socialt entreprenörskap i din region!ÄrendeAndreas ScheutzRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-11-21
RUN2018-0122Ansökan ALMI Invest 2018-2019ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-11-21
RUN2018-0121Farlig T-korsning på väg 290ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-11-20
RUN2018-0120Jämställd regional utveckling - slutrapport och handlingsplan 2019ÄrendeAnna SjölanderRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-11-19
RUN2018-0119TalangcentrumÄrendeTomas StavbomRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-11-19
RUN2018-0118Ansökan om NYPS avgiftÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-11-15
RUN2018-0117Tomt ärende ÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-11-12
RUN2018-0116Cirkulär livsmedelsproduktion i Ultuna - ansökan / fel process: makulerasÄrendeMaria GrayRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-11-12
RUN2018-0115Brev till Trafikverket Region Öst gällande väg 55ÄrendeJohan WadmanRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-11-08
RUN2018-0114Ställningstagande om åtgärder längs väg 263ÄrendeJosefin ÅrevallRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-11-07
RUN2018-0113Ställningstagande om åtgärder längs väg 282ÄrendeJosefin ÅrevallRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-11-07
RUN2018-0112Sammanträdesdatum för trafik och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-11-06
RUN2018-0111Ställningstagande för åtgärdsvalsstudie väg 76 (roslagsstråket)ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat från handläggare2018-10-30
RUN2018-0110Fördelning av regionalt utvecklingsanslag 2019ÄrendeAndreas ScheutzRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-10-29
RUN2018-0109Information om stadsmiljöavtalansökanÄrendeJohan WadmanRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-10-10
RUN2018-0108Bemyndiganderedovisning och förändring prognos regionala tillväxtåtgärder (30/9 2018) - svar senast den 31/10ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-10-10
RUN2018-0107Höga hastigheter på 50-sträcka på väg 1060ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-10-05
RUN2018-0106Trafikverket Region Öst föreslår att väg 653 ska dras in från allmänt underhållÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-10-01
RUN2018-0105Anmälningsärende avseende Mälardalsrådets nya rapporterÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-09-24
RUN2018-0104Skrivelse från föreningen Marmabygden avseende trafikdämpande åtgärderÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-09-20
RUN2018-0103LTP 2018-2029: Ansökan om samfinansiering av mötesfrivägÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-09-16
RUN2018-0102Ansökan Utveckla besöksnäringen utifrån Linnés platserÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-09-14
RUN2018-0101Remissyttrande avseende Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU2018.35)ÄrendeKatharina StaflundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-08-29
RUN2018-0100Remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-08-24
RUN2018-0099Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029 - åtgärdsområde regional utvecklingÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-08-20
RUN2018-0098Ansökan Uppsala-China Startup Forum 2018ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-08-20
RUN2018-0097Ansökan NanoForum2018ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-08-20
RUN2018-0096Ansökan CleanTech Challenge - Green Investment Day 2018ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-08-20
RUN2018-0095Medborgarsynpunkt på väg 542 och E18ÄrendeJosefin ÅrevallRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-08-17
RUN2018-0094Ansökan Ozonrening Akademiska SjukhusetÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-08-13
RUN2018-0093Energieffektiva företag genom Energikontor i samverkan Etapp II (ERUF)ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-08-13
RUN2018-0092SolEl ÖMS 2,0 (ERUF)ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-08-13
RUN2018-0090Nominering Stora Turismpriset 2018ÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-08-10
RUN2018-0089Ansökan medel för Mikrostöd naturturism 2018/2019ÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-06-29
RUN2018-0088Äspskär och delfinansiering via Länstransportplanen - Östhammars kommunÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-06-21
RUN2018-0087Direktupphandling företagsdatabas ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-06-20
RUN2018-0086Samråd bredbandÄrendeLovisa NeikterRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-06-13
RUN2018-0085Finansiering av Almi Företagspartner Uppsala AB för 2019ÄrendeAndreas ScheutzRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-06-04
RUN2018-0084Förstudie socialt företagande 2018ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-05-29
RUN2018-0083Inbjudan tidigt samråd Vägplan mötesfri väg 56 Sala-Heby TRV 2018/58335ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-05-29
RUN2018-0082Remiss PUBÄrendeLovisa NeikterRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-05-22
RUN2018-0081Samarbetsavtal Uppsala kommun ECOMM 2018ÄrendeJosefin ÅrevallRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-05-22
RUN2018-0080Uppföljning av kommunsamrådÄrendeTomas StavbomRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-05-21
RUN2018-0079Remissyttrande avseende förslag till översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050ÄrendeKatharina StaflundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-05-18
RUN2018-0078Handlingsplan Livsmedel Uppsala länÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-05-18
RUN2018-0077Val av jury för att utse Årets cykelprestation 2018ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-05-17
RUN2018-0076Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018–2029: Genomförandeplan 2019 med utblick 2025ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-05-15
RUN2018-0075Material X - Ett regionalt styrkeområde med fokus på innovation & tillväxt.ÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-05-09
RUN2018-0074Ansökan Digitalisering för attraktiva platser – ett utvecklingsprojektÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-05-07
RUN2018-0073Ansökan Business Arena Stockholm 2018ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-05-07
RUN2018-0072Ansökan Women in business - öka företagets tillväxt och kapitalÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-05-07
RUN2018-0071Ansökan Uppsala Int week 2018ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-05-07
RUN2018-0070LTP 2014-2015: Halvårsuppföljning av verksamhetsplan 2018 med utblick 2021ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-04-29
RUN2018-0069Principer för pendlarparkeringarÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-04-27
RUN2018-0068Bemyndiganderedovisning och förändring prognos regionala tillväxtåtgärder (24.6)ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-04-11
RUN2018-0067Beakta den risk för fara som trafikanterna utsätts för vid avfarten från E4 mot väg 291 vid Dragon GateÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-04-11
RUN2018-0066Infrastrukturdag 2018ÄrendeJosefin ÅrevallRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-03-28
RUN2018-0065Myndighetsbeslut kommersiell serviceÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-03-27
RUN2018-0064Ansökan öppen - Basfinansiering för regional kompetensförsörjningÄrendeEva WikströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-03-20
RUN2018-0063Medborgarsynpunkt gång- och cykelväg mellan Österbybruk och DannemoraÄrendeJosefin ÅrevallRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-03-19
RUN2018-0062Behandling av enskild väg, Uddnäs samfällighetÄrendeJosefin ÅrevallRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-03-14
RUN2018-0061Åtgärdsvalsstudie Bristande framkomlighet ÖregrundÄrendeJosefin ÅrevallRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-03-13
RUN2018-0060Avtal med Faugert & Co Följeforskning Testa CenterÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-03-13
RUN2018-0059Rekvisition för utbetalning av medel för regional bredbandskoordinator ÄrendeLovisa NeikterRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-03-12
RUN2018-0058Nya riktlinjer 1:1 medel 2018ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-03-09
RUN2018-0057Avsiktsförklaring angående gång- och cykelväg längs väg 56 Heby-SalaÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-03-08
RUN2018-0056Bli medlem i svenska cykelstäder/cykelregionerÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-03-08
RUN2018-0055Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025 - ekonomisk uppföljning 2017ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-03-08
RUN2018-0054Ansökningar 40/60 gång- och cykelvägar ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-03-08
RUN2018-0053Initiativärende - Länsstyrelsens haveri med jordbruksstödÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-03-08
RUN2018-0052Initiativärende - Analysera skadligheten av regeringens politik för välfärdsföretagen i Uppsala länÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-03-08
RUN2018-0051Avsiktsförklaring samverkan stråket Stockholm-OsloÄrendeKatharina StaflundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-03-08
RUN2018-0050Beslut om förlängd tid för KOMPIS-projektet 2018 ÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-03-07
RUN2018-0049Handlingsplan för biodrivmedel inklusive laddinfrastruktur för elfordon i Uppsala länÄrendeMarta FallgrenRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-03-06
RUN2018-0048Initiativärende - Ett gott liv - utan stickmyggorÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-03-06
RUN2018-0047Regionala utvecklingsnämndens delegationsordningÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-03-01
RUN2018-0046Medborgarsynpunkt vägstandard väg 1055ÄrendeJosefin ÅrevallRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-02-21
RUN2018-0045Återrapport Regionalt serviceprogram (RSP) för verksamhet 2017ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-02-21
RUN2018-0044TUFF - Tillsammans i Uppsala Län för utrikes föddas framtidÄrendeShara UnnebergRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-02-20
RUN2018-0043Remissyttrande avseende Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäringÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-02-16
RUN2018-0042Ansökan Yrkes-SM 2018ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-02-15
RUN2018-0041Ansökan Entreprenörskap på riktigt 2018ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-02-15
RUN2018-0040Erbjudande i mål- och villkorsbeslut 2018ÄrendeEva WikströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-02-15
RUN2018-0039Projekt BPIC Testa CenterÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-02-14
RUN2018-0038Bemyndigande och Prognos 1:1 medel TVV 2018ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-02-14
RUN2018-0037Fråga kring Företagsstöd av CofiadÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-02-14
RUN2018-0036Rådgivare besöksnäring, Swedish Welcome metodikenÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-02-06
RUN2018-0035En bättre matchning - Arbete kring strategisk kompetensförsörjningsplanering i sju län: Stockholm, Sörmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Gävleborg och Östergötland ÄrendeEva WikströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-02-05
RUN2018-0034Gång- och cykelväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255, Uppsala/Flottsund - VassundaÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-02-05
RUN2018-0033Väg 255 och Skogsstyrelsens kvinnoprojektÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-02-05
RUN2018-0032Behov bemyndiganden och prognos 24.6ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-02-01
RUN2018-0031Remissyttrande avseende förslag till godsstrategi för StockholmsregionenÄrendeKatharina StaflundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-01-30
RUN2018-0030Remissyttrande avseende Fördjupad översiktsplan för Enköpings stadÄrendeKatharina StaflundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-01-30
RUN2018-0029Remissyttrande avseende En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovetÄrendeKatharina StaflundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-01-30
RUN2018-0028Offentliga samråd om EU-fonder på det sammanhållningspolitiska områdetÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-01-29
RUN2018-0027Avsiktsförklaring väg 288 Gimo–BörstilÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-01-29
RUN2018-0026Inbjudan politikermöte Lurbo ridklubbÄrendeJosefin ÅrevallRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-01-26
RUN2018-0025Utformningsprinciper för gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar i Uppsala länÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-01-26
RUN2018-0024Erbjudande om att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivåÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-01-26
RUN2018-0023Energieffektivisering inom offentlig sektor - EEF (ERUF)ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-01-26
RUN2018-0022Ansökan projekt Växtzon 2.0ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-01-25
RUN2018-0021Ansökan projekt Connect FöretagsAcceleratorn – fokus företagsrekryteringÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-01-25
RUN2018-0020Färdplan 2050+ Uppsala resecentrumÄrendeKatharina StaflundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-01-24
RUN2018-0019Statliga särskilda medel för främjande av kollektivtrafik landsbygdÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-01-18
RUN2018-0018ÖMS 2050 - samverkan och planering i östra MellansverigeÄrendeKatharina StaflundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-01-12
RUN2018-0017Årsredovisning RUN 2017ÄrendeTomas StavbomRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-01-08
RUN2018-0016Beslut nya medel för affärsutvecklingscheckar 2018ÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-01-08
RUN2018-0015Strategisk satsning på tech-sektorn i Uppsala 2018-2020ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-01-08
RUN2018-0014Önskemål GC-väg längs väg 55ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-01-08
RUN2018-0013Regionala utvecklingsanslag 2018ÄrendeTomas StavbomRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-01-01
RUN2018-0012Regionala utvecklingsmedel 1:1 2018ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-01-01
RUN2018-0011Statliga uppdrag 2018ÄrendeTomas StavbomRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2018-01-01
RUN2018-0010Månadsrapporter till regionala utvecklingsnämnden 2018ÄrendeTomas StavbomRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-01-01
RUN2018-0009Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens givna uppdrag 2018ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-01-01
RUN2018-0008Kurser och konferenser 2018ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-01-01
RUN2018-0007Beredning av ärenden till regionala utvecklingsnämnden 2018ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-01-01
RUN2018-0006Skrivelser för kännedom 2018ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-01-01
RUN2018-0005Anmälan om beslut enligt delegation till regionala utvecklingsnämnden 2018ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-01-01
RUN2018-0004Regional utvecklingsrapport 2018ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-01-01
RUN2018-0003Fastställelse av föredragningslista regionala utvecklingsnämnden 2018ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-01-01
RUN2018-0002Val av justerare 2018ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-01-01
RUN2018-0001Kallelser och protokoll regionala utvecklingsnämnden 2018ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2018-01-01
RUN2017-0153Vägplan gång- och cykelväg längs väg 600ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-12-21
RUN2017-0152Energiprojekt kartläggning ÖMS – Region ÖrebroÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-20
RUN2017-0151Ansökan kartläggning solo- och mikroföretagareÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-20
RUN2017-0150Åtgärdsplan Oljepannor Uppsala län – Energikontoret MälardalenÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-19
RUN2017-0149Ansökan Företagsänglarna i Uppsala 2018ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-19
RUN2017-0147Ansökan Kommersiell service Oxsätra Åkerlänna UtvecklingÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-13
RUN2017-0146Ansökan SciFest18 ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-13
RUN2017-0145KOMPIS havsplanering, delegationsbeslut 2017ÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-12-13
RUN2017-0144Ansökan Hemsändningsbidrag HebyÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-12
RUN2017-0143Ansökan Hemsändningsbidrag TierpÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-12
RUN2017-0142Dig4Export, Almi UppsalaÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-12-11
RUN2017-0141Digital kommunikationsutveckling, Visit RoslagenÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-12-11
RUN2017-0140Uppsala tar ansvar 2017ÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-12-11
RUN2017-0139Ansökan Verksamt.se/UppsalaÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-11
RUN2017-0138Ansökan Bonden i Skolan 2017ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-11
RUN2017-0137Statlig medfinansiering 2019ÄrendeJosefin ÅrevallRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-12-08
RUN2017-0136ÖMS projektkartläggningÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-24
RUN2017-0135Ansökan Digital kommunikationsutveckling VisitRoslagenÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-24
RUN2017-0134Ansökan Mentorer till UF-lärare från näringslivet i Uppsala län UFÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-24
RUN2017-0133Ansökan Handelsutveckling i en växande region TierpÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-24
RUN2017-0132Ansökan Grönare ljus över näringen EnköpingÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-24
RUN2017-0131Ansökan Hållbart Innovationssystem ALMIÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-24
RUN2017-0130Ansökan Sync ALMIÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-24
RUN2017-0129Medborgarfråga GC-väg 288 vid GimoÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-11-24
RUN2017-0128Rekvisition av nationella medel livsmedelÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-22
RUN2017-0127UpplandsstiftelsenÄrendeTomas StavbomRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-11-21
RUN2017-0126Ansökan kommersiell service Lylan/TempoÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-20
RUN2017-0125Ansökan Kommersiell Service Lunda handelÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-20
RUN2017-0124Kungörande och granskning av vägplan för anläggning av öppningsbar bro, väg 841 AlmarestäketÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-11-17
RUN2017-0123Åtgärdsvalsstudier för stationer Skutskär - Storvreta och Östervålastråket, väg 272ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-11-15
RUN2017-0122Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2018ÄrendeTomas StavbomRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-11-08
RUN2017-0121Samrådsmöte för anläggning av ny stäckning väg 1103 Tulkavägen förbi Hallsta pappersbruk, Norrtälje kommun, Stockholms länÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-11-07
RUN2017-0120Ansökan Kommersiell service Nära Dej SkoklosterÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-31
RUN2017-0119Ansökan kommersiell service StratusÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-31
RUN2017-0118Remissyttranden avseende förslag till länsplaner för regional transportinfrastrukturÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-10-31
RUN2017-0117Almi Företagspartner UppsalaÄrendeAndreas ScheutzRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-23
RUN2017-0116ÅteranvändasÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-10-20
RUN2017-0115Budget Regionala utvecklingsnämnden 2018ÄrendeTomas StavbomRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-10-20
RUN2017-0114LTP verksamhetsplan 2018 med utblick 2021ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-10-20
RUN2017-0113Verksamhetsstöd - Avtalsförslag med främjaraktörerÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-20
RUN2017-0112Utvecklingsprojekt Base 10ÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-19
RUN2017-0111Kommunsamråd 2018ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-19
RUN2017-0110Initiativ: Studie - Varför mår ungdomar sämreÄrendeKarin TrotzigRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-10-19
RUN2017-0109Insatser för livsmedelsstrategins genomförandeÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-16
RUN2017-0108Samrådsremiss för gång- och cykelväg Älvkarleby-Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala länÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-13
RUN2017-0107Inbjudan till samråd, Nyps användaravtalÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-10-13
RUN2017-0106Föreslag om regionalt cykelnätÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-13
RUN2017-0105ÅVS Lurbo-VretaÄrendeJosefin ÅrevallRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-10-12
RUN2017-0104Saknad GC-väg längs väg 288 mellan Alunda och GimoÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-10-03
RUN2017-0103Skrivelse till Trafikverket Region Öst gällande åtgärdsvalsstudierÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-29
RUN2017-0102Remiss avseende länsplan för regional transportinfrastrukturplan för Västmanlands län 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-27
RUN2017-0101Fossilfria och effektiva transporter ÖMS - utvecklingsprojekt (ERUF)ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-27
RUN2017-0100Etablering regionalt Exportcenter Uppsala länÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-26
RUN2017-0099Remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, Gävleborgs länÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-25
RUN2017-0098Remiss förändringar väg 76ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-22
RUN2017-0097Förslag till nya föreskrifter för väg 76, Uppsala länÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-22
RUN2017-0096Remiss länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-22
RUN2017-0095Remiss Länsplan 2018-2029 Region DalarnaÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-19
RUN2017-0094Remissyttrande avseende nationell plan för transportsystemet 2018–2029ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-18
RUN2017-0093Utvärdering av Region Uppsalas medlemskap i Stockholmsregionens BrysselkontorÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-15
RUN2017-0092Cykelväg/gångväg i fjärdhundra, längs väg 254ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-15
RUN2017-0091Regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet 2017 - 2020ÄrendeMarta FallgrenRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-14
RUN2017-0090Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens givna uppdrag 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-13
RUN2017-0089”LaddinfraÖst 2,0” - utvecklingsprojekt (ERUF)ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-12
RUN2017-0088Remisseminarium om upprättande av länsplan för regional transportinfrastruktur och nationell transportplan för perioden 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-07
RUN2017-0087Statliga uppdragÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-05
RUN2017-0086HN-2017/12 Inbjudan att lämna synpunkter på avgränsning av miljöbedömning av Länstransportplan för perioden 2018-2029 ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-05
RUN2017-0085GC-överfart Starbo-väg 55ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-05
RUN2017-0084East Central Sweden-Smart region (ECS-ISR)ÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-04
RUN2017-0083Ansökan Konsumenter och livsmedelskedjans produktutvecklingÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-03
LS2017-0444Avgränsningssamråd för Miljöbedömning av länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna år 2018 – 2029 - yttrande senast 30/9ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-08-28
RUN2017-0082Sammanträdestider för regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2018ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-08-24
RUN2017-0081ERUF Innovationsprojekt East Central Sweden - The Innovative Smart RegionÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-08-14
RUN2017-0080Felaktigt skapad av handläggare, makulerasÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenMakulerat2017-08-10
RUN2017-0079Utvidgat folkhälsouppdrag för Upplandsstiftelsen - FINA - Folkhälsa I Natur för Alla - informationÄrendeChristina LindbergRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-07-19
RUN2017-0078Ansökan Växtzon 2.0_UICÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-07-07
RUN2017-0077Ansökan Smart Tillväxt_AlmiÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-07-07
RUN2017-0076RIK projektÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-07-04
RUN2017-0075Ansökan Lokala Cirkulära LivsmedelskedjorÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-07-03
RUN2017-0074Ansökan Indivator RS Start UP_RS JuniorÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-07-03
RUN2017-0073Samrådsmöte - anläggning ny bro vid Stäket väg841 Upplands-BroÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-07-03
RUN2017-0072Ansökan Lead4ChangeÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-06-30
RUN2017-0071Trafiksäkerhet Näs-FockstaÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-06-30
RUN2017-0070Ansökan Hera Hub 2017ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-06-15
RUN2017-0069Inspel till utredningen Sveriges besöksnäring UppsalaÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-06-12
RUN2017-0068Serviceavtal med BiogasÖst ABÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-31
RUN2017-0067Gemensam ESF-mobilisering inom ÖstramellansverigeÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-31
RUN2017-0066Gemensam ERUF-mobilisering inom Östramellansverige ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-31
RUN2017-0065Utveckla BioDrivÖst - projektmedfinansiering ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-31
RUN2017-0064Övertagande av Regionförbundet Uppsalas projektÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-29
RUN2017-0063Konsultavtal upphandling film - projekt #jagmedÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-05-22
RUN2017-0062Ansökan Business Arena StockholmÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-19
RUN2017-0061Ansökan 1:1 Business By Me 2017ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-05-18
RUN2017-0060Medfinansiering Utveckla BioDriv Öst (ERUF)ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-15
RUN2017-0059Överenskommelse om samarbete mellan länen i Östra Mellansverige gällande strukturfondsarbetet 2017-2018ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-15
RUN2017-0058Projekt Start-UP-sala_ALMIÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-10
RUN2017-0057Augmented Export, besöksnäringsprojekt för hållbar produktutvecklingÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-05-09
RUN2017-0056Sammanträdestider för regionala utvecklingsnämnden 2018ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-05-08
RUN2017-0055LTP 2014 2025ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-05-08
RUN2017-0054Samrådsmöte för anläggning av ny bro vid Erikssund, väg 263ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-05-05
RUN2017-0053Projektansökan - Nyanlänt företagande - Organisationen Företagarna ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-03
RUN2017-0052Heby lastterminalÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-04-04
RUN2017-0051Farledsfördjupning Hargs hamnÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-04-04
RUN2017-0050Remissyttrande avseende förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-04-04
RUN2017-0049Rapport T1 - ekonomiÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-04-04
RUN2017-0048Appointment of LEAR for Uppsala Lans Landsting (Region Uppsala) regarding EU's researchprogram Horizon 2020ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-04-04
RUN2017-0047Tertialrapporter RUN 2017ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-04-04
RUN2017-0046Återrapportering angående plan för Region Uppsalas fortsatta arbete med att utveckla DalastråketÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-04-03
RUN2017-0045Kommunsamråd 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-03-17
RUN2017-0044Länstransportplan - uppföljning 2016ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-03-13
RUN2017-0043Skrivelser för kännedom 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-03-09
RUN2017-0042Medfinansiering av värdskap för mänskliga rättighetsdagarnaÄrendeAnna SjölanderRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-03-07
RUN2017-0041Positionspapper om EU:s Sammanhållningspolitik 2020+ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-03-06
RUN2017-0040Överenskommelse om samarbete mellan länen i Östra Mellansverige gällande strukturfondsarbete 2017-2018ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-03-06
RUN2017-0039Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2017ÄrendeAngelica WiklundRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-03-06
RUN2017-0038Beslut om verksamhetsstöd 2017ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-03-06
RUN2017-0037Medborgarsvar framkomlighet väg 288ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-03-01
RUN2017-0036Återrapportering 2016 - Regionförbundet Uppsala län En sammanfattning av verksamheten för utgiftsområde 19 Regional tillväxt ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-02-28
RUN2017-0035Uppdragsbeskrivning forum för fysisk planering (FFFP)ÄrendeKatharina StaflundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-02-21
RUN2017-0034Informationer till regionala utvecklingsnämnden 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-02-20
RUN2017-0033Länstransportplan (LTP) årssnurraÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-02-14
RUN2017-0032Fastställelse av föredragningslista regionala utvecklingsnämnden 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-02-10
RUN2017-0031Regionalt Serviceprogram för Uppsala län 2014-2018ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-02-08
RUN2017-0030BredbandskoordinatorÄrendeLovisa NeikterRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-02-08
RUN2017-0029Avgränsningssamråd avseende miljöbedömning för region Örebros länstransportplan 2018-2029ÄrendeRickard EhnRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-02-06
RUN2017-0028Utvecklingschefens rapport till regionala utvecklingsnämnden 2017ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-02-01
RUN2017-0027Cykelstrategi för Uppsala länÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-02-01
RUN2017-0026Avgränsningssamråd för miljöbedömning av länstransportplanen för Södermanlands län 2018-2029ÄrendeRickard EhnRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-30
RUN2017-0025Kompis projektet havsplaneringÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-26
RUN2017-0024Avtal avseende medverkan i #jagmed - Unga utbildning och arbeteÄrendeShara UnnebergRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-25
RUN2017-0023Bekräftelse eknomiska åtaganden anslagspost 24 under 1:1 Regionala tillväxtåtgärderÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-24
RUN2017-0022Nomineringar till Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraftÄrendeTomas StavbomRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-20
RUN2017-0021Remissyttrande angående ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018–2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning.ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-19
RUN2017-0020Åtgärdsvalsstudie resande till och från VängeÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-19
RUN2017-0019Svar angående Knivsta kommuns förtydligande gällande investeringsmedel för cykelväg utmed länsväg 255 mellan Flottsund–VassundaÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-19
RUN2017-0018Länstransportplan 2018-2029ÄrendeKatharina StaflundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-19
RUN2017-0017Regionala utvecklingsmedel, medlemskap och serviceavgifterÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-19
RUN2017-0016Uppdrag 3*3 till förvaltningenÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-19
RUN2017-0015Regionala utvecklingsnämndens budget 2017ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-19
RUN2017-0014Regionala Utvecklingsmedel - 1:1ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-16
RUN2017-0013Affärsutvecklingscheckar 2017-2019ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-16
RUN2017-0012Remiss - Krav och råd för planläggningsprocessenÄrendeRickard EhnRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-16
RUN2017-0011Beredning av ärenden till regionala utvecklingsnämndens sammanträden 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-13
RUN2017-0010Kurser och konferenser 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-13
RUN2017-0009Val av ledamöter till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskottÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-13
RUN2017-0008Sammanträdestider för regionala utvecklingsnämnden 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-13
RUN2017-0007Sammanträdestider för regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-13
RUN2017-0006Delegationsordning för regionala utvecklingsnämndenÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-12
RUN2017-0005Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslutÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-12
RUN2017-0004Anmälan av beslut enligt delegation för regionala utvecklingsnämndenÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-12
RUN2017-0003Kallelser och protokoll regionala utvecklingsnämnden 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-12
RUN2017-0002Budget RUN 2017ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-12
RUN2017-0001Planering och beslut för hållbar utvecklingÄrendeRickard EhnRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-11