Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
RA2022-00512Förfågan om medgivande till avpublicering av styrande dokumentÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2022-06-29
RA2022-00511Begäran om att ta del av patientjournaler till studien: Cancerrisk hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdomÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2022-06-29
RA2022-00510Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2022-06-29
RA2022-00509Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2022-06-29
RA2022-00508Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2022-06-29
RA2022-00507Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2022-06-29
RA2022-00506Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2022-06-29
RA2022-00505Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2022-06-29
RA2022-00504Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2022-06-29
RA2022-00503Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2022-06-29
RA2022-00502Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2022-06-28
RA2022-00501Begäran om att ta del av patientjournal från ElisabethsjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2022-06-28
RA2022-00500Begäran om att ta del av hyreskontrakt mellan Landstingsfastigheter och Diakonistiftelsen SamariterhemmetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2022-06-27
RA2022-00499Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2022-06-27
RA2022-00498Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2022-06-23
RA2022-00497Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-23
RA2022-00496Begäran om att ta del av handlingar från Tobo konvalescenthemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-22
RA2022-00495Fråga om hantering av arkivhandlingar på systemutdelningÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2022-06-22
RA2022-00494Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-22
RA2022-00493Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-22
RA2022-00492Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-22
RA2022-00491Begäran om att ta del av utdrag ur patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-22
RA2022-00490Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-22
RA2022-00489Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-22
RA2022-00488Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal och patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-22
RA2022-00487Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2022-06-22
RA2022-00486Begäran om att ta del av godkännande av en etisk ansökan för en patientstudie ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-21
RA2022-00485Fråga från fastighet och service angående arkivering av elektronisk dokumentation gällande avhändade fastigheterÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetBehandlas2022-06-21
RA2022-00484Fråga från Akademiska sjukhuset om hanteringen av äldre psykologjournaler från barnsjukhuset, mm.ÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2022-06-20
RA2022-00483Leverans från Digitaliseringsavdelningen, RegionkontoretÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2022-06-20
RA2022-00482Begäran om att ta del av material om Kulturplats WikÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-20
RA2022-00481Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-17
RA2022-00480Begäran om att ta del av tillväxtkurvor från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-17
RA2022-00479Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-16
RA2022-00478Begäran om att ta del av avtal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-15
RA2022-00477Begäran om att ta del av betyg från VårdgymnasietÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-15
RA2022-00476Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-15
RA2022-00475Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-15
RA2022-00474Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-15
RA2022-00473Begäran om att ta del av utdrag från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-15
RA2022-00472Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-15
RA2022-00471Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-15
RA2022-00470Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-14
RA2022-00469Begäran om att ta del av personakt från ungdomsanstalt/fängelseÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-14
RA2022-00468Leverans från Barnnutritionsavdelningen, Akademiska sjukhusetÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2022-06-14
RA2022-00467Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-13
RA2022-00466Begäran av journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-10
RA2022-00465Begäran av journal ÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-06-10
RA2022-00464Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-06-10
RA2022-00463Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-06-10
RA2022-00462Begäran av BVC-journal från Capio VC EnköpingÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-06-10
RA2022-00461Begäran av BVC-journal från Flogsta BVCÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-06-10
RA2022-00460Begäran av BVC-journal från Östervåla ÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-06-10
RA2022-00459Begäran av journalÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-06-10
RA2022-00458Hantering av skyddade personuppgifterÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2022-06-08
RA2022-00457Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-08
RA2022-00456Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-08
RA2022-00455Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-08
RA2022-00454Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-08
RA2022-00453Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-08
RA2022-00452Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-08
RA2022-00451Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-08
RA2022-00450Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-08
RA2022-00449Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-07
RA2022-00448Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-03
RA2022-00447Regionarkivets tillsyn av arkivlokaler 2022ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2022-06-03
RA2022-00446Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-03
RA2022-00445Begäran om att ta del av journalkopior från ögonkliniken Akademiska sjukhuset 1975-1985ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-06-03
RA2022-00444Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-06-03
RA2022-00443Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-02
RA2022-00442Begäran om att ta del av tillväxtkurvan från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-02
RA2022-00441Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-02
RA2022-00440Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-02
RA2022-00439Begäran om att ta del av egen och avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2022-06-01
RA2022-00438Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-01
RA2022-00437Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-01
RA2022-00436Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-06-01
RA2022-00435Begäran om att ta del av personhandlingar från Gamla Uppsala BussÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-31
RA2022-00434Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-31
RA2022-00433Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-30
RA2022-00432Begäran om att ta del av diarieförd handling från LandstingsserviceÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-30
RA2022-00431Begäran om att ta del av beslut från LandstingsfullmäktigeÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-30
RA2022-00430Fråga om att ta del av Region Uppsalas klassificeringsstruktur i WordformatÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2022-05-30
RA2022-00429Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-27
RA2022-00428Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-27
RA2022-00427Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-27
RA2022-00426Begäran om att ta del av patientjournal från Boländerna VCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-25
RA2022-00425Begäran om att ta del av patientjournal rörande hörselnedsättningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-25
RA2022-00424Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-25
RA2022-00423Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-25
RA2022-00422Begäran om att ta del av personalmatrikel ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-25
RA2022-00421Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalen ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-25
RA2022-00420Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-25
RA2022-00419Arkivering av skolhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-24
RA2022-00418Begäran om att ta del av pensionsbrevÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-24
RA2022-00417Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournaler från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-24
RA2022-00416Begäran om att ta del av betyg från Raoul WallenbergskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-24
RA2022-00415Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-23
RA2022-00414Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-23
RA2022-00413Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-23
RA2022-00412Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-23
RA2022-00411Begäran om att ta del av patientjournal från Berit Engströms LäkarpraktikÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-23
RA2022-00410Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-23
RA2022-00409Fråga från Öregrunds vårdcentral om hantering av gastroremissvarÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2022-05-23
RA2022-00408Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-23
RA2022-00407Begäran om att ta del av barnhemsakt ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-23
RA2022-00406Begäran om att ta del av patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-23
RA2022-00405Begäran om att ta del av diarieförd handling från Kultur och folkbildningsnämnden ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-20
RA2022-00404Begäran om att ta del av betyg från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-20
RA2022-00403Samtycken rörande utbildningsfilmer till digital Public 360-utbildning för handläggareÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetBehandlas2022-05-20
RA2022-00402Begäran om att ta del av diarieförd handling från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2022-05-19
RA2022-00401Begäran om att ta del av personalhandlingar ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-19
RA2022-00400Frågor från Regionalt Biobankscentrum rörande arkivering och diarieföringÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2022-05-19
RA2022-00399Fråga från neonatal angående arkivering eller migrering av systemet ICCAÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetBehandlas2022-05-18
RA2022-00398Begäran om att ta del av patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2022-05-18
RA2022-00397Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-18
RA2022-00396Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-18
RA2022-00395Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-18
RA2022-00394Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-18
RA2022-00393Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-18
RA2022-00392Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-18
RA2022-00391Begäran om att ta del av personalhandlingarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-18
RA2022-00390Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-17
RA2022-00389Begäran om att ta del av revisionsberättelser av Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2022-05-17
RA2022-00388Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-16
RA2022-00387Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska Sjukhuset och Svartbäckens VCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-16
RA2022-00386Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska Sjukhuset och Lasarettet i EnköpingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-16
RA2022-00385Begäran om BVC-journalÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-05-16
RA2022-00384Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-16
RA2022-00383Begäran om att ta del av diarieförda handlingar från LandstingsserviceÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-16
RA2022-00382Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-16
RA2022-00381Begäran om att ta del av betygÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-16
RA2022-00380Begäran om att ta del av egen patientjournal från Östhammars SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-13
RA2022-00379Forskarbesök för att få ta del av ritningar från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-13
RA2022-00378Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-13
RA2022-00377Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-13
RA2022-00376Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-13
RA2022-00375Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-13
RA2022-00374Begäran om att ta del av av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-12
RA2022-00373Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-12
RA2022-00372Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-11
RA2022-00371Begäran om att ta del av arbetsgivarintygÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-11
RA2022-00370Tolkning av gallringsstöd för handlingar i steril verksamhetÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2022-05-10
RA2022-00369Hantering av tjänsteutlåtanden som inte tas upp för politiskt beslutÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2022-05-10
RA2022-00368Begäran om att ta del av betyg från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-10
RA2022-00367Begäran om att ta del av barnhemsakt från Lindgårdens barnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-09
RA2022-00366Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-09
RA2022-00365Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2022-05-09
RA2022-00364Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-05-09
RA2022-00363Ansökan om att ta del av patientjournalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-05-09
RA2022-00362Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-05-09
RA2022-00361Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-05-09
RA2022-00360Begäran om att ta del av BVC-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-05-09
RA2022-00359Leverans från Nämndkansliet, RegionkontoretÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2022-05-09
RA2022-00358Begäran om att ta del av protokoll från Sevesotillsyn ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-09
RA2022-00357Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-09
RA2022-00356Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-06
RA2022-00355Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-06
RA2022-00354Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-06
RA2022-00353Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-06
RA2022-00352Begäran om att ta del av direktörsbeslut från Lasarettet i EnköpingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-06
RA2022-00351Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-06
RA2022-00350Fråga från region Sörmland angående gallring av VårdsynpunkterÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetBehandlas2022-05-06
RA2022-00349Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-04
RA2022-00348Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-04
RA2022-00347Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-04
RA2022-00346Begäran om att ta del av födelsetid, längd, vikt ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-04
RA2022-00345Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-04
RA2022-00344Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-04
RA2022-00343Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-03
RA2022-00342Uppdaterad arkivbeskrivning Gamla Uppsala Buss ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2022-05-03
RA2022-00341Begäran om att ta del av diariefört ärende från Patientärenden Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-02
RA2022-00340Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-02
RA2022-00339Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-05-02
RA2022-00338Begäran om att ta del av patientjournal från ElisabethsjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-29
RA2022-00337Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-29
RA2022-00336Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-28
RA2022-00335Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-28
RA2022-00334Begäran om journalkopiorÄrendeVictoria MeurlingRegionarkivetAvslutat2022-04-28
RA2022-00333Begäran från försäkringsbolag om fullständig BVC-journalÄrendeVictoria MeurlingRegionarkivetAvslutat2022-04-28
RA2022-00332Begäran om att ta del av patientjournal från ElisabethsjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-27
RA2022-00331Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-27
RA2022-00330Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-26
RA2022-00329Begäran om att ta del av personalhandlingar från Samariterhemmets SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-26
RA2022-00328Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-26
RA2022-00327Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-26
RA2022-00326Begäran om att ta del av diarieförda handlingar från Fastighet och ServiceÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-25
RA2022-00325Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-25
RA2022-00324Begäran om att ta del av patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-25
RA2022-00323Fråga om arkivkrav vid upphandling av IT-systemÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2022-04-25
RA2022-00322Begäran från försäkringsbolag om BVC-journal och remisserÄrendeVictoria MeurlingRegionarkivetAvslutat2022-04-25
RA2022-00321Begäran om avliden anhörigs journal från onkologenÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-04-22
RA2022-00320Begäran av BVC-journal från SvartbäckenÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-04-22
RA2022-00319Begäran av BVC-journal från BVC Enköpings vårdcentralÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-04-22
RA2022-00318Begäran av BVC-journal från Bålsta BVCÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-04-22
RA2022-00317Begäran av journal från ElisabethsjukhusetÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-04-22
RA2022-00316Begäran om att ta del av betyg från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-21
RA2022-00315Begäran om att del av avtal från Lasarettet i EnköpingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00314Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00313Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00312Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00311Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00310Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00309Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00308Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00307Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00306Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00305Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00304Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00303Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00302Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00301Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00300Begäran om att ta del av patientjournal från FTV BålstaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00299Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00298Begäran om att ta del av avlidna anhörigas patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00297Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00296Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00295Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-20
RA2022-00294Begäran om att ta del av personalhandlingarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-19
RA2022-00293Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-19
RA2022-00292Begäran om att ta del av betyg från VårdgymnasietÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-19
RA2022-00291Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-14
RA2022-00290Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-12
RA2022-00289Begäran om att ta del barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-12
RA2022-00288Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-12
RA2022-00287Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-12
RA2022-00286Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-11
RA2022-00285Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-11
RA2022-00284Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-11
RA2022-00283Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-11
RA2022-00282Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-11
RA2022-00281Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-11
RA2022-00280Begäran om att ta del av barnhemsakt från Stabby BarnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-11
RA2022-00279Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-11
RA2022-00278Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-04-08
RA2022-00277Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-04-08
RA2022-00276Begäran om kopior av annans journal med fullmakt. Akademiska sjukhuset 2022.ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-04-08
RA2022-00275Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-08
RA2022-00274Begäran om att ta del av födelsetid, längd och vikt från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-08
RA2022-00273Leverans från Klinisk neurofysiologi, Akademiska sjukhusetÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2022-04-08
RA2022-00272Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-07
RA2022-00271Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-07
RA2022-00270Begäran om att ta del av personalhandlingar från Hågaby och Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-06
RA2022-00269Fråga från enheten för webbkommunikation om hantering av eventinbjudningarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2022-04-06
RA2022-00268Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-06
RA2022-00267Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-06
RA2022-00266Omvärldsbevakning arkivflyttÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2022-04-05
RA2022-00265Frågor angående bevarande- och gallringsplan m.m.ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2022-04-05
RA2022-00264Fråga om hantering av Akademiska sjukhusets konstföreningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2022-04-05
RA2022-00263Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-05
RA2022-00262Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-05
RA2022-00261Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-05
RA2022-00260Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-04
RA2022-00259Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-04
RA2022-00258Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-04
RA2022-00257Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-04
RA2022-00256Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-04
RA2022-00255Begäran om att ta del av diarieförd handlingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-04
RA2022-00254Begäran om att ta del av egen patientjournal från Region UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-04
RA2022-00253Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-01
RA2022-00252Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-04-01
RA2022-00251Begäran om att ta del av betyg från Landstingets Vårdskola: VårdgymnasietÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-31
RA2022-00250Fråga från Akademiska sjukhuset om hantering av återrapporter från apoteket till förskrivareÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2022-03-31
RA2022-00249Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-30
RA2022-00248Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-30
RA2022-00247Begäran om att ta del av patientjournal från Uddevalla SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-30
RA2022-00246Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-30
RA2022-00245Begäran om att ta del av diarieförda handlingar från Fastighet och ServiceÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-30
RA2022-00244Frågor om webbdiariumÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2022-03-30
RA2022-00243Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-30
RA2022-00242Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-29
RA2022-00241Arkivansvarig och arkivredogörare Lasarettet i Enköping 2022ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2022-03-29
RA2022-00240Enkät om arkivverksamhetens organsationÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2022-03-28
RA2022-00239Forskarbesök för att ta del av patientjournaler från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2022-03-28
RA2022-00238Begäran om att ta del av barnhemsakt från Kävra BarnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-28
RA2022-00237Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-28
RA2022-00236Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-28
RA2022-00235Begäran om att ta del av betyg från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-28
RA2022-00234Begäran om att ta del av ritningar från UlleråkersområdetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-28
RA2022-00233Leverans från Folktandvården EnköpingÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-28
RA2022-00232Begäran om journalkopior från Akademiska sjukhusetÄrendeVictoria MeurlingRegionarkivetAvslutat2022-03-28
RA2022-00231Begäran från försäkringsbolag om journalkopiorÄrendeVictoria MeurlingRegionarkivetAvslutat2022-03-28
RA2022-00230Begäran om egen journal från Akademiska sjukhusetÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-03-25
RA2022-00229Begäran om egen journal från Akademiska sjukhusetÄrendeVictoria MeurlingRegionarkivetAvslutat2022-03-25
RA2022-00228Begäran om sammanfattning av BVC-journal från BVC BjörklingeÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-03-25
RA2022-00227Begäran om avliden anhörigs journal från Ulleråkers sjukhusÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-03-25
RA2022-00226Begäran om personalakterÄrendeVictoria MeurlingRegionarkivetAvslutat2022-03-24
RA2022-00225Begäran om journal eller PAD-kopiorÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-03-23
RA2022-00224Begäran om BVC-journal från KnivstaÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-03-23
RA2022-00223Begäran om BVC-journalÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-03-23
RA2022-00222Begäran av avliden anhörigs journal ÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-03-22
RA2022-00221Begäran om BVC-journal ÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-03-21
RA2022-00220Begäran om journal från Bålstadoktorn BVCÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-03-21
RA2022-00219Begäran om journal från BålstadoktornÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-03-21
RA2022-00218Begäran om BVC-journal från TierpÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-03-21
RA2022-00217Begäran om BVC-journal från Gottsunda BVCÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-03-21
RA2022-00216Begäran om BVC-journal från BVC GottsundaÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-03-21
RA2022-00215Leverans från Gynmottagningen, Lasarettet i EnköpingÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-18
RA2022-00214Gallringsbeslut på delegationÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2022-03-18
RA2022-00213Begäran om att ta del av BVC-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-18
RA2022-00212Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-18
RA2022-00211Begäran om att ta del av BVC-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-18
RA2022-00210Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-18
RA2022-00209Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-18
RA2022-00208Begäran om att ta del av BVC-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-18
RA2022-00207Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Tierps SjukstugaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-18
RA2022-00206Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-18
RA2022-00205Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-17
RA2022-00204Begäran av ta del av patientjournalerÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-17
RA2022-00203Begäran av ta del av BVC-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-17
RA2022-00202Begäran av ta del av BVC-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-17
RA2022-00201Begäran av ta del av BVC-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-17
RA2022-00200Begäran av ta del av BVC-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-17
RA2022-00199Begäran av ta del av journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-17
RA2022-00198Begäran av ta del av BVC-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-17
RA2022-00197Begäran av ta del av BVC-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-17
RA2022-00196Begäran av ta del av BVC-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-17
RA2022-00195Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-16
RA2022-00194Fråga angående långstidsbevarande av digital informationÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-03-16
RA2022-00193Begäran om att ta del av avtal från UpphandlingsenhetenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-15
RA2022-00192Fråga om hantering av handlingar hittade i förråd Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2022-03-14
RA2022-00191Begäran om att ta del av handlingar från Helgesta Vårdhem / Lindgården ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-14
RA2022-00190Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-14
RA2022-00189Fråga om hantering av gamla pappersjournaler inom Tierps vårdcentrumÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2022-03-11
RA2022-00188Leverans från fastighet och serviceÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2022-03-11
RA2022-00187Begäran om att ta del av PAD/journalkopia ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-11
RA2022-00186Begäran om att del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-11
RA2022-00185Leverans från Infektionsmottagningen, Akademiska sjukhusetÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2022-03-11
RA2022-00184Begäran om att ta del av handlingar från bildandet av stiftelser för Jälla egendom och Björknäs gårdÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-10
RA2022-00183Fråga om hantering av privata vårdgivares patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-09
RA2022-00182Förfrågan om relationsritningar över Psykiatrins husÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2022-03-09
RA2022-00181Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-09
RA2022-00180Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-09
RA2022-00179Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-09
RA2022-00178Begäran om att ta del av födelsetid ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-08
RA2022-00177Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-07
RA2022-00176Begäran om att ta del av patientjournal från Plent-klinikenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-07
RA2022-00175Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-04
RA2022-00174Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-04
RA2022-00173Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-04
RA2022-00172Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-04
RA2022-00171Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-04
RA2022-00170Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-03
RA2022-00169Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-03
RA2022-00168Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-03
RA2022-00167Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-03
RA2022-00166Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-03
RA2022-00165Fråga från Enköpings Husläkarcentrum om hantering av kassarapporteringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2022-03-02
RA2022-00164Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-02
RA2022-00163Leverans från Nära vård och hälsaÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-03-01
RA2022-00162Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-01
RA2022-00161Begäran från Länsförsäkringar om BVC-journalÄrendeVictoria MeurlingRegionarkivetAvslutat2022-03-01
RA2022-00160Begäran om BVC-journalerÄrendeVictoria MeurlingRegionarkivetAvslutat2022-03-01
RA2022-00159Begäran från Länsförsäkringar om BVC-journalÄrendeVictoria MeurlingRegionarkivetAvslutat2022-03-01
RA2022-00158Begäran från Länsförsäkringar om BVC-journaler ÄrendeVictoria MeurlingRegionarkivetAvslutat2022-03-01
RA2022-00157Begäran om att ta del av patientjournal från Ulleråkers SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-03-01
RA2022-00156Begäran om avliden anhörigs journalhandlingar från Akademiska sjukhusetÄrendeVictoria MeurlingRegionarkivetAvslutat2022-03-01
RA2022-00155Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-28
RA2022-00154Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-25
RA2022-00153Begäran om att ta del av mötesprotokoll från PensionärsrådetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-25
RA2022-00152Begäran om att ta del av personalhandlingarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-24
RA2022-00151Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-24
RA2022-00150Begäran av journal från Akademiska sjukhusetÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-02-24
RA2022-00149Begäran av BVC-journalÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-02-24
RA2022-00148Begäran om att ta del av patientjournal från Nyby VCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-23
RA2022-00147Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-23
RA2022-00146Begäran om att ta del av utdrag ur journal från HusläkarakutenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-23
RA2022-00145Förfrågan om vägledning rörande digitala blanketter vid Svenska BiobanksregistretÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2022-02-22
RA2022-00144Begäran om journal från Uppsala barncentrum och vårdcentralÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-02-22
RA2022-00143Begäran om BVC-journal från Ekeby hälsocenterÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-02-22
RA2022-00142Begäran om avliden anhörigs journal från Akademiska sjukhusetÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-02-22
RA2022-00141Begäran om BVC-journal från Stenhagens vårdcentralÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-02-22
RA2022-00140Begäran om BVC-journal från Gottsunda vårdcentralÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-02-22
RA2022-00139Begäran av BVC-journal från Barnspecialistmottagningen i TierpÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-02-22
RA2022-00138Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-21
RA2022-00137Resursavtal R7e 2022Avtalsärende Leif SandbergRegionarkivetBehandlas2022-02-21
RA2022-00136Begäran om att ta del av diarieförda handlingar från Kultur och bildningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-18
RA2022-00135Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-18
RA2022-00134Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal och övriga journalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-18
RA2022-00133Begäran om att ta del av barnhemsakt ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-18
RA2022-00132Begäran om att ta del av uppgifter från förlossningsjournal från Enköpings LasarettÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-18
RA2022-00131Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-17
RA2022-00130Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-17
RA2022-00129Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-17
RA2022-00128Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-17
RA2022-00127Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-17
RA2022-00126Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-16
RA2022-00125Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-16
RA2022-00124Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-16
RA2022-00123Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-15
RA2022-00122Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-15
RA2022-00121Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-15
RA2022-00120Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-15
RA2022-00119Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-15
RA2022-00118Begäran om att ta del av patientjournal från Folktandvården GottsundaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-15
RA2022-00117Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-15
RA2022-00116Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-15
RA2022-00115Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-15
RA2022-00114Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-15
RA2022-00113Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-15
RA2022-00112Begäran om att ta del av dödsfallsintygÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-15
RA2022-00111Begäran om att ta del av patientjournal från Sandvik CoromantÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-14
RA2022-00110Leverans från Nära vård och hälsaÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-02-11
RA2022-00109Frågor rörande Offentlighet och sekretesslagenÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2022-02-11
RA2022-00108Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-02-11
RA2022-00107Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-02-10
RA2022-00106Begäran om att ta del av inskrivningsanteckning, operationsberättelse samt PADÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-02-10
RA2022-00105Begäran om att ta del av journalhandlingar från operation 1985-1986ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-02-10
RA2022-00104Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-02-10
RA2022-00103Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-02-10
RA2022-00102Begäran om att ta del av journal från Akuten, Akademiska sjukhuset, 1980-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-02-10
RA2022-00101Begäran om att ta del av diarieförd handlingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-09
RA2022-00100Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-02-08
RA2022-00099Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhuset, BarnakutenÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-02-08
RA2022-00098Begäran om att ta del av PAD-kopior eller journalhandling där diagnos framgårÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-02-08
RA2022-00097Begäran (med fullmakt) om kopior av annans journal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-02-08
RA2022-00096Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-08
RA2022-00095Arbetsbeskrivning för regiongemensamma arkivarien 2022ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2022-02-07
RA2022-00094Regionarkivets verksamhetsplan 2022ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2022-02-07
RA2022-00093Forskarbesök för att få ta del av handlingar från Elisabeth DillnerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-07
RA2022-00092Leverans från Gamla Uppsala Buss ABÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-02-04
RA2022-00091Leverans från sjukhusadministationen, Akademiska sjukhusetÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2022-02-04
RA2022-00090Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-04
RA2022-00089Begäran om att ta del av diariefört ärende ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-03
RA2022-00088Begäran om att ta del av motioner från regionfullmäktiges protokollÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-02
RA2022-00087Begäran om att ta del av patientjournaler från Akademiska Sjukhuset till medicinsk studieÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-02
RA2022-00086Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-02
RA2022-00085Begäran om att ta del av elevhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-02
RA2022-00084Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-02
RA2022-00083Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-02
RA2022-00082Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-02
RA2022-00081Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-02
RA2022-00080Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-02
RA2022-00079Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-02
RA2022-00078Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska Sjukhuset ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-02
RA2022-00077Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-02
RA2022-00076Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-02
RA2022-00075Begäran om att ta del av omsorgsakt från SärskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-01
RA2022-00074Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-02-01
RA2022-00073Meddelande från Akademiska sjukhuset om nytt delegationsbeslut om arkivansvarig och arkivredogörareÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2022-01-31
RA2022-00072Förfrågan från arkivstudenter vid Uppsala universitet om att komma på studiebesök vid regionarkivetÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-01-31
RA2022-00071Förfrågan från ABM-studenter vid Uppsala universitet om att komma på studiebesök vid regionarkivetÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2022-01-31
RA2022-00070Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-31
RA2022-00069Begäran om att ta del av barnhemsakt från Kävra BarnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-31
RA2022-00068Fråga rörande bevarande eller gallring av en handlingÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2022-01-28
RA2022-00067Fråga om arkivansvariga och arkivredogörareÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2022-01-28
RA2022-00066Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-27
RA2022-00065Begäran om journal från SamariterhemmetÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-27
RA2022-00064Begäran om journal/PAD-kopior från UAS KK och Samariterhemmets KKÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-27
RA2022-00063Begäran om journal från barnklinikenÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-27
RA2022-00062Fråga från regionarkivet Region Kronoberg rörande digital arkivering av röntgenbilderÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2022-01-26
RA2022-00061Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-26
RA2022-00060Begäran om avliden anhörigs patientjournal från Nosocomium AcademicumÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-26
RA2022-00059Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-26
RA2022-00058Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-26
RA2022-00057Begäran om BVC-journal från Stenhagens vårdcentralÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-25
RA2022-00056Begäran om PAD-kopior från UAS ThoraxklinikenÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-25
RA2022-00055Begäran om BVC-journal från TierpÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-25
RA2022-00054Begäran om PAD/cytologi-utlåtanden från Akademiska sjukhusetÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-25
RA2022-00053Begäran om vaccinationslistaÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-25
RA2022-00052Begäran av BVC-journal från Familjeläkarna BVCÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-25
RA2022-00051Plan för bokbinderi- och konserveringsverksamheten vid Regionarkivet Uppsala län år 2022ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2022-01-25
RA2022-00050Begäran om att ta del av handlingar från Enköping-Håbo sjukvårdsdistriktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-25
RA2022-00049Uppdaterad arkivbeskrivning för Gamla Uppsala Buss ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2022-01-25
RA2022-00048Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-24
RA2022-00047Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-24
RA2022-00046Begäran om att ta del av egna patienjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-24
RA2022-00045Leverans från Folke Bernadotte regionhabiliteringÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2022-01-24
RA2022-00044Frågor om regionarkivet förmedlade via handläggare från Uppsala kommunÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2022-01-21
RA2022-00043Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-20
RA2022-00042Begäran om att ta del av patientjournaler från Lasarettet i Enköping och Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-20
RA2022-00041Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-19
RA2022-00040Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-19
RA2022-00039Begäran om att ta del av information om läkare från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-18
RA2022-00038Leverans från habiliteringen, nära vård och hälsaÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2022-01-18
RA2022-00037Leverans från PrebusÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-01-18
RA2022-00036Begäran om att ta del av födelsetid från Enköpings lasarettÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-17
RA2022-00035Fråga från Habiliteringen för hörselnedsättning om hantering av psykologiska testerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2022-01-14
RA2022-00034Begäran om journalhandling eller PAD-kopiaÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-13
RA2022-00033Begäran om journalhandling eller PAD-kopiaÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-13
RA2022-00032Begäran om journalhandling eller PAD-kopiaÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-13
RA2022-00031Begäran om journalhandling eller PAD-kopiaÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-13
RA2022-00030Begäran om journalhandlingar eller PAD-kopiaÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-13
RA2022-00029Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-13
RA2022-00028Begäran om att ta del av vaccinationerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-13
RA2022-00027Leverans från VO plastikkirurgi och käkkirurgi ÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2022-01-13
RA2022-00026Begäran om att ta del av födelsetid, längd, vikt och patientjournal från Gottsunda FTVÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-13
RA2022-00025Begäran av journalhandling eller PAD-kopiorÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-13
RA2022-00024Begäran om journalhandlingar eller PAD-kopiorÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-13
RA2022-00023Begäran om PAD-kopior från Akademiska sjukhusetÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-13
RA2022-00022Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-13
RA2022-00021Begäran om BVC-journal från Uppsalas barncentrum och vårdcentralÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2022-01-13
RA2022-00020Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-12
RA2022-00019Fråga från Akademiska sjukhuset om hantering av samtycken efter diarieföringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2022-01-12
RA2022-00018Begäran om att ta del av fotografiÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-12
RA2022-00017Begäran om att ta del av information om Östhammars sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-12
RA2022-00016Begäran om att ta del av bilder av UlleråkersområdetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-11
RA2022-00015Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-11
RA2022-00014Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska Sjukhuset och Lasarettet i EnköpingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-11
RA2022-00013Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-10
RA2022-00012Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-10
RA2022-00011Begäran om att ta del av avlidna anhörigas patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-10
RA2022-00010Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-10
RA2022-00009Begäran om att ta del av egna patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-07
RA2022-00008Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-07
RA2022-00007Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-07
RA2022-00006Fråga från Akademiska sjukhuset om gallring av kommunavvikelser i pappersformÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2022-01-05
RA2022-00005Avtal Samverkan R7e-arkiv med region Jämtland-HärjedalenAvtalsärende Leif SandbergRegionarkivetBehandlas2022-01-04
RA2022-00004Arkiveringsprincip för R7e-arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2022-01-04
RA2022-00003Begäran om att ta del av födelsetid från Enköpings LasarettÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-03
RA2022-00002Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från SamariterhemmetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-03
RA2022-00001Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2022-01-03
RA2021-00873Begäran om att ta del av barnhemsaktÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2021-12-29
RA2021-00872Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-23
RA2021-00871Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-23
RA2021-00870Begäran om att ta del av barnhemsaktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-22
RA2021-00869Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-21
RA2021-00868Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska Sjukhuset och BUP ÖsthammarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-21
RA2021-00867Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-21
RA2021-00866Skanning och tillgängliggörande av regionarkivets äldre ritningar avseende UlleråkersområdetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2021-12-21
RA2021-00865Begäran om att ta del av dödsorsaksintygÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-21
RA2021-00864Fråga om bevarande och gallring av Akademiska sjukhusets information i tidigare använda bloggarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-12-21
RA2021-00863Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-21
RA2021-00862Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Ulleråkers SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-20
RA2021-00861Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-20
RA2021-00860Begäran om att ta del av barnhemsaktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-20
RA2021-00859Studiebesök vid regionarkivet 7 och 16 december 2021ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2021-12-17
RA2021-00858Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-16
RA2021-00857Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-15
RA2021-00856Begäran om att ta del av barnhemsakt från Lindgårdens barnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-15
RA2021-00855Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-14
RA2021-00854Forskarbesök för att ta del av handlingar från Wattholma sanatoriums patientföreningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-14
RA2021-00853Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-13
RA2021-00852Begäran om att ta del av protokoll och övriga handlingar angående Capios övertagande av Liljeforstorgs VCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-13
RA2021-00851Hantering av förvaltningsdokumentation för BeslutsstödÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2021-12-13
RA2021-00850Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-10
RA2021-00849Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-10
RA2021-00848Begäran om att ta del av patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-10
RA2021-00847Begäran om att ta del av barnhemsakt från Lindgårdens barnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-08
RA2021-00846Bevarande/gallring av dokumentation om förtjänstteckenÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2021-12-08
RA2021-00845Begäran om att ta del av årsrapporter från Enköpings LasarettÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-08
RA2021-00844Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-07
RA2021-00843Arkivering av fakturaskanningssystemet FaktumÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2021-12-07
RA2021-00842Begäran om att ta del av handlingar från BUFA Bulgarienföreningen för adoptivfamiljerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-07
RA2021-00841Informationsförvaltning och system för informationshanteringsplanerÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2021-12-07
RA2021-00840Begäran om att ta del av diarieförd handlingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-06
RA2021-00839Begäran om att ta del av diarieförd handlingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-06
RA2021-00838Begäran om att få ta del av egna journalkopiorÄrendeVictoria MeurlingRegionarkivetAvslutat2021-12-06
RA2021-00837Begäran från Länsförsäkringar om att ta del av journalerÄrendeVictoria MeurlingRegionarkivetAvslutat2021-12-06
RA2021-00836Begäran om bvc-journal från GimoÄrendeVictoria MeurlingRegionarkivetAvslutat2021-12-06
RA2021-00835Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-03
RA2021-00834Begäran om att ta del av patientjournal från Carl von LinnéklinikenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-03
RA2021-00833Begäran om att ta del av förlossningsjournal och barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-03
RA2021-00832Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-03
RA2021-00831Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-03
RA2021-00830Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-02
RA2021-00829Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-02
RA2021-00828Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-02
RA2021-00827Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-01
RA2021-00826Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-01
RA2021-00825Besök för att ta del av handlingar från PatientnämndenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-01
RA2021-00824Begäran om annans journal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-01
RA2021-00823Begäran om annans BVC- och BVHjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-01
RA2021-00822Begäran om annans BVC-journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-12-01
RA2021-00821Begäran om att ta del av pantbrevÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-30
RA2021-00820Begäran om att ta del av avlidna anhörigas patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-30
RA2021-00819Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-30
RA2021-00818Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-30
RA2021-00817Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-29
RA2021-00816Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-29
RA2021-00815Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-29
RA2021-00814Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-29
RA2021-00813Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-29
RA2021-00812Fråga från kommunikatör/webbredaktör om bevarande och gallring av information om Covid-19 på Region Uppsalas webbplatserÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-11-29
RA2021-00811Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-29
RA2021-00810Begäran om att ta del av födelsejournal från Tierps SjukstugaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-26
RA2021-00809Fråga från Akademiska sjukhuset om arkiveringstid för läkemedelsstudie där Region Uppsala är sponsorÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-11-26
RA2021-00808Begäran om att ta del av utredning angående Musik i Uppland och UKKÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-24
RA2021-00807Begäran om att ta del av utredning från Barnhabiliteringen i EnköpingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-24
RA2021-00806Begäran om att ta del av patientjournal från CentralsanatorietÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-24
RA2021-00805Begäran om kopior av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2021-11-24
RA2021-00804Fråga från Akademiska sjukhuset om bevarande eller gallring av blankett ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-11-23
RA2021-00803Begäran om att ta del av avtal från Kultur och Bildning angående Wiks SlottÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-23
RA2021-00802Fråga angående hantering av skannade personalhandlingarÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2021-11-23
RA2021-00801Begäran om kopior av barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2021-11-23
RA2021-00800Begäran om att ta del av personalhandlingar från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-22
RA2021-00799Begäran om avliden anhörigs journalhandling ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2021-11-22
RA2021-00798Beslut om gallring av analoga röntgenbilder deponerade i VilhelminaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-11-19
RA2021-00797Översänt beslut om gallring av analoga röntgenbilderÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-11-19
RA2021-00796Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-19
RA2021-00795Begäran om att ta del av kollektivavtalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-18
RA2021-00794Utskick till verksamhetschefer med flera gällande den nya behörighetsstyrningen i R7e-arkivÄrendeRegionarkivetBehandlas2021-11-18
RA2021-00793Begäran om att ta del av barnhemsakt ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-18
RA2021-00792Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-18
RA2021-00791Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-18
RA2021-00790Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-18
RA2021-00789Begäran om att ta del av patientjournal från Habiliteringen i UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-18
RA2021-00788Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-18
RA2021-00787Förfrågan om Hospitalsträdgården i UlleråkerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2021-11-17
RA2021-00786Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-17
RA2021-00785Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-17
RA2021-00784Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-17
RA2021-00783Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetMakulerat2021-11-17
RA2021-00782Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-17
RA2021-00781Fråga om bemanning vid regionarkivetÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2021-11-16
RA2021-00780Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-16
RA2021-00779Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-16
RA2021-00778Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-16
RA2021-00777Begäran om att ta del av anhörigs patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-16
RA2021-00776Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-15
RA2021-00775Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Ulleråkers SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-12
RA2021-00774Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-11
RA2021-00773Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-11
RA2021-00772Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-11
RA2021-00771Begäran om att ta del av patientjournal från ElisabetsjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-11
RA2021-00770Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-11
RA2021-00769Fråga från infektionsmottagningen om bevarande av smittspårningshandlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-11-10
RA2021-00768Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-08
RA2021-00767Forskarbesök för att ta del av handlingar från Wiks FolkhögskolaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-08
RA2021-00766Begäran om att ta del av patientjournal från Flogsta vårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-08
RA2021-00765Begäran om att ta del av patientjournal från BUPÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-08
RA2021-00764Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-05
RA2021-00763Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-05
RA2021-00762Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-05
RA2021-00761Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-05
RA2021-00760Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-05
RA2021-00759Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska Sjukhuset och Almunge HCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-05
RA2021-00758Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-05
RA2021-00757Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-05
RA2021-00756Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-04
RA2021-00755Begäran om att ta del av födelseattestÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-04
RA2021-00754Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-04
RA2021-00753Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-03
RA2021-00752Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-02
RA2021-00751Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-02
RA2021-00750Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-02
RA2021-00749Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-02
RA2021-00748Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-02
RA2021-00747Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-02
RA2021-00746Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-02
RA2021-00745Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-01
RA2021-00744Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-01
RA2021-00743Begäran om att ta del av patientjournal från BUPÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-01
RA2021-00742Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-01
RA2021-00741Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-11-01
RA2021-00740Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-29
RA2021-00739Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-29
RA2021-00738Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-29
RA2021-00737Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-29
RA2021-00736Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-28
RA2021-00735Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-27
RA2021-00734Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-27
RA2021-00733Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-27
RA2021-00732Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-27
RA2021-00731Begäran om att ta del av handlingar från PatientnämndenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-27
RA2021-00730Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-26
RA2021-00729Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-26
RA2021-00728Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-26
RA2021-00727Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-26
RA2021-00726Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-26
RA2021-00725Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-26
RA2021-00724Forskarförfrågan om att ta del av patientjournaler från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-26
RA2021-00723Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-26
RA2021-00722Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-26
RA2021-00721Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-26
RA2021-00720Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-26
RA2021-00719Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-26
RA2021-00718Ombyggnation till godkänd arkivlokal vid Lasarettet i EnköpingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-10-25
RA2021-00717Kontaktperson rörande informationshanteringsplanerÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2021-10-25
RA2021-00716Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-25
RA2021-00715Begäran om att ta del av födelsetid och förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-25
RA2021-00714Samråd inför förslag till beslut om analoga röntgenbilder och cinefilmÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-10-22
RA2021-00713Begäran om att ta del av avlidna anhörigas patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-22
RA2021-00712Förfrågan om Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling kan arkivera handlingar i R7e-arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2021-10-21
RA2021-00711Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-21
RA2021-00710Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-21
RA2021-00709Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-20
RA2021-00708Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-20
RA2021-00707Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-19
RA2021-00706Begäran om att ta del av egen patientjournal från FolktandvårdenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-19
RA2021-00705Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-19
RA2021-00704Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-19
RA2021-00703Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-19
RA2021-00702Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-19
RA2021-00701Begäran om att ta del av journal från Brukshälsan SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-19
RA2021-00700Ansökan om tillgång till Region Uppsalas intranät för regionarkivets praktikanterÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2021-10-19
RA2021-00699Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-18
RA2021-00698Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-18
RA2021-00697Begäran om att ta del av forskningsstudieÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-18
RA2021-00696Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-15
RA2021-00695Begäran om att ta del av betyg från Landstingets vårdskola: VårdgymnasietÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-14
RA2021-00694Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-14
RA2021-00693Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-14
RA2021-00692Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-14
RA2021-00691Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-14
RA2021-00690Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-14
RA2021-00689Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-13
RA2021-00688Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-13
RA2021-00687Frågor om Region Uppsalas dokumentation under coronapandeminÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-10-12
RA2021-00686Begäran om att ta del av utdrag ur avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-12
RA2021-00685Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-12
RA2021-00684Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-12
RA2021-00683Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-12
RA2021-00682Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska Sjukhuset och Samariterhemmets VårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-12
RA2021-00681Hantering av Brukshälsan i Uppland AB:s omhändertagna arkivÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetBehandlas2021-10-12
RA2021-00680Begäran om att ta del av dyslexiutredningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-12
RA2021-00679Inbjudan av extern föreläsare - etnologiskt perspektiv på arbetslivets omvandlingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-10-11
RA2021-00678Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-11
RA2021-00677Sanering av fuktskadade handlingar.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2021-10-11
RA2021-00676Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-11
RA2021-00675Begäran om att ta del av journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-11
RA2021-00674Begäran om att ta del av utdrag ur barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-08
RA2021-00673Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-08
RA2021-00672Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-07
RA2021-00671Begäran av BVC-journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-07
RA2021-00670Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-07
RA2021-00669Begäran av journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-07
RA2021-00668Begäran av journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-07
RA2021-00667Begäran om att ta del av avtal mellan Atea och Region UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-06
RA2021-00666Begäran om att ta del av avtal angående bokleveranser till SjukhusbiblioteketÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-05
RA2021-00665Begäran om att ta del av födelsetid från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-05
RA2021-00664Begäran av journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-05
RA2021-00663Begäran av BVC-journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-05
RA2021-00662Frågor kring avvecklingen av Internetbaserad vård för tinnitus och ljudkänslighetÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetAvslutat2021-10-05
RA2021-00661Begäran av annans journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-05
RA2021-00660Begäran av journal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-05
RA2021-00659Begäran av BVC-journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-05
RA2021-00658Forskarförfrågan om att ta del av patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-04
RA2021-00657Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-04
RA2021-00656Arkivhantering vid verksamhetsövergång av Gamla Uppsala museum från Riksantikvarieämbetet till Region UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-10-03
RA2021-00655Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-10-01
RA2021-00654Begäran om att ta del av PAD/journalhandlingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-30
RA2021-00653Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-30
RA2021-00652Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-30
RA2021-00651Begäran om att ta del av PAD/journalhandlingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-30
RA2021-00650Begäran om att ta del av patientjournal från Knutby VårdhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-29
RA2021-00649Begäran om att ta del av patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-28
RA2021-00648Begäran om att ta del av bidragsförfrågningar till Kultur och utvecklingsstipendiumÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-28
RA2021-00647Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-24
RA2021-00646Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-24
RA2021-00645Fråga från Gamla Uppsala Buss AB (GUB) om hantering av handlingar rörande filmövervakningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-09-23
RA2021-00644Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-09-23
RA2021-00643Begäran om journalkopiaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-09-23
RA2021-00642Rekvisition av journalkopior, barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-09-23
RA2021-00641Begäran om medicinsk underlagÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-09-23
RA2021-00640Förfrågan rörande bevarande eller gallring av samtyckesblanketterÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2021-09-23
RA2021-00639Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-22
RA2021-00638Hantering av medicinsk forskningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-09-22
RA2021-00637Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-21
RA2021-00636Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-21
RA2021-00635Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-21
RA2021-00634Fråga från Hörsel- och balansmottagningen angående bevarande eller gallring av systemÄrendeRegionarkivetBehandlas2021-09-21
RA2021-00633Begäran om att ta del av dokumentation angående Ulleråkersområdet med meraÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-21
RA2021-00632Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-21
RA2021-00631Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-21
RA2021-00630Begäran om att ta del av betyg, klasslista och kursplaner från Landstingets Vårdskola: SjuksköterskeskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-20
RA2021-00629Begäran om egna vaccinationsuppgifterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-09-17
RA2021-00628Begäran från Klinisk genetik om journalhandling där diagnos framgårÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-09-17
RA2021-00627Begäran från Länsförsäkringar Uppsala om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-09-16
RA2021-00626Begäran från Länsförsäkringar Uppsala om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-09-16
RA2021-00625Begäran från Region Västernorrland om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-09-16
RA2021-00624Begäran från Region Östergötland om uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-09-16
RA2021-00623Begäran om uppgifter ur patientjournal gällande avliden anhörigÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-09-16
RA2021-00622Begäran från försäkringsbolaget Trygg Hansa om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-09-16
RA2021-00621Begäran om intyg från utredningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-09-15
RA2021-00620Begäran om egna journaluppgifter från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-09-15
RA2021-00619Begäran om uppgift rörande släktings dödsorsakÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-09-14
RA2021-00618Beställning av egen barnhemsakt samt personakt ur barnavårdsombudets arkivÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-09-14
RA2021-00617Begäran från försäkringsbolaget If om samtliga uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-09-14
RA2021-00616Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-13
RA2021-00615Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-13
RA2021-00614Fråga om förtecknande enligt verksamhetsbaserad arkivredovisningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-09-13
RA2021-00613Begäran om att ta del av barnhemsaktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-10
RA2021-00612Hantering av handlingar rörande digital patologiÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2021-09-09
RA2021-00611Information om avveckling av SvevacÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2021-09-09
RA2021-00610Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-09
RA2021-00609Begäran av journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-09
RA2021-00608Begäran av journalhandling/PAD-kopiorÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-09
RA2021-00607Fråga om hantering av signerade lönelistorÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-09-09
RA2021-00606Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-07
RA2021-00605Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-07
RA2021-00604Begäran om att ta del av fotografi från personaltidningen RondenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-06
RA2021-00603Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-06
RA2021-00602Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-09-06
RA2021-00601Begäran av del av BHV-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-09-03
RA2021-00600Begäran av journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-09-03
RA2021-00599Leverans från Öregrunds Vårdcentral PraktikertjänstÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2021-09-02
RA2021-00598Begäran av BHV-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-09-02
RA2021-00597Begäran att ta del av journalhandlingÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-09-02
RA2021-00596Begäran att ta del av journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-09-01
RA2021-00595Fråga om gallringstid för registerunderlagÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-08-31
RA2021-00594Begäran att ta del av journalhandlingarÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-08-31
RA2021-00593Begäran att ta del av journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-08-31
RA2021-00592Begäran om BHV-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-08-31
RA2021-00591Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-08-27
RA2021-00590Begäran om journalkopior från barnhälsovård och Sävja vårdcentralÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-08-27
RA2021-00589Förfrågan om skolfotokatalogÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-08-26
RA2021-00588Begäran om vaccinationsuppgiftÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-08-26
RA2021-00587Förfrågan om avtal avseende ekonomisystemÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-08-26
RA2021-00586Förfrågan om betyg från JällaskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-08-26
RA2021-00585Fråga om tolkning av gallringsbeslutÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2021-08-26
RA2021-00584Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-08-26
RA2021-00583Fotografi över huvudbyggnaden Akademiska sjukhuset tidigast från utbyggnaden år 1919-1926 och ritning över sjukhusapoteket från 1970-1980ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-08-25
RA2021-00582Begäran om kopior av barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-08-25
RA2021-00581Begäran om kopia av personalmatrikelÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2021-08-24
RA2021-00580Förfrågan om avtal avseende ekonomisystemAvtalsärende Olof PerssonRegionarkivetMakulerat2021-08-24
RA2021-00579Klasslistor på Högåsskolans förskoleklasser i KnivstaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-08-24
RA2021-00578Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2021-08-23
RA2021-00577Beställning av egen journalkopiaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2021-08-23
RA2021-00576Begäran om uppgift om födelsetidÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2021-08-23
RA2021-00575Leverans från Folktandvården VretgrändÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-08-23
RA2021-00574Begäran om att ta del av förlossningsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-20
RA2021-00573Begäran om att ta del av uppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-20
RA2021-00572Begäran om egna journaluppgifterÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-20
RA2021-00571Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-20
RA2021-00570Begäran om att ta del av journaluppgifter från Berit Engströms läkarmottagningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-19
RA2021-00569Begäran om att ta del av barnhälsovårsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-19
RA2021-00568Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-19
RA2021-00567Förfrågan angående journal från Lasarettet i EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-18
RA2021-00566Begäran om att ta del av journaluppgifter från Berit Engströms läkarmottagningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-18
RA2021-00565Begäran om att ta del av egna förlossningsjournalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-18
RA2021-00564Begäran om att få uppgifter om egen födelsetidpunktÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-18
RA2021-00563Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-17
RA2021-00562Begäran av avliden anhörigs journalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-17
RA2021-00561Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-16
RA2021-00560Begäran om att ta del av operationsjournal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-16
RA2021-00559Begäran att ta del av journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-08-13
RA2021-00558Begäran att ta del av journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2021-08-13
RA2021-00557Begäran om att ta del av BVC-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2021-08-13
RA2021-00556Begäran om att ta del av betygshandling från KronåsskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-10
RA2021-00555Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-10
RA2021-00554Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournaler i sjukdomsärendeÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-10
RA2021-00553Leverans från Folktandvården LiljeforstorgÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-08-10
RA2021-00552Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-10
RA2021-00551Leverans från Folktandvården VretgrändÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-08-10
RA2021-00550Begäran om att ta del av studieintyg från VårdhögskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-09
RA2021-00549Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-09
RA2021-00548Begäran om att ta del av journalkopior för personskadeärendeÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-09
RA2021-00547Begäran om att ta del av journalhandlingar eller PAD för diagnosbekräftelse ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-08-09
RA2021-00546Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-08-06
RA2021-00545Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-08-05
RA2021-00544Begäran om att ta del av egen patientjournal från Epidemisjukhuset UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-08-04
RA2021-00543Förfrågan om avtalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-08-03
RA2021-00542Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-08-03
RA2021-00541Begäran om avtalskopiaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2021-08-02
RA2021-00540Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-30
RA2021-00539Begäran om journalkopia från BUP SpångenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-29
RA2021-00538Begäran om journalkopiaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-07-29
RA2021-00537Beställning av kopia av journal från barnpsykiatrinÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-07-29
RA2021-00536Beställning av kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-29
RA2021-00535Fråga om hantering av sekretessbelagda handlingarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-29
RA2021-00534Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-07-29
RA2021-00533Begäran om patientjournalhandlingar från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-07-29
RA2021-00532Begäran om PADÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-07-29
RA2021-00531Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-29
RA2021-00530Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal samt journaluppgifter från Akademiska BarnsjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-07-28
RA2021-00529Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-28
RA2021-00528Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-28
RA2021-00527Begäran om att ta del av födelsejournal från Lövstabruks SjukstugaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-28
RA2021-00526Begäran om att ta del av betyg från Landstingets vårdskola: VårdgymnasietÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-27
RA2021-00525Begäran om att ta del av journal rörande hjärtsjukdomÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2021-07-27
RA2021-00524Leverans från Folktandvården EnköpingÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-07-26
RA2021-00523Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-26
RA2021-00522Begäran om att ta del av barnhemsaktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-23
RA2021-00521Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-22
RA2021-00520Begäran om att ta del av ritningar och kartor över Ulleråkers SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-21
RA2021-00519Beställning av egna journalkopiorÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-07-20
RA2021-00518Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-20
RA2021-00517Försäkringskassans begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-07-20
RA2021-00516Begäran om att del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-19
RA2021-00515Fråga angående informationsbrev som kommer i returÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-19
RA2021-00514Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-19
RA2021-00513Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-19
RA2021-00512Begäran om personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-15
RA2021-00511Begäran av journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-15
RA2021-00510Begäran om BVC-journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-15
RA2021-00509Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-13
RA2021-00508Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-13
RA2021-00507Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-13
RA2021-00506Begäran om att ta del av patientjournal från Östhammars SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-12
RA2021-00505Begäran om att ta del av barnhemsakt från Stabby BarnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-12
RA2021-00504Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-09
RA2021-00503Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-08
RA2021-00502Begäran om att ta del av journal/obduktionsrapport från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-08
RA2021-00501Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-08
RA2021-00500Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-08
RA2021-00499Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-08
RA2021-00498Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-06
RA2021-00497Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-06
RA2021-00496Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-06
RA2021-00495Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-06
RA2021-00494Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-06
RA2021-00493Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-06
RA2021-00492Leverans från Överviktsenheten för barn och ungdom, Barnsjukhuset, Akademiska sjukhusetÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2021-07-06
RA2021-00491Begäran om att ta del av patientjournal från Bålsta VCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-06
RA2021-00490Begäran om att ta del av sammanfattningar från barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-01
RA2021-00489Begäran om att ta del av patientjournal från Bålsta VCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-01
RA2021-00488Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-01
RA2021-00487Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-01
RA2021-00486Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-01
RA2021-00485Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-01
RA2021-00484Begäran om att del av patientjournal från Ekeby VCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-01
RA2021-00483Forskarförfrågan om att ta del av patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-01
RA2021-00482Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-07-01
RA2021-00481Begäran om att ta del av beslut angående inrättandet av priset Årets UppskattningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-30
RA2021-00480Begäran om att ta del av fotografi från Upplands LokaltrafikÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-30
RA2021-00479Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-28
RA2021-00478Fråga om handhavande av tandvårdsjournaler från Vretgränd inför leverans ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-06-24
RA2021-00477Begäran om att ta del av anställningsavtal från Gamla Uppsala BussÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-24
RA2021-00476Begäran om att ta del av ritningar från Ulleråkers SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-24
RA2021-00475Begäran från Kvarngärdesskolan om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-06-24
RA2021-00474Begäran om att ta del av anställningsavtalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-23
RA2021-00473Begäran om att ta del av beslut angående patientavgiftÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-23
RA2021-00472Begäran om att ta del av patientjournal från Folktandvården LiljeforstorgÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-23
RA2021-00471Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-22
RA2021-00470Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-22
RA2021-00469Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-22
RA2021-00468Begäran om att ta del av patientjournal från BUPÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-22
RA2021-00467Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-22
RA2021-00466Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-22
RA2021-00465Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-21
RA2021-00464Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-21
RA2021-00463Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Östhammars LasarettÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-21
RA2021-00462Begäran om att ta del av handlingar från Kungliga Akademiska Sjukhusets SjuksköterskeskolaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-20
RA2021-00461Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-18
RA2021-00460Begäran av vaccinationer ur barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-17
RA2021-00459Begäran av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-17
RA2021-00458Begäran av anhörigs journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-17
RA2021-00457Begäran av journalhandlingar och PAD-kopiorÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-17
RA2021-00456Förfrågan om information angående gestaltad tegelvägg i restaurang Blå korset på Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-17
RA2021-00455Begäran av betygshandlingar från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-17
RA2021-00454Leverans från Folktandvården VretgrändÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-06-16
RA2021-00453Begäran av betygshandling från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-16
RA2021-00452Begäran av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-15
RA2021-00451Begäran av anhörigs journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-15
RA2021-00450Begäran av journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-15
RA2021-00449Begäran om journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-15
RA2021-00448Begäran av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-15
RA2021-00447Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-15
RA2021-00446Begäran om barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-15
RA2021-00445Begäran av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-15
RA2021-00444Begäran om barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-15
RA2021-00443Begäran om sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-15
RA2021-00442Underrättelse om beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om omhändertagande av patientjournaler tillhöriga Guide i psykologiska frågor 3.8.3-08506/2021ÄrendeSanna von SchmalenseeRegionarkivetBehandlas2021-06-15
RA2021-00441Begäran om att ta del av barnhemsakt från Stabby BarnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-14
RA2021-00440Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-11
RA2021-00439Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-11
RA2021-00438Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-11
RA2021-00437Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-11
RA2021-00436Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-11
RA2021-00435Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-10
RA2021-00434Begäran om att ta del av patientjournaler från Brukshälsan i SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-09
RA2021-00433Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-08
RA2021-00432Begäran om att ta del av patientjournal från psykologÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-08
RA2021-00431Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-08
RA2021-00430Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-08
RA2021-00429Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-08
RA2021-00428Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-08
RA2021-00427Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-08
RA2021-00426Begäran om att ta del av sammanfattningen av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-08
RA2021-00425Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-08
RA2021-00424Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-08
RA2021-00423Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-04
RA2021-00422Begäran om att ta de av avtal rörande biblioteksdatasystemet MikromacÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-04
RA2021-00421Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-04
RA2021-00420Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-03
RA2021-00419Begäran om uppgift ur journal, sekretesstid utgångenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-06-02
RA2021-00418Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-01
RA2021-00417Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-01
RA2021-00416Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-01
RA2021-00415Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-06-01
RA2021-00414Leverans från smittskyddsenheten, RegionkontoretÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-05-27
RA2021-00413Begäran om att ta del av journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-27
RA2021-00412Begäran om sammanfattning av journal från BVCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-27
RA2021-00411Begäran om sammanfattning av journal från BVCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-27
RA2021-00410Begäran om sammanfattning av journal från BVCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-27
RA2021-00409Begäran av journalkopiorÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-27
RA2021-00408Begäran om att ta del av journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-27
RA2021-00407Begäran om att ta del av journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-27
RA2021-00406Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Ulleråkers SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-27
RA2021-00405Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-27
RA2021-00404Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-26
RA2021-00403Begäran om att ta del av rapport angående underhållsbehov av SamariterhemmetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-25
RA2021-00402Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-25
RA2021-00401Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-25
RA2021-00400Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-25
RA2021-00399Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-25
RA2021-00398Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-25
RA2021-00397Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-25
RA2021-00396Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-25
RA2021-00395Begäran om att ta del av avtal från UpphandlingsenhetenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-25
RA2021-00394Uppdatering av klassificeringsstrukturenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-05-25
RA2021-00393Begäran om att ta del av stiftelseurkunden till Stiftelsen Upplandsmuseet ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2021-05-24
RA2021-00392Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Ulleråkers SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-24
RA2021-00391Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-24
RA2021-00390Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-23
RA2021-00389Begäran om att ta del av sammanfattningen av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-20
RA2021-00388Gallring av Trafik och samhälles samt Kollektivtrafikförvaltningens kvitton som deponerats hos Centrum för näringslivshistoriaÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2021-05-20
RA2021-00387Begäran från Region Västernorrland om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-05-20
RA2021-00386Forskarförfrågan om att ta del av patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-20
RA2021-00385Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-18
RA2021-00384Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-18
RA2021-00383Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-18
RA2021-00382Begäran om att ta del av sammanfattningar från barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-18
RA2021-00381Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsan i SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-18
RA2021-00380Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-18
RA2021-00379Begäran om att ta del av handlingar angående kulturhistoriska statusen på Kungsgärdets sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-18
RA2021-00378Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-18
RA2021-00377Begäran om att ta del av läkemedelslista från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-17
RA2021-00376Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-17
RA2021-00375Gallringsutredning rörande patientjournaler från Uppsala Cancer Clinic ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-05-17
RA2021-00374Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal och barnhemsaktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-14
RA2021-00373Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-12
RA2021-00372Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-12
RA2021-00371Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-12
RA2021-00370Begäran om att ta del av uppgifter från bvc-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-05-11
RA2021-00369Begäran om att ta del av tandvårdjournalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-05-11
RA2021-00368Begäran om att ta del av journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-05-11
RA2021-00367Begäran om att ta del av bvc-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-05-11
RA2021-00366Begäran om att ta del av bvc-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-05-11
RA2021-00365Begäran om att ta del av sammanfattningen av barnhälsovårdsjournalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-05-11
RA2021-00364Begäran om att ta del av journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-05-11
RA2021-00363Begäran om att ta del av betyg från Björklinge Skola och LinnéskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-10
RA2021-00362Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-10
RA2021-00361Inleverans av journalhandlingar från Berit Engström läkarpraktik ABÄrendeVictoria MeurlingRegionarkivetBehandlas2021-05-10
RA2021-00360Begäran om att ta del av förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-10
RA2021-00359Begäran om att ta del av barnhemsakt från Snäckedals BarnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-10
RA2021-00358Begäran om att ta del av barnhemsakt från Snäckedals BarnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-10
RA2021-00357Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-10
RA2021-00356Begäran om att ta del av barnhemsakt från Långsjöns BarnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-10
RA2021-00355Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-07
RA2021-00354Begäran om att ta del av patientjournal från Lövsta SjukstugaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-06
RA2021-00353Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-06
RA2021-00352Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-06
RA2021-00351Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-06
RA2021-00350Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-06
RA2021-00349Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-06
RA2021-00348Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsan i SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-06
RA2021-00347Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-06
RA2021-00346Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-06
RA2021-00345Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-06
RA2021-00344Angående inleverans av journalhandlingar från Sandviken Coromant FöretagshälsovårdÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2021-05-06
RA2021-00343Fråga om uppgifter rörande mikrofilmade handlingar inom Region Uppsala.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2021-05-06
RA2021-00342Begäran om att ta del av födelseuppgifter från barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-06
RA2021-00341Begäran om att ta del av patientjournal från Ulleråkers SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-06
RA2021-00340Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-06
RA2021-00339Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-06
RA2021-00338Frågor rörande hantering av arkiv vid en eventuell övergång av Gamla Uppsala Museum från Riksantikvarieämbetet till Region UppsalaÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2021-05-05
RA2021-00337Begäran om att ta del av journaluppgifterÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-05-05
RA2021-00336Begäran om att ta del av journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-05-05
RA2021-00335Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-05-05
RA2021-00334Arkivering av JB-gymnasiets journalhandlingarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2021-05-04
RA2021-00333Begäran om att ta del av egen patientjournal och avliden anhörigs patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-03
RA2021-00332Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-05-03
RA2021-00331Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-30
RA2021-00330Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-29
RA2021-00329Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-29
RA2021-00328Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-29
RA2021-00327Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-29
RA2021-00326Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-29
RA2021-00325Begäran om att ta del av patientjournal från ReumatologmottagningenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-29
RA2021-00324Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-29
RA2021-00323Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-28
RA2021-00322Begäran om födelsetidÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-04-28
RA2021-00321Begäran om egna vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-04-28
RA2021-00320Begäran från WeMind norduppland om barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-04-27
RA2021-00319Begäran om barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-04-27
RA2021-00318Begäran om barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-04-27
RA2021-00317Begäran om barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-04-27
RA2021-00316Begäran om barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-04-27
RA2021-00315Begäran om barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-04-27
RA2021-00314Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-27
RA2021-00313Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-26
RA2021-00312Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-26
RA2021-00311Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-25
RA2021-00310Begäran om att ta del av dödsbevisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-23
RA2021-00309Frågor ställda till regionarkivet inför uppsatsarbete i Arkivvetenskap BÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2021-04-23
RA2021-00308Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-23
RA2021-00307Begäran om att ta del av barnhemsakt från StabbyÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-23
RA2021-00306Begäran om att ta del av journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-22
RA2021-00305Begäran om barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-22
RA2021-00304Begäran om att ta del av ritningar från Wiks FolkhögskolaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-21
RA2021-00303Begäran om att ta del av födelsetid, längd och viktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-21
RA2021-00302Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-21
RA2021-00301Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-20
RA2021-00300Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-20
RA2021-00299Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-20
RA2021-00298Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-20
RA2021-00297Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-20
RA2021-00296Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-20
RA2021-00295Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-20
RA2021-00294Begäran om att ta del av patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-20
RA2021-00293Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-20
RA2021-00292Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-20
RA2021-00291Personuppgiftsbiträdesavtal SoftAgentÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2021-04-20
RA2021-00290Begäran om att ta del av patientjournal från Habiliteringen i UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-20
RA2021-00289Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-20
RA2021-00288Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-20
RA2021-00287Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-20
RA2021-00286Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-20
RA2021-00285Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska Sjukhuset ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-20
RA2021-00284Forskarförfrågan om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-19
RA2021-00283Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-15
RA2021-00282Begäran om att ta del av beslut gällande nattstängningen på Lasarettet i EnköpingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-14
RA2021-00281Begäran om att ta del av arkivbeskrivning för Nära vård och hälsa ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-13
RA2021-00280Leverans från Infektionsmottagningen, Akademiska sjukhusetÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-04-13
RA2021-00279Begäran om att ta del av patientjournaler från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-13
RA2021-00278Begäran om att ta del av patientjournaler från Lövsta SjukstugaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-12
RA2021-00277Begäran om att ta del av barnhemsakt från Stabby BarnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-09
RA2021-00276Begäran om att ta del av skolhälsovårdsjournal från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-09
RA2021-00275Begäran om att ta del av information om förlossningar från årsberättelser ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-09
RA2021-00274Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-08
RA2021-00273Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-08
RA2021-00272Begäran om att ta del av patientjournal från BUPÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-08
RA2021-00271Begäran om att ta del av patientjournal från Svartbäcksgatan ÖNHÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-08
RA2021-00270Begäran om att ta del av egen patientjournal från Habiliteringen i UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-07
RA2021-00269Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-07
RA2021-00268Begäran om att ta del av patientjournal från Ulleråkers SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-07
RA2021-00267Begäran om att ta del av patientjournal från Samariterhemmets SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-07
RA2021-00266Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-07
RA2021-00265Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-07
RA2021-00264Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-06
RA2021-00263Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-06
RA2021-00262Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-06
RA2021-00261Forskarförfrågan om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-06
RA2021-00260Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-06
RA2021-00259Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-06
RA2021-00258Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-06
RA2021-00257Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-06
RA2021-00256Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-06
RA2021-00255Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-06
RA2021-00254Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-06
RA2021-00253Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-05
RA2021-00252Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-04-01
RA2021-00251Begäran från barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Stockholm av samtliga uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-04-01
RA2021-00250Begäran från Trygg Hansa om samtliga uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-04-01
RA2021-00249Begäran från Länsförsäkringar Uppsala om samtliga uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-04-01
RA2021-00248Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-31
RA2021-00247Begäran om att ta del av avlidna anhörigas patientjournaler från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-31
RA2021-00246Begäran om att ta del av patientjournal från Vattholma SanatoriumÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-31
RA2021-00245Begäran om att ta del av fotografier från Patologiska Institutionen ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-31
RA2021-00244Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-30
RA2021-00243Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska Sjukhuset och Flogsta HCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-30
RA2021-00242Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-30
RA2021-00241Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-30
RA2021-00240Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-30
RA2021-00239Begäran om att ta del av skolhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-30
RA2021-00238Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-30
RA2021-00237Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-30
RA2021-00236Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-30
RA2021-00235Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-30
RA2021-00234Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-30
RA2021-00233Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-30
RA2021-00232Förfrågan från Digitaliseringsavdelningen om gemensam beredning av Riksarkivets remiss om användning och hantering av underskrifter med elektroniska material och metoderÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2021-03-30
RA2021-00231Fråga om hantering av arkiv från Doktor Wahlunds Läkarmottagning i EnköpingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-03-29
RA2021-00230Begäran om att del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-29
RA2021-00229Begäran om att ta del av födelsetid, längd och vikt ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-29
RA2021-00228Begäran om att ta del av patientjournal från Berit Engströms LäkarpraktikÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-26
RA2021-00227Begäran att ta del av BVC-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-03-25
RA2021-00226Digitalisering av smalfilm vid regionarkivet 2017-2019ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2021-03-25
RA2021-00225Ansökan om att ta del av BVC-journalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-03-25
RA2021-00224Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-25
RA2021-00223Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-24
RA2021-00222Leverans från Barnsjukhuset, Akademiska sjukhusetÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-03-24
RA2021-00221Fråga om gallringsbeslut rörande samtyckenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-03-24
RA2021-00220Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Ulleråkers Sjukhus och Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-24
RA2021-00219Begäran om att ta del av ett avtal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-24
RA2021-00218Begäran om att ta del av patientjournal från Östhammars VC/Öregrunds VCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-23
RA2021-00217Begäran om att ta del av betyg från Centrala VerkstadsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-23
RA2021-00216Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-19
RA2021-00215Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-19
RA2021-00214Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska Sjukhuset och information angående fotografier på patienterÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-19
RA2021-00213Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-19
RA2021-00212Forskarförfrågan om att ta del av patientjournaler från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-18
RA2021-00211Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-18
RA2021-00210Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-18
RA2021-00209Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-18
RA2021-00208Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-18
RA2021-00207Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-18
RA2021-00206Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-18
RA2021-00205Begäran om att ta del av sammanfattningen av barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-18
RA2021-00204Begäran om att ta del av patientjournal från Sandvik CoromantÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-18
RA2021-00203Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Ulleråkers SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-17
RA2021-00202Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-17
RA2021-00201Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-16
RA2021-00200Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-16
RA2021-00199Begäran om att ta del av patientjournal från Habiliteringen i UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-16
RA2021-00198Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-16
RA2021-00197Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-16
RA2021-00196Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-16
RA2021-00195Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-16
RA2021-00194Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-16
RA2021-00193Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-16
RA2021-00192Begäran om att ta del av patientjournaler från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-16
RA2021-00191Begäran om att ta del av patientjournaler från Knivsta VC och Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-16
RA2021-00190Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-16
RA2021-00189Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-15
RA2021-00188Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-11
RA2021-00187Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-11
RA2021-00186Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska Sjukhuset och Flogsta VCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-11
RA2021-00185Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-11
RA2021-00184Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-11
RA2021-00183Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-11
RA2021-00182Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska Sjukhuset och Dr Ingrid ThorénÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-11
RA2021-00181Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-11
RA2021-00180Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-11
RA2021-00179Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-11
RA2021-00178Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-11
RA2021-00177Fråga om arkivbeständighet av e-underskrifttjänstÄrendeSara BergdahlRegionarkivetBehandlas2021-03-10
RA2021-00176Begäran om att ta del av förlossningsjournal och egen patientjournal från Akademiska Sjukhuset ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-10
RA2021-00175Begäran om att ta del av journal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-09
RA2021-00174Arkivansvariga och arkivredogörareÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-03-08
RA2021-00173Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-08
RA2021-00172Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-05
RA2021-00171Begäran om att ta del av födelsetid, längd och vikt från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-05
RA2021-00170Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-04
RA2021-00169Begäran om att ta del av patientjournal från HudklinikÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-04
RA2021-00168Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-04
RA2021-00167Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-04
RA2021-00166Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-04
RA2021-00165Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-04
RA2021-00164Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-04
RA2021-00163Begäran om att ta del av skolhälsovårdsjournal och patientjournal från BUPÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-04
RA2021-00162Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-04
RA2021-00161Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-04
RA2021-00160Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-04
RA2021-00159Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-04
RA2021-00158Begäran om att ta del av patientjournal från Hudmottagning KanikenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-03
RA2021-00157Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-03
RA2021-00156Begäran om att ta del av förlossningsjournaler från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-03
RA2021-00155Begäran om att ta del av handlingar rörande TBC-SanatoriumÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2021-03-02
RA2021-00154Begäran om att ta del av betyg från Landstingets Vårdskola: VårdgymnasietÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-01
RA2021-00153Begäran om att ta del av diarieförda handlingar från UpphandlingsenhetenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-03-01
RA2021-00152Begäran om att ta del av personalmatrikel från SamariterhemmetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-26
RA2021-00151Begäran om att ta del av förlossningsjournaler från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-26
RA2021-00150Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal och avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-25
RA2021-00149Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-25
RA2021-00148Begäran om att ta del av PADÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-25
RA2021-00147Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-25
RA2021-00146Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-25
RA2021-00145Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-25
RA2021-00144Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-25
RA2021-00143Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-25
RA2021-00142Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-25
RA2021-00141Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-24
RA2021-00140Begäran om att ta del av patientjournal från FolktandvårdenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-24
RA2021-00139Leverans från Geriatriken, Akademiska SjukhusetÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-02-24
RA2021-00138Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-24
RA2021-00137Begäran om att ta del av betyg från utbildning till undersköterskaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-23
RA2021-00136Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-23
RA2021-00135Begäran om sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeRegionarkivetAvslutat2021-02-23
RA2021-00134Begäran om sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeRegionarkivetAvslutat2021-02-23
RA2021-00133Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-22
RA2021-00132Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-22
RA2021-00131Uppsägning av avtal rörande larm vid regionarkivetÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2021-02-19
RA2021-00130Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-18
RA2021-00129Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-18
RA2021-00128Begäran om att ta del av patientjournal från psykologÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-18
RA2021-00127Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-18
RA2021-00126Begäran om att ta del av tid, längd och vikt från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-18
RA2021-00125Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-18
RA2021-00124Begäran om att ta del av patientjournal från Bålsta VårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-18
RA2021-00123Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-18
RA2021-00122Begäran om sammanfattning av barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-18
RA2021-00121Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-18
RA2021-00120Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-17
RA2021-00119Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-17
RA2021-00118Begäran om att ta del av barnavårdsaktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-17
RA2021-00117Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Lasarettet i EnköpingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-17
RA2021-00116Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Enköping LasarettÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-15
RA2021-00115Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-15
RA2021-00114Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-15
RA2021-00113Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Enköpings SjukstugaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-15
RA2021-00112Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Ulleråkers SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-15
RA2021-00111Begäran om att ta del av patientjournal från OnkologenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-11
RA2021-00110Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-11
RA2021-00109Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-11
RA2021-00108Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-11
RA2021-00107Hantering av pappershandlingar kopplade till ersättningsärenden i systemet BoomerangÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2021-02-10
RA2021-00106Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-09
RA2021-00105Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-09
RA2021-00104Begäran om att ta del av sammanfattningar av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-09
RA2021-00103Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-09
RA2021-00102Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-09
RA2021-00101Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-09
RA2021-00100Begäran om att ta del av avtal mellan Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg och Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-09
RA2021-00099Begäran om att ta del av avtal angående tjänsten SAMIÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-09
RA2021-00098Begäran om att ta del av egen patientjournal från Liljeforstorgs vårdcentral och UngdomshälsanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-09
RA2021-00097Begäran om skolhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-02-09
RA2021-00096Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-09
RA2021-00095Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-09
RA2021-00094Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-09
RA2021-00093Rekvisition av skolhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-02-09
RA2021-00092Begäran om att del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-08
RA2021-00091Begäran om att ta del av karta över Ulleråkers SjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-05
RA2021-00090Begäran om att ta del av betygshandlingarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-05
RA2021-00089Återkoppling på ansökan till vikarietjänst vid regionarkivetÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2021-02-05
RA2021-00088Begäran om uttag av barnhälsovårdsjournal ÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-02-04
RA2021-00087Begäran om uttag av barnhälsovårdsjournalÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-02-04
RA2021-00086Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-04
RA2021-00085Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-04
RA2021-00084Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-04
RA2021-00083Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-04
RA2021-00082Begäran om att ta del av patientjournaler från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-03
RA2021-00081Begäran om att ta del av avlidna anhörigas patientjournaler från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-03
RA2021-00080Leverans från Folktandvården KanikenÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-02-03
RA2021-00079Leverans från Gamla Uppsala Buss ABÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-02-03
RA2021-00078Leverans av handlingar från AB PrebusÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-02-03
RA2021-00077Leverans av handlingar från RegionkontoretÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-02-02
RA2021-00076Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-02
RA2021-00075Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-02
RA2021-00074Begäran om att ta del av patientjournal från Clinic RajanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-02
RA2021-00073Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-02
RA2021-00072Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-02
RA2021-00071Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-02
RA2021-00070Begäran om att ta del av handlingar från forskningsprojekt "De nomadiserade samernas barn" av Dr Tore MellbinÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-01
RA2021-00069Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-02-01
RA2021-00068Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-29
RA2021-00067Begäran om att del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-28
RA2021-00066Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-28
RA2021-00065Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-28
RA2021-00064Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-28
RA2021-00063Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-28
RA2021-00062Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-28
RA2021-00061Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-28
RA2021-00060Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-28
RA2021-00059Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-28
RA2021-00058Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-26
RA2021-00057Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-26
RA2021-00056Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-26
RA2021-00055Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-26
RA2021-00054Begäran om att ta del av personalhandlingar ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-26
RA2021-00053Bevarande av ambulanssjukvårdssystem fram till gallringsfristÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2021-01-22
RA2021-00052Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-22
RA2021-00051Fråga om tillämpning av gallringsbeslut, behörighetansökningar INCAÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-01-21
RA2021-00050Plan för bokbinderi- och konserveringsverksamheten vid regionarkivet Uppsala 2021 - 2022ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2021-01-21
RA2021-00049Leverans av handlingar från Trafik och samhälle ÄrendeSara BergdahlRegionarkivetAvslutat2021-01-21
RA2021-00048Förfrågan om extern arkivering används av regionarkivetÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2021-01-21
RA2021-00047Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-21
RA2021-00046Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-21
RA2021-00045Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-21
RA2021-00044Begäran om att ta del av egen patientjournal från Berit Engströms Läkarpraktik ABÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-21
RA2021-00043Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-19
RA2021-00042Begäran om att ta del av barnhemsakt från Stabby barnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-18
RA2021-00041Begäran om att ta del av vaccination från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-18
RA2021-00040Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-18
RA2021-00039Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-18
RA2021-00038Begäran om att ta del av ritningar från Kronåsen 1:25 skyddsrumÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-18
RA2021-00037Begäran om att ta del av barnhemsaktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-18
RA2021-00036Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-15
RA2021-00035Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-15
RA2021-00034Forskarförfrågan om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-13
RA2021-00033Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-13
RA2021-00032Begäran om att ta del över ritningar över Ulleråker "Vingmuttern"ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-13
RA2021-00031Begäran om att ta del av egen patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-13
RA2021-00030Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-13
RA2021-00029Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-13
RA2021-00028Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-13
RA2021-00027Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-12
RA2021-00026Begäran om att ta del av egen patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-12
RA2021-00025Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-01-12
RA2021-00024Rekvisition av journalhandlingar från UlleråkerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2021-01-12
RA2021-00023Begäran om att ta del av uppgifter från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-12
RA2021-00022Begäran om att ta del av egen patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-12
RA2021-00021Begäran om att ta del av avtal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-11
RA2021-00020Begäran om att ta del av handlingar från personalaktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-08
RA2021-00019Regionarkivets verksamhetsplan 2021ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2021-01-08
RA2021-00018Begäran om att ta del av patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-08
RA2021-00017Begäran om att ta del av födelsetid från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-08
RA2021-00016Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-07
RA2021-00015Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-07
RA2021-00014Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-07
RA2021-00013Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-07
RA2021-00012Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-07
RA2021-00011Begäran om att ta del av journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-07
RA2021-00010Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-07
RA2021-00009Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-07
RA2021-00008Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2021-01-07
RA2021-00007Begäran om egen födelsetidÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-01-05
RA2021-00006Ny arkivredogörare Gamla Uppsala Buss ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-01-05
RA2021-00005Ansökan om verifiering av utbildningsdokumentation Certificate Fellowship in Endocrinology ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-01-05
RA2021-00004Arbetsbeskrivning/verksamhetsplan för regiongemensamma arkivarien 2021ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2021-01-05
RA2021-00003Begäran om födelseattestÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-01-04
RA2021-00002Begäran om egen födelsetid, födelsevikt och födelselängdÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2021-01-04
RA2021-00001Begäran om information från sin egen födelse specifikt födelsetidÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2021-01-04
RA2020-01043Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-28
RA2020-01042Begäran om att ta del av barnhemsakt från Lindgårdens barnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-28
RA2020-01041Begäran om att ta del av betyg från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-28
RA2020-01040Fråga angående ett fotografiÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-23
RA2020-01039Leverans från länslogopedin av forskningsmaterialÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-12-22
RA2020-01038Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-22
RA2020-01037Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-22
RA2020-01036Begäran om att ta del av barnhemsakt från Lindgårdens barnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-22
RA2020-01035Begäran om att ta del av patientjournal från Aros LäkarmottagningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-21
RA2020-01034Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-21
RA2020-01033Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-21
RA2020-01032Begäran om att ta del av uppgifter från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-18
RA2020-01031Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-18
RA2020-01030Begäran om att ta del av uppgift från avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-17
RA2020-01029Begäran om att ta del av vaccination från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-17
RA2020-01028Begäran om att ta del av ritningar från Wiks slottÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-16
RA2020-01027Begäran om ta del av barnhemsakt från Lindgårdens barnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-15
RA2020-01026Forskarbesök för att ta del av protokoll från Wiks FolkhögskolaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-15
RA2020-01025Begäran om att ta del av betyg från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-15
RA2020-01024Begäran om egna journalkopiorÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-12-15
RA2020-01023Begäran från skolhälsovården om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-12-15
RA2020-01022Begäran om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2020-12-14
RA2020-01021Begäran från skolhälsovården om samtliga uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2020-12-14
RA2020-01020Begäran från Trygg Hansa försäkringsbolag om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-12-14
RA2020-01019Begäran om uppgifter ur förlossningsjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-12-14
RA2020-01018Begäran om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-12-14
RA2020-01017Begäran om journaluppgifter rörande avliden anhörigÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-12-14
RA2020-01016Leverans av handlingar från UpplandsstiftelsenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-12-11
RA2020-01015Begäran om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-12-11
RA2020-01014Rekvisition av journalhandlingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-12-10
RA2020-01013Journalrekvisition, barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-12-10
RA2020-01012Rekvisition av journalhandlingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-12-10
RA2020-01011Begäran om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-12-10
RA2020-01010Vårdgivarbeställning av journalkopior, BHVÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-12-09
RA2020-01009Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-08
RA2020-01008Begäran om att ta del av skolhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-08
RA2020-01007Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-08
RA2020-01006Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsan SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-08
RA2020-01005Begäran om att ta del av uppgifter från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-08
RA2020-01004Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-08
RA2020-01003Fråga om tolkning av gallringsbeslut, psykologhandlingarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-12-08
RA2020-01002Begäran om att ta del av patientjournal från FolktandvårdenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-07
RA2020-01001Begäran om att ta del av vaccination från barnhälsvårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-07
RA2020-01000Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-07
RA2020-00999Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-04
RA2020-00998Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-04
RA2020-00997Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-03
RA2020-00996Begäran om att ta del av betyg ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-03
RA2020-00995Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsan i SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-03
RA2020-00994Begäran om att ta del av avtal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-02
RA2020-00993Leverans av diabilder från plastik- och käkkirurgi vid Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-12-02
RA2020-00992Begäran om att ta del av egen patientjournal och avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-02
RA2020-00991Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-02
RA2020-00990Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-02
RA2020-00989Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-02
RA2020-00988Begäran om att ta del av patientjournaler i forskningssyfteÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-02
RA2020-00987Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-01
RA2020-00986Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-12-01
RA2020-00985Begäran om att ta del av patientjournal från Plentkliniken ABÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-30
RA2020-00984Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-27
RA2020-00983Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-27
RA2020-00982Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-27
RA2020-00981Arbetsbeskrivning/verksamhetsplan för regiongemensamma arkivarien 2021ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2020-11-26
RA2020-00980Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-26
RA2020-00979Begäran om att ta del av ritning av Kronåsen 1:23 "Patologen"ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-26
RA2020-00978Begäran om att ta del av betyg från Kungliga akademiska sjukhusets sjuksköterskeskolaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-26
RA2020-00977Fråga om leverans av journaler från Bålsta-Enköping psykiatriÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-11-26
RA2020-00976Begäran om att ta del av tillväxtkurvor från barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-26
RA2020-00975Begäran om att ta del av vaccination från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-26
RA2020-00974Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-25
RA2020-00973Begäran om att ta del av patientjournal från BUH/BUP UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-25
RA2020-00972Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-25
RA2020-00971Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-25
RA2020-00970Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-25
RA2020-00969Hantering av handlingar rörande inventarierÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2020-11-25
RA2020-00968Begäran om att ta del av kursplaner från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-25
RA2020-00967Begäran om att ta del av vaccination från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-25
RA2020-00966Begäran om att ta del av vaccination från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-25
RA2020-00965Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-24
RA2020-00964Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-23
RA2020-00963Begäran om att ta del av akt från fosterhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-23
RA2020-00962Leverans av tandvårdsjournaler från Folktandvården SkutskärÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-11-23
RA2020-00961Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-23
RA2020-00960Leverans av nämndhandlingar och protokoll från Kultur och bildningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-11-23
RA2020-00959Begäran om journalkopia från Akademiska sjukhuset på avliden anhörigÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-11-20
RA2020-00958Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-11-20
RA2020-00957Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-11-20
RA2020-00956Begäran från Trygg Hansa om uppgifter ur hela barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-19
RA2020-00955Begäran om uppgifter av födelsetid, längd och viktÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-11-19
RA2020-00954Begäran från Samariterhemmets vårdcentral om uppgifter ur hela barnhälsovårdsjournalenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-11-19
RA2020-00953Begäran från skolsköterska om sammanfattning från förskoleperiodenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-11-19
RA2020-00952Begäran om uppgifter ur egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-11-19
RA2020-00951Begäran från Aleris Elisabethsjukhuset om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-11-19
RA2020-00950Kontaktperson för svar på frågor om dokumenthanteringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-11-19
RA2020-00949Begäran om att ta del av betyg från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-17
RA2020-00948Begäran om att ta del av patientjournal från ElisabethsjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-17
RA2020-00947Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-17
RA2020-00946Begäran om att ta del av betygÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-17
RA2020-00945Begäran om uppgifter ur patientjournal för avliden anhörigÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-11-16
RA2020-00944Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-16
RA2020-00943Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-13
RA2020-00942Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-13
RA2020-00941Forskarförfrågan om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-13
RA2020-00940Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-13
RA2020-00939Begäran om att ta del av sammanträdesprotokoll från VaruförsörjningsnämndenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-13
RA2020-00938Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Östhammars sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-11
RA2020-00937Begäran om journalhandling från Ungdomsmottagningen ca år 2001ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-11-10
RA2020-00936Begäran om att ta del av protokoll från SAMLAÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-10
RA2020-00935Forskarförfrågan om att ta del av patientjournaler ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-10
RA2020-00934Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-10
RA2020-00933Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-10
RA2020-00932Fråga om arkivering av samverkansdokument från Akademiska laboratorietÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-10
RA2020-00931Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-09
RA2020-00930Begäran om att ta del av betyg från Landstingets vårdskolaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-09
RA2020-00929Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-09
RA2020-00928Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-09
RA2020-00927Begäran om att ta del av patientjournal från Sandvik CoromantÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-06
RA2020-00926Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-11-06
RA2020-00925Skanning av patientliggare, kirurgiska klinikenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-11-06
RA2020-00924Begäran om kopior av barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-11-05
RA2020-00923Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-11-05
RA2020-00922Begäran om uppgift om födelsetidÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-11-04
RA2020-00921Begäran om journalkopia från Kvinnokliniken, avliden anhörigÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-11-03
RA2020-00920Begäran om PAD eller journalhandlingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-11-03
RA2020-00919Begäran om journalkopia från akademiska sjukhuset, september 2020ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-11-02
RA2020-00918Begäran om betygskopia från Kronåsskolan år 1994.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-11-02
RA2020-00917Begäran om att ta del av betyg från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-30
RA2020-00916Ansökan om att ta del av uppgifter ur patientjournaler i forskningssyfte - Proaktiv handläggning vid extrem underburenhetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-10-29
RA2020-00915Begäran från skolsköterska om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-10-29
RA2020-00914Begäran från If Skadeförsäkring AB om uppgifter ur barnhälsovårdsjournal och patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-10-29
RA2020-00913Begäran om att ta del av patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-27
RA2020-00912Begäran från Internationella engelska skolan om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-10-26
RA2020-00911Begäran från Kvarngärdesskolan om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-10-26
RA2020-00910Begäran om att ta del av personalhandlingar från MSIÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-10-26
RA2020-00909Begäran om att ta del av betyg från VårdhögskolanÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-10-26
RA2020-00908Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-23
RA2020-00907Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-22
RA2020-00906Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-22
RA2020-00905Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-22
RA2020-00904Begäran om att ta del av PAD och släktutredningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-22
RA2020-00903Begäran om att ta del av barnhemsaktÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-10-22
RA2020-00902Textilprover från landstingssalen Uppsala slottÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-10-21
RA2020-00901Begäran om att ta del av personalhandlingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-21
RA2020-00900Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-21
RA2020-00899Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-21
RA2020-00898Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-21
RA2020-00897Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-21
RA2020-00896Begäran om att ta del av elevhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-21
RA2020-00895Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-21
RA2020-00894Begäran om att ta del av patientjournal från Berit Engströms Läkarpraktik ABÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-19
RA2020-00893Begäran om att ta del av patientjournal från Berit Engströms Läkarpraktik ABÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-19
RA2020-00892Begäran om att ta del av betyg från VårdshögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-19
RA2020-00891Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-19
RA2020-00890Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-16
RA2020-00889Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-16
RA2020-00888Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-16
RA2020-00887Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-15
RA2020-00886Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-15
RA2020-00885Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-15
RA2020-00884Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-15
RA2020-00883Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-15
RA2020-00882Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-15
RA2020-00881Begäran om att ta del av patientjournal från Berit Engström Läkarpraktik ABÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-14
RA2020-00880Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-14
RA2020-00879Begäran om att ta del av egen patientjournal från Sävja vårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-14
RA2020-00878Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-13
RA2020-00877Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-13
RA2020-00876Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-13
RA2020-00875Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-13
RA2020-00874Begäran om att ta del av karta över Uppsala från tidigt 1900-talÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-13
RA2020-00873Begäran om att ta del av patientjournaler för att skriva B-uppsatsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-13
RA2020-00872Begäran om att ta del av tillväxtkurva från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-12
RA2020-00871Begäran om att ta del av patientjournal från Berit Engström läkarpraktik ABÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-12
RA2020-00870Leverans av del av särskolans arkiv från Uppsala kommuns stadsarkivÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-10-12
RA2020-00869Begäran om att ta del av uppgifter från födelsejournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-12
RA2020-00868Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-12
RA2020-00867Begäran om att ta del av uppgifter från födelsejournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-09
RA2020-00866Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-09
RA2020-00865Begäran om att ta del av journal/utredningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-09
RA2020-00864Begäran om att ta del av patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-08
RA2020-00863Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-08
RA2020-00862Begäran om att ta del av patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-07
RA2020-00861Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-07
RA2020-00860Leverans av filmer från IT-centrumÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-10-06
RA2020-00859Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-06
RA2020-00858Begäran om att ta del av PAD/journalkopia ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-06
RA2020-00857Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-05
RA2020-00856Utlåtande från regionarkivet rörande migrering av information från systemet Auricula till ersättningssystemet JournaliaÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2020-10-05
RA2020-00855Begäran om att ta del av betygÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-02
RA2020-00854Begäran om att ta del av betyg från sjukgymnastutbildningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-02
RA2020-00853Begäran om att ta del av barnhemsaktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-02
RA2020-00852Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-02
RA2020-00851Forskarförfrågan om att ta del av patientjournaler från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-02
RA2020-00850Begäran om att ta del av betyg från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-02
RA2020-00849Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-02
RA2020-00848Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-02
RA2020-00847Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-02
RA2020-00846Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-02
RA2020-00845Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-02
RA2020-00844Begäran om att ta del av protokoll från SAMLAÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-01
RA2020-00843Begäran om att ta del av barnhemsakt från Ekolsnäs barnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-10-01
RA2020-00842Fråga från Region Örebro län om hantering av röntgenbilderÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-30
RA2020-00841Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-30
RA2020-00840Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-30
RA2020-00839Begäran om att ta del av patientjournal/PADÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-29
RA2020-00838Begäran om att ta del av patientjournal/PADÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-29
RA2020-00837Begäran om att ta del av förhandlingsprotokollÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-29
RA2020-00836Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-29
RA2020-00835Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-29
RA2020-00834Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-29
RA2020-00833Begäran om att ta del av journal från Berit Engströms läkarpraktikÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-29
RA2020-00832Begäran om att ta del av ritning av Kronåsen 1:25ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-29
RA2020-00831Begäran om att ta del av utredningÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-09-25
RA2020-00830Begäran om att ta del av ritningar till fastighetÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-09-25
RA2020-00829Begäran från Klinisk genetik att ta del av patientjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-09-25
RA2020-00828Leverans till regionarkivet från Nära vård och hälsaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-09-24
RA2020-00827Begäran från Trygg Hansa Försäkringsbolag om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-24
RA2020-00826Begäran om avliden anhörigs journalkopiorÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-24
RA2020-00825Begäran från Trygg Hansa Försäkring om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-24
RA2020-00824Begäran från Skolhälsovården om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-24
RA2020-00823Begäran från skolsköterska om uppgifter i patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-24
RA2020-00822Begäran från skolhälsovården om journalkopiaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-24
RA2020-00821Begäran från Länsförsäkringar Uppsala om uppgifter ur barnhälsovårdsjournal och andra journalhandlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-24
RA2020-00820Verifiering av examensbevis från Vårdhögskolan Landstinget i Uppsala länÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-23
RA2020-00819Begäran från Länsförsäkringar Uppsala om uppgifter ur barnhälsovårdsjournal och andra journaluppgifterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-23
RA2020-00818Begäran från Endokrinkirurgen Akademiska sjukhuset om att flytta patientuppgifter till systemet Fou PACSÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-23
RA2020-00817Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-22
RA2020-00816Begäran om betyg från Kronåsskolan Landstingets vårdskolaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-22
RA2020-00815Begäran från Klinisk genetik Onkogenetisk mottagning om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-22
RA2020-00814Begäran från If Skadeförsäkring om samtliga uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2020-09-22
RA2020-00813Upplandsstiftelsens tillvägagångssätt inför leveransÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-22
RA2020-00812Uppgift om arkivbesök masterprogrammet arkivvetenskapÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-22
RA2020-00811Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-21
RA2020-00810Begäran från Sunderby sjukhus om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-21
RA2020-00809Begäran om födelseuppgifter - tid, vikt och längdÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-21
RA2020-00808Begäran från Onkogenetisk mottagning Klinisk genetik om journalhandling där diagnos framgårÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-21
RA2020-00807Begäran från skolsköterska om att få ta del av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-21
RA2020-00806Begäran att få ta del av samtliga uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-09-21
RA2020-00805Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsan SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-18
RA2020-00804Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-09-18
RA2020-00803Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-18
RA2020-00802Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-18
RA2020-00801Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhuset: PsykiatriÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-18
RA2020-00800Forskarbesök för att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-18
RA2020-00799Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-09-17
RA2020-00798Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-17
RA2020-00797Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-17
RA2020-00796Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-17
RA2020-00795Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-17
RA2020-00794Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-17
RA2020-00793Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-17
RA2020-00792Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-17
RA2020-00791Tips på källmaterial till C-uppsats i historiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-17
RA2020-00790Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-16
RA2020-00789Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-16
RA2020-00788Begäran om att ta del av barnhemsakter och patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-15
RA2020-00787Hantering av forskningsdata vid beroendemedicinska mottagningenÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2020-09-15
RA2020-00786Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-15
RA2020-00785Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-15
RA2020-00784Begäran om att ta del av patientjournaler från VITS-teametÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-15
RA2020-00783Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-15
RA2020-00782Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-15
RA2020-00781Begäran om att ta del av patientjournal från Uppsala HospitalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-15
RA2020-00780Hantering av spårsäkringssatser i vårdsammanhangÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2020-09-14
RA2020-00779Begäran från IF Skadeförsäkring om att ta del av patientjournaler från Berit Engströms Läkarpraktik ABÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-09-14
RA2020-00778Begäran från klinisk genetik om att ta del av patientjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-09-14
RA2020-00777Begäran från Trygg Hansa om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-09-14
RA2020-00776Begäran från Trygg Hansa om att ta del av patientjournalerÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-09-14
RA2020-00775Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-09-14
RA2020-00774Begäran om att ta del av tjänstgöringsintyg från UlleråkerÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-09-14
RA2020-00773Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-09-14
RA2020-00772Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-09-11
RA2020-00771Rekvisition av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-09-11
RA2020-00770Begäran om journaler från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-09-11
RA2020-00769Begäran om att ta del av barnhemsakt från StabbyÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-09-10
RA2020-00768Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-10
RA2020-00767Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-09
RA2020-00766Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-09
RA2020-00765Begäran om att ta del av diarieförd handling från UpphandlingsenhetenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-09
RA2020-00764Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-09
RA2020-00763Begäran om att ta del av patientjournaler för avlidna i syfte att skriva C-uppsatsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-08
RA2020-00762Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-08
RA2020-00761Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-08
RA2020-00760Begäran om att ta del av patientjournal från Ekeby vårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-07
RA2020-00759Begäran om att ta del av annans patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-07
RA2020-00758Begäran om att ta del av studieintygÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-07
RA2020-00757Begäran om att ta del av diarieförda ärendenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-04
RA2020-00756Hantering av system med ultraljudsbilder vid barnkardiologenÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2020-09-04
RA2020-00755Begäran om att ta del av utbildningsplan/kursplan från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-04
RA2020-00754Begäran om att ta del av rutiner över amning från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-03
RA2020-00753Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Enköpings lasarettÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-03
RA2020-00752Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-03
RA2020-00751Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-03
RA2020-00750Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-03
RA2020-00749Forskarförfrågan om att ta del av patientjournaler från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-03
RA2020-00748Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-03
RA2020-00747Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-03
RA2020-00746Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-03
RA2020-00745Begäran om att ta del av betygÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-03
RA2020-00744Leverans av upphandlingshandlingar från VaruförsörjningenÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-09-03
RA2020-00743Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-02
RA2020-00742Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-02
RA2020-00741Begäran om att ta del av vaccination från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-02
RA2020-00740Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-02
RA2020-00739Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-02
RA2020-00738Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-02
RA2020-00737Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-01
RA2020-00736Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-01
RA2020-00735Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-01
RA2020-00734Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal, Trygg HansaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-09-01
RA2020-00733Fråga om diarier från Region VästmanlandÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2020-09-01
RA2020-00732Förfrågan från Enköpings lasarett gällande avtal med Akademiska sjukhuset, proktologi från 2003ÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-09-01
RA2020-00731Begäran om att ta del av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-31
RA2020-00730Begäran om att ta del av journalhandlingar från Klinisk genetikÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-31
RA2020-00729Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-08-28
RA2020-00728Begäran från skolhälsovården om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-08-28
RA2020-00727Begäran från Länsförsäkringar Uppsala om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-08-28
RA2020-00726Forskningsprojekt Duchennes muskeldystrofi - dödsorsak hos patienter ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-08-27
RA2020-00725Begäran från Ansgarskolorna om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-08-27
RA2020-00724Begäran från Länsförsäkringar Uppsala om uppgifter ur barnhälsovårdsjournal och andra journalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-08-27
RA2020-00723Begäran från Länsförsäkringar Uppsala om uppgifter ur barnhälsovårdsjournal och andra journalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-08-27
RA2020-00722Begäran från Länsförsäkringar Uppsala om uppgifter ur barnhälsovårdsjournal och andra journalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-08-27
RA2020-00721Begäran från Trygg Hansa Försäkring om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-08-27
RA2020-00720Begäran från Trygg Hansa försäkring om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-08-27
RA2020-00719Frågor om avtal inför anslutning till R7e-arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2020-08-27
RA2020-00718Beställning av betyg från Jälla naturbruksgymnasietÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-08-26
RA2020-00717Begäran från Moderna Försäkringar om journalkopia från Flogsta vårdcentralÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-08-26
RA2020-00716Förfrågan kring hantering av utlämnande av barnhälsovårdjournaler för barn som börjat förskoleklassÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2020-08-26
RA2020-00715Begäran från Gottsunda barnavårdscentral om uppgifter ur barnhälsovårdsjournal ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-08-26
RA2020-00714Begäran från skolhälsovården Sverkerskolan om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-08-25
RA2020-00713Begäran från Trygg Hansa försäkringsbolag att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-08-24
RA2020-00712Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-21
RA2020-00711Begäran om att ta del av patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-21
RA2020-00710Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-21
RA2020-00709Begäran om att ta del av patientjournal från Öronspecialisterna i UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-21
RA2020-00708Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-20
RA2020-00707Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-20
RA2020-00706Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-20
RA2020-00705Begäran om att ta del av personalaktÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-19
RA2020-00704Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-19
RA2020-00703Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-19
RA2020-00702Leverans av rapporter från Nära vård och hälsa, FoU-socialtjänstÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-08-19
RA2020-00701Region Uppsalas hantering av handlingar tillhörande personalaktenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-08-19
RA2020-00700Förfrågan om gallringsplan för medicinska handlingarÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2020-08-19
RA2020-00699Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-18
RA2020-00698Begäran om att ta del av patientjournal Centrumkliniken ögonmottagningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-18
RA2020-00697Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-18
RA2020-00696Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-18
RA2020-00695Begäran om att ta del av barnhemsakt från Stabby barnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-18
RA2020-00694Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-17
RA2020-00693Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-17
RA2020-00692Begäran om att ta del av personalhandlingarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-14
RA2020-00691Begäran om att ta del av patientjournal från Uppsala PrivatklinikÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-14
RA2020-00690Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-13
RA2020-00689Fråga om journalhandlingar från Cosmos Asyl- och IntegrationshälsanÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2020-08-13
RA2020-00688Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-12
RA2020-00687Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-11
RA2020-00686Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-11
RA2020-00685Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-11
RA2020-00684Begäran om att ta del av patientjournal från Ingrid Marie och Svartbäckens vårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-10
RA2020-00683Begäran om att ta del av födelsejournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-10
RA2020-00682Begäran om att ta del av patientjournal från ögonläkare Carl-Peter WickströmÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-10
RA2020-00681Begäran om att ta del av journal från Svartbäckens ÖNHÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-06
RA2020-00680Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-05
RA2020-00679Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-05
RA2020-00678Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-05
RA2020-00677Fråga angående rutin för menprövning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-05
RA2020-00676Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-04
RA2020-00675Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-03
RA2020-00674Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-08-03
RA2020-00673Begäran om att ta del av personalfotografi från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-31
RA2020-00672Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-30
RA2020-00671Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal i försäkringsärendeÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-30
RA2020-00670Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-30
RA2020-00669Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-29
RA2020-00668Begäran om att ta del av journaluppgifter för genetisk utredningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-29
RA2020-00667Leverans av avtal från Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2020-07-28
RA2020-00666Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-28
RA2020-00665Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-27
RA2020-00664Begäran om att ta del av egen barnhemsakt från LindgårdenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-27
RA2020-00663Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal till försäkringsärendeÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-27
RA2020-00662Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-27
RA2020-00661Begäran av avliden anhörigs journalkopior från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-07-24
RA2020-00660Begäran från Länsförsäkringar Uppsala om fullständig barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-07-23
RA2020-00659Begäran om födelsetid vid Tierps sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-07-21
RA2020-00658Begäran om uppgifter ur förhandlingsprotokoll rörande borttagande av subvention på personalkostÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-07-20
RA2020-00657Begäran om uppgifter ur äldre patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-07-20
RA2020-00656Begäran från If Skadeförsäkring AB om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-07-20
RA2020-00655Begäran If Skadeförsäkring AB om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-07-20
RA2020-00654Begäran om att ta del av barnhemsaktÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-17
RA2020-00653Begäran om att ta del av journaluppgifter för genetisk utredningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-17
RA2020-00652Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal i skadeärendeÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-17
RA2020-00651Begäran om att ta del av journalhandlingar från förlossning och BB vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-17
RA2020-00650Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal för utredningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-17
RA2020-00649Begäran om att ta del av journaler från provtagning registrerade med ofullständigt personnummerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-17
RA2020-00648Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal för ärende inom socialtjänstenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-16
RA2020-00647Begäran om att ta del av journalhandlingar för anhöringÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-16
RA2020-00646Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal i föräkringsärendeÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-16
RA2020-00645Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal i försäkringsärendeÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-16
RA2020-00644Begäran om att ta del av egna journalhandlingar från neonatalvård och förlossningsjournal från egna födseln vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-15
RA2020-00643Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal i försäkringsärendeÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-15
RA2020-00642Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-15
RA2020-00641Underrättelse om beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om omhändertagande av patientjournaler tillhöriga Westerströms Läkarpraktik ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-07-14
RA2020-00640Underrättelse om beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om omhändertagande av patientjournaler tillhöriga Berit Engström Läkarpraktik ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-07-14
RA2020-00639Utredning om hantering av analoga röntgenbilder efter gallringsframställan från Bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2020-07-14
RA2020-00638Begäran om att ta del av journalhandlingar för genetisk utredningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-14
RA2020-00637Begäran om att ta del av journaluppgifter rörande onkologi från Akademiska sjukhuset ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-14
RA2020-00636Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal i försäkringsärendeÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-14
RA2020-00635Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal för försäkringsärendeÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-14
RA2020-00634Begäran om att ta del av journalhandlingar från Akademiska sjukhuset och barnhälsovårdenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-10
RA2020-00633Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal till försäkringsärendeÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-10
RA2020-00632Begäran om att ta del av eget betyg från KronåsskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-09
RA2020-00631Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal för eget barnÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-09
RA2020-00630Begäran om att ta del av avliden anhörigs sjukjournaler från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-09
RA2020-00629Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-09
RA2020-00628Förfrågan om bildmaterial från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-08
RA2020-00627Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal, Moderna försäkringarÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-08
RA2020-00626Begäran om att ta del av journalhandlingar från Neonatalmottagningen, från FolksamÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-08
RA2020-00625Begäran om protokoll från Lasarettet i Enköpings konstföreningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-07
RA2020-00624Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-07
RA2020-00623Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-07
RA2020-00622Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-07
RA2020-00621Begäran om journaluppgifter om födelsetid, längd och vikt vid födselnÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-07
RA2020-00620Begäran om att ta del av journaluppgifter för genetisk utredningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-07
RA2020-00619Begäran om att ta del av journaluppgifter för genetisk utredningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-07
RA2020-00618Begäran om att ta del av tillväxtuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-07
RA2020-00617Begäran om att ta del av journaluppgifter från Öron-näsa-hals mottagning vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-07
RA2020-00616Begäran om att ta del av journaluppgifter från enheter vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-07
RA2020-00615Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal, IF Skadeförsäkring ABÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-06
RA2020-00614Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-06
RA2020-00613Begäran om att ta del av journaluppgifter från Klinisk GenetikÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-06
RA2020-00612Begäran om att ta del av egen barnhemsaktÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2020-07-06
RA2020-00611Leverans av personalakter från regionkontoretÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-07-03
RA2020-00610Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-07-03
RA2020-00609Begäran om att ta del av patientjournal från FolktandvårdenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-07-03
RA2020-00608Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-07-03
RA2020-00607Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-07-03
RA2020-00606Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-07-03
RA2020-00605Arkivering i R7e-arkiv - AuriculaÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2020-07-03
RA2020-00604Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-07-02
RA2020-00603Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-07-02
RA2020-00602Begäran om att ta del av personalhandlingar från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-07-02
RA2020-00601Begäran om att ta del av tillväxtkurva från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-07-02
RA2020-00600Arkivering av Region Uppsalas webb-platserÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2020-07-02
RA2020-00599Begäran om att ta del av födelsetid från Tierps sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-07-01
RA2020-00598Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsan SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-30
RA2020-00597Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-30
RA2020-00596Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-30
RA2020-00595Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-30
RA2020-00594Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-30
RA2020-00593Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-30
RA2020-00592Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-30
RA2020-00591Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-29
RA2020-00590Begäran om att ta del av egen patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-29
RA2020-00589Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-29
RA2020-00588Begäran om provsvar från patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-29
RA2020-00587Begäran om journalkopia från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-06-26
RA2020-00586Begäran om journalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-06-26
RA2020-00585Rekvisition av journalkopior från BVCÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-06-26
RA2020-00584Begäranom uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-06-26
RA2020-00583Fråga om tolkning av gallringsbeslutÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-06-25
RA2020-00582Fråga om levererade arkivÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-06-25
RA2020-00581Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-25
RA2020-00580Begäran om att ta del av patientjournal från Sandvik CoromantÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-25
RA2020-00579Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-24
RA2020-00578Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-24
RA2020-00577Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-23
RA2020-00576Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-23
RA2020-00575Begäran om att ta del av avlidna anhörigas patientjournaler från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-23
RA2020-00574Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-22
RA2020-00573Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-22
RA2020-00572Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-22
RA2020-00571Begäran om att ta del av vaccination från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-18
RA2020-00570Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-18
RA2020-00569Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-18
RA2020-00568Begäran om att ta del av patientjournal från EkebyhälsanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-18
RA2020-00567Begäran om att ta del av ritning över Viks slottÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-16
RA2020-00566Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-16
RA2020-00565Begäran om att ta del av patientjournal från BUPÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-16
RA2020-00564Forskarbesök för att ta del av handlingar från Musik i UpplandÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-15
RA2020-00563Begäran om att ta del av patientjournal från Sandvik CoromantÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-15
RA2020-00562Begäran om att ta del av patientjournal från Eriksbergs vårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-15
RA2020-00561Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-15
RA2020-00560Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-15
RA2020-00559Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-15
RA2020-00558Leverans av tandvårdsjournaler från Folktandvården TandregleringenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-06-15
RA2020-00557Begäran om att ta del av egen patientjournal från SamariterhemmetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-12
RA2020-00556Begäran om att ta del av avtalskopiorÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-11
RA2020-00555Begäran om att ta del av barnhemsakt från Lindgårdens barnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-11
RA2020-00554Begäran om att ta del av ritning över Akademiska sjukhuset byggnad 1119ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-11
RA2020-00553Begäran om att ta del av egen patientjournal och förlossningsjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-11
RA2020-00552Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-11
RA2020-00551Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-11
RA2020-00550Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-10
RA2020-00549Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-10
RA2020-00548Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-10
RA2020-00547Begäran om att ta del av journal från Svartbäckens hemvårdÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-10
RA2020-00546Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-10
RA2020-00545Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-10
RA2020-00544Begäran om att ta del av anläggningstillgångar ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-10
RA2020-00543Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-09
RA2020-00542Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-09
RA2020-00541Begäran om att ta del av avliden anhörigs diagnosÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-09
RA2020-00540Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-09
RA2020-00539Digitalisering och arkivering av logopedbandÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2020-06-09
RA2020-00538Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-08
RA2020-00537Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-08
RA2020-00536Begäran om att ta del av patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-08
RA2020-00535Frågor angående R7e-arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2020-06-08
RA2020-00534Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-08
RA2020-00533Begäran om att ta del av uppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-06-08
RA2020-00532Begäran om uppgift om födelsetid ur förlossningsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-05
RA2020-00531Avveckling av Notesdatabas rörande brandskyddskontrollerÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2020-06-05
RA2020-00530Begäran om uppgifter ur patientjournal från Jourläkarcentralen och Peter LanzÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-05
RA2020-00529Begäran om uppgifter ur anhörigs patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-05
RA2020-00528Ta del av egen personalakt från barnhem och tonårshemÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-04
RA2020-00527Fråga om hantering av patientinformation från PET-centrum Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-04
RA2020-00526Begäran om uppgifter ur hela barnhälsovårdsjournalenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-04
RA2020-00525Begäran från Psykiatri Sydväst om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-04
RA2020-00524Begäran om uppgifter rörande byggkonstruktion för Årsta vårdcentralÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-06-04
RA2020-00523Begäran från If Skadeförsäkring AB om barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-03
RA2020-00522Begäran från Länsförsäkringar Uppsala om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-03
RA2020-00521Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-03
RA2020-00520Begäran om uppgifter ur förlossningsjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-03
RA2020-00519Begäran om journalhandlingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-02
RA2020-00518Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-02
RA2020-00517Begäran om uppgift om tid för födelse ur förlossningsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-02
RA2020-00516Begäran om uppgifter ur patientjournaler från Akademiska sjukhuset och Ulleråkers sjukhus ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-02
RA2020-00515Begäran om betyg från Kronåsskolan - Landstingets vårdskolaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-02
RA2020-00514Fråga om leverans och rekvisition av barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-02
RA2020-00513Fråga om utlån av kamera och ZIP-läsare till 8 mm videokassettÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-02
RA2020-00512Ansökan om föedelsetidÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-01
RA2020-00511Ansökan om Musik i Upplands stiftelseförordningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-01
RA2020-00510Begäran om kopia ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-06-01
RA2020-00509Förfrågan om stiftelseurkundÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-29
RA2020-00508Rekvisition av patientjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-29
RA2020-00507Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-29
RA2020-00506Begäran om kopia av operationsberättelseÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-29
RA2020-00505Beställning av födelsetid, längd och viktÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-28
RA2020-00504Begäran om kopia av egna journalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-28
RA2020-00503Begäran om kopia av barnhemsaktÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-28
RA2020-00502Förfrågan om arkivkrav IT-systemÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-28
RA2020-00501Begäran om vaccinationsuppgiftÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-28
RA2020-00500Begäran om äldre journal från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-05-27
RA2020-00499Förfrågan om barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-27
RA2020-00498Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-27
RA2020-00497Begäran om journalkopia från akademiska sjukhuset 1989ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-27
RA2020-00496Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-27
RA2020-00495Beställning av avliden anhörigs journalkopiorÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-27
RA2020-00494Begäran om journalkopiorÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-27
RA2020-00493Förfrågan om personaluppgift från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-26
RA2020-00492Begäran om barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-26
RA2020-00491Begäran om barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-26
RA2020-00490Förfrågan om journal från akademiska sjukhuset, psykiatri ca år 1962ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-26
RA2020-00489Begäran om kopia av egen barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-05-26
RA2020-00488Leverans av tandvårdsjournaler från Folktandvården ÖsthammarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-05-25
RA2020-00487Leverans av journaler från stiftelsen Trollängens behandlingshemÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-05-25
RA2020-00486Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-25
RA2020-00485Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-25
RA2020-00484Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-22
RA2020-00483Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-22
RA2020-00482Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-22
RA2020-00481Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-22
RA2020-00480Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-19
RA2020-00479Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-19
RA2020-00478Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-19
RA2020-00477Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-19
RA2020-00476Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-19
RA2020-00475Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-19
RA2020-00474Begäran om att ta del av operationsfilmÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-18
RA2020-00473Begäran om att ta del av specifikationer ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-18
RA2020-00472Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-15
RA2020-00471Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-15
RA2020-00470Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-15
RA2020-00469Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-15
RA2020-00468Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-15
RA2020-00467Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-15
RA2020-00466Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-15
RA2020-00465Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-13
RA2020-00464Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-13
RA2020-00463Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-13
RA2020-00462Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-12
RA2020-00461Begäran om att ta del av handlingar från barnhemÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-05-12
RA2020-00460Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal från försäkringsbolagÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-05-11
RA2020-00459Fråga om hantering av anmaningar enligt SmittskyddslagenÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-05-11
RA2020-00458Begäran att ta del av patientjournaler för forskningsstudieÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-11
RA2020-00457Fråga om bevarandetid på vissa avtalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-05-11
RA2020-00456Förfrågan om relationshandlingar till Kronåsen 3:2ÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-05-08
RA2020-00455Begäran från Länsförsäkringar om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-05-08
RA2020-00454Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-05-08
RA2020-00453Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-05-08
RA2020-00452Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-05-08
RA2020-00451Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-05-08
RA2020-00450Begäran att ta del av slutbetyg från JällaÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-05-08
RA2020-00449Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-05-07
RA2020-00448Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-05-07
RA2020-00447Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-06
RA2020-00446Begäran om att ta del av PAD-svarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-06
RA2020-00445Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-06
RA2020-00444Begäran om att ta del av skolpsykologjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-06
RA2020-00443Leverans av upphandlingar från upphandlingsenhetenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-05-06
RA2020-0442Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Ulleråkers sjukhus och Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-05
RA2020-0441Begäran om att ta del av patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-05
RA2020-0440Begäran om att ta del av patientjournal från Sandvik CoromantÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-05
RA2020-0439Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-05
RA2020-0438Begäran om att ta del av patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-05
RA2020-0437Begäran om att ta del av vaccination från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-05-04
RA2020-0436Begäran om att ta del av betygÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-30
RA2020-0435Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-29
RA2020-0434Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-29
RA2020-0433Begäran om att ta del av förlossningstidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-29
RA2020-0432Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-29
RA2020-0431Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-29
RA2020-0430Begäran om att ta del av patientjournaler från Östhammars sjukhus och Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-29
RA2020-0429Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-28
RA2020-0428Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-28
RA2020-0427Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-28
RA2020-0426Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-28
RA2020-0425Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsan i SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-28
RA2020-0424Begäran om att ta del av patientjournal från BUPÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-28
RA2020-0423Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-28
RA2020-0422Begäran om att ta del barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-28
RA2020-0421Begäran om att ta del av vaccinationsintygÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-27
RA2020-0420Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-27
RA2020-0419Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-27
RA2020-0418Förfrågan om omsorgsaktÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-04-23
RA2020-0417Begäran om betygskopia från KronåsskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-04-23
RA2020-0416Begäran om kopior av annans journal med fullmaktÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-04-22
RA2020-0415Förfrågan om förlossnings- och barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-04-22
RA2020-0414Beställning av två journalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-04-22
RA2020-0413Förfrågan om journal från Uppsala hospital år 1919ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-04-22
RA2020-0412Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-21
RA2020-0411Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-21
RA2020-0410Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-21
RA2020-0409Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-20
RA2020-0408Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-20
RA2020-0407Begäran om att ta del av protokoll från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-20
RA2020-0406Begäran om examensbevis från LaboratorieassistentutbildningenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-04-17
RA2020-0405Begäran från Klinisk genetik Akademiska sjukhuset om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-04-17
RA2020-0404Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-04-17
RA2020-0403Begäran om uppgifter ur patientjournal från Dag Gilstring FamiljedoktornÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-04-17
RA2020-0402Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-04-17
RA2020-0401Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-16
RA2020-0400Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-16
RA2020-0399Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-16
RA2020-0398Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-16
RA2020-0397Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-16
RA2020-0396Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-16
RA2020-0395Regionarkivets tillsyn över myndigheternas arkivbildning i form av en egenkontroll 2020ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2020-04-15
RA2020-0394Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-15
RA2020-0393Intern remissinstans Regionarkivet inför uppdatering av gällande bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2020-04-14
RA2020-0392Meddelande från Lasarettet i Enköping om en blivande ändring av organisationsstrukturÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-04-14
RA2020-0391Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-14
RA2020-0390Begäran om att ta del av personakt från barnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-14
RA2020-0389Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-14
RA2020-0388Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-09
RA2020-0387Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-09
RA2020-0386Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-09
RA2020-0385Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-09
RA2020-0384Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-08
RA2020-0383Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-08
RA2020-0382Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhuset och information om konvalescenthem i Faringe ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-08
RA2020-0381Begäran om att ta del av PADÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-08
RA2020-0380Förfrågan om hantering av arkivbeskrivningarÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2020-04-07
RA2020-0379Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-06
RA2020-0378Begäran om att ta del av tillväxtkurvor från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-06
RA2020-0377Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-06
RA2020-0376Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-06
RA2020-0375Begäran om att ta del av patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-06
RA2020-0374Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-06
RA2020-0373Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-06
RA2020-0372Begäran att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-04-02
RA2020-0371Begäran att ta del av patientjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-04-02
RA2020-0370Begäran från SVA att ta del av gallringsbeslut eller dokumenthanteringsplan gällande laboratorieverksamhetÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-04-02
RA2020-0369Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-04-02
RA2020-0368Begäran från KI om att ta del av kompletterande journalhandlingar till forskningsprojektet SOEGASÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-04-01
RA2020-0367Begäran om att ta del av patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-04-01
RA2020-0366Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-04-01
RA2020-0365Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-04-01
RA2020-0364Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-04-01
RA2020-0363Begäran att ta del av patientjournaler för forskningsstudieÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-03-31
RA2020-0362Begäran att ta del av fotografier på Akademiska sjukhusetÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-03-31
RA2020-0361Begäran att ta del av patientjournal från Dag GilstringÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-03-31
RA2020-0360Förfrågan om betyg från JällaskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-03-30
RA2020-0359Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-03-30
RA2020-0358Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-03-30
RA2020-0357Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-03-30
RA2020-0356Begäran att ta del av patientjournal från Dag Gilstrings husläkarmottagningÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-03-30
RA2020-0355Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifterÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-03-30
RA2020-0354Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifterÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-03-30
RA2020-0353Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifterÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-03-30
RA2020-0352Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-03-30
RA2020-0351Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-03-30
RA2020-0350Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-03-30
RA2020-0349Fråga om tolkning av gallringsbeslutÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-03-27
RA2020-0348Begäran om att ta del av vaccination från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-27
RA2020-0347Begäran om att ta del av PAD/journalhandlingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-27
RA2020-0346Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-27
RA2020-0345Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-27
RA2020-0344Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-27
RA2020-0343Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-27
RA2020-0342Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-27
RA2020-0341Begäran om att ta del av avtalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-26
RA2020-0340Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-26
RA2020-0339Frågor om Regionarkivets depå m.m.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-03-25
RA2020-0338Begäran om att ta del av patientjournal från Svartbäckens vårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-25
RA2020-0337Förfrågan angående Musik i Upplands stadgarÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2020-03-25
RA2020-0336Fråga om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-25
RA2020-0335Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-25
RA2020-0334Begäran om att ta del av avtalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-25
RA2020-0333Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-25
RA2020-0332Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-25
RA2020-0331Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-25
RA2020-0330Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-25
RA2020-0329Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-25
RA2020-0328Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-25
RA2020-0327Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-25
RA2020-0326Leverans av tandvårdsjournaler från Folktandvården LiljeforstorgÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-03-25
RA2020-0325Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-25
RA2020-0324Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-24
RA2020-0323Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-24
RA2020-0322Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-03-23
RA2020-0321Förfrågan om journal från Ulleråkers sjukhusÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-03-23
RA2020-0320Förfrågan om landstingstryckÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-03-23
RA2020-0319Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-03-23
RA2020-0318Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournaler och förlossningsjournalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-03-20
RA2020-0317Begäran att ta del av patientjournal från UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-03-20
RA2020-0316Begäran från Länsförsäkringar Uppsala om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-03-20
RA2020-0315Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-03-20
RA2020-0314Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-03-19
RA2020-0313Begäran från försäkringsbolag om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-03-19
RA2020-0312Begäran om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-03-18
RA2020-0311Fråga från Gottsunda barnavårdscentral om åtkomst till inskickad barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-03-18
RA2020-0310Åkerö skolas begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-03-18
RA2020-0309Region Västernorrlands begäran om uppgifter ur patientjournal från 1960-taletÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-03-18
RA2020-0308Begäran om att ta del av patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-16
RA2020-0307Begäran om att ta del av avtal och överenskommelser angående Prehospital vårdÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-16
RA2020-0306Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-16
RA2020-0305Intern remissinstans Region Uppsala ny bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2020-03-13
RA2020-0304IVO-beslut rörande omhändertagande av patientjournaler hos PLENT Kliniken ABÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2020-03-13
RA2020-0303Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-13
RA2020-0302Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-13
RA2020-0301Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-13
RA2020-0300Begäran om att ta del av förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-13
RA2020-0299Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-13
RA2020-0298Regionarkivets verksamhetsplan 2020ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2020-03-12
RA2020-0297Beslut om gallring av skannade personalhandlingarÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2020-03-12
RA2020-0296Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-12
RA2020-0295Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-12
RA2020-0294Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-12
RA2020-0293Begäran om att ta del av uppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-12
RA2020-0292Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-12
RA2020-0291Begäran om att ta del av personalmatrikel ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-11
RA2020-0290Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-11
RA2020-0289Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-11
RA2020-0288Begäran om att ta del av uppgifter från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-10
RA2020-0287Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-10
RA2020-0286Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-10
RA2020-0285Begäran om att ta del av förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-09
RA2020-0284Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-09
RA2020-0283Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-09
RA2020-0282Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-09
RA2020-0281Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-09
RA2020-0280Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-09
RA2020-0279Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-09
RA2020-0278Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-09
RA2020-0277Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-09
RA2020-0276Fråga om rutin och sekretessprövning vid begäran av uppgifter ur journalhandlingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-03-09
RA2020-0275Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-06
RA2020-0274Begäran om att ta del av elevhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-06
RA2020-0273Begäran om PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-06
RA2020-0272Begäran om att ta del av förlossningsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-06
RA2020-0271Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhuset: BarnpsykiatriÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-06
RA2020-0270Förfrågan om avlidens släktings journal från lasarettet i EnköpingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-03-05
RA2020-0269Förfrågan om egen barnhälsovårdsjournal mmÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-03-05
RA2020-0268Förfrågan om barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-03-05
RA2020-0267Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-05
RA2020-0266Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarettÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-05
RA2020-0265Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-05
RA2020-0264Begäran om att ta del av patientjournal från Sandvik Coromant ABÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-05
RA2020-0263Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal och andra journalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-04
RA2020-0262Begäran om att ta del av förlossningsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-04
RA2020-0261Begäran om att ta del av patientjournal från Årsta vårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-04
RA2020-0260Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-04
RA2020-0259Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-04
RA2020-0258Begäran om att ta del av patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-03
RA2020-0257Begäran om att ta del av elevhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-03
RA2020-0256Begäran av sammanfattning från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-03
RA2020-0255Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-03
RA2020-0254Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-03
RA2020-0253Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-03
RA2020-0252Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-02
RA2020-0251Begäran om att ta del av elevhälsovårdsjournal från Bodaskolan SkutskärÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-02
RA2020-0250Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-02
RA2020-0249Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-03-02
RA2020-0248Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-28
RA2020-0247Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-28
RA2020-0246Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-28
RA2020-0245Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-28
RA2020-0244Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-27
RA2020-0243Begäran om att ta del av patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-27
RA2020-0242Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-27
RA2020-0241Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-27
RA2020-0240Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-27
RA2020-0239Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-27
RA2020-0238Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-27
RA2020-0237Begäran om att ta del av förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-27
RA2020-0236Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-26
RA2020-0235Begäran om att ta del vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-26
RA2020-0234Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-26
RA2020-0233Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-26
RA2020-0232Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-26
RA2020-0231Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-26
RA2020-0230Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-26
RA2020-0229Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-26
RA2020-0228Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-26
RA2020-0227Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-26
RA2020-0226Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-26
RA2020-0225Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-26
RA2020-0224Begäran om att ta del av avlidna anhörigas patientjournaler från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-26
RA2020-0223Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-25
RA2020-0222Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-25
RA2020-0221Begäran om att ta del av avtalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-25
RA2020-0220Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-25
RA2020-0219Hantering av Medicinhistoriska museets deposition vid regionarkivetÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2020-02-24
RA2020-0218Begäran om att ta del av vaccinationÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-24
RA2020-0217Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-24
RA2020-0216Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-24
RA2020-0215Begäran om att ta del av patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-24
RA2020-0214Begäran om att ta del av ett pensionsbrevÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-24
RA2020-0213Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-24
RA2020-0212Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-24
RA2020-0211Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-24
RA2020-0210Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-24
RA2020-0209Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal och patientjournal från Bålsta vårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-24
RA2020-0208Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-24
RA2020-0207Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-24
RA2020-0206Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-21
RA2020-0205Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal och patientjournal från Barnspecialistmottagningen i EnköpingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-21
RA2020-0204Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-21
RA2020-0203Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-21
RA2020-0202Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-20
RA2020-0201Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-20
RA2020-0200Begäran om att ta del av egen patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-20
RA2020-0199Begäran om att ta del av patientjournal från Ray ClinicÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2020-02-20
RA2020-0198Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-20
RA2020-0197Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-20
RA2020-0196Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-20
RA2020-0195Begäran om att ta del av patientjournal från Knivsta HusläkarmottagningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-20
RA2020-0194Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-19
RA2020-0193Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-19
RA2020-0192Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-19
RA2020-0191Leverans av traumajournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-02-19
RA2020-0190Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-19
RA2020-0189Systemet Master Concept och registrering av handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)ÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetBehandlas2020-02-18
RA2020-0188Begäran om att ta del av vaccination från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-18
RA2020-0187Begäran att ta del av kursplan från VårdhögskolanÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-02-17
RA2020-0186Begäran att ta del av vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-02-17
RA2020-0185Begäran att ta del av förlossningsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-02-17
RA2020-0184Begäran att ta del av patientjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-02-17
RA2020-0183Begäran att ta del av uppgift ur BVC-journalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-02-17
RA2020-0182Begäran att ta del av journalerÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-02-17
RA2020-0181Betänkande av arkivutredningen (SOU2019:58)ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2020-02-17
RA2020-0180Arbetsbeskrivning för regiongemensamma arkivarien år 2020ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2020-02-17
RA2020-0179Begäran om att ta del av PAD- eller journalkopiorÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-02-17
RA2020-0178Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-02-17
RA2020-0177Begäran att ta del av BVC-journalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-02-17
RA2020-0176Begäran om att ta del av journalhandlingarÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-02-17
RA2020-0175Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-02-14
RA2020-0174Begäran från Elisabethsjukhuset om att ta del av journalkopiorÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-02-14
RA2020-0173Begäran om att ta del av egen patientjournal från Hälsocentralen SkutskärÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-13
RA2020-0172Begäran från skolhälsovården att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-13
RA2020-0171Begäran att ta del av journaler från KåbohälsanÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-02-13
RA2020-0170Begäran att ta del av handlingar från smittskyddsenhetenÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-02-13
RA2020-0169Begäran om att ta del av uppgifter ur förlossningsjournal från Östhammars sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-12
RA2020-0168Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-12
RA2020-0167Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-12
RA2020-0166Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-12
RA2020-0165Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-12
RA2020-0164Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-12
RA2020-0163Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-12
RA2020-0162Begäran om att ta del av obduktionsprotokoll från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-11
RA2020-0161Begäran om att ta del av patientjournal från ElisabethsjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-11
RA2020-0160Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-11
RA2020-0159Begäran om att ta del av sammanfattning från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-11
RA2020-0158Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-11
RA2020-0157Begäran om att ta del av patientjournaler från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-11
RA2020-0156Begäran om uppgifter ur journalhandling från Akademiska sjukhuset i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-02-10
RA2020-0155Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-10
RA2020-0154Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-10
RA2020-0153Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-10
RA2020-0152Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-10
RA2020-0151Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-10
RA2020-0150Begäran om att ta del av utbildningshandlingar från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-10
RA2020-0149Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-07
RA2020-0148Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-07
RA2020-0147Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-07
RA2020-0146Ansökan om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-07
RA2020-0145Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsan SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-07
RA2020-0144Fråga angående begäran om att ta del avliden anhörigs patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-07
RA2020-0143Begäran om att ta del av vaccinationsuppgift från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-07
RA2020-0142Begäran om att ta del av egen patientjournal från Hälsocentralen i SkutskärÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-06
RA2020-0141Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-06
RA2020-0140Begäran om att ta del av patientjournaler från Akademiska sjukhuset i forskningssyfteÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-06
RA2020-0139Fråga om filmer från akademiska sjukhuset och samariterhemmetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-02-06
RA2020-0138Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-06
RA2020-0137Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-06
RA2020-0136Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-05
RA2020-0135Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-05
RA2020-0134Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-05
RA2020-0133Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-05
RA2020-0132Fråga om diarieföring och tillämpning av gallringsbeslutÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-02-04
RA2020-0131Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-04
RA2020-0130Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-04
RA2020-0129Fråga angående begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-04
RA2020-0128Begäran om att ta del av patientjournaler från Akademiska sjukhuset i forskningssyfteÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-02-03
RA2020-0127Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-31
RA2020-0126Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-31
RA2020-0125Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-31
RA2020-0124Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-31
RA2020-0123Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-31
RA2020-0122Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-31
RA2020-0121Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-31
RA2020-0120Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-31
RA2020-0119Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-31
RA2020-0118Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-30
RA2020-0117Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-30
RA2020-0116Begäran om att ta del av barnhemsakt från Stabby Allé upptagningshemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-30
RA2020-0115Begäran om att ta del av personhandlingarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-29
RA2020-0114Bevarande av Rickombergas institutionshistoriaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-29
RA2020-0113Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-29
RA2020-0112Ordförandeklubba, sigillstämpel och gåvosked från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-29
RA2020-0111Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-29
RA2020-0110Begäran om att ta del av uppgifter ur patientjournal från Bålsta vårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-29
RA2020-0109Leverans av pensionshandlingar och matriklar från ResurscentrumÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-01-28
RA2020-0108Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-28
RA2020-0107Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-28
RA2020-0106Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-28
RA2020-0105Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-28
RA2020-0104Fråga angående diarieföringsrutinÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-27
RA2020-0103Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-27
RA2020-0102Begäran om att ta del av avliden anhörigs journal från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-27
RA2020-0101Begäran om att ta del av födelsejournal från Östhammars sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-27
RA2020-0100Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-24
RA2020-0099Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-24
RA2020-0098Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-24
RA2020-0097Begäran om att ta del av uppgift ur patientjournal från Brukshälsan i SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-24
RA2020-0096Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-24
RA2020-0095Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-23
RA2020-0094Begäran om att ta del av uppgifter ur avliden anhörigs journal från Epidemisjukhuset UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-23
RA2020-0093Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från FöretagshälsovårdenÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-01-23
RA2020-0092Begäran att ta del av vaccinationsuppgifter ur BHV-journalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-01-23
RA2020-0091Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-22
RA2020-0090Begäran om att ta del av födelsetid ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-22
RA2020-0089Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-22
RA2020-0088Begäran om att ta del av personalhandlingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-21
RA2020-0087Begäran om att ta del av tidpunkt för fastställelse av kontrollavgift ULÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-21
RA2020-0086Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-21
RA2020-0085Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-21
RA2020-0084Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-21
RA2020-0083Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-21
RA2020-0082Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsan i SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-21
RA2020-0081Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-21
RA2020-0080Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-21
RA2020-0079Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-21
RA2020-0078Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-21
RA2020-0077Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-21
RA2020-0076Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-21
RA2020-0075Begäran om att ta del av uppgifter från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-20
RA2020-0074Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-20
RA2020-0073Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifterÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-20
RA2020-0072Begäran om att ta del av spirometri-kurvor ur journal från Sandvik CoromantÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-20
RA2020-0071Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-20
RA2020-0070Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhuset, Folktandvården och vårdcentralerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-17
RA2020-0069Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-17
RA2020-0068Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-17
RA2020-0067Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-17
RA2020-0066Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-17
RA2020-0065Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-17
RA2020-0064Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-17
RA2020-0063Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-17
RA2020-0062Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-17
RA2020-0061Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-17
RA2020-0060Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhuset barnklinikenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-17
RA2020-0059Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-17
RA2020-0058Utlån av originalhandling ur Per Olov Lundbergs personarkivÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2020-01-16
RA2020-0057Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-16
RA2020-0056Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-16
RA2020-0055Fråga om BVC-journalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-01-15
RA2020-0054Begäran om journalkopior från Akademiska sjukhusetÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-01-15
RA2020-0053Fråga om möjlighet att beställa gamla journaler för avlida släktingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-15
RA2020-0052Begäran att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-14
RA2020-0051Begäran att ta del av journalhandling från födelse i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-14
RA2020-0050Begäran från skolhälsovården Vaksalaskolan om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-14
RA2020-0049Begäran från Onkogenetisk mottagning Klinisk genetik vid Akademiska sjukhuset om patologisk-anatomisk diagnos (PAD) eller patientjournal där diagnos framgårÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-14
RA2020-0048Begäran från Onkogenetisk mottagning Klinisk genetik vid Akademiska sjukhuset om patologisk-anatomisk diagnos (PAD) eller patientjournal där diagnos framgårÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-14
RA2020-0047Leverans av samverkansprotokoll från Akademiska sjukhusetÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-01-14
RA2020-0046Leverans av protokoll och handlingar från Nämndkansliet vid RegionkontoretÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-01-14
RA2020-0045Begäran från socialtjänsten i Östhammar om att ta del av samtliga uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-14
RA2020-0044Förälders begäran om barnhälsovårdsjournal inför utredningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-14
RA2020-0043Begäran om ett flertal egna läkarintygÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-14
RA2020-0042Begäran om uppgifter i journalhandling från Akademiska sjukhuset 1970-talÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-13
RA2020-0041Begäran från skolsköterska i Öjesjö brunn skola i Partille om barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-13
RA2020-0040Förälders begäran om kopia av barnets barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-13
RA2020-0039Beställning av patientjournal från Ulleråkers sjukhus 1930-1970-taletÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-13
RA2020-0038Begäran från Klinisk genetik Akademiska sjukhuset om uppgifter ur patientjournal där diagnos framgår eller PAD (patologisk-anatomisk diagnos)ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-13
RA2020-0037Beställning från Klinisk patologi Akademiska sjukhuset om fullständig patientjournal samt remissvar från Klinisk patologiÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-13
RA2020-0036Begäran från Karolinska institutet om utlåtande som anger en patologisk anatomisk diagnos (PAD)ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-10
RA2020-0035Beställning av egen barnhemsakt samt personakt ur Barnavårdsombudets arkivÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-10
RA2020-0034Ansökan från förälder om vaccinationsuppgifter ur barnets barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-10
RA2020-0033Ansökan om egna vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-10
RA2020-0032Ansökan från förälder att ta del av barnets vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-10
RA2020-0031Ansökan från förälder att ta del av barnets vaccinationsuppgifter ur barnhälsovådsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-10
RA2020-0030Ansökan från skolsköterska i Örebro att rekvirera barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-09
RA2020-0029Ansökan från Swedbank Försäkring AB om att ta del journaluppgifter från Primärvården Tierp Brukshälsan SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-09
RA2020-0028Ansökan om att ta del av egna uppgifter om svininfluensavaccinering ur vaccinationsregisterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-09
RA2020-0027Ansökan om uppgifter ur egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2020-01-09
RA2020-0026Klockslag för dotterns födelse på Akademiska sjukhuset år 1970ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-09
RA2020-0025Begäran från Sverkerskolan om barnhälsovårdsjournalens sammanfattning av förskoleperioden ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-09
RA2020-0024Begäran om att ta del av vaccinationsuppgiftÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2020-01-08
RA2020-0023Uppgift om klockslag för födelseÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-07
RA2020-0022Begäran om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-07
RA2020-0021Begäran från Länsförsäkringar Uppsala om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-07
RA2020-0020Beställning av egen barnhemsakt samt personakt ur Barnavårdsombudets arkivÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2020-01-07
RA2020-0019Fråga om journal från Ulleråkers sjukhusÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-03
RA2020-0018Förfrågan om födelsetidÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-03
RA2020-0017Förfrågan om kirurgijournal från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-03
RA2020-0016Begäran om kopia av förlossningsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-03
RA2020-0015Rekvisition av journalhandlingar från akademiska sjukhuset år 1973ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-03
RA2020-0014Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-03
RA2020-0013Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-03
RA2020-0012Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-03
RA2020-0011Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-03
RA2020-0010Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-03
RA2020-0009Begäran om journalkopia från ThoraxklinikenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-03
RA2020-0008Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournal, BVC i MärstaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-03
RA2020-0007Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-03
RA2020-0006Begäran om akt från Gillbergska barnhemmetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-02
RA2020-0005Frågor om Region Uppsalas logotypÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2020-01-02
RA2020-0004Beställning av akt från Lindbackens barnhemÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-02
RA2020-0003Begäran om journal från år 1987ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-02
RA2020-0002Beställning av födelsetidÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-02
RA2020-0001Begäran om uppgift om födelsetidÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2020-01-02
RA2019-0024Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-20
RA2019-0023Begäran om vaccinationsuppgiftÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-12-19
RA2019-0022Begäran om att ta del av spirometrijournal från Sandvik CoromantÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-18
RA2019-0021Begäran om att ta del av sammanfattning från BVCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-18
RA2019-0020Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifterÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-18
RA2019-0019Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-17
RA2019-0018Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-17
RA2019-0017Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-17
RA2019-0016Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-17
RA2019-0015Begäran om att ta del av uppgifter från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-17
RA2019-0014Begäran om att ta del av patientjournaler i forskningssyfteÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-17
RA2019-0013Begäran om att ta del av läkarintygÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-17
RA2019-0012Begäran om att ta del av patientjournal från BUP UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-17
RA2019-0011Begäran om kopia av allmän handling från kvinnofridsmottagningenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-12-16
RA2019-0010Begäran om vaccinationsuppgifterÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-12-16
RA2019-0009Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-12-16
RA2019-0008Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-13
RA2019-0007Begäran om att ta del av patientjournal från BUP UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-13
RA2019-0006Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-13
RA2019-0005Begäran om vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-13
RA2019-0004Begäran om att ta del av vaccinationer ur patientjournal från Sandvik CoromantÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-13
RA2019-0003Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-13
RA2019-0002Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-13
RA2019-0001Begäran från miljöenheten att få leverera arkivhandlingar i form av utskrifter från system KEMIAÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-12-12
LA2019-0905Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-12
LA2019-0904Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-12
LA2019-0903Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-12
LA2019-0902Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-12
LA2019-0901Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-12
LA2019-0900Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-12
LA2019-0899Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-11
LA2019-0898Beställning av handlingar om hemmafruskolor 1950-talÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-12-11
LA2019-0897Fråga om tillvägagångssätt för begäran om uppgifter ur förlossningsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-12-11
LA2019-0896Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-10
LA2019-0895Omvärldsbevakning rörande övriga regioners hantering av analoga röntgenbilderÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2019-12-10
LA2019-0894Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-10
LA2019-0893Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhuset Psykiatri ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-10
LA2019-0892Begäran om att ta del av dödsattesterÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-10
LA2019-0891Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-09
LA2019-0890Begäran om handlingar rörande kulvertÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-09
LA2019-0889Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-09
LA2019-0888Begäran om att ta del av vaccinationerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-09
LA2019-0887Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-09
LA2019-0886Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-09
LA2019-0885Begäran om att ta del av födelsetidÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-09
LA2019-0884Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-09
LA2019-0883Begäran om att ta del av PAD/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-09
LA2019-0882Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-09
LA2019-0881Begäran om att ta del av patientjournal från Sandvik CoromantÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-09
LA2019-0880Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-09
LA2019-0879Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsan SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-09
LA2019-0878Begäran om att ta del av sammanfattning av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-12-09
LA2019-0877Begäran att ta del av patientjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-12-06
LA2019-0876Begäran om att ta del av barn- och skolhälsovårdsjournalerÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-12-06
LA2019-0875Begäran att ta del av kursplaner från VårdhögskolanÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-12-05
LA2019-0874Begäran om att ta del av tillväxtkurvor ur barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-12-05
LA2019-0873Utlån av originalhandlingar - Per Olov Lundbergs personarkivÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-12-05
LA2019-0872Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-12-04
LA2019-0871Begäran om att ta del av egen patientjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-12-04
LA2019-0870Begäran att ta del av journalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-12-04
LA2019-0869Begäran om att ta del av uppgifter ur förlossningsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-12-04
LA2019-0868Förfrågan om uppgifter gällande patientadministrationens lokaler vid Akademiska sjukhusetÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-12-04
LA2019-0867Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-12-04
LA2019-0866Förfrågan om uppgifter gällande en äldre gård i UppsalaÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-12-04
LA2019-0865Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-12-04
LA2019-0864Begäran om journalkopia av egen patientjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-12-03
LA2019-0863Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-12-03
LA2019-0862Förfrågan om psykiatrijournaler från 1920-taletÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-12-02
LA2019-0861Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-29
LA2019-0860Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-29
LA2019-0859Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-29
LA2019-0858Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-29
LA2019-0857Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-28
LA2019-0856Begäran om att ta del av vaccination från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-28
LA2019-0855Forskarbesök för att ta del av förlossningsjournaler från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-28
LA2019-0854Begäran om att ta del av journaler från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-28
LA2019-0853Begäran om att ta del av operationsberättelse från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-27
LA2019-0852Begäran om att ta del av journal/PADÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-27
LA2019-0851Begäran om att ta del av journal/PADÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-27
LA2019-0850Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-27
LA2019-0849Begäran om att ta del av journal/PADÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-27
LA2019-0848Begäran om att ta del av patientjournaler från Sävja vårdcentral i forskningssyfteÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-27
LA2019-0847Begäran om att ta del av patientjournal från psykiatri EnköpingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-27
LA2019-0846Begäran om att ta del av ett avtal rörande anslutning till reningsverkÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-26
LA2019-0845Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-26
LA2019-0844Begäran om journalkopia från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-11-25
LA2019-0843Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-11-25
LA2019-0842Forskarbesök Historia B-student Uppsala universitet för att ta del av handlingar från Landstingets nämnd för hälsofrågorÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-25
LA2019-0841Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsan i SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-25
LA2019-0840Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-22
LA2019-0839Begäran om att ta del av kursplan från utbildning till sjuksköterskaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-22
LA2019-0838Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-21
LA2019-0837Begäran om att ta del av barnhälsvårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-21
LA2019-0836Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-21
LA2019-0835Begäran om att ta del av uppgifter från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-21
LA2019-0834Begäran om att ta del av patientjournaler från Tierps vårdcentral i forskningssyfteÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-21
LA2019-0833Forskarbesök Historia B-student Uppsala universitet för att ta del av omsorgsaktÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-11-21
LA2019-0832Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-20
LA2019-0831Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-20
LA2019-0830Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-20
LA2019-0829Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-20
LA2019-0828Förfrågan om hur man går tillväga vid beställning av födelsejournalerÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-11-19
LA2019-0827Begäran om att ta del av kursplan från VårdhögskolanÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-11-19
LA2019-0826Beställning av födelsetid ur förlossningsjournal ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-11-19
LA2019-0825Begäran om att ta del av dödsorsaksintyg till forskningsprojekt/examensarbeteÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-11-19
LA2019-0824Beställning av journalhandlingar från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-11-19
LA2019-0823Beställning kopia av dödsbevisÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-11-19
LA2019-0822Beställning av vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-11-19
LA2019-0821Beställning av vikt- och längduppgifter i olika journalerÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-11-19
LA2019-0820Forskarbesök för att ta del av handlingar från OmsorgsverksamhetenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-18
LA2019-0819Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-18
LA2019-0818Begäran om att ta del av patientjournal från Dr Stenhammar/ Dr P Höök MedmottÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-18
LA2019-0817Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-18
LA2019-0816Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-18
LA2019-0815Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-18
LA2019-0814Avveckling av analogt bildarkiv för röntgenmaterialÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2019-11-18
LA2019-0813Begäran från Region Gävleborg om rekvisition av journalhandlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-11-15
LA2019-0812Fråga om läkares verksamhet 2011ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-11-15
LA2019-0811Forskarbesök från Historia B-kursen Uppsala universitet för att ta del av material rörande tandvårdÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-11-15
LA2019-0810Begäran om uppgifter rörande studentbostad 1970-taletÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-11-15
LA2019-0809Begäran om vaccinationsuppgifter från Dr Wahlunds Läkarmottagning i EnköpingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-11-15
LA2019-0808Begäran om egna vaccinationsuppgifterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-11-15
LA2019-0807Begäran om vaccinationsuppgifter ur egen barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-11-15
LA2019-0806Fråga om källor inför skrivande av en B-uppsats vid Uppsala universitetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-11-15
LA2019-0805Begäran om att ta del av patientjournaler i forskningssyfteÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-14
LA2019-0804Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-14
LA2019-0803Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-13
LA2019-0802Begäran om att ta del av vaccinationsintygÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-13
LA2019-0801Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-13
LA2019-0800Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-13
LA2019-0799Begäran från Hagmarkens skola i Bälinge om kopia av barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-11-12
LA2019-0798Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-12
LA2019-0797Begäran om att ta del av PAD-svarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-12
LA2019-0796Begäran om att ta del av PAD-svarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-12
LA2019-0795Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-12
LA2019-0794Handlingar från Tallmons sjukhem i SkutskärÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-11-11
LA2019-0793Begäran om att ta del av dödsorsaksintygÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-11-11
LA2019-0792Möjliga källor till B-uppsats i HistoriaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-11-11
LA2019-0791Begäran från Sahlgrenska universitetssjukhuset om journaluppgifter från Akademiska sjukhuset 1969ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-11-11
LA2019-0790Begäran från Örbyhus skola om rekvisition av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-11-11
LA2019-0789Begäran från Sunnerstaskolan om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-11-11
LA2019-0788Länsförsäkringars begäran om uppgifter ur hela barnhälsovårdsjournalenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-11-11
LA2019-0787Begäran om journalkopia från Luthagens vårdcentralÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-11-08
LA2019-0786Begäran om vaccinationsuppgifterÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-11-08
LA2019-0785Begäran om journalkopior, födelseår 2017ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-11-08
LA2019-0784Beställning av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-11-08
LA2019-0783Begäran om journalkopia från kvinnoklinikenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-11-08
LA2019-0782Rekvisition av journalkopia från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-11-08
LA2019-0781Begäran om betygskopia från VårdhögskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-11-08
LA2019-0780Fråga om barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-11-08
LA2019-0779Begäran om att ta del av patientjournaler i forskningssyfteÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-07
LA2019-0778Begäran om att ta del av vaccinationsuppgift från Luthagens vårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-07
LA2019-0777Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-07
LA2019-0776Begäran om att ta del av patientjournal från Sandvik CoromantÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-07
LA2019-0775Begäran om att ta del av patientjournal/PADÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-07
LA2019-0774Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Tallmons sjukhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-07
LA2019-0773Begäran om att ta del av BVC-sammanfattningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-06
LA2019-0772Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-06
LA2019-0771Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-06
LA2019-0770Förfrågan om arkiverad databasÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-11-05
LA2019-0769Begäran om att ta del av avlidna anhörigas patientjournaler från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-05
LA2019-0768Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-05
LA2019-0767Begäran om att ta del av patientjournal från BUP UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-05
LA2019-0766Begäran om att ta del av BVC-sammanfattningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-05
LA2019-0765Begäran om att ta del av BVC-sammanfattningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-05
LA2019-0764Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-05
LA2019-0763Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-11-05
LA2019-0762Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-04
LA2019-0761Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-04
LA2019-0760Begäran om att ta del av inskrivningsliggare från Östervåla sjukstugaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-04
LA2019-0759Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-04
LA2019-0758Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-01
LA2019-0757Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-01
LA2019-0756Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-01
LA2019-0755Begäran om att ta del av personakt från Lindgårdens barnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-01
LA2019-0754Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-01
LA2019-0753Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-11-01
LA2019-0752Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-31
LA2019-0751Lasarettet i Enköpings arkivbeskrivning samt förteckning över arkivansvarig och arkivredogörareÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2019-10-30
LA2019-0750Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-29
LA2019-0749Begäran om att ta del av uppgifter från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-29
LA2019-0748Begäran om att ta del av skolhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-29
LA2019-0747Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-29
LA2019-0746Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifterÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-28
LA2019-0745Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-28
LA2019-0744Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-28
LA2019-0743Projektet Digital treasures - Hjälp med spridning av enkät till arkivens användare 60+ i hela EuropaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-10-28
LA2019-0742Säker skanning av diarieförd dokumentationÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-10-28
LA2019-0741Uppdatering av leveransrutiner gällande leveranser från Akademiska sjukhuset till regionarkivetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-10-25
LA2019-0740Beställning kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-25
LA2019-0739Förfrågan om beställning av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-25
LA2019-0738Leverans av diarieförda handlingar och protokoll från HSA vid RegionkontoretÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-10-25
LA2019-0737Beställning av uppgifter ur förlossningsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-25
LA2019-0736Beställning kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-25
LA2019-0735Beställning av PAD eller journalhandlingarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-25
LA2019-0734Beställning av PAD eller journalhandlingarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-25
LA2019-0733Beställning kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-25
LA2019-0732Beställning av betyg undersköterskeutbildningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-25
LA2019-0731Beställning av PAD eller journalhandlingarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-24
LA2019-0730Beställning kopia av barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-24
LA2019-0729Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-24
LA2019-0728Beställning kopia av barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-24
LA2019-0727Beställning av journaluppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-24
LA2019-0726Beställning av operationsberättelse år 1958ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-24
LA2019-0725Beställning av journalkopior från BUP i Tierp och Folke BernadottehemmetÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-24
LA2019-0724Beställning av journaluppgift från SamariterhemmetÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-24
LA2019-0723Förfrågan om handlingar rörande landstingssalen på Uppsala slottÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-24
LA2019-0722Beställning av vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-24
LA2019-0721Beställning uppgifter ur förlossningsjournal Akademiska sjukhuset ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-24
LA2019-0720Beställning av journalhandlingar Ulleråkers sjukhusÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-24
LA2019-0719Beställning av operationsberättelse från Neurokirurgiska kliniken 1970-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-24
LA2019-0718Beställning journaluppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-24
LA2019-0717Beställning kopia av journaluppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-23
LA2019-0716Beställning kopia journaluppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-23
LA2019-0715Beställning kopia av journaluppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-23
LA2019-0714Fråga om digitalisering av äldre rullband och diabilder från Wiks folkhögskolaÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-10-23
LA2019-0713Beställning kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-23
LA2019-0712Beställning av kopia av barnhälsovårdsjournal ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-22
LA2019-0711Beställning av journalhandlingar från Tierps sjukhus och hälsocentralÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-21
LA2019-0710Beställning av journaluppgifter från Tierps sjukstuga/sjukhusÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-21
LA2019-0709Beställning av journalkopia Akademiska sjukhuset 1912ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-21
LA2019-0708Beställning av journalkopior Akademiska sjukhuset ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-10-21
LA2019-0707Begäran om att ta del av uppgifter från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-18
LA2019-0706Begäran om att ta del av egna patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-18
LA2019-0705Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-17
LA2019-0704Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-17
LA2019-0703Forskarbesök för att ta del av handlingar från Wiks folkhögskolaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-16
LA2019-0702Begäran om att ta del av kursintygÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-16
LA2019-0701Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-16
LA2019-0700Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-16
LA2019-0699Begäran om att ta del av patientjournal från Kunskapscentrum för katastrofpsykiatriÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-16
LA2019-0698Hantering av äldre handlingar och diabildsmaterial vid plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2019-10-15
LA2019-0697Begäran om att ta del av PAD-svar/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-15
LA2019-0696Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-15
LA2019-0695Begäran om att ta del av patientjournaler från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-11
LA2019-0694Begäran om att ta del av en projektrapportÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-11
LA2019-0693Begäran om att ta del av personalhandlingar från Uppsala BussÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-11
LA2019-0692Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-11
LA2019-0691Begäran om att ta del av PAD-svarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-11
LA2019-0690Begäran om att ta del av BVC-sammanfattningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-11
LA2019-0689Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-11
LA2019-0688Skanning av patientliggareÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-10-10
LA2019-0687Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-10
LA2019-0686Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-10
LA2019-0685Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-09
LA2019-0684Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-09
LA2019-0683Begäran om att ta del av examensbevis från Wiks folkhögskolaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-09
LA2019-0682Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-09
LA2019-0681Begäran om att ta del av personakt från Kävra BarnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-08
LA2019-0680Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-08
LA2019-0679Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-08
LA2019-0678Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-08
LA2019-0677Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-08
LA2019-0676Begäran om att ta del av en karta från JällaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-08
LA2019-0675Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-08
LA2019-0674Begäran om att ta del av patientjournal från Svartbäckens vårdcentral och Sammariterhemmets vårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-04
LA2019-0673Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-04
LA2019-0672Begäran om att ta del av patientjournal från FolktandvårdenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-03
LA2019-0671Begäran om att ta del av annans patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-03
LA2019-0670Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-03
LA2019-0669Begäran om att ta del av vaccinationer från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-03
LA2019-0668Begäran om att ta del av egen patientjournal från Bålsta VårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-03
LA2019-0667Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-03
LA2019-0666Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-02
LA2019-0665Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-02
LA2019-0664Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-02
LA2019-0663Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-02
LA2019-0662Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-02
LA2019-0661Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-02
LA2019-0660Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-02
LA2019-0659Forskarbesök för att ta del av handlingar från omsorgsverksamhetenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-01
LA2019-0658Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-10-01
LA2019-0657Begäran om vaccinationsuppgift från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-30
LA2019-0656Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-30
LA2019-0655Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-30
LA2019-0654Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-30
LA2019-0653Begäran om att ta del av PAD-kopia/journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-30
LA2019-0652Begäran om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-27
LA2019-0651Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-27
LA2019-0650Begäran från Klinisk genetik Akademiska sjukhuset om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-27
LA2019-0649Begäran från Akademiska sjukhuset om Neurodivisionens samverkansprotokoll ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-27
LA2019-0648Begäran från psykolog om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-27
LA2019-0647Fastighetsdokumentation inför frånträde av fastigheterna Fjärdingen 27:5 och 27:6 på Slottsgränd i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2019-09-27
LA2019-0646Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-27
LA2019-0645Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-27
LA2019-0644Fråga om tillämpning av gallringsbeslutÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-09-26
LA2019-0643Begäran om att ta del av patientjournal från BHV-psykologÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-26
LA2019-0642Begäran om att ta del av personalhandlingar från Älby vårdhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-26
LA2019-0641Begäran om att ta del av förlossningsjournaler från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-26
LA2019-0640Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-26
LA2019-0639Begäran om att ta del av patientjournal från Sandvik FöretagshälsovårdÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-25
LA2019-0638Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Svartbäckens sjukhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-25
LA2019-0637Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-25
LA2019-0636Begäran om att ta del av PAD-svar/journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-24
LA2019-0635Begäran om att ta del av patientjournal från Östhammars sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-24
LA2019-0634Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-24
LA2019-0633Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-24
LA2019-0632Begäran om att ta del av patientjournaler i forskningssyfteÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-24
LA2019-0631Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifterÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-24
LA2019-0630Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-24
LA2019-0629Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-23
LA2019-0628Begäran om att ta del av kursplaner från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-23
LA2019-0627Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-20
LA2019-0626Begäran om att ta del av personalhandlingarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-20
LA2019-0625Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-20
LA2019-0624Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-20
LA2019-0623Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-20
LA2019-0622Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-20
LA2019-0621Begäran om PAD-kopia/journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-20
LA2019-0620Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-20
LA2019-0619Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-20
LA2019-0618Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-20
LA2019-0617Begäran om kopia av hela barnhälsovårdsjournalenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-19
LA2019-0616Begäran från Länsförsäkringar Uppsala om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-19
LA2019-0615Begäran från Onkogenetisk mottagning Klinisk genetik om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-19
LA2019-0614Begäran från Kriminalvården Anstalten Österåker om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-19
LA2019-0613Begäran från Polismyndigheten Region Mitt Uppsala om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-19
LA2019-0612SekretessärendeÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-09-18
LA2019-0611Begäran om journalkopior från ThoraxklinikenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-09-18
LA2019-0610Rekvisition av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-09-18
LA2019-0609Barnhälsovårdsjournaler från Enköpings kommunÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-09-18
LA2019-0608Databas hos Riksarkivet från ÖsthammarsprojektetÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2019-09-18
LA2019-0607Begäran om betyg från sjuksköterskeexamen vid Vårdhögskolan januari 1998ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-17
LA2019-0606Begäran om uppgifter ur avliden nära anhörigs patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-17
LA2019-0605Skolsköterskas begäran om uppgifter ur hela barnhälsovårdsjournalenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-17
LA2019-0604Begäran om ett protokoll från Akademiska sjukhusets samverkansgrupp SAMO september 2016ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-17
LA2019-0603Begäran om uppgifter ur Jälla lantmannaskola (lantbruksskola) 1930-talÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-17
LA2019-0602Begäran om uppgifter ur hela barnhälsovårdsjournalenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-17
LA2019-0601Begäran om uppgifter ur hela barnhälsovårdsjournalenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-17
LA2019-0600Begäran om information från hela barnhälsovårdsjournalenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-17
LA2019-0599Begäran om uppgifter ur patientjournal från Fjärdhundra vårdcentralÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-17
LA2019-0598Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-16
LA2019-0597Begäran om att ta del av vaccinationsuppgift ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-16
LA2019-0596Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-16
LA2019-0595Begäran om att ta del av förlossningsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-16
LA2019-0594Förfrågan om journal från barnkliniken år 1929ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-09-13
LA2019-0593Förfrågan om egen tandvårdsjournal från AlundaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-09-13
LA2019-0592Begäran om att ta del av handlingar rörande Törnlunds stiftelse ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-13
LA2019-0591Begäran om PAD-svar/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-13
LA2019-0590Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-13
LA2019-0589Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-13
LA2019-0588Begäran om att ta del av PAD-svar/journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-13
LA2019-0587Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-13
LA2019-0586Begäran om att ta del av handlingar från ÄDEL-överenskommelsenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-12
LA2019-0585Begäran om att ta del av PAD-svar/journalkopia ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-12
LA2019-0584Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-12
LA2019-0583Begäran om kursintyg från tolkutbildningen vid Wiks folkhögskolaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-09-11
LA2019-0582Begäran om att ta del av personalmatriklarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-11
LA2019-0581Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-11
LA2019-0580Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-10
LA2019-0579Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-10
LA2019-0578Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-10
LA2019-0577Begäran om att ta del av ansökningshandlingar för mottagare av konstnärligt utvecklingsstödÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-10
LA2019-0576Begäran om journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-09-10
LA2019-0575Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-09
LA2019-0574Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-09
LA2019-0573Begäran om att ta del av patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-09
LA2019-0572Forskarbesök för att ta del av läroplaner och andra handlingar från utbildning till sjuksköterskaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-09
LA2019-0571Begäran om att ta del av egen patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-09
LA2019-0570Begäran om att ta del av egen patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-09
LA2019-0569Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-09
LA2019-0568Forskarbesök för att ta del av handlingar angående verksamheten Lindgårdens och Långsjöns barnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-09
LA2019-0567Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-09
LA2019-0566Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-09
LA2019-0565Begäran om att ta del av uppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-09
LA2019-0564Begäran om att ta del av egen patientjournal från Samariterhemmets sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-06
LA2019-0563Begäran om att ta del av patientjournal från Sävja vårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-06
LA2019-0562Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-06
LA2019-0561Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-05
LA2019-0560Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-05
LA2019-0559Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-05
LA2019-0558Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-04
LA2019-0557Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-04
LA2019-0556Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-04
LA2019-0555Begäran om att ta del av egen patientjournal från Lasarettet i EnköpingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-04
LA2019-0554Begäran om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-09-04
LA2019-0553Begäran om att ta del av uppgift från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-03
LA2019-0552Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-03
LA2019-0551Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-03
LA2019-0550Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-03
LA2019-0549Begäran om att ta del av handlingar gällande Ädel-överenskommelsenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-02
LA2019-0548Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-02
LA2019-0547Forskarbesök för att ta del av protokoll från LandstingsfullmäktigeÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-02
LA2019-0546Leverans från Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala ÖrebroÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2019-09-02
LA2019-0545Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-02
LA2019-0544Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-02
LA2019-0543Begäran om att ta del av patientjournaler i forskningssyfteÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-09-02
LA2019-0542Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-30
LA2019-0541Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-30
LA2019-0540Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-30
LA2019-0539Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-30
LA2019-0538Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-30
LA2019-0537Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-30
LA2019-0536Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-30
LA2019-0535Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-30
LA2019-0534Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-30
LA2019-0533Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal från Special-BVCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-30
LA2019-0532Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-29
LA2019-0531Begäran om att ta del av patientjournal från BUP UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-29
LA2019-0530Begäran om att ta del av personakt från Eksätra behandlingshemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-29
LA2019-0529Hantering av äldre vårdrutinsdokument - kvalitetshandbokenÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2019-08-28
LA2019-0528Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-28
LA2019-0527Begäran om att ta del av PAD-kopia/journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-28
LA2019-0526Begäran om att ta del av PAD-kopia/journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-28
LA2019-0525Begäran om att ta del av PAD-kopia/journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-28
LA2019-0524Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-28
LA2019-0523Begäran om att ta del av egen patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-28
LA2019-0522Systemet SBR 2.0 och registrering av handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)ÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2019-08-28
LA2019-0521Förfrågan från Polismyndigheten i EnköpingÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-08-27
LA2019-0520Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-27
LA2019-0519Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-27
LA2019-0518Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-27
LA2019-0517Begäran om att ta del av betyg från VårdhögskolanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-08-27
LA2019-0516Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-26
LA2019-0515Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-26
LA2019-0514Begäran om att ta del av egen patientjournal från Peter Lantz (Hjärtcentrum)ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-26
LA2019-0513Begäran om avgångsbetyg från Kronåsskolan - Landstinget vårdskola VårdgymnasietÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-08-26
LA2019-0512Förfrågan om viss ritning över Wik-området ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-08-26
LA2019-0511Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-26
LA2019-0510Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-26
LA2019-0509Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-26
LA2019-0508Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-26
LA2019-0507Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-26
LA2019-0506Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-26
LA2019-0505Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-26
LA2019-0504Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-26
LA2019-0503Begäran om att ta del av avtal angående flextidsramarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-26
LA2019-0502Begäran om att ta del av uppgift från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-26
LA2019-0501Begäran om att ta del av uppgift från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-26
LA2019-0500Leverans av äldre material från Lasarettet i EnköpingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-08-23
LA2019-0499Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-08-22
LA2019-0498Begäran från skolsköterska om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-08-22
LA2019-0497Begäran från Bliwa Livförsäkring om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-08-21
LA2019-0496Förfrågan om bevarandebeslut för nationella kvalitetsregister vid Regionalt Cancer Centrum (RCC) Uppsala ÖrebroÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2019-08-21
LA2019-0495Begäran av skolsköterska om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-08-21
LA2019-0494Begäran från Länsförsäkringar Uppsala om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-08-21
LA2019-0493Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-08-21
LA2019-0492Begäran om att ta del av PAD-kopia/patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-20
LA2019-0491Begäran om att ta del av PAD-kopia/patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-20
LA2019-0490Begäran om att ta del av PAD-kopia/patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-20
LA2019-0489Begäran om att ta del av PAD-kopia/patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-20
LA2019-0488Begäran om att ta del av PAD-kopia/patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-20
LA2019-0487Begäran om att ta del av PAD-kopia/patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-20
LA2019-0486Begäran om att ta del av PAD-kopia/patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-20
LA2019-0485Begäran om att ta del av PAD-kopia/patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-20
LA2019-0484Begäran om att ta del av PAD-kopia/patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-20
LA2019-0483Begäran om att ta del av PAD-kopia/patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-20
LA2019-0482Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-20
LA2019-0481Begäran om att ta del av statistik angående sjukskrivningar för Region UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-20
LA2019-0480Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-20
LA2019-0479Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-20
LA2019-0478Forskarbesök för att ta del av styrelseprotokoll från Wiks folkhögskolaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-19
LA2019-0477Begäran om att ta del av uppgifter från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-19
LA2019-0476Begäran om att ta del av patientjournal från Lindgårdens barnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-19
LA2019-0475Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-19
LA2019-0474Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-19
LA2019-0473Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-19
LA2019-0472Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-19
LA2019-0471Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-19
LA2019-0470Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-19
LA2019-0469Begäran om att ta del av BVC-sammanfattningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-19
LA2019-0468Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-19
LA2019-0467Begäran om att ta del av uppgifter från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-19
LA2019-0466Begäran om att ta del av patientjournal från öppenvårdspsykiatri i TierpÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-16
LA2019-0465Leverans från patientnämndenÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-08-16
LA2019-0464Begäran om att ta del av handlingar från Haga slott 1940-1962ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-15
LA2019-0463Forskarbesök för att ta del av handlingar från Wiks FolkhögskolaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-15
LA2019-0462Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-15
LA2019-0461Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-15
LA2019-0460Begäran om att ta del av PAD-kopia ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-15
LA2019-0459Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-15
LA2019-0458Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-15
LA2019-0457Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-15
LA2019-0456Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-15
LA2019-0455Leverans av tandvårdsjournaler från Folktandvården ÖsthammarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-08-14
LA2019-0454Leverans av tandvårdsjournaler från Folktandvården LiljeforstorgÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-08-14
LA2019-0453Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-14
LA2019-0452Begäran om att ta del av egen journal från Lindgårdens barnhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-14
LA2019-0451Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-14
LA2019-0450Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-14
LA2019-0449Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-14
LA2019-0448Begäran om att ta del av handlingar från Fastighet och service rörande projekt "Grundförstärkningar av hus H" ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-14
LA2019-0447Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhuset i forskningssyfteÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-13
LA2019-0446Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-13
LA2019-0445Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-13
LA2019-0444Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-08-13
LA2019-0443Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-13
LA2019-0442Beställning av uppgifter från förlossningsjournal från Tierps sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-13
LA2019-0441Begäran om att ta del av patientjournal från plastikkirurgimottagningenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-13
LA2019-0440Begäran om att ta del av BVC-sammanfattningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-13
LA2019-0439Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-12
LA2019-0438Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal och avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-12
LA2019-0437Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-12
LA2019-0436Begäran om att ta del av uppgifter från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-12
LA2019-0435Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-12
LA2019-0434Begäran om att ta del av vaccinationsuppgift ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-12
LA2019-0433Begäran om att ta del information om förlossningsvård ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-12
LA2019-0432Begäran om att ta del av PAD-kopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-12
LA2019-0431Begäran om att ta del av uppgifter från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-12
LA2019-0430Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifterÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-12
LA2019-0429Hantering av filmmaterial vid Habilitering Uppsala länÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetBehandlas2019-08-09
LA2019-0428Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-08
LA2019-0427Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-08
LA2019-0426Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-07
LA2019-0425Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-07
LA2019-0424Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-07
LA2019-0423Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-07
LA2019-0422Förfrågan om journaler från Ortopedmedicinska klinikenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-08-06
LA2019-0421Begäran om att ta del av uppgifter från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-06
LA2019-0420Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-02
LA2019-0419Begäran om registerutdragÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-08-01
LA2019-0418Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-08-01
LA2019-0417Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-31
LA2019-0416Begäran om att ta del av uppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-31
LA2019-0415Begäran om att få ta del av ett avtal gällande omslaget till boken Knacka på!ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-30
LA2019-0414Begäran om att ta del av uppgifter ur förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-30
LA2019-0413Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-30
LA2019-0412Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-29
LA2019-0411Begäran om att ta del av egen patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-29
LA2019-0410Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-29
LA2019-0409Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-29
LA2019-0408Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-29
LA2019-0407Begäran om att ta del av PAD-svar ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-26
LA2019-0406Begäran om att ta del av PAD-svarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-26
LA2019-0405Begäran om att ta del av egen patientjournal från barnklinikenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-26
LA2019-0404Begäran om att ta del av uppgifter från patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-25
LA2019-0403Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-25
LA2019-0402Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-24
LA2019-0401Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-24
LA2019-0400Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-24
LA2019-0399Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-24
LA2019-0398Begäran om att ta del av uppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-23
LA2019-0397Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-07-23
LA2019-0396Kartläggning av material om den allmänna och lika rösträttens tillkomstÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-19
LA2019-0395Hantering av CD-skivorÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-19
LA2019-0394Begäran om att ta del av samtliga egna journaler samt förfrågan om loggrapportÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-19
LA2019-0393Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-19
LA2019-0392Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-19
LA2019-0391Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-19
LA2019-0390Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-18
LA2019-0389Begäran om att ta del av journalhandlingar från neuropsykiatrisk utredningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-18
LA2019-0388Övertagande av journaler från RFSL:s psykologmottagningÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-07-18
LA2019-0387Begäran om att ta del av uppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-17
LA2019-0386Begäran om att ta del av journaluppgifter från Östhammars lasarettÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-16
LA2019-0385Begäran om att ta del av journaluppgifter från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-16
LA2019-0384Personuppgiftsbiträdesavtal med Föreningen Företagens Historia Uppsala länÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-12
LA2019-0383Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-12
LA2019-0382Begäran om att ta del av journalhandling för genetisk utredningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-12
LA2019-0381Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-12
LA2019-0380Leverans av upphandlingshandlingar och avtal från VaruförsörjningenÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-07-12
LA2019-0379Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-11
LA2019-0378Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-11
LA2019-0377Begäran av journalhandlingar för genetisk utredning för cancerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-10
LA2019-0376Begäran av journalhandlingar för genetisk utredning för cancerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-10
LA2019-0375Begäran av journalhandlingar för genetisk utredning för cancerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-10
LA2019-0374Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-10
LA2019-0373Begäran om att ta del av förlossningsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-10
LA2019-0372Leverans av journaler från Folktandvården VästertorgÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-07-09
LA2019-0371Begäran om uppgifter ur avliden anhörigs patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-07-09
LA2019-0370Beställning av vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-07-09
LA2019-0369Begäran om journalkopiorÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-07-09
LA2019-0368Begäran från Polismyndigheten Region Mitt om patientjournalkopia ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-07-08
LA2019-0367Underrättelse om beslut av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande omhändertagande av patientjournaler/personalakter hos RFSL UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-07-08
LA2019-0366Begäran om journalkopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-07-08
LA2019-0365Avtal med DeponaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-08
LA2019-0364Begäran om att ta del av skolhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-05
LA2019-0363Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-05
LA2019-0362Förfrågan om journaluppgifter angående koagulationsutredningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-05
LA2019-0361Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-04
LA2019-0360Begäran om journalkopia från Dag Gilstring med anledning av olyckshändelseÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-04
LA2019-0359Begäran om avtal med Familjeläkarna i LuthagenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-04
LA2019-0358Begäran om kopia på barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-03
LA2019-0357Begäran om vaccinationsuppgifter från barnhälsovårsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-03
LA2019-0356Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-03
LA2019-0355Begäran om uppgifter om födelsetidÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-03
LA2019-0354Begäran om att ta del av journaluppgifter för knäoperation vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-02
LA2019-0353Beställning om kopior av avliden anhörigs journalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-02
LA2019-0352Begäran från Länsförsäkringar Uppsala att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-02
LA2019-0351Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-02
LA2019-0350Begäran om ta del av egen barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-02
LA2019-0349Bildbank Trafik och samhälleÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2019-07-02
LA2019-0348Bildbank Trafik och samhälleÄrendeMaria StenuddRegionarkivetMakulerat2019-07-02
LA2019-0347Begäran om vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-02
LA2019-0346Beställning om kopior av avliden anhörigs journal från Ulleråkers sjukhusÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-01
LA2019-0345Begäran om att ta del av vaccinationuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-01
LA2019-0344Beställning av uppgift om födelsetidÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-07-01
LA2019-0343Begäran om kopia på barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-06-28
LA2019-0342Beställning av journalkopior från Hätö Närpsykiatri ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-06-28
LA2019-0341Begäran om att ta del av journaler från psykiatrinÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-06-28
LA2019-0340Begäran om barnhälsovårdsjournal för neuropsykiatrisk utredningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-06-28
LA2019-0339Försäkringsbolaget Folksams begäran om barnhälsovårdsjournalkopiaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-27
LA2019-0338Begäran om provsvar på avliden patient för att bedöma sjukhistorienÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-27
LA2019-0337Begäran om barnhälsovårdjournalkopiaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-27
LA2019-0336Begäran om barnhälsovårdsjournalkopiaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-27
LA2019-0335Begäran om barnhälsovårdsjournalkopiaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-27
LA2019-0334Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournal ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-27
LA2019-0333Fråga från Lasarettet i Enköping om hantering av patientjournaler från 1980-talet ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-27
LA2019-0332Rättsmedicinalverkets begäran om uppgifter gällande öppen och sluten vård ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-27
LA2019-0331Begäran om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-27
LA2019-0330Begäran om barnhälsovårdsjournalkopiaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-27
LA2019-0329Beslut om driftsättning av leverans i R7e-arkiv (slutarkiv) KOVIS 4.1ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-27
LA2019-0328Begäran från försäkringsbolaget movestic om journalkopior från doktor Höök/doktor GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-26
LA2019-0327Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalkopiaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-26
LA2019-0326Socialtjänstens begäran att ta del av uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-26
LA2019-0325Begäran om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-26
LA2019-0324Frågor inför leverans av personalakter i pappersform från Lasarettet i EnköpingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-26
LA2019-0323Begäran om uppgifter ur patientjournal från Elisabethsjukhuset i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-26
LA2019-0322Begäran om journalkopia från Akademiska sjukhuset Klinisk genetikÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-25
LA2019-0321Begäran om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-25
LA2019-0320Begäran om journalkopia från Elisabethsjukhuset i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-25
LA2019-0319Uppsala kommuns förslag på utformande av samtyckesblankett för rekvisition av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-25
LA2019-0318Begäran om journalkopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-24
LA2019-0317Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-24
LA2019-0316Begäran om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-24
LA2019-0315Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-24
LA2019-0314Fråga från försäkringsbolaget Movestic AB om patienjournaler från pensionerad läkareÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-24
LA2019-0313Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-24
LA2019-0312Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-24
LA2019-0311Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-24
LA2019-0310Underrättelse om beslut av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande omhändertagande av patientjournaler tillhöriga EMP Psykoterapi ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-24
LA2019-0309Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-20
LA2019-0308Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-20
LA2019-0307Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-20
LA2019-0306Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-20
LA2019-0305Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsan SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-20
LA2019-0304Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-20
LA2019-0303Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-19
LA2019-0302Leverans av personalakter från RegionkontoretÄrendeErik ReleforsRegionarkivetAvslutat2019-06-19
LA2019-0301Fråga rörande skanningsrutiner vid Region UppsalaÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2019-06-19
LA2019-0300Frågor rörande hantering av elektronisk informationÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2019-06-19
LA2019-0299Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-18
LA2019-0298Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-18
LA2019-0297Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-18
LA2019-0296Begäran om att överlämna barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-17
LA2019-0295Forskarbesök för att ta del av inventarieförteckning från Medicinhistoriska museetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-17
LA2019-0294Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifterÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-17
LA2019-0293Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-17
LA2019-0292Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-17
LA2019-0291Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-14
LA2019-0290Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-14
LA2019-0289Rehabiliteringsverktyget Adato och registrering av sekretesshandlingarÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2019-06-13
LA2019-0288Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-13
LA2019-0287Begäran om att ta del av en röntgenbild från 1940-taletÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-12
LA2019-0286Begäran om att ta del av vaccinationsuppgift från Nyby vårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-12
LA2019-0285Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Tunåsens sjukhus och Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-12
LA2019-0284Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-12
LA2019-0283Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-11
LA2019-0282Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-11
LA2019-0281Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-11
LA2019-0280Begäran om att ta del av journal och PAD-svar från Akademiska sjukhuset ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-06-10
LA2019-0279Leverans av forskningsstudier från Regionalt cancercentrum Uppsala ÖrebroÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-06-10
LA2019-0278Förfrågan om handlingar från Magdeburg och dödsattester från Akademiska sjukhuset.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-06-07
LA2019-0277Påminnelse om beställning av BVC-journal och skoljournal inklusive ev. remissvarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-06-05
LA2019-0276Beställning av journalkopia Ulleråkers sjukhus ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-06-05
LA2019-0275Beställning av handlingar som uppger dödsorsak för olika personerÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-06-05
LA2019-0274Beställning av uppgifter ur avliden anhörigs journaler från Region Uppsala ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-04
LA2019-0273Beställning av avliden anhörigs journalkopior från Akademiska sjukhuset och Tierps vårdcentralÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-04
LA2019-0272Begäran om journaluppgifter ur Brukshälsans arkivÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-04
LA2019-0271Fråga från Akademiska sjukhuset om eventuell hänvisning till regionarkivetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-04
LA2019-0270Tidsperiod för arkivhandlingar Patologiska institutionens arkivÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-04
LA2019-0269Begäran om röntgenbild från år 1896ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-03
LA2019-0268Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-03
LA2019-0267Begäran om uppgifter ur patientjournal från Ulleråkers sjukhus samt Akademiska sjukhuset ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-03
LA2019-0266Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-03
LA2019-0265Begäran om uppgifter ur patientjournal från ElisabethsjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-03
LA2019-0264Kontakt med Regionalt cancercentrum inför leverans av forskningsstudier till regionarkivetÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2019-06-03
LA2019-0263Förfrågan om uppgifter ur inskrivningshandlingar och patientjournal från Upsala hospitalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-03
LA2019-0262Hjälp med sökande av patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-06-03
LA2019-0261Dokumenthantering vid Regionalt Cancer Centrum (RCC)ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2019-06-03
LA2019-0260Begäran om att ta del avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-31
LA2019-0259Begäran om att ta del av annans patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-31
LA2019-0258Begäran om att ta del av dokument rörande schemaperioderÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-29
LA2019-0257Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-29
LA2019-0256Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-29
LA2019-0255Begäran om att ta del av betyg från utbildning till sjuksköterskaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-27
LA2019-0254Begäran om att ta del av examensbevis från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-27
LA2019-0253Leverans av journaler och liggare från Klinisk patologiÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-05-27
LA2019-0252Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-27
LA2019-0251Begäran om att ta del av uppgifter ur patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-24
LA2019-0250Leverans av statistikhandlingar rörande kulturbuss från Kultur och bildningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-05-24
LA2019-0249Begäran om att ta del av patientjournal från Östhammars sjukhus och Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-24
LA2019-0248Begäran om att ta del av patientjournal från Sandvik CoromantÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-24
LA2019-0247Begäran om att ta del av patientjournal från ElisabethsjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-23
LA2019-0246Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-23
LA2019-0245Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-22
LA2019-0244Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-22
LA2019-0243Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-22
LA2019-0242Begäran om att ta del av ett avtal angående perukerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-22
LA2019-0241Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-20
LA2019-0240Beställning av journalkopior ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-05-16
LA2019-0239Begäran om att ta del av uppgifter ur journal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-15
LA2019-0238Begäran om att leverera barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-15
LA2019-0237Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-15
LA2019-0236Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-14
LA2019-0235Begäran om att ta del av diarieförd handlingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-14
LA2019-0234Begäran om att överlämna arkivÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-13
LA2019-0233Begäran om att ta del av diarieförd handling från SmittskyddsenhetenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-13
LA2019-0232Fråga om tillvägagångssätt för omhändertagande av patientjournaler från privat psykologklinikÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-05-13
LA2019-0231Begäran om att ta del av röntgenremisser från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-13
LA2019-0230Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-10
LA2019-0229Begäran om att ta del av ärenden rörande ambulansverksamhetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-10
LA2019-0228Begäran om att ta del av klagomål/synpunkter gällande dataintrång från PatientnämndenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-09
LA2019-0227Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-08
LA2019-0226Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-07
LA2019-0225Begäran om att ta del av PAD-svar eller journalhandling från 1976ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-07
LA2019-0224Begäran om att ta del av uppgifter ur födelsejournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-07
LA2019-0223Begäran om att ta del av egen patientjournal från Närakuten UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-06
LA2019-0222Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-06
LA2019-0221Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag Gilstring ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-06
LA2019-0220Beställning av betygskopia och klasslista Vårdgymnasiet (Kronåsskolan), Omvårdnadsprogrammet, 1993-1996ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-05-03
LA2019-0219Beställning om kopior av avliden anhörigs journalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-05-03
LA2019-0218Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-05-03
LA2019-0217Till CESÅ återsända begäranÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-05-03
LA2019-0216Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-02
LA2019-0215Fråga angående gallringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-05-02
LA2019-0214Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-30
LA2019-0213Hantering av bedömningsinstrument från Folke Bernadotte regionhabiliteringÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-04-29
LA2019-0212Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-29
LA2019-0211Begäran om att ta del av ansökningshandlingarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-29
LA2019-0210Begäran om att ta del av patientjournal från BUPÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-26
LA2019-0209Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-26
LA2019-0208Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-26
LA2019-0207Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsan i SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-26
LA2019-0206Begäran om att ta del av patientjournal från olika vårdgivareÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-25
LA2019-0205Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska Sjukhuset ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-25
LA2019-0204Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-25
LA2019-0203Begäran om att ta del av betyg från MagdeburgskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-25
LA2019-0202Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-25
LA2019-0201Begäran om att ta del av personakt från Stabbys tonårshemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-24
LA2019-0200Begäran om att ta del av betyg från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-24
LA2019-0199Begäran om att ta del av patientjournal från ElisabethsjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-23
LA2019-0198Arkivansvarig och arkivredogörare vid Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-04-23
LA2019-0197Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-17
LA2019-0196Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-17
LA2019-0195Verksamhetsplan regionarkivet 2019ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2019-04-16
LA2019-0194Verksamhetsplan för regiongemensamma arkivarien 2019ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2019-04-16
LA2019-0193Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-16
LA2019-0192Forskarbesök för att söka efter köpehandlingar för bostadsrättÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-15
LA2019-0191Förfrågan om handlingar ang. skatteväxling i mitten av 1990-talet.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-04-15
LA2019-0190Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-12
LA2019-0189Begäran om att ta del av egen patientjournal från Kåbohälsan och Dr DahlsnerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-12
LA2019-0188Begäran om att ta del av egna patientjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-11
LA2019-0187Begäran om att ta del av egen patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-11
LA2019-0186Förslag på åtgärdande av spiraltrappa för att undvika personskadaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-04-10
LA2019-0185Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-10
LA2019-0184Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-10
LA2019-0183Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-10
LA2019-0182Fråga angående leverans av barnhälsovårdsjournaler från BVCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-10
LA2019-0181Begäran om att ta del av uppgifter ur förlossningsjournal från Akademiska Sjukhuset ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-09
LA2019-0180Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-09
LA2019-0179Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-09
LA2019-0178Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-09
LA2019-0177Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-09
LA2019-0176Forskarbesök från Historia B-kursen för att ta del av protokoll talövningar från Wiks FolkhögskolaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-08
LA2019-0175Forskarbesök från Historia B-kursen för att ta del av filmen En femma för migÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-08
LA2019-0174Forskarbesök från Historia B-kursen för att ta del av Näringskonsulentens undervisningsmaterial ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-08
LA2019-0173Forskarbesök från Historia B-kursen för att ta del av protokoll från Medicinhistoriska museet i UppsalaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-08
LA2019-0172Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-04-08
LA2019-0171Begäran om journalkopia från Psykosoma ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-04-05
LA2019-0170Forskarbesök från Historia B-kursen Uppsala universitet rörande Arkivpedagogiskt projektÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-04-05
LA2019-0169Forskarbesök från Historia B-kursen Uppsala universitet rörande OmsorgenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-04-05
LA2019-0168Begäran om kopia på patientjournal från Ulleråkers sjukhus 1940-1950-talÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-04-05
LA2019-0167Fråga rörande beställning av gamla journalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-04-05
LA2019-0166Barnhälsovårdsjournaler i pappersformÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-04-04
LA2019-0165Förfrågan om matrikelkortÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-04-04
LA2019-0164Begäran om uppgifter ur patientjournal från Elisabethsjukhuset till Akademiska sjuhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-04-04
LA2019-0163Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-04-04
LA2019-0162Begäran om journalkopior från Akademiska sjukhuset år 2007 och framåtÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-04-03
LA2019-0161Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-04-02
LA2019-0160Anställd personal vid Akademiska sjukhusets kliniker mellan år 1976-1980ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-04-01
LA2019-0159Eventuella avtal, dokument och projekt mellan år 1985-2010ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2019-04-01
LA2019-0158Begäran från Insurello AB, hjälp med försäkringsersättning, om journalkopia från Cityakuten Närakuten Uppsala ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-04-01
LA2019-0157Begäran om journalkopia från Dag Gilstring, Familjeläkaren i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-04-01
LA2019-0156Upplösning av leverans 2019-072ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-03-29
LA2019-0155Begäran om att ta del av beslut/minnesanteckningar från Enköpings LasarettÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-29
LA2019-0154Begäran om att ta del av företagshälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-29
LA2019-0153Förfrågan om avtal avseende den så kallade landstingssalen på Uppsala slottÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-28
LA2019-0152Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter ur patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-28
LA2019-0151Begäran om att ta del av PAD-svarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-28
LA2019-0150Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-28
LA2019-0149Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-25
LA2019-0148Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-25
LA2019-0147Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-25
LA2019-0146Begäran om att ta del av patientjournal från Gimo FöretagshälsovårdÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-22
LA2019-0145Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-22
LA2019-0144Begäran om att ta del av patientjournal ang behandling av TBCÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-22
LA2019-0143Begäran om att ta del av skolhälsovårdsjournal från John Bauer-gymnasietÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-22
LA2019-0142Begäran om att ta del av examensbevis från sjuksköterskeutbildningenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-22
LA2019-0141Begäran om patientjournalhandling från smärtcentrumÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-03-21
LA2019-0140Begäran om uppgifter ur förlossningsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-03-21
LA2019-0139Begäran om journalkopia från onkogenetiska mottagningenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetMakulerat2019-03-20
LA2019-0138Förfrågan om PAD-svarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-03-20
LA2019-0137Rekvisition av journalhandlingar från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-03-20
LA2019-0136Beställning av journalkopia Akademiska sjukhuset 2018ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-03-15
LA2019-0135Begäran om att ta del av uppgifter från förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-14
LA2019-0134Begäran om att ta del av patientjournal från Ingrid Marie vårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-14
LA2019-0133Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-13
LA2019-0132Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-13
LA2019-0131Leverans av fotografier från Trafik och samhälle Region UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-03-13
LA2019-0130Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-13
LA2019-0129Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-12
LA2019-0128Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-12
LA2019-0127Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-12
LA2019-0126Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-11
LA2019-0125Begäran om att ta del av patientjournaler från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-11
LA2019-0124Begäran om att ta del av Region Uppsalas klassificeringsstrukturÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-11
LA2019-0123Begäran om att ta del av ett avtal mellan Regionbiblioteket och formgivare angående en informationsfolder från 2007ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-11
LA2019-0122Leverans av samverkansprotokoll från Bild- och funktionsmedicinskt centrumÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-03-08
LA2019-0121Regionarkivets medverkan i forskningsprojektet Archivists and Time 2018ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-03-08
LA2019-0120Fråga angående handlingar i barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-06
LA2019-0119Begäran om att ta del av patientjournaler till medicinsk studieÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-06
LA2019-0118Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-03-06
LA2019-0117Beställning av tjänstepensionsuppgifter, Baptisternas pojkhem i KungsängenÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-03-05
LA2019-0116Gallring av uppgifter i system Prator 5ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-03-05
LA2019-0115Begäran om kopia av äldre journal från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-03-04
LA2019-0114Begäran om betygskopia från vårdhögskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-03-04
LA2019-0113Förfrågan om ritningar över stabshuset, lasarettet i EnköpingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-03-04
LA2019-0112Begäran om kopia av förlossningsjournal och tbc-journalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-02-28
LA2019-0111Betygsförfrågan JällaskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-02-28
LA2019-0110Förfrågan om protokoll från Fastighets- och ServicenämndenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-02-28
LA2019-0109Leverans av personaltidningen Ronden från Akademiska sjukhuset ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-02-28
LA2019-0108Beställning av journalkopia från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-02-27
LA2019-0107Fråga om tolkning av gallringsbeslutÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-02-27
LA2019-0106Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-27
LA2019-0105Begäran om att ta del av patientjournal från ElisabethsjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-26
LA2019-0104Begäran om att få ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-25
LA2019-0103Journalförstöringsärende rörande R7e-arkivÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-02-25
LA2019-0102Beställning av journalkopia från Tierp psyk. mottagningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-02-22
LA2019-0101Beställning av journalkopia från akutmottagningenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-02-22
LA2019-0100Begäran att ta del av handlingar ur patientnämndens arkivÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-02-22
LA2019-0099Begäran om att ta del av patientjournal från FolktandvårdenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-21
LA2019-0098Begäran om att ta del av PAD-svar från Patologiska InstitutionenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-21
LA2019-0097Begäran om att ta del av patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-20
LA2019-0096Begäran om att ta del av kursplan från Uppsala VårdhögskolaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-20
LA2019-0095Proveniens för vissa handlingar i Akademiska sjukhusets arkivÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-02-19
LA2019-0094Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-19
LA2019-0093Begäran om att ta del av avliden släktings journal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-15
LA2019-0092Tillämpning av gallringsbeslut rörande ekonomihandlingÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2019-02-15
LA2019-0091Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-15
LA2019-0090Begäran om att ta del av patientjournal från ortopedenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-15
LA2019-0089Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-15
LA2019-0088Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-14
LA2019-0087Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-13
LA2019-0086Beställning av journalhandling Akademiska sjukhuset UppsalaÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-02-12
LA2019-0085Beställning av PAD-kopia eller journalhandling 1960-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-02-12
LA2019-0084Beställning av personalmatrikelÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-02-12
LA2019-0083Rekvisition av journalkopia från FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-02-11
LA2019-0082Beställning om kopior av avliden anhörigs journalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-02-11
LA2019-0081Beställning av journalkopior från Söderfors vårdcentral (Brukshälsan)ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-02-07
LA2019-0080Begäran om journalkopia från FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-02-07
LA2019-0079Begäran om journalkopia från FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-02-07
LA2019-0078Förfrågan om journal från Ulleråkers sjukhusÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-02-07
LA2019-0077Förfrågan om journal från Uppsala hospitalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-02-07
LA2019-0076Beställning av egen journal från epidemisjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-02-07
LA2019-0075Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-06
LA2019-0074Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-06
LA2019-0073Begäran om att ta del av uppgifter ur förlossningsjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-06
LA2019-0072Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-05
LA2019-0071Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-05
LA2019-0070Begäran om att ta del av patientjournal från Dr Westerlund i EnköpingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-05
LA2019-0069Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-04
LA2019-0068Begäran om att ta del av årsredovisningar från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-04
LA2019-0067Begäran om att ta del av uppgifter ur barn- och skolhälsovårdsjournaler för medicinisk forskningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-01
LA2019-0066Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Östhammars lasarettÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-02-01
LA2019-0065Begäran om att ta del av patientjournal från Enköpings lasarettÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-31
LA2019-0064Begäran om att ta del av Folktandvården Uppsalas klassificeringsstruktur ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-31
LA2019-0063Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-31
LA2019-0062Begäran om att ta del av statistik om vårdcentraler inför masteruppsats i nationalekonomi ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-30
LA2019-0061Begäran om att ta del av ansökningshandlingar till tjänst på Knivsta VårdcentralÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-29
LA2019-0060Begäran om kopia av tandvårdsjournal från Folktandvården Wallingatan (Luthagen) i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2019-01-29
LA2019-0059Bevarande och gallring av kvalitetsregister vid Regionalt Cancer Centrum (RCC)ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2019-01-28
LA2019-0058Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Enköpings lasarett och patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-28
LA2019-0057Forskarbesök för att ta del av material från Patologiska InstitutionenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-28
LA2019-0056Begäran om att ta del av betyg från Wiks FolkhögskolaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-28
LA2019-0055Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-28
LA2019-0054Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-28
LA2019-0053Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-28
LA2019-0052Begäran om att ta del av uppgifter ur förlossningsjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-25
LA2019-0051Begäran om att ta del av avliden anhörigs patientjournal från Lasarettet i EnköpingÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-25
LA2019-0050Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-25
LA2019-0049Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-25
LA2019-0048Fråga angående leverans av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-24
LA2019-0047Beställning av avliden anhörigs journalkopia från Nyköpings lasarett och eventuellt EskilstunaÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2019-01-23
LA2019-0046Fråga om tillämpning av gallringsbeslutÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2019-01-22
LA2019-0045Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-21
LA2019-0044Begäran om att ta del av patientjournal från Sune Spångberg HudläkarmottagningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-21
LA2019-0043Begäran om att ta del av patientjournal från BUPÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-18
LA2019-0042Fråga rörande barnhälsovårdsjournalerÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-18
LA2019-0041Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-17
LA2019-0040Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-17
LA2019-0039Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-17
LA2019-0038Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-17
LA2019-0037Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-17
LA2019-0036Begäran om att ta del av ritningar/fotografier av Ulleråkers sjukhus KronåsenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-16
LA2019-0035Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-16
LA2019-0034Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-16
LA2019-0033Begäran om att ta del av uppgifter ur förlossningsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-15
LA2019-0032Begäran om att ta del av betyg och kursplan från VårdhögskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-15
LA2019-0031Begäran om att ta del av anhörigs patientjournal från Solna sjukhemÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-15
LA2019-0030Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-15
LA2019-0029Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-15
LA2019-0028Överlämnande till folkrörelsearkivet av vissa enskilda handlingar med främmande proveniensÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2019-01-15
LA2019-0027Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-14
LA2019-0026Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-14
LA2019-0025Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-14
LA2019-0024Begäran om att ta del av PAD-kopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-14
LA2019-0023Begäran om att ta del av kursintyg från Wiks FolkhögskolaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-11
LA2019-0022Begäran om att ta del av personalmatrikel från SamariterhemmetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-11
LA2019-0021Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-11
LA2019-0020Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-10
LA2019-0019Begäran om att ta del av patientjournal från jourläkarcentral på Samariterhemmet och läkare Peter Lantz. ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-10
LA2019-0018Begäran om att ta del av projektrapport från RegionförbundetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-10
LA2019-0017Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-10
LA2019-0016Leverans av handlingar från Regionkontoret rörande databasen IvanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-01-09
LA2019-0015Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-08
LA2019-0014Begäran om att ta del av egen patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-08
LA2019-0013Leverans av protokoll och diarieförda handlingar från RegionkontoretÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-01-08
LA2019-0012Forskarbesök för att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-07
LA2019-0011Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-07
LA2019-0010Begäran om att ta del av patientjournal från LuthagsgårdenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-07
LA2019-0009Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-07
LA2019-0008Begäran om att ta del av journalhandling från rättspsykatrinÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-07
LA2019-0007Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-07
LA2019-0006Begäran om att ta del av examensbevis från sjuksköterskeutbildningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-07
LA2019-0005Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifterÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2019-01-07
LA2019-0004Begäran om att ta del av journalhandlingar från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-01-03
LA2019-0003Leverans av handlingar från avdelningen för ekonomi och hållbar utvecklingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-01-02
LA2019-0002Bevarande av minnesanteckningarÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-01-02
LA2019-0001Förfrågan om journaler från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2019-01-02
LA2018-0732Begäran om att ta del av journalhandling från barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-12-21
LA2018-0731Begäran om kopia på journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-12-21
LA2018-0730Fråga om hur journaler från cirka 1950-1960 begärs utÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-12-21
LA2018-0729Begäran om journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-12-20
LA2018-0728Rekvisition av journalhandlingar, Patologiska instituitionenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-12-19
LA2018-0727Felsänd e-postÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-12-19
LA2018-0726Begäran om betygskopia från Jälla NaturbruksgymnasietÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-12-19
LA2018-0725Begäran om att ta del av patientjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-18
LA2018-0724Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-18
LA2018-0723Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-17
LA2018-0722Begäran om att ta del av PAD-kopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-14
LA2018-0721Begäran om att ta del av PAD-kopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-13
LA2018-0720Arkiveringsfrågor efter besök på KollektivtrafikförvaltningenÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-12-12
LA2018-0719Begäran om att ta del av egen patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-12
LA2018-0718Begäran om att ta del av skolbetyg ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-11
LA2018-0717Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-11
LA2018-0716Förfrågan om beslut i personalutskottetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-12-10
LA2018-0715Fråga om dokumentation över deponerade handlingar från RegionkontoretÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-12-10
LA2018-0714Begäran om att ta del av egen patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-10
LA2018-0713Fysisk skyddsrond vid regionarkivet 2018ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-12-10
LA2018-0712Hantering av kodnycklar som tillkommit endast för utlämnande av registerdataÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-12-10
LA2018-0711Begäran om att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-10
LA2018-0710Hur arkiverar vi listor från gammal kemikaliedatabas?ÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-12-07
LA2018-0709Begäran om att ta del av egen personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-07
LA2018-0708Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-07
LA2018-0707Begäran om att ta del av PAD-kopior från Patologiska InstitutionenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-07
LA2018-0706Förfrågan om Region Uppsalas informationsfilmer från tidigt 1960-tal vid skrivande av B-uppsats i historia ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-12-07
LA2018-0705Begäran om att ta del av intyg från kurser under anställningÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-06
LA2018-0704Enkät angående Resurscentrums EkonomienhetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-12-06
LA2018-0703Begäran om att ta del av PAD-kopior från Patologiska InstitutionenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-06
LA2018-0702Begäran om att ta del av avliden anhörigs förlossningsjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-06
LA2018-0701Begäran om att ta del av BVC-journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-05
LA2018-0700Fråga om uppgifter ur förtroendemannaregisterÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-12-05
LA2018-0699Begäran om att ta del av patientjournal från ElisabetsjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-05
LA2018-0698Begäran om att ta del av avliden anhörigs journal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-05
LA2018-0697Begäran om att ta del av avliden anhörigs förlossningsjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-12-05
LA2018-0696Begäran om att ta del av slutrapporten för regionakivets tillsyn 2016ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-12-05
LA2018-0695Begäran om uppgifter ur patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-12-03
LA2018-0694Begäran om uppgifter ur sin mors förlossningsjournal Akademiska sjukhuset 1953ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-12-03
LA2018-0693Begäran om uppgifter ur patientjournal från Clinic RajanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-12-03
LA2018-0692Forskarbesök inför uppsats om talövningar under 1800-talet arkivbildare Wiks folkhögskolaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-12-03
LA2018-0691Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-12-03
LA2018-0690Forskarförfrågan om Upsala Idiotanstalt inför en B-uppsats i HistoriaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-12-03
LA2018-0689Beslut i Regionförbundet Uppsala läns förbundsstyrelse om arvodering av brukarrepresentanter/brukarorganisationerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-11-30
LA2018-0688Begäran om journalkopia från Akademiska sjukhuset 1930ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-11-30
LA2018-0687Forskarbesök av Historia B-student för att ta del av material ur Wiks folkhögskolas arkiv.ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-11-30
LA2018-0686Varför kan vi inte e-arkivera dokument på samarbetsplats?ÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-11-30
LA2018-0685Leverans av journalhandlingar från Folke Bernadotte regionhabiliteringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-11-30
LA2018-0684Arbetet med att slå ihop dokumenthanteringsplanerna för ResurscentrumÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-11-30
LA2018-0683Forskarbesök. Patientjournaler 1929. Akademiska sjukhuset. ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-11-29
LA2018-0682Begäran om att ta del av avtal gällande vårdvalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-29
LA2018-0681Forskarbesök för att ta del av patientjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-29
LA2018-0680Fråga angående hantering och utlämnande av avliden patients journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-28
LA2018-0679Begäran om registerutdragÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-11-27
LA2018-0678Begäran om att ta del av uppgifter ur förlossningsjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-27
LA2018-0677Arkivering av handlingar från klinisk patologiÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-11-27
LA2018-0676Beställning av anhörigs journalkopiorÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-11-26
LA2018-0675Beställning av journalkopior Svartbäckens vårdcentral 1990-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-11-26
LA2018-0674Beställning av uppgift ur förlossningsjournal Akademiska sjukhusetÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-11-26
LA2018-0673Beställning av uppgifter ur förlossningsjournal från Enköpings lasarett år 1957ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-11-26
LA2018-0672Forskarbesök för att ta del av handlingar från Wiks FolkhögskolaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-23
LA2018-0671Begäran om att ta del av egen patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-23
LA2018-0670Begäran om att ta del av ritningar för Kronparkens sjukhus/KronparksgårdenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-23
LA2018-0669Begäran om att ta del av överlåtelseavtal gällande ett konstverkÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-23
LA2018-0668Begäran om att ta del av uppgift ur egen patientjournal från Brukshälsan SöderforsÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-23
LA2018-0667Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-22
LA2018-0666Begäran om att ta del av egen patientjournal från Ögontröst ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-22
LA2018-0665Begäran om att ta del av egen patientjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-22
LA2018-0664Begäran att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-22
LA2018-0663Begäran att ta del av patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-22
LA2018-0662Diarieföra orosanmälanÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-11-22
LA2018-0661Forskarbesök för att ta del av journaler från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-21
LA2018-0660Begäran om kopia av egen journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-21
LA2018-0659Begäran om handling från Rickomberga SkolaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-20
LA2018-0658Begäran att ta del av patientjournal från DeltagårdenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-20
LA2018-0657Fråga angående barnhälsovårdsjournal ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-20
LA2018-0656Begäran om journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-20
LA2018-0655Frågor om arkivering av ROS-systemÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-11-20
LA2018-0654Frågor från regionarkivet i Västmanland om leveranser av tandvårsjournaler från Östervåla med anledning av länsbyteÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-11-20
LA2018-0653Rekvisition av journalhandlingarÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-19
LA2018-0652Begäran om journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-19
LA2018-0651Forskarbesök för att ta del av material om utbildning till sjuksköterska sent 1800-talÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-19
LA2018-0650Arkivering av studiematerialÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-16
LA2018-0649Begäran om journalkopiaÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-16
LA2018-0648Forskarbesök för att ta del av Akademiska Sjukhusets personaltidning RondenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-16
LA2018-0647Begäran att ta del av patientjournal från Stabby Allé upptagningshem ÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-16
LA2018-0646Begäran att ta del av handlingar från Jällaskolan rörande byggnationÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-16
LA2018-0645Journalkopia från ElisabethsjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-16
LA2018-0644Forskarbesök om Landstinget i Uppsala läns informationsfilm från 1960-talet ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-11-15
LA2018-0643Forskarbesök för att ta del av Landstingets nämnd för hälsofrågorÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-15
LA2018-0642Forskarbesök för att ta del av Landstingets nämnd för hälsofrågorÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-15
LA2018-0641Rekvisition av barnhälsovårdsjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-15
LA2018-0640Journalkopia från ElisabethsjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-14
LA2018-0639Begäran om registerutdragÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-11-14
LA2018-0638Begäran om kopia av journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-13
LA2018-0637AVEC 2020 i Uppsala - ArkivveckanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-11-13
LA2018-0636Begäran om kopia av journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-13
LA2018-0635Begäran om kopia av journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-13
LA2018-0634Begäran om kopia av journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-12
LA2018-0633Begäran om kopia av journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-12
LA2018-0632Forskarbesök rörande Centraldispensären 1943-1965ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-11-09
LA2018-0631Begäran om uppgifter ur patientjournal från Tierps sjukhus 1970-talÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-11-09
LA2018-0630Begäran om att ta del av överenskommelseavtal från Landstingsservice diariumÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-11-08
LA2018-0629Begäran om journaluppgifter från 2003 från Akademiska sjukhuset ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-11-08
LA2018-0628Begäran om kopia på journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-11-08
LA2018-0627Begäran om kopia på utbildningsbevis från sjuksköterskeutbildning vid VårdhögskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-11-08
LA2018-0626Fråga från HR- och kommunikationsavdelningen vid Regionkontoret om arkivering av vissa handlingarÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-11-07
LA2018-0625Begäran om uppgifter ur journalhandling från Akademiska sjukhuset 1943-1944ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-11-07
LA2018-0624Leverans av Per Olof Lundbergs efterlämnade handlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-11-06
LA2018-0623Riksarkivets enkät om skolsamverkanÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-11-06
LA2018-0622Begäran om uppgifter från BB-journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-06
LA2018-0621Begäran om bilder/illustrationer från Enköpings lasarettÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-05
LA2018-0620Rekvisition av journalhandling från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-05
LA2018-0619Rekvisition av journalhandling från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-05
LA2018-0618Studiebesök för Historia B-studenter (Uppsala universitet) våren 2019ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-11-02
LA2018-0617Svar på frågor från workshop om dokumenthanteringsplanerÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-11-02
LA2018-0616Begäran om journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-02
LA2018-0615Beställning av journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-01
LA2018-0614Beställning av bygghandlingar för regionbussdepåÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-11-01
LA2018-0613Beställning av personalmatrikelÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-11-01
LA2018-0612Beställning av förlossningsjournal från Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-10-31
LA2018-0611Forskarbesök för att ta del av protokoll från Landstingsstyrelsen och Akademiska SjukhusetÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-10-30
LA2018-0610Remiss Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-30
LA2018-0609Fråga om hyresavtal, kvarteret EldarenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-30
LA2018-0608Forskarbesök för att ta del av handlingar från Akademiska Sjukhuset 1858-1982: DirektionenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-10-29
LA2018-0607Rekvisition av BVC-journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-10-29
LA2018-0606Begäran om att ta del av kopior av avliden anhörigs journalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-10-26
LA2018-0605Begäran om kopia av egen journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-25
LA2018-0604Rekvisition av journalhandling från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-25
LA2018-0603Begäran om avtalskopiaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-24
LA2018-0602Begäran om kopior av journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-10-24
LA2018-0601Beställning av betygÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-10-23
LA2018-0600Fråga om dokumenthanteringsplaner. När är de klara?ÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-10-23
LA2018-0599Fotografier med motiv från Wattholma santorium fotograf Henri OstiÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-22
LA2018-0598Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-10-22
LA2018-0597Begäran om journal från Familjedoktorn Dag GillstringÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-10-22
LA2018-0596Begäran om journal från Familjedoktorn Dag GillstringÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-10-22
LA2018-0595Allmän förfrågan från släktforskare om journaler från Enköpings lasarettÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-22
LA2018-0594Begäran om anbud från upphandlingsärendeÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-22
LA2018-0593Inventering, Vad ska vi göra med dessa handlingar, Akademiska sjukhuset?ÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-10-22
LA2018-0592Vad gör vi med bevarandehandlingar på H:disk?ÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-10-22
LA2018-0591Förfrågan om PAD-svarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-19
LA2018-0590Begäran om journalkopia från Nyby vårdcentral mm.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-19
LA2018-0589Förfrågan om köpehandlingar för bostadsrättÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-19
LA2018-0588Inför leverans av gallringsmassor till Företagens historia, Flogsta vårdcentralÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-10-19
LA2018-0587Arkivering av nya intranätetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-10-18
LA2018-0586Framtagning till forskarbesök 2018-10-17ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-18
LA2018-0585Begäran om barnhälsovårdssjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-10-18
LA2018-0584Begäran om journalhandlingar från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-10-18
LA2018-0583Felsänd postÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-18
LA2018-0582Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för Kultur och Bildning (KoB)ÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetBehandlas2018-10-17
LA2018-0581Ska orosanmälan diarieföras?ÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-10-17
LA2018-0580Rekvisition av journalhandlingar från Patologiska institutionenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-10-17
LA2018-0579Rekvisition av journalhandlingar från Patologiska institutionenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-10-17
LA2018-0578Begäran om journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-10-17
LA2018-0577Rekvisition av journalhandling från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetAvslutat2018-10-17
LA2018-0576Begäran om journal från Brukshälsan SöderforsÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-16
LA2018-0575Fråga om förvaring i skåpÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-10-16
LA2018-0574Begäran om journal från Familjedoktor Dag GillstringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-16
LA2018-0573Begäran om journal från Familjedoktor Dag GilstringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-15
LA2018-0572Förfrågan om journaler från kurhuset.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-15
LA2018-0571Begäran om journal från BUP Ulleråker/Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-15
LA2018-0570Begäran om journal från familjedoktorn Dag GilstringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-15
LA2018-0569Begäran om journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-15
LA2018-0568Begäran om journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-15
LA2018-0567Begäran om journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-15
LA2018-0566Fråga ang funktionspolitiskt programÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-10-15
LA2018-0565Begäran om uppgifter ur patientjournal från Läkarmottagning Bo Vilhelmsson Ortopedspecialist i EnköpingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-12
LA2018-0564Begäran om uppgifter ur patientjournal från Anders Grängsjö läkarpraktik ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-12
LA2018-0563Begäran om uppgifter ur journal från Lasarettet i EnköpingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-12
LA2018-0562Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-12
LA2018-0561Begäran om uppgifter ur journal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-12
LA2018-0560Rapport om Resurscentrums dokumenthanteringsplanerÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-10-12
LA2018-0559Kommande leverans av handlingar rörande Föreningen Uppsala sjuksköterskehemÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-11
LA2018-0558Kommande leverans av handlingar rörande Uppsala sjuksköterskehemÄrendeMaria StenuddRegionarkivetMakulerat2018-10-11
LA2018-0557Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-11
LA2018-0556Begäran om journalkopia från Familjedoktorn, Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-11
LA2018-0555Ansökan om studieintyg från sjuksköterskeutbildningenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-11
LA2018-0554Skyltning till regionarkivets lokalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-10-10
LA2018-0553Förfrågan om journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-10
LA2018-0552Förfrågan om bygg- och systemhandlingar Akademiska sjukhuset byggnad B17ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-10
LA2018-0551Begäran om uppgifter ur patientjournal från Elisabethsjukhuset i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-10
LA2018-0550Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-10
LA2018-0549Begäran om anställningsavtal från Regionförbundet Uppsala länÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-10
LA2018-0548Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-10
LA2018-0547Begäran om uppgifter ur tandvårdsjournal från Folktandvården LiljeforstorgÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-08
LA2018-0546Begäran om journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-08
LA2018-0545Moderna försäkringars begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-08
LA2018-0544Beställning av journalkopia Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-05
LA2018-0543Begäran om journalkopior från 1970-talets första hälftÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-04
LA2018-0542Leverans av protokoll från Habilitering och hjälpmedelÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-10-04
LA2018-0541Begäran om journalkopia från Elisabethsjukhuset i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-04
LA2018-0540Begäran om kopia av patientjournal från Familjedoktorn, Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-04
LA2018-0539Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-04
LA2018-0538Begäran om kopia av förlossningsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-10-04
LA2018-0537Beställning av journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-03
LA2018-0536Beställning av journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-03
LA2018-0535Beställning av journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-03
LA2018-0534Beställning av journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-03
LA2018-0533Beställning av journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-03
LA2018-0532Beställning av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-03
LA2018-0531Beställning av leverantörsfakturor och fakturabeloppÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-03
LA2018-0530Beställning av uppgifter ur förlossningsjournal Akademiska sjukhuset ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-03
LA2018-0529Beställning av journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-02
LA2018-0528Beställning av journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-02
LA2018-0527Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-10-01
LA2018-0526Fråga rörande dokumentation från Folke Bernadottehemmet.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-10-01
LA2018-0525Beställning av journalkopior Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-01
LA2018-0524Beställning av journalkopior Brukshälsan SöderforsÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-01
LA2018-0523Beställning av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-01
LA2018-0522Beställning av journalkopior ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-01
LA2018-0521Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-28
LA2018-0520Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-28
LA2018-0519Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-28
LA2018-0518Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag Gillstring ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-27
LA2018-0517Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GilstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-27
LA2018-0516Kostnad för arkivering av privata vårdgivares patientjournaler ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-09-27
LA2018-0515Möte med ArkivutredningenÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-09-27
LA2018-0514Begäran om att ta del av anställningsuppgifter från Tierps sjukhusÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-27
LA2018-0513Fråga från MSI om hantering av elektroniska upptagningar av främst filmmaterialÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-09-26
LA2018-0512Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Obstetriska kliniken vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-26
LA2018-0511Begäran om att ta del av uppgift i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-26
LA2018-0510Regionarkivets synpunkt angående förslag från Inera om gallring av information i 1177 Vårdguidens e-tjänsterÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-09-25
LA2018-0509Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-25
LA2018-0508Uppsägning av avtal för VisAlfaÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-09-25
LA2018-0507Begäran om att ta del av patientjournalhandlingar från Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-25
LA2018-05062018 års praktik av ABM-studenter från Uppsala universitetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-25
LA2018-0505Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Obstetriska kliniken, Akademiska sjukhuset.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-24
LA2018-0504Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-09-24
LA2018-0503Begäran om att ta del av avtalsärende. ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-24
LA2018-0502Journalbeställning för onkologisk utredningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-21
LA2018-0501Beställning av journalkopia från Uppsala hospitalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-21
LA2018-0500Rekvisition av journalhandlingar från FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-20
LA2018-0499Begäran om uppgifter ur patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-19
LA2018-0498Begäran om uppgifter ur patientjournal från Dag Gilstring, FamiljedoktornÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-19
LA2018-0497Begäran om journalkopia från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-18
LA2018-0496Begäran om journalkopia från FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-18
LA2018-0495Begäran om betygskopia från vårdgymnasietÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-17
LA2018-0494Begäran om journalkopia från FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-17
LA2018-0493Förfrågan om födelsejournal, barnavårdsakt mm.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-17
LA2018-0492Tunåsens sjukhus organisation 1979ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-14
LA2018-0491Tillvägagångssätt och kostnader för kopia av vaccinationsuppgifterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-13
LA2018-0490Begäran om utlämnade av betygskopia från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-13
LA2018-0489Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-13
LA2018-0488Förfrågan om arkiverings- och gallringsplan för röntgenÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-09-13
LA2018-0487Begäran om journalkopia från Dag Gilstring, FamiljedoktornÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-13
LA2018-0486Begäran om journalkopia från Dag Gilstring, FamiljedoktornÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-13
LA2018-0485Hantering av forskningsstudierÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-12
LA2018-0484Folkrörelsearkivet för Uppsala län 40 år - inbjudan till födelsedagsfirandeÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-12
LA2018-0483Begäran om uppgifter ur patientjournal från ElisabethsjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-12
LA2018-0482Arkivering av minnesanteckningar från Vårdkedjan, länsövergripande samverkansgruppÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-11
LA2018-0481Begäran om journalkopia från Dag Gilstring, FamiljedoktornÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-11
LA2018-0480Fråga om arkivering av webbplatsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-11
LA2018-0479Begäran om utlämnade av journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-11
LA2018-0478Begäran om utlämnande av journalkopia från UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-10
LA2018-0477Begäran om utlämnande av journalkopia från Lasarettet i EnköpingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-10
LA2018-0476Begäran om journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-10
LA2018-0475Begäran om uppgifter ur journalhandling från Dag Gilstring, FamiljedoktornÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-10
LA2018-0474Begäran om utlämnande av betygÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-10
LA2018-0473Leverera gallringsmassor till Företagens historiaÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-09-07
LA2018-0472Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från vårdgivare i Uppsala län ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-07
LA2018-0471Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-07
LA2018-0470Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från vårdgivare i Uppsala 1942ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-09-07
LA2018-0469StudiebesökÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-07
LA2018-0468Avveckling av systemet Vårdsynpunkter (VSP) 1.0ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-09-06
LA2018-0467Förfrågan angående journalbeställningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-09-05
LA2018-0466Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för KollektivtrafikförvaltningenÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-09-05
LA2018-0465Beställning av personalmatriklarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-09-04
LA2018-0464Beställning av journalkopia ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-09-04
LA2018-0463Beställning av journalkopia Familjedoktorn Dag Gilstring/Björn NäslundÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-09-04
LA2018-0462Beställning av diverse journalhandlingar ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-09-03
LA2018-0461Beställning av födelsetid i förlossningsjournal Akademiska sjukhuset år 1999ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-09-03
LA2018-0460Fråga om bevarande- och gallringsregler för digitaliserade pappershandlingarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-03
LA2018-0459Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Brukshälsan SöderforsÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-31
LA2018-0458Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-31
LA2018-0457Fråga om gallringÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-08-31
LA2018-0456Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-30
LA2018-0455Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-29
LA2018-0454Begäran om att ta del av betygsdokumentation från VårdhögskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-28
LA2018-0453Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-28
LA2018-0452Begäran om att ta del av handlingar i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-28
LA2018-0451Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-28
LA2018-0450Begäran om att ta del av uppgifter rörande Uppsala läns landsting.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-08-27
LA2018-0449Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-24
LA2018-0448Begäran om journalkopia från FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-24
LA2018-0447Begäran om kopior av förlossningsjournaler fån akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-24
LA2018-0446Begäran om kopia av egen förlossningsjournal från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-24
LA2018-0445Begäran om kopia av allmän handling, kursplaner ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-24
LA2018-0444Förfrågan om vaccinationsuppgifterÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-23
LA2018-0443Förfrågan om födelsetidpunktÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-23
LA2018-0442Begäran om kopia av egen journal från FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-23
LA2018-0441Begäran om journalkopia från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-22
LA2018-0440Förfrågan om ögonfotografierÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-22
LA2018-0439Förfrågan om tjänstgöringsintygÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-22
LA2018-0438Förfrågan om födelsetidÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-22
LA2018-0437Begäran om kopior av personalmatriklarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-22
LA2018-0436Leverans av handlingar rörande fonder och stiftelser från regionkontoretÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-08-22
LA2018-0435Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för Nära Vård och HälsaÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetBehandlas2018-08-22
LA2018-0434Fråga ang. utvidgning av BB vid Akademiska sjukhuset år 1933ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-08-21
LA2018-0433Leverans från Regionkontoret av enstaka handlingar tillhörande akterÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-08-21
LA2018-0432Begäran om journalkopia från Concare ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-20
LA2018-0431Begäran att ta del av handlingar från Musik i UpplandÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-20
LA2018-0430Begäran om kopia av patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-20
LA2018-0429Förfrågan om uppgift ur allmän handling, födelsetidÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-16
LA2018-0428Genomgång av handlingar hos Wik, bevara eller gallraÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-08-16
LA2018-0427Begäran om journalkopia från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-15
LA2018-0426Begäran om journalkopior från Ulleråkers sjukhus och Samariterhemmets sjukhus.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-15
LA2018-0425Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-15
LA2018-0424Begäran om journalkopia från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-15
LA2018-0423Begäran att ta del av ritningar över byggnad på UlleråkersområdetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-15
LA2018-0422Beställning av kopia av egen journal från Uppsala privatklinik - Clinic RajanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-15
LA2018-0421Begäran om journalkopia från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-14
LA2018-0420Förfrågan om patientjournal från Ulleråkers sjukhus.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-14
LA2018-0419Begära om att ta del av betygsdokumentation från VårdhögskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-13
LA2018-0418Personuppgiftsbiträdesavtal Alfa kommun o landsting för projekt arkivering av journal IIIAvtalsärende Leif SandbergRegionarkivetAvslutat2018-08-13
LA2018-0417Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-10
LA2018-0416Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-10
LA2018-0415Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-10
LA2018-0414Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från VårdhögskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-10
LA2018-0413Hantering av avslutningsenkätÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-08-10
LA2018-0412Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-09
LA2018-0411Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-08-09
LA2018-0410Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-09
LA2018-0409Begäran om att ta del av uppgifter i förlossningsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-08
LA2018-0408Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-08
LA2018-0407Leverans av tandvårdsjournaler från Folktandvården SkutskärÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-08-08
LA2018-0406Begäran om verifiering av betygsdokumentation från VårdhögskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-08
LA2018-0405Hantering av minnesanteckningarÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-08-08
LA2018-0404Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-08
LA2018-0403Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-08
LA2018-0402Hantering av handlingar rörande fonder och stiftelser från RegionkontoretÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-08-07
LA2018-0401Förfrågan om gallringÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-08-03
LA2018-0400Begäran om att ta del av uppgifter i förlossningsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-03
LA2018-0399Hantering av Over Head (OH)-bilderÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-08-02
LA2018-0398Leverans av tandvårdsjournaler från sjukhustandvården Lasarettet i EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-08-01
LA2018-0397Begäran om kopior av journalanteckningar ur Familjedoktorns arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-08-01
LA2018-0396Beställning om kopior av avliden anhörigs journalÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-07-31
LA2018-0395Hantering av vepor hos Fastighet och ServiceÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-07-31
LA2018-0394Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-25
LA2018-0393Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-07-24
LA2018-0392Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-24
LA2018-0391Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-23
LA2018-0390Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från familjedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-19
LA2018-0389Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-19
LA2018-0388Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Brukshälsan SöderforsÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-18
LA2018-0387Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Akademiska sjukhuset ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-18
LA2018-0386Begäran om att ta del av journalhandlingar från familjedoktorn.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-17
LA2018-0385Begäran om att ta del av handlingar i Barnavårdsombudets arkivÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-17
LA2018-0384Fråga om s.k. e-pliktÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-07-13
LA2018-0383Begäran om journalkopia från HjärtcentrumÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-07-13
LA2018-0382Begäran om journaluppgifter upprättade vid Bålsta vårdcentralÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-12
LA2018-0381Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetMakulerat2018-07-12
LA2018-0380Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-12
LA2018-0379Beställning av betyg från Kronåsskolan, landstingets vårdskolaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-11
LA2018-0378Begäran om journalkopior från ett flertal vårdinrättningarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-11
LA2018-0377Begäran av uppgifter om födelsetid, längd och viktÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-10
LA2018-0376Begäran om journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-10
LA2018-0375Förfrågan om beslut om personalbostadsuppdragÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-10
LA2018-0374Ansökan om uppgifter ur patientjournal rörande Familjedoktorn Dag Gilstrings mottagningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-09
LA2018-0373Begäran om kopia av patientjournal rörande Dr Gilstring läkarmottagningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-09
LA2018-0372Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för IT och systemtjänsterÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-07-09
LA2018-0371Begäran om journalkopia gällande Familjedoktorn ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-09
LA2018-0370Information om klockslag för födelseÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-09
LA2018-0369Fråga om handhavande inför rekvisition av patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-06
LA2018-0368Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn UppsalaÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-06
LA2018-0367Leverans av personalakter från Gamla Uppsala Buss ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-07-04
LA2018-0366Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-04
LA2018-0365Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-04
LA2018-0364Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-03
LA2018-0363Konstombudsuppdraget Region Uppsala 2018ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-03
LA2018-0362Föreläsningsserien Uppsala Arkivcentrum 2019ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-03
LA2018-0361Avtal med Daglig verksamhetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-03
LA2018-0360Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-02
LA2018-0359Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter i journal från företagshälsovårdÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-02
LA2018-0358Begäran om journalkopia, FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-29
LA2018-0357Leverans av arkivhandlingar från sjukhustandvården i EnköpingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-29
LA2018-0356Beställning av journalkopia, affektiv mottagningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-29
LA2018-0355Beställning av journalkopia, obstetriska klinikenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-29
LA2018-0354Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-28
LA2018-0353Betygsfråga, vårdgymnasietÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-06-27
LA2018-0352Leverans från nämndkansliet av handlingar från arbetsgrupper i system AIDAÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-27
LA2018-0351Begäran om betygskopia, vårdlinjenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-27
LA2018-0350Begäran om betygskopia, undersköterskeutbildningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-27
LA2018-0349Beställning av födelsetidÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-26
LA2018-0348Begäran om betygskopia, KronåsskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-26
LA2018-0347Begäran om journalkopia från FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-26
LA2018-0346Fråga om tillämpning av gallringsbeslutÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-25
LA2018-0345Begäran om terminsbetyg från vårdgymnasietÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-25
LA2018-0344SekretessärendeÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-25
LA2018-0343Begäran om journalkopia från BUP UppsalaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-25
LA2018-0342Beställning av personalhandlingarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-25
LA2018-0341Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-21
LA2018-0340Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-21
LA2018-0339Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdscentralÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-21
LA2018-0338Begäran om terminsbetyg från Kronåsskolan landstingets vårdgymnasiumÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-21
LA2018-0337Begäran om handlingar från årsstämmorÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-21
LA2018-0336Begäran om uppgifter ur journalhandling från Helsingborgs lasarettÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-21
LA2018-0335Begäran om uppgifter ur patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-20
LA2018-0334Begäran om uppgifter ur journalhandling från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-20
LA2018-0333Begäran om uppgifter ur patientjournaler från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-20
LA2018-0332Fråga från Kollektivtrafikförvaltningen om gallring och GDPRÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-06-20
LA2018-0331Album om Olands barnkoloniÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-19
LA2018-0330Begäran om barnhälsovårdsjournalens sammanfattningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-19
LA2018-0329Begäran om barnhälsovårdsjournalens sammanfattningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-19
LA2018-0328Arkivering av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-18
LA2018-0327Åtkomst till Familjedoktorn i Uppsalas handlingar efter nedläggningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-18
LA2018-0326Begäran om uppgifter ur patientjournal från psykiatrinÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-18
LA2018-0325Begäran om uppgifter från RegionarkivetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-15
LA2018-0324Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-15
LA2018-0323Beställning av uppgifter ur förlossningsjournal: födelsetid, längd och vikt. Akademiska sjukhuset.ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-15
LA2018-0322Beställning av journalkopia Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-14
LA2018-0321Beställning av lönespecifikationer 1997-1999 Akademiska sjukhusetÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-14
LA2018-0320Beställning av journalkopia Elisabeth Zetterström Läkarpraktik ABÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-14
LA2018-0319Fråga om protokoll i OneNoteÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-13
LA2018-0318Information angående beslut om gallring av Journal III-databaserÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-06-13
LA2018-0317Beställning av journalkopia ElisabethsjukhusetÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-13
LA2018-0316Beställning av journalkopior Lasarettet i EnköpingÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-13
LA2018-0315Beställning av personalhandlingar från RegionförbundetÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-13
LA2018-0314Beställning av anbud i upphandlingen "Regionbuss interim" genomförd 2010ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-12
LA2018-0313Beställning av betyg från VårdhögskolanÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-12
LA2018-0312Beställning av personalmatrikelÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-12
LA2018-0311Förfrågan om vaccinationsuppgifterÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-12
LA2018-0310Förfrågan om barnhemÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-11
LA2018-0309Förfrågan rörande barnhälsovårdsjournal från Östhammars vårdcentralÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-11
LA2018-0308Fråga om personuppgiftsansvar för kvalitetsregisterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-11
LA2018-0307Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-06-07
LA2018-0306Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-06-07
LA2018-0305Kompatibilitetsläge i Internet Explorer i samband med problem i R7e-arkivÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-06-05
LA2018-0304Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-06-05
LA2018-0303Utlämnande av uppgifter till forskningsprojekt "Retroaktiv granskning av journaler för sjukvård gällande individer som tagit sitt liv 2015 och 2012".ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-06-05
LA2018-0302Begäran om att ta del av betygsdokumentation från VårdhögskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-06-05
LA2018-0301Begäran om att ta del av handlingar i Omsorgstyrelsens arkivÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-06-04
LA2018-0300Begäran om att ta del av betygsdokumentation från KronåsskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-06-04
LA2018-0299Begäran om journalkopia från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-01
LA2018-0298Utlåning av arkivhandling till UpphandlingsenhetenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-01
LA2018-0297Förfrågan om bevarandebeslut för kvalitetsregister vid Uppsala Clinical Research CenterÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-06-01
LA2018-0296Förfrågan om att tyda information ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-01
LA2018-0295Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för personalenheten vid ResurscentrumÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2018-06-01
LA2018-0294Fråga från Kultur och bildning om gallring och GDPRÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-05-30
LA2018-0293Förfrågan om arkivhandlingar avseende kioskbyggnad i UlleråkerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-30
LA2018-0292Leverans av patientjournaler från Folktandvården BålstaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-05-29
LA2018-0291Rekvisition av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-29
LA2018-0290Rekvisition av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-29
LA2018-0289Begäran om uppgift ur egen tandvårdsjournal från Folktandvården i EnköpingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-05-29
LA2018-0288Begäran om uppgifter ur patientjournal från BrukshälsanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-28
LA2018-0287Fråga om tillvägagångssättÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-28
LA2018-0286Begäran om studieintyg från VårdhögskolanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-28
LA2018-0285Begäran om uppgifter ur journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-25
LA2018-0284Diarieföring av upplysning om hantering av personuppgifterÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-05-25
LA2018-0283Personalakter Regionförbundet Uppsala länÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-24
LA2018-0282Begäran om uppgifter ur patientjournal från Hälsojouren AB (Hälsojouren Berens & Hallmin AB)ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-24
LA2018-0281Begäran om uppgifter ur patientjournal från Brukshälsan i Söderfors ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-24
LA2018-0280Leverans av arkivhandlingar från konstföreningen vid Lasarettet i EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-05-23
LA2018-0279Begäran om intyg för kompletteringskurs Vårdhögskolan Institutionen för sjukgymnasikÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-23
LA2018-0278Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för PatientadministrationÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetBehandlas2018-05-23
LA2018-0277Ansökan om uppgifter ur patientjournal från Salberga sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-23
LA2018-0276Skanningsföretaget Devo IT en del av S4F Progress ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-23
LA2018-0275Meddelande om åtgärdande av felanmälan - återfjädrande öppningsknappÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-22
LA2018-0274Ansökan om vinnande anbud på upphandling Gamla Uppsala BussÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-22
LA2018-0273Begäran om uppgifter ur patientjournal från Fålhagens vårdcentralÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-22
LA2018-0272Handlingar rörande ambulanssjukvård på Uppsala stadsarkivÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-05-22
LA2018-0271Begäran om examensbevis från Vårdhögskolan i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-21
LA2018-0270Begäran om uppgifter från Akademiska sjukhuset Psykiatriska klinikenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-21
LA2018-0269Beställning av betyg från KronåsskolanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-21
LA2018-0268Förfrågan om journalhandlingar från Rättspsykiatriska kliniken i UppsalaÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-18
LA2018-0267Fråga angående diarieföringÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-05-18
LA2018-0266Beställning av bild ur Landstingets personaltidning Upptinget nr 3 år 2008ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-18
LA2018-0265Beställning av journalhandlingar sända till Folktandvården i ÅrstaÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-18
LA2018-0264Beställning av personalhandlingarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-17
LA2018-0263Beställning av betygskopia tandsköterskeutbildning Kronåsskolan (Vårdgymnasiet)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-16
LA2018-0262Fråga om klassificeringsstruktur för Region UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-15
LA2018-0261Beställning av kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-15
LA2018-0260Beställning av journalkopia barnhabiliteringen och ögonmottagningen Akademiska sjukhuset UppsalaÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-14
LA2018-0259Beställning av kopia av skolhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-14
LA2018-0258Beställning av journalkopia Enköpings lasarett och Akuten Malmö 2018ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-14
LA2018-0257Utvärdering om upphandling av digitaliseringstjänsterÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-05-14
LA2018-0256Hantering av leverans av kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-05-11
LA2018-0255Begäran om betygskopia från KronåsskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-09
LA2018-0254Omhändertagande av patientjournaler från Concare ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-05-09
LA2018-0253Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-09
LA2018-0252Förfrågan om patientjournal från Akademiska sjukhuset, 1950-taletÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-08
LA2018-0251Förfrågan om avtal, upphandlingsärende från år 2003ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-08
LA2018-0250Beställning av journal från koagualtionsmottagningenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-08
LA2018-0249Beställning av personalaktÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-08
LA2018-0248Beställning av egen barnhemsakt från Stabby AlléÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-08
LA2018-0247Begäran om journalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-07
LA2018-0246Fråga om hantering av forskningshandlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-07
LA2018-0245Begäran att ta del av ritningar över byggnad på UlleråkersområdetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-04
LA2018-0244Utlämnande av äldre patientjournal från medicinska kliniken vid Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-04
LA2018-0243Förfrågan om betyg från läkarsekreterarutbildningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-03
LA2018-0242Begäran att ta del av äldre handlingar från akademiska sjukhuset och epidemisjukhuset i UppsalaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-03
LA2018-0241Hantering av pressmeddelanden inom Region UppsalaÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-05-03
LA2018-0240Rekvisition av barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-03
LA2018-0239Begäran om betygsuppgift från JällaskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-02
LA2018-0238Begäran om betyg från Kronåsskolan Landstingets vårdskola - vårdgymnasiumÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-02
LA2018-0237Begäran om kopia av anhörigs barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-04-30
LA2018-0236Arkivering av skattningsdokumentÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-04-27
LA2018-0235Leverans av journaler på papper från Sandvik CoromantÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-04-26
LA2018-0234Hantering av läkarintygÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-26
LA2018-0233Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-26
LA2018-0232Beslut för tillämpning av lokal flextidsramÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-25
LA2018-0231Begäran om avtalskopiorÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-25
LA2018-0230Begäran om uppgifter ur journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-25
LA2018-0229Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-25
LA2018-0228Begäran om journalkopia från Rasbo husläkarmottagningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-24
LA2018-0227Begäran om betyg från Kronåsskolan, Landstingets vårdskola - vårdgymnasiumÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-23
LA2018-0226Begäran om uppgifter ur journalhandlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-23
LA2018-0225Begäran om uppgifter ur journalhandling från Brukshälsan i SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-23
LA2018-0224Leverans av personalakter från ResurscentrumÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-04-20
LA2018-0223Fotografier Uppsala KammarorkesterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-20
LA2018-0222Förfrågan om journalkopior, början av 1950-talet, kirurgiska kliniken Akademiska sjukhuset ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-20
LA2018-0221Beställning av betygskopia, Jälla naturbruksgymnasiumÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-20
LA2018-0220Förfrågan med anledning av ärende LA2018-0208ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-20
LA2018-0219Beställning av journalkopior år 1978 Enköpings lasarett, klinik Förlossning/BB ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-19
LA2018-0218Beställning av journalkopia Clinic Rajan AB (Uppsala Privatklinik) ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-18
LA2018-0217Förfrågan om BVC-journaler och journaler från neonatalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-17
LA2018-0216Fråga om diarieföring och posthanteringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-17
LA2018-0215Beställning av kopia av BVC-journal, patientjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-17
LA2018-0214Förfrågan om handlingar rörande polisenÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-17
LA2018-0213Beställning av journalkopior BUP Uppsala och Vuxenpsykiatri 2000-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-17
LA2018-0212Beställning av förlossningsjournal Akademiska sjukhuset 1958ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-17
LA2018-0211Studiebesök för Historia B-studenter (Uppsala universitet) hösten 2018ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-16
LA2018-0210Beställning av journalkopia Akademiska sjukhuset 1984-1999ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-16
LA2018-0209Leverans av trycksaker från PrimärvårdenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-04-16
LA2018-0208Begäran om att ta del av uppgifter i personaktÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-13
LA2018-0207Begäran om att ta del av handlingar från Akademiska sjukhusets infektionsklinik ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-13
LA2018-0206Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2018-04-04ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-04-13
LA2018-0205Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2018-04-04ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-04-13
LA2018-0204Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2018-03-19ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-04-13
LA2018-0203Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från BrukshälsanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-12
LA2018-0202Begäran om att ta del av handlingar i patientjournal från Uppsala hospitalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-12
LA2018-0201Begäran om att ta del av journalhandlingar från privatläkare i UppsalaÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-12
LA2018-0200Arkivering av webbplatserÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-04-11
LA2018-0199Begäran om att ta del av betygsdokumentation från KronåsskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-11
LA2018-0198Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Brukshälsan ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-11
LA2018-0197Forskarbesök av Historia B-student för att ta del av Epideminämndens handlingarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-11
LA2018-0196Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-11
LA2018-0195Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-11
LA2018-0194Begäran om att ta del av utbildningsdokumentationÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-10
LA2018-0193Begäran om att ta del av uppgifter ur patientjournaler från Folktandvården i Uppsala länÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-09
LA2018-0192Beställning om kopior av avliden anhörigs journalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-04-06
LA2018-0191Begäran om journalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-04-05
LA2018-0190Fråga om hantering av vissa forskningshandlingarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-04-05
LA2018-0189Begäran om journaluppgifter från Brukshälsan i Söderfors ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-04
LA2018-0188Dagens motsvarighet till Kronåsskolans vårdutbildningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-04
LA2018-0187Arkivhandlingar rörande Kommittén för utredning av husmoderssemesterverkamhetens bedrivande inom länetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-04
LA2018-0186Fråga om val av process i klassificeringsstrukturenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-03
LA2018-0185Enkät om organisation avseende journalutlämningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-04-03
LA2018-0184Fråga om nödvändiga uppgifter vid sökning av avlidens patientjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-04-03
LA2018-0183Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-03-29
LA2018-0182Underrättelse om Inspektionen för vård och omsorgs beslut rörande omhändertagande av patientjournaler tillhöriga AB Sandvik CoromantÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-03-29
LA2018-0181Begäran om journaluppgifter från Patologiska institutionen Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-03-29
LA2018-0180Forskarbesök av student från Historia B-kurs, Uppsala universitet, för att ta del av talövningar i Wiks folkhögskolas arkiv samt personaltidningen Ronden ur Akademiska sjukhusets arkivÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-29
LA2018-0179Begäran om uppgifter ur journalhandling från Nyby vårdcentralÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-03-29
LA2018-0178Begäran om uppgifter ur journalhandling från Brukshälsan SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-03-28
LA2018-0177Ansökan om anhörigs journalhandling ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-03-28
LA2018-0176Samarbete kring Augusta StrömbergÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-03-27
LA2018-0175Begäran om uppgifter ur journal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-03-23
LA2018-0174Beställning av journalkopia Luthagens vårdcentral år 1999ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-23
LA2018-0173Beställning av matrikelkopiaÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-23
LA2018-0172Beställning av journalkopior Akademiska sjukhuset 1950-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-22
LA2018-0171Beställning av betygskopia Jällaskolan, Hästhållning, 1996-1999ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-21
LA2018-0170Regionarkivets tillsyn 2018 - EgenkontrollÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-03-21
LA2018-0169Beställning av journalkopior Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-20
LA2018-0168Beställning av journalkopia Akademiska sjukhuset 1907ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-20
LA2018-0167Leverans av arkivhandlingar från KollektivtrafikförvaltningenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-20
LA2018-0166Beställning av journalkopior Akademiska sjukhuset 2017 och 2018ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-20
LA2018-0165Beställning av journalkopior (barnhälsovårdsjournal, elevakt, skolhälsovårdsjournal)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-19
LA2018-0164Beställning av kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-16
LA2018-0163Beställning av journalkopior Akademiska sjukhuset åren 1880 och 1917ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-16
LA2018-0162Leverans av arkivhandlingar från Folke Bernadotte regionhabilitering ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-15
LA2018-0161Begäran om att ta del av patientjournal från BrukshälsanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-15
LA2018-0160Begäran om att ta del av personalhandlingar från KollektivtrafikförvaltningenÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-14
LA2018-0159Begäran om att at del av betygsdokumentation från Landstingets vårdskola: VårdgymnasietÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-14
LA2018-0158Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-14
LA2018-0157Begäran om att ta del av uppgifter i skolhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-14
LA2018-0156Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Aleris, ElisabethsjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-13
LA2018-0155Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-13
LA2018-0154Begäran om att ta del av betygsdokumentation från Landstingets vårdskola: VårdgymnasietÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetMakulerat2018-03-13
LA2018-0153Begäran om att ta del av betygsdokumentation från Landstingets vårdskola: VårdgymnasietÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-12
LA2018-0152Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Akademiska sjukhuset ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-12
LA2018-0151Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-12
LA2018-0150Begäran om att ta del av betyg från utbildning i ambulanssjukvårdÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-09
LA2018-0149Begäran från Elisabethsjukhuset om att ta del av egen deponerad journal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-08
LA2018-0148Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-07
LA2018-0147Begäran om att ta del av journalhandling från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-07
LA2018-0146Synpunkt angående länk till karta på vår internsidaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-06
LA2018-0145Begäran om att ta del av journalhandling angående ögonvårdÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-06
LA2018-0144Förfrågan om handlingar från Landstingsservice rörande byggprojekt hus 1149ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-05
LA2018-0143Begäran om att ta del av journaluppgiftÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-05
LA2018-0142Dokumenthanteringsplan för PatientnämndenÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-03-05
LA2018-0141Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för Ekonomienheten.ÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetBehandlas2018-03-05
LA2018-0140Begäran om kopia av personalmatrikelÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-03-01
LA2018-0139Begäran om att ta del av handlingar från KollektivtrafikförvaltningenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-03-01
LA2018-0138Begäran att ta del av skolhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-02-28
LA2018-0137Förfrågan om födelseuppgift ur Tierp sjukhus arkiv.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-02-28
LA2018-0136Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-02-27
LA2018-0135Begära om kopia av journal från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-02-26
LA2018-0134Fråga om arkiv från Sjögårda vårdanstalt för sinnesslöaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-02-26
LA2018-0133Fråga om obstetriska klinikens lokaler år 1918ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-02-26
LA2018-0132Planering inför leverans av arkiv från Fastighet och serviceÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-02-23
LA2018-0131Beställning av avgångsbetyg ur Vårdhögskolans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-02-23
LA2018-0130Beställning av kopia av anställningsbevisÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-02-23
LA2018-0129Gestaltningsarbete Wiks slottÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-23
LA2018-0128Beställning av kopia av journal ur Akademiska sjukhusets arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-02-22
LA2018-0127Beställning av kopia av betyg från KronåsskolanÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-02-22
LA2018-0126Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för RegionkontoretÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetBehandlas2018-02-21
LA2018-0125Begäran om uppgifter ur patientjournal från Brukshälsan SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-20
LA2018-0124Begäran om anställningsbevis från Svanby sjukhem i Tierp samt Nordupplands psykos och rehabiliteringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-20
LA2018-0123Begäran om anställningsbevis från Svanby sjukhem i TierpÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-20
LA2018-0122Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för Lasarettet i Enköping (LE)ÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2018-02-20
LA2018-0121Begäran om uppgifter ur födelsejournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-20
LA2018-0120Begäran om uppgifter ur födelsejournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-20
LA2018-0119Enkät rörande informationssäkerhet och informationsförvaltningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-20
LA2018-0118Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för VaruförsörjningenÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-02-20
LA2018-0117Arbete med upprättande av Dokumenthanteringsplan för PatientnämndenÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-02-20
LA2018-0116Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för Avdelningen för Bild- och informationssystem (ABIS)ÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetBehandlas2018-02-20
LA2018-0115Förfrågan om synpunkter på lathundÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-02-19
LA2018-0114Planering inför leverans av arkiv från Kollektivtrafikförvaltningen ÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-02-19
LA2018-0113Arbete med upprättande av Dokumenthanteringsplan för Elektronisk patientjournalÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-02-19
LA2018-0112Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för Akademiska sjukhusetÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2018-02-19
LA2018-0111Begäran om uppgifter ur patientjournal från Brukshälsan i Uppland ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-19
LA2018-0110Gallringsförfrågan om Ansökan om godkännandeÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-02-19
LA2018-0109Förfrågan om arkivering av trycksakerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-19
LA2018-0108Begäran om uppgift ur patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-16
LA2018-0107Ansökan om löneuppgifterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-15
LA2018-0106Ansökan om betygsuppgiftÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-15
LA2018-0105Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-15
LA2018-0104Begäran om uppgifter ur personalmatrikelÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-14
LA2018-0103Begäran om uppgifter ur patientjournal från Elisabethsjukhuset Aleris ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-14
LA2018-0102Leverans av arkivhandlingar från Fastighet och service ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-14
LA2018-0101Betygsdokumentation från JällaskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-02-14
LA2018-0100Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-14
LA2018-0099Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-13
LA2018-0098Begäran om uppgifter ur patientjournal från Dr Bo Vilhemsson Ortopedspecialist i EnköpingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-12
LA2018-0097Begäran om uppgifter ur journalhandling från Brukshälsan SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-12
LA2018-0096Begäran om journaluppgifter från Akademiska sjukhuset ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-12
LA2018-0095Förfrågan inför verksamhetsflytt om byggnad för Klinisk mikobiologi Dag Hammarskjölds väg 17ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-12
LA2018-0094Begäran om uppgifter ur journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-12
LA2018-0093Beställning av journaluppgift från förlossning på Akademiska sjukhuset år 1948ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-02-09
LA2018-0092Beställning av betyg Kronåsskolan 1997ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-02-09
LA2018-0091Förfrågan om generella regler för e-post i Region UppsalaÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-02-09
LA2018-0090Beställning av journalkopior Gimo vuxenpsykiatriÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-02-08
LA2018-0089Beställning av patientjournaler från Akademiska sjukhuset, plastikkirurgiska kliniken, 1980-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-02-08
LA2018-0088Fråga om personuppgiftsansvarig för regionarkivet ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-02-07
LA2018-0087Beställning av journalkopior från Brukshälsan i SöderforsÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-02-07
LA2018-0086Beställning av vaccinationsuppgifterÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-02-07
LA2018-0085Begäran om bekräftelse för utbildningsdokumentations äkthetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-06
LA2018-0084Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournaler för foskningsstudieÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-06
LA2018-0083Begäran om att ta del av journalhandling från BUPÄrendeRegionarkivetBehandlas2018-02-06
LA2018-0082Begäran om att ta del av betyg från Jordbrukslinje samt påbyggnadsutbildning från JällaskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-06
LA2018-0081Begäran om att ta del av avtal om försäljningen av Gamla Uppsala Buss ABÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-06
LA2018-0080Fråga om arkivpedagogiska aktiviteterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-05
LA2018-0079Begäran om att ta del av examensintyg från VårdhögskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-05
LA2018-0078Begäran om att ta del av journalhandling från Lasarettet i EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-05
LA2018-0077Begäran om att ta del av födelsejournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-05
LA2018-0076Handledning för gallring och bevarande av mötesdokumentationÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-02-05
LA2018-0075Låda med dödböcker och annat från lungklinikenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-05
LA2018-0074Plan för bokbinderi- och konserveringsverksamheten vid regionarkivet år 2018ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-02-05
LA2018-0073Fördröjd transport av arkivhandlingarÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-02
LA2018-0072Avtal rörande leverans av resursen Central objektspecialist, R7e-arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-02-02
LA2018-0071Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-02
LA2018-0070Namnbyten på Lasarettet i Enköping 2018ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-02
LA2018-0069Beställning av journalkopior för vaccinationsuppgifterÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-01
LA2018-0068Leverans av diarieförda handlingar och annat från Hälsa och habiliteringÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-31
LA2018-0067Begäran om att ta del av personalmatrikel från SamariterhemmetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-31
LA2018-0066Begäran om att ta del av neuropsykiatrisk utredningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-30
LA2018-0065Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-30
LA2018-0064Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från sjuksköterskeutbildning vid Vårdhögskolan ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-30
LA2018-0063Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från intern utbildning inom psykiatriÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-30
LA2018-0062Begäran om att ta del av patientjournal från Uppsala Cancer ClinicÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-30
LA2018-0061Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från lasarettet i Enköping.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-26
LA2018-0060Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Ulleråkers sjukhus 1936ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-26
LA2018-0059Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Ulleråkers sjukhus. ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-26
LA2018-0058Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-26
LA2018-0057Begäran om att ta del av betygsdokumentation från KronåsskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-26
LA2018-0056Begäran om att ta del av handlingar från Akademiska sjukhuset.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-26
LA2018-0055Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhuset UppsalaÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-26
LA2018-0054Stopp i handfat i regionarkivets lokalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-25
LA2018-0053Begäran om kopior av patientjournaler från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-01-24
LA2018-0052Begäran om kopia av patientjournal från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-01-24
LA2018-0051Begäran om kopia av tandvårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-01-24
LA2018-0050Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-01-24
LA2018-0049Leverans av avtal från 2012 från Kollektivtrafikförvaltningen ULÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-24
LA2018-0048Förfrågan om porträttfotografiÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-01-23
LA2018-0047Leverans av diarieförda handlingar och annat från Hälsa och habiliteringÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-23
LA2018-0046Leverans av diariehandlingar från PrimärvårdenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-23
LA2018-0045Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-22
LA2018-0044Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från sjukhus i Uppsala län. ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-22
LA2018-0043Begäran om att ta del av betygsdokumentation från KronåsskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-22
LA2018-0042Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Elisabeth sjukhuset.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-22
LA2018-0041Förfrågan om namn på avdelning vid Akademiska sjukhuset 1948ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-19
LA2018-0040Begäran om att ta del av journalhandling från tiden runt 1970-talet gällande skadaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-19
LA2018-0039Begäran om kopia av examensbevis från sjukgymnastutbildningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-01-18
LA2018-0038Begäran om journalkopia från FUNKA kliniken STHLMÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-01-18
LA2018-0037Begäran om journalkopiaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-01-18
LA2018-0036Workshop om Ulleråker, del i projektet Ulleråker - funktionsnedsättning och kulturarvÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-17
LA2018-0035Beställning av programblad från Uppsala Kammarorkester ÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-17
LA2018-0034Förfrågan rörande kopia av dokumentation från sjuksköterskeutbildningÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-15
LA2018-0033Förfrågan rörande handlingar från Ulleråkers sjukhus samt handlingar rörande hiv-epideminÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-15
LA2018-0032Förfrågan rörande journalhandlingar från Ulleråkers sjukhusÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-15
LA2018-0031Beställning av kopia av personalhandlingar från Samariterhemmets sjukhusÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-12
LA2018-0030Avveckling av dokumenthanteringssystemet KovisÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-01-12
LA2018-0029Beställning av kopia av journalhandling från Kvinnokliniken, Akademiska sjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-12
LA2018-0028Arkivering av journalinformation ur dokumenthanteringssystemet KovisÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-01-12
LA2018-0027Arkivering av diariet AIDAÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-01-12
LA2018-0026Arkivering av Patientnämndens diarium Vårdsynpunkter 2.0ÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-01-12
LA2018-0025Arkivåret 2018 Riksarkivet firar 400 årÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-11
LA2018-0024Beställning av kopia av journaler ur Brukshälsans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-11
LA2018-0023Beställning av kopia av journal ur Brukshälsans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-11
LA2018-0022Beställning av kopia på journalhandling ur Brukshälsans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-11
LA2018-0021Forskarbesök av Historia B-student för att ta del av patientjournaler ur arkivet för Nosocomium Academicum 1708-1857ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-01-11
LA2018-0020Beställning av journalkopia från Bålsta VårdcentralÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-11
LA2018-0019Förfrågan rörande journaler från Dr Bo Wilhelmssons LäkarmottagningÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-10
LA2018-0018Förfrågan rörande journal från Akademiska sjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-10
LA2018-0017Förfrågan rörande examensbevis från VårdhögskolanÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-10
LA2018-0016Eftersökning av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-10
LA2018-0015Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-10
LA2018-0014Beställning av journalkopia från Akademiska sjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-10
LA2018-0013Beställning av journalhandling, okänd klinikÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-10
LA2018-0012Förfrågan rörande kopia på vaccinationsuppgifterÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-09
LA2018-0011Förfrågan rörande patientjournaler från Upsala hospitalÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-09
LA2018-0010Leverans av protokoll och diarieförda handlingar från olika nämnder och styrelser samt handlingar från RegionförbundetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-08
LA2018-0009Fråga om beslut av riktlinjerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-05
LA2018-0008Begäran om uppgifter ur journalhandling från Ögontröst ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-04
LA2018-0007Begäran om vaccinationsuppgifterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-04
LA2018-0006Begäran om uppgifter ur patientjournal från Samariterhemmets sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-04
LA2018-0005Läkarintyg för personal vid regionarkivet 2018ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-01-04
LA2018-0004Begäran om uppgifter ur journalhandling från Elisabethsjukhuset Aleris ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-03
LA2018-0003Ansökan om uppgifter ur journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-03
LA2018-0002Hantering av sjukgymnastjournaler från privatägd verksamhetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-02
LA2018-0001Försäkringsbolags begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-02
LA2017-0637Begäran om att ta del av journaluppgifter från Luthagens vårdcentralÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-21
LA2017-0636Förfrågan angående handlingar från Epidemisjukhuset i EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-20
LA2017-0635Begäran att ta del av uppgift ur journal från BUPÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-20
LA2017-0634Begäran om att ta del av diarieförd handlingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-19
LA2017-0633Förfrågan om intyg från tolkkurs vid Wiks folkhögskolaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-18
LA2017-0632Begäran om att ta del av journalhandlingar från psykiatriÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-18
LA2017-0631Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-15
LA2017-0630Begäran om att ta del av betyg från OmvårdnadsprogrammetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-15
LA2017-0629Begäran om att ta del av äldre journalhandling från EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-13
LA2017-0628Begäran om att ta del av journalhandling från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-12
LA2017-0627Begäran om att ta del av journalhandling från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-12
LA2017-0626Begäran om att ta del av journalhandling från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-11
LA2017-0625Fråga om hur man begär ut journalhandlingarÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-11
LA2017-0624Beställning av PAD-kopior eller journalhandlingar Akademiska sjukhuset 1950-taletÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-08
LA2017-0623Beställning av journalkopior Akademiska sjukhuset okänd vårdtidÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-08
LA2017-0622Forskarbesök för att ta del av material ur Wiks folkhögskolas arkiv inför Historia B-uppsatsÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-07
LA2017-0621Förfrågan om tidigare gjord beställning av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-06
LA2017-0620Förfrågan om City läkarpraktiks journalhandlingarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-06
LA2017-0619Beställning av journalkopior ur arkivet för Brukshälsan i Uppland AB ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-06
LA2017-0618Förfrågan rörande journal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-12-06
LA2017-0617Beställning av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-06
LA2017-0616Beställning av förlossningsuppgifter år 1960 Lasarettet i EnköpingÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-05
LA2017-0615Förfrågan om tillvägagångssätt vid journalbeställningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-05
LA2017-0614Beställning av journalkopior från Brukshälsan SöderforsÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0613Beställning av vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournal (BVC-journal)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0612Beställning av vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournal (BVC-journal)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0611Beställning av uppgifter ur barnhälsovårdsjournal (BVC-journal)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0610Beställning av barnhälsovårdsjournal (BVC-journal)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0609Beställning om kopia av avliden anhörigs journal, Akademiska sjukhuset, 1960-tal. ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0608Begäran om uppgifter ur personalaktÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-12-01
LA2017-0607Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2017-11-22ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-12-01
LA2017-0606Begäran om uppgifter ur journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-30
LA2017-0605Begäran om journalhandling från Vilhelmsson Ortopedkonsult Ort-Kon AB i EnköpingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-30
LA2017-0604Beställning av matrikelkopiaÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-11-29
LA2017-0603Skyddsskanning av mikrofilmade handlingarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-11-29
LA2017-0602Beställning av journalkopia ur Akademiska sjukhusets arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-11-28
LA2017-0601Efterlämnade handlingar rörande Henry SäldeÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-28
LA2017-0600Förfrågan rörande äldre journalerÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-11-28
LA2017-0599Begäran om uppgifter ur patientjournal från Flogsta vårdcentralÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-28
LA2017-0598Begäran om att ta del av avtal ur Kollektivtrafikförvaltningen UL:s arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-11-28
LA2017-0597Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-24
LA2017-0596Avtal med ENA fastighets ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-23
LA2017-0595Förfrågan om byggnad vid Wiks folkhögskolaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-23
LA2017-0594Begäran om uppgifter från Centralepidemisjukhuset i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-22
LA2017-0593Leverans av utskrifter från AIDA från nämndkansliet vid RegionkontoretÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-22
LA2017-0592Begäran om ta del av uppgifter från Ulleråkers sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-22
LA2017-0591Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-22
LA2017-0590Förvaring och utlämnande av röntgenbilder från FolktandvårdenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-21
LA2017-0589Begäran om uppgifter från Småskoleseminariet i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-21
LA2017-0588Begäran om klockslag för födelseÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0587Begäran om uppgifter ur journalhandling från Onkogenetiska mottagningenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0586Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0585Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0584Begäran om journalhandlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0583Begäran om läkarintyg från Sävja vårdcentral 2005ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0582Överflytt av funktionsbrevlådaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0581Beslut om utbetalning av skadeståndÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0580Leverans av kodlistor från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-17
LA2017-0579Begäran att ta del av patientjournal från HjärtcentrumÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-11-17
LA2017-0578Förfrågan om aktiebrevÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-11-15
LA2017-0577Begäran om kopia av PAD-svar från Patologiska institutionen mmÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-11-15
LA2017-0576Begäran att ta del av patientjournaler från lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-11-15
LA2017-0575Studiebesök för Historia B-studenter (Uppsala universitet) våren 2018ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-11-14
LA2017-0574Nya handlingstyper för Region Uppsala - förslag på beslutsunderlagÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-14
LA2017-0573Fråga om tillämpning av gallringsbeslutÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-11-13
LA2017-0572Forskarbesök för att ta del av årsberättelser från Kumlans lanthushållsskolaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-13
LA2017-0571Forskarbesök för att ta del av dokumentation från talövningar från Wiks folkhögskolaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-13
LA2017-0570Forskarbesök för att ta del av dokumentation från talövningar från Wiks folkhögskola ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-13
LA2017-0569Begäran om att ta del av journal från Folktandvården i EnköpingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-11-13
LA2017-0568Begäran om att ta del av journalhandling från 1800-talet från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-10
LA2017-0567Begäran om att ta del av journalhandling från psykiatrisk öppenvårdÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-10
LA2017-0566Begäran om att ta del av uppgift från matrikelkortÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-10
LA2017-0565Begäran om att ta del av journalhandlingar från privat vårdgivareÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-10
LA2017-0564ForskarbesökÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-09
LA2017-0563Begäran om att ta del av årsberättelserÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-09
LA2017-0562Forskarbesök för att ta del av lista över skador från 1920-talet ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-09
LA2017-0561Begäran om att ta del av journalhandling från Folktandvården Enköping ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-08
LA2017-0560Begäran om att ta del av uppgift från barnhemsaktÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-08
LA2017-0559Begäran om att ta del av journalhandlingar från distriktssköterskaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-08
LA2017-0558Byte av applikationsservrar för R7e-arkivÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-08
LA2017-0557Begäran om att ta del av byggnadshandlingar från LandstingsserviceÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-07
LA2017-0556Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0555Fråga om överföring av journaler mellan vårdcentralerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0554Arbetsmiljörond 2017ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0553Hantering av läkarintygÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0552Begäran om att ta del av uppgift om en person arbetat vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0551Eftersökning av uppgifter rörande utredning av Upplandsstiftelsens ombildningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0550Läkarintyg för personal vid regionarkivet 2017ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-03
LA2017-0549Begäran om utlämnande av journalkopior ur Brukshälsans arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-03
LA2017-0548Begäran om utlämnande av uppgift ur arkivleverans från Lasarettet i EnköpingÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-03
LA2017-0547Hantering av sekretessintyg s.k. sekretessförbindelseÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-02
LA2017-0546Begäran om utlämnande av patientjournal från BrukshälsanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-11-02
LA2017-0545Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2017-10-02ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-01
LA2017-0544Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2017-09-27ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-01
LA2017-0543Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2017-09-29ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-01
LA2017-0542Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2017-01-16ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-01
LA2017-0541Begäran om att ta del av journalkopior från operation år 1995ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-10-31
LA2017-0540Begäran om att ta del av utredningar och journalanteckningarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-10-31
LA2017-0539Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-10-31
LA2017-0538Begäran om uppgift om födelsetidÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-10-30
LA2017-0537Begäran om att ta del av diverse avtal, Upplands Lokaltrafik ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-10-30
LA2017-0536Begäran om registerutdrag enligt 26§ PULÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2017-10-27
LA2017-0535Begäran om att ta del av patientjournaler från husläkarmottagningar åren 2004-2006ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-10-25
LA2017-0534Felsänd handlingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-10-25
LA2017-0533Begäran om att ta del av examensbetyg från Wik folkhögskolaÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-24
LA2017-0532Begäran om att ta del av barnmorskehandlingar ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-24
LA2017-0531Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-10-24
LA2017-0530Begäran om att ta del av journalkopia och röntgensvar från BrukshälsanÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-24
LA2017-0529Begäran om att ta del av journalhandlingar från Brukshälsan SöderforsÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-23
LA2017-0528Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-20
LA2017-0527Fotografier från KollektivtrafikförvaltningenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-20
LA2017-0526Begäran om att ta del av barnhems/personakt från Stabby AlleÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-19
LA2017-0525Frågor inför återrapportering av åtgärder med anledning av regionarkivets tillsynsrapportÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-18
LA2017-0524Rapporter rörande luftprovtagning i Regionarkivets kontorslandskapÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-10-17
LA2017-0523Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-10-17
LA2017-0522Begäran att ta del av patientjournal ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-10-17
LA2017-0521Begäran om uppgift ur patientjournal ur Brukshälsans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-10-17
LA2017-0520Begäran om uppgifter ur patientjournal från ElisabethsjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-10-17
LA2017-0519Leverans av diariehandlingar och avtal från landstingsrevisionenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-16
LA2017-0518Leverans av arkivhandlingar från Smittskyddsenheten inför flytt till GluntenområdetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-16
LA2017-0517Begäran om uppgifter ur patientjournal från Samariterhemmets sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-13
LA2017-0516Begäran om uppgifter ur journalhandlingar från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-13
LA2017-0515Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-13
LA2017-0514Begäran om att ta del av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-13
LA2017-0513Begäran att ta del av uppgifter ur patientjournal från Samariterhemmets sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-13
LA2017-0512Begäran om journaluppgifter från BrukshälsanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-12
LA2017-0511Hjälp med processerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-12
LA2017-0510Enkät om utvärdering av utbildning för kultursektorn Bli bättre på bemötande - lågaffektivt bemötandeÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0509Begäran om intyg från Wiks folkhögskolaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0508Begäran om protokoll från Regionförbundet Uppsala länÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0507Fotografier på f.d. anställda vid Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0506Arkivorganisation i Region UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0505Värmereglering i regionarkivets lokalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0504Arkivering av äldre databaserÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0503Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-10
LA2017-0502Begäran om uppgifter ur patientjournal från Brukshälsan SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-10
LA2017-0501Begäran om att ta del av anställningsuppgift från Akademiska sjukhuset och Ulleråkers sjukhusÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-09
LA2017-0500Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-06
LA2017-0499Tillgänglighet samt spärrar till journalhandling från Brukshälsan Söderfors ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-06
LA2017-0498Begäran om att ta del av journaluppgifter från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-06
LA2017-0497Begäran om uppgifter ur patientjournal från Brukshälsan i Tierp ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-05
LA2017-0496Begäran om uppgifter ur patientjournal Brukshälsan i Uppland ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-05
LA2017-0495Ny klassificering av ärendeÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0494Begäran om att ta del av betygshandling från KronåsskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0493Begäran om att ta del av födelseuppgifter från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0492Begäran om att ta del av journaluppgift från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0491Begäran om att ta del av journalhandling från Hälsojouren ABÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0490Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0489Begäran om att ta dela av journalhandlingar från olika vårdinrättningar ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0488Begäran om att ta del av personakt rörande barnhemstidÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0487Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0486Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-03
LA2017-0485Begäran om fotografier från installationen av rörpost vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-03
LA2017-0484Leverans av arkivhandlingar från Lasarettet i EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0483Fråga om arkivering av bokslutshandlingarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0482Bevarande och gallring av allmänna handlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0481Begäran om att ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0480Begäran om att ta del av anställningsuppgift ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0479Begäran om att ta del av journal från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0478Begäran om att ta del av betygsdokumentation från Wiks FolkhögskolaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0477Begäran om att ta del av uppgift från barnhälsovårdsjournalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0476Begäran om att ta del av uppgifter ur journal från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-09-29
LA2017-0475Begäran om vaccinationsuppgiftÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-29
LA2017-0474Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-29
LA2017-0473Begäran att ta del av personalmatrikelÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-29
LA2017-0472Leverans av arkivhandlingar från Folktandvården EnköpingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-09-29
LA2017-0471Begäran att ta del av patientjournal från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-28
LA2017-0470Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-27
LA2017-0469Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från Hälsohuset i EnköpingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-26
LA2017-0468Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-26
LA2017-0467Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-26
LA2017-0466Begäran om betygskopia från folkhögskolaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-26
LA2017-0465Begäran om att ta del av anhörigs patientjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-22
LA2017-0464Begäran om att ta del av journalhandlingar från Liljeforstorg barnläkarmottagningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-22
LA2017-0463Förfrågan kring hantering av barnhälsovårdsjournaler ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-22
LA2017-0462Begäran om att ta del av journalhandlingar från KåbohälsanÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-22
LA2017-0461Begäran om att ta del av anhörigas sjukhusjournaler från olika sjukhusÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-22
LA2017-0460Begäran om att ta del av journalhandlingar från skopiundersökningÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-21
LA2017-0459Beslut rörande arkivansvariga och arkivredogörareÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-09-21
LA2017-0458Leverans av porträtt från Regionens husÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-09-20
LA2017-0457Långtidslagring av foto, film och ljudÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-09-20
LA2017-0456Hantering av Brukshälsans patientjournaler i CosmicÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-09-20
LA2017-0455Begäran om att ta del av vaccinationer och BVC-sammanfattning ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-19
LA2017-0454Förfrågan gällande handlingar från Statens rättskemiska laboratoriumÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0453Begäran om att ta del av handlingar rörande EU-projektÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0452Framtagande av klassificeringsstruktur för Region Uppsala 2017 1:0ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0451Begäran om att ta del av betygÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0450Begäran om att ta del av journalanteckning och obduktionsprotokoll ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0449Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0448Begäran om att ta del av kopior på journalerÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0447Förfrågan om handlingar kring egen födelseÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0446På liv och död i Enköping - ett arkivpedagogiskt skolprojektÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-15
LA2017-0445Begäran om att ta del av examensbevisÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-15
LA2017-0444Begäran om att ta del av journalhandlingar från UrologenÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-15
LA2017-0443Regionarkivets kundenkät 2017ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-15
LA2017-0442Begäran om att ta del av slutbetyg KronåsskolanÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-14
LA2017-0441Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-14
LA2017-0440Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-14
LA2017-0439Begäran om att ta del av journalkopior från AB PreviaÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-14
LA2017-0438Begäran om anställningsintygÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-14
LA2017-0437Begäran att ta del av journal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-13
LA2017-0436Upplevelsestråk på Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-13
LA2017-0435Enkät om arkivorganisationÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-12
LA2017-0434Arkivering av hemsidorÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-09-12
LA2017-0433Begäran om att ta del av handlingar från RådgivningsbyrånÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-11
LA2017-0432Begäran om att ta del av ritningar från Kungsgärdets sjukhusÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-11
LA2017-0431Begäran om att ta del av slutbetyg från vårdlinjen KronåsskolanÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-11
LA2017-0430Begäran om att ta del av könsutredningsutlåtandeÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-11
LA2017-0429Begäran om att ta del av journalhandlingar från förlossning, samt öron- näsa- halsÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-11
LA2017-0428SkadeprotokollÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-09-08
LA2017-0427Föreläsningsserien Uppsala Arkivcentrum 2018ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-07
LA2017-0426Framtagande av profilprodukter för regionarkivetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-07
LA2017-0425Begäran om journaluppgifter från Brukshälsan i SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0424Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0423Begäran om utlämnande av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0422Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0421Begäran om att ta del av årsredovisningar från ULÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0420Begäran om att ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0419Begäran om utlämnande av fotografier från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-04
LA2017-0418Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-04
LA2017-0417Synpunkter på rutiner för arkivering och leverans till regionarkivetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-01
LA2017-0416Begäran om klockslag för födelseÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-01
LA2017-0415Begäran om betygskopiaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-01
LA2017-0414Begäran om namnuppgiftÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-01
LA2017-0413Begäran om att ta del av ett MD, Wikströms fullständiga namn.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-31
LA2017-0412Begäran om att ta del av journalhandling från Klinisk genetikÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-31
LA2017-0411Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-08-30
LA2017-0410HSS diarieförda handlingar från 2013 ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-29
LA2017-0409Begäran om utlämnande av uppgifter ur journalhandlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-08-28
LA2017-0408Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-08-28
LA2017-0407Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-08-28
LA2017-0406Förfrågan om bevarade handlingar i ersättningsärendeÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-08-25
LA2017-0405Begäran om uppgift ur journal från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-25
LA2017-0404Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-25
LA2017-0403Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-25
LA2017-0402Beträffande blankett "Sammanfattning av BVC-perioden"ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-24
LA2017-0401Begäran att ta del av patientjournal från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-24
LA2017-0400Begäran om uppgift ur personalhandlingarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-24
LA2017-0399Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-24
LA2017-0398Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0397Begäran om journalkopia från Aleris ElisabethsjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0396Begäran att ta del av journal från akademiska sjukhusets barnklinikÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0395Begäran om betygskopia från KronåsskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0394Begäran att ta del av patientjournal från Bo Wilhelmssons läkarmottagningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0393Begäran att ta del av patientjournal från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0392Begäran att ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0391Begäran att ta del av journal från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-22
LA2017-0390Begäran att ta del av journal från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-22
LA2017-0389Enkät rörande handledning av sommarjobbareÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-08-21
LA2017-0388Begäran att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-21
LA2017-0387Begäran om journalkopia på Elisabethsjukusets egen journalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-18
LA2017-0386Begäran om att ta del av uppgift från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-18
LA2017-0385Begäran om att ta del av journalhandlingar från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-17
LA2017-0384Begäran om att ta del av journalhandlingar från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-17
LA2017-0383Begäran om att ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-16
LA2017-0382Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-16
LA2017-0381Begäran om att ta del av äldre journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-16
LA2017-0380Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-16
LA2017-0379Begäran om att ta del av uppgifter från barnhälsovårdsjournalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-15
LA2017-0378Fråga om äganderätt rörande fotografier ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-15
LA2017-0377Begäran om journalkopia på Elisabethsjukusets egen journalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-15
LA2017-0376Begäran om att ta del av födelseuppgift ur journal från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-15
LA2017-0375Begäran om utlämnande av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-15
LA2017-0374Begäran om att ta del av journalanteckningar från förlossningsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-14
LA2017-0373Begäran om att ta del av förlossningsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-14
LA2017-0372Leverans av arkivhandlingar från patientkontakt vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-14
LA2017-0371Begäran om att ta del av handlingar från RegionförbundetÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-14
LA2017-0370Skanning av LandstingstryckenÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-08-11
LA2017-0369Leverans av statistik m.m., PatientnämndenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-11
LA2017-0368Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-11
LA2017-0367Begäran om att ta del av journalkopiorÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-11
LA2017-0366Begäran om att ta del av journalhandlingar från ElisabethsjukhusetÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-11
LA2017-0365Skanning av äldre barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-08-11
LA2017-0364Begäran om att ta del av journal från Elisabethsjukhuset, AlerisÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-10
LA2017-0363Begäran om att ta del av journalhandlingÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-10
LA2017-0362Begäran om att ta del av journalkopiorÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-09
LA2017-0361Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-08
LA2017-0360Leverans av protokoll m.m., Hälsa och habiliteringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-08-08
LA2017-0359Förfrågan rörande BarnhälsovårdsjournalÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-08-04
LA2017-0358Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-04
LA2017-0357Begäran om att ta del av journalhandlingar från Geriatrik, minnesmottagningenÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-04
LA2017-0356Begäran om att ta del av betyg från mentalskötarutbildning.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-03
LA2017-0355Begäran om att ta del av handlingar från BrukshälsanÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-02
LA2017-0354Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-01
LA2017-0353Förfrågan om avsänd leverans anläntÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-31
LA2017-0352Leverans av personalhandlingar, Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-07-31
LA2017-0351Begäran om att ta del av förlossningsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-31
LA2017-0350Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-28
LA2017-0349Begäran om att ta del av handlingar från BUP och Barnhabiliteringen.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-27
LA2017-0348Leverans av diarieakter, PrimärvårdenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-07-25
LA2017-0347Begäran om att ta del av förlossningsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-25
LA2017-0346Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-25
LA2017-0345Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-07-21
LA2017-0344Förfrågan om säkerhetsklassning på arkivskåpÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-07-21
LA2017-0343Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Brukshälsan ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-07-20
LA2017-0342Begäran om att ta del av vävnadsprover från Epidemisjukhus i Uppsala länÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-07-20
LA2017-0341Begäran om att ta del av uppgifter i tandvårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-07-19
LA2017-0340Begäran om att ta del av uppgifter rörande sommarhems- och koloniplaceringarÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-07-19
LA2017-0339Förfrågan om handlingar avseende planteringar mm.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-07-14
LA2017-0338Begäran att ta del av journal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-07-11
LA2017-0337Begäran att ta del av barhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-07-11
LA2017-0336Begäran om att ta del av allmän handling från Uppsala hospitalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-07-10
LA2017-0335Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-06
LA2017-0334Årsredovisning 2016 för Landstinget i Uppsala länÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-06
LA2017-0333Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-06
LA2017-0332Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-05
LA2017-0331DödsfallsintygÄrendeMaria StenuddRegionarkivetMakulerat2017-07-05
LA2017-0330Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-05
LA2017-0329Begäran om journalhandling från Ulleråkers sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-05
LA2017-0328Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-04
LA2017-0327Begäran om tandvårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-03
LA2017-0326Begäran om att ta del av dokumenthanteringsplanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-06-30
LA2017-0325Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation ur Landstingets vårdskola: Vårdgymnasiets arkiv.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-06-30
LA2017-0324Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-06-27
LA2017-0323Kartor med arkiv markerade för Uppsala stad och Uppsala länÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-06-27
LA2017-0322Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-06-27
LA2017-0321Synpunkt på ärende rörande klassificeringsstrukturÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-06-26
LA2017-0320Leverans av barnhälsovårdsjournal från skolhälsovårdÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-26
LA2017-0319Begäran om att ta del av betyg för skogligt basår, Jälla gymnasiumÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0318Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0317Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0316Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0315Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0314Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0313Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0312Begäran om att ta del av journalhandlingÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-21
LA2017-0311Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-06-16
LA2017-0310Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-06-16
LA2017-0309Förfrågan om ritning gällande Fjärdingen 27:5, byggnadsnummer 3313ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-06-16
LA2017-0308Utbildning i hjärt- och lungräddning 2017ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-06-16
LA2017-0307Förfrågan angående förlossningsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-06-15
LA2017-0306Leverans av konsultationsremisser från Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-06-14
LA2017-0305Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-06-14
LA2017-0304Begäran om uppgifter från journalhandling från MedocularÄrendeAnton KardachRegionarkivetMakulerat2017-06-14
LA2017-0303Begäran om uppgifter från journalhandling från MedocularÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-14
LA2017-0302Leverans av diarieförda handlingar från RegionförbundetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-13
LA2017-0301Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-13
LA2017-0300Journaler från MedocularÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-13
LA2017-0299Information kortare import- och uppladdningsstopp och störningar i återsökning av vårdinformationÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-13
LA2017-0298Begäran om att ta del av uppgifter om födelsetid ur förlossningsjournalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-12
LA2017-0297Begäran om att ta del av uppgift om födelsetid ur förlossningsjournal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-12
LA2017-0296Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-12
LA2017-0295Begäran om att ta del av uppgift från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-12
LA2017-0294Mallar till gallringsprotokollÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-06-09
LA2017-0293Begäran om att ta del av journalhandling från MedocularÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-09
LA2017-0292Begäran om att ta del av uppgift från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-08
LA2017-0291Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-07
LA2017-0290Begäran om att ta del av journaluppgifter från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-07
LA2017-0289Begäran om utlämnande av avtalsförslag från LandstingsserviceÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-05
LA2017-0288Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-06-02
LA2017-0287Förfrågan om brev från Emmy RappeÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-06-01
LA2017-0286Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsan i Tierp ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-31
LA2017-0285Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-31
LA2017-0284Instruktörsutbildning Hjärt- och lungräddningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-31
LA2017-0283Begäran om att ta del av patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-30
LA2017-0282Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-30
LA2017-0281Begäran om uppgift ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-29
LA2017-0280Beslut om Blå rummet - patientinformationsverksamhetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-29
LA2017-0279Felsänd handlingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-29
LA2017-0278Begäran om att ta del av journalhandling från Liljefors Torg vårdcentralÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-26
LA2017-0277Syftet med Blå rummet - patientinformationsverksamhetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-26
LA2017-0276Information om stopp i R7e-arkiv för uppgraderingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-26
LA2017-0275Begäran om uppgifter ur Musik i Upplands arkivÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-24
LA2017-0274Leverans av arkivhandlingar från Hälsa och habiliteringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-24
LA2017-0273Begäran om journalhandling från UngdomshälsanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-23
LA2017-0272Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-23
LA2017-0271Enkät till kulturarvsinstitutioner i Europa om att få mätbara resultat om digitalisering ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-23
LA2017-0270Begäran om att ta del av avgångsbetyg från mentalskötarutbildningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-22
LA2017-0269Begäran om att ta del av dokumenthanteringsplanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-22
LA2017-0268Förfrågan om leverans av bandade samtalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-22
LA2017-0267Beslut om ändring av rutin för hantering av journaler i Cosmic vid nedläggning eller övertagande av enheter mellan vårdgivareÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-22
LA2017-0266Begäran om att ta del av betygsdokumentation från Vårdhögskolan Uppsala ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-05-19
LA2017-0265Begäran från vårdgivare om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-18
LA2017-0264Begäran om att ta del av journaluppgifter från Clinic Rajan ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-18
LA2017-0263Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-17
LA2017-0262Landstingsarkivets verksamhetsberättelse 2016ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-17
LA2017-0261Begäran om att ta del av slutbetyg från Landstingets vårdskola: vårdgymnasiumÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-16
LA2017-0260Begäran om kopia av journalhandlingar från Gimo vuxenpsykiatriÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-15
LA2017-0259Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-15
LA2017-0258Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-12
LA2017-0257Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-12
LA2017-0256Arkivering av patientjournaler från psykiatrisk öppenvårdÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2017-05-12
LA2017-0255Begäran om att ta del av uppsats från sjukgymnastutbildningÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-11
LA2017-0254Begäran om att ta del av egna journalhandlingar från ElisabethsjukhusetÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-11
LA2017-0253Begäran om att ta del av journalhandling rörande öronÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-11
LA2017-0252Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-11
LA2017-0251Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-11
LA2017-0250Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-10
LA2017-0249Begäran om att ta del av intyg från JällaskolanÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-10
LA2017-0248Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-10
LA2017-0247Begäran om att ta del av journalhandlingar från BarnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-09
LA2017-0246Regiondirektörens samlade vidaredelegering av beslutanderättÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-08
LA2017-0245Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-05
LA2017-0244Förfrågan om patientjournaler från Heby vårdcentral 1990-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-05
LA2017-0243Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-05
LA2017-0242Begäran om utbildningsdokumentation från Jälla naturbruksgymnasium vt 2002 samt undersköterskeutbildningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-04
LA2017-0241Leverans av arkivhandlingar från Folktandvården TierpÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-04
LA2017-0240Begäran om att ta del av journalkopior från Vilhelmsson Ortopedkonsult ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-04
LA2017-0239Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-04
LA2017-0238Godkännande till journalenheten gällande journalkopior. Felsänd? ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-04
LA2017-0237Begäran om att ta del av handlingar rörande anstalten vid Rickomberga m.m.ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0236Förfrågan om patientjournaler från Rådgivningsbyrån på Akademiska sjukhusets kvinnopoliklinikÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0235RD-beslut 9/2017, Namnbyte för Landstingets resurscentrum och LandstingsarkivetÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0234Begäran om journalkopior från BrukshälsanÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0233Begäran om att få ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0232Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation år 2005 från Wiks folkhögskolaÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0231Begäran om kopia på Elisabethsjukhusets egna deponerade journal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-02
LA2017-0230Begäran om kopia på Elisabethsjukhusets egna deponerade journal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-02
LA2017-0229Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-02
LA2017-0228Begäran om att ta del av journal från FolktandvårdenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-27
LA2017-0227Begäran om att ta del av journalhandlingar från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-26
LA2017-0226Begäran om att ta del av fullständig barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-26
LA2017-0225Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-26
LA2017-0224Begäran om att ta del av gallringsbeslutÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-26
LA2017-0223Begäran om översändning av betygskopia till undervisningsanstaltÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-25
LA2017-0222Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-24
LA2017-0221Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-24
LA2017-0220Felsänd handlingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-21
LA2017-0219Begäran om kopia av PAD-svar från Patologiska institutionenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-20
LA2017-0218Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-20
LA2017-0217Begäran om att ta del av patientjournal från Bo Vilhelmssons läkarmottagning ort.kon ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-20
LA2017-0216Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0215Begäran om att ta del av personalmatrikel från Social- och omsorgsförvaltningenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0214Begäran om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0213Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0212Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0211Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0210Begäran om att ta del av personalmatrikel från Social- och omsorgsförvaltningenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0209Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0208Begäran om uppgift ur patientjournaler från Brukshälsan i Uppland ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0207Begäran om att ta del av diarieakt från LandstingsserviceÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0206Anvisning och stöddokument för att upprätta en dokumenthanteringsplan (DHP)ÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2017-04-18
LA2017-0205Förfrågan om arkivhandlingar från Rickomberga arbetshemÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-13
LA2017-0204Begäran om att ta del av uppgifter ur journalhandling från Elisabethsjukhuset Aleris ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0203Begäran att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0202Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0201Begäran om uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0200Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0199Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0198Begäran om uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0197Begäran om uppgift ur barnhäsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0196Begäran om utlämnande av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0195Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0194Begäran om uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0193Begäran om att ta del av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-11
LA2017-0192Beställning av barnhemsaktÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-10
LA2017-0191Begäran om uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-10
LA2017-0190Begäran om elektronisk kopia av röntgenbilder från 1896 och 1897ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-10
LA2017-0189Forskarbesök rörande Emmy C RappeÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0188Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0187Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0186Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0185Begäran om att ta del av handlingar ur Wiks folkhögskola arkivÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0184Begäran om att ta del av allmän handling ur Akademiska sjukhusets arkiv ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0183Begäran om att ta del av allmän handling ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0182Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0181Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0180Begäran om att ta del av personalhandlingarÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-05
LA2017-0179Begäran om att ta del av uppgifter ur patientjournaler från flera vårdgivare i Uppsala länÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-05
LA2017-0178Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-05
LA2017-0177Begäran om utlämnande av journalhandling från barnhälsovårdenÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-04-04
LA2017-0176Begäran om att ta del av obduktionsprotokoll från Patologiska institutionen, Akademiska sjukhuset.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-03
LA2017-0175Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-31
LA2017-0174Begäran att ta del av protokoll förbundsfullmäktigeÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-31
LA2017-0173Begäran om att ta del av handlingar rörande sanatorier, barnhem och kurs ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-30
LA2017-0172Begäran att ta del av bvc journalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-30
LA2017-0171Begäran att del av avgångsbetygÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-29
LA2017-0170Begäran om att ta del av handlingar från Uppsala BlindskolaÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-29
LA2017-0169Begäran att ta del av neuropsykologisk utredningÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-29
LA2017-0168Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-29
LA2017-0167Begäran att ta del av barnhälsovårdjournal.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-28
LA2017-0166Begäran om att ta del av patientjournal från Uppsala hospitalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-27
LA2017-0165Förfrågan om att få ta del av barnhälsovårdsjournal från annat länÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-24
LA2017-0164Begäran om att få del av vaccinationsuppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-24
LA2017-0163Begäran om att få ta av utbildningsdokumentation från Vårdhögskolan 1992ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-24
LA2017-0162Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-23
LA2017-0161Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-23
LA2017-0160Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-22
LA2017-0159Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-22
LA2017-0158Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska sjukhuset 2000-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-22
LA2017-0157Begäran om att få ta del av patientjournal från Aros läkarmottagningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-22
LA2017-0156Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-21
LA2017-0155Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhuset 1940-1950-taletÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-21
LA2017-0154Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-21
LA2017-0153Förfrågan om handlingar från BUP Östhammar 1980-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-21
LA2017-0152Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-20
LA2017-0151Digitalisering av filmmaterial från Neurokirurgens bibliotekÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-20
LA2017-0150Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-20
LA2017-0149Begäran om att ta del av journalhandling från förlossningsvårdÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-16
LA2017-0148Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-16
LA2017-0147Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-16
LA2017-0146Begäran om att ta del av uppgift om arkivlokal i UlleråkerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-15
LA2017-0145Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation Sjuksköterskeprogrammet ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-15
LA2017-0144Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från Hälso- och sjukvårdslinjenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-14
LA2017-0143Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation Medicinsk assistentutbildningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-14
LA2017-0142Plan för bevarandeinsatser avseende lagningar av arkivhandlingar i pappersform hos landstingsarkivet Uppsala län 2017ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-03-14
LA2017-0141Begäran om att ta del av journalhandlingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-14
LA2017-0140Forskarbesök material om Akademiska sjukhusets byggnaderÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-14
LA2017-0139Begäran om att ta del av egen barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-13
LA2017-0138Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-13
LA2017-0137Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-13
LA2017-0136Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-10
LA2017-0135Begäran om att ta del av lönestatistik från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-09
LA2017-0134Begäran om att ta del av barnhemsaktÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-08
LA2017-0133Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset (Aleris)ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-08
LA2017-0132Leverans av tandvårdsjournaler från Folktandvården ÅrstaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-07
LA2017-0131Begäran om att ta del av journal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-07
LA2017-0130Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-07
LA2017-0129Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-07
LA2017-0128Begäran om att ta del av förlossningsjournal m.m. från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-07
LA2017-0127Begäran om att ta del av uppgift ur förlossningsjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-06
LA2017-0126Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från KronåsskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-06
LA2017-0125Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-06
LA2017-0124Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-06
LA2017-0123Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-03
LA2017-0122Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-03
LA2017-0121Förfrågan om ta del av uppgift ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-03
LA2017-0120Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-03
LA2017-0119Leverans av arkivhandlingar från RegionförbundetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-03
LA2017-0118Forskarbesök rörande uppgifter ur Musik i Upplands arkivÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-02
LA2017-0117Begäran om att ta del av uppgift ur journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-02
LA2017-0116Begäran om uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-02
LA2017-0115Begäran om uppgift ur journalhandling från Ebbe Wahlunds mottagningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-01
LA2017-0114Leverans av arkivhandlingar från Folktandvården KanikenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-01
LA2017-0113Begäran om ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-28
LA2017-0112Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-28
LA2017-0111Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-27
LA2017-0110Hyresavtal gällande kvarteret EldarenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-27
LA2017-0109Förfrågan om faktura från Brukshälsan i SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-27
LA2017-0108Hantering av film samt psykologutredningar i pappersformatÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-27
LA2017-0107Projekt för arkivering av Journal 3-databaserÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2017-02-24
LA2017-0106Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-24
LA2017-0105Begäran om att ta del av handlingar rörande Uppsala läns landstings förvaltningsutskott ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0104Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0103Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0102Begäran om att ta del av journalhandling från privat vårdgivare i Uppsala länÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0101Begäran om att ta del av personalhandlingar från arbetsgivare inom Uppsala läns landstingÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0100Begäran om att ta del av betygsdokumentation från gymnasieutbildning i UppsalaÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0099Förfrågan om uppgifter rörande Akademiska sjukhuset UppsalaÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0098Begäran om att ta del av uppgifter ur patientjournal från vårdgivare i UppsalaÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0097Begäran om att ta del av journalhandlingar från privat vårdgivare i Uppsala länÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0096Leverans av arkivhandlingar från Knivsta vårdcentralÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-22
LA2017-0095Begäran om att ta del av handlingar från kollektivtrafikförvaltningenÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-22
LA2017-0094Begäran om utlämnande av journalkopia från Elisabethsjukhuset, AlerisÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-02-21
LA2017-0093Begäran om kopia av LS beslut 1999, § 138ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-02-21
LA2017-0092Begäran om att ta del av journalhandling ur Öronspecialisterna i Uppsala HB:s arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-20
LA2017-0091Begäran om att ta del av betyg från barnsköterskeutbildning, Höganäs daghemÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-17
LA2017-0090Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-17
LA2017-0089Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-17
LA2017-0088Begäran om att ta del av personalhandlingar från Hälsa och habiliterings enhetenÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-02-16
LA2017-0087Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0086Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0085Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkiv.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0084Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkiv.ÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0083Begäran av att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkiv.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0082Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0081Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0080Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0079Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0078Begäran om att ta del av journalhandling från Urologen, Akademiska sjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0077Begäran om att ta del av journalhandling från Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0076Begäran att ta del av journalhandling från Ulleråkers sjukhusÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0075Leverans av arkivhandlingar från KollektivtrafikförvaltningenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0074Begäran att ta del av journalhandling från Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0073Begäran att ta del av journalhandling från Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0072Förfrågan rörande arkivet efter Bo Vilhelmssons läkarmottagning ort-kon. ABÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0071Begäran om att ta del av journalhandling ur Akademiska sjukhusets arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0070Begäran om att ta del av bilaga i ärende CK1998-0383ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-10
LA2017-0069Begäran om att ta del av K-ritningar för byggnad 1156, F13-garageÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-10
LA2017-0068Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från skötarutbildningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-09
LA2017-0067Begäran om att ta del att journalhandlingar från Ulleråkers sjukhusÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-09
LA2017-0066Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-09
LA2017-0065Begäran om att ta del av journalhandlingar från olika sjukhus/sjukhem i Uppsala länÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0064Begäran om att ta del av journalhandling från sjukhusvistelseÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0063Begäran om att ta del av journalhandlingar från Akademiska sjukhuset med mera. ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0062Begäran om att ta del av journalhandling ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0061Begäran om att ta del av journalhandling från barnhälsovårdenÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0060Digitalisering av mikrofilmade handlingarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0059Begäran om att del av journalhandling från Clinic Rajan (Uppsala privatklinik AB)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0058Begäran om att ta del av journalhandling från Linköpings sjukhusÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0057Pärmar med handlingar på microfish från FolktandvårdenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0056Begäran om att ta del av egen journalhandling från BB samt mammans förlossningsjournal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-06
LA2017-0055Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från Jällaskolan för verifieringÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-03
LA2017-0054Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-03
LA2017-0053Leverans av arkivhandlingar från UpplandsstiftelsenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-02
LA2017-0052Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-02
LA2017-0051Begäran om att ta del av födelseuppgifter ur patientjournalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-01
LA2017-0050Leverans av tandvårdsjournaler från Folktandvården TierpÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-01
LA2017-0049Leverans av arkivhandlingar från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-01-31
LA2017-0048Begäran om att ta del av journalhandlingar från barnmedicin, ögonklinik och käkkirurgenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-01-31
LA2017-0047Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-27
LA2017-0046Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från Wiks folkhögskolaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-27
LA2017-0045Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-27
LA2017-0044Begäran om att ta del av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-26
LA2017-0043Begäran om att ta del av journalhandling från Uppsalahälsan ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-26
LA2017-0042Felsänd handlingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-26
LA2017-0041Begäran om att ta del av journalhandling från företagshälsovård i TierpÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-26
LA2017-0040Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från vårdgymnasietÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-26
LA2017-0039Begäran om att ta del av journalhandling från Ulleråkers sjukhusÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-25
LA2017-0038Begäran om att ta del av allmän handling från Regionförbundet Uppsala länÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-25
LA2017-0037Begäran om att ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-24
LA2017-0036Begäran om att ta del av journalhandling från Barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-23
LA2017-0035Begäran om att ta del av uppgift ur diarieakt från akademiska sjukhuset.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-23
LA2017-0034Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusets arkiv rörande K. S. L.ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-20
LA2017-0033Begäran om att ta del av journalhandling rörande avliden släktingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-20
LA2017-0032Begäran att ta del av journalhandling rörande barnhälsovård för M. S.ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-20
LA2017-0031Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusets arkiv rörande släktingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-20
LA2017-0030Begäran om att ta del av journalhandling rörande förlossningarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-20
LA2017-0029Begäran om att ta del av journalhandling rörande barnhälsovårdÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-19
LA2017-0028Leverans av arkivhandlingar från FolktandvårdenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-01-19
LA2017-0027Leverans av diarieförda ärenden från 2012ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-18
LA2017-0026Begäran om att ta del av utbildningsdokumentationÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-18
LA2017-0025Begäran om att ta del av handlingar rörande släktings tidigare anställningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-17
LA2017-0024Begäran att ta del av journalhandling för I. L. S.ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-17
LA2017-0023Leverans av arkivhandlingar från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-01-17
LA2017-0022Begäran om att ta del av journalhandling rörande anhörigÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-17
LA2017-0021Studiebesök vid landstingsarkivet för släktforskarkursÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-16
LA2017-0020Begäran om att ta del av uppgift ur journalhandlingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-16
LA2017-0019Begäran om att ta del av avtal rörande postboxarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-16
LA2017-0018Begäran om att ta del av journalhandling rörande barnhälsovårdÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-16
LA2017-0017Hantering av en kommande leverans från Folke Bernadottes regionhabiliteringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-13
LA2017-0016Diarieförda handlingar i pappersformÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-13
LA2017-0015Begäran om att ta del av journalhandling från vårdgivare i Uppsala.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-01-13
LA2017-0014Begäran att ta del av journalhandling.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-01-13
LA2017-0013Begäran om att ta del av uppgift ur utbildningsdokumentation.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-01-13
LA2017-0012Rapport från ett kulturpedagogiskt projekt i Enköping 2015ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-11
LA2017-0011Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0010Föreläsningsserien Uppsala Arkivcentrum 2017 ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0009Klassificeringsstruktur på remiss version KS 2017 1:0ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0008Begäran om att ta del av uppgift om provinsialläkartjänst Gräsö 1915ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0007Begäran om att ta del av journalhandling ur Akademiska sjukhusets arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0006Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0005Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-09
LA2017-0004Begäran om att ta del av barnhemsakt och personakt ur Barnavårdsombudets arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-09
LA2017-0003Begäran om utlämnande av uppgifter rörande mentalsjukhus i ÖsterbybrukÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-03
LA2017-0002Begäran om att ta del av uppgift ur journalhandlingÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-03
LA2017-0001Begäran om att ta del av uppgift ur journalhandlingÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-02
LA2016-0004Beslut om driftsättning av leverans av Profdoc Journal 3 i R7e-arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2016-12-05
LA2016-0003Arkivtillsyn med fokus på hantering av personalhandlingarÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2016-11-18
LA2016-0002Avtal rörande deponering av arkiv från ekonomiavdelningen, Landstingets ledningskontorÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2016-11-17
LA2016-0001Omhändertagande av patientjournaler från Brukshälsan i Uppland AB enligt IVO-beslutÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2016-11-07