Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
RK2022-00148Förfrågan från Försäkringskassan, samverkan framtida informationsutbyteÄrendeBirgitta RosbergRegionkontoretBehandlas2022-06-29
RK2022-00147Ekonomidirektörens avtalAvtalsärende Sanna BergkvistRegionkontoretBehandlas2022-06-28
RK2022-00146Polisanmälan dataintrångÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2022-06-22
RK2022-00145Hyrbemanning sjuksköterska infektionsmottagning 1Avtalsärende Shirin BryneRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-06-22
RK2022-00144Microsoft SCE-avtal, 66111281, start 2022-07-01Avtalsärende Joachim ErikssonRegionkontoretBehandlas2022-06-22
RK2022-00143Överprövningsprocess VGR:s upphandlingÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2022-06-21
RK2022-00142Samverkansavtal avseende vaccin mot pneumokocksjukdom för vuxnaÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretAvslutat2022-06-21
RK2022-00141Komplettering Årsavstämning 3, Microsoft SCE-avtal (77E60677)Avtalsärende Joachim ErikssonRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-06-20
RK2022-00140Synpunkter till Mikael Köhler angående IVO 29255/2021 samt PAS2021-00153ÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretAvslutat2022-06-17
RK2022-00139Kritik av akutsjukvården vid UASÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretAvslutat2022-06-16
RK2022-00138Protokollsutdrag Områdesnämndens arbetsutskottÄrendeEmelie HolmquistRegionkontoretBehandlas2022-06-15
RK2022-00137Ansökningar Samordningsförbundet juni 2022ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2022-06-15
RK2022-00136Begäran om kyrkliga revisionsberättelserÄrendeGustav EdenmyrRegionkontoretBehandlas2022-06-14
RK2022-00135Rapport Unga som varken arbetar eller studerar i Uppsala län 2022ÄrendeStefanie BastaniRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-06-10
RK2022-00134Komplettering Årsavstämning år 1-2, Microsoft SCE-avtal (77E60677)Avtalsärende Joachim ErikssonRegionkontoretAvslutat2022-06-10
RK2022-00133Bedömning av frågeställning angående serveruppdateringÄrendeTor KarlssonRegionkontoretBehandlas2022-06-10
RK2022-00132Digitaliseringsdirektörsbeslut 2022ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2022-06-09
RK2022-00131Avtal webbutbildningar i försäkringsmedicinÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-06-09
RK2022-00130Begäran om utlämnande av uppgifter i patientjournalÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretBehandlas2022-06-09
RK2022-00129Synpunkter via mejl till enheten för webbÄrendeCecilia BernhardssonRegionkontoretBehandlas2022-06-08
RK2022-00128Avtal läkemedel HemlibraÄrendeTomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2022-06-08
RK2022-00127Avtal Stöd och behandling, Nyttjanderättsavtal Nack-specifik träning, WAD exerciseIT och Neck exerciseITÄrendeCharlotte LöfgrenRegionkontoretBehandlas2022-06-08
RK2022-00126Anpassning till EU-förordningar om kliniska prövningarÄrendeMino Ashkan FarRegionkontoretBehandlas2022-06-08
RK2022-00125Avsiktsförklaring gällande samarbete kring inrättande av arbetsterapeutprogram vid Uppsala universitetÄrendeMino Ashkan FarRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-06-08
RK2022-00124Avtal Stöd och behandling, Nyttjanderättsavtal föräldrautbildning AutismÄrendeCharlotte LöfgrenRegionkontoretBehandlas2022-06-07
RK2022-00123Årlig avstämning Microsoft SCE-avtal (77E60677)Avtalsärende Joachim ErikssonRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-06-03
RK2022-00122Ändrade och uppdaterade avtalsvillkor för anslutning till E-hälsomyndighetens tjänsterÄrendeAnnette HögströmRegionkontoretBehandlas2022-06-02
RK2022-00121Luftfilter med tillbehörÄrendeSarah FreiwatRegionkontoretBehandlas2022-05-31
RK2022-00120Samarbetsavtal - Nationellt kliniskt kunskapsstödÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretAvslutat2022-05-31
RK2022-00119Avtal mellan Region Uppsala och Interaktiv säkerhetAvtalsärende Mino Ashkan FarRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-05-30
RK2022-00118Fakturering, analyser Covid-19ÄrendeBjörn LarssonRegionkontoretBehandlas2022-05-27
RK2022-00117Inbjudan till Kungl. Familjen ÄrendeMino Ashkan FarRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-05-25
RK2022-00116SekretessärendeÄrendeAnnette HögströmRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-05-25
RK2022-00115Införande gemensamt systemstöd för samverkan barn och ungaÄrendeÅsa DahlénRegionkontoretBehandlas2022-05-19
RK2022-00114Upphovsrätt FormulärtjänstÄrendeAnna Karin LiljeqvistRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-05-17
RK2022-00113Dataintrång, spärrade Facebooksidor, Sjukvårdsrådgivning med meraÄrendeGustav EdenmyrRegionkontoretBehandlas2022-05-11
RK2022-00112Utökad beredskapÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2022-05-09
RK2022-00111Avtal läkemedel avseende TukysaÄrendeTomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2022-05-05
RK2022-00110Arkivleverans från Regionkontoret 2022ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2022-05-05
RK2022-00109Personuppgiftsbiträdesavtal Abbott Diabetes CareÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretAvslutat2022-05-04
RK2022-00108Select Plus Agreement Price Level Adjustment - Agreement Number 8682533Avtalsärende Joachim ErikssonRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-05-04
RK2022-00107Select Plus Agreement Price Level Adjustment - Agreement Number 8682533Avtalsärende Joachim ErikssonRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-05-04
RK2022-00106Begäran om utlämnande av handlingÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretBehandlas2022-05-02
RK2022-00105HSV Log, Hälso- och sjukvårdens logistikÄrendeSusanne RundblomRegionkontoretBehandlas2022-05-02
RK2022-00104Överprövningsprocess mål nr 2283-22ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2022-04-28
RK2022-00103Överprövningsprocess mål nr 2265-22ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2022-04-28
RK2022-00102Redovisningen av användningen av lokalt partistöd - medel utbetalda 2021ÄrendePeter HelgessonRegionkontoretAvslutat2022-04-27
RK2022-00100Överklagan BotoxdomÄrendeTomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2022-04-21
RK2022-00099Knowledge and experience transfer on best practices in Uppsala region and Tartu regionÄrendeAndrew MetcalfeRegionkontoretBehandlas2022-04-20
RK2022-00098Kvalitetsledningssystem återrapportÄrendeCatharina JohanssonRegionkontoretMakulerat2022-04-12
RK2022-00097Avtal läkemedel Adakveo Avtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2022-04-11
RK2022-00096Avropsavtal till ramavtal UPPH2019-0139, avseende konsulttjänster organisations- och verksamhetsutveckling Avtalsärende Mino Ashkan FarRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-04-11
RK2022-00095Utvecklingsprogram SkolchefsnätverketAvtalsärende Kim ScharafinskiRegionkontoretBehandlas2022-04-11
RK2022-00094Microsoft - Ändringar i Software Assurance 24x7 Problem Resolution Support-förmånenÄrendeJoachim ErikssonRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-04-11
RK2022-00093Statsbidrag nationella minoriteter och minoritetsspråk 2022ÄrendeMartina MelanderRegionkontoretBehandlas2022-04-07
RK2022-00092Bemanning Sjuksköterska, Gynekologi avdelning 96 C1 Avtalsärende Kamelia BazsefidpeyRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-04-06
RK2022-00091Direktupphandling personalnyckeltalÄrendeLotta BodinRegionkontoretBehandlas2022-04-06
RK2022-00090Angående dataintrång - MVC HjärtatÄrendeCamilla ÖstergrenRegionkontoretBehandlas2022-04-05
RK2022-00089Objektplaner 2022ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2022-04-04
RK2022-00088Fwd: Journallogg - dataintrångÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2022-04-01
RK2022-00087Utredning framtida mötesplattformarÄrendeAnnette HögströmRegionkontoretBehandlas2022-04-01
RK2022-00086Influensavaccin 2022Avtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2022-03-31
RK2022-00085Begärd mejllogg - medeaÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2022-03-30
RK2022-00084Till regionens chefsjurist - Neuropsykiatriska utredningar, RS2022/352ÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2022-03-29
RK2022-00083Ny inmatningsfunktion BHK-appÄrendeAnn-Sofie GeschwindtRegionkontoretBehandlas2022-03-28
RK2022-00082Vaccinationsjournaler i tjänsten Svevac hos IneraÄrendeAnna EkRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-03-24
RK2022-00081Fullmakt för ombud i Socialstyrelsens etjänst för statsbidragÄrendeMino Ashkan FarRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-03-23
RK2022-00080Begäran om registerutdrag 220308ÄrendeCamilla ÖstergrenRegionkontoretBehandlas2022-03-22
RK2022-00079Fullmakt att rekvirera medel till kvalitetsregisterÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-03-21
RK2022-00078Beslut om destruering av digitaliserade personalhandlingarÄrendeLotta BodinRegionkontoretBehandlas2022-03-21
RK2022-00077Integritetsskyddsmyndigheten 2022, IMYÄrendeCamilla ÖstergrenRegionkontoretBehandlas2022-03-17
RK2022-00076Metautvärdering om hantering av Covid-19ÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretAvslutat2022-03-16
RK2022-00075Vårdföretagarna - Lärdomar från pandeminÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretAvslutat2022-03-15
RK2022-00074Begäran om allmän handling - RSSLÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2022-03-10
RK2022-00073Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslut 2022ÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-03-09
RK2022-00072Överprövning av upphandlingen Rullande materiel, UPPH2021-00135ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-03-08
RK2022-00071Minso Solutions AB - avtal gällande upprättande av certifikat och möjlighet till signering av handlingarAvtalsärende Andreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2022-03-04
RK2022-00070Svar till PRV ang. varumärkesansökanÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2022-03-03
RK2022-00069Överprövning av Region Uppsalas upphandling avseende tryckeritjänster, UPPH2021-00276ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretBehandlas2022-03-03
RK2022-00068Utbegäran av alllmän handlingÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2022-03-03
RK2022-00067Uppdrag om kartläggning av produktionskapacitet inom läkemedelsområdet S2022_00453ÄrendeTomas EnokssonRegionkontoretAvslutat2022-03-02
RK2022-00066Läkemedel fullmaktsgrupp och förhandlingar 2022 ÄrendeTomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2022-03-02
RK2022-00065Register 220223ÄrendeCamilla ÖstergrenRegionkontoretBehandlas2022-03-01
RK2022-00064Riktade statsbidrag 2022ÄrendeBjörn LarssonRegionkontoretBehandlas2022-03-01
RK2022-00063Brev från domstolar 2022ÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2022-03-01
RK2022-00062Hyresavtal Canon plan 0 - Regionens husÄrendePeter HelgessonRegionkontoretBehandlas2022-02-24
RK2022-00061Begäran om allmän handlingÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretBehandlas2022-02-23
RK2022-00060Besvarade mejl angående Ukraina 2022ÄrendeGustav EdenmyrRegionkontoretBehandlas2022-02-23
RK2022-000592021-00328 #vägled-KompetensÄrendeKata Klara BordasRegionkontoretBehandlas2022-02-23
RK2022-00058Överflyttning av förvaltningen av IT systemet AuditBaseÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2022-02-22
RK2022-00057Fullmakt ombud ExpisoftÄrendeJohan von KnorringRegionkontoretAvslutat2022-02-21
RK2022-00056lnformation om kommande leverantörsbyte tillföljd av intern omstrukturering i DedicareÄrendeMino Ashkan FarRegionkontoretAvslutat2022-02-21
RK2022-00055Jävsdeklarationer för kunskapsstyrning år 2022ÄrendeErika SohtellRegionkontoretBehandlas2022-02-21
RK2022-00054Registerutdrag, begäran allmän handling m.m. 2022-03ÄrendeCamilla ÖstergrenRegionkontoretBehandlas2022-02-14
RK2022-00053Vidarebefordrade mejl med sekretessÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2022-02-14
RK2022-00052Projektdirektiv Datakatalog ÄrendeAnnette HögströmRegionkontoretBehandlas2022-02-11
RK2022-00051Data Processing Agreement by and between Region Uppsala and Claned Group OY AB ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2022-02-11
RK2022-00050Aktuell status VaruförsörjningsnämndenÄrendeEva OlinRegionkontoretBehandlas2022-02-11
RK2022-00049Direktupphandling rekrytering Förvaltningsdirektör NVHÄrendeRuna ClaessonRegionkontoretBehandlas2022-02-11
RK2022-00048OmvärldsdagenÄrendeMartina MelanderRegionkontoretBehandlas2022-02-10
RK2022-00047Återrapportering VårdplatserÄrendeJan AnderssonRegionkontoretAvslutat från handläggare2022-02-09
RK2022-00046Begäran 2022-11-30ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2022-02-08
RK2022-00045Avtal DraftitÄrendeCamilla ÖstergrenRegionkontoretBehandlas2022-02-08
RK2022-00043Dom mål nr 8154-21 E, dnr UPPH2021-00140ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2022-02-04
RK2022-00042Fullmakter 2022ÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2022-02-04
RK2022-00041Avtal med Coor Management AB angående SmartSpaceÄrendePeter HelgessonRegionkontoretBehandlas2022-02-03
RK2022-00040LOSAM 2022ÄrendeLisbeth AnderssonRegionkontoretBehandlas2022-02-02
RK2022-00039Microsoft Select Plus Purchase Volume Compliance - Agreement Number 8682533 Avtalsärende Joachim ErikssonRegionkontoretAvslutat2022-02-01
RK2022-00038Uppdatera beteckningsnummer, korrespondensÄrendeGustav EdenmyrRegionkontoretBehandlas2022-01-28
RK2022-00037Region Uppsala Innovation - överlåtelseavtal 2022 Avtalsärende Maria CederbladRegionkontoretBehandlas2022-01-28
RK2022-00036Uppdrag systemlivscykelmodellÄrendeAnnette HögströmRegionkontoretBehandlas2022-01-28
RK2022-00034Region Uppsalas svar till Plikt- och prövningsverketÄrendeCarita SöderlundRegionkontoretBehandlas2022-01-26
RK2022-00033Data Processing Agreement by and between Region Uppsala and Claned Group Oy ABÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2022-01-25
RK2022-00032Nationell patientenkät NPE 2022ÄrendeMalin CondeRegionkontoretBehandlas2022-01-25
RK2022-00031Hemställan om avskrivning av patientavgiftÄrendeLouise BarkRegionkontoretBehandlas2022-01-24
RK2022-00030Synpunkter på neurologmottagningenÄrendeGustav EdenmyrRegionkontoretBehandlas2022-01-24
RK2022-00029Informationsmissiv reviderad rutin begränsad behandlingÄrendeAnn-Sofie GeschwindtRegionkontoretBehandlas2022-01-21
RK2022-00028Tillförordnad regiondirektör 2022ÄrendeEmelie HolmquistRegionkontoretBehandlas2022-01-21
RK2022-00027Förfrågan styrdokument, riktlinjer och kunskapsstöd intyg arbetsförmågebedömningÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2022-01-19
RK2022-00026Lokala samråd HSVO 2022ÄrendeÅsa DahlénRegionkontoretBehandlas2022-01-18
RK2022-00025HSVO Tjänsteledning 2022ÄrendeÅsa DahlénRegionkontoretBehandlas2022-01-18
RK2022-00024Fullmakter 2022ÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2022-01-14
RK2022-00023DÄ Avtal 2022Avtalsärende Annika ErikssonRegionkontoretBehandlas2022-01-14
RK2022-00022Överenskommelse med patient-, brukar- eller närståenderepresentant: VårduppdragsenhetenÄrendeErik KlingenbergRegionkontoretBehandlas2022-01-12
RK2022-00021Upphovsrätt formulärtjänstÄrendePia PuskalaRegionkontoretBehandlas2022-01-12
RK2022-00020Beslutat åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027ÄrendeSandra WiströmRegionkontoretBehandlas2022-01-11
RK2022-00019Rud Pedersen Public Affairs, Konsultstöd maa länets påverkansbehov kring nationell plan/fyra spår.ÄrendeSandra WiströmRegionkontoretBehandlas2022-01-10
RK2022-00018Förslag om att avstå förnyad upphandling av kiropraktorer och naprapaterÄrendeCaroline MarinkoRegionkontoretBehandlas2022-01-10
RK2022-00017Läkemedel post pliktexemplar 2022ÄrendeTomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2022-01-10
RK2022-00016Läkemedel diverse post 2022ÄrendeTomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2022-01-10
RK2022-00015Invånartjänster 2022ÄrendeCharlotte LöfgrenRegionkontoretBehandlas2022-01-07
RK2022-00014Inkomna och besvarade mejl till hälso- och sjukvårdsavdelningen 2022ÄrendeAnette AspRegionkontoretBehandlas2022-01-05
RK2022-00013Överenskommelse med patient-, brukar- eller närståenderepresentant - Programkansliet ÄrendeEmma NichollsRegionkontoretBehandlas2022-01-04
RK2022-00012Förvaltning dokument- och ärendehantering 2022ÄrendeAnnika ErikssonRegionkontoretBehandlas2022-01-04
RK2022-00011Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut 2022ÄrendeAnette AspRegionkontoretBehandlas2022-01-04
RK2022-00010Yrkande 6 6 a - 2022ÄrendeSara BeskowRegionkontoretBehandlas2022-01-03
RK2022-00009Begärda handlingar 2022ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2022-01-03
RK2022-00008Besvarade mejl 2022ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2022-01-03
RK2022-00007IVO-ärenden 2022 ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2022-01-03
RK2022-00006Arbetsmiljöverket 2022- beslut för kännedomÄrendeSara BeskowRegionkontoretBehandlas2022-01-03
RK2022-00005Ekonomidirektörsbeslut 2022ÄrendeSanna BergkvistRegionkontoretBehandlas2022-01-03
RK2022-00004Regiondirektörsbeslut 2022ÄrendeMino Ashkan FarRegionkontoretBehandlas2022-01-03
RK2022-00003Inbjudningar 2022ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2022-01-03
RK2022-00002Pressmeddelanden 2022ÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretBehandlas2022-01-03
RK2022-00001Attestanter 2022ÄrendeHelena SjögrenRegionkontoretBehandlas2022-01-03
RK2021-00270Överprövningsprocess mål nr 8330-21ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2021-12-23
RK2021-00269Överprövningsprocess mål nr 8276-21ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2021-12-23
RK2021-00268Enkät för egenutvärdering av berättigandeprocessen inom barn och ungdomstandvårdenÄrendeAlexander EnglundRegionkontoretBehandlas2021-12-22
RK2021-00267Avtal läkemedel OrladeyoAvtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2021-12-22
RK2021-00266Avtal läkemedel TakhzyroAvtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2021-12-22
RK2021-00265Avtal läkemedel RepathaAvtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2021-12-22
RK2021-00264Avtal läkemedel PraluentAvtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2021-12-22
RK2021-00263Överprövningsprocess mål nr 8154-21ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2021-12-22
RK2021-00262Avtal läkemedel SpinrazaAvtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2021-12-21
RK2021-00261Avtal läkemedel EvrysdiAvtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2021-12-21
RK2021-00260Fullmakt TLV - byte av ordinarie fullmaktspersonÄrendeTomas EnokssonRegionkontoretAvslutat2021-12-21
RK2021-00259Redovisning TVV projektperiod 3ÄrendeCecilia BrennerRegionkontoretBehandlas2021-12-21
RK2021-00258Leasingavtal med Convini - Regionens husÄrendePeter HelgessonRegionkontoretBehandlas2021-12-20
RK2021-00257Meddelande från allmänhet om inställd jultallrikÄrendeMino Ashkan FarRegionkontoretAvslutat2021-12-20
RK2021-00256Begäran om RegisterutdragÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2021-12-16
RK2021-00255Ansökan gottgörelse pensionsstiftelseÄrendeBarbro LundinRegionkontoretBehandlas2021-12-15
RK2021-00254Avtal kartläggning av idéburen sektor i Uppsala länAvtalsärende Martina MelanderRegionkontoretBehandlas2021-12-15
RK2021-00253Överenskommelse patient, brukare och närstående samt ersättningÄrendeMalin CondeRegionkontoretBehandlas2021-12-15
RK2021-00252Överenskommelse gällande elektroniska laboratoriesvar från Akademiska laboratoriet inom Region UppsalaÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat2021-12-14
RK2021-00251Avtal läkemedel Enhertu Avtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2021-12-13
RK2021-00250SekretessförbehållAvtalsärende Anne NilssonRegionkontoretBehandlas2021-12-10
RK2021-00249Överprövningsprocess mål nr 7622-21 m.fl.ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2021-12-10
RK2021-00247LOSAM 2021ÄrendeLisbeth AnderssonRegionkontoretBehandlas2021-12-09
RK2021-00246Ansökan om överprövning, upphandling av Psykologtjänster för utredning, UPPH2021-00196ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-12-08
RS2021-00549INSPELNINGSAVTAL ITV HLSV 2021ÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat2021-12-07
RK2021-00245Projektplan för Framtagning av kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvårdenÄrendeJohanna WoltjerRegionkontoretBehandlas2021-12-06
RK2021-00244Användning av interna klimatväxlingsmedel ÄrendeSandra WiströmRegionkontoretBehandlas2021-12-02
RK2021-00243Uppfyllande av krav enligt Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) föreläggande gällande vårdplatser vid Akademiska sjukhusetÄrendeJan AnderssonRegionkontoretBehandlas2021-11-30
RK2021-00242Digital mognad i Region UppsalaÄrendeChristina HermansRegionkontoretBehandlas2021-11-30
RK2021-00241Uppdragsbeskrivning för Tjänsteledning för hälsa, stöd, vård och omsorg ÄrendeJan AnderssonRegionkontoretAvslutat2021-11-29
RK2021-00240Inkommen skrivelse om nya matserveringsrutiner på Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionkontoretBehandlas2021-11-26
RK2021-00239Projekt InformationsförvaltningÄrendeLeif SandbergRegionkontoretBehandlas2021-11-23
RK2021-00238SITHS-korts-hantering ÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretBehandlas2021-11-19
RK2021-00237Fullmakt R7e-arkivÄrendeMino Ashkan FarRegionkontoretAvslutat2021-11-18
RK2021-00236Fullmakter 2021ÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2021-11-10
RK2021-00235Avtal avseende kommunikation av information Avtalsärende Sandra WiströmRegionkontoretBehandlas2021-11-10
RK2021-00233Ansökan om överprövning av upphandling avseende CT Kontrastinjektioner, dnr UPPH2021-00256ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-11-08
RK2021-00232Överprövningsprocess mål nr 6969-21ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2021-11-05
RK2021-00231Meddelande IVO 3.4.1-42087/2021-3ÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2021-11-04
RK2021-00230Information om Region Uppsalas beredskapsarbeteÄrendeCarita SöderlundRegionkontoretBehandlas2021-11-04
RK2021-00229Skrivelse - Haparanda TingsrättÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2021-11-02
RK2021-00228TomÄrendeRegionkontoretBehandlas2021-11-01
RK2021-00227Uppdrag Förstudie SOCÄrendeTor KarlssonRegionkontoretBehandlas2021-10-28
RK2021-00226Influensavaccin 2021Avtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2021-10-27
RK2021-00225Ansökan om medfinansiering: Överenskommelsen om samarbete mellan länen i Östra Mellansverige gällande strukturfondsarbete 2021ÄrendeToni JonssonRegionkontoretAvslutat2021-10-27
RK2021-00224TomtÄrendeDominique NilssonRegionkontoretMakulerat2021-10-25
RK2021-00223Samrådsyttrande avseende Riskhanteringsplan för Uppsala 2022-2027 - enligt förordning (2009:956) om översvämningsriskerÄrendeAmalia HammarströmRegionkontoretBehandlas2021-10-25
RK2021-00222SPF Seniorernas enkätundersökning om nationella screeningprogramÄrendeErika SohtellRegionkontoretAvslutat2021-10-22
RK2021-00221Överprövning av Region Uppsalas upphandling avseende Fjärrvärmeundercentral C14, 8042021, med dnr LSU2017-0372/UPPH2021-00001ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-10-22
RK2021-00220Projekt Säker e-postÄrendeTor KarlssonRegionkontoretBehandlas2021-10-20
RK2021-00219Uppdrag Utvärdering Trend Micro DLPÄrendeTor KarlssonRegionkontoretBehandlas2021-10-20
RK2021-00218Uppdrag Digital postÄrendeTor KarlssonRegionkontoretBehandlas2021-10-20
RK2021-00217Synpunkter kring Vaccinering av barn, Uppmaning till regionenÄrendeJessica BräckRegionkontoretAvslutat2021-10-18
RK2021-00216Synpunkter kring Covid-19-vaccinering av barn ÄrendeJessica BräckRegionkontoretAvslutat2021-10-18
RK2021-00215Prognoser försäkringsmedicinska utredningar 2022ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2021-10-15
RK2021-00214Överprövningsprocess mål nr 6220-21ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2021-10-14
RK2021-00213Invånarens symtombedömning, hänvisning och chatt ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-10-13
RK2021-00212Höjning av högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter och för läkemedelÄrendeBjörn LarssonRegionkontoretBehandlas2021-10-13
RK2021-00211SekretessärendeAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-10-13
RK2021-00210Samarbetsavtal (tills vidare) Världsklass Uppsala 2021 ÄrendeToni JonssonRegionkontoretBehandlas2021-10-12
RK2021-00207Överklagande av Region Uppsalas beslut den 6 september 2021 - laglighetsprövningÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-10-07
RK2021-00206tomtÄrendeEmelie HolmquistRegionkontoretBehandlas2021-10-06
RK2021-00205Överprövningsprocess mål nr 6134-21ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2021-10-06
RK2021-00204Begäran om allmän handling - FMUÄrendeCaroline MarinkoRegionkontoretAvslutat2021-10-05
RK2021-00203Begäran om allmän handling - FMUÄrendeCaroline MarinkoRegionkontoretAvslutat2021-10-05
RK2021-00202Skärpt riktlinje för besök i Regionens husÄrendeJohan von KnorringRegionkontoretBehandlas2021-10-04
RK2021-00201JO-anmälan för kännedom, Region UppsalaÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-09-30
RK2021-00199Hemställan om att nyttja Rikssalen för regionfullmäktiges sammanträdenÄrendeJessica BräckRegionkontoretBehandlas2021-09-27
RK2021-00198Förlikningsavtal mellan Region Uppsala och Primlight ABÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-09-27
RK2021-00197FörlikningsavtalAvtalsärende Anne NilssonRegionkontoretBehandlas2021-09-24
RK2021-00196Uppdragsdirektiv Förstudie SOCÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-09-24
RK2021-00195TomtÄrendeDominique NilssonRegionkontoretMakulerat2021-09-22
RK2021-00194Skrivelse om att anta etiska riktlinjer mot sexistisk reklamÄrendeRebecca FredrikssonRegionkontoretBehandlas2021-09-21
RK2021-00193Synpunkter på vaccineringÄrendeHelén FelgerRegionkontoretBehandlas2021-09-21
RK2021-00192Innovationsmotorer bryggprojektÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2021-09-16
RK2021-00191SekretessärendeAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-09-16
RK2021-00190SekretessärendeAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-09-16
RK2021-00189Överklagande av hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut den 16 augusti 2021 att inte inleda förfarande om försäljning av ersättningsetablering inom psykiatri, Kurt Wahlstedt, dnr RK2021-00018, SHS2018- 0072ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-09-14
RK2021-00188TOMTÄrendeJennie LarssonRegionkontoretMakulerat2021-09-09
RK2021-00187Utbildning i arbetsrätt, personliga skäl.ÄrendeJohanna OdelkrantzRegionkontoretAvslutat2021-09-09
RK2021-00186Intresseanmälan gällande utökning av beslutsstöd för läkemedel i Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel)ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-09-07
RK2021-00185Användaravtal NYPS 2018Avtalsärende Tobias ArvidssonRegionkontoretAvslutat2021-09-07
RK2021-00184Kommunikation nätverksfråganÄrendeAnnette HögströmRegionkontoretBehandlas2021-09-03
RK2021-00182Uppdragsutbildning för rehabiliteringskoordinatorer - avtal Uppsala universitetÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2021-08-30
RK2021-00181Antibakteriell svensk texilhampa för minskning av infektioner i vårdenÄrendeMaria CederbladRegionkontoretAvslutat2021-08-25
RK2021-00180Region Uppsala Innovation Överlåtelseavtal 2017Avtalsärende Maria CederbladRegionkontoretAvslutat2021-08-25
RK2021-00179Region Uppsala Innovation Överlåtelseavtal 2016Avtalsärende Maria CederbladRegionkontoretAvslutat2021-08-25
RK2021-00178Region Uppsala Innovation - Överlåtelseavtal 2018Avtalsärende Maria CederbladRegionkontoretAvslutat2021-08-25
RK2021-00177Region Uppsala Innovation - överlåtelseavtal 2020Avtalsärende Maria CederbladRegionkontoretBehandlas2021-08-25
RK2021-00176Upplandsstiftelsen 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2021-08-24
RK2021-00175Avsiktsförklaring gällande utökning av beslutsstöd för läkemedel i Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel) med Janusmed njurfunktion, 2020-08-17ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretAvslutat2021-08-18
RK2021-00174Ansökan gällande ansöknings- och redovisningssystem för bidrag (2020)ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretAvslutat2021-08-18
RK2021-00173Avtal med Inera gällande plattform för symtombedömning och hänvisningÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-08-17
RK2021-00172Avtal Visualised Zoom introduktionspaket ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretAvslutat2021-08-16
RK2021-00171Statlig överenskommelse Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess redovisning 2006-2017ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2021-08-09
RK2021-00170Tilläggsavtal nr 01567-2021, mellan Folkhälsomyndigheten och Klinisk mikrobiologi avseende utökad nationell övervakning med helgenomsekvensering av SARS-CoV-2Avtalsärende Mikael KöhlerRegionkontoretAvslutat2021-07-28
RK2021-00169Skrivelse angående arbetstillstånd för tredjelandsmedborgareÄrendeMaria RosénRegionkontoretBehandlas2021-07-21
RK2021-00168Överprövning av upphandling Obesitakirurgi, dnr UPPH2021-00107/RU2021-00016 och upphandling Plastikkirurgi, dnr UPPH2021-00108/RU2021-00019ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-07-21
AS2021-00473Förhandling enligt MBL § 38 inför tilldelning förenklad upphandling för ökad tillgänglighet obesitas (SHS2020-00089) (UPPH2021-00108)ÄrendeAnna WadenhovRegionkontoretAvslutat från handläggare2021-07-13
RK2021-00167Uppföljning av läkemedelsförskrivning via arbetsplatskoder för fritidsförskrivningÄrendeTomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2021-07-12
RK2021-00166Direktiv varuförsörjning Avtalsärende Sandra WiströmRegionkontoretBehandlas2021-07-06
RK2021-00165Vaccinavtal 2020Avtalsärende Anna Karin LidehällRegionkontoretAvslutat2021-07-05
RK2021-00164Statlig överenskommelse 2018 sjukskrivning rehabilitering - Region Uppsalas redovisning ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2021-07-05
RK2021-00163SjukhusapotekssystemÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretAvslutat2021-07-02
RK2021-00162Överenskommelse mellan Region Uppsala och UCR avseende drift och utveckling av kvalitetsregisterÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat från handläggare2021-06-30
RK2021-00161Ansökan om överprövning, dnr UPPH2020-0142-3, upphandling avseende flödescytometerÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-06-30
RK2021-00160Gamla Uppsala museum Riksantikvarieämbetet och Region ÄrendeSandra WiströmRegionkontoretBehandlas2021-06-30
RK2021-00159Avtal IdefirixAvtalsärende Anna Karin LidehällRegionkontoretBehandlas2021-06-29
RK2021-00158Jävsdeklarationer för kunskapsstyrning år 2021ÄrendeErika SohtellRegionkontoretBehandlas2021-06-28
RK2021-00157Ansökan om överprövning Kognitiva hjälpmedelÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-06-28
RK2021-00156Uppsala tingsrätt i Ä 3728-21ÄrendeMats HolmbergRegionkontoretAvslutat2021-06-24
RK2021-00155Tf chefsjurist sommaren 2021ÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2021-06-24
RK2021-00154Årsavstämning, Microsoft EAS-avtal (81015197)Avtalsärende Joachim ErikssonRegionkontoretAvslutat2021-06-22
RK2021-00153Akademiska sjukhusets barnfond 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2021-06-22
RK2021-00152Stiftelsen Leufsta 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2021-06-22
RK2021-00151STUNS 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2021-06-22
RK2021-00150Stiftelsen Medicinhistoriskt museum 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2021-06-22
RK2021-00149Stiftelsen Upplandsmuseet 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2021-06-22
RK2021-00148Stiftelsen Musik i Uppland 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2021-06-22
RK2021-00147Information om granskning av berättigandeprocessen inom röntgendiagnostikÄrendeInge BruceRegionkontoretBehandlas2021-06-18
RK2021-00146Inera, ändringar i kundavtalet 2021-06-15ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-06-18
RK2021-00145Försäkringskassan elektroniska fakturor FMUÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2021-06-18
RK2021-00144Synpunkter på vaccinering av personalÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretAvslutat2021-06-17
RK2021-00142Justering av beställning mot Microsoft EAS-avtal 81015197ÄrendeJoachim ErikssonRegionkontoretAvslutat2021-06-14
RK2021-00141Skrivelse om och från psykiatrinÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretAvslutat2021-06-11
RK2021-00140Upphandling fördjupad uppföljningÄrendeAnja Bergman-KyllönenRegionkontoretBehandlas2021-06-10
RK2021-00139 Ansökan om överprövning av upphandling avseende Kemisk-tekniska produkter, dnr VF2020-00028ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-06-08
RK2021-00138Årsavstämning, Microsoft SCE-avtal (77E60677)Avtalsärende Joachim ErikssonRegionkontoretAvslutat2021-06-04
RK2021-00137SkinPlan InstitutetÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2021-06-03
RK2021-00136Klagomål gällande HälsokonsulternaÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2021-06-01
RK2021-00135Försäkringskassan kontaktar angående sjukresor/färdtjänstÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2021-06-01
RK2021-00134Information kring arbete avseende VaruförsörjningsnämndenÄrendeYvette AxelssonRegionkontoretBehandlas2021-05-31
RK2021-00133Avtal läkemedel TalzennaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-05-30
RK2021-00132Avtal läkemedel NinlaroAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-05-30
RK2021-00131Avtal läkemedel Yescarta from 2021-06-01Avtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-05-28
RK2021-00130Serviceavtal Canon - våning 3, rum 3043ÄrendePeter HelgessonRegionkontoretBehandlas2021-05-26
RK2021-00129Serviceavtal Canon - våning 1, rum 1043ÄrendePeter HelgessonRegionkontoretBehandlas2021-05-26
RK2021-00128Hyresavtal Canon - våning 2, rum 2043ÄrendePeter HelgessonRegionkontoretBehandlas2021-05-26
RK2021-00127Utlämnande av handlingar BRÅÄrendeAnja Bergman-KyllönenRegionkontoretAvslutat2021-05-24
RK2021-00126Användaravtal NYPS 2021Avtalsärende Tobias ArvidssonRegionkontoretBehandlas2021-05-21
RK2021-00125Begäran om registerutdragÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2021-05-21
RK2021-00124Avrop från ramavtal juridiska tjänster, UPPH2017-0442ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-05-19
RK2021-00123Frågor om regionens kommunikation under coronapandeminÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretBehandlas2021-05-19
RK2021-00122Region Uppsala Innovation - överlåtelseavtal 2021Avtalsärende Maria CederbladRegionkontoretBehandlas2021-05-19
RK2021-00121Ansökan om överprövning av upphandlingen av Ögonoperationsmaterial och implantat, VF 2020-00066ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-05-14
RK2021-00120Beslut om förebyggande åtgärder gällande Covid-19 avseende vaccinering av personal på CytivaÄrendeJan AnderssonRegionkontoretAvslutat2021-05-12
RK2021-00119Beslut om driftsättning av leverans i R7e-arkiv (AIDA)ÄrendePeter HelgessonRegionkontoretBehandlas2021-05-11
AS2021-00320MBL § 11 Chefstillsättning VO Öron-, näs- och halssjukdomar och Ögonsjukdomar (AS2021-00025-8)ÄrendeAnna WadenhovRegionkontoretAvslutat2021-05-11
RK2021-00118Avropsavtal till ramavtal UPPH2019-0139, avropsavtal konsulter, Sirona ABÄrendeLouise ArodénRegionkontoretBehandlas2021-05-10
RK2021-00117Byte fullmaktsperson TLVÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2021-05-10
RK2021-00116Inbjudan till länsdialoger med Strategi för hälsaÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2021-05-07
RK2021-00115Post till och från ekonomidirektörens stab 2021-2022ÄrendeSanna BergkvistRegionkontoretBehandlas2021-05-07
RK2021-00114Remiss Försäkringsmedicinskt beslutsstöd covid-19ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2021-05-06
RK2021-00113Nyttjanderättsavtal för webbsida som visar bokningsläge för webbtidbok mellan Region Västmanland och Region Uppsala ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-05-06
RK2021-00111Skrivelse om energiförsörjningÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2021-05-05
RK2021-00109Användare i utbÄrendeAnnika ErikssonRegionkontoretMakulerat2021-05-04
RK2021-00108Förfrågan avs TeamsÄrendeAnnette HögströmRegionkontoretBehandlas2021-05-03
RK2021-00107Regionalt STIM avtal Svenska Tonsättares Internationella MusikbyråÄrendeJohan von KnorringRegionkontoretAvslutat2021-04-30
RK2021-00106Förlikningsavtal mellan Region Uppsala och Primlight AB och konkursboet Borderlight AB ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-04-29
RK2021-00105Avtal läkemedel VenclyxtoAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-04-28
RK2021-00104Avtal läkemedel NubeqaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-04-28
RK2021-00103Avtal läkemedel ErleadaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-04-28
RK2021-00102Anteckningar från dialogmöte mellan IVO och regioner feb, marsÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2021-04-23
RK2021-00101TomtÄrendeSayeh Ardabili AslRegionkontoretAvslutat2021-04-22
RK2021-00099RegisterutdragÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2021-04-21
RK2021-00098Begäran om registerutdragÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2021-04-19
RK2021-00097Ansökan om överprövning av Region Uppsalas upphandling av server, lagring, nätverk och datahallsutrustning, UPPH2021-00010ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-04-19
RK2021-00096Infosäkkollen MSB 2021-06065-1ÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2021-04-16
RK2021-00095tomt ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretMakulerat2021-04-16
RK2021-00094Anställning för hjälp med vaccinering mot Covid-19ÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2021-04-15
RK2021-00093FilmkommunikationstjänsterÄrendeJoakim AnderssonRegionkontoretMakulerat2021-04-14
RK2021-00092Skrivelse om vaccinering ÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2021-04-13
RK2021-00091Hot, risk och sårbarhetsanalys EPJÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretBehandlas2021-04-13
RK2021-00090Kartläggning av kombinationsutbildningar SFI 2010082ÄrendeKim ScharafinskiRegionkontoretBehandlas2021-04-13
RK2021-00089Valideringslyft 2010081ÄrendeKim ScharafinskiRegionkontoretBehandlas2021-04-13
RK2021-00088Ansökan om överprövning upphandling skadedjursbekämpning, UPPH2021-00015ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-04-12
RK2021-00087Inera, Ändringar i befintligt kundavtal 2021-04-08ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-04-09
RK2021-00086Avtal läkemedel KyprolisAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-04-08
RK2021-00085Avtal läkemedel JyselecaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-03-30
RK2021-00084Avtal läkemedel XermeloAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-03-30
RK2021-00083Förlängda lokala rekommendationer i Region UppsalaÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2021-03-29
RK2021-00082Riktade stadsbidrag Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården ÄrendeÅsa ForsRegionkontoretBehandlas2021-03-29
RK2021-00081Vidarebefordra information från FörsäkringskassanÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2021-03-26
RK2021-00080Förvaltningsplan analys och beslutsstöd 2021ÄrendeBjörn LarssonRegionkontoretBehandlas2021-03-18
RK2021-00079Beslut från eHälsomyndigheten om dispens från krav på tillitsnivå 3 (LoA3) för SITHS e-legitimation vid anslutning till myndighetens tjänster till och med 2021-12-31 ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-03-18
RK2021-00078Beslut från DIGG om förlängd dispens for distansuppgradering till SHA-2 med hjalp av SHA-1 certifikat beviljad till 2021-12-31ÄrendeRegionkontoretBehandlas2021-03-18
RK2021-00077Avtal läkemedel PhesgoAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-03-15
RK2021-00076Förstudiedirektiv Byggblock, Metadatahantering och Datakatalog ÄrendeAnnette HögströmRegionkontoretBehandlas2021-03-12
RK2021-00075Förvaltningsplan 2021 Webb och digital arbetsplatsÄrendeLinda SkogfeldtRegionkontoretAvslutat2021-03-12
RK2021-00074Överprövning enligt LOU av Region Uppsalas upphandling av Lokalvård och lokalvårdsanknutna servicetjänster samt vaktmästeri, UPPH2019-0239ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-03-11
RK2021-00072SwEdish COVID-19 vaccine distribUtion whth Randomised Evalution, SE-CUREÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2021-03-09
RK2021-00071Avtal läkemedel CabometyxAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-03-08
RK2021-00070Avtal läkemedel XospataAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-03-05
RK2021-00069Intern remiss - instruktion för begäran om registerutdragÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2021-03-03
RK2021-00068Dataskyddsombudets e-postÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2021-03-02
RK2021-00067TomtÄrendeRegionkontoretBehandlas2021-03-02
RK2021-00066Tredjeparts-/samarbetsavtal HSA och SITHSÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretAvslutat2021-03-01
RK2021-00065Tomt ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretMakulerat2021-02-26
RK2021-00064Viktig kartläggning av astma- och allergiarbetetÄrendeJennie WongRegionkontoretAvslutat2021-02-26
RK2021-00063Synpunkter om identitetÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2021-02-24
RK2021-00062Uppsägning av tjänsten Svenska biobanksregistretÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-02-23
RK2021-00061Hyres- och serviceavtal CanonAvtalsärende Anne NilssonRegionkontoretAvslutat2021-02-22
RK2021-00060Regional skadestatistik för 2020 från LöfÄrendeRebecca FredrikssonRegionkontoretBehandlas2021-02-22
RK2021-00059Förvaltningsplaner 2021ÄrendeHeléne BergerusRegionkontoretBehandlas2021-02-22
RK2021-00058Nationell Patientenkät 2021ÄrendeMalin CondeRegionkontoretBehandlas2021-02-22
RK2021-00057Barn- och ungdomshälsanÄrendeBirgitta LejmanRegionkontoretBehandlas2021-02-19
RK2021-00056En väg in, kontaktcenter barn- och ungdomspsykiatriÄrendeBirgitta LejmanRegionkontoretBehandlas2021-02-19
RK2021-00055Avtal Cambio 2021Avtalsärende Anneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-02-18
RK2021-00054ATEA , Licenshyra 61367-001 ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-02-18
RK2021-00053Inera, Intresseanmälan gällande Identitet och åtkomststyrning för robotarÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-02-18
RK2021-00052Begäran om utlämnande av uppgifter i allmänna handlingar i upphandlingsärendet UPPH2020-00395ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-02-17
RK2021-00051Begärda mejlkonversationer 2021ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2021-02-16
RK2021-00050Läkemedelskommittén JävsdeklarationerÄrendeAnncharlotte GrudénRegionkontoretBehandlas2021-02-15
RK2021-00049Förfrågan om riktlinjer för vård vid MS och Parkinsons sjukdomÄrendeJennie WongRegionkontoretAvslutat2021-02-12
RK2021-00048Kallelse till dialogmöte avseende tillgänglighet i hälso- och sjukvårdenÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2021-02-11
RK2021-00047Tvisteframställan personalneddragning FoUU-enheten, Nära vård och hälsaÄrendeJosefin TengbladRegionkontoretAvslutat2021-02-10
RK2021-00046 Skrivelse till regiondirektören angående bokningen vid vaccinationerÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2021-02-10
RK2021-00045Synpunkter från Danske Torpare till svenska ministrar i anledning av inreseförbudet till Sverige ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretAvslutat2021-02-09
RK2021-00044Leverans från regionkontoret till regionarkivet 2021ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2021-02-09
RK2021-00043Avtal läkemedel UltomirisAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-02-08
RK2021-00042Anonyma synpunkter till politiker - Region Uppsala 2021ÄrendeIngrid LarssonRegionkontoretBehandlas2021-02-03
RK2021-00041Rekvirering av lokalt partistöd 2021ÄrendePeter HelgessonRegionkontoretBehandlas2021-02-02
RK2021-00040Ansökan om överprövning av upphandling av transportkuvössystem, UPPH2020-00384ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-02-02
RK2021-00039Läkemedel fullmaktsgrupp och förhandlingar 2021ÄrendeTomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2021-02-02
RK2021-00038Samverkansavtal Region JönköpingAvtalsärende Rickard LindRegionkontoretBehandlas2021-02-02
RK2021-00037Avtal Vecura avseende leverans av läkemedel för kliniska prövningar till sjukvårdsinrättning inom Region UppsalaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2021-02-01
RK2021-00036Korrespondens med KSA - sjuksköterskebemanningÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2021-02-01
RK2021-00035Begärda allmänna handlingar från Nyhetsbyrån Siren ÄrendeFahra CancarRegionkontoretAvslutat2021-02-01
RK2021-00034Begäran om allmän handlingÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2021-01-29
RK2021-00033Remissyttrande avseende Boverkets rapport Mått på bostadsbristenÄrendeAngelica ÅströmRegionkontoretBehandlas2021-01-28
RK2021-00032Statsbidrag till Region Uppsala 2021ÄrendeBjörn LarssonRegionkontoretBehandlas2021-01-27
RK2021-00031Hyresavtal Canon plan 4 norr Regionens husAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2021-01-27
RK2021-00030Post till och från Regiondirektörens stabÄrendeMino Ashkan FarRegionkontoretAvslutat2021-01-25
RK2021-00029Begäran om utlämnade av uppgift i ärende UPPH2020-00329ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2021-01-20
RK2021-00028Avtal datakommunikation, avtalsnr A23005 och A23015ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-01-19
RK2021-00027Personuppgiftsbiträdesavtal gällande data från PVQ till Vården i siffrorÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat2021-01-19
RK2021-00026Helikopterflygplatsen ESHUÄrendeInga-Britt AnderssonRegionkontoretBehandlas2021-01-14
RK2021-00025Invånartjänster 2021ÄrendeCharlotte LöfgrenRegionkontoretBehandlas2021-01-14
RK2021-00024Objektarkitektur 2.0ÄrendeAnna EkRegionkontoretAvslutat från handläggare2021-01-13
RK2021-00023Korrespondens SKR - FörsäkringsmedicinÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2021-01-13
RK2021-00022Förvaltningsplan Ekonomiobjektet 2021ÄrendeBjörn LarssonRegionkontoretBehandlas2021-01-12
RK2021-00021Avtal Cambio 2021ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-01-12
RK2021-00020Digitaliseringsdirektörsbeslut 2021ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2021-01-12
RK2021-00019SAMLA 2021ÄrendeSandra WiströmRegionkontoretBehandlas2021-01-11
RK2021-00018Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslut 2021ÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat2021-01-07
RK2021-00017Inkomna och besvarade mejl till Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2021ÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat2021-01-07
RS2021-00039HSVO Tjänsteledning 2021ÄrendeÅsa DahlénRegionkontoretBehandlas2021-01-07
RS2021-00038Samverkansavtal avseende genomförande av upphandlingar av vaccinÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat2021-01-07
RK2021-00016Läkemedel post pliktexemplar 2021ÄrendeAnna Karin LidehällRegionkontoretAvslutat2021-01-07
RK2021-00015Läkemedel diverse post 2021ÄrendeAnna Karin LidehällRegionkontoretAvslutat2021-01-07
RK2021-00014Rekvirera medel till nationella kvalitetsregister 2021ÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2021-01-06
RK2021-00013Skrivelser för kännedom från FolkhälsomyndigetenÄrendeDominique NilssonRegionkontoretBehandlas2021-01-05
RK2021-00012Inbjudan - Informations- och samrådsmöte 14 och 15 januari om översyn av föreskrifter för fiske efter lax och öring i vattendrag i NorrlandÄrendeMarta FallgrenRegionkontoretAvslutat2021-01-05
RK2021-00011Skrivelse till sjukvårdsansvariga i Uppsala regionÄrendeInge BruceRegionkontoretAvslutat2021-01-04
RK2021-00010Yrkande 6 6a - 2021ÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretAvslutat2021-01-04
RK2021-00009Begärda handlingar 2021ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2021-01-04
RK2021-00008Besvarade mejl 2021ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2021-01-04
RK2021-00007IVO-ärenden 2021ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2021-01-04
RK2021-00006Arbetsmiljöverket 2021 - beslut för kännedomÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretAvslutat2021-01-04
RK2021-00005Ekonomidirektörsbeslut 2021ÄrendeSanna BergkvistRegionkontoretBehandlas2021-01-04
RK2021-00004Regiondirektörsbeslut 2021ÄrendeMino Ashkan FarRegionkontoretAvslutat från handläggare2021-01-04
RK2021-00003Inbjudningar 2021ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2021-01-04
RK2021-00002Pressmeddelande 2021ÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretBehandlas2021-01-04
RK2020-00424Avtal läkemedel InlytaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-12-21
RK2020-00423Avtal läkemedel VoseviAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-12-21
RK2020-00422Avtal läkemedel ZepatierAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-12-21
RK2020-00421Avtal läkemedel SovaldiAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-12-21
RK2020-00420Avtal läkemedel HarvoniAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-12-21
RK2020-00419Avtal läkemedel EpclusaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-12-21
RK2020-00418tomtÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2020-12-21
RK2020-00417Hyresavtal Canon - SmittskyddsenhetenAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-12-18
RK2020-00416Direktupphandling rehabiliteringskoordinatorÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2020-12-16
RK2020-00415Begäran om registerutdragÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2020-12-16
RK2020-00414Utkast till indikativ avsiktsförklaring gällande förlängd livslängd för tjänsten Svevac med covid-19- rapportering till Nationella vaccinationsregistret (NVR)ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretAvslutat2020-12-10
RK2020-00413Statlig Överenskommelse sjukskrivning rehabilitering 2020ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2020-12-10
RK2020-00412Bokningssystem för hotell och konferens till Wiks slottÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2020-12-08
RK2020-00411Ansökan om ett digitalt system för ansökningar och redovisningssystem för bidrag till Kultur och bildningÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2020-12-08
RK2020-00410Brev till regionen från Folkhälsomyndigheten angående covid-19 vaccin ÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-12-08
RK2020-00409VF2019-0024 Gynekologiska specialprodukter apparatbundna förbrukningsartiklar.ÄrendeHanna TapperRegionkontoretBehandlas2020-12-08
RK2020-00408Yrkande enligt 6:6a - gravida utsätts för misstänkt Covid-19 smitta inom Region UppsalaÄrendeMaria RosénRegionkontoretBehandlas2020-12-07
HR2020-00021Synpunkter på Länsnätverk anhörigkonsulterÄrendeJohanna WoltjerRegionkontoretBehandlas2020-12-04
RK2020-00407Fråga från riksdagens utredningstjänst angående regionalt stöd ÄrendeCaroline StrömbäckRegionkontoretAvslutat2020-12-02
RK2020-00406Avtal om upplåtelse från Region Stockholm av nyttjanderätt till stödprogram till Region UppsalaÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2020-12-01
RK2020-00405Enkät från Socialstyrelsen avseende sjuksköterskors möjlighet till specialistutbildningÄrendeSayeh Ardabili AslRegionkontoretAvslutat2020-11-30
RK2020-00404Brev till NBL ang ForxigaÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2020-11-27
RK2020-00403Verksamhetsplan Regiongemensam arkivarie 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2020-11-27
RK2020-00402Godkännande LOV vårdcentral Familjeläkarna RosendalAvtalsärende Johanna ErikssonRegionkontoretBehandlas2020-11-26
RK2020-00401Transportfullmakt advokatÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-11-26
RK2020-00400Överklagande till kammarrätten dosupphandlingÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-11-24
RK2020-00399Medicinsk vård och behandling på särskilt boende för äldre (covid)ÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-11-24
RK2020-00398Julgåva till medarbetare i Region UppsalaÄrendeMaria RosénRegionkontoretAvslutat2020-11-24
RK2020-00397Enkät om tillgängliggörande av naloxonÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2020-11-23
RK2020-00396Nyttjanderättsavtal ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretAvslutat2020-11-22
RK2020-00395Sambandskontroll 2 2020ÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretBehandlas2020-11-18
RK2020-00394Yrkande enligt 6:6a - bristfällig utredning av arbetsskador och underlåtelse att låta skyddsombud taga del av handlingar och upplysningar i övrigtÄrendeMaria RosénRegionkontoretBehandlas2020-11-18
RK2020-00393Covid-19ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2020-11-17
RK2020-00392Ansökan om stämning Svens Dos ABÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-11-17
RK2020-00391Innovationsmotorer - Spridning och erfarenhetsutbyteÄrendeMaria HillerRegionkontoretBehandlas2020-11-17
RK2020-00390Anmälan angående bristande toalettstädning, Region UppsalaÄrendeMaria RosénRegionkontoretBehandlas2020-11-16
RK2020-00389Ansökan om överprövning av upphandling av operationsmikroskop till neurooperation, Akademiska sjukhuset, UPPH2020-00169ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2020-11-16
RK2020-00388Avtal för nattsamverkan o utbildningstillfälle 1177 vårdguiden med Region DalarnaAvtalsärende Helén FelgerRegionkontoretBehandlas2020-11-16
RK2020-00387Begäran om registerutdragÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2020-11-10
RK2020-00386Klagomål försäkringsmedicinska utredningarÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2020-11-10
RK2020-00385Smärthanteringsgrupper, inkommen frågaÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2020-11-10
RK2020-00384Överklagande av Datainspektionens beslut 2020-10-27, DI-2019-8065 och DI-2019-8201, att avslå ansökan om tillstånd till kamerabevakningÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretBehandlas2020-11-09
RK2020-00383Förvaltningsplan DDA 2020ÄrendeAnette SegerlundRegionkontoretAvslutat2020-11-04
RK2020-00382Förvaltningsplan DDA 2019ÄrendeAnette SegerlundRegionkontoretAvslutat2020-11-04
RK2020-00381Säkerhetsöversyn Active DirectoryÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2020-11-03
RK2020-00380Samla 2018ÄrendeSanna BergkvistRegionkontoretBehandlas2020-11-02
RK2020-00379Patientens hemmonitorering (PHM)ÄrendeAnna WollinRegionkontoretBehandlas2020-10-29
RK2020-00378Begäran om allmän handlingÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2020-10-28
RK2020-00377Överprövningsprocess mål nr 7664-20ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-10-27
RK2020-00376Info från Socialdepartementet avseende Avtal mellan Europeiska kommissionen och Janssen Pharmaceutica NVÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2020-10-27
RK2020-00375Avtal läkemedel KuvanAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-27
RK2020-00374Avtal läkemedel VitrakviAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-27
RK2020-00373Säker epostÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretBehandlas2020-10-27
RK2020-00372Enkät från Socialstyrelsen avseende tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonalÄrendeSayeh Ardabili AslRegionkontoretAvslutat2020-10-26
RK2020-00371AvtalÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2020-10-25
RK2020-00370TOMTÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2020-10-23
RK2020-00369TOMTÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2020-10-23
RK2020-00368Invånartjänster 2020ÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-10-21
RK2020-00367Överprövningsprocess dnr UPPH2020-0070ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-10-21
RK2020-00366AB Transitio 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2020-10-20
RK2020-00365Avtalssamverkan enligt kommunallagen avseende Svenskt biobanksregisterÄrendeHelén FelgerRegionkontoretBehandlas2020-10-16
RK2020-00364Utöka åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-10-15
RK2020-00362Begäran om utlämnande av uppgifter ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2020-10-15
RK2020-00361DrivmedelsstrategiÄrendeMarta FallgrenRegionkontoretBehandlas2020-10-15
RK2020-00360DirektårkomstÄrendeRickard LindRegionkontoretAvslutat2020-10-14
RK2020-00359Utöka åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeRickard LindRegionkontoretAvslutat2020-10-09
RK2020-00358Skydda kontaktÄrendeRickard LindRegionkontoretAvslutat2020-10-09
RK2020-00357Skydda kontaktÄrendeRickard LindRegionkontoretAvslutat2020-10-09
RK2020-00356Avtal Apoteket AB leverans av läkemedel för klinisk prövning till sjukvårdsinrättning inom Region UppsalaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-09
RK2020-00355Serviceavtal Canon plan 4 norr och söderÄrendePeter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-10-08
RK2020-00354Uppdragsdirektiv it-säkerhetÄrendeAnna EkRegionkontoretAvslutat2020-10-07
RK2020-00353Skrivelse om fördjupad samverkan mellan Länsstyrelsen och Region UppsalaÄrendeCaroline StrömbäckRegionkontoretAvslutat2020-10-06
RK2020-00352Avtal om utbildningstjänsterÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretAvslutat2020-10-05
RK2020-00351Projekt för invånarmedverkan i Region UppsalaÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-10-05
RK2020-00350Uppsala FR 1120-20ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-10-05
RK2020-00349InvånarmedverkanÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-10-05
RK2020-00348Avtal läkemedel avseende AlprolixAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-01
RK2020-00347Avtal läkemedel avseende BeneFixAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-01
RK2020-00346Avtal läkemedel avseende ImmunineAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-01
RK2020-00345Avtal läkemedel avseende RixubisAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-01
RK2020-00344Avtal läkemedel avseende RefixiaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-01
RK2020-00343Avtal läkemedel avseende NanofixAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-01
RK2020-00342Avtal läkemedel avseende BenepaliAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-01
RK2020-00341Avtal läkemedel avseende ImraldiAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-01
RK2020-00340Avtal läkemedel avseende HyrimozAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-01
RK2020-00339Avta läkemedel avseende EnbrelAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-01
RK2020-00338Avtal läkemedel avseende ErelziAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-01
RK2020-00337Avtal läkemedel avseende IdacioAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-01
RK2020-00336Avtal läkemedel avseende HumiraAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-01
RK2020-00335Avtal läkemedel avseende AmgevitaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-10-01
RK2020-00334Licensavtal Natur & KulturÄrendeFredrik JohanssonRegionkontoretBehandlas2020-09-30
RK2020-00333Liber ÄrendeFredrik JohanssonRegionkontoretBehandlas2020-09-30
RK2020-00332Avtal läkemedel avseende OlumiantAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-09-30
RK2020-00331Avtal läkemedel avseende XeljanzAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-09-30
RK2020-00330Avtal läkemedel avseende RinvoqAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-09-30
RK2020-00329Avtal läkemedel avseende TagrissoAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-09-30
RK2020-00328Överlåtelse av avtal avseende Advate och AdynoviAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2020-09-30
RK2020-00327Serviceavtal Canon-maskin ing 16 AS - facklig expeditionÄrendePeter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-09-29
RK2020-00326Överenskommelse med Invånartjänster e-hälsaÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-09-28
RK2020-00325Ansökan Tillväxtverket, Regionala versioner av trender och prognoserÄrendeAngelica ÅströmRegionkontoretAvslutat från handläggare2020-09-28
RK2020-00324PUB-avtal PriveraÄrendeCarina BäckströmRegionkontoretBehandlas2020-09-28
RK2020-00323Resultat från livsmedelskontroll vid Regionens husÄrendePeter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-09-25
RK2020-00322Skrivelse med frågor om kusingiftermålÄrendeInge BruceRegionkontoretAvslutat2020-09-25
RK2020-00321Skrivelse med frågor om kusingiftermål till hälso-och sjukvårdsregionrådetÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2020-09-24
RK2020-00320Begäran journalhandlingarÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2020-09-24
RK2020-00319Engagemangsbesked per 2020-08-31 - TransitioÄrendeAngelica WiklundRegionkontoretBehandlas2020-09-23
RK2020-00318Begränsad åtkomst till elektronisk patientjournalÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-09-22
RK2020-00317Övervakning av regionuppsala.se från den 5 oktober 2020 ÄrendeRebecca FredrikssonRegionkontoretBehandlas2020-09-22
RK2020-00316Frågor om strategi kring avtal med lokala företagÄrendeMaria RosénRegionkontoretBehandlas2020-09-21
RK2020-00315Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna EkRegionkontoretAvslutat2020-09-21
RK2020-00314Begränsa åtkomst till elektronisk journalinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-09-21
RK2020-00313Synpunkter angående att kuratorer nekas gå på utbildningÄrendeMaria RosénRegionkontoretBehandlas2020-09-21
RK2020-00312Rapport om minoritetspolitikens utveckling år 2020ÄrendeAnita HanssonRegionkontoretAvslutat2020-09-21
RK2020-00311Misstänkt dataintrångÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretBehandlas2020-09-18
RK2020-00310Utökad åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-09-18
RK2020-00309Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-09-18
RK2020-00308Kravbrev om materialkrisenÄrendeMats HolmbergRegionkontoretAvslutat2020-09-18
RK2020-00307Avtal läkemedel avseende PolivyAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-09-16
RK2020-00306Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-09-15
RK2020-00305Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-09-15
RK2020-00304Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-09-15
RK2020-00303Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-09-15
RK2020-00302Skrivelse gällande Covid-19 och äldreboendenÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-09-15
RK2020-00301Fråga från medborgareÄrendeBirgitta RosbergRegionkontoretBehandlas2020-09-15
RK2020-00300Nationell strategi för utökad provtagning Avtalsärende Johan von KnorringRegionkontoretBehandlas2020-09-14
RK2020-00299Överprövningsprocess dnr UPPH2019-0305ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-09-11
RK2020-00298Skydda kontaktÄrendeRickard LindRegionkontoretAvslutat2020-09-10
RK2020-00297Skydda kontaktÄrendeRickard LindRegionkontoretAvslutat2020-09-10
RK2020-00296Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-09-10
RK2020-00295Avtal om verksamhetsförlagd utbildning inom utbild­ningar i teknik- och naturvetenskap 2020-2023 Avtalsärende Mino Ashkan FarRegionkontoretAvslutat2020-09-09
RK2020-00294Bedrägeriförsök via spam-mejlÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretBehandlas2020-09-09
RK2020-00293NYPS-avgift 2020 Avtalsärende Andreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2020-09-08
RK2020-00292TLV fullmakt byte av ersättareÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2020-09-04
RK2020-00291Gynekologiska specialprodukter inkl. preventivmedel, samt apparatbundna förbrukningsartiklar.ÄrendeHanna TapperRegionkontoretBehandlas2020-09-04
RK2020-00290Gynekologiska specialprodukter inklusive preventivmedel, samt apparatbundna förbrukningsartiklarÄrendeHanna TapperRegionkontoretBehandlas2020-09-04
RK2020-00289Incidentrapport vmware kluster ÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretBehandlas2020-09-04
RK2020-00288Riktade statsbidrag för cancervården 2020ÄrendeErika SohtellRegionkontoretBehandlas2020-09-02
RK2020-00287Serviceavtal Canon SmittskyddsenhetenAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-09-01
RK2020-00286Post till och från Ekonomidirektörens stabÄrendeSanna BergkvistRegionkontoretBehandlas2020-09-01
RK2020-00285Beslut regiondirektör konsekvensbedömning enligt GDPRÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2020-08-31
RK2020-00284Överenskommelse om temporärt nyttjande och drift av doseringsstödsapplikationen i AuriculaÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2020-08-31
RK2020-00283Avtal läkemedel CyramzaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-08-31
RK2020-00282Begränsa åtkomst till elektronisk journalinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-08-25
RK2020-00281Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretBehandlas2020-08-25
RK2020-00280Skydda kontaktÄrendeRickard LindRegionkontoretBehandlas2020-08-20
RK2020-00279Skydda kontaktÄrendeRickard LindRegionkontoretAvslutat2020-08-20
RK2020-00278Underrättelse upphandlingÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-08-19
RK2020-00277Skydda kontakt.ÄrendeRickard LindRegionkontoretAvslutat2020-08-19
RK2020-00276Överenskommelse inför rekrytering Region Uppsala - Uppsala UniversitetAvtalsärende Johan von KnorringRegionkontoretAvslutat2020-08-17
RK2020-00275Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeRickard LindRegionkontoretAvslutat2020-08-17
RK2020-00274KBT på nätet 2010043-1ÄrendeRickard LindRegionkontoretBehandlas2020-08-17
RK2020-00273SAMLA 2020ÄrendeSanna BergkvistRegionkontoretBehandlas2020-08-13
RK2020-00272Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeRickard LindRegionkontoretAvslutat2020-08-13
RK2020-00271Samverkansavtal avseende genomförande av tilläggsupphandling av influensavaccinÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2020-08-13
RK2020-00270Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeRickard LindRegionkontoretAvslutat2020-08-12
RK2020-00269Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-08-11
RK2020-00268Implementation av nya Hjärtriktlinjer för FH Status år 2020Avtalsärende Erika SohtellRegionkontoretAvslutat2020-08-11
RK2020-00265Synpunkter angående vård av maka 2019-2020ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2020-07-31
RK2020-00264Avtal läkemedel nab-paklitaxelAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-07-29
RK2020-00263Ansökan affilierad medlem International Horizon Scanning InitiativeÄrendeTomas EnokssonRegionkontoretAvslutat från handläggare2020-07-29
RK2020-00262SekretessärendeÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretBehandlas2020-07-17
RK2020-00261Utöka åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-07-16
RK2020-00260Hyresavtal Canon kopieringsmaskin plan 2 Avtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-07-16
RK2020-00259Ansökan om överprövning av UPPH2020-0091, "Programme document"ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2020-07-14
RK2020-00258Begäran ATL § 19a om nödfallsövertidÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretAvslutat2020-07-14
RK2020-00257Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-07-13
RK2020-00256Idékraft på Akademiska sjukhusetAvtalsärende Andreas ScheutzRegionkontoretAvslutat2020-07-13
RK2020-00255SkattningsskalorÄrendeJenny UlanderRegionkontoretBehandlas2020-07-13
RK2020-00254Skrivelse om våld i nära relationerÄrendeKlara EllströmRegionkontoretBehandlas2020-07-10
RK2020-00253Begäran om registerutdragÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2020-07-10
RK2020-00252Begäran om utlämnande av allmän handling för upphandling av Programme document, UPPH2020-0091ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2020-07-09
RK2020-00251Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-07-06
RK2020-00250Överklagande av listningsbeslutÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2020-07-02
RK2020-00249Hyresavtal Canon plan 1 norrAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-07-02
RK2020-00247ATEA - LeveransavtalAvtalsärende Charlotta HallRegionkontoretBehandlas2020-07-01
RK2020-00246Utredning kring hantering av privata vårdgivare - slutrapportÄrendeCharlotta HallRegionkontoretBehandlas2020-07-01
RK2020-00245Letter of authorizationÄrendeCharlotta HallRegionkontoretBehandlas2020-06-30
RK2020-00244Utökad åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-06-30
RK2020-00243Microsoft Enterprise Services Work Order - 6SWE184-165624-190062Avtalsärende Charlotta HallRegionkontoretBehandlas2020-06-30
RK2020-00242Utökad åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-06-30
RK2020-00241Föranmälan - Inspektion med anledning av framställan om nödfallsövertid (ärende 2020/038423)ÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretAvslutat2020-06-30
RK2020-00240Akut behov av beslutsstöd och gemensamt omhändertagande för gruppen långtidssjuka i covid-19ÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-06-29
RK2020-00239Överprövningsprocess mål nr 4425-20ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretAvslutat2020-06-25
RK2020-00238Överprövningsprocess mål nr 4419-20ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-06-25
RK2020-00237Utökad åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-06-25
RK2020-00236Försegling av journalen via nätetÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-06-24
RK2020-00235Frågor om hjärtstartare på SÄBOÄrendeInge BruceRegionkontoretBehandlas2020-06-22
RK2020-00234Patientkontrakt 2020-2021ÄrendeMalin CondeRegionkontoretBehandlas2020-06-22
RK2020-00233Avtal läkemedel DarzalexAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-06-22
RK2020-00232Överenskommelse rotationspersonal - SkandionklinikenÄrendeMaria RosénRegionkontoretBehandlas2020-06-18
RK2020-00231Överprövningsprocess UPPH2020-00029ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-06-18
RK2020-00230Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-06-17
RK2020-00229Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna EkRegionkontoretAvslutat2020-06-17
RK2020-00228Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-06-16
RK2020-00227Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-06-16
RK2020-00226Akuten på Akademiska sjukhusetÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2020-06-16
RK2020-00225Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-06-15
RK2020-00224Begränsat åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-06-15
RK2020-00223Utökad åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-06-10
RK2020-00222Framställan enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen om begäran av arbetsmiljöåtgärder avseende nödfallsövertidÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretAvslutat2020-06-10
RK2020-00221Frågor angående utökad testning för Covid -19ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2020-06-09
RK2020-00220Utöka åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-06-09
RK2020-00219Borderlight/PrimlightÄrendeCharlotta HallRegionkontoretBehandlas2020-06-08
RK2020-00218Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-06-04
RK2020-00217Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-06-04
RK2020-00216Protokoll läkemedelskommittéÄrendeAnncharlotte GrudénRegionkontoretBehandlas2020-06-04
RK2020-00215Begäran om utlämning av patientdata för studie av läkemedelsexponering inom sluten vård i Region UppsalaÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-06-03
RK2020-00214Rekryteringar 2020Avtalsärende Johan von KnorringRegionkontoretBehandlas2020-06-03
RK2020-00213Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-06-01
RK2020-00212Överenskommelse avseende signalskyddschefsansvarÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2020-06-01
RK2020-00211Ansökan om överprövning gällande VF2019-0007 Diabetesmaterial FR:s mål nr 3629-20ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2020-05-29
RK2020-00210Ansökan om överprövning gällande VF2019-0007 Diabetesmaterial FR:s mål nr 3627-20ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2020-05-29
RK2020-00209Skrivelse ang Mellansvenskt läkemedelsforum 2020ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2020-05-29
RK2020-00208Inera - Utvecklingsavtal SMS-funktion för 1177 vårdguiden på telefonAvtalsärende David BorgestigRegionkontoretBehandlas2020-05-29
RK2020-00207Avtal läkemedel ZytigaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00206Avtal läkemedel Octanate LVAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00205Avtal läkemedel OctanateAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00204Avtal läkemedel NuwiqAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00203Avtal läkemedel NovoEightAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00202Avtal läkemedel KovaltryAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00201Avtal läkemedel XtandiAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00200Avtal läkemedel ReFacto AFAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00199Avtal läkemedel AdvateAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00198Avtal läkemedel AdynoviAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00197Avtal läkemedel AfstylaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00196Avtal läkemedel EloctaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00195Avtal läkemedel EsperoctAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00194Avtal läkemedel JiviAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00193Digitaliseringsdirektörsbeslut 2020ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretAvslutat2020-05-28
RK2020-00192Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-05-28
RK2020-00191Nationell vägledning för vädervarningarÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00190Begäran om uppgifter av skyddsombud - SACOÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretAvslutat2020-05-26
RK2020-00189Serviceavtal Canon plan 2 norrAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-05-26
RK2020-00188Serviceavtal för kopieringsmaskin Canon plan 1 norrAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-05-26
RK2020-00187Från en samling fd folkhögskoleelever - WikÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionkontoretAvslutat2020-05-26
RK2020-00186Beslut om ekonomiskt stöd avseende projekt Giftfria leksaker - Region UppsalaÄrendeMarta FallgrenRegionkontoretBehandlas2020-05-25
RK2020-00185Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-05-19
RK2020-00184Direktåtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-05-19
RK2020-00183Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-05-15
RK2020-00182Överprövningsprocess Dos - avbrytandeÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-05-14
RK2020-00181Konsekvensbedömning personuppgiftsbehandlingÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2020-05-14
RK2020-00180Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-05-13
RK2020-00179HSVO tjänsteledning 2020ÄrendeÅsa DahlénRegionkontoretBehandlas2020-05-12
RK2020-00178Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-05-08
RK2020-00177Licensavtal rörande nyttjande av nationell databas för mätning av säkerhetsklimatÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-05-08
RK2020-00176Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-05-08
RK2020-00175Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-05-08
RK2020-00174Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-05-08
RK2020-00173Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-05-07
RK2020-00172Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-05-07
RK2020-00171Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-05-07
RK2020-00170Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-05-07
RK2020-00169Begäran om registerutdragÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2020-05-06
RK2020-00168Bemyndigande att ingå avtal mellan staten och Europeiska kommissionen om EU-gemensamma upphandlingar för att säkerställa tillgång till vaccin mot Covid-19ÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-05-05
RK2020-0167Kartläggning - nätavtalÄrendeCharlotta HallRegionkontoretBehandlas2020-05-04
RK2020-0166Frågor om likabehandlingÄrendeAmelie RahbekRegionkontoretBehandlas2020-04-30
RK2020-0165Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-04-29
RK2020-0164Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-04-29
RK2020-0163Blockera vårdnadshavares tillgång till journalen via nätet och 1177ÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-04-29
RK2020-0161Försäkringsmedicinska utredningarÄrendeShiva AydinRegionkontoretMakulerat2020-04-28
RK2020-0160Uppföljningsverktyg för hälso- och sjukvården, Covid-19Avtalsärende Mikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-04-28
RK2020-0159Uppsägning av samtliga lokala kollektivavtal rörande turordning vid arbetsbristÄrendeMaria RosénRegionkontoretBehandlas2020-04-28
RK2020-0158Försäkringsmedicinska utredningarAvtalsärende Shiva AydinRegionkontoretMakulerat2020-04-28
RK2020-0157Underlag inför beslut om ev. neddragning av busslinjerÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-04-24
RK2020-0156Kunskapsstöd för civila samhälletÄrendeChristina LindbergRegionkontoretAvslutat2020-04-24
RK2020-0155Upphävning av skyddstopp för handspritÄrendeMaria RosénRegionkontoretBehandlas2020-04-24
RK2020-0154Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-04-23
RK2020-0153Utöka åtkomst till elektroniskt patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-04-23
RK2020-0152Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-04-23
RK2020-0151Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-04-23
RK2020-0150Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-04-23
RK2020-0149Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-04-23
RK2020-0148§6 6a Inför skyddsutrustnigÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretAvslutat2020-04-22
RK2020-0147Läkemedel - komplettering UPPH2019-0417ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2020-04-22
RK2020-0146Misstänkt dataintrång - Flogsta vårdcentral, Nära vård och hälsaÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretBehandlas2020-04-22
RK2020-0145Utökad åtkomst till elektronisk patientjournalÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-04-22
RK2020-0144Covid-19 - InformationÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-04-22
RK2020-0143Föreläggande 2020/058095ÄrendeMaria RosénRegionkontoretBehandlas2020-04-21
RK2020-0142RSSL - beslut, Aktivering allvarlig händelse och katastrofberedskap, FFU VC punkt 4.24ÄrendeAnja Bergman-KyllönenRegionkontoretBehandlas2020-04-21
RK2020-0141Funktionshyresavtal - Gröna växter Regionens husAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-04-20
RK2020-0140Begränsa åtkomst till elektronisk journalinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-04-17
RK2020-0139Mobila provtagningstjänsterAvtalsärende Shiva AydinRegionkontoretMakulerat2020-04-17
RK2020-0137Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-04-17
RK2020-0136Beslut av regionövergripande riktlinje för videolösning i Region UppsalaÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-04-17
RK2020-0135Redaktör för Nationellt kliniskt kunskapsstöd 2020-04-01-2020-12-31 Erika SohtellAvtalsärende Ann-Charlott NormanRegionkontoretAvslutat2020-04-15
RK2020-0134Hemställan om underlag till nationell lägesbildÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2020-04-14
RK2020-0133Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-04-14
RK2020-0132Häva begränsad åtkomst till elektronisk patientjournalÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-04-07
RK2020-0131Avtal Tamro avseende leverans av läkemedel för kliniska prövningar till sjukvårdsinrättning inom Region UppsalaÄrendeTomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2020-04-07
RK2020-0130Corona hälso- och sjukvårdsavdelningenÄrendeHelén FelgerRegionkontoretBehandlas2020-04-07
RK2020-0129Rapport om minoritetspolitikens utveckling år 2019 ÄrendeRebecca FredrikssonRegionkontoretBehandlas2020-04-06
RK2020-0128Begränsa åtkomst till elektronisk patientjournalÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-04-06
RK2020-0127Registeruppgifter till den nationella samordningsfunktionen för intensivvårdsplatserÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-04-03
RK2020-0125Blockera vårdnadshavares åtkomst till journalen via nätetÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-04-02
RK2020-0124Hyresavtal Uniflow skanning plan 1 norrAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-04-01
RK2020-0123Hyresavtal Uniflow meap skanning plan 4 norrAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-04-01
RK2020-0122Begränsa åtkomst till journalen via nätetÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-04-01
RK2020-0121TomtÄrendeJennie LarssonRegionkontoretMakulerat2020-03-31
RK2020-0120Skrivelse angående vårdcentraler i Enköping, konsekvensanalys, riskbedömning och förslag pga coronaÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-03-27
RK2020-0119AV och IVA nya direktiv betr. visirÄrendeInge BruceRegionkontoretBehandlas2020-03-27
RK2020-0118Uppföljning av läkemedelsförskrivning via arbetsplatskoder för fritidsförskrivningÄrendeAnna Karin LidehällRegionkontoretAvslutat2020-03-26
RK2020-0117Stöd i avtalsfrågorÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2020-03-26
RK2020-0116Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Covid-19 analyserÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2020-03-25
RK2020-0115Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-03-24
RK2020-0114Överklaga tillsättningen av tjänsten som objektspecialist till avdelningen för bild- och informationssystem referens LRC26/2019ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2020-03-24
RK2020-0113Möjliga åtgärder kopplade till den akuta arbetsmarknadssituationenÄrendeMaria RosénRegionkontoretBehandlas2020-03-24
RK2020-0112Information till allmänheten med anledning av coronavirusetÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2020-03-23
RK2020-0111Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-03-23
RK2020-0110Överenskommelse avseende svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologiÄrendeHelén FelgerRegionkontoretBehandlas2020-03-20
RK2020-0109Begränsa åtkomst till elektronisk patientjournalÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-03-19
RK2020-0108Inkomna förfrågningar angående Covid -19ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2020-03-19
RK2020-0107Begäran om registerutdragÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2020-03-19
RK2020-0106Överprövning av upphandling av skyltar UPPH2019-0308ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretAvslutat2020-03-19
RK2020-0105Förlängd direktåtkomstÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-03-17
RK2020-0104ErsättningsanspråkÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2020-03-16
RK2020-0103Utöka åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-03-12
RK2020-0102Protokoll från Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregionÄrendeMaj SölvesdotterRegionkontoretAvslutat2020-03-12
RK2020-0101Erasmus projekt invitationÄrendeCaroline StrömbäckRegionkontoretAvslutat2020-03-12
RK2020-0100Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-03-11
RK2020-0099Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-03-11
RK2020-0098Undertecknande av avtal om internationellt samarbete för gemensam upphandling av medicinska produkterÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2020-03-10
RK2020-0097Ansökan om representationsbidrag - Arkivveckan 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretAvslutat2020-03-10
RK2020-0096Ägarrådsmöte AB Transitio ÄrendeAngelica WiklundRegionkontoretBehandlas2020-03-10
RK2020-0095TomtÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2020-03-10
RK2020-0093Överprövningsprocess mål nr 1518-20, 1520-20 m.fl.ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-03-09
RK2020-0092InvånarfrågaÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-03-09
RK2020-0091Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-03-09
RK2020-0090Förlängd direktåtkomstÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-03-05
RK2020-0089Förlängd direktåtkomstÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-03-05
RK2020-0088Synpunkter angående vårdenÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2020-03-05
RK2020-0087Avtal processtöd rehabiliteringskoordinatorAvtalsärende Birgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2020-03-05
RK2020-0085InnovationskompetensAvtalsärende Andreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2020-03-02
RK2020-0084Utbegäran av allmän handlingÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-02-27
RK2020-0083Begäran om registerutdragÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2020-02-26
RK2020-0082Brev från Uppsala tingsrätt i Ä 284-20 ÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2020-02-26
RK2020-0081Uppgifter för SKR:s kartläggning av regionalt utvecklingskapitalÄrendeCaroline StrömbäckRegionkontoretAvslutat2020-02-25
RK2020-0080Eventuell personuppgiftsincident IneraÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2020-02-21
RK2020-0079Eventuell personuppgiftsincident IneraÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2020-02-21
RK2020-0078Eventuell personuppgiftsincident IneraÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2020-02-21
RK2020-0077Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-02-20
RK2020-0076Begäran om riktlinjer kring Regionens fördelning av vårdmomsÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-02-20
RK2020-0075Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-02-20
RK2020-0074Privat vårdavtal för legitimerade logopederÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2020-02-19
RK2020-0073LÖFs statistik för 2019ÄrendeSanna BergkvistRegionkontoretAvslutat2020-02-18
RK2020-0072Synpunkter kring personalföreträdares närvarorätt vid styrelsers/nämnders sammanträdeÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretAvslutat2020-02-18
RK2020-0071Utökad åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-02-17
RS2020-0108Initiering av upphandling av hemmonitoreringslösningÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-02-17
RK2020-0070Utlämnande av personuppgiftsbiträdesavtal ÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2020-02-14
RK2020-0069Lägesbilder CoronaÄrendeStefan LindhRegionkontoretBehandlas2020-02-14
RK2020-0068Kallelse till årsmöte i trafiksäkerhetsorganisationen NTF Öst 2020-03-31ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretAvslutat2020-02-13
RK2020-0067Remiss från Tillväxtverket om gemensamt personuppgiftsansvarÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2020-02-12
RK2020-0065Verksamhetsplan för Regionkontoret 2020ÄrendeAnna SandströmRegionkontoretAvslutat2020-02-12
RK2020-0064Utöka åtkomst till elektronisk patientjournalÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-02-11
RK2020-0063Beslut om utbetalning enligt överenskommelsen en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2020-02-10
RK2020-0062Fullmakt för Ahlford AdvokatbyråÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2020-02-07
RK2020-0061Hyresavtal - Uniflow meap skanning - SmittskyddsenhetenAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-02-07
RK2020-0060Dataskyddsombudets besvarade e-postÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2020-02-07
RK2020-0059Synpunkter angående svarÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2020-02-06
RK2020-0058Frågor från KonkurrensverketÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-02-06
RK2020-0057Avtal läkemedel KyprolisAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2020-02-04
RK2020-0056BeslutÄrendeLouise ArodénRegionkontoretMakulerat2020-02-04
RK2020-0055Cisco EA-avtalAvtalsärende Annette HögströmRegionkontoretAvslutat2020-02-04
RK2020-0054Mälardalsrådets rådsmöte 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2020-02-03
RK2020-0053Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-02-03
RK2020-0052Införande av Trend Micro på klient och serverÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretBehandlas2020-02-03
RK2020-0050Folkhälsomedel för Fritidsbanken EnköpingÄrendeAnita HanssonRegionkontoretAvslutat2020-01-31
RK2020-0048Inbjudan till invigningÄrendeCecilia BernhardssonRegionkontoretBehandlas2020-01-29
RK2020-0047Hälsofrämjande sjukvård - HPH International Network of Health Promoting Hospital & health servicesÄrendeAnn-Charlott NormanRegionkontoretAvslutat2020-01-29
RK2020-0046Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-01-28
RK2020-0045Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-01-28
RK2020-0044Synpunkter angående produktionsköket på Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionkontoretAvslutat2020-01-28
RK2020-0043Läkemedel fullmaktsgrupp och förhandlingar 2020ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2020-01-22
RK2020-0041Fråga Fatah AtroshiÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2020-01-20
RK2020-0040Förvaltningsplan Regionkontoret 2020ÄrendeHeléne BergerusRegionkontoretBehandlas2020-01-20
RK2020-0038Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-01-14
RK2020-0037Förvaltning DÄ 2021ÄrendeAnnika ErikssonRegionkontoretAvslutat2020-01-13
RK2020-0036Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-01-13
RK2020-0035Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-01-13
RK2020-0034Anonyma synpunkter till politiker - Region Uppsala 2020ÄrendeIngrid LarssonRegionkontoretAvslutat2020-01-13
RK2020-0032Begärda allmänna handlingar från Nyhetsbyrån Siren ÄrendeFahra CancarRegionkontoretAvslutat2020-01-10
RK2020-0031Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-01-10
RK2020-0030Överprövningsprocess mål nr 45-20ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-01-09
RK2020-0029Bekräftelse till Tillväxtverket om ekonomiska åtaganden 2019ÄrendeThomas ThunblomRegionkontoretAvslutat2020-01-09
RK2020-0028BIO-X Accelerate ÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2020-01-09
RK2020-0027Misstänkt dataintrångÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat från handläggare2020-01-09
RK2020-0026Utökad åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-01-09
RK2020-0025Utökad åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2020-01-08
RK2020-0024AB Transitio årsstämma 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2020-01-08
RK2020-0023Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-01-08
RK2020-0022Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-01-08
RK2020-0021Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslut 2020ÄrendeHelén FelgerRegionkontoretBehandlas2020-01-07
RK2020-0020Inkomna och besvarade mejl o post för kännedom till hälso- och sjukvårdsavdelningen 2020ÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat2020-01-07
RK2020-0019Diverse post läkemedel 2020ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2020-01-07
RK2020-0018FörhandlingsframställanÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-01-07
RK2020-0017Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-01-03
RK2020-0016Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-01-03
RK2020-0015Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-01-03
RK2020-0014Region Uppsalas grönytor med avseende på biologisk mångfaldÄrendeZandra FalckRegionkontoretBehandlas2020-01-03
RK2020-0013Inkomna synpunkterÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2020-01-03
RK2020-0011Synpunkter vidarebefordrade till verksamheten 2020ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2020-01-02
AS2020-0025Samverkansprotokoll SAMO 2020ÄrendeAnna WadenhovRegionkontoretAvslutat2020-01-02
RK2020-0010Yrkande 6a a - 2020ÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretAvslutat2020-01-02
RK2020-0009Begärda handlingar 2020ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2020-01-02
RK2020-0008Besvarade mejl 2020ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2020-01-02
RK2020-0007IVO-ärenden 2020ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2020-01-02
RK2020-0006Arbetsmiljöverket 2020 - beslut för kännedomÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretAvslutat2020-01-02
RK2020-0005Ekonomidirektörsbeslut 2020ÄrendeSanna BergkvistRegionkontoretBehandlas2020-01-02
RK2020-0004Regiondirektörsbeslut 2020ÄrendeSandra WiströmRegionkontoretBehandlas2020-01-02
RK2020-0003Inbjudningar 2020ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2020-01-02
RK2020-0002Pressmeddelande 2020ÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretAvslutat2020-01-02
RK2020-0001Attestanter 2020ÄrendeRobin Danielsson KällmarkRegionkontoretAvslutat2020-01-02
RK2019-0256Synpunkter på informationsfilmÄrendeMarie-Charlotte StenbornRegionkontoretBehandlas2019-12-23
RK2019-0255Överprövningsprocess mål nr 8242-19ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretAvslutat2019-12-18
RK2019-0254Avtal läkemedel DupixentAvtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2019-12-18
RK2019-0253Ombudsfunktionen i Journalen via nätet för God man ÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-12-17
RK2019-0252Enkät om arbetet med mänskliga rättigheterÄrendeAnita HanssonRegionkontoretAvslutat2019-12-17
RK2019-0251TestAvtalsärende RegionkontoretBehandlas2019-12-17
RK2019-0250TomtÄrendeDominique NilssonRegionkontoretMakulerat2019-12-16
RK2019-0249Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-12-13
RK2019-0248Avtal läkemedel YervoyAvtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2019-12-13
RK2019-0247Överprövning av avbrytandebeslut, dnr VF2019-0003ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-12-12
RK2019-0246Region Uppsala Innovation - Överlåtelseavtal 2019Avtalsärende Maria GrayRegionkontoretAvslutat2019-12-11
RK2019-0245Förfrågan om rehabilitering från Region StockholmÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2019-12-10
RK2019-0244Avtal Regionfakta 2020Avtalsärende Kim ScharafinskiRegionkontoretAvslutat2019-12-09
RK2019-0243Fråga om samtyckeÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2019-12-06
RK2019-0242Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-12-06
RK2019-0241OrienthälsanÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2019-12-05
RK2019-0240Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-12-05
RK2019-0239Uppdragsbeskrivning Samråd HSVOÄrendeJan AnderssonRegionkontoretBehandlas2019-12-05
RK2019-0238Avtal läkemedel KadcylaAvtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2019-12-04
RK2019-0237Häva förseglingÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2019-12-03
RK2019-0236Polisanmälan - tillgrepp i soprumÄrendePeter HelgessonRegionkontoretBehandlas2019-12-02
RK2019-0235Initiera utredning om närvårdsplatser i Älvkarleby kommunÄrendeJan AnderssonRegionkontoretAvslutat2019-11-29
RK2019-0234Avtal läkemedel ZejulaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2019-11-28
RK2019-0233Avtal läkemedel MekinistAvtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2019-11-28
RK2019-0232Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-11-28
RK2019-0231TomtÄrendeDominique NilssonRegionkontoretMakulerat2019-11-22
RK2019-0230Förlängning avtal läkemedel JinarcAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-11-20
RK2019-0229UtdragÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2019-11-20
RK2019-0228Enkät EU-kommissionen Request for information under the Merger Regulation Case M.9461 ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-11-18
RK2019-0227Begäran om registerutdragÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2019-11-14
RK2019-0225Misstänkt dataintrång - kvinnosjukvården Akademiska sjukhusetÄrendeMats HolmbergRegionkontoretAvslutat2019-11-12
RK2019-0224Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-11-08
RK2019-0223Begäran om handlingar AS2018-0588 - VF2018-0008ÄrendeMats HolmbergRegionkontoretAvslutat2019-11-07
RK2019-0222Smart SpecialiseringsstrategiÄrendeToni JonssonRegionkontoretBehandlas2019-11-06
RK2019-0221Avtal Utvärderingsuppdrag Totalförsvarsövning 2020Avtalsärende Ulrika KumlienRegionkontoretMakulerat2019-11-05
RK2019-0220DirektåtkomstÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-11-04
RK2019-0219Polisanmälan - stöld av tjänstecykelÄrendePeter HelgessonRegionkontoretBehandlas2019-11-04
RK2019-0218Häva blockering av vårdnadshavareÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-11-04
RK2019-0217Konsultavtal Organisationskonsult E Kristiansen AB 2019-10-02-2020-05-31ÄrendeCarina BäckströmRegionkontoretBehandlas2019-11-04
RK2019-0216Konsultavtal ElisabethatRamsta AB 2019-10-02-2020-05-31ÄrendeCarina BäckströmRegionkontoretBehandlas2019-11-04
RK2019-0215Blockera journalen ÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2019-11-01
RK2019-0214Begränsa åtkomst till patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2019-10-31
RK2019-0213Enkät Nationella kvalitetsregisterÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-10-31
RK2019-0212Överklagande av beslut om allmänna handlingar - RK2019-0012-362ÄrendeMats HolmbergRegionkontoretAvslutat2019-10-31
RK2019-0211Avtal läkemedel AjovyAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-10-31
RK2019-0210Avtal läkemedel Yescarta inkl leveransavtalAvtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretAvslutat2019-10-31
RK2019-0209Misstänkt dataintrång - förlossningen Akademiska sjukhusetÄrendeMats HolmbergRegionkontoretAvslutat2019-10-31
RK2019-0208Personuppgiftsbiträdesavtal - Quickchannel ABAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2019-10-30
RK2019-0207Personuppgiftsbiträdesavtal - Explizit ABAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2019-10-30
RK2019-0206Avtal läkemedel OnpattroAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2019-10-29
RK2019-0205Avtal läkemedel TegsediAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2019-10-29
RK2019-0204Avtal läkemedel VyndaqelAvtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2019-10-29
RK2019-0203SekretessärendeÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2019-10-29
RK2019-0202Enkät från Socialstyrelsen avseende tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonalÄrendeIngrid PerssonRegionkontoretAvslutat2019-10-28
RK2019-0201Förlängning avtal läkemedel Kyprolis 2020Avtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-10-28
RK2019-0200Blockering av JvN samt låsa inloggÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2019-10-25
RK2019-0199Utbildningsdag om forskning, utveckling, utbildning och innovationÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2019-10-24
RK2019-0198SekretessärendeÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2019-10-24
RK2019-0197Tillsyn avseende bristen på sjukvårdsmaterialÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2019-10-24
LS2019-0543Post till och från Regiondirektörens stabÄrendeSanna BergkvistRegionkontoretAvslutat2019-10-23
RK2019-0196Begäran om registerutdragÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-10-23
RK2019-0195Synpunkter på tandvårdÄrendeDominique NilssonRegionkontoretAvslutat2019-10-22
RK2019-0194InnovationsmotorerAvtalsärende Maria CederbladRegionkontoretAvslutat2019-10-22
RK2019-0193Serviceavtal Canon - plan 3, rum 3023Avtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretAvslutat2019-10-21
RK2019-0192Personuppgiftsbiträdesavtal - Troman ABÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2019-10-21
RK2019-0191Synpunkter på stabslägeÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-10-18
RK2019-0190TolkförmedlingstjänstÄrendeTrifa KaderRegionkontoretAvslutat2019-10-18
RK2019-0189Spontanansökan ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-10-16
RK2019-0188Förlängd direktåtkomstÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-10-15
RK2019-0187Prognoser försäkringsmedicinska utredningar kalenderåret 2020ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2019-10-14
RK2019-0186Synpunkter ÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2019-10-14
RK2019-0185Strategiansvarig för vårdstrukturutvecklingen inom ramen för Effektiv och nära vård 2030ÄrendeÅsa HimmelsköldRegionkontoretBehandlas2019-10-14
RK2019-0184Utbegäran av allmän handlingÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-10-09
RK2019-0183Överprövning av upphandling dnr UPPH2019-0247ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-10-09
RK2019-0182Ansökningar Folkhälsomedel 2020ÄrendeAnita HanssonRegionkontoretAvslutat2019-10-08
RK2019-0181SekretessärendeÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretAvslutat2019-10-08
RK2019-0180Direktåtkomst till journalen via nätetÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2019-10-04
RK2019-0178Redovisning statsbidraget En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019 villkor 1 och 2ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2019-10-02
RK2019-0177Blockering och låsning av JvN/1177ÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2019-10-01
RK2019-0176Avtal läkemedel IdacioAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0175Förlängning avtal läkemedel ErelziAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0174Förlängning avtal läkemedel EnbrelAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0173Förlängning avtal läkemedel OlumiantAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0172Förlängning avtal läkemedel XeljanzAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0171Förlängning avtal läkemedel KuvanAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0170Förlängning avtal läkemedel EpclusaAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0169Förlängning avtal läkemedel SovaldiAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0168Förlängning avtal läkemedel VoseviAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0167Förlängning avtal läkemedel ZepatierAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0166Förlängning avtal läkemedel HarvoniAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0165Blockera JvN och låsa inlogg 1177ÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0164Blockering av JvN samt låsa konto 1177ÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0163Förlängd direktåtkomstÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-09-27
RK2019-0162Försegling och låsningÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-09-27
RK2019-0161Distributionstjänst för pressmeddelande - Via TTAvtalsärende Jessica ElgenstiernaRegionkontoretBehandlas2019-09-26
RK2019-0160Fullmakter TLV Region UppsalaÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-09-26
RK2019-0159Fråga om dialog från Cortexia ABÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2019-09-25
RK2019-0158E-tjänstelyftet ÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2019-09-24
RK2019-0157Uppdaterade avtal och villkor med E-hälsomyndigheten för regioner och kommunerÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2019-09-24
RK2019-0156Häva förseglingÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2019-09-24
LS2019-0510Blockering av vårdnadshavareÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-09-19
RK2019-0155It-system för kommunikation - Pro NewsroomÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretAvslutat2019-09-19
RK2019-0154Samarbetsavtal We_changeAvtalsärende Martina MelanderRegionkontoretAvslutat2019-09-18
RK2019-0153Ansökan om placeringsbeslutÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2019-09-18
RK2019-0152Självdeklaration - uppfyllande av krav i överenskommelsen om klagomålssystemÄrendeBarbro NordströmRegionkontoretAvslutat2019-09-18
RK2019-0151Rättsosäker AFUÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2019-09-17
RK2019-0149Stadgar för stiftelse nr 8 Törnlunds stiftelseÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-09-16
LS2019-0493Förlängd direktåtkomstÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-09-13
RK2019-0148Inbjudan från statsrådet Hans Dahlgren: EU-forum 23 oktober 2019ÄrendeTomas StavbomRegionkontoretAvslutat2019-09-12
LS2019-0484Hävning av låst kontoÄrendeLouise ArodénRegionkontoretMakulerat2019-09-09
RK2019-0147Överklagan av Region Uppsalas listningsbeslutÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-09-06
RK2019-0146Protokoll från Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ÄrendeMaj SölvesdotterRegionkontoretAvslutat2019-09-06
RK2019-0145Utdebitering av förvaltningskostnaderna för Nyps 2019ÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretAvslutat2019-09-03
RK2019-0144Begärda handlingar från SirenÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-09-03
RK2019-0143Beslut om avvisning av ansökan om utgivningsbevis för databas 19/01753ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretAvslutat2019-09-02
RK2019-0142Fullmakt att föra talan i överprövningsmålÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-08-29
RK2019-0141Överprövningsprocess mål nr 5516-19 m.fl. ("Dos Öppenvård")ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-08-29
LS2019-0461TomtÄrendeJennie LarssonRegionkontoretMakulerat2019-08-27
LS2019-0459Svar till invånareÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-08-27
LS2019-0457Häva blockeringÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-08-26
RK2019-0140Begäran om registerutdragÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-08-23
RK2019-0139SAMLA - personalföreträdare i nämnderÄrendeJessica BräckRegionkontoretBehandlas2019-08-22
LS2019-0448Häva blockering av vårdnadshavareÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-08-21
RK2019-0138Barnvaccinationsprogram 2018ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-08-21
LS2019-0446Införande av funktion för visselblåsningÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-08-19
LS2019-0442Hävning av förseglingÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-08-16
LS2019-0438Förlängd direktåtkomstÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-08-13
RK2019-0137Överenskommelse om rutin för samverkan i flerpartsmöte vid samordnad arbetslivsinriktad rehabiliteringÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2019-08-12
RK2019-0136Redaktör för Nationellt kliniskt kunskapsstöd 2019-04-01-2020-03-31 Erika SohtellÄrendeAnn-Charlott NormanRegionkontoretAvslutat2019-08-05
RK2019-0135Förfrågan datauttag forskningssyfteÄrendeÅsa HimmelsköldRegionkontoretBehandlas2019-07-19
RK2019-0134Utbegäran av allmänna handlingarÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-07-18
RK2019-0133Begäran om allmän handlingÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-07-15
RK2019-0130Begäran om registerutdragÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-06-28
RK2019-0129Microsoft EAS-avtal 2019Avtalsärende Annette HögströmRegionkontoretAvslutat2019-06-27
RK2019-0128Prognoser försäkringsmedicinska utredningar kalenderåret 2019ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2019-06-27
RK2019-0127Brev om bättre brukarsamverkanÄrendeEmma LennartssonRegionkontoretAvslutat2019-06-26
RK2019-0126Projekt: Nära vård onlineÄrendeDavid BorgestigRegionkontoretBehandlas2019-06-25
RK2019-0125Försäkringsavtal LÖF nr 2019-14Avtalsärende Anne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-06-25
RK2019-0124Flyttningar i Uppsala länÄrendeCaroline StrömbäckRegionkontoretAvslutat2019-06-25
RK2019-0123Rehabiliteringskoordinatorer specialistvårdÄrendeBirgitta RosbergRegionkontoretBehandlas2019-06-24
RK2019-0122Begäran om registerutdragÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-06-24
RK2019-0121Fordran mål nummer FT 4019-19ÄrendeMats HolmbergRegionkontoretAvslutat2019-06-20
RK2019-0120Implementation av nya Hjärtriktlinjer för FH Status år 2019ÄrendeErika SohtellRegionkontoretAvslutat2019-06-19
RK2019-0119Regionarkivets tillsyn 2018 med fokus på registreringÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-06-18
RK2019-0117Avtal läkemedel VerzeniosAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-06-17
RK2019-0116Avtal läkemedel ImnovidAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2019-06-17
RK2019-0115Avtal läkemedel CrysvitaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2019-06-17
RK2019-0114Information kring att upphandla sakkunnigt biträde till förtroendevalda revisorerÄrendeAnders KemblerRegionkontoretBehandlas2019-06-14
RK2019-0113Region Uppsala Innovation - överlåtelseavtalAvtalsärende Maria GrayRegionkontoretBehandlas2019-06-11
RK2019-0112Avtal läkemedel JiviAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-06-11
RK2019-0111Ersättningsanspråk Narkolepsi till följd av vaccination med Pandemrix 2009-2010ÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2019-06-10
RK2019-0110Byte av representant i Nationell SamverkanÄrendeÅsa HimmelsköldRegionkontoretBehandlas2019-06-07
RK2019-0109Bidragsansökan - FolkhälsoarkivetÄrendeChristina LindbergRegionkontoretAvslutat2019-06-05
RK2019-0108Synpunkt tidning 1177 VårdguidenÄrendeAnja PriceRegionkontoretBehandlas2019-06-05
RK2019-0107Kallelse ärende 2025-19 ÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-06-04
RK2019-0106Överprövning i mål nr 2972-19ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-06-03
RK2019-0105Avveckling av Kovis - överföring av personakter till D-safeÄrendeIngrid PerssonRegionkontoretBehandlas2019-05-29
RK2019-0104Redovisning till Riksrevisionen avseende handlingsplaner för sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014-2018ÄrendeJan AnderssonRegionkontoretBehandlas2019-05-22
LS2019-0324Förlängd direktåtkomstÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-05-22
RK2019-0103Förnyelse av varumärkesregistrering 403318ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-05-21
RK2019-0102Misstänkt dataintrångÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-05-16
RK2019-0101Framtagande av nationell samarbetsstruktur för Genomic Medicine Sweden (GMS)ÄrendeStaffan IslingRegionkontoretBehandlas2019-05-08
RK2019-0100Förlängning avtal läkemedel ZytigaAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-05-02
RK2019-0099Förlängning avtal läkemedel Xtandi Avtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-05-02
LS2019-0282Avtal läkemedel TranslarnaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2019-05-02
RK2019-0098Testbädd primärvård UppsalaAvtalsärende Maria CederbladRegionkontoretAvslutat2019-05-02
RK2019-0097Forum för Brukarinflytande Kunskapscentrum samarbete ÄrendeAnn-Charlott NormanRegionkontoretAvslutat2019-04-30
RK2019-0096Överprövning av upphandling av bemanningstjänsterÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-04-29
RK2019-0095Överenskommelse SMADIT Uppsala län 2019-2021Avtalsärende Jan AnderssonRegionkontoretAvslutat2019-04-29
RK2019-0093Tillsynsärende informationssäkerhet ÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretBehandlas2019-04-29
RK2019-0092Synpunkter kring personalÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2019-04-25
RK2019-0091NoTeB - Nordic Test Beds. Samarbetsprojekt Region Uppsala Innovation och Nordiska MinisterrådetAvtalsärende Maria CederbladRegionkontoretAvslutat2019-04-25
RK2019-0090Ett stärkt socialt företagande i Uppsala länÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretAvslutat2019-04-24
RK2019-0089Århundradets inrikespolitiska skandal- Uppsala medverkan politiska mord 2019ÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretAvslutat2019-04-17
RK2019-0088Begäran om allmän handling - bilagor till anbudÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-04-16
RK2019-0087Polisanmälan avseende förfalskande av rekommendationsbrevÄrendeMats HolmbergRegionkontoretAvslutat2019-04-16
RK2019-0086Verksamhetsplan Regiongemensam arkivarieÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretAvslutat2019-04-16
RK2019-0085SynpunkterÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-04-10
RK2019-0084Tillförordnad chef för avd. forskning, innovation och näringsliv vid Regionkontoret 2019ÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretAvslutat2019-04-04
LS2019-0224Blockera vårdnadshavare, låsa kontoÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-04-02
RK2019-0083Avtal läkemedel MektoviAvtalsärende Tomas EnokssonRegionkontoretBehandlas2019-03-29
RK2019-0082Begäran om registerutdragÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2019-03-28
LS2019-0214Låsa konto och blockering av journalen via nätetÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-03-28
RK2019-0081Avtal om samverkan kring ekonomiska medel för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner Avtalsärende Jan AnderssonRegionkontoretAvslutat2019-03-27
RK2019-0080MakulerasAvtalsärende Maria GrayRegionkontoretMakulerat2019-03-27
RK2019-0079Beslut om rekvirering av medel avseende projektet "Drift och utveckling Regionalt Exportcentrum Uppsala Län 2019"ÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2019-03-25
RK2019-0077Bevakningsförfarande i konkursÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-03-20
RK2019-0076Besök av kör - Villa de las Rozas ChoirÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretAvslutat2019-03-20
LS2019-0187Förlängd direktåtkomstÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-03-15
RK2019-0075Nationell kunskapsstyrning ÄrendeJohanna WoltjerRegionkontoretBehandlas2019-03-15
RK2019-0074Begäran om registerutdragÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-03-14
RK2019-0073Begäran om allmän handling, e-postÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-03-14
RK2019-0072Överprövningsprocess mål nr 1460-19, dnr VF2018-0003 (undertrycksbehandling/NPWT)ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-03-14
RK2019-0071Avtal läkemedel RevlimidAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2019-03-13
RK2019-0070Viljeinriktning om samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region UppsalaÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2019-03-12
RK2019-0069Beslut utbetalning statsbidrag sjukskrivning och rehabilitering 2018ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2019-03-12
RK2019-0068Begäran om uppgifter kring fordon - Region UppsalaÄrendeJan WikströmRegionkontoretAvslutat2019-03-12
RK2019-0067Avtal läkemedel VPRIVAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2019-03-12
RK2019-0066Läkemedelsärende förskrivning GävleborgÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-03-11
RK2019-0065Samarbetsavtal för Världsklass UppsalaÄrendeToni JonssonRegionkontoretBehandlas2019-03-08
RK2019-0064Kallelse till årsmöte i trafiksäkerhetsorganisationen NTF Öst 2019-03-28 ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-03-07
RK2019-0063Hyreskontrakt - Medicon Village Fastighets ABAvtalsärende Andreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2019-03-05
RK2019-0062Totalförsvarsövning 2020ÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2019-03-04
RK2019-0061Underlag om strategiska områden för klimatÄrendeMarta FallgrenRegionkontoretAvslutat2019-03-04
RK2019-0060Information från Arbetsförmedlingens generaldirektörÄrendeEva WikströmRegionkontoretAvslutat2019-03-01
RK2019-0059Enkät om hjälp för våldtagna mänÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretAvslutat2019-02-28
RK2019-0058Avtal avaktiveringstjänst vacciner Oriola Sweden ABAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2019-02-27
RK2019-0057Överklagande av Migrationsverkets beslut rörande statlig ersättning för varaktig vårdÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-02-27
RK2019-0056Synpunkter på 1177ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-02-26
RK2019-0055Reglab 2019-2022ÄrendeCaroline StrömbäckRegionkontoretAvslutat2019-02-26
RK2019-0053AB Transitio årsstämma 2019ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-02-25
RK2019-0052Viktig information angående NIS-direktivet från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)ÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretAvslutat2019-02-25
RK2019-0051Inkomna och besvarade mejl till hälso- o sjukvårdsavdelningen 2019ÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat2019-02-25
RK2019-0049Information från Skatteverket om utbetald kommunalskattÄrendeEmma LennartssonRegionkontoretBehandlas2019-02-23
RK2019-0048Stadgar Akademiska sjukhusets barnfondÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-02-22
RK2019-0047LÖFs statistik för 2018ÄrendeEmma LennartssonRegionkontoretBehandlas2019-02-21
LS2019-0136Låsning och förseglingÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-02-20
RK2019-0046Fråga kring avtal med SMART psykiatriÄrendeAnja Bergman-KyllönenRegionkontoretAvslutat2019-02-20
RK2019-0045Stiftelsen Leufsta-Avtal och stadgarÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-02-20
RK2019-0043Uppdrag respektive erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitikenÄrendeChristina LindbergRegionkontoretAvslutat2019-02-18
RK2019-0042Synpunkter på utskrivningÄrendeMats HolmbergRegionkontoretAvslutat2019-02-18
LS2019-0126Häva försegling av journalÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-02-18
RK2019-0041Universitetslektor i funktionshinder med kliniska arbetsuppgifterAvtalsärende Andreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2019-02-13
RK2019-0040Samla 2019ÄrendeSanna BergkvistRegionkontoretBehandlas2019-02-13
RK2019-0039Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2019ÄrendeMats HolmbergRegionkontoretAvslutat2019-02-12
RK2019-0038Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2019, utfall decemberÄrendeAnna SandströmRegionkontoretAvslutat2019-02-12
RK2019-0037SamarbetsnämndenÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretAvslutat2019-02-12
RK2019-0036Dataskyddsombudets besvarade mejlÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2019-02-06
LS2019-0102Förfrågan från invånare ang receptförnyelseÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-02-06
RK2019-0035Avtal avaktiveringstjänst vacciner Tamro ABAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2019-02-05
LS2019-0092Försegling av JournalÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-02-01
RK2019-0033Tilläggsavtal avtal läkemedel TagrissoAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-01-30
RK2019-0032Sverige 2019 mörklagd hepatit C- och vård skandalÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretAvslutat2019-01-24
RK2019-0031Läkemedel fullmaktsgrupp, nationell samverkan och förhandlingar 2019ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-01-22
RK2019-0028Biträdesavtal Cytburken RCC VästAvtalsärende Pierre CondeRegionkontoretAvslutat2019-01-15
RK2019-0026Inkommen post läkemedel 2019ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-01-14
RK2019-0025Begärda allmänna handlingar från Nyhetsbyrån SirenÄrendeFahra CancarRegionkontoretAvslutat2019-01-14
RK2019-0024Omorganisering ULICAvtalsärende Ann-Charlott NormanRegionkontoretAvslutat2019-01-09
LS2019-0048Förlängd direktåtkomstÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2019-01-09
RK2019-0023Förvaltningsplaner för 2019ÄrendeHeléne BergerusRegionkontoretBehandlas2019-01-09
RK2019-0022Avtal om nyttjande av information från kunskapsstödet Janusmed riskprofilAvtalsärende Ann-Charlott NormanRegionkontoretAvslutat2019-01-09
RK2019-0021Avtal uppdragsutbildning Behandling och omvårdnad vid hjärtsvikt 7,5 hp, avancerad nivåAvtalsärende Ann-Charlott NormanRegionkontoretAvslutat2019-01-09
RK2019-0019Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslut 2019ÄrendeHelén FelgerRegionkontoretAvslutat2019-01-08
RK2019-0018Leverera handlingar/dokument 2019ÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat2019-01-08
RK2019-0017GAP-analys Systematiskt informationssäkerhet i Region Uppsalas verksamhetÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretBehandlas2019-01-07
RK2019-0016Begäran om förhandling enligt MBL 10 och 64 § - Hindrande av skyddsombudÄrendeJosefin TengbladRegionkontoretAvslutat2019-01-04
RK2019-0015Inkommen post synpunkter/vidarebefodradÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-01-02
RK2019-0014Besvarade mejl 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0013Yrkande 6a a - 2019ÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0012Begärda allmänna handlingar 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0011Protokoll Beredningen för Demokrati, Jämställdhet och Integration 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0010Kallelser och protokoll Region Uppsalas Pensionärsråd 2019ÄrendeEmilie SundellRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0009Protokoll Rådet för delaktighet 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0008Protokoll Patientnämnden 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0007Ärenden från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0006Arbetsmiljöverket - 2019ÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0005Ekonomidirektörsbeslut 2019ÄrendeSanna BergkvistRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0004Regiondirektörsbeslut 2019ÄrendeDerya GenelRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0003Inbjudningar 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0002Pressmeddelande 2019 Region UppsalaÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0001Attestanter 2019ÄrendeSolveig IsakssonRegionkontoretAvslutat2019-01-01
LS2018-0780Förlängd direktåtkomstÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-12-27
LS2018-0779Häva blockering/förseglingÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-12-27
LS2018-0778Häva blockeringÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-12-27
LS2018-0761Försegling/Hävning av försegling av journal?ÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-12-14
RK2018-0002Test ärende med sekretess, AnnikaÄrendeAnnika ErikssonRegionkontoretBehandlas2018-12-11
RK2018-0001Test ärende utan sekretess, AnnikaÄrendeAnnika ErikssonRegionkontoretBehandlas2018-12-11
LS2018-0728Avtal läkemedel PraluentAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2018-11-30
LS2018-0727Avtal läkemedel RepathaAvtalsärende Thomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2018-11-30
LS2018-0711BlockeringÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-11-26
LS2018-0709BlockeringÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-11-26
LS2018-0703BlockeringÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-11-22
LS2018-0702BlockeringÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-11-22
LS2018-0693DirektåtkomstÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-11-16
LS2018-0684Försegling Häva förseglingÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-11-13
LS2018-0660DirektåtkomstÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-11-01
LS2018-0643Glokala SverigeÄrendeCaroline StrömbäckRegionkontoretAvslutat2018-10-24
LS2018-0629Korrespondens kring direkt åtkomst - kompletteringÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-10-15
LS2018-0608Försegla/Hävning av förseglingÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-10-05
LS2018-0599Förlängd direktåtkomst ÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-10-03
LS2018-0597Försegling/Hävning av förseglingÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-10-03
LS2018-0594Försegling/Hävning av försegling av journalÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-10-02
LS2018-0593Försegling/Hävning av försegling av journalÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-10-02
LS2018-0579Test av rutinÄrendeLouise ArodénRegionkontoretAvslutat2018-09-24
LS2018-0552Frågor kring högkostnadsskydd för utlandsboende ÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat2018-09-19
LS2018-0542Löneläge sterilteknikerÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat2018-09-13
RUN2018-0091Vård- och omsorgscollege, omcertifieringÄrendeKim ScharafinskiRegionkontoretAvslutat2018-08-10
LS2017-0696Avtal läkemedel SpinrazaÄrendeThomas LindqvistRegionkontoretBehandlas2017-12-21
LS2017-0574Matchat yrkesvux - ESF-ansökanÄrendeKim ScharafinskiRegionkontoretAvslutat2017-11-01