Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
RK2020-00265Synpunkter angående vård av maka 2019-2020ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretBehandlas2020-07-31
RK2020-00264Avtal läkemedel nab-paklitaxelAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-07-29
RK2020-00263Ansökan affilierad medlem International Horizon Scanning InitiativeÄrendeSofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-07-29
RK2020-00262SekretessärendeÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretBehandlas2020-07-17
RK2020-00261Utöka åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeChristina HermansRegionkontoretBehandlas2020-07-16
RK2020-00260Hyresavtal Canon kopieringsmaskin plan 2 Avtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-07-16
RK2020-00259Ansökan om överprövning av UPPH2020-0091, "Programme document"ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretBehandlas2020-07-14
RK2020-00258Begäran ATL § 19a om nödfallsövertidÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretBehandlas2020-07-14
RK2020-00257Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat från handläggare2020-07-13
RK2020-00256Idékraft på Akademiska sjukhusetAvtalsärende Andreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2020-07-13
RK2020-00255SkattningsskalorÄrendeJenny UlanderRegionkontoretBehandlas2020-07-13
RK2020-00254Skrivelse om våld i nära relationerÄrendeKlara EllströmRegionkontoretBehandlas2020-07-10
RK2020-00253Begäran om registerutdragÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2020-07-10
RK2020-00252Begäran om utlämnande av allmän handling för upphandling av Programme document, UPPH2020-0091ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretAvslutat2020-07-09
RK2020-00251Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-07-06
RK2020-00250Överklagande av listningsbeslutÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretBehandlas2020-07-02
RK2020-00249Hyresavtal Canon plan 1 norrAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-07-02
RK2020-00247ATEA - LeveransavtalAvtalsärende Charlotta HallRegionkontoretBehandlas2020-07-01
RK2020-00246Utredning kring hantering av privata vårdgivare - slutrapportÄrendeCharlotta HallRegionkontoretBehandlas2020-07-01
RK2020-00245Letter of authorizationÄrendeCharlotta HallRegionkontoretBehandlas2020-06-30
RK2020-00244Utökad åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretBehandlas2020-06-30
RK2020-00243Microsoft Enterprise Services Work Order - 6SWE184-165624-190062Avtalsärende Charlotta HallRegionkontoretBehandlas2020-06-30
RK2020-00242Utökad åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretBehandlas2020-06-30
RK2020-00241Föranmälan - Inspektion med anledning av framställan om nödfallsövertid (ärende 2020/038423)ÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretBehandlas2020-06-30
RK2020-00240Akut behov av beslutsstöd och gemensamt omhändertagande för gruppen långtidssjuka i covid-19ÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-06-29
RK2020-00239Överprövningsprocess mål nr 4425-20ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretAvslutat2020-06-25
RK2020-00238Överprövningsprocess mål nr 4419-20ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-06-25
RK2020-00237Utökad åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretBehandlas2020-06-25
RK2020-00236Försegling av journalen via nätetÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-06-24
RK2020-00235Folkhälsomedel - 2021ÄrendeChristina LindbergRegionkontoretBehandlas2020-06-22
RK2020-00234Extra medel testbäddar, patientkontrakt, och Esther SimLabÄrendeMalin CondeRegionkontoretBehandlas2020-06-22
RK2020-00233Avtal läkemedel DarzalexAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-06-22
RK2020-00232Överenskommelse rotationspersonal - SkandionklinikenÄrendeMaria RosénRegionkontoretBehandlas2020-06-18
RK2020-00231Överprövningsprocess UPPH2020-00029ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-06-18
RK2020-00230Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-06-17
RK2020-00229Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-06-17
RK2020-00228Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-06-16
RK2020-00227Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-06-16
RK2020-00226Akuten på Akademiska sjukhusetÄrendeDominique NilssonRegionkontoretBehandlas2020-06-16
RK2020-00225Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-06-15
RK2020-00224Begränsat åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-06-15
RK2020-00223Utökad åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretBehandlas2020-06-10
RK2020-00222Framställan enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen om begäran av arbetsmiljöåtgärder avseende nödfallsövertidÄrendeJohannes IsakssonRegionkontoretBehandlas2020-06-10
RK2020-00221Frågor angående utökad testning för Covid -19ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretBehandlas2020-06-09
RK2020-00220Utöka åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-06-09
RK2020-00219Borderlight/PrimlightÄrendeCharlotta HallRegionkontoretBehandlas2020-06-08
RK2020-00218Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-06-04
RK2020-00217Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-06-04
RK2020-00216Protokoll läkemedelskommittéÄrendeAnncharlotte GrudénRegionkontoretBehandlas2020-06-04
RK2020-00215Begäran om utlämning av patientdata för studie av läkemedelsexponering inom sluten vård i Region UppsalaÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-06-03
RK2020-00214Rekryteringar 2020Avtalsärende Johan von KnorringRegionkontoretBehandlas2020-06-03
RK2020-00213Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-06-01
RK2020-00212Överenskommelse avseende signalskyddschefsansvarÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2020-06-01
RK2020-00211Ansökan om överprövning gällande VF2019-0007 Diabetesmaterial FR:s mål nr 3629-20ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretBehandlas2020-05-29
RK2020-00210Ansökan om överprövning gällande VF2019-0007 Diabetesmaterial FR:s mål nr 3627-20ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretBehandlas2020-05-29
RK2020-00209Skrivelse ang Mellansvenskt läkemedelsforum 2020ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-05-29
RK2020-00208Inera - Utvecklingsavtal SMS-funktion för 1177 vårdguiden på telefonAvtalsärende David BorgestigRegionkontoretBehandlas2020-05-29
RK2020-00207Avtal läkemedel ZytigaAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00206Avtal läkemedel Octanate LVAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00205Avtal läkemedel OctanateAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00204Avtal läkemedel NuwiqAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00203Avtal läkemedel NovoEightAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00202Avtal läkemedel KovaltryAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00201Avtal läkemedel XtandiAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00200Avtal läkemedel ReFacto AFAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00199Avtal läkemedel AdvateAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00198Avtal läkemedel AdynoviAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00197Avtal läkemedel AfstylaAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00196Avtal läkemedel EloctaAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00195Avtal läkemedel EsperoctAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00194Avtal läkemedel JiviAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00193Digitaliseringsdirektörsbeslut 2020ÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00192Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-05-28
RK2020-00191Nationell vägledning för vädervarningarÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2020-05-28
RK2020-00190Begäran om uppgifter av skyddsombud - SACOÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretBehandlas2020-05-26
RK2020-00189Serviceavtal Canon plan 2 norrAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-05-26
RK2020-00188Serviceavtal för kopieringsmaskin Canon plan 1 norrAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-05-26
RK2020-00187Från en samling fd folkhögskoleelever - WikÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionkontoretAvslutat2020-05-26
RK2020-00186Beslut om ekonomiskt stöd avseende projekt Giftfria leksaker - Region UppsalaÄrendeMarta FallgrenRegionkontoretBehandlas2020-05-25
RK2020-00185Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-05-19
RK2020-00184Direktåtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-05-19
RK2020-00183Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-05-15
RK2020-00182Överprövningsprocess Dos - avbrytandeÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-05-14
RK2020-00181Konsekvensbedömning personuppgiftsbehandlingÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2020-05-14
RK2020-00180Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-05-13
RK2020-00179HSVO tjänsteledning 2020ÄrendeÅsa DahlénRegionkontoretBehandlas2020-05-12
RK2020-00178Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretBehandlas2020-05-08
RK2020-00177Licensavtal rörande nyttjande av nationell databas för mätning av säkerhetsklimatÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-05-08
RK2020-00176Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-05-08
RK2020-00175Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-05-08
RK2020-00174Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-05-08
RK2020-00173Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-05-07
RK2020-00172Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-05-07
RK2020-00171Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-05-07
RK2020-00170Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-05-07
RK2020-00169Begäran om registerutdragÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2020-05-06
RK2020-00168Bemyndigande att ingå avtal mellan staten och Europeiska kommissionen om EU-gemensamma upphandlingar för att säkerställa tillgång till vaccin mot Covid-19ÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-05-05
RK2020-0167Kartläggning - nätavtalÄrendeCharlotta HallRegionkontoretBehandlas2020-05-04
RK2020-0166Frågor om likabehandlingÄrendeAmelie RahbekRegionkontoretBehandlas2020-04-30
RK2020-0165Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-04-29
RK2020-0164Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-04-29
RK2020-0163Blockera vårdnadshavares tillgång till journalen via nätet och 1177ÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-04-29
RK2020-0161Försäkringsmedicinska utredningarÄrendeShiva AydinRegionkontoretMakulerat2020-04-28
RK2020-0160Uppföljningsverktyg för hälso- och sjukvården, Covid-19Avtalsärende Mikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-04-28
RK2020-0159Uppsägning av samtliga lokala kollektivavtal rörande turordning vid arbetsbristÄrendeMaria RosénRegionkontoretBehandlas2020-04-28
RK2020-0158Försäkringsmedicinska utredningarAvtalsärende Shiva AydinRegionkontoretMakulerat2020-04-28
RK2020-0157Underlag inför beslut om ev. neddragning av busslinjerÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-04-24
RK2020-0156Kunskapsstöd för civila samhälletÄrendeChristina LindbergRegionkontoretAvslutat2020-04-24
RK2020-0155Upphävning av skyddstopp för handspritÄrendeMaria RosénRegionkontoretBehandlas2020-04-24
RK2020-0154Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-04-23
RK2020-0153Utöka åtkomst till elektroniskt patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-04-23
RK2020-0152Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-04-23
RK2020-0151Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-04-23
RK2020-0150Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-04-23
RK2020-0149Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-04-23
RK2020-0148§6 6a Inför skyddsutrustnigÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretBehandlas2020-04-22
RK2020-0147Läkemedel - komplettering UPPH2019-0417ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretBehandlas2020-04-22
RK2020-0146Misstänkt dataintrång - Flogsta vårdcentral, Nära vård och hälsaÄrendeMats HolmbergRegionkontoretBehandlas2020-04-22
RK2020-0145Utökad åtkomst till elektronisk patientjournalÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-04-22
RK2020-0144Covid-19 - InformationÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-04-22
RK2020-0143Föreläggande 2020/058095ÄrendeMaria RosénRegionkontoretBehandlas2020-04-21
RK2020-0142RSSL - beslut, Aktivering allvarlig händelse och katastrofberedskap, FFU VC punkt 4.24ÄrendeAnja Bergman-KyllönenRegionkontoretBehandlas2020-04-21
RK2020-0141Funktionshyresavtal - Gröna växter Regionens husAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-04-20
RK2020-0140Begränsa åtkomst till elektronisk journalinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-04-17
RK2020-0139Mobila provtagningstjänsterAvtalsärende Shiva AydinRegionkontoretMakulerat2020-04-17
RK2020-0137Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-04-17
RK2020-0136Beslut av regionövergripande riktlinje för videolösning i Region UppsalaÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-04-17
RK2020-0135Redaktör för Nationellt kliniskt kunskapsstöd 2020-04-01-2020-12-31 Erika SohtellAvtalsärende Ann-Charlott NormanRegionkontoretBehandlas2020-04-15
RK2020-0134Hemställan om underlag till nationell lägesbildÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2020-04-14
RK2020-0133Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeAnna WollinRegionkontoretBehandlas2020-04-14
RK2020-0132Häva begränsad åtkomst till elektronisk patientjournalÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-04-07
RK2020-0131Avtal - sjukhusapotek för leverans av läkemedel för kliniska prövningarÄrendeSofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-04-07
RK2020-0130Corona hälso- och sjukvårdsavdelningenÄrendeHelén FelgerRegionkontoretBehandlas2020-04-07
RK2020-0129Rapport om minoritetspolitikens utveckling år 2019 ÄrendeRebecca FredrikssonRegionkontoretBehandlas2020-04-06
RK2020-0128Begränsa åtkomst till elektronisk patientjournalÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-04-06
RK2020-0127Registeruppgifter till den nationella samordningsfunktionen för intensivvårdsplatserÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-04-03
RK2020-0126Fördelning och plan för utbetalning av statsbidraget Rådgivning och annat stöd för 2020 ÄrendeRobin Danielsson KällmarkRegionkontoretBehandlas2020-04-03
RK2020-0125Blockera vårdnadshavares åtkomst till journalen via nätetÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-04-02
RK2020-0124Hyresavtal Uniflow skanning plan 1 norrAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-04-01
RK2020-0123Hyresavtal Uniflow meap skanning plan 4 norrAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-04-01
RK2020-0122Begränsa åtkomst till journalen via nätetÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-04-01
RK2020-0121TomtÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2020-03-31
RK2020-0120Skrivelse angående vårdcentraler i Enköping, konsekvensanalys, riskbedömning och förslag pga coronaÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-03-27
RK2020-0119AV och IVA nya direktiv betr. visirÄrendeInge BruceRegionkontoretBehandlas2020-03-27
RK2020-0118Uppföljning av läkemedelsförskrivning via arbetsplatskoder för fritidsförskrivningÄrendeAnna Karin LidehällRegionkontoretBehandlas2020-03-26
RK2020-0117Stöd i avtalsfrågorÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2020-03-26
RK2020-0116Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Covid-19 analyserÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2020-03-25
RK2020-0115Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-03-24
RK2020-0114Överklaga tillsättningen av tjänsten som objektspecialist till avdelningen för bild- och informationssystem referens LRC26/2019ÄrendeSven ÅngquistRegionkontoretBehandlas2020-03-24
RK2020-0113Möjliga åtgärder kopplade till den akuta arbetsmarknadssituationenÄrendeMaria RosénRegionkontoretBehandlas2020-03-24
RK2020-0112Information till allmänheten med anledning av coronavirusetÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2020-03-23
RK2020-0111Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-03-23
RK2020-0110Överenskommelse avseende svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologiÄrendeHelén FelgerRegionkontoretBehandlas2020-03-20
RK2020-0109Begränsa åtkomst till elektronisk patientjournalÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-03-19
RK2020-0108Inkomna förfrågningar angående Covid -19ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretBehandlas2020-03-19
RK2020-0107Begäran om registerutdragÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2020-03-19
RK2020-0106Överprövning av upphandling av skyltar UPPH2019-0308ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretAvslutat2020-03-19
RK2020-0105Förlängd direktåtkomstÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-03-17
RK2020-0104TomtÄrendeDominique NilssonRegionkontoretBehandlas2020-03-16
RK2020-0103Utöka åtkomst till elektronisk patientinformation ÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-03-12
RK2020-0102Protokoll från Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregionÄrendeAgneta EklundRegionkontoretBehandlas2020-03-12
RK2020-0101Erasmus projekt invitationÄrendeCaroline StrömbäckRegionkontoretBehandlas2020-03-12
RK2020-0100Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-03-11
RK2020-0099Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-03-11
RK2020-0098Undertecknande av avtal om internationellt samarbete för gemensam upphandling av medicinska produkterÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2020-03-10
RK2020-0097Ansökan om representationsbidrag - Arkivveckan 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2020-03-10
RK2020-0096Ägarrådsmöte AB Transitio ÄrendeAngelica WiklundRegionkontoretBehandlas2020-03-10
RK2020-0095TomtÄrendeDominique NilssonRegionkontoretBehandlas2020-03-10
RK2020-0094Statsbidrag till Region Uppsala 2020ÄrendeRobin Danielsson KällmarkRegionkontoretBehandlas2020-03-10
RK2020-0093Överprövningsprocess mål nr 1518-20, 1520-20 m.fl.ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-03-09
RK2020-0092InvånarfrågaÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-03-09
RK2020-0091Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-03-09
RK2020-0090Förlängd direktåtkomstÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-03-05
RK2020-0089Förlängd direktåtkomstÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-03-05
RK2020-0088Synpunkter angående vårdenÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2020-03-05
RK2020-0087Avtal processtöd rehabiliteringskoordinatorAvtalsärende Birgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2020-03-05
RK2020-0085InnovationskompetensAvtalsärende Andreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2020-03-02
RK2020-0084Utbegäran av allmän handlingÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-02-27
RK2020-0083Begäran om registerutdragÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2020-02-26
RK2020-0082Brev från Uppsala tingsrätt i Ä 284-20 ÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2020-02-26
RK2020-0081Uppgifter för SKR:s kartläggning av regionalt utvecklingskapitalÄrendeCaroline StrömbäckRegionkontoretBehandlas2020-02-25
RK2020-0080Eventuell personuppgiftsincident IneraÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretBehandlas2020-02-21
RK2020-0079Eventuell personuppgiftsincident IneraÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretBehandlas2020-02-21
RK2020-0078Eventuell personuppgiftsincident IneraÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretBehandlas2020-02-21
RK2020-0077Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-02-20
RK2020-0076Begäran om riktlinjer kring Regionens fördelning av vårdmomsÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-02-20
RK2020-0075Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnna WollinRegionkontoretAvslutat2020-02-20
RK2020-0073LÖFs statistik för 2019ÄrendeSanna BergkvistRegionkontoretBehandlas2020-02-18
RK2020-0072Synpunkter kring personalföreträdares närvarorätt vid styrelsers/nämnders sammanträdeÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretAvslutat2020-02-18
RK2020-0071Utökad åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-02-17
RK2020-0070Utlämnande av personuppgiftsbiträdesavtal ÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretBehandlas2020-02-14
RK2020-0069Lägesbilder CoronaÄrendeStefan LindhRegionkontoretBehandlas2020-02-14
RK2020-0068Kallelse till årsmöte i trafiksäkerhetsorganisationen NTF Öst 2020-03-31ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretAvslutat2020-02-13
RK2020-0067Remiss från Tillväxtverket om gemensamt personuppgiftsansvarÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2020-02-12
RK2020-0065Verksamhetsplan för Regionkontoret 2020ÄrendeAnna SandströmRegionkontoretBehandlas2020-02-12
RK2020-0064Utöka åtkomst till elektronisk patientjournalÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-02-11
RK2020-0063Beslut om utbetalning enligt överenskommelsen en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2020-02-10
RK2020-0062Fullmakt för Ahlford AdvokatbyråÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2020-02-07
RK2020-0061Hyresavtal - Uniflow meap skanning - SmittskyddsenhetenAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2020-02-07
RK2020-0060Dataskyddsombudets besvarade e-postÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretBehandlas2020-02-07
RK2020-0059Synpunkter angående svarÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2020-02-06
RK2020-0058Frågor från KonkurrensverketÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-02-06
RK2020-0057Avtal läkemedel KyprolisAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-02-04
RK2020-0056BeslutÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat från handläggare2020-02-04
RK2020-0055Cisco EA-avtalAvtalsärende Annette HögströmRegionkontoretBehandlas2020-02-04
RK2020-0054Mälardalsrådets rådsmöte 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2020-02-03
RK2020-0053Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-02-03
RK2020-0052Införande av Trend Micro på klient och serverÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretBehandlas2020-02-03
RK2020-0050Folkhälsomedel för Fritidsbanken EnköpingÄrendeAnita HanssonRegionkontoretBehandlas2020-01-31
RK2020-0048Inbjudan till invigningÄrendeCecilia BernhardssonRegionkontoretBehandlas2020-01-29
RK2020-0047Hälsofrämjande sjukvård - HPH International Network of Health Promoting Hospital & health servicesÄrendeAnn-Charlott NormanRegionkontoretBehandlas2020-01-29
RK2020-0046Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-01-28
RK2020-0045Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-01-28
RK2020-0044Synpunkter angående produktionsköket på Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionkontoretAvslutat2020-01-28
RK2020-0043Läkemedel fullmaktsgrupp och förhandlingar 2020ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-01-22
RK2020-0042Statsbidrag för 2020 till utrustning för elektronisk kommunikationÄrendeRobin Danielsson KällmarkRegionkontoretBehandlas2020-01-21
RK2020-0041Fråga Fatah AtroshiÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2020-01-20
RK2020-0040Förvaltningsplan Regionkontoret 2020ÄrendeHeléne ErikssonRegionkontoretBehandlas2020-01-20
RK2020-0038Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2020-01-14
RK2020-0037Förvaltning DDA 2020ÄrendeAnnika ErikssonRegionkontoretBehandlas2020-01-13
RK2020-0036Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-01-13
RK2020-0035Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-01-13
RK2020-0034Anonyma synpunkter till politiker - Region Uppsala 2020ÄrendeIngrid LarssonRegionkontoretBehandlas2020-01-13
RK2020-0033Statsbidrag till landstingen för tolktjänst Dnr 9.2-5403/2019-4ÄrendeRobin Danielsson KällmarkRegionkontoretBehandlas2020-01-13
RK2020-0032Begärda allmänna handlingar från Nyhetsbyrån Siren ÄrendeFahra CancarRegionkontoretBehandlas2020-01-10
RK2020-0031Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-01-10
RK2020-0030Överprövningsprocess mål nr 45-20ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2020-01-09
RK2020-0029Bekräftelse till Tillväxtverket om ekonomiska åtaganden 2019ÄrendeThomas ThunblomRegionkontoretAvslutat2020-01-09
RK2020-0028BIO-X Accelerate ÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2020-01-09
RK2020-0027Misstänkt dataintrångÄrendeMats HolmbergRegionkontoretBehandlas2020-01-09
RK2020-0026Utökad åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-01-09
RK2020-0025Utökad åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2020-01-08
RK2020-0024AB Transitio årsstämma 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2020-01-08
RK2020-0023Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-01-08
RK2020-0022Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-01-08
RK2020-0021Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslut 2020ÄrendeHelén FelgerRegionkontoretBehandlas2020-01-07
RK2020-0020Inkomna och besvarade mejl o post för kännedom till hälso- och sjukvårdsavdelningen 2020ÄrendeAnette AspRegionkontoretBehandlas2020-01-07
RK2020-0019Diverse post läkemedel 2020ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretBehandlas2020-01-07
RK2020-0018FörhandlingsframställanÄrendeMikael KöhlerRegionkontoretBehandlas2020-01-07
RK2020-0017Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-01-03
RK2020-0016Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-01-03
RK2020-0015Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2020-01-03
RK2020-0014Region Uppsalas grönytor med avseende på biologisk mångfaldÄrendeZandra FalckRegionkontoretBehandlas2020-01-03
RK2020-0013Inkomna synpunkterÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2020-01-03
RK2020-0011Synpunkter vidarebefordrade till verksamheten 2020ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretBehandlas2020-01-02
RK2020-0010Yrkande 6a a - 2020ÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretBehandlas2020-01-02
RK2020-0009Begärda handlingar 2020ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretBehandlas2020-01-02
RK2020-0008Besvarade mejl 2020ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretBehandlas2020-01-02
RK2020-0007IVO-ärenden 2020ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretBehandlas2020-01-02
RK2020-0006Arbetsmiljöverket 2020 - beslut för kännedomÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretBehandlas2020-01-02
RK2020-0005Ekonomidirektörsbeslut 2020ÄrendeSanna BergkvistRegionkontoretBehandlas2020-01-02
RK2020-0004Regiondirektörsbeslut 2020ÄrendeSanna BergkvistRegionkontoretBehandlas2020-01-02
RK2020-0003Inbjudningar 2020ÄrendeDominique NilssonRegionkontoretBehandlas2020-01-02
RK2020-0002Pressmeddelande 2020ÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretBehandlas2020-01-02
RK2020-0001Attestanter 2020ÄrendeRobin Danielsson KällmarkRegionkontoretBehandlas2020-01-02
RK2019-0256Synpunkter på informationsfilmÄrendeMarie-Charlotte StenbornRegionkontoretBehandlas2019-12-23
RK2019-0255Överprövningsprocess mål nr 8242-19ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretAvslutat2019-12-18
RK2019-0254Avtal läkemedel DupixentAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-12-18
RK2019-0253Ombudsfunktionen i Journalen via nätet för God man ÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2019-12-17
RK2019-0252Enkät om arbetet med mänskliga rättigheterÄrendeAnita HanssonRegionkontoretBehandlas2019-12-17
RK2019-0251TestAvtalsärende RegionkontoretBehandlas2019-12-17
RK2019-0250TomtÄrendeDominique NilssonRegionkontoretMakulerat2019-12-16
RK2019-0249Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2019-12-13
RK2019-0248Avtal läkemedel YervoyAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-12-13
RK2019-0247Överprövning av avbrytandebeslut, dnr VF2019-0003ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-12-12
RK2019-0246Överlåtelseavtal - Region Uppsala InnovationAvtalsärende Maria GrayRegionkontoretBehandlas2019-12-11
RK2019-0245Förfrågan om rehabilitering från Region StockholmÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2019-12-10
RK2019-0244Avtal Regionfakta 2020Avtalsärende Kim ScharafinskiRegionkontoretBehandlas2019-12-09
RK2019-0243Fråga om samtyckeÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2019-12-06
RK2019-0242Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2019-12-06
RK2019-0241OrienthälsanÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2019-12-05
RK2019-0240Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2019-12-05
RK2019-0239Uppdragsbeskrivning Samråd HSVOÄrendeJan AnderssonRegionkontoretBehandlas2019-12-05
RK2019-0238Avtal läkemedel KadcylaAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-12-04
RK2019-0237Häva förseglingÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2019-12-03
RK2019-0236Polisanmälan - tillgrepp i soprumÄrendePeter HelgessonRegionkontoretBehandlas2019-12-02
RK2019-0235Initiera utredning om närvårdsplatser i Älvkarleby kommunÄrendeJan AnderssonRegionkontoretBehandlas2019-11-29
RK2019-0234Avtal läkemedel ZejulaAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-11-28
RK2019-0233Avtal läkemedel MekinistAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-11-28
RK2019-0232Utöka åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2019-11-28
RK2019-0231TomtÄrendeDominique NilssonRegionkontoretMakulerat2019-11-22
RK2019-0230Förlängning avtal läkemedel JinarcAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-11-20
RK2019-0229UtdragÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2019-11-20
RK2019-0228Enkät EU-kommissionen Request for information under the Merger Regulation Case M.9461 ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-11-18
RK2019-0227Begäran om registerutdragÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2019-11-14
RK2019-0225Misstänkt dataintrång - kvinnosjukvården Akademiska sjukhusetÄrendeMats HolmbergRegionkontoretBehandlas2019-11-12
RK2019-0224Begränsa åtkomst till elektronisk patientinformationÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2019-11-08
RK2019-0223Begäran om handlingar AS2018-0588 - VF2018-0008ÄrendeMats HolmbergRegionkontoretBehandlas2019-11-07
RK2019-0222Smart SpecialiseringsstrategiÄrendeToni JonssonRegionkontoretBehandlas2019-11-06
RK2019-0221Avtal Utvärderingsuppdrag Totalförsvarsövning 2020Avtalsärende Ulrika KumlienRegionkontoretMakulerat2019-11-05
RK2019-0220DirektåtkomstÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2019-11-04
RK2019-0219Polisanmälan - stöld av tjänstecykelÄrendePeter HelgessonRegionkontoretBehandlas2019-11-04
RK2019-0218Häva blockering av vårdnadshavareÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2019-11-04
RK2019-0217Konsultavtal Organisationskonsult E Kristiansen AB 2019-10-02-2020-05-31ÄrendeCarina BäckströmRegionkontoretBehandlas2019-11-04
RK2019-0216Konsultavtal ElisabethatRamsta AB 2019-10-02-2020-05-31ÄrendeCarina BäckströmRegionkontoretBehandlas2019-11-04
RK2019-0215Blockera journalen ÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat från handläggare2019-11-01
RK2019-0214Begränsa åtkomst till patientinformationÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2019-10-31
RK2019-0213Enkät Nationella kvalitetsregisterÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-10-31
RK2019-0212Överklagande av beslut om allmänna handlingar - RK2019-0012-362ÄrendeMats HolmbergRegionkontoretBehandlas2019-10-31
RK2019-0211Avtal läkemedel AjovyAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-10-31
RK2019-0210Avtal läkemedel YescartaAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-10-31
RK2019-0209Misstänkt dataintrång - förlossningen Akademiska sjukhusetÄrendeMats HolmbergRegionkontoretAvslutat2019-10-31
RK2019-0208Personuppgiftsbiträdesavtal - Quickchannel ABAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2019-10-30
RK2019-0207Personuppgiftsbiträdesavtal - Explizit ABAvtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2019-10-30
RK2019-0206Avtal läkemedel OnpattroAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-10-29
RK2019-0205Avtal läkemedel TegsediAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-10-29
RK2019-0204Avtal läkemedel VyndaqelAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-10-29
RK2019-0203SekretessärendeÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2019-10-29
RK2019-0202Enkät från Socialstyrelsen avseende tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonalÄrendeIngrid PerssonRegionkontoretAvslutat2019-10-28
RK2019-0201Förlängning avtal läkemedel Kyprolis 2020Avtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat från handläggare2019-10-28
RK2019-0200Blockering av JvN samt låsa inloggÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2019-10-25
RK2019-0199Utbildningsdag om forskning, utveckling, utbildning och innovationÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2019-10-24
RK2019-0198SekretessärendeÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2019-10-24
RK2019-0197Tillsyn avseende bristen på sjukvårdsmaterialÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2019-10-24
RK2019-0196Begäran om registerutdragÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-10-23
RK2019-0195Synpunkter på tandvårdÄrendeDominique NilssonRegionkontoretBehandlas2019-10-22
RK2019-0194InnovationsmotorerAvtalsärende Maria GrayRegionkontoretBehandlas2019-10-22
RK2019-0193Serviceavtal Canon - plan 3, rum 3023Avtalsärende Peter HelgessonRegionkontoretBehandlas2019-10-21
RK2019-0192Personuppgiftsbiträdesavtal - Troman ABÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2019-10-21
RK2019-0191Synpunkter på stabslägeÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-10-18
RK2019-0190TolkförmedlingstjänstÄrendeTrifa KaderRegionkontoretAvslutat2019-10-18
RK2019-0189Spontanansökan ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-10-16
RK2019-0188Förlängd direktåtkomstÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretBehandlas2019-10-15
RK2019-0187Prognoser försäkringsmedicinska utredningar kalenderåret 2020ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2019-10-14
RK2019-0186Synpunkter ÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2019-10-14
RK2019-0185Strategiansvarig för vårdstrukturutvecklingen inom ramen för Effektiv och nära vård 2030ÄrendeÅsa HimmelsköldRegionkontoretBehandlas2019-10-14
RK2019-0184Utbegäran av allmän handlingÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-10-09
RK2019-0183Överprövning av upphandling dnr UPPH2019-0247ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-10-09
RK2019-0182Ansökningar Folkhälsomedel 2020ÄrendeAnita HanssonRegionkontoretBehandlas2019-10-08
RK2019-0181SekretessärendeÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretAvslutat2019-10-08
RK2019-0180Direktåtkomst till journalen via nätetÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2019-10-04
RK2019-0178Redovisning statsbidraget En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019 villkor 1 och 2ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2019-10-02
RK2019-0177Blockering och låsning av JvN/1177ÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2019-10-01
RK2019-0176Avtal läkemedel IdacioAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0175Förlängning avtal läkemedel ErelziAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0174Förlängning avtal läkemedel EnbrelAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0173Förlängning avtal läkemedel OlumiantAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0172Förlängning avtal läkemedel XeljanzAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0171Förlängning avtal läkemedel KuvanAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0170Förlängning avtal läkemedel EpclusaAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0169Förlängning avtal läkemedel SovaldiAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0168Förlängning avtal läkemedel VoseviAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0167Förlängning avtal läkemedel ZepatierAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0166Förlängning avtal läkemedel HarvoniAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0165Blockera JvN och låsa inlogg 1177ÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0164Blockering av JvN samt låsa konto 1177ÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0163Förlängd direktåtkomstÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2019-09-27
RK2019-0162Försegling och låsningÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2019-09-27
RK2019-0161Distributionstjänst för pressmeddelande - Via TTAvtalsärende Jessica ElgenstiernaRegionkontoretBehandlas2019-09-26
RK2019-0160Fullmakter TLV Region UppsalaÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-09-26
RK2019-0159Fråga om dialog från Cortexia ABÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2019-09-25
RK2019-0158E-tjänstelyftet ÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2019-09-24
RK2019-0157Uppdaterade avtal och villkor med E-hälsomyndigheten för regioner och kommunerÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2019-09-24
RK2019-0156Häva förseglingÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2019-09-24
RK2019-0155It-system för kommunikation - Pro NewsroomÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretAvslutat2019-09-19
RK2019-0154Samarbetsavtal We_changeAvtalsärende Martina MelanderRegionkontoretBehandlas2019-09-18
RK2019-0153Ansökan om placeringsbeslutÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2019-09-18
RK2019-0152Självdeklaration - uppfyllande av krav i överenskommelsen om klagomålssystemÄrendeBarbro NordströmRegionkontoretBehandlas2019-09-18
RK2019-0151Rättsosäker AFUÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2019-09-17
RK2019-0149Stadgar för stiftelse nr 8 Törnlunds stiftelseÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-09-16
RK2019-0148Inbjudan från statsrådet Hans Dahlgren: EU-forum 23 oktober 2019ÄrendeTomas StavbomRegionkontoretAvslutat2019-09-12
RK2019-0147Överklagan av Region Uppsalas listningsbeslutÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-09-06
RK2019-0146Protokoll från Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ÄrendeMaj SölvesdotterRegionkontoretBehandlas2019-09-06
RK2019-0145Utdebitering av förvaltningskostnaderna för Nyps 2019ÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretAvslutat2019-09-03
RK2019-0144Begärda handlingar från SirenÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-09-03
RK2019-0143Beslut om avvisning av ansökan om utgivningsbevis för databas 19/01753ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretAvslutat2019-09-02
RK2019-0142Fullmakt att föra talan i överprövningsmålÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-08-29
RK2019-0141Överprövningsprocess mål nr 5516-19 m.fl. ("Dos Öppenvård")ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-08-29
LS2019-0461TomtÄrendeJennie LarssonRegionkontoretMakulerat2019-08-27
RK2019-0140Begäran om registerutdragÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-08-23
RK2019-0139SAMLA - personalföreträdare i nämnderÄrendeJessica BräckRegionkontoretBehandlas2019-08-22
RK2019-0138Barnvaccinationsprogram 2018ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-08-21
LS2019-0446Införande av funktion för visselblåsningÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-08-19
RK2019-0137Överenskommelse om rutin för samverkan i flerpartsmöte vid samordnad arbetslivsinriktad rehabiliteringÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2019-08-12
RK2019-0136Redaktör för Nationellt kliniskt kunskapsstöd 2019-04-01-2020-03-31 Erika SohtellÄrendeAnn-Charlott NormanRegionkontoretBehandlas2019-08-05
RK2019-0135Förfrågan datauttag forskningssyfteÄrendeÅsa HimmelsköldRegionkontoretBehandlas2019-07-19
RK2019-0134Utbegäran av allmänna handlingarÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-07-18
RK2019-0133Begäran om allmän handlingÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-07-15
RK2019-0130Begäran om registerutdragÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-06-28
RK2019-0129Microsoft EAS-avtal 2019Avtalsärende Annette HögströmRegionkontoretBehandlas2019-06-27
RK2019-0128Prognoser försäkringsmedicinska utredningar kalenderåret 2019ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2019-06-27
RK2019-0127Brev om bättre brukarsamverkanÄrendeEmma LennartssonRegionkontoretAvslutat2019-06-26
RK2019-0126Projekt: Nära vård onlineÄrendeDavid BorgestigRegionkontoretBehandlas2019-06-25
RK2019-0125Försäkringsavtal LÖF nr 2019-14Avtalsärende Anne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-06-25
RK2019-0124Flyttningar i Uppsala länÄrendeCaroline StrömbäckRegionkontoretAvslutat2019-06-25
RK2019-0123Rehabiliteringskoordinatorer specialistvårdÄrendeBirgitta RosbergRegionkontoretBehandlas2019-06-24
RK2019-0122Begäran om registerutdragÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-06-24
RK2019-0121Fordran mål nummer FT 4019-19ÄrendeMats HolmbergRegionkontoretAvslutat2019-06-20
RK2019-0120Implementation av nya Hjärtriktlinjer för FH Status år 2019ÄrendeErika SohtellRegionkontoretBehandlas2019-06-19
RK2019-0119Regionarkivets tillsyn 2018 med fokus på registreringÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-06-18
RK2019-0117Avtal läkemedel VerzeniosAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-06-17
RK2019-0116Avtal läkemedel ImnovidAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-06-17
RK2019-0115Avtal läkemedel CrysvitaAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-06-17
RK2019-0114Information kring att upphandla sakkunnigt biträde till förtroendevalda revisorerÄrendeAnders KemblerRegionkontoretBehandlas2019-06-14
RK2019-0113Region Uppsala Innovation - överlåtelseavtalAvtalsärende Maria GrayRegionkontoretBehandlas2019-06-11
RK2019-0112Avtal läkemedel JiviAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-06-11
RK2019-0111Ersättningsanspråk Narkolepsi till följd av vaccination med Pandemrix 2009-2010ÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2019-06-10
RK2019-0110Byte av representant i Nationell SamverkanÄrendeÅsa HimmelsköldRegionkontoretBehandlas2019-06-07
RK2019-0109Bidragsansökan - FolkhälsoarkivetÄrendeChristina LindbergRegionkontoretAvslutat2019-06-05
RK2019-0108Synpunkt tidning 1177 VårdguidenÄrendeAnja PriceRegionkontoretBehandlas2019-06-05
RK2019-0107Kallelse ärende 2025-19 ÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-06-04
RK2019-0106Överprövning i mål nr 2972-19ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-06-03
RK2019-0105Avveckling av Kovis - överföring av personakter till D-safeÄrendeIngrid PerssonRegionkontoretBehandlas2019-05-29
RK2019-0104Redovisning till Riksrevisionen avseende handlingsplaner för sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014-2018ÄrendeJan AnderssonRegionkontoretBehandlas2019-05-22
RK2019-0103Förnyelse av varumärkesregistrering 403318ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-05-21
RK2019-0102Misstänkt dataintrångÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-05-16
RK2019-0101Framtagande av nationell samarbetsstruktur för Genomic Medicine Sweden (GMS)ÄrendeStaffan IslingRegionkontoretBehandlas2019-05-08
RK2019-0100Förlängning avtal läkemedel ZytigaAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-05-02
RK2019-0099Förlängning avtal läkemedel Xtandi Avtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-05-02
RK2019-0098Testbädd primärvård UppsalaAvtalsärende Maria GrayRegionkontoretBehandlas2019-05-02
RK2019-0097Forum för Brukarinflytande Kunskapscentrum samarbete ÄrendeAnn-Charlott NormanRegionkontoretBehandlas2019-04-30
RK2019-0096Överprövning av upphandling av bemanningstjänsterÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-04-29
RK2019-0095Överenskommelse SMADIT Uppsala län 2019-2021Avtalsärende Jan AnderssonRegionkontoretBehandlas2019-04-29
RK2019-0093Tillsynsärende informationssäkerhet ÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretBehandlas2019-04-29
RK2019-0092Synpunkter kring personalÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2019-04-25
RK2019-0091NoTeB - Nordic Test Beds. Samarbetsprojekt Region Uppsala Innovation och Nordiska MinisterrådetAvtalsärende Maria GrayRegionkontoretBehandlas2019-04-25
RK2019-0090Ett stärkt socialt företagande i Uppsala länÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2019-04-24
RK2019-0089Århundradets inrikespolitiska skandal- Uppsala medverkan politiska mord 2019ÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretAvslutat2019-04-17
RK2019-0088Begäran om allmän handling - bilagor till anbudÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-04-16
RK2019-0087Polisanmälan avseende förfalskande av rekommendationsbrevÄrendeMats HolmbergRegionkontoretBehandlas2019-04-16
RK2019-0086Verksamhetsplan Regiongemensam arkivarieÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretAvslutat2019-04-16
RK2019-0085SynpunkterÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-04-10
RK2019-0084Tillförordnad chef för avd. forskning, innovation och näringsliv vid Regionkontoret 2019ÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2019-04-04
RK2019-0083Avtal läkemedel MektoviAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-03-29
RK2019-0082Begäran om registerutdragÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2019-03-28
RK2019-0081Avtal om samverkan kring ekonomiska medel för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner Avtalsärende Jan AnderssonRegionkontoretAvslutat2019-03-27
RK2019-0080MakulerasAvtalsärende Maria GrayRegionkontoretMakulerat2019-03-27
RK2019-0079Beslut om rekvirering av medel avseende projektet "Drift och utveckling Regionalt Exportcentrum Uppsala Län 2019"ÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2019-03-25
RK2019-0078Stadsbidraget rådgivning och annat stöd - dnr 9.2-7112/2019ÄrendeRobin Danielsson KällmarkRegionkontoretBehandlas2019-03-20
RK2019-0077Bevakningsförfarande i konkursÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-03-20
RK2019-0076Besök av kör - Villa de las Rozas ChoirÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretAvslutat2019-03-20
RK2019-0075Nationell kunskapsstyrning ÄrendeAnn-Charlott NormanRegionkontoretBehandlas2019-03-15
RK2019-0074Begäran om registerutdragÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-03-14
RK2019-0073Begäran om allmän handling, e-postÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-03-14
RK2019-0072Överprövningsprocess mål nr 1460-19, dnr VF2018-0003 (undertrycksbehandling/NPWT)ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-03-14
RK2019-0071Avtal läkemedel RevlimidAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-03-13
RK2019-0070Viljeinriktning om samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region UppsalaÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2019-03-12
RK2019-0069Beslut utbetalning statsbidrag sjukskrivning och rehabilitering 2018ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretAvslutat2019-03-12
RK2019-0068Begäran om uppgifter kring fordon - Region UppsalaÄrendeJan WikströmRegionkontoretAvslutat2019-03-12
RK2019-0067Avtal läkemedel VPRIVAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-03-12
RK2019-0066Läkemedelsärende förskrivning GävleborgÄrendeSofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-03-11
RK2019-0065Samarbetsavtal för Världsklass UppsalaÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-03-08
RK2019-0064Kallelse till årsmöte i trafiksäkerhetsorganisationen NTF Öst 2019-03-28 ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-03-07
RK2019-0063Hyreskontrakt - Medicon Village Fastighets ABAvtalsärende Andreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2019-03-05
RK2019-0062Totalförsvarsövning 2020ÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2019-03-04
RK2019-0061Underlag om strategiska områden för klimatÄrendeMarta FallgrenRegionkontoretAvslutat2019-03-04
RK2019-0060Information från Arbetsförmedlingens generaldirektörÄrendeEva WikströmRegionkontoretAvslutat2019-03-01
RK2019-0059Enkät om hjälp för våldtagna mänÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretAvslutat2019-02-28
RK2019-0058Avtal avaktiveringstjänst vacciner Oriola Sweden ABAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-02-27
RK2019-0057Överklagande av Migrationsverkets beslut rörande statlig ersättning för varaktig vårdÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-02-27
RK2019-0056Synpunkter på 1177ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-02-26
RK2019-0055Reglab 2019-2022ÄrendeCaroline StrömbäckRegionkontoretAvslutat2019-02-26
RK2019-0053AB Transitio årsstämma 2019ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-02-25
RK2019-0052Viktig information angående NIS-direktivet från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)ÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretBehandlas2019-02-25
RK2019-0051Inkomna och besvarade mejl till hälso- o sjukvårdsavdelningen 2019ÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat2019-02-25
RK2019-0049Information från Skatteverket om utbetald kommunalskattÄrendeEmma LennartssonRegionkontoretBehandlas2019-02-23
RK2019-0048Stadgar Akademiska sjukhusets barnfondÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-02-22
RK2019-0047LÖFs statistik för 2018ÄrendeEmma LennartssonRegionkontoretBehandlas2019-02-21
RK2019-0046Fråga kring avtal med SMART psykiatriÄrendeAnja Bergman-KyllönenRegionkontoretAvslutat2019-02-20
RK2019-0045Stiftelsen LeufstaÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-02-20
RK2019-0043Uppdrag respektive erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitikenÄrendeChristina LindbergRegionkontoretAvslutat2019-02-18
RK2019-0042Synpunkter på utskrivningÄrendeMats HolmbergRegionkontoretBehandlas2019-02-18
RK2019-0041Universitetslektor i funktionshinder med kliniska arbetsuppgifterAvtalsärende Andreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2019-02-13
RK2019-0040Samla 2019ÄrendeMargareta AnderssonRegionkontoretBehandlas2019-02-13
RK2019-0039Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2019ÄrendeMats HolmbergRegionkontoretBehandlas2019-02-12
RK2019-0038Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2019, utfall decemberÄrendeAnna SandströmRegionkontoretAvslutat2019-02-12
RK2019-0037SamarbetsnämndenÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretAvslutat2019-02-12
RK2019-0036Dataskyddsombudets besvarade mejlÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretBehandlas2019-02-06
RK2019-0035Avtal avaktiveringstjänst vacciner Tamro ABAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-02-05
RK2019-0033Tilläggsavtal avtal läkemedel TagrissoAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-01-30
RK2019-0032Sverige 2019 mörklagd hepatit C- och vård skandalÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretAvslutat2019-01-24
RK2019-0031Läkemedel fullmaktsgrupp, nationell samverkan och förhandlingar 2019ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat från handläggare2019-01-22
RK2019-0028Biträdesavtal Cytburken RCC VästAvtalsärende Pierre CondeRegionkontoretAvslutat2019-01-15
RK2019-0026Inkommen post läkemedel 2019ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat från handläggare2019-01-14
RK2019-0025Begärda allmänna handlingar från Nyhetsbyrån SirenÄrendeFahra CancarRegionkontoretAvslutat2019-01-14
RK2019-0024Omorganisering ULICAvtalsärende Ann-Charlott NormanRegionkontoretBehandlas2019-01-09
RK2019-0023Förvaltningsplaner för 2019ÄrendeHeléne ErikssonRegionkontoretBehandlas2019-01-09
RK2019-0022Avtal om nyttjande av information från kunskapsstödet Janusmed riskprofilAvtalsärende Ann-Charlott NormanRegionkontoretBehandlas2019-01-09
RK2019-0021Avtal uppdragsutbildning Behandling och omvårdnad vid hjärtsvikt 7,5 hp, avancerad nivåAvtalsärende Ann-Charlott NormanRegionkontoretBehandlas2019-01-09
RK2019-0019Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslut 2019ÄrendeHelén FelgerRegionkontoretBehandlas2019-01-08
RK2019-0018Leverera handlingar/dokument 2019ÄrendeAnette AspRegionkontoretBehandlas2019-01-08
RK2019-0017GAP-analys Systematiskt informationssäkerhet i Region Uppsalas verksamhetÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretBehandlas2019-01-07
RK2019-0016Begäran om förhandling enligt MBL 10 och 64 § - Hindrande av skyddsombudÄrendeJosefin TengbladRegionkontoretAvslutat2019-01-04
RK2019-0015Inkommen post synpunkter/vidarebefodradÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-01-02
RK2019-0014Besvarade mejl 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0013Yrkande 6a a - 2019ÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0012Begärda allmänna handlingar 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0011Protokoll Beredningen för Demokrati, Jämställdhet och Integration 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0010Kallelser och protokoll Region Uppsalas Pensionärsråd 2019ÄrendeEmilie SundellRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0009Protokoll Rådet för delaktighet 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0008Protokoll Patientnämnden 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0007Ärenden från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0006Arbetsmiljöverket - 2019ÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0005Ekonomidirektörsbeslut 2019ÄrendeSanna BergkvistRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0004Regiondirektörsbeslut 2019ÄrendeDerya GenelRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0003Inbjudningar 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2019-0002Pressmeddelande 2019 Region UppsalaÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0001Attestanter 2019ÄrendeSolveig IsakssonRegionkontoretAvslutat2019-01-01
RK2018-0002Test ärende med sekretess, AnnikaÄrendeAnnika ErikssonRegionkontoretBehandlas2018-12-11
RK2018-0001Test ärende utan sekretess, AnnikaÄrendeAnnika ErikssonRegionkontoretBehandlas2018-12-11
LS2018-0643Glokala SverigeÄrendeCaroline StrömbäckRegionkontoretBehandlas2018-10-24
LS2018-0552Frågor kring högkostnadsskydd för utlandsboende ÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat2018-09-19
LS2018-0542Löneläge sterilteknikerÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat2018-09-13
RUN2018-0091Vård- och omsorgscollege, omcertifieringÄrendeKim ScharafinskiRegionkontoretAvslutat2018-08-10
LS2017-0574Matchat yrkesvux - ESF-ansökanÄrendeKim ScharafinskiRegionkontoretAvslutat2017-11-01