Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
RS2022-00308Samråd om förslag till avfallsplan för Knivsta kommunÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-28
RS2022-00307Anställning av förvaltningsdirektör för Nära vård och hälsaÄrendeRuna ClaessonRegionstyrelsenBehandlas2022-06-28
RS2022-00306Förslag till ändring målbeskrivningar i föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring Dnr 20120/2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-28
RS2022-00305Ansökan om medfinansiering: Sustainable Mobility meet upÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2022-06-27
RS2022-00304Ansökan om medfinansiering: Inclusion and diversity for sustainability ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2022-06-27
RS2022-00303Reglemente för Region UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-27
RS2022-00302Inbjudan remissmöte Könsdysfori - 13 september 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-27
RS2022-00301Programförklaring 2030 för det nationella kansliet för hållbar upphandlingÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2022-06-27
RS2022-00300Tierps kommun Översiktsplan 2050 - SamrådsförslagÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-27
RS2022-00299Enkät Levnadsvanor 2021 SocialstyrelsenÄrendeHelen AskebroRegionstyrelsenBehandlas2022-06-27
RS2022-00298Granskning av fördjupad översiktsplan (FÖP) MorgongåvaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-27
RS2022-00297RFI (Request for information) Måltidsutförare till kommande produktionskök vid Akademiska sjukhuset, Region UppsalaAvtalsärende Åsa BäckströmRegionstyrelsenBehandlas2022-06-23
RS2022-00296Remiss - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av SOSFS 1998:13 Dnr 4.1-19516/2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-22
RS2022-00295Remiss av SOU 2022:17 En modell för att mäta och belöna progression inom sfi - Svar senast den 24/10 2022 ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-22
RS2022-00294Trafikbeställning Keolis T23ÄrendeThomas HallbergRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-06-22
RS2022-00293Initiering av upphandling av skyddsutrustning i form av HelmaskÄrendeMattias WessberghRegionstyrelsenBehandlas2022-06-22
RS2022-00292Microsoft SCE-avtal, 7589183, start 2022-07-01 Avtalsärende Joachim ErikssonRegionstyrelsenBehandlas2022-06-22
RS2022-00291Remiss om förslag till nya Natura 2000-områden i Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-21
RS2022-00290Tomt ärendeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-21
RS2022-00289Remissutskick av PM Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-21
RS2022-00288Fällavgift för älg jaktåret 2022-2023ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-21
RS2022-00287Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11). Dnr 2022/01350ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-20
RS2022-00286Begäran om extra sammanträde för pensionärsrådet juli 2022ÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenBehandlas2022-06-20
RS2022-00285Regional konkretisering av Nationell strategi för life scienceÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-17
RS2022-00284Redovisningen av användningen av lokalt partistöd - medel utbetalda 2021ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2022-06-16
RS2022-00283Anställning av förvaltningsdirektör Fastighet och ServiceÄrendeRuna ClaessonRegionstyrelsenBehandlas2022-06-16
RS2022-00282Remissrunda: Regional strategi för turism och besöksnäring Gävleborg 2023–2030ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-16
RS2022-00281Remiss Skoklosterrullen, dnr 258-3835-2022ÄrendeElin LennströmRegionstyrelsenBehandlas2022-06-16
RS2022-00280Ansökan om medfinansiering: samarbete i Östra Mellansverige/strukturfondsarbete 2022ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2022-06-15
RS2022-00279Ansökan om medfinansiering: Cirkulära digitala affärssteg SverigeÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2022-06-15
RS2022-00278Remiss avseende nytt Kunskapsstöd för vård och behandling av provocerad vulvodyni samt indikatorÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-15
RS2022-00277Ansökan om medfinansiering: BIO-X Accelerate (förlängning 2022-2023)ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2022-06-14
RS2022-00276Ansökan om medfinansiering: Innovationer för mark, mat och miljö (IMMM)ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2022-06-14
RS2022-00275Ansökan om medfinansiering: Impact i Uppsala länÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2022-06-10
RS2022-00274Remiss O-ringen, 258-4422-2022ÄrendeElin LennströmRegionstyrelsenBehandlas2022-06-10
RS2022-00273Remiss, dnr 258-4414-2022ÄrendeElin LennströmRegionstyrelsenBehandlas2022-06-10
RS2022-00272Koldioxidbudgetar som ram för en koordinerad klimatomställning. Avtalsärende Cecilia BrennerRegionstyrelsenBehandlas2022-06-09
RS2022-00271Remiss SOU 2022:22 Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram ÄrendeJohan NyströmRegionstyrelsenBehandlas2022-06-09
RS2022-00270Remiss Avfallsplan - samråd, 7 juni 2022 + inkommande synpunkterÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2022-06-07
RS2022-00269Effektiv och nära vård - Behovsanalys och förstudie för Vårdcentrum Enköping-Håbo ÄrendeÅsa HimmelsköldRegionstyrelsenBehandlas2022-06-03
RS2022-00268Val 2022 Kontakt med Polismyndigheten i ärenden som avser polisanmälningar för förtroendevalda inom kommuner och regionerÄrendePatrik JonassonRegionstyrelsenBehandlas2022-06-02
RS2022-00267Meddelande 9/2022 – Rekommendation om kostnadsfrihet för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhostaÄrendeJohan HedlundRegionstyrelsenBehandlas2022-06-02
RS2022-00266Interpellation (V) - Vad ska hända med postcovidmottagningen?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-06-01
RS2022-00265Synpunkt från invånare till webbkommunikationÄrendeLinda SkogfeldtRegionstyrelsenBehandlas2022-06-01
RS2022-00264Interpellation (V) - Kommer Heroma att fungera?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-05-31
RS2022-00263Interpellation (V) - Klimatkonsekvensbeskrivningar och hållbarhetslöftenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-05-31
RS2022-00262Interpellation (V) - Vad händer med nytt kvinno- och barnsjukhus?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-05-31
RS2022-00261Information om sommaren och vårdplatssituationenÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2022-05-30
RS2022-00260Remiss, förslag på sänkt hastighet i del av Öregrunds tätortÄrendeDavid RylanderRegionstyrelsenBehandlas2022-05-24
RS2022-00259Budgetframställan från Region Uppsalas revisorer för 2023ÄrendeEmelie HolmquistRegionstyrelsenBehandlas2022-05-24
RS2022-00258Avgränsningssamråd enligt miljöbalken och sevesolagen inför ansökan om ändringstillstånd - Vattenfall ABÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-05-24
RS2022-00257REMISS: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om vaccination i enlighet med det särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupperÄrendeJohan HedlundRegionstyrelsenBehandlas2022-05-18
RS2022-00256Upplevelse tillsammans Region Uppsala 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-05-17
RS2022-00255Stöd till kommersiell service 2022ÄrendeTobias ArvidssonRegionstyrelsenBehandlas2022-05-17
RS2022-00254Universitetssjukvårdsplan 2023ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2022-05-17
RS2022-00253Information om förnyelse av avtalÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenBehandlas2022-05-17
RS2022-00252Remiss av PM Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet, COM(2022) 197 finalÄrendeErik SköldenbergRegionstyrelsenBehandlas2022-05-16
RS2022-00251Begäran om åtgärder ATL-listor (Kommunal, Vårdförbundet)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenBehandlas2022-05-13
RS2022-002502020/00289 Plan Underrättelse - SamrådÄrendeFelicia BjörlingRegionstyrelsenBehandlas2022-05-13
RS2022-00249Inbjudan till granskning: DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36ÄrendeFelicia BjörlingRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-05-13
RS2022-00248Regional kris och katastrofmedicinsk utbildnings- och övningsplan för Region Uppsala 2023–2026ÄrendeMattias WessberghRegionstyrelsenBehandlas2022-05-12
RS2022-00247Remiss avseende Nationella riktlinjer obesitas regionerÄrendeJennie WongRegionstyrelsenBehandlas2022-05-10
RS2022-00246Protokollsutdrag § 38 RF 2022-04-26 RV220294ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-05-10
RS2022-00245Remiss - Förslag till föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Dnr 4.1-13690/2022ÄrendeOve AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2022-05-10
RS2022-00244Uppföljning hållbarhetslöften 2022ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2022-05-10
RS2022-00243Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhetÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2022-05-09
RS2022-00242Inkommen skrivelse till ModeraternaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-05-06
RS2022-00241TRV 2021/98897 Samrådsremiss Samrådshandling Trafikplats Fullerö E4 och väg 290ÄrendeDavid RylanderRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-05-05
RS2022-00240TomtÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-05-05
RS2022-00239Avgiftsfri provtagning för Covid-19ÄrendeSharon Fernandez VegaRegionstyrelsenBehandlas2022-05-04
RS2022-00238Remiss från Socialstyrelsen, svar senast 15 juni 2022 - förslag på nya föreskrifter om undernäring (Dnr 4.1-14197/2022)ÄrendeAnn-Sofie GeschwindtRegionstyrelsenBehandlas2022-05-04
RS2022-00237Granskning av Region Uppsalas inköpsprocessÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-05-04
RS2022-00236Initiering av upphandling av utskriftstjänsterÄrendeMikael HahlinRegionstyrelsenBehandlas2022-05-03
RS2022-00235Kollektivavtal- huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor- HÖK22ÄrendeTove Wern RinglundRegionstyrelsenBehandlas2022-05-03
RS2022-00234Remittering av promemorian. ”Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor.” svar tillhanda senast 19 aug 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-05-03
RS2022-00233Remiss från Inspektionen för vård och omsorg - förslag på nya föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vårdÄrendeOve AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2022-05-03
RS2022-00232Inbjudan till samråd om planerad kraftledningÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2022-05-02
RS2022-00231Uttalande från SRF Uppsala län till RegionstyrelsenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-05-02
RS2022-00230Finansiering av myggbekämpning från Region Uppsala för 2023ÄrendeTobias ArvidssonRegionstyrelsenBehandlas2022-05-02
RS2022-00229Förhandling- nattillägg /ob-tillägg enligt MBL 14 § (Kommunal)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenBehandlas2022-05-02
RS2022-00228Rekommendation om nationell finansiering av Tobiasregistrets fortsatta rekrytering av givare av blodstamceller 2022-2024ÄrendeÅsa DahlénRegionstyrelsenBehandlas2022-05-02
RS2022-00227Storvretaklassikern, dnr 2052- 2022ÄrendeElin LennströmRegionstyrelsenBehandlas2022-04-29
RS2022-00226Remiss förstudie SSIK-programmetÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-04-29
RS2022-00225Räddningstjänsten Sala-Heby - Remiss Handlingsprogram Heby kommunÄrendeMattias WessberghRegionstyrelsenBehandlas2022-04-28
RS2022-00224Remissdialog 19 maj om förslag till prioriteringar RUS och Sörmlands näringslivsstrategi ÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenBehandlas2022-04-28
RS2022-00223Nominering av ordförande för och ledamöter till programrådet vid U-CAREÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2022-04-27
RS2022-00222Anmodan nominering av ordförande för och ledamöter till programrådet vid U-CAREÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-04-27
RS2022-00221Information om Single Digital Gateway (SDG)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-04-27
RS2022-00220SIS-Remiss 22899 Femårsöversyn - Synpunkter inför revidering av "SS 872500:2015 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst"ÄrendeCatharina JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2022-04-27
RS2022-00219Information om luftburen intensivvård ÄrendeMalin PerssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-04-26
RS2022-00218Läkarbesöket Region UppsalaÄrendeDominique NilssonRegionstyrelsenBehandlas2022-04-25
RS2022-00217Riktlinje för KompetensförsörjningÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2022-04-25
RS2022-00216Riktlinje för Medarbetarskap och chefskapÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2022-04-25
RS2022-00215Riktlinje för LönebildningÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2022-04-25
RS2022-00214Riktlinje för Hälsofrämjande arbetsplatserÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2022-04-25
RS2022-00213Remiss målnivåer tandvårdÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenBehandlas2022-04-22
RS2022-00212Remiss tävling på vägÄrendeElin LennströmRegionstyrelsenBehandlas2022-04-22
RS2022-00211Region Uppsalas riktade FoU-medel 2023ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2022-04-22
RS2022-00210Region Uppsalas forskningspris 2021ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2022-04-22
RS2022-00209Kommunalförbundet Svensk luftambulansÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2022-04-21
RS2022-00208Val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongresserÄrendeRebecka ModinRegionstyrelsenBehandlas2022-04-21
RS2022-00207Interpellation (SD) - Region Uppsalas arbetsmiljöskuldÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-04-20
RS2022-00206Interpellation (S) - Situationen på AkutmottagningenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-04-20
RS2022-00205Interpellation (S) - Privatiseringar inom Lasarettet i EnköpingÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-04-20
RS2022-00204Interpellation (S) - Mälartågs trafik mellan Uppsala och StockholmÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-04-20
RS2022-00203Interpellation (V) - Akuten på sommarenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-04-20
RS2022-00202Interpellation (V) - Folke Bernadotte regionhabiliteringÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-04-20
RS2022-00201Interpellation (V) - Vård till ukrainska flyktingarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-04-20
RS2022-00200Interpellation (V) - Vårdcentrum EnköpingÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-04-20
RS2022-00199Projektdirektiv Uppsala CÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenBehandlas2022-04-20
RS2022-00198Frågor och synpunkter angående väg 288ÄrendeGustav EdenmyrRegionstyrelsenBehandlas2022-04-20
RS2022-00197Inbjudan till samråd för ny 400kV-luftledning mellan Munga-HamraÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-04-20
RS2022-00196Begäran om yttrande, dnr 2496-2022ÄrendeThomas HallbergRegionstyrelsenBehandlas2022-04-14
RS2022-00195Finansiering av hepatit B-vaccinationer av barn i riskgrupperÄrendeMaj SölvesdotterRegionstyrelsenBehandlas2022-04-14
RS2022-00194Kvalitetsledningssystem återrapportÄrendeCatharina JohanssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-04-14
RS2022-00193Remiss gällande ändrade regler för fiske av lax i Östersjön och fiske med fasta redskapÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2022-04-14
RS2022-00192Remiss Begäran om yttrande, Uppsala cycling race week, 2-7 augusti, dnr 2059-2022ÄrendeDaniel ElenbringRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-04-13
RS2022-00191Säkerhetsprogram 2023-2026ÄrendeJan StangebyeRegionstyrelsenBehandlas2022-04-11
RS2022-00190Upphandling av kontorstryck ÄrendePeter SahlstedtRegionstyrelsenBehandlas2022-04-11
RS2022-00189Ansökan om medfinansiering: Utveckling kapitalanskaffning – Externt fokus på Uppsala (2.0)ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2022-04-11
RS2022-00188Upphandling social kompassÄrendeAngelica ÅströmRegionstyrelsenBehandlas2022-04-11
RS2022-00187Remiss avseende Graviditet, förlossning och tiden efter - Nationellt KunskapsstödÄrendeJennie WongRegionstyrelsenBehandlas2022-04-11
RS2022-00186Förhandling- Löneskuld (Kommunal)ÄrendeTove Wern RinglundRegionstyrelsenBehandlas2022-04-11
RS2022-00185Miljö- och hållbarhetsprogram 2023-2026ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2022-04-10
RS2022-00184Remiss av Promemoria Kompensation för höga drivmedelskostnader. Dnr I2022/00901ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-04-08
RS2022-00183Upphandling av finansiell fordonsfinansieringÄrendeÅsa BäckströmRegionstyrelsenBehandlas2022-04-08
RS2022-00182Remiss Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:32) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter, diarienummer 3.1.1-2022-028976ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2022-04-07
RS2022-00181CEF 2 DigitalÄrendeSandra WiströmRegionstyrelsenBehandlas2022-04-07
RS2022-00180Barnombudsmannens årsrapport 2022ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenBehandlas2022-04-07
RS2022-00179Revisionsskrivelse angående granskning av arbetet med intyg till Försäkringskassan avseende arbetsförmågebedömningÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenBehandlas2022-04-06
RS2022-00178Överdebitering läkemedelÄrendeTomas EnokssonRegionstyrelsenBehandlas2022-04-06
RS2022-00177Remiss Bostadsförsörjningsprogram för Enköpings kommunÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenBehandlas2022-04-06
RS2022-00176Hemsändningsbidrag 2022ÄrendeTobias ArvidssonRegionstyrelsenBehandlas2022-04-05
RS2022-00175Öppet brev angående Hälso- och sjukvården från Uppsala allmänna läkarförening, Vårdförbundet Uppsala och Kommunal Region UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-04-05
RS2022-00174Allvarliga konsekvenser av viktstigma i vårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-04-04
RS2022-00173Etableringsplan för den nära vårdenÄrendeÅsa HimmelsköldRegionstyrelsenBehandlas2022-04-01
RS2022-00172Program för uppföljning av privata utförare 2022-2026ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenBehandlas2022-03-31
RS2022-00171Ledningens miljögenomgång Region Uppsala 2022 (koncernledningen)ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2022-03-31
RS2022-00170Regler för listning, områdesansvar och ickevalsalternativÄrendeMagnus ThuresonRegionstyrelsenBehandlas2022-03-31
RS2022-00169Införande av ny rutin gällande Preimplantatorisk genetisk diagnostik på rekommendation från SKR.ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2022-03-31
RS2022-00168Initiativ avseende att införa en covidbonusÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2022-03-29
RS2022-00167Brev till infrastrukturminister från Region Uppsala ÄrendeSandra WiströmRegionstyrelsenBehandlas2022-03-28
RS2022-00166Initiering av upphandling av stationstankningÄrendeHans NäslundRegionstyrelsenBehandlas2022-03-25
RS2022-00165Skrivelse angående kategorisering av ärenden rörande rasism i vårdenÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2022-03-25
RS2022-00164Bra förslag från Mp i TSN ang. bygget av den beslutade GC-vägen utmed väg 255ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-03-22
RS2022-00163Ledningens miljögenomgång för Regionkontoret 2022ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2022-03-22
RS2022-00162Samrådsremiss för ombyggnad av Väg 288 delen Gimo–Börstil i Östhammars kommun, Uppsala län. TRV 2019/48564 TRV 2020/48564ÄrendeStefan AdolfssonRegionstyrelsenBehandlas2022-03-22
RS2022-00161Vårdens prioriteringar, remissÄrendeMattias WessberghRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-03-18
RS2022-00160Remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:14) om villkor för avgiftsfri screeningÄrendeÅsa TormodRegionstyrelsenBehandlas2022-03-15
RS2022-00159Anmälan till JO, 2098-2022, långsam handläggning av en begäran om utlämnande av handlingarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-03-15
RS2022-00158Målnivåer för NR psoriasis på remissÄrendeJennie WongRegionstyrelsenBehandlas2022-03-15
RS2022-00157Riktlinjer för hantering av anslag 1:1, regionala utvecklingsåtgärder (1:1 medel)ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2022-03-13
RS2022-00156Regionarkivets verksamhetsberättelse 2021ÄrendeAnne HallvigRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-03-11
RS2022-00155Plan för höjd beredskap och krig för Region UppsalaÄrendeCarita SöderlundRegionstyrelsenBehandlas2022-03-11
RS2022-00154Remiss förslag till avfallsplan för Uppsala kommunÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-03-11
RS2022-00153Samlingsärende riktade statsbidrag 2022ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2022-03-11
RS2022-00152Bevarande av nationella kvalitetsregisterÄrendeMaria StenuddRegionstyrelsenBehandlas2022-03-10
RS2022-00151Remiss av Slutbetänkande (SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmågaÄrendeMattias WessberghRegionstyrelsenBehandlas2022-03-10
RS2022-00150Återrapportering till SKR, Statsbidrag Kvinnors hälsa 2021ÄrendeÅsa TormodRegionstyrelsenBehandlas2022-03-08
RS2022-00149Frågor om uppföljningÄrendeÅsa TormodRegionstyrelsenBehandlas2022-03-08
RS2022-00148Överenskommelse mellan skolverket och Region Uppsala kring genomförande av kombinationsutbildningar sfi ÄrendeSandra WiströmRegionstyrelsenBehandlas2022-03-08
RS2022-00147Data från Region Uppsala till Riksrevisionens granskning av statens insatser för kortare väntetider i vårdenÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenAvslutat2022-03-07
RS2022-001462018/00747 Plan Underrättelse - SamrådÄrendeDavid RylanderRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-03-04
RS2022-00145Skrivelse från Vårdföretagarna till Region UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-03-04
RS2022-00144Remiss av betänkandet E-recept inom EES (SOU 2021:102)ÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2022-03-03
RS2022-00143Remiss av Ds 2022:1 Viktig meddelande till allmänheten - en översyn av VMA-systemetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-03-03
RS2022-00142Remiss Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2021:52 dnr 4.1-8697/2022ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-03-01
RS2022-00141Initiativ (V) - Solidaritet med Ukrainas befolkningÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-03-01
RS2022-00140Initiativ (V) - Bonus till personalenÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2022-03-01
RS2022-00139FramtidsinvesteringarÄrendeEva OlinRegionstyrelsenBehandlas2022-02-27
RS2022-00138Rekvisition av medel för bredbandskoordinatorÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2022-02-25
RS2022-00137Samla 2022ÄrendeLinnéa LindrothRegionstyrelsenBehandlas2022-02-25
RS2022-00136Tidigt samråd Heby Station, dnr TRV 2021/111626ÄrendeRegionstyrelsenBehandlas2022-02-23
RS2022-00135Remiss Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:32) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter, m.m., dnr 3.1.1-2022-015750ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-02-23
RS2022-00134Omvärldsdagen 2022ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenBehandlas2022-02-21
RS2022-00133HSVO samråd, kallelser och minnesanteckningar 2022ÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenBehandlas2022-02-21
RS2022-00132Remiss angående SM landsväg på cykel den 20-26 juni 2022, dnr 810-2022ÄrendeThomas HallbergRegionstyrelsenBehandlas2022-02-21
RS2022-00131Processledning Workshop inom projektet Vägar till hållbar utvecklingAvtalsärende Caroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2022-02-18
RS2022-00130Grundutbildning i hedersrelaterat våld och förtryckAvtalsärende Caroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2022-02-18
RS2022-00129Remiss avseende förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring och ändring i Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021, dnr 4.1-33367/2021ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2022-02-17
RS2022-00128Remiss Program för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olyckaÄrendeMattias WessberghRegionstyrelsenBehandlas2022-02-16
RS2022-00127Motion (SD) - Språkkunskap hos vårdpersonalÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-02-16
RS2022-00126Kriskommunikationsplan Region UppsalaÄrendeJessica ElgenstiernaRegionstyrelsenBehandlas2022-02-15
RS2022-00125Plan för kris- och katastrofmedicinsk beredskap i Region UppsalaÄrendeMattias WessberghRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-02-15
RS2022-00124Regional kulturplan 2023-2026ÄrendeEva OlssonRegionstyrelsenBehandlas2022-02-15
RS2022-00123GUB - lån hos KommuninvestÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2022-02-14
RS2022-00122Återrapportering av vårdplatsläget inom Region UppsalaÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-02-14
RS2022-00121Strategi för digitalisering i Region UppsalaÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2022-02-14
RS2022-00120Motion (V) - Vården måste bli bättre på att ta hand om patienter med ME/CFSÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-02-14
RS2022-00119Interpellation (V) - Får personalen ta del av överskottetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-02-13
RS2022-00118Interpellation (S) - LönesatsningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-02-13
RS2022-00117Interpellation (V) - LönesatsningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-02-13
RS2022-00116Regional utvecklingsstrategi - årlig rapporteringÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenBehandlas2022-02-12
RS2022-00115Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare 2021ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenBehandlas2022-02-11
RS2022-00114Miljöredovisning 2021ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2022-02-10
RS2022-00113Revidering av det nationella systemet för tandläkares specialiseringstjänstgöringÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-02-10
RS2022-00112Samrådsremiss för ombyggnad av Väg 288 Gimo-Börstil, TRV 2019/48564ÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2022-02-10
RS2022-00111Samråd Översiktsplan 2022 för Östhammars kommunÄrendeAnnika KieriRegionstyrelsenBehandlas2022-02-10
RS2022-00110Rapportering av bemyndigande och prognoser 1:1 medel 2022ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2022-02-10
RS2022-00109Remiss angående tävling på väg, O-ringenÄrendeThomas HallbergRegionstyrelsenBehandlas2022-02-10
RS2022-00108Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Svenska Röda Korsets Behandlingscenter i Uppsala 2023-2026ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2022-02-09
RS2022-00107Ansökan om medfinansiering Uppsala Talent Fair 2022- Life Science and TechnologyÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2022-02-09
RS2022-00106Ansökan om medfinansiering Regulatory AffairsÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2022-02-09
RS2022-00105Ansökan om bidrag från politiska ungdomsförbund 2022ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2022-02-08
RS2022-00104Kvalitetsbokslut 2021ÄrendeMarie-Louise RönnbäckRegionstyrelsenBehandlas2022-02-08
RS2022-00103Dialoger med barn och unga om pandeminAvtalsärende Caroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2022-02-07
RS2022-00102Remiss om tävling på väg, dnr 838-2022ÄrendeThomas HallbergRegionstyrelsenBehandlas2022-02-07
RK2022-00044Remiss om tävling på väg, dnr 838-2022ÄrendeThomas HallbergRegionstyrelsenMakulerat2022-02-07
RS2022-00101Skrivelse om personalbristÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2022-02-07
RS2022-00100Strategi för digital infrastruktur i Uppsala län 2022 - 2030 ÄrendeSofia MillbertRegionstyrelsenBehandlas2022-02-07
RS2022-00099Begäran om allmänna handlingar från Nyhetsbyrån SirenÄrendeFahra CancarRegionstyrelsenBehandlas2022-02-04
RS2022-00098Information om prioriterade fastighetsinvesteringsbehov för perioden 2023-2032ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2022-02-03
RS2022-00097Information om prioriterade utrustningsinvesteringar för perioden 2023-2027ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2022-02-03
RS2022-00096Rekrytering av förvaltningschefÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2022-02-02
RS2022-00095RS - Begäran IVO 2.7.1-04064/2022-3ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2022-02-02
RS2022-00094Makulerad !ÄrendeBengt RobertsonRegionstyrelsenAvslutat2022-02-01
RS2022-00093Remiss betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)ÄrendeLotta SamuelssonRegionstyrelsenBehandlas2022-01-31
RS2022-00092Initiering av upphandling av kompetenshanteringssystemÄrendeRuna ClaessonRegionstyrelsenBehandlas2022-01-31
RS2022-00091Policy för barnets rättigheterÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2022-01-28
RS2022-00090Underrättelse om tillsyn och begäran om uppgifter - akutsjukhusenÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenAvslutat2022-01-28
RS2022-00089Genomic Medicine Sweden - avtal om samverkan för att stödja svensk sjukvård och forskning inom precisionsmedicin.Avtalsärende Andreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-01-28
RS2022-00088Information om införandet av nytt HR-systemÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-01-28
RS2022-00087Fyraspårsrapport- direktupphandling ÄrendeSandra WiströmRegionstyrelsenBehandlas2022-01-28
RS2022-00086Patientsäkerhetsberättelser för år 2021 från privata vårdgivareÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2022-01-27
RS2022-00085Säkerhetsrådgivarens årsrapport 2021ÄrendeKarin SundbergRegionstyrelsenBehandlas2022-01-27
RS2022-00084Motion (S) - Det krävs förstärkningar i förlossningsvårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-26
RS2022-00083Årsredovisning 2021 Regionstyrelsens övergripande verksamheterÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2022-01-26
RS2022-00082Affärsutvecklingscheckar 2022 ÄrendeSandra WiströmRegionstyrelsenBehandlas2022-01-24
RS2022-00081Affärsutvecklingscheckar 2021ÄrendeSandra WiströmRegionstyrelsenAvslutat2022-01-24
RS2022-00080Remiss av slutbetänkande Rätt mottagare- Granskning och integritet (SOU 2021:99)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-01-21
RS2022-00079Ägarstyrning 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-20
RS2022-00078Revisionsplan för Region Uppsalas revisorer 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-01-20
RS2022-00077Region Uppsalas forskningsbokslut 2021ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2022-01-18
RS2022-00076Initiativ avseende avgiftsfri TBE-vaccineringÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-01-17
RS2022-00075Remiss av slutbetänkande Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103) (Fö2022/00025) ÄrendeCarita SöderlundRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2022-01-14
RS2022-00074Remiss - Begäran om yttrande, tävling på väg, dnr 307-2022ÄrendeThomas HallbergRegionstyrelsenBehandlas2022-01-14
RS2022-00073Remiss delprojekt blodverksamhetÄrendeHelena BrobergRegionstyrelsenBehandlas2022-01-14
RS2022-00072Tema för AU-check: Förstudie för Testa Center ÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2022-01-14
RS2022-00071Medfinansieringsintyg Fossilfritt 2030 - Transporter i Uppsala länÄrendeSandra WiströmRegionstyrelsenBehandlas2022-01-14
RS2022-00070Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2033ÄrendeSofia KrafftRegionstyrelsenBehandlas2022-01-13
RS2022-00069Tolkning och tillämpning av Region Uppsalas Handbok för patientavgifterÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2022-01-13
RS2022-00068Rekvirering av lokalt partistöd 2022ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2022-01-12
RS2022-00067Upphandling av läkemedelÄrendeBengt RobertsonRegionstyrelsenBehandlas2022-01-11
RS2022-00066Verksamhetsberättelse 2021 för Effektiv och nära vårdÄrendeEva-Lena NilssonRegionstyrelsenBehandlas2022-01-11
RS2022-00065Remiss tävling på väg, dnr 76-2022ÄrendeThomas HallbergRegionstyrelsenBehandlas2022-01-05
RS2022-00064Remiss angående ansökan om tävling på väg i Enköpings kommun, dnr 9460-2021ÄrendeThomas HallbergRegionstyrelsenBehandlas2022-01-05
RS2022-00063Nationell utredning kulturella och kreativa näringarÄrendeTobias ArvidssonRegionstyrelsenBehandlas2022-01-04
RS2022-00062Meddelande från SKR:s styrelse 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00061Regeringsbeslut / Regleringsbrev 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00060Protokoll Beredningen för Demokrati Jämställdhet och Integration 2022ÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00059Protokoll och kallelser Region Uppsalas Pensionärsråd 2022ÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00058Protokoll Rådet för delaktighet 2022ÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00057Almi 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00056Folkrörelsearkivet 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00055Svenska cykelstäder 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00054Stockholmsregionens Europaförening 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00053Biodriv öst 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00052Mälardalsrådet 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00051Mälardalstrafik 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00050LÖF 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00049Kommuninvest 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00048Riksbyggen 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00047Transitio 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00046Inera 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00045Samtrafiken 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00044Mälarens Vattenvårdsförbund 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00043NTF Öst 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00042Upplandsstiftelsen 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00041Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00040Svealands kustvattenvårdsförbund 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00039Svenska Spårvagnsstäder 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00038Gamla Uppsala Buss AB/Prebus AB/Uppsala Läns Trafik AB 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00037Akademiska sjukhusets barnfond 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00036Stiftelsen Leufsta 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00035Stuns 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00034Stiftelsen medicinhistoriskt museum 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00033Stiftelsen Upplandsmuseet 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00032Stiftelsen Musik i Uppland 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00031Svensk Kollektivtrafik 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00030Samordningsförbundet 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00029Gemensamma kostnämnden 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00028Ambulansdirigeringsnämnden 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00027Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00026Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2022ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00025Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2023 - Verksamhetsplan, budget, delårsrapport och årsredovisningÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00024Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige - protokoll 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00023Anmälan av interpellationer och frågor 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00022Val av justerare regionfullmäktige 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00021Val av justerare regionstyrelsen och dess utskott 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00020Fastställelse av föredragningslista regionfullmäktige 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00019Fastställelse av föredragningslista regionstyrelsen och dess utskott 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00018Kallelser och protokoll regionfullmäktige 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00017Kallelser och protokoll regionstyrelsen och dess utskott 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00016Förteckning över ärenden till regionfullmäktige 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00015Verksamhetsuppdrag och budget 2023 för regionstyrelsenÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00014Uppföljning av regionfullmäktiges givna uppdrag 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00013Beredning av ärenden till regionstyrelsen 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00012Sammanträdesdatum 2023 för regionstyrelsen och dess utskottÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00011Förteckning över motioner 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00010Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00009Anmälningsärenden till regionfullmäktige ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00008Skrivelser för kännedom 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00007Anmälan av delegationsbeslut 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00006Kurser och konferenser 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00005Valärenden 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00004Finansfrågor vid regionstyrelsens arbetsutskott 2022ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00003Regiondirektörens rapport 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00002Regionplan och budget 2023-2025ÄrendeKarin LindblomRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2022-00001Ekonomirapporter 2022ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2022-01-03
RS2021-00572Oslo - Sthlm 2.55ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-12-29
RS2021-00571Plan för hantering av särskilda och extraordinära händelser för Region Uppsala 2022–2026 ÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2021-12-29
RS2021-00570Skrivelse angående åtgärder för att bibehålla och trygga nyrekrytering av barnmorskor inom Nära vård och hälsa och Akademiska sjukhuset i region UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2021-12-28
RS2021-00569Granskning av den palliativa vården i Region Uppsala ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2021-12-23
RS2021-00568Granskning av Region Uppsalas arbete med omställningen till God och nära vårdÄrendeEva-Lena NilssonRegionstyrelsenBehandlas2021-12-23
RS2021-00567Remiss av Anmälningsplikt för ratavirusinfektionÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-12-22
RS2021-00566Remiss av Trafikverkets delrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter och Trafikverkets slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter (I2021/02082)ÄrendeInga-Britt AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2021-12-22
RS2021-00565Namninsamling Sälj inte ut AkademiskaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-12-21
RS2021-00564Remiss av EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet. Dnr I2021/03357 ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-12-21
RS2021-00563Initiativ om arbetsmiljön på Akademiska laboratorietÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2021-12-21
RS2021-00562Initiativ om tredje vaccinationsdosenÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-12-21
RS2021-00561Process för strategiska fastighetsförvärvÄrendeThomas ThunblomRegionstyrelsenBehandlas2021-12-21
RS2021-00560Anslag centrala förtroendemannakostnader - fördelning för förtroendemannaorganisationen 2022ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2021-12-20
RS2021-00559Remissyttrande avseende Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogramÄrendeLei GuoRegionstyrelsenBehandlas2021-12-17
RS2021-00558Upphävande av policy och riktlinje för bisysslaÄrendeLotta BodinRegionstyrelsenBehandlas2021-12-17
RS2021-00557Rekryteringstjänst förvaltningsdirektör Fastighet och ServiceÄrendeLotta BodinRegionstyrelsenBehandlas2021-12-16
RS2021-00556Remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vårdÄrendeJenny ParlidenRegionstyrelsenBehandlas2021-12-14
RS2021-00555Initiativärende om bisysslorÄrendeLotta BodinRegionstyrelsenBehandlas2021-12-14
RS2021-00554S2021/07629 Remiss av SOU 2021:93 Från delar till helhet - En reform för samordnandeÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2021-12-14
RS2021-00553Lokalt kollektivavtal vid jour för läkare vid BFC på Akademiska sjukhusetÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenAvslutat2021-12-14
RS2021-00552Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2032, Region GävleborgÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-12-10
RS2021-00551Remiss av Socialstyrelsens förslag (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död, dnr. 4.1-37989/2021 ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2021-12-10
RK2021-00248Ansökan täkttillstånd Sävnemossen Heby kommunÄrendeEmilie OrringRegionstyrelsenAvslutat2021-12-10
RS2021-00550Inspektionsmeddelande, ArbetsmiljöverketÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2021-12-09
RS2021-00548Granskning - Sigtuna kommuns översiktsplan 2022ÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-12-07
RS2021-00547Revidering av regional handlingsplan för infrastruktur för biodrivmedel och elfordonÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2021-12-05
RS2021-00546Ansökan om medfinansiering: Cirkulära Uppsala - från ledande case till testbäddar i världsklassÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-12-05
RS2021-00545Ansökan om medfinansiering ECS ÖMS FörlängningÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2021-12-03
RS2021-00544Ekonomisk långtidsprognos för Region Uppsala 2022-2032ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2021-12-03
RS2021-00543Upphandling av medarbetarundersökningÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2021-12-02
RS2021-00542Ansökan om medfinansiering: UPPSTART 2021ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-12-02
RS2021-00541Ansökan om medfinansiering: Fossilfritt 2030 – Transporter i Uppsala län - förlängningÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-12-02
RS2021-00540Samråd gällande ändringar i riktlinjerna för statsstöd till bredband N2021/02929ÄrendeSofia MillbertRegionstyrelsenBehandlas2021-12-02
RS2021-00539AB Transitio verksamhetsplan 2022ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2021-12-02
RS2021-00538Objektplan Ekonomiobjektet 2022ÄrendeIngela MarklundRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-12-01
RS2021-00537Remiss, Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033ÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2021-11-30
RS2021-00536Verksamhetsplan 2022 samt uppföljning av verksamhetsplan 2021 för pensionärsrådet, rådet för delaktighet samt Beredningen för demokrati jämställdhet och integrationÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenBehandlas2021-11-30
RS2021-00535Remiss angående ansökan tillstånd för tävling på väg, Upplands Cup. Dnr 8794-2021ÄrendeThomas HallbergRegionstyrelsenBehandlas2021-11-29
RS2021-00534HR-direktörens rapport 2022ÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2021-11-26
RS2021-00533Riktlinje för studiebesök av förtroendevalda och partipolitisk information inom Region UppsalaÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-11-26
RS2021-00532Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vårdÄrendeJenny ParlidenRegionstyrelsenBehandlas2021-11-25
RS2021-00531Ansökan om medfinansiering: Kapacitetsutmaningar Östra MellansverigeÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-11-23
RS2021-00530Samla 2022ÄrendeHanna VenäläinenRegionstyrelsenAvslutat2021-11-23
RS2021-00529Uttalande från SRF Uppsala län angående bristande tillgänglighet vid regionens sjukhusÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2021-11-23
RS2021-00528Inkomna frågor från Prostatacancerföreningen om mäns hälsa och prostatacancervårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2021-11-22
RS2021-00527Ansökan om medfinansiering: Smart Tillväxt 2023 - FörlängningÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-11-21
RS2021-00526Framtagande av rutin för medarbetare med skydda identitetÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2021-11-18
RS2021-00525Avtal avseende slutreglering av kostnader hänförliga till hjul- och bromsunderhållÄrendeStefan AdolfssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-11-17
RS2021-00524Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)ÄrendeEva OlssonRegionstyrelsenBehandlas2021-11-17
RS2021-00523Remissversion av Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 för Östergötland länÄrendeSofia KrafftRegionstyrelsenAvslutat2021-11-17
RS2021-00522Precisionsmedicinskt centrum i Uppsala/Sjukvårdsregion MellansverigeÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2021-11-17
RS2021-00521Vaccinationsarbete covid-19ÄrendeMaj SölvesdotterRegionstyrelsenAvslutat2021-11-16
RS2021-00520Återrapportering av folkhälsomedel 2021ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-11-16
RS2021-00519Fråga (S) - Vaccinering av barn 12-15 samt tredje dos för äldreÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-11-16
RS2021-00518Interpellation (S) - Situationen på akutenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-11-15
RS2021-00517Interpellation (S) - Tillgängligheten på 1177ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-11-15
RS2021-00516Interpellation (S) - Om iPads till förtroendevaldaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-11-15
RS2021-00515Remiss - Uppdaterad version av Socialstyrelsens rekommendation om screening för livmoderhalscancer ÄrendeErika SohtellRegionstyrelsenBehandlas2021-11-15
RS2021-00514Uppsala SpårvägÄrendeKarin SvingbyRegionstyrelsenBehandlas2021-11-12
RS2021-00513Fråga från regionarkivet Region Dalarna om bevarande och gallringÄrendeMaria StenuddRegionstyrelsenAvslutat2021-11-12
RS2021-00512Enhetliga förmåner i Region UppsalaÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2021-11-11
RS2021-00511Ansökan om medfinansiering: Equal Growth ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-11-11
RS2021-00510Ansökan om medfinansiering: QvinnovationÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-11-11
RS2021-00509Ansökan om medfinansiering: Redo För Kapital - Redo att investera?ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-11-11
RS2021-00508Region Gävleborgs förslag på Länsplan för regional transportinfrastruktur i Gävleborgs län 2022-2033ÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2021-11-09
RS2021-00507Politisk inriktning med styrmodell och budgetdirektiv RPB 2023-2025ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2021-11-09
RS2021-00506IVO 3.5.1-43686/2021 - Lasarettet i EnköpingÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2021-11-09
RS2021-00505Remiss Promemoria om nya könstillhörighetslagen - S2021/07285ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-11-09
RS2021-00504Ansökan om medfinansiering: Strategisk satsning på tech-sektorn i Uppsala - projektförlängningÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-11-07
RS2021-00503Villkorsbeslut 2021 - återrapporteringÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-11-05
RS2021-00502Remiss Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)ÄrendeEvelyn EhlinRegionstyrelsenBehandlas2021-11-05
RS2021-00501Remiss Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2022 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till StrålsäkerhetsmyndighetenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-11-05
RS2021-00500Interpellation (V) - När kommer närmottagningarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-11-04
RS2021-00499Interpellation (V) - Bekämpa korruptionÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-11-04
RS2021-00498Interpellation (V) - Arbete mot könsstympningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-11-04
RS2021-00497Remiss av betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)ÄrendeMaj SölvesdotterRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-11-03
RS2021-004963.1.1-2021-089277 Remiss: Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:xx) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2021-11-02
RS2021-00495Region Dalarnas förslag på Länsplan för regional transportinfrastruktur i Dalarnas län 2022-2033 ÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2021-11-02
RS2021-00494Inkommen skrivelse om testningen mot Covid 19 ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2021-11-01
RS2021-00493Återrapport avseende pågående/kommande arbeten inom Strategi för digitalisering och Handlingsplan ör digitaliseringÄrendeAnneli KjellbergRegionstyrelsenBehandlas2021-11-01
RS2021-00492Region Stockholms förslag på Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033ÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2021-11-01
RS2021-00491Ansökan om pension OPF-KLÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2021-11-01
RS2021-00490Anmälan från Vårdförbundet av fackliga företrädare till SAMLAÄrendeHanna VenäläinenRegionstyrelsenBehandlas2021-11-01
RS2021-00489Älvkarleby kommuns handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckorÄrendeInga-Britt AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2021-11-01
RS2021-00488Inriktningsbeslut om avyttring av byggnad D1 vid Akademiska sjukhusetÄrendeTomas ErikssonRegionstyrelsenBehandlas2021-11-01
RS2021-00487Remiss av SOU 2021:67 Vägen mot fossiloberoende jordbruk­ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-10-29
RS2021-00486Tjänstebostäder Region UppsalaÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenBehandlas2021-10-29
RS2021-00485Verksamhetsplan 2022 för LäkemedelskommitténÄrendeAnncharlotte GrudénRegionstyrelsenBehandlas2021-10-28
RS2021-00484Region Västmanlands förslag på Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2022-2033ÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2021-10-28
RS2021-00483Remiss av Förslagen till regeringen i Miljömålrådets årsrapport 2021, ärendenummer: NV-02027-15 - Svar senast 26/1 2022ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2021-10-28
RS2021-00482Folkrörelsearkivet 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-10-28
RS2021-00481Remiss av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2022-2035, dnr RUN-HRU21-0215ÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-10-27
RS2021-00480Uppsägning av lokalt kollektivavtal (brandlarmsavtalet)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-10-27
RS2021-00479Ansökan om medfinansiering: Överenskommelsen om samarbete mellan länen i Östra Mellansverige gällande strukturfondsarbete 2021 ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-10-27
RS2021-00478Ansökan om medfinansiering: Verksam.seÄrendeSandra WiströmRegionstyrelsenBehandlas2021-10-27
RS2021-00477Ansökan om medfinansiering: Referensgruppen ÄrendeSandra WiströmRegionstyrelsenBehandlas2021-10-26
RS2021-00476Initiativ (S) - TilläggsbudgetÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-10-26
RS2021-00475FÖrhandling - MBL 38 § LOV (SAMLA) ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2021-10-25
RS2021-00474Förhandling - MBL 12 §, angående lokalt kollektivavtal om extra covidersättning (UAL)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2021-10-25
RS2021-00473Kollektivavtal - förhandlingsframställan om arbetstidsavtal för akutläkare (UAL) ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenBehandlas2021-10-25
RS2021-00472Förhandling - löneöversyn 2021 (UAL) ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenBehandlas2021-10-25
RS2021-00471Förhandling - löneöversyn 2020 (UAL) ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2021-10-25
RS2021-00470Skrivelse från Vårdföretagarna om upphandling av digital plattformÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-10-25
RS2021-00469kollektivavtal BEA 20 (Vision) ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2021-10-25
RS2021-00468Kollektivavtal Krislägesavtal i lydelse 2021-07-01 (Vision) ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2021-10-25
RS2021-00467Kollektivavtal - lön och allmänna anställningsvillkor LOK 20 (Vision)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2021-10-25
RS2021-00466Kollektivavtal - LOK 19 om lön och allmänna anställningsvillkor (Vårdförbundet)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2021-10-25
RS2021-00465Kollektivavtal- LOK Krislägesavtal 2019 (Kommunal)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2021-10-25
RS2021-00464Överklagande med yrkande om inhibition (3.7.1-36113/2021-1)ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2021-10-21
RS2021-00463Ansökan om pensionÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2021-10-20
RS2021-00462Begäran om allmänna handlingarÄrendeÅsa TormodRegionstyrelsenBehandlas2021-10-20
RS2021-00461Rekvisition Tillväxtverket Digitaliseringskoordinator 2021ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2021-10-20
RS2021-00460Remiss - förslag till upphävande av föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för hab/rehab Dnr 4.1-30267/2021ÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenAvslutat2021-10-19
RS2021-00459Fyra spår Uppsala SAMRÅDSHANDLING Söder Bergsbrunna – Uppsala Centralstation Uppsala kommun, Uppsala länÄrendeTomas AhlbergRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-10-19
RS2021-00458Remittering av promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverkÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-10-19
RS2021-00457Enkätsvar Socialstyrelsen - arbete med levnadsvanor 2020ÄrendeHelen AskebroRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-10-19
RS2021-00456Remiss av Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80ÄrendeMagnus ThuresonRegionstyrelsenBehandlas2021-10-19
RS2021-00455Initiering av upphandling av läkemedelsleveranser av rekvisitionsläkemedel till regionens vårdförvaltningar och kommunala basförrådÄrendeTomas EnokssonRegionstyrelsenBehandlas2021-10-19
RS2021-00454Gallring av analoga röntgenbilder deponerade i VilhelminaÄrendeMaria StenuddRegionstyrelsenBehandlas2021-10-19
RS2021-00453Motion (V) - Tillsätt en jämlikhetskommissionÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2021-10-18
RS2021-00452Samrådsremiss Trafikplats Fullerö E4 och väg 290ÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2021-10-18
RS2021-00451Medicinhistoriskt stipendium 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-10-15
RS2021-00450Information om Region Uppsalas arbete med krisberedskap, uppgifter i höjd beredskap och krigsorganisationÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-10-15
RS2021-00449Lokalt kollektivavtal - LOK KrislägesavtalÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2021-10-15
RS2021-00448Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XXXX) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:10) om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismerÄrendeTomas EnokssonRegionstyrelsenBehandlas2021-10-15
RS2021-00447Höjning av högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter och för läkemedelÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-10-13
RS2021-00446JO- anmälan, BUPÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2021-10-13
RS2021-00445Remiss ansökan om tävling på väg, TierpsrundanÄrendeThomas HallbergRegionstyrelsenBehandlas2021-10-12
RS2021-00444Remiss om tävling på väg (Skutskärsratten)ÄrendeThomas HallbergRegionstyrelsenBehandlas2021-10-12
RS2021-00443Samråd - Översiktsplan för Sala kommunÄrendeTimo PalokangasRegionstyrelsenAvslutat2021-10-11
RS2021-00442Ansökan om medfinansiering: Talangattraktion-Uppsala International Hub ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-10-11
RS2021-00441Remiss - Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033ÄrendeSofia KrafftRegionstyrelsenAvslutat2021-10-11
RS2021-00440Bemyndiganderedovisning och förändring prognos regionala tillväxtåtgärderÄrendeTobias ArvidssonRegionstyrelsenBehandlas2021-10-11
RS2021-00439Smart Specialiseringsstrategi 2022-2027ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-10-11
RS2021-00438Cancerplan 2022-2024ÄrendeErika SohtellRegionstyrelsenBehandlas2021-10-08
RK2021-00209Rapport om riktade statsbidrag för cancervården 2021ÄrendeErika SohtellRegionstyrelsenBehandlas2021-10-08
RK2021-00208Cancerplan 2022-2024ÄrendeErika SohtellRegionstyrelsenAvslutat2021-10-08
RS2021-00437Remiss av Slutrapport Nationell insamling av registeruppgifter från primärvårdenÄrendeJohanna WoltjerRegionstyrelsenBehandlas2021-10-07
RS2021-00436Samråd Gästrike Räddningstjänst handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckorÄrendeInga-Britt AnderssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-10-07
RS2021-00435Uppsala Biobank - överenskommelse mellan Region Uppsala/Akademiska sjukhuset och Vetenskapsområdet för medicins och farmaci vid Uppsala UniversitetÄrendeEmilie OrringRegionstyrelsenBehandlas2021-10-07
RS2021-00434JO-anmälan Begäran om yttrandeÄrendeMargareta ÖhrvallRegionstyrelsenBehandlas2021-10-05
RS2021-00433Samordningsförbundet 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2021-10-05
RS2021-00432Fråga (S) - Prioritering av särskilt yrkesskickligaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-10-04
RS2021-00431Remiss av Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om uppgifter i anmälan enligt 2 kap. 6 § smittskyddslagen (2004:168) när det gäller covid-19ÄrendeBodil ArdungRegionstyrelsenBehandlas2021-10-04
RS2021-00430Regional cykelledÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2021-10-03
RS2021-00429Remiss av FormatE, RA-KS 2021/00018ÄrendeAnne HallvigRegionstyrelsenAvslutat2021-10-01
RS2021-00428Interpellation (V) - Framtida läkarförsörjning för Region UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-10-01
RS2021-00427Interpellation (V) - Täckningsgrad för cancerscreeningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-10-01
RS2021-00426Interpellation (V) - IVO och Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-10-01
RS2021-00425Interpellation (V) - Sjukhusbiblioteket på Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-10-01
RS2021-00424Remissunderlag – Nationell högspecialiserad vårdÄrendeRasmus ZamoreRegionstyrelsenAvslutat2021-09-30
RS2021-00423Samråd för förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2022–2033ÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2021-09-30
RS2021-00422Utbyte av originalläkemedel till biosimilarier samt icke-utbytbara generika ÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2021-09-30
RS2021-00421Initiativ (V) - Biblioteket på Akademiska sjukhusetÄrendeEva OlssonRegionstyrelsenAvslutat2021-09-28
RS2021-00420Initiativ (S) - Kriskommission med anledning av situationen på akuten Akademiska sjukhusetÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2021-09-28
RS2021-00419Motion (S) - Avgiftsfri mammografiÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2021-09-27
RS2021-00418Remiss av Promemoria utkast av lagrådsremiss Nya regler för organdonationÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2021-09-24
RS2021-00417Fråga (V) - MaterialkrisenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-09-23
RS2021-00416Remiss: Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregisterÄrendeErik SköldenbergRegionstyrelsenBehandlas2021-09-23
RS2021-00415Remissutskick: Granskningshandling Regionplan för Skåne 2022 – 2040ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-09-23
RS2021-00414Avsiktsförklaring gällande utveckling av Upplands Väsby station och RegionpendelÄrendeTomas AhlbergRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-09-23
RS2021-00413Upphandling Dos öppenvårdÄrendeBengt RobertsonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-21
RS2021-00412Revidering av bolagsordning för Prebus ABÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-09-20
RS2021-00411.ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-09-20
RS2021-00410Remiss av Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport - Svar senast 20/12 2021ÄrendeInga-Britt AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-20
RS2021-00409Remiss av Ds 2021:25 Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet. Dnr I2021/02381ÄrendeInga-Britt AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-20
RS2021-00408Synpunkter kring innerstadsbussar och pensionärerÄrendeKarl Daniel PetterssonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-20
RS2021-00407Remiss av program för bostadsförsörjningen 2022-2026 med utblick mot 2030, Håbo kommun ÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-17
RS2021-00406Möjlighet att lämna synpunkter på kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdenÄrendeJennie WongRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-09-16
RS2021-00405Upphandling Förstudie: Smart Industri ÖMSÄrendeAndrew MetcalfeRegionstyrelsenBehandlas2021-09-16
RS2021-00404Upphandling Förstudie: Inkludering ÖMSÄrendeAndrew MetcalfeRegionstyrelsenBehandlas2021-09-16
RS2021-00403Remiss – Belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2022ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-09-14
RS2021-00402Gallring av diarie-, dokument- och ärendehanteringssystemet AIDAÄrendeSanna von SchmalenseeRegionstyrelsenBehandlas2021-09-13
RS2021-00401Brev till regionstyrelsens ordförande mfl. om offentliga måltiderÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-09-10
RS2021-00400Ombyggnad av avloppsreningsverket i Alunda - Samråd som del i tillståndsansökan enligt miljöbalken ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-09-10
RS2021-00399Öppet brev till Sveriges regionpolitiker om barnens rätt till covidvaccinÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenAvslutat2021-09-09
RS2021-00398Ansökan om medfinansiering: Förstudie Energy-X AccelerateÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-08
RS2021-00397Ansökan om medfinansiering: Life Science BrygganÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-08
RS2021-00396Ansökan om medfinansiering: Foodtech accelerator GiP ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-08
RS2021-00395Ansökan om medfinansiering: Ingen RÖK utan eld-själar ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-08
RS2021-00394Ansökan om medfinansiering: Fokus Life Science ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-08
RS2021-00393Ansökan om medfinansiering: Cirkulär vätgas för stärkt resiliens – en fördjupad förstudieÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-08
RS2021-00392Ansökan om medfinansiering: Initiativ besöksnäring ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-08
RS2021-00391Järnvägsplan Uppsala CentralÄrendeStefan AdolfssonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-08
RS2021-00390Fördelning av statsbidrag för Uppskjuten vård 2022ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-07
RS2021-00389Omvärldsdagen 2021ÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-07
RS2021-00388Ansökan om planbesked för spårvagnsdepåÄrendeStefan AdolfssonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-06
RS2021-00387Totalförsvarsövning 2021ÄrendeMattias WessberghRegionstyrelsenBehandlas2021-09-06
RS2021-00386Uppdrag att utreda driftsformer för ambulansverksamhetenÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-09-03
RS2021-00385Inbjudan till remisskonferens om Örebro läns regionala utvecklingsstrategi, RUSÄrendeTobias ArvidssonRegionstyrelsenBehandlas2021-09-03
RK2021-00183Anhållan om ekonomiskt bidragÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-09-02
RS2021-00384Ansökan om Folkhälsomedel för 2022ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenBehandlas2021-09-01
RS2021-00383Samråd med finskt förvaltningsområde 2021ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenBehandlas2021-09-01
RS2021-00382Samråd med nationella minoriteter 2021ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenBehandlas2021-09-01
RS2021-00381Initiativ (V) avseende tillgänglighet till covidtestningÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2021-08-31
RS2021-00380Initiativ (V) avseende influensavaccinÄrendeBodil ArdungRegionstyrelsenBehandlas2021-08-31
RS2021-00379Färdplan för ett hållbart län - Åtgärdsprogram VattenÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2021-08-30
RS2021-00378Samrådsyttrande avseende Riskhanteringsplan för Uppsala 2022-2027 - enligt förordning (2009:956) om översvämningsriskerÄrendeAmalia HammarströmRegionstyrelsenBehandlas2021-08-30
RS2021-00377Mellanlänsavtal mellan Region Stockholm och Region UppsalaÄrendeCarina BäckströmRegionstyrelsenAvslutat2021-08-30
RS2021-00376Remiss av promemoria Förslag om ändring av lagen om utbyte av sprutor och kanyler (2006:323)ÄrendeOve AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2021-08-30
RS2021-00375Remiss från Socialstyrelsen förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrketÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenBehandlas2021-08-27
RS2021-00374Statistiksekretess inom strategi- och utvecklingsenhetenÄrendeAngelica ÅströmRegionstyrelsenBehandlas2021-08-27
RS2021-00373Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktspliktÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-08-25
RS2021-00372Förhandling om lokalt kollektivavtal om schablon för jourkompensationsredovisning för läkare inom verksamhetsområde Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala länÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2021-08-24
RS2021-00371Initiativ (S) avseende etnisk selekteringÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2021-08-23
RS2021-00370Bidrag till pensionärsorganisationer 2022ÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-08-20
RS2021-00369Överenskommelse om fördjupad samverkan kring anställdas sjukfrånvaro mellan Region Uppsala och FörsäkringskassanÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2021-08-19
RS2021-00368Remiss - Nationellt stöd för fast läkarkontaktÄrendeOve AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2021-08-13
RS2021-00367Löneöversyn 2019ÄrendeKristin WilliamssonRegionstyrelsenBehandlas2021-08-09
RS2021-00366Upphandling psykologtjänster Nära vård och hälsaÄrendeKarin BorgströmRegionstyrelsenBehandlas2021-08-05
RS2021-00365Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vårdÄrendeJenny ParlidenRegionstyrelsenBehandlas2021-08-04
RS2021-00364Remiss av SOU 2021:44 Tillgänglighetsdirektivet, S2021/04731ÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2021-07-26
RS2021-00363Förhandling om lokalt kollektivavtal om måltidsuppehåll för NIVA, NIMA, THIVA och BIVA sommaren 2021 ÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2021-07-19
RS2021-00362Samlad nyttoanalys av Storregional systemanalys 2020 med bifogade filerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-07-16
RS2021-00361Medicinteknisk regulatorisk organisation för Region UppsalaÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2021-07-14
RS2021-00360Remiss - om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall ÄrendeTobias ArvidssonRegionstyrelsenBehandlas2021-07-13
RS2021-00359Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingarÄrendeMaria StenuddRegionstyrelsenBehandlas2021-07-09
RS2021-00358Remiss av SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439ÄrendeÅsa ForsRegionstyrelsenBehandlas2021-07-09
RS2021-00357Gallring av dokumenthanteringssystemet KoVISÄrendeAnne HallvigRegionstyrelsenAvslutat2021-07-06
RS2021-00356Remiss rörande slutrapport av utredningen av den långsiktiga lokalutvecklingen för vetenskapsområdet för medicin och farmaci (MEDFARM 2019/516)ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2021-07-05
RS2021-00355Synpunkter med avseende på Sverige och Covid-19-pandeminÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenAvslutat2021-07-05
RS2021-00354Remiss av Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktionÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-07-02
RS2021-00353Erbjudande om aktieköp – Energikontoret i Mälardalen ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-07-02
RS2021-00352Remiss - Förslag till handlingsplan för luftkvalitet i Uppsala ÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-07-01
RS2021-00351Granskning av skyddet för patienter, medarbetare och andra med skyddade personuppgifterÄrendeThomas KristofferssonRegionstyrelsenBehandlas2021-07-01
RS2021-00350Möjlighet att lämna synpunkter inför kompletterande analys av modellen med beredskapsflygplatser utifrån bl.a. pandemin ÄrendeInga-Britt AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2021-06-30
RS2021-00349SIS Remiss 21562 - prEN 17687 - Public procurement - Integrity and accountability - Requirements and guidanceÄrendeYvette AxelssonRegionstyrelsenBehandlas2021-06-30
RS2021-00348Insamling av uppgifter om dimensionering av läkares utbildningstjänsterÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2021-06-30
RS2021-00347Teckningsrätt i banker och plusgiro samt undertecknande av handlingar rörande lån och medelsplaceringarÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2021-06-29
RS2021-00346Beslut om fällavgifter för älg i Uppsala län jaktåret 2021/2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-06-28
RS2021-00345Nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro länÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenAvslutat2021-06-28
RS2021-00344Besöksnäringsstrategi för Uppsala län 2021-2024ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-06-24
RS2021-00343Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare för perioden 2022-2023ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2021-06-24
RS2021-00342Stockholmsregionens Europaförening 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-06-24
RS2021-00341Garanti saneringskostnader den gamla statsbussdepånÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2021-06-22
RS2021-00340Återvinning av engångs- och flergångstextil från sjukvårdenÄrendeLina WidenmoRegionstyrelsenAvslutat2021-06-22
RS2021-00339Remiss Avgränsningssamråd MKB 2022 - 2033 HN2021/64ÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenAvslutat2021-06-21
RS2021-00338Vinnovaprojekt Textil till textilÄrendeLina WidenmoRegionstyrelsenBehandlas2021-06-21
RS2021-00337Utredningen om hälso-och sjukvårdens beredskap -S 2018:09ÄrendeYvette AxelssonRegionstyrelsenBehandlas2021-06-21
RS2021-00336Anställning av trafikdirektörÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-06-21
RS2021-00335Anställning av sjukhusdirektörÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenAvslutat2021-06-21
RS2021-00334Region Uppsalas riktade FoU-medel 2022ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2021-06-17
RS2021-00333Länsplan 2022 - nationell planÄrendeSofia KrafftRegionstyrelsenBehandlas2021-06-17
RS2021-00332Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige - protokoll 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-06-16
RS2021-00331Inbjudan till att lämna synpunkter på Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll samt särskilda förkunskapskrav för utbildningar med inriktning vårdadministratörÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2021-06-16
RS2021-00330Remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19ÄrendeErik SköldenbergRegionstyrelsenBehandlas2021-06-15
RS2021-00329Skrivelse gällande debattartikeln Prevention: strategi inför nästa hälsoutmaning i region Uppsala ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-06-15
RS2021-00328AU-checkar 2020ÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2021-06-15
RS2021-00327Skrivelse från Vårdföretagarna om ersättning för covidvårdÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-06-11
RS2021-00326Remiss av betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39)ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2021-06-11
RS2021-00325Tillsyn av akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset ÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenBehandlas2021-06-11
RS2021-00324Supercross 2021ÄrendeAngelica ÅströmRegionstyrelsenAvslutat2021-06-10
RS2021-00323Stativdatabasen 2021ÄrendeAngelica ÅströmRegionstyrelsenAvslutat2021-06-10
RS2021-00322AM4life - Additive Manufacturing for the Life Sciences at Uppsala universityAvtalsärende Erik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2021-06-10
RS2021-00321Remiss om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-06-10
RS2021-00320Screening CF - remissversionÄrendeJennie WongRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-06-09
RS2021-00319Skrivelse om ambulansflygÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-06-09
RS2021-00318Remiss av SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m. ÄrendePatrik JonassonRegionstyrelsenBehandlas2021-06-09
RS2021-00317Remiss – Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor från 2022 ÄrendeInga-Britt AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2021-06-03
RS2021-00316Interpellation (S) - IT-miljön och demokratinÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-06-02
RS2021-00315Interpellation (V) - Hur tar Region Uppsala arbetsgivaransvaret för våldsutsattaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-06-02
RS2021-00314Interpellation (V) - Hur fungerar regionens digitaliseringÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-06-02
RS2021-00313Motion (V) - Upphandla kollektivtrafik med personalövergångÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2021-06-02
RS2021-00312Remittering av förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolornaÄrendeJeanette WetterströmRegionstyrelsenAvslutat2021-06-02
RS2021-00311Remiss av SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2021-06-02
RS2021-00310Dialog för Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike, Knivsta kommunÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-06-02
RS2021-00309BrommautredningenÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenAvslutat2021-06-02
RS2021-00308Ansökan om medfinansiering: Hållbara Samhällen – Exponential roadmapÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-06-01
RS2021-00307Ansökan om medfinansiering: Stärkt besöksnäring i BiosfärenÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-06-01
RS2021-00306Synpunkter på vaccinering av personalÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2021-06-01
RS2021-00305Information kring arbete avseende VaruförsörjningsnämndenÄrendeYvette AxelssonRegionstyrelsenBehandlas2021-06-01
RS2021-00304Information om fördyring för projekt B11 med anledning av covid-19 pandeminÄrendeKent StrömbergRegionstyrelsenBehandlas2021-05-31
RS2021-00303Synpunkter gällande Lasarettet i EnköpingÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2021-05-28
RS2021-00302Inbjudan till att lämna synpunkter på rapporten ”Cykelleder för rekreation och turism” (TRV 2021/65106)ÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2021-05-27
RS2021-00301Remiss Kollektivtrafikplan 2050ÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-05-25
RS2021-00300Lokalt kollektivavtal vid beredskapÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2021-05-25
RS2021-00299Externremiss om förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:98) om användning och utformning av luftrum och flygprocedurerÄrendeInga-Britt AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2021-05-24
RS2021-00298Granskning av Region Uppsalas arbete mot korruptionÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-05-24
RS2021-00297Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-05-21
RS2021-00296Genomförande av samordnad individuell plan ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-05-21
RS2021-00295Trafikverket Fyra spår Uppsala - samrådsunderlag delen söder Bergsbrunna - länsgräns, TRV 2020/132366ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2021-05-21
RS2021-00294Lokalt kollektivavtal om möjlighet att spara extra semesterdagarÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2021-05-19
RS2021-00293Kallelser rådet för delaktighetÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2021-05-19
RS2021-00292Årsredovisningar 2020 för stiftelser förvaltade av regionstyrelsenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2021-05-18
RS2021-00291Riktlinje för God ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR)ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2021-05-18
RS2021-00290Lokalt kollektivavtal Kommunal sommaren 2021 inom intensivsjukvården på Akademiska sjukhusetÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2021-05-18
RS2021-00289Lokalt kollektivavtal Vårdförbundet sommaren 2021 inom intensiv och akutsjukvården på Akademiska sjukhusetÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2021-05-18
RS2021-00288Lokalt kollektivavtal om avsteg från befintlig avtal om den så kallade 70/30-regelnÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenAvslutat2021-05-18
RS2021-00287Samverkan rörande etablering av infrastruktur för vätgas i fordonssektornÄrendeMikael ÅhlmanRegionstyrelsenBehandlas2021-05-18
RS2021-00286Revisionssvar fördjupningsgranskning God ekonomisk hushållningÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2021-05-17
RS2021-00285Maximera nyttan för svensk forskning och innovation genom universitetssjukhusens deltagande i externt finansierade forsknings- och innovationsprojekt, särskilt EU-projektÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2021-05-17
RS2021-00284Kallelser beredningen för demokrati, jämställdhet och integrationÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2021-05-12
RS2021-00283Hemsändningsbidrag 2021ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-05-11
RS2021-00282Remiss Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldreÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-05-11
RS2021-00281Reglemente för sjukresorÄrendeEllen ÅbergRegionstyrelsenBehandlas2021-05-10
RS2021-00280Tvisteframställan- lokaler hudÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenBehandlas2021-05-10
RS2021-00279Revidering Regler för listning, områdesansvar och ickevalsalternativÄrendeJohanna ErikssonRegionstyrelsenBehandlas2021-05-10
RS2021-00278Inbjudan till samråd FÖP Morgongåva tätortÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-05-07
RS2021-00277Motion (V) - Satsning för folkhälsa, regional strategi mot ensamhetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2021-05-07
RS2021-00276Policy för attraktiv och modern arbetsgivareÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2021-05-06
RS2021-00275Samverkan inkontinensfrågorÄrendeKarin BorgströmRegionstyrelsenBehandlas2021-05-06
RS2021-00274Regiongemensam förfrågan till Region Uppsala om transport av IVA-patienterÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenBehandlas2021-05-06
RS2021-00273Budgetframställan från Region Uppsalas revisorer för 2022ÄrendeEmelie HolmquistRegionstyrelsenBehandlas2021-05-06
RS2021-00272Prioriterad vaccinering av personal verksamma i Uppsala län som arbetar med tillverkning av vaccinÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2021-05-05
RK2021-00110Prioriterad vaccinering av personal verksamma i Uppsala län som arbetar med tillverkning av vaccin ÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenAvslutat2021-05-05
RS2021-00271Svensk Kollektivtrafik 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-05-05
RS2021-00270Redovisning av lokalt partistöd - utbetalda medel 2020ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2021-05-04
RS2021-00269Ägarstyrning 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-05-03
RS2021-00268BorttagesÄrendeRegionstyrelsenBehandlas2021-05-03
RS2021-00267Remiss av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)ÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2021-04-30
RS2021-00266Skrivelse om energiförsörjningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-04-29
RS2021-00265Remiss av SOU 2021:22 Hårdare regler för nya nikotinprodukterÄrendeCarin ÖstlingRegionstyrelsenBehandlas2021-04-29
RS2021-00264Skrivelse till regionstyrelsenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-04-28
RS2021-00263Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning DalarnaÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-04-28
RS2021-00262Förhandling enligt MBL § 11 gällande Region Uppsalas forskningsstrategi (SACO)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2021-04-27
RS2021-00261Initiativ (-) om kapitalallokering inom finanspolicynÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2021-04-27
RS2021-00260SSM2021-2928: Externremiss ändringsföreskrifter SSMFS 2021:1 och SSMFS 2021:2ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-04-27
RS2021-00259Informationsbrev från Healthy Cities Sverige - en del av WHOÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2021-04-26
RS2021-00258Möjligheter och förutsättningar för fortsatta digitala arbetssätt inom Region Uppsala ÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2021-04-26
RS2021-00257Ansökan om bidrag från politiska ungdomsförbund 2021ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2021-04-23
RS2021-00256Stöd till kommersiell service 2021ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenAvslutat2021-04-22
RS2021-00255Nationell modell för sekundärprevention vid kranskärlssjukdomÄrendeJennie WongRegionstyrelsenAvslutat2021-04-22
RK2021-00100Remiss av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)ÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenMakulerat2021-04-22
RS2021-00254Mälardalstaxa samt tilläggsavtal 2 till samverkansavtalet för MÄLAB ABÄrendeTomas AhlbergRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-04-21
RS2021-00253Tilläggsavtal till nationella ALF avtalet 2015ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2021-04-21
RS2021-00252Region Uppsalas forskningspris 2020ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat2021-04-20
RS2021-00251Tillfällig beredning för översyn av Region Uppsalas arvodesreglemente för förtroendevaldaÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-04-19
RS2021-00250Remiss av SOU 2021:6 God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsaÄrendeÅsa HimmelsköldRegionstyrelsenBehandlas2021-04-19
RS2021-00249Stödjebrev SIMPLERÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2021-04-16
RS2021-00248Möjlighet att lämna synpunkter på kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdenÄrendeJennie WongRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-04-16
RS2021-00247Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på öppen remissÄrendeJennie WongRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-04-16
RS2021-00246Melatonin - högkostnadsskyddet försvinner 23 majÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-04-16
RS2021-00245Interpellation (S) - Vaccinationsarbetet i Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-04-16
RS2021-00244Interpellation (S) - Busschaufförers arbetsvillkorÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-04-16
RS2021-00243Spårvägsstäderna 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-04-16
RS2021-00242ALMI 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenMakulerat2021-04-16
RS2021-00241Samtrafiken 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-04-16
RS2021-00240Interpellation (V) - Bussförarna behöver arbetstrygghet!ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-04-15
RS2021-00239Ledningens miljögenomgång Region Uppsala Koncernledningen 2020ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2021-04-15
RS2021-00238East Central Sweden (ECS)Avtalsärende Erik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2021-04-15
RS2021-00237Regionarkivets tillsynsrapport 2020ÄrendeMaria StenuddRegionstyrelsenBehandlas2021-04-15
RS2021-00236Interpellation (V) - När ska ett nytt barnsjukhus byggas?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-04-15
RS2021-00235Svenska cykelstäder 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-04-15
RS2021-00234Revidering av reglemente och avtal om samverkan för varuförsörjningsnämndenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-04-14
RS2021-00233Revisionsberättelse för Region Uppsala 2020ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2021-04-14
RS2021-00232Remiss - Ds Vissa statliga insatser på Musikområdet - Svar senast 14/7-2021ÄrendeJeanette WetterströmRegionstyrelsenAvslutat2021-04-14
RS2021-00231Externremiss avseende nya föreskrifter (HSLF-FS 2020:xx) om blodverksamhet ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2021-04-14
RS2021-00230Avtal pilotförsök rening av läkemedelsrester från avloppsvatten med Nova Diamants produkt Avtalsärende Marta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2021-04-13
RS2021-00229Fördjupad granskning av tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat2021-04-13
RS2021-00228Rekvisition BredbanskoordinatoruppdragetÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2021-04-13
RS2021-00227Skrivelse om anslutning till CosmicÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2021-04-12
RS2021-00226Återrapportering 2020 enligt Program för uppföljning av privata utförareÄrendePär WestringRegionstyrelsenBehandlas2021-04-12
RS2021-00225Flexibel arbetstid för medarbetare vid Kultur och bildnings verksamheter i Regionens hus samt vid sjukhusbiblioteketÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2021-04-12
RS2021-00224Ansökan om medfinansiering: SOLVE - Solenergi för Sverige ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-04-12
RS2021-00223Motion (V) - Håll budget för klimatutsläppenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2021-04-12
RS2021-00222Upplandsstiftelsens stämma 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-04-12
RS2021-00221Yttrande på samrådshandling detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafikÄrendeSofia KrafftRegionstyrelsenAvslutat2021-04-12
RS2021-00220Antal ledamöter i regionfullmäktige from 2023 samt valkretsindelningÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-04-11
RS2021-00219Postcovid rehabiliteringÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenAvslutat2021-04-09
RS2021-00218Lägesrapport avseende projekt inom Effektiv och nära vård 2030ÄrendeEva-Lena NilssonRegionstyrelsenBehandlas2021-04-09
RS2021-00217Remiss gällande ändrade regler för fiske av lax i Östersjön samt fiske med fast redskapÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-04-09
RS2021-00216Gamla Uppsala Buss AB / Uppsala Läns Trafik AB / AB Prebus 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-04-08
RS2021-00215Skrivelse till regionstyrelsen angående bisysslorÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenAvslutat2021-04-08
RS2021-00214Avskrivning av konstaterad kundförlustÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2021-04-07
RS2021-00213Överenskommelsen God och nära vård 2021ÄrendeEmma NichollsRegionstyrelsenBehandlas2021-04-07
RS2021-00212Redovisning av Region Uppsalas arbete inom ramen för överenskommelsen God och nära vård 2020ÄrendeEmma NichollsRegionstyrelsenBehandlas2021-04-07
RS2021-00211 Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-04-06
RS2021-00210Information om stämma i Svealands kustvattenvårdsförbund 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-04-06
RS2021-00209Överenskommelse avseende regionalt forum i Uppsala länÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-04-06
RS2021-00208Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av länsplanen för Västmanlands länÄrendeSofia KrafftRegionstyrelsenAvslutat2021-04-01
RS2021-00207Remiss 10-årsutvärdering Biosfärområde Nedre DalälvenÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-04-01
RS2021-00206Fördjupningsgranskning Ekonomisk uppföljning vid styrelser och nämnderÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2021-03-31
RS2021-00205Fördjupningsgranskning God ekonomisk hushållningÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2021-03-31
RS2021-00203Remiss av modell för beräkning av kompletteringsbelopp för reaktorinnehavareÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2021-03-31
RS2021-00202Remiss av förslag till Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst – ELSÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2021-03-31
RS2021-00201Remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:30 och SOSFS 2009:32ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2021-03-30
RS2021-00200Remiss - Folkhälsopolicy för Region StockholmÄrendeCarin ÖstlingRegionstyrelsenBehandlas2021-03-30
RS2021-00199Upphandling av försäkringsmedicinska utredningarÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenAvslutat2021-03-30
RS2021-00198Riktlinjer och kriterier för fördelning av organisationsanslag till organisationer som företräder människor med en eller flera funktionsnedsättningarÄrendeCarin ÖstlingRegionstyrelsenBehandlas2021-03-30
RS2021-00197Villkorsbrev och regleringsbrev 2021ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-03-29
RS2021-00196Enkätsvar OmställningsguideÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-03-29
RS2021-00195Remiss av Strategi för psykisk hälsaÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2021-03-29
RS2021-00194Remiss av betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)ÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenBehandlas2021-03-29
RS2021-00193Interpellation (V) - Hur går det med självtester för HPV?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-03-25
RS2021-00192Modellregioner ÄrendeTobias ArvidssonRegionstyrelsenBehandlas2021-03-25
RS2021-00191Remiss- Öppningstider Hjulstabron väg 55 i Enköpings kommunÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2021-03-25
RS2021-00190Fördelning av riktade statsbidrag 2021ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-03-24
RS2021-00189Inbjudan till sakråd april 2020: Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2023ÄrendeTobias ArvidssonRegionstyrelsenAvslutat2021-03-23
RS2021-00188Remiss avseende förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvårdenÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2021-03-23
RS2021-00187Remiss gällande lokal trafikföreskrift, Öregrunds tätort, KS-2021-165ÄrendeTimo PalokangasRegionstyrelsenAvslutat2021-03-23
RS2021-00186Remiss - förslag till nya föreskrifter för Uppsala län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2019:83) om bärighetsklasser i Uppsala länÄrendeTimo PalokangasRegionstyrelsenBehandlas2021-03-23
RS2021-00185Initiativ (V) avseende telefonkontakt till psykiatrinÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2021-03-23
RS2021-00184Information om fastighetsinvesteringsbehov inom Region Uppsala 2022-2031ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2021-03-23
RS2021-00183Namninsamling gällande telefonlinje till psykiatriakutenÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2021-03-23
RS2021-00182Regionarkivets verksamhetsberättelse 2020ÄrendeAnne HallvigRegionstyrelsenAvslutat2021-03-23
RS2021-00181Initiativ (S) avseende telefonlinje till vuxenpsykiatriska akutmottagningen samt nationell psykiatrisk stödlinjeÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2021-03-22
RS2021-00180PM och förslag på rutin för snabbare identifiering av ärenden som ska rapporteras från Skatteverket till kommunen enligt 5 kap. 10 § BegrL.ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-03-22
RS2021-00179Liv och hälsa ung 2021ÄrendeAngelica ÅströmRegionstyrelsenAvslutat2021-03-22
RS2021-00178Vaccinationer mot Covid hos personalenÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2021-03-19
RS2021-00177Säkerhetsrådgivarens årsrapport 2020ÄrendeKarin SundbergRegionstyrelsenBehandlas2021-03-19
RS2021-00176Samarbetsavtal mellan Region Uppsala och Föreningen OrdfrontAvtalsärende Sandra WiströmRegionstyrelsenBehandlas2021-03-17
RS2021-00175Kallelse till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 21 maj 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-03-17
RS2021-00174Licensrevision Agresso (Unit4)ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-03-16
RS2021-00173Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av länstransportplanen i Södermanlands län 2022-2033ÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenAvslutat2021-03-15
RS2021-00172Kostnad för utlämnande av allmänna handlingarÄrendeJennie LarssonRegionstyrelsenAvslutat2021-03-15
RS2021-00171Spårvagnsstäderna 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-03-15
RS2021-00170Ansökan om medfinansiering: REACTEU/ÖMSINT - Swedish scaleups ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-03-14
RS2021-00169Ansökan om medfinansiering: REACTEU/Test@Testa Center by STUNSÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-03-14
RS2021-00168Ansökan om medfinansiering: REACTEU/Hållbar Omställning i ÖMSÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-03-14
RS2021-00167React EU Checkar AdminÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2021-03-12
RS2021-00166Biogas öst 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-03-12
RS2021-00165Remiss av SOU 2021:X Struktur för ökad motståndskraft ÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2021-03-11
RS2021-00164Remiss - Projekt rörande implementering av förändrade beredskapszonerÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2021-03-11
RS2021-00163Remissyttrande avseende folkhögskolefilial i EnköpingÄrendeKristin SpolanderRegionstyrelsenBehandlas2021-03-10
RS2021-00162Inbjudan till samrådsmöte om vatten påverkade av vattenkraft i Bottenhavets- och Bottenvikens distrikt 31 marsÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-03-10
RS2021-00161Samråd om förändring i Gästrike räddningstjänsts handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckorÄrendeInga-Britt AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2021-03-10
RK2021-00073Lokala samråd HSVO 2021ÄrendeÅsa DahlénRegionstyrelsenBehandlas2021-03-09
RS2021-00160Remiss avseende förslag till föreskrifter om fortsatt giltighet av föreskrifterna (HSLF-FS 2020:38) om tillfälliga villkor för avgiftsfri screening med anledning av sjukdomen covid-19ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2021-03-09
RS2021-00159Kollektivavtal - Samverkansavtal 2010 med LedarnaÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2021-03-09
RS2021-00158S2021/02252 Remiss av promemoria - förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorgÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-03-08
RS2021-00157Riktlinje för styrdokumentÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2021-03-08
RS2021-00156Avsiktsförklaring avseende en gemensam hållbar samhällsplanering i Knivsta kommunÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenAvslutat2021-03-07
RS2021-00155Remissyttrande avseende Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor SOU 2020:59ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2021-03-05
RS2021-00154Utredningsuppdrag gällande tillgänglighet för personer med akut psykiatrisk problematikÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2021-03-04
RS2021-00153Motion (V) - Minska andelen dödfödda barnÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-03-03
RS2021-00152Motion (V) - Utlys klimatnödlägeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2021-03-03
RS2021-00151Arvode patient- och närstående medverkanÄrendeMalin CondeRegionstyrelsenBehandlas2021-03-03
RS2021-00150Remiss: Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XXXX) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkterÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2021-03-03
RS2021-00149Statsbidrag psykisk hälsa 2021ÄrendeStaffan ThoreRegionstyrelsenBehandlas2021-03-02
RS2021-00148Hemställan om utökade tider för vaccination och anpassad bokning vid behov av färdtjänstÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenBehandlas2021-03-02
RS2021-00147ALF-avtal 2015ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2021-03-01
RS2021-00146Mälardalsrådets rådsmöte 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-03-01
RS2021-00145Universitetssjukvårdsstyrelsen 2021ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2021-02-26
RS2021-00144Remiss av förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder. RA-KS 2021/18ÄrendeDerya GenelRegionstyrelsenBehandlas2021-02-26
RS2021-00143Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar 2021ÄrendeJennie LarssonRegionstyrelsenAvslutat2021-02-25
RS2021-00142Ny Avsiktsförklaring för väg 288 Gimo-BörstilÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2021-02-25
RS2021-00141 Regionala Trafikförsörjningsprogram Västmanlands, KTM 200 084ÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-02-25
RS2021-00140Mälardalstrafik MÄLAB AB ägarråd 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-02-25
RS2021-00139Regionens pandemiberedskapÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenBehandlas2021-02-25
RS2021-00138Direktupphandling besöksnäringsstrategi Uppsala länÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-02-24
RS2021-00137Inbjudan till samrådsmöte om vatten påverkade av vattenkraft 18 marsÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-02-23
RS2021-00136Uppsägning av avtal blodbussenÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2021-02-23
RS2021-00135Avtal Rekryteringstjänst högre cheferÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2021-02-22
RS2021-00134Samråd program för detaljplan Gävle VästraÄrendeTimo PalokangasRegionstyrelsenAvslutat2021-02-22
RS2021-00133Samrådsremiss för anläggning av GC-väg, väg 72 mellan Morgongåva och Vittinge i Heby kommun, Uppsala länÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2021-02-22
RS2021-00132Samrådsremiss för anläggning av GC-väg, väg 600 och väg 742 mellan Tierp och Tierp kyrkby i Tierps kommun, Uppsala länÄrendeCatrin AlvinderRegionstyrelsenBehandlas2021-02-22
RS2021-00131Fastighetsinvesteringsplan 2022ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2021-02-19
RS2021-00130Remiss av Promemoria Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-02-18
RS2021-00129Ansökan om medfinansiering: Test-demoinnovationsplattformÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-02-17
RS2021-00128Ansökan om medfinansiering: SYNC 4.0ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-02-17
RS2021-00127Ansökan om medfinansiering: Utveckling kapitalanskaffning – Externt fokus på UppsalaÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-02-17
RS2021-00126Ansökan om medfinansiering: Förstudie Strategisk kompetensförsörjning i tillväxtföretag Uppsala länÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-02-17
RS2021-00125Ansökan om medfinansiering: Framtidens elsystem i östra MellansverigeÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-02-17
RS2021-00124Skrivelse till regionstyrelsen gällande avsaknaden av psykiatriakutens telefonnummer på hemsidaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-02-16
RS2021-00123Fråga (V) - Är tågen gjorda för oss?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-02-16
RS2021-00122Samverkan kring varuförsörjning med förbrukningsmaterial av engångskaraktär till vård och tandvård, slutrapportÄrendeJohan von KnorringRegionstyrelsenBehandlas2021-02-16
RS2021-00121Initiativ (S) om ersättning för digitala utomlänsbesökÄrendeJohanna ErikssonRegionstyrelsenBehandlas2021-02-15
RS2021-00120Initiativ (S) om möjlighet till vaccination på betald arbetstidÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2021-02-15
RS2021-00119Remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vårdÄrendeRasmus ZamoreRegionstyrelsenAvslutat2021-02-15
RS2021-00118Remiss: Vårdprogram för hudlymfom, Vårdprogram för sköldkörtelcancer, Riktlinje hälso- och sjukvård för graviditet efter vecka ÄrendeJennie WongRegionstyrelsenAvslutat2021-02-15
RS2021-00117Remiss Riksintresse kommunikationer i Uppsala län - Svar till Länsstyrelsen senast 12 april dnr. 408-805-2021ÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-02-15
RS2021-00116Ansökan medfinansiering Ökad turism till Fjärdhundraland med paketering av upplevelserÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-02-12
RS2021-00115Patientsäkerhetsberättelse 2020ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2021-02-12
RS2021-00114Ansökan medfinansiering RES2021ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-02-11
RS2021-00113 Vaccinationsmöjligheter i Heby kommuns norra delÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenBehandlas2021-02-10
RS2021-00112Interpellation (S) - Öppnande av tillnyktringsenhetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-02-09
RS2021-00111Interpellation (S) - Telefontillgängligheten vid akutpsykiatrin på Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-02-09
RS2021-00110Interpellation (S) - Situationen i södra länsdelenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-02-09
RS2021-00109Interpellation (S) - NOP-husetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-02-09
RS2021-00108Interpellation (S) - IVO:s Uppföljande av patientsäkerhetsrisker på akutmottagningenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-02-09
RS2021-00107Interpellation (S) - Direktupphandling av sjukvårdÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-02-09
RS2021-00106Interpellation (V) - Hur ska förtroendet för facklig samverkan återupprättas?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-02-09
RS2021-00105Interpellation (V) - Hur få trygghet i kollektivtrafiken?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-02-09
RS2021-00104Ansökningsförfrågan angående nationell högspecialiserad vård ÄrendeRasmus ZamoreRegionstyrelsenAvslutat2021-02-09
RS2021-00103Trafikmedicinska kraven gällande bruk av substans som påverkar förmågan att köra motorfordonÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-02-09
RS2021-00102Remiss - Utvecklingsstrategi för ÖstergötlandÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenBehandlas2021-02-08
RS2021-00101Remissyttrande avseende Regional cykelplan för Stockholms länÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenAvslutat2021-02-08
RS2021-00100Analys från patientnämnden till patientsäkerhetsteamet och andra politiska organÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2021-02-08
RS2021-00099Fastställelse av föredragningslista och val av justerareÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2021-02-08
RS2021-00098Översyn av IOP mellan RKC Uppsala och Region UppsalaÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenBehandlas2021-02-08
RS2021-00097Synpunkter om rapport till regeringen ang. nationell stödlinje ÄrendeStefan OlssonRegionstyrelsenBehandlas2021-02-08
RS2021-00096Miljöredovisning 2020ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2021-02-06
RS2021-00095FinanspolicyÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2021-02-06
RS2021-00094Remiss av SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen - Svar senast 30/4 2021ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-02-06
RS2021-00093Finansiell strategianalysÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2021-02-04
RS2021-00092Återrapportering av Folkhälsomedel 2020ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2021-02-03
RS2021-00091Remiss av SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskyddÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-02-03
RS2021-00090Remissversion beslutsstöd covid-19ÄrendeJennie WongRegionstyrelsenAvslutat2021-02-03
RS2021-00089Remiss av SOU 2020:79 delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området ÄrendeAmelie RahbekRegionstyrelsenBehandlas2021-02-03
RS2021-00087Fördelning av budget för förtroendemannaorganisationen 2021ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2021-02-02
RS2021-00086Remiss av Socialstyrelsens rapport: Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige (S2019/05187/FS)ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2021-02-02
RS2021-00085Effektiv och nära vård 2030 (LS2018-0658)ÄrendeEmma NichollsRegionstyrelsenBehandlas2021-02-02
RS2021-00084Remiss från Näringsdepartementet (PM EU:s förordningar)ÄrendeAndrew MetcalfeRegionstyrelsenBehandlas2021-02-01
RS2021-00083Information från ordföranden till pensionärsrådet gällande vaccination mot Covid-19ÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenAvslutat2021-02-01
RS2021-00082Remiss av betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)ÄrendeDerya GenelRegionstyrelsenBehandlas2021-01-30
RS2021-00081TRV 2020/88386 Väg 600 Uppsala-Lövstalöt-Björklinge gång- och cykelväg - remiss samrådsunderlagÄrendeDavid RylanderRegionstyrelsenBehandlas2021-01-30
RS2021-00080Ledningens miljögenomgång Regionkontoret 2020 - 2021ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2021-01-29
RS2021-00079Remiss med anledning av förslag om tillfälliga lokala trafikföreskrifter (Uppsala län)ÄrendeDaniel ElenbringRegionstyrelsenBehandlas2021-01-29
RS2021-00078HSVO samråd kallelser, handlingar och minnesanteckningar 2021ÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-29
RS2021-00077Avsteg arkitekturell riktlinje HR-projektetÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenBehandlas2021-01-28
RS2021-00076Remiss - Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vårdÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat2021-01-26
RS2021-00075Remiss med anledning av ansökan om cykeltävling på väg (Läderloppet 2021)ÄrendeDaniel ElenbringRegionstyrelsenAvslutat2021-01-25
RS2021-00074Regionala tillväxtanslag, bemyndiganderedovisning 2021ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-01-25
RS2021-00073Remittering inför uppdatering av rekommendationer - unga med könsinkongruens/könsdysforiÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2021-01-22
RS2021-00072Miljömedel 2021ÄrendeZandra FalckRegionstyrelsenBehandlas2021-01-22
RS2021-00071Enkät, Politiska sammanträden under coronaÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2021-01-22
RS2021-00070Upphandling av ramavtal för server, lagring och nätverk med tillhörande tjänsterÄrendeMikael HahlinRegionstyrelsenBehandlas2021-01-19
RS2021-00069Granskning av arbetet med pandeminÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2021-01-19
RS2021-00068Ålands andra förslag till havsplan - synpunkter till HaV senast 8 februariÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2021-01-19
RS2021-00067Tvisteframställan - beslut om direktupphandling (Saco och Kommunal) ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2021-01-19
RS2021-00066Remiss med anledning av ansökan om cykeltävling på väg (Skattmansö linje)ÄrendeDaniel ElenbringRegionstyrelsenAvslutat2021-01-19
RS2021-00065Anmälan till Arbetsmiljöverket om uttag av övertid för läkare utöver 200 timmar allmän övertidÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2021-01-18
RS2021-00064Möjlighet att lämna synpunkter på vårdprogram för distala radiusfrakturerÄrendeJennie WongRegionstyrelsenAvslutat2021-01-18
RS2021-00063Remiss - Granskning Översiktsplan 2030 Eskilstuna kommunÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenAvslutat2021-01-18
RS2021-00062Ägardialog/medlemssamråd vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-01-18
RS2021-00061Remiss från Uppsala Vatten och Avfall ABÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenAvslutat2021-01-15
RS2021-00060Samrådsmöte 3 mars om vattenmiljö i jord- och skogsbruketÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-15
RS2021-00059Regionala prioriteringar av stödfinansierad bredbandsutbyggnadÄrendeSofia MillbertRegionstyrelsenBehandlas2021-01-15
RS2021-00058Remiss - Regional cykelplan för Stockholms länÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenAvslutat2021-01-15
RS2021-00057IVO-anmälan psykoterapeuten Kjell-Åke NygrenÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2021-01-15
RS2021-00056Remiss av Boverkets rapport 2020:21 Mått på bostadsbristenÄrendeAnders BergquistRegionstyrelsenBehandlas2021-01-14
RS2021-00055Remiss av Ds 2021:2 Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristenÄrendeAnders BergquistRegionstyrelsenBehandlas2021-01-14
RS2021-00054Myndighetssamarbete Starta och driva företagAvtalsärende Andreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat2021-01-12
RS2021-00053Hemställan om prioritering av grupper vid vaccinering mot covid-19 m.m.ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2021-01-11
RS2021-00052Upphandling av förvaltnings och utvecklingsavtal för R7e-arkivÄrendeNiklas MagnussonRegionstyrelsenBehandlas2021-01-09
RS2021-00051Inera AB - Region Uppsala, överlåtelse av källkod - Svenska biobanksregistretÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat2021-01-08
RS2021-00050Regionala tillväxtanslag, bemyndiganderedovisning 2020ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2021-01-08
RS2021-00049LÖF 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-01-08
RS2021-00048Kommuninvest 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-01-08
RS2021-00047Riksbyggen 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-01-08
RS2021-00046NTF Öst 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-01-08
RS2021-00045Upplandsstiftelsen 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-01-08
RS2021-00044Transitio 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-01-08
RS2021-00043Mälarens vattenvårdsförbund 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-01-08
RS2021-00042Inera 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-01-08
RS2021-00041Hållbar ledning och styrningÄrendeJohan von KnorringRegionstyrelsenBehandlas2021-01-08
RS2021-00040Remiss av EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa (COM (2020) 761 final)ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2021-01-07
RS2021-00037Regeringsbeslut / Regleringsbrev 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00036Protokoll Beredningen för Demokrati Jämställdhet och Integration 2021ÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00035Protokoll och kallelser Region Uppsalas Pensionärsråd 2021ÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
RS2021-00034Protokoll Rådet för delaktighet 2021ÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00033Meddelanden från SKR:s styrelse 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-01-04
RS2021-00032Verksamhetsuppdrag och budget 2022 för regionstyrelsenÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00031Finansfrågor vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00030Samordningsförbundet 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00029Gemensamma kostnämnden 2021 ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00028Ambulansdirigeringsnämnden 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00027Skrivelse och ny studie från Vårdföretagarna om uppskjuten vårdÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00026Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00025Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2022 - Verksamhetsplan, budget, delårsrapport och årsredovisningÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00024Information till regionstyrelsens arbetsutskott om regionalt forums möte februari 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-01-04
RS2021-00023Anmälan av interpellationer och frågor 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
RS2021-00022Val av justerare regionfullmäktige 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
RS2021-00021Val av justerare regionstyrelsen och dess utskott 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
RS2021-00020Fastställelse av föredragningslista regionfullmäktige 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-01-04
RS2021-00019Fastställelse av föredragningslista regionstyrelsen och dess utskott 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
RS2021-00018Kallelser och protokoll regionfullmäktige 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00017Kallelser och protokoll regionstyrelsen och dess utskott 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00016Förteckning över ärenden till regionfullmäktige 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
RS2021-00015Uppföljning av regionstyrelsens givna uppdrag 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
RS2021-00014Uppföljning av regionfullmäktiges givna uppdrag 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-01-04
RS2021-00013Beredning av ärenden till regionstyrelsen 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00012Sammanträdestider 2022 för regionstyrelsen och dess utskottÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00011Förteckning över motioner 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-01-04
RS2021-00010Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
RS2021-00009Anmälningsärenden till regionfullmäktige 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2021-01-04
RS2021-00008Skrivelser för kännedom 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
RS2021-00007Delegationsbeslut 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
RS2021-00006Kurser och konferenser 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
RS2021-00005Valärenden 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
RS2021-00004Regiondirektörens ärendeberedning 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00003Regiondirektörens rapport 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
RS2021-00002Regionplan och budget 2022-2024ÄrendeKarin LindblomRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2021-00001Ekonomirapporter 2021ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2021-01-04
RS2020-00536Förfrågningar från civilsamhället om verksamheter som kompletterar regionens verksamhetÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenBehandlas2020-12-29
RS2020-00535Överenskommelse om drift och utveckling av registret Svenskt radiologiskt interventionsregisterÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2020-12-28
RS2020-00534Remiss av förslag till program och handlingsplan för bostadsförsörjningen i Uppsala kommunÄrendePär WestringRegionstyrelsenAvslutat2020-12-23
RS2020-00533Överklagande av regionfullmäktiges beslut av den 25 november 2020ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-12-23
RS2020-00532Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk SOU 2020:66ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-12-23
RS2020-00531Remiss av Näringslivs- och tillväxtstrategi för StockholmsregionenÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2020-12-22
RS2020-00530HR-direktörens rapport 2021ÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenAvslutat2020-12-21
RS2020-00529Deltagande i tidig vaccinering mot covid-19ÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenBehandlas2020-12-21
RS2020-00528Samråd angående väg 55 Örsundsbro-KvarnbolundÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2020-12-18
RS2020-00527Samråd angående vägg 55 Enköping-Litslena ÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2020-12-18
RS2020-00526Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamenÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-12-17
RS2020-00525Avtal utredning Tech UppsalaÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2020-12-17
RS2020-00524Inbjudan till samrådsmöten för bättre vattenÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2020-12-17
RS2020-00523Remiss - Möjlighet att lämna synpunkter på vårdprogram för kronisk njursjukdomÄrendeJennie WongRegionstyrelsenAvslutat2020-12-16
RS2020-00522Budgetdirektiv 2022ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2020-12-15
RS2020-00521Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021ÄrendeMargareta ÖhrvallRegionstyrelsenBehandlas2020-12-14
SHS2020-00085Synpunkter angående besparingar på Akademiska sjukhusetÄrendeVivianne MacdisiRegionstyrelsenBehandlas2020-12-14
RS2020-00520Motion (V) - Kärnvapenfri framtidÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-12-11
RS2020-00519Upphandling av företagshälsaÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-12-10
RS2020-00518NYPS 2021ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-12-10
RS2020-00517Reglab lärprojektÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-12-10
RS2020-00516Programmering av kommande ERUF- och ESF-programmen 2021–27 i Östra MellansverigeÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-12-10
RS2020-00515Remissyttrande avseende Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037.ÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2020-12-10
RS2020-00514Ersättning för vaccinering av covid-19ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2020-12-10
RS2020-00513Lokalt kollektivavtal om Arbetstidsmodeller, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala (Kommunal)ÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2020-12-09
RS2020-00512Upphandling avseende ramavtal för strategisk licenspartnerÄrendeJoachim ErikssonRegionstyrelsenBehandlas2020-12-08
RS2020-00511Kommuninvest Medlemssamråd 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-12-08
RS2020-00510Arbetsgivarens skyldigheter att anmäla arbetsskadorÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2020-12-04
RS2020-00509Remiss av förordning om statsbidrag för verksamhet i regionala registercentrum och kvalitetsregisterverksamhet vid regionala cancercentrumÄrendeAnn-Charlott NormanRegionstyrelsenAvslutat2020-12-04
RS2020-00508Remiss av Nationell plan för radioaktivt avfallÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-12-04
RS2020-00507Gemensamma visioner och mål för den verksamhetsintegrerade utbildningen av sjukvårdens professioner, den kliniska forskningen och utvecklingen av hälso- och sjukvårdenÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2020-12-04
RS2020-00506Arbetsgrupp för framtidens VFUÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2020-12-04
RS2020-00505Avtal om upplåtelse av nyttjanderätt av självhjälpsprogrammet Hantera oro vid Covid-19Avtalsärende Anette AspRegionstyrelsenAvslutat2020-12-04
RS2020-00504Kallelse Upplandsstiftelsens extra stämmaÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-12-03
RS2020-00503AB Transitio Verksamhetsplan 20201ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2020-12-02
RS2020-00502Remiss - PartnerskapsöverenskommelsenÄrendeAndrew MetcalfeRegionstyrelsenBehandlas2020-12-02
RS2020-00501Organisation för Region Uppsala gällande utökad vaccinering - Covid -19ÄrendeMargareta ÖhrvallRegionstyrelsenBehandlas2020-12-01
RS2020-00500Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenAvslutat2020-12-01
RS2020-00499Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020ÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2020-12-01
RS2020-00498Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 20 (Kommunalarbetareförbundet)ÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2020-12-01
RS2020-00497Remiss med anledning av ansökan om tävling med motorfordon på väg (Skutskärsratten)ÄrendeThomas HallbergRegionstyrelsenBehandlas2020-11-27
RS2020-00496Verksamhetsplan 2021 LäkemedelskommitténÄrendeAnncharlotte GrudénRegionstyrelsenAvslutat2020-11-27
RS2020-00495 Inbjudan till samråd miljöbedömning ERUF Nationellt program ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2020-11-26
RS2020-00494Medicinsk vård och behandling på särskilt boende för äldre (covid)ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2020-11-26
RS2020-00493Verksamhetsplan 2021 samt uppföljning av verksamhetsplan 2020 för pensionärsrådet, rådet för delaktighet samt Beredningen för demokrati jämställdhet och integrationÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenAvslutat2020-11-26
RS2020-00492Fastställande av patientavgift för Covid-19 vaccinÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-11-24
RS2020-00491Initiativ (V) avseende ökat samtalsstödÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-11-23
RS2020-00490Initiativ (V) avseende Region Uppsalas arbetsmiljöarbeteÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-11-23
RS2020-00489Initiativ (S) avseende utökad läkarnärvaroÄrendeJohanna ErikssonRegionstyrelsenBehandlas2020-11-23
RS2020-00488Medarbetarundersökning 2020 för Region UppsalaÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2020-11-23
RS2020-00487Remiss: Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2020:20ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2020-11-23
RS2020-00486Remiss M2020/01520 SSMs förslag till avgiftsnivåer för 2021 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-11-23
RS2020-00485Influensavaccination inom Region Uppsala 2020ÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2020-11-19
RS2020-00484Samråd Miljöbedömning ERUF Östra MellansverigeÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2020-11-19
RS2020-00483Förlängning lokala Allmänna Råd Skåne och UppsalaÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenBehandlas2020-11-18
RS2020-00482Skrivelse om pandemiläget och de eftersatta vårdbehovenÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2020-11-16
RS2020-00481Enkät: Vad tyckte ni om Sveriges nationella havsplanering?ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-11-15
RS2020-00480Informationsärende UppförandekodenÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2020-11-13
RS2020-00479Revisionsskrivelse granskning Regionalt cancercentrum Uppsala ÖrebroÄrendeErika SohtellRegionstyrelsenBehandlas2020-11-13
RS2020-00478Information ny fastighetsinvesteringsprocessÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2020-11-13
RS2020-00477Interpellation (V) - Låt inte de äldre halka ner i könÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-11-12
RS2020-00476Interpellation (S) - FörsäkringspatienterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-11-12
RS2020-00475VaccinationssamordnareÄrendeÅsa DahlénRegionstyrelsenBehandlas2020-11-11
RS2020-00474Utökad test- och analyskapacitet för Covid-19ÄrendeÅsa DahlénRegionstyrelsenBehandlas2020-11-11
RS2020-00473Remiss Vattenplan för Enköpings kommunÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-11-10
RS2020-00472TomtÄrendeDominique NilssonRegionstyrelsenAvslutat2020-11-10
RS2020-00471Revisionsplan 2021 för Region Uppsalas revisorerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-11-10
RS2020-00470Gratis bröstmjölksersättning till mammor med hivÄrendeAnnie SattariRegionstyrelsenBehandlas2020-11-09
RS2020-00469Östra Mellansveriges program och handlingsplan för EU:s regionalfond respektive socialfond ESF+ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenBehandlas2020-11-06
RS2020-00468Länsstyrelsen i Uppsala läns remiss i ärende 213-8606-2020 - Konsekvensutredning över föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom Uppsala län för att motverka spridning av det nya coronavirusetÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2020-11-05
RS2020-00467Inbjudan till samråd miljöbedömning ERUF Östra Mellansverige ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2020-11-05
RS2020-00466Förhandling enligt MBL§11 gällande Förstärkt tjänstemannaorganisation (SACO)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2020-11-05
RS2020-00465Information om ägarråd MälardalstrafikÄrendeJohan WadmanRegionstyrelsenAvslutat2020-11-03
RS2020-00464Statsbidrag för ökade bemanningskostnaderÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2020-11-03
RS2020-00463Lokaler för arytmi och PCI vid Akademiska sjukhusetÄrendeJoav OchayonRegionstyrelsenBehandlas2020-11-02
RS2020-00462Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredningÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-11-02
RS2020-00461Remiss: Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037ÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2020-10-30
RS2020-00460Samråd inom vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt, från och med den 1 november 2020 till och med den 30 april 2021ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-10-30
RS2020-00459Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkterÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-10-30
RS2020-00458Samråd med nationella minoriteter 9 december 2020ÄrendeAnita HanssonRegionstyrelsenAvslutat2020-10-29
RS2020-00457Remiss: Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras föräldrar. Nationella rekommendationer till beslutsfattare och stöd till vårdpersonal.ÄrendeAnn-Sofie GeschwindtRegionstyrelsenBehandlas2020-10-29
RS2020-00456Samrådsremiss för anläggning av Fyra spår Uppsala, Ostkustbanan delen Uppsala central – söder Bergsbrunna i Uppsala kommun, Uppsala länÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2020-10-27
RS2020-00455Upphandling av läkemedelÄrendeBengt RobertsonRegionstyrelsenBehandlas2020-10-27
RS2020-00454Deltagande i förnyad konkurrensutsättning för upphandling av bilarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-10-27
RS2020-00453Interpellation (SD) - Barn och ungdomspsykiatrin ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-10-26
RS2020-00452Brev från GD MSB till regionstyrelsens ordförandeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-10-26
RS2020-00451Begäran om höjd ersättningsnivå för medverkan i läkarutbildningenÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2020-10-23
RS2020-00450Remiss av SOU 2020 53 - Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning - Delbetänkande från KOMETÄrendeSven ÅngquistRegionstyrelsenAvslutat2020-10-23
RS2020-00449Hemställan om synpunkter på SSMs förslag till föreskrifter - SSM2020-4446 ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-10-23
RS2020-00448Begäran om allmän handling kopplat till projekt Retrospektiv granskning av journaler för sjukvård gällande individer som tagit sitt liv 2015 och 2012ÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2020-10-23
RS2020-00447Samverkansavtal om biobanksregisterÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-10-22
RS2020-00446Information till personuppgiftsansvarig om överföring av personuppgifter till tredje land, särskilt USAÄrendeAnnika BengtssonRegionstyrelsenAvslutat2020-10-21
RS2020-00445Reglemente för läkemedelskommittén 2021ÄrendeAnncharlotte GrudénRegionstyrelsenAvslutat2020-10-21
RS2020-00444Genomförandeplan för åtgärder kopplat till Region Uppsalas krisberedskapÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2020-10-20
RS2020-00443Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryckÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2020-10-20
RS2020-00442Polisanmälan ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2020-10-20
RS2020-00441Direktupphandling utvärdera Regionalt Forum 2020ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2020-10-20
RS2020-00440Remiss avseende förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 och föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2020-10-20
RS2020-00439Remiss SOU 2020:57 - Ett särskilt hedersbrott ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2020-10-20
RS2020-00438Arbetsgrupp - en nationell strategi för elektrifieringÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2020-10-19
RS2020-00437Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg (KSA) 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-10-19
RS2020-00436Försäkringsmedicinska utredningar – prognos AFU 2021ÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenAvslutat2020-10-16
RS2020-00435Remiss - Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat2020-10-16
RS2020-00434Statsbidrag för finskt förvaltningsområde, 2020 -2021ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenBehandlas2020-10-16
RK2020-00363Reglemente för läkemedelskommittén 2021ÄrendeAnncharlotte GrudénRegionstyrelsenBehandlas2020-10-15
RS2020-00433Fördelning av medel gällande uppskjuten vård och vårdens tillgänglighet med anledning av Covid-19ÄrendeÅsa ForsRegionstyrelsenBehandlas2020-10-15
RS2020-00432Instruktion för inrapportering av regionernas indikatorer 2020ÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2020-10-14
RS2020-00431Förhandlingsprotokoll MBL 11§ med Ledarna ÄrendeKristin WilliamssonRegionstyrelsenBehandlas2020-10-12
RS2020-00430Information till Löfs ägareÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-10-12
RS2020-00429Samhällsbygge i samverkan mellan alla nivåerÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-10-09
RS2020-00428Almi Företagspartner Uppsala AB 2021 ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-10-09
RS2020-00427Inbjudan till Sakråd om framtida CAP ÄrendeTobias ArvidssonRegionstyrelsenAvslutat2020-10-08
RS2020-00426Hack the PandemicÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-10-08
RS2020-00425Patientsäkerhetsstrategi för Region UppsalaÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2020-10-08
RS2020-00424Remiss av Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2020-10-07
RS2020-00423Remiss av Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2020-10-07
RS2020-00422En kvalitetsstrategi för en värdeskapande hälso- och sjukvård i Region Uppsala ÄrendeMarie-Louise RönnbäckRegionstyrelsenBehandlas2020-10-06
RS2020-00421Uppsala Health Summit 2022-2024Avtalsärende Erik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2020-10-05
RS2020-00420Verksamhetsbidrag Funktionsrätt Uppsala län samt Funktionsrätt Uppsala läns medlemsföreningarÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2020-10-02
RS2020-00419Inbjudan till arbetsgruppsmöte den 14/10 om vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-10-02
RS2020-00418Förlängning av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivatÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2020-10-01
RS2020-00417Korrespondens kring händelseanalyserÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2020-10-01
RS2020-00416Återrapportering av villkorsbeslut 2020ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2020-10-01
RS2020-00415Enkätsvar Levnadsvanor Socialstyrelsen 2019ÄrendeHelen AskebroRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-09-30
RS2020-00414Samråd om EU-reglering av stöd till bredbandÄrendeSofia MillbertRegionstyrelsenBehandlas2020-09-29
RS2020-00413Remiss angående ansökan om tävling med motorfordon på väg (Tierpsrundan)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-09-29
RS2020-00412Initiativ (V) avseende distansarbete i framtiden ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-09-29
RS2020-00411Initiativ (S) avseende situationen vid akuten på Akademiska sjukhusetÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-09-29
RS2020-00410Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Friluftsfrämjandet Region Mälardalen 2021-2023ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2020-09-27
RS2020-00409Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Uppsala läns nykterhetsförbund 2021-2023ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2020-09-27
RS2020-00408Överenskommelse om verksamhetsbidrag till NTF Öst 2021-2023ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2020-09-27
RS2020-00407Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Adoptionscentrum Uppland 2021-2023ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2020-09-27
RS2020-00406Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Funktionsrätt Uppsala län 2021-2024ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2020-09-27
RS2020-00405Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Barnombudet i Uppsala län 2021-2024.ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2020-09-27
RS2020-00404Regionala utvecklingsanslag - Medlems- och serviceavgifter 2021ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-09-25
RS2020-00403Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med RF-SISU Uppland 2021-2024ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2020-09-24
RS2020-00402Remiss avseende ansökan om tävling med motorfordon på väg (Skutskärsratten)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-09-24
RS2020-00401Remiss: Visioner, mål och strategierÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-09-24
RS2020-00400Förskottering Hargs hamnÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2020-09-23
RS2020-00399Regiondirektörens instruktionÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2020-09-22
RS2020-00398Förstärkt tjänstemannaorganisationÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-09-22
RS2020-00397Remiss om förslag på ändring av föreskrifterna (AFS 2018:4) om smittriskerÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2020-09-18
RS2020-00396Inbjudan till avgränsningssamråd Östra Mellansverige ERUFÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2020-09-18
RS2020-00395 Inbjudan till avgränsningssamråd Nationellt ERUFÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2020-09-18
RS2020-00394Lokalt kollektivavtal om Arbetstidsmodell Akademiska sjukhuset (Vårdförbundet)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2020-09-18
RS2020-00393Enkät arbete med klimatanpassningÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2020-09-17
RS2020-00392Reglemente för krisledningsnämnd för Region Uppsala ÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2020-09-16
RS2020-00391Delårsrapport Region Uppsala 2020ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2020-09-16
RS2020-00390Användning av interna klimatväxlingsmedelÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2020-09-16
RS2020-00389Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2020-09-16
RS2020-00388Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk föreningÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2020-09-15
RS2020-00387Synpunkter på sjukresorÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-09-15
RS2020-00386Löneöversynen 2020ÄrendeKristin WilliamssonRegionstyrelsenBehandlas2020-09-15
RS2020-00385Interpellation (V) - Framtida läkarförsörjning för Region UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-09-15
RS2020-00384Interpellation (V) - Palliativa bedömningar utan fysiskt patientmöteÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-09-15
RS2020-00383Interpellation Neil Ormerod (V) - Hur återställs Wiks estetiska linjer?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-09-15
RS2020-00382Bidrag till pensionärsorganisationer 2021ÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenAvslutat2020-09-15
RS2020-00381Belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2021 (Dnr 4.1-27088/2020)ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2020-09-15
RS2020-00380Medfinansiering av projekt STUNSnet – AI för självreglerande byggnaderÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2020-09-14
RS2020-00379Region Uppsala - Suicidpreventiv strategi 2021 - 2030ÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2020-09-09
RS2020-00378Remittering av Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)ÄrendePatrik LarssonRegionstyrelsenAvslutat2020-09-09
RS2020-00377Förstärkt samverkan kring jämställdhet och brottsförebyggande arbeteÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenBehandlas2020-09-08
RS2020-00376Strategi för nationell högspecialiserad vårdÄrendeRasmus ZamoreRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-09-08
RS2020-00375Vårdskulden inom Region UppsalaÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenAvslutat2020-09-08
RS2020-00374Storregional systemanalys 2020 och storregional godsstrategi 2020ÄrendeJohan WadmanRegionstyrelsenAvslutat2020-09-07
RS2020-00373Förvaltningsövergripande ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvårdÄrendeMarie-Louise RönnbäckRegionstyrelsenBehandlas2020-09-04
RS2020-00372Skrivelse med förslag gällande vårdpersonalÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-09-04
RS2020-00371Internationalisering av rymdbolag i ÖMS med uppbyggnad av en nod i UppsalaÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-09-03
RS2020-00370Synpunkt på Regionfullmäktiges möte och CoronaavståndÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-09-03
RS2020-00369Sammanträdestider 2021 och 2022 för regionfullmäktigeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2020-09-02
RS2020-00368Initiativ (V) om kraftsamling mot psykisk ohälsaÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2020-09-01
RS2020-00367Rättegångsfullmakt advokat Natalie SvenssonÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2020-08-28
RS2020-00366Fullmakt till regionjuristÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2020-08-28
RS2020-00365STUNS Förstudie - Framtidens värdeskapande och tillväxtfrämjande intraprenörskapÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-08-28
RS2020-00364Energikontoret Mälardalen/STUNS: Svenska SolelmässanÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-08-28
RS2020-00363Visit Roslagen: Leder i Roslagen – året runt! ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-08-28
RS2020-00362Förfrågan om synpunkter avseende Stockholmsregionens förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027ÄrendeAndrew MetcalfeRegionstyrelsenBehandlas2020-08-28
RS2020-00361Tilldelning av medel för projekt ingång 100/101 (J-huset), projekt ingång 70 (B11) samt projekt anpassningsåtgärder centralblocket (B9/B12)ÄrendeKent StrömbergRegionstyrelsenBehandlas2020-08-27
RS2020-00360Remiss Stockholmsregionens strategi för Life ScienceÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2020-08-27
RS2020-00359Information kring reviderad planeringsprocessÄrendeKarin LindblomRegionstyrelsenBehandlas2020-08-26
RS2020-00358Regional kompetensförsörjningsstrategiÄrendeKim ScharafinskiRegionstyrelsenBehandlas2020-08-25
RS2020-00357Initiativ (S) om 10-punktsprogram mot våld i nära relationerÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2020-08-24
RS2020-00356Remiss av betänkande (SOU 2020:25) av utredning om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela SverigeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-08-24
RS2020-00355Initiativ (SD) om att inför krav på munskydd inom kollektivtrafikenÄrendeBodil ArdungRegionstyrelsenBehandlas2020-08-24
RS2020-00354Skrivelse angående enkla åtgärder för att stoppa smittspridning av COVID-19ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-08-21
RS2020-00353Handlingsplan Attraktiv och modern arbetsgivareÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2020-08-19
RS2020-00352Medfinansiering av projekt Samverkan för Ät Uppsala länÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2020-08-18
RS2020-00351Inbjudan till regionalt politiskt biogasnätverkÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2020-08-18
RS2020-00350Nationell patientenkät 2020ÄrendeMalin CondeRegionstyrelsenBehandlas2020-08-13
RS2020-00349Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning SOU 2020:27ÄrendeAnita HanssonRegionstyrelsenAvslutat2020-08-13
RS2020-00348Beslut om jakttider 2020-2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-08-12
RS2020-00347Programmering inför EU:s programperiod 2021-2027 avseende strukturfonderna ERUF, ESF och Central BalticÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenBehandlas2020-08-12
RS2020-00346Risk- och sårbarhetsanalys 2020ÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2020-08-11
RS2020-00345Hantering av statliga medel till privata utförare på grund av Covid - 19ÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2020-08-11
RS2020-00344Samverkansavtal inom Uppsala - Örebro sjukvårdsregionÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-08-10
RS2020-00343Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19 ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2020-07-29
RS2020-00342Medicinhistoriskt stipendium 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-07-27
RS2020-00341Kollektivavtal - Jourkomp avsteg från 70/30-regeln - Akademiska sjukhusetÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-07-22
RS2020-00339Inbjudan till regional politiskt biogasnätverkÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-07-15
RS2020-00338Skrivelse om våld i nära relationerÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2020-07-10
RS2020-00337Förhandlingsframställan angående ändrat samverkat förslag till beslut angående "Samlat ledningskontor för Nära vård och hälsa"ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2020-07-09
RS2020-00336Rättelse angående rapport från Vårdhygien gällande särskilda boenden i Uppsala kommun. ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat2020-07-08
RS2020-00335Rapport från Vårdhygien gällande särskilda boenden i Uppsala kommunÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat2020-07-06
RS2020-00334Remiss - förslag till upphävande av föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Dnr 4.1-16597/2020ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2020-07-06
RS2020-00333Verksamhetsberättelse 2019 för RegionarkivetÄrendeAnne HallvigRegionstyrelsenAvslutat2020-07-06
RS2020-00332Gemensam skrivelse från Vårdföretagarna och Famna angående statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-19ÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2020-07-02
RK2020-00248Inrapportering, ersättning och enkät om antikroppstestning och sommarkommunikation - covid-19ÄrendeJohan HedlundRegionstyrelsenBehandlas2020-07-02
RS2020-00331S2020/05758/SOF Remittering av departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)ÄrendeUnni LiljaRegionstyrelsenBehandlas2020-07-01
RS2020-00330Samverkansavtal 2020 Visit SwedenÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat2020-06-30
RS2020-00329Revidering av reglemente för regionstyrelsen och nämndernaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-06-29
RS2020-00328Remissamråd – förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjningen för Strängnäs kommunÄrendeStefan AdolfssonRegionstyrelsenBehandlas2020-06-29
RS2020-00327Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Björn ErikssonÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenAvslutat2020-06-26
RS2020-00326Skrivelse avseende förändring av vården för unga med psykisk ohälsaÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenBehandlas2020-06-25
RS2020-00325Revisionssvar avseende uppförande av och inflyttning till det så kallade 100-huset, ingång 100/101ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2020-06-25
RS2020-00324Remiss av betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård SOU 2020:36ÄrendeAnn-Charlott NormanRegionstyrelsenAvslutat2020-06-25
RS2020-00323Krav från Curefab Technologies GmbHÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2020-06-25
RS2020-00322T.f chefsjurist sommaren 2020ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2020-06-25
RS2020-00321Interpellation (V) - Hur ska förtroendet för kollektivtrafiken återställas?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-06-25
RS2020-00320Remiss av Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige, N2020/01752/JLÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-06-24
RS2020-00319Ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård.ÄrendePernilla ÖhngrenRegionstyrelsenBehandlas2020-06-23
RS2020-00318Gemensamt sjukvårdsregionalt regelverk för boende för patienter och anhöriga/närstående vid vård utanför det egna länet.ÄrendePernilla ÖhngrenRegionstyrelsenBehandlas2020-06-23
RS2020-00317Skrivelse från Vårdföretagarna om vårdskulden juni 2020ÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenBehandlas2020-06-23
RS2020-00316Granskning av Informationsutbyte med servicenämnderÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-06-23
RS2020-00315Granskning av utveckling av patientrelaterade informationssystem ÄrendeHeléne BergerusRegionstyrelsenBehandlas2020-06-23
RS2020-00314Granskning av kompetensförsörjning av sjuksköterskorÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenBehandlas2020-06-23
RS2020-00313Fördelning av folkhälsomedel för 2021ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-06-22
RS2020-00312Anställning av kulturdirektörÄrendeKristin WilliamssonRegionstyrelsenBehandlas2020-06-20
RS2020-00311Rekommendation beträffade egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19ÄrendePernilla ÖhngrenRegionstyrelsenBehandlas2020-06-16
RS2020-00310Ersättning för provtagning avseende covid-19ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2020-06-16
RS2020-00309Förhandling avseende lokalt kollektivavtal om avsteg från LAS vid allmän visstidsanställning av stabschef politisk ledningÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2020-06-15
RS2020-00308Lokalt kollektivavtal om semester sommaren 2020 Gäller med anledning av den särskilda situation som uppkommit i och med covid-19ÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2020-06-12
RS2020-00307Förslag till nya föreskrifter för väg 272, Uppsala län, TRV 2020/17584ÄrendeTimo PalokangasRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-06-12
RS2020-00306Förslag till nya föreskrifter för väg 292, Uppsala län, TRV 2020/17619ÄrendeTimo PalokangasRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-06-12
RS2020-00305Förslag till nya föreskrifter för väg 56, Uppsala län, TRV 2020/17693ÄrendeTimo PalokangasRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-06-12
RS2020-00304Förslag till nya föreskrifter för väg 55, Uppsala län, TRV 2020/17671ÄrendeTimo PalokangasRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-06-12
RS2020-00303Förslag till nya föreskrifter för väg 70, Uppsala län, TRV 2020/17811ÄrendeTimo PalokangasRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-06-12
RS2020-00302Uttalanden från SRF Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-06-12
RS2020-00301Säkra Sveriges pipeline av innovationsföretag inom Life ScienceÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-06-12
RS2020-00300Erbjudanden till medarbetare, med anledning av CoronapandeminÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2020-06-12
RS2020-00299Interpellation (V) - Hur drabbas Lasarettet i Enköping? ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-06-12
RS2020-00298Remiss av Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021ÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2020-06-12
RS2020-00297Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-06-11
RS2020-00296Region Uppsalas riktade FoU-medel 2021ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2020-06-11
RS2020-00295förhandling - enligt MBL 10 och 64 § Restaurang och café (Kommunal)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenBehandlas2020-06-10
RS2020-00294Remiss ang. upphävande av vissa lokala trafikföreskrifter i Uppsala länÄrendeTimo PalokangasRegionstyrelsenAvslutat2020-06-10
RS2020-00293Uppdrag systemkatalogÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenAvslutat2020-06-09
RS2020-00292Organisation för Region Uppsala gällande utökad testning - Covid -19ÄrendePer ElovssonRegionstyrelsenBehandlas2020-06-09
RS2020-00291Skrivelse om stärkt samverkan för en stark och trygg arbetsmarknadÄrendeStefan OlssonRegionstyrelsenBehandlas2020-06-09
RS2020-00290Ersättning för ST-utbildning i mellersta regionen 2020 tandvårdÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenBehandlas2020-06-09
RS2020-00289Motion (SD) - Demensutbildningar för personalÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-06-08
RS2020-00288Fast Lane 4 industryÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-06-08
RS2020-00287Kallelse bolagsstämma LÖFÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-06-08
RS2020-00286Information inför beslut om upphandling - Svenskt AmbulansflygÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2020-06-05
RS2020-00285Meddelande 11/2020 från SKR:s styrelse om Rekommendation om ersättning för digitala vårdtjänster till vårdgivare verksamma enligt den nationella taxanÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenAvslutat2020-06-05
RS2020-00284Skrivelse angående organiserad bred smittspårning av covid-19ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-06-05
RS2020-00283Skrivelse gällande uppsats om psykiatrin bl.a.ÄrendeDominique NilssonRegionstyrelsenAvslutat2020-06-04
RS2020-00282Samråd med Sverige-finska minoriteten den 2 juni 2020ÄrendeAnita HanssonRegionstyrelsenAvslutat2020-06-04
RS2020-00281SIS-Remiss 19990, Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utvecklingÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2020-06-03
RS2020-00280Process för intern kontrollÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2020-06-02
RS2020-00279Förhandlingsframställan angående Upphandling Restaurang och café, avhämtning av mat eller fika, take away, varuautomaterÄrendeJohannes IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2020-06-02
RS2020-00278Överenskommelse försäkringsmedicinsk kommittéÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenAvslutat2020-06-01
RS2020-00277Redovisning av hur lokalt partistöd använts - 2019 års utbetalda medelÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2020-06-01
RS2020-00276Provtagningsstrategi för Region Uppsala gällande Covid 19ÄrendeHelén FelgerRegionstyrelsenBehandlas2020-05-29
RS2020-00275Avsiktsförklaring tjänst för visning av statistik på organisationsnivå, Inera ÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2020-05-29
RS2020-00274Meddelande 9/2020 från SKR:s styrelse om sammanträdesplan för 2021ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2020-05-29
RS2020-00272Nationell patientenkät 2019ÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2020-05-29
RS2020-00271Begäran om kopia av operationsberättelseÄrendeOlof PerssonRegionstyrelsenMakulerat2020-05-29
RS2020-00270Interpellation (V) - Vad händer med Wiks estetiska inriktning?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-05-28
RS2020-00269Interpellation (V) - Hur väl lyckas Region Uppsala testa människor för covid-19?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-05-28
RS2020-00268Interpellation (V) - Hur får vi folk att vilja jobba kvar i vården?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-05-28
RS2020-00267Interpellation (S) - Region Uppsalas vårdskuldÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-05-28
RS2020-00266Interpellation (S) - Stärkt personalvård, förbättrad arbetsmiljö och trygga anställningarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-05-28
RS2020-00265Interpellation (S) - Region Uppsalas ekonomiÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-05-28
RS2020-00264Utredning om händelser kring varuförsörjningÄrendeJohan von KnorringRegionstyrelsenBehandlas2020-05-28
RS2020-00263Förhandlingsframställan angående Upphandling av Restaurang och CaféÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenBehandlas2020-05-28
RS2020-00262Förhandling angående tecknade av kollektivavtal för måltidsuppehåll för Fastighetsdrift, Fastighet och service, med anledning av covid-19-pandeminÄrendeKristin WilliamssonRegionstyrelsenAvslutat2020-05-27
RS2020-00261Remiss av förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och Ådalsbanan, Gävle - VästeraspbyÄrendeTomas AhlbergRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-05-26
RS2020-00260Budgetframställan från Region Uppsalas revisorer för 2021ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-05-26
RS2020-00259Anmälningsärenden till regionfullmäktigeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-05-26
RS2020-00258Utvärdering av den regionala hanteringen av Covid -19ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-05-25
RS2020-00257Upphandling av bevakningstjänsterÄrendeJenny LindahlRegionstyrelsenBehandlas2020-05-20
RS2020-00256Stöd till kommersiell service 2020ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat2020-05-19
RS2020-00255Initiativ (V) Mota psykisk ohälsa i Coronans spårÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2020-05-19
RS2020-00254Förhandling avseende lön sommarjobbsungdomar, sommaren 2020 ÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2020-05-18
RS2020-00253Skrivelse om indraget bredbandsstöd från JordbruksverketÄrendeSofia MillbertRegionstyrelsenAvslutat2020-05-18
RS2020-00252Brev till Anders Ygeman från regionerna i östra MellansverigeÄrendeSofia MillbertRegionstyrelsenBehandlas2020-05-18
RS2020-00251Verksamt 2020ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-05-15
RS2020-00250Connect FöretagsAcceleratorn – ScaleUp-analysÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-05-14
RS2020-00249Synpunkter angående sjukresorÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-05-14
RS2020-00248Remissversioner av Nationella riktlinjer samt Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för röresleorganens sjukdomar - regionerÄrendeJennie WongRegionstyrelsenAvslutat2020-05-14
RS2020-00247Remiss angående inkommet förslag om tillfälliga lokal trafikföreskrifterÄrendeDaniel ElenbringRegionstyrelsenAvslutat2020-05-13
RS2020-00246Remiss av SOU 2020:15 Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKSÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2020-05-11
RS2020-00245Årsredovisningar 2019 för stiftelser förvaltade av regionstyrelsenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-05-11
RS2020-00244Skriftligt Samråd - Vattenverksamhet - Enköpings kommunÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-05-11
RS2020-00243Återrapportering 2019 enligt Program för uppföljning av privata utförareÄrendePär WestringRegionstyrelsenBehandlas2020-05-11
RS2020-00242Revisionsgranskning av Regionalt Cancercenter - RCC (Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen)ÄrendeErika SohtellRegionstyrelsenBehandlas2020-05-08
RS2020-00241Remissutskick Transportplan Knivsta kommunÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2020-05-08
RS2020-00240Ansökan om statsbidrag för att minska och motverka segregationÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2020-05-08
RS2020-00239Dispensansökan StrålsäkerhetsmyndighetenÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2020-05-07
RS2020-00238Skrivelse om sjukvårdspersonalens villkor och ssk-lönerÄrendeEmilie OrringRegionstyrelsenBehandlas2020-05-07
RS2020-00237Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030ÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenAvslutat2020-05-06
RS2020-00236Organisationsutredning 2023-2026 ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-05-06
RS2020-0235Remiss angående ansökan om tävling på väg ÄrendeAnders NordlingRegionstyrelsenAvslutat2020-05-05
RS2020-0234Förhandlingsprotokoll - Lokalt kollektivavtal kohorterÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2020-05-05
RS2020-0233Länsmuseernas verksamhet under Covid - 19ÄrendeEmilie OrringRegionstyrelsenAvslutat2020-05-05
RS2020-0232Bolagsordning AB Prebus och Uppsala Länstrafik ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2020-05-04
RS2020-0231Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedelÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-05-04
RS2020-0230Information on stiftelse med mål att hjälpa sjukvården under pandeminÄrendeStefan OlssonRegionstyrelsenBehandlas2020-05-04
RS2020-0229Årsstämma för MÄLAB AB 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2020-04-30
RS2020-0228Stay In UppsalaÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-04-28
RS2020-0227Uppstart Online 2020ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-04-28
RS2020-0226Navigera och PareraÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-04-28
RS2020-0225Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-04-28
RS2020-0224Bolagstämma i Gamla Uppsala Buss AB, Uppsala Länstrafik AB och AB Prebus 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-04-28
RS2020-0223Gottsunda Entreprenörs labbÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-04-28
RS2020-0222Vägar till hållbar utvecklingÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-04-28
RS2020-0221Anmälningsärende avseende Mälardalsrådets nya rapport: Bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektornÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-04-28
RS2020-0220Initiativ (S) avseende mäns våld mot kvinnorÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2020-04-27
RS2020-0219Remiss Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län, dnr. 408-3369-20ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2020-04-27
RS2020-0218Remiss av SOU 2020:23 Hälso- och sjukvård i det civila försvaretÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2020-04-24
RS2020-0217Universitetssjukvårdsstyrelsen 2020ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2020-04-24
RS2020-0216Nytt ärendeÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2020-04-24
RS2020-0215Forsknings- och innovationsperspektiven i Effektiv och nära vård 2030ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-04-24
RS2020-0214Gränsöverskridande samarbetsprogram för mellersta Östersjön (Central Baltic) för perioden 2021-2027ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenBehandlas2020-04-23
RS2020-0213Finansiering av fordonsanskaffning tåg Mälardalstrafik etapp 2ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2020-04-23
RS2020-0212Samråd avseende ny 400 kV-ledning mellan Hamra och Överby dnr 2019/68ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2020-04-23
RS2020-0211Information om Covid-19ÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenBehandlas2020-04-21
RS2020-0210Säkerhetsrådgivarens årsrapport 2019ÄrendeKarin SundbergRegionstyrelsenAvslutat2020-04-21
RS2020-0209Överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap från och med 2021ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2020-04-21
RS2020-0208Samarbetsavtal för forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige 2020-2024 Avtalsärende Maria GrayRegionstyrelsenBehandlas2020-04-21
RS2020-0207Remiss av SOU 2020:19 God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystemÄrendeÅsa HimmelsköldRegionstyrelsenBehandlas2020-04-21
RS2020-0206Funktionshyresavtal - Gröna växter Regionens husAvtalsärende Peter HelgessonRegionstyrelsenMakulerat2020-04-20
RS2020-0205Skrivelse från NHF SwedenÄrendeMikael KöhlerRegionstyrelsenBehandlas2020-04-20
RS2020-0204Framtida samarbete med Dalabanans intressenterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-04-20
RS2020-0203Region Uppsalas medfinansiering av extraordinära kostnader för Almi Företagspartner Uppsala ABÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-04-18
RS2020-0202Utvecklingsprojekt Vägar till hållbar utvecklingÄrendeUnni LiljaRegionstyrelsenBehandlas2020-04-17
RS2020-0201Remiss om tillfälliga föreskrifter om omfördelning av läkemedel mellan apotekÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2020-04-16
RS2020-0200Affärsutvecklingscheckar 2020ÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2020-04-16
RS2020-0199Arkivtillsyn 2020 - EgenkontrollÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2020-04-16
RS2020-0198Ansökningsförfrågan angående nationell högspecialiserad vårdÄrendeRasmus ZamoreRegionstyrelsenBehandlas2020-04-15
RS2020-0197Remiss: Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2020:xx) om on-linetillverkning och hantering av substitutionsvätskor (dialysföreskrifter) ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2020-04-15
RS2020-0196Brister i genomförande av avtal och ersättningsanspråkÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2020-04-09
RS2020-0195Erbjudande att ta fram förslag till regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfondenÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenBehandlas2020-04-09
RS2020-0194Anteckningar och presentationer från dialog om livsmedelssektornÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2020-04-09
RS2020-0193Externremiss avseende nya föreskrifter (HSLF-FS 2020:xx) om blodverksamhetÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2020-04-08
RS2020-0192Säkra vårdkapaciteten hos de privata vårdgivarna i regionenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-04-08
RS2020-0191Granskning av tillgänglighet inom Nära vård och hälsaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-04-08
RS2020-0190Veckorapport avseende Coronas samhällseffekter inom Regional utveckling 2020ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2020-04-08
RS2020-0189Avanmälan av fackligt uppdrag ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2020-04-07
RS2020-0188Lokalt kollektivavtal - LOK KrislägesavtalÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2020-04-06
RS2020-0187Krislägesavtal för Region UppsalaÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2020-04-06
RS2020-0186Hemsändningsbidrag 2020ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat2020-04-02
RS2020-0185Upphandlingsdokument för upphandlingÄrendeAnna WollinRegionstyrelsenBehandlas2020-04-02
RS2020-0184Uppföljning av folkhälsomedel 2019ÄrendeCarin ÖstlingRegionstyrelsenBehandlas2020-04-02
RS2020-0183RES2020 - Utveckling av det regionala exportsamarbetet i Uppsala länÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-04-01
RS2020-0182COVID 19 pandemi: Olaga hot övergrepp i rättssak brott GDPR - Dataskyddsförordningen.ÄrendeMalin HögrellRegionstyrelsenBehandlas2020-04-01
RS2020-0181Region Uppsalas forskningspris 2019ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat2020-04-01
RS2020-0180brev till SCB angående förfrågan om att lämna uppgifter till undersökningen Forskning och utveckling i Sverige 2019ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-03-31
RS2020-0179Initiativ (S) om att senarelägga budgetprocessenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-03-31
RS2020-0178Regional satsning på Gamla Uppsala som besöksmålÄrendeJeanette WetterströmRegionstyrelsenAvslutat2020-03-30
RS2020-0177Inera AB 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2020-03-30
RS2020-0176Kommuninvest Medlemssamråd 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2020-03-27
RS2020-0175Protokoll AB Transitio 2020ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2020-03-27
RS2020-0174Fastighetsinvesteringsplan 2021-2030ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2020-03-26
RS2020-0173Öppen odling 2020, Testa centerÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-03-25
RS2020-0172Teckningsrätt i banker och plusgiro samt undertecknande av lån och medelsplaceringarÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2020-03-25
RS2020-0171Remiss angående tävling på väg med rullskidor (UVK-Rullen 2020)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-03-24
RS2020-0170Hemställan ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2020-03-22
RS2020-0169Information om situationen i näringslivet i Uppsala län med anledning av Covid-19 ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-03-20
RS2020-0168Kallelser och protokoll 2020ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenMakulerat2020-03-20
RS2020-0167Remiss - Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande, SOU 2019:69ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-03-20
RS2020-0166Åtgärder med anledning av Corona för primärvårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-03-19
RS2020-0165Letter of interest, EU-ansökan Nanoform ScienceÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-03-18
RS2020-0164Skrivelse från Vårdföretagarna om åtgärder med anledning av coronaviruset ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-03-18
RS2020-0163Region Uppsalas medfinansiering av projekt inom Tillväxtverkets utlysning - Vägar till hållbar utvecklingÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2020-03-16
RS2020-0162Ansökan om medfinansiering NRGY HUB AcceleratorÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2020-03-16
RS2020-0161Samråd om den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna ÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2020-03-16
RS2020-0160Kallelse till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 15 maj 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-03-16
RS2020-0159Information om stämma i Svealands kustvattenvårdsförbund ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-03-16
RS2020-0158Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barns rättigheterÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2020-03-13
RS2020-0157Ansökan om bidrag från politiska ungdomsförbund 2020ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2020-03-13
RS2020-0156Inbjudan - Kommunutredningen – SKR:s remisskonferens den 27 april 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-03-12
RS2020-0155Ansökan Uppsala 2030 – tillsammans gör vi företagsledare skillnadÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2020-03-12
RS2020-0154Ändring av regler för listning, områdesansvar och ickevalsalternativÄrendeJohanna ErikssonRegionstyrelsenBehandlas2020-03-12
RS2020-0153Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv, SOU 2019:58ÄrendeAnne HallvigRegionstyrelsenAvslutat2020-03-12
RS2020-0152Granskning av NettokostnadsutvecklingÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2020-03-12
RS2020-0151Sändning från regionfullmäktige i Region UppsalaÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-03-12
RS2020-0150Enkät läkemedelsförsörjning covid-19ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2020-03-12
RS2020-0149Prioriterade fastighetsinvesteringsbehov 2021-2030 RegionstyrelsenÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2020-03-11
RS2020-0148Region Uppsalas medfinansiering av ERUF-projekt ”Internationalisering av ÖMS-bolag kopplade till rymd”ÄrendeAndrew MetcalfeRegionstyrelsenBehandlas2020-03-11
RS2020-0147Region Uppsalas medfinansiering av ERUF-projekt ”Internationalisering av ÖMS-bolag kopplade till rymd”ÄrendeAndrew MetcalfeRegionstyrelsenBehandlas2020-03-11
RS2020-0146Nationellt nätverk för bra matvanorÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2020-03-10
RS2020-0145Remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vårdÄrendeRasmus ZamoreRegionstyrelsenAvslutat2020-03-10
RS2020-0144Yttrande från FoI-direktören om Kravspecifikation Forskningsdata från R7e-arkiv 1.0ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat2020-03-10
RS2020-0142Verksamhetsförlagd utbildning av studerande på läkarutbildningenAvtalsärende Sanna BergkvistRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-03-05
RS2020-0141.ÄrendeBarbro NordströmRegionstyrelsenAvslutat2020-03-05
RS2020-0140Ineraärenden - 2020ÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenBehandlas2020-03-04
RS2020-0139Ansökan Cirkulär livsmedelsproduktion i Ultuna för forskning, företagande och innovationÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2020-03-03
RS2020-0138Ansökan SYNC 3.0ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2020-03-03
RS2020-0137Ny avsiktsförklaring Säker digital kommunikation 2020ÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2020-03-03
RS2020-0136Avsiktsförklaring Egen provtagningÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2020-03-03
RS2020-0135Avsiktsförklaring Sebra biverkansrapporteringÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2020-03-03
RS2020-0134Avsiktsförklaring gällande Fristående tidbokÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2020-03-03
RS2020-0133Avtal om läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala län Avtalsärende Jan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2020-03-03
RS2020-0132Flyttdata från SCBÄrendeAnders BergquistRegionstyrelsenBehandlas2020-03-03
RS2020-0131Stativdatabasen från SCBÄrendeAnders BergquistRegionstyrelsenBehandlas2020-03-03
RS2020-0130Remiss: Ändrade föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barnÄrendeAnna Karin LidehällRegionstyrelsenAvslutat2020-03-02
RS2020-0128Uppdrag gällande effektivitet och produktivitetÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2020-02-28
RS2020-0127Remiss Åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfaldÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2020-02-28
RS2020-0126Fullmakter Visma 2020ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2020-02-28
RS2020-0125Motion (V) - Inrätta ett råd för nationella minoriteterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-02-27
RS2020-0124Brådskande beslut - epidemibereskapsplan för Region UppsalaÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2020-02-26
RS2020-0123Digitaliseringsdirektörsbeslut - 2020ÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenMakulerat2020-02-26
RS2020-0122Remiss M2020/00078/Ke Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2020-02-25
RS2020-0121Information avseende patientsäkerhetsberättelsen 2019ÄrendeAnn-Sofie GeschwindtRegionstyrelsenAvslutat2020-02-25
RS2020-0120Remiss från Fi-dep: SOU 2019:65 - Långtidsutredningen 2019ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2020-02-25
RS2020-0119Samråd med den sverigefinska minoriteten i Region UppsalaÄrendeEmilie OrringRegionstyrelsenBehandlas2020-02-25
RS2020-0118Bredband 2020ÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenBehandlas2020-02-25
RS2020-0117Överprövning av upphandling avseende licenspartner, dnr UPPH2017-0114ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2020-02-24
RS2020-0116Överprövning av upphandling avseende sondnäring och kosttillskott, dnr VF-20180031ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2020-02-24
RS2020-0115Avtal AV-teknikAvtalsärende Anne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2020-02-21
RS2020-0114Regionens hantering av vårdmomskompensationÄrendeSanna BergkvistRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-02-19
RS2020-0113Kollektivavtal - Flexibel arbetstid för medarbetare vid Wiks folkhögskola, Kultur och bildningÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2020-02-19
RS2020-0112Tvisteförhandling - flytt av verksamhet (UAL)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2020-02-18
RS2020-0111Ansökan om förlängning av projekt Smart Tillväxt 2021-2023ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2020-02-17
RS2020-0110Överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade utanför det egna hemmetÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat2020-02-17
RS2020-0109Varumärkesregistrering liljanÄrendeRebecca FredrikssonRegionstyrelsenBehandlas2020-02-17
RS2020-0107Remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhetÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2020-02-14
RS2020-0106Granskning Stora investeringar och avskrivningarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-02-14
RS2020-0105Regionens hantering av vårdmomskompensationÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2020-02-14
RS2020-0104Interpellation (S) - Region Uppsalas ekonomiska situationÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-02-14
RS2020-0103Interpellation (S) - Sjunkande kvalitet och tillgänglighet på Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-02-14
RS2020-0102Interpellation (V) - Hur används synpunkter från patienter och anhöriga i det systematiska kvalitetsarbetet?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-02-14
RS2020-0101Interpellation (V) - Hur kommer vi åt grundproblemet i underskottet på vårdpersonal?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-02-14
RS2020-0100Interpellation (V) - Hur stoppar vi gräddfilerna i vården?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-02-14
RS2020-0099Interpellation (V) - Hur går det med utlovat minoritetsarbete?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-02-14
RS2020-0098Ersättningsmodell för Region UppsalaÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2020-02-14
RS2020-0097Remiss - Underlag för beslut: Kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancerÄrendeRasmus ZamoreRegionstyrelsenAvslutat2020-02-14
RS2020-0096Miljöredovisning 2019ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2020-02-13
RS2020-0095Skrivelse angående framtida lokalisering av statens servicekontor i särskilt utsatta områdenÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2020-02-13
RS2020-0094Remiss från Socialstyrelsen - förslag till nya och ändrade regler om läkarnas ST och ATÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2020-02-12
RS2020-0093Tvisteförhandling- flytt av verksamhet (Vision)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2020-02-12
RS2020-0092Meddelande (4/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och SKR om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025ÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2020-02-12
RS2020-0091Tvisteförhandling - flytt av verksamhet (Kommunal)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2020-02-12
RK2020-0066Hemställan av information avseende riktade statsbidrag för momskompensation 2020-2022ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2020-02-12
RS2020-0090Barnombudet i Uppsala läns verksamhetsberättelse 2019ÄrendeCarin ÖstlingRegionstyrelsenBehandlas2020-02-12
RS2020-0089Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2020ÄrendeAnncharlotte GrudénRegionstyrelsenAvslutat2020-02-12
RS2020-0088Remittering av promemorian Klimatdeklaration för byggnader, DS 2020:4ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2020-02-10
RS2020-0087Information om förändring av medlemsdialogerÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2020-02-10
RS2020-0086Entreprenörskap på riktigt 2020ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-02-05
RS2020-0085Intygsnivåer för Region UppsalaÄrendePernilla ÖhngrenRegionstyrelsenBehandlas2020-02-05
RS2020-0084Ändrade föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningarÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenAvslutat2020-02-05
RS2020-0083Granskning av internkontrollÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2020-02-05
RS2020-0082Revisionsplan 2020 för Region Uppsalas revisorerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-02-05
RS2020-0081God och nära vård 2020ÄrendeÅsa HimmelsköldRegionstyrelsenBehandlas2020-02-04
RS2020-0080Fördelning av folkhälsomedel år 2020ÄrendeCarin ÖstlingRegionstyrelsenBehandlas2020-02-04
RS2020-0079Regionala tillväxtåtgärder, UO 19 anslag 1:1ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2020-02-03
RS2020-0078Redovisningen av bemyndigandebehovÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2020-02-03
RS2020-0077Regionala tillväxtåtgärder under bokföringsåret 2020, anslag 1:1ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2020-02-03
RS2020-0076Granskning av varuförsörjningsnämndenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-02-03
RS2020-0075Granskning av 100-husetÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2020-02-03
RS2020-0074Skrivelse angående Almi Företagspartner Uppsala ABÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-02-03
RS2020-0073Fullmakt ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2020-01-31
RS2020-0072Överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen i Uppsala län och Region UppsalaÄrendePär WestringRegionstyrelsenBehandlas2020-01-30
RK2020-0049Överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen i Uppsala län och Region UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-30
RS2020-0071Förslag till havsplan för ÅlandÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2020-01-29
RS2020-0070Vägledning till suicidpreventivt arbete inom Uppsala läns kommunerÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2020-01-29
RS2020-0069Resultat av medarbetarenkät 2019 för Region UppsalaÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-01-29
RS2020-0068Förslag till Strukturbild Sörmland på remissÄrendeMy LarssonRegionstyrelsenAvslutat2020-01-29
RS2020-0067Initiering av upphandling av anamnes- och triageringsverktygÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2020-01-29
RS2020-0066Biträdesavtal Webropol 2020Avtalsärende Jessika AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2020-01-28
RS2020-0065Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp- öppen remissÄrendeJennie WongRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-01-28
RS2020-0064Pilotprojekt för att stärka barn och ungdomars psykiska hälsaÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat2020-01-28
RS2020-0063Remiss - Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten från (SOU 2019:43)ÄrendeAnita HanssonRegionstyrelsenAvslutat2020-01-27
RS2020-0062Patientsäkerhetsberättelser privata vårdgivareÄrendeAnn-Sofie GeschwindtRegionstyrelsenAvslutat2020-01-24
RS2020-0061Avvikelser för kännedom från kommuner och privata vårdgivareÄrendeAnn-Sofie GeschwindtRegionstyrelsenBehandlas2020-01-24
RS2020-0060Remiss gällande ändringar i PKU-föreskrifterÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2020-01-22
RS2020-0059Anställning av regiondirektörÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenAvslutat2020-01-20
RS2020-0058Remiss - Prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarkerÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-01-20
RS2020-0057Remiss av SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart SverigeÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2020-01-20
RK2020-0039Kallelse - ägarråd - Mälardalstrafik MÄLAB ABÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-01-17
RS2020-0056EpidemiberedskapsplanÄrendeAnnie SattariRegionstyrelsenBehandlas2020-01-17
RS2020-0055Avtal Cambio 2020Avtalsärende Derya GenelRegionstyrelsenBehandlas2020-01-17
RS2020-0054Region Uppsalas forskningsstrategi 2020-2024ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2020-01-17
RS2020-0053Kungörelse av regionfullmäktiges sammanträden 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-01-17
RS2020-0052Ny webbplats Region UppsalaAvtalsärende Rebecca FredrikssonRegionstyrelsenAvslutat2020-01-17
RS2020-0051Kollektivavtal flexibel arbetstid - Enheten Inköp och upphandlingÄrendeKristin WilliamssonRegionstyrelsenBehandlas2020-01-16
RS2020-0050HSVO samråd- kallelser och minnesanteckningar 2020ÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenAvslutat2020-01-16
RS2020-0049Skrivelse angående läkemedelskommitténÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-15
RS2020-0048Samverkansavtal Klipp, Region Stockholm och Region UppsalaAvtalsärende Jessika AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2020-01-14
RS2020-0047Remiss av Ds 2019:32 Anpassningar av EU:s förordningar om medicinteknik – del 2ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat2020-01-13
RS2020-0046Remiss Idéburen välfärd SOU 2019:56ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2020-01-13
RS2020-0045Återrapportering enligt villkorsbeslut 2019 för regional utveckling ÄrendeCarin ÖstlingRegionstyrelsenBehandlas2020-01-13
RS2020-0044Rekvirering av partistöd 2020ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2020-01-13
RS2020-0043Regionalt Forum 2020ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-10
RS2020-0042Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-09
RS2020-0041Uppdrag: Uppsalaeffekten och hur regional samverkan kring effektutmaningarna kan utvecklasÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2020-01-08
RS2020-0040Supercross 2020ÄrendeAnders BergquistRegionstyrelsenBehandlas2020-01-08
RS2020-0039Miljömedel 2020ÄrendeZandra FalckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-03
RS2020-0038Meddelande från Sveriges Kommuner och RegionerÄrendeMagnus ThuresonRegionstyrelsenAvslutat2020-01-03
RS2020-0037Regeringsbeslut / Regleringsbrev 2020ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0036Protokoll Beredningen för Demokrati Jämställdhet och IntegrationÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2020-0035Protokoll Landstingets PensionärsrådÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0034Protokoll Rådet för delaktighetÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2020-0033Protokoll landstingsstyrelsen 2016 och 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2020-0032Verksamhetsuppdrag och budget 2021 för regionstyrelsenÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2020-0031Finansfrågor vid regionstyrelsens arbetsutskott 2020ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2020-0030Samordningsförbundet 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2020-0029Gemensamma kostnämnden 2020 ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2020-0028Ambulansdirigeringsnämnden 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2020-0027Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2020-0026Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2020-0025Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2021 - Verksamhetsplan, budget, delårsrapport och årsredovisningÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2020-0024Avslutning vid regionfullmäktige 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0023Anmälan av interpellationer och frågor 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0022Val av justerare regionfullmäktige 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0021Val av justerare regionstyrelsen och dess utskott 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-01-02
RS2020-0020Fastställelse av föredragningslista regionfullmäktige 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0019Fastställelse av föredragningslista regionstyrelsen och dess utskott 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0018Kallelser och protokoll regionfullmäktige 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2020-0017Kallelser och protokoll regionstyrelsen och dess utskott 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2020-0016Förteckning över ärenden till regionfullmäktige 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0015Uppföljning av regionstyrelsens givna uppdrag 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0014Uppföljning av regionfullmäktiges givna uppdrag 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0013Beredning av ärenden till regionstyrelsen 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2020-0012Sammanträdestider 2021 för regionstyrelsen och dess utskottÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0011Förteckning över motioner 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-01-02
RS2020-0010Regionstyrelsens ordförande informerar 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0009Information från hälso- och sjukvårdsdirektören till Utskottet för hälso- och sjukvård 2022ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2020-01-02
RS2020-0008Skrivelser för kännedom 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0007Delegationsbeslut 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0006Kurser och konferenser 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0005Valärenden 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0004Regiondirektörens ärendeberedning 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2020-0003Regiondirektörens rapport 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2020-01-02
RS2020-0002Regionplan och budget 2021-2023ÄrendeKarin LindblomRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2020-0001Ekonomirapporter 2020ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2020-01-02
RS2019-0019Resultat av medarbetarenkät 2019 för Kultur och bildningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-12-23
RS2019-0018DelgivningskvittonÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2019-12-20
RS2019-0017Remiss Vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden - 2020ÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2019-12-20
RS2019-0016Remiss nya och reviderade målbilder for god miljöhänsyn - kulturmiljöerÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-12-20
RS2019-0015Information om årsstämma i Svealands kustvattenvårdsförbund ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-12-19
RS2019-0014Minskad budget för affärsutvecklingscheckar finansierade av TillväxtverketÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-12-19
RS2019-0013Remiss: Program för Smart specialisering (RIS3) Region Jämtland HärjedalenÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-12-19
RS2019-0012Motion (V) - Inga gräddfiler i sjukvårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-12-18
RS2019-0011Remiss angående reviderat vård- och omsorgsprogramÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-12-18
RS2019-0010Meddelande (19/2019) från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och SKR om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m m för år 2020ÄrendeMagnus ThuresonRegionstyrelsenAvslutat2019-12-18
RS2019-0009Slutrapport Mikrostöd NaturturismÄrendeKarin SödergrenRegionstyrelsenAvslutat2019-12-17
RS2019-0008Meddelande (18/2019) från SKR:s styrelse om Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler ÄrendeMagnus ThuresonRegionstyrelsenAvslutat2019-12-17
RS2019-0007Kallelse Upplandsstiftelsens stämmaÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-12-16
RS2019-0006Meddelande (17/2019) från SKR:s styrelse om Riktlinjer för marknadsföring av hälso- och sjukvårdÄrendeMagnus ThuresonRegionstyrelsenAvslutat2019-12-16
RS2019-0005Ansökan Processtöd för framtagande av smart specialiseringsstrategi (S3)ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2019-12-16
RS2019-0004Tillsyn avseende bristen på sjukvårdsmaterialÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-12-13
RS2019-0003Ombildning av gemensamma kostnämndenÄrendeJan AsklöfRegionstyrelsenBehandlas2019-12-13
RS2019-0002Överprövning av upphandling av kuvöser, dnr UPPH2019-0045, mål nr 7841-19ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-12-13
RS2019-0001Testärende efter systemuppdatering Public 360 - ska makulerasÄrendeJennie LarssonRegionstyrelsenMakulerat2019-12-12
UPPH2019-0424MotorfordonsförsäkringÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2019-12-12
LS2019-0613Anmälan av personuppgiftsincident till Datainspektionen avseende uppgifter i kvalitetsregister ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2019-12-11
LS2019-0612 Ärendedokument: RK2019-0197-2 Svar på tillsyn avseende bristen av sjukvårdsmaterial (IVO) ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-12-11
LS2019-0611Verksamhetsplan 2020 samt uppföljning av verksamhetsplan 2019 för pensionärsrådet och rådet för delaktighetÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-12-10
LS2019-0610Framställan om förhandling enligt § 14 MBL - drift av produktionskökÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2019-12-10
LS2019-0609HR-direktörens rapport 2020ÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenBehandlas2019-12-09
LS2019-0608Lönekartläggning 2018ÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2019-12-09
LS2019-0607Taltidningen UppsiktenÄrendeIngrid LarssonRegionstyrelsenBehandlas2019-12-09
LS2019-0606Startbidrag för hållbar regional utvecklingÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenBehandlas2019-12-05
LS2019-0605Medicinhistoriskt stipendium 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-12-05
LS2019-0604Synpunkter angående lastintag - Lasarettet i EnköpingÄrendeMalin HögrellRegionstyrelsenAvslutat2019-12-05
LS2019-0603Kallelse till extra bolagsstämma Gamla Uppsala Buss AB 2019-1218ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2019-12-04
LS2019-0602Interview request regarding AddLifeÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2019-12-04
LS2019-0601Förhandling byte av tredjepartslogistik från Mediq till Apotektjänster (Saco)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2019-12-03
LS2019-0600Förhandling kollektivavtal om övertid (UAL)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-12-03
LS2019-0599Samråd - Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 2020-2023, Gästrike RäddningstjänstÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-12-03
LS2019-0598AB Transitio Verksamhetsplan 2020 ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2019-12-02
LS2019-0597Tomt ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenMakulerat2019-12-02
LS2019-0596Förlängning av avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionenÄrendeMaj SölvesdotterRegionstyrelsenAvslutat2019-11-29
LS2019-0595Talangcentrum ÄrendeKim ScharafinskiRegionstyrelsenBehandlas2019-11-29
LS2019-0594Bredbandskartläggning ÄrendeLovisa NeikterRegionstyrelsenBehandlas2019-11-28
LS2019-0593Biträdesavtal InfocaptionAvtalsärende Jessika AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2019-11-27
LS2019-0592Översyn av gemensam IT-bilagaÄrendeAnneli KjellbergRegionstyrelsenAvslutat2019-11-27
LS2019-0591Remiss Utvecklingsplan 2050ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-11-26
LS2019-0590Medlemssamråd Samordningsförbundet Uppsala länÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-11-25
LS2019-0589Politisk viljeinriktning för vård vid psoriasis samt epilepsiÄrendeMaj SölvesdotterRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-11-25
LS2019-0588Synpunkter - sjukvården på Akademiska sjukhusetÄrendeStefan OlssonRegionstyrelsenBehandlas2019-11-22
LS2019-0587Ansökningsförfrågan angående nationell högspecialiserad vård, ryggmärgsskadorÄrendeRasmus ZamoreRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-11-22
LS2019-0586Synpunkter om kollektivtrafiktaxaÄrendeJenny LundströmRegionstyrelsenBehandlas2019-11-21
LS2019-0585Svar på remiss av Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikationÄrendeLovisa NeikterRegionstyrelsenBehandlas2019-11-21
LS2019-0584Stöd till kommersiell service 2019ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat2019-11-20
LS2019-0583Motion (SD) - Motion om äldremottagning på Knivsta vårdcentralÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-11-20
LS2019-0582Remiss uppdaterade råd Bra måltider på sjukhusÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-11-20
LS2019-0581Interpellation (SD) - Region Uppsalas rutiner för igångsättning vid överburenhetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-11-19
LS2019-0580Interpellation (SD) - Region Uppsalas arbete med anledning av den nya tobakslagenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-11-19
LS2019-0579Motion (SD) - Motion om att utreda mobila ungdomsmottagningarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-11-19
LS2019-0578Motion (SD) - Motion om att införa neutral klädkod för regionalt anställdaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-11-19
LS2019-0577Fråga (S) - Barnkonventionen blir svensk lagÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-11-19
LS2019-0576Ansökan om uttag av pensionÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2019-11-18
LS2019-0575Remiss från Räddningstjänsten Sala-Heby - Handlingsprogram för skydd mot olyckorÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-11-18
LS2019-0574Ägaranvisning för Almi Företagspartner Uppsala AB 2020ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-11-15
LS2019-0573Remiss från Socialstyrelsen - screening för X-ALD för nyfödda pojkarÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2019-11-15
LS2019-0572Biträdesavtal Pingpong ABAvtalsärende Jessika AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2019-11-15
LS2019-0571Skrivelse till Fazer om bestridande av väsentliga ändringar i kontrakt.ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-11-14
LS2019-0570Förhandling - rörande arbetstidsregler (Vision)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2019-11-14
LS2019-0569Anmälningsärende avseende ny rapport från MälardalsrådetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-11-14
LS2019-0568Synpunkter - Införande av vårdval för logopediÄrendeStefan OlssonRegionstyrelsenBehandlas2019-11-13
LS2019-0567#jagmed - utvärderingÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-11-13
LS2019-0566Interpellation (S) - Tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-11-12
LS2019-0565Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård, viss vård vid endometriosÄrendeRasmus ZamoreRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-11-12
LS2019-0564Begäran om utlämnande av allmän handling från TV4ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2019-11-12
LS2019-0563Kallelse till extra bolagsstämma Gamla Uppsala Buss AB 2019-11-28ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-11-12
RK2019-0226Meddelande (16/2019) från SKL:s styrelse om Förlängning av överenskommelse om ersättning för fysioterapi för 2020ÄrendeMagnus ThuresonRegionstyrelsenAvslutat2019-11-12
LS2019-0562Meddelande (15/2019) från SKL:s styrelse om Förlängning av överenskommelse om läkarvårdsersättning för 2020ÄrendeMagnus ThuresonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-11-12
LS2019-0561Ansökan Nyföretagarcentrum 2.0 2020-2021ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2019-11-11
LS2019-0560Terminolgiremiss, flerfunktionsnedsättningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-11-11
LS2019-0559Interpellation (V) - Hur ska bussförarnas arbetsmiljö bli tryggareÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-11-11
LS2019-0558Interpellation (V) - Hur har resultatet från Skolan som arena tagits om hand?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-11-11
LS2019-0557Interpellation (V) - Hur löser vi materialkrisenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-11-11
LS2019-0556Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2020 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till StrålsäkerhetsmyndighetenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-11-08
LS2019-0554Testar TJUTÄrendeAnnika ErikssonRegionstyrelsenMakulerat2019-11-08
LS2019-0553Regionala utvecklingsanslag - Medlems- och serviceavgifter 2020ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-11-07
LS2019-0552Frågor angående strukturfondspartnerskap ÄrendeAndrew MetcalfeRegionstyrelsenBehandlas2019-11-07
LS2019-0551Ansökan En gård för allaÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2019-11-06
LS2019-0550Revidering Regional utvecklingsstrategi Uppsala länÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2019-11-06
LS2019-0549Finansiering fordonsanskaffning tågAvtalsärende Angelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2019-11-05
LS2019-0548Information från område forskning och utbildningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-11-04
LS2019-0547Anslag Upplandstiftelsen 2020ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2019-10-29
LS2019-0546Remiss - Skolmedicinen orsakar iatrogena skadorÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat2019-10-29
LS2019-0545Utvärdering av partnerskapÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2019-10-28
LS2019-0544Regionstyrelsens verksamhetsuppdrag och budget 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2019-10-27
LS2019-0542TomtÄrendeJennie LarssonRegionstyrelsenMakulerat2019-10-22
LS2019-0541Legitimerad Hälso- och sjukvårdskuratorÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenAvslutat2019-10-18
LS2019-0540Nominering av ledamöter och ersättare pensionärsrådet 2020ÄrendeRegionstyrelsenBehandlas2019-10-15
LS2019-0539Remiss av SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitetÄrendeJohanna ErikssonRegionstyrelsenBehandlas2019-10-14
LS2019-0538Interpellation (SD) - Region Uppsalas materialförsörjningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-10-14
LS2019-0537Utvecklingsavtal SMS-funktion för 1177 Vårdguiden på telefonAvtalsärende Charlotta HallRegionstyrelsenBehandlas2019-10-14
LS2019-0536Patientärende från Psykiatri Södra StockholmÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat2019-10-11
LS2019-0535Reviderad budgetmodell för sjukvårdens larmcentral och reviderat samverkansavtal för den gemensamma ambulansdirigeringsnämndenÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2019-10-11
LS2019-0534Brist på förbrukningsvarorÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2019-10-11
LS2019-0533Mål nr 6301-18 ansökan om överprövning av upphandling av spoldesinfektioner, UPPH2018-0146, patienttoalett ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-10-11
LS2019-0532Ansökan om överprövning av läkemedelsautomater ink LMA-system och tillhörande integrationer, UPPH2018-0150, mål nr 7032-18ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-10-11
LS2019-0531Ansökan om överprövning av komplett högtryckskromatografiskt system, UPPH2017-04440, målnr 5544-18ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-10-11
LS2019-0530Arkivmyndighetens tillsyn 2018ÄrendeMaria StenuddRegionstyrelsenAvslutat2019-10-09
LS2019-0529Försäljningar och placeringar oktober 2019ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2019-10-08
LS2019-0528PersonuppgiftsbiträdesavtalÄrendeMalin EkströmRegionstyrelsenBehandlas2019-10-07
LS2019-0527Information om SkånemodellenÄrendePetter KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2019-10-07
LS2019-0526Godkännande av Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen som medlemmar i Svensk LuftambulansÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2019-10-07
LS2019-0525Granskning av Region Uppsalas arbete med krisberedskapÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2019-10-07
LS2019-0524Nationellt program för ESF+ för 2021-2027ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenBehandlas2019-10-07
LS2019-0523Avtal Cambio 2019Avtalsärende Charlotta HallRegionstyrelsenBehandlas2019-10-04
LS2019-0522Remiss av SKB:s Fud-program 2019 samt inbjudan till möteÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-10-03
LS2019-0521Myggbekämpning i Nedre DalälvenÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2019-10-01
LS2019-0520SpårvägsprojektetÄrendeStefan AdolfssonRegionstyrelsenBehandlas2019-10-01
LS2019-0519Varuförsörjningsplan för Tierps kommunÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2019-09-30
LS2019-0518REMISSUTSKICK FU Alsike - ny stationÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2019-09-30
LS2019-0517Information från grundutbildningskommittén vid Medicinska fakulteten (GRUNK)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-09-27
LS2019-0516Utställning av förslag till översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050ÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2019-09-27
LS2019-0515Motion (V) - Ta HBTQ-personer på allvarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-09-26
LS2019-0514Nationell industri & skolsamverkan med AM-masterÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2019-09-26
LS2019-0513Stärkt samverkan i Stockholm och Östra Mellansverige för fordonsindustrinÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2019-09-26
LS2019-0512Program för uppföljning av privata utförareÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2019-09-25
LS2019-0511Avsiktsförklaring Region Uppsala Utökning av beslutstöd för läkemedel i SiLÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2019-09-24
LS2019-0509Vårdcentrum Tierp och UppsalaÄrendeEva-Lena NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-09-19
LS2019-0508Inkommen skrivelse - Saco och VisionÄrendeMaria RosénRegionstyrelsenAvslutat2019-09-18
LS2019-0507Uppsägning av lokalt kollektivavtal för Regionkontoret, Avdelning för ekonomi och hållbar utveckling, Enheten för upphandling och inköp, fd Varuförsörjningen (Jusek, Vision, Vårdförbundet)ÄrendeKristin WilliamssonRegionstyrelsenAvslutat2019-09-18
LS2019-0506Se tidigare ärende LS2019-0486 ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenMakulerat2019-09-17
LS2019-0505Arbetsordning för regionfullmäktige och Reglemente för regionstyrelsen samt styrelser och nämnder i Region UppsalaÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2019-09-16
LS2019-0504Avveckling av gemensam nämnd för kunskapsstyrning. Ny politisk organisationÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-09-16
LS2019-0503Remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vårdÄrendeRasmus ZamoreRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-09-16
LS2019-0502Interpellation (V) - Ta VFU på allvarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-09-16
LS2019-0501Överprövning av upphandlingÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-09-16
LS2019-0500Interpellation (S) - Situationen på Akademiska sjukhuset under sommarenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-09-16
LS2019-0499Interpellation (S) - Utropsinformation för synskadade med meraÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-09-16
LS2019-0498Interpellation (S) - Barn och ungdomars psykiska hälsaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-09-16
LS2019-0497Interpellation (V) - Hur går det med minoritetspolitikenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-09-16
LS2019-0496Interpellation (V) - Vad händer med effektiv och nära vårdÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-09-16
LS2019-0495Interpellation (V) - Varför följer inte Region Uppsala riktlinjerna för HPV-testÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-09-16
RK2019-0150Synpunkter angående upphandlingarÄrendePetter KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2019-09-16
LS2019-0494Organisationsstöd till länets handikappföreningar samt Funktionsrätt Uppsala länÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2019-09-13
LS2019-0492Försegla journalÄrendeJenny UlanderRegionstyrelsenMakulerat2019-09-12
LS2019-0491Ansökan Cirkulär ekonomi för ett mer resurseffektivt ÖMSÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2019-09-12
LS2019-0490Remiss med förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-09-11
LS2019-0489Bidrag till pensionärsorganisationer 2020ÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-09-10
LS2019-0488Remiss Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2019:xx) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit och föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotekÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2019-09-10
LS2019-0487Remiss Förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk spritÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2019-09-10
LS2019-0486Revisionen granskar det regionala utvecklingsarbetet i regionenÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2019-09-09
LS2019-0485Politisk viljeinriktning för vård vid endometrios, schizofreni och ohälsosamma levnadsvanorÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2019-09-09
LS2019-0483Analys över kapacitetsbristen vid Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-09-06
LS2019-0482Regionstyrelsens internkontrollplan för regionkontoret samt styrelser och nämnders interna kontrollplaner 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-09-06
LS2019-0481Verksamhetsberättelse 2018 för Regionarkivet Region UppsalaÄrendeAnne HallvigRegionstyrelsenAvslutat2019-09-05
LS2019-0480Gallring av ärende- och dokumenthanteringssystemet Vårdsynpunkter 1.0ÄrendeMaria StenuddRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-09-05
LS2019-0479Utdebitering av förvaltningskostnaderna för Nyps 2019 ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-09-05
LS2019-0478Fullmakt regionjuristÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2019-09-05
LS2019-0477Begränsa åtkomst till journalen och 1177 Vårdguidens e-tjänsterÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2019-09-04
LS2019-0476Revisionsgranskning - Akademiska sjukhusets ekonomistyrningÄrendeMaud SehlstedtRegionstyrelsenBehandlas2019-09-04
LS2019-0475Information om tillsyn DI-2019-9457 - Datainspektionen ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-09-03
LS2019-0474Revidering av stadgar - Medicinhistoriskt stipendium ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2019-09-02
LS2019-0473Revisionsgranskning av digitalisering och e-hälsa ÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2019-09-02
LS2019-0472Överenskommelse om metadatasamarbete mellan kvalitetsregistret Swedheart och Vetenskapsrådet Avtalsärende Anne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2019-08-30
LS2019-0471SIS-Remiss 18881 Samordningsgrupp för tillgänglighetÄrendeKarin SödergrenRegionstyrelsenAvslutat2019-08-30
LS2019-0470Vårdmomsens konsekvenser i UppsalaÄrendeCharles PyladRegionstyrelsenBehandlas2019-08-30
LS2019-0469Blockering av journalen via nätet och låsa 1177ÄrendeJenny UlanderRegionstyrelsenAvslutat2019-08-28
LS2019-0468Blockering av Journalen via nätet och låsa 1177ÄrendeJenny UlanderRegionstyrelsenAvslutat2019-08-28
LS2019-0467Registerutdrag nationellt kvalitetsregisterÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2019-08-28
LS2019-0466Blockering av Journalen via nätet samt låsa inloggning 1177ÄrendeJenny UlanderRegionstyrelsenAvslutat2019-08-28
LS2019-0465Skrivelse om fakturaÄrendeCharles PyladRegionstyrelsenBehandlas2019-08-27
LS2019-0464ÖMS strukturfonderÄrendeAndrew MetcalfeRegionstyrelsenBehandlas2019-08-27
LS2019-0463SekretessärendeÄrendeJenny UlanderRegionstyrelsenAvslutat2019-08-27
LS2019-0462Anslag centrala förtroendemannakostnader - fördelning för förtroendemannaorganisationen 2020ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2019-08-27
LS2019-0460Initiativ om att öppna Region Uppsalas HBTQ-psykologmottagningÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2019-08-27
LS2019-0458Ansökan 1:1: Växthusprojekt, exportprogram småföretag ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2019-08-26
LS2019-0456Remiss av SKB:s Fud-program 2019 - FörhandsinformationÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-08-26
LS2019-0455Blockera åtkomst till journalen via nätetÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2019-08-26
LS2019-0454Blockera åtkomst till journalen via nätetÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2019-08-26
LS2019-0453Augmented Export, besöksnäringsprojekt för hållbar produktutvecklingÄrendeKarin SödergrenRegionstyrelsenAvslutat2019-08-23
LS2019-0452Sammanträdestider 2020 för regionstyrelsen och dess utskottÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-08-23
LS2019-0451Information om OmställningsfondenÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-08-23
LS2019-0450Hjälp vid hjärtsvikt ÄrendeMalin HögrellRegionstyrelsenAvslutat2019-08-23
LS2019-0449Inriktning avseende statsbidrag för standardiserade vårdförlopp – Jämlik och effektiv vård med god kvalitetÄrendeEmma NichollsRegionstyrelsenAvslutat2019-08-22
LS2019-0447Rutindokument - leverantörsbyte och avtalsöverlåtelseÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-08-20
LS2019-0445Skriftliga synpunkter rörande en ny regional planering. ÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenAvslutat2019-08-19
LS2019-0444Hyresavtal - Kopieringsmaskin CanoniRAdvC5550 - plan 3 norrÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2019-08-19
LS2019-0443Statsbidrag psykisk hälsa 2019ÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2019-08-16
LS2019-0441Samverkan Vård- och omsorgscollege (VO-College)ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2019-08-15
LS2019-0440Tilläggsavtal Nationella prostatacancerregistret (NPCR) och Janssen-Cilag ABAvtalsärende Anne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2019-08-14
LS2019-0439Avtal om köp av tjänst från nationella kvalitetsregistret för lungcancerAvtalsärende Anne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2019-08-13
LS2019-0437Dnr U2019/02278/GV Remiss av KLIVA:s delbetänkande På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråkÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2019-08-13
LS2019-0436Remiss av SOU 2019:26 Organbevarande behandling för donationÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2019-08-13
LS2019-0435Ang. avstängning av Uppsala Paradgata till Uppsala PrideÄrendeCharles PyladRegionstyrelsenBehandlas2019-08-13
LS2019-0434Avtal om avrop/anskaffning och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning för AMTL-projektetÄrendeEmma LennartssonRegionstyrelsenBehandlas2019-08-12
LS2019-0433Svar till oroliga föräldrarÄrendeMalin HögrellRegionstyrelsenAvslutat2019-08-12
LS2019-0432Cancerplan 2019-2021ÄrendeRasmus ZamoreRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-08-12
LS2019-0431Ansökan Insikt myndighetsutövningÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2019-08-12
LS2019-0430Avtal mellan verksamhetsområde Arbets-och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset och Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Uppsala ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2019-08-08
LS2019-0429FullmaktÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2019-08-08
LS2019-0428Intresseanmälan förstudie Samverkansmodell Östra MellansverigeÄrendeKarin SödergrenRegionstyrelsenAvslutat2019-08-07
LS2019-0427Uppdragsavtal för koordinator för kvalitetsregister Svenska pulmonell arteriell hypertensionregistret (SPAHR)Avtalsärende Anne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2019-08-07
LS2019-0426Samverkansavtal 2019 Visit SwedenAvtalsärende Karin SödergrenRegionstyrelsenAvslutat2019-08-06
LS2019-0425Försegling av journal och låsa konto för 1177 vårdguidens e-tjänsterÄrendeJenny UlanderRegionstyrelsenAvslutat2019-08-05
LS2019-0424Prövning av rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst - egen företagareÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2019-07-29
LS2019-0423Framställan enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen om begäran av arbetsmiljö-åtgärder vid Region UppsalaÄrendeEmma LennartssonRegionstyrelsenBehandlas2019-07-23
LS2019-0422Begäran om förhandling enligt MBL §14ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2019-07-23
LS2019-0421Microsoft SCE-avtal 2019-06Avtalsärende Annette HögströmRegionstyrelsenAvslutat2019-07-18
RK2019-0132Inrättande av Whistleblower-tjänstÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-07-15
LS2019-0420Support-och underhållsavtal för Business ObjectsAvtalsärende Kerstin HögbergRegionstyrelsenBehandlas2019-07-10
LS2019-0419Santiagokonventionen mot organhandel SOU 2019:01ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat2019-07-10
LS2019-0418Remiss hemställan om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2019-07-09
RK2019-0131Personuppgiftsbiträdesavtal för GEHC-tjänsterÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2019-07-09
LS2019-0417Förvaltningsplan Beslutsstöd 2019ÄrendeKerstin HögbergRegionstyrelsenBehandlas2019-07-08
LS2019-0416SAS Institute AB - Premium support Services AgreementAvtalsärende Kerstin HögbergRegionstyrelsenAvslutat2019-07-08
LS2019-0415Omplaceringsprövning vid Uppsala UniversitetÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat2019-07-05
LS2019-0414SLÖSERI med skattemedel i er kommun och i landstingetÄrendeEmma LennartssonRegionstyrelsenAvslutat2019-07-05
LS2019-0413Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15) och Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning (SOU 2019:28)ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat2019-07-05
LS2019-0412Avvikelser kommuner och privata vårdgivareÄrendeAnn-Sofie GeschwindtRegionstyrelsenBehandlas2019-07-05
LS2019-0411Synpunkter angående sjukresorÄrendeStefan OlssonRegionstyrelsenAvslutat2019-07-05
LS2019-0410Uppdaterad klimat- och energistrategi för Uppsala län ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-07-04
LS2019-0409Skattelättnad för arbetsresor SOU 2019:36ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2019-07-04
LS2019-0408Förlängd direktåtkomstÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2019-07-04
LS2019-0407Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället SOU 2019:35ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2019-07-03
LS2019-0406Loggtjänst för Region UppsalaÄrendeAnneli KjellbergRegionstyrelsenBehandlas2019-07-02
LS2019-0405Post- och telestyrelsen vill få svar på några frågor om bredbandsstödÄrendeLovisa NeikterRegionstyrelsenBehandlas2019-07-01
LS2019-0404Kollektivavtal uppsägning - Arbetstider Wiks folkhögskola ÄrendeKristin WilliamssonRegionstyrelsenAvslutat2019-07-01
LS2019-0403Liv och hälsa ungÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2019-07-01
LS2019-0402Remiss av begrepp inom läkemedelsområdetÄrendeAnna Karin LidehällRegionstyrelsenAvslutat2019-07-01
LS2019-0401Implementering av bästa tillgängliga kunskap samt kontinuerligt lärande i hälso- och sjukvårdÄrendeAnn-Charlott NormanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-07-01
LS2019-0400Remissversion av kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2019-06-28
LS2019-0399TakbeloppÄrendeMalin HögrellRegionstyrelsenAvslutat2019-06-28
LS2019-0398Information om högspecialiserad vårdÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-06-28
LS2019-0397Remiss - Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhetÄrendeAnn-Sofie GeschwindtRegionstyrelsenBehandlas2019-06-28
LS2019-0396InfektionsverktygetÄrendeAnn-Sofie GeschwindtRegionstyrelsenAvslutat2019-06-27
LS2019-0395Beslut om jakttider 2019-2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-06-27
LS2019-0394 Godkännande av ny medlem i Svensk LuftambulansÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2019-06-27
LS2019-0393Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor - enkät Socialstyrelsen 2018ÄrendeHelen AskebroRegionstyrelsenAvslutat2019-06-27
LS2019-0392Revidering av strategi för digitalisering och e-hälsa i Region UppsalaÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2019-06-27
LS2019-0391Kömiljarden, samlingsärendeÄrendeNina AnundssonRegionstyrelsenBehandlas2019-06-27
LS2019-0390Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 77 i Uppsala länÄrendeIlyas AlhassanRegionstyrelsenBehandlas2019-06-26
LS2019-0389Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 76 i Uppsala länÄrendeIlyas AlhassanRegionstyrelsenBehandlas2019-06-26
LS2019-0388Remiss om sällsynta hälsotillståndÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2019-06-26
LS2019-0387Synpunkter angående unga människor med depressionÄrendeMalin HögrellRegionstyrelsenAvslutat2019-06-26
LS2019-0386Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 600 i Uppsala länÄrendeIlyas AlhassanRegionstyrelsenBehandlas2019-06-26
LS2019-0385Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 291 i Uppsala länÄrendeIlyas AlhassanRegionstyrelsenBehandlas2019-06-26
LS2019-0384Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 72 i Uppsala länÄrendeIlyas AlhassanRegionstyrelsenBehandlas2019-06-26
LS2019-0383Remiss om nutritionsterminologiÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2019-06-26
LS2019-0382Remiss Rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategiÄrendeJeanette WetterströmRegionstyrelsenAvslutat2019-06-25
LS2019-0381DirektåtkomstÄrendeJenny UlanderRegionstyrelsenAvslutat2019-06-25
LS2019-0380Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät - SOU 2019:30ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-06-25
LS2019-0379Specialdestinerade statsbidragÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2019-06-25
LS2019-0378DirektåtkomstÄrendeJenny UlanderRegionstyrelsenAvslutat2019-06-25
LS2019-0377IntygÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2019-06-24
LS2019-0376Digitaliseringsdirektörsbeslut 2019ÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenBehandlas2019-06-24
LS2019-0375Remiss – Handlingsprogram 2020-2023 enligt lagen om skydd mot olyckorÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-06-24
LS2019-0374Frågor från en försäkrad angående försäkringsmedicinsk utredningÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenAvslutat2019-06-20
LS2019-0373Delegationsbeslut avseende centralt personuppgiftsansvar (CPUA) för kvalitetsregistret Svenskt register för interventionell radiologi (SRIR).ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2019-06-20
LS2019-0372Remiss: Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030 -Dnr RS 2017/1552 ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2019-06-20
LS2019-0371Remiss av Utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01) ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2019-06-19
LS2019-0370Barnens rätt till en hållbar framtid - Tobaksfria barn- och ungdomsmiljöer i Uppsala länÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-06-18
LS2019-0369Medel för lönestrukturjusteringar ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-06-18
LS2019-0368Förslag till ny hantering av folkhälsomedel år 2019 - 2023.ÄrendeAnita HanssonRegionstyrelsenAvslutat2019-06-18
LS2019-0367Region Uppsalas riktade FoU-medel 2020ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2019-06-18
LS2019-0366Förslag till ny översiktsplan för Håbo kommunÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2019-06-17
RK2019-0118Avtal om läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala länAvtalsärende Jan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2019-06-17
LS2019-0365Meddelande från SKL:s styrelse (8/2019) om Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården m.m. ÄrendeMaud SehlstedtRegionstyrelsenBehandlas2019-06-17
LS2019-0364Remiss: Förslag till Bostadsförsörjningsprogram Heby kommun mandatperioden 2018-2022ÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2019-06-14
LS2019-0363Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) - slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket underslöterskaÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2019-06-14
LS2019-0362Regional tillväxt och fysisk planering - medel för regional utveckling inom havs- och vattenområden under 2019ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-06-14
LS2019-0361SIS-Remiss 18552 Patientdelaktighet i personcentrerad vårdÄrendeAnn-Sofie GeschwindtRegionstyrelsenBehandlas2019-06-13
LS2019-0360Reklamation och återkrav ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-06-13
LS2019-0359Kommuninvest Medlemssamråd 2019ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-06-13
LS2019-0358Samråd - Eskilstunas översiktsplan 2030 ÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2019-06-11
LS2019-0357Remiss av förslag till ändring i bilagan till Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedelÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2019-06-11
LS2019-0356Remiss Handlingsplan för hållbara transporter i Örebro länÄrendeJan WikströmRegionstyrelsenBehandlas2019-06-11
LS2019-0355Avtal om tjänst från nationellt kvalitetsregister för lungcancerAvtalsärende Anne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2019-06-11
LS2019-0354Information om SKL:s ordinarie kongress 27-28 nov 2019ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-06-10
LS2019-0353Verksamt 2018-2019ÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2019-06-10
LS2019-0352Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighetÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2019-06-09
LS2019-0351Vikarierande regionstyrelseordförande samt vikarierande regionrådÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-06-05
LS2019-0350Fråga (V) - Förhandlingar om busskort för pensionärerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-06-05
LS2019-0349Bredbandskartläggning ÄrendeLovisa NeikterRegionstyrelsenBehandlas2019-06-05
LS2019-0348Förlängd direktåtkomst till journalen via nätetÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2019-06-05
LS2019-0347Frågan om vårdmomsenÄrendeMalena RanchRegionstyrelsenBehandlas2019-06-04
LS2019-0346Projekt om psykisk ohälsaÄrendeMalena RanchRegionstyrelsenBehandlas2019-06-04
LS2019-0345Remiss Uppsala brandförsvars handlingsprogram från 2020ÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-06-04
LS2019-0344 Remiss av SOU 2019:11 Biojet för flygetÄrendeJan WikströmRegionstyrelsenBehandlas2019-06-03
LS2019-0343Remiss av Utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01) ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2019-06-03
LS2019-0342Remiss Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-06-03
LS2019-0341Pensionärsrådets, rådet för delaktighets och beredningen för demokrati, jämställdhet och integrations verksamhetsplan 2019ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-06-03
LS2019-0340Synpunkter angående vårdpersonal-momsÄrendeCharles PyladRegionstyrelsenBehandlas2019-05-29
LS2019-0339Nationell satsning Kvinnors hälsaÄrendeBirgitta RosbergRegionstyrelsenBehandlas2019-05-29
LS2019-0338Interpellation (S) - Om läget i sjukvården inför sommarenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-05-29
LS2019-0337Information om hur Akademiska sjukhuset arbetar med Sociala medierÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-05-28
LS2019-0336Remissvar SOU 2018:92 Frekvenser i samhällets tjänstÄrendeLovisa NeikterRegionstyrelsenBehandlas2019-05-28
LS2019-0335Upphandling av flyg och helikopter resurs för vårdenÄrendeNiklas LarssonRegionstyrelsenBehandlas2019-05-28
LS2019-0334Ersättning för ST-utbildning i mellersta ST-regionen 2019ÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenBehandlas2019-05-28
LS2019-0333Försegling av journalen via nätetÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2019-05-27
LS2019-0332Förmöte inför nationell dialog om kultursamverkan - 24 septemberÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-05-24
LS2019-0330Remiss angående bygglov för sophus nära busshållplatsÄrendeGabriella CanasRegionstyrelsenAvslutat2019-05-24
LS2019-0329Gottgörelse från SKL pensionsstiftelse ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2019-05-24
LS2019-0328Synpunkter angående legitimerad Hälso- och sjukvårdskuratorÄrendeEmilie OrringRegionstyrelsenAvslutat2019-05-24
LS2019-0327Säkerhetspolicy för Region UppsalaÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2019-05-24
LS2019-0326Information om forskningsprojekt om vad som får sjuksköterskor att stanna ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-05-24
LS2019-0325Direktupphandling Kartläggning av det cykelturistiska vägnätet med potential för rekreation och turism i Uppsala länÄrendeKarin SödergrenRegionstyrelsenAvslutat2019-05-23
LS2019-0323Anmälan om byte av ansvarig utgivare för utgivningsbevis avseende personaltidningen RondenÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2019-05-20
LS2019-0322Beslut om sekretess ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2019-05-17
LS2019-0321Förbindelse uppdragstagare Geodata Avtalsärende Lovisa NeikterRegionstyrelsenBehandlas2019-05-17
LS2019-0320Inspel till nytt nationellt program för ESF+ 2021 – 2027ÄrendeHelene LiljaRegionstyrelsenBehandlas2019-05-17
LS2019-0319SKL:s styrelse om sammanträdesplan för 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-05-17
LS2019-0318Regeringsuppdrag Digitala vårdtjänster IndikatorutvecklingÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2019-05-17
LS2019-0317Gallring av skannade personalhandlingarÄrendeAnne HallvigRegionstyrelsenAvslutat2019-05-17
LS2019-0316Affärsutvecklingscheckar 2019ÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2019-05-16
LS2019-0315Förhandling - hindrande av skyddsombud (UAL) ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2019-05-15
LS2019-0314Meddelande om aktiers övergång - TransitioÄrendeJohan WadmanRegionstyrelsenAvslutat2019-05-14
LS2019-0313Remiss angående HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, samt föreskrifter HVMFS 2017:20 om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-05-14
LS2019-0312Budgetframställan från Region Uppsalas revisorer för 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-05-13
LS2019-0311Årsredovisningar 2018 för stiftelser förvaltade av regionstyrelsenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-05-13
LS2019-0310Bidrag till Funktionsrätt Uppsala län för år 2019ÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2019-05-13
LS2019-0309Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättningÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2019-05-13
LS2019-0308Synpunkter på Alunda vårdcentralÄrendeEmilie OrringRegionstyrelsenAvslutat2019-05-13
LS2019-0307Synpunkter angående känd barnmorskaÄrendeEmilie OrringRegionstyrelsenAvslutat2019-05-10
LS2019-0306Strålskyddsbokslut 2018ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-05-09
LS2019-0305Förstudie socialt företagande 2018ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-05-09
LS2019-0304Ansökan redaktionell designerÄrendeJenny UlanderRegionstyrelsenAvslutat2019-05-09
LS2019-0303Redovisning av hur lokalt partistöd använts - 2018 års utbetalda medelÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2019-05-08
LS2019-0302Avtal om vård vid universitetssjukhus mellan regioner i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionÄrendeMaj SölvesdotterRegionstyrelsenAvslutat2019-05-08
LS2019-0301Personuppgiftsbiträdesavtal för KlippÄrendeJessika AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2019-05-08
LS2019-0300Synpunkt på bisysslaÄrendeMalin HögrellRegionstyrelsenAvslutat2019-05-08
LS2019-0299Remissyttrande avseende förslag till föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga i samhällsvård, dnr. 640/2019ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-05-08
LS2019-0298Centrum för forskning om funktionshinder 2019ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-05-08
LS2019-0297Astmaveckan 2019ÄrendeEmilie OrringRegionstyrelsenAvslutat2019-05-07
LS2019-0296Liv och hälsa ungÄrendeCarin ÖstlingRegionstyrelsenBehandlas2019-05-06
LS2019-0295Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapportÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-05-06
LS2019-0294Enkät om Ungas politiska deltagande 2019ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2019-05-06
LS2019-0293Remiss Regional utvecklingsstrategi (RUS) Västmanlands länÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2019-05-06
LS2019-0292Inbjudan till samråd - Vattenmiljö och VattenkraftÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-05-06
LS2019-0291Sekretessbeslut, upphandling av läkemedelsautomaterÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-05-06
LS2019-0290Initiering av upphandling av datorer, surfplattor, skärmar och tillhörande tillbehör samt tjänsterÄrendeMikael HahlinRegionstyrelsenBehandlas2019-05-06
LS2019-0289Avtal om samverkan kring ekonomiska medel för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommunerAvtalsärende Jan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2019-05-06
LS2019-0288Medfinansiering av Swelife ÖMSÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-05-06
LS2019-0287Anmälan av personuppgiftsincidenter till DatainspektionenÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-05-03
LS2019-0286Remiss från Folkhälsomyndigheten: Ändrade föreskrifter om vaccination av barnÄrendeHelena PalmgrenRegionstyrelsenBehandlas2019-05-03
LS2019-0285Överenskommelse mellan Region Uppsala och STUNS gällande Regionalt utvecklingsanslag 2019-2020Avtalsärende Andreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-05-03
LS2019-0284E-hälsospeletÄrendeAnna EkRegionstyrelsenAvslutat2019-05-03
LS2019-0283Hemsändningsbidrag 2019ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat2019-05-03
LS2019-0281Enkätundersökning om regioners arbete med Agenda 2030ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2019-05-02
LS2019-0280SIMPLER verksamhetsberättelse 2018ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-05-02
LS2019-0279Dialogmöte angående arbetet med nationell högspecialiserad vårdÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-04-30
LS2019-0278Kallelse - årsstämma - Mälardalstrafik 22 maj 2019ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-04-29
LS2019-0277Intern klimatväxling Region Uppsala 2019ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-04-29
LS2019-0276Uppföljning efter besök den 5 mars 2019ÄrendeStefan OlssonRegionstyrelsenBehandlas2019-04-29
LS2019-0275Enkät om teknikutveckling från statlig utredningÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-04-29
RK2019-0094Synpunkter - VF2018-0008ÄrendeJennie LarssonRegionstyrelsenAvslutat2019-04-29
LS2019-0274Initiativärende om språktolkkostnaderÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2019-04-28
LS2019-0273Initiativärende om könsdysforiÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenAvslutat2019-04-28
LS2019-0272Kallelse extra stämma RiksbyggenÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-04-25
LS2019-0271ALMI Företagspartner Uppsala AB - Årsstämma 2019ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat2019-04-24
LS2019-0270Öka politiskt samförstånd med Gemensamt-Bekymmer-metoden!ÄrendeIngrid LarssonRegionstyrelsenBehandlas2019-04-23
LS2019-0269Förlängning avtal läkemedel JevtanaAvtalsärende Sofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-04-23
LS2019-0268Information om löneanalys 2019ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2019-04-22
LS2019-0267Återrapportering 2018 enligt Program för uppföljning av privata utförare ÄrendePär WestringRegionstyrelsenBehandlas2019-04-21
LS2019-0266Ordinarie årsstämma i Inera AB 2019ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-04-18
LS2019-0265Avtal feriearbetande gymnasieelever 2019ÄrendeEric NylénRegionstyrelsenBehandlas2019-04-18
LS2019-0264Krisberedskapsplan Region UppsalaÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2019-04-18
LS2019-02632019 Unesco urfolksspråkens år: Svenska kyrkan seminarium samiska kvarlevorÄrendeEmilie OrringRegionstyrelsenAvslutat2019-04-17
LS2019-0262Granskning av kollektivtrafiknämndens finansiella rapporteringÄrendeÅsa ViklundRegionstyrelsenAvslutat2019-04-17
LS2019-0261Granskning av riktade statsbidragÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2019-04-17
LS2019-0260Stadgar för stiftelsen Akademiska sjukhusets utvecklingsfondÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2019-04-16
LS2019-0259MomskompensationÄrendeStefan OlssonRegionstyrelsenAvslutat2019-04-16
LS2019-0258Kallelse till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 17 maj 2019 ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2019-04-16
LS2019-0257Inbjudan granska förslag till havsplaner för SverigeÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-04-16
LS2019-0256Förbättrad psykisk hälsa för vuxnaÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2019-04-15
LS2019-0255Remissen för Citylab certifiering av stadsdelarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-04-15
LS2019-0254Remiss angående föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningarÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-04-15
LS2019-0253Remiss avseende sakkunniggruppunderlag om nationell högspecialiserad vård_Avancerad behandling av Parkinsons sjukdom 5.3-7820/2018 ÄrendeRasmus ZamoreRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-04-15
LS2019-0252Beställning av data från primärvårdsregisterÄrendeKerstin HögbergRegionstyrelsenAvslutat2019-04-12
LS2019-0251Motion (S) - Förtroendemannaorganisationen in i framtidenÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-04-12
LS2019-0250Månadsrapporter till regionstyrelsen 2019ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2019-04-12
LS2019-0249Interpellation (SD) - UL:s dubbeldäckareÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-04-11
LS2019-0248Motion (SD) - Förändring av enprocentsregelnÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-04-11
LS2019-0247Interpellation (S) - Situationen på akuten på Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-04-11
LS2019-0246Interpellation (S) - Echo zon och arbetet mot barnfetmaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-04-11
LS2019-0245Interpellation (SD) - Effektivisering av språktolkÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-04-11
LS2019-0244Interpellation (V) - Blir det något vårdcentrum i Gottsunda?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-04-11
LS2019-0243Stadgar för fonden Sven Kjerséns minneÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2019-04-11
LS2019-0242Interpellation (V) - Vad händer när Arbetsförmedlingen förlorar resurser?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-04-11
LS2019-0241Tobacco Endgame - rökfritt Sverige 2025ÄrendeMalena RanchRegionstyrelsenAvslutat2019-04-11
LS2019-0240Sweden eHAction requestÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2019-04-11
LS2019-0239Remiss avseende sakkunniggruppunderlag för beslut om nationell högspecialiserad vård - RyggmärgsskadorÄrendeRasmus ZamoreRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-04-10
LS2019-0238Fossilfria transporter i Uppsala län 2.0ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2019-04-10
LS2019-0237Bemyndiganderedovisning och förändring prognos regionala tillväxtåtgärderÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2019-04-09
LS2019-0236Redovisning professionsmiljarden 2018ÄrendeSanna BergkvistRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-04-09
LS2019-0235Redovisning personalmiljarden 2018ÄrendeSanna BergkvistRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-04-09
LS2019-0234Information från programråd Palliativ vård ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2019-04-08
LS2019-0233Inbjudan att delta i möten med länets kommunledningarÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-04-05
LS2019-0232Remiss - Gemensam utvecklingsplan Fyra MälarstäderÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenAvslutat2019-04-05
LS2019-0231Upphandling av språktolkarÄrendePetter KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2019-04-05
LS2019-0230Förhandling - brott mot Arbetsmiljölagen, skyddsombud, (UAL)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2019-04-05
LS2019-0229Förfrågan om studiebesök ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2019-04-04
LS2019-0228SmittskyddsenhetenÄrendeBodil ArdungRegionstyrelsenAvslutat2019-04-04
LS2019-0227Representationspolicy för Region UppsalaÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-04-04
LS2019-0226Avtal MFP/kopiator A8975193 (Storgatan 27 plan 0)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2019-04-03
LS2019-0225Säkerhetsprogram för Region UppsalaÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2019-04-02
LS2019-0223Motion (S) - TBE-vaccineringÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-04-01
LS2019-0222Välkommen till förbundsstämma för Svealands kustvattenvårdsförbund ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2019-04-01
LS2019-0221Inhyrning för ändamålet rättspsykiatri ÄrendeThomas ThunblomRegionstyrelsenBehandlas2019-04-01
LS2019-0220Kallelse Beredningen för demokrati, jämställdhet och integrationÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2019-03-29
LS2019-0219Remiss med konsekvensutredning och förslag till ändring av Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammetÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2019-03-29
LS2019-0218Fullmakter Visma 2019ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-28
LS2019-0217Almedalen 2019ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2019-03-28
LS2019-0216Bolagsstämma i Löf 2019ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2019-03-28
LS2019-0215Säkerhetsrådgivarens årsrapport 2018ÄrendeKarin SundbergRegionstyrelsenAvslutat2019-03-28
LS2019-0213Upphandling av försäkringsmedicinska utredningarÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-03-27
LS2019-0212Rutiner för Region Uppsalas riktade FoU-medelÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2019-03-27
LS2019-0211Uppsalapaketet - Program UppsalaÄrendeJohan WadmanRegionstyrelsenAvslutat2019-03-27
LS2019-0210 Dnr 114 5 Begäran om yttrande ny folkhögskoleverksamhetÄrendeJeanette WetterströmRegionstyrelsenAvslutat2019-03-26
LS2019-0209Politisk information om större arbetsmiljörelaterade händelserÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2019-03-25
LS2019-0208Överprövning av upphandling gällande läkemedel psykiatri, UPPH2018-0280ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-25
LS2019-0207Genomförandebeslut avseende regionaltåg Mälardalstrafik etapp 2ÄrendeJohan WadmanRegionstyrelsenAvslutat2019-03-24
LS2019-0206Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommunerÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2019-03-22
LS2019-0205Förfrågan om inkommande delegation till Region Uppsala från Sichuan, KinaÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-03-22
LS2019-0204Inkommen förfrågan om delegationsbesök vid Region Uppsala från Sichuan, KinaÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-03-22
LS2019-0203Överprövning av upphandling av fastighetsunderhåll, ombyggnationsarbetenÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-21
LS2019-0202Välfärdsteknik för trygghet, hälsa och utveckling i arbetetÄrendeIngrid LarssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-21
LS2019-0201Namninsamling för Uppsala hbtq-psykologmottagningÄrendeJohan ErikssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-20
LS2019-0200MakulerasÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-19
LS2019-0199Ansökan Cirkulär livsmedelsproduktion i UltunaÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-19
LS2019-0198Ansökan Energilösningar i världsklassÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-19
LS2019-0197Översikt av företagsgalor i Uppsala län.ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-03-19
LS2019-0196HPU Förfrågan projektägarna mars 2019ÄrendeKarin SödergrenRegionstyrelsenAvslutat2019-03-19
SHS2019-0043UAS och krisen på akutenÄrendeJohan ErikssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-19
LS2019-0195Fastighetsinvesteringsplan 2020-2029ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-18
LS2019-0194Meddelande (2/2019) från SKL:s styrelse Rekommendation till regionerna om etablering av en samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2019-03-18
LS2019-0193Revisionsskrivelse angående uppföljning av granskning av implementering av nationell politisk viljeinriktning, kunskapsstyrd vård ÄrendeAnn-Charlott NormanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-03-18
LS2019-0192Revisionsskrivelse angående granskning av styrning av upphandling och inköpÄrendePetter KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-18
LS2019-0191Revisionsskrivelse om granskning av regionens lönebildningsprocess och anställningsvillkor i relation till budgetprocess och kompetensförsörjningÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-03-18
LS2019-0190Anonyma synpunkter till politiker - Region Uppsala 2017-2019ÄrendeIngrid LarssonRegionstyrelsenAvslutat2019-03-15
LS2019-0189Falun FR 1243-19 Slutligt beslut 2019-03-15ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-15
LS2019-0188Remiss avseende förslag till PKU-föreskrifterÄrendeEva-Lena SjööRegionstyrelsenBehandlas2019-03-15
LS2019-0186Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:XX) om villkor för avgiftsfri screeningÄrendeÅsa TormodRegionstyrelsenBehandlas2019-03-15
LS2019-0185Preliminär premie för försäkringsåret 2020 - Region UppsalaÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2019-03-14
LS2019-0184Förslag kring utformningen av UL:s biljettsystemÄrendeJohan ÖrjesRegionstyrelsenAvslutat2019-03-12
LS2019-0183Beslut om statsbidrag 2019 - nationella minoriteter ÄrendeRebecca FredrikssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-12
LS2019-0182Remiss avseende sakkunniggruppers underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård ÄrendeRasmus ZamoreRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-03-12
LS2019-0181Arbets- och lönesituationen för Biomedicinska analytikerÄrendeJohan ErikssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-12
LS2019-0180Projekt strukturerad och standardiserad dokumentationÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenAvslutat2019-03-12
LS2019-0179LÖF erbjuder en ny försäkring för läkemedel utanför godkänd indikationÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2019-03-12
LS2019-0178Programrådens verksamhetsplaner 2019 och årsrapporter 2018ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2019-03-12
LS2019-0177Samverkansavtal Klipp 2019 RU, UK, UU Avtalsärende Jessika AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-12
LS2019-0176Inriktning statsbidrag för sjukskrivning/rehabÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-12
LS2019-0175Synpunkter angående sjukresor - Obegripliga regler, svar önskasÄrendeMalena RanchRegionstyrelsenBehandlas2019-03-11
LS2019-0174Remiss upphörande av underhåll på sidospår inklusive växlar i Järlåsa Uppsala kommunÄrendeJosefin ÅrevallRegionstyrelsenAvslutat2019-03-11
LS2019-0173Remiss-PM Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskningÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-03-08
LS2019-0172Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU 2018:83)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-03-08
LS2019-0171Samråd och utställning av renhållningsordning ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-03-07
LS2019-0170Psykiatri i Region UppsalaÄrendeStefan OlssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-07
LS2019-0169Klimatmanifestation 15 marsÄrendeStefan OlssonRegionstyrelsenAvslutat2019-03-07
LS2019-0168Biogas i Öst och BioDriv Östs regiÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2019-03-07
LS2019-0167Förlängning av nuvarande överenskommelser om idéburet offentligt partnerskapÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2019-03-07
LS2019-0166Försegla åtkomst till journalen via nätetÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2019-03-07
LS2019-0165Försegla åtkomstÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2019-03-07
LS2019-0164Användning av molnbaserade IT-tjänster i Region UppsalaÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-06
LS2019-0163Rekvisition av medel från SKL till NPCR ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2019-03-06
LS2019-0162Begäran om yttrandeÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-05
LS2019-0161Universitetssjukvårdsstyrelsen 2019ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2019-03-05
LS2019-0160PUBavtal för kvalitetsregistret SWEDROPÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2019-03-04
LS2019-0159Ansökan om godkännande av strålskyddsexpert till StrålsäkerhetsmyndighetenÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat2019-03-04
LS2019-0158Utredning av finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada, Regeringsuppdrag N2017/06396/TSÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-03-04
LS2019-0157Motion (S) - Utveckla patientnyttan i Journalen på nätetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-03-04
LS2019-0156Nationellt nätverk för bra matvanorÄrendeAnita HanssonRegionstyrelsenAvslutat2019-03-01
LS2019-0155Polisanmälan - misstänkt stöld av datorÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2019-03-01
LS2019-0154Inbjudan till medlemsdialogÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-03-01
LS2019-0153Lokalt kollektivavtal gällande lön för sommarjobbare vid Region Uppsala under sommaren 2019 (Kommunal)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2019-02-28
LS2019-0152Överprövning av upphandling av kirurgiska instrument, dnr VF2018-0015. ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-02-27
LS2019-0151Prioriteringar i hälso- och sjukvårdenÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-02-27
LS2019-0150Moms på hyrpersonalÄrendeStefan OlssonRegionstyrelsenAvslutat2019-02-26
LS2019-0149Uppdrag respektive erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitikenÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2019-02-26
RK2019-0054Grundläggande kompetensförsörjningsarbete enligt villkorsbeslut ÄrendeKim ScharafinskiRegionstyrelsenBehandlas2019-02-26
LS2019-0148Säkerställ patientsäkerhet och personlig integritet - se över regionens kritiska systemÄrendeThomas KristofferssonRegionstyrelsenBehandlas2019-02-26
LS2019-0147Miljömedel 2019ÄrendeZandra FalckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-25
LS2019-0146Protokoll AB Transitio 2019ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2019-02-25
LS2019-0145Revidering av Regional handlingsplan för att integrera och stärka miljö- och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetetÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-02-25
RK2019-0050Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU 2018:83)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-25
LS2019-0144Låsa konto för 1177 vårdguidens e-tjänsterÄrendeJenny UlanderRegionstyrelsenAvslutat2019-02-25
LS2019-0143LäkemedelskommitténÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-22
LS2019-0142Avgränsningssamråd inför strategisk miljöbedömning av den nationella prövningsplanen för vattenkraft (NAP)ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-02-22
LS2019-0141Modell och riktlinjer för Region Uppsalas samverkan med idéburen sektorÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-02-22
LS2019-0140Arbetsordning för medicinhistoriska museetÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2019-02-21
LS2019-0139Synpunkter angående Sjukhusstyrelsens styrningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-21
LS2019-0138Remiss stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarkerÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-02-21
LS2019-0137Protokoll Beredningen för demokrati, jämställdhet och integrationÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2019-02-21
LS2019-0135Återrapportering enligt villkorsbeslut 2018 Regional utvecklingÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2019-02-20
RK2019-0044Regionpolitiskt hbtq-programÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-20
LS2019-0134Anmälan av ledamöter till Styrgrupp nationell protonterapiÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2019-02-20
LS2019-0133Synpunkter angående personalÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-20
LS2019-0132Ansökan om undantag för Webcert och RehabstödÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-02-20
LS2019-0131KOMPIS-projektets slutleveransÄrendeKarin SödergrenRegionstyrelsenAvslutat2019-02-20
LS2019-0130Informationsärende gällande Patientsäkerhetsberättelse Region Uppsala 2018ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-02-19
LS2019-0129Anställning av förvaltningsdirektörÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2019-02-19
LS2019-0128Uppföljning av anställnings-, inköps-, konsult- och konferensstoppÄrendeEmma LennartssonRegionstyrelsenBehandlas2019-02-18
LS2019-0127Årsrapporter 2018 för regionfullmäktiges beredningarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-18
LS2019-0125Svar på inbjudan till invigning av Akademiska sjukhusets nya vård- och behandlingsbyggnadÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2019-02-15
LS2019-0124Begäran om förhandling (Vårdförbundet)ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2019-02-15
LS2019-0123Begäran om övertidsuppgifter för 2018 (Vårdförbundet)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2019-02-15
LS2019-0122Förhandling - anställningsvillkor (Lärarförbundet)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2019-02-15
LS2019-0121Barnombudet i Uppsala läns verksamhetsberättelse 2018ÄrendeCarin ÖstlingRegionstyrelsenBehandlas2019-02-15
LS2019-0120Region Uppsalas forskningspris 2018ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-02-13
LS2019-0119Avsiktsförklaring Reglab 2019-2022ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-02-12
LS2019-0118Årsredovisning 2018 - regionstyrelsens övergripande verksamheterÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2019-02-12
LS2019-0117Öppna jämförelserÄrendeAnn-Charlott NormanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-02-12
LS2019-0116Fråga (S) - Hur säkerställs att pendlare får bra information om förseningar?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-12
LS2019-0115Fråga (V) - Reklamkampanj med oklart syfteÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-11
LS2019-0114Fråga (V) - Vilka konsekvenser får den försenade inflyttningen till J-huset?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-11
LS2019-0113Almi Företagspartner Uppsala AB - Regionalt utvecklingsanslag 2019Avtalsärende Staffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2019-02-11
LS2019-0112Medfinansiering av Material X - ett regionalt styrkeområde i framväxt med fokus på hållbara smarta material och additiv tillverkning.ÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2019-02-11
LS2019-0111Tydligare ansvar och regler för läkemedelÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2019-02-08
LS2019-0110Mälartinget 9-10 maj Globala trenderÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-08
LS2019-0109Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnaden för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2019ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2019-02-08
LS2019-0108Lika mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2019-02-08
LS2019-0107Förhandling - avsked (Kommunal)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2019-02-08
LS2019-0106Enkel fråga (V) - Hur går det med åtgärderna för att förebygga könsstympning?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-08
LS2019-0105Granskning av tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin - förstudie ÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2019-02-08
LS2019-0104Ansökan om bygglov för foliering av glaspartier - Regionens hus, Fålhagen 67:1ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2019-02-07
LS2019-0103Uppföljning av sjukvårdens arbete med civilt försvarÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2019-02-07
LS2019-0101Universitetssjukvårdsstyrelsen 2018ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenAvslutat2019-02-05
LS2019-0100Samrådsnämnden 2018ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenAvslutat2019-02-05
LS2019-0099Regional utvecklingsstrategi för Uppsala länÄrendePär WestringRegionstyrelsenBehandlas2019-02-05
LS2019-0098Etablering regionalt Exportcenter Uppsala länÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2019-02-05
LS2019-0097Projekt BPIC Testa CenterÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2019-02-05
LS2019-0096Utdelning Gamla Uppsala Buss ABÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2019-02-05
LS2019-0095AddLifeÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2019-02-05
LS2019-0094Rekvisition för utbetalning av medel för regional bredbandskoordinator 2019ÄrendeLovisa NeikterRegionstyrelsenBehandlas2019-02-04
RK2019-0034Upphörande av förvaltarskap enligt 11 kap 7 § föräldrabalkenÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2019-02-04
LS2019-0093Ansökan till Tillväxtverket: Utveckla socialt entreprenörskap i din regionÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-02-01
LS2019-0091Motion - Primärvårdssatsning i SöderforsÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-01
LS2019-0090Interpellation (SD) - Kostnader för tolkverksamhetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-01
LS2019-0089Interpellation (V) - vad händer med hbtq-psykologmottagningen?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-01
LS2019-0088Interpellation (S) - Regionen skickar människor till KronofogdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-01
LS2019-0087Interpellation (S) - Övertagande av Gamla Uppsala museumÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-01
LS2019-0086Interpellation (S) - Barn och ungdomars psykiska hälsaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-02-01
LS2019-0085Avsiktsförklaring Säker digital kommunikation, Inera (2019) ÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2019-01-31
LS2019-0084Avsiktsförklaring Stöd till anhöriga och närstående till barn med typ 1-diabetes på 1177.se, Inera 2019ÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2019-01-31
LS2019-0083Förhandling om kollektivavtal om måltidsuppehåll vid NIMA 85H (Vårdförbundet, Kommunal)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2019-01-29
LS2019-0082Revisionsplan 2019 för Region Uppsalas revisorerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-28
LS2019-0081Synpunkt angående klimat och kollektivtrafikÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenAvslutat2019-01-28
LS2019-0080Internationaliseringsplattformar: Stockholmsregionens Brysselkontor (SEF) och Assembly of European Regions (AER) ÄrendeAndrew MetcalfeRegionstyrelsenBehandlas2019-01-28
LS2019-0079Genomförda granskningar inom medarbetarområdetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-26
LS2019-0078HR-direktörens rapport 2019ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2019-01-25
LS2019-0077Tillämpning av bestämmelser om pension (PBF) och bestämmelser om pension, omställningsstöd samt familjeskydd OPF-KL18. ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2019-01-24
LS2019-0076Bredbandsrapport 2018 ÄrendeLovisa NeikterRegionstyrelsenBehandlas2019-01-24
LS2019-0075Miljöredovisning Region Uppsala 2018ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-01-24
LS2019-0074KompetensförsörjningsprojektÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-01-23
LS2019-0073Obetald patientavgift ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2019-01-23
LS2019-0072Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för tandhygienister utbildade utanför EU och EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-01-23
LS2019-0071Synpunkter kring föreningsbidragsregler för pensionärsorganisationerÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenAvslutat2019-01-22
LS2019-0070Granskning av åtgärder mot korruption och andra oegentligheter vid Fastighets- och servicenämndenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-21
LS2019-0069Granskning av skillnader mellan vårdcentraler - kartläggning och jämförande analys ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-21
LS2019-0068Granskning av resursanvändningen inom kirurgi ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-21
LS2019-0067Granskning av tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin - förstudie ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-21
LS2019-0066Fackliga organisationers deltagande vid utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-21
LS2019-0065European Comission - beslut om återbetalning (DREAMING och Smart Care)ÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenBehandlas2019-01-21
LS2019-0064Skrivelse till regionalstyrelsen och Rådet för DelaktighetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-18
LS2019-0063Ägaranvisning för Almi Företagspartner Uppsala ABÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat2019-01-18
LS2019-0062Projekt Region Uppsalas digitaliseringsramverkÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-01-18
LS2019-0061Region Uppsalas viktigaste resursÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2019-01-17
LS2019-0060Granskning avseende tillvaratagande av utländsk kompetensÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-01-17
LS2019-0059Samspel för hälsa SOU2018:80ÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-01-17
RK2019-0030Beslut om förfallet utgivningsbevisÄrendeJenny SandbergRegionstyrelsenAvslutat2019-01-17
LS2019-0058Plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon i Uppsala länÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2019-01-17
RK2019-0029Erbjudande om programvaraÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-01-17
LS2019-0057Avropsavtal till ramavtal UPPH2014-0256, uppdragsdirektiv Strategisk logistik och verksamhetsnära serviceAvtalsärende Staffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2019-01-16
LS2019-0056Medlemsavgift för EIT health 2019ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-01-16
LS2019-0055Regionstyrelsens delegationsordningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2019-01-15
RK2019-0027Utredning för regionen om beslutsstöd och datalager (SAS) ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2019-01-14
LS2019-0054Regionala utvecklingsanslag - Medlems- och serviceavgifter 2019ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-01-14
LS2019-0053Supercross 2019ÄrendeAnders BergquistRegionstyrelsenAvslutat2019-01-14
LS2019-0052Överenskommelse om samarbete mellan länen i Östra Mellansverige gällande strukturfondsarbete 2019-2020ÄrendeAndrew MetcalfeRegionstyrelsenBehandlas2019-01-11
LS2019-0051Plan för långsiktig hållbar ekonomiÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2019-01-11
LS2019-0050Vårdkedja barn och unga - psykisk hälsaÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2019-01-11
LS2019-0049Begäran om yttrande - upphandlingÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2019-01-10
LS2019-0047Nationella tjänstekontrakt för Journalen ÄrendeAnna EkRegionstyrelsenAvslutat2019-01-09
LS2019-0046Bekräftelse till Tillväxtverket om ekonomiska åtagandenÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2019-01-09
LS2019-0045Diverse inkommen post läkemedel 2019ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2019-01-09
LS2019-0044Introduktion för utskottet för hälso- och sjukvårds ledamöterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-08
RK2019-0020Kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessÄrendeJennie LarssonRegionstyrelsenAvslutat2019-01-08
LS2019-0043Mellanlänsavtal Region Uppsala och Region Gävleborg (HSA2018/463)ÄrendeLars PalmRegionstyrelsenBehandlas2019-01-08
LS2019-0042Uppdragsdirektiv Information och IT-säkerhetÄrendeThomas KristofferssonRegionstyrelsenBehandlas2019-01-08
LS2019-0041Representant i nationella styrgruppen för ALFÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2019-01-08
LS2019-0040Fördelning av regionalt utvecklingsanslag 2019ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2019-01-08
LS2019-0039Engagemangsbesked AB TransitioÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2019-01-08
LS2019-0038Rekvirering av lokalt partistöd 2019ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2019-01-07
LS2019-0037Regeringsbeslut / Regleringsbrev 2019ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-04
LS2019-0036Anmälan om misstänkt dataintrång Akademiska sjukhusetÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2019-01-03
LS2019-0035LåneavtalÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2019-01-03
LS2019-0034Synpunkt från invånareÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2019-01-03
LS2019-0033Detaljplan för del av Munksundet 24:7ÄrendeGabriella CanasRegionstyrelsenAvslutat2019-01-03
LS2019-0032Närvaro- och yttranderätt vid regionstyrelsens sammanträdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-02
LS2019-0031Finansfrågor vid regionstyrelsens arbetsutskott 2019ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2019-01-01
LS2019-0030Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Uppsala länÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2019-01-01
LS2019-0029Gemensamma kostnämnden 2019ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2019-01-01
LS2019-0028Ambulansdirigeringsnämnden 2019ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2019-01-01
LS2019-0027Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg 2019ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2019-01-01
LS2019-0026Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2019-01-01
LS2019-0025Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2020ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-01-01
LS2019-0024Avslutning vid regionfullmäktige 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0023Anmälan av interpellationer och frågor ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0022Val av justerare regionfullmäktige 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0021Val av justerare regionstyrelsen och dess utskott 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0020Fastställelse av föredragningslista regionfullmäktige 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0019Fastställelse av föredragningslista regionstyrelsen och dess utskott 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0018Kallelser och protokoll regionfullmäktige 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-01-01
LS2019-0017Kallelser och protokoll regionstyrelsen och dess utskott 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0016Förteckning över ärenden till regionfullmäktige 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0015Uppföljning av regionstyrelsens givna uppdrag 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0014Uppföljning av regionfullmäktiges givna uppdrag 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0013Beredning av ärenden till regionstyrelsen 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0012Beredning av motioner vid regionstyrelsens arbetsutskott 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0011Förteckning över motioner 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0010Regionstyrelsens ordförande informerar 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0009Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0008Skrivelser för kännedom 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2019-01-01
LS2019-0007Delegationsbeslut 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0006Kurser och konferenser 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0005Valärenden 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0004Regiondirektörens ärendeberedning 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2019-01-01
LS2019-0003Direktörsrapporter till regionstyrelsen 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2019-01-01
LS2019-0002Regionplan och budget 2020-2022ÄrendeKarin LindblomRegionstyrelsenBehandlas2019-01-01
LS2019-0001Ekonomirapporter 2019ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2019-01-01
LS2018-0783Positiv återkoppling vid konsultation ÄrendeJennie LarssonRegionstyrelsenAvslutat2018-12-28
LS2018-0782Överprövning av upphandling provtagningsmaterial lansetter, dnr VF2017-0062, mål nr 1738-18ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-12-27
LS2018-0781Överprövning av ombyggnadsarbeten mål nr 1951-18ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-12-27
LS2018-0777Pilotprojekt ozonrening av avloppsvatten vid Akademiska sjukhusetÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2018-12-21
LS2018-0776Inspektionsmeddelande 2018/36728ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-12-21
LS2018-0775Avtal om abonnemang av informationstjänsterÄrendeAnnika BengtssonRegionstyrelsenAvslutat2018-12-21
LS2018-0774Upplands allmänna läkarförening planerar facklig information för medlemmar 190403ÄrendeJennie LarssonRegionstyrelsenAvslutat2018-12-20
LS2018-0773Influencer i Region UppsalaÄrendeEric NylénRegionstyrelsenAvslutat2018-12-19
LS2018-0772Initiering av upphandling av ramavtal för kurslokalerÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2018-12-19
RK2018-0004Initiering av upphandling av ramavtal för kurslokalerÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenMakulerat2018-12-19
LS2018-0771Klinisk patologi C5 - hantering av formalinÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2018-12-19
LS2018-0770Avtal läkemedel AimovigAvtalsärende Sofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-12-19
LS2018-0769Överprövning av upphandling sondnäring och kosttillskott, VF 2018-0031ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-12-18
LS2018-0768Blockera journalÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2018-12-18
LS2018-0767Miljömedel 2018ÄrendeZandra FalckRegionstyrelsenAvslutat2018-12-17
RK2018-0003Miljömedel 2018ÄrendeZandra FalckRegionstyrelsenMakulerat2018-12-17
LS2018-0766Fyrspårsavtalet Uppsala kommun ÄrendeJohan WadmanRegionstyrelsenAvslutat2018-12-17
LS2018-0765Enkät om samverkanslagen och den psykiatriska slutenvårdenÄrendeJessica ElgenstiernaRegionstyrelsenAvslutat2018-12-17
LS2018-0764Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2019ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2018-12-17
LS2018-0763Remiss "Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för minskad klimatpåverkan"ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-12-17
LS2018-0762Beslut om sekretess avseende upphandling av läkemedelsautomaterÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2018-12-14
LS2018-0760Utbildning av anställda kring mäns våld mot kvinnor - skrivelse till RegionfullmäktigeÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-12-14
LS2018-0759Överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende i Uppsala länÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2018-12-13
LS2018-0758Detektion av övergreppsmaterialÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2018-12-13
LS2018-0757Region Uppsala beviljar projekt Sync 2.0.ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-12-13
LS2018-0756Remiss - betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter SOU2018:77ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2018-12-13
LS2018-0755Medverka i ”Biobank Sverige”, BISÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2018-12-13
LS2018-0754Anhållan om betald ledighetÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-12-12
LS2018-0753FöreläggandeÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-12-11
LS2018-0752Ansökan om överprövning avseende varuförsörjningsnämndens upphandling av sondnäring och kosttillägg, VF 20018-0031. ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-12-11
LS2018-0751Smart Kompetens i ÖMS - Uppsalas delprojektÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2018-12-11
LS2018-0750Definitiv premie för försäkringsåret 2019 - Region UppsalaÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2018-12-10
LS2018-0749Regionalt ForumÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenBehandlas2018-12-10
LS2018-0748Riktlinjer för arbete med likabehandlingÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2018-12-10
LS2018-0747Anmäla ombud till föreningsstämma 11 april 2019 - kommuninvestÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-12-10
LS2018-0746Leasingavtal kaffeautomater, Regionens husAvtalsärende Peter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-12-10
LS2018-0745Miljökrav vid löneväxling till personalbilÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2018-12-07
LS2018-0744Förvaltning av Behörighetstjänsten ÄrendeAnna WollinRegionstyrelsenMakulerat2018-12-07
LS2018-0743Uppdrag samrådsgrupp DA DDA Webbkommunikation Utbildning och lärandeÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenAvslutat2018-12-07
LS2018-0742Teckningsrätt i banker och plusgiro samt undertecknande av lån och medelsplaceringarÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2018-12-07
LS2018-0741Inbjudan att ansöka om projektmedel för att främja integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetetÄrendeKim ScharafinskiRegionstyrelsenAvslutat2018-12-07
LS2018-0740Undersökning av förtroendevalda i kommuner och landsting 2019 – kontaktperson i Region UppsalaÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-12-07
LS2018-0739Ansökan om avgångsersättning - AKKÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-12-05
LS2018-0738Fler AT-läkartjänster behövs!ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2018-12-05
LS2018-0737Anmälan till DatainspektionenÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-12-04
LS2018-0736Skrivelse angående Folktandvården/SpecialisttandvårdenÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2018-12-04
LS2018-0735Medarbetarundersökning 2018 Region UppsalaÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-12-04
LS2018-0734Inbjudan att utse ombud till Upplandsstiftelsens stämmaÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2018-12-04
LS2018-0733AB Transitio Verksamhetsplan 2019ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2018-12-04
LS2018-0732Remiss - Tillsammans för fossilfritt Uppsala län - Klimat- och energistrategi för Uppsala länÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2018-12-03
LS2018-0731Tillsynsmeddelande - ta del av utredning - 2018/065846ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-12-03
LS2018-0730Beslut från förvaltningsrätten - Mål nr 4337-18ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-12-03
LS2018-0729Förhandling- otillåtet övertidsuttag (UAL)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-11-30
LS2018-0726Avtal läkemedel ImraldiAvtalsärende Sofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-11-30
LS2018-0725Avtal läkemedel HulioAvtalsärende Sofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-11-30
LS2018-0724Avtal läkemedel HyrimozAvtalsärende Sofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-11-30
LS2018-0723Avtal läkemedel AmgevitaAvtalsärende Sofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-11-30
LS2018-0722Förfrågan om medverkan i Science Gallery UppsalaÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenAvslutat2018-11-30
LS2018-0721Häva försegling ÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2018-11-30
LS2018-0720Remiss - Avgifter för anmälda organ avseende vetenskapliga yttranden av vissa medicintekniska produkterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-11-30
LS2018-0719Vinnova 2018-04499ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenAvslutat2018-11-29
LS2018-0718Förhandling om lokalt kollektivavtal om arbetstid för sjuksköterskor som arbetar ständig natt vid Samariterhemmet vid Akademiska sjukhuset (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-11-29
LS2018-0717Vinnova 2018-04256ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenAvslutat2018-11-29
LS2018-0716SOS-alarm och Region Västmanland, Region Uppsala och Landstinget i SödermanlandÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-11-29
LS2018-0715Förhandling - anställningsavtal AS (Vårdförbundet)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-11-29
LS2018-0714Avtal läkemedel ImfinziÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-11-27
LS2018-0713Kallelse till extra bolagsstämma GUB 10 december 2018ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2018-11-27
LS2018-0712Biobank Sverige - strategiavtal - MAKULERASÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-11-27
LS2018-0710Debattöverenskommelse för fullmäktigeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-11-26
LS2018-0708Förändring av sjukresereglerÄrendeStefan AdolfssonRegionstyrelsenBehandlas2018-11-26
LS2018-0707Förhandling - brott mot arbetstidslagen (Vision)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-11-23
LS2018-0706Förhandlingsbegäran ang tillämpning av tarifflöner (UAL)ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2018-11-23
LS2018-0705Avtal - Abonnemang på webbplatsen Fakta och perspektiv - Uppsala länAvtalsärende Lena LundströmRegionstyrelsenAvslutat2018-11-23
LS2018-0704Remiss av SSM:s förslag till avgiftsnivåer och ändringar i förordning (2008:463) om vissa avgifter till StrålsäkerhetsmyndighetenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-11-23
LS2018-0701Forum för regional hållbar tillväxt och attraktivitetÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-11-22
LS2018-0700Strategi för internationell lyskraftÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenBehandlas2018-11-22
LS2018-0699Remiss Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingarÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2018-11-21
LS2018-0698Kungörelse av regionfullmäktiges sammanträden 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-11-21
LS2018-0697Yrkande om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6 a med anledning av bristande statistik och utredning av arbetsskadorÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2018-11-20
LS2018-0696Avtal drift av integrationer för Journalen via nätetÄrendeAnneli KjellbergRegionstyrelsenAvslutat2018-11-20
LS2018-0695BehörighetstjänstenÄrendeAnna WollinRegionstyrelsenAvslutat2018-11-19
LS2018-0694Yrkande 6 6a - 2018ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2018-11-16
LS2018-0692Ansvarig utgivare för regionfullmäktiges webbsändningÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-11-15
LS2018-0691Quickchannel Meeting: Abonnemangsavtal RU 2207 - Region Uppsala 201810ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2018-11-15
LS2018-0690Avtal läkemedel PerjetaAvtalsärende Tomas EnokssonRegionstyrelsenBehandlas2018-11-15
LS2018-0689Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning enligt LVFS 2012:8ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2018-11-14
LS2018-0688Vårdförbundets yrkande inför löneöversyn 2019ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2018-11-14
LS2018-0687Fastställande av anslagsramar för regionstyrelsens övergripande verksamhetÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2018-11-14
LS2018-0686Rekvirering PersonalmiljardernaÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2018-11-13
LS2018-0685Regionstyrelsens internkontrollplan för regionkontoret samt styrelser och nämnders interna kontrollplaner 2019ÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2018-11-13
LS2018-0683Medicinhistoriskt stipendium 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-11-12
LS2018-0682Avtal läkemedel PraxbindAvtalsärende Sofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-11-12
LS2018-0681Remiss Betänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser SOU 2018:36ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2018-11-12
LS2018-0680Ansökan om stadsmiljöavtalÄrendeJohan WadmanRegionstyrelsenAvslutat2018-11-11
LS2018-0679Anmälan av tidigare ej redovisade revisionsberättelser och lekmannarapporter 2017 för Region Uppsalas närstående organisationerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-11-11
LS2018-0678Begäran om registerutdragÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-11-09
LS2018-0677Ersättnings- och uppföljningsmodell för samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård i Uppsala länÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-11-09
LS2018-0676Politisk viljeinriktning för vård vid strokeÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2018-11-09
LS2018-0675E-hälsomyndighetens förändrade krav inkl SAMBIÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-11-09
LS2018-0674Kontaktformulär för att skicka säker e-postÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-11-09
LS2018-0673Överklagan Sekretessbeslut Landstinget SörmlandÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-11-09
LS2018-0672Yrkande om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a pga. brist i IT-systemÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-11-08
LS2018-0671Överprövning av upphandling gällande kreativ kommunikation och grafisk produktionÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-11-08
LS2018-0670Yrkande 6 6a om åtgärder för planering ventilation och brandsäkerhetÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-11-07
LS2018-0669Uppgifter om vårdgivareÄrendeAnnika BengtssonRegionstyrelsenAvslutat2018-11-07
LS2018-0668Förlängning avtal läkemedel Kadcyla 2019ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-11-07
LS2018-0667Lönekartläggning 2017ÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2018-11-06
LS2018-0666Begäran om läkarintyg i ärende Ä 5085-18ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-11-06
LS2018-0665Upphandling av ramavtal för konsulterÄrendeAnders KemblerRegionstyrelsenAvslutat2018-11-05
LS2018-0664Breddinförande Windows 10ÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenAvslutat2018-11-05
LS2018-0663Begäran av handlingar från Siren 2018ÄrendeFahra CancarRegionstyrelsenAvslutat2018-11-05
LS2018-0662Digitala vårdmötenÄrendeAnna WollinRegionstyrelsenAvslutat2018-11-02
LS2018-0661Remiss - Förslag till nya föreskrifter och ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifterÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-11-02
LS2018-0659Förlängning avtal läkemedel YervoyÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-11-01
LS2018-0658Effektiv och nära vård 2030ÄrendeÅsa HimmelsköldRegionstyrelsenBehandlas2018-11-01
LS2018-0657Kommunalförbundet Svensk luftambulans 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-11-01
LS2018-0656Uppsägning av lokalt kollektivavtal för Folktandvården Akuten (Vision)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-11-01
LS2018-0655Fördelning av bidrag till länets handikappföreningar samt Handikappföreningarnas samarbetsorgan för år 2019ÄrendeKlara EllströmRegionstyrelsenBehandlas2018-10-31
LS2018-0654Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och ArbetsförmedlingenÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2018-10-31
LS2018-0653Mat & Cancer - frågor om ert arbete med cancerpreventionÄrendeHelen AskebroRegionstyrelsenAvslutat2018-10-31
LS2018-0652Regelverk och bidragsregler för Region Uppsalas pensionärsrådÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenAvslutat2018-10-30
LS2018-0651Medlemsavtal STUNS 2019ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenAvslutat2018-10-30
LS2018-0650Kollektivavtal - om årsarbetstid för medarbetare med arbetstidsförläggning måndag till fredag och ordinarie arbetstid för heltidsanställd 40 timmar per helgfri vecka, vid Sjukhusadministrationen exklusive VAS, RCC, KFE och UCR, Akademiska sj. (Flera fac ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2018-10-30
LS2018-0649Anställning av smittskyddsläkareÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-10-29
LS2018-0648Process för specialdestinerade statsbidragÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2018-10-29
LS2018-0647Handlingsplan för socialt entreprenörskapÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2018-10-26
LS2018-0646Ansökan om överprövning avseende kontorsmaterial, dnr VF2017-0027ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-10-25
LS2018-0645Avsiktsförklaring krissamverkan i Uppsala länÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2018-10-24
LS2018-0644Överklagan av utlämnande av registerutdragÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-10-24
LS2018-0642Föranmälan av inspektion Akademiska sjukhuset 2018/057280ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-10-24
LS2018-0641Upphandling av bemanningstjänsterÄrendeAnders KemblerRegionstyrelsenAvslutat2018-10-24
LS2018-0640Yrkande 6 6a ang. brister i IT-systemÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-10-24
LS2018-0639Regionstyrelsens uppsiktspliktÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2018-10-23
LS2018-0638Uppsägning av lokalt kollektivavtal rörande ersättning vid provtjänstgöring för läkare med examen från land utanför EU/EES (Uppsala allmänna Läkarförening) ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-10-19
LS2018-0637Remiss - Utkast till Lagrådsremiss om vissa ändringar i PKU-biobanken ÄrendeEva-Lena SjööRegionstyrelsenBehandlas2018-10-19
LS2018-0636Nytt avtal och reglemente för kostnämndenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-10-18
LS2018-0635Överprövning av upphandling av lokal- och skolbusstrafik, UPPH2017-0392ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-10-18
LS2018-0634Systemförvaltningsplaner för 2019ÄrendeHeléne BergerusRegionstyrelsenBehandlas2018-10-18
LS2018-0633Information om personalsituationen på Akademiska sjukhusetÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2018-10-17
LS2018-0632Fråga om arbetsprövning ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2018-10-17
LS2018-0631Synpunkter gällande bokning av sjukbesökÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2018-10-16
LS2018-0630Upphandling av utskriftstjänsterÄrendeMikael HahlinRegionstyrelsenBehandlas2018-10-16
LS2018-0628Uppföljning e-hälsa och digitaliseringÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2018-10-15
LS2018-0627AD mål nr A127/18 - se ärende LS2018-0627ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-10-15
LS2018-0626Förhandling - brott mot samverkan, förläggning operationer (UAL)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-10-12
LS2018-0625Protokoll Patientnämnden 2018ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-10-11
LS2018-0624Protokoll Rådet för delaktighet 2018ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-10-11
LS2018-0623Protokoll Landstingets Pensionärsråd 2018ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-10-11
LS2018-0622Protokoll Beredningen för Äldre och funktionshinderfrågor 2018ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-10-11
LS2018-0621Protokoll Beredningen för Demokrati Jämställdhet och Integration 2018ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-10-11
LS2018-0620Protokoll Beredningen för Barn och Unga 2018ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-10-11
LS2018-0619Överprövning av upphandling gällande lokal- och skolbusstrafik, dnr UPPH2017-0392 ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-10-11
LS2018-0618Information om höjning av högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter till landstingen och för läkemedel fr.o.m. den 1 januari 2019ÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2018-10-11
LS2018-0617Dataskyddsförordningen projektplanÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-10-09
LS2018-0616Ersättning för ST-utbildning i Mellersta ST-regionen 2018ÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenBehandlas2018-10-09
LS2018-0615Nytt samverkansavtal och reglemente för gemensamma ambulansdirigeringsnämndenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-10-08
LS2018-0614Chef som professionÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2018-10-08
LS2018-0613Reglemente för läkemedelskommittén 2019ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2018-10-08
LS2018-0612Information från Strålsäkerhetsmyndigheten om enkät kring brist på radiologer och röntgensjuksköterskorÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2018-10-05
LS2018-0611BesökÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2018-10-05
LS2018-0610Medlemsenkät om folkhälsa 2018ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2018-10-05
LS2018-0609Centrala förtroendemannakostnader - fördelning av budgetmedel för förtroendemannaorganisationen 2019ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-10-05
LS2018-0607Begäran om förhandling enligt MBL § 14ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2018-10-04
LS2018-0606Protokoll från AB TransitoÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2018-10-04
LS2018-0605Begäran om utredning för tillskapande av handikapparkeringÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-10-04
LS2018-0604Enkät från Socialstyrelsen avseende tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonalÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2018-10-04
LS2018-0603Sök LOVA-bidrag senast den 1 december - som förbättrar vattenmiljönÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2018-10-04
LS2018-0602Statsbidrag att rekvirera till ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet ÄrendeRobin Danielsson KällmarkRegionstyrelsenAvslutat2018-10-04
LS2018-0601Inbjudan till regionalt tilläggsurval av miljöhälsoenkäten 2019ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2018-10-04
LS2018-0600Remiss - Rekommendation om screening med PKU-provetÄrendeEva-Lena SjööRegionstyrelsenBehandlas2018-10-03
LS2018-0598Överprövningsprocess patientövervakning. ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-10-03
LS2018-0596Begäran - rapportering av utrustning för medicinska exponeringar (SSM2018-4390)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-10-03
LS2018-0595Kartläggning över styret i kommun, landsting och regionÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-10-03
LS2018-0592Angående läkarstation i GrillbyÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-10-01
LS2018-0591Skrivelse till Region Uppsala angående alkolåslösning till GUBÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-09-28
LS2018-0590Hur arbetar ditt landsting eller region med funktionshindersperspektivet?ÄrendeDerya GenelRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-09-28
LS2018-0589Landstingens redovisning av indikatorer för generell krisberedskap 2018ÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2018-09-28
LS2018-0588Former för regionfullmäktiges och revisionens arbete samt arbetsordning för regionfullmäktige i Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-09-28
LS2018-0587Åtgärder för ekonomi i balansÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-09-27
LS2018-0586Redovisning av Professionsmiljarden och Personalmiljarderna 2018ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-09-27
LS2018-0585Avd. FIN - Ansökan om projekt 2018ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenAvslutat2018-09-26
LS2018-0584Rättsutredning - Hamburgundantag samarbeten UU/RUÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-09-25
LS2018-0583FoI-direktörens rapportÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2018-09-25
LS2018-0582Delårsrapport 2018 för regionstyrelsens övergripande verksamheterÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2018-09-25
LS2018-0581Avtal läkemedel LutatheraÄrendeTomas EnokssonRegionstyrelsenBehandlas2018-09-25
LS2018-0580Förordnande av regionrådÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-09-24
LS2018-0578Remiss Skolverkets förslag för undersköterskeexamenÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2018-09-24
LS2018-0577Yrkande enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 6a - Brist på personalkläderÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-09-24
LS2018-0576Avtal Draftit ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2018-09-24
LS2018-0575Stöd för att stärka regionernas kapacitet ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2018-09-24
LS2018-0574Remiss: Att förebygga och behandla undernäring i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöd – bestämmelser och stöd i arbetet ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2018-09-21
LS2018-0573Enkät om innovation inom offentliga sektornÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-09-21
LS2018-0572Begärda handlingar 2018ÄrendeJennie LarssonRegionstyrelsenAvslutat2018-09-21
LS2018-0571Meddelande (13/2018) från SKL:s styrelse om Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemänÄrendeAnneli KjellbergRegionstyrelsenBehandlas2018-09-21
LS2018-0570Meddelande (12/2018) från SKL:s styrelse om Rekommendation om nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblodÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2018-09-21
LS2018-0569Meddelande (11/2018) från SKL:s styrelse om Rekommendation om nationell finansiering av TobiasregistretÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2018-09-21
LS2018-0568Enkät om uppmärksamhetsinformationÄrendeAnnika TernerRegionstyrelsenAvslutat2018-09-21
LS2018-0567Begärda uppgifter - UNTÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-09-21
LS2018-0566SkuldfinansieringÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2018-09-21
LS2018-0565Besvarade mejlÄrendeJennie LarssonRegionstyrelsenAvslutat2018-09-21
LS2018-0564Begäran från AftonbladetÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-09-20
LS2018-0563Likabehandlingspolicy för Region UppsalaÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2018-09-20
LS2018-0562Regler för ersättares inkallandeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-09-20
LS2018-0561Swelife Programkoordinering 2018-2020ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2018-09-20
LS2018-0560Ansökan om visstidspensionÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-09-20
LS2018-0559Uppsiktsplikt och rapporteringsstruktur till ägare i AB TransitioÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2018-09-19
LS2018-0558Stärkta åtgärder med anledning av händelser av grövre hot och våld mot medarbetare vid sjukhusÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2018-09-19
LS2018-0557Fråga angående fakturor från stiftelser och bolag i Region Uppsalas regi ÄrendeJennie LarssonRegionstyrelsenAvslutat2018-09-19
LS2018-0556Fördelning av folkhälsomedel 2018ÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenBehandlas2018-09-19
LS2018-0555Pilot läkemedelsrening med ozon vid Akademiska sjukhuset ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2018-09-19
LS2018-0554Nationell biblioteksstrategiÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-09-19
LS2018-0553Inhyrning för RehabcenterÄrendeThomas ThunblomRegionstyrelsenBehandlas2018-09-19
LS2018-0551Begäran, allmän handling - US-leasarÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-09-18
LS2018-0550Reviderade bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-09-18
LS2018-0549Överprövning av upphandling, komplett högtryckskromatografiskt system, UPPH2017-0440, svaromålÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-09-18
LS2018-0548Personuppgiftsbiträdesavtal Region Uppsala - FujitsuÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-09-17
LS2018-0547Upphandling av HR-systemÄrendeMikael HahlinRegionstyrelsenBehandlas2018-09-17
LS2018-0546Föranmälan av inspektion - Ambulanssjukvård, Enköping Bålsta 2018/049038ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-09-17
LS2018-0545Anmälan till DatainspektionenÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-09-14
LS2018-0544Uppdragsdirektiv - Regiongemensamt beslutsstöd vid RegionkontoretÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2018-09-13
LS2018-0543Contract on Data Processing pursuant to art. 28 GDPRÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-09-13
LS2018-0541Ang. skyddsombuds rätt till informationÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-09-12
LS2018-0540FilmproduktionÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2018-09-11
LS2018-0539Remiss - En andra och en annan chans - ett komvux i tiden 2018:71ÄrendeLena LundströmRegionstyrelsenAvslutat2018-09-11
LS2018-0538Angående Adato rehabiliteringsprogram och GDPRÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-09-11
LS2018-0537Region Uppsalas riktade FoU-medel 2019ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2018-09-10
LS2018-0536Uppsala Health SummitÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat2018-09-07
LS2018-0535Avslutsbrev - Knivsta vårdcentral och FolktandvårdÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-09-07
LS2018-0534Föranmälan av inspektion - Habilitering för barn och vuxnaÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-09-07
LS2018-0533Föranmälan av inspektion - Folktandvården St PerÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-09-07
LS2018-0532Föranmälan av inspektion - Folktandvården LiljeforstorgÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-09-07
LS2018-0531Föranmälan av inspektion - Folktandvården Västertorg ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-09-07
LS2018-0530Remiss - Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet DS2018:36ÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenBehandlas2018-09-07
LS2018-0529Remiss av Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterialÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-09-06
LS2018-0528Förfrågan angående distriktsläkares lönÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-09-06
LS2018-0527Val av ledamöter och ersättare från pensionärsorganisationerna till Region Uppsalas pensionärsråd 2019ÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenAvslutat2018-09-06
LS2018-0526Säkerhetsrådgivarens årsrapport 2017ÄrendeKarin SundbergRegionstyrelsenAvslutat2018-09-05
LS2018-0525Fråga från FörfattarenÄrendeYlva TottmarRegionstyrelsenAvslutat2018-09-05
LS2018-0524AmbulansrapportÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2018-09-04
LS2018-0523Region Uppsala fortsätter att diskriminera kvinnliga läkare genom lägre lön än till manliga läkare – Måste vi stämma Region Uppsala i domstol för att få rättelse?ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2018-09-04
LS2018-0522Omhändertagande av journalhandlingarÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenBehandlas2018-09-03
LS2018-0521Bidrag till pensionärsorganisationer 2019ÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenAvslutat2018-09-03
LS2018-0520Licensrevision IBMÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenAvslutat2018-09-03
LS2018-0519Försäkringskassan vill gärna få in synpunkter på ett nytt intyg inom arbetsskadeområdetÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenAvslutat2018-08-31
LS2018-0518Möjlighet för andra legitimerade yrkesgrupper än läkare att kunna utfärda AF:s nya medicinska utlåtandeÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenAvslutat2018-08-31
LS2018-0517Avtal läkemedel VyndaqelÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-08-29
LS2018-0516Avtal för Personuppgiftsbiträde och Personuppgiftansvarig mellan Region Uppsala och Jobbet.seÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-08-29
LS2018-0515Framtida gemensam organisering och styrning av digital utveckling, it och systemförvaltningÄrendeAnneli KjellbergRegionstyrelsenBehandlas2018-08-28
LS2018-0514Remiss av slutbetänkande SOU2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel mmÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2018-08-28
LS2018-0513Motion (V) - Pensionärsrabatter på enkelresorÄrendeJohan DamströmRegionstyrelsenBehandlas2018-08-28
LS2018-0512Sammanträdestider 2019 för regionstyrelsen och dess utskottÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-08-22
LS2018-0511Sammanträdestider 2019 och 2020 för regionfullmäktigeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-08-22
LS2018-0510Leverans av AIDA-databaser till RegionarkivetÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2018-08-21
LS2018-0509Inbjudningar 2018ÄrendeJennie LarssonRegionstyrelsenAvslutat2018-08-21
LS2018-0508Anmälningsärende avseende Mälardalsrådets nya rapporterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-08-20
LS2018-0507Samråd - Upphörande av underhåll och slopa sidospår i HebyÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2018-08-20
LS2018-0506Initiering av upphandling av läkemedelÄrendeBengt RobertsonRegionstyrelsenBehandlas2018-08-17
LS2018-0505Initiering av upphandling av vaccinÄrendeBengt RobertsonRegionstyrelsenBehandlas2018-08-17
LS2018-0504Uppdragsavtal uppgradering till M7Avtalsärende Ingela MarklundRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-08-17
LS2018-0503Abonnemangsavtal entrémattor Regionens husÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-08-17
LS2018-0502Ändrad sammanträdestid för regionstyrelsens personalutskott i oktober och november 2018ÄrendeErica HultRegionstyrelsenAvslutat2018-08-16
LS2018-0501Öka konsumtionen av svenskt köttÄrendeNedim MujicRegionstyrelsenBehandlas2018-08-15
LS2018-0500Angående fordran - Mål T2830-18ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-08-15
LS2018-0499Hyresavtal mellan Powerinit Sverige AB och Region UppsalaÄrendeRebecca FredrikssonRegionstyrelsenBehandlas2018-08-14
LS2018-0498Läkemedel fullmaktsgrupp och förhandlingar diverse ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-08-14
LS2018-0497Förlängning avtal CyramzaÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-08-13
LS2018-0496Skivelse ang Landstingets PensionärsrådÄrendeEmilie SundellRegionstyrelsenAvslutat2018-08-13
LS2018-0495SveusÄrendeAnn-Charlott NormanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-08-13
LS2018-0494Bevarande av kvalitetsregister vid Uppsala Clinical Research Center (UCR)ÄrendeAnne HallvigRegionstyrelsenAvslutat2018-08-13
LS2018-0493Fråga avtal läkemedel hepatit CÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-08-10
LS2018-0492Avsiktsförklaring Utomregional ersättning, Inera (2016)ÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2018-08-09
LS2018-0491Avsiktsförklaring Högkostnadsskydd, Inera (2016)ÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2018-08-09
LS2018-0490Avsiktsförklaring utomlänslistning, Inera (2016)ÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2018-08-09
LS2018-0489Avsiktsförklaring Multidiciplinärt Lab, tjänstkontrakt, Inera (2017)ÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2018-08-09
LS2018-0488Avsiktsförklaring Automatiserad vaccinationsrapportering FHI, Inera (2017)ÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2018-08-09
LS2018-0487Avsiktsförklaring Nationell språktjänst, Inera (2017)ÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2018-08-09
LS2018-0486Avsiktsförklaring IT-stöd screening livmoderhalscanserprevention, IneraÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2018-08-09
LS2018-0485Avsiktsförklaring, Nitha, IneraÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2018-08-09
LS2018-0484Avsiktsförklaring Säker digital kommunikation, IneraÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2018-08-09
LS2018-0483Avsiktsförklaring Stöd för unga med diabetes typ 1, IneraÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2018-08-09
LS2018-0482Avsiktsförklaring Kliniskt kunskapsstöd mödrahälsovård, IneraÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2018-08-09
LS2018-0481Remiss - Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge - LIS-uppdragÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-08-08
LS2018-0480Mål T 3605-18 Stämningsansökan avseende Boländernas Vårdcentral ABs fordran ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-08-08
LS2018-0479Målbild första linjens vård och för 1177 vårdguidenÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2018-08-08
LS2018-0478Leverans av tandvårdsjournaler från Folktandvården SkutskärÄrendeAnton KardachRegionstyrelsenMakulerat2018-08-08
LS2018-0477Nationell kunskapsstyrningÄrendeAnn-Charlott NormanRegionstyrelsenAvslutat2018-08-08
LS2018-0476Protokoll Uppsala universitet - Region Uppsala 2018ÄrendeErica HultRegionstyrelsenBehandlas2018-08-08
LS2018-0475Protokoll Uppsala universitet - Landstinget i Uppsala län 2008ÄrendeErica HultRegionstyrelsenBehandlas2018-08-07
LS2018-0474Protokoll Uppsala universitet - Landstinget i Uppsala län 2009ÄrendeErica HultRegionstyrelsenAvslutat2018-08-07
LS2018-0473Protokoll Uppsala universitet - Landstinget i Uppsala län 2010ÄrendeErica HultRegionstyrelsenBehandlas2018-08-07
LS2018-0472Protokoll Uppsala universitet - Landstinget i Uppsala län 2011ÄrendeErica HultRegionstyrelsenBehandlas2018-08-07
LS2018-0471Protokoll Uppsala universitet - Landstinget i Uppsala län 2012ÄrendeErica HultRegionstyrelsenBehandlas2018-08-07
LS2018-0470Protokoll Uppsala universitet - Landstinget i Uppsala län 2013ÄrendeErica HultRegionstyrelsenAvslutat2018-08-07
LS2018-0469Protokoll Uppsala universitet - Landstinget i Uppsala län 2014ÄrendeErica HultRegionstyrelsenAvslutat2018-08-07
LS2018-0468Protokoll Uppsala universitet - Landstinget i Uppsala län 2015ÄrendeErica HultRegionstyrelsenAvslutat2018-08-07
LS2018-0467Årsredovisning och revisionsberättelse för kalenderår 2017 - stiftelserÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2018-08-06
LS2018-0466Fullmakt - Visma 2018ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2018-08-06
LS2018-0465Myndigheten för yrkeshögskolan, enkät regionalt kompetensbehovÄrendeLena LundströmRegionstyrelsenAvslutat2018-08-03
LS2018-0464Fastställande av årscykel för personaluppföljningÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2018-08-03
LS2018-0463Organisation av Patientnämndens förvaltning - 2018-27AÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-07-31
LS2018-0462Yrkande 6 6a Primärvården - hög arbetsbelastning i hög inomhustemperaturÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-07-27
LS2018-0461Häva försegling av journalenÄrendeAnna EkRegionstyrelsenAvslutat2018-07-24
LS2018-0460Vad betyder garanti? ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-07-24
LS2018-0459Uppföljning av Gemensam nämnd för kunskapsstyrningÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2018-07-24
LS2018-0458Uppgifter/OSL - HdGÄrendePernilla ÖhngrenRegionstyrelsenBehandlas2018-07-24
LS2018-0457Registerutdrag enligt26§ PUL - HZÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-07-24
LS2018-0456Avtal om köp av tjänst/er från nationellt kvalitetsregister - Actelion Pharmaceuticals Sverige ABAvtalsärende Anne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-07-23
LS2018-0455Avtal angående processledartjänst - Kerstin StrandbergAvtalsärende Ann-Charlott NormanRegionstyrelsenAvslutat2018-07-23
LS2018-0454Interpellation (C) - Vilka åtgärder för att stötta länets jordbruks- och trädgårdssektor i den rådande torkan vidtar region Uppsala?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-07-23
LS2018-0453Flödesbeskrivningar för arbetet att stödja föräldrar med kognitiva svårigheter.ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-07-18
LS2018-0452Information om överföring av Strålsäkerhetsmyndighetens uppgifter inom kärnavfallsfinansiering till Riksgälden - SSM2017-4034-7ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-07-17
LS2018-0451Uppföljning av livsmedelsleverantörer - Hållbar upphandling 2018ÄrendeLina WidenmoRegionstyrelsenBehandlas2018-07-16
LS2018-0450Vinnova-projekt om återvinning av engångs- och flergångstextil från sjukvårdenÄrendeMaisa YoungRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-07-16
LS2018-0449Remiss - Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi Ds 2018:31ÄrendeAnja Bergman-KyllönenRegionstyrelsenAvslutat2018-07-16
LS2018-0448Framställan enligt 6 kap. 6a § i arbetsmiljölagen - loggar i journalerna samt information till sökande vid rekryteringÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-07-12
LS2018-0447Överenskommelse om certifiering rör formerna för handläggning av arbetstillståndsärendenÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-07-11
LS2018-0446XI General Assembly and the World Forum of RegionsÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2018-07-09
LS2018-0445SekretessärendeÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2018-07-06
LS2018-0444Remiss - Brott mot förtroendevalda Ds 2018:29ÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2018-07-06
LS2018-0443Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet - TillväxtverketÄrendeLena LundströmRegionstyrelsenAvslutat2018-07-06
LS2018-0442Samarbetsavtal mellan Skandionkliniken och Sveriges landsting/regionerÄrendeMaud SehlstedtRegionstyrelsenBehandlas2018-07-05
LS2018-0441Digital arbetsplats / Office 365 2018ÄrendeJosefin HaraldssonRegionstyrelsenAvslutat2018-07-05
LS2018-0440Remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473 med svarstid senast den 12 september 2018ÄrendeAndrew MetcalfeRegionstyrelsenBehandlas2018-07-05
LS2018-0439Remiss - God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU 2018:39)ÄrendeMarie-Louise RönnbäckRegionstyrelsenBehandlas2018-07-05
LS2018-0438Remiss om hjälpmedelsterminologiÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenAvslutat2018-07-04
LS2018-0437Avvikelser från kommun till Region UppsalaÄrendeAnn-Sofie GeschwindtRegionstyrelsenBehandlas2018-07-03
LS2018-0436Politisk viljeinriktning för vård och omsorg vid demenssjukdomÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2018-07-02
LS2018-0435Begäran om registerutdragÄrendeAnnika BengtssonRegionstyrelsenAvslutat2018-07-02
LS2018-0434Politisk viljeinriktning för vård och omsorg vid demenssjukdomÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenMakulerat2018-07-02
LS2018-0433Politisk viljeinriktning för vård vid depression och ångestsyndromÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2018-07-02
LS2018-0432Förhandling - tvist avslutat ST-förordnande (UAL)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-07-02
LS2018-0431Remiss - nya föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvårdenÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2018-06-28
LS2018-0430Remiss - Tillitsdelegationens betänkanden Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (2018:47) - En lärande tillsyn – statlig granskning ÄrendeEmma LennartssonRegionstyrelsenBehandlas2018-06-28
LS2018-0429Remissyttrande avseende förskrifter om nationell högspecialiserad vårdÄrendeStaffan ThoreRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-06-28
LS2018-0428Ägarbidrag till Svensk Luftambulans 2019ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2018-06-28
LS2018-0427Remiss - Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27ÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2018-06-27
LS2018-0426Begäran av utlämnade allmänna handlingar - Ola GefvertÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-06-27
LS2018-0425Användaravtal Minso Solutions AB och Region Uppsala, Forskning och utbildning ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenAvslutat2018-06-26
LS2018-0424Slutrapport folkhälsomedel - FritidsbankenÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2018-06-26
LS2018-0423Överenskommelse mellan SKL och Region Uppsala om deltagande med sakkunnig i projekt om ramverk av standarder för interoperabilitetAvtalsärende Annika TernerRegionstyrelsenAvslutat2018-06-26
LS2018-0422Avtal läkemedel FasenraÄrendeTomas EnokssonRegionstyrelsenBehandlas2018-06-25
LS2018-0421Avtal läkemedel NucalaÄrendeTomas EnokssonRegionstyrelsenBehandlas2018-06-25
LS2018-0420Avtal läkemedel CinqaeroÄrendeTomas EnokssonRegionstyrelsenBehandlas2018-06-25
LS2018-0419Säkerhetsskyddsplan för Region UppsalaÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2018-06-25
LS2018-0418Remiss - Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer Ds 2018:25ÄrendeYlva TottmarRegionstyrelsenAvslutat2018-06-25
LS2018-0417Motion (V) - Ökad tjänstgöring för deltidare - en möjlighetÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2018-06-21
LS2018-0416Motion (V) - Försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lönÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2018-06-21
LS2018-0415Motion (V) - Lika för alla i arbetstidsmodellernaÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2018-06-21
LS2018-0414Besked om ersättning 2018 för arbete med krisberedskap och civilt försvarÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2018-06-20
LS2018-0413Ambulansdirigeringsnämnden, MedHelp SOSalarmÄrendeRegionstyrelsenAvslutat2018-06-20
LS2018-0412Remiss - förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-06-20
LS2018-0411Remiss - Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld SOU2018:37ÄrendeMarie-Louise RönnbäckRegionstyrelsenBehandlas2018-06-20
LS2018-0410Meddelande (9/2018) från SKL:s styrelse om SKL:s Förbundsavgift 2019ÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2018-06-20
LS2018-0409Avtal om Kundens användning av Ineras TjänsterÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2018-06-19
LS2018-0408Jakttider och fällavgifter för älgjakten 2018-2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-06-19
LS2018-0407Avtal läkemedel OrkambiÄrendeTomas EnokssonRegionstyrelsenBehandlas2018-06-19
LS2018-0406Tilläggsavtal läkemedel MekinistÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-06-19
LS2018-0405Remiss - En sexårig utbildning för läkarexamenÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2018-06-19
LS2018-0404Delegationsbeslut avseende centralt personuppgiftsansvar för nationella kvalitetsregistret för kardiomyopatier hos barn (SwedCampP)ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2018-06-19
LS2018-0403Underhållsavtal för vårdinformationssystemÄrendeAnneli KjellbergRegionstyrelsenBehandlas2018-06-18
LS2018-0402Remiss - Förslag om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinationÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenBehandlas2018-06-18
LS2018-0401Lokalt kollektivavtal om Arbetsmodell vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala (Akademikerförbundet SSR)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-06-15
LS2018-0400Riktad utlysning till aktörer med regionalt utvecklingsansvar - stärkt integration i kompetensförsörjningsarbetet och företagsfrämjandetÄrendeLena LundströmRegionstyrelsenAvslutat2018-06-15
LS2018-0399Utdebitering av förvaltningskostnaderna för Nyps 2018ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2018-06-15
LS2018-0398Fråga (M) - Angående kostnader som ålagts Stiftelsen UpplandsmuseetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-06-15
LS2018-0397Information angående status för översynen av VaruförsörjningenÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2018-06-14
LS2018-0396Implementation av nya Hjärtriktlinjer för FH – Status år 2018ÄrendeErika SohtellRegionstyrelsenAvslutat2018-06-14
LS2018-0395Handlingar - diariebildÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-06-13
LS2018-0394Överenskommelse angående projektet utvärdering av Rehabiliteringskoordinatorer (reko) vid akademiska sjukhusetÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenBehandlas2018-06-13
LS2018-0393Differentierade intyg 2016ÄrendeBirgitta PleijelRegionstyrelsenAvslutat2018-06-13
LS2018-0392Utbetalning statsbidrag sjukskrivning 2016 och 2017ÄrendeBirgitta PleijelRegionstyrelsenAvslutat2018-06-13
LS2018-0391Avtal om användning av utbildningspaketet Genushanden.ÄrendeBirgitta PleijelRegionstyrelsenAvslutat2018-06-13
LS2018-0390Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2018ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2018-06-13
LS2018-0389Ändra försegling av JournalenÄrendeAnna EkRegionstyrelsenAvslutat2018-06-13
LRC2018-0037Beslut - vårdenheter i HSA-katalogenÄrendeAnneli KjellbergRegionstyrelsenAvslutat2018-06-12
LS2018-0388Bengt Emanuelsson - GDPR Pub-avtalÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-06-12
LS2018-0387Varför måste man vara frisk för att få vård eller rehabilitering??ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-06-12
LS2018-0386Fråga och svar om arbetssätt ordnat införande av läkemedelÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-06-11
LS2018-0385Inkommen skrivelseÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2018-06-11
LS2018-0384Beslut om justeringar i bolagsdokument - AB TransitioÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2018-06-08
LS2018-0383Fråga till huvudmännen om antal patientmatsportioner - Gemensamma kostnämnden ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2018-06-08
LS2018-0382Svenskt Ambulansflygs sammanträde 24 maj 2018. ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-06-08
LS2018-0381Remiss - förslag att SOSFS 1997:15 ska uppgöra att gälla ÄrendeEva-Lena SjööRegionstyrelsenBehandlas2018-06-07
LS2018-0380Remiss - Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU2018:35)ÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2018-06-07
LS2018-0379Häva förseglingÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2018-06-07
LS2018-0378Val av ny ledamot i läkemedelskommitténÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2018-06-05
LS2018-0377Interpellation (M) - Åtgärder för kortare väntetider i prostatacancervårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-06-05
LS2018-0376Interpellation (M) - Plan för eskalerade hyrkostanderÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-06-05
LS2018-0375Budgetframställan från Region Uppsalas revisorer för 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-06-04
LS2018-0374Handlingsplaner för ekonomi i balansÄrendeEmma LennartssonRegionstyrelsenBehandlas2018-06-01
LS2018-0373Inkommen skrivelse angående vårdcentralen i ÖsterbybrukÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2018-06-01
LS2018-0372Lokalt kollektivavtal för Stationen, Folktandvården i Uppsala länÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-06-01
LS2018-0371Begäran om information i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen och patientlagen (2008:355)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-06-01
LS2018-0370Förhandling om lokalt kollektivavtal om måltidsuppehåll för Neurointensiven, Neurokirurgins intermediärvårdsavdelning samt Thoraxintensiven (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-06-01
LS2018-0369Förslag till ramverk digital samverkanÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenBehandlas2018-05-31
LS2018-0368Begäran om registerutdrag GDPRÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-05-30
LS2018-0367Begäran om registerutdrag GDPRÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-05-30
LS2018-0366Anmälan till Datainspektionen om kvalitetsregister på cancerområdet som registrerar genetikdataÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-05-29
LS2018-0365Initiativ (L): Gröna ObligationerÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2018-05-29
LS2018-0364Initiativ (L): Tidsstudie av prostatacancerutredningarnaÄrendeEva-Lena SjööRegionstyrelsenBehandlas2018-05-29
LS2018-0363Medlemsavtal STUNSÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2018-05-29
LS2018-0362Region Uppsalas forskningspris 2017ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2018-05-28
LS2018-0361Information till hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet 2018ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2018-05-28
LS2018-0360Remiss - Betänkandet Konstnär - oavsett villkor? SOU2018:23ÄrendeJeanette WetterströmRegionstyrelsenAvslutat2018-05-25
LS2018-0359Fortsatt satsning för att stärka habiliteringens akademiska koppling samt forskning om funktionshinderÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2018-05-24
LS2018-0358Direktåtkomst till barns journalÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2018-05-24
LS2018-0357Begäran - Registerutdrag enligt 26 § PUL - Haro dGÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-05-24
LS2018-0356Testärende inför uppgradering till SP9ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2018-05-24
LS2018-0355Central tvisteförhandling - bekräftelsebrev (Arbetsterapeuter)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-05-24
LS2018-0354Central tvisteförhandling påkallad av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter - bekräftelsebrev ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-05-24
LS2018-0353Remiss SOU 2018:25 Juridik som stöd för förvaltningens digitaliseringÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-05-24
LS2018-0352Överprövning av upphandling i mål nr 3130-18ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-05-23
LS2018-0351Anmälan av dataskyddsombud till DatainspektionenÄrendeAnnika BengtssonRegionstyrelsenAvslutat2018-05-23
LS2018-0350Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för barnmorskor utbildade utanför EU och EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2018-05-22
LS2018-0349Avtal läkemedel NuwiqÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-05-22
LS2018-0348Avtal läkemedel OctanateÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-05-22
LS2018-0347Avtal läkemedel KovaltryÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-05-22
LS2018-0346Avtal läkemedel KogenateÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-05-22
LS2018-0345Avtal läkemedel Octanate LVÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-05-22
LS2018-0344Avtal läkemedel AfstylaÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-05-22
LS2018-0343Avtal läkemedel AdvateÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-05-22
LS2018-0342Avtal läkemedel NovoEightÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-05-22
LS2018-0341Avtal läkemedel ReFacto AFÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-05-22
LS2018-0340Avtal läkemedel EloctaÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-05-22
LS2018-0339Avtal läkemedel AdynoviÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-05-22
LS2018-0338Avtal läkemedel NinlaroÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-05-22
LS2018-0337Avtal läkemedel XermeloÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-05-22
LS2018-0336Anpassning till Dataskyddsförordningen - nytt personuppgiftsbiträdesavtalÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-05-22
LS2018-0335Remiss - begäran om yttrande 3025-2018ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2018-05-21
LS2018-0334Begäran om uppgifter från ekobrottsmyndighetenÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-05-21
LS2018-0333Avtal kopiator/MFP A8674316 (Storgatan 27)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-05-21
LS2018-0332Avtal kopiator/MFP A 8674232 (Storgatan 27)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-05-21
LS2018-0331Skrivelse Konkurrensverket gällande Blå Korset och Modis Restauranger ABÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-05-17
LS2018-0330Personuppgiftsbehandlingar GDPRÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-05-16
LS2018-0329Synpunkter gällande borttag av rökrumÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-05-16
LS2018-0328Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och LandstingÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2018-05-15
LS2018-0327Bolagsstämma Gamla Uppsala Buss, Uppsala läns trafik AB och PrebusÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-05-15
LS2018-0326Föranmälan av inspektion - Storvreta vårdcentral och folktandvårdÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-05-15
LS2018-0325GDPR VISMA Collectors - Avtal angående behandling av personuppgifter ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-05-14
LS2018-0324Motion (L) - Hälsoekonomisk analys av förutsättningar för kostnadsfri TBE-vaccinationÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-05-11
LS2018-0323Föranmälan av inspektion - Alunda vårdcentralÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-05-11
LS2018-0322GDPR Siemens Healthineers - Ramavtal angående behandling av personuppgifter ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-05-09
LS2018-0321Remiss - Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande SOU 2018:22ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2018-05-09
LS2018-0320Interpellation (KD) - Vad händer med barnspecialistmottagningarna?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-05-09
LS2018-0319Lägesrapport av det hälsoinriktade arbetetÄrendeHelen AskebroRegionstyrelsenAvslutat2018-05-09
LS2018-0318GDPR - Personuppgiftsbiträdesavtal Rubin MedicalÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-05-09
LS2018-0317Praktik/anställning inom Region Uppsala med särskilt stöd från ArbetsförmedlningenÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2018-05-09
LS2018-0316Ansökan om avgångsersättning enligt PFAÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-05-07
LS2018-0315Motion (V) - Hälsokontroll och -samtal för 40-50- och 60-åringarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-05-07
LS2018-0314Remiss av validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande SOU2018:29ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2018-05-07
LS2018-0313Överenskommelse avseende spårburen kollektivtrafikÄrendeJohan WadmanRegionstyrelsenAvslutat2018-05-07
LS2018-0312Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2017ÄrendeHelen AskebroRegionstyrelsenAvslutat2018-05-04
LS2018-0311Pressmeddelande 2018 Region UppsalaÄrendeJessica ElgenstiernaRegionstyrelsenAvslutat2018-05-03
LS2018-0310Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-05-03
LS2018-0309Begäran om handlingar - Avtal Cambio HealthcareÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-05-03
LS2018-0307Tjänstekoncession avseende restaurang - 278/2018ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-05-02
LS2018-0306Begäran om förlängd direktåtkomstÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2018-04-30
LS2018-0305Begäran om förlängd direktåtkomstÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2018-04-30
LS2018-0304Hyreskontrakt 2-5 juli 2018ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2018-04-27
LS2018-0303Avtal läkemedel VenclyxtoÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-04-27
LS2018-0302Försegling av Journalen via nätetÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2018-04-26
LS2018-0301Pappersbevis som digitala beslut - legitimationsbevisen och bevisen om specialistkompetensÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-04-26
LS2018-0300ArvodestolkningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-04-26
LS2018-0299Köp av ambulanshelikoptertjänstÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-04-25
LS2018-0298Mål nr 1372-18 överprövning av upphandling av kateterburen intervention neuro, dnr VF2017-0016ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-04-24
LS2018-0297Begäran om lokal tvisteförhandling för brott mot samverkansavtal (Arbetsterapeuter)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-04-24
LS2018-0296Fråga (M) - Anser du att årsredovisningen ger en rättvis bild av om regionen är ledande hälsa?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-04-24
LS2018-0295Kallelse och material årsstämma Almi Företagspartner Uppsala ABÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2018-04-24
LS2018-0294Upplandsstiftelsens årsstämma 2 maj 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-04-24
LS2018-0293Stöd för att minska och motverka segregationÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2018-04-23
LS2018-0292Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier inom Region Uppsala 2019-2022ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-04-23
LS2018-0291Kallelse till bolagsstämma för Gamla Uppsala Buss AB, Uppsala Läns Trafik AB samt AB PrebusÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2018-04-23
LS2018-0290Insatser för kvinnors hälsaÄrendeÅsa HimmelsköldRegionstyrelsenBehandlas2018-04-20
LS2018-0289Förhandling avseende lön sommarjobbsungdomar, sommaren 2018 (Kommunal)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-04-20
LS2018-0288Neonatal screening för SCID - svår kombinerad immunbristÄrendeEva-Lena SjööRegionstyrelsenBehandlas2018-04-20
LS2018-0287Avtal läkemedel DarzalexÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-04-20
LS2018-0286Uppföljning av handlingsplan "Från flyktingförläggning till fikarum" - informationÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2018-04-19
LS2018-0285EFOSÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenAvslutat2018-04-19
LS2018-0284Verksamhetsberättelse 2017 för RegionarkivetÄrendeAnne HallvigRegionstyrelsenAvslutat2018-04-18
LS2018-0283Remiss - ändring i förskrifter om ordination och hantering av läkemedel samt föreskrifter om ambulanssjukvård ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-04-18
LS2018-0282Återrapportering 2017 av Program för uppföljning av privata utförareÄrendePär WestringRegionstyrelsenBehandlas2018-04-18
LS2018-0281Gallring av Journal III-databaserÄrendeAnton KardachRegionstyrelsenBehandlas2018-04-18
LS2018-0280Uppdrag att stödja landstingen i arbetet med katastrofmedicinsk beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvårdenÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2018-04-18
LS2018-0279Lokalt kollektivavtal avseende ersättning för extra kösatsning vid Sarariterhemmets vårdcentralÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-04-18
LS2018-0278Samråd: Förslag till översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Uppsala länÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2018-04-18
LS2018-0277Årsredovisningar och revisionsberättelser 2017 för stiftelser förvaltade av regionstyrelsenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-04-17
LS2018-0276Antagande av suicidpreventiv strategi för Region Uppsala 2018-2020ÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2018-04-17
LS2018-0275Överprövning av upphandling avseende ramavtal ombyggnadsarbeten, fastighetsunderhåll och installationer, dnr UPPH2018-0049. ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-04-17
LS2018-0274Avtal om Samverkan avseende 1177 Vårdguiden på telefonÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2018-04-17
LS2018-0273Förhandling om lokalt kollektivavtal om Flextid för Avd. för specialiserad hemsjukvård, ASH, verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-04-17
LS2018-0272Lokalt kollektivavtal om Arbetstidsmodeller vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala (Naturvetarna)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-04-17
LS2018-0271Reglemente och arbetsordning för regionstyrelsen samt styrelser och nämnder i Region UppsalaÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2018-04-17
LS2018-0270Förhandling avseende omräkning av pension (Vårdförbundet)ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2018-04-16
LS2018-0269Uppsägning av lokalt kollektivavtal rörande beredskapsersättning (Uppsala allmänna Läkarförening)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-04-13
LS2018-0268Revisionens granskningsrapporter 2017ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2018-04-13
LS2018-0267Förhandlingsframställan med ogiltighetsinvändning mot avskedandet (VISION)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-04-13
LS2018-0266EU-projekt om biobaserad plast i sjukvårdenÄrendeMaisa YoungRegionstyrelsenBehandlas2018-04-13
LS2018-0265Interpellation (M) - Erbjuder Region Uppsala tillräckliga möjligheter för individen att komma till rätta med oegentligheter?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-04-13
LS2018-0264Interpellation (M) - Varför har köerna hos 1177 blivit så långa?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-04-12
LS2018-0263Interpellation (M) - Verksamhetsnära administrationÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-04-12
LS2018-0262Rehabiliteringsärenden RegionkontoretÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2018-04-12
LS2018-0261Lokalt kollektivavtal rörande arbetstid för "brandlarmsgruppen" vid fastighetsdrift, LSUÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-04-12
LS2018-0260Ojämlik vård - psykiatriÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-04-12
LS2018-0259Lokalt kollektivavtal om fastställande av turordningslista (JUSEK)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-04-12
LS2018-0258Upphandling avseende tjänst för pensionsadministrationÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2018-04-12
LS2018-0257Terminologiremiss inom särskild sjukvårdsledningÄrendeAnnika TernerRegionstyrelsenAvslutat2018-04-12
LS2018-0256ARKIVTILLSYN 2018 EGENKONTROLL - rörande registrering av allmänna handlingar - LA2018-0170ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2018-04-11
LS2018-0255Remiss: Grön infrastruktur i Uppsala län - analys av nuläget och plan för insatsområdenÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2018-04-11
LS2018-0254Överprövning av upphandling av förbandsmaterial, dnr VF2017-0008ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-04-10
LS2018-0253Tvisteförhandling- partiell föräldraledighet (Vårdförbundet)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenBehandlas2018-04-10
LS2018-0252Begäran om lokal tvisteförhandling, VårdförbundetÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-04-10
LS2018-0251Val av ombud till SKL:s kongresser 2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-04-10
LS2018-0250Dokumentförfrågan vårdsponsringÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-04-10
LS2018-0249Smart Care - Contract number 325158 - Final PaymentÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenAvslutat2018-04-10
LS2018-0248Angående personuppgiftsansvar GDPR - AlerisÄrendeAnnika BengtssonRegionstyrelsenAvslutat2018-04-10
LS2018-0247Val av ny ledamot i läkemedelskommitténÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2018-04-09
LS2018-0246Avtal MFP/kopiator A8627826 (Storgatan 27)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-04-09
LS2018-0245Uppsägning av lokalt kollektivavtal (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-04-09
LS2018-0244Avtal läkemedel SaxendaÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-04-05
LS2018-0243Överprövning av upphandling i mål nr 1738-18 - Provtagningsmaterial, Lansetter VF2017-0062ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-04-05
LS2018-0242Interpellation (SD) - Stenkastning mot bussarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-04-05
LS2018-0241Begäran om förhandling enligt MBL 14§ - T18-0981ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-04-05
LS2018-0240Östhammars kommuns patientsäkerhetsberättelseÄrendeAnn-Sofie GeschwindtRegionstyrelsenAvslutat2018-04-05
LS2018-0239Remiss utkast lagrådsremiss Behandling av personuppgifter för forskningsändamålÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-04-04
LS2018-0238Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid med bestämmelserna om offentlig upphandling - KKO17-028ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-04-04
LS2018-0237Finansiering och betalning för ”fakultetsplatser” för tandläkares specialiseringstjänstgöring år 2018ÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenBehandlas2018-04-04
LS2018-0236Uppföljning av tidigare genomförd granskning av landstingets vårdplatsdimensioneringÄrendeStaffan ThoreRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-04-03
LS2018-0235Förlängning av avtal läkemedel RaxoneÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-04-03
LS2018-0234Avtal läkemedel CabometyxÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-04-03
LS2018-0233Remiss angående förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-03-29
LS2018-0232Remiss - Betänkande: Lån och garantier för fler bostäder - SOU2017:108ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-03-29
LS2018-0231Rätt till heltidÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-03-27
LS2018-0230Möjlighet för tredje parts applikationer att skriva och läsa information i patienters journalÄrendeAnneli KjellbergRegionstyrelsenBehandlas2018-03-27
LS2018-0229Remiss - Betänkandet: Effektivare energianvändning - SOU2017:99ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2018-03-27
LS2018-0228Interpellation (C) - Har du hållit löftet till de cancersjuka?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-03-27
LS2018-0227Planering för sjukvård under höjd beredskapÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2018-03-27
LS2018-0226Redovisning av lokalt partistöd - 2017 års utbetalda medelÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-03-27
LS2018-0225Överenskommelse - SKL - ATÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenBehandlas2018-03-27
LS2018-0224Kommentarer angående Enskilds informationsåtkomstÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenAvslutat2018-03-26
LS2018-0223Remiss Fi2018/00966/K Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (2018:)ÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenAvslutat2018-03-26
LS2018-0222Interpellation (C) - Om Östervåla VårdcentralÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-03-26
LS2018-0221Svar från chefsläkareÄrendeEva-Lena SjööRegionstyrelsenBehandlas2018-03-26
LS2018-0220Protokoll Transitio 2018 ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2018-03-26
LS2018-0219Remiss SOU 2018:4 Framtidens biobankerÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-03-26
LS2018-0218Begäran om möjlighet att lagra/ta hand om privata vårdgivares information för långtidslagringÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-03-26
LS2018-0217Prövning av beslut - 5000-K816261-17ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2018-03-23
LS2018-0216Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 70 i Uppsala länÄrendeJosefin ÅrevallRegionstyrelsenAvslutat2018-03-22
LS2018-0215Avsiktsförklaring avseende Gimo-Börstil, väg 288ÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2018-03-22
LS2018-0214Häva försegling i Journalen via nätetÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2018-03-22
LS2018-0213Affektiva mottagningenÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-03-21
LS2018-0212Avtal mellan Region Uppsala och kommunerna avseende ersättning för vård av utskrivningsklar patient ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2018-03-20
LS2018-0211Avsiktsförklaring avseende genomförande av gemensam målbild 2050+ för Uppsala resecentrumÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2018-03-20
LS2018-0210Avsiktsförklaring avseende gång- och cykelväg Heby-Sala, väg 56ÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2018-03-20
LS2018-0209Medlemskap i Svenska cykelstäder/cykelregionerÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2018-03-20
LS2018-0208Kompetensförsörjning - Goda förutsättningar för vårdens medarbetare och stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-03-19
LS2018-0207Initiering av upphandling av utskriftstjänsterÄrendeMikael HahlinRegionstyrelsenBehandlas2018-03-19
LS2018-0206Åtgärder för att förbättra det systematiska arbetet med orosanmälningarÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-03-19
LS2018-0205Kultur i en nyskapande kunskapsregion: Region Uppsalas kulturplan 2019-2022ÄrendeJeanette WetterströmRegionstyrelsenAvslutat2018-03-19
LS2018-0204Digitaliseringsdirektörsbeslut 2018ÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenBehandlas2018-03-19
LS2018-0203Ku2018/00640/MF: Remiss "Rapporten - Fler filminspelningar till Sverige"ÄrendeJeanette WetterströmRegionstyrelsenAvslutat2018-03-19
LS2018-0202Vårdnadshavares direktåtkomst till Journalen via nätet för barn/ungdom mellan 13 – 16 år - YMÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-03-15
LS2018-0201Statsbidraget Rådgivning och annat stödÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2018-03-14
LS2018-0200Begäran om omprövning av polisbeslutÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-03-13
LS2018-0199Beslut om statsbidrag 2018 - nationella minoriteterÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2018-03-13
LS2018-0198Uppföljning avseende kostnadsfria preventivmedel inom läkemedelsförmånen för ungaÄrendeAnna Karin LidehällRegionstyrelsenAvslutat2018-03-13
LS2018-0197Arbetsmiljöverket Beslut 2018ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2018-03-12
LS2018-0196Hävning av försegling - RPÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenBehandlas2018-03-12
LS2018-0195Skrivelse NyhetsBladet UppsiktenÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-03-12
LS2018-0194Avvikelse mottagningÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-03-12
LS2018-0193Terminologiremiss, begrepp inom området sällsynta diagnoserÄrendeAnnika TernerRegionstyrelsenAvslutat2018-03-09
LS2018-0192Förhandling om lokalt kollektivavtal om arbetstidsmodell för Akutmottagningen och Intensivvårdsavdelningen, Lasarettet i EnköpingÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-03-09
LS2018-0191Varför fungerar sjukvården så bristfälligt inom vissa områden idagÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-03-09
LS2018-0190Folkhälsomedel - fokusområde 2018ÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2018-03-09
LS2018-0189Motion (V) - Gratis mensskydd för unga tjejerÄrendeEva-Lena SjööRegionstyrelsenAvslutat2018-03-09
LS2018-0188Remiss - Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården Ds2018:5ÄrendeBirgitta PleijelRegionstyrelsenAvslutat2018-03-09
LS2018-0187Begäran om lokal tvisteförhandling, FolktandvårdenÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-03-08
LS2018-0186Begäran om förhandling - brott mot samverkan ASÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-03-07
LS2018-0185Säkrare e-post till och från Region ÖstergötlandÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenBehandlas2018-03-07
LS2018-0184Information rörande innovation Akademiska till hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet den 13 mars 2018ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2018-03-06
LS2018-0183Motion (C) - Låt föreningar sätta upp busskurerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-03-05
LS2018-0182Viktiga frågor inför valet - sviktande hälsa pga arbetsbelastningÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-03-05
LS2018-0181Projektledning för webbprojektÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2018-03-05
LS2018-0180Ogiltighetsinvändning mot avskedÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-03-05
LS2018-0179Anställning av sjukhusdirektörÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-03-02
LS2018-0178Insatser för tillgänglig, personcentrerad och samordnad vård med stöd av digitala verktygÄrendeÅsa HimmelsköldRegionstyrelsenBehandlas2018-02-28
LS2018-0177Avtal om gemensam sjukvårdsregional satsning på klinisk och patientnära forskning 2019–2024 och Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård 2018–2024 för Uppsala-Örebro sjukvårdsregionÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2018-02-28
LS2018-0176ÖMS 2050 - Samverkan och planering i östra MellansverigeÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenBehandlas2018-02-28
LS2018-0175Årsredovisning 2017 - Regionstyrelsens övergripande verksamheterÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2018-02-28
LS2018-0174Begäran om lokal tvisteförhandling, VårdförbundetÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-02-28
LS2018-0173Överenskommelse e-hälsaÄrendeAnna WollinRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-02-27
LS2018-0172Initiativärende - Statlig kriskommission av vården i Region UppsalaÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2018-02-27
LS2018-0171Rekvisition av medel till kvalitetsregister inom cancerområdet för 2018ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-02-26
LS2018-0170Samverkansavtal upphandling barnvaccin 2018ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-02-26
LS2018-0169Skrivelse KonkurrenskommissionenÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-02-26
LS2018-0168Bidragsansökan - StamningsförbundetÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2018-02-26
LS2018-0167Begäran om lokal tvisteförhandling, brott mot samverkansavtaletÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-02-22
LS2018-0166Primärvård i Bålsta - starta fler vårdcentralerÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-02-22
LS2018-0165Beslut från Knivsta kommunstyrelse, § 9, 2018-01-29, Medborgarförslag om linbana mellan Alsike Nord och Knivsta stationÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-22
LS2018-0164Inkommande post till ekonomienhetenÄrendeSanna BergkvistRegionstyrelsenBehandlas2018-02-21
LS2018-0163Ekonomidirektörsbeslut 2018ÄrendeSanna BergkvistRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-02-21
LS2018-0162Löneöversyn 2018ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-02-21
LS2018-0161Patientsäkerhetsberättelse 2017ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-02-21
LS2018-0160Förhandlingsframställan UAL angående vidaredelegering av beslutanderätt om bla avslutande av anställningÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-02-20
LS2018-0159Teckningsrätt i banker och plusgiro samt undertecknande av lån och medelsplaceringarÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2018-02-20
LS2018-0158Remiss - Ökad styrning av myndigheternas lokalisering ÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenAvslutat2018-02-19
LS2018-0157Remiss - En treårig utbildning för tandhygienistexamenÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2018-02-19
LS2018-0156Anteckningar till Lokalt kollektivavtal 2017-05-19 om Arbetstidsmodeller (nedan kallat avtalet), Akademiska sjukhuset, Region Uppsala (Svenska Kommunalarbetareförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-02-19
LS2018-0155Lokalt kollektivavtal om att föra tid mellan beräkningsperioder i tidsackumulator s.k. timbank, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-02-19
LS2018-0154Begäran att ta del av uppgifter ur allmänna handlingar - beslutÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2018-02-15
LS2018-0153Regeringsbeslut / Regleringsbrev 2018ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-15
LS2018-0152Överprövning av upphandling - Upprättande av handling ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2018-02-15
LS2018-0151Styrelser och nämnders årsredovisningar 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-15
LS2018-0150Förslag till havsplaner för SverigeÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2018-02-15
LS2018-0149Val av ny ledamot i läkemedelskommitténÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2018-02-15
LS2018-0148Remiss: Strategiplan vid influensapandemiÄrendeHelena PalmgrenRegionstyrelsenAvslutat2018-02-15
LS2018-0147Remiss i ärende M2018/00403/Me angående prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av larver av översvämningsmygg i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarkerÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2018-02-15
LSU2018-0134Begäran om tvisteförhandling, VårdförbundetÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenMakulerat2018-02-14
LS2018-0146Motion (KD) - Ett gott liv - utan stickmyggorÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2018-02-14
LS2018-0145Motion (KD) - Kartläggning av orsakerna till den ökade psykiska ohälsanÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-14
LS2018-0144Motion (KD) - Konstmuseum i UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-14
LS2018-0143Motion (KD) - Barn och ungdomshälsa i PrimärvårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-14
LS2018-0142Interpellation (KD) - Väntetider på Akademiska sjukhusets akutmottagningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-14
LS2018-0141Interpellation (KD) - HälsoäventyretÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-14
LSU2018-0133Begäran om lokal tvisteförhandling, VårdförbundetÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenMakulerat2018-02-14
LS2018-0140Remiss - Förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EUÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-02-14
LS2018-0139Remiss - HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammetÄrendeHelena PalmgrenRegionstyrelsenBehandlas2018-02-14
LS2018-0138Låneram Region UppsalaÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2018-02-14
LS2018-0137Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för biomedicinska analytiker utbildade utanför EU och EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2018-02-14
LS2018-0136Direkttilldelning om offentlig upphandling - ambulanstransportavtalÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-02-13
LS2018-0135Remiss - likvärdigt innehåll för utbildningar till steriltekniker, dnr MYH 2017/882ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenAvslutat2018-02-12
LS2018-0134Remiss Screening prostatacancerÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2018-02-12
LS2018-0133Granskningsrapport o revisionsskrivelse angående utomla¨nsinta¨kter och kostnader 2017ÄrendeMaud SehlstedtRegionstyrelsenAvslutat2018-02-09
LS2018-0132Direktåtkomst i särskilda fall - SWÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2018-02-09
LS2018-0131Rekommendation nationell nivåstrukturering cancervårdenÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2018-02-09
LS2018-0130Enkel fråga (M) - Om motion avseende upphandling av BUPÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-09
LS2018-0129Polisanmälan - stöld av utrangerade datorerÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-02-08
LS2018-0128Miljöredovisning 2017ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2018-02-08
LS2018-0127Remiss - Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende SOU2017:112ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-02-08
LS2018-0126Förstärkning av det långsiktiga arbetet för psykisk hälsaÄrendeÅsa HimmelsköldRegionstyrelsenBehandlas2018-02-07
LS2018-0125Årsrapporter 2017 för regionfullmäktiges beredningarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-07
LS2018-0124Informationsbroschyr inför kommande val - demokratipassÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-02-07
LS2018-0123Femårsöversyn- SS 8760000 Vårdhundsteam inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskadaÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2018-02-07
LS2018-0122Önskemål om ny representant i beredningsgruppen för RÖKÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenAvslutat2018-02-07
LS2018-0121Remiss - Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspykiatriska vårdenÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2018-02-07
LS2018-0120Upptagande av kortfristigt lån från KommuninvestÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2018-02-06
LS2018-0119Deponering av hyra Uppsala Fålhagen 67:1, Storgatan 27 ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2018-02-06
LS2018-0118Val av justerare hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet 2018ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2018-02-06
LS2018-0117OF/2015/0521/A4, Opportunity to commentÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2018-02-05
LS2018-0116GC-väg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255, Uppsala/Flottsund - VassundaÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-02-05
LS2018-0115Abonnemang avseenden tjänsten ValideratextÄrendeRebecca FredrikssonRegionstyrelsenAvslutat2018-02-05
LS2018-0114Kallelse till AB Transitio årsstämma 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-05
LS2018-0113Meddelande om aktiers övergångÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2018-02-05
LS2018-0112Lokalt kollektivavtal om arbetstider och ersättningar för medarbetare vid avdelning ambulanssjukvård vid Akademiska sjukhuset, Region UppsalaÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-02-05
LS2018-0111Lokalt kollektivavtal avtal för Stationen, Folktandvården i Uppsala län (VISION, UTTF)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-02-05
LS2018-0110Lägesbildsrapport angående påverkan som aktuella förändringar i antalet asylsökande och nyanlända har för verksamhetenÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenAvslutat2018-02-05
LS2018-0109REMISS - Vägledning för användning av personidentifierareÄrendeAnnika TernerRegionstyrelsenAvslutat2018-02-02
LS2018-0108Interpellation (L) - Hur står det till med akutsjukvården?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-01
LS2018-0107Interpellation (L) - När är vi kvitt hyrpersonalmissbruket, och hur har du tänkt bära dig åt?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-01
LS2018-0106Avtal kopiator/MFP A8506391 (Storgatan 27)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-02-01
LS2018-0105Interpellation (M) - När blir Akademiska sjukhuset återigen ett ledande universitetssjukhus?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-01
LS2018-0104Interpellation (M) - Stängda vårdplatser och minskade intäkter för såld vårdÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-01
LS2018-0103Interpellation (KD) - Blir det några pengar till beroendevård för barn och unga?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-01
LS2018-0102Interpellation (KD) - Vilket kök ska egentligen byggas och varför tillfrågas inte Uppsala universitet?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-02-01
LS2018-0101Remiss - Betänkande Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård SOU2017:104ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2018-02-01
LS2018-0100Yrkande 6 6a BUPÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-01-31
LS2018-0099Synpunkter på trafikfrågornaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-31
LS2018-0098Häva försegling - EBÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-31
LS2018-0097Förlängd direktåtkomst för barn under 16 år - EÅÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-31
LS2018-0096Instruktion för regiondirektörenÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-01-30
LS2018-0095Avtal kopiator/MFP A8587651 (Storgatan 27)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-01-30
LS2018-0094Avtal läkemedel KisqaliÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-01-30
LS2018-0093Interpellation (M) - Hur går det med avslutningssamtalen i Primärvården?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-30
LS2018-0092Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna mm för år 2018ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2018-01-30
LS2018-0091Interpellation (V) - När får Morgongåva en distriktssköterska?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-30
LS2018-0090Diverse inkommen post läkemedel 2018ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2018-01-29
LS2018-0089Förhandlingsframställan beslut om att ändra rutin rörande arbetstidÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-01-29
LS2018-0088Revisionsplan 2018 för Region Uppsalas revisorerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-29
LS2018-0087Klinisk introduktionstjänst för läkareÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2018-01-26
LS2018-0086Uppföljning av implementering av Cancerpreventionsplan 2017-2018ÄrendeHelen AskebroRegionstyrelsenBehandlas2018-01-26
LS2018-0085Årsrapport 2017 - beredningen för demokrati, jämställdhet och integrationÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2018-01-26
LS2018-0084Lägesrapport e-tjänstelyftetÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenAvslutat2018-01-26
LS2018-0083Statsbidrag att söka för att öka kunskapen om hbt-personers situationÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenAvslutat2018-01-26
LS2018-0082Förlängd direktåtkomst - komplettering - ODÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-25
LS2018-0081Ang. varningar varje år 2011-2015ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-01-25
LS2018-0080ANNEX III: Statement on implementation of audit findings – Revised financial statement for extension of audit findings purposesÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2018-01-24
LS2018-0079Angående kompettensförstärkningstillägg inom intensivvårdenÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-01-23
LS2018-0078208 underskrifter från sjuksköterskor och undersköterskor på Akutmottagningen, Barnakuten/Avd 95E, NIMA och AIMA som blir utan kompetensersättningÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-01-23
LS2018-0077Ersättning till patienter eller följeslagare vid ekonomisk skada orsakad av vårdenÄrendeStaffan ThoreRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-01-23
LS2018-0076Begäran om överläggning och förhandling, tillfällig föräldrapenning (Vårdförbundet)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-01-23
LS2018-0075Utredning av permanent införande av reko och MMR1 inom Region UppsalaÄrendeBirgitta PleijelRegionstyrelsenAvslutat2018-01-23
LS2018-0074Begäran om övertidsuppgifter 2017, VårdförbundetÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-01-23
LS2018-0073Häva försegling - KYÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-23
LS2018-0072Mötesstöd vid fullmäktige, Quickchannel meetingÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-22
LS2018-0071Supercross 2018ÄrendeAnders BergquistRegionstyrelsenBehandlas2018-01-19
LS2018-0070Patientärende vårdkontaktÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2018-01-18
LS2018-0069Samarbetsavtal för forskningsinfrastrukturen Biobank SverigeÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2018-01-18
LS2018-0068Underrättelse och begäran om handlingar - IVO8.2-45964/2017-4ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-01-18
LS2018-0067Fastighetsinvesteringsplan 2019-2028ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2018-01-17
LS2018-0066Direktåtkomst till Journalen - IHÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-16
LS2018-0065Reviderad kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan samt kriskommunikationsplanÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2018-01-15
LS2018-0064Regionstyrelsens delegationsordningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-15
LS2018-0063Årlig uppföljning av arbete enligt lagen om extraordinära händelser (LEH)ÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2018-01-15
LS2018-0062HR-direktörens rapport till personalutskottet 2018ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-01-12
LS2018-0061Samarbetsavtal för forskningsinfrastrukturen Biobank SverigeÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2018-01-12
LS2018-0060Bedriva talgrupper i RakelsystemetÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2018-01-11
LS2018-0059Information angående programråd strokeÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2018-01-11
LS2018-0058Plan för genomförande och uppföljning av Regional utvecklingsstrategi i Uppsala länÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2018-01-11
LS2018-0057Revsionsskrivelse om ärendeberedningenÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2018-01-11
LS2018-0056Engagemangsbesked AB TransitioÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2018-01-11
LS2018-00553.1-2018-001859 Remiss angående ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2016:34ÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2018-01-11
LS2018-0054EU-handslaget - initiativ för ökad delaktighet i EUÄrendeAndrew MetcalfeRegionstyrelsenBehandlas2018-01-10
LS2018-0053Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslut 2018ÄrendeHelén FelgerRegionstyrelsenBehandlas2018-01-10
LS2018-0052Tvisterförhandling, brott mot lokalt kollektivavtal om samverkan (Kommunal)ÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2018-01-10
LS2018-0051Projektdirektiv för en förstudie inför övertagande av driften av Gamla Uppsala museumÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2018-01-10
LS2018-0050Återrapportering av samordningen kring Region Uppsalas suicidpreventiva arbeteÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenAvslutat2018-01-09
LS2018-0049Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018-2020ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2018-01-09
LS2018-0048Draftit huvudlicens Region Uppsala 2018ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-01-09
LS2018-0047Leverera arkivhandlingar 2018ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-01-05
LS2018-0046S2018/00054/FST Remittering av Ds 2017:68 Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldreÄrendeMaria LindblomRegionstyrelsenAvslutat2018-01-04
LS2018-0045Förlängd direktåtkomst till JournalenÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2018-01-03
LS2018-0044Förlängd direktåtkomst till JournalenÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2018-01-03
LS2018-0043Förlängd direktåtkomst till JournalenÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2018-01-03
LS2018-0042Regeringsbeslut Förordnande i Nämnden för läkemedelsförmåner vid TLV, Åsa HimmelsköldÄrendeHelén FelgerRegionstyrelsenBehandlas2018-01-03
LS2018-0041Minnesanteckningar avseende läkarstuderandeÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2018-01-03
LS2018-0040Remiss av betänkandet Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)ÄrendeKarin SödergrenRegionstyrelsenAvslutat2018-01-03
LS2018-0039Samordningsförbundet 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0038Gemensamma kostnämnden 2018 - delårsrapport och årsredovisningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0037Ambulansdirigeringsnämnden 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0036Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2019 ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2018-01-01
LS2018-0035Fastställelse av föredragningslista hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskottet 2018ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0034Kallelser och protokoll hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskottet 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0033Val av justerare och fastställelse av föredragningslista personalutskottet 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0032Kallelser och protokoll personalutskottet 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0031Anmälan av interpellationer och frågorÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0030Finansfrågor vid regionstyrelsens arbetsutskott 2018 ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2018-01-01
LS2018-0029Beredning av motioner vid regionstyrelsens arbetsutskott 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0028Beredning av ärenden till regionstyrelsen 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0027Avslutning vid regionfullmäktige 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0026Val av justerare vid regionstyrelsen 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0025Val av justerare vid regionfullmäktige 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0024Fastställelse av föredragningslista regionfullmäktige 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0023Fastställelse av föredragningslista regionstyrelsen 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0022Kallelser och protokoll regionfullmäktige 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0021Kallelser och protokoll regionstyrelsen 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0020Styrelsebeslut från Sveriges Kommuner och Landsting 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0019Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0018IVO-ärenden 2018ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0017Skrivelser för kännedom 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0016Förteckning över ärenden till regionfullmäktige 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0015Uppföljning av regionstyrelsens givna uppdrag 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0014Uppföljning av regionfullmäktiges givna uppdrag 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0013Attestanter 2018ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0012Regiondirektörens ärendeberedning 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2018-01-01
LS2018-0011Förteckning över motioner 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0010Regionstyrelsens ordförande informerar 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0009Socialstyrelsen - meddelanden 2018ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0008Inkommen korrespondens för vidarebefordran 2018ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0007Delegationsbeslut 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0006Kurser och konferenser 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0005Valärenden 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0004Regiondirektörsbeslut 2018ÄrendeDerya GenelRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0003Direktörsrapporter till regionstyrelsen 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2018-01-01
LS2018-0002Regionplan och budget 2019-2021ÄrendeKarin LindblomRegionstyrelsenBehandlas2018-01-01
LS2018-0001Ekonomirapporter 2018ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2018-01-01
LS2017-0705Länstransportplan 2018-2029ÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2017-12-29
LS2017-0704TOMT kan användasÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2017-12-28
LS2017-0703Kallelse till bouppteckningÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2017-12-27
LS2017-0702Överprövning av upphandling gällande patientövervakning, dnr UPPH 2017-0103, mål nr 6579-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-22
LS2017-0701Motion (M) - Stärk vården för hjärtsvikspatienternaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-12-22
LS2017-0700Behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänstenÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-12-21
LS2017-0699Varför ska man behöva ringa till arbetsterapeut, när man får rullstolsproblem?ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2017-12-21
LS2017-0698Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för dietister utbildade utanför EU och EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-12-21
LS2017-0697SIS-Remiss 16512 SS 41000 Kvalitetssäkring av HVBÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2017-12-21
LS2017-0695Tilläggsavtal läkemedel PraluentÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-12-21
LS2017-0694Tilläggsavtal läkemedel RepathaÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-12-21
LS2017-0693Avtal läkemedel hepatit C EpclusaÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-12-21
LS2017-0692Avtal läkemedel hepatit C VoseviÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-12-21
LS2017-0691Avtal läkemedel hepatit C MaviretÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-12-21
LS2017-0690Avtal läkemedel hepatit C ZepatierÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-12-21
LS2017-0689Avtal läkemedel hepatit C HarvoniÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-12-21
LS2017-0688Avtal läkemedel hepatit C SovaldiÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-12-21
LS2017-0687Inspel om förslaget till godsstrategi för StockholmsregionenÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2017-12-21
LS2017-0686Varmbadbassängen på Östhammars sjukhusÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2017-12-20
LS2017-0685Begäran om utlämnande av allmän handlingÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-20
LS2017-0684Er politik: transvårdÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2017-12-20
LS2017-0683Överprövning av upphandling gällande kundanpassade set i mål nr 6290-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-20
LS2017-0682Inför Uppföljning LEHÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2017-12-20
LS2017-0681Behov av konferens och bibliotekslokalerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-12-19
LS2017-0680Ledsagning med mera vid sjukvårdsinrättningarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-12-18
LS2017-0679Överklagan angående begäran om utlämnande av handlingarÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2017-12-15
LS2017-0678Överprövning av upphandling avseende patientövervakning mål nr 6483-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-15
LS2017-0677Begäran om varningÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2017-12-15
RUN2017-0148Fyrspår och nya stadsdelarÄrendeJohan WadmanRegionstyrelsenAvslutat2017-12-14
LS2017-06762017-12-07 Dnr LS2017-0658 Avsändare Juridiska enheten Regionjurist Kristine Nilsson Telefon:018-611 60 37 Överprövning av upphandling avseende kundanpassade set mål nr 6290-17 ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-13
LS2017-0675Avtal kopiator/MFP A8489820 (Storgatan 27)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-12-13
LS2017-0674Överprövning av upphandling avseende ombyggnadsarbeten, fastighetsunderhåll och installationer, mål nr 6436-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-12
LS2017-0673Förlängning avtal läkemedel KyprolisÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-12-12
LS2017-0672Medlemskap i AER, Assembly of European RegionsÄrendeCarin ÖstlingRegionstyrelsenBehandlas2017-12-12
LS2017-0671Förtur hos läkare för döva och hörselskadadeÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2017-12-12
LS2017-0670Vårdfrågor om sommarstängning i nordupplandÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-12-12
LS2017-0669Begäran om yttrande - 7946-2017ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2017-12-11
LS2017-0668Granskningsversion av Enköpings FÖP: Plan för Enköpings stadÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2017-12-11
LS2017-0667Remiss - Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Ds2017:61ÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenAvslutat2017-12-11
LS2017-0666Remiss - Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU2017:88ÄrendeRebecca FredrikssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-11
LS2017-0665Plan för intern kontroll 2018 - RegionkontoretÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2017-12-08
LS2017-0664Verksamhetsplan 2018 LäkemedeskommitténÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-12-08
LS2017-0663Expediering av beslut KF 2017-12-04 § 158, Entledigande från politiska uppdrag, däribland uppdrag som kommunstyrelsens ordförande, samt fyllnadsvalÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-12-08
LS2017-0662Resultat av inspektionen 24 november 2017ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-12-08
LS2017-0661Omprövning av beslut (Kopplad till CK2010-0173)ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2017-12-08
LS2017-0660Menprövning utomlänsfaktureringÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-12-07
LS2017-0659Överprövning av upphandling gällande kiropraktisk behandling mål nr 6279-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-07
LS2017-0658Överprövning av upphandling gällande TEG/TEM, mål nr 6135-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-07
LS2017-0657Uppsala Fålhagen 67:1ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-07
LS2017-0656Yrkande beredningenÄrendeKarin TrotzigRegionstyrelsenBehandlas2017-12-07
LS2017-0655Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR)ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-12-07
LS2017-0654Ansökan för cyklotronverksamheten ÄrendeDerya GenelRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-12-04
LS2017-0653Almi Företagspartner UppsalaÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2017-12-04
LS2017-0652Extra Övertid/mertidÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2017-12-04
LS2017-0651Extra övertid/mer tidÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2017-12-04
LS2017-0650Förlikningsavtal - Odios Vandrarhem ABÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-01
LS2017-0649AB Transitio Verksamhetsplan 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-12-01
LS2017-0648Fullmakt till Visma Collectors AB ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-01
LS2017-0647Diskrimineringsombudsmannen - granskning avseende rutiner och riktlinjer för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.ÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2017-11-30
LS2017-0646Remiss - belopp för vård av utskrivningsklara patienter ÄrendeMaud SehlstedtRegionstyrelsenAvslutat2017-11-29
LS2017-0645Protokoll Uppsala universitet - Region Uppsala 2017ÄrendeErica HultRegionstyrelsenAvslutat2017-11-29
LS2017-0644Protokoll Uppsala universitet - Landstinget i Uppsala län 2016ÄrendeErica HultRegionstyrelsenAvslutat2017-11-29
LS2017-0643Samråd om planändring Vrå 1:392, Knivsta kommunÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-28
LS2017-0642Delegationsbeslut - CPUA för kvalitetsregistret SPORÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2017-11-27
LS2017-0641Samverkan avseende vaccinering av medarbetare och dess dokumentationÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2017-11-27
LS2017-0640Revisionsskrivelse granskning materiella och immateriella anla¨ggningstillga°ngarÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-11-27
LS2017-0639Revisionsskrivelse granskning av klassificering av utgifter som drift eller investeringÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-11-27
LS2017-0638Hittaut Enköping - ansökan om stödÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2017-11-27
LS2017-0637Nationella riktlinjer för behandling av osteoporosÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-27
LS2017-0636Samverkansnämnden i Uppsala-Örebroregionen - budget för gemensamma verksamheter 2018ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-11-27
LS2017-0635Remiss - Bastjänstgöring för läkare Ds2017:56ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-27
LS2017-0634Uppsala FR 6133-17 Aktbil 5ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-27
LS2017-0633Kompetensutveckling avseende likabehandlingÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2017-11-24
LS2017-0632Enkel fråga (M) - Om stickprov för att kontrollera faktureringen av riks- och regionvårdÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-24
LS2017-0631Remiss - Delbetänkande Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt SOU 2017:87ÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-11-24
LS2017-0630Avtal mellan Regionkontoret och Coreworkers ABÄrendeSarah SinghRegionstyrelsenAvslutat2017-11-23
LS2017-0629Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2017ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-23
LS2017-0628Förhandling 11 § medbestämmandelagen avseende genomförande av HME mätning 2017 i Region Uppsala (SACO)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-11-22
LS2017-0627Förhandling 11§ medbestämmandelagen avseende Regler för hantering av post/e-post - Region Uppsala (SACO)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-11-22
LS2017-0626Förslag till gemensam viljeinriktning gällande samverkan mellan myndigheter för en gemensam serverhall ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2017-11-22
LS2017-0625Begäran om registerutdrag enligt 26 § personuppgiftslagenÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2017-11-22
LS2017-0624AnmälanÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-21
LS2017-0623Motion (M) - Teckna avtal med vårdgivare som erbjuder digitala vårdmöten och andra digitala hälso -och sjukvårdstjänsterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-20
LS2017-0622Remiss En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73), dnr N2017/06026/PBBÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2017-11-20
LS2017-0621Remiss Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus (rapport 2017:23)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-20
LS2017-0620Begäran om yttrande 2495-2017ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2017-11-20
LS2017-0619Förhandlingsframställan - Barnsjukhuset och barngaragetÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2017-11-20
LS2017-0618Landsbygdsriksdagen 2020ÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenAvslutat2017-11-20
LS2017-0617Hyresreduktion ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2017-11-17
LS2017-0616Överprövning av upphandling i mål nr 6483-17 patientövervakningÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-17
LS2017-0615Nationell upphandling atezolizumab 2017, SLL466ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-11-17
LS2017-0614Vårdnadsrätt - Journalen via nätetÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-17
LS2017-0613Interpellation (C) - Vad vill de rödgröna med distriktssköterskemottagningarna?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-17
LS2017-0612Interpellation (L) - Livskvalitet hos funktionshindrade barnÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-17
LS2017-0611Svar på frågor från patientföreningar/patientföreträdareÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-11-16
LS2017-0610Avrop ramavtal utskickstjänsterÄrendeYlva TottmarRegionstyrelsenAvslutat2017-11-16
LS2017-0609Interpellation (M) - Angående uteblivna riks- och regionintäkterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-16
LS2017-0608Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-16
LS2017-0607Interpellation (L) - Duger cancerrehabiliteringen?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-15
LS2017-0606Remiss Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanorÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-11-15
LS2017-0605Redovisning av professionsmiljarden 2017ÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2017-11-15
LS2017-0604Interpellation (M) - Stöd till ensamkommande som lider av psykisk ohälsa samt väntetiderna på BUPÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-14
LS2017-0603Interpellation (M) - När kommer det utlovade trendbrottet avseende inhyrd personal?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-14
LS2017-0602Interpellation (C) - När får vi fossilbränslefria ambulanser?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-14
LS2017-0601Underlag för förhandling extra övertid/mertidÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2017-11-14
LS2017-0600Underlag för förhandling extra övertid/mertidÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2017-11-14
LS2017-0599Ansökan om återvinning och inhibitionÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2017-11-13
LS2017-0598Fyrspår och nya stadsdelarÄrendeStefan AdolfssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-13
LS2017-0597Infrastrukturansökan Central Sweden Cohorts & BiobankÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2017-11-13
LS2017-0596Avtal kopiator/MFP A8499462 (Smittskyddsenheten)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-11-10
LS2017-0595Underlag för förhandling extra övertid/mertidÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2017-11-09
LS2017-0594Begäran om handlingar - IVO8.2-33941/2017-7ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-11-09
LS2017-0593Prisändring - Rakel grundabonnemangÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2017-11-09
LS2017-0592Delegationsbeslut avseende kvalitetsregistret Svenskt PeriOperativt Register (SPOR)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2017-11-09
LS2017-0591Anställning förvaltningsdirektörÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-11-09
LS2017-0590Strategisk lokalförsörjningsplan för Akademiska sjukhusetÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2017-11-08
LS2017-0589Avtal mellan Region Uppsala och föreningen Barnombudet i Uppsala län.ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat2017-11-08
LS2017-0588Medicinhistoriskt stipendium 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-08
LS2017-0587Överenskommelse avseende Medicinska biblioteket ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2017-11-07
LS2017-0586Fördelning av organisationsstöd till länets handikappföreningar samt bidrag till handikapprörelsen för år 2018ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2017-11-07
LS2017-0585Polisanmälan - stöld av utrangerade datorerÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-07
LS2017-0584Rekvirering Professionsmiljarden från Kammarkollegiet.ÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2017-11-07
LS2017-0583Regional cykelstrategi för Uppsala länÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenAvslutat2017-11-07
LS2017-0582Nationell satsning psykisk hälsaÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2017-11-06
LS2017-0581Anställning kulturdirektörÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-11-06
LS2017-0580Arvskifte i dödsboÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2017-11-06
LS2017-0579Utveckling av internetbaserad utbildning till anhörigaÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-06
LS2017-0578Initiativärende avseende åtgärder för kostnadskontroll av inhyrd personalÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-11-06
LS2017-0577Påkallande av lokal förhandlingÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2017-11-03
LS2017-0576Skadereglering Östervåla vårdcentralÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2017-11-03
LS2017-0575Arbetstvist Uppsala TR T5759-17 Aktbil 6ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2017-11-02
LS2017-0573Inbjudan kommunutbildning inom bredbandÄrendeLovisa NeikterRegionstyrelsenBehandlas2017-11-01
LS2017-0572Remiss - Betänkande SOU2017-76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedelÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-11-01
LS2017-0571Remissutsick - Personuppgiftsbehandling m.m. i samband med försäkringsmedicinska utredningarÄrendeBirgitta PleijelRegionstyrelsenAvslutat2017-11-01
LS2017-0570Programråd Stramas kvalitetsindikatorer för digitala vårdmötenÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2017-10-31
LS2017-0569Avtal läkemedel KuvanÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-10-31
LS2017-0568Statskontorets uppdrag att utvärdera användningen av rättsintygÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2017-10-31
LS2017-0567Revidering av förbundsordning Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-10-31
LS2017-0566Häva försegling - ARDÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-10-31
LS2017-0565Ansökan om förlängning av tillstånd Cm-005-10140, SSM2012-5665 ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2017-10-30
LS2017-0564Tvisteförhandling rörande ogiltigförklaring av uppsägning och skadestånd, Akademiska sjukhusetÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-10-27
LS2017-0563Synpunkter inför upphandling av möbler 2017ÄrendeChristina SödergrenRegionstyrelsenAvslutat2017-10-26
LS2017-0562Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-10-25
LS2017-0561Begäran om information enligt 26§ personuppgiftslagenÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2017-10-25
LS2017-0560Ta del av informationssäkerhetshandlingarÄrendeRalf OlssonRegionstyrelsenAvslutat2017-10-25
LS2017-0559Uppföljning RSA 2017 ÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2017-10-24
LS2017-0558Förhandlingsframställan gällande tecknade av lokal kollektivavtal om växling av semesterdagstilläggÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-10-24
LS2017-0557Revisionskrivelse implementering ma°l - Samverkansna¨mndenÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2017-10-24
LS2017-0556Initiativ om fastigheterÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2017-10-24
LS2017-0555Begäran om att få ut handlingarnaÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2017-10-24
LS2017-0554Centrala förtroendemannakostnader - fördelning för förtroendemannaorganisationen 2018ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-10-24
LS2017-0553Initiativärende - Arbetsmiljöcertifiera Region Uppsalas arbetsplatser ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2017-10-24
LS2017-0552Förhandling rörande lokalt kollektivavtal om tillämpning av 11 § medbestämmandelagenÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-10-23
LS2017-0551Statsbidrag till samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation, dnr 9.1–25181/2017ÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2017-10-23
LS2017-0550Förhandling om kollektivavtal om måltidsuppehåll för Larmcentralen inom verksamhetsområde Ambulanssjukvård vid Akademiska sjukhuset - avtal tillsvidareÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-10-23
LS2017-0549Lokalt kollektivavtal om att föra tid mellan beräkningsperioder i tidsackumulator s.k. timbank, Akademiska sjukhuset, Region UppsalaÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-10-23
LS2017-0548Remiss regional transportinfrastrukturplan för Västmanlands län 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenAvslutat2017-10-23
LS2017-0547Remiss länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenAvslutat2017-10-23
LS2017-0546Remiss Länsplan 2018-2029 Region DalarnaÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenAvslutat2017-10-23
LS2017-0545Remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, Gävleborgs länÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenAvslutat2017-10-23
LS2017-0544Remiss - Kostnadsränta för kommunerÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-10-20
LS2017-0543Tillsynsmeddelande - Ta del av utredning 2017/052830ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2017-10-20
LS2017-0542Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2017-10-20
LS2017-0541Vårdnadshavares direktåtkomst - SBÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-10-18
LS2017-0540Vårdnadshavares direktåtkomst till Journalen för barn 13 - 18 år - MGÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-10-18
LS2017-0539Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten. Dnr N2017/01927/TSÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2017-10-18
LS2017-0538Fakturor för vårdÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2017-10-12
LS2017-0537Föreläggande mål nr Ä 5133-17 Marginalen Bank ABÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-10-12
LS2017-0536Motion (M) - Digital vård för barn- och ungdomspsykiatriÄrendeStaffan ThoreRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-10-11
LS2017-0535InnovationsmotorerÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2017-10-09
LS2017-0534Val av ny ledamot i Region Uppsalas läkemedelskommittéÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-10-09
LS2017-0533Protest från undersköterskor på Akademiska sjukhuset angående arbetstidsmodellerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-10-09
LS2017-0532Klagomål gällande process kring fiber ÄrendeLovisa NeikterRegionstyrelsenBehandlas2017-10-09
LS2017-0531Lokalt kollektivavtal för Resursen inom Folktandvården, Uppsala länÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-10-09
LS2017-0530Anmälan dataintrång Akademiska sjukhusetÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2017-10-06
LS2017-0529Avtal läkemedel TagrissoÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-10-06
LS2017-0528Avtal läkemedel XeljanzÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-10-06
LS2017-0527Avtal läkemedel OlumiantÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-10-06
LS2017-0526Avtal läkemedel HumiraÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-10-06
LS2017-0525Avtal läkemedel ErelziÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-10-06
LS2017-0524Avtal läkemedel BenepaliÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-10-06
LS2017-0523Avtal läkemedel EnbrelÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-10-06
LS2017-0522Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier 2019-2022ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-10-06
LS2017-0521Brukshälsan AB journalerÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-10-05
LS2017-0520Information om avsiktsförklaring och arbetstidsmodellerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-10-05
LS2017-0519Polisanmälan vid brottÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-10-04
LS2017-0518Inbjudan till Remisskonferens InfrastrukturÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenAvslutat2017-09-29
LS2017-0517HSVO TML (tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg)ÄrendeÅsa DahlénRegionstyrelsenBehandlas2017-09-29
LS2017-0516HSVO Samråd (politiker hälsa, stöd, vård och omsorg)ÄrendeÅsa DahlénRegionstyrelsenAvslutat2017-09-29
LS2017-0515Remiss - Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvårdÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-09-28
LS2017-0514Systemförvaltningsplaner för 2018ÄrendeHeléne BergerusRegionstyrelsenBehandlas2017-09-28
LS2017-0513Interpellation (L) - Om resurser till primärvården ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-27
LS2017-0512Fråga (M) - Angående förslaget att bygga en ny neonatalavdelning på Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-26
LS2017-0511Säkerhetsrådgivarens årsrapport 2016ÄrendeKarin SundbergRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0510Tilläggsavtal 2 avseende samverkansavtal med Region Västmanland och SOS Alarm Sverige, ambulansdirigeringÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0509Interpellation (L) - Om prioriteringar till vårdstyrelsens ordförandeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0508Gemensam nämnd för kunskapsstyrning, justering av avtal och reglementeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0507Avtal konsultstöd personalbortfallÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0506Förlängning avtal läkemedel YervoyÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0505Förlängning avtal läkemedel VyndaqelÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0504Förlängning avtal läkemedel PerjetaÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0503Förlängning avtal läkemedel NucalaÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0502Förlängning avtal läkemedel KadcylaÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0501Förlängning avtal läkemedel PraxbindÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0500Fråga (KD) - När öppnar BUP i Enköping?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0499Fråga (KD) - Blir det några pengar till beroendevård för barn och unga?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0498Yrkande om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 6 a ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0497Begäran om handlingarÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2017-09-22
LS2017-0496Delårsrapport för regionstyrelsens övergripande verksamheterÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2017-09-21
LS2017-0495Avtal Cinqaero, Teva ABÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-09-20
LS2017-0494Angående bidragsgivningen till studieförbund respektive till SISU IdrottsutbildarnaÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2017-09-19
LS2017-0493FinanspolicyÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-09-18
LS2017-0492Placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltningenÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-09-18
LS2017-0491Vårdnadshavares direktåtkomst - AEÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-18
LS2017-0490Ägardirektiv Gamla Uppsala BussÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-09-18
LS2017-0489Bolagsordning Gamla Uppsala BussÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-09-18
LS2017-0488Sammanträdestider för regionstyrelsens personalutskott 2018ÄrendeErica HultRegionstyrelsenAvslutat2017-09-15
LS2017-0487Interpellation (C) - Dags för TBE-vaccination i Uppsala län?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-15
LS2017-0486Interpellation (C) - Finns det ett hinder i de politiska beslutsprocesserna för att ögonmottagningen i Tierp ska återöppna?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-15
LS2017-0485Interpellation - Fråga om vaccin mot Humant papillomvirus (HPV) för pojkarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-14
LS2017-0484Begäran av dokument - riktlinjer för ärendeberedningÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2017-09-13
LS2017-0483Hantering av över- respektive underskott i verksamhetenÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-09-13
LS2017-0482Påkallande av förhandling rörande otillåtet övertidsuttagÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-09-13
LS2017-0481Arkivmyndighetens tillsyn 2016ÄrendeAnne HallvigRegionstyrelsenAvslutat2017-09-13
LS2017-0480Ansökan om utbildningsbidrag från Svea Hovrätts nämndemannaföreningÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2017-09-13
LS2017-0479Interpellation (M) - Om bristen på intensivvårdssjuksköterskor på Akademiska sjukhuset och vilka konsekvenser det fåttÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-13
LS2017-0478Interpellation (M) - Tierps vårdcentrumÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-13
LS2017-0477Fastighetsinvesteringsprocessen Region UppsalaÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2017-09-12
LS2017-0476Landstingets Riktade FoU-medel 2016ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2017-09-12
LS2017-0475Region Uppsalas riktade FoU-medel 2018ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2017-09-12
LS2017-0474Uppföljning av fattade beslut HSFOUU 2017ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2017-09-11
LS2017-0473Sammanträdesdatum för hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet 2018ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2017-09-11
LS2017-0472Resultat av medarbetarenkätenÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2017-09-11
LS2017-0471Remittering av betänkandet SOU 2017:66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordningÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2017-09-11
LS2017-0470Förslag till nya föreskrifter för väg 76, Uppsala länÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenAvslutat2017-09-11
LS2017-0469Munkeby - förvaltning MedControlÄrendeAnette SegerlundRegionstyrelsenBehandlas2017-09-08
LS2017-0468Anmälan av tidigare ej redovisade revisionsberättelser och lekmannarapporter 2016 för Region Uppsalas närstående organisationerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-08
LS2017-0467Tieto - förvaltning Public 360ÄrendeAnette SegerlundRegionstyrelsenBehandlas2017-09-08
LS2017-0466Interpellation (L) - Region Uppsala sämst på ATÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-08
LS2017-0465Polisanmälan avseende misstänkt narkotikabrott ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2017-09-07
LS2017-0464Slutrapport - Region Uppsala hantering av allmänna handlingarÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2017-09-07
LS2017-0463Inför 2018 års löneöversynÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-09-06
LS2017-0462Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till strukturella förändringar i förordning (2008:463) om vissa avgifter till StrålsäkerhetsmyndighetenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-05
LS2017-0461Frågor till landsting och kommunala samverkansorganÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenAvslutat2017-09-04
LS2017-0460Ansökan East central Sweden-Innovative Smart region (ECS-ISR)ÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2017-09-04
LS2017-0459Information om riktlinjer för remittering till diagnostisk undersökningÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2017-09-01
LS2017-0458Yrkande enligt arbetsmiljölagen 6 § 6a med anledning av arbetsmiljöproblem inom akut- och internmedicin, Akademiska sjukhusetÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2017-09-01
LS2017-0457Remiss - Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Ds2017:39ÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-09-01
LS2017-0456Remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenAvslutat2017-08-31
LS2017-0455Gallring av information invånarsidan 1177 Vårdguidens e-tjänsterÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2017-08-31
LS2017-0454Föreläggande - Arbetsmiljöverket mål nr 19599-17ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-08-31
LS2017-0453Remiss om Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenAvslutat2017-08-31
LS2017-0452Föreläggande angående personuppgiftslagen, mål nr 711-17 och 839-17ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2017-08-31
LS2017-0451Vårdnära serviceÄrendePär WestringRegionstyrelsenBehandlas2017-08-30
LS2017-0450Behöver man dö innan man får en tid hos läkare i UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-08-30
LS2017-0449Enkät om lägesbild för kommunernas och landstingens arbete med mottagande av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökandeÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2017-08-29
LS2017-0448Förhandling om kollektivavtal om måltidsuppehåll för Avdelningen för specialiserad hemsjukvård, verksamhetsområde blod- och tumorsjukdomarÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-08-29
LS2017-0447Nationell upphandlingen för barnvaccinÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-08-28
LS2017-0446Whitelake Software Point OyÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-08-28
LS2017-0445Förslag om överföring av kostnadsansvar för vuxenkryckkäppar vid kortvariga behovÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenAvslutat2017-08-28
LS2017-0443Yrkande om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2017-08-25
LS2017-0442Revisionsskrivelse - Granskning av årsredovisningen för 2016ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-08-25
LS2017-0441Felaktig info i JournalÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-08-25
LS2017-0440Avtal Cyamza, Eli Lilly Sweden ABÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-08-24
LS2017-0439Begäran om ersättning för brister i vården perioden 2012 - 2017ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2017-08-23
LS2017-0438Beslut om sekretess - upphandling av analyssvar för mikrobiologisk verksamhetÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-08-22
LS2017-0437KontaktförbudÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-08-18
LS2017-0436Yrkande om åtgärder enligt Arbetstidslagen §19a och Arbetsmiljölagen kap 6 § 6a (Kopplat till ärende CK2014-0395) ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-08-15
LS2017-0435Områdesansvar och regler för listning i primärvårdÄrendeYlva TottmarRegionstyrelsenAvslutat2017-08-11
LS2017-0434Medarbetarpolicy ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-08-11
LS2017-0433Upphandling av patienthotellÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-08-10
LS2017-0431Kungörelse av regionfullmäktiges sammanträden 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-08-07
LS2017-0430Uppföljning av programrådsarbeteÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-08-07
LS2017-0429Ambulansdirigeringsnämnden 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-08-07
LS2017-0428Översyn av förvaltningsorganisationÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2017-08-03
LS2017-0427Enkät kostnadsfri TBE-vaccinering, Dagens MedicinÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenBehandlas2017-07-25
LS2017-0426Regionens investeringsbudgetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-07-20
LS2017-0425Mejlfråga från Alexandra Nilsson, inklusive svar från Annika BrehmerÄrendeHelén FelgerRegionstyrelsenAvslutat2017-07-20
LS2017-0424Handlingsplan för organisering och insatser för förbättrad och mer jämlik hälsa i befolkningen samt en modell för uppföljning av hälsans utveckling och fördelningÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2017-07-20
LS2017-0423Politisk viljeinriktning för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdomÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2017-07-18
LS2017-0422Zykadia, Novartis Sverige AktiebolagÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2017-07-18
LS2017-0421Avtal Ibrance, Pfizer Innovations ABÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-07-18
LS2017-0420Avtal Cyramza, Eli Lilly SwedenÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-07-17
LS2017-0419Invånarärende gällande åtkomst till mottagnings e-tjänsterÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-07-14
LS2017-0418Häva försegling av e-journalÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-07-13
LS2017-0417Motion (C) Verka för bevarande av sjön tämnarenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-07-13
LS2017-0416Begäran om registerutdrag - MASÄrendeRalf OlssonRegionstyrelsenBehandlas2017-07-13
LS2017-0415Ansökan om landstingsbidrag till pensionärsorganisationer 2018ÄrendeCecilia LidénRegionstyrelsenAvslutat2017-07-12
LS2017-0414Projekt Övergripande arkitekturÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenAvslutat2017-07-12
LS2017-0413Certifiering av slingsystem enligt IEC 60118-4ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2017-07-11
LS2017-0412REMISS: Sammanfattande redogörelse för Avesta kommunÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-07-11
LS2017-0411Stöd till föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utvecklingÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2017-07-11
LS2017-0410Remiss av föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-07-11
LS2017-0409Remiss av föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterialÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-07-11
LS2017-0408Utse ombud för JournalenÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-07-10
LS2017-0407Fördelning av medel för att stärka landstingens och regionernas arbete med civilt försvar 2017 ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2017-07-06
LS2017-0406Remiss - Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel SOU2017:29ÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-07-05
LS2017-0405Remiss - Betänkandet Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU2017:60ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-07-05
LS2017-0404Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-07-04
LS2017-0403Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Linn PudasÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenAvslutat2017-07-03
LS2017-0402Remiss från Folkhälsomyndigheten om HPV-vaccination av pojkarÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenBehandlas2017-07-03
LS2017-0401Sammanträdestider 2018 för regionstyrelsen och regionstyrelsens utskottÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-07-01
LS2017-0400Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings - och kompletteringsbelopp för 2018-2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-30
LS2017-0399Remiss av förslag till föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-30
LS2017-0398VäntrumsTV-system regionens husÄrendeCecilia BernhardssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-30
LS2017-0397Förhandlingsframställan avseende brott mot lokalt kollektivavtal om samverkan i samband med beslut om att inrätta en tjänst som biträdande sektionschef vid BUPÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-30
LS2017-0396Skrivelse ang. Uppsala läns landstings upphandling av hotellrum för patienter, anhöriga m.fl. dnr. UPPH2014-0200-1ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-30
LS2017-0395Inrangeringsförhandling (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-29
LS2017-0394Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård SOU2017:48ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-06-29
LS2017-0393Synpunkter på insändare i UNTÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2017-06-28
LS2017-0392Samverkan samt förhandling enligt 38 § MBL avseende upphandling av bemanningstjänster grundutbildade sjuksköterskor (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-27
LS2017-0391Gemensamma kostnämnden 2017 - delårsrapport och årsredovisning ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-26
LS2017-0390Direktupphandling språkutbildningÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-06-26
LS2017-0389Region Skånes handikappolitiska program ÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2017-06-26
LS2017-0388Projektplan - SourcingstrategiÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenBehandlas2017-06-26
LS2017-0387Utse ombud - PGSÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-22
LS2017-0386Beträffande sekretess i sjukvårdenÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2017-06-22
LS2017-0385Fråga till huvudmännen om orsaker till minskat antal portionerÄrendeErica HultRegionstyrelsenAvslutat2017-06-22
LS2017-0384Bemötande av ENA City ABs skrivelse inför avflyttning av Upplandsmuseets kontorslokalerÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-22
LS2017-0383Förhandling om förlängning av uppsagt avtal om flexibel arbetstid - Förlängning till 31 augusti 2018 (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-22
LS2017-0382SV: Yrkande om att Arbetsmiljöverket förelägger Region Uppsala att följa 3 § i ArbetsmiljöförordningenÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2017-06-21
LS2017-0381Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialisttjänstgöringÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-21
LS2017-0380Fråga om orsaker till minskat antal portionerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-21
LS2017-0379Förhandling om lokalt kollektivavtal om måltidsuppehåll för Medicinavdelningen, Lasarettet i Enköping (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-20
LS2017-0378Ersättning för teckenspråkstolk vid akuta uppdrag (DIK)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-20
LS2017-0377Beslut om sekretessÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-20
LS2017-0376Interpellation (KD) - Prioriterade fastighetsinvesteringar?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-20
LS2017-0375Interpellation (KD) - Regional utveckling ÖsthammarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-20
LS2017-0374Interpellation (KD) - Hur svårt kan det vara?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-20
LS2017-0373Återrapportering 2016 av program för uppföljning av privata utförareÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2017-06-20
LS2017-0372SekretessärendeÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-19
LS2017-0371Begäran om förhandling enlig MBL §10ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-19
LS2017-0370Upphandling av hörapparater, begäran om handlingÄrendeChristina SödergrenRegionstyrelsenAvslutat2017-06-19
LS2017-0369Ej tillgång till vård på grund av politiska direktivÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-19
LS2017-0368Revidering av regler för hantering av post/e-post - Region UppsalaÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2017-06-16
LS2017-0367Remiss - Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål SOU2017:50ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2017-06-16
LS2017-0366Apotekare på vårdcentralÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-16
LS2017-0365Remiss gällande turistiskt intressant vägvisning till Loka brunn, Örebro län, Hällefors kommunÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-16
LS2017-0364Remiss - God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild SOU2017:53ÄrendeNina AnundssonRegionstyrelsenAvslutat2017-06-16
LS2017-0363Fråga (M) - Ny lokal för rättspsykiatriÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-16
LS2017-0362Fråga (M) - Handlingsplanen för långsiktig ekonomi i balansÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-16
LS2017-0361Fråga (L) - Stödja barn som har föräldrar i fängelse ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-16
LS2017-0360Länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningarnas uppdragÄrendePierre CondeRegionstyrelsenBehandlas2017-06-15
LS2017-0359Fråga (L) - Ompröva beslutet och handla upp hembesökÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-15
LS2017-0358Begäran om förhandling enl MBL §10ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-15
LS2017-0357Dnr 16/04505 Remiss - Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolornaÄrendeJeanette WetterströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-15
LS2017-0356Remiss av förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-15
LS2017-0355Samarbetsavtal huvudpartner Almedalen 2017ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2017-06-14
LS2017-0354Samrådshandlingar Lilla Ramsjö 2:1ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-14
LS2017-0353Överprövning mål nr 2895-17 gällande upphandling av smågodstransportör, LSU2013-0071ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-13
LS2017-0352Utse ombudÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-13
LS2017-0351Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på enskilda vägen till Forsmarks kraftstation i Uppsala länÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenBehandlas2017-06-12
LS2017-0350Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2017ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-06-12
LS2017-0349Förhandsling om lokalt kollektivavtal om 40 timmars vecka med arbete vissa lätthelgdagar vid Akademiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-12
LS2017-0348Remiss - Delbetänkande För dig och för alla SOU2017:40ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2017-06-09
LS2017-0347Överprövning av upphandling av server, lagring, nätverk dnr UPPH2017-0110ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-08
LS2017-0346Ansökan Clean Tech Challenge Håll UT 2017ÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2017-06-08
LS2017-0345Smart Industri i Östra Mellansverige - delprojekt UppsalaÄrendeShara UnnebergRegionstyrelsenAvslutat2017-06-08
LS2017-0344Lokalt kollektivavtal om Arbetstidsmodeller, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala (Kommunalarbetareförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-08
LS2017-0343Ansökan - Vårdnadshavares direktåtkomst till Journalen för barnÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-08
LS2017-0342Direktåtkomst till Journalen för invånare/barn under 18 årÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-08
LS2017-0341Utse ombudÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-08
LS2017-0340Remiss - Remittering av betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre SOU2017:21ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-06-08
LS2017-0339Anmälan om misstänkt dataintrångÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2017-06-07
LS2017-0338Besök från Arbetsmiljöverket för ärende 2017/029294ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2017-06-07
LS2017-0337Avtal kopiator/MFP A8429770 (Storgatan 27)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-06-07
LS2017-0336Avtal kopiator/MFP A8429901 (Storgatan 27)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-06-07
LS2017-0335Interpellation (M) - Angående vården av prostatacancerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-07
LS2017-0334Anslagsredovisning 2016 RFHL Uppsala länÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2017-06-05
LS2017-0333Interpellation (C) - När får Morgongåvaborna åter en öppen distriktssköterskemottagning?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-05
LS2017-0332Interpellation (M) - Oredan i investeringsprocessen för fastigheterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-05
LS2017-0331Budgetframställan från Region Uppsalas revisorer 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-02
LS2017-0330Jakttider och fällavgifter för älgjakten 2017/2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-02
LS2017-0329Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för tandläkare utbildade utanför EU och EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-06-02
LS2017-0328Interpellation (V) - Är dagens avbokningsregler rimliga?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-02
LS2017-0327Interpellation (M) - Förtjänar inte närvårdsfrågorna en bättre organisation?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-02
LS2017-0326Interpellation (M) - Hur många äldre och multisjuka har sluppit besöka akutmottagningen på Akademiska sjukhuset?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-02
LS2017-0325Rehabiliteringsärenden 2017 - RegionkontoretÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenAvslutat2017-06-01
LS2017-0324Arbete dag före röd dag (Gäller för Regionkontoret)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-01
LS2017-0323SköldkörtelföreningenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-01
LS2017-0322Angående Uppsala Hemläkarjour ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-01
LS2017-0321Motion (V) - Ta ansvar för regionens klimatutsläppÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2017-05-31
LS2017-0320Abonnemangsavtal - TrustcruitÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenAvslutat2017-05-31
LS2017-0319Lokalt kollektivavtal om Arbetstidsmodeller vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-05-30
LS2017-0318Utse ombudÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-30
LS2017-0317Trepartsavtal avseende Rehabmodulen AdatoÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-05-29
LS2017-0316Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för audionomer utbildade utanför EU och EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-05-26
LS2017-0315Ansökan - Utse ombudÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-24
LS2017-0314Avtal mellan Region Uppsala och Tierps kommun avseende NärvårdplatserÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-05-24
LS2017-0313Forum för en inkluderande arbetsmarknadÄrendeShara UnnebergRegionstyrelsenBehandlas2017-05-23
LS2017-0312Tertialrapport 1 2017 Region UppsalaÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-23
LS2017-0311Erfarenhet av vårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-23
LS2017-0310Redovisning av lokalt partistöd - 2016 års utbetalda medelÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-22
LS2017-0309Remiss - Karensavdrag - en mer rättvis självrisk Ds217:18ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2017-05-19
LS2017-0308Begäran om handlingar - 2014/37437ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2017-05-19
LS2017-0307Beredningsgrupp varuförsörjningsnämndenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-18
LS2017-0306Angående skrivelse ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2017-05-18
LS2017-0305Beslut om sekretess - anbud i offentlig upphandlingÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-17
LS2017-0304Ansökan direktåtkomst till Journal för barn 13 - 18 årÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-17
LS2017-0303Avtal gällande sommarjobbande gymnasieelever ÄrendeEric NylénRegionstyrelsenAvslutat2017-05-17
LS2017-0302Motion (L) - Inför en Uppsalamodell - ett blocköverskridande löfte om att skapa sjukvårdens bästa arbetsplatserÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-17
LS2017-0301Utredning förutsättningar för bemanningspool ASÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-05-16
LS2017-0300Motion (L) - Mobil mottagning för vård nära hemmet på små orterÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-05-16
LS2017-0299Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna mm för år 2017ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-05-16
LS2017-0298Direktupphandling utvärdering Klinisk introduktionstjänstÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-05-15
LS2017-0297Remiss - Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 288 i Uppsala länÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenAvslutat2017-05-15
LS2017-0296Uppföljning av handlingsplan ”Från flyktingförläggning till fikarum” ÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-05-15
LS2017-0295Fordonsanskaffning tågÄrendeJohan WadmanRegionstyrelsenAvslutat2017-05-12
LS2017-0294Revidering av Placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltningÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2017-05-10
LS2017-0293Målbild och strategi för effektiv och nära vård år 2030 ÄrendeÅsa HimmelsköldRegionstyrelsenBehandlas2017-05-10
LS2017-0292Ansökan om medgivande att installera repeatersystem i RakelnätetÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-10
LS2017-0291Ansökan Entreprenörskap på riktigt 2017ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-10
LS2017-0290Motion (L) - Öka AT-platserna från 30 till 55ÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenAvslutat2017-05-09
LS2017-0289Revisionsberättelser 2016 för stiftelser förvaltade av regionstyrelsen samt för organisationer där Region Uppsala direkt eller indirekt utser revisorerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-09
LS2017-0288Sjukdomsförebyggande åtgärder 2017ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-05-09
LS2017-0287Förlängd åtkomst till barns journalÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-05-09
LS2017-0286Strålskyddsbokslut för Landstinget i Uppsala län 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-08
LS2017-0285SekretessärendeÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-08
LS2017-0284Remiss - Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvårdenÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-05-08
LS2017-0283AV-utrustning Regionens husÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2017-05-05
LS2017-0282Förteckning över Arkivansvar och arkivredogörare för RegionkontoretÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2017-05-05
LS2017-0281Om sköra äldres munhälsaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-04
LS2017-0280Remiss - Vissa ändringar i läkemedelslagen Ds2017:14ÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-05-04
LS2017-0279Granskning av processen för stora investeringar 2017ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-03
LS2017-0278Samråd Översiktsplan, Knivsta kommunÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2017-05-03
LS2017-0277Lån till Kommunalförbundet Svenskt AmbulansflygÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-05-03
LS2017-0276Överprövning upphandling av neurokirurgiska implantat VF2016-0006ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-03
LS2017-0275Överenskommelse om förlängning av leveransavtal mellan ReadSpeaker AB och Landstinget i Uppsala länÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2017-05-03
LS2017-0274Synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för röntgensjuksköterskor utbildade utanför EU och EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-05-03
LS2017-0273Beslut om utbetalning landstingens krisberedskap 2017 ÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2017-05-03
LS2017-0272Leasingavtal kaffeautomaterÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2017-05-02
LS2017-0271Bidragsansökan från Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse)ÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-28
LS2017-0270Årsredovisning 2016 SamordningsförbundetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-27
LS2017-0269Remiss - Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomarÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-27
LS2017-0268Remiss: Vaccinationsplan vid influensapandemiÄrendeHelena PalmgrenRegionstyrelsenBehandlas2017-04-27
LS2017-0267Remiss - Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning SOU2017:20ÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-26
LS2017-0266Överprövning av upphandling mål nr 1869-17. Avbruten upphandling. ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-26
LS2017-0265Förenklat ansökningsförfarande avseende intrauterina behandlingar samt behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård tillståndsperiod två ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-26
LS2017-0264Fråga (L) - Kommer Region Uppsala att fortsätta att vara näst sämst i landet på AT-platser?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-26
LS2017-0263Utse ombud för direktåtkomst till journalinformationÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-26
LS2017-0262Remiss - Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld SOU2017:5ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2017-04-26
LS2017-0261Detaljplan för Liljegården och vårdcentralen i ÖrsundsbroÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-26
LS2017-0260Överprövning av upphandling Orginalproduktion - avbrytandebeslutÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-25
LS2017-0259Arkivredovisning för RegionkontoretÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2017-04-25
LS2017-0258Borgensåtagande refinansiering reservdelar ReginaÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-04-24
LS2017-0257Region Uppsalas forskningspris 2016ÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-22
LS2017-0256Överprövning i mål nr 5087-16 E - Depona ABÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-21
LS2017-0255Invånarärende synpunktÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-04-21
LS2017-0254Begäran om viteÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-20
LS2017-0253Samordningsförbundet 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-19
LS2017-0252Regionplan och budget 2018-2020ÄrendeKarin LindblomRegionstyrelsenBehandlas2017-04-19
LS2017-0251R7e-arkiv upphandling av exporttjänsterÄrendeMikael HahlinRegionstyrelsenAvslutat2017-04-19
LS2017-0250Åtgärder för att optimera rehabiliteringsprocessenÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenAvslutat2017-04-19
LS2017-0249Webbtidbok, stöd och koordinering för införandeÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-04-19
LS2017-0248InformationsärendenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-18
LS2017-0247Remiss SOU2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknadenÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-04-18
LS2017-0246Yttrande över remissversion Regional utvecklingsstrategi för Örebro länÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2017-04-13
LS2017-0245Inspektion av arkivverksamheten vid Landstingets ledningskontor 2016-05-03ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2017-04-12
LS2017-0244Interpellation (M) - Gällande AT-platserÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-11
LS2017-0243Interpellation (M) - Kommer budget för inhyrd personal att hålla?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-11
LS2017-0242Interpellation (M) - Hur ska ni hantera den innestående övertidsersättningen?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-11
LS2017-0241Regeringsbeslut - Uppdrag att utbetala medel i enlighet med överenskommelsen om kortare väntetider i cancervården 2017ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2017-04-11
LS2017-0240Överprövning i mål nr 1804- 1806-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-11
LS2017-0239Överprövning i mål nr 1802-17, 1803-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-11
LS2017-0238Bestridande av betalningsfristÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-04-10
LS2017-0237Interpellation (L) - Räcker sjukhusspecialisterna?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-07
LS2017-0236Interpellation (L) - Duger cancerrehabiliteringen idag?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-07
LS2017-0235Miljöredovisning 2016ÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-07
LS2017-0234Motion - Regionintern bemanningspool. God arbetsmiljö, färre hyrsjuksköterskorÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2017-04-07
LS2017-0233Medicinsk fotvård i Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-07
LS2017-0232Remiss - Remittering av promemorian Ds2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldreÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-07
LS2017-0231Viljeinriktning om samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region UppsalaÄrendeBirgitta PleijelRegionstyrelsenAvslutat2017-04-06
LS2017-0230Medel för kompetensförsörjningsåtgärderÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-04-06
LS2017-0229Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för arbetsterapeuter utbildade utanför EU och EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-04-04
LS2017-0228Ansökan om visstidspensionÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2017-04-04
LS2017-0227Huvudöverenskommelse om ett fördjupat samarbete för att stödja biobanksinfrastrukturer för hälso- och sjukvård, akademi och näringslivÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2017-04-04
LS2017-0226Begäran om registerutdrag enligt §26, 2017ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2017-04-03
LS2017-0225Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2017 i Gamla Uppsala Buss AB/Uppsala läns trafik AB/AB PrebusÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-03
LS2017-0224Avtal mellan Landstingets ledningskontor, ekonomiavdelningen, och landstingsarkivet om ekonomiska villkor för deponering av arkivÄrendeMikael ForssRegionstyrelsenBehandlas2017-04-03
LS2017-0223Uppföljning av uppdrag inom FoU-områdetÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2017-04-03
LS2017-0222Interpellation (C) - Hur länge får eleverna vänta på hälsoäventyret?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-31
LS2017-0221Region Uppsalas insatser för stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården (professionsmiljarden)ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-03-29
LS2017-0220Godkännande av avstående från besittningsskydd - Fazer Food Services ABÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-29
LS2017-0219Godkännande av avstående från besittningsskydd - Compass Group MedirestÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-29
LS2017-0218Samråd plan för Enköpings stadÄrendeKarin LindebergRegionstyrelsenAvslutat2017-03-29
LS2017-0217Vad är skälet till att Patientkontakt ska läggas ner?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-29
LS2017-0216Ny ledamot i läkemedelskommitténÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-03-28
LS2017-0215Ombildning av kostnämndenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-28
LS2017-0214Projekt Nytt intranätÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2017-03-28
LS2017-0213Interpellation (KD) - Hur mycket lagbrytare är vi?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-27
LS2017-0212ÄrendeberedningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-27
LS2017-0211Överprövning i mål nr 1220-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-24
LS2017-0210Inrätta regionalt exportcenterÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2017-03-24
LS2017-0209Avtal The National Prostate Cancer RegisterÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2017-03-23
LS2017-0208Remiss av Trafikanalys rapport 2017:1 Ny målstyrning för transportpolitikenÄrendeKarin LindebergRegionstyrelsenAvslutat2017-03-23
LS2017-0207Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård 2017-2019ÄrendeMaj SölvesdotterRegionstyrelsenAvslutat2017-03-23
LS2017-0206Förfrågan om uppgifter om landstingsfinansierad tandvårdÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenAvslutat2017-03-22
LS2017-0205Begäran om registerutdrag - ÅAÄrendeRalf OlssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-22
LS2017-0204Överprövning upphandling av vätskebaserad cytologi, dnr UPPH2016-0367ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-21
LS2017-0203Granskning av uppsiktsplikt och ägarstyrning av bolag och stiftelserÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-21
LS2017-0202Fråga om att ändra i intygstextÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-03-21
LS2017-0201CCTV - 7-klöverupphandlingÄrendeChristina SödergrenRegionstyrelsenMakulerat2017-03-21
LS2017-0200Upphandling av läkemedelÄrendeChristina SödergrenRegionstyrelsenAvslutat2017-03-20
LS2017-0199Ålderssänkning från 18 till 16 år gällande åtkomst till Journalen via nätetÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenAvslutat2017-03-20
LS2017-0198Remiss - Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den förslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop 2016/17:106)ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat2017-03-20
LS2017-0197Uppdrag IT-arkitektur i Region UppsalaÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenAvslutat2017-03-17
LS2017-0196Remiss - kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Ds2017:8ÄrendeJeanette WetterströmRegionstyrelsenAvslutat2017-03-17
LS2017-0195Utbetalning av statsbidrag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2017ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2017-03-17
LS2017-0194Oberoende av inhyrd personalÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2017-03-16
LS2017-0193Årsredovisning 2016 AmbulansdirigeringsnämndenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-16
LS2017-0192Riktlinjer för hantering av trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandlingÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2017-03-16
LS2017-0191Utsläpp av lustgas från Akademiska sjukhuset under 2016ÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-15
LS2017-0190HälsoäventyretÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-14
LS2017-0189Mänskliga rättighetsdagarnaÄrendeAnna SjölanderRegionstyrelsenBehandlas2017-03-14
LS2017-0188Nedläggning av akuten Tierp o ÖsthammarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-13
LS2017-0187Deltagande i enkätundersökningÄrendeClaudio Troncoso MunozRegionstyrelsenBehandlas2017-03-13
LS2017-0186Val av justerare, regionstyrelsen och regionfullmäktige 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-09
LS2017-0185Granskning av reglementen och delegationsordningarÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2017-03-09
LS2017-0184Finansiering och betalning för "fakultetsplatser" för tandläkares specialisttjänstgöring år 2017ÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenAvslutat2017-03-09
LS2017-0183Könsneutrala titlarÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenAvslutat2017-03-08
LS2017-0182Invånarärende synpunktÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-03-08
LS2017-0181Invånarärende synpunktÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-03-08
LS2017-0180Ny ordförande och nya ledamöter i läkemedelskommitténÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-03-07
LS2017-0179Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter utbildade utanför EU och EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-03-07
LS2017-0178Reglemente för läkemedelskommittén 2017ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-03-07
LS2017-0177Begäran om förhandling enligt MBL 10 och 64 §ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-03-07
LS2017-0176Avsiktsförklaring Nationellt kliniskt kunskapsstöd ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-03-07
LS2017-0175OrganisationsutredningÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2017-03-06
LS2017-0174Tolkning av regelverk för förtroendevaldas ersättningarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-06
LS2017-0173Länsbarnombudsmannens verksamhetsberättelse 2016 och plan 2017ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat2017-03-06
LS2017-0172Jämställd regional utvecklingÄrendeEmma LennartssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-05
LS2017-0171Förhandling om kollektivavtal om måltidsuppehåll för läkare inom verksamhetsområde thoraxkirurgi och anestesi (UAL)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-03-03
LS2017-0170Förhandling om förlängning av uppsagt avtal om flexibel arbetstid Förlängning till 31 augusti 2017(Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-03-03
LS2017-0169Remiss - Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammetÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-03
LS2017-0168Användaravtal - Regionalt analys- och prognossystem (Raps)ÄrendeAnders BergquistRegionstyrelsenBehandlas2017-03-02
LS2017-0167Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen 2016/031309ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2017-03-02
LS2017-0166Medlemsdialog med Samordningsförbundet Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-01
LS2017-0165Uppdrag Pilot tunna klienterÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenAvslutat2017-03-01
LS2017-0164Remiss av Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/65/EG ÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenAvslutat2017-03-01
LS2017-0163Överprövning av Varuförsörjningens upphandling gällande ögonoperationsmaterial och implantat - mål nr 818-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-01
LS2017-0162Häva förseglingÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-01
LS2017-0161Granskning av budgetprocessenÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-02-28
LS2017-0160Motion (C) - Regional livsmedelsstrategi för Region UppsalaÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-28
LS2017-0159Utlysning till kommuner och landsting om bidrag för utbildning av brobyggare 2018-2019ÄrendeShara UnnebergRegionstyrelsenBehandlas2017-02-28
LS2017-0158Externa mediaförfrågningarÄrendeJakob LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-27
LS2017-0157 Remiss - avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell plan för transportsystemet 2018-2029, TRV 2017/14935ÄrendeRickard EhnRegionstyrelsenAvslutat2017-02-27
LS2017-0156Fastställelse av föredragningslista för hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet 2017ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2017-02-27
LS2017-0155Almunge vårdcentralÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-24
LS2017-0154Miljöprogram 2019-2022ÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-23
LS2017-0153Avsiktsförklaring/Avtal nationell samverkan 1177, IneraÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2017-02-23
LS2017-0152Forum- för hållbar regional tillväxt och attraktionskraftÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-23
LS2017-0151EU-projekt - Health Optimum - Financial audit report (CK2007 - 0429 HO)ÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-02-23
LS2017-0150Granskning av risken för driftstopp i regionens informationssystemÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2017-02-22
LS2017-0149Granskning av upphandlade och ingångna avtal av förbrukningsvarorÄrendeChristina SödergrenRegionstyrelsenAvslutat2017-02-22
LS2017-0148Remissförslag till Regional innovationsstrategi för smart specialiseringÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-22
LS2017-0147Samverkan kring barn och ungdomspsykiatrin - gemensam granskning med kommunerna ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-02-22
LS2017-0146Anvisning för specialfall i JournalenÄrendeAnna WollinRegionstyrelsenAvslutat2017-02-21
LS2017-0145Praktisk tjänstgöring för logopeder med utbildning utanför EU/EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-02-21
LS2017-0144Avisering om verksamhetskontroll helikopterflygplatsÄrendeInga-Britt AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2017-02-21
LS2017-0143Förstudie - KunskapsspridningÄrendeAnders BergquistRegionstyrelsenAvslutat2017-02-21
LS2017-0142Befolkningsprognos 2017ÄrendeAnders BergquistRegionstyrelsenAvslutat2017-02-21
LS2017-0141Utlysning samverkansmedel vård och arbetsgivare för färre sjukskrivnaÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2017-02-21
LS2017-0140Ersättningsfråga, bilsjälvriskÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-02-20
LS2017-0139Dölja information i JournalenÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-02-20
LS2017-0138Praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-02-20
LS2017-0137Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Örebro länÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2017-02-20
LS2017-0136Vårdcentralen i ÖstervålaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-20
LS2017-0135Genusrelaterad budgeteringÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenAvslutat2017-02-20
LS2017-0134Bestridande av telefonräkningÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-02-20
LS2017-0133Samverkansavtal SLL och LUL avseende drift- och applikationsförvaltning av KlippÄrendeJessika AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2017-02-17
LS2017-0132Redovisning av utbetalt statsbidrag för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk 2016ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2017-02-17
LS2017-0131Köpehandling - SKL Företag förvärvar aktier i Inera ABÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-02-17
LS2017-0130Ekonomidirektörsbeslut 2017ÄrendeSanna BergkvistRegionstyrelsenAvslutat2017-02-17
LS2017-0129Initiativ Stoppa barnfetmaÄrendeKarin TrotzigRegionstyrelsenBehandlas2017-02-16
LS2017-0128Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering i cancervårdenÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2017-02-16
LS2017-0127Strategi och åtgärdsprogram - ANDT-L för Uppsala län 2017-2021ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2017-02-15
LS2017-0126Interpellation (KD) - Ordning och reda i välfärdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-15
LS2017-0125Interpellation (KD) - S- och MP-styret i Region Uppsala komplicerar kommunernas bostadsförsörjningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-15
LS2017-0124Stämning mot Akademiska sjukhusetÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2017-02-15
LS2017-0123Avslutning vid regionfullmäktige 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-14
LS2017-0122Upphandling ambulansflygÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-14
LS2017-0121Meddelande om inkommet regeringsuppdrag rörande nivåstrukturering av den högspecialiserade vårdenÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-02-14
LS2017-0120DOM i mål nr 3393-16 LandstingsserviceÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-14
LS2017-0119Fråga (M) - Varför skickas inget svar på remissen trots att Du uppenbarligen ser liknande farhågor som vi?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-14
LS2017-0118Häva förseglingÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-14
LS2017-0117Initiering av ramavtalsupphandlingarÄrendeChristina SödergrenRegionstyrelsenAvslutat2017-02-13
LS2017-0116Landstingsarkivets verksamhetsberättelse 2016ÄrendeAnne HallvigRegionstyrelsenAvslutat2017-02-13
LS2017-0115Fråga (L) - Pågår ett aktivt arbete att ta fram ett miljöprogram för perioden 2019-2022?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-13
LS2017-0114Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2018 ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-13
LS2017-0113Årsrapporter 2016 för regionfullmäktiges beredningarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-13
LS2017-0112Styrelser och nämnders årsredovisningar och verksamhetsberättelser 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-13
LS2017-0111Motion (SD) - Personalparkering vid Akademiska sjukhusetÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-02-13
LS2017-0110Fastställelse av föredragningslistaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-10
LS2017-0109Fråga - Dags att skippa faktureringsavgifterna?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-10
LS2017-0108Minimaria - missbruksverksamhet för barn och unga i Region UppsalaÄrendeAurelia Esther EmiltonRegionstyrelsenAvslutat2017-02-10
LS2017-0107Förhandlingsframställan - ändring av e-postadresserÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-02-09
LS2017-0106Skrivelse Högskolerestauranger ABÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-08
LS2017-0105Remiss i ärende i M2017/00127/Me angående prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av larver av översvämningsmygg i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarkerÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-08
LS2017-0104Överprövning av upphandling i mål nr 560-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-08
LS2017-0103Arbetsmiljöverket inspekterar kunder till bemanningsföretagÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2017-02-08
LS2017-0102Fastställelse av föredragningslista personalutskottet 2017ÄrendeErica HultRegionstyrelsenAvslutat2017-02-08
LS2017-0101Presentation av 1177 Vårdguidens e-tjänster för PRO TierpÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-02-08
LS2017-0100Erik, Karin o Gösta Selanders stiftelseÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-08
LS2017-0099PHM-projektetÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenAvslutat2017-02-07
LS2017-0098Begäran om förhandling gällande brott mot HÖK/ABÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-02-03
LS2017-0097Årsrapport 2016 - beredningen för demokrati, jämställdhet och integrationÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2017-02-03
LS2017-0096Interpellation (M) - Gällande neonatalavdelningenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-03
LS2017-0095Interpellation (M) - Gällande grundbemanning och arbetstidsmodellerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-03
LS2017-0094Interpellation (M) - Gällande digitala hjälpmedelÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-02
LS2017-0093Interpellation (M) - Angående (S)katteförslag som sänker pensionen för vårdens medarbetareÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-02
LS2017-0092Årsredovisning 2016 - Regionstyrelsens övergripande verksamheterÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-02-02
LS2017-0091Kallelser och protokoll regionstyrelsens personalutskott 2017ÄrendeErica HultRegionstyrelsenAvslutat2017-02-02
LS2017-0090Beslut om att avskriva fordringsärendeÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-02
LS2017-0089Överprövning av upphandling i mål nr 470-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-01
LS2017-0088HR-direktörens rapport till personalutskottet 2017ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-02-01
LS2017-0087Lokalt kollektivavtal om att föra tid mellan beräkningsperioder i tidsackumulator s.k. timbank. Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län. Förlängning till den 31 augusti 2017ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-02-01
LS2017-0086Etablering av EHCO-zon i Uppsala länÄrendeAnita HanssonRegionstyrelsenAvslutat2017-01-31
LS2017-0085Tecknande av lokalt kollektivavtal LOK16ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-01-30
LS2017-0084Yttrande i överprövning av upphandling av läkemedel mål nr 5544-16ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0083Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor utbildade utanför EU och EESÄrendeMarianne RutqvistRegionstyrelsenAvslutat2017-01-30
LS2017-0082Kallelser och protokoll hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet 2017ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2017-01-30
LS2017-0081Förslag till översiktsplan Gävle kommun år 2030ÄrendeRickard EhnRegionstyrelsenAvslutat2017-01-30
LS2017-0080Lokalt samråd HSVO Östhammars kommunÄrendeÅsa DahlénRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-01-30
LS2017-0079Lokalt samråd HSVO Älvkarleby kommunÄrendeRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0078Lokalt samråd HSVO Tierps kommunÄrendeÅsa DahlénRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-01-30
LS2017-0077Lokalt samråd HSVO Knivsta kommunÄrendeÅsa DahlénRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-01-30
LS2017-0076Lokalt samråd HSVO Håbo kommunÄrendeÅsa DahlénRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0075Lokalt samråd HSVO, Heby kommunÄrendeÅsa DahlénRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-01-30
LS2017-0074Lokalt Samråd HSVO Enköpings kommunÄrendeÅsa DahlénRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-01-30
LS2017-0073Lokalt samråd HSVO Uppsala kommunÄrendeÅsa DahlénRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0072Beställare av vårdÄrendeÅsa HimmelsköldRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0071Begäran om övertidsuppgifter för 2016ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-01-27
LS2017-0070Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-01-26
LS2017-0069Reglemente för regionrevisionen - Region Uppsala (valperiod 2015-2018)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-25
LS2017-0068Remiss - Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU2017:1ÄrendeKarin LindebergRegionstyrelsenAvslutat2017-01-25
LS2017-0067Remiss - Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet SOU2016:72ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-25
LS2017-0066Policy för hälsofrämjande arbetsplatserÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenAvslutat2017-01-24
LS2017-0065Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-24
LS2017-0064Remiss - Ändringar i läkemedelsverkets föreskrifter om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkningÄrendeAnna BjörklandRegionstyrelsenAvslutat2017-01-24
LS2017-0063Internt andrahandshyresavtalÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-01-24
LS2017-0062Vårdnadshavares direktåtkomst till barns JournalÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-01-24
LS2017-0061Remiss - förslag till ändringar i föreskrifter om donation och tillvaratagande av vävnader och cellerÄrendeAnna BjörklandRegionstyrelsenAvslutat2017-01-24
LS2017-0060Ansökan om utbildningsbidrag - Svea Hovrätts NämndemannaföreningÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2017-01-24
LS2017-0059Interpellation (L)- Vad händer med löftet om stöd till barn i sorg?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-24
LS2017-0058Revisionsplan 2017 för Region Uppsalas revisorerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-24
LS2017-0057Anmälan av interpellationer och frågorÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-23
LS2017-0056Medarbetarundersökning 2016 Landstinget i Uppsala länÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2017-01-23
LS2017-0055Interpellation (M) - Möjliggör ett övertagande av Gamla Uppsala museumÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-23
LS2017-0054Styrelsebeslut från Sveriges kommuner och landsting 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-23
LS2017-0053Interpellation (C) - Vad händer med vårdcentralerna i Alunda och Rasbo? ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-23
LS2017-0052Häva förseglingÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-01-20
LS2017-0051Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östhammars kommunÄrendeKarin LindebergRegionstyrelsenAvslutat2017-01-20
LS2017-0050Laglighetsprövning enligt kommunallagen - revisionskontoretÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2017-01-20
LS2017-0049AnsvarsfrågaÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-01-20
LS2017-0048Remiss av Boverkets rapport 2016:32 En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovetÄrendeKarin LindebergRegionstyrelsenAvslutat2017-01-20
LS2017-0047Överprövning i mål nr 6571-16ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-01-18
LS2017-0046Upphandling av ramavtal för server, lagring och nätverksutrustningÄrendeNiklas MagnussonRegionstyrelsenBehandlas2017-01-18
LS2017-0045Ny neonatalavdelning vid Akademiska sjukhusetÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-01-17
LS2017-0044Miljömedel 2016 Uppföljning - tidigare diarienummer i AIDA var CK 2016-0014ÄrendeZandra FalckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-17
LS2017-0043Miljömedel 2017ÄrendeZandra FalckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-17
LS2017-0042Förhandlingsframställan: Tvisteframställan - ändring av e-postadressernaÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-01-17
LS2017-0041Mellanlänsavtal mellan Region Uppsala och Stockholms läns landstingÄrendeCarina BäckströmRegionstyrelsenBehandlas2017-01-16
LS2017-0040Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslutÄrendeHelén FelgerRegionstyrelsenAvslutat2017-01-16
LS2017-0039Ersättning ägg- och spermiedonatorer, anpassning till rekommendation SKL förbundsstyrelseÄrendeAnna BjörklandRegionstyrelsenAvslutat2017-01-16
LS2017-0038Remiss - Nationell läkemedelslista Ds2016:44ÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-01-16
LS2017-0037Ansökan om ekonomiskt stödÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-01-12
LS2017-0036Remiss - Förslag till föreskrifter om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvård vid utbildning från tredjelandÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-01-11
LS2017-0035Kallelser och protokoll regionfullmäktige 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-11
LS2017-0034Planering och beslut för hållbar utvecklingÄrendeRickard EhnRegionstyrelsenAvslutat2017-01-09
LS2017-0033Avtal mellan Friskhuset och Regionkontoret, Region UppslaÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-01-09
LS2017-0032Fördelning av folkhälsomedel 2017ÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenBehandlas2017-01-05
LS2017-0031Utredning av hjälpmedelsavgifterÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2017-01-05
LS2017-0030Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av länstransportplanen i Södermanlands länÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenAvslutat2017-01-04
LS2017-0029Avtal läkemedel vid Hepatit CÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-01-04
LS2017-0028Beredning av ärenden till regionstyrelsens sammanträden 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-03
LS2017-0027Anmälan av inkomna skrivelser till hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet 2017ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2017-01-03
LS2017-0026Informationer till regionstyrelsens hälso-, sjukvård- och FoUU-utskott 2017ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2017-01-03
LS2017-0025Beredning av motioner vid regionstyrelsens arbetsutskott 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-03
LS2017-0024Remiss - En ny organisation för etikprövning av forskningÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-01-03
LS2017-0023Finansfrågor vid regionstyrelsens arbetsutskott 2017ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-01-03
LS2017-0022Interpellation (C) - Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av problemen inom förlossningsvården?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-02
LS2017-0021Kallelser och protokoll regionstyrelsen 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-02
LS2017-0020Uppföljning av regionstyrelsens givna uppdrag 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-02
LS2017-0019Regleringsbrev/regeringsbeslut 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2017-0018Cirkulär från SKL 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2017-0017IVO-ärenden 2017ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2017-0016Skrivelser för kännedom 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2017-0015Förteckning över ärenden till regionfullmäktige 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2017-0014Uppföljning av regionfullmäktiges givna uppdrag 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2017-0013Attestanter 2017ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2017-0012Styrelser och nämnders interna kontrollplaner 2017ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0011Förteckning över motioner 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2017-0010Regionstyrelsens ordförande informerar 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2017-0009Socialstyrelsen - meddelande 2017ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2017-0008Övrig post 2017ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2017-0007Delegationsbeslut 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2017-0006Kurser och konferenser 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2017-0005Valärenden 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2017-0004Regiondirektörsbeslut 2017ÄrendeDerya GenelRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-01-01
LS2017-0003Direktörsrapporter till regionstyrelsen 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2017-0002Budget 2018ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2017-0001Ekonomirapporter 2017ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-01-01
LS2016-0750Licensavtal för användande Lindelöw & Partners copyrightskyddade material: kompetensbaserad rekrytering (KBR)ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-30
LS2016-0749Meddelande om besöksrestriktionerÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-29
LS2016-0748Uppdrag att administrera ett nationellt sekretariat för regionala bredbandskoordinatorerÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-29
LS2016-0747Uppdrag att stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i arbetet med regionala handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetetÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-29
LS2016-0746Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2016-11-18ÄrendeÅsa DahlénRegionstyrelsenAvslutat2016-12-29
LS2016-0745Ansökan om anslag - RFHLÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-12-28
LS2016-0744Underhållsavtal_Huldra_EVRYÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenAvslutat2016-12-28
LS2016-0743Sogeti - förvaltning DocPlusÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenBehandlas2016-12-28
LS2016-0742Internt andrahandshyresavtalÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2016-12-28
LS2016-0741Statistik gällande JournalenÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2016-12-28
LS2016-0740Ansökan om byte av arbetsgivare p.g.a. verksamhetsövergång, för regionförbundets fack i SKL Pensionsstiftelse ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-28
LS2016-0739Uppdrag respektive erbjudande att förlänga regionala serviceprogram till och med 2020ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-27
LS2016-0738Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens kulturrådÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-27
LS2016-0737Begäran om förhandling enligt MBL 14§ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-12-23
LS2016-0736Ersättningsanspråk - Ekeby hälsocenterÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2016-12-23
LS2016-0735Remiss av betänkandet En svensk flygskatt SOU 2016:83ÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2016-12-22
LS2016-0734Remiss - Miljöprogram för Region Västmanland 2018-2022ÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-21
LS2016-0733Avtal om samverkan kring gemensam e-tjänsteplattformÄrendeAnna-Lena JanssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-20
LS2016-0732Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019 (CK2015-0433)ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2016-12-20
LS2016-0731Årlig uppföljning av LEH för 2016ÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenAvslutat2016-12-20
LS2016-0730Regler för ersättares inkallandeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-12-20
LS2016-0729Bidragsansökan rörande läkemedelsberoendeÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2016-12-20
LS2016-0728Remiss - KOM 815 ändringar i förordningÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-20
LS2016-0727Förvärv av Inera ABÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2016-12-20
LS2016-0726Överenskommelse med Länsstyrelsen Uppsala länÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2016-12-19
LS2016-0725Upphandling av bemanningstjänsterÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-12-19
LS2016-0724Möjlighet till yttrande enligt 17§ förvaltningslagenÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2016-12-19
LS2016-0723Överenskommelse mellan svenska staten och vissa landsting om en resursfördelningsmodell för statens ersättning till landstingen för medverkan i den kliniska forskningenÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-19
LS2016-0722Supercross. Begära in offert från SCB om tillgång till Mona.ÄrendeAnders BergquistRegionstyrelsenAvslutat2016-12-19
LS2016-0721Begäran om utlämnande av e-postkorrespondensÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-12-19
LS2016-0720Samråd om förslag till ny översiktsplan för Håbo kommunÄrendeRickard EhnRegionstyrelsenAvslutat2016-12-19
LS2016-0719Strategi för digital utveckling och e-hälsa i Region UppsalaÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenAvslutat2016-12-18
LS2016-0718Yrkande 6 6a BUP måltidsuppehållÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2016-12-15
LS2016-0717Översiktsplan för södra stadenÄrendeKarin LindebergRegionstyrelsenAvslutat2016-12-15
LS2016-0716Teminologiremiss: Begreppet distanskontakt inom området vårdkontakterÄrendeAnnika TernerRegionstyrelsenAvslutat2016-12-15
LS2016-0715ErsättningsanspråkÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-15
LS2016-0714Granskning av utomlänsintäkterÄrendeMaud SehlstedtRegionstyrelsenAvslutat2016-12-14
LS2016-0713Granskning av landstingets investeringar vid Akademiska sjukhusetÄrendeErica HultRegionstyrelsenAvslutat2016-12-14
LS2016-0712Granskning av landstingets delårsrapport 2016ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-14
LS2016-0711Granskning av pensionskostnaderÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2016-12-14
LS2016-0710Uppsägning av avtal med Stanley Security Sverige ABÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-13
LS2016-0709Förhandlingframställan MBL 14§ (JUSEK)ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-12-12
LS2016-0708Begäran om förhandling - uppsägningÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-12-09
LS2016-0707Information och underrättelse - 5000-K1488776-16ÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-09
LS2016-0706Angående projektet Skandionkliniken i Uppsala och kommunalförbundet Avancerad strålbehandlingÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-09
LS2016-0705Förlängning av överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2014-2016ÄrendeAurelia Esther EmiltonRegionstyrelsenBehandlas2016-12-08
LS2016-0704Förbättring av miljöarbetetÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-12-08
LS2016-0703Framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverkÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2016-12-07
LS2016-0702Konsultavtal - stödtimmar - säkerhetstjänsterÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenAvslutat2016-12-07
LS2016-0701Förhandlingsframställan: TvisteförhandlingÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-12-07
LS2016-0700Sjukresor Heby-VästeråsÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-12-07
LS2016-0699Häva försegling i JournalenÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2016-12-07
LS2016-0698Fråga från anhörigÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-06
LS2016-0697Uppdrag att bistå under det svenska ordförandeskapet i organisationen Vision and Strategies around the Baltic SeaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-12-06
LS2016-0696Ny ledamot i läkemedelskommitténÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-12-02
LS2016-0695Kallelser och protokoll hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet 2016ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2016-12-01
LS2016-0694Remiss - Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimatÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2016-12-01
LS2016-0693Illavarslande utredningsuppdrag - samordning av färdtjänst och sjukresorÄrendeSven Arne ÅsmanRegionstyrelsenAvslutat2016-12-01
LS2016-0692Remiss - Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarnaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-12-01
LS2016-0691Stor oro för hälsoäventyrets situationÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-12-01
LS2016-0690Pilotprojekt inom Primärvården och Lasarettet i Enköping 2017-2018ÄrendeMarianne RutqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-11-30
LS2016-0689Avtal entrémattor Storgatan 27 plan 0ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-11-30
LS2016-0688Svårigheter med att få vård i UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-30
LS2016-0687Fråga (L) - Är den lasarettsanslutna hemsjukvården hotad?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-29
LS2016-0686Fråga (L) - Nya Karolinska hotar intensivvården i UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-29
LS2016-0685Begäran om handlingar - läkemedelsbiverkningarÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-11-29
LS2016-0684Fråga (KD) - Kan du tänka dig återinföra målersättning nu när köerna växer?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-29
LS2016-0683Granskning av IT-relaterade kontrollerÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2016-11-28
LS2016-0682Projekt Windows 10ÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenAvslutat2016-11-28
LS2016-0681Granskning av intern styrning och kontrollÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2016-11-28
LS2016-0680Projekt Breddinförande Mobil åtkomstÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenAvslutat2016-11-28
LS2016-0679Uppdragsavtal, LUL-IneraÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-11-28
LS2016-0678Skrivelse om HälsoäventyretÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-11-25
LS2016-0677Begäran om förhandling enligt MBL 10 och 64§ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-11-25
LS2016-0676Utse ombud för Journalen ÄrendeLars LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-11-25
LS2016-0675Hälso- och sjukvårdsavd, övrig postÄrendeHelén FelgerRegionstyrelsenAvslutat2016-11-24
LS2016-0674Interpellation (C) - Behov av ytterligare direktinläggningsplatser i Tierp?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-24
LS2016-0673Förlängning av förordnandeÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-11-23
LS2016-0672Beslut IT-direktör - Anvisning för informationsklassning för inom Landstinget i Uppsala länÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-11-22
LS2016-0671Förlängning av överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård 2014-2016ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-11-21
LS2016-0670Tillsyn hudmottagningenÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-11-21
LS2016-0669Remiss - Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarnaÄrendeBirgitta PleijelRegionstyrelsenAvslutat2016-11-21
LS2016-0668Ansökan om Centralt Personuppgiftsansvar för nationellt kvalitetsregister, Swedvasc vid Landstinget i Uppsala länÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-11-18
LS2016-0667Interpellation (M) - Vad görs åt oönskad omlistning på vårdcentralerna?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-18
LS2016-0666Interpellation (SD) - om Brukshälsan i SöderforsÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-17
LS2016-0665Synpunkt angående tidningen 1177 VårdguidenÄrendeCecilia BernhardssonRegionstyrelsenAvslutat2016-11-16
LS2016-0664Interpellation (KD) - Vad kommer patientmaten att kosta?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-16
LS2016-0663Remiss - Betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund SOU2016:69ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-16
LS2016-0662Interpellation (C) - Hur går det med fossilbränslefria ambulanser?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-16
LS2016-0661Interpellation (C) - När får man åka till vården på kallelsen?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-16
LS2016-0660Remissyttrande angående (SOU 2016:41) Hur står det till med den personliga integritetenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-15
LS2016-0659Landstingets revisorers anlitande av sakkunnigt biträdeÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-11-15
LS2016-0658Suicidpreventivt arbeteÄrendeAurelia Esther EmiltonRegionstyrelsenBehandlas2016-11-15
LS2016-0657Granskning av personal- och kompetensförsörjningÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-11-15
LS2016-0656Interpellation (M) - angående den sk tänkta region svealandÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-15
LS2016-0655Inrangeringsförhandling avseende övergång av verksamheten från Regionförbundet till Region UppsalaÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-11-14
LS2016-0654Lokalt kollektivavtal om att föra tid mellan beräkningsperioder i tidsackumulator s.k. timbank, Akademiska sjukhuset, landstinget i Uppsala länÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-11-14
LS2016-0653Interpellation (C) - Ojämställd sjukskrivningsprocessÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-14
LS2016-0652Intyg för praktisk tjänstgöring för läkare utbildade utanför EU och EESÄrendeMarianne RutqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-11-14
LS2016-0651Motion (M) - Gör det enklare för patienten att jämföra vårdÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-11
LS2016-0650Motion (M) - ProstatacancerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-11
LS2016-0649Motion (M) - Gör det möjligt att avsäga sig pappersutskickÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenAvslutat2016-11-11
LS2016-0648Remiss - Införande av rotavirusvaccination i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barnÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenAvslutat2016-11-11
LS2016-0647Remiss - SOU2016:4 Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdragetÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-11-10
LS2016-0646Regional samverkansstruktur inom område hälsa, stöd, vård och omsorg ÄrendePär WestringRegionstyrelsenBehandlas2016-11-10
LS2016-0645Upphävande av anställningsstoppÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-11-10
LS2016-0644Interpellation (C) - När kommer Östervåla vårdcentral att kunna flytta in i permanenta lokalerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-10
LS2016-0643Motion (M) - Angående införande av AHSÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-10
LS2016-0642Upphandling av mobiltelefonerÄrendeNiklas MagnussonRegionstyrelsenAvslutat2016-11-09
LS2016-0641Ansökan omställningsstödÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-09
LS2016-0640Boländernas vårdcentralÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-11-09
LS2016-0639Motion (M) - Upphandling av BUP för Norduppland och EnköpingÄrendeStaffan ThoreRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-11-09
LS2016-0638Begäran om arbetsgivarintygÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-09
LS2016-0637Remiss - Begäran om yttrande - 6500-2016ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-11-08
LS2016-0636Interpellation (M) - Hur många vårdplatser är stängda per dag?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-08
LS2016-0635Rekommendation och bedömningsunderlag om screening för cystisk fibrosÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-11-07
LS2016-0634Integrerat och systematiserat likabehandlings- och mångfaldsarbeteÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenAvslutat2016-11-07
LS2016-0633MBL 10§ förhandling ALARM ambulansförbundetÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-11-07
LS2016-0632Centrala förtroendemannakostnader - fördelning för förtroendemannaorganisationen 2017ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-11-02
LS2016-0631Fråga (SD) om folkomröstningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-02
LS2016-0630Utredning om förutsättningar för linjetrafik vid Akademiska sjukhusetÄrendeJohan WadmanRegionstyrelsenAvslutat2016-11-02
LS2016-0629Uppföljning av nuvarande zon- och biljettstrukturÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-02
LS2016-0628Revision av patientsäkerhet och avvikelsehanteringÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-11-02
LS2016-0627Bidrag till handikapporganisationer och HSOÄrendeCecilia LidénRegionstyrelsenAvslutat2016-11-02
LS2016-0626Ansökan om bidrag till pensionärsorganisationer 2017ÄrendeCecilia LidénRegionstyrelsenAvslutat2016-11-02
LS2016-0625Gallring av IMx, RoS och PASÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-01
LS2016-0624Minnesanteckningar rörande bildande av Region SvealandÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2016-11-01
LS2016-0623Samarbete gällande Sjukvårdens larmcentralÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-11-01
LS2016-0622Landstingsövergripande analys 2018-2020ÄrendeAnn HammarstrandRegionstyrelsenAvslutat2016-11-01
LS2016-0621Skyddsombudsstopp enligt 6 kap 7 § arbetsmiljölagenÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-11-01
LS2016-0620Remiss - Nya föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbeteÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-10-27
LS2016-0619Remiss - Förslag till nya avgiftsnivåer i förordning om vissa avgifter till StrålsäkerhetsmyndighetenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-26
LS2016-0618Initiering av upphandling läkemedelsförsörjningÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-10-26
LS2016-0617Folktandvård ÖsthammarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-24
LS2016-0616Hjärtats barnmorskemottagning och framtidÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-24
LS2016-0615Terminologiremiss: Begrepp inom patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbeteÄrendeAnnika TernerRegionstyrelsenAvslutat2016-10-21
LS2016-0614Uppföljning av SKLs rekommendationerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-21
LS2016-0613Förfrågan om journalåtkomst för tonåring.ÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2016-10-21
LS2016-0612Häva försegling av JournalenÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2016-10-21
LS2016-0611Överklagande av beslut om allmänna handlingar (UPPH2014-141-17)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-10-19
LS2016-0610Remiss - förslag till nya föreskrifter om avstängning från blodgivning pga zikavirus samt ändring av föreskrifter om blodverksamhetÄrendeHelena PalmgrenRegionstyrelsenAvslutat2016-10-19
LS2016-0609Ledningssystem för arbetsmiljöÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-18
LS2016-0608Enkät om asyl- och flyktingmottagande i landsting och regionerÄrendePierre HoudetRegionstyrelsenAvslutat2016-10-18
LS2016-0607PersonalärendeÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2016-10-17
LS2016-0606HyresavtalÄrendeLars Olof FagerströmRegionstyrelsenAvslutat2016-10-17
LS2016-0605Makulerat, ärendet felregistrerat, tillhör UPPH2016-0342ÄrendeAnna HarryssonRegionstyrelsenAvslutat2016-10-17
LS2016-0604Landstingets arbete mot HepatitÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-10-17
LS2016-0603Hälsofrämjandepriset 2016ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-10-14
LS2016-0602Möjligheten till AT-tjänstgöring på ÅlandÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-13
LS2016-0601Angående bidrag till barn som är i behov av glasögonÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-12
LS2016-0600Remiss angående förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter - HSLF-FS 2016:34ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-10-12
LS2016-0599Socialt Recruit - lediga jobbapplikationÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2016-10-11
LS2016-0598Ramöverenskommelse med MSI (CK2014-0026)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-10-11
LS2016-0597Överenskommelse 2015 mellan MSI och ekonomiavdelningen (CK2015-0037)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-10-11
LS2016-0596Landstinget i Uppsala län Medarbetarundersökning 2015 (CK2016-0045)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-10-11
LS2016-0595Ramöverenskommelse mellan MSI och KommunikationsavdelningenÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2016-10-11
LS2016-0594Debatt angående fasaderna på den byggnad vid resecentrumÄrendeDerya GenelRegionstyrelsenAvslutat2016-10-11
LS2016-0593Avtal och reglemente avseende Gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsade hälso- och sjukvård ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-10-10
LS2016-0592Överenskommelse avseende Regionalt forum samt samrådsorganÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenBehandlas2016-10-10
LS2016-0591Remiss - Screening förmaksflimmer i syfte att förebygga strokeÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-10-10
LS2016-0590Intyg om lämplighet - SITHS RAÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-10-10
LS2016-0589Tilläggsavtal lokalvård - damsugning av mattorÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-10-09
LS2016-0588Nationell för öppna prioriteringar - yttrande - UppsalaÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-10-06
LS2016-0587Diskussion om kvalitetsdataÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-06
LS2016-0586Intresseanmälan för asylsjukvårdsplattformÄrendePierre HoudetRegionstyrelsenAvslutat2016-10-06
LS2016-0585Laglighetsprövning enligt kommunallagenÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-10-06
LS2016-0584Överenskommelse om distribution av smittskyddssubventionÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-10-06
LS2016-0583Upphandling av konsulter inom informations- och kommunikationsteknik (CK 2015-0492)ÄrendeNiklas MagnussonRegionstyrelsenAvslutat2016-10-05
LS2016-0582Ramverk för JournalenÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenBehandlas2016-10-05
LS2016-0581Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2016 - Verksamhetsplan, budget, delårsrapport och årsredovisningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-05
LS2016-0580Förfrågan från svtÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-10-05
LS2016-0579Sammanträdestider för landstingsstyrelsens personalutskott 2017ÄrendeErica HultRegionstyrelsenAvslutat2016-10-04
LS2016-0578Närvårdssamverkan med Enköpings kommunÄrendeChristianne SimsonRegionstyrelsenBehandlas2016-10-03
LS2016-0577Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-03
LS2016-0576Kostnadsfria preventivmedel inom läkemedelsförmånen för unga (CK2015-0531)ÄrendeAnna Karin LidehällRegionstyrelsenAvslutat2016-10-02
LS2016-0575Hyresavtal Uniflow Regionens husÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-09-30
LS2016-0574Avtal PostNord hämtning och lämning av post Storgatan 27ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2016-09-30
LS2016-0573Akuten på AkademiskaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-30
LS2016-0572Samverkan mellan SUF-kunskapscentrum och landsting/regioner i Uppsala Örebro sjukvårdsregionÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-09-30
LS2016-0571Hantera anställning (B.R.) ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-09-29
LS2016-0570Medicinhistoriskt stipendium 2016 ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-29
LS2016-0569Kungörelse av landstingsfullmäktiges sammanträdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-29
LS2016-0568Parkeringsavtal Centralgaraget - två fasta platser fr.o.m. 2016-09-23 för TIB och hyrbilÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-09-28
LS2016-0567Leasingavtal varuautomaterÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-09-28
LS2016-0566Utlämnande av patientjournalÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-09-28
LS2016-0565Jämförelse - kunskapsunderlag för Landstinget i Uppsala län med Informationsspecifikation för levnadsvanor från SocialstyrelsenÄrendeRegionstyrelsenAvslutat2016-09-27
LS2016-0564Ny tjänst "bärbar pc"ÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenAvslutat2016-09-27
LS2016-0563Försäkringskassan - kort för identifiering och behörighetskontrollÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-09-27
LS2016-0562Avtal för övertagande av sjukvårdsteametÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2016-09-26
LS2016-0561Överenskommelse med SKL - utlåning av personalÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-09-26
LS2016-0560Motion (L) - Kunskap är makt. Inrätta en enhet för omvärldsanalys, metodutveckling och utvärderingÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-22
LS2016-0559Begäran om registerutdrag ÅAÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-09-21
LS2016-0558Begäran om information enligt 26§ personuppgiftslagenÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-09-20
LS2016-0557Lokalt kollektivavtal om schablon för jourkompensationsredovisning för läkare inom verksamhetsområde Kirurgi, Akademiska sjukhusetÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-09-20
LS2016-0556Quit Diabetes Konceptet för behandling av typ 2-diabetesÄrendeAnnika BrehmerRegionstyrelsenAvslutat2016-09-20
LS2016-0555Avtal RCC Väst och LUL för anslutning till och användning av NKCx processregistret (Cytburken)ÄrendeYlva TottmarRegionstyrelsenAvslutat2016-09-19
LS2016-0554Fråga: Är vårdval inom mödravården värt att bevara?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-19
LS2016-0553Remiss - Strategi ANDT-L Uppsala länÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-09-16
LS2016-0552Revidering av regelverk för bisysslorÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-09-16
LS2016-0551Sammanträdestider för landstingsstyrelsens personalutskott 2016ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionstyrelsenAvslutat2016-09-16
LS2016-0550Pensionsriktlinje Region UppsalaÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-09-16
LS2016-0549Registreringsbevis StiftelseÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2016-09-16
LS2016-0548Dataintrång - EAÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-09-16
LS2016-0547Remiss avseende slutbetänkande Till sista utposten - en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle SOU2016:54ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2016-09-16
LS2016-0546Medlemskap i stockholmsregionens EuropaföreningÄrendeAndrew MetcalfeRegionstyrelsenBehandlas2016-09-15
LS2016-0545Ambulans i KnivstaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-15
LS2016-0544Tvisteförhandling - brott mot Samverkansavtalet, MBL o AMLÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-09-14
LS2016-0543Delårsrapport 2016 för landstingsstyrelsens övergripande verksamheterÄrendeDiana BrisenbornRegionstyrelsenAvslutat2016-09-13
LS2016-0542Skrivelse angående remitteringsrättÄrendeAnnika BrehmerRegionstyrelsenAvslutat2016-09-13
LS2016-0541Revisionsskrivelse, REV2016-0024ÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-09-13
LS2016-0540Anmälan av tidigare ej redovisade revisionsberättelser och lekmannarapporter 2015 för landstingsstyrelsens närstående organisationerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-12
LS2016-0539Information om planerad organisationsförändringÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-09-12
LS2016-0538Registrering av livsmedelsanläggning samt beslut om avgift för registrering för EldarenÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-09-10
LS2016-0537Regionstyrelsens delegationsordningÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-09-09
LS2016-0536Interpellation (M) - Om medarbetarbrist vid de landstingsdrivna vårdcentralernaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0535Interpellation (M) - Väntetider till vårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0534Interpellation (M) - Är dagens organisation verkligen tydlig?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0533Interpellation (M) - Hur ska Börje Wennberg lösa det här då?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0532Interpellation (M) - Dåliga resultat för landstingets AT-utbildningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0531Interpellation (M) - När kommer vårdköerna att minska?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0530Interpellation (M) - Om BUP i Östhammar, Tierp och EnköpingÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0529ÖgonmottagningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0528Avsiktsförklaring om samverkan mellan Landstinget i Uppsala län och Region Örebro län gällande universitetssjukvårdenÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenBehandlas2016-09-08
LS2016-0527Interpellation (KD) - Hur ska fler vaccineras och färre dö i influensa?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0526Antagande av förfrågningsunderlag för upphandling av datorerÄrendeNiklas MagnussonRegionstyrelsenAvslutat2016-09-07
LS2016-0525Förslag till Uppsala kommuns landsbygdsprogramÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-06
LS2016-0524Utredning med anledning av Cosmic-avbrottetÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-09-06
LS2016-0523Remissyttrande "Mer flyg och bostäder"ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2016-09-05
LS2016-0522Ökade kostnader kopplat till ökad invandringÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-09-05
LS2016-0521Införskaffande av strålkanon vid Akademiska sjukhusetÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-09-05
LS2016-0520Begäran om handlingarÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2016-09-05
LS2016-0519Hälsoäventyrets framtidÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-02
LS2016-0518Registreringsbevis från BolagsverketÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-09-02
LS2016-0517Ansökan om statsmedel för vävnadsverksamhet på grund av merkostnader för införandet av cell- och vävnadslagenÄrendeAnna BjörklandRegionstyrelsenAvslutat2016-09-02
LS2016-0516Rasbo och Alunda vårdcentraler i fokusÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-02
LS2016-0515Ingånget justerat Aktieägaravtal med tillhörande handlingarÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-09-01
LS2016-0514Interpellation (C) - Ökade besparingen på psykiatrin köerna?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-01
LS2016-0513Beslut IT-direktör - Datorkonton i LULÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-09-01
LS2016-0512Beslut It-direktör - Regelverk för användarkonto till externa personerÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-09-01
LS2016-0511Systemförvaltningsplaner för 2017ÄrendeHeléne BergerusRegionstyrelsenBehandlas2016-08-31
LS2016-0510Remiss - Driftsformer för universitetssjukhus Ds2016:28ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2016-08-31
LS2016-0509Remiss - Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Ds2016:29ÄrendeMarie JohanssonRegionstyrelsenAvslutat2016-08-31
LS2016-0508Motion (V) - Se över hela systemet med patientavgifterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-30
LS2016-0507Projektdirektiv Upphandling av läkemedelsförsörjning (CK..)ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-08-30
LS2016-0506PsykiatriÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-30
LS2016-0505Landstingets riktade FoU-medel 2017ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2016-08-30
LS2016-0504Interpellation - (C) -Distriktssköterskemottagningen i MorgongåvaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-29
LS2016-0503Hjärtkirurgi på barn och ungdomar som rikssjukvårdÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-26
LS2016-0502Lokalt kollektivavtal om BEAÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-08-25
LS2016-0501Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - LOK 16ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-08-25
LS2016-0500Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslutÄrendeHelén FelgerRegionstyrelsenAvslutat2016-08-25
LS2016-0499Tillsyn - patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4§ och 6kap. 2§ patientdatalagen (CK2013-0226)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-08-24
LS2016-0498Motion (KD) - Inför äldrevårdcentralerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-24
LS2016-0497Avtal för parkeringsplatser i Centralgaraget - EldarenÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-08-23
LS2016-0496SAS Institute AB - Premium Support Services Agreement 2016-06-15--2017-12-31ÄrendeKerstin HögbergRegionstyrelsenAvslutat2016-08-23
LS2016-0495Remiss - LandsbygdsprogrammetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-22
LS2016-0494Psykiatrin. Det blev som jag trodde!ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-22
LS2016-0493Inrangeringsförhandling avseende övergång av verksamhet i Uppsala kommuns utbildningsförvaltning till Uppsala läns landsting, Akademiska sjukhusetÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-08-19
LS2016-0492Motion (L) - Inför blåljuspsykiatri: förstärk den psykiatriska akutvårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-19
LS2016-0491Nyttjanderättsavtal gällande källkodÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-08-19
LS2016-0490Initiativ beredningen för äldre och funktionshinderfrågor, SeniorguideÄrendeKarin TrotzigRegionstyrelsenBehandlas2016-08-18
LS2016-0489Svar: PrimärvårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-17
LS2016-0488Överläggning rörande otillåtna stridsåtgärder i form av kollektiva uppsägningar och Vårdförbundets aktiviteter för att förhindra dessaÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-08-17
LS2016-0487Avtal gällande sommarjobbande gymnasieelever 2016ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-08-16
LS2016-0486Lokalt kollektivavtal gällande tillsvidare fr om 1 september 2016 avseende årsarbetstid för verksamheten vid Wiks slott inom förvaltningen Kultur och BildningÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-08-16
LS2016-0485Beredning för barn och unga - KönsstympningÄrendeKarin TrotzigRegionstyrelsenBehandlas2016-08-16
LS2016-0484Förhandling avseende omräkning av pensionÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-08-15
LS2016-0483Svar: Varför får inte diabetiker åka ambulans?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-15
LS2016-0482Brev om ST-betalord 2016ÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenAvslutat2016-08-15
LS2016-0481Underrättelse - Möjlighet att lämna synpunkter IVO 8.2-29427/2015-7 (CK2016-0213)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-08-12
LS2016-0480Nivåstrukturering av vårdenÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-08-11
LS2016-0479Bekräftelse på mottagen uppsägning av larmutrustning Slottgränd 1 (CK2014-0074)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-08-11
LS2016-0478Sammanträdestider för landstingsstyrelsens utskott för hälso-, sjukvård- och FOUU-frågor 2017ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2016-08-11
LS2016-0477Begäran om ersättning av Uppsala LandstingÄrendeAnnika BrehmerRegionstyrelsenAvslutat2016-08-11
LS2016-0476Överenskommelse om ersättning för arbetstid inom nationellt projekt för organdonationÄrendeAnna BjörklandRegionstyrelsenBehandlas2016-08-08
LS2016-0475Gemensamma kostnämnden 2016 - delårsrapport och årsredovisningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-07
LS2016-0474Uppföljning av landstingsfullmäktiges givna uppdrag 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-07
LS2016-0473Uppföljning av landstingsstyrelsens givna uppdrag 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-07
LS2016-0472Fråga till råden angående nya regionindelningenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-05
LS2016-0471Godkännande av i MÄLAB beslutade priser för pendlarbiljetterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-04
LS2016-0470Samverkansnämnden i Uppsala-Örebroregionen - budget för gemensamma verksamheter 2017ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-08-03
LS2016-0469Ansvariga politiker AkademiskaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-03
LS2016-0468Anmälan gällande betalningÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-08-02
LS2016-0467Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktigeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenMakulerat2016-07-27
LS2016-0466SynpunkterÄrendeRegionstyrelsenAvslutat2016-07-26
LS2016-0465PatientanmälanÄrendeBörje WennbergRegionstyrelsenAvslutat2016-07-26
LS2016-0464Motion (M) - Inför enhetstaxa för landstinget Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-07-22
LS2016-0463Motion (M) - Inför månadsvis fakturering för landstinget Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-07-22
LS2016-0462Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOLÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-07-20
LS2016-0461KommunikationÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-07-15
LS2016-0460Remiss: Upphävande av allmänna råd om vaccination mot influensaÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenAvslutat2016-07-14
LS2016-0459Remiss: upphävande av allmänna råd om vaccination mot pneumokockerÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenAvslutat2016-07-14
LS2016-0458Remiss - Remisspromemorian Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärandeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-07-13
LS2016-0457Remiss - Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-07-12
LS2016-0456Vårdförbundet yrkar att förhandlingarna om arbetstidsmodellerna vid Akademiska sjukhuset återupptasÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-07-07
LS2016-0455Samarbetsavtal avseende Klipp 3.0 mellan Uppsala läns Landsting, Uppsala universitet och Uppsala kommunÄrendeJessika AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-07-05
LS2016-0454Samarbetsavtal avseende Klipp 3.0 mellan LUL, UU och UKÄrendeJessika AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-07-05
LS2016-0453Beslut om korttidsboende som ej verkställs. Samordning landsting-kommunÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-07-04
LS2016-0452Remiss med förslag om ändring angående vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvårdenÄrendeAnna BjörklandRegionstyrelsenAvslutat2016-07-04
LS2016-0451Svar över vilka åtgärder som vidtagit angående stora investeringarÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-07-04
LS2016-0450Avvikelser från externa vårdgivareÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-07-04
LS2016-0449Avtal vattenkylare EldarenÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-07-01
LS2016-0448DataintrångÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-07-01
LS2016-0447Avropsavtal konsulter - särskild fördelningsnyckelÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-07-01
LS2016-0446Förslag till detaljplan för DP357 Del av snesholm 1:16 Morgongåva tätortÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-07-01
LS2016-0445Remiss om förordningsändringar i anledning av kommissionens direktiv 2015/565 om ändring av direktiv 2006/86/EG vad gäller vissa tekniska krav för kodning av mänskliga vävnader och cellerÄrendeAnna BjörklandRegionstyrelsenAvslutat2016-07-01
LS2016-0444Information om krav på riktlinjer för remittering till diagnostisk undersökningÄrendeLars Olof FagerströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-30
LS2016-0443Begäran om allmänna handlingarÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-06-29
LS2016-0442Initiativ angående tillgång till tolkÄrendeKarin TrotzigRegionstyrelsenBehandlas2016-06-29
LS2016-0441Remiss - Förslag till ändring av TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingarÄrendeJonatan DahlkvistRegionstyrelsenBehandlas2016-06-28
LS2016-0440Nationell psykiatrisatsning 2016ÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-06-28
LS2016-0439Regional närvårdssamverkan 2016-2018 ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat2016-06-28
LS2016-0438Närvårdssamverkan med Östhammars kommun 2016-2018 ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-06-28
LS2016-0437Närvårdssamverkan med Älvkarleby kommun 2016-2018 ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-06-28
LS2016-0436Närvårdssamverkan med Uppsala kommun 2016-2018 ÄrendeAurelia Esther EmiltonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-28
LS2016-0435Närvårdssamverkan med Tierps kommun 2016-2018 ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-06-28
LS2016-0434Närvårdssamverkan med Knivsta kommun 2016-2018 ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-06-28
LS2016-0433Närvårdssamverkan med Håbo kommun 2016-2018ÄrendeChristianne SimsonRegionstyrelsenBehandlas2016-06-28
LS2016-0432Närvårdssamverkan med Heby kommun 2016-2018ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-06-28
LS2016-0431Närvårdssamverkan med Enköpings kommun 2016-2018 ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-06-28
LS2016-0430Begäran om yttrande över enkät - ögonmottagningenÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2016-06-28
LS2016-0429Angående planerad fusion mellan Apoteksamariten AB och Admenta Sweden ABÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-28
LS2016-0428Förhandling om lokalt kollektivavtal om schablon för jourkompensationsredovisning för läkare inom verksamhetsområde Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-27
LS2016-0427Förändringar i LMA om mottagande av asylsökandeÄrendePierre HoudetRegionstyrelsenAvslutat2016-06-27
LS2016-0426Svar på patientfrågorÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat2016-06-27
LS2016-0425Förstärkning av verksamhetsområde psykiatri - Vägledda grupperÄrendeChristianne SimsonRegionstyrelsenBehandlas2016-06-27
LS2016-0424Indikatorer för generell krisberedskapÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2016-06-23
LS2016-0423Remiss - Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barnÄrendePierre HoudetRegionstyrelsenAvslutat2016-06-23
LS2016-0422Avtal kaffeautomater Eldaren 14 stÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-23
LS2016-0421Sammanträdestider 2017 för landstingsstyrelsenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-22
LS2016-0420Sammanträdestider 2017 och 2018 för landstingsfullmäktigeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-22
LS2016-0419Förstudie inför eventuell upphandling av ny HR-systemlösning (CK2015-0213)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-22
LS2016-0418Tilläggskapital LÖF 2017ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2016-06-22
LS2016-0417Initiering av upphandling av IT-stöd för förmånsportalÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-22
LS2016-0416Motion (L) - Angående Geriatriskt centrumÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-06-22
LS2016-0415Dom i patientens kommentarÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-06-22
LS2016-0414Uppsägning av städavtal med anledning av flyttÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-21
LS2016-0413Tjänstgöring nattetidÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-21
LS2016-0412Remiss: Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och ungaÄrendePierre HoudetRegionstyrelsenAvslutat2016-06-21
LS2016-0411Anmälan avseende Uppsala VaccinationsbyråÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat2016-06-21
LS2016-0410Förslag om vaktveckaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-21
LS2016-0409Strandad förhandling om ny arbetstidsmodell ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-21
LS2016-0408Misstänkt lönediskriminering av kvinnliga läkareÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-20
LS2016-0407Styrelseprotokoll AB TransitioÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-20
LS2016-0406Remiss: Kunskapsstöd och rekommendationer om plötslig oväntat död hos spädbarnÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-06-17
LS2016-0405Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2016ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-17
LS2016-0404Videokonferens och besparingarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-17
LS2016-0403Inbjudan att söka tillstånd att utföra rikssjukvård inom området viss avancerad barn- och ungdomkirurgiÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-17
LS2016-0402Motion (L) - Miljoner att spara, barn att skydda: vaccinera alla nyfödda med rotavirusÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-16
LS2016-0401Fråga (M) - Har programarbetet för ny vårdcentral och folktandvård i Östervåla gått rätt till?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-15
LS2016-0400Sammanhållet asyl- och integrationsmottagande ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenMakulerat2016-06-15
LS2016-0399Vässa psykiatrinÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-15
LS2016-0398Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om statens bidrag för kostnader för läkemedelsförmåner för år 2016ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-15
LS2016-0397Kartläggning ungdomsmottagningar, Sveriges Kommuner och LandstingÄrendeYlva TottmarRegionstyrelsenAvslutat2016-06-15
LS2016-0396Teckningsrätt i banker och plusgiro samt undertecknande av lån och medelsplaceringar ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2016-06-15
LS2016-0395Yrkande om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6§6 a med anledning av upphandling av kärvande nycklarÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2016-06-15
LS2016-0394Arbetsgivarpolitiskt programÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-14
LS2016-0393Fråga (KD) - Är bassängen på Samariterhemmet en politisk icke-fråga?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-14
LS2016-0392Fråga (KD) - 20 miljoner kronors frågan?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-14
LS2016-0391RFR, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen ÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-14
LS2016-0390Överklagande av beslut ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-06-14
LS2016-0389Remiss - Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och cellerÄrendeAnna BjörklandRegionstyrelsenAvslutat2016-06-14
LS2016-0388Riksgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogramÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-14
LS2016-0387Dom i ärendet "Tillsyn enligt personuppgiftslagen" - ombudsfunktion (CK2014-0051)ÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenAvslutat2016-06-14
LS2016-0386Betalningsförbindelse KASÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-14
LS2016-0385Rekommendation till Sveriges kommuner och landsting om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrningÄrendeJohanna WoltjerRegionstyrelsenBehandlas2016-06-14
LS2016-0384Förhandling avseende kollektivavtal om avsteg från arbetstidslagen avseende begränsning av övertid vid landstingets resurscentrumÄrendeJohannes IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-13
LS2016-0383Förhandling om kollektivavtal om måltidsuppehåll för Östhammars vårdcentral, Primärvården, Landstinget i Uppsala länÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-13
LS2016-0382Inrangeringsförhandling inför beslut om övergång av verksamhet enligt § 6b LAS av verksamhet vid Riksteatern i Uppsala län till Kultur och Bildning, Landstinget i Uppsala län (blivande Region Uppsala)ÄrendeJohannes IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-13
LS2016-0381Leveranser av arkivmaterial för 2016 o 2017ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2016-06-13
LS2016-0380Remiss - Gemensam rutin för avvikelsehanteringÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-13
LS2016-0379Regionbildning och miljöfrågor - AktörsanalysÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2016-06-10
LS2016-0378Avtal med Pro Sourcia AB gällande översyn av Landstinget i Uppsala läns inköpsorganisationÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionstyrelsenAvslutat2016-06-10
LS2016-0377FelÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionstyrelsenMakulerat2016-06-10
LS2016-0376It-konsulter för kalkyleringsverktyget ProdacapoÄrendeKerstin HögbergRegionstyrelsenAvslutat2016-06-10
LS2016-03757 krav för en bättre studentstadÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-10
LS2016-0374Fastighetsunderhåll - Styr (UPPH2016-0001)ÄrendePeter SahlstedtRegionstyrelsenMakulerat2016-06-10
LS2016-0373Jakttider för älg jaktåret 2016/2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-10
LS2016-0372Tvisteförhandling - brott mot samverkan MBL och AMLÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-09
LS2016-0371Tillstånd att bedriva behandling av barn med cochleaimplantatÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-09
LS2016-0370Remiss - längre bussarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-09
LS2016-0369Budgetframställan för landstingets revisorer 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-09
LS2016-0368Förhandling om kollektivavtal om måltidsuppehåll för Larmcentralen inom verksamhetsområde Ambulanssjukvård vid Akademiska sjukhusetÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-08
LS2016-0367Samordning och dimensionering av AT och STÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-08
LS2016-0366Remiss - Revidering förbundsordning SamordningsförbundetÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-06-08
LS2016-0365Remiss - Framtida inriktning för färdtjänsten TN2014-0463ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-08
LS2016-0364Interpellation (L) - Om personalbemanningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-08
LS2016-0363Interpellation (M) - Gamla Uppsala är en enorm internationell resurs för besöksnäringen som inte har tagits tillvaraÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-07
LS2016-0362Begäran om registerutdragÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-06-07
LS2016-0361Remiss av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-07
LS2016-0360Remiss nya föreskrifter om läkemedelshanteringÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-06-07
LS2016-0359Remiss angående riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-03
LS2016-0358Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:5ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-02
LS2016-0357Anmodan att komma in med förslag på nya ledamöter och ersättare till Regionala etikprövningsnämnden för perioden 2017-2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-02
LS2016-0356Landstingets riktade FoU-medel 2015 (CK2014-0299)ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2016-06-02
LS2016-0355Motion (L) - Om stöd till kroniska sjuka barn och deras familjer ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-06-01
LS2016-0354Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-01
LS2016-0353Tvisteförhandling - brott mot samverkan och MBL, Akademiska sjukhusetÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-01
LS2016-0352Tvisteförhandling - deltagande i facklig information, PrimärvårdenÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-01
LS2016-0351Remiss avseende förslag om föreskrifter om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikationÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-01
LS2016-0350Närvård: politisk viljeinriktning och prioriterade aktiviteter 2017ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat2016-05-31
LS2016-0349Samverkan mellan SUF-Kunskapscentrum och landsting/regioner i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-05-31
LS2016-0348Granskning av landstingets årsredovisning 2015ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-31
LS2016-0347Avtal kopiator/MFP A8245178 (Storgatan 27)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-05-31
LS2016-0346Avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter inom hälso- och sjukvård, institutionen för hälsovetenskaper, HV, Örebro universitet och Landstinget i Uppsala län - ArbetsterapeutprogrammetÄrendeJessika AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-30
LS2016-0345Avtal om verksamhetsförlagd utbildning inom utbildningar i vård- och farmaci 2015-2017ÄrendeJessika AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-30
LS2016-0344Upphandling av bevakningstjänsterÄrendeAnders ÖstmanRegionstyrelsenAvslutat2016-05-30
LS2016-0343Engagemangsbesked AB TransitioÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2016-05-30
LS2016-0342Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2016-05-30
LS2016-0341Kartläggning av ungdomsmottagningarÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-27
LS2016-0340Beslut och rekvisition för utbetalning av medel för krisberedskapsuppgifterÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2016-05-26
LS2016-0339Förhandling, byte semesterdagstillägg mot lediga dagar (CK2015-0481)ÄrendeJohannes IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-25
LS2016-0338Hyresgästanpassning av inhyrda lokaler till Akademiska Sjukhuset för Biobank, Uppsala Clinical Research Center, Kliniskt träningscenter samt laboratorium för mikrobiologi ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-25
LS2016-0337Tvisteframställan - rutin för delgivning av inspektionsmeddelande ArbetsmiljöverketÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2016-05-25
LS2016-0336Ny vårdcentral och folktandvård i ÖstervålaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-25
LS2016-0335Inspektionsmeddelande - 2016/22851ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2016-05-24
LS2016-0334Angående arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden rörande arbetsställen inom landstinget i Uppsala länÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2016-05-24
LS2016-0333DOM- Svea Hovrätt förlikning (CK2015-0358)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-23
LS2016-0332Inspektionsmeddelande - 2016/023593ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2016-05-23
LS2016-0331Inspektionsmeddelande - 2016/024109ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2016-05-23
LS2016-0330Assisterad befruktning för ensamstående kvinnorÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-05-23
LS2016-0329Bristande kompetens/omsorg och uppföljning samt samordning mellan olika kompetenserÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-23
LS2016-0328Revision av patientsäkerhet och avvikelsehantering vid landstingetÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-21
LS2016-0327Landstingets riktade FoU-medel 2014 (CK2013-0305)ÄrendeMaria GrayRegionstyrelsenBehandlas2016-05-20
LS2016-0326Remiss - Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökandeÄrendePierre HoudetRegionstyrelsenAvslutat2016-05-19
LS2016-0325Remiss - Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningarÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-19
LS2016-0324Utställning av förslag till ny översiktsplan 23 maj - 31 augusti 2016 - Östhammars kommunÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-19
LS2016-0323 Support och underhåll SAP Business Objects via Comparex Sweden ABÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionstyrelsenAvslutat2016-05-19
LS2016-0322Tvisteförhandling - brott mot HÖK, AB Ob-ersättning (CK2016-0161)ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-05-18
LS2016-0321Förslag till ny översiktsplan för Uppsala kommunÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-18
LS2016-0320Remiss - Mer flyg och bostäderÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-18
LS2016-0319Motionssvar nollvision för vårdskadorÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-18
LS2016-0318Rekrytering av kommunikatör till KISA-projektetÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2016-05-17
LS2016-0317Avtal om förstudie för nytt intranät med Accigo AB ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2016-05-17
LS2016-0316Landstingets hantering av övertid (CK2014-0395)ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-05-17
LS2016-0315FriskvårdÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-17
LS2016-0314Agresso - landstingets ekonomi- och inköpssystem från Unit4 Business World (CK2014-0068)ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-16
LS2016-0313Forskningsmedel för 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-16
LS2016-0312Remiss - Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövningÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-16
LS2016-0311Sustains (CK2012-0190)ÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenBehandlas2016-05-16
LS2016-0310Landstingsstyrelsens övergripande verksamheters exkl. Finansverksamheten tertialrapport 2016-04ÄrendeDiana BrisenbornRegionstyrelsenAvslutat2016-05-16
LS2016-0309Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Adoptionscentrum 2015-2019 (HSS2014-0085)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-05-13
LS2016-0308Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Friluftsfrämjandet 2015-2019 (HSS2014-0086)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-05-13
LS2016-0307Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med NTF 2015-2019 (HSS2014-0084)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-05-13
LS2016-0306Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Röda Korset 2015-2019 (HSS2014-0088)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0305Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med SISU Idrottsutbildarna 2015-2019 (HSS2014-0087)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-05-13
LS2016-0304Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Upplands Idrottsförbund 2014-2018 (HSS2013-0236)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-05-13
LS2016-0303Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Uppsala läns nykterhetsförbund 2015-2019 (HSS2014-0089)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-05-13
LS2016-0302Politisk viljeinriktning för vård och omsorg vid demenssjukdom (CK2015-0117).ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0301Implementering av reviderat vårdprogram för demenssjukvård och länsgemensam riktlinje (HSS2015-0130).ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0300EIT Health samt InnoLIFE (CK2015-0267 och CK20154-0410)ÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0299Avtal om verksamhetsförlagd utbildning för dietistprogrammet på Uppsala universitet 2015-2017 (CK2015-0108)ÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0298Avtal om användning av kliniskt träningscentrum för studerande vid Uppsala universitet (CK2015-0345)ÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0297Framtagande av innovationsstrategi för Landstinget i Uppsala län (CK2015-0082)ÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0296Strategi för kompetensutveckling och utbildning för Region UppsalaÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0295Regelverk och bidragsregler för landstingets pensionärsråd ÄrendeCecilia LidénRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0294Fråga till Huvudmännen om orsaker till minskat antal portionerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0293Kurser och konferenser 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0292Motion (M) - Folkomröstning avseende storregionÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0291Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet, samt remiss avseende förslag på nationell och regional nivåstrukturering av sex åtgärder inom cancerområdetÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0290Avtal it externa parter (CK2015-0277)ÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0289Rekrytering Hälso och sjukvårdsdirektörÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0288Motion (L) - Om kostnadsfritt HPV-vaccin till samtliga unga människorÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0287Regional utvecklingsstrategi för Uppsala länÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-05-13
LS2016-0286Sverigeronden - Läkarförbundet vill träffas.....ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2016-05-12
LS2016-0285Mellanlänsavtal mellan Landstinget i Uppsala län och Region Gävleborg (CK2016-0113)ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-05-12
LS2016-0284Expediering av socialnämndens beslut § 232ÄrendeYlva TottmarRegionstyrelsenAvslutat2016-05-12
LS2016-0283Kallelse till årsstämma för Mälardalstrafik MÄLAB ABÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-12
LS2016-0282Inför patient- och närståendeutbildningar (CK2013-0252ÄrendeLars Olof FagerströmRegionstyrelsenAvslutat2016-05-12
LS2016-0281Vidgat folkhälsouppdrag för Upplandsstiftelsen (CK2014-0431)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-12
LS2016-0280Regeringsbeslut 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-12
LS2016-0279Granskning av ändamålsenlig användning av kvalitetsregisterÄrendeAnna Karin LidehällRegionstyrelsenAvslutat2016-05-12
LS2016-0278Ansvarsfördelning avseende trådlösa nätverk (CK2016-0191)ÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-05-11
LS2016-0277Motion (L) - Återinför vårdbiträdetÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-11
LS2016-0276Uppdragsutbildning hjärtsvikt och astma/KOLÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-05-11
LS2016-0275Reglemente för läkemedelskommittén ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-05-11
LS2016-0274Ersättning med anledning av behandlingsskada CB (CK2006-0342)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-11
LS2016-0273Inkommen skrivelse M-L HÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-11
LS2016-0272Hävning av avtal - Software Point AB (CK2015-0465)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-11
LS2016-0271IVO - Inspektionen för vård och omsorg 37159 (CK2016-0126ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-11
LS2016-0270Uppsägning av avtal Prostalund AB (CK2016-0192)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-11
LS2016-0269Protokoll, bolagÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-10
LS2016-0268Motion (M) - Minska läkemedelsberoendet i vårt landstingÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-05-10
LS2016-0267Framtagande av funktionshinderpolitiskt program (CK2016-0031)ÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-10
LS2016-0266Systematisk analys och uppf av indikatorer för landstingets arbete med kroniska sjukdomar(HSS2015-0221)ÄrendeClaudio Troncoso MunozRegionstyrelsenMakulerat2016-05-10
LS2016-0265Nationell patientenkät 2015-2018 (HSS2015-0152)ÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-10
LS2016-0264Protokoll LS personalutskott 2016 (CK2016-0057)ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionstyrelsenAvslutat2016-05-10
LS2016-0263Inbjudan att ansöka om tillstånd att bedriva viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvård (CK2015-0288)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0262Anmälan om befarat dataintrång (CK2015-0024)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0261Anmälan om befarat dataintrång - NE (CK2015-0062)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0260Anmälan om misstänkt dataintrång - ACB (CK2015-0101)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0259Uppsägning av uppdragsarbete - vårdhunden Livia samt boken om vårdhunden Livia (CK2015-0296 och CK2015-0159)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0258Kommunalförbundet Svensk luftambulans (CK2015-0300)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0257Kontroll av inloggningar i patientjournal - GH (CK2015-0313)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0256Stämning angående skadestånd för dataintrång - JR (CK2015-0358)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0255Anmälan om misstänkt dataintrång - GH (CK2015-0448)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0254Omhändertagande av journalhandlingar för avlidna patienter (CK2016-0034)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0253Begäran om utlämnande av allmän handling (CK2016-0036)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0252Information i enlighet med §26 i personuppgiftslagen (CK2016-0176)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0251Remiss - Betänkandet Låt fler forma framtiden! SOU2016:5 (CK2016-0215)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0250Slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap - SOU2016:11 (CK2016-0223)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0249Genomförande av smågodstransportörÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0248Genomförande av förrådshissarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0247Genomförande av Rudbecklaboratoriets förnyelse (CK2014-0313)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0246Renovering av F13 garagetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0245Borgensåtagande för finansiering av bussar till AB Gamla Uppsala BussÄrendeMikael ForssRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0244Sjukdomsförebyggande åtgärder 2016ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0243Motion (M) - Inrätta årskort på UL/SLÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0242Motion (M) - Inrätta akutmottagning för våldtagnaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0241Motion (M) - Etablera samarbete med Experio LabÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0240Remiss - Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfallÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0239Sprinkler och övriga säkerhetshöjande åtgärder av Östhammars sjukhus (CK2014-0273)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-06
LS2016-0238Sprinkler och övriga säkerhetshöjande åtgärder av Lasarettet i Enköping (CK2014-0366)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-06
LS2016-0237Styrelser och nämnders interna kontrollplaner 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-06
LS2016-0236Riktlinjer för landstingets förtjänstteckenÄrendeJohannes IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-06
LS2016-0235Trafikförsörjningsprogram Stockholms länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-04
LS2016-0234Förslag till ny detaljplan för DP357 Del av Snesholm 1:16 Morgongåva tätortÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-04
LS2016-0233Utrustningsinvesteringar i J-huset, B11 och B14ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-04
LS2016-0232Rekommendation om avgift vid behandling på SkandionklinikenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-03
LS2016-0231Investeringsprocessen vid fastighetsinvesteringarÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-03
LS2016-0230Angående vårdcentral Alunda/RasboÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-03
LS2016-0229Fastighetsutvecklingsplan för Region Uppsala (CK2014-0383)ÄrendeThomas ThunblomRegionstyrelsenBehandlas2016-05-03
LS2016-0228Regionbildning i Uppsala län (CK2015-0090)ÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenAvslutat2016-05-03
LS2016-0227Införandeprojekt av dokumenthanteringssystemet DocPlus (CK2014-0091)ÄrendeJosefin HaraldssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-03
LS2016-0226Rekrytering av förvaltningsdirektör, LandstingsserviceÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-05-03
LS2016-0225Rättspsykiatrisk vård (CK2015-0149)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-03
LS2016-0224Insemination av ensamstående- initiativärendeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-02
LS2016-0223Förhandling om lokalt kollektivavtal om schablon för jourkompensationsredovisning för kardiologläkare inom verksamhetsområde Kardiologi och Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhusetÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-05-02
LS2016-0222Strålskyddsbokslut för landstinget i Uppsala län 2015 (CK2015-0304)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-02
LS2016-0221Varför inga svar?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-02
LS2016-0220Remiss - Kunskapsstöd med rekommendationer om minskade fosterrörelserÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-05-02
LS2016-0219Överenskommelse om hantering av arvodeÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-28
LS2016-0218Läkarsituationen vid Fjärdhundra vårdcentralÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-28
LS2016-0217Korrespondens med ArbetsmiljöverketÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-28
LS2016-0216Enkät kommuner, landsting, regionerÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-27
LS2016-0215Förhandling avseende ersättningsnivåer - arbetstidsmodeller (CK2014-0292)ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-27
LS2016-0214Uppsägning av kollektivavtal om arbetstidsmodeller - Vårdförbundet (CK2014-0314)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-27
LS2016-0213Motion (C) - Medborgardialog och folkvaldaÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-27
LS2016-0212Förhandling om kollektivavtal om måltidsuppehåll för Larmcentralen inom verksamhetsområde Ambulanssjukvård vid Akademiska sjukhusetÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-27
LS2016-0211Differentierande intygÄrendeBirgitta PleijelRegionstyrelsenAvslutat2016-04-27
LS2016-0210Resurser till gravidaÄrendeYlva TottmarRegionstyrelsenAvslutat2016-04-27
LS2016-0209Utlysning om möjlighet att ansöka om bidrag för utbildning av brobyggareÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-27
LS2016-0208Ogiltigförklaring av uppsägning, PrimärvårdenÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-27
LS2016-0207Väckt ärende - Behandling av trauma från krig, våld, förtryck och tortyr (HSS2015-0207)ÄrendePierre HoudetRegionstyrelsenAvslutat2016-04-27
LS2016-0206Utökad finansiering av Upplandsstiftelsen ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0205Tvisteförhandling - brott mot LAS, AML och AFS, Akademiska sjukhusetÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0204Redovisning av lokalt partistöd - 2015 års utbetalda medel (CK 2014-0272)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0203Remiss - Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafikÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0202Fråga (M) - Bli möjligt att köpa årsbiljett på de sträckor det idag inte är möjligt?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0201Fråga (M) - Vidta för att säkerställa goda förbindelser till Gamla UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0200Fråga (M) - Stolt över att flygresorna ökar kraftigtÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0199Fråga (M) - Avsikt att höja parkeringsavgifterna ytterligare?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0198Fråga (M) - Underlätta för de som önskar kontakta vården genom att utveckla chattfunktion i fler verksamheter inom vården?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0197Fråga (M) - Rimligt att först fatta beslut i en fråga och sedan ta reda på konsekvenserna?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0196Fråga (V) ang. utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-25
LS2016-0195Begäran om yttrande - 1964-2016ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-25
LS2016-0194Motion - Det behövs fler sjukvårdstolkar (CK2015-0170)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-25
LS2016-0193Avtal med Securitas angående hyra av larmutrustning (CK 2014-0074)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-22
LS2016-0192Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod 2015-2018) - Revidering (CK 2014-0396)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-22
LS2016-0191Centrala förtroendemannakostnader - fördelning för förtroendemannaorganisationen 2016 (CK 2015-0489)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-22
LS2016-0190Plan för intern kontroll 2016 - landstingsstyrelsen och landstingets ledningskontor (CK2015-0551)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-22
LS2016-0189Årsrapport 2015 - beredningen för demokrati, jämställdhet och integration (CK 2016-0181)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-22
LS2016-0188Nominering av ledamöter i centrum för forskning om funktionshinderÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-22
LS2016-0187Förhandling om lokalt kollektivavtal om måltidsuppehåll för Intensivvårdsavdelningen, Lasarettet i Enköping (Vårdförbundet)ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-22
LS2016-0186Politisk viljeinriktning för hjärtsjukvård (CK2016-0168)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-21
LS2016-0185Inomhusproblem ingång 24, byggnad A9ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-21
LS2016-0184Granskning av landstingets styrning av primärvårdenÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2016-04-21
LS2016-0183Beredningen för Äldre och funktionshinderfrågor (CK2016-0135)ÄrendeKarin TrotzigRegionstyrelsenAvslutat2016-04-20
LS2016-0182Beredningen för barn och unga (CK2016-0122)ÄrendeKarin TrotzigRegionstyrelsenAvslutat2016-04-20
LS2016-0181Publicering av samtliga värdeöverföringar till hälsoorganisationerÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-20
LS2016-0180Lokaler för Uppsala folkhögskola (CK2015-0430)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-19
LS2016-0179Utbyggnad av kylcentral vid Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-19
LS2016-0178Försäljning av fastigheten Luthagen 15:2 (CK2014-0052)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-19
LS2016-0177Remiss - Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-19
LS2016-0176Remiss - Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller - ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus?ÄrendeAnnika BrehmerRegionstyrelsenAvslutat2016-04-19
LS2016-0175Motion (M) - Chattfunktion inom psykiatrinÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-18
LS2016-0174Angående sommarjobbÄrendeEric NylénRegionstyrelsenAvslutat2016-04-18
LS2016-0173Fråga (C) - Ang vårdcentralen i ÖstervålaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-18
LS2016-0172Motion (L) - Strategi för ökad tandhälsa, minskat vårdbehov och klokare resursanvändningÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenAvslutat2016-04-15
LS2016-0171Protestlistor - Rasbo vårdcentralÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-15
LS2016-0170Årsrapport informationssäkerhet 2015ÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-15
LS2016-0169Motion (L) - Ett helhetsgrepp mot äldres undernäringÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-04-15
LS2016-0168Avtal kopiator/MFP A8225078 (Storgatan 27)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-15
LS2016-0167Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget (CK2013-0334)ÄrendeAnn HammarstrandRegionstyrelsenAvslutat2016-04-14
LS2016-0166Kontorslokaler för landstingets ledningsfunktioner (CK2012-0394)ÄrendeLars Olof FagerströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-14
LS2016-0165Stadsbussdepå (CK2013-0336)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-14
LS2016-0164Organisationsöversyn (CK2014-0443)ÄrendeLars Olof FagerströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-14
LS2016-0163Nytt ärendehanteringssystem och diarium (CK2014-0275)ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2016-04-14
LS2016-0162Försäljning av fastigheterna på Slottsgränd (CK2015-0344)ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-04-14
LS2016-0161Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-14
LS2016-0160Interpellation (V) - ArbetsmiljöÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-13
LS2016-0159Delegationsbeslut av landstingsdirektören 2016 (CK2016-0112)ÄrendeDerya GenelRegionstyrelsenAvslutat2016-04-13
LS2016-0158Årsredovisningar 2015 för stiftelser förvaltade av landstingsstyrelsenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-13
LS2016-0157Uppgifter om patientnämndenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-13
LS2016-0156Motion (C) - Nysatsning på specialistmottagningar för ögon- och öronpatienter vid Tierps vårdcentrum (CK2015-0184)ÄrendeNina AnundssonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0155Motion (L) - Öppna arbetslivet. Funktionsnedsättning ska inte begränsa (CK2015-0220)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0154Chefspolicy för Landstinget i Uppsala län (CK2015-0399)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0153Strategi och handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner inom Region Uppsala ÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0152Granskning av användbarheten hos olika applikationer i landstingets informationssystem (CK2015-0593)ÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0151Granskning avseende närvårdsarbetet i Uppsala län (CK2016-0119)ÄrendeCecilia UllerydRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0150Patientmatsituationen vid Akademiska sjukhuset (CK2014-0426)ÄrendeThomas ThunblomRegionstyrelsenBehandlas2016-04-12
LS2016-0149Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet för barn vuxna och äldre inom folktandvårdens verksamhet (CK2015-0592)ÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0148Uppföljning av tidigare genomförd granskning av effektiv läkemedelsanvändning hos gruppen 80 år och äldre (CK2016-0591) ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0147Interpellation (V) - Om att jämställdhetsintegrera landstinget i Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0146Inera – avtal 2016ÄrendeLouise ArodénRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0145Samråd om ÖMS 2050 - samverkan och planering i östra MellansverigeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-11
LS2016-0144Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Rufs 2050ÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-11
LS2016-0143Motion (M) - Bemötandeombud på länets sjukhusÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2016-04-11
LS2016-0142Motion (M) - Möjliggör för digitala möten mellan patient/vårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-11
LS2016-0141Motion (M) - Möjliggör Facetimesamtal för 1177 vårdguidenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-11
LS2016-0140Inför SMS-livräddareÄrendeMaj SölvesdotterRegionstyrelsenBehandlas2016-04-11
LS2016-0139Stöd och hjälp till vuxna med ställningstaganden till vård, omsorg och forskning ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-10
LS2016-0138Fråga patienten – Nya perspektiv i klagomål och tillsyn ÄrendeMarie-Charlotte StenbornRegionstyrelsenAvslutat2016-04-10
LS2016-0137Sprinkler och övriga säkerhetshöjande åtgärder av Tierps vårdcentral (CK2014-0274)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-10
LS2016-0136Patientsäkerhetsberättelse för Landstinget i Uppsala län, 2015 (CK 2016-0185)ÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-10
LS2016-0135Länsbarnombudsmannens verksamhetsberättelse 2015 och plan 2016 ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat2016-04-10
LS2016-0134Medlemskap i nätverket ”Mötesplats Relation” ÄrendeCaroline StrömbäckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2016-04-10
LS2016-0133Region Uppsalas policy och handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter,2018-2020 ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat2016-04-10
LS2016-0132Motion (M) - Digitala vårdcentraler (CK2015-0249)ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2016-04-08
LS2016-0131Motion Tandvårdens roll i arbetet gällande våld mot barn och i nära relationer (CK2014-0427)ÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenAvslutat2016-04-08
LS2016-0130Avveckling av avgiften för screening – gynekologisk hälsokontrollÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2016-04-08
LS2016-0129Närvårdsarbetet i landstinget (CK 2016-0143)ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenAvslutat2016-04-08
LS2016-0128Bidrag för glasögon till barn och unga (CK2015-0225)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-08
LS2016-0127Motion (SD) - Om tillsättande av en distriktssköterska i MorgongåvaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-08
LS2016-0126TYKO övning 29 april 2016ÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2016-04-07
LS2016-0125Lokalt kollektivavtal gällande övertid utöver 200 timmar för 2015 (vårdförbundet)ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-07
LS2016-0124Lokalt kollektivavtal gällande övertid utöver 200 timmar för 2015ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-07
LS2016-0123Motion (M) - Minska läkemedelsberoendet i vårt landstingÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-04-07
LS2016-0122Finansfrågor vid landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016 (CK2016-0148)ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2016-04-07
LS2016-0121Draftit huvudlicens HR avdelningen, Landstingets ledningskontorÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-07
LS2016-0120Interpellation (KD) - Hur gör vi föräldragrupperna relevanta?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-07
LS2016-0119Likvidation av RegionförbundetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-06
LS2016-0118Förslag till nytt utredningsalternativ 5ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-06
LS2016-0117Säkerställ korrekta upphandlingar ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0116Mer patienttid och mindre administration (CK2015-0248)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0115Betänkandena Ersättning för sk dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård SOU2014:78 och Översyn av ersättning till kommuner och landsting för sk dold mervärdesskatt SOU2015:93 (CK2016-0100)ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0114Granskning av uppföljning och kvalitetssäkring av redovisningen 2015 (CK201-0102)ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0113Landstingets i Uppsala län forskningspris 2015ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0112REMISS 2016-02-24 - Begäran om yttrande Dnr 7296-2015 (CK2016-0175)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0111Hävning av avtal - krav på ersättningÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0110Läkemedelskommittén 2016ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0109Säkerhetsrådgivarens årsrapport 2015ÄrendeKarin SundbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0108Interpellation (L) - Vad händer med stödet till barn i sorg?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0107Delegationsbeslut LS Ordförande (CK2016-0025)ÄrendeIngrid LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0106Förhandling om kollektivavtal om måltidsuppehåll för sjuksköterskor inom specialistansluten hemsjukvård, SAH Norduppland, Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala länÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-04
LS2016-0105Regeringsbeslut - Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen om kortare väntetider i cancervården 2016ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-04-04
LS2016-0104Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvård 2016-2018ÄrendeMaj SölvesdotterRegionstyrelsenMakulerat2016-04-01
LS2016-0103Svar till Konkurrensverket gällande journalhanteringssystem ÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-01
LS2016-0102Angående skadestånd - mål nr T1200-16ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-01
LS2016-0101Kallelser och protokoll landstingsstyrelsen 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0100Avtal kaffemaskiner 16-0004737 (CK2014-0354)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0099Avtal kaffemaskin 16-0004736 (CK2014-0353)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0098Avtal skrivbordskopiator/MFP A8203123 (upphandlingen) (CK2015-0541)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0097Avtal kopiator/MFP A8155052 Storgatan 27 (CK2015-0341)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0096Avtal frankeringsmaskin Neepost 102937.221450 (Smittskyddsenheten) (CK2015-0340)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2016-03-31
LS2016-0095Avtal kopiator/MFP A8147443 (Storgatan 27) (CK2015-0253)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0094Avtal kopiator/MFP A8128191 (Storgatan 27) (CK2015-0183)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0093Avtal kopiator/MFP A8126380 (Storgatan 27) (CK2015-0138)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0092Avtal Kopiator/MFP A8105457 Storgatan 27 (CK2015-0038)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0091Avtal kopiator/MFP Fackliga A8093206 (CK2014-0418)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0090Avtal kopiator/MFP Smittskyddsenheten A8089326 (CK2014-0417)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0089Avtal kopiator/MFP A8089330 Storgatan 27 (CK2014-0416)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0088Tilläggsavtal städ Konferenscentrum (UPPH2008-0005) (CK2014-0381)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0087Avtal entrémattor Konferenscentrum Slottsgränd 1 (CK2014-0360)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0086Avtal entrémattor Slottsgränd 2A (CK2014-0359)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0085Avtal entrémattor Slottsgränd 2C (CK2014-0358)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0084Avtal kaffemaskin 517580 Merrild Professional Sweden AB (CK2014-0357) ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0083Remiss avseende betänkande Effektiv vård SOU 2016:2ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0082Projektet KISAÄrendeMarianne RutqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-03-30
LS2016-0081Granskning att cancervården bedrivs på ett ändamålsenligt och ur jämlikhetsperspektiv tillfredställande sätt.ÄrendeAnnika BrehmerRegionstyrelsenAvslutat2016-03-30
LS2016-0080FörmaksflimmerÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-03-30
LS2016-0079Anslag om hjälpmedel för diabetes typ 1 i UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-30
LS2016-0078Motion: Alla yrkesgrupper behöves för att utveckla sjukvården (CK2015-0036) ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-29
LS2016-0077Remiss avseende förslag om upphävande av SOSFS 2000:9 (CK2015-0329)ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-29
LS2016-0076Motion (L) - Om undersköterskors kompetens och kompetenshöjning (CK2015-0392) ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2016-03-29
LS2016-0075Remiss - Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux CK2015-0595 ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-29
LS2016-0074Varför ställer inte Landstingen samma krav på barnkompetens som kommunerna gör när man arbetar med barn? (CK2013-0411) ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-29
LS2016-0073Länsgemensam särskild kollektivtrafik – samordnad beställningscentral (CK 2014-0151)ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-03-29
LS2016-0072Kallelse till bolagsstämma i Gamla Uppsala Buss AB/AB Prebus/Uppsala läns trafik ABÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-29
LS2016-0071Cancerplan 2016-2018 för Uppsala-ÖrebroregionenÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-03-25
LS2016-0070Cancerplan 2014-2015 för Uppsala-Örebroregionen (CK2014-0349)ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-03-25
LS2016-0069Gallring av Folktandvårdens databas StureÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-25
LS2016-0068Reglemente och arbetsordning för landstingsstyrelsen samt styrelser och nämnder i Landstinget i Uppsala län (2016-2018) (CK2014-0376)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-03-25
LS2016-0067Upphandling av licenser för kontorsprogramvaror (CK2015-0402)ÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenAvslutat2016-03-25
LS2016-0066Upphandling avseende licenspartnerÄrendeMikael HahlinRegionstyrelsenAvslutat2016-03-25
LS2016-0065Resepolicy för Region UppsalaÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2016-03-25
LS2016-0064Landstingets miljöredovisning 2015ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2016-03-25
LS2016-0063Sjukvårdens larmcentral - uppföljning avseende verksamhet och ekonomi 2015ÄrendeMikael ForssRegionstyrelsenAvslutat2016-03-25
LS2016-0062Lokalt kollektivavtal avseende ersättning för extra kösatsning vid Samariterhemmets vårdcentralÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-03-24
LS2016-0061Motion om att inrätta en samordnare inom hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) samt upprätta en HRV-handlingsplan i landstinget (CK2014-0397, HSS2015-0013)ÄrendePierre HoudetRegionstyrelsenAvslutat2016-03-24
LS2016-0060Lokalt kollektivavtal avseende ersättning för extra kösatsning vid PrimärvårdenÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-03-24
LS2016-0059Protokoll Landstingsstyrelsens hälso-, sjukvård- och FoUU-utskott 2016ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2016-03-24
LS2016-0058Från flyktingförläggning till fikarum (CK2016-0142)ÄrendeMarianne RutqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-03-24
LS2016-0057Interpellation (L) - Var är akutläkarna vid Akademiska sjukhuset?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-24
LS2016-0056IVO - Begäran om yttrande från IVO 8.2-3828/2016-8ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-03-23
LS2016-0055Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvård 2016 - 2018ÄrendeMaj SölvesdotterRegionstyrelsenAvslutat2016-03-23
LS2016-0054Strategi för digitalisering i Landstinget i Uppsala länÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-03-23
LS2016-0053Effektivare ankomstregistrering för patienter inom Landstinget i Uppsala län (CK2012-0161)ÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-03-23
LS2016-0052Organisationsbidrag till RFHLÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-03-23
LS2016-0051Ny regional indelning (CK 2015-0363)ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-03-23
LS2016-0050Motion (C) - Distriktssköterskemottagningar i Länna och KnutbyÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat2016-03-23
LS2016-0049Tobacco Endgame, rökfritt Sverige 2025ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0048Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2017 - Verksamhetsplan, budget, delårsrapport och årsredovisningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0047Strategi för att minska vårdrelaterade infektioner i Uppsala län, 2015-2018 – till både SHS och VS (CK2015-0422) ÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0046Strategi och handlingsplan för patientsäkerhet vid Landstinget i Uppsala län 2016-2018  (CK2015-0532) ÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0045Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre (HSS2014-0056) ÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0044Kallelse till AB Transitios årsstämma 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0043Interpellation (C) - Kommer ambulansen fram snabbare nu?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0042Interpellation (C) - angående distriktsköterskemottagningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0041Motion (C) - Öppna en folkhögskolefilial i länets norra delÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0040Remiss - Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa SOU2015:98ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0039Landstingsarkivets verksamhetsberättelse 2015ÄrendeAnne HallvigRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0038Motion (L) - Sveriges bästa kvinnoklinik och ett sjukhus för barn, inrett för barn (CK2015-0061)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0037Årsredovisning 2015 – Gemensamma kostnämnden (CK2015-0246)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0036Årsredovisning 2015 – Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (CK2015-0467)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0035Landstingsstyrelsens övergripande verksamheters årsredovisning 2015 ÄrendeDiana BrisenbornRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0034Årsrapporter 2015 för landstingsfullmäktiges beredningarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0033UNT 20 mars - 16ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0032Motion (L) - Avskaffa onödiga regler med en dansk Meningssamling i landstingetÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenAvslutat2016-03-21
LS2016-0031IVO ärenden 2016ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2016-03-21
LS2016-0030Övrig inkommen post 2016ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2016-03-21
LS2016-0029Motion till landstingsfullmäktige - Låt röntgen ta sig till patienternaÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat2016-03-18
LS2016-0028Närvårdsavdelning Enköping-HåboÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-18
LS2016-0027Utredning av palliativt centrumÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-18
LS2016-0026Motion (L) - Hembesök från sjukvården vid funktionsnedsättningÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-18
LS2016-0025Palliativ hemsjukvård för barnÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-18
LS2016-0024Processbeskrivning och rutin för utvärderingarÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-18
LS2016-0023Styrelsebeslut från Sveriges kommuner och landsting 2016 (CK2016-0023)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0022Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting 2016 (CK2016-0022)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0021Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016 (CK2016-0021)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0020Ekonomidirektörsbeslut 2016 (CK2016-0020)ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0019Styrelser och nämnders årsredovisningar och verksamhetsberättelser 2015 (CK2016-0019)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0018Informationsärenden - Landstingsstyrelsen 2016 (CK2016-0018)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0017IT-direktörsbeslut 2016 (CK2016-0017)ÄrendeCharlotta HallRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0016Skrivelser för kännedom 2016 (CK2016-0026)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0015Förteckning över ärenden till Landstingsfullmäktige 2016 (CK2016-0015)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0014Miljömedel 2016 (CK2016-0014)ÄrendeZandra FalckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0013Attestanter 2016 (CK2016-0013)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0012Förhandskontroll enligt 41 § personuppgiftslagen (1998:204) 2016 (CK2016-0012)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0011Förteckning över motioner 2016 (CK2016-0011)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0010Landstingsstyrelsens ordförande informerar (LTF) 2016 (CK2016-0010)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0009Socialstyrelsen - meddelanden 2016 (CK2016-0009)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0008Delgivning 2016 (CK2016-0008)ÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0007Delegationsbeslut 2016 (CK2016-0007)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0006Rapporter från förtroendevalda 2016 (CK2016-0006)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0005Valärenden 2016 (CK2016-0005)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0004Landstingsdirektörsbeslut 2016 (CK2016-0004)ÄrendeDerya GenelRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0003Direktörsrapporter 2016 (CK2016-0003)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0002Budget 2016 (CK2016-0002)ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-02-29
LS2016-0001Ekonomirapporter 2016 (CK2016-0001)ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-02-16