Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
RC2020-00035Fråga gällande HuldraÄrendeSharon Fernandez VegaResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-07-31
RC2020-00034Avtal - UiPath - Q-101367Avtalsärende Peter OlssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-07-24
RC2020-00033Avtal - UiPath - Q-101341Avtalsärende Peter OlssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-07-24
RC2020-00032Avtal - UiPath - Q-101360Avtalsärende Peter OlssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-07-24
RC2020-00031Förteckning över behöriga attestanter för Region Uppsalas stiftelser 2019ÄrendeMarcus GörgårdResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-07-03
RC2020-00030Förteckning över behöriga attestanter för Region Uppsala gåvorÄrendeMarcus GörgårdResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-07-03
RC2020-00029Överlåtelser av mobila nummerÄrendeJan AsklöfResurscentrum Region UppsalaAvslutat2020-06-23
RC2020-00028Tilläggsavtal Telia Procare, tillhörande huvudavtal Telekommunikation som tjänst UPPH 2015-0310Avtalsärende Jan AsklöfResurscentrum Region UppsalaAvslutat2020-06-23
RC2020-00027Begäran om registerutdragÄrendeMaria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-06-15
RC2020-00026Fullmakt - Visma Financial Solutions ABÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-06-01
RC2020-00025TomtÄrendeResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-05-27
RC2020-00024Avtal - Kopieringsmaskin - RegionarkivetAvtalsärende Resurscentrum Region UppsalaAvslutat2020-05-06
RC2020-0023Verksamhetsplan Resurscentrum 2020ÄrendeResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-04-22
RC2020-0022Arkivtillsyn 2020 - ResurscentrumÄrendeMaria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-04-20
RC2020-0021Avtal - Kaffemaskin - Resurscentrum - PersonalAvtalsärende Resurscentrum Region UppsalaAvslutat2020-04-16
RC2020-0020Avtal - Kopieringsmaskin - Adm - A9310747Avtalsärende Resurscentrum Region UppsalaAvslutat2020-04-15
RC2020-0019JOBmeal Gävle AB, AvtalÄrendeHelena HertingResurscentrum Region UppsalaMakulerat2020-04-06
RC2020-0018Avtal - BariumAvtalsärende Resurscentrum Region UppsalaAvslutat2020-03-26
RC2020-0017Avtal - MicromindboxAvtalsärende Resurscentrum Region UppsalaAvslutat2020-03-24
RC2020-0016Avtal - MicromindboxAvtalsärende Resurscentrum Region UppsalaAvslutat2020-03-24
RC2020-0015Avtal -SoftAgentAvtalsärende Resurscentrum Region UppsalaAvslutat2020-03-12
RC2020-0014Regiondirektörsbeslut 2020ÄrendeMaria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-03-11
RC2020-0013Föreläggande - SkuldsaneringÄrendeMaria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2020-03-05
RC2020-0012Fullmakt ÄrendeResurscentrum Region UppsalaAvslutat2020-02-19
RC2020-0011Överenskommelse mellan IT-centrum och Akademiska laboratorietÄrendeResurscentrum Region UppsalaAvslutat2020-02-05
RC2020-0010Tredjeparts- Samarbetsavtal HSA och SITHSAvtalsärende Maria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-02-03
RC2020-0009Avtal - Uppsala Kommun och Region Uppsala RegionarkivetAvtalsärende Peter OlssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-01-27
RC2020-0008Begäran om allmän handlingÄrendeMaria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-01-22
RC2020-0007Projektplan - Nytt HR-systemÄrendeResurscentrum Region UppsalaAvslutat2020-01-21
RC2020-0006Förvaltningsdirektörens vidaredelegering och Resurscentrums beslutsordningÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-01-16
RC2020-0005Samverkansprotokoll 2020ÄrendeDan ÅkhagenResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-01-01
RC2020-0004Månadsrapporter och årsredovisning 2020ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-01-01
RC2020-0003Förvaltningsdirektörsbeslut Resurscentrum 2020ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-01-01
RC2020-0002Anmälda delegationsbeslut 2020ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-01-01
RC2020-0001Protokollsutdrag från Region Uppsala 2020ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2020-01-01
LRC2019-0034Begäran om registerutdragÄrendeMaria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-12-03
LRC2019-0033Patienter med EB (epidermolysis bullosa) där Akademiska sjukhuset betalar för sår- och hudvårdsmaterialÄrendeHans NäslundResurscentrum Region UppsalaBehandlas2019-11-28
LRC2019-0032Avtal avseende arkiveringstjänster mellan Centrum för Näringslivshistoria CfN AB och Region UppsalaAvtalsärende Anne HallvigResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-11-20
LRC2019-0031Ersättning för laboratoriesupport - NVH, AS, RCÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-11-18
LRC2019-0030Avtal - Kaffemaskin - RCAvtalsärende Peter OlssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2019-10-25
LRC2019-0029Fullmakt - TradingsolutionsÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2019-10-25
LRC2019-0028Riskanalys - SITHSÄrendeSuzanne VinbergResurscentrum Region UppsalaBehandlas2019-10-08
LRC2019-0027Internrevisonsrapport SITHS 2019ÄrendeSuzanne VinbergResurscentrum Region UppsalaBehandlas2019-09-25
LRC2019-0026Överenskommelse - E-tjänstekortAvtalsärende Suzanne VinbergResurscentrum Region UppsalaBehandlas2019-09-25
LRC2019-0025Avtal 365 IDAvtalsärende Sümbül BahceciResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-09-24
LRC2019-0024Underrättelse - PLENT Kliniken ABÄrendeMaria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-09-23
LRC2019-0023Begäran om registerutdragÄrendeMaria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-08-28
LRC2019-0022Synpunkter - Fakturering av patientavgifterÄrendeSharon Fernandez VegaResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-08-20
LRC2019-0021Leaseright - AvtalÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-08-19
LRC2019-0020Lokalbehovsanalys ITÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2019-08-19
LRC2019-0019Begäran om registerutdragÄrendeMaria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-07-08
LRC2019-0018Klagomål - HusläkarkanslietÄrendeMaria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-07-04
LRC2019-0017Avtal - Licensavtal PrickaAvtalsärende Peter OlssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2019-06-26
LRC2019-0016Begäran om allmän handlingÄrendeMaria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-06-14
LRC2019-0015Skyddsrond Resurscentrum 2019ÄrendeDan ÅkhagenResurscentrum Region UppsalaBehandlas2019-05-10
LRC2019-0014Samverkansprotokoll Resurscentrum 2019ÄrendeDan ÅkhagenResurscentrum Region UppsalaBehandlas2019-05-10
LRC2019-0013Avtal - InyettAvtalsärende Marcus GörgårdResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-04-26
LRC2019-0012Initering av upphandling av strategisktjänstÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaBehandlas2019-04-08
LRC2019-0011Avtal - Kopieringsmaskin - EPJAvtalsärende Peter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-04-02
LRC2019-0010Resurscentrum överlämnande handlingar till RegionarkivetÄrendeHans NäslundResurscentrum Region UppsalaBehandlas2019-03-29
LRC2019-0009Överenskommelse 2016-05-19 mellan Primärvården och Landstingets Resurscentrum avs. hemtransporter av material från Mediq ABÄrendeHans NäslundResurscentrum Region UppsalaBehandlas2019-03-29
LRC2019-0008Fullmakt hämta ut rekommenderad post adresserad till Region Uppsala 2018-2023ÄrendeHans NäslundResurscentrum Region UppsalaBehandlas2019-03-29
LRC2019-0007Fullmakt hämta ut rekommenderad post adresserad till Region Uppsala 2018-2023ÄrendeHans NäslundResurscentrum Region UppsalaMakulerat2019-03-29
LRC2019-0006Tredjeparts- /Samarbetsavtal HSA och SITHSAvtalsärende Maria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-03-21
LRC2019-0005Avtal - Omsorgsförvaltningen Uppsala kommunÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-01-25
LRC2019-0004Närpsykiatri i EnköpingÄrendeMarcus GörgårdResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-01-25
LRC2019-0003Anmälda delegationsbeslut 2019ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-01-02
LRC2019-0002Protokollsutdrag från Fastighets- och servicenämnden 2019ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-01-02
LRC2019-0001Protokollsutdrag från Regionen 2019ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2019-01-02
LRC2018-0055Avtal - SkyltplatsÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-12-18
LRC2018-0054Avtal - Uniflow till KopieringsmaskinÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-12-04
LRC2018-0053Slutrapport - Införande självbetjäningsterminaler ÄrendeRegina WessmanResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-11-12
LRC2018-0052Dokumenthanteringsplan - IToSÄrendeBodil AksénResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-11-08
LRC2018-0051Innovationsbarometern - en enkät som innovationÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-11-06
LRC2018-0050Direktupphandling - Proof Of Concept ÄrendeMarcus GörgårdResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-10-19
LRC2018-0049Anmälda delegationsbeslut 2018ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-10-01
LRC2018-0048Avtal - Kopieringsmaskin - ABISÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-09-27
LRC2018-0047Avtal - Kopieringsmaskin - PatadmÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-09-27
LRC2018-0046Brev till PatientadministrationenÄrendeMaria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-09-13
LRC2018-0045Arkivansvarig och arkivredogörareÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-09-06
LRC2018-0044Avtal - KopieringsmaskinÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-08-23
LRC2018-0043Tredjeparts-/Samarbetsavtal HSA och SITHSÄrendeMaria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-07-06
LRC2018-0042Fullmakt öppning av personadresserad postÄrendeMaria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-07-02
LRC2018-0041Avtal - Regionarkivet och Uppsala kommunÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-06-28
LRC2018-0040Avtal - Avtal företagstjänsterÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-06-21
LRC2018-0039Resurscentrums delegationsordningÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-06-14
LRC2018-0038Förvaltningsdirektörsbeslut 2018ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-06-13
LRC2018-0036Avtal - Kopieringsmaskin plan 3 österÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-06-12
LRC2018-0035Avtal - Kopieringsmaskin - RC plan 2ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-06-11
LRC2018-0034Avtal - Kopieringsmaskin - RC plan 3 mittenÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-06-11
LRC2018-0033Avtal - Kopieringsmaskin - RC plan 3ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-06-11
LRC2018-0032Avtal - Kaffemaskin - RC Plan 2ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-06-11
LRC2018-0031Avtal - KaffemaskinÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-06-11
LRC2018-0030Avtal - KopieringsmaskinÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-06-11
LRC2018-0029Avtal - KaffemaskinÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-06-11
LRC2018-0028Avtal - Kaffemaskin ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-06-11
LRC2018-0027Protokollsutdrag från Regionen 2018ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-06-08
LRC2018-0026Avtal - Nationella Säkerhetstjänster - IneraÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-25
LRC2018-0025Avtal - Kaffeautomat - EPJÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-25
LRC2018-0024Avtal - Kopiator - ResurscentrumÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-25
LRC2018-0023Avtal - Kopiator - RegionarkivetÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-25
LRC2018-0022Arkivtillsyn 2018 EgenkontrollÄrendeMaria Z ErikssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-11
LRC2018-0021Avtal - Kopiator - RC, plan 3ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-09
LRC2018-0020Avtal - Kopiator - EPJÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-09
LRC2018-0019Avtal - Kopiator - ResurscentrumÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-06
LRC2018-0018Avtal - Kopiator - ResurscentrumÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-06
LRC2018-0017Avtal - Kopiator - EPJÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-06
LRC2018-0016Avtal - Kopiator - ResurscentrumÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-06
LRC2018-0015Avtal - Kopiator - ResurscentrumÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-06
LRC2018-0014Avtal - Kopiator - ResurscentrumÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-06
LRC2018-0013Avtal - KaffemaskinÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-06
LRC2018-0012Avtal - KopiatorÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-06
LRC2018-0011Avtal - KopiatorÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-06
LRC2018-0010Avtal - KopiatorÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-06
LRC2018-0009Avtal - Kopiator ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-06
LRC2018-0008Avtal - KopiatorÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-06
LRC2018-0007Avtal - Kopiator ÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-06
LRC2018-0006Initiering av upphandling av MultifunktonsprinterÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-04-06
LRC2018-0005Protokollsutdrag från Fastighets- och servicenämndenÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-03-28
LRC2018-0004Arkivfunktionen vid Resurscentrum (rutiner m.m.)ÄrendeHans NäslundResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-02-02
LRC2018-0003Nätverk - Benchmark - PSprovider - Landsting/RegionerÄrendeMarcus GörgårdResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-01-18
LRC2018-0002Hyra kaffemaskin Plan 3, JobMeal, ResurscentrumÄrendeMarcus GörgårdResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-01-18
LRC2018-0001Avtal om ekonomisupport 2017 (Upplandsstiftelsen // Ekonomienheten)ÄrendeMarcus GörgårdResurscentrum Region UppsalaAvslutat2018-01-18
LRC2017-0009Upphandling av stiftelsetjänsterÄrendeLars Åke OlofssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2017-11-29
LRC2017-0008Delegationsbeslut 2017ÄrendeHans NäslundResurscentrum Region UppsalaAvslutat2017-09-19
LRC2017-0007Förvaltningsdirektörens vidaredelegering och Resurscentrums beslutsordningÄrendeAnne HallvigResurscentrum Region UppsalaAvslutat2017-08-21
LRC2017-0006Fordonssamordning Region Uppsala (från och med leasingleverantör VW Finans AB 2018-04-01 och framåt)ÄrendeHans NäslundResurscentrum Region UppsalaBehandlas2017-06-27
LRC2017-0005Tredjepartsavtal SITHS och HSA 2017ÄrendeSümbül BahceciResurscentrum Region UppsalaAvslutat2017-06-12
LRC2017-0004Avtal InyettÄrendeMarcus GörgårdResurscentrum Region UppsalaAvslutat2017-02-01
LRC2017-0003Medarbetarundersökning 2016 - LRCÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2017-01-31
LRC2017-0002Avtal vattenautomater Coffe centerÄrendePeter OlssonResurscentrum Region UppsalaAvslutat2017-01-26
LRC2017-0001R7e-arkiv förvaltningÄrendeLeif SandbergResurscentrum Region UppsalaAvslutat2017-01-03
LRC2016-0001Avtal om ekonomiadministrativ service - UpplandsstiftelsenÄrendeMarcus GörgårdResurscentrum Region UppsalaAvslutat2016-12-14