Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
SHS2020-00056Morgondagens elektiva kirurgi - uppdrag att säkerställa och följa upp verkställandet av genomförandeplanen för 2020-2023ÄrendeÅsa HimmelsköldSjukhusstyrelsenBehandlas2020-08-05
SHS2020-00055Medicinsk fotvård - Fotsjukvård HagsätraAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-08-04
SHS2020-00054Vidtagna åtgärder avseende ekonomistyrning vid Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-07-28
SHS2020-00053Uppsala Care - Möjligheter att administrera utlandspatienter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-07-28
SHS2020-00052Information om det nya samverkansavtalet inom Uppsala - Örebro sjukvårdsregionÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-07-28
SHS2020-00051Granskning av utveckling av patientrelaterade informationssystem ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-06-23
SHS2020-00050Granskning av kompetensförsörjning av sjuksköterskorÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-06-23
SHS2020-00049Skrivelse med synpunkter på sjukhusmatenÄrendeMalin HögrellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-06-08
SHS2020-00048Tillfällig ersättning för videomöten inom LOL och LOFÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-06-05
SHS2020-00047Tomt ärendeÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-05-20
SHS2020-00046Akutmottagningen vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnn-Charlott NormanSjukhusstyrelsenBehandlas2020-05-18
SHS2020-0045Upphandling av ortopedtekniska hjälpmedelÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-05-05
SHS2020-0044Initiativ: Redogörelse för beslut om kompensation för de privata vårdgivarnaÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2020-04-21
SHS2020-0043Uppföljning av standardiserade vårdförlopp inom cancerområdetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-04-17
SHS2020-0042Beslut om distanskontakt med anledning av Covid-19ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-04-14
SHS2020-0041Lokaler för PCI och arytmiÄrendeRasmus OdéenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-04-03
SHS2020-0040Nya lokaler för Käkkirurgi ÄrendeRasmus OdéenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-03-27
SHS2020-0039Återrapportering utifrån program för uppföljning av privata utförare 2019ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-03-26
SHS2020-0038Återrapportering utifrån program för uppföljning av privata utförare 2019ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2020-03-26
SHS2020-0037Extra ersättning på grund av minskat antal besökÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2020-03-26
SHS2020-0036Synpunkter angående ekonomi på UASÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-03-25
SHS2020-0035LOV Medicinsk fotvård - Fothälsan Linda LamellAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-03-25
SHS2020-0034Inkommet initiativ: Gratis parkering för personal på Akademiska sjukhuset och lasarettet i EnköpingÄrendeAngelica WiklundSjukhusstyrelsenBehandlas2020-03-25
SHS2020-0033Granskning av NettokostnadsutvecklingÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2020-03-12
RK2020-0086Anmälan personuppgiftsincident till Datainspektionen ÄrendeRasmus OdéenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-03-02
SHS2020-0032Synpunkter på Regionens sjukvårdÄrendeMalin HögrellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-02-28
SHS2020-0031Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-02-27
SHS2020-0030LOV medicinsk fotvård - Åriket Medicinsk fotvård ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-02-19
SHS2020-0029Revisionsskrivelse angående granskningen av Tillgänglighet i vårdenÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-02-19
SHS2020-0028Prioritering av utrustningsinvesteringarÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-02-12
SHS2020-0027Byte av operationsplaneringssystemÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-02-07
SHS2020-0026Uppföljning av sjukhusstyrelsens fattade beslut ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-02-07
SHS2020-0025Antagande av ansökan om att ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering om läkarvårdsersättning - specialitet Öron näsa och halsÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2020-02-05
SHS2020-0024Information om ordnat införande av läkemedel samt kostnadsutveckling ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-02-04
SHS2020-0023Årsredovisning 2019 SjukhusstyrelsenÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenBehandlas2020-02-03
SHS2020-0022Informationsbrev från revisionsgruppen kring granskning av 100-husetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-02-03
SHS2020-0021LOV Medicinsk fotvård - Kristinas Medicinska fotvårdAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-29
SHS2020-0020Informationsärende gällande Patientsäkerhetsberättelse Region Uppsala 2019ÄrendeAnn-Sofie GeschwindtSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-29
SHS2020-0019Psykiatrins besparing genom flytt av Äldre Psykiatrin ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-21
SHS2020-0018Personaluppföljning till sjukhusstyrelsen 2020ÄrendeMikael LandstenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-20
SHS2020-0017Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov för sjukhusstyrelsens förvaltningar 2021-2030ÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-20
SHS2020-0016Information om Coronaviruset, Covid19ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-20
SHS2020-0015Initiering av upphandling av ambulanserÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-15
SHS2020-0014Initiering av upphandling av operationsrobotÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-15
SHS2020-0013Återrapport, stärkt ekonomisk styrningÄrendeRasmus OdéenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-14
SHS2020-0012Vidarebefordrat till Akademiska sjukhuset - DomÄrendeJennie LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-14
SHS2020-0011Nytt produktionskök vid Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-09
SHS2020-0010Anmälan av inkomna skrivelser 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-02
SHS2020-0009Anmälan av delegationsbeslut 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-02
SHS2020-0008Uppföljning av sjukhusstyrelsens givna uppdrag 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-02
SHS2020-0007Kurser och konferenser 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-02
SHS2020-0006Beredning av ärenden till sjukhusstyrelsen 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-02
SHS2020-0005Månadsrapporter till sjukhusstyrelsen 2020ÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-02
SHS2020-0004Direktörsrapporter till sjukhusstyrelsen 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-02
SHS2020-0003Fastställelse av föredragningslista sjukhusstyrelsen 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-02
SHS2020-0002Val av justerare sjukhusstyrelsen 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-02
SHS2020-0001Kallelser och protokoll sjukhusstyrelsen 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-02
SHS2019-0087LOV ögonbottenfotografering: StarrMedica House ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2019-12-20
SHS2019-0086Åtgärder för en ekonomi i balansÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-12-19
SHS2019-0085Patientnämndens rapport rörande synpunkter och klagomål på patientjournalen inom Region Uppsala ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-12-17
SHS2019-0084Förlängning av överenskommelse mellan Region Uppsala och länets kommuner angående assistans och egenvård för barn ÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-12-05
SHS2019-0083Information om DOSÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-11-04
SHS2019-0082Initiering av upphandling av datortomografi, magnetröntgen och konventionell röntgenÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-11-04
SHS2019-0081Programändringar avseende isoleringsrum och administrativa lokaler ingång 70ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-10-31
SHS2019-0080Samverkansavtal LOL, Amir FarkhooyAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-10-25
SHS2019-0079Utvidgad modell för specialistvård, väntetider i vårdenÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-10-22
SHS2019-0078Organisationen på Universitetssjukhuset Akademiska sjukhusetÄrendeMalin HögrellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-10-08
SHS2019-0077Revisionsgranskning - KrisberedskapÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-10-07
RK2019-0179Projekt - Tillgänglighet i specialiserad vård ÄrendeÅsa HimmelsköldSjukhusstyrelsenBehandlas2019-10-03
SHS2019-0076Verksamhetsuppdrag och budget 2020 för sjukhusstyrelsenÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2019-09-19
SHS2019-0075Internkontrollplan 2020 för sjukhusstyrelsenÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-09-19
SHS2019-0074Presentation av verksamhetsområde Öron- näs- och halssjukdomarÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-09-18
SHS2019-0073Revisionsgranskning - Regionala utvecklingsstrateginÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-09-17
SHS2019-0072Personuppgiftsbiträdesavtal SjukhusstyrelsenÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2019-09-16
SHS2019-0071Behovsanalys för B9/B12ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-09-12
SHS2019-0070Revisionsgranskning av digitalisering och e-hälsa ÄrendeLouise ArodénSjukhusstyrelsenBehandlas2019-09-06
SHS2019-0069Revisionsgranskning - Akademiska sjukhusets ekonomistyrning ÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2019-09-06
SHS2019-0068Uppdrag gällande effektivitet och produktivitetÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-08-30
SHS2019-0067Presentation av verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomarÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-08-30
SHS2019-0066IT-bilaga och funktionshyra 2020 för vårdgivare med programportalÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2019-08-29
SHS2019-0065Sjukhusstyrelsens sammanträdestider 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-08-27
SHS2019-0064Information om sommarsituationenÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2019-07-05
SHS2019-0063Presentation av verksamhetsområde ortopedi och handkirurgiÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-07-05
SHS2019-0062Analys över kapacitetsbristen vid Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-07-02
SHS2019-0061Florencegruppens öppna brevÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-07-01
SHS2019-0060Upphandling av mammografiverksamhetÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2019-06-07
SHS2019-0059Pressmeddelande angående om apnébettskena ska konteras på tandvårdÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-06-05
SHS2019-0058Information om morgondagens elektiva kirurgiÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-05-17
SHS2019-0057Uppdatering kopplat till dom om särskilt förordnandeÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-05-14
SHS2019-0056Plan för Akademiska sjukhusets ekonomi i balansÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-05-03
SHS2019-0055Nyheter om ME/CFSÄrendeMalin HögrellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-04-29
SHS2019-0054Förbättrad psykisk hälsa för vuxnaÄrendeErik KlingenbergSjukhusstyrelsenBehandlas2019-04-17
SHS2019-0053Synpunkter på vårdplatserÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-04-16
SHS2019-0052LOV medicinsk fotvård - Österby fotvårdAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2019-04-12
SHS2019-0051Upphandling av ortopedi och handkirurgiÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2019-04-05
SHS2019-0050Socialnämndens beslut om psykosvärdens beroendeteam - Uppsala kommun 20190327ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-04-05
SHS2019-0049Löpande uppföljning av patientsäkerhetsarbetet ÄrendeAnn-Sofie GeschwindtSjukhusstyrelsenBehandlas2019-04-04
SHS2019-0048LOV medicinsk fotvård Harriets fotvård och hälsaAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2019-04-02
SHS2019-0047Brev angående införande av screening för tjock- och ändtarmscancerÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-03-29
SHS2019-0046Information om kommande uppgradering av CosmicÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-03-28
SHS2019-0045Synpunkter på Neurologiska klinikenÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-03-26
SHS2019-0044Programändring vid ingång 70ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-03-22
SHS2019-0042Revisionsskrivelse angående uppföljning av granskning av implementering av nationell politisk viljeinriktning, kunskapsstyrd vård ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-03-18
SHS2019-0041Revisionsskrivelse om granskning av regionens lönebildningsprocess och anställningsvillkor i relation till budgetprocess och kompetensförsörjningÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-03-18
SHS2019-0040Öppnande av fler vårdplatser på Lasarettet i EnköpingÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-03-18
SHS2019-0039Patientnämnden - Analys information och delaktighet 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-03-18
SHS2019-0038Särskilt arvode - kommunikation till vårdgivarna inom LOFÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2019-03-12
SHS2019-0037Information om verksamhetsförändringar på Lasarettet i EnköpingÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-03-07
SHS2019-0036Åtgärdspaket 2019 Akademiska sjukhusetÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-03-07
SHS2019-0035Information om uteslutning av sökande enligt lag om valfrihetssystemÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2019-03-01
SHS2019-0034LOV medicinsk fotvård för patienter med diabetes - Mitra RahimiAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2019-02-27
SHS2019-0033LOV medicinsk fotvård - Gunilla Hilborn PåTåAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2019-02-27
SHS2019-0032Samverkansavtal LOF Jonas Olsén (HSS2014-0199)ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2019-02-26
SHS2019-0031Övergripande rapportering om hälso- och sjukvårdens resultat ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-02-25
SHS2019-0030Samverkansavtal LOF Krista Åkerfelt HSS2013-0182 ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2019-02-20
SHS2019-0029Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare 2018ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-02-15
SHS2019-0028Information om ingång 100/101 Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-02-11
SHS2019-0027Synpunkter på sjukvården på Akademiska sjukhuset m.m.ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-02-07
SHS2019-0026Informationsärende gällande Patientsäkerhetsberättelse Region Uppsala 2018ÄrendeAnn-Sofie GeschwindtSjukhusstyrelsenBehandlas2019-02-01
SHS2019-0025Information om långsiktigt arbete med vårdplatserÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-30
SHS2019-0024Synpunkter på NeurokirurginÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-29
SHS2019-0023LOV medicinsk fotvård -Mazoris fotvårdAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-21
SHS2019-0022LOV medicinsk fotvård - Susannes hälsokälla Avtalsärende Anja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-21
SHS2019-0021Granskning av tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin - förstudie ÄrendeErik KlingenbergSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-18
SHS2019-0020Personaluppföljning till sjukhusstyrelsen 2019ÄrendeIngrid PerssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-18
SHS2019-0019Granskning av resursanvändningen inom kirurgiÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-17
SHS2019-0018Årsredovisning 2018 för sjukhusstyrelsenÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-17
SHS2019-0017Uppföljning av sjukhusstyrelsens fattade beslut ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-16
SHS2019-0016Sjukhusstyrelsens delegationsordningÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-16
SHS2019-0015Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov 2020-2029 inom sjukhusstyrelsenÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-16
SHS2019-0014Införandeplan avseende vårdnära serviceÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-16
SHS2019-0013Arbetstidsmodeller på Akademiska sjukhusetÄrendeRasmus OdéenSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-16
SHS2019-0012Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-14
SHS2019-0011Anmälan av inkomna skrivelser 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2019-01-01
SHS2019-0010Anmälan av delegationsbeslut 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-01
SHS2019-0009Information om varuförsörjningÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-01
SHS2019-0008Kurser och konferenser 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-01
SHS2019-0007Beredning av ärenden till Sjukhusstyrelsen 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-01
SHS2019-0006Information om situationen på akutmottagningen, Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-01
SHS2019-0005Månadsrapporter till sjukhusstyrelsen 2019ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-01
SHS2019-0004Direktörsrapporter till Sjukhusstyrelsen 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-01
SHS2019-0003Fastställelse av föredragningslista Sjukhusstyrelsen 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2019-01-01
SHS2019-0002Val av justerare Sjukhusstyrelsen 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-01
SHS2019-0001Kallelser och protokoll Sjukhusstyrelsen 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-01
SHS2018-0117Val av ledamöter till sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2019-2022ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2018-12-20
SHS2018-0116Närvaro- och yttranderätt vid sjukhusstyrelsens sammanträden ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2018-12-19
SHS2018-0115Patientnämnden - Analys KommunikationÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2018-12-10
SHS2018-0114Kartläggning av prostatacancerutredningarÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2018-11-30
SHS2018-0113LOV ögonbottenfotografering: StarrMedica Ögonkirurgi ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-11-29
SHS2018-0112KLAFI Hélène Stolt ABÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-11-21
SHS2018-0111Trude Andersen - psykoterapiÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-11-21
SHS2018-0110Irene Andersson Kbt och ExistensÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-11-21
SHS2018-0109Ersättningsnivå för digitala vårdkontakterÄrendeÅsa HimmelsköldSjukhusstyrelsenBehandlas2018-11-15
SHS2018-0108Överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende i Uppsala länÄrendeCarina BäckströmSjukhusstyrelsenAvslutat2018-11-07
SHS2018-0107Sjukhusstyrelsens budget 2019ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-11-06
SHS2018-0106Omdisponering av investeringsmedel samt påbörjande av programarbete för projekt Klinisk patologi C5 – hantering av formalinÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-10-26
SHS2018-0105Initiering av upphandling av cochleaimplantat 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-10-25
SHS2018-0104Revisionen granskar resursanvändningen inom kirurginÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2018-10-24
SHS2018-0103Internkontrollplan 2019 för sjukhusstyrelsenÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2018-10-18
SHS2018-0102Tomt ärendeÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenMakulerat2018-10-18
SHS2018-0101Rättspsykiatri inom Region UppsalaÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-10-18
SHS2018-0100LOV ögonbottenfotografering: Capio Medocular ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-10-04
SHS2018-0099Lägesrapport vårdval psykoterapiÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-09-27
SHS2018-0098Oberoende av inhyrd personalÄrendeMikael LandstenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-09-17
SHS2018-0097Initieringsärende enligt delegationsordningen gällande investeringar överstigande 10 miljoner. Ny instrumentpark för allmänkemi och immunkemi ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-09-17
SHS2018-0096Sjukhusstyrelsens verksamhetsuppdrag 2019-2021ÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2018-09-13
SHS2018-0095Svar om ME-patienter i Uppsala länÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2018-09-10
SHS2018-0094Revidering förfrågningsunderlag medicinsk fotvård för patienter med diabetes ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-09-06
SHS2018-0093Sammanträdestider för sjukhusstyrelsen 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2018-09-06
SHS2018-0092En hälsningÄrendeÅsa DahlénSjukhusstyrelsenAvslutat2018-08-17
SHS2018-0091Patientnämndens analys av synpunkter och klagomål 2017 vid Akademiska barnsjukhuset Region UppsalaÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-08-14
SHS2018-0090Stärkta åtgärder med anledning av händelser av grövre hot och våld mot sjukhusÄrendeMonique HolmgrenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-08-14
SHS2018-0089Samverkansavtal LOF Ylva Rhodin ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0088Samverkansavtal LOF Pelle Jansson ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0087Samverkansavtal LOF Nikolaj Bulezan ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0086Samverkansavtal LOF Mai-Britt Nepstad ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0085Samverkansavtal LOF Håkan Jernberg ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0084Samverkansavtal LOF Helene Selles Bjerner ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0083Samverkansavtal LOF Gunnel Brundin Nordblad ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0082Samverkansavtal LOF Gunilla Söderström ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0081Samverkansavtal LOF Gunilla Berglund ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0080Samverkansavtal LOF Gun Löf-Johansson ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0079Samverkansavtal LOF Christina Åman ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0078Samverkansavtal Antje Bergsten Wanders ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0077Samverkansavtal LOL, öron näsa hals Annika HäggmanAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0076Samverkansavtal LOL, ögon Marianne SkoghagenAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0075Samverkansavtal LOL, ögon Märit RoosdorpAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0074Samverkansavtal LOL, ögon Eythor KarlssonAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0073Samverkansavtal LOL, reumatologi Karin SvenssonAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0072Samverkansavtal LOL, psykiatri Kurt WahlstedtAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0071Samverkansavtal LOL, psykiatri Tony KleinAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0070Samverkansavtal LOL, psykiatri Bjarne JärlesjöAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0069Samverkansavtal LOL, psykiatri Carl BergforsAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0068Samverkansavtal LOL, invärtesmedicin Anders DahlsnerAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0067Samverkansavtal LOL, gynekologi Marcus RöbeckAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0066Samverkansavtal LOL, gynekologi Nikolay GerorgievAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0065IVO-anmälan av Davoud Amiri, psykiaterÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-12
SHS2018-0064Ändring av arvodeskategori för LOF Lena LundqvistÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-12
SHS2018-0063Etablering av rehabiliteringscentrumÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-06-29
SHS2018-0062Vårdval ögonbottenfoto: Oftalmus läkarkonsult ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-06-27
SHS2018-0061Vårdval ögonbottenfoto: Familjeläkarna i Saltsjöbaden ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-06-21
SHS2018-0060Vårdval ögonbottenfoto: Eye Diagnostics AB - Se och synasÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-06-21
SHS2018-0059Vårdval gynekologi: Gyn Carstensen ABAvtalsärende Staffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-06-20
SHS2018-0058Vårdval gynekologi: Familjedoktorerna i Uppland ABAvtalsärende Staffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-06-20
SHS2018-0057Revisionsskrivelse klinisk patologiÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2018-06-19
SHS2018-0056Valärenden för sjukhusstyrelsen 2018 ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-06-04
SHS2018-0055Initiativ forskningsbokslut för bättre vård och arbetsmiljöÄrendeAndreas ScheutzSjukhusstyrelsenBehandlas2018-05-24
SHS2018-0054Förhandling § 14 med anledning av förslag att stänga vårdplatserna på utskrivningsavdelningen på Akademiska sjukhusetÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2018-05-22
SHS2018-0053Utredning medicinsk fotvårdÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-05-21
SHS2018-0052Fler operationssalar på Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2018-05-16
SHS2018-0051Könsdysfori ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2018-05-16
SHS2018-0050Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin Region UppsalaÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2018-05-16
SHS2018-0049Försäljning av Psykosoma - Antje BergstenÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-05-14
SHS2018-0048Hjälpmedelspeng för peruk/hårersättningÄrendeBirgitta OlssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-05-08
LS2018-0308Inbjudan att vara med på sjukhusstyrelsen - Eric WahlbergÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-05-02
SHS2018-0047Samverkansavtal LOL, invärtesmedicin, Håkan Lindström ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-04-26
SHS2018-0046Initiativ: Skärp, stärk, intensifiera arbetet mot trycksårÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-04-26
SHS2018-0045Kartläggning hinder för samverkan tandvård och hälso- och sjukvård dnr 4973/2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-04-23
SHS2018-0044Kortare väntetider i cancervårdenÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-04-23
SHS2018-0043Initiativ: Analysera effekten av riktade stadsbidrag på Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings kostnadsutvecklingÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-04-18
SHS2018-0042Återrapportering vårdval psykoterapiÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-04-18
SHS2018-0041Vårdval ögonbottenfoto: Aleris Sjukvård ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-04-10
SHS2018-0040Trycksårsförebyggande arbeteÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2018-04-09
SHS2018-0039Uppföljning av tidigare genomförd granskning av landstingets vårdplatsdimensioneringÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-04-03
SHS2018-0038Granskning av tidsbokningen inom sjukhusens öppenvård - revisionsskrivelseÄrendeChristina HermansSjukhusstyrelsenAvslutat2018-04-03
SHS2018-0037Investering C5 kylcellerÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-04-03
SHS2018-0036Vård av patienter med celiakiÄrendeAgneta EklundSjukhusstyrelsenAvslutat2018-03-27
SHS2018-0035Samverkansavtal LOL invärtesmedicin, Said MasihaÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-03-26
SHS2018-0034Mitt barnbarns liv riskeras på grund av personalbrist på Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-03-21
SHS2018-0033Godkännande av driftsättning av MR-hybrid ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-03-20
SHS2018-0032Upprättande av handlingsplan för ekonomi i balans 2018ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-03-16
SHS2018-0031Återrapportering av program för uppföljning, genomförda uppföljningar under 2017ÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenAvslutat2018-03-15
SHS2018-0030Sjukhusdirektörsbeslut 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2018-03-12
SHS2018-0029Initiativ: Rädda barnspecialistmottagningen från centralisering och personaltappÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-03-05
SHS2018-0028Initiativ: Granskning och uppföljning av barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeIngrid PerssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-03-05
SHS2018-0027Initiativ: Invånarnas sjukvård under inflytt i nya vård- och behandlingsbyggnaden ingång 100, det så kallade J-huset. ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-03-05
SHS2018-0026Revidering av sjukhusstyrelsens delegationsordning ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-02-27
SHS2018-0025Angående Östhammars vårdcentral och hälso- och sjukvården för äldre i ÖsthammarÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-02-14
SHS2018-0024Granskningsrapport o revisionsskrivelse angående utomla¨nsinta¨kter och kostnader 2017ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-02-09
SHS2018-0023Personaluppföljning till sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeIngrid PerssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-02-08
SHS2018-0022Initiativ: Hur är situationen för patienter och medarbetare i barn- och ungdomspsykiatrin? ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-02-05
SHS2018-0021Resultat patientsäkerhetsmätning enskild vårdgivareÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2018-01-29
SHS2018-0020Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2018-01-22
SHS2018-0019Åtgärder för att säkerställa att framtida system- och registreringsfel inte återupprepasÄrendePernilla ÖhngrenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-01-18
SHS2018-0018Sjukhusstyrelsens årsredovisning 2017ÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-17
SHS2018-0017Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov 2019-2028 inom sjukhusstyrelsenÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-01-17
SHS2018-0016Medel för genomförande av rehabiliteringscentrumÄrendeBirgitta OlssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-01-16
SHS2018-0015Avtal LOU kiropraktisk behandling, Ont i ryggen ABÄrendeYlva TottmarSjukhusstyrelsenBehandlas2018-01-11
SHS2018-0014Återrapportering av genomförd analys av tillgänglighet kontra produktionÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-11
SHS2018-0013Begäran om extrainkallad sjukhusstyrelseÄrendeAnette AspSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-10
SHS2018-0012Samverkansavtal LOL, kirurgi Bo-Eric PerssonÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-01-02
SHS2018-0011Anmälan av inkomna skrivelser 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0010Anmälan av delegationsbeslut 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0009Uppföljning av sjukhusstyrelsens givna uppdrag 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0008Kurser och konferenser 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0007Beredning av ärenden till sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0006Informationer till sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0005Månadsrapporter till sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-01-01
SHS2018-0004Direktörsrapporter till sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0003Fastställelse av föredragningslista sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0002Val av justerare sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0001Kallelser och protokoll sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2017-0140Initiativ - #NoMoreMeToo - Övergrepp ska upptäckas, anmälas och stoppasÄrendeMikael LandstenSjukhusstyrelsenBehandlas2017-12-11
SHS2017-0139Vårdval ögonbottenfoto: Rexis ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2017-12-08
SHS2017-0138Katastrofläge på AkademiskaÄrendeJessica BräckSjukhusstyrelsenAvslutat2017-12-01
SHS2017-0137Överenskommelse mellan Region Uppsala och länets kommuner angående assistans och egenvård för barnÄrendeÅsa HimmelsköldSjukhusstyrelsenBehandlas2017-11-27
SHS2017-0136Samverkansavtal LOL, hud- och könssjukdomar Axel EmilsonÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-11-15
SHS2017-0135Satsning på digitalisering inom rehabiliteringsområdet, RELIEFÄrendeAgneta EklundSjukhusstyrelsenAvslutat2017-11-10
SHS2017-0134Fråga om rehabilitering från CypernÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2017-11-10
SHS2017-0133Inrättande av diagnostiskt centrumÄrendeJessica BräckSjukhusstyrelsenAvslutat2017-11-09
SHS2017-0131Samverkansavtal LOL, psykiatri Per Hilton-Brown (HSS2003-0215)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-11-06
SHS2017-0130Uppsägning (LOF) Agneta GullikssonÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-11-03
SHS2017-0129Internkontrollplan för sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeAngelica WiklundSjukhusstyrelsenBehandlas2017-11-02
SHS2017-0128Fastställande av sjukhusstyrelsens budget 2018ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-11-02
SHS2017-0127Uppdrag angående ST-tjänsterÄrendeAndreas ScheutzSjukhusstyrelsenBehandlas2017-10-30
SHS2017-0126Handlingsplan för tillgänglighet 2018 Akademiska sjukhuset och Lasarettet i EnköpingÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2017-10-30
SHS2017-0125Samverkansavtal Julia Ekström (LOF)ÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-25
SHS2017-0124Ärende angående HSA-katalogen och 1177ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-25
SHS2017-0123Stängning av avdelningÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-25
SHS2017-0122AmbulansstationerÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-10-18
SHS2017-0121Information till VC ang riktlinjerna för LOV medicinsk fotvård för patienter med diabetesÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-16
SHS2017-0120Satsning på LOV Medicinsk fotvård för patienter med diabetesÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-13
SHS2017-0119Skrivelse gällande tillagningskökÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-12
SHS2017-0118Finansiering av verksamheten Spången.ÄrendeBirgitta LejmanSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-12
SHS2017-0117Information till vårdgivare inom LOV Medicinsk Fotvård för diabetikerÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-11
SHS2017-0116TOMT får användasÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-02
SHS2017-0115Motion (M) - Bemötandeombud på länets sjukhusÄrendeJessica BräckSjukhusstyrelsenAvslutat2017-09-28
SHS2017-0114TOMT får användasÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-09-25
SHS2017-0113Samverkan LOF Lena LundqvistÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2017-09-19
SHS2017-0112LOV Medicinsk Fotvård för patienter med diabetes 2018ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2017-09-18
SHS2017-0111Begäran om vårdavtal - Eques IndolorÄrendeCarina BäckströmSjukhusstyrelsenBehandlas2017-09-18
SHS2017-0110Sjukhusstyrelsens verksamhetsuppdrag 2018-2020ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2017-09-08
SHS2017-0109Förslag till utvecklingen av primärvården i Region UppsalaÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-09-04
SHS2017-0108Samverkansavtal LOF, Torsten CarlssonÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-31
SHS2017-0107Fastställande av Region Uppsalas it-bilaga och funktionshyra för privata specialister 2018ÄrendeCharlotta HallSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-31
SHS2017-0106Revidering - Förfrågningsunderlag för Vårdval för Medicinsk fotvård för patienter med diabetesÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-24
SHS2017-0105Skrivelse angående ortopedenÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-21
SHS2017-0104Ändring av sjukhusstyrelsens gällande delegationsordning ÄrendeAnne NilssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-15
SHS2017-0103Prioriterade fastighetsinvesteringsbehov 2018-2023 – ramar till RPBÄrendeKarin JohanssonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-08-09
SHS2017-0102Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval i Uppsala länÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-07
SHS2017-0101Rapport om neonatalvård och åbopatienterÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-07
SHS2017-0100Sammanträdestider för sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-07
SHS2017-0099Sammanträdestider för sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-07
SHS2017-0098Delårsrapport 2017 för sjukhusstyrelsens verksamhetsområdeÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-03
SHS2017-0097Kompensation felaktig ersättning Christina SahlbergÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2017-07-28
SHS2017-0096Åtgärder efter fördjupad uppföljning Bo-Eric PerssonÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2017-07-28
SHS2017-0095HSO i Uppsala län kräver: Riv omedelbart upp beslutet om att avveckla Patientkontakt på Akademiska sjukhuset i UppsalaÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-07-03
SHS2017-0094Överföring av ansvar från Lasarettet i Enköping till Akademiska sjukhuset avseende specialiserad hemsjukvård i Heby kommunÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-06-28
SHS2017-0093Vårdval gynekologi: Åkerud Gynecology and Research ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2017-06-26
SHS2017-0092Vårdval gynekologi: Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB (Familjeläkarna i Bålsta)ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2017-06-26
SHS2017-0091Begäran om yttrande från Fastighets och servicenämnden, Region Uppsala angående KungsgärdetÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-06-26
SHS2017-0090Begäran om yttrande från Fastighets och servicenämnden, Region Uppsala angående Tierp VårdcentrumÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-06-26
SHS2017-0089Infektionsverktyget och CambioÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2017-06-22
SHS2017-0088Kartläggning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa ÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-06-21
SHS2017-0087Initiativ - Begäran om redogörelse för det av produktionsstyrelsens beslutade upplevelsestråketÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-06-13
SHS2017-0086Initiativ - Snabbutred först linjens vård avseende psykisk hälsa för barn och ungaÄrendeBirgitta LejmanSjukhusstyrelsenAvslutat2017-06-13
SHS2017-0085VårdgarantinÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-06-12
SHS2017-0084Ärenden för beslut i sjukhusstyrelsens arbetsutskottÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-05-24
SHS2017-0083Revisionssvar granskning av budgetprocessenÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-05-15
SHS2017-0082TestÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-05-11
SHS2017-0081Upphandling av mammografiutrustning 2018ÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-05-11
SHS2017-0080Initiering av upphandling av läkemedelsautomaterÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-05-10
SHS2017-0079Samverkansavtal LOF Julia EkströmÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2017-05-09
SHS2017-0078Uppföljning av målrelaterad ersättning 2016 för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i EnköpingÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2017-05-04
SHS2017-0077Anhörigstöd och AkermodellenÄrendeChristianne SimsonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-05-04
SHS2017-0076Fördelning av extra medel för rehabiliteringÄrendeAgneta EklundSjukhusstyrelsenAvslutat2017-05-03
SHS2017-0075Korrespondens med invånare gällande elektronisk remissÄrendeAnna WollinSjukhusstyrelsenAvslutat2017-04-28
SHS2017-0074Samverkansavtal LOL, vissa opererande specialiteter, Alessandro Priori (HSS2009-0114)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-04-28
SHS2017-0073Samverkansavtal LOL, psykiatri, Björn Milesson Fors (HSS2015-0167)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-04-28
SHS2017-0072Samverkansavtal LOL, gynekologi obstetrik, Eva Gerdin (HSS2012-0133)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-04-28
SHS2017-0071Samverkansavtal LOL, ÖNH, Mats Engström (HSS2010-0006)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-04-28
SHS2017-0070Samverkansavtal LOL, ÖNH, Berit Engström (HSS2011-0014)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-04-28
SHS2017-0069Samverkansavtal LOL, gynekologi Maria Cederholm (HSS2009-0113)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-04-28
SHS2017-0068Samverkansavtal - LOF - Jan-Erik JohanssonÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-04-20
SHS2017-0067Samrådsmöten Upplands privatläkarförening (UPLF) ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-04-18
SHS2017-0066Utvärdering Lassarettansluten hemsjukvård (LAH)ÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-03-31
SHS2017-0065Utvärdering av patientsäkerhetsarbete hos privata vårdgivare inom specialistvårdenÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-31
SHS2017-0064Ledningssystem för arbetsmiljö samt årshjul för personaluppföljning till sjukhusstyrelsenÄrendeIngrid PerssonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-03-30
SHS2017-0063IVO-beslut Gun Löf JohanssonÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-29
SHS2017-0062Begäran om extra sammanträde med pensionärsrådetÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-29
SHS2017-0061Uppföljning av målrelaterad ersättning 2016, externa vårdgivareÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-21
SHS2017-0060Samverkansavtal - LOF - Mattias EckermanÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-17
SHS2017-0059IVO-beslut Nikolaj BulezanÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-14
SHS2017-0058Uppsägning Ersättningsetablering Fysioterapi - Ulf AnderssonÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-14
SHS2017-0057Samverkansavtal LOL, gynekologi, Torbjörn Bergh (HSS2003-0176)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-03-07
SHS2017-0056Internkontrollplan för sjukhusstyrelsen 2017ÄrendeAngelica WiklundSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-06
SHS2017-0055Internkontrollplaner inom sjukhusstyrelsens verksamhetsområdeÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-02
SHS2017-0054Dimensionering av rättspsykiatriÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenMakulerat2017-03-01
SHS2017-0053Initiativ Kriskommission mot personalkatastrof och svar på hur arbetet med lagda förslag fortgårÄrendeEva WikströmSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-01
SHS2017-0052Beredning fastighetsinvesteringar 2018-2020ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-01
SHS2017-0051Samverkansavtal LOL, hud, Anders Grängsjö (HSS2013-0181)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-02-28
SHS2017-0050Kallelser till sjukhusstyrelsens dagordningsmöten 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-02-27
SHS2017-0049Kallelser och protokoll sjukhusstyrelsens dagordningÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-02-24
SHS2017-0048Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare inom hälso- och sjukvårdenÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenMakulerat2017-02-22
SHS2017-0047Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare inom hälso- och sjukvårdenÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2017-02-22
SHS2017-0046Samverkan kring barn och ungdomspsykiatrin - gemensam granskning med kommunerna ÄrendeBirgitta LejmanSjukhusstyrelsenBehandlas2017-02-22
SHS2017-0045Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till Vårdstyrelsen och Sjukhusstyrelsen februari 2017ÄrendeÅsa HimmelsköldSjukhusstyrelsenBehandlas2017-02-20
SHS2017-0044Samverkansavtal LOL, invärtesmedicin, Christina Holmqvist (HSS2010-0142)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-02-17
SHS2017-0043Utredningsuppdrag för Mini- Maria - missbruksverksamhet för barn och unga i Region UppsalaÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-02-17
SHS2017-0042Initiering av upphandling av läkemedelÄrendeBengt RobertsonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-02-15
SHS2017-0041Samverkansavtal LOF - Johanna Hesselman BorgÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-02-10
SHS2017-0040Patientsäkerhet och arbetsmiljöÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2017-02-06
VS2017-0028Utvärdering av Lasarettansluten hemsjukvård (LAH) ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2017-02-03
SHS2017-0039Begäran enligt 6 Kap 6a AML om föreläggandeÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-31
SHS2017-0038Initiativ: vad får anställda att lämna sjukvården?ÄrendeJessica BräckSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-31
SHS2017-0037Information vid sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-30
SHS2017-0036Fastställelse av föredragningslistan till sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-30
SHS2017-0035Val av justerare i sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-30
SHS2017-0034Hyreskontrakt Katja KvarnströmÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-27
SHS2017-0033Samverkansavtal LOL, psykiatri, Veronica Mansnérus-LundÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-01-26
SHS2017-0032Beredning av ärenden i sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-26
SHS2017-0031Fastställelse av föredragningslista i sjukhusstyrelsen 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-26
SHS2017-0030Val av justerare i sjukhusstyrelsen 2017 ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-26
SHS2017-0029Sjukhusstyrelsens årsredovisning 2016ÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-25
SHS2017-0028Samverkansavtal LOL, kirurgi, Jan Linder (HSS2009-0088)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-01-25
SHS2017-0027Förfrågan om rutiner för fast vårdkontaktÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-20
SHS2017-0026Samverkansavtal LOL, invärtesmedicin, Lars BensonÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-01-20
SHS2017-0025Kompetensförsörjningsfrågor inom sjukhusstyrelsens ansvarsområdeÄrendeEva WikströmSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-18
SHS2017-0024Återrapportering angående specialiserad rehabilitering inom Akademiska sjukhusets ramÄrendeAgneta EklundSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-17
SHS2017-0023Skyldighet att lämna uppgifter om totalförsvarspliktiga ÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-12
SHS2017-0022Samverkansavtal LOL, vissa opererande specialiteter, Christina SahlbergÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-01-10
SHS2017-0021Samverkansavtal LOL, vissa opererande specialiteter, Peter PerssonÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-01-10
SHS2017-0020Tjänsteutlåtande oplanerade återinläggningar inom 30 dagarÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-09
SHS2017-0019Tjänsteutlåtande oplanerade återinläggningarÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-09
SHS2017-0018Ersättning för tvingande flytt - Arbets- och miljömedicin ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-02
SHS2017-0017Ersättning för tvingande flytt -ny räddningsstation Tierp ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-02
SHS2017-0016Ersättning för tvingande flytt för Vo Medicinsk teknik, sjukhusfysik och informationsteknik (MSI) lokaler i EnköpingÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-02
SHS2017-0015 Ingång 70, programändring Läkarskeppet ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-02
SHS2017-0014Ingång 70, programändring IMA/BIVAÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-02
SHS2017-0013 Initiering av upphandling av inredning i nya lokaler för Klinisk mikrobiologi ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-02
SHS2017-0012 Ny neonatalavdelning Akademiska sjukhuset ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-02
SHS2017-0011Anmälan av inkomna skrivelser 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0010Informationer till sjukhusstyrelsen 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0009Uppföljning av beslut fattade av sjukhusstyrelsen - redovisning 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0008Rapporter från förtroendevalda för sjukhusstyrelsen 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0007Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0006Kurser och konferenser 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0005Valärenden för sjukhusstyrelsen 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0004Direktörsrapporter till sjukhusstyrelsen 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0003Anmälan av delegationsbeslut 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0002Fastställande av sjukhusstyrelsens budget 2017ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0001Månadsrapporter till sjukhusstyrelsen 2017ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2016-018195FÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-12-14
SHS2016-0180Revisionssvar avseende Granskning av sjukhusstyrelsens delårsrapport 2016ÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2016-12-09
SHS2016-0179Det blir inget av den utlovade miljonsatsningen på rehabilitering - den här gången heller?ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-12-02
SHS2016-0178Ännu längre väntetider inom ögonvårdenÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2016-12-01
SHS2016-0177Psykiatrisk öppenvård i Norduppland inklusive Heby kommunÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-12-01
SHS2016-0176Vårdval ögonbottenfoto: Eye Diagnostics Scandinavia AB - Synsam Uppsala TrendÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-11-30
SHS2016-0175Granskning av personal och kompetensförsörjningÄrendeEva WikströmSjukhusstyrelsenBehandlas2016-11-30
SHS2016-0174Granskning av utomlänsintäkterÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-30
SHS2016-0173Granskning av intern styrning och kontrollÄrendeAngelica WiklundSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-28
SHS2016-0172Samverkansavtal LOL, psykiatri, Alexander VjuginÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-11-28
SHS2016-0171Väntetider på akuten - initiativÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-25
SHS2016-0170Samverkansavtal LOL, ÖNH, Nicklas NorlinÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-11-18
SHS2016-0169Basfinansiering till Innovation Akademiska (IA) och Uppsala Clinical Research Center (UCR)ÄrendeSune LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-16
SHS2016-0168Initiativ - ögonmottagning i TierpÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-16
SHS2016-0167InvesteringarÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenMakulerat2016-11-16
SHS2016-0166Samverkansavtal LOL, vissa opererande specialiteter, Marianne Beausang-LinderÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-11-14
SHS2016-0165Samverkansavtal LOL, psykiatri, Per JoelssonÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-14
SHS2016-0164Angående behandling av generell hyperhidrosÄrendeAnnika BrehmerSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-09
SHS2016-0163Granskning av barn och ungdomspsykiatrin ÄrendeÅsa HimmelsköldSjukhusstyrelsenBehandlas2016-11-08
SHS2016-0162Alkohol uppehåll på 6-8 veckor på Uppsala sjukhus innan operationÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-08
SHS2016-01611177 Vårdguiden på telefonÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-02
SHS2016-0160Sjukhusstyrelsens verksamhetsuppdrag 2017-2019ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-11-02
SHS2016-0159Granskning av patientsäkerhet och avvikelsehanteringÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-02
SHS2016-0158Revision av patientsäkerhet och avvikelsehanteringÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-01
SHS2016-0157Bidrag till handikapporganisationer och HSOÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-31
SHS2016-0156Hantering av religiöst motiverad omskärelse av gossebarnÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2016-10-21
SHS2016-0155Inlaga till pensionärsrådetÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-20
SHS2016-0154Kartläggning av vården efter förlossningÄrendeYlva TottmarSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-17
SHS2016-0153 Arbete som pågår med anledning av rapporten angående återinläggningar inom 30 dagar. (Från Robert Kristiansson)ÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-13
SHS2016-0152Anmälan om ersättningsetablering LOL, psykiatri, Erik WiderlövÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-13
SHS2016-0151Förfrågan blodsockermätareÄrendeAgneta EklundSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-11
SHS2016-0150Kommittédirektiv från regeringskansliet angående psykiatrisatsningen 2016ÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-05
SHS2016-0149Anmälan om ersättningsetablering LOL, invärtesmedicin, Stefan BranthÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-03
SHS2016-0148Samverkansavtal LOL, ÖNH, Kristina LundbergÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-10-03
SHS2016-0147Anmälan om ersättningsetablering LOL, anestesiologi, Lars WiklundÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-03
SHS2016-0146Val till Landstingets i Uppsala län PensionärsrådÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-30
SHS2016-0145Begäran om redovisning av vidtagna åtgärder avseende driftsäkerheten vid renrummen GIN-lab Akademiska sjukhuset (ref HSS2015-0031)ÄrendeAnna BjörklandSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-30
SHS2016-0144VårdskadadeÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-29
SHS2016-0143Uppdrag att redovisa hur sjukhusstyrelsen uppfyller sitt ansvar för arbetsmiljön m mÄrendeEva WikströmSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-27
SHS2016-0142Anmälan om ersättningsetablering LOL, gynekologi, Agneta WikströmÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-21
SHS2016-0141Avtal avseende verksamhetsövergång för Sjukvårdsteamet från Uppsala kommun till Landstinget i Uppsala län ÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-09-21
SHS2016-0140Initiativ Fungerande BUP i hela länetÄrendeBirgitta LejmanSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-20
SHS2016-0139Funktionshyra privata/externa specialister 2017ÄrendeCharlotta HallSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-16
SHS2016-0138Gemensam it-bilaga för Sjukhusstyrelsens förfrågningsunderlag 2017ÄrendeCharlotta HallSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-16
SHS2016-0137Samverkansavtal LOF - Katja KvarnströmÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2016-09-16
SHS2016-0136Socialstyrelsens uppföljning av landstingets styrning av städning i vårdlokalerÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-15
SHS2016-0135Bidrag till pensionärsorganisationerÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-15
SHS2016-0134Första linjen för barn och ungas psykiska hälsaÄrendeBirgitta LejmanSjukhusstyrelsenBehandlas2016-09-13
SHS2016-0133Åtgärder för att nå budgeterat resultatÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-06
SHS2016-0132Vårdnära serviceÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-01
SHS2016-0131Initiativ till Sjukhusstyrelsen, begäran om en redogörelse hur sjukhusspecialister i primärvården kan stärka sjukvården (L), (M), (C), (KD)ÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-01
SHS2016-0130Initiativ ang. kompetensbristen på Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset (L), (M), (C), (KD)ÄrendeEva WikströmSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-01
SHS2016-0129Initiativ till Sjukhusstyrelsen, Inför Akademisk specialisttjänstgöring (AST) eller liknande form av utbildningsanställning som pilotprojekt - Alliansen (L), (C), (M), (KD)ÄrendeEva WikströmSjukhusstyrelsenAvslutat2016-08-30
SHS2016-0128Brev från Aleris Holding ABÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2016-08-24
SHS2016-0127Delårsrapport för sjukhusstyrelsenÄrendeKarin LindblomSjukhusstyrelsenAvslutat2016-08-24
SHS2016-0126Samverkansavtal LOL, psykiatri, Davoud Amiri (HSS2014-0044)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-08-19
SHS2016-0125Rapportering till SjukhusstyrelsenÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2016-08-16
SHS2016-0124Rapportering till sjukhusstyrelsenÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-08-16
SHS2016-0123Innovation, Akademiska sjukhusetÄrendeSune LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-08-15
SHS2016-0122Initiering av upphandling av automatisk frysÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-08-08
SHS2016-0121Överenskommelse med Tobias Registret, Stockholm Care ABÄrendeAnna BjörklandSjukhusstyrelsenAvslutat2016-08-05
SHS2016-0120Balanslista 2016ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-07-29
SHS2016-0119Sammanträdestider för sjukhusstyrelsen och sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-07-29
SHS2016-0118Godkännande av representationÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-07-29
SHS2016-0117Angående BUP, tankar och idéer.ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2016-07-26
SHS2016-0116Anmälan om ersättningsetablering LOL, invärtesmedicin, Stefan BranthÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-07-08
SHS2016-0115Samverkansavtal LOL, psykiatri, Birgitta Hedin-StormÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-07-06
SHS2016-0114Vårdval gynekologi: Carl von Linnékliniken HBÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-07-01
SHS2016-0113Minnesanteckningar UPLF för 2016 (CK2016-0092)ÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-07-01
SHS2016-0112Initiativ - Redovisning av patientrs väntan på återbesök och behandling (SHS 2016-0103)ÄrendeMarianne PiraSjukhusstyrelsenMakulerat2016-07-01
SHS2016-0111Initiativ till ärende - Sätt stopp för all landstingsfinansiering av VidarklinikenÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-30
SHS2016-0110Handlingsplaner kring förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa samt kortare väntetider i cancervården – informationsärendeÄrendeYlva TottmarSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-29
SHS2016-0109Samverkansavtal LOL, kirurgi, Peter ÅkerudÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-06-28
SHS2016-0108Anmälan om ersättningsetablering LOL, ögon, Carl Peter WickströmÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-27
SHS2016-0107Kallelser och protokoll sjukhusstyrelsens arbetsutskottÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-23
SHS2016-0106Kallelser och protokoll sjukhusstyrelsen 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-22
SHS2016-0105Vårdval gynekologi: Ekeby Hälsocenter ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-06-20
SHS2016-0104Initiativ – Redovisning av överbeläggningar m.m.ÄrendePernilla ÖhngrenSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-16
SHS2016-0103Initiativ – Redovisning av patienters väntan på återbesök och behandlingÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-16
SHS2016-0102Skrivelse angående Akademiska sjukhusetÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-13
SHS2016-0101Handlingsplan för förbättring av vårdkedjan för gynekologisk hälsokontroll (CK 2016-0096)ÄrendeYlva TottmarSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-07
SHS2016-0100LOU barnspecialistupphandling i öppenvårdÄrendeJohanna ErikssonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-06-07
SHS2016-0099Kliniskt utvecklingsår för nyexaminerade sjuksköterskor vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ÄrendeEva WikströmSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-30
SHS2016-0098Granskning av Produktionsstyrelsens årsredovisning 2015ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-30
SHS2016-0097Granskning av Hälso- och sjukvårdsstyrelsens årsredovisning 2015ÄrendeKarin LindblomSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-30
SHS2016-0096Rapport, förvaltningsdirektör Lasarettet i EnköpingÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-30
SHS2016-0095Antagande av förfrågningsunderlag för upphandling av två (2) stycken PET-DT till Nuklearmedicin, ing.100 ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-26
SHS2016-0094Antagande av förfrågningsunderlag för upphandling av två stycken konventionell röntgen till strålbehandlingsavdelningen i Brachyrummen, plan 4, ingång 100 ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-26
SHS2016-0093Antagande av förfrågningsunderlag för upphandling av en (1) stycken datortomograf till strålbehandlingsenheten, plan 04, ingång 100 ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-26
SHS2016-0092Ansökan ÖNH Familjedoktorerna i Uppland ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-05-20
SHS2016-0091Angående ny patientlag och remissförfarande till hudterapeuter för hårborttagningÄrendeCarina BäckströmSjukhusstyrelsenBehandlas2016-05-20
SHS2016-0090Ansvarsfördelning för olika funktioner InfektionsverktygetÄrendeIngrid CarlquistSjukhusstyrelsenBehandlas2016-05-20
SHS2016-0089Förfrågan om vårdavtal - Ekströms Smärtklinik ABÄrendeCarina BäckströmSjukhusstyrelsenBehandlas2016-05-18
SHS2016-0088Anmälan om ersättningsetablering LOL, vissa opererande specialiteter, Bo VilhelmssonÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-18
SHS2016-0087Kallelser och protokoll Sjukhusstyrelsen 2016ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-13
SHS2016-0086Brev från Ylva Åmark gällande Fysioterapi på taxan (LOF)ÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-12
SHS2016-0085Samverkansavtal LOL, hud- och könssjukdomar, Mohammad AlimohammadiÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-05-12
SHS2016-0084Beslut om vård på VidarklinikenÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-11
SHS2016-0083Specialiserad rehabilitering på Akademiska sjukhuset (HSS2015-0194)ÄrendeAgneta EklundSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-11
SHS2016-0082Tillnyktringsverksamhet i Uppsala län (CK2015-0102)ÄrendeHenrik AndreassonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-10
SHS2016-0081Motion (L) - Inför blåljuspsykiatri: förstärk den psykiatriska akutvården (CK2015-0528)ÄrendeHenrik AndreassonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-10
SHS2016-0080Anmälan om ersättningsetablering enligt LOF - Ulla Gustafsson Söderman (HSS2015-0233)ÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-10
SHS2016-0079Anmälan om ersättningsetablering enligt lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning - Elisabeth Zetterström (HSS2015-0229)ÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-10
SHS2016-0078Samverkansavtal LOF - Johny Åhman (HSS2015-0211)ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2016-05-10
SHS2016-0077LOV Primär hörselrehabilitering (Avtalsperiod 2) 2016-2019 (HSS2015-0133)ÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-10
SHS2016-0076Mammografiverksamhet 2015-2019 (HSS2013-0231)ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-05-10
SHS2016-0075Avtal - LOV Medicinsk fotvård för patienter med diabetes (HSS2009-0132)ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-10
SHS2016-0074Medicinsk fotvård 2016 (HSS2009-0100)ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-10
SHS2016-0073Medicinsk fotvårdÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-10
SHS2016-0072Upphandling av psykiatrisk öppenvård i norduppland, ink Heby kommun (HSS2009-0091)ÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenMakulerat2016-05-10
SHS2016-0071Angående psykiatriker hos HabiliteringenÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenMakulerat2016-05-10
SHS2016-0070Samverkansavtal LOL - Stefan Branth (CK2016-0202)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-05-06
SHS2016-0069Granskning av ändamålsenlig användning av kvalitetsregister ÄrendeAnna Karin LidehällSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-06
SHS2016-0068Upphandling av närakut och ortopedakut 2013-2017ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-29
SHS2016-0067Upphandling av viss ortopedi 2015-2018ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-29
SHS2016-0066Vårdval ögonbottenfotografering vid diabetes mellitusÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-29
SHS2016-0065Vårdval höft- och knäprotesoperationerÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-29
SHS2016-0064Vårdval gynekologi i öppenvårdÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-29
SHS2016-0063Brev angående ersättningsetablering (CK2016-0198)ÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-28
SHS2016-0062Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapportÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-27
SHS2016-0061Motion (L) - Om stöd till kroniska sjuka barn och deras familjer (CK 2015-0335)ÄrendeAgneta EklundSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-27
SHS2016-0060IFB- intensiv familjebehandlingÄrendeBirgitta LejmanSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-26
SHS2016-0059Upphandling av ortopedteknisk utrustning (PS 21015-0068)ÄrendeBengt RobertsonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-25
SHS2016-0058Yttrande över motion - Hembesök från sjukvården vid funktionsnedsättningÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-25
SHS2016-0057Initiering av upphandling av automatiserat system för ompackning, lagerhantering och beredning av patientindividuella- och avdelningsläkemedel, till ett värde över 10 miljoner SEKÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-22
SHS2016-0056Samsjuklighet neuropsykiatriÄrendeCecilia UllerydSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-22
SHS2016-0055Anmälan om ersättningsetablering LOL, ögon, Carl Peter WickströmÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-21
SHS2016-0054Korrespondens angående rehabiliteringÄrendeKarin LindblomSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-21
SHS2016-0053Initiativärende - behandling av trauma från krig, flykt och tortyr (Återrapportering av statsbidrag till förvaltningarna) (HSS 2015-0207)ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-20
SHS2016-0052Anmälan om ersättningsetablering LOL, gynekologi, Olof Tydén (CK2016-0190)ÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-20
SHS2016-0051Samverkansavtal med ersättningsetablering enligt LOL , specialitet hud- och könssjukdomar, Mohammad AlimohammadiÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenMakulerat2016-04-20
SHS2016-0050Vägledda grupper för återhämtning från psykisk ohälsaÄrendeChristianne SimsonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-19
SHS2016-0049Vägledd patient- och närståendeutbildningÄrendeChristianne SimsonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-19
SHS2016-0048AnhörigstödÄrendeChristianne SimsonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-19
SHS2016-0047SHS, ersättning tvingande flytt Akademiska sjukhuset avseende barnspecmottagning Enköping och rehabmedicinsk verksamhetÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-18
SHS2016-0046Upphandling av ortopedi, handkirurgi och radiologi 2016-2020ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-18
SHS2016-0045Psykiatrisk öppenvård i norra länsdelen 2017ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-14
SHS2016-0044Översyn av akutmottagningsverksamhetenÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-13
SHS2016-0043Utveckling av hemsjukvård och mobila team för äldre i länetÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-12
SHS2016-0042Uppföljning av målrelaterad ersättning 2015 för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-12
SHS2016-0041Uppföljning av målrelaterad ersättning 2015, externa vårdgivareÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-12
SHS2016-0040Månadsrapporter 2016 (CK 2015-0150)ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-11
SHS2016-0039Vårdval gynekologi: Lars-Lars i Bollnäs Förvaltnings ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-11
SHS2016-0038Upphandling av koloskopier, LOU ( 2015-0038)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-11
SHS2016-0037Anmälan om ersättningsetablering LOL, ortopedi, Bo Vilhelmsson (CK2016-0207)ÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-11
SHS2016-0036Rapport - sjukhusdirektören, Akademiska sjukhusetÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-11
SHS2016-0035Antalet cancerfall kommer att dubbleras....ÄrendeAnnika BrehmerSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-08
SHS2016-0034Vårdval i Uppsala län, kataraktoperationer i öppenvård ( HSS2011-0105)ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-07
SHS2016-0033Vårdval Uppsala län, ögonsjukdomar i öppenvård ( HSS2013-0178)ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-07
SHS2016-0032Vårdval Uppsala län, ÖNH-sjukdomar i öppenvård ( HSS2013-0179)ÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-07
SHS2016-0031LOU koloskopi ( HSS2015-0038)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-07
SHS2016-0030Landstingsdirektörens rapport (CK 2016-0003)ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-04
SHS2016-0029Utvärdering av vårdval gynekologiÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-04
SHS2016-0028Fördjupad uppföljning av läkare verksamma enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättningÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-01
SHS2016-0027Fördjupad uppföljning av fysioterapeuter verksamma enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapiÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-01
SHS2016-0026Valärenden för sjukhusstyrelsen 2016 (CK 2015-0542)ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-31
SHS2016-0025Sammanträdestider för sjukhusstyrelsen och sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2016 (CK 2015-0543)ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-31
SHS2016-0024Protokoll från sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2016 (CK 2016-0058)ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-31
SHS2016-0023Information vid sjukhusstyrelsens sammanträden 2016 (CK 2016-0118)ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-31
SHS2016-0022Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2016 (CK 2016-0115)ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-31
SHS2016-0021Anmälan av delegationsbeslut till sjukhusstyrelsen 2016 (CK 2016-0064)ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-31
SHS2016-0020Initiativ - Medicinsk fotvård efter behov (CK 2016-0204)ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-31
SHS2016-0019Granskning att cancervården bedrivs på ett ändamålsenligt och ur jämlikhetsperspektiv tillfredställande sätt (CK 2016-0137)ÄrendeAnnika BrehmerSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-30
SHS2016-0018Initiativärende - verksamhetsanpassade lokalerÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-29
SHS2016-0017Internkontrollplan för sjukhusstyrelsenÄrendeAngelica WiklundSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-29
SHS2016-0016Rapporter från förtroendevaldaÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-29
SHS2016-0015 Upphandling av blodgasanalysupprustning (PS 2015-0068)ÄrendeJonatan SvenssonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-03-29
SHS2016-0014Löpande uppföljning av patientsäkerhetsarbetet vid Region Uppsala ÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2016-03-29
SHS2016-0013Sjukhusstyrelsens delegationsordning (CK 2015-0555)ÄrendeMats HolmbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-24
SHS2016-0012Ögonmottagning vid Tierps vårdcentral (CK 2015-0184ÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-24
SHS2016-0011Utrustningsinvesteringar till Fas-projektet del 1ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-24
SHS2016-0010Överenskommelse avseende specialistansluten hemsjukvård (SAH) i Älvkarleby kommun ÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-24
SHS2016-0009Begäran om information om BUPÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-23
SHS2016-0008Strategi och handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner i Uppsala län, 2015-2018 (CK2015-0422) ÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-23
SHS2016-0007Strategi för patientsäkerhet 2016-2018  (CK2015-0532) ÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-23
SHS2016-0006Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre (HSS2014-0056) ÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-23
SHS2016-0005Närvårdsavdelning Enköping-HåboÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-22
SHS2016-0004Yttrande över motion - Låt röntgen ta sig till patienternaÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-22
SHS2016-0003Utredning av palliativt centrumÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-22
SHS2016-0002Palliativ hemsjukvård för barnÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-22
SHS2016-0001Initiering av upphandling av cochelaimplantat 2016ÄrendeShiva AydinSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-21