Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
SHS2022-00050Samverkansavtal LOL psykoterapi Åsa HagbergAvtalsärende Caroline MarinkoSjukhusstyrelsenBehandlas2022-06-29
SHS2022-00049Upphandling av undersökning ÄrendeMalin PerssonSjukhusstyrelsenBehandlas2022-06-23
SHS2022-00048Information om bröstcancer ÄrendeMalin PerssonSjukhusstyrelsenBehandlas2022-06-23
SHS2022-00047Information om Nationell högspecialiserad vård ÄrendeMalin PerssonSjukhusstyrelsenBehandlas2022-06-23
SHS2022-00046Tomt ärendeÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2022-06-21
SHS2022-00045Initiativ från (S) om IVOs föreläggande gällande vårdplatser på Akademiska sjukhusetÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenBehandlas2022-06-20
SHS2022-00044Initiativ från (V) om särskild uppföljning utifrån av psykiatrisk vård utifrån vårdplatsläget Nationell jämförelse av psykiatrisk heldygnsvård ÄrendeKerstin EveliusSjukhusstyrelsenBehandlas2022-06-20
SHS2022-00043LOV psykoterapi - Beteendefokus fhb ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2022-06-03
SHS2022-00042Skrivelse angående Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2022-05-30
SHS2022-00041LOV psykoterapi - Psykoterapikonsult Karin Lundén-O´Nils Avtalsärende Anja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2022-05-18
SHS2022-00040Förstudie Sterilen Lasarettet i EnköpingÄrendePirjo JesperssonSjukhusstyrelsenBehandlas2022-05-06
SHS2022-00039Information angående omorganisationen på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ÄrendeMalin PerssonSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2022-05-05
SHS2022-00038Sjukhusstyrelsens delegationsbeslut 2022ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2022-05-04
SHS2022-00037LOV ögonsjukvård: Epika Sjukvård ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2022-05-03
SHS2022-00036Uppföljning av AI i besluts- och diagnostikprocesserÄrendeAnneli KjellbergSjukhusstyrelsenBehandlas2022-04-27
SHS2022-00035Införande av vårdval LOV privat psykoterapi (Cosmic) – Förfrågningsunderlag LOV privat psykoterapi (Cosmic) 2023ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2022-04-21
SHS2022-00034Samverkansavtal, LOLÄrendeCaroline MarinkoSjukhusstyrelsenBehandlas2022-04-21
SHS2022-00033ÅterrapporteringÄrendeEvelyn EhlinSjukhusstyrelsenMakulerat2022-04-18
SHS2022-00032Skrivelse till referensgrupp kost och sjukhusstyrelsenÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2022-04-06
SHS2022-00031LOV gynekologi: Gynkliniken i Uppsala län (LänsVaccinationer)ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2022-03-17
SHS2022-00030Verksamhetsuppdrag och budget 2023 för sjukhusstyrelsenÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenBehandlas2022-03-14
SHS2022-00029Presentation av verksamhetsområde NeuroÄrendeMalin PerssonSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2022-03-14
SHS2022-00028LOV ögonsjukvård: Capio Medocular ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2022-03-08
SHS2022-00027LOV ögonsjukvård: Aleris Sjukvård ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2022-03-08
SHS2022-00026skrivelse från Famna och Fremia om pandemin, civilsamhället och idéburna verksamheterÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2022-03-04
SHS2022-00025Region Uppsalas patientsäkerhetsberättelse för år 2021ÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2022-03-03
SHS2022-00024Vårdskuld 2022 och 2023ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2022-02-28
SHS2022-00023Synpunkter till Sjukhusstyrelse från Synskadades riksförbundÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2022-02-22
SHS2022-00022Hantering av fördelade medel -psykiatriÄrendeEvelyn EhlinSjukhusstyrelsenBehandlas2022-02-22
SHS2022-00021Initiativ från (V) om att Inventera barnmorskors arbetsmiljöÄrendeMariette VeideskogSjukhusstyrelsenBehandlas2022-02-15
SHS2022-00020Initiativ från (V) om att Förbättra arbetsmiljön på Akademiska laboratorietÄrendeHelena BrobergSjukhusstyrelsenBehandlas2022-02-15
SHS2022-00019Presentation av verksamhetsområde urologiÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2022-02-15
SHS2022-00018Återrapportering - fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare 2021ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2022-02-03
SHS2022-00017Information om prioritering av utrustningsinvesteringar för perioden 20XX-20XXÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2022-02-01
SHS2022-00016Information om prioriterade fastighetsinvesteringsbehov för perioden 2023-2032ÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2022-02-01
SHS2022-00015Information om införande av nytt HR-systemÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2022-01-27
SHS2022-00014Information om fastighetsinvesteringar och renoveringar under 2021ÄrendeJonas ErikssonSjukhusstyrelsenBehandlas2022-01-25
SHS2022-00013Korrespondens LOV medicinskfotvård 2022ÄrendePia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2022-01-05
SHS2022-00012Sammanträdesdatum för sjukhusstyrelsen och dess utskott 2023ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2022-01-03
SHS2022-00011Personaluppföljning till sjukhusstyrelsen 2022ÄrendeMikael LandstenSjukhusstyrelsenBehandlas2022-01-03
SHS2022-00010Anmälan av inkomna skrivelser 2022ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2022-01-03
SHS2022-00009Anmälan av delegationsbeslut 2022ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2022-01-03
SHS2022-00008Uppföljning av sjukhusstyrelsens givna uppdrag 2022ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2022-01-03
SHS2022-00007Kurser och konferenser 2022ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2022-01-03
SHS2022-00006Beredning av ärenden till sjukhusstyrelsen 2022ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2022-01-03
SHS2022-00005Månadsrapporter till sjukhusstyrelsen 2022ÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2022-01-03
SHS2022-00004Direktörsrapporter till sjukhusstyrelsen 2022ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2022-01-03
SHS2022-00003Fastställelse av föredragningslista sjukhusstyrelsen 2022ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2022-01-03
SHS2022-00002Val av justerare sjukhusstyrelsen 2022ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2022-01-03
SHS2022-00001Kallelser och protokoll sjukhusstyrelsen 2022ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2022-01-03
SHS2021-00093Granskning av den palliativa vården i Region Uppsala ÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenBehandlas2021-12-23
SHS2021-00092Granskning av Region Uppsalas arbete med omställningen till God och nära vårdÄrendeEva-Lena NilssonSjukhusstyrelsenBehandlas2021-12-23
SHS2021-00091Granskning av Region Uppsalas arbete med intyg till Försäkringskassan avseende arbetsförmågebedömningÄrendeBirgitta OlssonSjukhusstyrelsenBehandlas2021-12-23
SHS2021-00090LOV Medcinsk fotvård, Lilla Kinikens medicinska fotvårdÄrendePia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2021-12-21
SHS2021-00089Initiativ från (S) om verksamhetsförlagd utbildning vid privatiseringarÄrendeMikael KöhlerSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2021-11-26
SHS2021-00088Initiativ från (S) om tillgänglighet för synskadadeÄrendeBirgitta RosbergSjukhusstyrelsenBehandlas2021-11-26
SHS2021-00087Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2021ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2021-11-25
SHS2021-00086Uttalande från SRF Uppsala län angående bristande tillgänglighet vid regionens sjukhusÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2021-11-25
SHS2021-00085Lov medicinsk fotvård, Läkarhuset i EnköpingÄrendePia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2021-11-16
SHS2021-00084LOV Medicinsk fotvård, Fotens längtanAvtalsärende Pia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2021-10-28
SHS2021-00083LOV Medicinsk fotvård, korrespondens 2021ÄrendePia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2021-10-28
SHS2021-00082Avtal - Läkemedel Apoex ABAvtalsärende Anette AspSjukhusstyrelsenAvslutat2021-10-28
SHS2021-00081Uppdrag för medicinsk teknik och fysik (MTF)ÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2021-10-27
SHS2021-00080Beslut om åtgärder för att förbättra vårdplatsläget samt delrapportering av genomförandet av tidigare beslutad åtgärdsplan ÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenBehandlas2021-10-27
SHS2021-00079Införande av nytt måltidssystem ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2021-10-21
SHS2021-00078Information om IVO:s föreläggande gällande akutmottagningen på Akademiska sjukhusetÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenBehandlas2021-10-07
SHS2021-00077Information om Inspektionen för vård och omsorgs föreläggande till Akademiska sjukhusetÄrendeMalin PerssonSjukhusstyrelsenBehandlas2021-10-06
SHS2021-00076Upphandling endokrin kirurgiÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenBehandlas2021-10-06
SHS2021-00075Initiativ från (S) om att utreda akutsjukvården som eget verksamhetsområdeÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2021-09-23
SHS2021-00074Uppföljning av patientsäkerhetsarbetetÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2021-09-20
SHS2021-00073ProctologiÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenBehandlas2021-09-15
SHS2021-00072Benign colonkirurgiÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenBehandlas2021-09-15
SHS2021-00071ProctologiAvtalsärende Nina AnundssonSjukhusstyrelsenMakulerat2021-09-15
SHS2021-00070Benign ColonkirurgiAvtalsärende Nina AnundssonSjukhusstyrelsenMakulerat2021-09-15
SHS2021-00069LOU barnspecialistupphandling i öppenvårdÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2021-09-06
SHS2021-00068Riktlinjer för mat och måltider på sjukhusenÄrendeAnnika ErikssonSjukhusstyrelsenBehandlas2021-08-25
SHS2021-00067Sjukhusstyrelsens sammanträdestider 2022ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2021-08-23
SHS2021-00066LOV Medicinsk fotvård, Fot&HälsagruppenAvtalsärende Pia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2021-08-05
SHS2021-00065Fördjupad förstudie av Akademiska sjukhusets centralblockÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2021-08-04
SHS2021-00064Information om tillsyn DI-2021-5595ÄrendeAnne NilssonSjukhusstyrelsenBehandlas2021-08-04
SHS2021-00063Skrivelse med synpunkter på vårdÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-08-02
SHS2021-00062Samordning av specialiseringstjänstgöring för läkare (ST) mellan Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-08-02
SHS2021-00061Revisionssvar avseende granskning av det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning av sjuksköterskor inom sjukhusvårdenÄrendeSayeh Ardabili AslSjukhusstyrelsenMakulerat2021-07-02
SHS2021-00060Granskning av skyddet för patienter, medarbetare och andra med skyddade personuppgifterÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2021-07-01
SHS2021-00059Samverkansavtal LOL, öron näsa hals Nadine Schart-MorénAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2021-06-30
SHS2021-00058LOV gynekologi: Lideta Mälardalen ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2021-06-30
SHS2021-00057Information om fördyring för projekt B11 med anledning av covid-19 pandeminÄrendeKent StrömbergSjukhusstyrelsenBehandlas2021-05-31
SHS2021-00056Granskning av Region Uppsalas arbete mot korruptionÄrendeChristina DahlmannSjukhusstyrelsenBehandlas2021-05-24
SHS2021-00055Granskning av Region Uppsalas arbete med sina IT-systemÄrendeAnnette HögströmSjukhusstyrelsenBehandlas2021-05-24
SHS2021-00054Synpunkter på organisation UASÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-05-24
SHS2021-00053LOV Medicinsk fotvård Tilias FotvårdAvtalsärende Pia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2021-05-19
SHS2021-00052Revidering av förfrågningsunderlag för medicinsk fotvård för patienter med diabetes 2022ÄrendePia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2021-05-14
SHS2021-00051Information från sjukhusdirektören Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-05-12
SHS2021-00050Skrivelse till sjukhusstyrelsen om akutmottagningen ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-05-10
SHS2021-00049Skrivelse angående Akademiska sjukhusets akutmottagningÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2021-05-10
SHS2021-00048Geriatrikens roll i framtidens effektiva och nära vårdÄrendeÅsa HimmelsköldSjukhusstyrelsenBehandlas2021-04-30
SHS2021-00047Utredning om kollektivtrafik till Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2021-04-15
SHS2021-00046Granskning av kompetensförsörjning av sjuksköterskor ÄrendeSayeh Ardabili AslSjukhusstyrelsenBehandlas2021-04-13
SHS2021-00045Fördjupad granskning av tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeEvelyn EhlinSjukhusstyrelsenBehandlas2021-04-13
SHS2021-00044Samverkansavtal LOL, Psykiatri Karolina AndrosiukAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2021-04-12
SHS2021-00043LOV ögonsjukvård: Optalmica Eskilstuna ABÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2021-03-25
SHS2021-00042Sjukhusstyrelsens verksamhetsuppdrag och budget 2022ÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2021-03-25
SHS2021-00041Namninsamling gällande telefonlinje till psykiatriakuten ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-03-22
SHS2021-00040Initiativ från (V) om att människor i kris behöver en telefonkontaktÄrendeErik KlingenbergSjukhusstyrelsenBehandlas2021-03-22
SHS2021-00039Behovet av en jourlinje till psykiatriakuten - namninsamlingÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-03-18
SHS2021-00038LOV ögonbottenfoto: Ögonkoll i Uppsala ABÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2021-03-17
SHS2021-00037LOV ögonbottenfoto: Eyesland ABÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2021-03-17
SHS2021-00036LOV Ögonsjukvård: Ögonkoll i Uppsala ABÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2021-03-17
SHS2021-00035LOV ögonsjukvård: Eyesland AB (Östra Ögon)ÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2021-03-17
SHS2021-00034Personuppgiftsbiträdesavtal Sjukhusstyrelsen 2021ÄrendeAnnika BengtssonSjukhusstyrelsenAvslutat2021-03-17
SHS2021-00033Om stöd till barn som anhörigaÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2021-03-12
SHS2021-00032Införande teledermatoskopi - tidig upptäckt av hudcancerÄrendeErika SohtellSjukhusstyrelsenBehandlas2021-03-04
SHS2021-00031Hälsopedagog på Psykiatrins hus - värd att behållaÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2021-03-01
SHS2021-00030Prioritering av utrustningsinvesteringar för perioden 2022–2026ÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2021-02-16
SHS2021-00029Prioriterade fastighetsinvesteringsbehov för perioden 2022-2031ÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2021-02-16
SHS2021-00028Sjukhusstyrelsens delegationsordningÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-02-16
SHS2021-00027Initiativ från (V) om situationen på akuten, Akademiska sjukhusetÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2021-02-15
SHS2021-00026Initiativ (SD) om organisationen på Akademiska sjukhusets akutmottagningÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2021-02-15
SHS2021-00025Programändring avseende tillkommande strålskydd och väggparti med skjutdörr på CIVA i ingång 70ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2021-02-15
SHS2021-00024Initiativ från (S) om tillgänglig telefonlinje till vuxenpsykiatriska akutmottagningen ÄrendeErik KlingenbergSjukhusstyrelsenBehandlas2021-02-15
SHS2021-00023Lokalförsörjningsplan för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i EnköpingÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2021-02-15
SHS2021-00022Skrivelse till sjukhusstyrelsen med synpunkter på verksamhetsområde endokrinologenÄrendeMalin HögrellSjukhusstyrelsenBehandlas2021-02-12
SHS2021-00021Initiering av upphandling av dialysmaskinerÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-02-01
SHS2021-00020Ny modell för styrning och mål inom Akademiska sjukhusetÄrendeRasmus ZamoreSjukhusstyrelsenAvslutat2021-01-25
SHS2021-00019Informationsbrev angående granskning av barn- och ungdomspsykiatriÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2021-01-21
SHS2021-00018Informationsbrev angående granskning av arbetet med pandeminÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2021-01-19
SHS2021-00017Handlingsplan för att organisera och underlätta arbetet på mottagningar med akutintag under pandeminÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-12
SHS2021-00016Översyn av tillämpning av reglerna för bisysslor på Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-12
SHS2021-00015Information om fastighetsinvesteringar och renoveringar under 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-07
SHS2021-00014Återrapportering uppföljning av privata vårdgivare - VårduppdragsenhetenÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2021-01-07
SHS2021-00013LOV medicinsk fotvård: Almaz FotvårdÄrendePia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2021-01-05
SHS2021-00012Sammanträdesdatum för sjukhusstyrelsen och dess utskott 2022ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2021-01-04
SHS2021-00011Personaluppföljning till sjukhusstyrelsen 2021ÄrendeMikael LandstenSjukhusstyrelsenBehandlas2021-01-04
SHS2021-00010Anmälan av inkomna skrivelser 2021ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-01-04
SHS2021-00009Anmälan av delegationsbeslut 2021ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-01-04
SHS2021-00008Uppföljning av sjukhusstyrelsens givna uppdrag 2021ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
SHS2021-00007Kurser och konferenser 2021ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-01-04
SHS2021-00006Beredning av ärenden till sjukhusstyrelsen 2021ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-01-04
SHS2021-00005Månadsrapporter till sjukhusstyrelsen 2021ÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2021-01-04
SHS2021-00004Direktörsrapporter till sjukhusstyrelsen 2021ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-01-04
SHS2021-00003Fastställelse av föredragningslista sjukhusstyrelsen 2021ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-01-04
SHS2021-00002Val av justerare sjukhusstyrelsen 2021ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-01-04
SHS2021-00001Kallelser och protokoll sjukhusstyrelsen 2021ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2021-01-04
SHS2020-00089Hantering av vårdskuldÄrendeÅsa ForsSjukhusstyrelsenBehandlas2020-12-30
SHS2020-00088Fördjupad uppföljning LOV privat psykoterapi 2020- SjukhusstyrelsenÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-12-22
SHS2020-00087Initiativ (S) om att tillämpa regelverket kring bisysslaÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2020-12-15
SHS2020-00086Samverkansavtal LOF Ann-Mari Häggbrink tidigare HSS2009-0069Avtalsärende Anja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-12-14
SHS2020-00084Yttrande till Justitiekanslern i tillsynsärendeÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-12-11
SHS2020-00083Frågor ang besparingar psykiatrinÄrendeMalin HögrellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-12-10
SHS2020-00082LOV medicinsk fotterapi - Ankis spa & fotvårdÄrendePia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2020-11-17
SHS2020-00081Remiss Förslag till upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvårdÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenBehandlas2020-11-11
SHS2020-00080Överföring av personuppgifter till tredje land, särskilt USAÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-11-10
SHS2020-00079Skrivelse med fråga om doulaÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-11-08
SHS2020-00078Utformningen av direktörsrapporter till sjukhusstyrelsenÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-10-23
SHS2020-00077Akademiska sjukhusets merkostnader för 2021 med anledning av covid-19ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-10-13
SHS2020-00076Redovisning av inköp och avtalstrohet samt tidigareläggning av upphandlingar vid Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-10-09
SHS2020-00075Allmäntjänstgöring (AT) och bastjänstgöring (BT) för läkare inom Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-10-09
SHS2020-00074Protokoll sjukhusstyrelsen 2016-2017ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-10-05
SHS2020-00073Verksamhetsuppdrag och budget för sjukhusstyrelsen 2021ÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2020-09-29
SHS2020-00072Vaccinatörsvårdval - MD International AB (Min Doktor)ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenAvslutat2020-09-23
SHS2020-00071Skrivelse om förlorad rätt till sensor- och specialistvård vid flytt till UppsalaÄrendeMalin HögrellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-09-21
SHS2020-00070LOV medicinsk fotvård - MMA AB fotvårdAvtalsärende Pia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2020-09-21
SHS2020-00069Vaccinatörsvårdval - Dr Roger Andersson Familjeläkare AB (Uppsala vaccin)ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2020-09-21
SHS2020-00068Analys av försättningarna för god psykiatrisk öppenvård i norra länsdelenÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2020-09-17
SHS2020-00067Införande av tarmcancerscreening i Region UppsalaÄrendeErika SohtellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-09-17
SHS2020-00066Identifiera verksamheter lämpliga för upphandling genom en Request for Information (RFI) vid Akademiska sjukhusetÄrendeÅsa ForsSjukhusstyrelsenBehandlas2020-09-14
SHS2020-00065Löpande uppföljning av patientsäkerhetsarbetet 2020ÄrendeAnn-Sofie GeschwindtSjukhusstyrelsenBehandlas2020-09-07
SHS2020-00064Akut mobil psykiatrisk verksamhetÄrendeErik KlingenbergSjukhusstyrelsenBehandlas2020-09-04
SHS2020-00063Tilldelning av medel för projekt ingång 100/101 (J-huset), projekt ingång 70 (B11) samt projekt anpassningsåtgärder centralblocket (B9/B12)ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-08-28
SHS2020-00062Identifiera risker inför framtagande av internkontrollplan 2021 för sjukhusstyrelsenÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2020-08-26
SHS2020-00061LOV Medicinsk Fotvård - Sommars FotvårdAvtalsärende Pia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2020-08-21
SHS2020-00060Samverkansavtal LOF Petra WergeliusAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-08-20
SHS2020-00059Separerade vårdflöden dygnet runt för akuta patienter med smittsamma sjukdomarÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-08-17
SHS2020-00058Sjukhusstyrelsens sammanträdestider 2021ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-08-12
SHS2020-00057Vaccinatörsvårdval - Doktor24 Healthcare ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2020-08-11
SHS2020-00056Morgondagens elektiva kirurgi - uppdrag att säkerställa och följa upp verkställandet av genomförandeplanen för 2020-2023ÄrendeÅsa HimmelsköldSjukhusstyrelsenBehandlas2020-08-05
SHS2020-00055Medicinsk fotvård - Fotsjukvård HagsätraAvtalsärende Pia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2020-08-04
SHS2020-00054Vidtagna åtgärder avseende ekonomistyrning vid Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-07-28
SHS2020-00053Uppsala Care - Möjligheter att administrera utlandspatienter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-07-28
SHS2020-00052Information om det nya samverkansavtalet inom Uppsala - Örebro sjukvårdsregionÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-07-28
SHS2020-00051Granskning av utveckling av patientrelaterade informationssystem ÄrendeLouise ArodénSjukhusstyrelsenBehandlas2020-06-23
SHS2020-00050Granskning av kompetensförsörjning av sjuksköterskorÄrendeSayeh Ardabili AslSjukhusstyrelsenBehandlas2020-06-23
SHS2020-00049Skrivelse med synpunkter på sjukhusmatenÄrendeMalin HögrellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-06-08
SHS2020-00048Tillfällig ersättning för videomöten inom LOL och LOFÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2020-06-05
SHS2020-00047Initiativ (S) om att bevara enheten för transkulturell psykiatri (ETP)ÄrendeYlva TottmarSjukhusstyrelsenAvslutat2020-05-20
SHS2020-00046Akutmottagningen vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnn-Charlott NormanSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2020-05-18
SHS2020-0045Upphandling av ortopedtekniska hjälpmedelÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-05-05
SHS2020-0044Initiativ (S) om redogörelse för beslut om kompensation för de privata vårdgivarnaÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2020-04-21
SHS2020-0043Uppföljning av standardiserade vårdförlopp inom cancerområdetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-04-17
SHS2020-0042Beslut om distanskontakt med anledning av Covid-19ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2020-04-14
SHS2020-0041Lokaler för PCI och arytmiÄrendeMalin PerssonSjukhusstyrelsenBehandlas2020-04-03
SHS2020-0040Nya lokaler för Käkkirurgi ÄrendeMalin PerssonSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2020-03-27
SHS2020-0039Återrapportering utifrån program för uppföljning av privata utförare 2019ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-03-26
SHS2020-0038Återrapportering utifrån program för uppföljning av privata utförare 2019ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2020-03-26
SHS2020-0037Extra ersättning på grund av minskat antal besökÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2020-03-26
SHS2020-0036Synpunkter angående ekonomi på UASÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-03-25
SHS2020-0035LOV Medicinsk fotvård - Fothälsan Linda LamellAvtalsärende Pia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2020-03-25
SHS2020-0034Initiativ (SD) om gratis parkering för personal på Akademiska sjukhuset och lasarettet i EnköpingÄrendeAngelica WiklundSjukhusstyrelsenBehandlas2020-03-25
SHS2020-0033Granskning av NettokostnadsutvecklingÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2020-03-12
RK2020-0086Anmälan personuppgiftsincident till Datainspektionen ÄrendeRasmus ZamoreSjukhusstyrelsenAvslutat2020-03-02
SHS2020-0032Synpunkter på Regionens sjukvårdÄrendeMalin HögrellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-02-28
SHS2020-0031Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-02-27
SHS2020-0030LOV medicinsk fotvård - Åriket Medicinsk fotvård ABAvtalsärende Pia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2020-02-19
SHS2020-0029Revisionsskrivelse angående granskningen av Tillgänglighet i vårdenÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-02-19
SHS2020-0028Prioritering av utrustningsinvesteringarÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-02-12
SHS2020-0027Byte av operationsplaneringssystemÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2020-02-07
SHS2020-0026Uppföljning av sjukhusstyrelsens fattade beslut ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-02-07
SHS2020-0025Antagande av ansökan om att ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering om läkarvårdsersättning - specialitet Öron näsa och hals Caroline BengtssonÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2020-02-05
SHS2020-0024Information om ordnat införande av läkemedel samt kostnadsutveckling ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2020-02-04
SHS2020-0023Årsredovisning 2019 SjukhusstyrelsenÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2020-02-03
SHS2020-0022Informationsbrev från revisionsgruppen kring granskning av 100-husetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-02-03
SHS2020-0021LOV Medicinsk fotvård - Kristinas Medicinska fotvårdAvtalsärende Pia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-29
SHS2020-0020Informationsärende gällande Patientsäkerhetsberättelse Region Uppsala 2019ÄrendeAnn-Sofie GeschwindtSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-29
SHS2020-0019Psykiatrins besparing genom flytt av Äldre Psykiatrin ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-01-21
SHS2020-0018Personaluppföljning till sjukhusstyrelsen 2020ÄrendeMikael LandstenSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-20
SHS2020-0017Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov för sjukhusstyrelsens förvaltningar 2021-2030ÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-20
SHS2020-0016Information om Coronaviruset, Covid19ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-20
SHS2020-0015Initiering av upphandling av ambulanserÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-01-15
SHS2020-0014Initiering av upphandling av operationsrobotÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-01-15
SHS2020-0013Återrapport, stärkt ekonomisk styrningÄrendeRasmus ZamoreSjukhusstyrelsenAvslutat2020-01-14
SHS2020-0012Vidarebefordrat till Akademiska sjukhuset - DomÄrendeJennie LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2020-01-14
SHS2020-0011Nytt produktionskök vid Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-09
SHS2020-0010Anmälan av inkomna skrivelser 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-01-02
SHS2020-0009Anmälan av delegationsbeslut 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-01-02
SHS2020-0008Uppföljning av sjukhusstyrelsens givna uppdrag 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-01-02
SHS2020-0007Kurser och konferenser 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2020-01-02
SHS2020-0006Beredning av ärenden till sjukhusstyrelsen 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-01-02
SHS2020-0005Månadsrapporter till sjukhusstyrelsen 2020ÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2020-01-02
SHS2020-0004Direktörsrapporter till sjukhusstyrelsen 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-01-02
SHS2020-0003Fastställelse av föredragningslista sjukhusstyrelsen 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-01-02
SHS2020-0002Val av justerare sjukhusstyrelsen 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-01-02
SHS2020-0001Kallelser och protokoll sjukhusstyrelsen 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2020-01-02
SHS2019-0087LOV ögonbottenfoto: StarrMedica House ABÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2019-12-20
SHS2019-0086Åtgärder för en ekonomi i balansÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2019-12-19
SHS2019-0085Patientnämndens rapport rörande synpunkter och klagomål på patientjournalen inom Region Uppsala ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-12-17
SHS2019-0084Förlängning av överenskommelse mellan Region Uppsala och länets kommuner angående assistans och egenvård för barn ÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-12-05
SHS2019-0083Information om DOSÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-11-04
SHS2019-0082Initiering av upphandling av datortomografi, magnetröntgen och konventionell röntgenÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-11-04
SHS2019-0081Programändringar avseende isoleringsrum och administrativa lokaler ingång 70ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-10-31
SHS2019-0080Samverkansavtal LOL, Amir FarkhooyAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-10-25
SHS2019-0079Utvidgad modell för specialistvård, väntetider i vårdenÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-10-22
SHS2019-0078Organisationen på Universitetssjukhuset Akademiska sjukhusetÄrendeMalin HögrellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-10-08
SHS2019-0077Revisionsgranskning - KrisberedskapÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-10-07
RK2019-0179Projekt - Tillgänglighet i specialiserad vård ÄrendeÅsa HimmelsköldSjukhusstyrelsenBehandlas2019-10-03
SHS2019-0076Verksamhetsuppdrag och budget 2020 för sjukhusstyrelsenÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2019-09-19
SHS2019-0075Internkontrollplan 2020 för sjukhusstyrelsenÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-09-19
SHS2019-0074Presentation av verksamhetsområde Öron- näs- och halssjukdomarÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-09-18
SHS2019-0073Revisionsgranskning - Regionala utvecklingsstrateginÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-09-17
SHS2019-0072Personuppgiftsbiträdesavtal SjukhusstyrelsenÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2019-09-16
SHS2019-0071Behovsanalys för B9/B12ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-09-12
SHS2019-0070Revisionsgranskning av digitalisering och e-hälsa ÄrendeLouise ArodénSjukhusstyrelsenBehandlas2019-09-06
SHS2019-0069Revisionsgranskning - Akademiska sjukhusets ekonomistyrning ÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenBehandlas2019-09-06
SHS2019-0068Uppdrag gällande effektivitet och produktivitetÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-08-30
SHS2019-0067Presentation av verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomarÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-08-30
SHS2019-0066IT-bilaga och funktionshyra 2020 för vårdgivare med programportalÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2019-08-29
SHS2019-0065Sjukhusstyrelsens sammanträdestider 2020ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-08-27
SHS2019-0064Information om sommarsituationenÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-07-05
SHS2019-0063Presentation av verksamhetsområde ortopedi och handkirurgiÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-07-05
SHS2019-0062Analys över kapacitetsbristen vid Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2019-07-02
SHS2019-0061Florencegruppens öppna brevÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-07-01
SHS2019-0060LOU mammografiverksamhet 2021-2025ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2019-06-07
SHS2019-0059Pressmeddelande angående om apnébettskena ska konteras på tandvårdÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-06-05
SHS2019-0058Information om morgondagens elektiva kirurgiÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-05-17
SHS2019-0057Uppdatering kopplat till dom om särskilt förordnandeÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2019-05-14
SHS2019-0056Plan för Akademiska sjukhusets ekonomi i balansÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-05-03
SHS2019-0055Nyheter om ME/CFSÄrendeMalin HögrellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-04-29
SHS2019-0054Förbättrad psykisk hälsa för vuxnaÄrendeErik KlingenbergSjukhusstyrelsenBehandlas2019-04-17
SHS2019-0053Synpunkter på vårdplatserÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2019-04-16
SHS2019-0052LOV medicinsk fotvård - Österby fotvårdAvtalsärende Pia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2019-04-12
SHS2019-0051Upphandling av ortopedi och handkirurgiÄrendeJohan NyströmSjukhusstyrelsenBehandlas2019-04-05
SHS2019-0050Socialnämndens beslut om psykosvärdens beroendeteam - Uppsala kommun 20190327ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2019-04-05
SHS2019-0049Löpande uppföljning av patientsäkerhetsarbetet ÄrendeAnn-Sofie GeschwindtSjukhusstyrelsenBehandlas2019-04-04
SHS2019-0048LOV medicinsk fotvård Harriets fotvård och hälsaAvtalsärende Pia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2019-04-02
SHS2019-0047Brev angående införande av screening för tjock- och ändtarmscancerÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-03-29
SHS2019-0046Information om kommande uppgradering av CosmicÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-03-28
SHS2019-0045Synpunkter på Neurologiska klinikenÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-03-26
SHS2019-0044Programändring vid ingång 70ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-03-22
SHS2019-0042Revisionsskrivelse angående uppföljning av granskning av implementering av nationell politisk viljeinriktning, kunskapsstyrd vård ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-03-18
SHS2019-0041Revisionsskrivelse om granskning av regionens lönebildningsprocess och anställningsvillkor i relation till budgetprocess och kompetensförsörjningÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2019-03-18
SHS2019-0040Öppnande av fler vårdplatser på Lasarettet i EnköpingÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-03-18
SHS2019-0039Patientnämnden - Analys information och delaktighet 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-03-18
SHS2019-0038kommunikation till vårdgivarna inom LOFÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2019-03-12
SHS2019-0037Information om verksamhetsförändringar på Lasarettet i EnköpingÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-03-07
SHS2019-0036Åtgärdspaket 2019 Akademiska sjukhusetÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-03-07
SHS2019-0035Information om uteslutning av sökande enligt lag om valfrihetssystemÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenAvslutat2019-03-01
SHS2019-0034LOV medicinsk fotvård för patienter med diabetes - Mitra RahimiAvtalsärende Pia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2019-02-27
SHS2019-0033LOV medicinsk fotvård - Gunilla Hilborn PåTåAvtalsärende Pia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2019-02-27
SHS2019-0032Samverkansavtal LOF Jonas Olsén (HSS2014-0199)ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2019-02-26
SHS2019-0031Övergripande rapportering om hälso- och sjukvårdens resultat ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-02-25
SHS2019-0030Samverkansavtal LOF Krista Åkerfelt HSS2013-0182 ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2019-02-20
SHS2019-0029Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare 2018ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenAvslutat2019-02-15
SHS2019-0028Information om ingång 100/101 Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-02-11
SHS2019-0027Synpunkter på sjukvården på Akademiska sjukhuset m.m.ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-02-07
SHS2019-0026Informationsärende gällande Patientsäkerhetsberättelse Region Uppsala 2018ÄrendeAnn-Sofie GeschwindtSjukhusstyrelsenBehandlas2019-02-01
SHS2019-0025Information om långsiktigt arbete med vårdplatserÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-30
SHS2019-0024Synpunkter på NeurokirurginÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-29
SHS2019-0023LOV medicinsk fotvård -Mazoris fotvårdAvtalsärende Pia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-21
SHS2019-0022LOV medicinsk fotvård - Susannes hälsokälla Avtalsärende Pia LeierdahlSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-21
SHS2019-0021Granskning av tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin - förstudie ÄrendeErik KlingenbergSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-18
SHS2019-0020Personaluppföljning till sjukhusstyrelsen 2019ÄrendeIngrid PerssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-18
SHS2019-0019Granskning av resursanvändningen inom kirurgiÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-17
SHS2019-0018Årsredovisning 2018 för sjukhusstyrelsenÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-17
SHS2019-0017Uppföljning av sjukhusstyrelsens fattade beslut ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-16
SHS2019-0016Sjukhusstyrelsens delegationsordningÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-16
SHS2019-0015Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov 2020-2029 inom sjukhusstyrelsenÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-16
SHS2019-0014Införandeplan avseende vårdnära serviceÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-16
SHS2019-0013Arbetstidsmodeller på Akademiska sjukhusetÄrendeRasmus ZamoreSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2019-01-16
SHS2019-0012Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-14
SHS2019-0011Anmälan av inkomna skrivelser 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-01
SHS2019-0010Anmälan av delegationsbeslut 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-01
SHS2019-0009Information om varuförsörjningÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-01
SHS2019-0008Kurser och konferenser 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-01
SHS2019-0007Beredning av ärenden till Sjukhusstyrelsen 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-01
SHS2019-0006Information om situationen på akutmottagningen, Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-01
SHS2019-0005Månadsrapporter till sjukhusstyrelsen 2019ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2019-01-01
SHS2019-0004Direktörsrapporter till Sjukhusstyrelsen 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-01
SHS2019-0003Fastställelse av föredragningslista Sjukhusstyrelsen 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-01
SHS2019-0002Val av justerare Sjukhusstyrelsen 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-01
SHS2019-0001Kallelser och protokoll Sjukhusstyrelsen 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2019-01-01
SHS2018-0117Val av ledamöter till sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2019-2022ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2018-12-20
SHS2018-0116Närvaro- och yttranderätt vid sjukhusstyrelsens sammanträden ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenBehandlas2018-12-19
SHS2018-0115Patientnämnden - Analys KommunikationÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-12-10
SHS2018-0114Kartläggning av prostatacancerutredningarÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-11-30
SHS2018-0113LOV ögonbottenfoto: StarrMedica Ögonkirurgi ABÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2018-11-29
SHS2018-0112KLAFI Hélène Stolt ABÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-11-21
SHS2018-0111Trude Andersen - psykoterapiÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-11-21
SHS2018-0110Irene Andersson Kbt och ExistensÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-11-21
SHS2018-0109Ersättningsnivå för digitala vårdkontakterÄrendeÅsa HimmelsköldSjukhusstyrelsenBehandlas2018-11-15
SHS2018-0108Överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende i Uppsala länÄrendeCarina BäckströmSjukhusstyrelsenAvslutat2018-11-07
SHS2018-0107Sjukhusstyrelsens budget 2019ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-11-06
SHS2018-0106Omdisponering av investeringsmedel samt påbörjande av programarbete för projekt Klinisk patologi C5 – hantering av formalinÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-10-26
SHS2018-0105Initiering av upphandling av cochleaimplantat 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-10-25
SHS2018-0104Revisionen granskar resursanvändningen inom kirurginÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-10-24
SHS2018-0103Internkontrollplan 2019 för sjukhusstyrelsenÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2018-10-18
SHS2018-0102Tomt ärendeÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenMakulerat2018-10-18
SHS2018-0101Rättspsykiatri inom Region UppsalaÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-10-18
SHS2018-0100LOV ögonbottenfoto: Capio Medocular ABÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2018-10-04
SHS2018-0099Lägesrapport vårdval psykoterapiÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-09-27
SHS2018-0098Oberoende av inhyrd personalÄrendeMikael LandstenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-09-17
SHS2018-0097Initieringsärende enligt delegationsordningen gällande investeringar överstigande 10 miljoner. Ny instrumentpark för allmänkemi och immunkemi ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-09-17
SHS2018-0096Sjukhusstyrelsens verksamhetsuppdrag 2019-2021ÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2018-09-13
SHS2018-0095Svar om ME-patienter i Uppsala länÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2018-09-10
SHS2018-0094Revidering förfrågningsunderlag medicinsk fotvård för patienter med diabetes ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-09-06
SHS2018-0093Sammanträdestider för sjukhusstyrelsen 2019ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-09-06
SHS2018-0092En hälsningÄrendeÅsa DahlénSjukhusstyrelsenAvslutat2018-08-17
SHS2018-0091Patientnämndens analys av synpunkter och klagomål 2017 vid Akademiska barnsjukhuset Region UppsalaÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-08-14
SHS2018-0090Stärkta åtgärder med anledning av händelser av grövre hot och våld mot sjukhusÄrendeMonique HolmgrenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-08-14
SHS2018-0089Samverkansavtal LOF Ylva Rhodin ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0088Samverkansavtal LOF Pelle Jansson ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0087Samverkansavtal LOF Nikolaj Bulezan ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0086Samverkansavtal LOF Mai-Britt Nepstad ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0085Samverkansavtal LOF Håkan Jernberg ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0084Samverkansavtal LOF Helene Selles Bjerner ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0083Samverkansavtal LOF Gunnel Brundin Nordblad ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0082Samverkansavtal LOF Gunilla Söderström ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0081Samverkansavtal LOF Gunilla Berglund ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-07-20
SHS2018-0080Samverkansavtal LOF Gun Löf-Johansson ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0079Samverkansavtal LOF Christina Åman ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-20
SHS2018-0078Samverkansavtal Antje Bergsten Wanders ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-07-20
SHS2018-0077Samverkansavtal LOL, öron näsa hals Annika HäggmanAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0076Samverkansavtal LOL, ögon Marianne SkoghagenAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0075Samverkansavtal LOL, ögon Märit RoosdorpAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0074Samverkansavtal LOL, ögon Eythor KarlssonAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0073Samverkansavtal LOL, reumatologi Karin SvenssonAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0072Samverkansavtal LOL, psykiatri Kurt WahlstedtAvtalsärende Caroline MarinkoSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0071Samverkansavtal LOL, psykiatri Tony KleinAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0070Samverkansavtal LOL, psykiatri Bjarne JärlesjöAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0069Samverkansavtal LOL, psykiatri Carl BergforsAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0068Samverkansavtal LOL, invärtesmedicin Anders DahlsnerAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0067Samverkansavtal LOL, gynekologi Marcus RöbeckAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0066Samverkansavtal LOL, gynekologi Nikolay GerorgievAvtalsärende Magnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-18
SHS2018-0065IVO-anmälan av Davoud Amiri, psykiaterÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2018-07-12
SHS2018-0064Ändring av arvodeskategori för LOF Lena LundqvistÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-07-12
SHS2018-0063Etablering av rehabiliteringscentrumÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-06-29
SHS2018-0062LOV ögonbottenfoto: Optalmica Eskilstuna ABÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2018-06-27
SHS2018-0061LOV ögonbottenfoto: Familjeläkarna i Saltsjöbaden ABÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2018-06-21
SHS2018-0060LOV ögonbottenfoto: Eye Diagnostics Scandinavia AB (Se och synas)ÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2018-06-21
SHS2018-0059LOV gynekologi: Gyn Carstensen ABAvtalsärende Staffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-06-20
SHS2018-0058LOV gynekologi: Familjedoktorerna i Uppland ABAvtalsärende Staffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-06-20
SHS2018-0057Revisionsskrivelse klinisk patologiÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2018-06-19
SHS2018-0056Valärenden för sjukhusstyrelsen 2018 ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-06-04
SHS2018-0055Initiativ forskningsbokslut för bättre vård och arbetsmiljöÄrendeAndreas ScheutzSjukhusstyrelsenBehandlas2018-05-24
SHS2018-0054Förhandling § 14 med anledning av förslag att stänga vårdplatserna på utskrivningsavdelningen på Akademiska sjukhusetÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2018-05-22
SHS2018-0053Utredning medicinsk fotvårdÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-05-21
SHS2018-0052Fler operationssalar på Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-05-16
SHS2018-0051Könsdysfori ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-05-16
SHS2018-0050Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin Region UppsalaÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-05-16
SHS2018-0049Försäljning av Psykosoma - Antje BergstenÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-05-14
SHS2018-0048Hjälpmedelspeng för peruk/hårersättningÄrendeBirgitta OlssonSjukhusstyrelsenAvslutat2018-05-08
LS2018-0308Inbjudan att vara med på sjukhusstyrelsen - Eric WahlbergÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-05-02
SHS2018-0047Samverkansavtal LOL, invärtesmedicin, Håkan Lindström ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-04-26
SHS2018-0046Initiativ: Skärp, stärk, intensifiera arbetet mot trycksårÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-04-26
SHS2018-0045Kartläggning hinder för samverkan tandvård och hälso- och sjukvård dnr 4973/2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-04-23
SHS2018-0044Kortare väntetider i cancervårdenÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-04-23
SHS2018-0043Initiativ: Analysera effekten av riktade stadsbidrag på Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings kostnadsutvecklingÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-04-18
SHS2018-0042Återrapportering vårdval psykoterapiÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2018-04-18
SHS2018-0041LOV ögonbottenfoto: Aleris Sjukvård ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-04-10
SHS2018-0040Trycksårsförebyggande arbeteÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2018-04-09
SHS2018-0039Uppföljning av tidigare genomförd granskning av landstingets vårdplatsdimensioneringÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-04-03
SHS2018-0038Granskning av tidsbokningen inom sjukhusens öppenvård - revisionsskrivelseÄrendeChristina HermansSjukhusstyrelsenAvslutat2018-04-03
SHS2018-0037Investering C5 kylcellerÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-04-03
SHS2018-0036Vård av patienter med celiakiÄrendeAgneta EklundSjukhusstyrelsenAvslutat2018-03-27
SHS2018-0035Samverkansavtal LOL invärtesmedicin, Said MasihaÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-03-26
SHS2018-0034Mitt barnbarns liv riskeras på grund av personalbrist på Akademiska sjukhusetÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-03-21
SHS2018-0033Godkännande av driftsättning av MR-hybrid ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-03-20
SHS2018-0032Upprättande av handlingsplan för ekonomi i balans 2018ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-03-16
SHS2018-0031Återrapportering av program för uppföljning, genomförda uppföljningar under 2017ÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenAvslutat2018-03-15
SHS2018-0030Sjukhusdirektörsbeslut 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-03-12
SHS2018-0029Initiativ: Rädda barnspecialistmottagningen från centralisering och personaltappÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-03-05
SHS2018-0028Initiativ: Granskning och uppföljning av barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeIngrid PerssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-03-05
SHS2018-0027Initiativ: Invånarnas sjukvård under inflytt i nya vård- och behandlingsbyggnaden ingång 100, det så kallade J-huset. ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-03-05
SHS2018-0026Revidering av sjukhusstyrelsens delegationsordning ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-02-27
SHS2018-0025Angående Östhammars vårdcentral och hälso- och sjukvården för äldre i ÖsthammarÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-02-14
SHS2018-0024Granskningsrapport o revisionsskrivelse angående utomla¨nsinta¨kter och kostnader 2017ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-02-09
SHS2018-0023Personaluppföljning till sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeIngrid PerssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-02-08
SHS2018-0022Initiativ: Hur är situationen för patienter och medarbetare i barn- och ungdomspsykiatrin? ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2018-02-05
SHS2018-0021Resultat patientsäkerhetsmätning enskild vårdgivareÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-29
SHS2018-0020Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-22
SHS2018-0019Åtgärder för att säkerställa att framtida system- och registreringsfel inte återupprepasÄrendePernilla ÖhngrenSjukhusstyrelsenBehandlas2018-01-18
SHS2018-0018Sjukhusstyrelsens årsredovisning 2017ÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-17
SHS2018-0017Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov 2019-2028 inom sjukhusstyrelsenÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-01-17
SHS2018-0016Medel för genomförande av rehabiliteringscentrumÄrendeBirgitta OlssonSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-16
SHS2018-0015Avtal LOU kiropraktisk behandling, Ont i ryggen ABÄrendeCaroline MarinkoSjukhusstyrelsenBehandlas2018-01-11
SHS2018-0014Återrapportering av genomförd analys av tillgänglighet kontra produktionÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-11
SHS2018-0013Begäran om extrainkallad sjukhusstyrelseÄrendeAnette AspSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-10
SHS2018-0012Samverkansavtal LOL, kirurgi Bo-Eric PerssonÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-01-02
SHS2018-0011Anmälan av inkomna skrivelser 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0010Anmälan av delegationsbeslut 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0009Uppföljning av sjukhusstyrelsens givna uppdrag 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0008Kurser och konferenser 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0007Beredning av ärenden till sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0006Informationer till sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0005Månadsrapporter till sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2018-01-01
SHS2018-0004Direktörsrapporter till sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0003Fastställelse av föredragningslista sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0002Val av justerare sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2018-0001Kallelser och protokoll sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2018-01-01
SHS2017-0140Initiativ - #NoMoreMeToo - Övergrepp ska upptäckas, anmälas och stoppasÄrendeMikael LandstenSjukhusstyrelsenBehandlas2017-12-11
SHS2017-0139LOV ögonbottenfoto: ProVisus Nordic AB (tidigare Rexis)ÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2017-12-08
SHS2017-0138Katastrofläge på AkademiskaÄrendeJessica BräckSjukhusstyrelsenAvslutat2017-12-01
SHS2017-0137Överenskommelse mellan Region Uppsala och länets kommuner angående assistans och egenvård för barnÄrendeÅsa HimmelsköldSjukhusstyrelsenBehandlas2017-11-27
SHS2017-0136Samverkansavtal LOL, hud- och könssjukdomar Axel EmilsonÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-11-15
SHS2017-0135Satsning på digitalisering inom rehabiliteringsområdet, RELIEFÄrendeAgneta EklundSjukhusstyrelsenAvslutat2017-11-10
SHS2017-0134Fråga om rehabilitering från CypernÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2017-11-10
SHS2017-0133Inrättande av diagnostiskt centrumÄrendeJessica BräckSjukhusstyrelsenAvslutat2017-11-09
SHS2017-0131Samverkansavtal LOL, psykiatri Per Hilton-Brown (HSS2003-0215)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-11-06
SHS2017-0130Uppsägning (LOF) Agneta GullikssonÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-11-03
SHS2017-0129Internkontrollplan för sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeAngelica WiklundSjukhusstyrelsenBehandlas2017-11-02
SHS2017-0128Fastställande av sjukhusstyrelsens budget 2018ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-11-02
SHS2017-0127Uppdrag angående ST-tjänsterÄrendeAndreas ScheutzSjukhusstyrelsenBehandlas2017-10-30
SHS2017-0126Handlingsplan för tillgänglighet 2018 Akademiska sjukhuset och Lasarettet i EnköpingÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2017-10-30
SHS2017-0125Samverkansavtal Julia Ekström (LOF)ÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenMakulerat2017-10-25
SHS2017-0124Ärende angående HSA-katalogen och 1177ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-25
SHS2017-0123Stängning av avdelningÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-25
SHS2017-0122AmbulansstationerÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-10-18
SHS2017-0121Information till VC ang riktlinjerna för LOV medicinsk fotvård för patienter med diabetesÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-16
SHS2017-0120Satsning på LOV Medicinsk fotvård för patienter med diabetesÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-13
SHS2017-0119Skrivelse gällande tillagningskökÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-12
SHS2017-0118Finansiering av verksamheten Spången.ÄrendeBirgitta LejmanSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-12
SHS2017-0117Information till vårdgivare inom LOV Medicinsk Fotvård för diabetikerÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-11
SHS2017-0116TOMT får användasÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-10-02
SHS2017-0115Motion (M) - Bemötandeombud på länets sjukhusÄrendeJessica BräckSjukhusstyrelsenAvslutat2017-09-28
SHS2017-0114TOMT får användasÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-09-25
SHS2017-0113Samverkan LOF Lena LundqvistÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2017-09-19
SHS2017-0112LOV Medicinsk Fotvård för patienter med diabetes 2018ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2017-09-18
SHS2017-0111Begäran om vårdavtal - Eques IndolorÄrendeCarina BäckströmSjukhusstyrelsenBehandlas2017-09-18
SHS2017-0110Sjukhusstyrelsens verksamhetsuppdrag 2018-2020ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2017-09-08
SHS2017-0109Förslag till utvecklingen av primärvården i Region UppsalaÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-09-04
SHS2017-0108Samverkansavtal LOF, Torsten CarlssonÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-31
SHS2017-0107Fastställande av Region Uppsalas it-bilaga och funktionshyra för privata specialister 2018ÄrendeCharlotta HallSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-31
SHS2017-0106Revidering - Förfrågningsunderlag för Vårdval för Medicinsk fotvård för patienter med diabetesÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-24
SHS2017-0105Skrivelse angående ortopedenÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-21
SHS2017-0104Ändring av sjukhusstyrelsens gällande delegationsordning ÄrendeAnne NilssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-15
SHS2017-0103Prioriterade fastighetsinvesteringsbehov 2018-2023 – ramar till RPBÄrendeKarin JohanssonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-08-09
SHS2017-0102Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval i Uppsala länÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-07
SHS2017-0101Rapport om neonatalvård och åbopatienterÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-07
SHS2017-0100Sammanträdestider för sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-07
SHS2017-0099Sammanträdestider för sjukhusstyrelsen 2018ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-07
SHS2017-0098Delårsrapport 2017 för sjukhusstyrelsens verksamhetsområdeÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2017-08-03
SHS2017-0097Kompensation felaktig ersättning Christina SahlbergÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2017-07-28
SHS2017-0096Åtgärder efter fördjupad uppföljning Bo-Eric PerssonÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2017-07-28
SHS2017-0095HSO i Uppsala län kräver: Riv omedelbart upp beslutet om att avveckla Patientkontakt på Akademiska sjukhuset i UppsalaÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-07-03
SHS2017-0094Överföring av ansvar från Lasarettet i Enköping till Akademiska sjukhuset avseende specialiserad hemsjukvård i Heby kommunÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-06-28
SHS2017-0093LOV gynekologi: Åkerud Gynecology and Research ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2017-06-26
SHS2017-0092LOV gynekologi: Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB (Familjeläkarna i Bålsta)ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2017-06-26
SHS2017-0091Begäran om yttrande från Fastighets och servicenämnden, Region Uppsala angående KungsgärdetÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-06-26
SHS2017-0090Begäran om yttrande från Fastighets och servicenämnden, Region Uppsala angående Tierp VårdcentrumÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-06-26
SHS2017-0089Infektionsverktyget och CambioÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2017-06-22
SHS2017-0088Kartläggning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa ÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2017-06-21
SHS2017-0087Initiativ - Begäran om redogörelse för det av produktionsstyrelsens beslutade upplevelsestråketÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-06-13
SHS2017-0086Initiativ - Snabbutred först linjens vård avseende psykisk hälsa för barn och ungaÄrendeBirgitta LejmanSjukhusstyrelsenAvslutat2017-06-13
SHS2017-0085VårdgarantinÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-06-12
SHS2017-0084Ärenden för beslut i sjukhusstyrelsens arbetsutskottÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-05-24
SHS2017-0083Revisionssvar granskning av budgetprocessenÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-05-15
SHS2017-0082TestÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-05-11
SHS2017-0081Upphandling av mammografiutrustning 2018ÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-05-11
SHS2017-0080Initiering av upphandling av läkemedelsautomaterÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-05-10
SHS2017-0079Samverkansavtal LOF Julia EkströmÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2017-05-09
SHS2017-0078Uppföljning av målrelaterad ersättning 2016 för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i EnköpingÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenAvslutat2017-05-04
SHS2017-0077Anhörigstöd och AkermodellenÄrendeChristianne SimsonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-05-04
SHS2017-0076Fördelning av extra medel för rehabiliteringÄrendeAgneta EklundSjukhusstyrelsenAvslutat2017-05-03
SHS2017-0075Korrespondens med invånare gällande elektronisk remissÄrendeAnna WollinSjukhusstyrelsenAvslutat2017-04-28
SHS2017-0074Samverkansavtal LOL, vissa opererande specialiteter, Alessandro Priori (HSS2009-0114)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-04-28
SHS2017-0073Samverkansavtal LOL, psykiatri, Björn Milesson Fors (HSS2015-0167)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-04-28
SHS2017-0072Samverkansavtal LOL, gynekologi obstetrik, Eva Gerdin (HSS2012-0133)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-04-28
SHS2017-0071Samverkansavtal LOL, ÖNH, Mats Engström (HSS2010-0006)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-04-28
SHS2017-0070Samverkansavtal LOL, ÖNH, Berit Engström (HSS2011-0014)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-04-28
SHS2017-0069Samverkansavtal LOL, gynekologi Maria Cederholm (HSS2009-0113)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-04-28
SHS2017-0068Samverkansavtal - LOF - Jan-Erik JohanssonÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-04-20
SHS2017-0067Samrådsmöten Upplands privatläkarförening (UPLF) ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-04-18
SHS2017-0066Utvärdering Lassarettansluten hemsjukvård (LAH)ÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2017-03-31
SHS2017-0065Utvärdering av patientsäkerhetsarbete hos privata vårdgivare inom specialistvårdenÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-31
SHS2017-0064Ledningssystem för arbetsmiljö samt årshjul för personaluppföljning till sjukhusstyrelsenÄrendeIngrid PerssonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-03-30
SHS2017-0063IVO-beslut Gun Löf JohanssonÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-29
SHS2017-0062Begäran om extra sammanträde med pensionärsrådetÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-29
SHS2017-0061Uppföljning av målrelaterad ersättning 2016, externa vårdgivareÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-21
SHS2017-0060Samverkansavtal - LOF - Mattias EckermanÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-17
SHS2017-0059IVO-beslut Nikolaj BulezanÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-14
SHS2017-0058Uppsägning Ersättningsetablering Fysioterapi - Ulf AnderssonÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-14
SHS2017-0057Samverkansavtal LOL, gynekologi, Torbjörn Bergh (HSS2003-0176)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-03-07
SHS2017-0056Internkontrollplan för sjukhusstyrelsen 2017ÄrendeAngelica WiklundSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-06
SHS2017-0055Internkontrollplaner inom sjukhusstyrelsens verksamhetsområdeÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-02
SHS2017-0054Dimensionering av rättspsykiatriÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenMakulerat2017-03-01
SHS2017-0053Initiativ Kriskommission mot personalkatastrof och svar på hur arbetet med lagda förslag fortgårÄrendeEva WikströmSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-01
SHS2017-0052Beredning fastighetsinvesteringar 2018-2020ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-03-01
SHS2017-0051Samverkansavtal LOL, hud, Anders Grängsjö (HSS2013-0181)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-02-28
SHS2017-0050Kallelser till sjukhusstyrelsens dagordningsmöten 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-02-27
SHS2017-0049Kallelser och protokoll sjukhusstyrelsens dagordningÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-02-24
SHS2017-0048Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare inom hälso- och sjukvårdenÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenMakulerat2017-02-22
SHS2017-0047Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare inom hälso- och sjukvårdenÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2017-02-22
SHS2017-0046Samverkan kring barn och ungdomspsykiatrin - gemensam granskning med kommunerna ÄrendeBirgitta LejmanSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2017-02-22
SHS2017-0045Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till Vårdstyrelsen och Sjukhusstyrelsen februari 2017ÄrendeÅsa HimmelsköldSjukhusstyrelsenBehandlas2017-02-20
SHS2017-0044Samverkansavtal LOL, invärtesmedicin, Christina Holmqvist (HSS2010-0142)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-02-17
SHS2017-0043Utredningsuppdrag för Mini- Maria - missbruksverksamhet för barn och unga i Region UppsalaÄrendeErik KlingenbergSjukhusstyrelsenBehandlas2017-02-17
SHS2017-0042Initiering av upphandling av läkemedelÄrendeBengt RobertsonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-02-15
SHS2017-0041Samverkansavtal LOF - Johanna Hesselman BorgÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-02-10
SHS2017-0040Patientsäkerhet och arbetsmiljöÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2017-02-06
VS2017-0028Utvärdering av Lasarettansluten hemsjukvård (LAH) ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2017-02-03
SHS2017-0039Begäran enligt 6 Kap 6a AML om föreläggandeÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-31
SHS2017-0038Initiativ: vad får anställda att lämna sjukvården?ÄrendeJessica BräckSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-31
SHS2017-0037Information vid sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-30
SHS2017-0036Fastställelse av föredragningslistan till sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-30
SHS2017-0035Val av justerare i sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-30
SHS2017-0034Hyreskontrakt Katja KvarnströmÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-27
SHS2017-0033Samverkansavtal LOL, psykiatri, Veronica Mansnérus-LundÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-01-26
SHS2017-0032Beredning av ärenden i sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-26
SHS2017-0031Fastställelse av föredragningslista i sjukhusstyrelsen 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-26
SHS2017-0030Val av justerare i sjukhusstyrelsen 2017 ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-26
SHS2017-0029Sjukhusstyrelsens årsredovisning 2016ÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-25
SHS2017-0028Samverkansavtal LOL, kirurgi, Jan Linder (HSS2009-0088)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-01-25
SHS2017-0027Förfrågan om rutiner för fast vårdkontaktÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-20
SHS2017-0026Samverkansavtal LOL, invärtesmedicin, Lars BensonÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-01-20
SHS2017-0025Kompetensförsörjningsfrågor inom sjukhusstyrelsens ansvarsområdeÄrendeEva WikströmSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-18
SHS2017-0024Återrapportering angående specialiserad rehabilitering inom Akademiska sjukhusets ramÄrendeAgneta EklundSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-17
SHS2017-0023Skyldighet att lämna uppgifter om totalförsvarspliktiga ÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-12
SHS2017-0022Samverkansavtal LOL, vissa opererande specialiteter, Christina SahlbergÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-01-10
SHS2017-0021Samverkansavtal LOL, vissa opererande specialiteter, Peter PerssonÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2017-01-10
SHS2017-0020Tjänsteutlåtande oplanerade återinläggningar inom 30 dagarÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-09
SHS2017-0019Tjänsteutlåtande oplanerade återinläggningarÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-09
SHS2017-0018Ersättning för tvingande flytt - Arbets- och miljömedicin ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-02
SHS2017-0017Ersättning för tvingande flytt -ny räddningsstation Tierp ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-02
SHS2017-0016Ersättning för tvingande flytt för Vo Medicinsk teknik, sjukhusfysik och informationsteknik (MSI) lokaler i EnköpingÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-02
SHS2017-0015 Ingång 70, programändring Läkarskeppet ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-02
SHS2017-0014Ingång 70, programändring IMA/BIVAÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-02
SHS2017-0013 Initiering av upphandling av inredning i nya lokaler för Klinisk mikrobiologi ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-02
SHS2017-0012 Ny neonatalavdelning Akademiska sjukhuset ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-02
SHS2017-0011Anmälan av inkomna skrivelser 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0010Informationer till sjukhusstyrelsen 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0009Uppföljning av beslut fattade av sjukhusstyrelsen - redovisning 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0008Rapporter från förtroendevalda för sjukhusstyrelsen 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0007Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0006Kurser och konferenser 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0005Valärenden för sjukhusstyrelsen 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0004Direktörsrapporter till sjukhusstyrelsen 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0003Anmälan av delegationsbeslut 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0002Fastställande av sjukhusstyrelsens budget 2017ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2017-0001Månadsrapporter till sjukhusstyrelsen 2017ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2017-01-01
SHS2016-018195FÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-12-14
SHS2016-0180Revisionssvar avseende Granskning av sjukhusstyrelsens delårsrapport 2016ÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2016-12-09
SHS2016-0179Det blir inget av den utlovade miljonsatsningen på rehabilitering - den här gången heller?ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-12-02
SHS2016-0178Ännu längre väntetider inom ögonvårdenÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2016-12-01
SHS2016-0177Psykiatrisk öppenvård i Norduppland inklusive Heby kommunÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-12-01
SHS2016-0176LOV ögonbottenfoto: Eye Diagnostics Scandinavia AB (Synsam Uppsala Trend)ÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2016-11-30
SHS2016-0175Granskning av personal och kompetensförsörjningÄrendeEva WikströmSjukhusstyrelsenBehandlas2016-11-30
SHS2016-0174Granskning av utomlänsintäkterÄrendeMaud SehlstedtSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-30
SHS2016-0173Granskning av intern styrning och kontrollÄrendeAngelica WiklundSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-28
SHS2016-0172Samverkansavtal LOL, psykiatri, Alexander VjuginÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-11-28
SHS2016-0171Väntetider på akuten - initiativÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-25
SHS2016-0170Samverkansavtal LOL, ÖNH, Nicklas NorlinÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-11-18
SHS2016-0169Basfinansiering till Innovation Akademiska (IA) och Uppsala Clinical Research Center (UCR)ÄrendeSune LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-16
SHS2016-0168Initiativ - ögonmottagning i TierpÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-16
SHS2016-0167InvesteringarÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenMakulerat2016-11-16
SHS2016-0166Samverkansavtal LOL, vissa opererande specialiteter, Marianne Beausang-LinderÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-11-14
SHS2016-0165Samverkansavtal LOL, psykiatri, Per JoelssonÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-14
SHS2016-0164Angående behandling av generell hyperhidrosÄrendeAnnika BrehmerSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-09
SHS2016-0163Granskning av barn och ungdomspsykiatrin ÄrendeÅsa HimmelsköldSjukhusstyrelsenBehandlas2016-11-08
SHS2016-0162Alkohol uppehåll på 6-8 veckor på Uppsala sjukhus innan operationÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-08
SHS2016-01611177 Vårdguiden på telefonÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-02
SHS2016-0160Sjukhusstyrelsens verksamhetsuppdrag 2017-2019ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-02
SHS2016-0159Granskning av patientsäkerhet och avvikelsehanteringÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-02
SHS2016-0158Revision av patientsäkerhet och avvikelsehanteringÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-11-01
SHS2016-0157Bidrag till handikapporganisationer och HSOÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-31
SHS2016-0156Hantering av religiöst motiverad omskärelse av gossebarnÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-21
SHS2016-0155Inlaga till pensionärsrådetÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-20
SHS2016-0154Kartläggning av vården efter förlossningÄrendeYlva TottmarSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-17
SHS2016-0153 Arbete som pågår med anledning av rapporten angående återinläggningar inom 30 dagar. (Från Robert Kristiansson)ÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-13
SHS2016-0152Anmälan om ersättningsetablering LOL, psykiatri, Erik WiderlövÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-13
SHS2016-0151Förfrågan blodsockermätareÄrendeAgneta EklundSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-11
SHS2016-0150Kommittédirektiv från regeringskansliet angående psykiatrisatsningen 2016ÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-05
SHS2016-0149Anmälan om ersättningsetablering LOL, invärtesmedicin, Stefan BranthÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-03
SHS2016-0148Samverkansavtal LOL, ÖNH, Kristina LundbergÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-10-03
SHS2016-0147Anmälan om ersättningsetablering LOL, anestesiologi, Lars WiklundÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-10-03
SHS2016-0146Val till Landstingets i Uppsala län PensionärsrådÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-30
SHS2016-0145Begäran om redovisning av vidtagna åtgärder avseende driftsäkerheten vid renrummen GIN-lab Akademiska sjukhuset (ref HSS2015-0031)ÄrendeAnna BjörklandSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-30
SHS2016-0144VårdskadadeÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-29
SHS2016-0143Uppdrag att redovisa hur sjukhusstyrelsen uppfyller sitt ansvar för arbetsmiljön m mÄrendeEva WikströmSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-27
SHS2016-0142Anmälan om ersättningsetablering LOL, gynekologi, Agneta WikströmÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-21
SHS2016-0141Avtal avseende verksamhetsövergång för Sjukvårdsteamet från Uppsala kommun till Landstinget i Uppsala län ÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-09-21
SHS2016-0140Initiativ Fungerande BUP i hela länetÄrendeBirgitta LejmanSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-20
SHS2016-0139Funktionshyra privata/externa specialister 2017ÄrendeCharlotta HallSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-16
SHS2016-0138Gemensam it-bilaga för Sjukhusstyrelsens förfrågningsunderlag 2017ÄrendeCharlotta HallSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-16
SHS2016-0137Samverkansavtal LOF - Katja KvarnströmÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2016-09-16
SHS2016-0136Socialstyrelsens uppföljning av landstingets styrning av städning i vårdlokalerÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-15
SHS2016-0135Bidrag till pensionärsorganisationerÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-15
SHS2016-0134Första linjen för barn och ungas psykiska hälsaÄrendeBirgitta LejmanSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-13
SHS2016-0133Åtgärder för att nå budgeterat resultatÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-06
SHS2016-0132Vårdnära serviceÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-01
SHS2016-0131Initiativ till Sjukhusstyrelsen, begäran om en redogörelse hur sjukhusspecialister i primärvården kan stärka sjukvården (L), (M), (C), (KD)ÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-01
SHS2016-0130Initiativ ang. kompetensbristen på Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset (L), (M), (C), (KD)ÄrendeEva WikströmSjukhusstyrelsenAvslutat2016-09-01
SHS2016-0129Initiativ till Sjukhusstyrelsen, Inför Akademisk specialisttjänstgöring (AST) eller liknande form av utbildningsanställning som pilotprojekt - Alliansen (L), (C), (M), (KD)ÄrendeEva WikströmSjukhusstyrelsenAvslutat2016-08-30
SHS2016-0128Brev från Aleris Holding ABÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2016-08-24
SHS2016-0127Delårsrapport för sjukhusstyrelsenÄrendeKarin LindblomSjukhusstyrelsenAvslutat2016-08-24
SHS2016-0126Samverkansavtal LOL, psykiatri, Davoud Amiri (HSS2014-0044)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-08-19
SHS2016-0125Rapportering till SjukhusstyrelsenÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2016-08-16
SHS2016-0124Rapportering till sjukhusstyrelsenÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-08-16
SHS2016-0123Innovation, Akademiska sjukhusetÄrendeSune LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-08-15
SHS2016-0122Initiering av upphandling av automatisk frysÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-08-08
SHS2016-0121Överenskommelse med Tobias Registret, Stockholm Care ABÄrendeAnna BjörklandSjukhusstyrelsenAvslutat2016-08-05
SHS2016-0120Balanslista 2016ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-07-29
SHS2016-0119Sammanträdestider för sjukhusstyrelsen och sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-07-29
SHS2016-0118Godkännande av representationÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-07-29
SHS2016-0117Angående BUP, tankar och idéer.ÄrendeEmilie SundellSjukhusstyrelsenAvslutat2016-07-26
SHS2016-0116Anmälan om ersättningsetablering LOL, invärtesmedicin, Stefan BranthÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-07-08
SHS2016-0115Samverkansavtal LOL, psykiatri, Birgitta Hedin-StormÄrendeCaroline MarinkoSjukhusstyrelsenBehandlas2016-07-06
SHS2016-0114Vårdval gynekologi: Carl von Linnékliniken HBÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenAvslutat2016-07-01
SHS2016-0113Minnesanteckningar UPLF för 2016 (CK2016-0092)ÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-07-01
SHS2016-0112Initiativ - Redovisning av patientrs väntan på återbesök och behandling (SHS 2016-0103)ÄrendeMarianne PiraSjukhusstyrelsenMakulerat2016-07-01
SHS2016-0111Initiativ till ärende - Sätt stopp för all landstingsfinansiering av VidarklinikenÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-30
SHS2016-0110Handlingsplaner kring förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa samt kortare väntetider i cancervården – informationsärendeÄrendeYlva TottmarSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-29
SHS2016-0109Samverkansavtal LOL, kirurgi, Peter ÅkerudÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-06-28
SHS2016-0108Anmälan om ersättningsetablering LOL, ögon, Carl Peter WickströmÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-27
SHS2016-0107Kallelser och protokoll sjukhusstyrelsens arbetsutskottÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-23
SHS2016-0106Kallelser och protokoll sjukhusstyrelsen 2017ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-22
SHS2016-0105LOV gynekologi: Ekeby Hälsocenter ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-06-20
SHS2016-0104Initiativ – Redovisning av överbeläggningar m.m.ÄrendePernilla ÖhngrenSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-16
SHS2016-0103Initiativ – Redovisning av patienters väntan på återbesök och behandlingÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-16
SHS2016-0102Skrivelse angående Akademiska sjukhusetÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-13
SHS2016-0101Handlingsplan för förbättring av vårdkedjan för gynekologisk hälsokontroll (CK 2016-0096)ÄrendeYlva TottmarSjukhusstyrelsenAvslutat2016-06-07
SHS2016-0100LOU barnspecialistupphandling i öppenvårdÄrendeJohanna ErikssonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-06-07
SHS2016-0099Kliniskt utvecklingsår för nyexaminerade sjuksköterskor vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ÄrendeEva WikströmSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-30
SHS2016-0098Granskning av Produktionsstyrelsens årsredovisning 2015ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-30
SHS2016-0097Granskning av Hälso- och sjukvårdsstyrelsens årsredovisning 2015ÄrendeKarin LindblomSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-30
SHS2016-0096Rapport, förvaltningsdirektör Lasarettet i EnköpingÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-30
SHS2016-0095Antagande av förfrågningsunderlag för upphandling av två (2) stycken PET-DT till Nuklearmedicin, ing.100 ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-26
SHS2016-0094Antagande av förfrågningsunderlag för upphandling av två stycken konventionell röntgen till strålbehandlingsavdelningen i Brachyrummen, plan 4, ingång 100 ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-26
SHS2016-0093Antagande av förfrågningsunderlag för upphandling av en (1) stycken datortomograf till strålbehandlingsenheten, plan 04, ingång 100 ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-26
SHS2016-0092Ansökan ÖNH Familjedoktorerna i Uppland ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-05-20
SHS2016-0091Angående ny patientlag och remissförfarande till hudterapeuter för hårborttagningÄrendeCarina BäckströmSjukhusstyrelsenBehandlas2016-05-20
SHS2016-0090Ansvarsfördelning för olika funktioner InfektionsverktygetÄrendeIngrid CarlquistSjukhusstyrelsenBehandlas2016-05-20
SHS2016-0089Förfrågan om vårdavtal - Ekströms Smärtklinik ABÄrendeCarina BäckströmSjukhusstyrelsenBehandlas2016-05-18
SHS2016-0088Anmälan om ersättningsetablering LOL, vissa opererande specialiteter, Bo VilhelmssonÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-18
SHS2016-0087Kallelser och protokoll Sjukhusstyrelsen 2016ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-13
SHS2016-0086Brev från Ylva Åmark gällande Fysioterapi på taxan (LOF)ÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-12
SHS2016-0085Samverkansavtal LOL, hud- och könssjukdomar, Mohammad AlimohammadiÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-05-12
SHS2016-0084Beslut om vård på VidarklinikenÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-11
SHS2016-0083Specialiserad rehabilitering på Akademiska sjukhuset (HSS2015-0194)ÄrendeAgneta EklundSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-11
SHS2016-0082Tillnyktringsverksamhet i Uppsala län (CK2015-0102)ÄrendeHenrik AndreassonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-10
SHS2016-0081Motion (L) - Inför blåljuspsykiatri: förstärk den psykiatriska akutvården (CK2015-0528)ÄrendeHenrik AndreassonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-10
SHS2016-0080Anmälan om ersättningsetablering enligt LOF - Ulla Gustafsson Söderman (HSS2015-0233)ÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-10
SHS2016-0079Anmälan om ersättningsetablering enligt lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning - Elisabeth Zetterström (HSS2015-0229)ÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-10
SHS2016-0078Samverkansavtal LOF - Johny Åhman (HSS2015-0211)ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenBehandlas2016-05-10
SHS2016-0077LOV Primär hörselrehabilitering (Avtalsperiod 2) 2016-2019 (HSS2015-0133)ÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-10
SHS2016-0076LOU Mammografiverksamhet 2015-2020 (HSS2013-0231)ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-05-10
SHS2016-0075Avtal - LOV Medicinsk fotvård för patienter med diabetes (HSS2009-0132)ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-10
SHS2016-0074Medicinsk fotvård 2016 (HSS2009-0100)ÄrendeAnja Bergman-KyllönenSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-10
SHS2016-0073Medicinsk fotvårdÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-10
SHS2016-0072Upphandling av psykiatrisk öppenvård i norduppland, ink Heby kommun (HSS2009-0091)ÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenMakulerat2016-05-10
SHS2016-0071Angående psykiatriker hos HabiliteringenÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenMakulerat2016-05-10
SHS2016-0070Samverkansavtal LOL - Stefan Branth (CK2016-0202)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-05-06
SHS2016-0069Granskning av ändamålsenlig användning av kvalitetsregister ÄrendeAnna Karin LidehällSjukhusstyrelsenAvslutat2016-05-06
SHS2016-0068Upphandling av närakut och ortopedakut 2013-2017ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-29
SHS2016-0067Upphandling av viss ortopedi 2015-2018ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-29
SHS2016-0066LOV ögonbottenfotografering vid diabetes mellitusÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-29
SHS2016-0065Vårdval höft- och knäprotesoperationerÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-29
SHS2016-0064LOV gynekologi i öppenvårdÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-29
SHS2016-0063Brev angående ersättningsetablering (CK2016-0198)ÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-28
SHS2016-0062Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapportÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-27
SHS2016-0061Motion (L) - Om stöd till kroniska sjuka barn och deras familjer (CK 2015-0335)ÄrendeAgneta EklundSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-27
SHS2016-0060IFB- intensiv familjebehandlingÄrendeEvelyn EhlinSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-26
SHS2016-0059Upphandling av ortopedteknisk utrustning (PS 21015-0068)ÄrendeBengt RobertsonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-25
SHS2016-0058Yttrande över motion - Hembesök från sjukvården vid funktionsnedsättningÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-25
SHS2016-0057Initiering av upphandling av automatiserat system för ompackning, lagerhantering och beredning av patientindividuella- och avdelningsläkemedel, till ett värde över 10 miljoner SEKÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-22
SHS2016-0056Samsjuklighet neuropsykiatriÄrendeCecilia UllerydSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-22
SHS2016-0055Anmälan om ersättningsetablering LOL, ögon, Carl Peter WickströmÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-21
SHS2016-0054Korrespondens angående rehabiliteringÄrendeKarin LindblomSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-21
SHS2016-0053Initiativärende - behandling av trauma från krig, flykt och tortyr (Återrapportering av statsbidrag till förvaltningarna) (HSS 2015-0207)ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-20
SHS2016-0052Anmälan om ersättningsetablering LOL, gynekologi, Olof Tydén (CK2016-0190)ÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-20
SHS2016-0051Samverkansavtal med ersättningsetablering enligt LOL , specialitet hud- och könssjukdomar, Mohammad AlimohammadiÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenMakulerat2016-04-20
SHS2016-0050Vägledda grupper för återhämtning från psykisk ohälsaÄrendeChristianne SimsonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-19
SHS2016-0049Vägledd patient- och närståendeutbildningÄrendeChristianne SimsonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-19
SHS2016-0048AnhörigstödÄrendeChristianne SimsonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-19
SHS2016-0047SHS, ersättning tvingande flytt Akademiska sjukhuset avseende barnspecmottagning Enköping och rehabmedicinsk verksamhetÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-18
SHS2016-0046Upphandling av ortopedi, handkirurgi och radiologi 2016-2020ÄrendeÅsa ForsSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-18
SHS2016-0045LOU Psykiatrisk öppenvård i norra länsdelen: WeMindÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-14
SHS2016-0044Översyn av akutmottagningsverksamhetenÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenAvslutat från handläggare2016-04-13
SHS2016-0043Utveckling av hemsjukvård och mobila team för äldre i länetÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-12
SHS2016-0042Uppföljning av målrelaterad ersättning 2015 för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-12
SHS2016-0041Uppföljning av målrelaterad ersättning 2015, externa vårdgivareÄrendeHelen AskebroSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-12
SHS2016-0040Månadsrapporter 2016 (CK 2015-0150)ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-11
SHS2016-0039LOV gynekologi: Lars-Lars i Bollnäs Förvaltnings ABÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-11
SHS2016-0038Upphandling av koloskopier, LOU ( 2015-0038)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-11
SHS2016-0037Anmälan om ersättningsetablering LOL, ortopedi, Bo Vilhelmsson (CK2016-0207)ÄrendeErica HultSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-11
SHS2016-0036Rapport - sjukhusdirektören, Akademiska sjukhusetÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-11
SHS2016-0035Antalet cancerfall kommer att dubbleras....ÄrendeAnnika BrehmerSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-08
SHS2016-0034LOV kataraktoperationer i öppenvårdÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-07
SHS2016-0033LOV ögonsjukvård i öppenvårdÄrendeAsha LundqvistSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-07
SHS2016-0032Vårdval Uppsala län, ÖNH-sjukdomar i öppenvård ( HSS2013-0179)ÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-07
SHS2016-0031LOU koloskopi ( HSS2015-0038)ÄrendeMagnus ThuresonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-04-07
SHS2016-0030Landstingsdirektörens rapport (CK 2016-0003)ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-04
SHS2016-0029Utvärdering av vårdval gynekologiÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-04
SHS2016-0028Fördjupad uppföljning av läkare verksamma enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättningÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-01
SHS2016-0027Fördjupad uppföljning av fysioterapeuter verksamma enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapiÄrendeMaj SölvesdotterSjukhusstyrelsenAvslutat2016-04-01
SHS2016-0026Valärenden för sjukhusstyrelsen 2016 (CK 2015-0542)ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-31
SHS2016-0025Sammanträdestider för sjukhusstyrelsen och sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2016 (CK 2015-0543)ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-31
SHS2016-0024Protokoll från sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2016 (CK 2016-0058)ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-31
SHS2016-0023Information vid sjukhusstyrelsens sammanträden 2016 (CK 2016-0118)ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-31
SHS2016-0022Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2016 (CK 2016-0115)ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-31
SHS2016-0021Anmälan av delegationsbeslut till sjukhusstyrelsen 2016 (CK 2016-0064)ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-31
SHS2016-0020Initiativ - Medicinsk fotvård efter behov (CK 2016-0204)ÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-31
SHS2016-0019Granskning att cancervården bedrivs på ett ändamålsenligt och ur jämlikhetsperspektiv tillfredställande sätt (CK 2016-0137)ÄrendeAnnika BrehmerSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-30
SHS2016-0018Initiativärende - verksamhetsanpassade lokalerÄrendeStaffan ThoreSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-29
SHS2016-0017Internkontrollplan för sjukhusstyrelsenÄrendeAngelica WiklundSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-29
SHS2016-0016Rapporter från förtroendevaldaÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-29
SHS2016-0015 Upphandling av blodgasanalysupprustning (PS 2015-0068)ÄrendeJonatan SvenssonSjukhusstyrelsenBehandlas2016-03-29
SHS2016-0014Löpande uppföljning av patientsäkerhetsarbetet vid Region Uppsala ÄrendeInge BruceSjukhusstyrelsenBehandlas2016-03-29
SHS2016-0013Sjukhusstyrelsens delegationsordning (CK 2015-0555)ÄrendeMats HolmbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-24
SHS2016-0012Ögonmottagning vid Tierps vårdcentral (CK 2015-0184ÄrendeNina AnundssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-24
SHS2016-0011Utrustningsinvesteringar till Fas-projektet del 1ÄrendeBjörn LarssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-24
SHS2016-0010Överenskommelse avseende specialistansluten hemsjukvård (SAH) i Älvkarleby kommun ÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-24
SHS2016-0009Begäran om information om BUPÄrendeCecilia LidénSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-23
SHS2016-0008Strategi och handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner i Uppsala län, 2015-2018 (CK2015-0422) ÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-23
SHS2016-0007Strategi för patientsäkerhet 2016-2018  (CK2015-0532) ÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-23
SHS2016-0006Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre (HSS2014-0056) ÄrendeAnn-Lis SöderbergSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-23
SHS2016-0005Närvårdsavdelning Enköping-HåboÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-22
SHS2016-0004Yttrande över motion - Låt röntgen ta sig till patienternaÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-22
SHS2016-0003Utredning av palliativt centrumÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-22
SHS2016-0002Palliativ hemsjukvård för barnÄrendeJan AnderssonSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-22
SHS2016-0001Initiering av upphandling av cochelaimplantat 2016ÄrendeShiva AydinSjukhusstyrelsenAvslutat2016-03-21