Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
TS2020-00272Polisanmälan skadat tjänstefordon Skutskär 5000-K922847-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-08-06
TS2020-00271Polisanmälan busskur Skutskär 5000-K915340-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-08-06
TS2020-00270Underrättelse gällande Kungsängen 17:6ÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleBehandlas2020-07-30
TS2020-00269Tilläggsavgift 47289, Boomerang 382887ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2020-07-28
TS2020-00268Fråga gällande statistik 2020ÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleBehandlas2020-07-24
TS2020-00267Polisanmälan, ringa bedrägeri - Uppsala - 5000-K850272-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-07-23
TS2020-00266Tilläggsavgift 47446 Boomerang 384441ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2020-07-22
TS2020-00265Tilläggsavgift 48777 Boomerang 385743ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2020-07-21
TS2020-00264Ringa bedrägeri - Resecentrum Uppsala - 5000-K837162-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-07-20
TS2020-00263Ringa bedrägeri - Resecentrum Uppsala - 5000-K819223-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-07-20
TS2020-00262Synpunkt gällande flaggningÄrendeHelena KlangeTrafik och samhälleBehandlas2020-07-17
TS2020-00261Tilläggsavgift 47387, Boomerang 385781ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2020-07-16
TS2020-00260Skrivelse gällande KvarstarundanÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2020-07-16
TS2020-00259Förslag gällande betalning på bussÄrendeJohan DamströmTrafik och samhälleBehandlas2020-07-15
TS2020-00258Tilläggsavgift 47385 Boomerang 385758ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2020-07-14
TS2020-00257Tilläggsavgift 47446, Boomerang 384441ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2020-07-13
TS2020-00256Begäran om underlag till dimensionering av Uppsala CÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhälleBehandlas2020-07-09
TS2020-00255Leasingavtal - Trafik och samhälle 2020Avtalsärende Peter SamuelssonTrafik och samhälleBehandlas2020-07-09
TS2020-00254Ringa bedrägeri - Arlanda - 5000-K798055-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-07-08
TS2020-00253Inkommen synpunkt gällande skolstart ÄrendeHelena KlangeTrafik och samhälleBehandlas2020-07-08
TS2020-00252Enkätundersökning från Sveriges Radio Ekot om kollektivtrafikenÄrendeJohanna BångTrafik och samhälleAvslutat2020-07-06
TS2020-00251Direktupphandling Mall för InDesignÄrendeAnna LundhTrafik och samhälleBehandlas2020-07-06
TS2020-00250Länsstyrelsens uppdrag om att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteterÄrendeJohanna BångTrafik och samhälleBehandlas2020-07-06
TS2020-00249Kollektivtrafik i KarlholmÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat från handläggare2020-07-06
TS2020-00248Underrättelse om granskning av förslag till detaljplan 438, Logistik Bålsta kvarter 5 & 6, Lundby 2:1ÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleBehandlas2020-07-03
TS2020-00247Detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl (främre Boländerna etapp 1)ÄrendeTimo PalokangasTrafik och samhälleBehandlas2020-07-03
TS2020-00246Lönetillägg TSIÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleBehandlas2020-07-02
TS2020-00245Uppsala spårväg - Delprojekt Tillstånd och gestaltningÄrendeAnette GranströmTrafik och samhälleBehandlas2020-07-02
TS2020-00244Uppsala spårväg - Delprojekt depåÄrendeAnette GranströmTrafik och samhälleBehandlas2020-07-02
TS2020-00243Uppsala spårväg - Delprojekt InfrastrukturÄrendeAnette GranströmTrafik och samhälleBehandlas2020-07-02
TS2020-00242Uppsala spårväg - ProjektledningÄrendeAnette GranströmTrafik och samhälleBehandlas2020-07-02
TS2020-00241Fråga gällande stråkutredning cykelbarhet väg 272ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2020-07-02
TS2020-00240Detaljplan för Hummelsta förskola - Enköpings kommunÄrendeTimo PalokangasTrafik och samhälleBehandlas2020-07-02
TS2020-00239Inbjudan att teckna hållbarhetslöfte i regional åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfaldÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2020-06-30
TS2020-00238Detaljplan för Västra Järnvägsgatan, del av Romberga 2:45 - Enköpings kommunÄrendeTimo PalokangasTrafik och samhälleBehandlas2020-06-30
TS2020-00237PUB avtal - DXC BoomerangÄrendeBjörn ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-06-29
TS2020-00236Anmälan om kommersiell trafik till och från Fjällnora friluftsgård 2020ÄrendeDaniel ElenbringTrafik och samhälleAvslutat2020-06-29
TS2020-00235Stråkutredning väg 288 avseende förutsättningar för hållbart resandeÄrendeSofia KrafftTrafik och samhälleAvslutat2020-06-26
TS2020-00234Underrättelse om samråd DP 1069, Bondegatan - TierpÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleBehandlas2020-06-25
TS2020-00233Tilläggsavgift 47651, Boomerang 382444ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2020-06-25
TS2020-00232Ringa bedrägeri - Stockholm-Arlanda - 0150-K2949-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-06-25
TS2020-00231Remiss av betänkande (SOU 2020:25) av utredning om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela SverigeÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleBehandlas2020-06-25
TS2020-00230Trafikbeställning Nobina T21ÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleBehandlas2020-06-25
TS2020-00229Samarbetsavtal med Uppsala kommun Kollektivtrafikbarometer RUVÄrendeBjörn Schulte-HerbrüggenTrafik och samhälleBehandlas2020-06-23
TS2020-00228Begära ut handlingÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleBehandlas2020-06-22
TS2020-00227Antagen detaljplan, DP 370 Rävsjöbäcken, del av Morgongåva 15:14ÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleBehandlas2020-06-22
TS2020-00226Samrådshandlingar inför nytt gymnasium i Enköping, Korsängen 21:34ÄrendeTimo PalokangasTrafik och samhälleBehandlas2020-06-12
TS2020-00225Detaljplan för kvarteret Ängschampinjonen och Skogschampinjonen ÄrendeTimo PalokangasTrafik och samhälleBehandlas2020-06-12
TS2020-00224Samarbetsavtal mellan Uppsala teknolog- och naturvetarkår och Trafik och samhälle 2020Avtalsärende Johanna AnderssonTrafik och samhälleBehandlas2020-06-11
TS2020-00223Projektdirektiv HållplatsdatabasÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleBehandlas2020-06-11
TS2020-00222Information avseende trafikförändringar T21 i regionbusstrafiken i Uppsala länÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleBehandlas2020-06-09
TS2020-00221Fråga gällande hållplats för Ybuss i UppsalaÄrendeDaniel ElenbringTrafik och samhälleAvslutat2020-06-09
TS2020-00220Arkivbeskrivning Trafik och samhälleÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2020-06-09
TS2020-00219Projektet Tratten - gemensam ärendehanteringÄrendeNina LundvallTrafik och samhälleBehandlas2020-06-08
TS2020-00218Tilläggsavgift 46908, Boomerang 381339ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2020-06-05
TS2020-00217Ersättningsfråga i samband med Covid-19ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2020-06-04
TS2020-00216Tilläggsavgift 52043, Boomerang 392063ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2020-06-04
TS2020-00215Ringa bedrägeri, Uppsala - 5000-K608484-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-06-02
TS2020-00214Ringa bedrägeri, Uppsala - 5000-K616279-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-06-02
TS2020-00213Bussdepå i TierpÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleBehandlas2020-06-02
TS2020-00212Synpunkt gällande SL/UL kortÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleBehandlas2020-06-01
TS2020-00211Ringa bedrägeri - Uppsala - 5000-K606074-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-06-01
TS2020-00210Remiss av FU Uppsala framtida utformningÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhälleBehandlas2020-05-29
TS2020-00209Stöld - Hantverkargatan, Gävle - 5000-K297286-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-05-28
TS2020-00208Avrop projektledare Upphandling reklamfinansierade gatumöbler i UppsalaÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleBehandlas2020-05-28
TS2020-00207Sogeti utveckling PUB-avtalÄrendeBjörn ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-05-28
TS2020-00206Linje 7 - hållplatsplanering (kundsynpunkt)ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-05-28
TS2020-00205BusslinjeförbättringarÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2020-05-26
TS2020-00204Underrättelse om samråd av förslag till detaljplan för del av Kumla 2:15, Hjalmars väg - Håbo kommunÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleBehandlas2020-05-25
TS2020-00203Ringa bedrägeri - Arlanda - 5000-K564563-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-05-20
TS2020-00202Inkommen fråga gällande bränsleförbrukning UL-bussÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleBehandlas2020-05-20
TS2020-00201Väg 288 mellan Gimo och Börstil, begäran om fördyliganden och alternativa lösningarÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2020-05-20
TS2020-00200Underrättelse om antagande av detaljplan: DP 364 - Örbyhus centrum - Tierps kommunÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleBehandlas2020-05-20
TS2020-00199Detaljplan för Bälinge 1:51ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-05-20
TS2020-00198Rapport från Mälardalsrådet 2020ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2020-05-19
TS2020-00197Fråga gällande busshållplats - Gåsbacksvägen - EnköpingÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-05-19
TS2020-00196Museijärnvägen mellan Uppsala och Faringe - Lennakatten - jourlistaÄrendeDaniel ElenbringTrafik och samhälleAvslutat2020-05-19
TS2020-00195Tilläggsavgift 46908, Boomerang 381339ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2020-05-19
TS2020-00194Avtal TelecoachingÄrendeMeryem KaragözTrafik och samhälleBehandlas2020-05-19
TS2020-00193Sjukresa under särskilda förutsättningarÄrendeTorbjörn SjungareTrafik och samhälleBehandlas2020-05-18
TS2020-00192Fråga gällande bussoperatörerÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2020-05-18
TS2020-00191Tävling på väg - Upsala cykelklubbÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleBehandlas2020-05-18
TS2020-00190Tilläggsavgift 48522 Boomerang 386819ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2020-05-15
TS2020-00189Tilläggsavgift 46129, Boomerang 381373ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2020-05-13
TS2020-00188Ringa bedrägeri - Uppsala - 5000-K534540-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-05-13
TS2020-00187Detaljplan 391 del av Morgongåva 15:14 - Heby kommunÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleBehandlas2020-05-13
TS2020-00186Inköp UL-kortÄrendeYvonne FrancsicsTrafik och samhälleAvslutat2020-05-12
TS2020-00185Tilläggsavgift 44449, Boomerang 380890ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2020-05-11
TS2020-00184Centrum 12.9, ansökan om planändring, Skeberga Gård AB - EnköpingÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-05-08
TS2020-00183Granskning Marma 3:14 "Centrumvägen" - Östhammars kommunÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleBehandlas2020-05-08
TS2020-00182Detaljplan för Gånsta 3:6, 3:11 med flera, Boglösarondellen - Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-05-07
TS2020-00181Åby gård, hållplatsskylt ÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleBehandlas2020-05-07
TS2020-00180Södra Gunsta väg 282, busshållplatserÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleBehandlas2020-05-07
TS2020-00179Strategi för intern kommunikationÄrendeHelena KlangeTrafik och samhälleBehandlas2020-05-06
TS2020-00178MBL §13 HKÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleBehandlas2020-05-06
TS2020-00177Detaljplan för del av Sjöhagen, AlmungeÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-05-06
TS2020-00176Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3aÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-05-06
TS2020-00175Ringa bedrägeri - Vårdsätravägen, Uppsala - 5000-K490219-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-05-05
TS2020-0174Funkas enkät 2020ÄrendeJohan WezeliusTrafik och samhälleAvslutat2020-05-05
TS2020-0173Kungörelse och granskning av järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan sträckan Huvudsta-Duvbo i Solna, Stockholms länÄrendeCecilia JeanssonTrafik och samhälleAvslutat2020-05-04
TS2020-0172Buss 108 önskemål om tiderÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2020-05-04
TS2020-0171Uppsägning av svarspostÄrendeYvonne FrancsicsTrafik och samhälleAvslutat2020-04-29
TS2020-0170Samrådsremiss väg 55 Örsundsbro-KvarnbolundÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleAvslutat2020-04-29
TS2020-0169Samrådsremiss väg 55 Enköping-LitslenaÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleAvslutat2020-04-29
TS2020-0168Plastfickor skolkort, UL centerÄrendeYvonne FrancsicsTrafik och samhälleBehandlas2020-04-28
TS2020-0167Detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57., Uppsala kommun (Utökat förfarande)ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-04-28
TS2020-0166Fråga gällande tilläggsavgift enligt lagen (SFS 1977:67)ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleBehandlas2020-04-27
TS2020-0165Uppsägning av avtal - Benify ABAvtalsärende Lina BrynöTrafik och samhälleBehandlas2020-04-27
TS2020-0164Uppsägning av avtal - Söderberg och Partners Förmåner ABAvtalsärende Lina BrynöTrafik och samhälleBehandlas2020-04-27
TS2020-0163Ringa skadegörelse - Enköping - 5000-K443377-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-04-27
TS2020-0162Transportplan Knivsta kommunÄrendeKatharina StaflundTrafik och samhälleBehandlas2020-04-27
TS2020-0161Avstängning av del av Centralgatan, Skutskär, under perioden 1 juni - 31 augusti 2020ÄrendeDaniel ElenbringTrafik och samhälleAvslutat2020-04-24
TS2020-0160Digitala Kundmötet (DKM)ÄrendeElaine WicksTrafik och samhälleBehandlas2020-04-24
TS2020-0159MBL §11 AID och titlar på försäljningsenhetenÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2020-04-23
TS2020-0158Fråga gällande ersättning periodkortÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2020-04-23
TS2020-0157Remiss angående tävling på väg med rullskidor (UVK-Rullen 2020)ÄrendeDaniel ElenbringTrafik och samhälleBehandlas2020-04-22
TS2020-0156Vägplan för ombyggnad av väg 56 Sala-Heby, Sala kommun, Västmanlands län samt Heby kommun, Uppsala länÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2020-04-21
TS2020-0155Detaljplan för KvarngärdeskolanÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-04-21
TS2020-0154Cykelrutter i UppsalaÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2020-04-20
TS2020-0153Detaljplan för nya Hummelsta förskola - Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-04-20
TS2020-0152Skrivelse från Cabonline med anledning av coronaÄrendeJohanna BångTrafik och samhälleBehandlas2020-04-17
TS2020-0151Stråkutredning väg 272 avseende förutsättningar för hållbart resandeÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2020-04-17
TS2020-0150Bedrägeri, Uppsala - 5000-K410979-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-04-16
TS2020-0149Frågor om antalet på och avstigningar vid större stationerÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleBehandlas2020-04-16
TS2020-0148Frågor om punktlighetÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleBehandlas2020-04-16
TS2020-0147Detaljplan för del av kvarteret SofielundÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-04-16
TS2020-0146Arkivtillsyn 2020ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2020-04-16
TS2020-0145Cykelbokslut för 2019ÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleBehandlas2020-04-15
TS2020-0144Förläng busslinje 6 från Slavsta till Östra FyrislundÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-04-15
TS2020-0143Detaljplan för Kv SeminarietÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-04-15
TS2020-0142Kontakt gällande busskurerÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-04-14
TS2020-0141Uppdrag avseende för uppgraderad balisantenn - RISE-projektetÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhälleBehandlas2020-04-14
TS2020-0140Ringa bedrägeri, Stenbrohultsvägen, Uppsala - 5000-K370306-50ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-04-14
TS2020-0139Bedrägeri, Uppsala - 5000-K392481-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-04-14
TS2020-0138Skrivelse från Svenska Taxiförbundets Service ABÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2020-04-14
TS2020-0137Samråd väg 55 Enköping - Litslena TRV 2019-119335ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2020-04-07
TS2020-0136Detaljplan för Bälinge NyvlaÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-04-06
TS2020-0135Öka tillgänglighet vid Skutskärs stationÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2020-04-03
TS2020-0134Startmöte planbesked - Centrum, EHb-Åvallen, Fagerudd, Oriola Stenvreten, Älvdansen - Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-04-03
TS2020-0133Förslag gällande bussarÄrendeJohanna BångTrafik och samhälleBehandlas2020-04-02
TS2020-0132Förslag om slopning av spår och växlar i EnköpingÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhälleBehandlas2020-03-31
TS2020-0131Samråd gällande förslag till detaljplan för Tallmon 1:12 m.fl. Skutskär - Älvkarleby kommunÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleBehandlas2020-03-30
TS2020-0130Detaljplan för kvarteret Vapenhuset, med flera - Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-03-30
TS2020-0129Avrop hållbarhets bedömning TFPÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2020-03-30
TS2020-0128Remiss angående tävling på väg med rullskidorÄrendeDaniel ElenbringTrafik och samhälleBehandlas2020-03-30
TS2020-0127Återbetalning för ett inlämnat årskortÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleBehandlas2020-03-30
TS2020-0126Fråga gällande utökning av busslinje 183ÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2020-03-30
TS2020-0125Tilläggsavgift 44210 Boomerang 377016ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2020-03-27
TS2020-0124Detaljplan för del av Vrå 1:64, Lilla Brännkärrsskogen, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-03-27
TS2020-0123Detaljplan för Lötängen, Knivsta-Trav 3:18 m.fl., Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-03-27
TS2020-0122Detaljplan för kvarteret HuginÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-03-26
TS2020-0121Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2020ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2020-03-25
TS2020-0120Detaljplan för del av Vappa 15:2 och Haga 10:3 - Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-03-24
TS2020-0119Kungörelse om granskning av förslag till detaljplan, Kalmarsand, Håbo Allmänning 1:5 m.flÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleBehandlas2020-03-23
TS2020-0118Beslut om byggstarterÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleAvslutat2020-03-20
TS2020-0117Avtal T1 (UPPH2019-0354)ÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2020-03-20
TS2020-0116Detaljplan för Vaksala kyrkskola samrådÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-03-20
TS2020-0115Avbryta UL periodkortÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleBehandlas2020-03-20
TS2020-0114Datakvalitet trafikdataÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2020-03-19
TS2020-0113Miljöledningens genomgång 2020-03-09ÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleBehandlas2020-03-18
TS2020-0112Avtalsförlängning AvarnÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-03-17
TS2020-0111Årets Cykelprestation ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2020-03-16
TS2020-0110Samrådshandlingar detaljplan för del av Albäck 3:29, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-03-12
TS2020-0109Uppsala spårväg - PM HållplatslokaliseringÄrendeSofia KrafftTrafik och samhälleBehandlas2020-03-09
TS2020-0108Fråga gällande mer miljöanpassade/mindre bullerstörande bussar i KnivstaÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2020-03-09
TS2020-0107Ansökan om förbättring av väg C642ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleAvslutat2020-03-09
TS2020-0106Granskning för detaljplan för del av kv.Segerdal, Knivsta kommunÄrendeTimo PalokangasTrafik och samhälleBehandlas2020-03-06
TS2020-0105UL övergång mellan UL bussar endast 5 sek på 50 meterÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleBehandlas2020-03-06
TS2020-0104Avtal kaffemaskin /KundtjänstAvtalsärende Meryem KaragözTrafik och samhälleBehandlas2020-03-05
TS2020-0103Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst i Östhammars kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2020-03-04
TS2020-0102Arbetstidsmått KundtjänstÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleBehandlas2020-03-04
TS2020-0101Brott mot ordningslagen - Uppsala - 5000-K238460-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2020-03-04
TS2020-0100Ringa bedrägeri - Knivsta station - 5000-K231603-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-03-04
TS2020-0099Samråd fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna inkl BergsbrunnaÄrendeKatharina StaflundTrafik och samhälleBehandlas2020-03-03
TS2020-0098Protokollsutdrag Regionfullmäktige Region GävleborgÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleBehandlas2020-03-02
TS2020-0097Fråga gällande inventering lokal kollektivtrafik 2019ÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleBehandlas2020-03-02
TS2020-0096Fråga gällande uppförande av busskur MorrarövägenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-02-26
TS2020-0095Detaljplan frö Bälinge skola m.flÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-02-26
TS2020-0094Remiss avseende om tävling på väg m.m. i Uppsala, Knivsta och Sigtuna kommunÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2020-02-26
TS2020-0093Leveransförteckning 2020ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleBehandlas2020-02-25
TS2020-0092Detaljplan för Alsike Nord etapp 2A, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-02-25
TS2020-0091Synpunkt busshållplats KungsgatanÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-02-25
TS2020-0090Skolkorts tryck LÅ 2020/2021ÄrendeYvonne FrancsicsTrafik och samhälleBehandlas2020-02-25
TS2020-0089Tilläggsavgift 46606, Boomerang 386311ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2020-02-25
TS2020-0088Hållplatsläge RosmarinsvägenÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleBehandlas2020-02-25
TS2020-0087Inkommen fråga gällande UL appenÄrendeJonathan BernhardtTrafik och samhälleBehandlas2020-02-21
TS2020-0086SIS-Remiss 19595 Samordningsgrupp för tillgänglighetÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2020-02-21
TS2020-0085Årsuppföljning 2019 av regional plan för transportinfrastruktur i Uppsala länÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2020-02-20
TS2020-0084KortWeb 3.0 utvecklingÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleBehandlas2020-02-20
TS2020-0083Förslag till detaljplan DP 370 Rävsjöbäcken, Del av Morgongåva 15:14 Morgongåva tätort, Heby kommun, Uppsala länÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2020-02-20
TS2020-0082Remiss angående ansökan om tävling på väg, Uppsala länÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2020-02-20
TS2020-0081Polisanmälan - bedrägeri - 5000-K190982-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-02-19
TS2020-0080Avtal Infopoints 2020ÄrendeEllen ÅbergTrafik och samhälleBehandlas2020-02-19
TS2020-0079Synpunkter rubrik mailÄrendeHelena KlangeTrafik och samhälleBehandlas2020-02-18
TS2020-0078Projektavtal - KlimatlättAvtalsärende Lina BrynöTrafik och samhälleBehandlas2020-02-18
TS2020-0077Övrigt bedrägeri - Arlanda flygplats - 5000-K177330-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-02-18
TS2020-0076Fråga gällande vilket system har RU - sjukresorÄrendeJohanna BångTrafik och samhälleBehandlas2020-02-17
TS2020-0075UL Kundtjänst Reklamationer 2020 - Läkarintyg och blanketterÄrendeAnette KokkiTrafik och samhälleBehandlas2020-02-17
TS2020-0074Synpunkt hållplats KlostergatanÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleAvslutat2020-02-17
TS2020-0073Förstärkning av kollektivtrafik SkoklosterÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleBehandlas2020-02-17
TS2020-0072Begäran om biljett i app för blodgivareÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleBehandlas2020-02-17
TS2020-007140/60 gång- och cykelvägar - 2020ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2020-02-13
TS2020-0070Uppsala spårväg - delprojekt Fordon och trafikeringÄrendeSofia KrafftTrafik och samhälleBehandlas2020-02-13
TS2020-0069Beslut från Förvaltningsrätten - mål nr 600-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-02-12
TS2020-0068Polisanmälan - identitetsbedrägeri - 5000-K166407-20ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleBehandlas2020-02-12
TS2020-0067Polisanmälan - identitetsbedrägeri - 5000-K161573-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-02-12
TS2020-0066Personuppgiftsbiträdesavtal - Ehrenstråhle ABÄrendeLina BrynöTrafik och samhälleBehandlas2020-02-11
TS2020-0065Personuppgiftsbiträdesavtal - Tidtryck ABÄrendeLina BrynöTrafik och samhälleBehandlas2020-02-11
TS2020-0064Fråga gällande resestatistik anropad trafikÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleBehandlas2020-02-11
TS2020-0063Fråga gällande resande - busstation i ÖsthammarÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleBehandlas2020-02-07
TS2020-0062Begäran om registerutdrag 2020ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleBehandlas2020-02-07
TS2020-0061Driftavtal Sky City Arlanda spärrlinjeÄrendeBjörn ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-02-05
TS2020-0060Samråd DP 365 - KvarnvägenÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleBehandlas2020-02-04
TS2020-0059Tilläggsavgift 44534 Boomerang 374762ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2020-02-03
TS2020-0058Synpunkt gällande resande mellan Uppsala-Öregrund via ÖsthammarÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleBehandlas2020-02-03
TS2020-0057Förslag angående busshållplats - Husby-Långhundra kyrkaÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-02-03
TS2020-0056Tilläggsavgift 44616 Boomerang 379782ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2020-01-31
TS2020-0055Tilläggsavgift 48795 Boomerang 386197ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2020-01-31
TS2020-0054Ombudsavtal - Stormarknaden i Bålsta ABÄrendeYvonne FrancsicsTrafik och samhälleAvslutat2020-01-31
TS2020-0053Buller TärnsjöÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-01-30
TS2020-0052Ringa bedrägeri - Arlanda - 5000-K99330-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-01-30
TS2020-0051Samverkansavtal gällande KOMPIS och för drift och förvaltning av KustnodÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2020-01-29
TS2020-0050Fråga gällande data - punktlighet och resandeÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-29
TS2020-0049Ringa bedrägeri - 5000-K1562574-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-01-28
TS2020-0048Synpunkt gällande bemötandeÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-01-27
TS2020-0047Järnvägsarbeten i Tågplan 2023ÄrendeCecilia JeanssonTrafik och samhälleAvslutat2020-01-27
TS2020-0046Detaljplan för Klockaren - granskningÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-01-24
TS2020-0045Synpunkter gällande tilläggsavgifterÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleBehandlas2020-01-22
TS2020-0044Utlämnande av handlingar 2020ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-21
TS2020-0043Fråga gällande linjer som tillhör UL region, Enköping och Bålsta paketetÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2020-01-21
TS2020-0042Fråga gällande statistikÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleBehandlas2020-01-20
TS2020-0041Fråga gällande busshållplats Praktikertjänst Ultuna vårdcentralÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-01-20
TS2020-0040Övrigt bedrägeri - Sky City - 5000-K29936-20ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-01-17
TS2020-0039Fråga gällande busschaufförer och mobiltelefonÄrendeJohanna BångTrafik och samhälleBehandlas2020-01-17
TS2020-0038Samarbetsavtal rörande skolresor - Enköpings kommunÄrendeJohanna BångTrafik och samhälleBehandlas2020-01-16
TS2020-0037Synpunkt gällande busshållplats RörbäcksvägenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-01-16
TS2020-0036Fråga gällande ärende 47516ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-16
TS2020-0035Önskad busslinje mellan Uppsala-KnivstaÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-01-16
TS2020-0034Synpunkt - 516 önskemål om Länsöverskridande trafik ULÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleBehandlas2020-01-15
TS2020-0033Fråga gällande tillgänglighetsanpassning av regional kollektivtrafikÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-01-14
TS2020-0032Fråga gällande reklam på tåg och bussarÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleBehandlas2020-01-14
TS2020-0031Förfrågan trafikförsörjning UppsalaÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-01-13
TS2020-0030Identitetsbedrägeri - 5000-K1604446-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-01-09
TS2020-0029Ringa bedrägeri - Uppsala/Knivsta - 5000-K1590865-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-01-09
TS2020-0028Fråga gällande GIS-dataÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2020-01-09
TS2020-0027Ställningstagande korsningen Kungsgatan/Vaksalagatan och nytt övergångsställe intill StadshusetÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-01-09
TS2020-0026Fråga gällande kartfiler busslinjerÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-09
TS2020-0025Avrop kontrollbesiktning av ny bod vid Lindvalls kaffeÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleBehandlas2020-01-08
TS2020-0024Benefikt nyttjanderättsavtal för bussuppställning (Lindvalls), KT2016-0053Avtalsärende Mireil DahlbergTrafik och samhälleBehandlas2020-01-08
TS2020-0023Slutrapportering statlig medfinansiering 2019ÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleBehandlas2020-01-08
TS2020-0022Avtal R2PAvtalsärende Dan JanssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-08
TS2020-0021Avtal IcomeraAvtalsärende Dan JanssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-08
TS2020-0020Hyresavtal ER1Avtalsärende Tomas AhlbergTrafik och samhälleBehandlas2020-01-08
TS2020-0019Arbetsmiljö - uppföljning och genomgång av föregående års helårsstatistik.ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2020-01-08
TS2020-0018Detaljplan för del av Kungsängen 37:4ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2020-01-08
TS2020-0017Enköping, UL och kollektivtrafikenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhälleBehandlas2020-01-07
TS2020-0016Ringa bedrägeri - Uppsala - 5000-K1632560-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-01-07
TS2020-0015Ringa bedrägeri, Uppsala-Knivsta - 5000-K1588951-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-01-07
TS2020-0014Skadegörelse - Nygatan/Resecentrum - Skutskär - 5000-K1609177-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2020-01-07
TS2020-0013Fråga gällande UL:s zonsystemÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2020-01-07
TS2020-0012Godkännande inför anställning 2020ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-02
TS2020-0011Förteckning över sökande 2020ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-02
TS2020-0010Rekrytering 2020ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-02
TS2020-0009Läkarintyg 2020ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-02
TS2020-0008Övrig inkommande post 2020ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-02
TS2020-0007Protokollsutdrag från regionen 2020ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-02
TS2020-0006Regiondirektörsbeslut 2020ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-02
TS2020-0005Förfrågan om resehistorik 2020ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-02
TS2020-0004Pressmeddelande 2020ÄrendeHelena KlangeTrafik och samhälleBehandlas2020-01-02
TS2020-0003Trafikdirektörsbeslut 2020ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-02
TS2020-0002Samverkansprotokoll UL-Center 2020ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-02
TS2020-0001Samverkansprotokoll TS 2020ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleBehandlas2020-01-02
TS2019-0020Avtal om övertagande av ansvar för spårfordonÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2019-12-23
TS2019-0019Sogeti - Förvaltning och beredskapÄrendeDan JanssonTrafik och samhälleBehandlas2019-12-23
TS2019-0018Avropsavtal projektledare för Nytt linjenät EnköpingÄrendeMaria AndérTrafik och samhälleBehandlas2019-12-19
TS2019-0017Avrop Områdesansvarig TrafikeringÄrendeSofia KrafftTrafik och samhälleBehandlas2019-12-19
TS2019-0016Tävling på väg - LäderloppetÄrendeDaniel ElenbringTrafik och samhälleAvslutat2019-12-18
TS2019-0015Inkomna synpunkter gällande väg 55ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleAvslutat2019-12-18
TS2019-0014Detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-12-18
TS2019-0013Synpunkt gällande blippareÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-12-18
TS2019-0012Smitning från trafikolycksplats - 5000-K1551713-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-12-17
TS2019-0011Falskt larm - Resecentrum - 5000-K1569729-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-12-17
TS2019-0010Samråd - förslag till gång- och cykelplan för Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-12-17
TS2019-0009Detaljplan för Almunge brandstationÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-12-17
TS2019-0008Fråga gällande busskur vid hållplats NibblebackeÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-12-16
TS2019-0007Väg 288 Gimo-Börstil (TRV 2019/48564), remiss av samrådsunderlag för vägplan ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleAvslutat2019-12-13
TS2019-0006Samråd: Förslag till detaljplan för Siggeboda 3:3 mfl., Resecentrum Skutskär, Älvkarleby Kommun, Uppsala LänÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-12-13
TS2019-0005Underrättelse om samråd av förslag till detaljplanLogistik Bålsta kv. 5&6 ÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleBehandlas2019-12-13
TS2019-0004Samråd: Förslag till detaljplan för Riddersdal 2:11 mfl., Älvkarleby, Älvkarleby Kommun, Uppsala LänÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-12-13
TS2019-0003Snyltningsbrott - Resecentrum Uppsala - 5000-K1538104-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-12-12
TS2019-0002Information om beslut kring Trafikverkets ansvar för finansiering av mobility management i byggskedeÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-12-12
TS2019-0001Beslut funktionellt prioriterat vägnät i Uppsala länÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-12-12
KT2019-0458Stationstjänstavtal 2019ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2019-12-11
KT2019-0457Kulturresor 2020ÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleAvslutat2019-12-11
KT2019-0456Fråga gällande kollektivtrafiksunderlagÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2019-12-11
KT2019-0455Kollektivtrafikutredning om förutsättningarna för linjetrafik vid Akademiska sjukhusetÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhälleBehandlas2019-12-09
KT2019-0454Inkommen fråga gällande fördubblingslöftetÄrendeHelena KlangeTrafik och samhälleBehandlas2019-12-09
KT2019-0453Synpunkt gällande busshållplats Vattholmavägen-LedungsvägenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-12-09
KT2019-0452Övrigt bedrägeri ÖVK Arlandabanan Södra - 5000-K1520581-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-12-09
KT2019-0451Förslag på åtgärder i korsningen väg 55 Flogstakorsningen i UppsalaÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-12-09
KT2019-0450Fråga om data över busslinjenätet GIS-projektÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2019-12-09
KT2019-0449PUB avtal Nutid AB - PC kassaÄrendeBjörn ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-12-09
KT2019-0448Detaljplan för Länna gårdÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-12-09
KT2019-0447Tidsbegränsad dispensansökan, Uppsala kommunÄrendeJohanna BångTrafik och samhälleBehandlas2019-12-09
KT2019-0446Tilläggsavgift 44534 Boomerang 374762ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-12-09
KT2019-0445Övrigt bedrägeri - 5000-K1468729-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-12-05
KT2019-0444Stöld ur/från motordrivet fordon - 5000-K1469933-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-12-05
KT2019-0443Övrigt bedrägeri - 5000-K1468729-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-12-05
KT2019-0442Detaljplan kv Sigbjörn, Torbjörns torgÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-12-04
KT2019-0441Bussinformation angående linje 804ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2019-12-03
KT2019-0440Fråga gällande uppgifter om trafikslag i UppsalaÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2019-12-02
KT2019-0439Kommentarer kring ÅVS väg 288ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-12-02
KT2019-0438Samrådsremiss för korsning Österbybruk 290/92ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleAvslutat2019-11-28
KT2019-0437Tilläggsavgift 47133 Boomerang 381806ÄrendeLiina ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-11-28
KT2019-0436Samråd Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2019-11-27
KT2019-0435Polisanmälan trafikolycka, Uppsala - 5000-K1455637-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-11-26
KT2019-0434Försäljning av UL-biljetter - InfektionsveckanAvtalsärende Lina BrynöTrafik och samhälleBehandlas2019-11-21
KT2019-0433Beslut om uppdrag att ta fram ny översiktsplan för Enköpings kommunÄrendeKatharina StaflundTrafik och samhälleAvslutat2019-11-20
KT2019-0432Avrop Trafikeringsanalys etapp 2ÄrendeSofia KrafftTrafik och samhälleBehandlas2019-11-20
KT2019-0431Underrättelse om granskning för detaljplan DP 364 - Örbyhus centrum, Tierps kommunÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-11-20
KT2019-0430Action towards Climate friendly Transport - ACTÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2019-11-20
KT2019-0429Avtal avseende skolbusstrafik i EnköpingÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2019-11-20
KT2019-0428Hållbart resande till och från MorgongåvaÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-11-20
KT2019-0427Synpunkt gällande gång- och cykelväg till AlstabadetÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-11-19
KT2019-0426Synpunkt gällande buss nummer 8ÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2019-11-19
KT2019-0425Förslag till detaljplan för ”Detaljplan för del av Medora 168:12” – Missionskyrkan - Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala län” ÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-11-15
KT2019-0424Ringa bedrägeri - Sky City - 5000-K1410009-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-11-14
KT2019-0423Försäljning av UL-biljetter - Storvretacupen 2019/2020Avtalsärende Lina BrynöTrafik och samhälleBehandlas2019-11-14
KT2019-0422Tilläggsavgift 46490 Boomerang 380515ÄrendeLiina ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-11-13
KT2019-0421Tilläggsavgift 44616 Boomerang 379782ÄrendeLiina ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-11-13
KT2019-0420Tilläggsavgift 42722 Boomerang 372997ÄrendeLiina ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-11-13
KT2019-0419Tilläggsavgift 42020 Boomerang 371205ÄrendeLiina ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-11-13
KT2019-0418Detaljplan för del av kv. Segerdal, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-11-13
KT2019-0417Samrådsremiss korsningsåtgärder väg 292 Tierp ÖsthammarÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-11-12
KT2019-0416Samarbetsavtal rörande skolresor - Östhammars kommunÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2019-11-11
KT2019-0415Nya bussterminalen i Bålsta centrumÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-11-11
KT2019-0414Inkomna synpunkter gällande bussförare linje 5ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2019-11-07
KT2019-0413Kollektivtrafik vid Nedre DalälvenÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2019-11-06
KT2019-0412Miljöledningens genomgång 2019-11-05ÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleBehandlas2019-11-05
KT2019-0411Inkommen synpunkt gällande avgiftsfri kollektivtrafikÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-11-04
KT2019-0410Detaljplan för ny skola i GottsundaÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-11-04
KT2019-0409Detaljplan kv SalaÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-10-31
KT2019-0408Underättelse om bygglov för uppförande av väderskydd Fjärdingen 32:1ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2019-10-30
KT2019-0407Fråga gällande busslinjenätet LibrobäckÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-10-28
KT2019-0406Inkomna synpunkter linje 11ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2019-10-28
KT2019-0405Fråga gällande statistik av användning av mobilÄrendeHelena KlangeTrafik och samhälleBehandlas2019-10-24
KT2019-0404Fråga gällande busskur till hållplats Yttrö skolaÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-10-24
KT2019-0403Inkomna synpunkter gällande Östervålastråket, väg 272ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-10-23
KT2019-0402Övrigt bedrägeri - 5000-K1294944-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-10-23
KT2019-0401Detaljplan för Lillsidan 5:3 med flera - Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-10-23
KT2019-0400Tilläggsavgift 43926 Boomerang 373392ÄrendeLiina ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-10-23
KT2019-0399Bygglov till reglerplats vid Lindvalls kaffe - Kungsängen 17:1/2:1ÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleBehandlas2019-10-18
KT2019-0398Angående anropsstyrd kollektivtrafik i Östhammars skärgårdÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2019-10-17
KT2019-0397MediaflowPro - bildbankÄrendeJohan WezeliusTrafik och samhälleAvslutat2019-10-17
KT2019-0396Förslag till detaljplan för "Kyrkbacken" - del av Västerlövsta Prästgård 1:13, 2:1 och Västerlövsta Klockargård 1:22, Heby kommunÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleBehandlas2019-10-17
KT2019-0395Smitning från trafikolycksplats - 5000-K1272987-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-10-17
KT2019-0394Fråga gällande skolskjutshållplatsernaÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-10-16
KT2019-0393Frågor till projekt gällande bussar inom Uppsala kommunÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2019-10-14
KT2019-0392Synpunkt gällande anslutningsbuss från Söderfors till Finnböle i Gävleborgs länÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleBehandlas2019-10-14
KT2019-0391Synpunkt gällande hur bussen stannar vid ledstråken som går från väderskyddenÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2019-10-14
KT2019-0390Inköp fordonsdatorerÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleAvslutat2019-10-11
KT2019-0389Förslag om förändring av allmän väg till enskild väg, väg 653 mellan Skölstavägen och Svia byväg, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-10-11
KT2019-0388Detaljplan för kvarteret Kvarnen GranskningÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-10-11
KT2019-0387Fråga gällande lackering bussarÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2019-10-09
KT2019-0386Informationsbrev gällande byggandet av gång- och cykelväg Edsbro-Lummevi idrottsplatsÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-10-09
KT2019-0385Samråd av förslag till detaljplan för Skokloster 2:80ÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-10-07
KT2019-0384Detaljplan för Bålsta 2:69 m.fl, BjörkvallenÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-10-04
KT2019-0383Polisanmälan - trafikolycka - 5000-K1213905-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-10-04
KT2019-0382Detaljplan del av Alsike Nord etapp 1 antagandehandlingar, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-10-04
KT2019-0381Utredning Uppsala resecentrumÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2019-10-04
KT2019-0380Detaljplan för del av kv FyrislundÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-10-04
KT2019-0379Bedrägeri - Arlanda - 5000-K1214943-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-10-03
KT2019-0378Busshållplats vid SkarholmenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-10-03
KT2019-0377Samverkansavtal avseende tågfordon ER1 Avtalsärende Tomas AhlbergTrafik och samhälleBehandlas2019-10-03
KT2019-0376UL Kundtjänst reklamationer 2019 - LäkarintygÄrendeElin LennströmTrafik och samhälleAvslutat2019-10-03
KT2019-0375Tilläggsavgift 41949 och 41948, Boomerang 369462 och 369466ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-10-02
KT2019-0374Pilotprojekt - RemixÄrendeDaniel ElenbringTrafik och samhälleAvslutat2019-10-02
KT2019-0373Antal på-/avstigande vid Vaksala TorgÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2019-10-02
KT2019-0372Tilläggsavgift 41669, Boomerang 367976ÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleAvslutat2019-10-01
KT2019-0371Ringa bedrägeri, Arlanda Flygplats - 5000-K1195215-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-10-01
KT2019-0370Synpunkt liggande sjuktransportÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2019-10-01
KT2019-0369Detaljplan för Vänge 4:1ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-10-01
KT2019-0368Ringa bedrägeri 5000-K1181444-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-09-30
KT2019-0367Almunge station nytt bygglovÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleBehandlas2019-09-30
KT2019-0366Farledsfördjupning HargshamnÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2019-09-27
KT2019-0365Förslag till översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050ÄrendeKatharina StaflundTrafik och samhälleBehandlas2019-09-27
KT2019-0364Tilläggsavgift 40786, Boomerang 364498ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-09-25
KT2019-0363Fråga gällande valideringsunderlag för prognoserÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2019-09-25
KT2019-0362Detaljplan Sky City Arlanda 3:1, SigtunaÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-09-24
KT2019-0361Fråga gällande statistik gällande sjukresorÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2019-09-23
KT2019-0360UL statistikÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2019-09-23
KT2019-0359Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av Väg 56 delen Sala-Heby i Sala och Heby kommun, Uppsala och Västmanlands länÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleAvslutat2019-09-20
KT2019-0358Wifi Upptåget, leverantör Oxyfi ABAvtalsärende Dan JanssonTrafik och samhälleAvslutat2019-09-20
KT2019-0357Synpunkter hållplatshandbokenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-09-20
KT2019-0356Detaljplan för kvarteret Takteglet, Gredelby 7:76 med fleraÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-09-20
KT2019-0355Tilläggsavtal 6 till Avtal regional pendeltågstrafik 2011-2021 rörande ER1-fordonAvtalsärende Tomas AhlbergTrafik och samhälleBehandlas2019-09-19
KT2019-0354Begäran om svar ARN 2019-14086ÄrendeEllen ÅbergTrafik och samhälleAvslutat2019-09-19
KT2019-0353Detaljplan för Gånsta 3:6, Gånsta 2:11 med flera, Boglösarondellen- Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-09-19
KT2019-0352Detaljplan för del av Rymningen 8:6 - Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-09-19
KT2019-0351Samråd om Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2021ÄrendeCecilia JeanssonTrafik och samhälleAvslutat2019-09-18
KT2019-0350Fråga gällande pendlarparkering västra UppsalaÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-09-17
KT2019-0349Förfrågan om hållplatser i regionen som GIS lagerÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2019-09-17
KT2019-0348Markåtkomst vid utbyggnad av hållplatser och cykelvägarÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-09-12
KT2019-0347Synpunkt bussförbindelser Skölsta-UppsalaÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-09-09
KT2019-0346Inbjudan att delta i arbetet med att forma förutsättningarna för tillsyn om rättigheter och skyldigheter för tågresenärerÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-09-09
KT2019-0345Enkät SOU Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela SverigeÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2019-09-06
KT2019-0344Namninsamling för säker vägpassage i Skolsta, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-09-06
KT2019-0343Polisanmälan identitetsbedrägeri - 5000-K1083958-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-09-06
KT2019-0342Fråga gällande bussoperatörer i Uppsala kommunÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2019-09-06
KT2019-0341Synpunkt sjukresaÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2019-09-04
KT2019-0340Detaljplan för ÅngkvarnenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-09-04
KT2019-0339Polisanmälan bilinbrottÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2019-09-03
KT2019-0338Uppsägning av avtalAvtalsärende Anki LindgrenTrafik och samhälleBehandlas2019-09-03
KT2019-0337Remiss tjänsteutlåtande dnr RK2019-0132ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2019-09-02
KT2019-0336Fråga om sponsringÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-09-02
KT2019-0335Synpunkt gällande sjukresorÄrendeEllen ÅbergTrafik och samhälleAvslutat2019-08-30
KT2019-0334Detaljplan för del av kvarteret S:t JohannesÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-08-30
KT2019-0333Inkommen fråga gällande korsning 292/709ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-08-28
KT2019-0332Uppgradering CopilotPCÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleAvslutat2019-08-27
KT2019-0331Underrättelse om beslut 5000-K1579521-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-08-27
KT2019-0330Frågor gällande hantering av personnummerÄrendeJonathan BernhardtTrafik och samhälleBehandlas2019-08-27
KT2019-0329Upphävande av detaljplan Ärnevi, Funbo - Granskning ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-08-27
KT2019-0328Samverkans avtal inför upphandling av Mälartåg Etapp 2ÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhälleBehandlas2019-08-26
KT2019-0327Synpunkt angående hållplats i EnköpingÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhälleAvslutat2019-08-20
KT2019-0326Ringa bedrägeri, Arlanda Flygplats - 5000-K992976-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-08-19
KT2019-0325Förfrågan spårbunden kollektivtrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2019-08-15
KT2019-0324Koncept EnköpingÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleBehandlas2019-08-14
KT2019-0323Polisanmälningar 2019ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-08-12
KT2019-0322Verksamhetskrav på ny bussdepå i EnköpingÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2019-08-12
KT2019-0321Åtgärdsbehov Resecentrum och hållplats Science ParkÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2019-08-07
KT2019-0320Direktupphandling digitala tjänster sociala medierÄrendeJohan WezeliusTrafik och samhälleAvslutat2019-08-06
KT2019-0319Förslag till detaljplan för Gamla frälsningsarmén Harbo Forsbo 1:55ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-08-01
KT2019-0318Förslag till förändring av detaljplan Morgongåva 16:1ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-08-01
KT2019-0317Identitetsbedrägeri - 5000-K850671-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-07-17
KT2019-0316Förslag till detaljplan för del av Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen på samrådÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-07-12
KT2019-0315Detaljplan för AlmtunaskolanÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-07-08
KT2019-0314Riktlinjer för projektstyrning och projektverksamhetÄrendeMaria AndérTrafik och samhälleBehandlas2019-07-03
KT2019-0313Kvitton ombordförsäljningÄrendeAnnika RosenbergTrafik och samhälleAvslutat2019-07-03
KT2019-0312Delegationsbeslut 2017, utveckla UL:s kontorsmiljöÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2019-07-03
KT2019-0311Fastställande av uppdaterad klimat- och energistrategi för Uppsala länÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleAvslutat2019-07-02
KT2019-0310Remissvar avseende föreslagna aktiviteter för Genomförandeplan för cykelstrategin 2019-2022 ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-07-02
KT2019-0309Underrättelse om laga kraft: Detaljplan Södra Ar etapp 1, GredelbyÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-07-01
KT2019-0308Samråd för detaljplan Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 m.flÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-07-01
KT2019-0307Fastställd av Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för minskad klimatpåverkanÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2019-06-28
KT2019-0306Fråga gällande busstrafik ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-06-28
KT2019-0305Trafikbeställning Nobina T20ÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleBehandlas2019-06-27
KT2019-0304Förslag till detaljplan - Österbybruk 8:1ÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-06-27
KT2019-0303Övrigt bedrägeri, ringa - Centralvägen/Knivstavägen - KnivstaÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-06-27
KT2019-0302Transportplan KnivstaÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleBehandlas2019-06-26
KT2019-0301GasleveransavtalÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2019-06-26
KT2019-0300Direktupphandling konsultstöd - IT-utvecklingsstrategiÄrendeDan JanssonTrafik och samhälleBehandlas2019-06-26
KT2019-0299Remiss angående föreslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 76, Uppsala länÄrendeIlyas AlhassanTrafik och samhälleAvslutat2019-06-26
KT2019-0298Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 77, Uppsala länÄrendeIlyas AlhassanTrafik och samhälleAvslutat2019-06-26
KT2019-0297Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 600, Uppsala länÄrendeIlyas AlhassanTrafik och samhälleAvslutat2019-06-26
KT2019-0296Remiss angående föreslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 291, Uppsala länÄrendeIlyas AlhassanTrafik och samhälleAvslutat2019-06-26
KT2019-0295Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning väg 72, Uppsala länÄrendeIlyas AlhassanTrafik och samhälleAvslutat2019-06-26
KT2019-0294Detaljplan för kvarteret KvarnenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-06-26
KT2019-0293Inkommit brev bussbiljetterÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-06-26
KT2019-0292HammarskogÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2019-06-24
KT2019-0291Anmälan om kommersiell trafik - busstrafik till och från Fjällnora friluftsgård 2019ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2019-06-24
KT2019-0290Övrigt bedrägeri - Gamla Uppsala - 5000-K715108-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-06-24
KT2019-0289Statlig samordning i översiktsprocessenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-06-24
KT2019-0288Remiss åtgärdsprogram omgivningsbuller Uppsala GSN- 2018-3637ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-06-24
KT2019-0287Förfrågan förseningar i kollektivtrafikenÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2019-06-24
KT2019-0286Reglerplats LindvallsÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-06-17
KT2019-0285Detaljplan för Lillsidan 5:5 - Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-06-14
KT2019-0284Skadegörelse - IKEA, Uppsala - 5000-K168446-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-06-14
KT2019-0283Ringa bedrägeri - Resecentrum Uppsala - 5000-K681070-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-06-14
KT2019-0282Förslag om indragning av väg 653, Uppsala kommun, Uppsala länÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-06-14
KT2019-0281Granskning av förslag till detaljplan för centrumutveckling, Bodaån Siggeboda 3:3, Skutskär, ÄlvkarlebyÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-06-12
KT2019-0280Uppdragsdirektiv - Kartläggning områden och strukturen kring dessaÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleBehandlas2019-06-11
KT2019-0279Samråd av förslag till detaljplan för Bista 3:6 m.flÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-06-11
KT2019-0278Samråd av förslag till detaljplan Mansängen 9:6 m.fl, Gröna dalenÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-06-11
KT2019-0277Tilläggsavtal Städ Rastlokal och WC till bussförareAvtalsärende Mireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2019-06-10
KT2019-0276Behovsanalys för det digitala kundmötetÄrendeElaine WicksTrafik och samhälleBehandlas2019-06-10
KT2019-0275Tilläggsavgift 39872 - Boomerang 359833ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-06-10
KT2019-0274Förändringar i regionbusstrafiken 2019ÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleBehandlas2019-06-10
KT2019-0273Cykelbokslut 2018ÄrendeJosefin ÅrevallTrafik och samhälleAvslutat2019-06-10
KT2019-0272Bygglov för uppställning av torrtoalett, Gottsunda 11:20ÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleAvslutat2019-06-10
KT2019-0271Ombudsavtal Emelie Anderssons Servicehandel ABÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleBehandlas2019-06-05
KT2019-0270Informationsbrev projektet 100 UppåtÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-06-04
KT2019-0269Avtal gällande utlåning av tågstrategÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2019-06-03
KT2019-0268Cykel Knivsta - UppsalaÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-06-03
KT2019-0267Brev gällande UL-appenÄrendeJonathan BernhardtTrafik och samhälleBehandlas2019-06-03
KT2019-0266Skriftlig varningÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleBehandlas2019-05-31
KT2019-0265Samråd om Järnvägsnätsbeskrivning 2019 och 2020 (JNB)ÄrendeCecilia JeanssonTrafik och samhälleBehandlas2019-05-31
KT2019-0264Detaljplan för kv KlockarenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-05-29
KT2019-0263Region Uppsalas remissvar på Trafikverkets aktualisering av funktionellt prioriterat vägnätÄrendeJosefin ÅrevallTrafik och samhälleAvslutat2019-05-27
KT2019-0262Kollektivtrafik KungsängenÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2019-05-27
KT2019-0261Underrättelse om samråd av förslag till detaljplan Bista 15:7 m.fl (fd Chemetall)ÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-05-24
KT2019-0260Avtal anropstyrdtrafik med GUBAvtalsärende Behzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2019-05-24
KT2019-0259Detaljplan för Vaksala kyrkskolaÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-05-24
KT2019-0258Övrigt bedrägeri - 5000-K596907-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-05-23
KT2019-0257Inkommit brev gällande busshållplats GränbyvägenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-05-23
KT2019-0256Brev angående pensionärskortÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2019-05-23
KT2019-0255Utredning avseende införande av en hållplats- och InfrastrukturdatabasÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleBehandlas2019-05-22
KT2019-0254Enkät om jämställdhet och jämlikhet inom transportområdetÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2019-05-22
KT2019-0253Nytt övergångsställe Musikvägen, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-05-21
KT2019-0252Fråga om nya tobakslagenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-05-20
KT2019-0251Upphävande av detaljplan för Ärnevi, FunboÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-05-20
KT2019-0250Begäran om utlämnande av handling ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2019-05-17
KT2019-0249Samarbetsavtal avseende länsöverskridande linjetrafik med bussÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2019-05-15
KT2019-0248Samarbetsavtal rörande skolresor - Tierps kommunÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2019-05-15
KT2019-0247Underlåtenhet att betala i kollektivtrafik - 5000-K541547-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-05-15
KT2019-0246Avtal avseende mätning av antal cyklister och gående som passerar på GC-väg Knivsta - Vassunda (Gredelbyleden)ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-05-15
KT2019-0245Anskaffning TransitCloudLightÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleAvslutat2019-05-15
KT2019-0244Anskaffning POSROIÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleAvslutat2019-05-15
KT2019-0243Skrivelse angående busshållplats utanför bostadshus Kungsgatan 37 - UppsalaÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-05-14
KT2019-0242Kungörelse om granskning av förslag till detaljplan för Bålsta torg etapp 1, Bålsta CÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-05-13
KT2019-0241Flytt av verksamhet, behov av mer bussmöjlighetÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2019-05-13
KT2019-0240Övrigt klotter, Talltorp, Enköping/Håbo - 5000-K525061-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-05-10
KT2019-0239Fråga gällande billigare eller gratis busskortÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-05-10
KT2019-0238Förfrågan om busskurerÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleAvslutat2019-05-10
KT2019-0237Förlängning av avtal Landsbygdstrafiken 2011Avtalsärende Behzad ForoozeshTrafik och samhälleBehandlas2019-05-09
KT2019-0236Tillstånd till cykeltävling Uppsala Bike Weekend 18-19 maj 2019 Uppsala, Enköping, Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommunerÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2019-05-08
KT2019-0235Antal påstigningarÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2019-05-08
KT2019-0234Skadegörelse - Medborgarhuset, Bålsta - 5000-K515547-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-05-07
KT2019-0233Skadegörelse - Stenhagen, Uppsala - 5000-K515093-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-05-07
KT2019-0232Skadegörelse - Brantingstorg, Uppsala - 5000-K514997-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-05-07
KT2019-0231Skadegörelse - IKEA, Uppsala - 5000-K515136-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-05-07
KT2019-0230Förändring av trafikering 2019 - EtableringÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-05-06
KT2019-0229Inbjudan samråd för vägplan gång- och cykelväg Älvkarleby- Skutskär TRV 2017/56026ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-05-06
KT2019-0228Ställningstagande avseende Uppsala spårvägs dragning vid Akademiska sjukhusetÄrendeSofia KrafftTrafik och samhälleAvslutat2019-05-03
KT2019-0227Förfrågan gällande sommarkortÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-05-03
KT2019-0226Samarbetsavtal mellan Uppsala teknolog- och naturvetarkår och Trafik och samhälleAvtalsärende Johanna AnderssonTrafik och samhälleAvslutat2019-05-03
KT2019-0225Ringa bedrägeri, Knivsta - 5000-K484053-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-05-02
KT2019-0224Detaljplan för KvarngärdesskolanÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-04-30
KT2019-0223Skadegörelse - Jordgubbsgatan, Uppsala - 5000-K477307-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-04-29
KT2019-0222Detaljplan för granskning TullgarnsbronÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-04-29
KT2019-0221Byggnation av ny gångförbindelse till busshållplats Stora Nyåker, åkerby, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-04-26
KT2019-0220Beslut tillstånd cykeltävling, Scandinavian Race in Uppsala och Tour of Uppsala, Uppsala och Enköpings kommunÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2019-04-26
KT2019-0219Medfinansieringsavtal Heby lastterminal (Setra)ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-04-25
KT2019-0218Inkomna frågor gällande upphandlad busstrafik i UppsalaÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2019-04-24
KT2019-0217Ledsagning - SamtrafikenÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-04-24
KT2019-0216Synpunkter UL handbokenÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2019-04-24
KT2019-0215Övrigt bedrägeri, Arlanda Flygplats - 5000-K432051-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-04-23
KT2019-0214Ringa bedrägeri, Resecentrum Uppsala, 5000-K256226-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-04-23
KT2019-0213Inköp reservdelar INiTÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleAvslutat2019-04-23
KT2019-0212Samråd "Hov 47:1 Wåhlstedts i Östervåla", Heby kommun DPä 374ÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-04-23
KT2019-0211Samråd "Del av Morgongåva, Norr om järnvägen, Heby kommun, DPä 286/387ÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-04-23
KT2019-0210Ny granskning av förslag till DP Östanån 136:26, Handelsträdgården, Älvkarleby KommunÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-04-16
KT2019-0209Valborg i SalaÄrendeDaniel ElenbringTrafik och samhälleAvslutat2019-04-16
KT2019-0208Tilläggsavtal ISS städ förarlokal och toalettAvtalsärende Mireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2019-04-15
KT2019-0207Inköp av hållplatsutrustning 2018ÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2019-04-15
KT2019-0206Avrop byggentreprenör Hållplats SH Bygg 2019-2020Avtalsärende Mireil DahlbergTrafik och samhälleBehandlas2019-04-15
KT2019-0205Direktupphandling strömförsörjning spårvägÄrendeSofia KrafftTrafik och samhälleBehandlas2019-04-12
KT2019-0204Detaljplan för Bälinge skola m.fl.ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-04-11
KT2019-0203Förfrågan gällande reseandelar för tågresenärer till/från Uppsala resecentrumÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2019-04-11
KT2019-0202Polisanmälan bedrägeri - 5000-K391308-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-04-10
KT2019-0201Avtal om tillträde för järnvägsföretag Avtalsärende Peter SamuelssonTrafik och samhälleBehandlas2019-04-10
KT2019-0200Avtal - Försäljning av UL-biljetter, handbolls USM 2019ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2019-04-09
KT2019-0199Detaljplan för del av Hagalund 1:4 - Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-04-09
KT2019-0198Uppsägning av nyttjanderättsavtal avseende antennplatsÄrendePeter SamuelssonTrafik och samhälleBehandlas2019-04-09
KT2019-0197Detaljplan för del av kvarteret DagfridÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-04-09
KT2019-0196Förfrågan samarbete Uppsalaekonomerna ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-04-08
KT2019-0195Förfrågan om sommartidtabell UL linjerÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleBehandlas2019-04-08
KT2019-0194Fråga gällande busslinjers sträckning ÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2019-04-08
KT2019-0193Fråga om sommarkortÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-04-05
KT2019-0192Detaljplan för Hammarparken, del av Eriksberg 1:27ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-04-05
KT2019-0191Ombudsavtal JMJ Servicehandel ABAvtalsärende Katarina PollackTrafik och samhälleBehandlas2019-04-03
KT2019-0190Underhållsavtal BobcatAvtalsärende Elaine WicksTrafik och samhälleBehandlas2019-04-01
KT2019-0189Förfrågan uppgifter om Upptåget Sala-UppsalaÄrendeCecilia JeanssonTrafik och samhälleAvslutat2019-03-27
KT2019-0188HändelserapportÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2019-03-27
KT2019-0187Avtal avseende ledsagning på stationer och terminaler - TrafikverketÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleBehandlas2019-03-25
KT2019-0186Underrättelse om laga kraft detaljplan för Ängby 1:1 m.fl - Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-03-25
KT2019-0185FlixBus-linjer i SverigeÄrendeDaniel ElenbringTrafik och samhälleBehandlas2019-03-25
KT2019-0184Informationsbrev TRVÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-03-25
KT2019-0183Utlämnande av handlingar 2019ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2019-03-22
KT2019-0182Externremiss upphörande av underhåll i Järlåsa Uppsala kommunÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhälleBehandlas2019-03-21
KT2019-0181Kungörelse och granskning av vägplan för anslutning av kommunal gata till väg 282 i Gunsta - Uppsala kommunÄrendeJosefin ÅrevallTrafik och samhälleAvslutat2019-03-21
KT2019-0180Detaljplan för Ekudden - Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-03-21
KT2019-0179Detaljplan för Vänge 4:1ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-03-21
KT2019-0178Detaljplan för del av kv S:t JohannesÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-03-20
KT2019-0177Inkomna frågor från trafik och samhällsutvecklingsnämnden till Trafik och samhälleÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2019-03-19
KT2019-0176Tilläggsavgift 39683 - Boomerang 360215ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-03-18
KT2019-0175Tilläggsavgift 38637 - Boomerang 360229ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-03-18
KT2019-0174Tilläggsavgift 38778 - Boomerang 358809ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-03-18
KT2019-0173Tilläggsavgift 36422 - Boomerang 359669ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-03-18
KT2019-0172Tilläggsavgift 38436 - Boomerang 355436ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-03-18
KT2019-0171Tilläggsavgift 38158 - Boomerang 359163ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-03-18
KT2019-0170Tilläggsavgift 39495 - 358820ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-03-18
KT2019-0169Tilläggsavgift 37501 - Boomerang 350670ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-03-18
KT2019-0168Tilläggsavgift 37846 - Boomerang 355738ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-03-18
KT2019-0167Tilläggsavgift 38224 - Boomerang 355753ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-03-18
KT2019-0166Ansvarsfördelning samt gränsdragning för depåer, rastlokaler och toaletterÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleBehandlas2019-03-18
KT2019-0165Tilläggsavgift 37465 - Boomerang 355604ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-03-18
KT2019-0164Klotter, Kyrkcentrum, Bålsta - 5000-K288395-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-03-18
KT2019-0163Tilläggsavgift 37275 - Boomerang 355296ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-03-18
KT2019-0162Tilläggsavgift 36915 - Boomerang 354102ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-03-18
KT2019-0161Tilläggsavgift 37709 - Boomerang 351748ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-03-18
KT2019-0160Synpunkter inför Enköpings nya bussnätÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2019-03-18
KT2019-0159Detaljplan för kv SeminarietÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-03-18
KT2019-0158Skadegörelse Åsgatan, Knivsta - 5000-K283314-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-03-15
KT2019-0157Skadegörelse - hållplats Örby - 5000-K280334-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-03-13
KT2019-0156Skadegörelse RV55 Skolsta - 5000-K278803-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-03-13
KT2019-0155Synpunkt tillgänglighetÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2019-03-13
KT2019-0154Rapporter från MälardalsrådetÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2019-03-13
KT2019-0153Årsuppföljning 2018 av regional plan för transportinfrastruktur i Uppsala länÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2019-03-12
KT2019-0152KlimatlättÄrendeDennis SolidTrafik och samhälleBehandlas2019-03-12
KT2019-0151Önskemål om tillgänglighetsanpassning av hållplats ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-03-12
KT2019-0150Protokollsutdrag Region Västmanland - Ändring av ägande av Mälardalstrafik ABÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2019-03-12
KT2019-0149Fråga gällande buss 41ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2019-03-12
KT2019-0148Avtal gällande nattbemanning av bland annat sjuk- och färdtjänstbeställningarÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-03-08
KT2019-0147Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2020ÄrendeCecilia JeanssonTrafik och samhälleAvslutat2019-03-08
KT2019-0146Förfrågan gällande kollektivtrafik Danmark-Kumla/Östra FyrislundÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-03-06
KT2019-0145Sogeti - AM & BeredskapAvtalsärende Jonathan BernhardtTrafik och samhälleBehandlas2019-03-06
KT2019-0144Ombudsavtal Pasy ABÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleBehandlas2019-03-05
KT2019-0143Ombudsavtal Fribbans ABÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleBehandlas2019-03-05
KT2019-0142Uppdragsdirektiv - Fördjupad studier för IT-strategi ombord på fordon (Buss)ÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2019-03-05
KT2019-0141Hyresavtal massagefåtölj, UL CenterÄrendeMeryem KaragözTrafik och samhälleBehandlas2019-03-05
KT2019-0140Utbildning/workshop med fokus på svåra samtalÄrendeMeryem KaragözTrafik och samhälleBehandlas2019-03-05
KT2019-0139Uppsägning SP nettolöneavtalÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleBehandlas2019-03-05
KT2019-0138Detaljplan för del av kvarteret SofielundÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-03-05
KT2019-0137Skrivelse om tågstörningarÄrendeCecilia JeanssonTrafik och samhälleAvslutat2019-03-05
KT2019-0136Fråga angående sommarkortÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-03-04
KT2019-0135Byte från årlig avgift till timavgift för miljöskyddstillsynÄrendeDennis SolidTrafik och samhälleAvslutat2019-03-01
KT2019-0134Detaljplan Södra AR etapp 1, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-03-01
KT2019-0133Fråga om busslinjer samfinansierade med företagÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2019-02-28
KT2019-0132 Fråga gällande framtida trafik i Östra FyrislundÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-02-28
KT2019-0131Direktörsbeslut 2019ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2019-02-28
KT2019-0130Förfrågan om statistikÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2019-02-27
KT2019-0129Förnyelse av svensk varumärkesregistreringÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleBehandlas2019-02-25
KT2019-0128Detaljplan för del av Hagalund 1:4 - Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-02-25
KT2019-0127Uppsägning avtal inplacering TeliaSoneraÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleBehandlas2019-02-25
KT2019-0126Genomförande av "Midlife-åtgärder" i samband med genomförande av Upprusning 4 på Regina fordon. Underlag för avrop av upprusning hos AB Transitio.ÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleBehandlas2019-02-25
KT2019-0125Identitetsbedrägeri - Uppsala - 5000-K179290-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-02-22
KT2019-0124Begäran om resehistorik Taxi stor & litenÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleBehandlas2019-02-21
KT2019-0123Detaljplan för kvarteret Assar ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-02-21
KT2019-0122Möte för diskussion av väg 653/655ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleAvslutat2019-02-20
KT2019-0121Punktlighetsmätning för effektiv trafikplaneringÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleBehandlas2019-02-20
KT2019-0120Frågor gällande Uppsala-GävleÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhälleBehandlas2019-02-20
KT2019-0119Stadsbussdepån FyrislundÄrendeDennis SolidTrafik och samhälleBehandlas2019-02-19
KT2019-0118Biljettkontroll trots tidigare inställt tågÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2019-02-19
KT2019-0117Information on UL for researchÄrendeJonathan BernhardtTrafik och samhälleBehandlas2019-02-19
KT2019-0116Valideringsunderlag för prognoserÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2019-02-18
KT2019-0115För kännedom remiss utredning av finansiering av olycksdatabasen StradaÄrendeDennis SolidTrafik och samhälleAvslutat2019-02-18
KT2019-0114Fråga gällande varför det inte går att fylla på/köpa busskort i ÖsthammarÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-02-15
KT2019-0113Upphandling beställarstöd spårvägÄrendeSofia KrafftTrafik och samhälleBehandlas2019-02-15
KT2019-0112Försäljningskampanjer ULÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-02-14
KT2019-0111Begäran om information gällande den allmänna kollektivtrafikenÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2019-02-14
KT2019-0110Förslag till sträckor för elvägspilotÄrendeKatharina StaflundTrafik och samhälleBehandlas2019-02-14
KT2019-0109Fråga om inre utropÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2019-02-13
KT2019-0108Synpunkter angående busshållplatsen vid Odensgatan - UppsalaÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleBehandlas2019-02-13
KT2019-0107Detaljplan för Kalle Blanks vägÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-02-13
KT2019-0106Trafikdirektörens samlade vidaredelegering av beslutanderättÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2019-02-12
KT2019-0105Klotter - busshållplatsen Vaksala torg - 5000-K144319-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-02-12
KT2019-0104Zonindelningen för ULs regionbussarÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2019-02-11
KT2019-0103Direktupphandling tjänster för behovsdrivna arbetssätt för digital utvecklingÄrendeMoa BorénTrafik och samhälleAvslutat2019-02-11
KT2019-0102PendlarstatistikÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2019-02-08
KT2019-0101Synpunkter gällande avstigningarÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2019-02-08
KT2019-0100Jämförelse av avstängningsalternativ (SERA-direktivet)ÄrendeCecilia JeanssonTrafik och samhälleAvslutat2019-02-07
KT2019-0099Arbetspendling inom regionenÄrendeBjörn Schulte-HerbrüggenTrafik och samhälleBehandlas2019-02-07
KT2019-0098Fråga om extra buss den 15-17 mars 2019ÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2019-02-07
KT2019-0097Uppsala TriathlonÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2019-02-06
KT2019-0096Återbetalning - Autogiro 201030ÄrendeYvonne FrancsicsTrafik och samhälleBehandlas2019-02-06
KT2019-0095Återbetalning - Autogiro 205470ÄrendeYvonne FrancsicsTrafik och samhälleBehandlas2019-02-06
KT2019-0094Hållplatshandboken - riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala länÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-02-05
KT2019-0093Bussproblem Tierp - Karlholm - TierpÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2019-02-05
KT2019-0092Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-02-05
KT2019-0091Synpunkt gällande sjukresaÄrendeTorbjörn SjungareTrafik och samhälleAvslutat2019-02-04
KT2019-0090Beslut om slutbesked Vrå 1:150 Hpl AlsikeÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2019-02-04
KT2019-0089BUSPOS - SekundpositioneringÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleAvslutat2019-02-04
KT2019-0088Viltolycka rådjur - fordon - mellan Söderfors och Tierp - 5000-K110161-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-02-01
KT2019-0087Granskningshandlingar detaljplan för Romberga 23:53 - Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-02-01
KT2019-0086Medborgarförslag om avgiftsfri kollektivtrafikÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-02-01
KT2019-0085Skadegörelse - Daneport, Västgötaresan 64, Uppsala - 5000-K115393-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-02-01
KT2019-0084Skadegörelse - Kumla, Uppsala - 5000-K115208-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-02-01
KT2019-0083Skadegörelse - Gottsunda centrum, Valthornsvägen 7 - 5000-K115479-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-02-01
KT2019-0082Detaljplan för Fullerö 21:66ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-02-01
KT2019-0081Upphandling av ramavtal för konsulttjänsterÄrendeSofia KrafftTrafik och samhälleBehandlas2019-01-31
KT2019-0080Fastställelse av vägplan för anläggning av ny bro på väg 263 vid Erikssund samt indragning av vägområde, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner, Stockholms länÄrendeJosefin ÅrevallTrafik och samhälleAvslutat2019-01-30
KT2019-0079Förslag om indragning av väg 653, Uppsala kommun, Uppsala länÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-01-30
KT2019-0078Samarbetsavtal rörande skolresor - Knivsta kommunÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-30
KT2019-0077Angående buss till LillkyrkaÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2019-01-30
KT2019-0076Hyresavtal tågfordon X11 för år 2019Avtalsärende Tomas AhlbergTrafik och samhälleBehandlas2019-01-29
KT2019-0075Uppdragsavtal rörande underhåll av hjul- och bromsskivor för Regina tågfordonAvtalsärende Tomas AhlbergTrafik och samhälleBehandlas2019-01-29
KT2019-0074GruppresorÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleBehandlas2019-01-29
KT2019-0073Förfrågan om statistik sjukresorÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2019-01-29
KT2019-0072Ombyggnad av väg 841, ny bro vid Stäket, samt indragning av vägområde, Järfälla och Upplands-Bro kommuner, Stockholms länÄrendeJosefin ÅrevallTrafik och samhälleAvslutat2019-01-25
KT2019-0071Synpunkter bussförbindelse Skölsta-UppsalaÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2019-01-24
KT2019-0070Förändringar och kompletteringsbeställningar under 2019ÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2019-01-24
KT2019-0069Licens- och Underhållsavtal VisumÄrendeJerry LöfvenhaftTrafik och samhälleAvslutat2019-01-23
KT2019-0068Skadegörelse - Tartugatan, Uppsala - 5000-K42545-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-23
KT2019-0067Skadegörelse - Bolandsgatan, Uppsala - 5000-K42461-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-01-23
KT2019-0066Uppsala bike weekend 2019ÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2019-01-23
KT2019-0065Yttrande Scandinavian race 2019ÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2019-01-23
KT2019-0064Skadegörelse, Ekebyhus, Flogstavägen 5, Uppsala - 5000-K42432-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-23
KT2019-0063Skadegörelse - Kungshögarna, Uppsala - 5000-K42566-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-23
KT2019-0062Skadegörelse - Hultvägen, Uppsala - 5000-K43399-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-23
KT2019-0061Skadegörelse - Vårdsätravik, Uppsala - 5000-K42965-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-23
KT2019-0060Detaljplan för del av kvarteret FyrislundÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-01-23
KT2019-0059Beslutsstöd 2.0 Genförande Paket 3 - EkonomidataÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0058Beslutsstöd 2.0 Genomförande Paket 2 - BiljettinformationÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0057Skadegörelse - Handarbetsvägen, Uppsala - 5000-K38307-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0056Skadegörelse - Herrhagsvägen 207, Uppsala - 5000-K35527-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0055Skadegörelse - Ekebyhus, Flogstavägen 5, Uppsala - 5000-K40479-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0054Skadegörelse - Herrgårdsvägen, Uppsala - 5000-K40296-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0053Skadegörelse - Spinnrocksvägen, Uppsala - 5000-K38261-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0052Skadegörelse - Holmvägen, Uppsala - 5000-K40272-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0051Skadegörelse - Holmvägen, Uppsala - 5000-K40361-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0050Skadegörelse - Sverkerskolan, Sysslomansgatan 34, Uppsala - 5000-K40457-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0049Skadegörelse - Solistvägen, Uppsala - 5000-K40429-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0048Skadegörelse - Rörbäcksvägen, Uppsala - 5000-K40181-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0047Skadegörelse - Granebergsparken, Granebergsvägen 58, Uppsala - 5000-K35425-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0046Skadegörelse - Bonadsvägen, Uppsala - 5000-K38341-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0045Skadegörelse - Bernadottevägen, Uppsala - 5000-K35693-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0044Skadegörelse - Genetikvägen, Uppsala - 5000-K40218-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0043Skadegörelse - Björklundavägen, Uppsala - 5000-K35634-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0042Skadegörelse - Ferlinsgatan, Uppsala - 5000-K40407-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0041Skadegörelse - Dag Hammarskjölds väg 270, Uppsala - 5000-K40325-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0040Uppsägning tillstånd att använda radiosändareÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0039Tillstånd att använda radiosändareÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleBehandlas2019-01-18
KT2019-0038Inbjudningar 2019ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2019-01-17
KT2019-0037Skadegörelse - Resecentrum, Skutskär - 5000-K29876-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-16
KT2019-0036Skadegörelse - Järnvägsesplanaden, Tierp - 5000-K29796-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-16
KT2019-0035Godkännande inför anställning 2019ÄrendeJohanna AnderssonTrafik och samhälleAvslutat2019-01-16
KT2019-0034Ansökan om nyttjande av hållplatslägen längs väg 282.ÄrendeDaniel ElenbringTrafik och samhälleAvslutat2019-01-16
KT2019-0033Verksamhetsresurser och insatser i tillgänglighetsfrågor 2018ÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2019-01-14
KT2019-0032Punktlighet buss 102 och 801ÄrendeChristine TedenlindTrafik och samhälleAvslutat2019-01-10
KT2019-0031Skadegörelse, Skyttorp - 5000-K9593-19ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-10
KT2019-0030Samråd för detaljplan DP 364 - Örbyhus centrum, Tierps kommunÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2019-01-10
KT2019-002924 h biljetten vid vårdbesök, ULÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-01-10
KT2019-0028Buss före bilÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2019-01-10
KT2019-0027Tilläggsavgift 36962 - Boomerang 348645ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-01-09
KT2019-0026Tilläggsavgift 33340 - Boomerang 342615ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-01-09
KT2019-0025Avtal Passagerarräkning HostinglicensAvtalsärende Anki LindgrenTrafik och samhälleBehandlas2019-01-09
KT2019-0024Förteckning över sökande 2019ÄrendeJohanna AnderssonTrafik och samhälleAvslutat2019-01-09
KT2019-0023Tilläggsavgift 33781 - Boomerang 336608ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-01-09
KT2019-0022Tilläggsavgift 37709 - Boomerand 351748ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-01-09
KT2019-0021Tilläggsavgift 37344 - Boomerang 353106ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2019-01-09
KT2019-0020Överenskommelse med Kultur och bildning angående kulturresor för år 2019ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2019-01-08
KT2019-0019Fråga om trafiksiffror - StenhagenÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2019-01-08
KT2019-0018Avtal FlixbusÄrendeMeryem KaragözTrafik och samhälleBehandlas2019-01-08
KT2019-0017Detaljplan för del av kvarteren Mörsaren och KanonenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-01-08
KT2019-0016Kameraövervakning på bussarÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-01-07
KT2019-0015Strategi för tågtrafikutveckling mot år 2040ÄrendeSofia KrafftTrafik och samhälleBehandlas2019-01-07
KT2019-0014Skadegörelse Hummelsta, 5000-K1616178-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2019-01-04
KT2019-0013Skadegörelse, Kalmarstrand, 5000-K1616344-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-04
KT2019-0012Klotter mot kollektivtrafiken, 5000-K1622687-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-04
KT2019-0011Skadegörelse på buss i höjd med Jälla 5000-K1602850-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-04
KT2019-0010Almunge-Lövsta 2:95 och Almunge-Lövsta 1:48 Läge B ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2019-01-04
KT2019-0009Komplettering till Startmöte 14 januari ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2019-01-03
KT2019-0008Pressmeddelande Trafik och samhälle 2019ÄrendeHelena KlangeTrafik och samhälleBehandlas2019-01-01
KT2019-0007Protokollsutdrag från Region Uppsala 2019ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2019-01-01
KT2019-0006Leveransförteckning 2019ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2019-01-01
KT2019-0005Läkarintyg 2019ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2019-01-01
KT2019-0004Övrig inkommande post 2019ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2019-01-01
KT2019-0003Rekrytering 2019ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-01
KT2019-0002Förfrågan om resehistorik 2019ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2019-01-01
KT2019-0001Samverkansprotokoll 2019ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleBehandlas2019-01-01
KT2018-0480Skadegörelse, Stationsvägen, Örbyhus - 5000-K1580239-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-12-27
KT2018-0479Uppdragsavtal avseende hantering av CCTV och passagerarräkningsstatistikÄrendeDan JanssonTrafik och samhälleBehandlas2018-12-27
KT2018-047837731 -Boomerang 352565ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2018-12-21
KT2018-047737774 - Boomerang 350816ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2018-12-21
KT2018-047637093 - Boomerang 349535ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2018-12-21
KT2018-047537681 - Boomerang 350195ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2018-12-21
KT2018-047437560 - Boomerang 348828ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2018-12-21
KT2018-047336121 - Boomerang 347833ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2018-12-21
KT2018-047237660 - Boomerang 350055ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2018-12-21
KT2018-047128803 - Boomerang 316560ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2018-12-21
KT2018-0470Samråd av förslag till ändring av detaljplan - nr 372 Lindegården, får del av Väppeby 6:2, Mussebo - Håbo kommunÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2018-12-20
KT2018-0469Detaljplan för Brillinge 2:2 och 4:4 ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-12-20
KT2018-0468Data information i undersökningssyfteÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2018-12-19
KT2018-0467Underrättelse om samråd av förslag till detaljplan, Väppeby 7:52 m.fl, norra DragetÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2018-12-19
KT2018-0466Förvaltningsplan 2019 för UL TrafikÄrendeNina LundvallTrafik och samhälleAvslutat2018-12-19
KT2018-0465Avtal ArcGIS användarlicensAvtalsärende Anki LindgrenTrafik och samhälleBehandlas2018-12-18
KT2018-0464Skadegörelse, Uppsalavägen, Örbyhus - 5000-K1537977-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-12-17
KT2018-0463Skadegörelse, Norra Storgatan 26, Tärnsjö - 5000-K1548474-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-12-17
KT2018-0462Skadegörelse, Uppsalavägen, Örbyhus - 5000-K1538082-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-12-17
KT2018-0461Remiss av Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för minskad klimatpåverkan i Uppsala länÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2018-12-17
KT2018-0460Inkommen fråga om online laddning av UL-kortÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2018-12-17
KT2018-0459Medarbetarundersökning 2018ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2018-12-13
KT2018-0458Tilläggsavtal 1 ForsmarkÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2018-12-13
KT2018-0457Beslutsstöd 2.0 Genomförande etapp 1 - trafikinformationÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2018-12-13
KT2018-0456Beslutsstöd 2.0 FörstudieÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2018-12-13
KT2018-0455Direktörsbeslut 2018ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-12-12
KT2018-0454Granskningshandlingar för detaljplan del av Villbergaby 3:1 - Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-12-12
KT2018-0453Brev angående Upptåget Uppsala-Sala-UppsalaÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-12-12
KT2018-0452Fråga till sjukresor - 24 h fribiljettÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2018-12-12
KT2018-0451Underrättelse inför antagande detaljplan för Södra Kalkstenen del av Norby 31:74, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-12-11
KT2018-0450Skadegörelse Järnvägsesplanaden, Tierp - 5000-K1526409-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-12-10
KT2018-0449Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt SvesolagenÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-12-10
KT2018-0448Brev med synpunkter på bussar samt linjenätetÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2018-12-07
KT2018-0447Dispens för bussar från Högbergs buss att köra över Stora torgetÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2018-12-07
KT2018-0446Önskemål om flytt av hållplatsen Väderkvarnsgatan läge DÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-12-07
KT2018-0445Inriktningsbeslut T20ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-12-04
KT2018-0444Klotter mot kollektivtrafiken - 5000-K1479319-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-12-04
KT2018-0443Underrättelse om granskning del av Frösunda 3:1, Viby förskola och skola, Håbo kommunÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleBehandlas2018-11-29
KT2018-0442Samrådshandlingar Romberga 23:53, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-11-29
KT2018-0441Förslag till detaljplan DP 370 "Rävsjöbäcken" Del av Morgongåva 15:14, Morgongåva tätort, Heby kommunÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2018-11-28
KT2018-0440Samarbetsavtal rörande skolresor - Uppsala kommunÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2018-11-27
KT2018-0439MC. färd över Stora Torget, 2018-12-13ÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2018-11-27
KT2018-0438Informationshandling KTN Sommarlovskort 2018ÄrendeJohan DamströmTrafik och samhälleAvslutat2018-11-27
KT2018-0437Samråd för detaljplan "Centrumvägen", fastigheten Marma 3:14, AlundaÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2018-11-26
KT2018-0436Förfrågan avseende klottersanering av väderskydd hållplats FjällnoraÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleAvslutat2018-11-23
RUN2018-0124Beslut samfinansiering mötessepareringÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleAvslutat2018-11-23
KT2018-0435Trafikeringsavtal (TRAV) 2019ÄrendeCecilia JeanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-11-22
KT2018-0434Statistiksekretess enligt SCBÄrendeBjörn Schulte-HerbrüggenTrafik och samhälleAvslutat2018-11-22
KT2018-0433Detaljplan för del av kv. Segerdal, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-11-20
KT2018-0432Parkeringsproblem på Akademiska sjukhusetÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2018-11-20
KT2018-0431Byte av väderskydd - Hållplats Uppsala Business park östraÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleAvslutat2018-11-19
KT2018-0430Bedrägeri, Fjärdhundragatan, Uppsala - 5000-K1381618-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-11-19
KT2018-0429Skadegörelse, Örby, Uppsala - 5000-K1403241-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-11-19
KT2018-0428Skadegörelse, Tobo - 5000-K1401085-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-11-19
KT2018-0427Avtal anskaffning, finansiering, återlämnande av spårfordonÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2018-11-16
KT2018-0426Samarbetsavtal för KollektivtrafikbarometernÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2018-11-16
KT2018-0425Stationstjänstavtal 2018ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-11-16
KT2018-0424Detaljplan för kvarteret Ubbo, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-11-16
KT2018-0423Samråd för förslag till detaljplan Östanån 136:26 (Gröna källan), Älvkarleby kommunÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2018-11-16
KT2018-0422Trafikering Eckerölinjen GränbystadenÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleAvslutat2018-11-15
KT2018-0421Indragen hållplats Tobo gamla station läge AÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2018-11-14
KT2018-0420Förfrågan om resehistorik 2018ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2018-11-13
KT2018-0419Brev Gunnel JonssonÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2018-11-13
KT2018-0418Skrivelse beträffande den gamla busslinjen 42:anÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-11-12
KT2018-0417Skrivelse angående busslinjedragningar i UppsalaÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2018-11-12
KT2018-0416Remiss FU Resandemiljö OKB Etapp 1, Storvreta till TierpÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2018-11-12
KT2018-0415Förlustanmälan 5000-K1369937-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-11-09
KT2018-0414Förlustanmälan 5000-K1373908-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-11-09
KT2018-0413Samråd för detaljplan för Österängens IP ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-11-08
KT2018-0412Underrättelse om samråd av Detaljplan för Gamla Uppsala 42:14ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-11-07
KT2018-0411T2- Taxi-avtal för sjukresor samt anropstyrds trafikAvtalsärende Behzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2018-11-07
KT2018-0410Granskningshandlingar för del av Korsängen 3:2, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-11-06
KT2018-0409Nya biljettpriser 2019ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2018-11-06
KT2018-0408Sammanträdesdatum för trafik och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-11-06
KT2018-0407Tjänsten Personliga tidtabellerÄrendeChristina NordlundTrafik och samhälleAvslutat2018-11-06
KT2018-0406Granskningshandlingar för Storskogen, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-11-06
KT2018-0405Budget 2019ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-11-06
KT2018-0404Fråga från allmänheten - Biljetterpriser ULÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-11-06
KT2018-0403Detaljplan för kv. Södra Kalkstenen del av Norby 31:74, Eriksberg, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-11-06
KT2018-0402Cykling i UpplandÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-11-05
KT2018-0401Nytt ärende - oanväntÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2018-11-05
KT2018-0400Kulturbuss 2018ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2018-11-05
KT2018-0399Skrivelse från Håbo kommuns handikapprådÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2018-11-01
KT2018-0398Ändring av detaljplan för Bussterminal vid Uppsala, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-11-01
KT2018-0397Tilläggsavgift 36621, Boomerang 348981ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2018-11-01
KT2018-0396Tilläggsavgift 36962, Boomerang 348645ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2018-11-01
KT2018-0395Tilläggsavgift 37040, Boomerang 348511ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2018-11-01
KT2018-0394Tilläggsavgift 33340, Boomerang 342615ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2018-11-01
KT2018-0393Upptåget Sala - stängt av fotstegenÄrendeCecilia JeanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-11-01
KT2018-0392Avrop från ramavtalskontrakt Bygg Construct - UppsalaÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleMakulerat2018-10-30
KT2018-0391Samråd av förslag till planprogram för Dragelund - Håbo kommunÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2018-10-26
KT2018-0390Godkännande inför anställning 2018ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2018-10-25
KT2018-0389Cykelväg längs Hemslöjdsvägen/648 och väg 255ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2018-10-25
KT2018-0388FlixBus linjer i Sverige från 6. november 2018ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-10-24
KT2018-0387Osäker busshållplats RV55ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-10-24
KT2018-0386Åtgärdsvalsstudie väg 76 - Spängersleden-Söderbågen-Södra KungsvägenÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2018-10-23
KT2018-0385Remiss Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingarÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2018-10-22
KT2018-0384Låt äldre åka gratis med kollektivtrafikÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2018-10-22
KT2018-0383Detaljplan för Sankt Ilian 8:1 och 3:1, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-10-18
KT2018-0382Ansökan om statsmiljöavtal för Uppsala spårvägÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-10-17
KT2018-0381Uppföljning av kommunsamverkanÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-10-17
KT2018-0380Trött på att glömmas bort - sjukresorÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2018-10-17
KT2018-0379Inkommen synpunkt på skolbusskortÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-10-16
KT2018-0378Inkommen fråga om busshållplats polishusetÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-10-16
KT2018-0377Inkommen fråga om ny busshållplats Fullerö hageÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-10-16
KT2018-0376Fråga om senare bussavgångarÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2018-10-15
KT2018-0375Sammanställning/statistik av synpunkter/klagomål på kollektivtrafikÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2018-10-15
KT2018-0374Förändring av sjukresereglerÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-10-12
KT2018-0373Kollektivtrafik till sommarbesöksmål i Uppsala länÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2018-10-12
KT2018-0372Detaljplan för Södra AR etapp 1, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-10-11
KT2018-0371Bussresor för vårdbesök i UppsalaÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2018-10-11
KT2018-0370Korrigering av utbetalning för sjukresorÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2018-10-11
KT2018-0369Busslinje Ängslyckan, EnköpingÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-10-10
KT2018-0368Brev angående buss nr 8ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-10-08
KT2018-0367Förstudie inför regionbussupphandlingen ÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat från handläggare2018-10-08
KT2018-0366Statlig medfinansiering 2020ÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleBehandlas2018-10-04
KT2018-0365Avtal larmmottagning Nobina och SambusÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleBehandlas2018-10-04
KT2018-0364Iskalla bussar på morgonenÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-10-02
KT2018-0363Detaljplan för Alsike Nord etapp 2, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-10-02
KT2018-0362Förslag att justera tidtabellen för buss 516ÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2018-10-01
KT2018-0361Avtal för Hogia Rakel gateway, TVG plug-in och Rakel samtrafikÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleBehandlas2018-09-28
KT2018-0360Kundfråga, mest rörelse av folk vid busshållplatserÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2018-09-28
KT2018-0359Avtal mellan Jernhusen Stationsledsagning AB och Uppsala Läns Landsting ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-09-27
KT2018-0358ICA Söderfors ombudsavtal - ny ägare okt -18ÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleBehandlas2018-09-26
KT2018-0357Strategier for IT-ansvar i trafikupphandling 2022ÄrendeDan JanssonTrafik och samhälleBehandlas2018-09-26
KT2018-0356KT2018-0356 - Remiss samråd: Detaljplan DP 1 Bodaån(Siggeboda 3:3 mfl) CentrumutvecklingÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-09-25
KT2018-0355KT2018-0355 - Remiss granskning detaljplan för del av Tallmon 2:1ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-09-25
KT2018-0354KT2018-0354 Remiss: Detaljplan för Siggeboda 17:26 mflÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2018-09-25
KT2018-0353Granskning för detaljplan Skogsbrynet, Eneby 1:55 och 1:61ÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2018-09-24
KT2018-0352Samråd om Järnnätsbeskrivning (JNB) 2020ÄrendeCecilia JeanssonTrafik och samhälleBehandlas2018-09-24
KT2018-0351Avtal för medverkan i projektet "Priser och utbud för ökad måluppfyllelse i kollektivtrafik".Avtalsärende Johan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2018-09-24
KT2018-0350Fråga angående Gamla Uppsala BussÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-09-18
KT2018-0349Samtrafikens PartneravtalÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2018-09-14
KT2018-0348Granskningshandling upphävande av byggnadsplan 42 och del av byggnadsplan 41, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-09-14
KT2018-0347Samråd Lillsidan 5:5 med flera, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-09-14
KT2018-0346Skadegörelse - 5000-K1104894-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-09-13
KT2018-0345Tilläggsaval WIFI och USB på fordonAvtalsärende Behzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2018-09-12
KT2018-0344Busslinje Sävja Science park AkademiskaÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-09-11
KT2018-0343Tilläggsavgift 33227, Boomerang 338314ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2018-09-11
KT2018-0342Utökning av ombordstigning alla dörrarÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleBehandlas2018-09-11
KT2018-0341Samråd för ombyggnad av Hjulstabron väg 55 i Enköpings kommun, Uppsala länÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2018-09-11
KT2018-0340Förstudie busstrafikens integration med spårtrafik ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2018-09-10
KT2018-0339Översyn av Mjuka linjen ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2018-09-10
KT2018-0338Programsamråd för upprättande av detaljplan på fastighet Klev 3:27 mflÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-09-07
KT2018-0337Inställda tåg på sträckan Sala-UppsalaÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-09-07
KT2018-0336Funktionsutredning - Kapacitetshöjande åtgärder Storvreta/SamnanÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleBehandlas2018-09-06
KT2018-0335Kollektivtrafik Hållnäs - ÄngskärÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2018-09-05
KT2018-0334LTP 2018-2029: Verksamhetsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2019 med utblick 2025ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleMakulerat2018-09-04
KT2018-0333Direktupphandling Academic workÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2018-09-03
KT2018-0332Funktionsutredning Uppsala C - åtgärder på kort siktÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleBehandlas2018-09-03
KT2018-0331Bygglov Gränbystadens bussnodÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleAvslutat2018-09-03
KT2018-0330Remiss om 250 km/h med blandad trafikÄrendeCecilia JeanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-08-31
KT2018-0329Avrop byggentreprenör Hållplatser Uppsala län 2018-2019ÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleBehandlas2018-08-30
KT2018-0328Skrivelse angående busshållsplats Näs FockstaÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-08-30
KT2018-0327Näs Focksta, förfrågan om att upprusta befintlig hållplats, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-08-30
KT2018-0326Utvecklad information om resenärssynpunkter på stationerÄrendeMoa BorénTrafik och samhälleAvslutat2018-08-30
KT2018-0325Skrivelse buss Näs-FockstaÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2018-08-29
KT2018-0324Tilläggsavgift 34333, Boomerang 339727ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-08-27
KT2018-0323Tilläggsavgift 35283, Boomerang 340882ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-08-27
KT2018-0322Tilläggsavgift 33413, Boomerang 339414ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-08-27
KT2018-0321Tilläggsavgift 32491, Boomerang 332242ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-08-27
KT2018-0320Tilläggsavgift 34298, Boomerang 336482ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhälleAvslutat2018-08-27
KT2018-0319Synpunkt angående pendling Upptåget ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-08-27
KT2018-0318Tilläggsavgift 34799, Boomerang 338449ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-08-23
KT2018-0317Uppsägning ombudsavtal ICA SöderforsÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleAvslutat2018-08-23
KT2018-0316Tilläggsavgift 34640, Boomerang 337876ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-08-22
KT2018-0315Tilläggsavgift 33091, Boomerang 336183ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-08-22
KT2018-0314Remiss angående förslag till indragning av allmän väg 653ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-08-21
KT2018-0313Remiss angående förslag till indragning av allmän väg 653ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-08-21
KT2018-0312Direktupphandling digitala tjänster sociala medierÄrendeTobias BokströmTrafik och samhälleAvslutat2018-08-21
KT2018-0311Närvarorätt kollektivtrafiknämndens arbetsutskottÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2018-08-15
KT2018-0310Anmälan om kommersiell trafik - FlixBusÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-08-15
KT2018-0309Strategi för passagerarräkningÄrendeJohan HammarTrafik och samhälleAvslutat2018-08-14
KT2018-0308Internkontrollplan för kollektivtrafiknämnden 2019ÄrendeMaria ReinklouTrafik och samhälleAvslutat2018-08-14
KT2018-0307Enkät om funktionshinderarbeteÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2018-08-13
KT2018-0306Beslut kring nytt arbetssätt samt införskaffande av webbtjänst till PubTransÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleAvslutat2018-08-09
KT2018-0305Skrivelse gällande resor till lasarettÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleBehandlas2018-08-07
KT2018-0304Polisanmälan - olovlig identitetsanvändningÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-08-07
KT2018-0303Fyllnadsval till kollektivtrafiknämndens arbetsutskottÄrendeErica HultTrafik och samhälleAvslutat2018-08-07
KT2018-0302Hyresavtal Canon Therefore, biljettkontrollAvtalsärende Johan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-07-20
KT2018-0301Hållplatsförändringar - Namnbyte 2018ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-07-18
KT2018-0300Hållplatsförändringar - EtableringÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-07-18
KT2018-0299Hållplatsförändringar - AvvecklingÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-07-18
KT2018-0298Hållplatsförändringar - OmlokaliseringÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-07-18
KT2018-0297Avtal LinkedinÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2018-07-18
KT2018-0296Hållplatshandboken - riktlinjer för utformningen av hållplatser i Uppsala länÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-07-16
KT2018-0295Överenskommelse om tjänstenivå (SLA) - Resa på KallelseÄrendeDan JanssonTrafik och samhälleBehandlas2018-07-13
KT2018-0294Fullmakt för postöppning ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleBehandlas2018-07-12
KT2018-0293Begäran om ärendeförteckning avseende utvärderingarÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2018-07-11
KT2018-0292Samråd för del av Korsängen 3:2 - Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-07-10
KT2018-0291Medfinansieringsavtal - funktionsutredning sträckan Uppsala-StorvretaÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleBehandlas2018-07-09
KT2018-0290Ungdomsrådets synpunkter - Håbo kommunÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2018-07-06
KT2018-0289Samrådshandlingar detaljplan för del av Villbergaby 3:1, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-07-06
KT2018-0288Planärende Detaljplan Vrå 1:791, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-07-05
KT2018-0287Klagomål buller/vibrationer busshållplats Örsundsbro centrum, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-07-04
KT2018-0286Förfrågan om att flytta hållplats, Stora Nyåker, BälingeÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-07-04
KT2018-0285Uppsägning av ledsagningsavtalÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-07-04
KT2018-0284Granskning för detaljplan för Marma 1:67, Prästgårdshöjden - Östhammars kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-07-03
KT2018-0283Granskning för detaljplan för Gammelbyn 1:62, intill Gammelhusområdet, ÖsthammarÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-07-03
KT2018-0282Cykelställ förfrågan - Funbokyrkan busshållplats, UppsalaÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-07-03
KT2018-0281Förslag till detaljplan - Öregrunds hamn på granskningÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2018-07-02
KT2018-0280Yttre utrop inom region busstrafikÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2018-06-29
KT2018-0279Gränbystaden - El abonnemang till Realtidsskyltar (4 st)ÄrendeCarina Elisabeth GustavssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-29
KT2018-0278InsändareÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-28
KT2018-0277Önskemål om busslinjeÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-27
KT2018-0276Önskemål om busstrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-27
KT2018-0275Anmälan om kommersiell trafik (Lennakattens Fjällnoralinje)ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-27
KT2018-0274PUB Nordic Port ABAvtalsärende Johan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-06-26
KT2018-0273Personuppgiftsbiträdesavtal - SamtrafikenÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-06-26
KT2018-0272Avtal för Swish som betalform i AppÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2018-06-25
KT2018-0271Avtal för Telecoaching på UL KundtjänstÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2018-06-25
KT2018-0270Våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd, ringa bedrägeri - 5000-K725145-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-25
KT2018-0269Tilläggsavgift 32113, Boomerang 322659ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-21
KT2018-0268Tilläggsavgift 30775, Boomerang 318581ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-21
KT2018-0267Rivningslov Bålsta stationÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2018-06-21
KT2018-0266Säkerhetsinformation på bussarnaÄrendeFelicia BohmTrafik och samhälleAvslutat2018-06-19
KT2018-0265Frågor om skyddsstopp ÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-18
KT2018-0264Samråd gällande förslag till detaljplan för del av Tallmon 2:1, parkeringsändamål, Älvkarleby KommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-06-15
KT2018-0263Synpunkt broschyr ÅstråkenÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2018-06-15
KT2018-0262Polisanmälan ringa bedrägeri 5000-K680084-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-11
KT2018-0261Underrättelse om samråd av förslag till detaljplan, Kalmarsand, Håbo Allmänning 1:5 m.fl - Håbo kommunÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2018-06-08
KT2018-0260Begäran om allmän handling regionbussar landsbygdÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-08
KT2018-0259Begäran om allmän handling Regionbuss interimÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-08
KT2018-0258Underrättelse om samråd av förslag till detaljplan, Logistik Bålsta kv 4, Håbo kommunÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleAvslutat2018-06-08
KT2018-0257Samråd av förslag till detaljplanprogram, Väppeby 7:218 m.fl, Gröna dalgen, Håbo kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-06-08
KT2018-0256Busskur, Vårdsätravägen, hållplats SlånvägenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-06-07
KT2018-0255Läkarintyg 2018ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-07
KT2018-0254Brev - hjälpsam busschaufförÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-07
KT2018-0253Föranmälan av inspektion - 2018/030601ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-05
KT2018-0252Brev - Fylla bussarna med passagerareÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-04
KT2018-0251Bedrägeri ringa - Centralvägen, Knivsta - 5000-K627412-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-06-01
KT2018-0250Fråga buss 10 i LibrobäckÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-30
KT2018-0249Hållplats Mälarvägen linje 8ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-30
KT2018-0248Samråd för detaljplan för del av StarboÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-05-30
KT2018-0247Skrivelse till Region Uppsala från Håbo kommunÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-29
KT2018-0246Avtal Bauer Media Group radioreklamstid höst 2018 testresenärsaktivitetÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-28
KT2018-0245Avtal Bauer Media Group radioreklamstid hösten 2018 repetition periodbiljetter i appenÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-28
KT2018-0244Avtal Bauer Media Group reklamradiotid augusti 2018ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-28
KT2018-0243Avtal Bauer Media Group radioreklam maj 2018ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-28
KT2018-0242Avtal med Sales Airtime TV3 kanal 5 reklamfilmstid 2018ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-28
KT2018-0241Mobila betalningslösningarÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-05-28
KT2018-0240Remiss av "Riktlinjer för utformning av busshållplatser och infrastruktur för busstrafik"ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-05-24
KT2018-0239Samarbetsavtal mellan Uppsala teknolog- och naturvetarkår och ULÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-21
KT2018-0238Tilläggsavgift 33781, Boomerang 336608ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-21
KT2018-0237Tilläggsavgift 31869, Boomerang 328424ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-17
KT2018-0236Bedrägeri ringa, Resecentrum, Uppsala - 5000-K540926-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-17
KT2018-0235Information om skollovskortÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleAvslutat2018-05-17
KT2018-0234Detaljplan för Korsägen 20:2 och 20:3 (fd Möbelhuset och HälsohusetÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-05-16
KT2018-0233Tilläggsavgift 32592, Boomerang 325893ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-16
KT2018-0232Trafikverkets järnvägsplan för Uppsala Planskilda korsningarÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-16
KT2018-0231Detaljplan för Gunsta 1:2 m.fl., Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-05-16
KT2018-0230Kollektivtrafik till besöksmål i Uppsala länÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-05-16
KT2018-0229Samråd för förslag till detaljplan Siggeboda 17:33 mfl. Fyrklövern, Skutskär, Älvkarleby kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-05-15
KT2018-0228Förslag till detaljplan för DP372 "DP Fredrikslund" - Fastighet Heby 3:17 och Heby 3:24, Heby tätort, Heby kommun, Uppsala länÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-05-15
KT2018-0227Skrivelse besvär över UL bemötandeÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-15
KT2018-0226Avsägelse kollektivtrafiknämndens arbetsutskottÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2018-05-14
KT2018-0225Definition fullt tillgänglig hållplatsÄrendeFelicia BohmTrafik och samhälleAvslutat2018-05-14
KT2018-0224Uppföljning kommunsamrådÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-05-14
KT2018-0223Skadegörelse - Källstigen, Örbyhus - 5000-K510556-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-14
KT2018-0222Bussarna kör för fortÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-05-14
KT2018-0221Detaljplan för del av kvarteret Plantan, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-05-08
KT2018-0220Länna Bruksgatan Löt 1:7ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleBehandlas2018-05-07
KT2018-0219Länna Macken Marma 4:11 Marma 4:66ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleBehandlas2018-05-07
KT2018-0218Synpunkter på hållplats, Västanåvägen ÄlvkarlebyÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-05-07
KT2018-0217Almunge Station Almunge-Lövsta 1:48 Almunge Lövsta 2:95 Läge AÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleBehandlas2018-05-07
KT2018-0216Pressmeddelande Kollektivtrafikförvaltningen 2018ÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-07
KT2018-0215Mässmedverkan - Gefleteknologerna och ULÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-07
KT2018-0214Långsiktig depålösning UpptågetÄrendeSofia KrafftTrafik och samhälleBehandlas2018-05-07
KT2018-0213TågstrategiÄrendeSofia KrafftTrafik och samhälleBehandlas2018-05-07
KT2018-0212Karnevalståg 26 maj 2018 under Kulturernas KarnevalÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2018-05-07
KT2018-0211Överenskommelse mellan UL och Länstrafiken Sörmland ABÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2018-05-04
KT2018-0210Säkerheten längs järnvägen i VängeÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-05-04
KT2018-0209Tilläggsavgift 30968, Boomerang 318719ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-03
KT2018-0208Tilläggsavgift 30966, Boomerang 318715ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-03
KT2018-0207Dokumenthanteringsplan för KollektivtrafikförvaltningenÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-03
KT2018-0206Förändringar av regionbusstrafiken T19ÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2018-05-02
KT2018-0205Tillstånd för evenemang på pendeltåg under trafikantveckanÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2018-05-02
KT2018-0204Övrig inkommande post 2018ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-02
KT2018-0203Bedrägeri ringa, stationen Arlanda Flygplats - 5000-K468327-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-02
KT2018-0202Trafikförändringar stadsbusstrafiken T19 ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2018-05-02
KT2018-0201SekretessförbindelseÄrendeMeryem KaragözTrafik och samhälleAvslutat2018-05-02
KT2018-0200Detaljplan för kvarteret Sagan m.fl. (f.d. Vattentornsparken), Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-05-02
KT2018-0199Skadegörelse ringa, Stationsvägen, Örbyhus - 5000-K449939-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-04-30
KT2018-0198Skadegörelse, järnvägsstationen, Örbyhus - 5000-K451051-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-04-27
KT2018-0197Skadegörelse, busskur, Örbyhus - 5000-K445308-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-04-27
KT2018-0196Reklamation årskort 2018ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2018-04-26
KT2018-0195Underrättelse om granskning Bålsta 2:69 m.fl. BjörkvallenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-04-25
KT2018-0194Planändring för detaljplan Östra Brännkärr avseende fastighet Vrå 1:392, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-04-25
KT2018-0193Samråd för ändring av detaljplan Gimo 11:80 samt del av Gimo 8:89 "Förskolan Rubinen"ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-04-24
KT2018-0192Skrivelse angående busshållplats i Bergsbrunna mmÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2018-04-24
KT2018-0191BussÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2018-04-24
KT2018-0190Åtgärdsplan - Ekonomi i balansÄrendeMaria ReinklouTrafik och samhälleAvslutat2018-04-24
KT2018-0189Planprogram för Gottsundaområdet, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-04-23
KT2018-0188Biljettkontroll - tilläggsavgift 32639, Boomerang 331912ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-04-20
KT2018-0187Busshållplats, SkräddarboÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-04-18
KT2018-0186Fråga om gratis kollektivtrafik i sommarÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2018-04-16
KT2018-0185Skrivelse till My Borg (M) KTN - Bättre med självkörande bussar än självkörande bilarÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2018-04-16
KT2018-0184Trafikförändring Sommar T18 ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2018-04-16
KT2018-0183Skrivelse beträffande flyttning av busshållplats Vaksalagatan (G) 9 april Buss 10ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-04-16
KT2018-0182Underrättelse om granskning av förslag till detaljplan - särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 m.fl.ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-04-13
KT2018-0181Busshållplats vid Boglösa bygdegårdÄrendeDennis SolidTrafik och samhälleAvslutat2018-04-13
KT2018-0180Älvboda. Tallmon 2:1 läge BÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2018-04-13
KT2018-0179Medora. Tallmon 2:1 läge B ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2018-04-13
KT2018-0178Remiss - förslag till nya föreskrifter om Bärighetsklasser i Uppsala länÄrendeFelicia BohmTrafik och samhälleAvslutat2018-04-13
KT2018-0177Försäljningssamarbete Call-UpÄrendeJohan CollbyTrafik och samhälleAvslutat2018-04-12
KT2018-0176Avtal Blodomloppet 2018ÄrendeJohan CollbyTrafik och samhälleAvslutat2018-04-12
KT2018-0175Arkivtillsyn 2018 egenkontrollÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2018-04-11
KT2018-0174Tertialrapport & Delårsrapport KTF 2018ÄrendeMaria ReinklouTrafik och samhälleAvslutat2018-04-11
KT2018-0173Information gällande byggnation av gång- och cykelväg i sydvästra TierpÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-04-10
KT2018-0172Detaljplan för del av Norby 31:74, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-04-05
KT2018-0171GIS-dataÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2018-04-04
KT2018-0170Samråd för detaljplan för del av Stenskär 1:1ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-04-03
KT2018-0169Beslut om tillstånd till cykeltävling - Uppsala Bike Weekend - den 18-20 maj 2018ÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2018-03-28
KT2018-0168Granskning av DP1036 Siggbo trädgårdsstad, Tierps kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-03-27
KT2018-0167Klagomål på läckande fordon samt tomgångskörning, fastigheten Tierp 1:1ÄrendeDennis SolidTrafik och samhälleAvslutat2018-03-27
KT2018-0166Övergångsställe Österleden vid GränbystadenÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2018-03-27
KT2018-0165Parkeringsförbud Tunagatans farthinderÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2018-03-27
KT2018-0164Utlämnade av handlingar 2018ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-27
KT2018-0163Parkeringsförbud vid hållplatserÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2018-03-27
KT2018-0162KortWeb för sommarbiljetteter (gratis)ÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleAvslutat2018-03-26
KT2018-0161Vårdslöshet i trafik - Gimo-Östhammar - 5000-K82014-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-26
KT2018-0160Återrapportering utifrån Program för uppföljning av privata utförare för 2017ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-03-26
KT2018-0159Kollektivtrafik Skölsta/SviaÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2018-03-23
KT2018-0158Inkomna handlingar Kungsängen 1:2 (Stadshusgatan 11)ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-03-22
KT2018-0157Inkommit positivt brev ÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-22
KT2018-0156Hållplatsförändringar - trafikering och namnbyten 2018ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-03-21
KT2018-0155Uppföra väderskydd på ideell basisÄrendeDennis SolidTrafik och samhälleAvslutat2018-03-21
KT2018-0154SommarlovskortÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2018-03-21
KT2018-0153Detaljplan för Södra Ar, etapp 1, Gredelby 1:3 m.fl, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-03-21
KT2018-0152Busskur i SpakbackenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-03-20
KT2018-0151Fråga om ULs riktlinjer för tillgänglighetÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2018-03-19
KT2018-0150Skrivelse från Uppsala HjärtLung föreningÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2018-03-19
KT2018-0149Parkeringsförbud på busshållplatserÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-19
KT2018-0148Skrivelse angående hälsaÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-16
KT2018-0147Skadegörelse, Rörbäcksvägen, Uppsala - 5000-K270710-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-15
KT2018-0146Skadegörelse, Lärkvägen, Uppsala - 5000-K270564-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-15
KT2018-0145Skadegörelse, Fiskgjusevägen, Uppsala - 5000-K270591-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-15
KT2018-0144Skadegörelse, Herrgårdsvägen, Uppsala - 5000-K270281-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-15
KT2018-0143Skadegörelse, Nordengatan, Uppsala - 5000-K270308-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-15
KT2018-0142Skadegörelse, Handarbetsvägen, Uppsala - 5000-K270577-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-15
KT2018-0141Skadegörelse, Granebergsparken, Granebergsvägen 58, Uppsala - 5000-K270665-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-15
KT2018-0140Skadegörelse, Gränbystaden, Uppsala - 5000-K270625-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-15
KT2018-0139Skadegörelse, Ekolnsvägen, Uppsala - 5000-K270640-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-15
KT2018-0138Skadegörelse, Slånvägen, Uppsala - 5000-K270550-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-15
KT2018-0137Skadegörelse, Bonadsvägen, Uppsala - 5000-K270606-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-15
KT2018-0136Skadegörelse, Spinnrocksvägen, Uppsala - 5000-K270655-18 ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-15
KT2018-0135Avropsavtal avseende hyra av spårfordonÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2018-03-15
KT2018-0134MÄLAB etapp 2ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2018-03-15
KT2018-0133Medora 152:1 läge AÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2018-03-15
KT2018-0132Knutby hpl affären läge A 100 uppåtÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleBehandlas2018-03-15
KT2018-0131Buss nr 895 Bålsta UppsalaÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2018-03-15
KT2018-0130Underrättelse om samråd av förslag till detaljplan - Skogsbrynet, Eneby 1:55 och 1:61ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-03-15
KT2018-0129Planer för att få upptåget att stanna i Vänge, Järlåsa mmÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-14
KT2018-0128Granskning detaljplan för del av Albäck 1:3, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-03-14
KT2018-0127Detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 m.fl, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-03-14
KT2018-0126Skrivelse om vindskydd och tak vid Värdshusvägens busshållplats - KarlholmÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2018-03-13
KT2018-0125Skadegörelse, Skolsta, Enköping - 5000-K267627-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-12
KT2018-0124Pågående utredningar och processer för Uppsala resecentrumÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-12
KT2018-0123Framtagande av definition av "fullt tillgänglig hållplats/bytespunkt" ÄrendeFelicia BohmTrafik och samhälleAvslutat2018-03-12
KT2018-0122Nytt linjenät i Enköpings stadÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleBehandlas2018-03-12
KT2018-0121DäckverkstadÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-09
KT2018-0120Åtgärdsvalsstudie Bristande framkomlighet genom ÖregrundÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2018-03-09
KT2018-0119Bedrägligt beteende - Sjukhusvägen, Uppsala - 5000-K245077-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-09
KT2018-0118Skrivelse till Kollektivtrafiknämnden från Biskops ArnöÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2018-03-08
KT2018-0117Synpunkt kollektivtrafiken i UppsalaÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2018-03-07
KT2018-0116Synpunkt angående kollektivtrafik Fullerö HageÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2018-03-07
KT2018-0115Avtal - AnbaroÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-07
KT2018-0114Initiativärende från Harald Klomp (KD) - Undersök möjligheter att införa förarlösa bussarÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-06
KT2018-0113Initiativärende från Harald Klomp (KD) - Gör hållplats Kumla till ny bytespunkt för regiontrafik och stadstrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-06
KT2018-0112Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl, Tvåhus, Håbo kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-03-06
KT2018-0111Beställning extrabussar till Flygets dag 25 augusti 2018ÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2018-03-02
KT2018-0110Fastställelse av vägplan för ombyggnad av väg 282, gång- och cykelväg på Sträckan mellan Edsbro-Lummevi, Norrtälje kommun, Stockholms länÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-03-02
KT2018-0109Synpunkter på kollaktivtrafikenÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2018-03-01
KT2018-0108Begäran om innehållet i reseandedatabasen UllasÄrendeAnders EngvallTrafik och samhälleAvslutat2018-02-28
KT2018-0107Ombudsavtal - Wattholma handel ABÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleAvslutat2018-02-27
KT2018-0106Ombudsavtal - Närbutiken i LindbackenÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleAvslutat2018-02-27
KT2018-0105Ombudsavtal - Travcafét i Uppsala ABÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleAvslutat2018-02-27
KT2018-0104Ombudsavtal - ICA RosendalÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleAvslutat2018-02-27
KT2018-0103Ombudsavtal - Scandinavian Service partner ABÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleAvslutat2018-02-27
KT2018-0102Skadegörelse, järnvägsstation Storvreta - 5000-K126769-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-27
KT2018-0101PA Group AB i likvidationÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-27
KT2018-0100ResUpp - Hållbart resande i OstkustbanestråketÄrendeSofia KrafftTrafik och samhälleAvslutat2018-02-26
KT2018-0099Förlustanmälan - 5000-K199649-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-26
KT2018-0098Initiativärenden kollektivtrafiknämnden 2018ÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-02-26
KT2018-0097Begäran om yttrande över anordnande av tävling på väg - Uppsala Triathlon - den 10 juni 2018, Uppsala kommunÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2018-02-26
KT2018-0096Skrivelse - negativa insändare i minst två årÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-02-26
KT2018-0095Buss 119 hållplatsÄrendeChristine TedenlindTrafik och samhälleAvslutat2018-02-21
KT2018-0094Namninsamling Synpunkter kring Hållplats Vaksala VallbyÄrendeChristine TedenlindTrafik och samhälleAvslutat2018-02-19
KT2018-0093Namninsamling Synpunkter kring Hållplats Vaksala VallbyÄrendeChristine TedenlindTrafik och samhälleAvslutat2018-02-19
KT2018-0092Brott mot jaktlagstiftningen, Uppsala - 5000-K179847-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-19
KT2018-0091Brist på städning utanför stationshuset, UppsalaÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-19
KT2018-0090Återvinnig saknasÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-19
KT2018-0089Påstigning alla dörrarÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2018-02-16
KT2018-0088Framtida alternativa prismodeller ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2018-02-16
KT2018-0087Frågor från kollektivtrafiknämndens ledamöter och ersättare 2018ÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-02-14
KT2018-0086Utredning Mjuka linjenÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2018-02-14
KT2018-0085Utveckling av Mobilt biljettsystemÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2018-02-14
KT2018-0084Linje 32ÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2018-02-09
KT2018-0083Skadegörelse - Järnvägsesplanaden, Tierp - 5000-K121320-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-08
KT2018-0082Skrivelse angående extrabussar från StorvretaÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2018-02-08
KT2018-0081Utlämnande av dokument - digitalstrategiÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-07
KT2018-0080Underrättelse om samråd DP 432 Söderfors företagsparkÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-02-07
KT2018-0079Detaljplan för Sävja Tennisklubb, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-02-07
KT2018-0078Synpunkt gällande hållplats Bror Hjorts HusÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2018-02-06
KT2018-0077Detaljplan för förskola intill Boängsvägen, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-02-06
KT2018-0076Skadegörelse busskur, Mistelgatan södra, Uppsala - 5000-K97058-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0075Skadegörelse busskur, Kumla, Uppsala - 5000-K97311-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0074Skadegörelse busskur, Fältspatsvägen, Uppsala - 5000-K97336-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0073Skadegörelse busskur, Boländerna, Uppsala - 5000-K97325-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0072Skadegörelse busskur, Veterinärvägen, Uppsala - 5000-K97290-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0071Skadegörelse busskur, Lapplandsresan, Uppsala - 5000-K97040-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0070Skadegörelse busskur, Slavsta, Årsta, Uppsala - 5000-K96428-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0069Skadegörelse busskur, Dag Hammarskjölds väg 270, Uppsala - 5000-K96479-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0068Skadegörelse busskur, Värnlundsgatan, Uppsala - 5000-K97048-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0067Skadegörelse busskur, Ekolnsvägen, Uppsala - 5000-K97107-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0066Skadegörelse busskur, Turkivägen, Skutskär - 5000-K102708-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0065Skadegörelse busskur, Stålgatan, Uppsala - 5000-K96405-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0064Skadegörelse busskur, Järnvägsesplanaden, Tierp - 5000-K97080-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0063Skadegörelse busskur, Ryttarvägen, Uppsala - 5000-K97002-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0062Skadegörelse busskur, August Södermans väg, Uppsala - 5000-K97113-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0061Skadegörelse busskur, Lärkvägen, Uppsala - 5000-K96467-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0060Skadegörelse busskur, Klarbärsgatan, Uppsala - 5000-K97299-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0059Skadegörelse, busskur, Granebergsparken, Uppsala - 5000-K96474-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0058Skadegörelse, busskur, Lapplandsresan, Uppsala - 5000-K96443-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0057Skadegörelse - busskur, Svamptorget 1, Uppsala - 5000-K97346-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0056Skadegörelse, busskur, Gustaf Kjellbergsväg, Uppsala - 5000-K97066-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-02
KT2018-0055Skadegörelse, Mistelgatan, Uppsala - 5000-K93218-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-01
KT2018-0054Skadegörelse, Holmvägen, Uppsala - 5000-K93493-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-01
KT2018-0053Skadegörelse - Holmvägen, Uppsala - 5000-K93268-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-01
KT2018-0052Skadegörelse, Handarbetsvägen, Uppsala - 5000-K93025-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-01
KT2018-0051Skadegörelse, Herrgårdsvägen, Uppsala - 5000-K93015-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-01
KT2018-0050Skadegörelse, Kuggebro, Uppsala - 5000-K93050-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-02-01
KT2018-0049Brev angående synpunkter på årsredovisningen 2016ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-01-31
KT2018-0048Utrop vid bussresorÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2018-01-31
KT2018-0047Inbjudan till KollektivtrafiknämndenÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2018-01-31
KT2018-0046Detaljplan för Vrå 1:150 Idrotts och Aktivitetshus i Norra AlsikeÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-01-31
KT2018-0045Bedrägeri, ringa - Resecentrum Uppsala - 5000-K75198-18ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-01-29
KT2018-0044För kännedom inkomna skrivelser kollektivtrafiknämnden 2018ÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-01-29
KT2018-0043Skrivelse angående linje 147ÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2018-01-26
KT2018-0042Kurser och konferenser 2018ÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-01-25
KT2018-0041Beredning av ärenden till kollektivtrafiknämndenÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-01-25
KT2018-0040Fastställelse av föredragningslista ÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-01-25
KT2018-0039Val av justerare 2018ÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-01-25
KT2018-0038Årsredovisning 2016ÄrendeÅsa ViklundTrafik och samhälleAvslutat2018-01-25
KT2018-0037Kompletteringsbeställning av trafik under pågående tidtabellsperiodÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2018-01-23
KT2018-0036Utredning om spårväg i UppsalaÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleBehandlas2018-01-22
KT2018-0035Trav avtal 2018ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-01-22
KT2018-0034Trav avtal 2017ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-01-22
KT2018-0033Farthinder Årstagatan och MurargatanÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2018-01-19
KT2018-0032Trafikdirektörens information 2018ÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-01-18
KT2018-0031Trafikeringsavtal A-TrainÄrendeMari BrolundTrafik och samhälleAvslutat2018-01-18
KT2018-0030Överklagan kontrollavgift - CentralgaragetÄrendeSara KäckTrafik och samhälleAvslutat2018-01-18
KT2018-0029Biljettkontrollärende 30901, Boomerang 318951ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2018-01-16
KT2018-0028Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollaktivtrafik för ungdomarÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2018-01-15
KT2018-0027Uppdrag HållplatsregisterÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2018-01-13
KT2018-0026Bygglov Ramsta-Lund 10:1 - avskrivningÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2018-01-13
KT2018-0025Bygglov Flogsta 23:5 - avskrivningÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2018-01-13
KT2018-0024Bygglov Boländerna 5:2 - avskrivningÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2018-01-13
KT2018-0023Bygglov Flogsta 15:5 - avskrivningÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2018-01-13
KT2018-0022Slutrapport ansökan statlig medfinansiering för år 2017ÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2018-01-13
KT2018-0021Inriktning för trafikbeställning T19ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2018-01-12
KT2018-0020Årsredovisning 2017ÄrendeMaria ReinklouTrafik och samhälleAvslutat2018-01-12
KT2018-0019Sammanträdestider 2019ÄrendeErica HultTrafik och samhälleMakulerat2018-01-11
KT2018-0018Prioritering fastighetsinvesteringsbehov 2019–2028 inom kollektivtrafiknämndenÄrendeÅsa ViklundTrafik och samhälleAvslutat2018-01-11
KT2018-0017Stationsavtal, Enköping Station och Uppsala CÄrendeJohan HammarTrafik och samhälleAvslutat2018-01-11
KT2018-0016Förlängning av avtal - SOS AlarmÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-01-10
KT2018-0015Förvaltning av Atron Biljettsystem (BIMS)ÄrendeJohan HammarTrafik och samhälleAvslutat2018-01-09
KT2018-0014Månadsrapport 2018ÄrendeMaria ReinklouTrafik och samhälleAvslutat2018-01-09
KT2018-0013Buss 119/199 Skölsta, hållplats "Vaksala Vallby"ÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2018-01-09
KT2018-0012Synpunkt angående Movingo och SJÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2018-01-08
KT2018-0011Namngivning busshållplatsen MoralundÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2018-01-08
KT2018-0010Busshållplats längs väg 600 Uppsala-BjörklingeÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2018-01-08
KT2018-0009Polisanmälan ringa bedrägeri 5000-K1599992-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2018-01-04
KT2018-0008Månadsrapport 2018ÄrendeMaria ReinklouTrafik och samhälleMakulerat2018-01-02
KT2018-0007Rekrytering 2018ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2018-01-02
KT2018-0006Leveransförteckning 2018ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2018-01-02
KT2018-0005Samverkansprotokoll 2018ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2018-01-02
KT2018-0004Anmälan av beslut enligt delegation 2018ÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-01-02
KT2018-0003Kallelser och protokoll kollektivtrafiknämndens dagordningsmöten 2018ÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-01-02
KT2018-0002Kallelser och protokoll kollektivtrafiknämndens arbetsutskott 2018ÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-01-02
KT2018-0001Kallelser och protokoll kollektivtrafiknämnden 2018ÄrendeAnna SandströmTrafik och samhälleAvslutat2018-01-02
KT2017-0402Utlämnade av handlingarÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2017-12-27
KT2017-0401Skadegörelse - Älvkarleby - 5000-K1562208-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-12-22
KT2017-0400Synpunkt på prishöjning av biljetter - ULÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-12-21
KT2017-0399Tillstånd för Uppförande av väderskydd utmed väg 55, 515, 568 och 569 i Enköping och Uppsala KommunÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2017-12-21
KT2017-0398Biljettkontrollärende 30968 och 30966, Boomerang 318715 och 318719ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-12-20
KT2017-0397Busstrafik till Österbybruk kvällar och helgerÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-12-20
KT2017-0396Begäran om er bekräftelse avseende fordonsplaner, ERTMS-ombordsutrustningÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2017-12-19
KT2017-0395Biljettkontrollärende 31121, Boomerang 323278ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-12-19
KT2017-0394Biljettkontrollärende 31050, Boomerang 322205ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-12-18
KT2017-0393Säkerhetsbälten på bussarÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-12-18
KT2017-0392Förlängning av taxi-avtalÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2017-12-18
KT2017-0391Förslag till ny detaljplan för DP 371 "Lilla Ramsjö 2:1", Morgongåva tätort, Heby kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-12-18
KT2017-0390Detaljplan för Rackarberget, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-12-18
KT2017-0389Detaljplan för Årsta torg, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-12-15
KT2017-0388Detaljplan för del av Albäck 1:3ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-12-15
KT2017-0387Synpunkter på busstrafiken Bålsta - UppsalaÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2017-12-14
KT2017-0386Begäran om yttrande över anordnande av tävling och motionslopp på väg - Uppsala Bike Weekend - den 18-20 maj 2018ÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2017-12-13
KT2017-0385Polisanmälan Region Mitt olovligt åkande Arlanda - SthlmÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-12-11
KT2017-0384Klagomål med anledning av införandet av Movingo-kortet sträckan Uppsala-StockholmÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-12-11
KT2017-0383Kallelser och protokoll kollektivtrafiknämnden 2018ÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2017-12-08
KT2017-0382Scandinavian Race in Uppsala den 10-13 maj 2018, Uppsala kommunÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2017-12-08
KT2017-0381Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt SevesolagenÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-12-08
KT2017-0380Biljettkontrollärende 30105, Boomerang 317859ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-12-04
KT2017-0379Biljettkontrollärende 30276, Boomerang 317683ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-12-04
KT2017-0378Biljettkontrollärende 28872, Boomerang 314926ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-12-04
KT2017-0377Inköp 10st glasväderskydd inför hållplatsetableringar våren 2018ÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2017-12-01
KT2017-0376Samråd av förslag till ändring av detaljplan, del av Bista 1:159, Lillsjöns företagsparkÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-12-01
KT2017-0375Detaljplan för kvarteret Vinghästen m.fl. (fd. Centrala Ulleråker), Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-12-01
KT2017-0374Detaljplan för kvarteret Sagan m.fl. (fd Vattentornsparken), Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-12-01
KT2017-0373Samråd om Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2018ÄrendeMari BrolundTrafik och samhälleAvslutat2017-11-30
KT2017-0372Fråga angående sjukresebussar - resa med små barnÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2017-11-29
KT2017-0371Planändring för detaljplan Östra Brännkärr, Vrå 1:392, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-11-28
KT2017-0370Utveckling av gruppresemodulen ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleBehandlas2017-11-28
KT2017-0369Biljettkontrollärende 30508, Boomerang 318823ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-11-28
KT2017-0368Tillsyn kollektivtrafik på vattenÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-11-27
KT2017-0367Leveransförteckning 2017ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2017-11-24
KT2017-0366Fråga busskurer väg 55ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-11-23
KT2017-0365Skolor för studiebesök på brandstationer - kulturresorÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2017-11-22
KT2017-0364Trafiksäkerhet Juvansbo hpl ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-11-22
KT2017-0363Bedrägeri - 5000-K1424246-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-11-22
KT2017-0362Synpunkt vidarbefordrad från ÄlvkarlebyÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2017-11-21
KT2017-0361Avtal kompletteringstrafik för UpptågetÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2017-11-20
KT2017-0360Medverkan i AB Transitios upphandling av underhåll av tågfordon, Regina och Itino.ÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2017-11-20
KT2017-0359Skrivelse angående MovingoÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2017-11-16
KT2017-0358Brev till förvaltningenÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-11-16
KT2017-0357Samrådsmöte för anläggning av ny stäckning väg 1103 Tulkavägen förbi Hallsta pappersbruk, Norrtälje kommun, Stockholms länÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-11-15
KT2017-0356Bedrägeri, okänd plats, UppsalaÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-11-14
KT2017-0355Skadegörelse, ringa, Järnvägsstation, Tobo 5000-K1372582-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-11-14
KT2017-0354Detaljplan för Kvarngärdet 28:3 Uppsala kommun ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-11-13
KT2017-0353Tilläggsavtal 1 till Avtal-UL-PT (PubTrans)ÄrendeMaria AndérTrafik och samhälleAvslutat2017-11-09
KT2017-0352Synpunkt trafiksäkerhet skolbarn mellan Uppsala - KnivstaÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-11-09
KT2017-0351Avtal för vidareutveckling av PubTrans inom Mercurius-projektetÄrendeMaria AndérTrafik och samhälleAvslutat2017-11-09
KT2017-0350Skrivelse angående hållplatser på NorbyvägenÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-11-09
KT2017-0349Åtgärdsplan för sjukreseverksamhetenÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2017-11-09
KT2017-0348Program för hållbart resande i Ostkustbanestråket 2017 - 2021ÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleBehandlas2017-11-08
KT2017-0347Brev angående skylt inne vid kassan på FyrishovÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-11-08
KT2017-0346Hållplatsförändringar - trafikering och namnbytenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-11-08
KT2017-0345Rekrytering 2017ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2017-11-08
KT2017-0344Namninsamling återinförande hållplats Jenny Linds vägÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-11-07
KT2017-0343Skrivelse angående ny busslinje EnköpingÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2017-11-06
KT2017-0342Skrivelse angående linje 774ÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2017-11-06
KT2017-0341Budget 2018 ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-11-06
KT2017-0340Busshållplatser vid väg 600 intill Bärby brandstationÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-11-03
KT2017-0339UL- och SL-kort på pendeltåget mellan Uppsala och StockholmÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2017-11-03
KT2017-0338Detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-11-03
KT2017-0337Biljetter för digitaliserad mobilitetÄrendeJohan DamströmTrafik och samhälleAvslutat2017-11-02
KT2017-0336Synpunkter på busstrafiken till SkoklosterÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-11-01
KT2017-0335Detaljplan DP 1058 - TriangelparkenÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-10-31
KT2017-0334Inspektion av arkivverksamheten vid KollektivtrafikförvaltningenÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleBehandlas2017-10-27
KT2017-0333Synpunkter på Kollektivtrafiken i UppsalaÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-27
KT2017-0332Utvändigt utropÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhälleAvslutat2017-10-27
KT2017-0331Ombudsavtal Hago Grill i Östhammar ABÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleAvslutat2017-10-26
KT2017-0330Protokoll IT strategÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-25
KT2017-0329Kundundersökning 2017ÄrendeBjörn Schulte-HerbrüggenTrafik och samhälleAvslutat2017-10-24
KT2017-0328Busstrafiken till och från Nyby TrygghetsboendeÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-10-24
KT2017-0327Skadegörelse, ringa, Resecentrum Uppsala - 5000-K1286373-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-23
KT2017-0326Skolskjuts 172/18ÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2017-10-23
KT2017-0325Busshållplatser Tärnsjö centrumÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-10-20
KT2017-0324Biljettkontrollärende 28679, Boomerang 318814ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-20
KT2017-0323Skadegörelse Kvarngatan, Österbybruk - 5000-K1262429-1ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-18
KT2017-0322Skadegörelse Järnvägsesplanaden, Tierp - 5000-K1261217-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-18
KT2017-0321Skadegörelse Hultvägen, Uppsala - 5000-K1259282-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-17
KT2017-0320Skadegörelse Solistvägen, Uppsala - 5000-K1258926-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-17
KT2017-0319Skadegörelse Stålgatan, Uppsala - 5000-K1258941-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-17
KT2017-0318Skadegörelse Holmvägen, Uppsala - 5000-K125892-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-17
KT2017-0317Skadegörelse Kuggebro, Danmark, Uppsala - 5000-K1258993-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-17
KT2017-0316Skadegörelse Kungsporten, Uppsala - 5000-K1258955-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-17
KT2017-0315Skadegörelse - Lärkdrillsvägen, Knivsta - 5000-K1258893-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-17
KT2017-0314Skadegörelse Backmovägen, Uppsala - 5000-K1259292-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-17
KT2017-0313Skadegörelse Fiskgjusevägen, Uppsala - 5000-K1259248-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-17
KT2017-0312Hållplatser för linjerna 8,11 och 101 i SunnerstaÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-10-17
KT2017-0311Tillstånd att använda radiosändareÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleAvslutat2017-10-16
KT2017-0310Cykelparkering hållplats NorrhagenÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-16
KT2017-0309Förslag till detaljplan för Marma 58:39 och del av Marma 58:2, Bostadsändamål, Marma, Älvkarleby kommun, Uppsala länÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-10-13
KT2017-0308Serviceavtal RadiosystemÄrendeHenrik BemersjöTrafik och samhälleAvslutat2017-10-12
KT2017-0307Biljettkontrollärende 28016 - Boomerang 312409ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-12
KT2017-0306Förlustanmälan - 5000-K1237849-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-11
KT2017-0305Projekt Nya ul.seÄrendePeter SamuelssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-11
KT2017-0304Samrådsremiss för gång- och cykelväg Älvkarleby-Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala länÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-10-11
KT2017-0303Passagerarsiffror ULÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-11
KT2017-0302Trafikproblem Haga Enköping okt 2017ÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleBehandlas2017-10-11
KT2017-0301Angående flyttad busshållplats i VattholmaÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-11
KT2017-0300Trafikplikt lokal- och skolbusstrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-10
KT2017-0299Hyresbidrag Tåg 2017ÄrendeMari BrolundTrafik och samhälleAvslutat2017-10-10
KT2017-0298Mälardalens nya pendlingssystemÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2017-10-09
KT2017-0297Valärende, entledigande från politiska uppdrag - Östhammars kommunÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-06
KT2017-0296TestÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleMakulerat2017-10-05
KT2017-0295Buss till Berthåga kyrkogårdÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-04
KT2017-0294Avtal för kontantbetalning med Lanstingservice för placering av väderskydd 2017 inom Uppsala län efter avropÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2017-10-02
KT2017-0293Inköp av flyttbara bänkar i betongÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2017-10-02
KT2017-0292Avtal för tryck av lamellskyltar och dekaler i UppsalaÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2017-10-02
KT2017-0291Inköp solcelldriven belysning till glasväderskydd (3st)ÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2017-10-02
KT2017-0290Inköp väderskydd Vaksala torgÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2017-10-02
KT2017-0289Inköp glasväderskydd (10st)ÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2017-10-02
KT2017-0288Tilläggsavgift 28828, Boomerang 317388ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-10-02
KT2017-0287Upphandling väderskydd och hållplatsutrustningÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2017-10-02
KT2017-0286Skrivelse om försämring av busstrafiken till och från Nyby trygghetsboendeÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-10-02
KT2017-0285Samråd om Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2019ÄrendeCecilia JeanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-28
KT2017-0284Förfrågan angående kostnader tågÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-28
KT2017-0283Månadsrapport 2017ÄrendeMaria ReinklouTrafik och samhälleAvslutat2017-09-28
KT2017-0282Trafikplan 2018ÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-27
KT2017-0281Kollektivtrafiknämndens sammanträdestider 2018ÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2017-09-27
KT2017-0280Delårsrapport 2017ÄrendeSara KäckTrafik och samhälleAvslutat2017-09-27
KT2017-0279Detaljplan för Kvarngärdet 64:2, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-26
KT2017-0278Direktupphandling av betalväxel och inlösenavtal för 2018 UL appen. ÄrendeJohan CollbyTrafik och samhälleAvslutat2017-09-26
KT2017-0277Brev från seniorboendet på SeminariegatanÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-26
KT2017-0276Skrivelse angående hänsyn till handikappades och äldres behov av hållplatserÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-21
KT2017-0275Brev angående nya linjenätetÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-20
KT2017-0274Brev angående nya busslinjenätetÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-20
KT2017-0273Brev angående buss 42ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-09-20
KT2017-0272Detaljplan för kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-18
KT2017-0271Direktupphandling bemanningstjänsterÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-13
KT2017-0270Polisanmälan - försök till våld mot tjänsteman - 5000-K1089780-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-13
KT2017-0269Utlämnade av handlingar - FurutrewiseÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-13
KT2017-0268Angående indragen hållplats linje 848, Läby kyrkaÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-08
KT2017-0267Kollektivtrafik - Transportör/Utförande transportörÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-08
KT2017-0266Tilläggsavgift 29176, Boomerang 312985ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-07
KT2017-0265Polisanmälan skadegörelse - Knivsta perrong, södergående - 5000-K1069061-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-06
KT2017-0264Förslag till namnbyte av busshållplats - BotaniskaÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-06
KT2017-0263Avtal Regional pendeltågstrafik 2011-2021ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2017-09-05
KT2017-0262Utveckling på Planet-plattformen Q3 2017ÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleBehandlas2017-09-01
KT2017-0261Bedrägeri, ringa, Sky city, Arlanda - 5000-K1048177-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-01
KT2017-0260Skadegörelse - Centralstationen hpl C1, Stationsgatan - 5000-K1047617-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-01
KT2017-0259Trafiksituationen StenhagsvägenÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-09-01
KT2017-0258Hållplatsskydd - linje 4ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-09-01
KT2017-0257Förfrågan om ramavtal/avtal med Visam Esscom ABÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-31
KT2017-0256Direktupphandling digitala tjänster för sociala medierÄrendeTobias BokströmTrafik och samhälleAvslutat2017-08-31
KT2017-0255Utlämnade av delegationsordningÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-31
KT2017-0254Dom angående färdtjänst - 2116-17ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-08-31
KT2017-0253Taxor 2018ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2017-08-30
KT2017-0252Utredning avseende alternativ för kommande trafikupphandlingarÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-08-30
KT2017-0251Infasningsplan nya tågÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-08-30
KT2017-0250Översyn av tillämpning av hållplatshandbokenÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-30
KT2017-0249Fastställelse av anslagsram för kollektivtrafiknämndens verksamhet 2018ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-08-30
KT2017-0248Redogörelse av egenkontroll och systematiskt kvalitetsarbeteÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-29
KT2017-0247Skolkort - tidsgränsÄrendeJohan DamströmTrafik och samhälleAvslutat2017-08-28
KT2017-0246Detaljplan för Börjetull, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-24
KT2017-0245Underhåll av Upptågets fordonÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2017-08-23
KT2017-0244Synpunkter angående förändringar busslinje 895ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-08-23
KT2017-0243Hyresavtal Canon iRAdvC5535, kundtjänstÄrendeJerry LöfvenhaftTrafik och samhälleAvslutat2017-08-23
KT2017-0242Hyresavtal Canon iRAdvC5535, depånÄrendeJerry LöfvenhaftTrafik och samhälleAvslutat2017-08-23
KT2017-0241Ökad tillgänglighet i tågtrafiken/UpptågetÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2017-08-22
KT2017-0240Bedrägeri - Tågstation Sky City, Stockholm - 5000-K884562-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-18
KT2017-0239Tilläggsavgift 18612 - Boomerang 315379ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-18
KT2017-0238Detaljplan DP 1054:2 - Kv. Unionen, etapp 2ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-08-17
KT2017-0237Detaljplan DP 1054:1 - Kv Unionen, etapp 1ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-08-17
KT2017-0236Detaljplan för kvarteret Pantern, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-17
KT2017-0235Brev angående förbättringsåtgärder längs riksväg 55ÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-17
KT2017-0234Brev från medborgareÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-16
KT2017-0233Brev angående taxibilar - tomgångÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-16
KT2017-0232Detaljplan Idrotts- och Aktivitetshus i Norra Alsike, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-08-15
KT2017-0231Trafikförändringar i stadsbusstrafiken T18ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-10
KT2017-0230Trafikutveckling HarboÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-10
KT2017-0229Polisanmälan ringa bedrägeri 5000-K947863-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-10
KT2017-0228Ägarförändring i DSB Uppland.ÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2017-08-09
KT2017-0227Synpunkter nya linjenätetÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-09
KT2017-0226Nya linjenätet synpunkterÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-08
KT2017-0225Synpunkter och frågor kring linjenätetÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-02
KT2017-0224Synpunkt angående Kollektivtrafik i UppsalaÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-08-02
KT2017-0223Synpunkter angående buss 22 och RickombergaÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-07-31
KT2017-0222Skadegörelse i Enköping, Kungsgatan 69 - Underrättelse om beslut till målsägande - 5000-K664620-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-07-26
KT2017-0221Skadegörelse - Järnvägsstation Tierp - 5000-K839025-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-07-21
KT2017-0220Olovlig identitetsanvändning - 5000-K872724-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-07-21
KT2017-0219Region Dalarnas Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken: Förslag på ny målbild på remissÄrendeAmmar KorshedTrafik och samhälleAvslutat2017-07-19
KT2017-0218Begäran om yttrande över anordnande av tävling på väg - rullskidtävling den 9 september 2017, Uppsala ÄrendeChristine TedenlindTrafik och samhälleAvslutat2017-07-18
KT2017-0217Vaksala Torg Fålhagen 1:32ÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2017-07-17
KT2017-0216Bedrägeri ringa - 5000-K813229-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-07-14
KT2017-0215Samarbetsavtal mellan Uppsala teknolog- och naturvetarkår och ULÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2017-07-05
KT2017-0214Samråd om förslag till detaljplan för Sjöblick, del av fastigheterna Östhammar 29:6-8, Östhammars kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-07-04
KT2017-0213Förslag på ny detaljplan för Frösåkersskolan, Östhammars kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-07-04
KT2017-0212Förslag till detaljplan för Öregrunds hamn, del av fastigheten Öregrund 1:2 m.flÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-07-04
KT2017-0211Detaljplan för Luthagen 9:1, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-07-04
KT2017-0210Förstudie förbättrad kundvård - del 1: behovsanalysÄrendeMaria AndérTrafik och samhälleAvslutat2017-06-30
KT2017-0209Avtal anropsstyrd trafik i Östhammars kommunÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2017-06-30
KT2017-0208Detaljplan för del av Villbergaby 3:1ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-29
KT2017-0207Samråd DPä 371 "Lilla Ramsjö 2:1" - Fastighet Lilla Ramsjö 2:1, Morgongåva tätortÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-06-29
KT2017-0206Anläggning för ny gång- och cykelväg längs väg 282 delen Edsbro-Lummevi idrottsanläggning i Norrtälje kommun, Stockholms länÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-28
KT2017-0205Detaljplan för Kvarngärdet 28:3, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-26
KT2017-0204Synpunkter på T18 tidtabellen för MälarbananÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-26
KT2017-0203Detaljplan för Kåbo 49:1, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-22
KT2017-0202Cellovägen. Gottsunda 11:20ÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2017-06-21
KT2017-0201Program för mottagande av nya tågfordonÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2017-06-21
KT2017-0200Granskning av årsredovisningen 2016ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-06-21
KT2017-0199Begäran om utlämnande av allmän handling ÄrendeHenrik BemersjöTrafik och samhälleAvslutat2017-06-21
KT2017-0198Bedrägligt beteende, Arlanda - 5000-K718336-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-20
KT2017-0197Skadegörelse - Järnvägsstationen Storvreta - 5000-K840159-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-20
KT2017-0196Reglering av utfört hjul- och bromsunderhåll, AB Transitio.ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2017-06-20
KT2017-0195TrygghetsbevakningÄrendeJonathan BernhardtTrafik och samhälleBehandlas2017-06-20
KT2017-0194Bedrägligt beteende - 5000-K523771-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-19
KT2017-0193Polisanmälan bedrägligt beteende - Centralstationen, Uppsala 5000-K649767-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-19
KT2017-0192Synpunkter på förändringar på linje 102ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-16
KT2017-0191FlixBus- Anmälan om kommersiell trafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-16
KT2017-0190Avtal drift av applikation PC Kassa Nutid UL-centerÄrendeSusanne BlomTrafik och samhälleAvslutat2017-06-14
KT2017-0189Barn i kollektivtrafiken i Uppsala län: Kartläggning och handlingsplanÄrendeAmmar KorshedTrafik och samhälleAvslutat2017-06-12
KT2017-0188Avtal PLANitÄrendeSusanne BlomTrafik och samhälleAvslutat2017-06-12
KT2017-0187Skadegörelse busshållplats, Bruksgatan, Gimo - 5000-K339735-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-09
KT2017-0186Skadegörelse - Nyby Östra, Uppsala - 5000-K630077-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-05
KT2017-0185Skadegörelse - Gottlandsresan, Uppsala - 5000-K630198-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-05
KT2017-0184Skadegörelse Jenny Linds väg, Uppsala - 5000-K630106-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-05
KT2017-0183Skadegörelse Fältspadsvägen, Uppsala - 5000-K630173-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-05
KT2017-0182Skadegörelse Gottsunda Centrum - 5000-K630131-17 ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-06-05
KT2017-0181Biljettpriset på kollektivtrafikenÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2017-05-31
KT2017-0180Anmälan, kommersiell trafik 2017 - Svenska SpårvägssällskapetÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-31
KT2017-0179Tilläggsavgift 27799 - Boom 312959ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-31
KT2017-0178Skadegörelse , Centralskolan, Norra Esplanaden, Tierp - 5000-K583080-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-29
KT2017-0177Återrapportering avseende uppföljning av privata utförareÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-05-23
KT2017-0176Samråd för detaljplan - Siggbo trädgårdsstadÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-05-23
KT2017-0175Service och supportavtal PubTransÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleAvslutat2017-05-22
KT2017-0174Remiss - Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 288 i Uppsala länÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-05-22
KT2017-0173Skadegörelse, Nåntuna, Uppsala - 5000-K342501*17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-19
KT2017-0172LTP 2018-2025: Möjlighet för länets kommuner, Trafikverket region öst och Kollektivtrafikförvaltningen UL att inkomma med objekt/åtgärder i transportsystemet som bedöms ha en kostnad på under 25 miljoner kronor till verksamhetsplan 2018ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-19
KT2017-0171Polisanmälan skadegörelse - spår 2 Örbyhus och Skutskär - 5000-K529864-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-18
KT2017-0170Detaljplan för Liljegården och vårdcentralen i ÖrsundsbroÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-18
KT2017-0169Synpunkt angående nya tågÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-05-16
KT2017-0168Biljettkontrollärende 27896, boomerang 311969ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-16
KT2017-0167Biljettkontrollärende 8126, boomerang 227580ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-15
KT2017-0166Biljettkontrollärende 27927, Boomerang 310823ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-15
KT2017-0165Fråga angående UL:s linjenät Kungsängen/innerstadenÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-15
KT2017-0164Synpunkt angående tågstopp i MehedebyÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-15
KT2017-0163Skadegörelse Vattholma tågstation, biljettautomat 18839, 18829 - 5000-K528190-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-12
KT2017-0162Skadegörelse Vattholma tågstation, biljettautomaterna 18842, 18833 - 5000-K528271-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-12
KT2017-0161Försök till bedrägeri - 5000-K509435-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-12
KT2017-0160Brev angående förutsättningar för tillfälligt busstorg under byggskedet för det nya busstorget på Bålsta station ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-12
KT2017-0159Detaljplan för kvarteret Vapenhuset, med flera, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-12
KT2017-0158Initiativärende angående redogörelse av hur kollektivtrafikförvaltningen arbetar med egenkontroll och systematiskt kvalitetsarbeteÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-11
KT2017-0157Driftentreprenad och gasföreståndare för gasdepå Fyrislund ÄrendeDennis SolidTrafik och samhälleBehandlas2017-05-09
KT2017-0156Ramavtal digitala skyltarÄrendePeter SamuelssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-09
KT2017-0155Runhällen. Bygglovshandlingar för väderskyddÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2017-05-08
KT2017-0154Internkontrollplan för kollektivtrafiknämnden 2018ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-05-08
KT2017-0153Trafikförändringar för regionbusstrafiken T18ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-08
KT2017-0152Utredning av särskild kollaktivtrafikÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleBehandlas2017-05-08
KT2017-0151Protest mot att hållplatsen vid Leopoldsgatan 5 kommer att tas bortÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-05-05
KT2017-0150Detaljplan för Rickomberga 29:1, m fl, kvarteret Pumpen, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-28
KT2017-0149Samordning av kollektivtrafik mellan Stockholms län och Uppsala länÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-27
KT2017-0148Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl, Tvåhus, Håbo kommunÄrendeRickard EhnTrafik och samhälleAvslutat2017-04-26
KT2017-0147Gratis kollektivtrafikresor för pensionärerÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-26
KT2017-0146Detaljplan Sandika NorraÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-04-25
KT2017-0145Detaljplan Centrala Ängby, Knivsta kommunÄrendeRickard EhnTrafik och samhälleAvslutat2017-04-19
KT2017-0144Samråd för framtagande av vägplan för väg 282 i Södra GunstaÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-19
KT2017-0143Synpunkter angående användande av säkerhetsbälten i bussarnaÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleMakulerat2017-04-19
KT2017-0142Samråd för detaljplan ÄDP 140, Skatvägen (Vallskoga förskola)ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-04-19
KT2017-0141Synpunkt angående buss till AkademiskaÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-18
KT2017-0140Polisanmälan bedrägligt beteende - 5000-K406487-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-18
KT2017-0139Frågor angående buss 10 och 9ÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2017-04-18
KT2017-0138Detaljplan för del av kvarteret Dagfrid, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-18
KT2017-0137Biljettkontrollärende 27686, boomerang 309527ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-13
KT2017-0136Detaljplan Centrum 2:1 med flera, Kvarteret Hovslagaren - Enköpings kommunÄrendeRickard EhnTrafik och samhälleAvslutat2017-04-12
KT2017-0135Samrådshandlingar Rymningen 8:6, Örsundsbro - Enköpings kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-12
KT2017-0134Ansökan om lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Årstagatan längs Sala backe 14:1ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-12
KT2017-0133Ansökan om lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Börjegatan längs Luthagen 8:2ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-12
KT2017-0132Lokalisering av tågdepå i Uppsalaområdet - FörstudieÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2017-04-12
KT2017-0131Ansökan om lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Storgatan längs Fålhagen 11:5ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-10
KT2017-0130Ansökan om lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud längs Karlsrogatan mellan Villavägen och KrongatanÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-10
KT2017-0129Sokigo KortWeb (KTF2016-0052)ÄrendeJonathan BernhardtTrafik och samhälleBehandlas2017-04-10
KT2017-0128Betalkortsterminaler UL CenterÄrendeJonathan BernhardtTrafik och samhälleBehandlas2017-04-10
KT2017-0127Önskemål om att flytta busshållplatsen Sävsta på väg 263ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-10
KT2017-0126Nybygge av bussväg och farlig hållplats ÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2017-04-10
KT2017-0125Biljettkontrollärende 27533 Boomerang 311378ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-10
KT2017-0124Polisanmälan, skadegörelse på busskur, Gränby Centrum syd - 5000-K366376-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-07
KT2017-0123Kollektivtrafik Gunsta, Länna och AlmungeÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-04-07
KT2017-0122Detaljplan för del av Kv Oden Ygg, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-07
KT2017-0121Detaljplan för kvartetet Plantan, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-07
KT2017-0120Avtal licens PC Kassa UL-centerÄrendeSusanne BlomTrafik och samhälleAvslutat2017-04-05
KT2017-0119Synpunkt angående buss till Torstuna/Lilla HärneviÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-04-03
KT2017-0118Synpunkt angående bussar från Centralstationen till Akademiska sjukhusetÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-31
KT2017-0117Polisanmälan, skadegörelse - Daneport, Sävja, Uppsala - 5000-K342544-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-31
KT2017-0116Polisanmälan, skadegörelse - Lärkdrillsvägen, Knivsta - 5000-K342576-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-31
KT2017-0115Polisanmälan, skadegörelse - Skutskärs Resecentrum, 5000-K338941-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-30
KT2017-0114Polisanmälan, skadegörelse - Valhalls väg, Uppsala 5000-K340051-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-30
KT2017-0113Avtal Postnord lämning av post, Storgatan 27ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-28
KT2017-0112Begäran om utlämnande av handlingar KTN2016-0009ÄrendeLena KristofferssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-28
KT2017-0111Fråga angående konsekvensanalysÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-03-27
KT2017-0110Strukturprogram för främre Boländerna, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-27
KT2017-0109Linjebuss till kyrkan i Gamla UppsalaÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2017-03-27
KT2017-0108Underrättelse om samråd för detaljplanen DP 1061 - Strömsbergs brukÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-24
KT2017-0107Begäran om yttrande, ansökan om tävling på väg - Uppsala triathlon 11 juni 2017ÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2017-03-23
KT2017-0106Statlig medfinansiering för åtgärder 2018ÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhälleBehandlas2017-03-23
KT2017-0105Enkät om anropsstyrd kollektivtrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-22
KT2017-0104Samråd av detaljplan för Gillmarken 1:1 m.fl. särskilt boende vid KyrkcentrumÄrendeRickard EhnTrafik och samhälleAvslutat2017-03-22
KT2017-0103Kollektivtrafiknämndens ordförandebeslut 2017ÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2017-03-21
KT2017-0102Biljettkontrollärende 24447, boomernag 295241ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-21
KT2017-0101Polisanmälan - skadegörelse Lastbilsgatan, Enköping 5000-K297994-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-21
KT2017-0100Polisanmälan - skadegörelse Västertorg, Uppsala 5000-K295018-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-21
KT2017-0099Trafikupphandling T1 Lokal- och skolbusstrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-21
KT2017-0098Installation av koppelskydd till reginafordonÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2017-03-21
KT2017-0097Inbjudan att söka statlig medfinansiering till åtgärder på kommunala gator och vägar år 2018ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-21
KT2017-0096Plansamråd, planändring K44a, Furuhäll, Håbo komunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-03-14
KT2017-0095Kameraövervakningstillstånd ÄrendeJonathan BernhardtTrafik och samhälleBehandlas2017-03-14
KT2017-0094Ombordintervjuer 2016ÄrendeAmmar KorshedTrafik och samhälleAvslutat2017-03-13
KT2017-0093Projektledning av trafikupphandling LandsbygdstrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-10
KT2017-0092Skadegörelse, Järnvägsstation Skyttorp, 5000-K257618-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-10
KT2017-0091Riktlinjer utökat uppdragÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-10
KT2017-0090Biljettkontrollärende 27697, boomerang 306482ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-10
KT2017-0089Avtal Taxi i ÖsthammarÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2017-03-10
KT2017-0088Förslag om busstrafik TensmyraÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-09
KT2017-0087Nytt trafikupplägg ÖsterbybrukÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-08
KT2017-0086Utvecklad trafik till GrillbyÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-08
KT2017-0085Fastställt bidragsunderlag och bidragsbelopp, samt starttillstånd för statlig medfinansiering för år 2016ÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2017-03-07
KT2017-0084Hyreskontrakt - FyrisfjädernÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-07
KT2017-0083Anmälan - skadegörelse Hultvägen 5000-K241768-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-07
KT2017-0082ArosprojektetÄrendeEmma SundTrafik och samhälleAvslutat2017-03-07
KT2017-0081Skadegörelse Järnvägsstationen, Vattholma - 5000-K257740-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-07
KT2017-0080Upphandlad spår- och tågtrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-03
KT2017-0079Synpunkt angående kollektivtrafik på Trögden i EnköpingÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-03
KT2017-0078Effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygdÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-02
KT2017-0077RegionbusstrategiÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhälleAvslutat2017-03-02
KT2017-0076Utredning Uppsala resecentrumÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleBehandlas2017-03-02
KT2017-0075Statistisk årsbok 2015ÄrendeAmmar KorshedTrafik och samhälleAvslutat2017-03-02
KT2017-0074Skadegörelse, Tågstation spår 1, Vattholma 5000-K213724-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-01
KT2017-0073Stöld, Resecentrum, Uppsala 5000-K209346-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-01
KT2017-0072Skadegörelse, Storvreta Tågstation 5000-K217513-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-01
KT2017-0071Skadegörelse, Storvreta Tågstation 5000-K217658-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-01
KT2017-0070Kommunsamråd 2017ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-03-01
KT2017-0069Biljettkontrollärende, tilläggsavgift 26971, boomerang 298347ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2017-03-01
KT2017-0068Detaljplan Romberga 23:24, Enköpings kommunÄrendeRickard EhnTrafik och samhälleAvslutat2017-03-01
KT2017-0067Prisavtal UNT 2017ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-28
KT2017-0066Samråd - Förslag till planändring för Västerlövsta-Nordsjö 8:4 DPä 367, Heby kommun, Uppsala länÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-27
KT2017-0065Granskning av resenärers rättigheterÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2017-02-24
KT2017-0064Polisanmälan, skadegörelse 5000-K206430-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-24
KT2017-0063Ansökan om elbusspremieÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2017-02-24
KT2017-0062Detaljplan för Glimmerns förskola, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-24
KT2017-0061Bygglov väderskydd Örby 4:2ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2017-02-22
KT2017-0060Elektrifiering av Uppsala stadstrafikÄrendeDennis SolidTrafik och samhälleAvslutat2017-02-22
KT2017-0059Detaljplan för Ekeby 1:156 m. fl, Knivsta kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-22
KT2017-0058Avtal med ETNetwork om digitala kvitton.ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2017-02-20
KT2017-0057Förslag till detaljplan för Marbäck DP 366, Heby kommun, Uppsala länÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-20
KT2017-0056Externremiss - slopa del av gamla enkelspåret på bandel 434 i Gamla Uppsala, Upplands länÄrendeMari BrolundTrafik och samhälleAvslutat2017-02-20
KT2017-0055Detaljplan för Rackarberget, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-20
KT2017-0054Skadegörelse, Vattholma 5000-K172937-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-17
KT2017-0053Detaljplan för Uppsala Arena, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-17
KT2017-0052Utveckling av regionbussdepå FyrislundÄrendeDennis SolidTrafik och samhälleBehandlas2017-02-16
KT2017-0051Utveckling av regionbussdepå FyrislundÄrendeDennis SolidTrafik och samhälleMakulerat2017-02-16
KT2017-0050Detaljplan för Björklinge IP, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-16
KT2017-0049Kollektivtrafiknämndens fastighetsinvesteringsbehov 2018-2027ÄrendeDennis SolidTrafik och samhälleBehandlas2017-02-15
KT2017-0048Förslag till planändring för Grenadjären DP 365, Östervåla tätort, Heby kommun, Uppsala länÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-15
KT2017-0047Samråd Nydalprogrammet, Knivsta kommunÄrendeRickard EhnTrafik och samhälleAvslutat2017-02-15
KT2017-0046Migrering av FRIDAÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-13
KT2017-0045Synpunkter angående tågtrafik till EnköpingÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-13
KT2017-0044Trafikutredning och gestaltningsidé - Storbrunn, ÖsthammarÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-10
KT2017-0043Kallelser och protokoll kollektivtrafiknämndens arbetsutskott 2017ÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2017-02-09
KT2017-0042Nedgång i kollektivt resande till förmån för bilen?ÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-08
KT2017-0041ArbetsgivarintygÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-03
KT2017-0040Frågor angående biljetter Bålsta tätortÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-02-01
KT2017-0039Beställning av fordon - Tätortstrafik T17ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-31
KT2017-0038Avtal Samtrafiken om BoBÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2017-01-30
KT2017-0037Kulturbuss 2017ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2017-01-30
KT2017-0036Resursstöd för Kundnära infrastruktur, primärt för projekt UnoÄrendeJohan HammarTrafik och samhälleAvslutat2017-01-30
KT2017-0035Samverkansavtal rörande skolresor Håbo kommunÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2017-01-30
KT2017-0034Detaljplan för Södra Gunsta, etapp 2, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-27
KT2017-0033Vägplan för anläggning av gång- och cykelväg på väg 600 mellan Uppsala och Björklinge, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2017-01-26
KT2017-0032Medarbetarenkäten 2016ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-26
KT2017-0031Utredning om sjukresorÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-26
KT2017-0030Projektledare vid införande av nytt stadsbusslinjenätÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-26
KT2017-0029Åtgärdsvalsstudie väg 282- Överenskommelse om genomförande ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-26
KT2017-0028Åtgärdsvalsstudie lv 282- Överenskommelse om genomförande ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleMakulerat2017-01-25
KT2017-0027StationstjänsteavtalÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2017-01-24
KT2017-0026Busskur, EnstalundÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleBehandlas2017-01-24
KT2017-0025Trafikplikt Anropsstyrd trafik Östhammars kommunÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-23
KT2017-0024Deltagande i upphandling av skolbusstrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-23
KT2017-0023Anmälan bedrägligt beteende - 5000-K41441-17ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-20
KT2017-0022Delegationsbeslut avtal Melanie Stavenow instruktionsfilmerÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-20
KT2017-0021Anmälan skadegörelse - 5000-K1485705-16ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-20
KT2017-0020Förlängning av samarbetsavtal gällande länsöverskridande linjetrafik med bussÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-18
KT2017-0019Bygglov Örby 4:2ÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleMakulerat2017-01-18
KT2017-0018Detaljplan för Ekebyvallen, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-17
KT2017-0017Skandisloppet Mountainbike - den 14 maj 2017, Uppsala kommunÄrendeChristine TedenlindTrafik och samhälleAvslutat2017-01-16
KT2017-0016Scandinavian Race in Uppsala och Skandis GP samt Motionsloppet Skandisloppet - den 13-14 maj 2017, Uppsala, Enköping och Knivsta kommunÄrendeChristine TedenlindTrafik och samhälleAvslutat2017-01-16
KT2017-0015Fråga angående priser på terminbiljetten på ULÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-13
KT2017-0014Fråga om driftskostnaderÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-13
KT2017-0013Bygglov Lindbacken Vaksala-Lunda 1:26ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2017-01-13
KT2017-0012Detaljplan för Löten 1:12, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-12
KT2017-0011Höjda priser, ULÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-10
KT2017-0010Hyresavtal X11 tågfordonÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2017-01-09
KT2017-0009Obefintlig värmeanläggning buss 773ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-09
KT2017-0008Avstängning av gata i ÖsthammarÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2017-01-03
KT2017-0007Inriktningsbeslut T18ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-02
KT2017-0006Fråga om Enköpings tätortÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-02
KT2017-0005Samlingsärende samverkansprotokoll 2017ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2017-01-02
KT2017-0004Ekonomirapporter 2017ÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2017-01-02
KT2017-0003Anmälan av beslut enligt delegation 2017ÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2017-01-02
KT2017-0002Information vid kollektivtrafiknämndens sammanträden 2017ÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2017-01-02
KT2017-0001Kallelser och protokoll kollektivtrafiknämnden 2017ÄrendeSara ÖstbergTrafik och samhälleAvslutat2017-01-02
KT2016-0413Hyresavtal spårfordonÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-29
KT2016-0412Cirkulär 16:55 - Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistretÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-12-22
KT2016-0411Beslut om direktupphandling för Datakommunikationslösning i Uppsala stadsbusstrafikÄrendeJerry LöfvenhaftTrafik och samhälleAvslutat2016-12-16
KT2016-0410Biljettkontrollärende, tilläggsavgift 27428, boomerang 305808ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-16
KT2016-0409Förslag till hållplatsförändring Alsike östraÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleMakulerat2016-12-16
KT2016-0408Biljettkontrollärende, tilläggsavgift 27560, boomerang 305794ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-16
KT2016-0407Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-15
KT2016-0406Detaljplan för Norra kapellgärdet, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-15
KT2016-0405Lätt spårväg över Fyris?ÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-15
KT2016-0404Anropstrafik 868 o busshållplats 865 Runhällen vägskäl på 56:anÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-12-15
KT2016-0403Evenemangssponsring " Vem äger förorten i Uppsala"ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2016-12-14
KT2016-0402Avrop stadsbusstrafiken, Ramavtal UPPH2016-0137ÄrendeJerry LöfvenhaftTrafik och samhälleAvslutat2016-12-13
KT2016-0401Samarbetsavtal om resa med UL-trafiken på utfärdad evenemangsbiljett ParterÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2016-12-12
KT2016-0400Inkomna synpunkterÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-09
KT2016-0399Namninsamling - önskan om ombud i Årsta CÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleAvslutat2016-12-09
KT2016-0398Uppdrag Regionplan och budget 2017-2019ÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-09
KT2016-0397Detaljplan för Sunnersta 80:7 och 51:61, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-09
KT2016-0396Granskning av Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2016ÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-09
KT2016-0395Systemvalsstudie Uppsala stadÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-08
KT2016-0394Ombudsavtal - MTRÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleAvslutat2016-12-07
KT2016-0393Önskemål om busshållplats, AlsikeÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-07
KT2016-0392Förslag på förändringar för Kollektivtrafiken i Uppsala länÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2016-12-07
KT2016-0391Detaljplan för kv Klacken m.fl, Uppsala kommun (KTF2013-0243)ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-06
KT2016-0390Önskad bussförbindelse Ribbingebäck - JärlåsaÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2016-12-06
KT2016-0389Budget 2017ÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-05
KT2016-0388Revisionsgranskning av personal- och kompetensförsörjningÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-05
KT2016-0387Ledningssystemet för arbetsmiljöÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-05
KT2016-0386Utbetalning av statlig medfinansiering 2016ÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2016-12-02
KT2016-0385Inköp av ModulerÄrendeAnki LindgrenTrafik och samhälleAvslutat2016-12-01
KT2016-0384Kollektivtrafiknämndens ordförandebeslut 2016ÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-12-01
KT2016-0383Dialogmöte mjuka linjenÄrendeFelicia BohmTrafik och samhälleAvslutat2016-11-29
KT2016-0382Granskning av intern styrning och kontrollÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-11-29
KT2016-0381Fråga angående biljett som ska gälla på SJ, SL och ULÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-11-28
KT2016-0380Beställning av Kollektivtrafikbarometern fr 2017ÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2016-11-24
KT2016-0379Synpunkt angående Hållplats SeminariegatanÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-11-24
KT2016-0378Offertförfrågan på Statistikdatabas Uppsala länÄrendeAnders BergquistTrafik och samhälleMakulerat2016-11-23
KT2016-0377Aktuella avtal med trafikoperatörer - utlämnandeÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-11-23
KT2016-0376Detaljplan för Garverigatan (fd del Börje-Hässleby 1:2 mfl), Uppsala kommun (KTF2013-0147)ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-11-23
KT2016-0375Skadegörelse, busshållplats Täljstenen 5000-K1408919ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-11-23
KT2016-0374Remissynpunkter hållplatser i nytt linjenät 2017ÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-11-23
KT2016-0373Beställning av fordon - RegionbusstrafikÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-11-22
KT2016-0372Samrådsremiss om Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogramÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-11-22
KT2016-0371Trafikeringsavtal Arlandabanan ( A-train )ÄrendeMari BrolundTrafik och samhälleAvslutat2016-11-21
KT2016-0370Kaffemaskin UL KundtjänstÄrendeEllen ÅbergTrafik och samhälleAvslutat2016-11-17
KT2016-0369Trafiksamverkansavtal mellan UL och SL avseende tågtrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-11-16
KT2016-0368Trafiksamverkansavtal mellan UL och SL avseende busstrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-11-16
KT2016-0367Biljettkontrollärende, tilläggsavgift 26872 ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2016-11-16
KT2016-0366Faringe kyrkby utefter 805:ans linjesträckningÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2016-11-16
KT2016-0365Bussförbindelser Palliativt centrumÄrendeChristine TedenlindTrafik och samhälleAvslutat2016-11-16
KT2016-0364Avtal Landsbygds- och tätortstrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-11-15
KT2016-0363Önskemål och synpunkter ang bussarna (516) från Söderfors-Tierp-SöderforsÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2016-11-14
KT2016-0362Projekt BoBULÄrendeBjörn ErikssonTrafik och samhälleBehandlas2016-11-14
KT2016-0361Detaljplan för Dragarbrunn 18:3, del av kvarteret Rådhuset, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-11-14
KT2016-0360Synpunkt angående busslinjerÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-11-14
KT2016-0359Kungörande och inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans ombyggnad av delen Duvbo-Spånga, Stockholms länÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2016-11-11
KT2016-0358Biljettkontrollärende, tilläggsavgift 25575ÄrendeMarica HermanssonTrafik och samhälleAvslutat2016-11-11
KT2016-0357Fråga angående terminskortÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-11-10
KT2016-0356Uppdrag: Upptågets fordonsförsörjning, etapp 2ÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2016-11-10
KT2016-0355Ombudsavtal Pizzeria Cypern HBÄrendeYvonne FrancsicsTrafik och samhälleAvslutat2016-11-08
KT2016-0354Avrop pilotutrustning, Ramavtal UPPH2016-0137ÄrendeJerry LöfvenhaftTrafik och samhälleAvslutat2016-11-08
KT2016-0353Bygglov för väderskydd Årsta_S:11 KörvelgatanÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-11-02
KT2016-0352Detaljplan för Linbackens skola, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-11-02
KT2016-0351KollektivtrafikfrågorÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-11-02
KT2016-0350Detaljplan för Gamla Uppsala 21:48, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-11-01
KT2016-0349Bygglov väderskydd Söderfors 1:67 Väg 292/GävlevägenÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-10-31
KT2016-0348Internkontrollplan för kollektivtrafiknämnden 2017ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2016-10-31
KT2016-0347Samarbetsavtal mellan UL och X-trafik 2017-ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-10-28
KT2016-0346Bygglov för väderskydd Gottsunda 43:1ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-10-27
KT2016-0345Bygglov för väderskydd Jörsön 1:9 Biblioteket SöderforsÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-10-27
KT2016-0344Bygglov för väderskydd Jörsön 1:9 Skogsgårdarna SöderforsÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-10-27
KT2016-0343Huvudprocesser KTF (KTF2016-0018)ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-26
KT2016-0342Detaljplan för Löten 1:2 Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-25
KT2016-0341Casting för instruktionsfilmer ULÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-25
KT2016-0340Visuell utveckling av UL:s grafiska profilÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-25
KT2016-0339Instruktionsfilmer om erbjudanden för facebook och ul.seÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-25
KT2016-0338Upptåget 25 år den 19 augusti 2016 - firande och eventÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-25
KT2016-0337Annonskampanj 750-kronorsbiljetten och Hela UL Hela SL augusti 2016ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-25
KT2016-0336Prova på erbjudande Fanna Åkersberg (del i Arosprojektet)ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-25
KT2016-0335Fråga Uppsala C (Resecentrum)ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-25
KT2016-0334Klassresan - erbjudande till elever i klass 5 & 6 i Uppsala län att testa att resa kollektivt.ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-25
KT2016-0333Annonsutformningar Vårt Uppsala 2016ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-25
KT2016-0332Samarbete erbjudande Svea ExchangeÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-25
KT2016-0331Detaljplan för kvarteret FjalarÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-25
KT2016-0330Prova på erbjudande till nya studenter höstterminen 2016ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-24
KT2016-0329Skolkortskommunikation sommaren 2016ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-24
KT2016-0328Kampanj 24-timmarsbiljett sommaren 2016ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-24
KT2016-0327Detaljplan 1057 Kronhjortsvägen, Tierps kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-24
KT2016-0326Posthuset i Harbo, Harbo tätort, Heby kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-21
KT2016-0325Detaljplan Kvarteret Unionen, Tierps kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-21
KT2016-0324Våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman, bedrägligt beteende (KTF2016-0020)ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-20
KT2016-0323Detaljplan för förskola intill Kölängsvägen, Knivsta kommun (KTF2015-0196)ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-19
KT2016-0322SkadegörelseÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-14
KT2016-0321Mobila betalningslösningarÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2016-10-13
KT2016-0320Glimmervägen, PRO EriksbergÄrendeStefan BojanderTrafik och samhälleAvslutat2016-10-12
KT2016-0319Samråd för detaljplan för Gammelbyn 1:62, ÖsthammarÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-12
KT2016-0318Anmälan bedrägligt beteende - 5000-K1185332-16ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-11
KT2016-0317Komplettering av remiss av utredning "Framtida inriktning för Färdtjänsten" TN 2014-0463ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2016-10-11
KT2016-0316Utlämnande av handlingar rörande ramavtal, oktober 2016ÄrendeIda GrönroosTrafik och samhälleAvslutat2016-10-11
KT2016-0315Förlängning av avtal rörande taxitjänsterÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-10
KT2016-0314Testresenärskampanj hösten 2016ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-06
KT2016-0313Styrdokument UL KommunikationÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-06
KT2016-0312Digital kampanj för 750-kronorsbiljetten 9 maj - 5 juniÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-06
KT2016-0311Sommarkorsord i UNTs sommarbilagaÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-06
KT2016-0310Bostadsbebyggelse Södra Gunsta (KT2013-0128)ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-06
KT2016-0309UNT Bike WeekendÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-05
KT2016-0308Invigning dubbelspåret Gävle 2016ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-05
KT2016-0307Klimatkampen 2016ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-05
KT2016-0306Förslag till detaljplan för del av fastigheten Katrinedal 3:70, Håbo kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2016-10-05
KT2016-0305Pensionärserbjudande Enköping våren 2016ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-05
KT2016-0304Kampanj Upptåget - betala innan ombordstigningÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-04
KT2016-0303Budskapsutformning och annons omdragning busstrafik linje 9 31 mars - 12 juni pga fjärrvärmearbeteÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-04
KT2016-0302Snabb fråga om ULÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-04
KT2016-0301Detaljplan för Studenternas IPÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-03
KT2016-0300Begäran om yttrande; konsekvensutredning avseende hastighetssänkning på väg 288ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-10-03
KT2016-0299Remiss av Kollektivtrafik för Västmanland - Trafikplan 2030ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-09-29
KT2016-0298Samarbetsavtal Uppsala kommun om skolresorÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2016-09-28
KT2016-0297Avsiktsförklaring väg 288 Gimo-BörstilÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-09-28
KT2016-0296Detaljplan för kv LuthagsstrandenÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-09-27
KT2016-0295Busskur, Simtuna KyrkaÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2016-09-27
KT2016-0294Nya priser Januari 2017ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2016-09-27
KT2016-0293Sammanträdestider för kollektivtrafiknämnden 2017ÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-09-26
KT2016-0292Kollektivtrafik vid Akademiska sjukhuset (KTF 2016-0009)ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-09-26
KT2016-0291Motion (M) - Inrätta årskort på UL/SLÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-09-26
KT2016-0290Begäran om handling avseende nya priser UL/SLÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-09-26
KT2016-0289Bygglov för väderskydd Norra Esplanaden 12 Tierp 1:2ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-09-26
KT2016-0288Busshållplats - Halmbyboda (KTF2016-0040)ÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-09-23
KT2016-0287Linje 809 - Uppsala-Knutby/Almunge (KTF2016-0075)ÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-09-23
KT2016-0286Detaljplan för Kvarngärdet 60:1 m.fl. (KTF2015-0328)ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-09-22
KT2016-0285Klagomål busschaufför - KräggaÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleMakulerat2016-09-22
KT2016-0284Önskemål mjuka linjen, Nyby köpcenterÄrendeStefan BojanderTrafik och samhälleAvslutat2016-09-22
KT2016-0283Initiativ till ärende - Utred möjligheten att tillsammans med SL köpa ArlandabananÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-09-21
KT2016-0282Bygglov väderskydd Skolsta 11:1ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-09-20
KT2016-0281Synpunkt angående Bålsta-tillägget slopasÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-09-20
KT2016-0280Bygglov för väderskydd Litslena-Åby 1.11ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-09-20
KT2016-0279Bygglov för väderskydd Lilla Slässbo 1:17ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-09-20
KT2016-0278Bygglov för väderskydd Håga 11-1ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-09-20
KT2016-0277Bygglov för väderskydd Vårdsätra 11-1 och Vårdsätra 11-8ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-09-20
KT2016-0276Bygglov för väderskydd Ultuna 2:25ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-09-20
KT2016-0275Förstudie Upptågstrafikens långsiktiga fordonsförsörjning (KTN2015-0313)ÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleMakulerat2016-09-19
KT2016-0274Fråga rörande anslutning buss 806/677ÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2016-09-19
KT2016-0273Detaljplan för Romberga 2:45 med fleraÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-09-14
KT2016-0272Samråd detaljplan för Korsängen 20:2, MöbelhusetÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-09-14
KT2016-0271Synpunkt angående Uppsala kommun och landsting - ansvar för äldre i enlighet med WHO:s nätverkÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-09-13
KT2016-0270Synpunkt angående kollektivtrafik landsbygdÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-09-12
KT2016-0269Bygglov för väderskydd Vrå 1:150 Brunnbyvägen Alsike/KnivstaÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-09-09
KT2016-0268Bussförbindelser Ribbingebäck HerrgårdÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-09-09
KT2016-0267Bygglov väderskydd Årsta 11:9ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-09-08
KT2016-0266Enkät angående tågupphandlingarÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-09-06
KT2016-0265Tillfälligt förbud mot trafik i Öregrund 1 oktober 2016ÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2016-09-06
KT2016-0264Direktupphandling digitala tjänster sociala medierÄrendeJohan WezeliusTrafik och samhälleAvslutat2016-09-05
KT2016-0263Bygglov väderskydd Årsta S:11, Körvelgatan Deligationsbeslut se Ärende: KT2016-0353ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-09-05
KT2016-0262Begäran av utlämning av dataÄrendeAnders BergquistTrafik och samhälleAvslutat2016-09-05
KT2016-0261Anpassning av Östgötatrafikens mobilapp för visering av ATRONs plastkort.ÄrendeJonathan BernhardtTrafik och samhälleAvslutat2016-09-02
KT2016-0260Detaljplan Gamla Uppsala 21:20, del av, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-09-01
KT2016-0259Kommunikation med kunderÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-09-01
KT2016-0258Förslag för nya föreskrifter för väg 56, Uppsala länÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-09-01
KT2016-0257Bygglov för nybyggnad av väderskydd, Öregrund 8:1ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-08-31
KT2016-0256Synpunkt angående Zon 2 till StorvretaÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-08-31
KT2016-0255Dispensansökningar anställningsstopp 2016ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2016-08-31
KT2016-0254Synpunkt angående Pensionärstaxan i kollektivtrafikenÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-08-29
KT2016-0253Förslag till Uppsala kommuns landsbygdsprogramÄrendeRickard EhnTrafik och samhälleAvslutat2016-08-29
KT2016-0252Synpunkter rörande pendlarparkeringar m.m.ÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-08-29
KT2016-0251Polisanmälan - Ej iakttagit väjningsplikt 5000-K999850-16ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-08-29
KT2016-0250Detaljplan för kvarteret Siv, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-08-29
KT2016-0249Fastställelse av anslagsram för kollektivtrafiknämndens verksamhet 2017ÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-08-29
KT2016-0248Uppföljning av zon- och biljettstruktur (KTN2016-0025)ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2016-08-29
KT2016-0247Detaljplan för kvarteret Vimpeln, Uppsala kommun (KTF2014-0113)ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-08-29
KT2016-0246Uppföljning av zon- och biljettstruktur (KTF2016-0025)ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleMakulerat2016-08-29
KT2016-0245Passageavgift Arlanda CÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-08-29
KT2016-0244Projekt UnoÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-08-26
KT2016-0243Val av ledamöter till kollektivtrafiknämndens arbetsutskottÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-08-25
KT2016-0242Bedrägligt beteende 5000-K1002755-16ÄrendeLovisa BockgårdTrafik och samhälleAvslutat2016-08-25
KT2016-0241Fråga gällande klotter mm längs linje 809ÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2016-08-25
KT2016-0240Resenärsklagomål avseende resmöjligheter på sträckan Skutskär-Gävle-FalunÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2016-08-24
KT2016-0239Utbyggnad av järnväg mellan Skavstaby och ArlandaÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2016-08-24
KT2016-0238Åtgärdsvalsstudie VängeÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2016-08-24
KT2016-0237Funktionsutredning Sala stationÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleMakulerat2016-08-24
KT2016-0236Ansökan om lokala trafikförskrift gällande den 1 oktober 2016, Östhammars kommunÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2016-08-24
KT2016-0235Inbjudan till remissmöte RegeringskanslietÄrendeNina WaaraTrafik och samhälleAvslutat2016-08-23
KT2016-0234Samrådsremiss för lokalisering av dubbelspår utmed Ostkustbanan, delen Gävle - Kringlan, i Gävle kommun, Gävleborgs länÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2016-08-22
KT2016-0233Nytt trafikupplägg längs ÖsthammarstråketÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-08-19
KT2016-0232Synpunkter på linje 102, KnivstaÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2016-08-17
KT2016-0231Initiativ till ärende kring reklam i kollektivtrafiken i Uppsala länÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2016-08-11
KT2016-0230Synpunkt angående sjukresebussarÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2016-08-10
KT2016-0229Ersättning anhörigresor med flygÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2016-08-10
KT2016-0228Beställning extrabussar från IFU ArenanÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2016-08-08
KT2016-0227Synpunkt angående biljettpriserÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-08-08
KT2016-0226Avtal rörande skoltrafik till och från LindbackenÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-08-02
KT2016-0225Hyresavtal K2195, Coffee CenterÄrendeJohan HammarTrafik och samhälleAvslutat2016-08-02
KT2016-0224Papperskorg vid hållplats Gränby centrumÄrendeJohan HammarTrafik och samhälleAvslutat2016-07-28
KT2016-0223Skadegörelse 5000-K863997ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-07-22
KT2016-0222Anmälan bedrägligt beteende 5000-K837255-16ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-07-19
KT2016-0221Angående ansökan om bygglov för till- och nybyggnad (Altuna2:8 och Arlanda 3:1) - Sigtuna kommunÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-07-15
KT2016-0220Ändring av detaljplan ÄDP 190 för Svanby 2:54 samt del av Svanby 2:50 och Svanby 40:1 - Tierps kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-07-12
KT2016-0219Begäran om underlag inför kommande åtgärdsplanering avseende objekt som kan delfinansieras enligt förordningen om statligt medfinansiering (2009:237)ÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-07-11
KT2016-0218Önskemål om säkerhetsåtgärd vid busshållplatsen KälltorpÄrendeStefan BojanderTrafik och samhälleAvslutat2016-07-11
KT2016-0217Detaljplan för DP 308 Heby torg, Heby tätortÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-07-11
KT2016-0216Tillfällig lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik på väg 1100 och 1184, Östhammars kommunÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-07-08
KT2016-0215Begäran om yttrande över anordnande av tävling på väg - Rally Uppsala den 29 september - 1 oktober 2016, Uppsala, Tierp och Östhammars kommunerÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2016-07-08
KT2016-0214Förslag till nya föreskrifter för väg 292, Uppsala länÄrendeIlyas AlhassanTrafik och samhälleAvslutat2016-07-07
KT2016-0213Förslag till nya föreskrifter för väg 76, Uppsala länÄrendeIlyas AlhassanTrafik och samhälleAvslutat2016-07-07
KT2016-0212Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Uppsala länÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-07-07
KT2016-0211Avtal Ärentuna TaxiÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-07-07
KT2016-0210Avtal Västupplands TaxiÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-07-07
KT2016-0209Avtal Uppsala taxiÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-07-07
KT2016-0208Avtal Taxi Stor och LitenÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-07-07
KT2016-0207Avtal Taxi Norra UpplandÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-07-07
KT2016-0206Avtal Taxi KurirÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-07-06
KT2016-0205Begäran om yttrande över anordnande av tävling på väg - rullskidtävling - den 11 september 2016, Uppsala kommunÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-07-06
KT2016-0204Avtal Taxi EnköpingÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-07-06
KT2016-0203Avtal HH TrafficÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-07-06
KT2016-0202Avtal Eklundshofs TaxiÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-07-06
KT2016-0201Avtal 5 Star TaxiÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-07-06
KT2016-0200Inköp av perrongvalidatorerÄrendeJonathan BernhardtTrafik och samhälleAvslutat2016-07-05
KT2016-0199Trafikbeställning Stadstrafik december - augusti T17ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-07-05
KT2016-0198Bedrägligt beteende - 5000-K768469-16ÄrendeLovisa BockgårdTrafik och samhälleAvslutat2016-07-04
KT2016-0197Klotter mot kollektivtrafiken, Gustav Adolfs plan, EnköpingÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-07-04
KT2016-0196Busskur Linnés Hammarby vägskälÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-07-01
KT2016-0195UltraÄrendeAnna GeschwindtTrafik och samhälleAvslutat2016-07-01
KT2016-0194Detaljplan för Fanna 32:21 med flera - Villa Fannalund, Enköpings kommun (KTF2015-0216)ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-07-01
KT2016-0193Mail ang. busstillgången 2017ÄrendeStefan BojanderTrafik och samhälleAvslutat2016-06-29
KT2016-0192Yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län (TN 2015-1712)ÄrendeNina WaaraTrafik och samhälleAvslutat2016-06-29
KT2016-0191Förstudie: Anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden i Uppsala länÄrendeAmmar KorshedTrafik och samhälleAvslutat2016-06-29
KT2016-0190Klotter (skadegörelse) (KTF2015-0296)ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-28
KT2016-0189Stationsavtal på Arlanda med SwedaviaÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2016-06-28
KT2016-0188Remiss - Buss på lång siktÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-28
KT2016-0187Remiss angående förslag till Översiktsplan för Uppsala kommun, utställningshandlingÄrendeStina BäckströmTrafik och samhälleAvslutat2016-06-28
KT2016-0186Polisanmälan - bedrägeriÄrendeLovisa BockgårdTrafik och samhälleAvslutat2016-06-28
KT2016-0185Bedrägligt beteende - KTF2016-0011ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-28
KT2016-0184Hyresavtal - UL-CenterÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2016-06-28
KT2016-0183Driftentreprenad och gasföreståndare för gasdepå Fyrislund (KTF2016-0078)ÄrendeDennis SolidTrafik och samhälleAvslutat2016-06-27
KT2016-0182Hyresavtal Ergoff Miljö AB massagefåtölj, UL-Center - Wasa Kredit ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2016-06-27
KT2016-0181Medborgarförslag om kollektivtrafik till Älvkarleby station (KTF2015-0258)ÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-06-23
KT2016-0180Svar på förslag gällande mjuka linjen i Bålsta (KTF2016-0053)ÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-06-23
KT2016-0179Svar på fråga om helgtrafik till och från Gårdskär (KTF2016-0061)ÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-06-23
KT2016-0178Svar på brev angående Vulcanusvägen i Fanna, Enköping (KTF2016-0063)ÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-06-23
KT2016-0177Avtal LandsbygdstrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-06-23
KT2016-0176Öppet hus i Söderfors med anledning av planerade trafikförändringarÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-06-23
KT2016-0175ÖsthammarsprojektetÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2016-06-23
KT2016-0174Utlämnande av handlingar rörande upphandlingarÄrendeIda GrönroosTrafik och samhälleAvslutat2016-06-23
KT2016-0173Konsekvensutredning förbud mot tung genomfartstrafik i Lövstabruk, LänsstyrelsenÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-06-22
KT2016-0172Detaljplan Storskogen, Enköpings kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-22
KT2016-0171Avgränsning hållbarhetsbedömning för ny översiktsplan, Håbo kommunÄrendeRickard EhnTrafik och samhälleAvslutat2016-06-21
KT2016-0170Förslag till utveckling av samråd och samverkan i Region Uppsala när det gäller kollektivtrafik samt hållbar utveckling och planeringÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-21
KT2016-0169Bedrägligt beteendeÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-20
KT2016-0168Synpunkt angående sjuktaxi från Östhammars VCÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-20
KT2016-0167Avtal Transporttjänster - Teknik och Service, Uppsala kommunÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2016-06-20
KT2016-0166Detaljplan Lindbackens skola, Uppsala kommunÄrendeRickard EhnTrafik och samhälleAvslutat2016-06-17
KT2016-0165Detaljplan Centrala Ulleråker, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-17
KT2016-0164Åtgärdsvalsstudie Gimo busstationÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhälleBehandlas2016-06-16
KT2016-0163Polisanmälan, bedrägeriÄrendeLovisa BockgårdTrafik och samhälleAvslutat2016-06-16
KT2016-0162Fastställelse av järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan, delen Spånga - Barkarby i Stockholms kommun, Stockholms länÄrendeMari BrolundTrafik och samhälleAvslutat2016-06-15
KT2016-0161Bussar till RickombergaÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2016-06-15
KT2016-0160Förslag till nya förskrifter för väg 290, Uppsala länÄrendeIlyas AlhassanTrafik och samhälleAvslutat2016-06-15
KT2016-0159Fråga gällande kontrollanters rutinerÄrendeLovisa BockgårdTrafik och samhälleAvslutat2016-06-15
KT2016-0158Busstrafiken Bärby-HageÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-14
KT2016-0157Planprogram Prästgårdshöjden, Östhammars kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-14
KT2016-0156Seveso inspektionÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-14
KT2016-01551ÄrendeEmilia ErikssonTrafik och samhälleMakulerat2016-06-14
KT2016-0154Synpunkt angående Lugnets hållplatsÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-13
KT2016-0153Gemensam rutin för avvikelsehanteringÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-13
KT2016-0152Initiativ till ärende - Bättre kollektivtrafik - för allaÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-10
KT2016-0151Synpunkt Lugnet Nytt linjenät 2017ÄrendeStefan BojanderTrafik och samhälleAvslutat2016-06-10
KT2016-0150Synpunkt på nya busslinjenätet LugnetÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-10
KT2016-0149Anmälan för utförande av kommersiell trafik, Svenska SpårvägssällskapetÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-09
KT2016-0148Detaljplan för del av kvarteret Arne Tiselius, Uppsala kommun (KTF2015-0306)ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-09
KT2016-0147Synpunkt angående nya busslinjenätetÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-09
KT2016-0146Förslag angående bussarÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-09
KT2016-0145Detaljplan K11T Råby 4:123, Getberget, Håbo kommun (KTF2015-0156)ÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-06-09
KT2016-0144Detaljplan för Bälinge-Ekeby 1:3ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-08
KT2016-0143Initiativ till ärende - Ökad trygghet i kollektivtrafikenÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-08
KT2016-0142Avtal StadsbusstrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-06-07
KT2016-0141Avtal RegionbusstrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleBehandlas2016-06-07
KT2016-0140Hyresbidrag tåg 2016ÄrendeMari BrolundTrafik och samhälleAvslutat2016-06-07
KT2016-0139Falsk tillvitelse - 5000-K617259-16ÄrendeLovisa BockgårdTrafik och samhälleAvslutat2016-06-07
KT2016-0138Detaljplan för Siggbo handelsområdeÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-03
KT2016-0137Polisanmälan - stöldÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-03
KT2016-0136Polisanmälan - bedrägligt beteende - 5000-K610684-16ÄrendeLovisa BockgårdTrafik och samhälleAvslutat2016-06-03
KT2016-0135Initiativ till ärende - Nattstopp för ökad trygghetÄrendeSture JonssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-02
KT2016-0134Remissyttrande Parkeringsregler i Uppsala kommunÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-02
KT2016-0133kdfjsdklfhÄrendeIda GrönroosTrafik och samhälleMakulerat2016-06-02
KT2016-0132Uppföljning olycka med backande buss 23 maj 2016ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-01
KT2016-0131Kompensation av arbetstid på grund av utebliven veckovila för medarbetare som omfattas av jour och beredskapÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2016-06-01
KT2016-0130Detaljplan Wallskoga, Tierps kommun (KTF2016-0030)ÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-05-31
KT2016-0129Klagomål på buller från kortautomaterna vid Storveta station, 1:11ÄrendeJohan HammarTrafik och samhälleAvslutat2016-05-31
KT2016-0128PRO Vaksala-Danmark, 50 årÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2016-05-31
KT2016-0127Tilläggsavgift ärende 20594 (KTF2016-0038)ÄrendeLovisa BockgårdTrafik och samhälleAvslutat2016-05-31
KT2016-0126Önskemål flytt av busshållplatsen Källtorp, linje 809ÄrendeGabriella CanasTrafik och samhälleAvslutat2016-05-30
KT2016-0125Detaljplan för del av fastighet Frösunda 3:1, Håbo kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-30
KT2016-0124Godkännande av i MÄLAB beslutade priser för pendlarbiljetterÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2016-05-30
KT2016-0123Avrop av konsultstöd för framtagande av planeringsprinciper för regionbusstrafikenÄrendeNina WaaraTrafik och samhälleAvslutat2016-05-27
KT2016-0122Granskning av Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 2015ÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-27
KT2016-0121Regnbågsflaggor på bussarna under PrideÄrendeStefan BojanderTrafik och samhälleAvslutat2016-05-26
KT2016-0120Detaljplan för del av Flogstavallen, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-26
KT2016-0119Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard i Uppsala län (KTF2016-0049)ÄrendeIlyas AlhassanTrafik och samhälleAvslutat2016-05-26
KT2016-0118Detaljplan Genvägen i västra Nor, Knivsta kommun (KTF2013-0210)ÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-05-26
KT2016-0117Hyra av uppställningsplats för väderskydd, VedyxaÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2016-05-26
KT2016-0116Detaljplan för kvarter Lejonet, Tierps kommun (KTF2016-0017)ÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-05-25
KT2016-0115Granskning av hantering av biljetter som skall brännasÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2016-05-24
KT2016-0114Avtal om underhåll av hållplatser inklusive väderskydd i Uppsala länÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2016-05-24
KT2016-0113Samverkansavtal avseende pendeltågtrafik mellan Stockholm och Uppsala - SL (ktf2013-0012)ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2016-05-24
KT2016-0112Detaljplan för VattentornsparkenÄrendeStina BäckströmTrafik och samhälleAvslutat2016-05-24
KT2016-0111Detaljplan för Haga Ekudden - Enköpings kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-23
KT2016-0110Detaljplan för Årsta Torg, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-20
KT2016-0109Detaljplan för fd Ängby IP och förlängning av Förrådsvägen, del av Ängby 2:1 Knivsta (KTF2015-0262)ÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-05-19
KT2016-0108Ny översiktsplan - Östhammars kommun, ÖP-2016ÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-05-19
KT2016-0107Handlingsprogram enligt Sevesolagstiftning för Bussdepån i FyrislundÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-18
KT2016-0106Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2017 (KTF2015-0243)ÄrendeMari BrolundTrafik och samhälleAvslutat2016-05-18
KT2016-0105Nytt bostadsområde i Enköping, behov av kollektivtrafikÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-05-18
KT2016-0104Frågor stadsbusslinjenät, linje 14ÄrendeStefan BojanderTrafik och samhälleAvslutat2016-05-18
KT2016-0103Trafikförändringar för regionbusstrafiken T17ÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-05-17
KT2016-0102Detaljplan för Norra KapellgärdetÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleMakulerat2016-05-17
KT2016-0101Förlängning av avtal gällande pendeltågstrafik BålstaÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2016-05-16
KT2016-0100Produktion av UL-forum 1/2016ÄrendeChristina NordlundTrafik och samhälleAvslutat2016-05-16
KT2016-0099Revidering och utveckling av budskap och form för broschyr SjukresorÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-16
KT2016-0098Uppdatering/revidering av foldern Företagsbiljett FlexÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-16
KT2016-0097Två revideringar av öppettidsskyltarna på UL-centerÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-16
KT2016-0096Uppdatering/justering av annons 24-timmarsbiljetten i Turistkartan 2016ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-16
KT2016-0095Uppdatering och tryck av "UL på 7 minuter"ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-16
KT2016-0094Kampanj inför 60+mässan 2016ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-16
KT2016-0093Information runt omdragning av busstrafik från FlottsundsbronÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-16
KT2016-0092Annons Ny i stan EnköpingÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-16
KT2016-0091Språkutbildning Kundtjänst/TSI, Samhälle & Trafik och FörsäljningÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-16
KT2016-0090Kampanj tv-reklam sommar 2016ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-16
KT2016-0089Kampanj radioreklam sommar 2016ÄrendeMalena SténsonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-16
KT2016-0088Begränsad framkomlighet på Norra Esplanaden i Sala, 16 majÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2016-05-12
KT2016-0087Busschaufförs agerandeÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-11
KT2016-0086Elbusspremie, remissÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-11
KT2016-0085Detaljplan för Del av Nynäs S:1 med flera, Gamla NynäsÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-11
KT2016-0084Detaljplan för Hjulsta 2:6 och 2:10ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-11
KT2016-0083Detaljplan för Kungsängen 1:8, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-11
KT2016-0082Detaljplan kvarteret Fältläkaren, Uppsala kommun (KTF2015-0245)ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-11
KT2016-0081Bygglov för uppförande av väderskydd - Årsta 11:229ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-05-11
KT2016-0080Begäran om yttrande över promemorian Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafikÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-11
KT2016-0079Bedrägligt beteende 2015-08-10ÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-10
KT2016-0078RME-konvertering av tankanläggning TierpÄrendeDennis SolidTrafik och samhälleAvslutat2016-05-10
KT2016-0077Enkät om järnvägsnära tjänsterÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2016-05-10
KT2016-0076Förstudie avseende långsiktig fordonsförsörjning Upptåget (KTF2015-0313)ÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2016-05-10
KT2016-0075Parkeringstal för UppsalaÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-09
KT2016-0074Genomgång av UL-handbokens layoutÄrendeChristina NordlundTrafik och samhälleAvslutat2016-05-04
KT2016-0073Framtagning av webbformulär för briefer till kommunikationsavdelningenÄrendeChristina NordlundTrafik och samhälleAvslutat2016-05-04
KT2016-0072Detaljplan för Bäcklösa, Uppsala kommun (KTF2015-0275)ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-04
KT2016-0071Detaljplan för Studentvägen, förtätningÄrendeStina BäckströmTrafik och samhälleAvslutat2016-05-04
KT2016-0070Planprogram för kvarteret Hugin i Kungsängen, Uppsala kommun (KTF2016-0070)ÄrendeStina BäckströmTrafik och samhälleAvslutat2016-05-04
KT2016-0069Anmälan skadegörelse - SävjaskolanÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-04
KT2016-0068Detaljplan för Snesholm 1:16 Morgongåva Heby kommun KT2016-0068 ÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-05-04
KT2016-0067Bygglov, väderskydd Berthåga 11:1ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-05-04
KT2016-0066Synpunkter och frågor från Elisabeth Sköld, Äldreombudsman EnköpingÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-03
KT2016-0065Digital marknadsföring av UL-appen 1.3, mars 2016ÄrendeJohan WezeliusTrafik och samhälleAvslutat2016-05-03
KT2016-0064Fråga gällande evenemangstrafik Hagby/HestaÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-05-03
KT2016-0063Skrivelse från Uppsala Lokala SamorganisationÄrendeJohan WadmanTrafik och samhälleAvslutat2016-05-03
KT2016-0062Bygglov väderskydd, Vaksala 1:22ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-05-03
KT2016-0061Utveckling av befintlig depå i Enköping (KTF2015-0250)ÄrendeDennis SolidTrafik och samhälleBehandlas2016-05-02
KT2016-0060Samlingsärende samverkansprotokoll 2016 (KTF2016-0081)ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-02
KT2016-0059Samverkansavtal mellan UL och X-trafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-05-02
KT2016-0058Trappmarsch, Allmänna Sången, 14/5ÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2016-05-02
KT2016-0057Bygglov väderskydd, Årsta S:11ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-04-27
KT2016-0056Avstängning Uppsalarondellen i Sala, 30 april-1 maj 2016ÄrendeThomas HallbergTrafik och samhälleAvslutat2016-04-27
KT2016-0055Synpunkt tillgänglighet landsbygdÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-04-26
KT2016-0054Kallelser och protokoll kollektivtrafiknämnden 2016ÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-25
KT2016-0053Benefikt nyttjanderättsavtal för bussuppställning, KTF2013-0216ÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhälleAvslutat2016-04-25
KT2016-0052Samarbete gällande nettolöneavdragslösning - SP Sveriges tekniska forskningsinstitutÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhälleAvslutat2016-04-25
KT2016-0050Vägplan ny dragning av väg 1103 Tulkavägen, Norrtälje kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-22
KT2016-0049Korttidshyra av tågfordonÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2016-04-22
KT2016-0048Bemötande stadsbuss 21 aprilÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-22
KT2016-0047Funktionsutredning Sala station - KTF2016-0077ÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhälleAvslutat2016-04-22
KT2016-0046Stadsbusslinjenät 2017ÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-04-20
KT2016-0045Detaljplan för DP 1011 Vegavallen, Tierp 2:67 och del av 2:1 - KTF2016-0068ÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-04-20
KT2016-0044Detaljplan för Linnéträdgården, servicebyggnad KTF2016-0069ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-20
KT2016-0043Intervju Examensarbete om elbussarÄrendeStefan BojanderTrafik och samhälleAvslutat2016-04-20
KT2016-0042Trafik till/från ICA vid GnistaÄrendeStefan BojanderTrafik och samhälleAvslutat2016-04-19
KT2016-0041Detaljplan för del av Haga 9:1, Haga slottÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-19
KT2016-0040Intervju Examensarbete om bussarÄrendeStefan BojanderTrafik och samhälleMakulerat2016-04-19
KT2016-0039Detaljplan för Östra Sala Backe, etapp 2 - KTF2015-0242ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-19
KT2016-0038Tillägg till byggnadsplan K8 Torresta 1:4 m.fl - K8T Torresta 1:4 m.fl i Bålsta tätort, Håbo kommun - KTF2015-0097ÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-04-18
KT2016-0037Detaljplan för Skyttevägen, Tierps kommun - KTF2016-0012ÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-04-18
KT2016-0036Regionalt Trafikförsörjningsprogram Gävleborg 2030ÄrendeNina WaaraTrafik och samhälleAvslutat2016-04-18
KT2016-0035Detaljplan för Skälby 6:13 med fleraÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-15
KT2016-0034Polisanmälan, bedrägeri - 5000-k391909-16ÄrendeLovisa BockgårdTrafik och samhälleAvslutat2016-04-15
KT2016-0033Ansökan statlig medfinansiering för år 2017ÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-04-15
KT2016-0032Uppsala Triathlon 18-19 juni, Uppsala kommun - KTF2016-0036ÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2016-04-15
KT2016-0031Ny busshållplats på linje 886ÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-04-15
KT2016-0030Trafikfarlig väg utanför EkuddenskolanÄrendeStefan BojanderTrafik och samhälleAvslutat2016-04-14
KT2016-0029Samråd om ÖMS 2050 - samverkan och planering i Östra MellansverigeÄrendeRickard EhnTrafik och samhälleAvslutat2016-04-14
KT2016-0028Bygglov Svartbäcken 46:7 KTF2015-0289ÄrendeLeif KlasénTrafik och samhälleAvslutat2016-04-13
KT2016-0027Synpunkt SigtunaÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-04-13
KT2016-0026Förfrågan om studiebesökÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-12
KT2016-0025Anmälan av beslut enligt delegation 2016ÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-12
KT2016-0024Ekonomirapporter 2016ÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-12
KT2016-0023Länsbarnombudsmannen 2016ÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-12
KT2016-0022Information vid kollektivtrafiknämndens sammanträden 2016ÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-12
KT2016-0021Önskemål Mjuka linjen - KTF2016-0053ÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-04-12
KT2016-0020Detaljplan för Margaretahemmet Särsta 38:4, Knivsta kommunÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-11
KT2016-0019Samråd om nästa regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050ÄrendeRickard EhnTrafik och samhälleAvslutat2016-04-11
KT2016-0018Nya busslinjerÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-11
KT2016-0017Cykelväg blir genväg för bussÄrendeHelene GustafssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-11
KT2016-0016Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala län - KTF2015-0267ÄrendeNina WaaraTrafik och samhälleAvslutat2016-04-11
KT2016-0015Detaljplan Väppeby 6:1, Håbo kommun - KTF2015-0317ÄrendeEbba BlomstrandTrafik och samhälleAvslutat2016-04-07
KT2016-0014Riktlinjer för tillgänglighet (KTN2016-0016)ÄrendeNina WaaraTrafik och samhälleAvslutat2016-04-07
KT2016-0013Ombudsavtal försäljning, Willys Kungsgatan, UppsalaÄrendeKatarina PollackTrafik och samhälleAvslutat2016-04-07
KT2016-0012Tillståndsbevis - Demonstration med marsch och högtalarutsändning, Feministiskt initiativ UppsalaÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2016-04-07
KT2016-0011Detaljplan Ekolsund 1:54 m.fl, Hammarsudd, Enköpings kommun - KTF2015-0263ÄrendeEmilia ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-06
KT2016-0010Detaljplan för Södra Ar, Gredelby 1:3 m.fl Knivsta kommun - KTF2016-0058ÄrendeEmilia ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-06
KT2016-0009Uppdrag Iver - KTF2015-0035ÄrendeJonathan BernhardtTrafik och samhälleAvslutat2016-04-06
KT2016-0008Projekt Mercurius - KTF2014-0216ÄrendeMaria AndérTrafik och samhälleAvslutat2016-04-06
KT2016-0007Detaljplan Yttrö 1:11 - KTF2015-0311ÄrendeEmilia ErikssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-06
KT2016-0006Återbetalning av debiterad mervärdesskatt ÄrendeTommi KumpulainenTrafik och samhälleAvslutat2016-04-06
KT2016-0005Skandisloppet 2016ÄrendeAnders NordlingTrafik och samhälleAvslutat2016-04-06
KT2016-0004Nationell genomförandeplan om tekniska specifikationer för driftkompabilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet (TDS PRM)ÄrendeNina WaaraTrafik och samhälleAvslutat2016-04-06
KT2016-0003Detaljplan Grillbyskolan, Enköpings kommun (KTF2016-0062)ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-06
KT2016-0002Synpunkter på nytt stadsbusslinjenät 2017ÄrendeDaniel LundTrafik och samhälleAvslutat2016-04-01
KT2016-0001Detaljplan Kvarteret Rosen, Uppsala kommun (KTF2015-0117)ÄrendeMy LarssonTrafik och samhälleAvslutat2016-04-01