Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
TSN2022-00061Ombordstigning alla dörrar ÄrendeSandra BenngårdTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-06-22
TSN2022-00060Samverkan i upphandling av systemstödÄrendeKarin SvingbyTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-06-20
TSN2022-00059TrafikutvecklingsprocessÄrendeAnna-Ida ErikssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-06-13
TSN2022-00058Initiering av upphandling anropstyrd trafik - sjukresorÄrendeEllen ÅbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-05-30
TSN2022-00057Initiativärende från (S) om att utveckla den demokratiska dialogen med verksamhetens utförareÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-05-30
TSN2022-00056Garantiförbindelse avseende tågfordonÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2022-05-15
TSN2022-00055Skrivelse från Tierps och Östhammars kommunerÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-05-10
TSN2022-00054Information om digital utvecklingÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-05-09
TSN2022-00053Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Region Uppsala avseende utveckling av cykelbarheten och kollektivtrafiken mellan Uppsala-Björklinge ÄrendeDavid RylanderTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-05-08
TSN2022-00052Överenskommelse avseende resultatet från åtgärdsvalsstudien väg 272, Östervålastråket, Uppsala-Kerstinbo ÄrendeDavid RylanderTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-05-08
TSN2022-00051TomtÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2022-05-06
TSN2022-00050Inriktning för tågtrafiken T24ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-05-06
TSN2022-00049Revidering av trafikavtalet med Gamla Uppsala Buss (GUB)ÄrendeJohanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-05-04
TSN2022-00048Inkommen skrivelse avseende väderskydd/busskurer i Uppsala stadÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-05-03
TSN2022-00047Upphandlingsdokument Systemstöd ServiceresorÄrendeEllen ÅbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-05-02
TSN2022-00046Redovisning av trafikleverans i TD-rapportenÄrendeJohanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2022-04-29
TSN2022-00045Initiativärende från (V) om att göra det möjligt att resa både hållbart och billigtÄrendeSandra BenngårdTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-04-22
TSN2022-00044Initiativärende från (S) om kollektivtrafik i LindbackenÄrendeJohanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-04-22
TSN2022-00043Information om regionpendelutredningÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-04-21
TSN2022-00042Nytt Movingopris Uppsala–VästeråsÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-04-20
TSN2022-00041Avtal med Gamla Uppsala Buss anropstyrd trafikÄrendeEllen ÅbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-04-05
TSN2022-00040Beslut om allmän trafikplikt avseende Region GävleborgÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-04-01
TSN2022-00039Inkommen skrivelse avseende Miljöpartiets förslag om den beslutade gång- och cykelvägen utmed väg 255ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-03-22
TSN2022-00038Information om beställd tågtrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-03-21
TSN2022-00037Information om upphandlingar på gångÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-03-21
TSN2022-00036Initiativärende (V) - Förbättra resandet mellan Enköping och dess omvärldÄrendeJohanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-03-17
TSN2022-00035Initiativärende (V) - Låt ukrainska pass gälla som biljett på UL!ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-03-17
TSN2022-00034Genomförandeplan 2022 för Regionalt trafikförsörjningsprogram i Uppsala län 2020-2030ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2022-03-14
TSN2022-00033Uppdrag 4: Under 2022 ska Region Uppsala fortsätta att arbeta med trygghetsåtgärder i kollektivtrafikenÄrendeMikael ErikssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-03-07
TSN2022-00032Initiering av upphandling systemstöd ServiceresorÄrendeEllen ÅbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-03-01
TSN2022-00031Trafikförändringar i region- och stadsbusstrafiken T23ÄrendeJohanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-03-01
TSN2022-00030Tilläggsavtal UppsalataxiAvtalsärende Behzad ForoozeshTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-02-23
TSN2022-00029Uppsala spårvägÄrendeKarin SvingbyTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-02-21
TSN2022-00028Initiativärende om att gör det möjligt att resa hållbart Enköping–ArlandaÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-02-18
TSN2022-00027Årsuppföljning 2021 av länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029ÄrendeDennis SolidTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-02-17
TSN2022-00026Inkommen fråga till trafikdirektören från förtroendevald i trafik- och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-02-17
TSN2022-00025Personaluppföljning till trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2022ÄrendeMikael LandstenTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-02-10
TSN2022-00024Återrapportering avseende öppna bakdörrar i Uppsala stads stadstrafikÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-02-10
TSN2022-00023Prioriterade utrustningsinvesteringar för perioden 2023–2027ÄrendeSara KäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-02-03
TSN2022-00022Prioriterade fastighetsinvesteringsbehov för perioden 2023–2032ÄrendeTommi KumpulainenTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-02-03
TSN2022-00021Inkommen skrivelse från busschaufförer på Gamla Uppsala Buss AB avseende förlängning av stadbusslinje 7 från Uppsala Business Park västra till norraÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-31
TSN2022-00020Remissyttrande avseende Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2022–2035ÄrendeLei GuoTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-24
TSN2022-00019Remissyttrande Regionalt trafikförsörjningsprogram Region GävleborgÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-12
TSN2022-00018Information gällande genomförandeplan för TrafikförsörjningsprogrammetÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-12
TSN2022-00017Plan för systematisk uppföljning av trafikavtal ÄrendeFredrik AckestålTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-11
TSN2022-00016Återrapportering av uppföljning av privata utförare 2021ÄrendeFredrik AckestålTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-11
TSN2022-00015Överenskommelse mellan Älvkarleby kommun och Region Uppsala avseende utveckling för hållbart resande i Älvkarleby kommunÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-11
TSN2022-00014Överenskommelse mellan Tierps kommun och Region Uppsala avseende utveckling av cykelbarhet och hållbara kombinationsresor Tierp -Tierps Kyrkby ÄrendeDavid RylanderTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-10
TSN2022-00013Sammanställning av remissvar på Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022–2033ÄrendeSofia KrafftTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-10
TSN2022-00012Sammanträdesdatum 2023 för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden och arbetsutskottetÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-03
TSN2022-00011Verksamhetsuppdrag och budget 2023 för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-03
TSN2022-00010Ekonomirapporter 2022 för Trafik och samhälleÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-03
TSN2022-00009Uppföljning av trafik- och samhällsutvecklingsnämndens givna uppdragÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-03
TSN2022-00008Kurser och konferenserÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-03
TSN2022-00007Beredning av ärenden till trafik- och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-03
TSN2022-00006Skrivelser för kännedomÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-03
TSN2022-00005Anmälan av delegationsbeslut ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-03
TSN2022-00004Trafikdirektörens rapportÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-03
TSN2022-00003Fastställelse av föredragningslistaÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-03
TSN2022-00002Val av justerareÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-03
TSN2022-00001Kallelser och protokoll trafik- och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2022-01-03
TSN2021-00088Cykelbokslut för Uppsala län 2020ÄrendeAnnika KieriTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-12-09
TSN2021-00087Uppföljning av privata utförare 2021ÄrendeJohanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-11-23
TSN2021-00086Uppdrag till Transitio AB att avveckla Region Uppsalas hyresavtal avseende ER1:or och Reginor samt teckna nya hyresavtal med MälardalstrafikÄrendeJohanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2021-11-22
TSN2021-00085Initiativärende från S om att hitta rätt i kollektivtrafikenÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-11-22
TSN2021-00084Inkommen skrivelse från Heby kommun avseende utredning om möjligheterna för tågstopp i VittingeÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-11-18
TSN2021-00083Remissyttrande avseende förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för Gävleborgs län 2022–2033ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-11-12
TSN2021-00082Remissyttrande avseende förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarnas län 2022–2033 ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-11-12
TSN2021-00081Remissyttrande avseende förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för Stockholms län 2022–2033ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-11-12
TSN2021-00080Remissyttrande avseende förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för Västmanlands län 2022–2033ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-11-12
TSN2021-00079Tidstaxa - förenklad taxemodell för enkel- och periodbiljetterÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-11-12
TSN2021-00078Överenskommelse mellan Heby kommun och Region Uppsala avseende cykelbarhet, kombinationsresor och bytespunkter mellan och i Morgongåva och VittingeÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-11-12
TSN2021-00077Genomförandeplan för infrastruktursatsningar i Uppsala län 2022 med utblick till 2028ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-11-12
TSN2021-00076Remissyttrande avseende förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2022–2033 ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-11-04
TSN2021-00075Uppdrag åt Transitio att upphandla, anskaffa, lagerföra och tillhandahålla lager avseende strategiska reservdelar till Reginorna Avtalsärende Johanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-10-26
TSN2021-00074Utredning Mjuka linjenÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-10-18
TSN2021-00073Blippa och res – Tänkt väg framåtÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-10-18
TSN2021-00072Information om Medarbetarundersökning 2021ÄrendeJohanna AnderssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-10-17
TSN2021-00071Strategisk plan för kollektivtrafik i Uppsala stad ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-10-14
TSN2021-00070Initiativärende om håll samtliga dörrar öppnaÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-10-11
TSN2021-00069Synpunkter angående GC-vägen utmed väg 255 Uppsala/Flottsund - Knivsta/Vassunda-rikscykelväg söderutÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-10-07
TSN2021-00068Förstudie ny depå EnköpingÄrendeJohanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-10-04
TSN2021-00067CykelledÄrendeAnnika KieriTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-10-02
TSN2021-00066Skrivelse om äldre på landsbygden och UL 70-kortÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-09-27
TSN2021-00065Övergång av beställningscentral för sjukresorÄrendeEllen ÅbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-09-24
TSN2021-00064Tågtrafik i dag och i framtidenÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-09-22
TSN2021-00063TomtÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2021-09-17
TSN2021-00062Inkommen skrivelse från Uppsala kommun avseende skolbarn på UL-bussarÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-09-17
TS2021-00283TomtÄrendeDominique NilssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2021-09-17
TSN2021-00061Justerade biljettpriser 2022 för UL-trafikÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-09-15
TSN2021-00060Samordning särskild kollektivtrafik - inriktning framtida omfattningÄrendeEllen ÅbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-09-07
TSN2021-00059Gång- och cykelväg utmed väg 255 efterlysesÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-09-06
TSN2021-00058Biljetter och priser i MälartågstrafikenÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-08-19
TSN2021-00057Avsiktsförklaring gällande utveckling av Upplands Väsby station och RegionpendelÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-08-19
TSN2021-00056Inriktning för tågtrafiken 2023ÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-08-19
TSN2021-00055Betalning ombord och på perrongÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-07-07
TSN2021-00054Årliga preliminära ramar för länsplaner för regional transportinfrastruktur 2022-2033ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-07-05
TSN2021-00053Granskning av skyddet för patienter, medarbetare och andra med skyddade personuppgifterÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-07-01
TSN2021-00052Potentialstudie för cykling i Uppsala län 2021 - inkomna frågor och synpunkter ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-06-18
TSN2021-00051Inkommen skrivelse avseende gällande sjukresereglerÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-06-09
TSN2021-00050Granskning av Region Uppsalas arbete mot korruptionÄrendeChristina DahlmannTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-05-24
TSN2021-00049Skrivelse om billigare månadskort för pensionärerÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-05-21
TSN2021-00048Skrivelse om månadskort till personer 70+ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-05-17
TSN2021-00047Trafikbeställning av regionbusstrafik T22ÄrendeJohanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-05-14
TSN2021-00046Initiering av upphandling avseende it-konsultavtalÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-05-12
TSN2021-00045Samordning av särskild kollektivtrafikÄrendeEllen ÅbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-05-11
TSN2021-00044Genomförandeplan för infrastruktursatsningar i Uppsala län 2022-ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-04-19
TSN2021-00043Trafikplan 2021-2022 med utblick mot 2025ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-04-19
TSN2021-00042Väg 600: Gång- och cykelväg och kollektivtrafikåtgärder mellan Uppsala och BjörklingeÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-04-19
TSN2021-00041Drivmedelshantering depåernaÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-04-16
TSN2021-00040Skrivelse gällande förslaget om att avveckla hållplatser längs med väg 55ÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-04-06
TSN2021-00039Fördjupningsgranskning Ekonomisk uppföljning vid styrelser och nämnderÄrendePernilla ÖhngrenTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-03-31
TSN2021-00038Information om remissyttrande avseende förslag till Västmanlands regionala trafikförsörjningsprogramÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-03-30
TSN2021-00037Information om remissyttrande avseende förslag till Regional cykelplan för Stockholm län, Region Stockholm läggs till handlingarnaÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-03-30
TSN2021-00036Godkännande av i Mälardalstrafik MÄLAB beslutat tilläggsavtal 2 till samverkansavtal samt MälardalstaxaÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-03-23
TSN2021-00035Post Corona för kollektivtrafikenÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-03-17
TSN2021-00034Uppsägning av trafikavtal ”Regional tågtrafik Mälardalen 2017”ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-03-15
TSN2021-00033Avsiktsförklaring avseende en gemensam hållbar samhällsplanering i Knivsta kommunÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-03-14
TSN2021-00032Årsuppföljning 2020 för länsplan för regional infrastruktur i Uppsala 2018-2029ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-03-04
TSN2021-00031Ny avsiktsförklaring väg 288 Gimo-Börstil ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-02-22
TSN2021-00030Initiativärende Möjlighet till vaccination på betald arbetstidÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-02-19
TSN2021-00029Upphandling av reklamfinansierade gatumöbler i UppsalaÄrendeMireil DahlbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-02-18
TSN2021-00028Uppföljning av privata utförare 2020ÄrendeFredrik AckestålTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-02-16
TSN2021-00027Utbyggnad av biljettsystemetÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-02-11
TSN2021-00026Tomt Avtalsärende Ann-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2021-02-11
TSN2021-00025Trafik och samhällsutvecklingsnämndens delegationsordningÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-02-08
TSN2021-00024Traveltime technologies - licensAvtalsärende My LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-02-03
TSN2021-00023Skrivelse angående stadsbusstrafiken i Enköping ÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-02-01
TSN2021-00022Initiativärende Riskera inte att sprida smitta vid biljettkontrollÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-01-29
TSN2021-00021Utrustningsinvesteringar för perioden 2022–2026ÄrendeSara KäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-01-29
TSN2021-00020Fastighetsinvesteringsbehov för perioden 2022–2031ÄrendeSara KäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-01-29
TSN2021-00019Förlängning av avtal med Transdev avseende Upptåget ÄrendeJohanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-01-21
TSN2021-00018Personalstatistik från 2020 till trafik- och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-01-15
TSN2021-00017Inkommen skrivelse till TrafiknämndenÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-01-15
TSN2021-00016Information om drivmedelÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-01-11
TSN2021-00015Översyn av busstrafiken i BålstaÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-01-11
TSN2021-00014Förändring av sjukresereglerÄrendeEllen ÅbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-01-08
TSN2021-00013Val av ledamot till trafik- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-01-04
TSN2021-00012Sammanträdesdatum 2022 för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden och arbetsutskottetÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-01-04
TSN2021-00011Verksamhetsuppdrag och budget 2022 för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden ÄrendeTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2021-01-04
TSN2021-00010Ekonomirapporter 2021 för Trafik och samhälleÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat från handläggare2021-01-04
TSN2021-00009Uppföljning av trafik- och samhällsutvecklingsnämndens givna uppdrag 2021ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-01-04
TSN2021-00008Kurser och konferenser 2021ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-01-04
TSN2021-00007Beredning av ärenden till trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2021ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-01-04
TSN2021-00006Skrivelser för kännedom 2021ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-01-04
TSN2021-00005Anmälan av delegationsbeslut till trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2021ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-01-04
TSN2021-00004Trafikdirektörens rapport 2021ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-01-04
TSN2021-00003Fastställelse av föredragningslista trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2021ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-01-04
TSN2021-00002Val av justerare trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2021ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-01-04
TSN2021-00001Kallelser och protokoll trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2021ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2021-01-04
TSN2020-00083Pilotprojekt - anropsstyrd trafik i skärgården i Östhammars kommunÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-12-23
TSN2020-00082Kommunsamråd 2021ÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-11-24
TSN2020-00081Skrivelse om Nordengatan EkebyÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-11-17
TSN2020-00080Länsplan 2022-2033/2037: Nya namnsatta objekt och samlad effektbedömning ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-11-16
TSN2020-00079Överenskommelse Cykelbarhet Älvkarleby -SkutskärÄrendeCatrin AlvinderTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-11-13
TSN2020-00078Överföring av personuppgifter till tredje land, särskilt USAÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-11-10
TSN2020-00077Revidering av förstudie för ny bussdepå EnköpingÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-11-05
TSN2020-00076Utredning kollektivtrafik Akademiska sjukhuset ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-11-03
TSN2020-00075Inriktning drivmedel för kollektivtrafiken i Uppsala länÄrendeDennis SolidTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-11-03
TSN2020-00074Plan för elektrifieringÄrendeDennis SolidTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-11-03
TSN2020-00073Remissyttrande avseende inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037.ÄrendeKatharina StaflundTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-11-03
TSN2020-00072Stadsbuss Enköping 2022ÄrendeAnnette ÖqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-10-20
TSN2020-00071Överenskommelse Gimo tätortÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-10-15
TSN2020-00070Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2033ÄrendeSofia KrafftTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-10-15
TSN2020-00069Revidering av nuvarande Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018–2029ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-10-13
TSN2020-00068Inkommen fråga till trafikdirektören från förtroendevald i trafik- och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-10-09
TSN2020-00067Biljettpriser 2021ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-10-08
TSN2020-00066Movingoavtal 2022ÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-10-07
TSN2020-00065Skrivelse med synpunkter på UL:s trafikutbud för StorvretaÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-10-05
TSN2020-00064Skrivelse avseende UL och kort med reskassaÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-10-02
TSN2020-00063Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2017-2018ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-10-01
TSN2020-00062Protokoll kollektivtrafiknämnden 2016–2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-10-01
TSN2020-00061Information om upprättande av ny länsplan för infrastrukturÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-09-24
TSN2020-00060Framkomlighet i staden ÄrendeTimo PalokangasTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-09-22
TSN2020-00059MobilitetsåtgärderAvtalsärende Cecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-09-22
TSN2020-00058Digitala kundmötetÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-09-22
TSN2020-00057Fråga gällande buss 310 KräggabussenÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-09-18
TSN2020-00056Skrivelse avseende ULs biljettpolicyÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-09-16
TSN2020-00055Uppdragsdirektiv förstudie avseende logistik- och servicedepå i Fullerö, Uppsala kommunÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-09-07
TSN2020-00054Inkommen skrivelse avseende alternativ för biljettköp för att resa med UL för äldre och personer med funktionsnedsättningar ÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-09-03
TSN2020-00053Remissyttrande avseende utredning om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige ÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-08-28
TSN2020-00052Revidering länsplanen 2018–2029ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-08-21
TSN2020-00051Synpunkt angående sjukresorÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-08-11
TSN2020-00050Trafikbeställning av stadsbuss- och tågtrafik T21ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-08-11
TSN2020-00049Inhyrning av depå i TierpÄrendeJohanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-07-06
TSN2020-00048Genomförandeplan för infrastruktursatsningar i Uppsala län 2021 med utblick 2027ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-06-04
TSN2020-00047Brådskande beslut taget av trafik- och samhällsutvecklingsnämndens ordförandeÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-06-01
TSN2020-00046Enklare zon- och taxemodellerÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-06-01
TSN2020-00045Skrivelse avseende busslinjeförbättring genom placering av hållplatser längs NorbyvägenÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-05-26
TSN2020-00044Sammanträdesdatum 2021 för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden och dess arbetsutskottÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-05-20
TSN2020-00043Trafikbeställning av regionbusstrafik T21ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-05-13
TSN2020-00042Skrivelse om kontroller i kollektivtrafikenÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-05-12
TSN2020-00041TomtÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2020-05-12
TSN2020-0040Möjlighet för elektrifiering av Enköping och Bålsta stadstrafikÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2020-04-27
TSN2020-003940/60 finansiering av gång- och cykelvägarÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-04-23
TSN2020-0038Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-04-22
TSN2020-0037Upphandlingsdokument för upphandling av regionbusstrafikenÄrendeJohanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-04-22
TSN2020-0036En bättre sitÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-04-20
TSN2020-0035Stråkutredning väg 272 avseende förutsättningar för hållbart resandeÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-04-17
TSN2020-0034Inkommen skrivelse avseende återbetalning av UL-kort efter utbrott av Covid-19ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-04-15
TSN2020-0033Åtgärder med anledning av Covid-19ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-04-02
TSN2020-0032Synpunkter angående bussar till Hammarskog och andra friluftsområdenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-03-31
TSN2020-0031Tilläggsavgift 44210 Boomerang 377016ÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-03-27
TSN2020-0030Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare 2019ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-03-25
TSN2020-0029Fråga gällande mjuka linjen 30,31,32ÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-03-25
TSN2020-0028Initiativ om att skydda busschaufförerna från corona genom att släppa på resenärer bakÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-03-17
TSN2020-0027Samråd - Trafikförsörjningsprogram ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-03-05
TSN2020-0026Prioritering av utrusningsinvesteringsbehov 2021–2025 för trafik- och samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsområdeÄrendeSara KäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-02-28
TSN2020-0025Beslut om allmän trafikplikt avseende tågtrafikenÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-02-18
TSN2020-0024Beslut om allmän trafikplikt avseende regionbusstrafikenÄrendeJohanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-02-18
TSN2020-0023Trängsel på Upptåget under Coronatider ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-02-17
TSN2020-0022Synpunkter om subventionerade bussbiljetterÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-02-17
TSN2020-0021Särskild kollektivtrafikÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-02-05
TSN2020-0020Revisionsgranskning avseende internkontroll inom trafik- och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-02-05
TSN2020-0019Initiering av upphandling av regionbusstrafikÄrendeJohanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-01-22
TSN2020-0018Medarbetarundersökning 2019 för Trafik och samhälleÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-20
TSN2020-0017Biljettpris för SL-pendelnÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-14
TSN2020-0016Tilläggsavgift vid biljettkontrollÄrendeMelanie StavenowTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2020-01-10
TSN2020-0015Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov 2021–2030 inom trafik och samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsområdeÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-10
TSN2020-0014Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 för Trafik och samhälle ÄrendeSofia ReinholdssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-09
TSN2020-0013Verksamhetsuppdrag och budget 2021 för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-02
TSN2020-0012Beredning av internkontrollplan 2021 för trafik- och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-02
TSN2020-0011Årsredovisning 2019 för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-02
TSN2020-0010Ekonomirapporter 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-02
TSN2020-0009Uppföljning av trafik- och samhällsutvecklingsnämndens givna uppdrag 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-02
TSN2020-0008Kurser och konferenser 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-02
TSN2020-0007Beredning av ärenden till trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-02
TSN2020-0006Skrivelser för kännedom 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-02
TSN2020-0005Anmälan om beslut enligt delegation för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-02
TSN2020-0004Trafikdirektörens rapport 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-02
TSN2020-0003Fastställelse av föredragningslista trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-02
TSN2020-0002Val av justerare trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-02
TSN2020-0001Kallelser och protokoll trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2020ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2020-01-02
TSN2019-0096Busspriser i tätortÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-12-12
TSN2019-0095Gång- och cykelväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255, Uppsala/Flottsund - Knivsta/VassundaÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-12-10
TSN2019-0094Kommunsamråd 2020ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-12-03
TSN2019-0093Cykelväg till BjörklingeÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-11-29
TSN2019-0092Inkommen fråga gällande sänka biljettpriser till pensionärerÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-11-25
TSN2019-0091Synpunkt avseende linje 804ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-11-20
TSN2019-0090Anropsstyrd trafik för att öka tillgänglighet för äldre på landsbygdenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-11-04
TSN2019-0089Biljettpriser 2020ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-10-17
TSN2019-0088Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2020-2030 för Uppsala länÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-10-15
TSN2019-0087Avrapportering av regionbuss 2022ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-10-14
TSN2019-0086Säker passage för trafikanter vid Skolsta väg 55ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-10-07
TSN2019-0085Genomförandeplan för länsplan 2020-2026ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-10-03
TSN2019-0084Tätare busstrafik till SkölstaÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-09-27
TSN2019-0083Upphandling av skol- och lokalbusstrafikÄrendeJohanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-09-24
TSN2019-0082Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-09-17
TSN2019-0081Revisionsgranskning - Regionala utvecklingsstrateginÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-09-17
TSN2019-0080Tilläggsavtal till Avtal regional pendeltågstrafik 2011-2021 rörande ER1-fordonAvtalsärende Tomas AhlbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-09-16
TSN2019-0079Inkommen fråga gällande elscooter på UpptågetÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-09-04
TSN2019-0078Protokollsutdrag från regionfullmäktige Region VästernorrlandÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-09-04
TSN2019-0077Verksamhetsuppdrag och budget 2020 för trafik- och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeAnnika RosenbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-08-21
TSN2019-0076Nytt linjenät i Enköpings stadÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-08-20
TSN2019-0075Hållplats Vallbyvägen EnköpingÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-08-20
TSN2019-0074Sammanträdesdatum 2020 för trafik och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-08-13
TSN2019-0073Pendling Grillby-VästeråsÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-08-12
TSN2019-0072Avstängning av Uppsala paradgata till Uppsala PrideÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-08-08
TSN2019-0071Busslinje i KungsängenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-08-05
TSN2019-0070Synpunkter gällande linje 30ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-07-11
TSN2019-0069Sjukresor vid vårdbesökÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-06-18
TSN2019-0068Namnbyte på hållplats vid UlleråkerÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-06-12
TSN2019-0067Kommunsamråd 2019ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-06-03
TSN2019-0066Svenska cykelstäderÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-05-27
TSN2019-0065Internkontrollplan 2020 för trafik- och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeAnnika RosenbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-05-25
TSN2019-0064Trafikplan 2021–2022 med utblick mot 2025ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-05-24
TSN2019-0063Avropsavtal avseende hyra av spårfordon ReginaÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-05-16
TSN2019-0062Uppdrag angående ersättningsrelä ReginaÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-05-16
TSN2019-0061Skrivelse från Sveriges bussföretag - Region Uppsalas utredning om förutsättningar kring framtida trafiklösningar inom regionenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-05-15
TSN2019-0060Skrivelse från Sveriges bussföretag – Sveriges bussföretag - Utvecklingsarbete som pågår inom Region Uppsala kring byggande av fyrspårÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-05-14
TSN2019-0059Handlingsplan för ekonomi i balans för trafik och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-05-14
TSN2019-0058Byggnation av ny gångförbindelse till busshållplats Stora Nyåker, åkerby, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-04-26
TSN2019-0057Initiativärende - Gratis kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet 2019ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-04-23
TSN2019-0056Upptåget mellan Gävle och UppsalaÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-04-22
TSN2019-0055Avsiktsförklaring tågdepåerÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-04-16
TSN2019-0054Revisionens granskning av kollektivtrafiknämndens finansiella rapporteringÄrendeÅsa ViklundTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-04-15
TSN2019-0053Bålsta stationÄrendeGabriella CanasTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-04-01
TSN2019-0052Motion - Pensionärsrabatter på enkelresorÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-04-01
TSN2019-0051Uppdrag angående koppelskyddÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-03-29
TSN2019-0050Rätt upphandlat kan Mälartåg bli en succéÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-03-26
TSN2019-0049Frågor från funktionsnedsattaÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-03-25
TSN2019-0048Synpunkter angående trångt på upptågenÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-03-15
TSN2019-0047Skrivelse gällande taxor ULÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-03-12
TSN2019-0046Synpunkter angående bussbiljetterÄrendeCharles PyladTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-03-07
TSN2019-0045Upptåget 2022ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-03-04
TSN2019-0044Bemötande av resenärer i SalaÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-26
TSN2019-0043Genomförande av "Midlife-åtgärder" i samband med genomförande av Upprusning 4 på Regina fordon. Underlag för avrop av upprusning hos AB Transitio.ÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2019-02-21
TSN2019-0042Trafik och samhällsutvecklingsnämndens delegationsordningÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-11
TSN2019-0041Synpunkter kring klimatet samt kollektivtrafikenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-07
TSN2019-0040Synpunkter gällande tillgänglighet i UL-trafiken - yttre utropÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-07
TSN2019-0039Synpunkter kring busspriser LindbackenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-07
TSN2019-0038Synpunkter kring gång och cykelväg Jälla-HovÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-07
TSN2019-0037Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare inom trafik och samhällsutvecklingsnämndens ansvarsområde 2018ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-07
TSN2019-0036Information om framtagande av nytt trafikförsörjningsprogram ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-06
TSN2019-0035Förlängning av linje 11ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-06
TSN2019-0034Genomförandebeslut avseende regionaltåg Mälardalstrafik etapp 2ÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-06
TSN2019-0033Beslut om kollektivtrafik till Fullerö ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-06
TSN2019-0032Hållplatshandboken - riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala länÄrendeGabriella CanasTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-05
TSN2019-0031Utredning om förutsättningar för linjetrafik vid Akademiska sjukhusetÄrendeSofia KrafftTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-05
TSN2019-0030Upphandling av ramavtal för konsulttjänsterÄrendeSofia KrafftTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2019-01-31
TSN2019-0029Initiativärende - Ändra styrningen av kollektivtrafiknämnden och förvaltningenÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-23
TSN2019-0028Synpunkter på Knivsta kommun tågpendlingÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-21
TSN2019-0027Trafikförändringar under pågående T19ÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2019-01-21
TSN2019-0026En gammal bussbytares bedrövliga berättelseÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-18
TSN2019-0025Utökad samfinansiering av farledsfördjupningen i HargshamnÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-18
TSN2019-0024Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov 2020–2029 inom trafik och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeDennis SolidTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-16
TSN2019-0023Cykelled längs väg 1060ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-14
TSN2019-0022Årsredovisning 2018 för regionala utvecklingsnämndenÄrendeTomas StavbomTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-11
TSN2019-0021Årsredovisning 2018ÄrendeMaria ReinklouTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-09
TSN2019-0020Internkontrollplan för trafik och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeMaria ReinklouTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-09
TSN2019-0019Remissvar från remissinstanser avseende förslag till principer för pendlarparkering i Uppsala län ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-08
TSN2019-0018Sammanträdesdatum för trafik och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-07
TSN2019-0017Förfrågningsunderlag för anropstyrdtrafik-T2ÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-07
TSN2019-0016Strategi för tågtrafikutveckling mot år 2040ÄrendeSofia KrafftTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2019-01-07
TSN2019-0015Budget Trafik och samhälle 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-07
TSN2019-0014Samrådsmöte angående väg 77 - 19-01-16ÄrendeJosefin ÅrevallTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-04
TSN2019-0013Trafik och samhällsutvecklingsnämndens delegationsordningÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-01
TSN2019-0012Närvaro- och yttranderätt vid trafik och samhällsutvecklingsnämndens sammanträdenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-01
TSN2019-0011Val av ledamöter till trafik och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskottÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-01
TSN2019-0010Månadsrapporter 2019 för trafik och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeAnnika RosenbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-01
TSN2019-0009Uppföljning av trafik och samhällsutvecklingsnämndens givna uppdrag 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-01
TSN2019-0008Kurser och konferenser 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-01
TSN2019-0007Beredning av ärende till trafik och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-01
TSN2019-0006Skrivelser för kännedom 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-01
TSN2019-0005Anmälan om beslut enligt delegation för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-01
TSN2019-0004Trafikdirektörens rapport 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-01
TSN2019-0003Fastställelse av föredragningslista trafik och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-01
TSN2019-0002Val av justerare 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-01
TSN2019-0001Kallelser och protokoll trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-01
TSN2018-0008Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Uppsala län för linje 639, 648, 677Avtalsärende Emma HammarbäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2018-12-21
TSN2018-0007Förbättringsförslag från elever i årskurs 5 i UppsalaÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2018-12-20
TSN2018-0006Synpunkter på cykelbana vid väg 597ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2018-12-19
TSN2018-0005Kommunsamråd 2019ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2018-12-18
TSN2018-0004Direkt tilldelning del av sjukresor till Gamla Uppsala BussÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2018-12-17
TSN2018-0003Trafikbeställning T20ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2018-12-12
TSN2018-0002Trafikförsörjningsprogram 3.0ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2018-12-11
TSN2018-0001Kallelser och protokoll trafik och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2018-12-06