Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
VS2022-00056Till politiker med ansvar för primärvårdÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-06-28
VS2022-00055Regelverk för Region Uppsalas tandvårdsstödÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2022-06-21
VS2022-00054Anslutningsavtal allmäntandvård för barn och unga Reza TahmasebiÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2022-06-13
VS2022-00053LOV medicinsk fotvård, avslut avtal 2022ÄrendePia LeierdahlVårdstyrelsenBehandlas2022-06-07
VS2022-00052TomtÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2022-06-03
VS2022-00051Revidering 2022 - Vaccinatörer avseende fri vaccinering mot influensa och pneumokocker för personer inom vissa riskgrupperÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2022-05-25
VS2022-00050Närmottagningar för en nära vård på landsbygden. Projekt inom Effektiv och nära vård 2030ÄrendeEva-Lena NilssonVårdstyrelsenBehandlas2022-05-04
VS2022-00049Genomförandeplan för införande av tak för antal listade patienter per läkare på vårdcentraler i Region Uppsala ÄrendeMaria LindblomVårdstyrelsenBehandlas2022-05-04
VS2022-00048Kösituationen inom habiliteringen vid Nära vård och hälsaÄrendeMaria LindblomVårdstyrelsenBehandlas2022-05-04
VS2022-00047LOV grundläggande hörselrehabilitering, förändringar FFU 2023ÄrendePia LeierdahlVårdstyrelsenBehandlas2022-04-27
VS2022-00046Uppföljning av verksamhet Friskvårdslots 2021ÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenBehandlas2022-04-26
VS2022-00045Fotterassen, riktad uppföljning 2022ÄrendePia LeierdahlVårdstyrelsenBehandlas2022-04-07
VS2022-00044Uppföljning LOV medicinsk fotvård för diabetespatienter 2021ÄrendePia LeierdahlVårdstyrelsenBehandlas2022-04-07
VS2022-00043Uppföljning LOV grundläggande hörselrehabilitering 2022ÄrendePia LeierdahlVårdstyrelsenBehandlas2022-04-07
VS2022-00042Samverkansavtal LOF Madeleine HolmAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2022-03-25
VS2022-00041Anslutningsavtal allmäntandvård Arash VataniÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2022-03-18
VS2022-00040Reviderat avtal asyltandvård för vuxnaÄrendeVårdstyrelsenBehandlas2022-03-17
VS2022-00039Frågor och krav angående vård och vaccination Covid-19ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-03-14
VS2022-00038Anslutningsavtal allmäntandvård Armin ShahbazÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2022-03-10
VS2022-00037skrivelse från Famna och Fremia om pandemin, civilsamhället och idéburna verksamheterÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenAvslutat2022-03-04
VS2022-00036Region Uppsalas patientsäkerhetsberättelse för år 2021ÄrendeInge BruceVårdstyrelsenBehandlas2022-03-03
VS2022-00035Upphandling av Uppsala Närakut med ortopedakut 2023ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2022-03-03
VS2022-00034Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Daniel SouratiÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2022-02-25
VS2022-00033Förstudie avseende vårdcentral FlogstaÄrendeMaria LindblomVårdstyrelsenBehandlas2022-02-17
VS2022-00032Förstudie vårdcentral StorvretaÄrendeMaria LindblomVårdstyrelsenBehandlas2022-02-17
VS2022-00031LOV Barnmorskemottagning Familjeläkarna SkoklosterAvtalsärende Åsa TormodVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2022-02-14
VS2022-00030Tilldelningsbeslut för godkännande LOV vårdcentral - Familjeläkarna SkoklosterAvtalsärende Johanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2022-02-14
VS2022-00029Återrapportering utifrån fullmäktiges program för uppföljning av privata vårdgivare 2021ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2022-02-14
VS2022-00028Information om prioriterade utrustningsinvesteringar för perioden 2023-2027ÄrendeMikael FagrellVårdstyrelsenBehandlas2022-02-11
VS2022-00027Information om prioriterade fastighetsbehov för perioden 2023-2032 och information om pågående fastighetsärendenÄrendeMikael FagrellVårdstyrelsenBehandlas2022-02-11
VS2022-00026Stickersättning gällande avgiftsfri TBE-vaccination för barn och ungdomarÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2022-02-09
VS2022-00025Avgiftsfri TBE-vaccination av barn och ungdomarÄrendeStaffan ThoreVårdstyrelsenBehandlas2022-02-09
VS2022-00024LOV psykoterapi Klara ord och BildAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2022-02-07
VS2022-00023LOV Barnmorskemottagning Läkarhuset Enköping ABAvtalsärende Åsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2022-02-02
VS2022-00022Frågor till politiker angående postcovidenhetenÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2022-02-01
VS2022-00021Dialog Transistor SwedenÄrendePia LeierdahlVårdstyrelsenBehandlas2022-01-27
VS2022-00020Synpunkter vårdcentral StorvretaÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-01-24
VS2022-00019Årsrapport uppsökande verksamhet tandvård 2021ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2022-01-18
VS2022-00018Förstärkning av arbetsterapeuter i primärvården och ingen förnyad upphandling av kiropraktorer och naprapater ÄrendeCaroline MarinkoVårdstyrelsenBehandlas2022-01-17
VS2022-00017Revidering av förfrågningsunderlag LOV Barnmorskemottagning med tilläggsåtagande 2023ÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2022-01-13
VS2022-00016Revidering av förfrågningsunderlag LOV Vårdcentral med tilläggsåtaganden 2023Avtalsärende Johanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2022-01-13
VS2022-00015Lägesrapport till vårdstyrelsen avseende covid-19 ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-01-03
VS2022-00014Verksamhetsuppdrag och budget 2023 för vårdstyrelsen ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-01-03
VS2022-00013Sammanträdesdatum för vårdstyrelsen och dess utskott 2023ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-01-03
VS2022-00012Personaluppföljning till vårdstyrelsen 2022ÄrendeMikael LandstenVårdstyrelsenBehandlas2022-01-03
VS2022-00011Uppföljning av vårdstyrelsens givna uppdrag 2022ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-01-03
VS2022-00010Ekonomirapporter till vårdstyrelsen 2022ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-01-03
VS2022-00009Kurser och konferenser 2022ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-01-03
VS2022-00008Beredning av ärenden till vårdstyrelsenÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-01-03
VS2022-00007Anmälan av inkomna skrivelser 2022ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-01-03
VS2022-00006Anmälan av delegationsbeslut 2022ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-01-03
VS2022-00005Informationer till vårdstyrelsen 2022ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-01-03
VS2022-00004Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till vårdstyrelsen 2022ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-01-03
VS2022-00003Fastställelse av föredragningslista vårdstyrelsen 2022ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-01-03
VS2022-00002Val av justerare 2022ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-01-03
VS2022-00001Kallelser och protokoll vårdstyrelsen 2022ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2022-01-03
VS2021-00123Granskning av den palliativa vården i Region Uppsala ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2021-12-23
VS2021-00122Granskning av Region Uppsalas arbete med omställningen till God och nära vårdÄrendeEva-Lena NilssonVårdstyrelsenBehandlas2021-12-23
VS2021-00121Granskning av Region Uppsalas arbete med intyg till Försäkringskassan avseende arbetsförmågebedömningÄrendeBirgitta OlssonVårdstyrelsenBehandlas2021-12-23
VS2021-00120Samverkansavtal LOF - Johanna H BorgAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2021-12-22
VS2021-00119Initiativ (S) avseende möjligheterna för 1177 att få tillgång till journalsystemet CosmicÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2021-12-14
VS2021-00118Samverkansavtal LOF - Maria EnglundAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2021-12-13
VS2021-00117Lägesrapport avseende uppdrag om krigsorganisationÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenMakulerat2021-12-10
VS2021-00116Programändring avseende ny lokalisering av Alunda vårdcentral med tillägg folktandvårdsklinikÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2021-12-10
VS2021-00115Information om verksamheten 1177ÄrendeMaria LindblomVårdstyrelsenBehandlas2021-11-23
VS2021-00114Anslutningsavtal allmäntandvård för barn och unga Emma AnderbergÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-11-17
VS2021-00113Anslutningsavtal allmäntandvård Shwan AmjadÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-11-16
VS2021-00112LOV hörsel, SinitoneÄrendePia LeierdahlVårdstyrelsenBehandlas2021-11-16
VS2021-00111Vaccinatörsvårdval Influensa Vaccina ABAvtalsärende Åsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2021-11-10
VS2021-00110Tilldelningsbeslut för godkännande LOV vårdcentral - PTJ Rosendals vårdcentralAvtalsärende Johanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2021-11-04
VS2021-00109LOV Grundläggande hörselrehabilitering, Sinitone SW ABÄrendePia LeierdahlVårdstyrelsenBehandlas2021-11-01
VS2021-00108Val av ledamot till vårdstyrelsens arbetsutskottÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenAvslutat2021-10-21
VS2021-00107Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Jeanette RosenfeldÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-10-17
VS2021-00106Hälsofrämjandepris 2021ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenAvslutat2021-10-15
VS2021-00105Upphandling av tjänster inom LOV psykoterapiAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2021-10-06
VS2021-00104Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Josefin LundbäckÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-10-04
VS2021-00103Initiativ (S) - Hur räddar vi personalen?ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2021-09-27
VS2021-00102LOV tandreglering Tandläkargruppen Täby Centrum AB Avtalsärende Agneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-09-23
VS2021-00101LOV psykoterapi Familjeterapeuterna Syd AB Avtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2021-09-23
VS2021-00100Löpande uppföljning av patientsäkerhetsarbetet. ÄrendeInge BruceVårdstyrelsenBehandlas2021-09-20
VS2021-00099Revidering av förfrågningsunderlag för privat psykoterapi 2021ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2021-09-13
VS2021-00098Regelverk för Region Uppsalas tandvårdsstödÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-09-09
VS2021-00097Ersättning för tandreglering för barn och unga 2022ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-09-08
VS2021-00096Ersättning för allmäntandvård för barn och unga 2022ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-09-08
VS2021-00095Granskning av Uppsala kommun och Region Uppsalas samverkan kring barn och ungaÄrendeJan AnderssonVårdstyrelsenBehandlas2021-09-06
VS2021-00094Initiativ (S) avseende tandborststöd för flerÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-09-02
VS2021-00093Vårdstyrelsens sammanträdestider 2022ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-08-24
VS2021-00092Uppdrag att genomföra en analys av upphandling av närakuten ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2021-08-23
VS2021-00091Revidering LOV psykoterapi 2022ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2021-08-19
VS2021-00090Initiativ (V) avseende livsstilsrelaterade sjukdomar ÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenBehandlas2021-08-18
VS2021-00089LOV tandreglering - Praktikertjänst AB Tandläkare Johan Karsten Avtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2021-08-18
VS2021-00088Initiering av upphandling av psykologtjänster för utredning inom Nära vård och hälsa ÄrendeKarin BorgströmVårdstyrelsenBehandlas2021-08-10
VS2021-00087Fastighetsinvestering Folktandvården i Enköping ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-08-02
VS2021-00086Justering av prislista år 2022 för Folktandvården ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-08-02
VS2021-00085LOV psykoterapi - Leg. Psykolog Nina Melén ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2021-07-12
VS2021-00084Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Magnus GropÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-07-01
VS2021-00083Granskning av skyddet för patienter, medarbetare och andra med skyddade personuppgifterÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2021-07-01
VS2021-00082Allmäntandvård barn och unga Peter TrobergÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-06-30
VS2021-00081Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Liv HöchertinÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-06-30
VS2021-00080LOV psykoterapi - Simo Glumoff Avtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2021-06-28
VS2021-00079Etablering av 15 nya närvårdsplatser inom Vårdcentrum Centrala Uppsala på kort siktÄrendeÅsa HimmelsköldVårdstyrelsenBehandlas2021-06-24
VS2021-00078Initiativ - Säkra att distriktssköterskemottagningarna håller öppetÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-06-23
VS2021-00077Val av ledamot till vårdstyrelsens arbetsutskott ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-06-16
VS2021-00076Förfrågningsunderlag LOV tandreglering 2021ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2021-06-15
RK2021-00143Förfrågningsunderlag LOV tandreglering 2021ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2021-06-15
VS2021-00075Initiering av direktupphandling psykologisk behandlingÄrendeMaria LindblomVårdstyrelsenBehandlas2021-06-03
VS2021-00074Initiativ (S) avseende Rätten till vårdÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-05-31
VS2021-00073Granskning av Region Uppsalas arbete mot korruptionÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenAvslutat2021-05-24
VS2021-00072Granskning av Region Uppsalas arbete med sina IT-systemÄrendeAnnette HögströmVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2021-05-24
VS2021-00071Förslag rörande jourverksamhet och beredskapsjour inom primärvårdenÄrendeÅsa HimmelsköldVårdstyrelsenBehandlas2021-05-18
VS2021-00070Etablering av närvårdsenhet inom ramen för vårdcentrum TierpÄrendeÅsa HimmelsköldVårdstyrelsenBehandlas2021-05-18
VS2021-00069LOV vaccinatörer covid-19: VaccinovaÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2021-05-10
VS2021-00068Revidering förfrågningsunderlag LOV vårdcentral 2022ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenAvslutat2021-05-06
VS2021-00067Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Mia Skocic OlofssonÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-04-30
VS2021-00066Ny lokalisering av Alunda vårdcentralÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-04-28
VS2021-00065Revidering förfrågningsunderlag inför 2022, grundläggande hörselrehabiliteringÄrendePia LeierdahlVårdstyrelsenBehandlas2021-04-27
VS2021-00064Minnesanteckningar från nätvärksträff för Public 360:s användarförening den 21 april 2021ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-04-23
VS2021-00063Revidering förfrågningsunderlag barnmorskemottagningar 2022ÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2021-04-22
VS2021-00062Uppföljningsrapport vårdstyrelsenÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2021-04-22
VS2021-00061LOV psykoterapi - Callenmark psykologi ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2021-04-21
VS2021-00060LOV vaccinatörer covid-19: Altedo ABAvtalsärende Åsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2021-04-21
VS2021-00059Initiativ (S) - Vården efter pandeminÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-04-19
VS2021-00058Initiativ (V) - Hur arbetar primärvården med långtidscovid?ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2021-04-19
VS2021-00057Upphandlingsdokument LOU Friskvårdslots OBS! Sekretess!ÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenBehandlas2021-04-19
VS2021-00056Fördjupad granskning av tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeBirgitta LejmanVårdstyrelsenBehandlas2021-04-13
VS2021-00055Tillfällig ersättning VC, BVC och BMM mars 21 - maj 21ÄrendeMikael FagrellVårdstyrelsenBehandlas2021-04-09
VS2021-00054Uppföljning av verksamhet Friskvårdslots 2020 ÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2021-04-01
VS2021-00053Fördjupningsgranskning Ekonomisk uppföljning vid styrelser och nämnderÄrendeMikael FagrellVårdstyrelsenBehandlas2021-03-31
VS2021-00052Begäran om avtal Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvårdÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2021-03-30
VS2021-00051Information från mödrahälsovårdenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-03-26
VS2021-00050Information från barnhälsovårdenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-03-26
VS2021-00049Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Peter TrobergÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-03-26
VS2021-00048Information från tandvårdsdirektörenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-03-23
VS2021-00047Återrapportering utifrån program för uppföljning av privata utförare 2020ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2021-03-22
VS2021-00046LOV vaccinatörer covid-19: Vaccina AB ÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2021-03-19
VS2021-00045Initiativ (S) om att utreda nätläkarnas effektÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenAvslutat2021-03-19
VS2021-00044Om stöd till barn som anhörigaÄrendeInge BruceVårdstyrelsenBehandlas2021-03-12
VS2021-00043Ersättning för digitala vårdkontakterÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-03-05
VS2021-00042Tillfällig ersättning NärakutenÄrendeMikael FagrellVårdstyrelsenBehandlas2021-03-03
VS2021-00041Anslutningsavtal allmäntandvård för barn och unga Mona El-ImamÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-02-26
VS2021-00040LOV psykoterapi - Sjömark Psykologtjänst ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2021-02-22
VS2021-00039Initiativ (S) om vaccinationerÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-02-19
VS2021-00038Initiativ (S) om bemanningsföretagÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2021-02-19
VS2021-00037Initiativ om digitala utomlänsbesökÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenAvslutat2021-02-19
VS2021-00036LOV vaccinatörer covid-19: AB PreviaÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2021-02-16
VS2021-00035LOV vaccinatörer covid-19: Hidroskliniken (Covidsprutan)ÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2021-02-16
VS2021-00034Handlingsplan för Fast läkarkontakt i primärvårdenÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenAvslutat2021-02-11
VS2021-00033Information från VGR om upphörande ersättning för distanskontakterÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2021-02-09
VS2021-00032LOV vaccinatörer covid-19: Uppsala Hälsocenter ABÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2021-02-09
VS2021-00031Utveckling av den hälsofrämjande hälso- och sjukvården på länets vårdcentralerÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenAvslutat2021-02-08
VS2021-00030LOV psykoterapi DB PsykologmottagningAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2021-02-02
VS2021-00029Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga ThorwidklinikenÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-01-23
VS2021-00028Årlig rapportering 2020 från Folktandvården om den uppsökande verksamheten i Uppsala länÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-01-23
VS2021-00027Informationsbrev angående granskning av barn- och ungdomspsykiatriÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-01-21
VS2021-00026Prioritering av utrustningsinvesteringar för perioden 2022-2026ÄrendeMikael FagrellVårdstyrelsenAvslutat2021-01-21
VS2021-00025Information om prioriterade fastighetsbehov för perioden 2022-2031ÄrendeMikael FagrellVårdstyrelsenAvslutat2021-01-21
VS2021-00024LOV vaccinatörer covid-19: Prohelia företagshälsa i Uppsala ABÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2021-01-20
VS2021-00023Informationsbrev angående granskning av arbetet med pandeminÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-01-19
VS2021-00022LOV vaccinatörer covid-19: Aleris Sjukvård ABÄrendeStaffan ThoreVårdstyrelsenBehandlas2021-01-18
VS2021-00021Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Tom SandelinÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-01-14
VS2021-00020Lägesrapport till vårdstyrelsen avseende covid-19 ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-01-11
VS2021-00019Revidering av LoV vårdcentral med tilläggsåtagande barnavårdscentral 2022ÄrendeMagnus ThuresonVårdstyrelsenBehandlas2021-01-08
VS2021-00018Personaluppföljning till vårdstyrelsen 2021ÄrendeMikael LandstenVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-07
VS2021-00017Återrapportering uppföljning av privata vårdgivare - VårduppdragsenhetenÄrendeMagnus ThuresonVårdstyrelsenAvslutat2021-01-07
VS2021-00016Återrapportering uppföljning av privata utförare - VårduppdragsenhetenAvtalsärende Magnus ThuresonVårdstyrelsenAvslutat2021-01-07
VS2021-00015Allmäntandvård barn och unga Julijana StanojevicÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2021-01-07
VS2021-00014Verksamhetsuppdrag och budget 2022 för vårdstyrelsen ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
VS2021-00013Sammanträdesdatum för vårdstyrelsen och dess utskott 2021ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenMakulerat2021-01-04
VS2021-00012Årsredovisning 2021 för vårdstyrelsenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenMakulerat2021-01-04
VS2021-00011Uppföljning av vårdstyrelsens givna uppdrag 2021ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-01-04
VS2021-00010Månadsrapporter till vårdstyrelsen 2021ÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
VS2021-00009Kurser och konferenser 2021ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-01-04
VS2021-00008Beredning av ärenden till vårdstyrelsenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-01-04
VS2021-00007Anmälan av inkomna skrivelser 2021ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-01-04
VS2021-00006Anmälan av delegationsbeslut 2021ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-01-04
VS2021-00005Informationer till vårdstyrelsen 2021ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-01-04
VS2021-00004Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till vårdstyrelsen 2021ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-01-04
VS2021-00003Fastställelse av föredragningslista vårdstyrelsen 2021ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-01-04
VS2021-00002Val av justerare 2021ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2021-01-04
VS2021-00001Kallelser och protokoll vårdstyrelsen 2021ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2021-01-04
VS2020-00139Anslutningsavtal allmäntandvård Sawsan NazzalÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-12-17
VS2020-00138LOV vaccinatörer covid-19: VaccinDirekt i Sverige ABÄrendeStaffan ThoreVårdstyrelsenBehandlas2020-12-17
VS2020-00137LOV vaccinatörer covid-19: Resecentrum Vaccinationer i Uppsala ABÄrendeStaffan ThoreVårdstyrelsenBehandlas2020-12-17
VS2020-00136LOV vaccinatörer covid-19: MD International AB (Min Doktor)ÄrendeStaffan ThoreVårdstyrelsenBehandlas2020-12-17
VS2020-00135LOV vaccinatörer covid-19: Dr Roger Andersson Familjeläkarna ABÄrendeStaffan ThoreVårdstyrelsenBehandlas2020-12-17
VS2020-00134LOV vaccinatörer covid-19: Doktor24 Healthcare ABÄrendeStaffan ThoreVårdstyrelsenBehandlas2020-12-17
VS2020-00133LOV vaccinatörer covid-19: Länsvaccinationer i Uppsala ABÄrendeStaffan ThoreVårdstyrelsenBehandlas2020-12-17
VS2020-00132Utökad läkarnärvaro på särskilda boendenÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2020-12-15
VS2020-00131Skrivelse från föreningen Attention - Besparingar inom psykiatrinÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-12-10
VS2020-00130Tillfällig förändring av ersättning med anledning av covid-19ÄrendeMikael FagrellVårdstyrelsenBehandlas2020-12-07
VS2020-00129Godkännande LOV vårdcentral Familjeläkarna RosendalAvtalsärende Johanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2020-11-26
VS2020-00128LOV BMM Rosendal Familjeläkarna i Saltsjöbaden ABÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2020-11-25
VS2020-00127Testärende 201125ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-11-25
VS2020-00126Initiativ (V) avseende Tandvårdsintyg för personer som vårdas av nära anhörigÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-11-24
VS2020-00125LOV psykoterapi Norek&Norek ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-11-17
VS2020-00124Pilotprojekt vid vårdcentraler - Bättre omhändertagande av äldre med komplexa behovÄrendePia LeierdahlVårdstyrelsenBehandlas2020-11-13
VS2020-00123LOV vaccinatörer avseende vaccination mot covid-19ÄrendeStaffan ThoreVårdstyrelsenBehandlas2020-11-10
VS2020-00122Effektiv och nära psykologisk behandlingÄrendeErik KlingenbergVårdstyrelsenBehandlas2020-11-09
VS2020-00121Hälsofrämjandepriset 2020ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-11-06
VS2020-00120Testärende uppgradering 5.5 2020-11-04ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-11-04
VS2020-00119Utbudspunkt för tandvård ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-10-28
VS2020-00118Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Annika IrebladÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-10-27
VS2020-00117Initiering upphandling avseende drift av FriskvårdslotsÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenBehandlas2020-10-20
VS2020-00116LOV hörselrehabilitering - Eartech ABÄrendePia LeierdahlVårdstyrelsenBehandlas2020-10-20
VS2020-00115Vaccinatörsvårdval - LänsVaccinationer i Uppsala ABÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2020-10-16
VS2020-00114Vaccinatörsvårdval - Dr Roger Andersson Familjeläkarna AB (Uppsala vaccin)ÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2020-10-15
VS2020-00113Vaccinatörsvårdval - MD International AB (Min Doktor)ÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2020-10-15
VS2020-00112Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Ramez GhazalaÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-10-08
VS2020-00111Förslag Utökat uppdrag för Nära Vård och hälsa - grundläggande hörselrehabiliteringÄrendePia LeierdahlVårdstyrelsenBehandlas2020-10-05
VS2020-00110Vaccinatörsvårdval - Doktor24 Healthcare ABÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2020-10-05
VS2020-00109Initiativ (S) för en tryggare och jämlikare sjukvårdÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-10-01
VS2020-00108Revidering förfrågningsunderlag Barnmorskemottagningar 2021ÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2020-10-01
VS2020-00107Uppsägning av avtal barn och unga tandläkare Rolf LundhÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-10-01
VS2020-00106Skrivelse från Hörselskadades distrikt i Uppsala län om Region Uppsalas avtal med AudioNovaÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-09-28
VS2020-00105Regelverk för Region Uppsalas tandvårdsstödÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-09-17
VS2020-00104Ersättning för tandreglering för barn och ungaÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-09-17
VS2020-00103Ersättning för allmäntandvård för barn och ungaÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-09-17
VS2020-00102LOV Psykoterapi - Margareta WennbergÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-09-09
VS2020-00101Revidering av förfrågningsunderlag LoV vårdcentral med tilläggsåtagande barnavårdscentral (BVC)ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenAvslutat2020-09-08
VS2020-00100Löpande uppföljning av patientsäkerhetsarbetet 2020ÄrendeAnn-Sofie GeschwindtVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2020-09-07
VS2020-00099Uppräkning av prislista för FolktandvårdenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-09-04
VS2020-00098Förändrat uppdrag mobila närvårdsteamÄrendeMaria LindblomVårdstyrelsenBehandlas2020-09-03
VS2020-00097Kvalitativ vårdskuldÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-09-01
VS2020-00096Initiativärende (S) - Uppföljning av extraersättningar med anledning av Covid-19ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2020-08-28
VS2020-00095Initiativärende (S) - Piloter för ökad tillgänglighetÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-08-28
VS2020-00094Protokoll vårdstyrelsen 2016-2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2020-08-21
VS2020-00093LOV BMM Kapellgärdet Familjeläkarna i Saltsjöbaden ABÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2020-08-11
VS2020-00092Godkännande LOV Vårdcentral Kapellgärdet Familjeläkarna i Saltsjöbaden ABÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2020-08-11
VS2020-00091Godkännande LOV Vårdcentral Min Doktor Uppland ABÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2020-08-11
VS2020-00090Svar på fråga angående influensavaccin 2020-2021ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-08-11
VS2020-00089Överenskommelse om samverkan mellan akademiska vårdcentraler och akademiskt vård- och omsorgsboende ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-07-29
VS2020-00088Sammanträdesdatum för vårdstyrelsen 2021ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-07-29
VS2020-00087Specialisttandvård UppsalaÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-07-28
VS2020-00086Uppföljning av samordnade individuella planer i primärvårdenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-06-30
VS2020-00085Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Björn ErikssonÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-06-26
VS2020-00084Granskning av utveckling av patientrelaterade informationssystem ÄrendeHeléne BergerusVårdstyrelsenAvslutat2020-06-23
VS2020-00083Revidering LOV psykoterapi 2021ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2020-06-10
VS2020-00082LOV psykoterapi - Ingrid Sanner PsykologkontaktAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-06-04
VS2020-00081Revisionsskrivelse tillgänglighet Nära vård och hälsaÄrendeÅsa ForsVårdstyrelsenBehandlas2020-06-03
VS2020-00080LOV Psykoterapi - Schöning KBTAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-06-01
VS2020-00079LOV tandreglering - SmajlaÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-05-25
VS2020-00078Fördjupad uppföljning LOV psykoterapi 2020ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2020-05-19
VS2020-00077Besök ersatta enligt riksavtaletÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2020-05-12
VS2020-00076Information om förslag till revidering av förfrågningsunderlag Barnmorskemottagning 2021ÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2020-05-11
VS2020-00075Information om förslag till revidering av förfrågningsunderlag vårdcentral 2021ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2020-05-11
VS2020-00074Ett samlat ledningskontor för Nära vård och hälsaÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-05-11
VS2020-00073Skrivelse gällande att hörselskadade måste kunna nå 1177ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-05-11
VS2020-0072Initiativärende - Tydliggör konsekvenserna av Covid-19ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-04-27
VS2020-0071LOV Psykoterapi - AB Forsberg KBT-konsultAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-04-24
VS2020-0070LOV Psykoterapi - AB Carina LundeenAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-04-24
VS2020-0069Beslut om distanskontakt med anledning av Covid-19ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2020-04-14
VS2020-0068Granskning av tillgänglighet inom Nära vård och hälsaÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-04-08
VS2020-0067Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Karolina EkdahlÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-04-06
VS2020-0066Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Kathrine ShoarÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-03-31
VS2020-0065LOV Barnmorskemottagning. Regionala ärendenÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2020-03-31
VS2020-0064Revisionsgranskning av digitalisering och e-hälsaÄrendeLouise ArodénVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2020-03-30
VS2020-0063Nya lokaler för specialisttandvård i Uppsala ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-03-27
VS2020-0062Återrapportering utifrån program för uppföljning av privata utförare 2019ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2020-03-26
VS2020-0061Åtgärder med anledning av Corona för primärvårdenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-03-19
VS2020-0060Uppföljning av verksamhet - Friskvårdslots 2019ÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2020-03-13
VS2020-0059Granskning av NettokostnadsutvecklingÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-03-12
VS2020-0058LOV tandreglering - TandtrolleriÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-03-11
VS2020-0057Ändring av listningsregler - listning på läkareÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenAvslutat2020-03-10
VS2020-0056LOV psykoterapi - Existentum Madeleine Gauffin RahmeAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2020-03-05
VS2020-0055LOV psykoterapi - PSYKOLOGPRAKTIK AB Lindwall & HellströmAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-03-05
VS2020-0054LOV psykoterapi - Kina Nygren Konsult AB, Psykolog-och Läkarmottagningen RundelsgrändAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2020-03-05
VS2020-0053Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK, och Primärvårdskvalitet, PV-kvalitet. RpB-uppdragÄrendeBarbro NordströmVårdstyrelsenAvslutat2020-03-05
VS2020-0052LOV psykoterapi - Uppsala psykoterapi- och samtalsmottagning ABBirgitta RichardssonAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2020-03-03
VS2020-0051LOV psykoterapi Eva-Marie HS - EMES psykoterapiAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2020-03-03
VS2020-0050LOV psykoterapi - Barbro Johansson AnimareAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2020-03-02
VS2020-0049LOV psykoterapi- Psykologfirma Anneli BlackneAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-03-02
VS2020-0048LOV psykoterapi - Gunilla Anderson ConsultingAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2020-03-02
VS2020-0047Initiativärende (S) - Varför är undersköterskorna sjuka?ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2020-03-02
VS2020-0046LOV psykoterapi - Annika Burén psykoterapiAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-02-28
VS2020-0045LOV psykoterapi - Zetterqvist Psykologtjänst AB/Uppsala KBT-mottagningAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2020-02-26
VS2020-0044Omlokalisering av lokalÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-02-25
VS2020-0043LOV psykoterapi AC psykoterapi och bildterapi Hillevi TorellAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-02-24
VS2020-0042LOV psykoterapi Anders Carlberg Psykoterapi och utbildningAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2020-02-24
VS2020-0041LOV psykoterapi Uppsala Beteendeanalysmottagning Petra Karlberg Avtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-02-24
VS2020-0040LOV psykoterapi - HB Medveta, Kjell-Åke NygrenAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-02-18
VS2020-0039LOV psykoterapi - Terapilabbet, Gunilla WiklanderAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2020-02-18
VS2020-0038LOV Psykoterapi - Pellettieris KBT-mottagning ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-02-17
VS2020-0037LOV psykoterapi Josefin MånssonAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-02-14
VS2020-0036LOV psykoterapi HA Familjeresurs Hela ArbmanAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-02-14
VS2020-0035LOV psykoterapi GUIPF - Maj-Britt LindahlAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2020-02-14
VS2020-0034LOV psykoterapi Patrik Lindert St OlofsmottagningenAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-02-14
VS2020-0033LOV psykoterapi Per MalmAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2020-02-14
VS2020-0032LOV psykoterapi AB Evelina Linder Avtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2020-02-14
VS2020-0031LOV psykoterapi Dialogisk PraxisÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-02-14
VS2020-0030LOV Psykoterapi - Uppsala psykoterapimottagningÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2020-02-14
VS2020-0029Uppföljning av målrelaterad ersättning vårdval vårdcentral 2019ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2020-02-10
VS2020-0028Årsredovisning 2019 VårdstyrelsenÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat2020-02-03
VS2020-0027Uppföljning Uppsala tandreglering ABÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-02-03
VS2020-0026Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Ashraf QatananiÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-01-31
VS2020-0025Informationsärende gällande Patientsäkerhetsberättelse Region Uppsala 2019ÄrendeAnn-Sofie GeschwindtVårdstyrelsenAvslutat2020-01-29
VS2020-0024Årlig rapportering 2019 från Folktandvården om den uppsökande verksamheten i Uppsala länÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-01-23
VS2020-0023Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Linn PudasÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-01-23
VS2020-0022Anstånd med återrapporteringÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2020-01-21
VS2020-0021Kopia på IVO-anmälan från privat vårdcentralÄrendeInge BruceVårdstyrelsenAvslutat2020-01-15
VS2020-0020Information om kostnadsutveckling för läkemedelÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2020-01-14
VS2020-0019Tomt ärendedokumentÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-13
VS2020-0018Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Carl NordinÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-01-13
VS2020-0017Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Ann-Christine EricssonÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2020-01-13
VS2020-0016Personaluppföljning till vårdstyrelsen 2020ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-10
VS2020-0015Uppföljning av vårdstyrelsens fattade beslutÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-10
VS2020-0014Prioritering av fastighets- och utrustningsinvesteringar för vårdstyrelsens förvaltningar 2021-2030 ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-09
VS2020-0013Verksamhetsuppdrag och budget 2021 för vårdstyrelsen ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-02
VS2020-0012Internkontrollplan 2021 för vårdstyrelsenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-02
RK2020-0012Årsredovisning 2020 för vårdstyrelsenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenMakulerat2020-01-02
VS2020-0011Uppföljning av vårdstyrelsens givna uppdrag 2020ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-02
VS2020-0010Månadsrapporter till vårdstyrelsen 2020ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-02
VS2020-0009Kurser och konferenser 2020ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-02
VS2020-0008Beredning av ärenden till vårdstyrelsenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-02
VS2020-0007Anmälan av inkomna skrivelser 2020ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-02
VS2020-0006Anmälan av delegationsbeslut 2020ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-02
VS2020-0005Informationer till vårdstyrelsen 2020ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-02
VS2020-0004Direktörsrapporter till vårdstyrelsen 2020ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-02
VS2020-0003Fastställelse av föredragningslista vårdstyrelsen 2020ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-02
VS2020-0002Val av justerare 2020ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-02
VS2020-0001Kallelser och protokoll vårdstyrelsen 2020ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2020-01-02
VS2019-0126Initiativärende (S) - Etiska riktlinjer vid val av vårdgivareÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-12-19
VS2019-0125IVO-anmälan läkaren Ziad YanesÄrendeInge BruceVårdstyrelsenBehandlas2019-12-18
VS2019-0124Anslutningsavtal allmäntandvård Reza FatahÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-12-17
VS2019-0123LOV Psykoterapi - Uppsala hälsocenter ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2019-12-17
VS2019-0122Analys från patientnämnden angående patientjournalenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-12-09
VS2019-0121Anstånd om återrapporteringÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-12-03
VS2019-0120Val av ledamot till vårdstyrelsens arbetsutskott ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-11-27
VS2019-0119Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Tina SandÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-11-26
VS2019-0118Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Distriktstandvården Uppsala Kungsängstorg samt Distriktstandvården Uppsala KastanjenÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-11-18
VS2019-0117Vårdstyrelsens verksamhetsuppdrag 2020-2022ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-11-04
VS2019-0116Översyn av LOV barnmorskemottagningÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2019-11-04
VS2019-0115Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Anders EngstrandÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-11-01
VS2019-0114LOV psykoterapi KBT Psykologerna i Uppland ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-10-25
VS2019-0113LOV psykoterapi Zagros Varon Psykologtjänst i UppsalaAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-10-25
VS2019-0112Anslutningsavtal allmäntandvård för barn och unga Peter HenrikssonÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-10-17
VS2019-0111Utbildning för FolktandvårdenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-10-14
VS2019-0110LOV psykoterapi Dynaspace ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2019-10-07
VS2019-0109LOV psykoterapi Svenska beteendeanalysgruppen ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-10-07
VS2019-0108LOV psykoterapi Magnus Adell ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-10-07
VS2019-0107Palliativ vård inom primärvårdÄrendeAgneta EklundVårdstyrelsenAvslutat2019-10-02
VS2019-0106Utredningsuppdrag avseende försäkringsmedicinsk enhetÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-10-01
VS2019-0105Ture Ålander läkarpraktik, LOV vårdcentralÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2019-09-30
VS2019-0104Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Kubais Hachim Al-AssafÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-09-19
VS2019-0103Förfrågningsunderlag för tandregleringÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-09-18
VS2019-0102Ersättning för tandreglering för barn och unga 2020ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-09-17
VS2019-0101Personuppgiftsbiträdesavtal VårdstyrelsenÄrendeStaffan ThoreVårdstyrelsenBehandlas2019-09-16
VS2019-0100Svar på uppdrag rörande sjukvårdstolkarÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenBehandlas2019-09-12
VS2019-0099Regelverk för allmäntandvård för barn och ungaÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-09-11
VS2019-0098Ersättning för allmäntandvård barn och unga 2020ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-09-11
VS2019-0097Ekeby Hälsocenter LOV Vårdcentral med tilläggsåtagandenÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2019-09-10
VS2019-0096Revisionsgranskning av digitalisering och e-hälsa ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-09-06
VS2019-0095Hälsofrämjandepriset 2019ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-09-04
VS2019-0094LOV psykoterapi Uppsala Beteendeanalys ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-09-04
VS2019-0093Delårsrapport 2019 för vårdstyrelsenÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat2019-09-03
VS2019-0092Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Frouzandeh GhannadÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-09-02
VS2019-0091Granskning av produktivitet och effektivitetÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-08-30
VS2019-0090Familjeläkarna Luthagen. LOV BarnmorskemottagningÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2019-08-23
VS2019-0089LOV psykoterapi CRS PsykologmottagningAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-08-21
VS2019-0088Modell för kvalitetsuppföljningÄrendeMagnus ThuresonVårdstyrelsenBehandlas2019-08-21
VS2019-0087Revidering förfrågningsunderlag barnmorskemottagning 2020ÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2019-08-20
VS2019-0086Initiera utredning om närvårdsplatser i Älvkarleby kommunÄrendeJan AnderssonVårdstyrelsenBehandlas2019-08-20
VS2019-0085LOV psykoterapi -Pekka Kataja psykologkonsult AB Avtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-08-20
VS2019-0084Familjeläkarna Luthagen LOV Vårdcentral med tilläggsåtagandenÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2019-08-19
VS2019-0083Revidering förfrågningsunderlag vårdcentral 2020ÄrendeMagnus ThuresonVårdstyrelsenAvslutat2019-08-15
VS2019-0082Sammanträdesdatum för vårdstyrelsen 2020ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-08-13
VS2019-0081LOV psykoterapi - Existentium ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2019-08-12
VS2019-0080Revidering Förfrågningsunderlag 2020 för Vaccinatörer avseende fri vaccinering mot influensa och pneumokocker för personer inom vissa riskgrupperÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2019-08-02
VS2019-0079LOV psykoterapi - Psykoterapi & Bildterapi mottagning Ingmarie ÖbergAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-07-12
VS2019-0078Övertagande av HVB-insatser från Uppsala kommunÄrendeJan AnderssonVårdstyrelsenAvslutat2019-07-02
VS2019-0077Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Mansour GoodarziÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-06-24
VS2019-0076Förslag om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvårdenÄrendeMaud SehlstedtVårdstyrelsenBehandlas2019-06-18
VS2019-0075LOV Grundläggande Hörselrehabilitering. Klart och Tydligt ABAvtalsärende Pia LeierdahlVårdstyrelsenBehandlas2019-06-18
VS2019-0074SekretessärendeÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-06-17
VS2019-0073Upphandling av digital röntgenÄrendeMikael HahlinVårdstyrelsenBehandlas2019-06-12
VS2019-0072IT-bilagaÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-05-28
VS2019-0071LOV Barnmorskemottagning Wifery (HSS2015-0049)Avtalsärende Åsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2019-05-28
VS2019-0070LOV psykoterapi Dininsida Sverige ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-05-20
VS2019-0069Astmaveckan 2019ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-05-09
VS2019-0068Finansiering av förstudie om ny lokalisering för Alunda vårdcentral ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-05-09
VS2019-0067Godkännande enligt LOV vårdcentral Läkarhuset i Enköping AB (Dr Wahlunds läkarmottagning)Avtalsärende Johanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2019-05-06
VS2019-0066Godkännande enligt LOV vårdcentral Praktikertjänst Luthagens vårdcentralAvtalsärende Johanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2019-05-06
VS2019-0065Initiativ (S) om fler utbildningsplatser för tandvårdspersonalÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-05-06
VS2019-0064LOV psykoterapi TotalCare SwedenAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-05-03
VS2019-0063LOV psykoterapi BI Samuelsson psykologkonsult ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-05-03
VS2019-0062Uppdrag avseende förbättrad psykisk hälsa för vuxna ÄrendeErik KlingenbergVårdstyrelsenBehandlas2019-05-03
VS2019-0061Nyheter om ME/CFSÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-04-29
VS2019-0060Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Fatima Jugovic WihlborgÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-04-23
VS2019-0059LOV psykoterapi Ditte Liss Avtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-04-12
VS2019-0058Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga George HomsiÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-04-10
VS2019-0057LOV Barnmorskemottagning BålstadoktornÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2019-04-05
VS2019-0056LOV Freja Barnmorskemottagning och konsulttjänster ABÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2019-04-05
VS2019-0055Löpande uppföljning av patientsäkerhetsarbetetÄrendeAnn-Sofie GeschwindtVårdstyrelsenBehandlas2019-04-04
VS2019-0054Information om akademiskt primärvårdscentrumÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-04-03
VS2019-0053Vårdstyrelsens ordförandebeslut 2019ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-04-03
VS2019-0052Initiativärende (S) avseende barn och ungas psykiska hälsaÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-04-01
VS2019-0051Uppföljning av verksamhet - Friskvårdslots 2018ÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenAvslutat2019-04-01
VS2019-0050LOV psykoterapi Marie Sörensen leg psykoterpeutAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-03-19
VS2019-0049Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare 2018ÄrendeMagnus ThuresonVårdstyrelsenAvslutat2019-03-19
VS2019-0048Revisionsskrivelse angående uppföljning av granskning av implementering av nationell politisk viljeinriktning, kunskapsstyrd vård ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-03-18
VS2019-0047Uppföljning av målrelaterad ersättning vårdval LOV vårdcentral 2018Avtalsärende Johanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2019-03-14
VS2019-0046Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Lars IsakssonÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-03-11
VS2019-0045Initiativärende (V) - Ta mammamagar på allvarÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2019-03-08
VS2019-0044Vaccinatörsvårdval-Resecentrum Vaccinationer Uppsala AB 2019-2023ÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2019-02-28
VS2019-0043LOV psykoterapi Pirkko LaineAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-02-27
VS2019-0042Övergripande rapportering om hälso- och sjukvårdens resultatÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-02-25
VS2019-0041LOV psykoterapi - Psykoterapi och bildterapi Ing-Marie ÖbergAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2019-02-19
VS2019-0040Inkommande fråga från FysioterapeutförbundetÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2019-02-13
VS2019-0039LOV psykoterapi -Ord och Psyke HB Avtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-02-12
VS2019-0038LOV psykoterapi - Arne Zetterberg Psykoterapi och Konsultation ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-02-12
VS2019-0037Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Carin Österholm SilberÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-02-06
VS2019-0036Uppföljning av patienter på Uppsala Tandreglering AB 2018ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-02-05
VS2019-0035Luthagsgården AB LOV Vårdcentral med tilläggsåtagandeÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2019-02-04
VS2019-0034Granskning av tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin - förstudieÄrendeErik KlingenbergVårdstyrelsenBehandlas2019-01-31
VS2019-0033Informationsärende gällande patientsäkerhetsberättelse Region Uppsala 2018ÄrendeAnn-Sofie GeschwindtVårdstyrelsenAvslutat2019-01-29
VS2019-0032LOV tandreglering - Stockholms tandregleringÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-01-26
VS2019-0031Personaluppföljning till vårdstyrelsen 2019ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-25
VS2019-0030Information om förstärkt vårdgarantiÄrendePierre CondeVårdstyrelsenAvslutat2019-01-24
VS2019-0029Synpunkter Östervåla vårdcentralÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-23
VS2019-0028LOV Psykoterapi, Solveig Johansson Bohman KBT i utvecklingAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2019-01-22
VS2019-0027Årlig rapportering 2018 från Folktandvården om den uppsökande verksamheten i Uppsala länÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-01-21
VS2019-0026LOV psykoterapi Relationscentrum Roberto AbarzuaAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2019-01-21
VS2019-0025Tomt ärendeÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-18
VS2019-0024LOV tandreglering - Aqua Dental ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2019-01-18
VS2019-0023Godkännande LOV vårdcentral Praktikertjänst AB BålstaDoktornÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2019-01-17
VS2019-0022Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov inom vårdstyrelsens ansvarområdeÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-17
VS2019-0021Årsredovisning 2018 för vårdstyrelsenÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat2019-01-17
VS2019-0020Granskning av tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin - förstudieÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-17
VS2019-0019Granskning av skillnader mellan vårdcentraler - kartläggning och jämförande analysÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2019-01-17
VS2019-0018Förtida upphörande av avtal inom LOV psykoterapi - Praktikertjänst Anita Olsson samt Solveig JohanssonÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2019-01-17
VS2019-0017Uppföljning av vårdstyrelsens fattade beslutÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-16
VS2019-0016Vårdstyrelsens delegationsordningÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-16
VS2019-0015Uppföljning avtal LOV Privat psykoterapiÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-14
VS2019-0014Vårdkedja barn och unga - psykisk hälsaÄrendeErik KlingenbergVårdstyrelsenBehandlas2019-01-10
VS2019-0013Inkommande fråga från OrienthälsanÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2019-01-09
VS2019-0012Verksamhetsberättelser LOV psykoterapi för året 2018ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2019-01-07
VS2019-0011Internkontrollplan för vårdstyrelsen 2020ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-01
VS2019-0010Månadsrapporter till vårdstyrelsen 2019ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-01
VS2019-0009Kurser och konferenser 2019ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-01
VS2019-0008Beredning av ärenden till vårdstyrelsen 2019ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-01
VS2019-0007Anmälan av inkomna skrivelser 2019ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-01
VS2019-0006Anmälan av delegationsbeslut 2019ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-01
VS2019-0005Informationer till vårdstyrelsen 2019ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-01
VS2019-0004Direktörsrapporter till vårdstyrelsen 2019ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-01
VS2019-0003Fastställelse av föredragningslista vårdstyrelsen 2019ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-01
VS2019-0002Val av justerare 2019ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-01
VS2019-0001Kallelser och protokoll vårdstyrelsen 2019ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2019-01-01
VS2018-0161Överenskommelse avseende ST-läkare (M.L) i allmänmedicin, Aleris Barncentrum och VårdcentralÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-12-20
VS2018-0160Val av arbetsutskottÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-12-20
VS2018-0159Överenskommelse avseende ST-läkare (A.A) i allmänmedicin, BålstadoktornÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-12-18
VS2018-0158Närvaro- och yttranderätt vid vårdstyrelsens sammanträdenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-12-18
VS2018-0157Riktlinje för samverkan gällande SUF-kunskapscentrum i Uppsala länÄrendeJan AnderssonVårdstyrelsenAvslutat2018-12-17
VS2018-0156LOV psykoterapi - Anita Olsson psykolog, psykoterapeut ABAvtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2018-12-14
VS2018-0155Klagomål FMU försäkringsmedicinska utredningarÄrendeBirgitta OlssonVårdstyrelsenMakulerat2018-12-13
VS2018-0154Överenskommelse avseende ST-läkare (D.S.R) i allmänmedicin, Tierps vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-12-13
VS2018-0153Överenskommelse avseende ST-läkare (S.S) i allmänmedicin, Aros hälsocenter VårdcentralÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenAvslutat2018-12-11
VS2018-0152Överenskommelse avseende ST-läkare (A.Ö) i allmänmedicin, Aleris Barncentrum och VårdcentralÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenAvslutat2018-12-11
VS2018-0151Överenskommelse avseende ST-läkare (W.L) i allmänmedicin, Årsta vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenAvslutat2018-12-11
VS2018-0150Överenskommelse avseende ST-läkare (K.Å.S) i allmänmedicin, Kungsgärdets vcÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-12-11
VS2018-0149Överenskommelse avseende ST-läkare (N.B.N) i allmänmedicin, Gottsunda vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-12-11
VS2018-0148Överenskommelse avseende ST-läkare (M.R) i allmänmedicin, Flogsta vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-12-11
VS2018-0147Överenskommelse avseende ST-läkare (J.R) i allmänmedicin, Eriksbergs vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenAvslutat2018-12-11
VS2018-0146Överenskommelse avseende ST-läkare (R.K) i allmänmedicin, Årsta vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-12-11
VS2018-0145Analyser avseende kommunikation och delaktighet från patientnämndenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-12-10
VS2018-0144Budget vårdstyrelsens förvaltningar 2019ÄrendeMarie JohanssonVårdstyrelsenBehandlas2018-12-07
VS2018-0143LOV psykoterapi - KLAFI Hélène Stolt AB ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2018-11-29
VS2018-0142LOV psykoterapi -Trude Andersen ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2018-11-29
VS2018-0141LOV psykoterapi - Irene Andersson kbt&Existens ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2018-11-29
VS2018-0140Angående ägarförändring av Capio AB, påverkan på avtalÄrendeÅsa HimmelsköldVårdstyrelsenBehandlas2018-11-28
VS2018-0139LOV barnmorskemottagning Aleris barncentrum och vårdcentralAvtalsärende Åsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2018-11-27
VS2018-0138LOV psykoterapi - Mattias Jonasson Psykologi AB Avtalsärende Anja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2018-11-22
VS2018-0137Brev angående ersättning för tandvårdÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-11-20
VS2018-0136Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Åsa WernerÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-11-19
VS2018-0135Anslutningsavtal allmäntandvård Louise SidenöÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-11-19
VS2018-0134Framtida lokalisering av Hälsoäventyret i UppsalaÄrendeMarie JohanssonVårdstyrelsenBehandlas2018-11-15
VS2018-0133Informationsärende gällande resultat från 2018 medarbetsundersökningÄrendeAnn-Sofie GeschwindtVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2018-11-09
VS2018-0132Vårdstyrelsens budget 2019ÄrendeMarie JohanssonVårdstyrelsenBehandlas2018-11-09
VS2018-0131LOV barnmorskemottagning Aleris NybyAvtalsärende Åsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2018-11-01
VS2018-0130Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Magnus SturebrandÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-10-31
VS2018-0129Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvårdÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-10-26
VS2018-0128Hälsofrämjandepris 2018ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-10-24
VS2018-0127Revisionen granskar skillnader mellan vårdcentralerÄrendeHelén FelgerVårdstyrelsenBehandlas2018-10-24
VS2018-0126Överenskommelse avseende ST-läkare (K.L) i allmänmedicin, CentrumklinikenÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-10-19
VS2018-0125Överenskommelse avseende ST-läkare (S.A) i allmänmedicin, Gränbystadens vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenAvslutat2018-10-19
VS2018-0124Överenskommelse avseende ST-läkare (P.K) i allmänmedicin, Eriksbergs vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-10-19
VS2018-0123Internkontrollplan 2019 för vårdstyrelsenÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat2018-10-18
VS2018-0122Uppföljning av sprututbytesmottagnigen UppsalaÄrendeNina AnundssonVårdstyrelsenAvslutat2018-10-17
VS2018-0121MMR1 i Region UppsalaÄrendeBirgitta OlssonVårdstyrelsenAvslutat2018-10-17
VS2018-0120Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Reza DelavariÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-10-15
VS2018-0119Löpande uppföljning av patientsäkerhetsarbetet ÄrendeAnn-Sofie GeschwindtVårdstyrelsenBehandlas2018-10-12
VS2018-0118Godkännande enligt LOV Aleris Nyby vårdcentralÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-10-11
VS2018-0117Godkännande enligt LOV Hälsohuset vårdcentralÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-10-11
VS2018-0116Överenskommelse avseende ST-läkare (T.W) i allmänmedicin, Capio Vårdcentral LiljeforstorgÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenAvslutat2018-10-11
VS2018-0115Överenskommelse avseende ST-läkare (L.M) i allmänmedicin, Dr Wahlunds läkarmottagningÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-10-11
VS2018-0114Anslutningsavtal allmäntandvård för barn och unga Stefan PapicÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-10-05
VS2018-0113Förfrågan F-tandvårdÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-09-27
VS2018-0112Enkät om hinder för samverkan tandvård och hälso- och sjukvårdÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2018-09-27
VS2018-0111Lägesrapport vårdval psykoterapiÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2018-09-27
VS2018-0110Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Elham KellgrenÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-09-25
VS2018-0109Information till vårdgivare samt remittent angående LOV psykoterapiÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2018-09-25
VS2018-0108Fråga om vårdval psykoterapi - inkommande från journalistÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2018-09-24
VS2018-0107Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga David KarapetjanÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-09-24
VS2018-0106Överenskommelse avseende ST-läkare (R.B) i allmänmedicin, BålstadoktornÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-09-21
VS2018-0105Överenskommelse avseende ST-läkare (D.A.M) i allmänmedicin, Capio vårdcentral, LiljeforstorgÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-09-20
VS2018-0104Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Johan Larsson/ Mehrdad FalakehÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-09-20
VS2018-0103Avliden vårdgivareÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2018-09-19
VS2018-0102Nätläkareföretagens framtidÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-09-18
VS2018-0101Från hembesök till vårdavdelning - utan att passera akutenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-09-18
VS2018-0100Vårdstyrelsens verksamhetsuppdrag 2019-2021ÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat2018-09-13
VS2018-0099Sammanträdesdatum för vårdstyrelsen 2019ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-09-12
VS2018-0098Revidering av förfrågningsunderlag för privat psykoterapiÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2018-09-07
VS2018-0097Regelverk för allmäntandvård barn och ungaÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-09-05
VS2018-0096Ersättning för allmäntandvård för barn och unga 2019ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-09-05
VS2018-0095Förfrågningsunderlag för tandregleringÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-09-05
VS2018-0094Ersättning för tandreglering för barn och unga 2019ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-09-04
VS2018-0093Förfrågan LOV/LOU nytt hälsocenter planerasÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2018-08-31
VS2018-0092Överenskommelse avseende ST-läkare (J.J) i allmänmedicin, Storvreta vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-08-22
VS2018-0091Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Johan BäckÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-08-22
VS2018-0090Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Domna Pilatsika GiannoglouÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-08-22
VS2018-0089Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Sandra RadeckiÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-08-20
VS2018-0088Initiering av upphandling av digital röntgenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-08-20
VS2018-0087Godkännande LOV vårdcentral KåbohälsanÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-08-16
VS2018-0086Godkännande LOV vårdcentral PTJ AB Öregrund vårdcentralÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-08-16
VS2018-0085Framtida lokalisering av närvårdsavdelningenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-08-15
VS2018-0084Anslutningsavtal allmäntandvård Fadia AlkassÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-08-13
VS2018-0083Avropsavtal Health Navigator AB - VårdlotsÄrendeÅsa DahlénVårdstyrelsenAvslutat2018-08-09
VS2018-0082Avropsavtal HiQ - Vårdtungt MaterialÄrendeÅsa DahlénVårdstyrelsenAvslutat2018-08-09
VS2018-0081Skrivelse från patientnämndenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-08-06
VS2018-0080Initiering av upphandling av tandtekniska tjänsterÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-08-06
VS2018-0079Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Sylvia TomalaÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-07-06
VS2018-0078Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Sofia PetersÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-07-06
VS2018-0077Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Peter MarionsÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-07-02
VS2018-0075Förtida upphörande av avtal inom vårdval barnmorskemottagning, GynHälsan BarnmorskemottagningÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2018-06-29
VS2018-0074Uppföljning av fattade beslut i vårdstyrelsen 2018ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-06-29
VS2018-0073Revidering av förfrågningsunderlag/regelbok barnmorskemottagningar 2019ÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2018-06-28
VS2018-0072Revidering av förfrågningsunderlag Vårdcentral 2019ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-06-28
VS2018-0071HälsoundersökningÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-06-28
VS2018-0064Samverkanssavtal mellan Region Uppsala och länets kommuner avseende närvårdsstrategerAvtalsärende Jan AnderssonVårdstyrelsenAvslutat2018-06-20
VS2018-0061tomt kan användasÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-06-13
VS2018-0060Initiativärende - verksamheter inom primärvårdsvalenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-06-12
VS2018-0059Kallelser och protokoll testinstans 2018ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenMakulerat2018-06-11
VS2018-0058Avtal LOU kiropraktisk behandling, Joylife AB ÄrendeCaroline MarinkoVårdstyrelsenBehandlas2018-05-14
VS2018-0057Höjd besöksersättning för cellprovtagning vid barnmorskemottagningarÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2018-05-08
VS2018-0056Handlingsplan för ekonomi i balans 2018ÄrendeMarie JohanssonVårdstyrelsenBehandlas2018-05-03
VS2018-0055Kartläggning hinder för samverkan tandvård och hälso- och sjukvård dnr 4973/2018ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-04-24
VS2018-0054Lägesrapport Flogsta vårdcentralÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-04-24
VS2018-0053Förbättring av trycksårsarbete i Region UppsalaÄrendeInge BruceVårdstyrelsenBehandlas2018-04-16
VS2018-0052Patientfråga gällande ersättningÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2018-04-16
VS2018-0051Revidering av avtal rörande familjecentrerat arbete med Uppsala kommunÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-04-13
VS2018-0050Anslutningsavtal allmäntandvård Bassam HabibÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-04-12
VS2018-0049Återrapportering vårdval psykoterapiÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2018-04-10
VS2018-0048Utveckling av klinisk farmaci inom primärvårdenÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2018-04-09
VS2018-0047Förbättra och utvecklat basprogram för vård och övervakning av graviditetÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-04-05
VS2018-0046Uppföljning av tidigare genomförd granskning av landstingets vårdplatsdimensioneringÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-04-03
VS2018-0045Överenskommelse avseende ST-läkare (S.Z) i allmänmedicin, Eriksbergs vårdcentralÄrendeHelén ByströmVårdstyrelsenBehandlas2018-03-26
VS2018-0044Ersättningar i PrimärvårdenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-03-22
VS2018-0043Återrrapportering av program för uppföljning, uppföljningsarbete under 2017ÄrendeNina AnundssonVårdstyrelsenAvslutat2018-03-15
VS2018-0042Revidering av vårdstyrelsens delegationsordningÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-03-14
VS2018-0041Uppföljning av målrelaterad ersättning LOV vårdcentraler 2017ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2018-03-13
VS2018-0040Svar på enkät från SIS Swedish Standards InsituteÄrendeInge BruceVårdstyrelsenAvslutat2018-03-12
VS2018-0039Överenskommelse avseende ST-läkare (K-J.J) i allmän medicin, Samariterhemmets vårdcentral, VT18ÄrendeHelén ByströmVårdstyrelsenMakulerat2018-02-28
VS2018-0038Remittering till psykiatri från primärvård - InitiativärendeÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-02-27
VS2018-0037Information från PatientnämndenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-02-26
VS2018-0036Anslutningsavtal allmäntandvård Kajsa KarlssonÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-02-23
VS2018-0035Anslutningsavtal allmäntandvård Folktandvården StrömsbroÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2018-02-22
VS2018-0034Överenskommelse avseende ST-läkare i Allmänmedicin, Samariterhemmets vårdcentralÄrendeVårdstyrelsenMakulerat2018-02-20
VS2018-0033Anslutningsavtal allmäntandvård Nizar HalawahÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-02-19
VS2018-0032LOV tandreglering - Nordic DentalÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-02-13
VS2018-0031Anslutningsavtal allmäntandvård Salome KashaniÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-02-13
VS2018-0030Personaluppföljning till vårdstyrelsen 2018ÄrendeIngrid PerssonVårdstyrelsenAvslutat2018-02-12
VS2018-0029Årsrapport Folktandvårdens verksamhet för patienter med extrem tandvårdsrädsla 2017ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-02-02
VS2018-0028Uppföljning LOV privat psykoterapiÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2018-02-01
VS2018-0027Uppgifter LOL LOF årsrapportering SKL 2017ÄrendeMagnus ThuresonVårdstyrelsenAvslutat2018-01-31
VS2018-0026Uppföljning Uppsala tandreglering 2017ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-01-31
VS2018-0025Anslutningsavtal allmäntandvård Ramiz NannisÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-01-30
VS2018-0024LOV barnmorskemottagning Ekeby Hälsocenter ABÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2018-01-29
VS2018-0023Patientenkät checkpatienter avslutade 2017 tandregleringen KronanÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-01-26
VS2018-0022Årlig rapport uppsökande verksamhet 2017 FTVÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2018-01-25
VS2018-0021Information rörande referensprislistaÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-01-15
VS2018-0020Vårdstyrelsens årsredovisning 2017ÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat2018-01-15
VS2018-0019Nya lokaler sjukhustandvård i UppsalaÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-01-12
VS2018-0018Information om tillgänglighet till vårdstyrelsen i marsÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-01-12
VS2018-0017Vårdcentrum ÖsthammarÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-01-12
VS2018-0016Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov 2019-2028 inom vårdstyrelsenÄrendeMarie JohanssonVårdstyrelsenBehandlas2018-01-12
VS2018-0015Öppet brev angående privatisering och kapitalisering av vård och omsorgÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-01-10
VS2018-0014Överenskommelse avseende ST-läkare (Y.L) i allmänmedicin, Samariterhemmets vårdcentral, VT18ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2018-01-10
VS2018-0013Årsuppföljning 2017 LOV privat psykoterapiÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2018-01-09
VS2018-0012Kopia på avvikelser från kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskorÄrendeInge BruceVårdstyrelsenBehandlas2018-01-03
VS2018-0011Uppföljning av vårdstyrelsens givna uppdrag 2018ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-01-01
VS2018-0010Månadsrapporter till vårdstyrelsen 2018ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-01-01
VS2018-0009Kurser och konferenser 2018ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-01-01
VS2018-0008Beredning av ärenden till vårdstyrelsenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-01-01
VS2018-0007Anmälan av inkomna skrivelser 2018ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-01-01
VS2018-0006Anmälan av delegationsbeslut 2018ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-01-01
VS2018-0005Informationer till vårdstyrelsen 2018ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-01-01
VS2018-0004Direktörsrapporter till vårdstyrelsen 2018ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-01-01
VS2018-0003Fastställelse av föredragningslista vårdstyrelsen 2018ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-01-01
VS2018-0002Val av justerareÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-01-01
VS2018-0001Kallelser och protokoll vårdstyrelsen 2018ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2018-01-01
VS2017-0187Anslutningsavtal allmäntandvård Helene MagnussonÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2017-12-27
VS2017-0186Målrelaterad ersättning 2017 - MedHelp AB - 1177 Vårdguiden på telefonÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenAvslutat2017-12-22
VS2017-0185Överenskommelse avseende ST-läkare (D.E.T) i allmänmedicin, Knivsta vårdcentral, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2017-12-22
VS2017-0184Kallelser och protokoll vårdstyrelsen 2018ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenMakulerat2017-12-20
VS2017-0183Överenskommelse avseende ST-läkare (M.S) i allmänmedicin, Hälsohuset i Enköping, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-12-18
VS2017-0182Brev angående ersättning för nödvändig tandvårdÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2017-12-15
VS2017-0181Information till privattandläkare med avtalÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2017-12-05
VS2017-0180Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Andreas NyblaeusÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2017-12-04
VS2017-0179Avtal Sten Hellström avseende förhandsbedömning inom ramen för Region Uppsalas tandvårdsstödÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2017-11-23
VS2017-0178Avtal Birger Narby avseende förhandsbedömning inom ramen för Region Uppsalas tandvårdsstödÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2017-11-23
VS2017-0177Inititivärende - Utred huvudmannaskap för Östhammars vårdcentralÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-11-21
VS2017-0176Initiativärende rörande åtgärder mot könsstympningÄrendeRebecka ModinVårdstyrelsenBehandlas2017-11-09
SHS2017-0132Initiativärende rörande åtgärder mot könsstympningÄrendeVårdstyrelsenMakulerat2017-11-09
VS2017-0175Överenskommelse avseende ST-läkare (A.M) i allmänmedicin, Knivsta Läkargrupp, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-11-09
VS2017-0174Överenskommelse avseende ST-läkare (A.S) i allmänmedicin, Familjeläkarna i Luthagen, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-11-09
VS2017-0173Överenskommelse avseende ST-läkare (C.B) i allmänmedicin, Familjeläkarna i Bålsta, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-11-09
VS2017-0172Överenskommelse avseende ST-läkare (S.K) i allmänmedicin, Ekeby Hälsocenter, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2017-11-09
VS2017-0171Förtida upphörande av avtal Lars BomanÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2017-11-08
VS2017-0170Internkontrollplan för vårdstyrelsen 2018ÄrendeAngelica WiklundVårdstyrelsenBehandlas2017-11-02
VS2017-0169Uppföljning barnmorskemottagningar införande av CNI ÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2017-11-02
VS2017-0168Återrapportering angående Centrum för hälsa och integrationÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-11-01
VS2017-0167Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Michael RiedelÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-11-01
VS2017-0166Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Svetlana PolevaÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-11-01
VS2017-0165Friare val av hjälpmedelÄrendeBirgitta OlssonVårdstyrelsenAvslutat2017-10-31
VS2017-0164Initiativärende - Telefontillgänglighet och väntetider till 1177 VårdguidenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-10-31
VS2017-0163Förstärkning av sjuksköterskeinsatser vid Hälsa- och habiliteringens medicinska enhet ÄrendeBirgitta LejmanVårdstyrelsenAvslutat2017-10-30
VS2017-0162FastighetsetableringÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-10-27
VS2017-0161Vårdstyrelsens budget 2018ÄrendeMarie JohanssonVårdstyrelsenAvslutat2017-10-27
VS2017-0160Anslutningsavtal tandvård barn och unga Mona El-ImamÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-10-25
VS2017-0159Samverkansavtal Ersättningsetablering (LOF) Agneta Gulliksson ÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenAvslutat2017-10-25
VS2017-0158Vaccinatörsvårdval - Adxto Care ABÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2017-10-23
VS2017-0157Uppsägning av vårdavtal, Ture Ålander läkarpraktikÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2017-10-23
VS2017-0156Hälsofrämjandepris 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-10-16
VS2017-0155Förtida upphörande av avtal inom LOV Psykoterapi Mikael NordhÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2017-10-05
VS2017-0154Kåbohälsan flyttar till andra lokalerÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenAvslutat2017-10-03
VS2017-0153Samordning och förstärkning av psykosocialt uppdrag, Ungdomsmottagningen CityÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2017-10-02
VS2017-0152LOV Psykoterapi 2018ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2017-09-29
VS2017-0151Överenskommelse avseende ST läkare (S.B) i allmänmedicin, Aleris vårdcentral Nyby, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-09-28
VS2017-0150Överenskommelse avseende ST läkare (S.T) i allmänmedicin, Årsta vårdcentral, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2017-09-28
VS2017-0149Överenskommelse avseende ST läkare (W.SA) i allmänmedicin, Årsta vårdcentral, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-09-28
VS2017-0148Överenskommelse avseende ST läkare (Z.K) i allmänmedicin, Årsta vårdcentral, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-09-28
VS2017-0147Överenskommelse avseende ST läkare (C.S) i allmänmedicin, Gottsunda vårdcentral, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2017-09-28
VS2017-0146Överenskommelse avseende ST läkare (S.I) i allmänmedicin, Gottsunda vårdcentral, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2017-09-28
VS2017-0145Överenskommelse avseende ST läkare (A.J) i allmänmedicin, Svartbäckens vårdcentral, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-09-28
VS2017-0144Överenskommelse avseende ST läkare (J.BH) i allmänmedicin, Svartbäckens vårdcentral, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2017-09-28
VS2017-0143Överenskommelse avseende ST läkare (M.A-S) i allmänmedicin, Skutskärs vårdcentral, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-09-28
VS2017-0142Överenskommelse avseende ST läkare (C.S) i allmänmedicin, Flogsta vårdcentral, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-09-28
VS2017-0141Överenskommelse avseende ST läkare (J.B) i allmänmedicin, Kungsgärdets vårdcentral, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2017-09-28
VS2017-0140Anslutningsavtal allmäntandvård Marjan LakÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-09-27
VS2017-0139Begäran om utbyte av läkarintyg för ansökning om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ÄrendeÅsa DahlénVårdstyrelsenAvslutat2017-09-27
VS2017-0138Inkommet brev ang gruppsykoterapi inom Mödravården, inom LOV psykoterapi. ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2017-09-26
VS2017-0137Verksamhetsuppdrag Vårdstyrelsen 2018-2020ÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenAvslutat2017-09-25
VS2017-0136Förtida upphörande av avtal inom LOV privat Psykoterapi Ellen Krokstad - Kungsängstorgs psykoterapimottaningÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2017-09-25
VS2017-0135Ersättning för tandreglering för barn och unga 2018ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2017-09-22
VS2017-0134Ersättning för allmäntandvård för barn och unga 2018ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2017-09-22
VS2017-0133Förfrågningsunderlag för tandreglering för barn och ungaÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2017-09-22
VS2017-0132Tilldelningsbeslut Knivsta Läkargrupp Praktikertjänst ABÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2017-09-22
VS2017-0131Avtal asyltandvård vuxna Delir SharifianÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-09-18
VS2017-0130Revidering av regelbok/förfrågningsunderlag för barnmorskemottagningar 2018ÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2017-09-15
VS2017-0129Avtal tandreglering Anna Andlin SobociÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-09-15
VS2017-0128LOV tandreglering - RB tandreglering ABÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2017-09-15
VS2017-0127Regelverk för tandvård för barn och ungaÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2017-09-14
VS2017-0126Regelverk för Region Uppsalas tandvårdsstödÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2017-09-12
VS2017-0125Allmäntandvård barn och unga Elisabeth Hjulhammar-BlombergÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-09-12
VS2017-0124Val av justerareÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-09-08
VS2017-0123Uppföljning av beslut fattade av vårdstyrelsen ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-09-08
VS2017-0122Förslag till utvecklingen av primärvården i Region UppsalaÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-09-04
VS2017-0121Ersättning för tvingande flytt Folktandvårdens ledningskontorÄrendeMarie JohanssonVårdstyrelsenAvslutat2017-08-31
VS2017-0120Motion (M) - Möjliggör Facetimesamtal för 1177 vårdguidenÄrendeJessica BräckVårdstyrelsenAvslutat2017-08-30
VS2017-0119Systematisk analys och uppföljning av indikatorer för landstingets arbete med kroniska sjukdomarÄrendeAgneta EklundVårdstyrelsenAvslutat2017-08-29
VS2017-0118Delårsrapport 2017 för vårdstyrelsens verksamhetsområdeÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat2017-08-28
VS2017-0117Granskning av årsredovisning 2016ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenMakulerat2017-08-25
VS2017-0116Granskning av årsredovisning 2016ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-08-25
VS2017-0115Projekt för införande av behovsstyrd vårdgarantiÄrendeNina AnundssonVårdstyrelsenAvslutat2017-08-24
VS2017-0114LOV barnmorskemottagning BM HjärtatÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2017-08-24
VS2017-0113Anslutningsavtal allmäntandvård för barn och unga i annat län Helena GustavssonÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-08-23
VS2017-0112Godkännande av LOV ansökan vårdcentral Praktikertjänst AB Ultuna vårdcentralÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2017-08-21
VS2017-0111Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga i annat län Claes Karlsson - tdl önskar avsluta avtalet 28/8 2017/ARÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-08-21
VS2017-0110Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga i annat län Fredrik HaddadÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-08-18
VS2017-0109Sammanträdesdatum för vårdstyrelsen och vårdstyrelsens arbestutskott 2018ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-08-10
VS2017-0108Utbildningsdag för Folktandvården ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-08-07
VS2017-0107Latituder och uppräkning av prislista för FolktandvårdenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-08-07
VS2017-0106Sinnligt BMM KnivstaÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2017-07-14
VS2017-0105LOV tandreglering LiTaklinikenÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2017-07-14
VS2017-0104Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga i annat län Anders JonssonÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-07-14
VS2017-0103Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Jari TaghaviÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-07-07
VS2017-0102Ny verksamhetschef på Ekeby Hälsocenter VårdcentralÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2017-07-05
VS2017-0101Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Linn PudasÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-07-04
VS2017-0100IVO-beslut Torsten CarlssonÄrendeInge BruceVårdstyrelsenAvslutat2017-06-29
VS2017-0099Överenskommelse avseende ST-läkare (C.ZZ) i allmänmedicin, Årsta vårdcentral, HT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-06-26
VS2017-0098Begäran om yttrande från Fastighets och servicenämnden, Region Uppsala angående KungsgärdetÄrendeBjörn LarssonVårdstyrelsenAvslutat2017-06-26
VS2017-0097Begäran om yttrande från Fastighets och servicenämnden, Region Uppsala angående Tierp VårdcentrumÄrendeBjörn LarssonVårdstyrelsenAvslutat2017-06-26
VS2017-0096Förtydligande gällande ansvar för särskilt boende med korttidsplatserÄrendeInge BruceVårdstyrelsenAvslutat2017-06-22
VS2017-0095Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Evelyn RosenbergÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-06-20
VS2017-0094Vart har patienterna i Söderfors tagit vägen?ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-06-20
VS2017-0093Snabbutred första linjens vård avseende psykisk hälsa för barn och ungaÄrendeBirgitta LejmanVårdstyrelsenAvslutat2017-06-20
VS2017-0092LOV tandreglering - Uppsala tandreglering ABÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2017-06-16
VS2017-0091Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga i annat landsting Gabriella EngbergÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-06-15
VS2017-0090Avvikelse från Nora växelvårdsboendeÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2017-06-09
VS2017-0089Ekeby hälsocenter skrivelse om Cosmicavbrott ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2017-06-08
VS2017-0088Ändring avseende bedömning av tillgänglighetsmål för vårdcentral 2017ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2017-06-07
VS2017-0087Överenskommelse avseende ST läkare (Z.A) i allmänmedicin, Familjeläkarna i Bålsta, VT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-06-07
VS2017-0086Överenskommelse avseende ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralens namn. ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenMakulerat2017-05-22
VS2017-0085Överenskommelse avseende ST-läkare (K.E) i allmänmedicin, Fålhagens vårdcentral, VT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-05-22
VS2017-0084HälsoäventyrÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-05-18
VS2017-0083Revidering förfrågningsunderlag LOV vårdcentralÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenAvslutat2017-05-16
VS2017-0082Initiativärende rörande bemanna och stärka distriktsjuksköterskemottagningarnaÄrendeCarina BäckströmVårdstyrelsenAvslutat2017-05-09
VS2017-0081Överenskommelse avseende ST-läkare (E.EV) i allmänmedicin, Gottsunda Vårdcentral, VT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2017-05-08
VS2017-0080Avtal om vaccination mot HPV (humant papillomavirus)ÄrendeAnna Karin LidehällVårdstyrelsenAvslutat2017-05-04
VS2017-0079Tilläggsåtagande ungdomsmottagningÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2017-04-28
VS2017-0078Överenskommelse avseende ST-läkare (L-M.B) i allmänmedicin, BålstaDoktorn Praktikertjänst, VT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-04-26
VS2017-0077Överenskommelse avseende ST-läkare (MH.K) i allmänmedicin, Östhammars Vårdcentral, VT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-04-26
VS2017-0076Överenskommelse avseende ST-läkare (K-J.J) i allmänmedicin, Samariterhemmets vårdcentral, VT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2017-04-26
VS2017-0075Överenskommelse avseende ST-läkare (G.HS) i allmänmedicin, Storvreta Vårdcentral, VT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2017-04-26
VS2017-0074Överenskommelse avseende ST-läkare (H.T) i allmänmedicin, Knivsta Läkargrupp Praktikertjänst, VT17 ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-04-26
VS2017-0073Överenskommelse avseende ST-läkare i allmänmedicin, Aleris Barncentrum och Vårdcentral VT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2017-04-26
VS2017-0072Överenskommelse avseende ST-läkare (K.K) i allmänmedicin, Capio vårdcentral Liljeforstorg, VT17ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2017-04-25
VS2017-0071Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Delir SharifianÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-04-20
VS2017-0070Ansökan FamiljedoktornÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2017-04-13
VS2017-0069Verksamhetsstöd till regionens vårdcentraler- tillgänglighet och vårdgarantiÄrendeNina AnundssonVårdstyrelsenAvslutat2017-04-13
VS2017-0068Avvikelse FMU- försäkringsmedicinska utredningarÄrendeInge BruceVårdstyrelsenAvslutat2017-04-11
VS2017-0067Hörselvård i förändringÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-04-11
VS2017-0066Inkommen skrivelseÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-04-11
VS2017-0065Ny Vårdcentral - AlmungeÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-04-06
VS2017-0064Fördjupad uppföljning av läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO)ÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat2017-03-31
VS2017-0063Initiativärende rörande extra medel för Röda korsets verksamhet för 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-03-30
VS2017-0062Årshjul för personalrapportering till vårdstyrelsen ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-03-30
VS2017-0061Delrapportering inför revidering av förfrågningsunderlag för vårdcentral 2018ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2017-03-28
VS2017-0060Utvärdering av utlokaliserade slutenvårdsplatserÄrendeJan AnderssonVårdstyrelsenAvslutat2017-03-27
VS2017-0059Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Pia DahlinÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-03-24
VS2017-0058Nedläggning av akuten Tierp o ÖsthammarÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-03-23
VS2017-0057Uppföljning av målrelaterad ersättning 2016, externa vårdgivareÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenAvslutat2017-03-21
VS2017-0056Uppföljning av målrelaterad ersättning LOV vårdcentraler 2016ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2017-03-21
VS2017-0055Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Michael Nilsson-StrömÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-03-20
VS2017-0054Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Anders ElnerÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-03-16
VS2017-0053Fråga från journalist angående vårdstyrelsens årsredovisning 2016ÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat2017-03-14
VS2017-0052Årsredovisning LOV vårdcentraler 2016 PrimärvårdenÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2017-03-13
VS2017-0051Verksamhetsberättelser 2016 kiropraktorer ÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2017-03-10
VS2017-0050Synpunkter ersättning tilläggsåtagande BMMÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2017-03-10
VS2017-0049Avvikelser från Håbo kommunÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2017-03-09
VS2017-0048Fastställelse av föredragningslista för vårdstyrelsens arbetsutskottÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-03-09
VS2017-0047Beredning av ärenden till vårdstyrelsenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-03-08
VS2017-0046Lokal och verksamhetsförändringar i PrimärvårdenÄrendeNiklas RommelVårdstyrelsenAvslutat2017-03-06
VS2017-0045Internkontrollplan för vårdstyrelsen 2017ÄrendeAngelica WiklundVårdstyrelsenBehandlas2017-03-06
VS2017-0044Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Johan WibergÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-03-03
VS2017-0043Initiativärende rörande uppföljning av förändrade regler för psykoterapiÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-02-27
VS2017-0042Fastighetsinvesteringsbehov 2018-2027 för vårdstyrelsens verksamhetsområde - underlag till investeringsplanÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-02-27
VS2017-0041Vaccinatörsvårdval - Resecentrum vaccinationer i Uppsala ABÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2017-02-24
VS2017-0040Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare inom hälso- och sjukvårdenÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat2017-02-22
VS2017-0039Samverkan kring barn och ungdomspsykiatrin - gemensam granskning med kommunerna ÄrendeBirgitta LejmanVårdstyrelsenBehandlas2017-02-22
VS2017-0038Initiering av tung dental utrustning ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-02-21
VS2017-0037Upphandling av kiropraktisk behandling 2018ÄrendeCaroline MarinkoVårdstyrelsenBehandlas2017-02-21
VS2017-0036Samarbetsavtal 2017 - Telefonrådgivningen 1177 Vårdguiden på telefon mellan Region Uppsala och Region GävleborgÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenAvslutat2017-02-20
VS2017-0035Anslutningsavtal allmäntandvård för barn och unga Peter MoradiÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-02-20
VS2017-0034Aleris barncentrum vårdcentral - LOV vårdcentralÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2017-02-20
VS2017-0033Fråga om listning med bank-ID Ekeby hälsocenterÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2017-02-17
VS2017-0032Fastställelse av föredragningslista för vårdstyrelsen 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-02-15
VS2017-0031LOV barnmorskemottagning Ture Ålander läkarpraktik ABÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2017-02-09
VS2017-0030Årsredovisningar LOV psykoterapi 2016ÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2017-02-09
VS2017-0029LOV tandreglering - Tandregleringen Kronan SundbybergÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2017-02-07
VS2017-0027Årsrapport Folktandvårdens verksamhet för patienter med extrem tandvårdsrädsla 2016ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-02-02
VS2017-0026Framtidens hälso- och sjukvårdÄrendeÅsa HimmelsköldVårdstyrelsenBehandlas2017-02-02
VS2017-0025Höjda patientavgifter från årsskiftetÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-01-30
VS2017-0024Avtal om drift av hembesöksverksamhet/akuta hembesök i Uppsala och Knivsta kommuner (från dnr HSS 2012-0159)ÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2017-01-27
VS2017-0023LOV psykoterapi 2017ÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2017-01-27
VS2017-0022Vårdstyrelsens årsredovisning 2016ÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat2017-01-25
VS2017-0021Skrivelse barn med motoriska svårigheterÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2017-01-23
VS2017-0020Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapportÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-01-20
VS2017-0019Godkännande LOV vårdcentral EnköpingshälsanÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2017-01-20
VS2017-0018Anslutningsaval allmäntandvård barn och unga Anders EngstrandÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-01-20
VS2017-0017Kallelser och protokoll vårdstyrelsens arbetsutskott 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-01-19
VS2017-0016Avtal Närvårdsenheten ÖsthammarÄrendeJan AnderssonVårdstyrelsenAvslutat2017-01-19
VS2017-0015Vaccinatörsvårdval - VaccinDirekt i Sverige AB (tidigare Uppsala Vaccinationsbyrå AB)ÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2017-01-19
VS2017-0014Anslutningsavtal för allmäntandvård barn och unga Rosa AnsariÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2017-01-17
VS2017-0013Primärvårdens arbete med patienter i livets slutskede och deras anhörigaÄrendeJan AnderssonVårdstyrelsenAvslutat2017-01-11
VS2017-0012Granskning av vårdstyrelsens delårsrapport 2016ÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat2017-01-02
VS2017-0011Anmälan av inkomna skrivelser 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-01-01
VS2017-0010Informationer till vårdstyrelsen 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-01-01
VS2017-0009Uppföljning av beslut fattade av vårdstyrelsen 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-01-01
VS2017-0008Rapporter från förtroendevalda till vårdstyrelsen 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-01-01
VS2017-0007Vårdstyrelsens ordförandebeslut 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-01-01
VS2017-0006Kurser och konferenser 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-01-01
VS2017-0005Valärenden för vårdstyrelsen 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-01-01
VS2017-0004Direktörsrapporter till vårdstyrelsen 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-01-01
VS2017-0003Anmälan av delegationsbeslut 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-01-01
VS2017-0002Budget 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-01-01
VS2017-0001Månadsrapporter till vårdstyrelsen 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2017-01-01
VS2016-0209Friskvårdslotsning ÄrendeChristina LindbergVårdstyrelsenAvslutat2016-12-28
VS2016-0208Ansökan LOV vårdcentral UPPH2016-0391ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-12-22
VS2016-0207Länsgemensamma riktlinjer för hjälpmedel (HSS2015-0033)ÄrendeBirgitta OlssonVårdstyrelsenAvslutat2016-12-21
VS2016-0206Vårdstyrelsens budget 2017ÄrendeMarie JohanssonVårdstyrelsenAvslutat2016-12-19
VS2016-0205Anslutningsavtal barn- och ungdomstandvård Fadia AlkassÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2016-12-16
VS2016-0204Initiativärende avseende primärvårdens roll i den palliativa vårdenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-12-16
VS2016-0203Information till privattandläkare med avtalÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2016-12-16
VS2016-0202Avvikelse som berör Capio vårdcentral inklusive slutrapport för händelseanalysÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2016-12-12
VS2016-0201Avvikelse som berör Nyby vårdcentralÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2016-12-12
VS2016-0200Avvikelse som berör Ekeby HälsocentralÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2016-12-12
VS2016-0199Avvikelse som berör primärvården och LAH i EnköpingÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2016-12-12
VS2016-0198Avtal Birger Narby avseende förhandsbedömning inom ramen för landstingets tandvårdsstödÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2016-12-06
VS2016-0197Godkännande LOV BMM Capio Sävja LiljeforstorgÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2016-12-05
VS2016-0196LOV vårdcentral Familjedoktorerna i Uppland ABÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-12-01
VS2016-0195Godkännande av LOV vårdcentral Capio Enköping, Sävja och LiljeforstorgÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-12-01
VS2016-0194Granskning av intern styrning och kontrollÄrendeAngelica WiklundVårdstyrelsenAvslutat2016-11-28
VS2016-0193Patientinformation till fel mottagareÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2016-11-28
VS2016-0192Överenskommelse avseende ST läkare (M.A) i allmänmedicin, Capio vårdcentral Liljeforstorg, HT16ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2016-11-25
VS2016-0191Enkät om landstingets utformning av primärvården ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-11-23
VS2016-0190Kallelser och protokoll vårdstyrelsen 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-11-22
VS2016-0189LOU - Uppsala Närakut med ortopedakut 2017-2021 - AlerisÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenBehandlas2016-11-18
VS2016-0188Revisonsgranskning avseende personal- och kompetensförsörjningÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-11-17
VS2016-0187Suicidpreventivt arbeteÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2016-11-14
VS2016-0186Överenskommelse avseende ST läkare (A.AH) i Allmänmedicin, Aros Läkarmottagning, HT16ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2016-11-09
VS2016-0185Avslutande av vårdval fördjupad medicinsk utredning på beställning av FörsäkringskassanÄrendeBirgitta PleijelVårdstyrelsenAvslutat2016-11-07
VS2016-0184Vaccinatörsvårdval - Uppsala Vaccinationsbyrå ABÄrendeSandra Hult SellinVårdstyrelsenAvslutat2016-11-04
VS2016-0183Vaccinatörsvårdval - Länsvaccinationer i Uppsala ABÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2016-11-04
VS2016-0182Vaccinatörsvårdval - Totalhälsan i Uppsala ABÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2016-11-04
VS2016-01811177 Vårdguiden på telefonÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenAvslutat2016-11-02
VS2016-0180Granskning av patientsäkerhet och avvikelsehanteringÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-11-02
VS2016-0179LOV barnmorskemottagning Privata Barnmorskor TOL ABÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2016-11-01
VS2016-0178Revision av patientsäkerhet och avvikelsehanteringÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2016-11-01
VS2016-0177Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2015. PM från SKLÄrendeCarina BäckströmVårdstyrelsenAvslutat2016-10-31
VS2016-0176Privata vårdcentralers utdataÄrendeNina AnundssonVårdstyrelsenAvslutat2016-10-31
VS2016-0175Regelverk för landstingets tandvårdsstödÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2016-10-31
VS2016-0174Allmäntandvård barn och ungaÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2016-10-31
VS2016-0173Tandreglering för barn och ungaÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2016-10-31
VS2016-0172Överenskommelse avseende ST läkare (R.B) i Allmänmedicin, Gottsunda vårdcentral, HT16ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2016-10-28
VS2016-0171Uppsala närakut med ortopedakut 2013-2017 - CityakutenÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2016-10-28
VS2016-0170Förfrågan policy för läkemedelsberoendeÄrendeHelén FelgerVårdstyrelsenAvslutat2016-10-26
VS2016-0169Initiativärende rörande habiliteringens specialiserade husläkarmottagningÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-10-24
VS2016-0168Anslutningsavtal barn- och ungdomstandvård Ewa Hjalmarsson SvenskÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2016-10-20
VS2016-0167Vårdstyrelsens verksamhetsuppdrag Folktandvården, Primärvården, Hälsa och habilitering 2017-2019ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-10-14
VS2016-0166Hälsofrämjandepriset 2016ÄrendeChristina LindbergVårdstyrelsenAvslutat2016-10-14
VS2016-0165Utveckling av första linjen för barn och ungas psykiska hälsaÄrendeBirgitta LejmanVårdstyrelsenAvslutat2016-10-13
VS2016-0164Anslutningsavtal barn- och ungdomstandvård Alexander SundquistÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2016-10-12
VS2016-0163Anslutningsavtal barn- och ungdomstandvård Marielle MalmÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2016-10-06
VS2016-0162Förfrågan Vårdanalys statistikÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-10-06
VS2016-0161Distriktssjuksköterskemottagning i Söderfors - svar på initiativ ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-10-04
VS2016-0160Anslutningsavtal allmän barn- och ungdomstandvård Jörgen Larsson (HSS2011-0146)ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2016-09-26
VS2016-0159Delårsrapport 2016 för vårdstyrelsens verksamhetsområdeÄrendeCarina BäckströmVårdstyrelsenAvslutat2016-09-20
VS2016-0158Gemensam it-bilaga för Vårdstyrelsens förfrågningsunderlag 2017ÄrendeCharlotta HallVårdstyrelsenAvslutat2016-09-16
VS2016-0157Fördelning av folkhälsomedel 2016ÄrendeHenrik AndreassonVårdstyrelsenAvslutat2016-09-15
VS2016-0156Folktandvårdens arbete gällande våld mot barn och i nära relationerÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2016-09-12
VS2016-0155Svar på motion avseende strategi för ökad tandhälsa, minskat sjukvårdsbehov och klokare resursanvändning ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2016-09-12
VS2016-0154Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och landstinget i Uppsala län gällande Mobila äldreakutenÄrendeJan AnderssonVårdstyrelsenAvslutat2016-09-06
VS2016-0153Avvikelse som berör Hälsohuset i EnköpingÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2016-09-05
VS2016-0152Initiativärende angående kompletteringar kring införandet av CNI-ersättning till barnmorskemottagningarÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-09-02
VS2016-0151Initiativärende angående CosmicÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-09-02
VS2016-0150Avvikelser som berör Örsundsbro vårdcentralÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2016-08-31
VS2016-0149Avvikelser som berör FamiljeläkarnaÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2016-08-31
VS2016-0148Möjlighet till privat asyltandvård för vuxnaÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenBehandlas2016-08-31
VS2016-0147Anslutningsavtal barn- och ungdomstandvård Helena Gustavsson (hänvisning HSS2011-0146)ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2016-08-24
VS2016-0146Avtal LOV grundläggande hörselrehabilitering, AudioNova AB ÄrendePia LeierdahlVårdstyrelsenBehandlas2016-08-24
VS2016-0145Överenskommelse om förtida upphörande av avtal gällande audionommottagning hos Audionomerna & Hörsam AB i EnköpingÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenAvslutat2016-08-23
VS2016-0144Sammanträdestider vårdstyrelsen 2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-08-22
VS2016-0143Rapportering till VårdstyrelsenÄrendeInge BruceVårdstyrelsenAvslutat2016-08-16
VS2016-0142Externa vårdgivares patientsäkerhetsberättelserÄrendeInge BruceVårdstyrelsenAvslutat2016-07-14
VS2016-0141Avvikelser som berör Boländernas vårdcentralÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2016-07-04
VS2016-0140Länsbarnombudsmannen 2016ÄrendeBirgitta LejmanVårdstyrelsenAvslutat2016-06-29
VS2016-0139Överenskommelse avseende ST läkare (H.E) i Allmänmedicin, Östervåla vårdcentral(hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2016-06-29
VS2016-0138Överenskommelse avseende ST läkare, F.H. i Allmänmedicin, Familjeläkarna Bålsta (hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeHelén ByströmVårdstyrelsenAvslutat2016-06-29
VS2016-0137Avtal LOU naprapatisk behandling, Joylife ABÄrendeCaroline MarinkoVårdstyrelsenBehandlas2016-06-27
VS2016-0136LOV barnmorskemottagning Familjeläkarna BålstaÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2016-06-22
VS2016-0135Godkännande LOV vårdcentral Familjeläkarna BålstaÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-06-21
VS2016-0134Avtal LOV grundläggande hörselrehabilitering, Audika ABÄrendePia LeierdahlVårdstyrelsenBehandlas2016-06-21
VS2016-0133Ändring av varumärke från Avesina till Audika ÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenMakulerat2016-06-21
VS2016-0132Uppföljning av uppdrag från vårdstyrelsen 2016 (balanslista)ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-06-21
VS2016-0131Sammanhållet integrations- och asylmottagandeÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-06-15
VS2016-0130Angående psykoterapiÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-06-15
VS2016-0129Överenskommelse avseende ST läkare i Allmänmedicin, Aleris Barncentrum & vårdcentral(hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2016-06-10
VS2016-0128Överenskommelse avseende ST läkare (F.A) i Allmänmedicin, Bålsta Doktorn, Praktikertjänst (hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2016-06-10
VS2016-0127Samordning och dimensionering av AT och STÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenMakulerat2016-06-08
VS2016-0126Internkontrollplan för vårdstyrelsen 2016ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-06-07
VS2016-0125Anslutningsavtal allmän barn- och ungdomstandvård Maria Sjökvist (hänvisning HSS (2011-0146)ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2016-06-07
VS2016-0124Överenskommelse avseende ST läkare (M.K och E.WÖ) i Allmänmedicin, Centrum kliniken/Familjeläkarna AB (hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2016-06-03
VS2016-0123Implementering av rehabiliteringskoordinatorerÄrendeBirgitta PleijelVårdstyrelsenAvslutat2016-06-03
VS2016-0122Etableringsmöjligheter sjukgymnastik/fysioterapi i Uppsala länÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-06-02
VS2016-0121Lokalbehov i ÖstervålaÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-06-02
VS2016-0120Avgiftsfri gynekologisk hälsokontroll samt förbättring av vårdkedjan vid screening för livmoderhalscancerÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-05-31
VS2016-0119Granskning av Produktionsstyrelsens årsredovisning 2015ÄrendeBjörn LarssonVårdstyrelsenAvslutat2016-05-30
VS2016-0118Granskning av Hälso- och sjukvårdsstyrelsens årsredovisning 2015ÄrendeKarin LindblomVårdstyrelsenAvslutat2016-05-30
VS2016-0117Överenskommelse avseende ST läkare (M.M och H.F) i Allmänmedicin, Knivsta vårdcentral.ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2016-05-30
VS2016-0116Överenskommelse avseende ST läkare (A.L) i Allmänmedicin, Knivsta Läkargrupp, Praktikertjänst (Hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2016-05-30
VS2016-0115Överenskommelse avseende ST läkare (B.J) i Allmänmedicin, Aleris Nyby Vårdcentral (Hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2016-05-30
VS2016-0114Vårdcentralen ÖsthammarÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-05-30
VS2016-0113Överenskommelse avseende ST läkare i Allmänmedicin, Gimo/Österbybruk vårdcentral (Hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2016-05-24
VS2016-0112Överenskommelse avseende ST läkare i Allmänmedicin, Capio Vårdcentral Sävja (Hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2016-05-24
VS2016-0111Överenskommelse avseende ST läkare (D.A) i Allmänmedicin, Capio Vårdcentral Enköping (Hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2016-05-24
VS2016-0110Rasbo Vårdcentral ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-05-20
VS2016-0109Bemanningen på Årsta VårdcentralÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-05-19
VS2016-0108Vårdstyrelsens delegationsordningÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-05-18
VS2016-0107Överenskommelse avseende ST läkare (O.A) i Allmänmedicin, Ekeby Hälsocenter (Hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2016-05-17
VS2016-0106Överenskommelse avseende ST läkare (W.L) i Allmänmedicin, Dr Wahlunds Läkarmottagning (Hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2016-05-17
VS2016-0105Överenskommelse avseende ST läkare (J.B och D.G) i Allmänmedicin, Svartbäckens vårdcentral (Hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2016-05-17
VS2016-0104Motionssvar om nollvision för vårdskadorÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2016-05-17
VS2016-0103Överenskommelse avseende ST läkare (A.B + O.DM) i Allmänmedicin, Tierps vårdcentral (Hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2016-05-17
VS2016-0102Överenskommelse avseende ST läkare (S.V) i Allmänmedicin, Enköpings husläkarcentrum (Hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2016-05-17
VS2016-0101Överenskommelse avseende ST läkare (A.G) i Allmänmedicin, Kungsgärdets vårdcentral (Hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2016-05-17
VS2016-0100Överenskommelse avseende ST läkare (J.F) i Allmänmedicin, Flogsta vårdcentral (Hänvisning till CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2016-05-17
VS2016-0099Överenskommelse avseende ST läkare (H.S) i Allmänmedicin, Fålhagens vårdcentral (Hänvisning till Dnr CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenBehandlas2016-05-17
VS2016-0098Överenskommelse avseende ST läkare (S.H) i Allmänmedicin, Skutskärs vårdcentral (Hänvisning till Dnr CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2016-05-17
VS2016-0097Överenskommelse avseende ST läkare (J.V och C-J.F) i Allmänmedicin, Samariterhemmets vårdcentral (Hänvisning till Dnr CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat från handläggare2016-05-17
VS2016-0096Överenskommelse avseende ST läkare (G.D och R.B) i Allmänmedicin, Eriksbergs vårdcentral. (Hänvisning till Dnr CK2015-0226)ÄrendeJennifer BlomVårdstyrelsenAvslutat2016-05-17
VS2016-0095VårdvalÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-05-17
VS2016-0094Översyn av förvaltningsorganisationÄrendeNiklas RommelVårdstyrelsenAvslutat2016-05-13
VS2016-0093Motion om att stödja barn som har föräldrar i fängelse (CK2015-0158)ÄrendeBirgitta LejmanVårdstyrelsenAvslutat2016-05-13
VS2016-0092Brev Anne-Marie Klasson - Upphandling hörapparater samt öronläkarbristÄrendeHelen AskebroVårdstyrelsenAvslutat2016-05-12
VS2016-0091Ändring avseende bedömning av tillgänglighetsmål för vårdcentral 2016ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-05-12
VS2016-0090Anslutningsavtal allmän barn- och ungdomstandvård Parham Sondosi (hänvisning HSS2011-0146)ÄrendeAgneta RoosVårdstyrelsenAvslutat2016-05-12
VS2016-0089Revidering av regelbok/förfrågningsunderlag vårdval privat psykoterapiÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2016-05-12
VS2016-0088Fokusområden för landstingets folkhälsomedel 2016ÄrendeHenrik AndreassonVårdstyrelsenAvslutat2016-05-11
VS2016-0087Revidering av regelbok/förfrågningsunderlag för barnmorskemottagningarÄrendeYlva TottmarVårdstyrelsenAvslutat2016-05-11
VS2016-0086Revisionssvar Granskning av styrning av primärvårdenÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-05-11
VS2016-0085Anmälan av Kajs Kiropraktik till Inspektionen för vård och omsorgÄrendeInge BruceVårdstyrelsenAvslutat2016-05-11
VS2016-0084Översyn av beslutsstöd för registrering i Svedem (HSS2015-0131) ÄrendeAgneta EklundVårdstyrelsenAvslutat2016-05-11
VS2016-0083Utredning av förutsättningar för demenssköterskor (HSS2015-0132)ÄrendeAgneta EklundVårdstyrelsenAvslutat2016-05-11
VS2016-0082Överenskommelse mellan länets kommuner och Landstinget i Uppsala län ang. ansvarsfördelning kring uppsökande verksamhet och tandvårdsstöd (HSS2015-0120)ÄrendeErica HultVårdstyrelsenMakulerat2016-05-11
VS2016-0081Åtgärder för en optimerad rehabiliteringsprocess (HSS2015-0033)ÄrendeAgneta EklundVårdstyrelsenAvslutat2016-05-11
VS2016-0080Öppen mottagning med sprututbytesverksamhet (HSS2014-0134)ÄrendeHenrik AndreassonVårdstyrelsenAvslutat2016-05-10
VS2016-0079Folkhälsomedel - Föreningen Frisk & fri (HSS2015-0136)ÄrendeHenrik AndreassonVårdstyrelsenAvslutat2016-05-10
VS2016-0078Folkhälsomedel - Hälsosamtalsdatabas i Uppsala län (HSS2015-0195)ÄrendeHenrik AndreassonVårdstyrelsenAvslutat2016-05-10
VS2016-0077Folkhälsomedel - Mitt friska liv (HSS2015-0201)ÄrendeHenrik AndreassonVårdstyrelsenAvslutat2016-05-10
VS2016-0076Folkhälsomedel - Kondoma meras projekt säkrare sex (HSS2015-0216)ÄrendeHenrik AndreassonVårdstyrelsenAvslutat2016-05-10
VS2016-0075Folkhälsomedel - Enköpings fritidsbank (HSS2015-0217)ÄrendeHenrik AndreassonVårdstyrelsenBehandlas2016-05-10
VS2016-0074Folkhälsomedel - SeSam (HSS2015-0234)ÄrendeHenrik AndreassonVårdstyrelsenAvslutat2016-05-10
VS2016-0073Ansökan om folkhälsomedel - Etablering av Bufff i Uppsala län (CK2016-0089)ÄrendeHenrik AndreassonVårdstyrelsenAvslutat2016-05-10
VS2016-0072LOV grundläggande hörselrehabilitering (Avtalsperiod 2) 2016-2019 (HSS2015-0133)ÄrendePia LeierdahlVårdstyrelsenBehandlas2016-05-10
VS2016-0071Systematisk analys och uppf av indikatorer för landstingets arbete med kroniska sjukdomar (HSS2015-0221)ÄrendeClaudio Troncoso MunozVårdstyrelsenBehandlas2016-05-10
VS2016-0070Angående psykiatriker på habiliteringenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-05-10
VS2016-0069Anmälan av Uppsala vaccinationsbyrå till Inspektionen för vård och omsorgÄrendeInge BruceVårdstyrelsenAvslutat2016-05-09
VS2016-0068Granskning av ändamålsenlig användning av kvalitetsregister ÄrendeAnna Karin LidehällVårdstyrelsenAvslutat2016-05-06
VS2016-0067Se över uppdragen och ersättningarna inom vårdcentralsuppdragetÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-05-04
VS2016-0066Revidering regelbok vårdcentral 2016ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-05-02
VS2016-0065IFB-intensiv familjebehandlingÄrendeBirgitta LejmanVårdstyrelsenBehandlas2016-04-26
VS2016-0064Den digitala tekniken kräver utbildning och träningÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-04-22
VS2016-0063Kallelser och protokoll vårdstyrelsen 2016-2017ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-04-21
VS2016-0062Neuropsykiatriskt närvårdsteam (se även HSS2012-0119)ÄrendePierre HoudetVårdstyrelsenAvslutat2016-04-21
VS2016-0061Samsjuklighet neuropsykiatriÄrendeCecilia UllerydVårdstyrelsenAvslutat2016-04-21
VS2016-0060Synpunkter på hälso- och sjukvårdenÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-04-21
VS2016-0059Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg av Aros läkarmottagningÄrendeInge BruceVårdstyrelsenAvslutat2016-04-19
VS2016-0058Kultur för att främja hälsa hos asylsökande ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-04-11
VS2016-0057Anmälan av delegationsbeslut 2016 (VS)ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenMakulerat2016-04-11
VS2016-0056Vaccinatörsvårdval, fri influensa och pneumokockvaccinering för vissa riskgrupper ( HSS2011-0195)ÄrendeÅsa TormodVårdstyrelsenBehandlas2016-04-11
VS2016-0055Månadsrapporter 2016 till vårdstyrelsenÄrendeMarie JohanssonVårdstyrelsenAvslutat2016-04-11
VS2016-0054Landstingsdirektörens rapport 2016 (VS)ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-04-11
VS2016-0053Godkännande av LOV vårdcentral och barnhälsovård Aleris Barncentrum (HSS2012-0167)ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-04-08
VS2016-0052Godkännande av LOV vårdcentral Hälsohuset (HSS2015-0172)ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-04-08
VS2016-0051Godkännande av LOV barnhälsovård Läkarhuset i Enköping AB (HSS2015-0205)ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-04-08
VS2016-0050Avtal vårdcentral Enköpingshälsan (HSS2003-0173)ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-04-07
VS2016-0049Avtal öppenvårdsradiologi (HSS2011-0042) ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-04-07
VS2016-0048Avtal sjukvårdsrådgivning 2013 (HSS2013-0252) ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-04-07
VS2016-0047Godkännande LOV barnhälsovård Boländernas vårdcentral (HSS2014-0119) ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-04-07
VS2016-0046Godkännande LOV barnhälsovård Praktikertjänst Öregrund (HSS2014-0193) ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-04-07
VS2016-0045Godkännande LOV barnhälsovård Aleris Nyby (HSS2014-0194) ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-04-07
VS2016-0044Godkännande LOV Barnhälsovård Familjeläkarna Luthagen (HSS2014-0222) ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-04-07
VS2016-0043Godkännande LOV barnhälsovård Bålstadoktorn (HSS2015-0012) ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-04-07
VS2016-0042Godkännande LOV BVC Ture Ålander (HSS2015-0166) ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-04-07
VS2016-0041Vårdavtal Familjedoktorn Dag Gilstring (HSS2003-0193)ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-04-07
VS2016-0040Godkännande LOV vårdcentral Praktikertjänst Knivsta läkargrupp (HSS2009-0094)ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-04-07
VS2016-0039Godkännande av LOV vårdcentral Brukshälsan (HSS2012-0101) ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-04-07
VS2016-0038Godkännande av LOV vårdcentral Aros läkarmottagning (HSS2012-0103) ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-04-07
VS2016-0037Godkännande av LOV vårdcentral Familjedoktorerna i Uppland (HSS2012-0116) ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-04-07
VS2016-0036Godkännande av LOV vårdcentral, barnmorskemottagning, barnhälsovård, Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB (HSS2012-0121) ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-04-07
VS2016-0035Godkännande av LOV Barnhälsovård Ekeby Hälsocenter (HSS2012-0122) ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-04-07
VS2016-0034Godkännande LOV vårdcentraler Capio Enköping, Sävja, Liljeforstorg (HSS2012-0146)ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-04-07
VS2016-0033Godkännande av LOV vårdcentral Boländernas vårdcentral (HSS2012-0165)ÄrendeSofie SchwanVårdstyrelsenAvslutat2016-04-07
VS2016-0032Godkännande LOV vårdcentral Kåbohälsan (HSS2014-0151) ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-04-07
VS2016-0031Godkännande av LOV vårdcentral Praktikertjänst Öregrund vårdcentral (HSS2014-0201) ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-04-07
VS2016-0030Godkännande av LOV vårdcentral Aleris Nyby vårdcentral (HSS2014-0202) ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-04-07
VS2016-0029Godkännande av LOV vårdcentral Familjeläkarna Luthagen (HSS2014-0224) ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-04-07
VS2016-0028Godkännande av LOV vårdcentral Bålstadoktorn (HSS2015-0017) ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-04-07
VS2016-0027Godkännande LOV vårdcentral Luthagsgården (HSS2015-0077) ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-04-07
VS2016-0026Godkännande LOV vårdcentral Ekeby hälsocenter (HSS2015-0150) ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-04-07
VS2016-0025Godkännande LOV vårdcentral Ture Ålander (HSS2015-0170) ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-04-07
VS2016-0024Godkännande av LOV vårdcentral Läkarhuset i Enköping AB (HSS2015-0202) ÄrendeJohanna ErikssonVårdstyrelsenBehandlas2016-04-07
VS2016-0023Allmänt upprop mot nedläggning av Distriktssköterska i MorgongåvaÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-04-07
VS2016-0022Fördjupad uppföljning av fysioterapi som tilläggsuppdrag till vårdcentraler enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystemÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat2016-04-01
VS2016-0021Uppföljning av Närvårdsavdelningen (NÄVA) i UppsalaÄrendeJan AnderssonVårdstyrelsenAvslutat2016-04-01
VS2016-0020Fördjupad uppföljning av vaccinatörer verksamma enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystemÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat2016-04-01
VS2016-0019Fördjupad uppföljning av naprapater och kiropraktorer verksamma enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandlingÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat2016-04-01
VS2016-0018Fördjupad uppföljning av vårdcentraler verksamma enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystemÄrendeMaj SölvesdotterVårdstyrelsenAvslutat2016-04-01
VS2016-0017Uppföljning av patientsäkerhetsarbetet till vårdstyrelsen ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-03-30
VS2016-0016Granskning att cancervården bedrivs på ett ändamålsenligt och ur jämlikhetsperspektiv tillfredställande sätt.ÄrendeAnnika BrehmerVårdstyrelsenAvslutat2016-03-30
VS2016-0015Anmälan av delegationsbeslut till vårdstyrelsen 2016 (CK2016-0055)ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-03-30
VS2016-0014Uppföljning av tillgänglighet 2016 (CK2016-0048)ÄrendeNina AnundssonVårdstyrelsenAvslutat2016-03-30
VS2016-0013Väckt ärende - behandling av trauma från krig, våld, förtryck och tortyr (HSS2015-0207)ÄrendePierre HoudetVårdstyrelsenAvslutat2016-03-30
VS2016-0012LOV psykoterapi 2016ÄrendeAnja Bergman-KyllönenVårdstyrelsenAvslutat2016-03-29
VS2016-0011Patientsäkerhetsberättelse för Landstinget i Uppsala län, 2015 (CK 2016-0185)ÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2016-03-29
VS2016-0010Informationer till vårdstyrelsen 2016 ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-03-24
VS2016-0009Vårdstyrelsens ordförandebeslut 2016 (CK 2015-0571)ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-03-24
VS2016-0008Kallelser och protokoll vårdstyrelsens arbetsutskott 2016 (VS) ÄrendeAnna SandströmVårdstyrelsenAvslutat2016-03-24
VS2016-0007Utredningsrapport om ett transkulturellt centrum (HSS2012-0169)ÄrendePierre HoudetVårdstyrelsenAvslutat2016-03-24
VS2016-0006Strategi och handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner i Uppsala län, 2015-2018 (CK2015-0422) ÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2016-03-23
VS2016-0005 Strategi och handlingsplan för patientsäkerhet 2016-2018    (CK2015-0532) ÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2016-03-23
VS2016-0004Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre (HSS2014-0056) ÄrendeAnn-Lis SöderbergVårdstyrelsenAvslutat2016-03-23
VS2016-0003Utveckling av hemsjukvård och mobila team för äldre i länetÄrendeJan AnderssonVårdstyrelsenAvslutat2016-03-22
VS2016-0002Pilotprojekt om primärvårdsmottagning för unga mänÄrendeJan AnderssonVårdstyrelsenAvslutat2016-03-22
VS2016-0001Yttrande över motion - Hembesök från sjukvården vid funktionsnedsättningÄrendeJan AnderssonVårdstyrelsenAvslutat2016-03-22