Kognitiva svårigheter och föräldraskap

Att identifiera kognitiva svårigheter hos en person är inte alltid lätt. För att kunna ge anpassat stöd är det därför viktigt att yrkesverksamma känner igen hur kognitiva svårigheter kan yttra sig.

Två par håller i ett par barnskor.

Svårigheter i de kognitiva funktionerna kan påverka en persons föräldraförmåga. Det kan till exempel handla om konsekvenstänkande, kommunikation samt att planera och strukturera vardagen.

SUF-Kunskapscentrum har utarbetat material riktat till yrkesverksamma.