Frågestunder den 4 maj

Kl. 08.00-08.45 Stöd till föräldrar med barn i samhällsvård

– vilket finns och vad behöver bli bättre?
Anna Melke, forskare Göteborgsregionen, FoU i Väst
Klicka här för att ansluta till mötet

Kl. 09.00-09.45 BarnSäkert
– Så kan barnhälsovården hitta och hjälpa sårbara familjer
Maria Engström, doktorand, Uppsala universitet, vårdutvecklare,
barnhälsovård Region Uppsala

Therese Norrman, koordinator BarnSäkert, specialistsjuksköterska,
barnhälsovård Region Uppsala
Klicka här för att ansluta till mötet

Kl. 10.00-10.45 Implementering av föräldrastödsprogrammet PYC – utmaningar och framgångsfaktorer

Agneta Nilsson, Nanna Forsgren och Anette Lundman, FoU Socialtjänst Västerbotten
Klicka här för att ansluta till mötet

Kl. 11.00-11.45 Föräldraskapsstöd
– mot målet att erbjuda alla föräldrar föräldraskapsstöd
Madelene Larsson, Nationell samordnare föräldraskapsstöd
Klicka här för att ansluta till mötet

Kl. 12.00-12.45
Föräldrar med IF och deras erfarenhet av hur covid-19 och pandemin har påverkat deras föräldraskap
samt
Pappor med IF – Syn på föräldrarollen, underlättande samt försvårande omständigheter och stöd
Helena Tegler, logoped, medicine doktor, forskare vid centrum för socialt arbete (CESAR), sociologiska institutionen, Uppsala universitet samt
Tommie Forslund, psykolog, fil. dr, forskare, SUF-Kunskapscentrum
Klicka här för att ansluta till mötet

Kl. 13.00-13.45 Hedersrelaterat våld och förtyck
– Hur drabbas personer med intellektuell funktionsnedsättning?
Mariet Ghadimi, verksamhetschef Madickengården, TRIS
Klicka här för att ansluta till mötet

Kl. 16.00-16.45  Föräldraskap och funktionsnedsättning
– 
Hur fungerar det i det verkliga livet och vad vet vi från forskning?
Marjorie Aunos, Ph.D. psychologist, adjunct professor at Brock University and UQTR
Klicka här för att ansluta till mötet