Mamma och pappa trots allt

Omfattning

Deltagare erbjuds en utbildning som innefattar kunskap om målgruppen, om metoden Mamma/Pappa trots allt samt metodstöd. Utbildningen riktas främst till yrkesverksamma inom Uppsala län som är intresserad av att kunna starta och genomföra grupper i den egna kommunen. I mån av plats även till övriga Sverige. Utbildningen är på två dagar samt ett uppföljande metodstödstillfälle den 10/11. Det kommer vara möjligt för deltagare från övriga län att till en kostnad boka in ytterligare metodstöd.

För mer information om metoden se Rapport från stödgrupp för Mamma trots allt (pdf).

Dag 1 torsdag 17/9 klockan 10.00-16.30

Klockan 10:00 Välkommen och fika. Presentation av deltagare och kursledning
Klockan 10:30 Inledning: Varför behövs stödgrupp för denna målgrupp? Bakgrund: Parents on the Outside
Klockan 11:00 Kognitiva svårigheter - vad är det?
Klockan 12:00 Lunch på egen hand
Klockan 13:15 Kognitiva svårigheter - konsekvenser i vardagen och i föräldraskapet kl.14:00 Om Mamma/Pappa trots allt, manualen, förutsättningar för genomförande av stödgruppen, rekrytering av deltagare
Klockan 14:45 Fika
Klockan 15:00 Genomförande av stödgrupp, gruppnormer, teman m.m. Om erfarenheter från pilotstudierna på SUF-KC i Uppsala
Klockan 16:30 Avslutning

Dag 2 fredag 18/9 klockan 8.30-14.30

Klockan 8:30 Hur anpassas en stödgrupp till personer med kognitiva svårigheter? klockan 9:30 Fika
Klockan 10:00 Mammor med kognitiva svårigheter kommer och berättar om sina erfarenheter av att delta i Mamma trots allt
Klockan 11:00 Ringa in förutsättningar för att starta Mamma/Pappa trots allt grupp i den egna kommunen med stöd av en checklista (del 1)
Klockan 11:45 Lunch på egen hand
Klockan 13:00 Genomgång av frågeställningar från kursdeltagare, gemensam problemlösning (del 2)
Klockan 14:00 Information om metodstödet
Klockan 14:30 Avslutning

Ladda ner information om gruppledarutbilningen för utskrift (pdf)

Kontakt

Lydia Springer

Psykolog