Mamma och pappa trots allt

Omfattning

Deltagare erbjuds en utbildning som innefattar kunskap om målgruppen, om metoden Mamma/Pappa trots allt samt metodstöd. Utbildningen riktas främst till yrkesverksamma inom Uppsala län som är intresserad av att kunna starta och genomföra grupper i den egna kommunen. I mån av plats även till övriga Sverige. Utbildningen är på två dagar samt ett uppföljande metodstödstillfälle den 10/11. Det kommer vara möjligt för deltagare från övriga län att till en kostnad boka in ytterligare metodstöd.

För mer information om metoden se Rapport från stödgrupp för Mamma trots allt (pdf).

Dag 1 torsdag 17/9 klockan 10.00-16.30

Klockan 10:00 Välkommen och fika. Presentation av deltagare och kursledning.

Klockan 10:30 Inledning: Varför behövs stödgrupp för denna målgrupp? Bakgrund: Parents on the Outside.

Klockan 11:00 Kognitiva svårigheter - vad är det?

Klockan 12:00 Lunch på egen hand.

Klockan 13:15 Kognitiva svårigheter - konsekvenser i vardagen och i föräldraskapet klockan 14 Om Mamma/Pappa trots allt, manualen, förutsättningar för genomförande av stödgruppen, rekrytering av deltagare.

Klockan 14:45 Fika.

Klockan 15:00 Genomförande av stödgrupp, gruppnormer, teman, med mera. Om erfarenheter från pilotstudierna på SUF-KC i Uppsala.

Klockan 16:30 Avslutning.

Dag 2 fredag 18/9 klockan 8.30-14.30

Klockan 8:30 Hur anpassas en stödgrupp till personer med kognitiva svårigheter? klockan 9:30 Fika.

Klockan 10:00 Mammor med kognitiva svårigheter kommer och berättar om sina erfarenheter av att delta i Mamma trots allt.

Klockan 11:00 Ringa in förutsättningar för att starta Mamma/Pappa trots allt grupp i den egna kommunen med stöd av en checklista (del 1).

Klockan 11:45 Lunch på egen hand.

Klockan 13:00 Genomgång av frågeställningar från kursdeltagare, gemensam problemlösning (del 2).

Klockan 14:00 Information om metodstödet.

Klockan 14:30 Avslutning.

Ladda ner information om gruppledarutbilningen för utskrift (pdf).

Kontakt

Lydia Springer

Psykolog