Mamma och pappa trots allt

Illustrationer av mamma och pappa tillsammans med barn.

Omfattning

Deltagare erbjuds en utbildning som innefattar kunskap om målgruppen, om metoden Mamma/Pappa trots allt samt metodstöd. För mer information om metoden se Rapport från stödgrupp för Mamma trots allt. Utbildningen riktas främst till yrkesverksamma inom Uppsala län som är intresserad av att kunna starta och genomföra grupper i den egna kommunen. I mån av plats även till övriga Sverige. Utbildningen är på två dagar samt ett uppföljande metodstödstillfälle den 10/11. Det kommer vara möjligt för deltagare från övriga län att till en kostnad boka in ytterligare metodstöd.

Dag 1 torsdag 17/9 kl. 10.00-16.30

kl.10:00 Välkommen och fika. Presentation av deltagare och kursledning
kl.10:30 Inledning: Varför behövs stödgrupp för denna målgrupp? Bakgrund: Parents on the Outside
kl.11:00 Kognitiva svårigheter - vad är det?
kl.12:00 Lunch på egen hand
kl.13:15 Kognitiva svårigheter - konsekvenser i vardagen och i föräldraskapet kl.14:00 Om Mamma/Pappa trots allt, manualen, förutsättningar för genomförande av stödgruppen, rekrytering av deltagare
kl.14:45 Fika
kl.15:00 Genomförande av stödgrupp, gruppnormer, teman m.m. Om erfarenheter från pilotstudierna på SUF-KC i Uppsala
kl.16:30 Avslutning

Dag 2 fredag 18/9 kl. 8.30-14.30

kl.8:30 Hur anpassas en stödgrupp till personer med kognitiva svårigheter? kl.9:30 Fika
kl.10:00 Mammor med kognitiva svårigheter kommer och berättar om sina erfarenheter av att delta i Mamma trots allt
kl.11:00 Ringa in förutsättningar för att starta Mamma/Pappa trots allt grupp i den egna kommunen med stöd av en checklista (del 1)
kl.11:45 Lunch på egen hand
kl.13:00 Genomgång av frågeställningar från kursdeltagare, gemensam problemlösning (del 2)
kl.14:00 Information om metodstödet
kl.14:30 Avslutning

Ladda ner information om gruppledarutbilningen för utskrift

Kontakt

Lydia Springer

Psykolog