Mer om Workshop Babysimulator

Workshop Babysimulator

19 november 2020 klockan 13-16.

Vilka behov har ett barn? Vilket ansvar har man som förälder? Vilket stöd kan man behöva i sitt föräldraskap?

Dessa frågor kan vara svåra att relatera till innan man själv är förälder och ändå är val om föräldraskap ett av de viktigaste besluten i en persons liv. En babysimulator efterliknar en verklig baby och ger möjlighet till en praktisk upplevelse av ett spädbarns behov av omvårdnad. Under workshopen får du lära mer om hur man introducerar simulatorn, programmerar den, läser av resultat och har uppföljande samtal.

För vem?

Till dig som arbetar inom mödrahälsovården, familjecentral, habiliteringen, socialtjänsten, gymnasiesärskola eller ungdomsmottagning och är nyfiken på att börja använda babysimulator inom er verksamhet. Eller till er som redan har en babysimulator i er verksamhet men vill få möjlighet till repetition av programmering och vidare handledning för implementering.

SUF-Kunskapscentrum erbjuder utlån av babysimulatorer inom Uppsala län, så att babysimulatorer kan finnas tillgängliga när det behövs i praktiken.

Kursen är kostnadsfri för verksamheter inom Uppsala län. För intresserade utanför länet kostar kursen 500 kronor per deltagare.

Ladda ner information om Workshop Babysimulator för utskrift (pdf).

Kontakt

Sandra Melander

Beteendevetare