Nationell SUF-Konferens 2022

Inbjudan och konferensprogram

Ladda ner inbjudan och program för utskrift.
Program Digital Nationell SUF-konferens 3 maj 2022 (pdf).

 

Presentationer från SUF-Konferens 2022

Föräldraskapsstöd – mot målet att erbjuda alla föräldrar föräldraskapsstöd
- Madelene Larsson, Nationell samordnare föräldraskapsstöd.

Föräldrar med IF och deras erfarenhet av hur covid-19 och pandemin har påverkat deras föräldraskap (pdf).
- Helena Tegler, logoped, medicine doktor, forskare vid centrum för socialt arbete (CESAR), sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Pappor med IF – Syn på föräldrarollen, underlättande samt försvårande omständigheter och stöd (pdf).
- Tommie Forslund, psykolog, fil. dr, forskare, SUF-Kunskapscentrum.

Förälder på avstånd
- Anna Melke, forskare Göteborgsregionen, FoU i Väst.

Vad innebär autism i föräldraskapet? (pdf).
- My Säfström, leg. psykolog, habilitering, Region Uppsala.

Kom igång med lek och kommunikation – en föräldrautbildning för alla! (pdf).
- Lena Nilsson, logoped, habilitering, Region Uppsala.
- Vera Nycander, leg. psykolog, habilitering, Region Uppsala.

 Utvärdering SUF-Konferens 2022

Utvärdering SUF-Konferens 3 maj 2022