Nationell SUF-Konferens 2023

Flicka håller i maskros

Inbjudan och program

Ladda ner inbjudan och program för utskrift.

Tid

9 maj 2023 kl. 08.30–15.30
(Digital incheckning kl. 08.00)

Plats

Digitalt - via Teams.

Innehåll

Konferensen vänder sig till alla som har intresse av frågor om anpassat föräldraskapsstöd, så som yrkesverksamma, föräldrar och anhöriga som möter föräldrar med kognitiva svårigheter liksom brukarorganisationer och beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

Berörda verksamheter är till exempel mödra-/barnahälsovård, förskola/skola/särskola, socialtjänst, LSS, habilitering och psykiatri.

Anmälan

Öppen konferens, ingen anmälan.

Avgift 

Ingen deltagaravgift. 

Länk till konferensen

Publiceras här den 7 maj.