Nationell SUF-konferens 2021

SUF-Konferens 2021

Program Digital Nationell SUF-konferens 5 maj (pdf).

Presentationer från SUF-Konferens 2021

Ett fungerande föräldraskap – en extremt lönsam social investering (pdf).
Ingvar Nilson, nationalekonom

Ingen rädsla behövs för att prata om autism (länk till YouTube).
Jessica, förälder med autism

Emotionstolkning hos mödrar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)(pdf).
Mårten Hammarlund, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand, Stockholms universitet

Upplevelser av traumatiska erfarenheter hos mödrar med IF (pdf).
Tommie Forslund, psykolog, fil. dr, forskare, SUF-Kunskapscentrum

En anpassad återgivning av barnavårdsutredning inom socialtjänsten (pdf).
Ida Källner, socialsekreterare och Sofia Elmqvist, socialsekreterare, socialtjänsten, Jönköpings kommun

Föräldrateamet, en boendestödsgrupp riktad till barnfamiljer (pdf).
Jeanette Rossling, enhetschef, Camilla Frii och Julia Evans,
boendestödjare, PYC- handledare, föräldrateamet, Växjö kommun

Parenting Young Children (PYC) - hembaserat föräldrastödsprogram (pdf).
Karin Schloesser Tarano, Linnea Johansson, Donnatienne Irakoze, PYC-handledare, familjepedagoger, Eskilstuna kommun

Utvärdering SUF-Konferens 2021

Utvärdering SUF-konferens 2021.