Nationell SUF-konferens 2021

SUF-Konferens 2021

Program Digital Nationell SUF-konferens 5 maj (pdf).

Presentationer från SUF-Konferens 2021

Ett fungerande föräldraskap – en extremt lönsam social investering (pdf).
Ingvar Nilson, nationalekonom

Ingen rädsla behövs för att prata om autism (länk till YouTube).
Jessica, förälder med autism

Mitt Vuxenliv-Livskunskap (pdf).
Ewa-Maj Rasmusson Säter, projektledare, Riksförbundet FUB

Emotionstolkning hos mödrar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)(pdf).
Mårten Hammarlund, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand, Stockholms universitet

Upplevelser av traumatiska erfarenheter hos mödrar med IF (pdf).
Tommie Forslund, psykolog, fil. dr, forskare, SUF-Kunskapscentrum

En anpassad återgivning av barnavårdsutredning inom socialtjänsten (pdf).
Ida Källner, socialsekreterare och Sofia Elmqvist, socialsekreterare, socialtjänsten, Jönköpings kommun

Föräldrateamet, en boendestödsgrupp riktad till barnfamiljer (pdf).

Familjeorienterat boendestöd-Erfarenheter från Växjö kommun (pdf).

Jeanette Rossling, enhetschef, Camilla Frii och Julia Evans,
boendestödjare, PYC- handledare, föräldrateamet, Växjö kommun

Parenting Young Children (PYC) - hembaserat föräldrastödsprogram (pdf).
Karin Schloesser Tarano, Linnea Johansson, Donnatienne Irakoze, PYC-handledare, familjepedagoger, Eskilstuna kommun

Röster från deltagare

Mkt bra föreläsning kring Familjelyftet! Tack. Kommer att läsa era böcker!

Vilket bra jobb ni gör med PYC! Det blir så handfast och tydligt, lätt att förstå!

Vilket fint resultat ni får av MTA. Ett sådant stöd till de biologiska föräldrarna borde erbjudas alla, vilken skillnad det måste göra även för barnet!

Tack för en mycket intressant och inspirerande dag! Tar med mig många reflektioner och konkreta tips och idéer!

Hilser fra Norge og takker for nok en inspirerende dag!

Frågor till föreläsare

Frågor och svar från föreläsare

Utvärdering SUF-Konferens 2021

Utvärdering SUF-konferens 2021.