Nationell SUF-konferens 2021

SUF-Konferens 2021

Tid

5 maj 2021 kl. 08.30-16.15

Plats

Du deltar via dator, mobil eller surfplatta

Anmälan

Ingen föranmälan

Avgift

Kostnadsfritt

För vem

Konferensen vänder sig till alla som har intresse av frågor om anpassat föräldraskapsstöd. T ex föräldrar, anhöriga och brukarorganisationer.
Likaså till yrkesverksamma inom exempelvis mödra-/barnhälsovård, förskola/skola/ särskola, socialtjänst, LSS, habilitering, psykiatri samt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

Länk till sändningen

Publiceras 3 maj

Program Digital Nationell SUF-konferens 5 maj (pdf)