Studerandeinformation

Studerandeinformation

Genom att välja folkhögskolan väljer du en annorlunda skolform! 

En skolform som är fri och frivillig. Du är medskapande; det vill säga du och dina kurskamrater, lärare och den organisation som står bakom skolan skapar tillsammans utbildningen! 

Folkhögskolan betonar personlig utveckling och tror att utveckling gynnas av samtal människor emellan. Ditt aktiva deltagande i erfarenhetsutbytet i gruppen är mycket viktigt! 

Generellt om folkhögskolorna kan man säga att vi försöker ha mindre och mer sammanhållna studiegrupper, vi bedriver ofta ämnesövergripande studier i projektform, vi har inga centrala läroplaner utan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.