Information Coronaviruset

Viktig information gällande Coronaanpassat arbetssätt på Uppsala folkhögskola läsåret 2020–21

Bakgrund

Uppsala folkhögskola kommer inför läsåret 2020–21 följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att återgå till ordinarie undervisning. Det innebär att distansundervisningen upphör och att verksamheten bedrivs som vanligt i skolans lokaler, men med stor försiktighet för att förhindra smittspridning av luftvägsinfektioner som covid-19.

Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning gäller även fortsättningsvis. Vårt fokus har varit att organisera verksamheten och undervisningsmiljön på Uppsala folkhögskola så att smittspridning undviks.

Det är viktigt att vi tillsammans följer de riktlinjer och rutiner som gäller på Uppsala folkhögskola, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer bland annat genom att hålla avstånd, ha en god handhygien och stanna hemma vid minsta symptom.

Informationen kommer att revideras fortlöpande utifrån Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och Region Uppsalas policy.

Några viktiga saker som gäller alla

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. Sjukanmäl dig enligt skolans rutiner.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Hosta och nys i armvecket om du måste.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Undvik helt att kramas, skaka hand eller på annat sätt komma nära varandra.
 • Om det är möjligt gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt för att komma till skolan.
 • Välj ett färdmedel där du kan undvika trängsel och håll avstånd till andra på bussen.
 • Om förskolan är stängd är det inte lämpligt att ta med barn till skolan.

Åtgärder på Uppsala folkhögskola gällande den fysiska miljön - skolan

 • Har möblerat studierummen så luftigt det går.
 • Har ökat avståndet mellan sittplatserna i Havet, biblioteket och grupprummen.
 • Försöker undvika i möjligaste mån större samlingar av deltagare och personal. Gäller i korridorer, Havet, entréer och andra gemensamma utrymmen.
 • Schemalägger från och med måndag 24/8 så att inte alla deltagare har lunch eller rast vid samma tidpunkt.
 • Har öppnat upp tre olika kök och matplatser på skolan. Dessa ligger på olika våningsplan i byggnaden.
 • Har gått igenom alla flöden i byggnaden så att trängsel ska undvikas.
 • Har skapat separerade in- och utgångar på skolan. Följ pilarna på golvet och de skyltar som finns uppsatta.
 • Uppmanar alla att gå ut och vistas utomhus i samband med lunch och raster.
 • Har skapat goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Har placerat ut handsprit på lämpliga ställen på skolan.
 • Har utökat städningen på skolan. Alla skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken städas åtminstone en gång om dagen. Toaletternas papperskorgar töms regelbundet.
 • Försöker förlägga viss undervisning utomhus.
 • Har infört särskilda försiktighetsåtgärder när det gäller körsång på Kreaktivitet, eftersom det visat sig under pandemin med covid-19 att körsång kan sprida smitta mellan deltagare. Viktigt hålla avstånd till varandra, viss undervisning kommer ske utomhus.

/ Magnus Hurtig

bitr. rektor/enhetschef

Kontakt