Kursstart Etablering 24/8

Måndagen den 24/8 kl. 09:00 startar höstens Etableringskurs.

Uppsala folkhögskola följer förstås Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vuxenstudier, så vi går ut med aktuell info när vi närmar oss kursstart.

Kontakt