Ny studiemotiverande folkhögskolekurs 27/9

Den 27 september startar en ny studiemotiverande folkhögskolekurs i Ultuna. Den kan vara ett första steg för att komma tillbaka till studier. Välkommen att söka!

Mål för kursen

  • Väcka lust för studier
  • Hitta kreativa utryckssätt
  • Öka självinikten och framtidstron
  • Skapa en plan för framtiden
  • Upptäcka folkhögskolans pedagogik

Praktisk information

Du kan gå denna kurs om du är inskriven på arbetsförmedlingen och saknarslutbetyg från grund- eller gymnasieskolan.

Ansökan och ekonomi

Kursen är kostnadsfri. Du behåller den ersättning du har som arbetssökande. Du kan även få ersättning för resor till och från skolan för upp till 2000 kr. Är du intresserad? Sök kursen via arbetsförmedlingen.

Kontakt

Signe Keisu

Lärare/Kursansvarig studiemotiverande folkhögskolekurs